rekonstrukce koupelny v panelku

REKONSTRUKCE KOUPELNY DO 7 DN !!!

volejte:       +420 777 086 752
www:             www.rekonstrukcejader.webnode.cz

 

Rekonstrukce koupelny v panelovm byt do 7 dn. Zednick, instalatrsk, obkladask i elektriksk prce provdme s vlastnmi pracovnky, a tak nemme dn mimodn asov prodlevy.
Rekonstrukce bytovho jdra vm zajist nejen vce prostoru, ale pedevm monost vybavit a pestavt koupelnu podle vaich pedstav. Samotn rekonstrukce pitom me bt relativn rychl a bezproblmov. Zajiujeme kompletn Rekonstrukci bytovho jdra i pestavbu koupelen a socilnho zazen.

Rekonstrukci bytovho jdra se rozum vytvoen - vyzdn vnitn stny jdra, poloen obklad , podlahov krytiny a pochopiteln ukotven a napojen vany, stejn umyvadla a toalety. Pro dva emeslnky je to prce na cca na 5-7 pracovnch dn. Cena realizace se ned zobecnit, velmi zhruba Vs ale nov jdro vyjde cca na 100 000,-K . Vsledn cena me bt ni, zle na velikosti koupelny a vbru vybaven.

Mme profesionln pstup k zkaznkovi spovajc pedevm ve vysok kvalit slueb a dodrovn termn.
Reklama zdarma, zven nvtvnosti

rekonstrukce koupelny v panelovm byt, rekonstrukce koupelny, rekonstrukce koupelny bez bourn, rekonstrukce koupelny do 14 dn, koupelny v panelovm byt, koupelny v panelku, koupelny v byt, rekonstrukce koupelny v byt, rekonstrukce koupelny a kuchyn, rekonstrukce kuchyn, rekonstrukce kuchyn v byt, rekonstrukce kuchyn v panelovm byt, rekonstrukce kuchyn v panelku, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat
<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } loadjs.ready('appPreload',function(){ if(window.loadPerformance){window.loadPerformance.addOnLoadTimed('preloadReady');} }) } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.3ed7fd1d41.js","/re/js/app.bundle.c12dc1874a.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.b7e0352f31.js","/re/js/app.legacy.bundle.4725b43639.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.386b82738c.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title){window.location.pathname='/streamerror500.html';} },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>rekonstrukce – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||q.d.impress)&&(delete q.d.impress,e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.e9f9d0,.d09c93{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left}@media screen and (min-width:48.000em){._781cd6{text-align:left}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:108rem}.Page--isSnippetA .b5ed48{padding:0 1.2rem}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:128rem}} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .S06cfcc9eac{display:table;width:100%;width:auto;list-style-type:none;table-layout:fixed;float:right;padding:0;margin:0}.Sb06d420eb7,.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{display:table-cell;vertical-align:top;width:4rem;text-align:center;box-sizing:content-box;padding-right:0}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:link,.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:visited{text-decoration:none}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:focus,.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:hover{text-decoration:underline}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:visited{color:#7b009d;color:#0645ad}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:first-child{padding-right:1.6rem}.S06cfcc9eac .S388d243e14{display:block}.S06cfcc9eac .See592c7fc6{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;margin:.6rem auto .2rem;color:#0645ad}@media screen and (min-width:48.000em){.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{padding-right:1.2rem}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:first-child{padding-right:2.4rem}.S06cfcc9eac{width:11.6rem}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{width:4rem}.S06cfcc9eac .See592c7fc6{margin-top:0;margin-bottom:.8rem}} .Sc418235440 h3{font-weight:400;margin:0}.Sc418235440 a{max-width:100%}.Sc418235440 a,.Sc418235440 a:focus,.Sc418235440 a:hover,.Sc418235440 a:link,.Sc418235440 a:visited{text-decoration:none}.Sc418235440 a:visited *{color:#7b009d}.Sc418235440 a:visited .Se9d57e5be2 *{color:unset}.Sc418235440 a:hover~a .S7591f8c368{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4{padding:1.6rem 1.6rem 1.4rem;border-radius:.8rem;border:none;box-shadow:0 1px 8px -1px rgba(0,0,0,.28)}.S9b9d6f10e4:after,.S839f7256f7:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.Sc418235440>a,.Sc418235440>a:focus,.Sc418235440>a:hover,.Sc418235440>a:link,.Sc418235440>a:visited{text-decoration:none}.Sc418235440>a:hover .S7591f8c368{text-decoration:underline}.Se54abb8537 img{-o-object-fit:cover;object-fit:cover;z-index:-1;margin-top:.4rem}.S63564c39ea,.Se54abb8537 img{position:relative;height:7.4rem;width:7.4rem;overflow:hidden;border-radius:.4rem}.S63564c39ea{margin-left:1.6rem;float:right;z-index:0}.S4c28e1805a{position:absolute;top:0;right:0;left:0;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,transparent,rgba(0,0,0,.5))}.S4c28e1805a span{color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;pointer-events:none}.S7591f8c368{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.S7591f8c368:link,.S7591f8c368:visited{text-decoration:none}.S7591f8c368:focus,.S7591f8c368:hover{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4 .S7591f8c368{color:#005ad5;font-size:1.6rem;line-height:2rem;padding:1.2rem 0 .8rem}.S839f7256f7 .S7591f8c368{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem}.Sdda60c60d1{color:grey;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S9fa78188f2{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Se9d57e5be2{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.S5c24afeefd{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;background-image:url(/re/media/ico-favicon.1a63ddbf1b.svg);background-size:contain;background-repeat:no-repeat;background-position:50%}.Se9d57e5be2 cite{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;font-style:normal}.S9b9d6f10e4 .Se9d57e5be2 cite{color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-height:1.6rem}.S9b9d6f10e4 .Se9d57e5be2 cite small{color:grey;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.S839f7256f7 .Se9d57e5be2 cite{color:green;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;max-height:2.4rem}.S839f7256f7 .Se9d57e5be2 cite small{color:#00a000;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.Sfeb850dc62{margin-left:.4rem;color:#666;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0}.S19984cb026{text-decoration:none;color:#0645ad}.S19984cb026:active,.S19984cb026:focus,.S19984cb026:hover{text-decoration:underline}.Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small{color:#666}.S8004ed4f7e{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;word-break:break-word}.S9b9d6f10e4 .S8004ed4f7e{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S839f7256f7 .S8004ed4f7e{color:#51575b;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S507767f263{border-top:.1rem solid #eee;padding-top:1rem;margin-top:1rem}.S56be489ec1{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.S56be489ec1:link,.S56be489ec1:visited{text-decoration:none}.S56be489ec1:focus,.S56be489ec1:hover{text-decoration:underline}.Sc94b224535{display:inline-block;vertical-align:text-bottom;width:1.6rem;height:1.6rem;background-color:transparent;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain;background-image:url(/re/media/ico-phone-blue-light.48213fa80f.svg);-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.S49f1270d70{margin-left:.8rem;color:#005ad5;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Sa99d0f2f1e,.S00d7f36943{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0;white-space:nowrap}.Sa99d0f2f1e li,.S00d7f36943 li{list-style:none}.Sa99d0f2f1e a,.S00d7f36943 a{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.Sa99d0f2f1e a:link,.Sa99d0f2f1e a:visited,.S00d7f36943 a:link,.S00d7f36943 a:visited{text-decoration:none}.Sa99d0f2f1e a:focus,.Sa99d0f2f1e a:hover,.S00d7f36943 a:focus,.S00d7f36943 a:hover{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e a,.S9b9d6f10e4 .S00d7f36943 a,.S839f7256f7 .Sa99d0f2f1e a,.S839f7256f7 .S00d7f36943 a{color:#0922ac;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Sa99d0f2f1e a b,.S00d7f36943 a b{font-weight:400}.Sa99d0f2f1e{margin:0;max-height:2rem}.S00d7f36943{margin:.4rem 0 0}.S839f7256f7 .S00d7f36943{margin-left:.8rem}.S839f7256f7 .S00d7f36943 li a{color:#0922ac;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.S00d7f36943 li{-webkit-flex-basis:50%;flex-basis:50%;max-width:50%}.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.Sf93de3cef3 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.Sf93de3cef3 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S43b0a8d44b .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S43b0a8d44b .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite small{color:green}.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem}.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598{margin-left:-2.8rem}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{font-weight:700}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2 cite b{font-weight:400}.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .S7591f8c368{padding:0}.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .Se9d57e5be2{padding:.8rem 0}.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S9072db48e8,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S02bbc2f598,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S927318c4f7,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f{box-shadow:none;margin:0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{padding:0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2{max-width:calc(100% - 5.6rem)}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S5c24afeefd{margin-top:.2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2 cite{font-size:1.4rem;line-height:2rem;max-height:2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2 cite small{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S8004ed4f7e{color:#666}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S9fa78188f2{color:#666;line-height:2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Sc94b224535{background-image:url(/re/media/icons/phone-blue-light.993b356a59.svg);-webkit-transform:none;transform:none}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S49f1270d70{margin-left:1rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2{padding:.6rem 0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S00d7f36943,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S00d7f36943{margin:0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S00d7f36943 a,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S00d7f36943 a{border:none;padding:1rem 0 0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S507767f263,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S507767f263{border:none;padding:0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0{box-shadow:none;padding:0;margin-bottom:3.2rem}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S7591f8c368 b,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S7591f8c368 b,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S7591f8c368 b{font-weight:400}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2{padding:.2rem 0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite:before,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite:before,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite:before{content:"www."}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S00d7f36943,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S00d7f36943,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S00d7f36943{margin:0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S00d7f36943 a,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S00d7f36943 a,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S00d7f36943 a{border-color:#f4f4f4;padding:.8rem 0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S507767f263,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S507767f263,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S507767f263{margin:0;border-color:#f4f4f4}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Sbd8dc9ee47,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Sbd8dc9ee47,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Sbd8dc9ee47{border-color:transparent}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{padding:.8rem 0}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2{padding:.2rem 0}.S9b9d6f10e4.Sc418235440 .Sfdf2bba3db>div{margin-top:0}@media screen and (min-width:48.000em){.Se54abb8537 img{height:6.4rem;width:8.8rem}.S839f7256f7 .Se54abb8537 img{width:9.6rem;height:6rem}.S63564c39ea{height:6.4rem;width:8.8rem}.S839f7256f7 .S63564c39ea{width:9.6rem;height:6rem}.S7591f8c368{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;max-width:100%}.S9b9d6f10e4 .S7591f8c368{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem;max-height:3.8rem}.S9b9d6f10e4 .S8004ed4f7e{line-height:2.2rem}.Sa99d0f2f1e,.S00d7f36943{-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;overflow:hidden}.Sa99d0f2f1e li:not(:first-of-type):before{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#0645ad;margin:0 .8rem;font-size:1rem;line-height:2rem;content:"\2022"}.Sa99d0f2f1e li:not(:first-of-type):before:visited{color:#7b009d}}@media not screen and (min-width:48.000em){.Sc418235440 a:active,.Sc418235440 a:focus{outline:none}.Sc418235440 a:active *,.Sc418235440 a:focus *{text-decoration:underline}.Sc418235440>a:active,.Sc418235440>a:focus{outline:none}.Sc418235440>a:active *,.Sc418235440>a:focus *{text-decoration:underline}.Saef36f9104,.Saef36f9104 img,.S8f4dcb0536,.S8f4dcb0536 img{height:7.4rem;width:13rem}.Sa99d0f2f1e a:active,.Sa99d0f2f1e a:focus,.S00d7f36943 a:active,.S00d7f36943 a:focus{outline:none}.Sa99d0f2f1e a:active *,.Sa99d0f2f1e a:focus *,.S00d7f36943 a:active *,.S00d7f36943 a:focus *{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e a,.S9b9d6f10e4 .S00d7f36943 a{color:#005ad5}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e{clear:both;overflow:auto;max-height:unset;margin:0 -3.2rem -1rem;padding-top:1.2rem;padding-bottom:1rem}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li a{display:inline-block;padding:1rem 1.2rem;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;margin-right:.8rem;background-color:#fff}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li:first-of-type{padding-left:3.2rem}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li:last-of-type{padding-right:3.2rem}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li:last-of-type a{margin-right:0}.S00d7f36943{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.S00d7f36943 li{max-width:100%}.S00d7f36943 li a{display:block;padding:1rem 0;border-bottom:.1rem solid #eee}.S00d7f36943 li:last-of-type a{padding:1rem 0 0;border-bottom:none}}.Sa488e69fe1{margin-bottom:3.2rem}.S50572acc52{font-weight:400}.Sa488e69fe1 .Result-contentContainer{display:table;width:100%;table-layout:fixed}.Sa488e69fe1 .Result-url{max-width:calc(100% - 60px)}.Sc42c353ce3{float:right;width:8rem}.Sd2657de5ca,.Sb98a221f4b,.S46b8095225{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.S46b8095225 span,.Sb98a221f4b span{display:inline-block;white-space:nowrap}.S46b8095225 span:after,.Sb98a221f4b span:after{display:inline;content:"\2219";padding:0 .4rem}.S46b8095225 span:last-child:after,.Sb98a221f4b span:last-child:after{display:none}.S46b8095225{}.S70a19e3f1f{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.S5919e1d445{width:.8rem;height:1rem;margin-right:.8rem;color:#888}.S73b7b4673f .Sd2657de5ca b{color:#222}.S58f05c2eca .Sd2657de5ca b{font-size:1.6rem;line-height:2rem}.S42763377db .Sd2657de5ca b{font-family:Arial Black;font-weight:900}.S200f8fd42d .Sd2657de5ca b{color:#222;padding:.2rem;background-color:#eee;border-radius:.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){.Sa488e69fe1.Result.Result--organic .Result-title,.Sa488e69fe1.Result.Result--organic .Result-title-link{white-space:normal;max-height:4.8rem}} .S170354162a{display:inline-block;width:4.8rem;height:1.5rem;margin-top:.3rem;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.S170354162a.S826a7ce4db{width:6.4rem;height:1.6rem} ._14c8de{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}._14c8de>:first-child{padding-left:1.6rem}._14c8de>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._14c8de{margin:0 -1.6rem}.f2782d{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#000}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}._33addb ._630775{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} .Tooltip-wrapper._573ab3,.Tooltip-wrapper ._573ab3{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._3482f1,.Tooltip-wrapper ._3482f1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._3482f1 svg,.Tooltip-wrapper ._3482f1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper.a24101,.Tooltip-wrapper .a24101{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 h4,.Tooltip-wrapper .a24101 h4{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul,.Tooltip-wrapper .a24101 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper .a24101 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li svg,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2rem;height:4.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:1.2rem 2.4rem;border-radius:.4rem;border:transparent;outline:none;background-color:#c00;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{background-color:#f2f6fd;color:#005ad5}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e6effb}._0a920b:active{background-color:#d9e6f9}.afe4f1{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2);background-color:#fff;color:#000}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{background-color:#eee;color:#000}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;height:4rem;padding:1rem 1.6rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem;height:5.6rem;padding:1.4rem 3.2rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;-webkit-animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;border-radius:.8rem;pointer-events:none}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js?c=1', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js?c=1' ], 'login-notification'); } if(true) { loadjs([ '//h.seznam.cz/js/cmp2/cmp_stub.js', '//h.seznam.cz/js/cmp2/scmp-int.js' ], 'scmp'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/firmy.bundle.08f747ce9f.js","/re/js/zbozi.bundle.fc2cc0df7f.js"]:["/re/js/firmy.legacy.bundle.0fc31a572a.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.ac57688254.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff="sklik_test sklik_impression sklik_pla_extra_messages_carousel top_pla_carousel"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"rekonstrukce","loginState":"red","lsid":"HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA","abtest":"397/792,266/575,414/832"}, {"c6323fb8estp":"sklik/skliktoppla","c6323fb8esrp":"sklik/sklikrightpla","c6323fb8espi":"sklik_PI","c6323fb8esto":"sklik/skliktop","c6323fb8esbo":"sklik/sklikbottom","c6323fb8estn":"sklik/skliktopnav","c6323fb8eore":"ftxt-organic/result","c6323fb8enre":"ftxt-news/result"});</script><div id="app-root"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0"><div class="b5ed48"><div class="Header Header--top"><div class="SearchForm-wrapper-nav" data-ribbon="56"><div class="SearchForm-wrapper-nav-left"><div class="SearchForm-wrapper-logo"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></div><div class="SearchForm-wrapper-nav-right"><div id="login-badge--sticky" class="Services-badge"></div></div></div><div class="Header-services"><ul class="Services"><div class="Services-left"><li class="Services-item Services-item--logo"><div class="Services-item-logoWrapper"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link is-active" href="#">Internet</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Obrázky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Videa</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Články</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Firmy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Mapy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Zboží</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Slovník</a></li></div><div class="Services-right"><li id="login-badge" class="Services-badge" data-recording-disable="true"></li></div></ul></div><div class="Services-gradient Services-gradient--left" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Services-gradient Services-gradient--right" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Header-main"><div class="SearchForm-wrapper-empty"></div><div class="SearchForm-wrapper"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="rekonstrukce" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="rekonstrukce"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="22px" height="22px" viewBox="0 0 22 22" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><g id="Symbols" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M15.7405257,15.8475457 C12.4851874,18.8852876 7.30688509,18.7437095 4.04148072,15.4783051 C0.70700391,12.1438283 0.629906371,6.81467134 3.86927854,3.57529917 C7.1086507,0.335927005 12.4378077,0.413024544 15.7722845,3.74750135 C18.9928865,6.96810339 19.174794,12.0494724 16.2647659,15.3114775 C16.3483696,15.3266054 16.4280024,15.3656318 16.4918216,15.4294511 L21.0915248,20.0291542 C21.2628609,20.2004903 21.2605815,20.482106 21.0854803,20.6572072 C20.9155001,20.8271874 20.6291902,20.8350146 20.4574273,20.6632517 L15.8577241,16.0635486 C15.7965056,16.00233 15.7574515,15.9270328 15.7405257,15.8475457 Z M4.67557822,14.8442076 C7.64957105,17.8182004 12.4026029,17.8869631 15.2917727,14.9977933 C18.1809425,12.1086236 18.1121798,7.35559168 15.138187,4.38159885 C12.1641941,1.40760602 7.41116226,1.33884335 4.52199249,4.22801312 C1.63282272,7.11718289 1.70158539,11.8702148 4.67557822,14.8442076 Z" id="Oval-10" stroke="currentColor" fill="currentColor"></path></g></svg></button></div></form></div></div></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-content="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="Result Sa488e69fe1 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejremeslnici.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="aAjPXt0B">Osvědčená <b>rekonstrukce</b> | Osvědčená <b>rekonstrukce</b></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="aAjPXt0B">nejremeslnici.cz/nova-poptavka/<b>rekonstrukce</b></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sd2657de5ca"><span>Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!</span></p><p class="S70a19e3f1f"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="S5919e1d445"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Růžová 1416/17, Praha</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="_14c8de"><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.3a504d8ebd.svg#assets-base-locate--sprite-usage"></use></svg><span class="_630775">V mém okolí</span></button></li><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13009236-daniel-jonas-byty-design-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Daniel Jonáš - Byty design<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 99.422%</title><linearGradient id="star-gradient-98-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="97%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="98%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-98-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (9)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Kladno, Kročehlavy</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.byty-design.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13009236" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/200450-profima-interiery-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Profima interiery</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 98.955%</title><linearGradient id="star-gradient-95-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="94%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="95%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-95-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (32)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Hlubočepy</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-200450" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PANELREKO s.r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 54.818%</title><linearGradient id="star-gradient-75-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="74%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="75%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-75-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (4)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Chodov</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Skála - koupelny na klíč<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 98.427%</title><linearGradient id="star-gradient-93-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="92%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="93%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-93-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (36)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Stodůlky</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Orange">Otevírá</span> od 06:00</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 50.778%</title><linearGradient id="star-gradient-54-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="53%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="54%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-54-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (9)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Kyje</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" title="Přejít na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="XvvkW0M6"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> – Wikipedie</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="XvvkW0M6"><span>https://cs.wikipedia.org/wiki/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Pokud vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte tak, aby vedl přímo na odpovídající článek.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fstavebni-vzdelani.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" title="Přejít na: https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="2HXWOFKp"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> a opravy svépomocí</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="2HXWOFKp"><span>https://stavebni-vzdelani.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Přehledně a podrobně o <b class=sec>rekonstrukcích</b> a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s <b class=sec>rekonstrukcí</b>. <b class=sec>Rekonstrukce</b> po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.</span></p><div class="AnchorList"><ul class="AnchorList-list AnchorList-list--row" data-dot="anchors"><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc" data-dot="0"><span>#1 Koupelna a wc</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod" data-dot="1"><span>#1 Vodovod</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace" data-dot="2"><span>#2 Kanalizace</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni" data-dot="3"><span>#3 Topení</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah" data-dot="4"><span>#1 Podlahy</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri" data-dot="5"><span>#2 Okna a dveře</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek" data-dot="6"><span>#3 Omítky a malby</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu" data-dot="7"><span>#4 Komínu</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva" data-dot="8"><span>#5 Zdivo a stěny</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu" data-dot="9"><span>#6 Stropy</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste" data-dot="10"><span>#7 Schodiště</span></a></li></ul></div></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="2PGHDta1"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> staveb | Miras</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="2PGHDta1"><span>https://mirascz.eu/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Vylepšete si vaše bydlení <b class=sec>rekonstrukcí</b>, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na <b class=sec>rekonstrukce</b> bytových a panelových domů či podkroví.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--obrazky ResultLayout--obrazkyTwoLines"><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=d1e171a79672929549af26&amp;docId=3cbae85ca32d9feb" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" style="width:21.34285714285714rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=2" width="213.42857142857142" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=27361ea175a0975f4235ce&amp;docId=1f935b6324aaf242" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=4e3c5c5e35c918f30dacb2&amp;docId=b430426d8f4c5067" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c3170fa155165bae73d582&amp;docId=5abec8fa50731b9b" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" style="width:16.885714285714286rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=2" width="168.85714285714286" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=717171e60548ca82aebf3d&amp;docId=c2cad17ff1adfd29" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" style="width:16.02857142857143rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=2" width="160.28571428571428" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7174780ecd87c8d23bbd60&amp;docId=e4789e4013027b75" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c63cb8335ada0c2c2f9755&amp;docId=487e832edcfe0f3e" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=787878cf09c006c28fcfdb&amp;docId=48376697d0764eae" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" style="width:19.628571428571426rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-7" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=2" width="196.28571428571428" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=4759598f4e31cf0890979f&amp;docId=e955e4d645f70bea" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" style="width:15.942857142857141rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-8" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=2" width="159.42857142857142" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7878780e08e3f3080cff5f&amp;docId=328835430c091ed7" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" style="width:15.942857142857141rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-9" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=2" width="159.42857142857142" height="120" class="Result-image is-loading"/></a></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/" title="Přejít na: https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/" data-dot="title" data-l-id="CoB3AziD"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu - vše, co potřebujete vědět | HOME</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/" data-dot="url" data-l-id="CoB3AziD"><span>https://homebydleni.cz/bydleni/<b class=sec>rekonstrukce</b>-bytu</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Plánujete <b class=sec>rekonstrukci</b> bytu? Přečtěte si praktické rady a tipy, získejte nové nápady a inspiraci.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fded.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.ded.cz/rekonstrukce/" title="Přejít na: http://www.ded.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="2gIsDgk3"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b>, půdní vestavby, nástavby - Nízkoenergetické&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.ded.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="2gIsDgk3"><span>ded.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Mimo dřevostavby, které jsou stěžejním zaměřením naší projekční kanceláře, projektujeme i klasicky zděné stavby, nejrůznější <b class=sec>rekonstrukce</b> rodinných domů, rekreačních objektů, restaurací, penzionů, půdní vestavby, nástavby apod.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fjadrasasek.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.jadrasasek.cz/" title="Přejít na: https://www.jadrasasek.cz/" data-dot="title" data-l-id="ThgrnyU2"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> koupelen Plzeň Stavební firma Miroslav Šašek</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.jadrasasek.cz/" data-dot="url" data-l-id="ThgrnyU2"><span>https://jadrasasek.cz</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Provádíme stavební práce - <b class=sec>rekonstrukce</b> koupelen, rekonstrukce bytových jader, koupelny na klíč, obklady a dlažby, instalatérské a topenářské práce, rozvody plynu, bytová jádra.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Videa" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Videa</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20obkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20koupelny%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20obkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20koupelny%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVWqSOp6Zum4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">27.07.2016</span><span class="Result-image-description">04:02</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20obkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20koupelny%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPR6H-RELsnY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">31.10.2017</span><span class="Result-image-description">03:01</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHW9Af0KqreQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">19.05.2013</span><span class="Result-image-description">03:03</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8_CkszOOENE" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">01.04.2017</span><span class="Result-image-description">00:44</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20tmelen%C3%AD%20s%C3%A1drokartonu%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20tmelen%C3%AD%20s%C3%A1drokartonu%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DccW9zFwnHZA" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">29.10.2015</span><span class="Result-image-description">06:06</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20tmelen%C3%AD%20s%C3%A1drokartonu%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:5,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20TelevizeSeznam.cz&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20TelevizeSeznam.cz" title="Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fstavba-neni-sen-3-javor-apartman%2Fproc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">25.11.2020</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz"><a class="Result-title-link" href="https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20TelevizeSeznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz</a></h3></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fapprosper.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.approsper.cz/" title="Přejít na: http://www.approsper.cz/" data-dot="title" data-l-id="VasmTxTY"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> Ostrava | Approsper</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.approsper.cz/" data-dot="url" data-l-id="VasmTxTY"><span>approsper.cz</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Nabízíme Vám komplexní služby stavebních činností na klíč. Realizujeme bytová jádra, koupelny, kuchyně, skříně, obložkové zárubně, dveře, zednické práce, obklady, malby, vodoinstalace i elektro instalace.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/" title="Přejít na: https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/" data-dot="title" data-l-id="OgnLfPxU"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> koupelny a kuchyně. Kolik zaplatíte&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/" data-dot="url" data-l-id="OgnLfPxU"><span>https://bydlenivevate.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b>-koupelny-a-kuchyne-kolik&hellip;</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Koupelna i kuchyň jsou oázou relaxace. Když však přijde čas na jejich renovaci a modernizaci, mohou představovat výzvu. Kolik zaplatíte za renovaci?</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbytovajadra.com%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.bytovajadra.com/cenik" title="Přejít na: http://www.bytovajadra.com/cenik" data-dot="title" data-l-id="Dl1YXCqr"><span>Ceník <b class=sec>rekonstrukce</b> bytu a bytového jádra - Rekonstrukce&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.bytovajadra.com/cenik" data-dot="url" data-l-id="Dl1YXCqr"><span>bytovajadra.com/cenik</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Stavební A Obchodní Firma Kristýnka &gt; <b class=sec>rekonstrukce</b> bytů a bytových jader</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="ResultContainer ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="ResultContainer-header"><a class="ResultContainer-header-query" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=397%2F792%2C266%2F575%2C414%2F832&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Přejít na Zboží.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Zboží.cz</span></div><div><div class="BoxWithShadow ZboziProductList-offer" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=397%2F792%2C266%2F575%2C414%2F832&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=397%2F792%2C266%2F575%2C414%2F832&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů </a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">254 – 380 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>v 5 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=397%2F792%2C266%2F575%2C414%2F832&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="Related-header"><h3 class="Related-header-title">Podobné produkty</h3></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=397%2F792%2C266%2F575%2C414%2F832&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=397%2F792%2C266%2F575%2C414%2F832&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">374 – 499 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 32 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=397%2F792%2C266%2F575%2C414%2F832&amp;utm_term=rekonstrukce-a-opravy-elektrick%C3%BDch-rozvod%C5%AF-v-panelov%C3%BDch-domech---karel-dvo%C5%99%C3%A1%C4%8Dek-(2014%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HI/tBMOn.png?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=397%2F792%2C266%2F575%2C414%2F832&amp;utm_term=rekonstrukce-a-opravy-elektrick%C3%BDch-rozvod%C5%AF-v-panelov%C3%BDch-domech---karel-dvo%C5%99%C3%A1%C4%8Dek-(2014%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">170 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 3 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/malometrazni-byty/?varianta=helena-cernikova#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=397%2F792%2C266%2F575%2C414%2F832&amp;utm_term=malometr%C3%A1%C5%BEn%C3%AD-byty&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Malometrážní byty Helena Černíková" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15042669/img/9/504x720_a2QHqy.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/malometrazni-byty/?varianta=helena-cernikova#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=397%2F792%2C266%2F575%2C414%2F832&amp;utm_term=malometr%C3%A1%C5%BEn%C3%AD-byty&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Malometrážní byty Helena Černíková</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">76 – 127 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 12 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=397%2F792%2C266%2F575%2C414%2F832&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Farchitektnamiru.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi" title="Přejít na: http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi" data-dot="title" data-l-id="Xp8D0eb7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> podkroví | Architekt na míru</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi" data-dot="url" data-l-id="Xp8D0eb7"><span>architektnamiru.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b>-podkrovi</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Obytné podkroví patří mezi jeden z nejlevnějších způsobů rozšíření užitné plochy stávající stavby. Je jedno jestli se jedná o stavbu</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="Result Sa488e69fe1 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fuspory.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.uspory.cz/poptavka" data-dot="title" data-l-id="gmKXoH3I"><b>Rekonstrukce</b> ve vašem kraji | ušetřete až 30 %</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.uspory.cz/poptavka" data-dot="url" data-l-id="gmKXoH3I">uspory.cz/poptavka</a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sd2657de5ca"><span>Ušetříte i 30 % z ceny zakázky. Poptejte řemeslníka.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="Result Sa488e69fe1 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffurnita.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-dot="title" data-l-id="dVbWT5EQ"><b>Rekonstrukce</b> | Furnita | Přes 22 let na trhu</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-dot="url" data-l-id="dVbWT5EQ">furnita.cz/<b>Rekonstrukce</b></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sd2657de5ca"><span><b>Rekonstrukce</b> podle vás. Vyrábíme 100 % na míru. Vlastní doprava a montáž.</span></p><p class="S70a19e3f1f"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="S5919e1d445"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Jindřišská 941/24, Praha</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"><div class="RelatedResults" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="RelatedResults-title">Související dotazy</h4><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">právní pojmy</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">památková péče</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=rekonstrukce%20domu&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">rekonstrukce domu</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">okál rekonstrukce</a></li></ul><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">projektování staveb</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">myslík rekonstrukce</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=koupelna%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">koupelna rekonstrukce</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=bytov%C3%A9%20j%C3%A1dro%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">bytové jádro rekonstrukce</a></li></ul></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c"></div></div></div></div><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6"><div class="Footer" data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="Footer-links"><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/stats?q=rekonstrukce">Statistika hledanosti</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="Footer-copyright">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=rekonstrukce&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA" width="1" height="1" alt=""/><div class="DebugAbTest">397/792,266/575,414/832</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&c=NRV8INZTRG73W72GEVKBUV9HZRTW36G49QIGP3W5R4APJ6BHPU4AZ24JR4MF6PU9QCF8GEUUNWH98IEIBJHPAUKXPRUBBRHSWAR3N3NNNRZ7MD3YY3R5HYADBE3UK76K5MTPYXGNDYGNZK8TNUJ9D9IJQSSH2RMSXBHEMK92W5X9AZXID8H7MT926WERTQFI57AZXGGBIAK5F9P27QQGCAGHY7H6YSNPV6HRGTHGMEA4B6IG9HZFKBRC3N2Q84HSP3UNYS68ITEF8EHQBWT5QQ7WCKKFS":"aAjPXt0B","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.uspory.cz/poptavka%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPoptavej%2B-%2Bsearch%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3D252132379&c=7T3FFHZMKYIAIMJBH5Z8BIJGHW3JBGXBA78MQ67Q43Z8H7NUJSGTDTP84CAX3FQEZCQC5YGWFGCK98FUWUTSPN6X3N5NH3CQYDTJKF6DAFHDK6ERMQJ4AH3I5C4YV93H23ZYYNXBPQBKPIJG4X2PB6PEQWC2F4WBPU266M2UUWXBU5MJ3BN9IJVJRFIDI38DBFTSJDYVUYY3CXGQRRWHT5I2PG57ZZ5I4QWKDPX2GTHPFKVN3PKZ3FUET88TDF9JATH7IF993SI55QV2WIA32DXMSNVS":"gmKXoH3I","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B%257c%2BFurnita.cz%26utm_content%3DRekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce&c=A6FVFFNNUA6YSS85K7EGZXU79AWHS5TQE6ZDBA4DAWWQKTC3Q32IWH2H53VTP7MIQJD3QX4SPD2QF8VBYH4MUUFFVDKQ33VNU5G6RPQ8RDWDRG75IQIUKWPTIC5JRUAQTWTIJSV9QK839E38DD7Q6GG876V8SAQT8QEM5BXGQQTS7PKJRIWEDDXR72SDES2N7YXVVYNUXSPMB8R4GZXQTRM9MTE72TFDVQAQETJQJYDBKXJRYE9TG8H5MXKTN2B5ISITE3F3Y4VSZ8W45N":"dVbWT5EQ"}) </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;featureFlags&quot;:[&quot;sklik_test&quot;,&quot;sklik_impression&quot;,&quot;sklik_pla_extra_messages_carousel&quot;,&quot;top_pla_carousel&quot;],&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isSearchPage&quot;:true,&quot;isClient&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.9363342793956426,&quot;pageContentWidth&quot;:1920,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;requestTime&quot;:1611718557329,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;userInteraction&quot;:0,&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;&quot;,&quot;freshness&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:0},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;error&quot;:{},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;446f7aa73b7007bc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-01-27T03:35:57.318473048Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:397,&quot;groupId&quot;:792,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3t1gYmUG&quot;},{&quot;abTestId&quot;:266,&quot;groupId&quot;:575,&quot;groupName&quot;:&quot;extra-message&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GGOzwksE&quot;},{&quot;abTestId&quot;:414,&quot;groupId&quot;:832,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WaR5rUtX&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S9gNTbPV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3HeWW5tJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8b644edc-d6a7-4a92-bc75-5f031d139f2f&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;de77aa2d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;8b644edc-d6a7-4a92-bc75-5f031d139f2f&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&amp;c=NRV8INZTRG73W72GEVKBUV9HZRTW36G49QIGP3W5R4APJ6BHPU4AZ24JR4MF6PU9QCF8GEUUNWH98IEIBJHPAUKXPRUBBRHSWAR3N3NNNRZ7MD3YY3R5HYADBE3UK76K5MTPYXGNDYGNZK8TNUJ9D9IJQSSH2RMSXBHEMK92W5X9AZXID8H7MT926WERTQFI57AZXGGBIAK5F9P27QQGCAGHY7H6YSNPV6HRGTHGMEA4B6IG9HZFKBRC3N2Q84HSP3UNYS68ITEF8EHQBWT5QQ7WCKKFS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/&lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Rekonstrukce_TOP+%5bSRCH_NEW_EXACT_300%5d&amp;utm_content=rekonstrukce+(e) : Osv%c4%9bd%c4%8den%c3%a1+rekonstrukce&amp;utm_term=rekonstrukce : 396412016&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:84373709,&quot;headline1&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:396412016,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2147002626},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:396412016,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1416/17&quot;,&quot;id&quot;:2616100,&quot;phone&quot;:&quot;420602627749&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Růžová&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PAhC5RAK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2944348&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;77XaYABM&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BfXJ7prh&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:355,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2571&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Litevská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kročehlavy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Litevská 2571, 272 01 Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Litevská 2571, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.422,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5384615384615384,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0Q2kXZIM&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.46153846153846156,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G0Do7qJC&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.13258034955239,&quot;gps_longitude&quot;:14.134032635861978,&quot;group_id&quot;:586273,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OvcN1lS6&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r3qFnn9Y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eNcwZTbJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EEdavnS4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yq7VRROb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KZOQ8zzC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zA56zdTk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a4XgXedB&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;s2DpbWn4&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13009236,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c1i1tXYX&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xOJlgrfS&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pgOavNlb&quot;}],&quot;review_count&quot;:9,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2142854,&quot;title&quot;:&quot;Daniel Jonáš - Byty design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.byty-design.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13009236&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13009236-daniel-jonas-byty-design-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.134033&amp;y=50.132580&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.byty-design.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VNCZ21gr&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1179/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Devonská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hlubočepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Devonská 1179/4, 152 00 Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Devonská 1179/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:98.955,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.7078651685393258,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NgKGhpyr&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.29213483146067415,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yHtFf6ko&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.034942626953125,&quot;gps_longitude&quot;:14.38949966430664,&quot;group_id&quot;:200450,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YCsTGNiq&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sil0tyTH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cDFU63yO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;39EdC2Bq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V9pCNqk7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZrMhlAca&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gMPRZ6Yj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NQEzwnNN&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WAoUMohM&quot;}],&quot;premise_id&quot;:200450,&quot;review_count&quot;:32,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2032938,&quot;title&quot;:&quot;Profima interiery&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-200450&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/200450-profima-interiery-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.389500&amp;y=50.034943&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WQ6sdfaq&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1523/15&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Křejpského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:54.818,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4267515923566879,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jSmlcv7P&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5732484076433121,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NTi2GCOH&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02777099609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.515138626098633,&quot;group_id&quot;:184855,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uvgkuEvJ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mg0PEUKd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a42jbnFx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6RxXOllE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HNwWasUZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hhhqy8Hf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oUHeOfP5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fNPwttQS&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yHRa527r&quot;}],&quot;premise_id&quot;:184855,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2024914,&quot;title&quot;:&quot;PANELREKO s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.515139&amp;y=50.027771&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SRvgzM1F&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2471/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mezi Školami&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, 158 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:98.427,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o7MxTrPH&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;crbcjdZ6&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05245590209961,&quot;gps_longitude&quot;:14.34171199798584,&quot;group_id&quot;:2665726,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1SwOxkic&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/jWsBEn.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E9tsp22p&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c6lsF44L&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EtmLTV9u&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GO0eb36V&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w9tltOfg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;enlAFNaI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hdY181FZ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iAnBgFJ0&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2665726,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b0Q1UzOS&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GCN4AXVa&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fvvAjfwz&quot;}],&quot;review_count&quot;:36,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2033017,&quot;title&quot;:&quot;Skála - koupelny na klíč&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.341712&amp;y=50.052456&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KmfZhH9M&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:50.778,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.46564885496183206,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EFXy5Jdj&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5343511450381679,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SdaoO3CU&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11098098754883,&quot;gps_longitude&quot;:14.571233749389648,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3NipXsaC&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gDzPMjjS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i14ngCfe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;furVeuqT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wcCtRdUQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5Bucx9zV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TWY8flA8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E3PMef2X&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LLOtDXAe&quot;}],&quot;premise_id&quot;:496969,&quot;review_count&quot;:9,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.571234&amp;y=50.110981&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F4mPbXd8&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;406/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mendíků&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mendíků 406/5, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mendíků 406/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.29457364341085274,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7hquDerT&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.7054263565891473,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mCMWB6Dt&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05887222290039,&quot;gps_longitude&quot;:14.45046615600586,&quot;group_id&quot;:13161459,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I8vbjUvO&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_Q/o96IW.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8HRFCe5M&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IhCMeAfU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lSjDGcbe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gHiXTpDO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4sgeq2Cg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hQUdXgZP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KXlBTlAK&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vFKKADZd&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13161459,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FBkdyL76&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h4o86zII&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4038503,&quot;title&quot;:&quot;BYTAZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13161459&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13161459-bytaz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.450466&amp;y=50.058872&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hlq6EK49&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DueqJFxN&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03374099731445,&quot;gps_longitude&quot;:14.41127872467041,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;07CllU1f&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gu1Ni3.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QRTSfOGi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PAuEn5mB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kVMFEoAU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OKqXi8NP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YvbSNILc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z1bKrqB6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;srINRZFm&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UOKlHxxf&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13089840,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ktgXvnAo&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qMiSeDez&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QVqxp3lp&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.411279&amp;y=50.033741&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y9lKghft&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.32142857142857145,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jEOFafml&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.6785714285714286,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CN7I3WOz&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.033742473972666,&quot;gps_longitude&quot;:14.411278509055231,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/cVVBYP.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/cVVBYP.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ynr8uU4n&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;56S4v9fo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eIuEHp6E&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f3tptT71&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jhL8Yfo5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IuRcu0S3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M66IOewZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S0nnSaVR&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cMhNHlwm&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13091465,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;osk1c3sO&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FfTHJ6Xe&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RicXzz3D&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13091465&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13091465-pm-reko-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.411279&amp;y=50.033742&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QNxqvBSC&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Bubeneč&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;562/50&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Veletržní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Bubeneč&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;17000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Veletržní 562/50, 170 00 Praha, Bubeneč&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Veletržní 562/50, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wlohOs0c&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10068893432617,&quot;gps_longitude&quot;:14.424357414245605,&quot;group_id&quot;:467759,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RlfXIkeX&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5wimJEuO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xoDSUPwM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wlGB9wb9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QtQUJZJT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yU0qHi0A&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LsVaZ4Fr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UXCZvuTT&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OHIvwYYZ&quot;}],&quot;premise_id&quot;:467759,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pj8WQSq6&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fRrrbjfy&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XiB1edUp&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2123596,&quot;title&quot;:&quot;DM Servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dmservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-467759&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/467759-dm-servis-praha-bubenec.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.424357&amp;y=50.100689&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.dmservis.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dE4dJWGQ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Řepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1312/54&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 17&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Španielova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Řepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Španielova 1312/54, 163 00 Praha, Řepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Španielova 1312/54, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UzKVNMJ0&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.068111419677734,&quot;gps_longitude&quot;:14.304120063781738,&quot;group_id&quot;:12952542,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/B0dBflq.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/B0dBflq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bz83x2oo&quot;},{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Hr5BrkM.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Hr5BrkM.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eQppSExy&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bmejpf2a&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c2FfbHHw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m3ym5o77&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9Au3UOfj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sBzhPXZq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;44ygLgB5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FGJBBqp1&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pkErWViL&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12952542,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;czpxxwFa&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SoV4kQm3&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2232326,&quot;title&quot;:&quot;Stavitelství JIH&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavitelstvi-jih.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12952542&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12952542-stavitelstvi-jih-praha-repy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.304120&amp;y=50.068111&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stavitelstvi-jih.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SEXMISsz&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.677,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4266666666666667,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tLnANYDw&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5733333333333334,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5SsdSKrI&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.04941177368164,&quot;gps_longitude&quot;:14.291829109191895,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;518y4sfK&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nspZ9Zyi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZzZBqicy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FnZjY0tZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XysCRz43&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dVnKmdXq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mw0dMcSl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DyCalCAb&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ChEyTChA&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12780647,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TyCS9qWJ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TMVgMIQc&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IgQBFSGe&quot;}],&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.291829&amp;y=50.049412&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cq3gO8dt&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Šeberov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;508&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Šeberov&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;K Šeberovu&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Šeberov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;K Šeberovu 508, 149 00 Praha, Šeberov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;K Šeberovu 508, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:95.095,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.6551724137931034,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hYOan5Ah&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.3448275862068966,&quot;_reactKey&quot;:&quot;23v7J89U&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.999298095703125,&quot;gps_longitude&quot;:14.516423225402832,&quot;group_id&quot;:2681615,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LyQSNYdm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2S0iQwKC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8uYNL6Oj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZbIEAugq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4zDlV6C7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fdliA1N6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dUUGwxMI&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:69841231,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=69841231&amp;yaw=4.906485&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2681615&quot;,&quot;yaw&quot;:4.90648549893},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jmv393de&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2681615,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2717791,&quot;title&quot;:&quot;REKBYTY&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.rekbyty.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2681615&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2681615-rekbyty-praha-seberov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.516423&amp;y=49.999298&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.rekbyty.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tAD0nWhe&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Holyně&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;54/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Slivenec&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U náhonu&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Holyně&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15400&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U náhonu 54/10, 154 00 Praha, Holyně&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U náhonu 54/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.38596491228070173,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SHBTjbrT&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.6140350877192983,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6qtUtL9d&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.028411865234375,&quot;gps_longitude&quot;:14.355148315429688,&quot;group_id&quot;:159954,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/5N7v5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/5N7v5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OpiIniJM&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce panelových domů&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/IljK3d.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vNaAWvWM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p89khdXb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;405Kdj0w&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NAGMbg6D&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gcsywn6d&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ceEoo0yQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TZCyzbKv&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;InONCkn5&quot;}],&quot;premise_id&quot;:159954,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uvWN9tIG&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CBr4lPLy&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7svrXB9K&quot;}],&quot;review_count&quot;:6,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2010542,&quot;title&quot;:&quot;IPOK, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.ipok.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-159954&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/159954-ipok-praha-holyne.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20panelov%c3%bdch%20dom%c5%af&amp;x=14.355148&amp;y=50.028412&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.ipok.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V706Qmrb&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Černý Most&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;889/36&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Generála Janouška&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Černý Most&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, 198 00 Praha, Černý Most&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:98.683,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GqKFjj4x&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ASsgvKtv&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.106361389160156,&quot;gps_longitude&quot;:14.572223663330078,&quot;group_id&quot;:2231171,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ghFyLDwm&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gaS4P1Bw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v5sMbtz5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gwnQcSBE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xAxiz2SL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;drajDW3g&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rWZHSAWl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JZkrBEZr&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:78391171,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;C45Y98t1&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2630206,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hrHBGudb&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9x6ALjU9&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fnrfDWaa&quot;}],&quot;review_count&quot;:21,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2290987,&quot;title&quot;:&quot;HKoupelny&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2630206&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2630206-hkoupelny-praha-cerny-most.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.572224&amp;y=50.106361&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H0v27NgS&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;712/59&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Komořanská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Komořanská 712/59, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Komořanská 712/59, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4222222222222222,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QUs9hUGG&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5777777777777777,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f9iQEMI7&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.9943733215332,&quot;gps_longitude&quot;:14.406759262084961,&quot;group_id&quot;:349039,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SaPQ3bXd&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;667oCKP9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F802V0kd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4SJPMdHX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KdXnn7Qi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q3fOkpNM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;51YxdlZk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;86DtLOiR&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MfX7fx2z&quot;}],&quot;premise_id&quot;:349039,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mu2ECK6I&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KG9897PP&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8PYGLhKv&quot;}],&quot;review_count&quot;:26,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2069680,&quot;title&quot;:&quot;Mařík - bytový servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-349039&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/349039-marik-bytovy-servis-praha-modrany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.406759&amp;y=49.994373&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IDZUUTy2&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gLvn1bNC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c2816baf5204fe1d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;760dce9&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1433890800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1593712721},&quot;docId&quot;:&quot;c2816baf5204fe1d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fDf4iIze&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FRekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=41Lx76pHajZVyRVC88eah1gLOohp1UQPyBjpM9ofWAS7KjQWfaP8314rGeKQIr0YwKCNlzbdnzTX-kGvMOdszVLn5dc6onZNTl_TfTpHWIz9sHYB4Wxj9IPAfcCe1Sbol2qf7M6K3leIEdl8UgPG5eojq9-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pokud vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte tak, aby vedl přímo na odpovídající článek.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; – Wikipedie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XvvkW0M6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;760dce9&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1538780400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1555137096},&quot;docId&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fstavebni-vzdelani.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fxacBL3o&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23mistnosti-koupelna-wc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=5rKBthvJJt97BfHPYzITZO7cBQPMWTaGekLMew6bmo9GRz3kQtxkBYJ1iorStdRhUs-a5hMs0PxnixvQkOTrS0cbf-OZnoKo6tXevDqrqtephVySa3PpRjLL5CtMD8xKDS1TetYJQetCAAY9THhuffhErIj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Koupelna a wc&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AzqP2ITJ&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-vodovod&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=5MipLzUnDMvlgINJx4I0FGglLwM9jBxvMLAITLYIyidkl2f6ihysX02CKq2O1dA0GNpnQAPHtB952brx4OJMf98XzeNMN7DKImO-R_Rhvgxip4gcSXLeHZVnYxI2uqIlFj-lfTEUaWOkPT2BzUta83Ku5bl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Vodovod&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9vDgaJyb&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-kanalizace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ZrymfPSFRh3OAijfjgjjCODd9A94BnB98Z0lYSu3RoCqe_H7r29GvImVeZkWCoaQLIoNH_E27yFDvoS3fwgbkhgrbwBYyiLqtTHfMiAkg3gGIuGxNovHAK2VleEQV3qq86O3SNHKn-tGXPcyg6m3bK6PP_-&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Kanalizace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q1tcZGDg&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-topeni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=fwN1oJaL5OuvDOfKVigTbAIFf_R3cdddN8vjSpb5I3Bhow_YZJgIaf-gX2q-qF8w5u8od_Df9RWYK8kvFCErBTjWBbCSabjfVA5VAh-EnKty8hYTssVkpuEx4mZ8e7UVUAzTrUAG_TOZ03WyqGdNRvvOf5Z&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Topení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O3Xjpwu9&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-podlah&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=31d_t3t-IxVllQCZFe3VOxzRF5FgKNz8ASLPJ--cK-D8X_6EYiH6dofxdV9o9nAy9CR8JtAtoISi4Aj-Cq5T6p-JDdUl22AUd9JljNt_n5OcnMbA-M9Q49ynZohQ5g2cV5mSHO80gSfbeq5nw0mlRuiBJyq&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Podlahy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KH87xhdG&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-oken-dveri&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=n-nB4mALl8c3m4hqdlJovotQW56nQDcPGDupcatxefCwIIb1_yqHUd9YMD3-ojtJwM52rtsuJqRl6feMY_5HpAV3lCCxDIphPIuoRyXiCbotaxLFS2XngJ9C73wzKLPWt2rOyw_OOgzO18wCv6wR9n5v4TR&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Okna a dveře&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zZGP4UcZ&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-omitek&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7FTiNldEbJcIlGVy2ZRcQkXJxqMfNVaNuc7sHcPQh-QfxXjZ_e7w3u0KUUAzMteDKV1pAVp-c74F0tDMQ7Mw223YNFKcHL3iWDouXw9KtdrVYAx3hpGDGqNFuRBE4kQG0N4J5U-QogwwYMmb5wj9c9JK7hw&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Omítky a malby&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DzLdJD1C&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-kominu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=jJpk_60mR6sSvFb6kYzAvVEIsBwHCajtV7VEkYCvVT4P7I25sW8lxEN7npLFkcfPnWWjk_B_7hN3Uj0_eb4UUcqdWYlwyXWHPpzbz8qwoHjOX5qWMiHhJ8m2qcOd1r1BEZXb6HJbAdiaK9CsDUi3E5z4S4-&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#4 Komínu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;apvjCFvW&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-zdiva&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7_klkpR784o6xhff89yoAWAGKKomjoI9-WllQ0tJuUPb94ayKcJhNrAHnNCWDVA3aHfaCWL3TydVW-IRbzNtOzqKsGRlE3LPigwZb-rXZlJnVOlWafK7yC-2klVS4xVwSOEpXxlTrIv4_GxK1UZd7rAzB17&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#5 Zdivo a stěny&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6TLXeVm7&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-stropu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Ig5HdFX5pGlmwiTPgd-jdKUvtXP1oyKNWo8qTTjHcLRibTUxMVrPAMwYBGnunFbcTSMIDpEY__F7OShoopJyFod0rX_xG-C8xFhVEaj2AEx81DJrGsrjjo0rQsyJNRXT4-NH4wEfDIz72MEeqaOLIQS00w4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#6 Stropy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b315oeK1&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-schodiste&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=JNPI0L9kigUqSCn9IAtDJgGQos3RERE-XYXDG_tKVqptHYvTlfzJI5_YboWz-bzLq4MKuMcRTyc7VeVDgtyCYZsgl0hvSDDEMsJcPl79X8dVk9J_pWts_bg9Bo8YsxgXMst4UJLvDaCGITx6UiDigMf2aA-&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#7 Schodiště&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gJMeO5np&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=-UkDlSoMyXQNZGoeDqD0l7v6gw_Bv1TKr6Nuwpe2H7m2zg1GyjZuvqSRStoPDtYhVEQ3yKbz2QZRfuwBwWzndQb1zswmD0NgwmP6kQ6DOhhqC3qJ57MPc4Nou_cfODN4KeBlVWpAnSMvp2HZo9sXNZHnu8L&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Přehledně a podrobně o &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcích&lt;/b&gt; a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;. &lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; a opravy svépomocí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://stavebni-vzdelani.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2HXWOFKp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;760dce9&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1481410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1545330083},&quot;docId&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pLalxpWh&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mirascz.eu%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=AkUTwyRDDfExqp8E_Of63So09EnS2m69qs12XOUXWRBrlHMYtk6SM2PipYxuj0jwhhtji8ax-beh3BC_kBi1USIb6U6VMfExMrUjTuvi8-k4tI3FXUVm0O9c2MErr0Q85KZ-l0su-sSiCNnSs3J8qTrhAU7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vylepšete si vaše bydlení &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytových a panelových domů či podkroví.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; staveb | Miras&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mirascz.eu/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2PGHDta1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9d939a67&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3cbae85ca32d9feb&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9d939a67&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;d1e171a79672929549af26&quot;,&quot;height&quot;:576,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1024},&quot;docId&quot;:&quot;3cbae85ca32d9feb&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://stakl.cz/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VycEVxOi&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Stakl - stavby a střechy, s.r.o. stavební firma Poděbrady, Kolín,&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://stakl.cz/wp-content/uploads/2015/12/12241412_413199635556523_6854154718813843920_n-1024.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:249,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yGyaWSmV&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:498,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V9ayA3Hp&quot;},{&quot;height&quot;:367,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:653,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eKkb1fXu&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qP41xNmF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1f935b6324aaf242&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9d939a67&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;27361ea175a0975f4235ce&quot;,&quot;height&quot;:1000,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;1f935b6324aaf242&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavbaweb.cz/rekonstrukce-zamku-a-zahrad-22092/clanek.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z79WGDdO&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Ukázat&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavbaweb.cz/35/architectobjectfile/07/00/22/9.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vh78UlUB&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5f8TucUm&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V82L1mIO&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9XPp9Mor&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b430426d8f4c5067&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9d939a67&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;4e3c5c5e35c918f30dacb2&quot;,&quot;height&quot;:667,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;b430426d8f4c5067&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/stavba-drevostavby/rekonstrukce/5419-rekonstrukce-venkovske-usedlosti-cesta-k-zachovani-tvare-venkova&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JU1uXaSX&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce venkovské usedlosti - cesta k zachování tváře venkova&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/rekonstrukce-venkovske-usedlosti-jois/rekonstrukce-venkovske-usedlosti-cp-architektur-rakousko-jois-exterier-1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dKzkBMpU&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qNUU4FeX&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w9cEYXty&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y0XKz26N&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5abec8fa50731b9b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9d939a67&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;c3170fa155165bae73d582&quot;,&quot;height&quot;:569,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;5abec8fa50731b9b&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/stavba-drevostavby/rekonstrukce/6140-promyslena-rekonstrukce-s-nevsednimi-prvky-pasivniho-domu-promenila-puvodne-zchatralou-faru-k-nepoznani&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z2iRNq3y&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Promyšlená rekonstrukce s nevšedními prvky pasivního domu proměnila původně zchátralou faru k nepoznání&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/CL-PMO-2020-Rekonstrukce-fary/rekonstrukce-fary-novy-vzhled-fary-po-rekonstrukci-uvodni.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:197,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OmIeGJPN&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:394,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xByAmoGn&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:563,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BxauG7h7&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HOlI1cco&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c2cad17ff1adfd29&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9d939a67&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;717171e60548ca82aebf3d&quot;,&quot;height&quot;:750,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;c2cad17ff1adfd29&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vernerdomy.cz/fotogalerie&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8W3R5r3O&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Foto rekonstrukce roubenky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vernerdomy.cz/assets/img/roubenka/2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iiKM06w6&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OAoUBjoA&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:534,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jw7JLBi2&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hjaouj8Z&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e4789e4013027b75&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9d939a67&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7174780ecd87c8d23bbd60&quot;,&quot;height&quot;:533,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;e4789e4013027b75&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/stavba-drevostavby/rekonstrukce/5775-drevena-nastavba-ci-pristavba-idealni-reseni-pro-rozsireni-nebo-rekonstrukci-starsiho-domu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xxSmGczf&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Dřevěná nástavba či přístavba – ideální řešení pro rozšíření nebo rekonstrukci staršího domu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/CL-DS-6-14-nastavba-pristavba/rekonstrukce-drevena-nastavba-rodinneho-domu-praha-tinified.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lJOSPWXL&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pfR6egkX&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JuVrHinH&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DC8W81bN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;487e832edcfe0f3e&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9d939a67&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;c63cb8335ada0c2c2f9755&quot;,&quot;height&quot;:800,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1200},&quot;docId&quot;:&quot;487e832edcfe0f3e&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.liniedesign.cz/vzorova-rekonstrukce.htm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SD1u8Peh&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce exteriéru&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.liniedesign.cz/upload/11281-1206153696.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rVJrK9jR&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JaKlLhvB&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eXhcS8iR&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ROMVV6Hq&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;48376697d0764eae&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9d939a67&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;787878cf09c006c28fcfdb&quot;,&quot;height&quot;:550,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:900},&quot;docId&quot;:&quot;48376697d0764eae&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.makrostav.cz/Reference.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;REafJ6CY&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;20-Zateplení---Zelená-úsporám-3, Ostrava-Zábřeh&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.makrostav.cz/img/20-Zateplen%C3%AD---Zelen%C3%A1-%C3%BAspor%C3%A1m-3.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:229,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lkD2aRnK&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:458,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AQxe3nHO&quot;},{&quot;height&quot;:383,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:627,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0ugAchOr&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CNuqqR9N&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e955e4d645f70bea&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9d939a67&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;4759598f4e31cf0890979f&quot;,&quot;height&quot;:339,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:450},&quot;docId&quot;:&quot;e955e4d645f70bea&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/?page_id=3273&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j831AjOG&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Restaurant rekonstrukce (2)&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/wp-content/uploads/2016/03/Restaurant-rekonstrukce-2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:186,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MoeVVIfM&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:372,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OP0vd20T&quot;},{&quot;height&quot;:339,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:450,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HhHVNmfQ&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TZkpidFW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;328835430c091ed7&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9d939a67&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7878780e08e3f3080cff5f&quot;,&quot;height&quot;:339,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:450},&quot;docId&quot;:&quot;328835430c091ed7&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/?page_id=3273&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cA5yT0yJ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Restaurace před rekonstrukcí (4)&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/wp-content/uploads/2016/03/Restaurant-rekonstrukce-4.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:186,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0MVY7w9f&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:372,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rfqxqZGb&quot;},{&quot;height&quot;:339,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:450,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6v6eQhKw&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xOeASHmH&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;K4H3Q67N&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b73003182f12827d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;760dce9&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1480114800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1488768159},&quot;docId&quot;:&quot;b73003182f12827d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kVH6jic1&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2Fbydleni%2Frekonstrukce-bytu%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ljDxSMVVWlhaKjQWX3VxEjP6wxklerQqYnuzeTrAXmPz8dL_mIZU82ZPy9H8G2iSyYkFgEYbQFfCd70afUsOwfM5d7xGJDUHc-IvI1Cc_MxHBkoXRo4tMRxr6avs5v1jsDgFr6TP8LATNSgouB9rwBPzBmp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Plánujete &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; bytu? Přečtěte si praktické rady a tipy, získejte nové nápady a inspiraci.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu - vše, co potřebujete vědět | HOME&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/bydleni/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-bytu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CoB3AziD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d62318f2683c5436&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;760dce9&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1333494000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1333494000},&quot;docId&quot;:&quot;d62318f2683c5436&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fded.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZHl0poUg&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ded.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=jwD9EXegq4gTHpoEqLLvEVzXNzxWtZg6OkDszG0grpL-_pe6iN8u2xF2F6Fe-OpOJQi7oipQyU8PP_BcQt4EUQIZ6SC-ij7s7saAMwgMmU0jcykafEJGyacCgF7QrQFXkMCWbzkwIFGuIROKHC2F5aL0d9a&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Mimo dřevostavby, které jsou stěžejním zaměřením naší projekční kanceláře, projektujeme i klasicky zděné stavby, nejrůznější &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; rodinných domů, rekreačních objektů, restaurací, penzionů, půdní vestavby, nástavby apod.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;, půdní vestavby, nástavby - Nízkoenergetické&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.ded.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;ded.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2gIsDgk3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2b438056a3529860&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;760dce9&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1544706688},&quot;docId&quot;:&quot;2b438056a3529860&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fjadrasasek.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RiAUguCV&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.jadrasasek.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=qIueUDWUA8QJAa-I5ImdAclm2RJ3bAknPatsviEmwXJzcyBzz0dnwJBYLQr63ZSiwvzXYdMuTatce1mQeFNImTsN_4TM6iZiQ4KnQe_kJD8KJrgfldsxDKjzheKHDnJ-kBbPrxYdGr7rPLsckd2Xhy6oQsq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Provádíme stavební práce - &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; koupelen, rekonstrukce bytových jader, koupelny na klíč, obklady a dlažby, instalatérské a topenářské práce, rozvody plynu, bytová jádra.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; koupelen Plzeň Stavební firma Miroslav Šašek&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.jadrasasek.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://jadrasasek.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ThgrnyU2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;cb421f60&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 5 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;27.07.2016&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVWqSOp6Zum4&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;04:02&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bndOmOs6&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;31.10.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPR6H-RELsnY&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:01&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0awGMCEe&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 8 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;19.05.2013&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHW9Af0KqreQ&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:03&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LGusIcTU&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;01.04.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8_CkszOOENE&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7YPbLm67&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 6 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;29.10.2015&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DccW9zFwnHZA&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;06:06&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VFVgGwLS&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 2 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.11.2020&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fstavba-neni-sen-3-javor-apartman%2Fproc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DvBI980a&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 5 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.08.2016&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Obkládání koupelny - rekonstrukce bytu svépomocí - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=4sI1IlMkVrU&amp;app=desktop&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fapp%3Ddesktop%26v%3D4sI1IlMkVrU&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;04:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rU9pjHTr&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xWVelkIt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e874ec6b74909db4&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;760dce9&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1489410185},&quot;docId&quot;:&quot;e874ec6b74909db4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fapprosper.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZzHdfKBN&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.approsper.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=XQ9ybkTIgJDIRO6Lvc9RsdV0lMG0y2cCt40psS7IEMopJwHK-S3pzb6XUwzeOzXTKbldqLWbfFIRfTFD6B7yA_d0LtzHY6ivC2ZyuOqKKy_eiBSfIQXmZu8JBQl6H92vv5538tionac734IRJoVY1wAJTOa&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme Vám komplexní služby stavebních činností na klíč. Realizujeme bytová jádra, koupelny, kuchyně, skříně, obložkové zárubně, dveře, zednické práce, obklady, malby, vodoinstalace i elektro instalace.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; Ostrava | Approsper&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.approsper.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;approsper.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VasmTxTY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f6aeefbc0f07922a&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;760dce9&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1589410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1590503908},&quot;docId&quot;:&quot;f6aeefbc0f07922a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Go8amhGH&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2Fbydleni%2Frekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=hXWwufqqN813uUs_gDtK4ROnvQvpE7BWnoIVBYCirLSlVG8flJ7fEm-a72MOh8UCbxEaZDkEz0Q5e5olDpTD2LJS1s4wTG0UxQIeVXJrrCL4OSOKKSZWJbdhzxrRSXROYnBC9UYuf6lL6cyTnwlc8CUNjPq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Koupelna i kuchyň jsou oázou relaxace. Když však přijde čas na jejich renovaci a modernizaci, mohou představovat výzvu. Kolik zaplatíte za renovaci?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; koupelny a kuchyně. Kolik zaplatíte&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-koupelny-a-kuchyne-kolik&amp;hellip;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OgnLfPxU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;598b63e3408abafa&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;760dce9&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1359932400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1565268673},&quot;docId&quot;:&quot;598b63e3408abafa&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbytovajadra.com%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JcdijyUw&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bytovajadra.com%2Fcenik&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ixJPZZq1LIXdzQCKwd5LGVZXpTTV4WqDMPtJLJJXLzg5vpq5qKPHc887e3bppYCUAJ8tZsSAWHAKJ5exdS-ysO6G18ul-voY-cXOLuR6mea7YFCLu9HoZZlL995HstqDouw3_ukp6QPq1rL28vdfSeeoX37&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Stavební A Obchodní Firma Kristýnka &amp;gt; &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytů a bytových jader&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Ceník &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu a bytového jádra - Rekonstrukce&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytovajadra.com/cenik&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;bytovajadra.com/cenik&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dl1YXCqr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;LH-I3vtQM5Pigk-5XP1MuA5C1wlsZwh56UqHg-VYqTn6p0vI0f_dlYAZjO9S3e8sdmbM1tcOMyP01bVRIhAQi7ps3E4tbLNTDWPd94eQKJqOQfjzvVZ7_HQV5k087Yxo61UlstyEZTe9Bh2YzWZMXg_ZHYJTawkj3Gk3lKBSQh-gN_nvdKxDJyrTz8bGNqJB6tmdsBm-s6PYIVwPWR1kqYGC9n1q4dFCTjZTmA1FlgsJ5dRG3tMfm0cT6XIg8A89zgXzwv7VPzgegus-Q3X_zZcdFCRXCDET2qRNRpxoNUkjxkf5ek_N5RDFX30SjIrs0a-XfdT6njnbJ7j7s49Ut9514za_bEk7YSLnYW-7YaUaEFAtCSEBD-6F&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;80f09229-a1ea-4590-b020-634a160fd2c2&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1055&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;aYsCqiMvzPNcFYNIDdkeKac4CA798sF5TVdyuMjIMbppYOmoAoyHi2oDhjb-pr9tCgUkNp2ogBY8WeqdddSxlHjqC1mhKchqHsr5NjzotoimJFZQXdo3aWOBdSyCrJJtSCzSw6NZqDUMbXTxnx8465EgaIC7STKAfiz6EBeaFS_pGhbfCSZCuML5OYGaS4E5&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;U0o54drH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1051&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Populárně naučná literatura pro dospělé&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;SaizhA6mKaToNTQ-dO88vqSAxg5pIP_GuUhvlQbzSIAdDTZqUe1CcYVHwA9VXLIbCDCcAlMNvROqcN4KOqt-B8S92Vug6UpPTo-LgJVEJ2c3aOykEepF5Mdi8FnMbQgdC0PYwu5WnkWmHj0vLnyltICXgF5hfuQD4t006ZvSZIkhdLv2jkGA7k2S1uAuWzmx&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Populárně naučná literatura pro dospělé&quot;,&quot;id&quot;:1051,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011280/img/59/200x200_rFqZaG.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hnv4rv5N&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1014&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Knihy&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NY_hUZGkpp74XWeOHPQAxF6Y7p-QptGrePWs3BcXs_epiuMSe0HDB6YnN1M1loywzMVOGFCazGzU__mjVLXP7EGHC-j51mXJTsdDGE6UWveLH5OocopU_hdemnh1XylEl66_ddZRF8iK-grRJERzEbRTDOAvlZkoJ6ahDGffP5r3TnvOCE4KfD1a-nAQIppP&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Knihy&quot;,&quot;id&quot;:1014,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011206/img/90/320x200_9ercxP.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7qRp5ZK2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;896&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kultura a zábava&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;UX_ImG-rNXrbDYi90o4y1mtiErRiSW2Bu-SoBsAO53e_KLwYP6oSPmiZn7y8smmZTJoeZOqTv8JqAvvXENIl7b7W7uZQnahGu6J793e4BOobPO-30D1aog5tB058C90v6latNAPPEskkiuRqFy21G--7PxbjdTyL45u1fWFaFa_5I6YepljOVIeYhojHjS3t&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Kultura a zábava&quot;,&quot;id&quot;:896,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011284/img/68/320x200_x60itt.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5PHOnt2l&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;39&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jaga Media&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_L/WheBXC8.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jaga-media/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kV3encFe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;40&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;04LeWC12&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=6637287268027828754&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;41&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;METAFORA&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011203/img/44/150x150_Q6xRtg.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/metafora/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6637287268027828754&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uXYyjmkI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=2023:cestina&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;42&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;V češtině&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?jazyk=cestina&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=2023:cestina&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cixfK9g9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:brozovana-lepena&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;43&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S brožovanou / lepenou vazbou&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?vazba=brozovana-lepena&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:brozovana-lepena&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IzbMOfgc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:pevna-vazana&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;44&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S pevnou / vázanou vazbou&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?vazba=pevna-vazana&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:pevna-vazana&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SCgt7Edj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:100~200&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;45&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S počtem stran 100 až 199&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?pocet-stran-od=100&amp;pocet-stran-do=200&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:100~200&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kp2zx782&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:200~300&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;46&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S počtem stran 200 až 299&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?pocet-stran-od=200&amp;pocet-stran-do=300&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:200~300&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0VFNR97g&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:400~500&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;47&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S počtem stran 400 až 499&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?pocet-stran-od=400&amp;pocet-stran-do=500&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:400~500&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UfDLptUH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2025:2000~2005&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;48&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S rokem vydání 2 000 až 2 004&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?rok-vydani-od=2000&amp;rok-vydani-do=2005&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2025:2000~2005&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4LnOUPqg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;49&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;y5lwyjGiPz99zmyWOAgTzLSMozC5q1QLIwpvLDv88JOM9y8yfGEwKh6T_e8cx4dXrZWO-g32WoVZKirFE0Sd1sMMlPv7wiMEAaUeNEKqwIrcujdljboNmH6zMB27aPhWM7BfZI4XNWriKMPoBCj0rXjOcoFLESRRYHGio060nq3Y6gOWYFx20g-iFFmEPsT16qnWwl0gMujOp0H3kWgQTnogfeanvXgS1j4GZlfsq1n7MOtenMzA6Jtl-NYfDy6Y5WrEcwfGSGFKREWp0Ti8p3m9SCDYP7DH6lZoie51FFTnSRQs7fQgydPrLMHr5Yx-0FGWdYqPt5RcGdfIWzU3xbpNT7bCas1-X98gtgE1axyY5sXLUK4dpjrbthBd15oPSQitauxsVfjxduR-stU9rqR1l-NtOhLPPCJfMyXEClCHI3rGlmL6Ew7E_1vZuzyWnJE35ofmJvyTb4hTD80ImAgkMF-6mGuBMMwV_7A81FRa7_3kcGZjcdkUwFgO-FlYurgAOSVGkmRN3wWrr8P3XiXoyMDc6chelsZ9I0ejgfSy8UxFFTTWKXMqUuZjq87_WFZ2IYR80hCJo6O372ERq0H4etpEk7Hd61uPFbWaAQNMar2GAxjslsEaj5i_vQSWpxJZVZu3fg1eW_dxU_odxlAjuFwbhkSrAOu-g_JTa75oAfawmssG8hwzRVIxCYDhcvDD4PyWHi7GPOMivBiN4CBfKJFSBVvzZlqTC-NNfM-6N23kl8LstsvmlY4YzQPFCvIGRlpJ4cS_5SSBZqGpVz4xq9dMqOCP4bLscaPptwBkP_WAA7_6BxD5SuJ7tAbJtMSinYfMUx4OLWsUVsZI0gDydqA1PNd9mI_r2PxusZ8FyxWd2xAXjN7n8ykPACPeEKb6VTx_5MCt9FtETHKpTHbjOvTdWpj0oGoF5D9Xr3e63lM3QWMGARjJ8ID_EhsCfWXEwbneINb0jM9BHkNp9zHry0YybpRzYVh5lSsetkriHO5lupMVJQm7gAUS3dYm4-u5mSZi7g==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů &quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;9JRLx1D1cJJpriPV_fzZLleBp7LOqMmIhYzaT9FkEYvxtgT3BAXAOLG0Y0wUas9BC-FbKfo0Ux8f58ZhWB9UCwg6O5FDTKMtxpDY2tWsXUFo02ra2PdBOpACA6VFVImiXtu02m4UiwkAWhJYfMeHxxBVTQPjsUd7bVZU93K4qHnBK4ROfGWIQbaeLhNSW2FdTvOQ4BSsWkKfOO06aFKLjuDqHG16LSq2UMVILOiiVGcZRM9uFqVoobkZIoiTQQgNUbZWK701raYBuJLu2aFucZdbzrE6S9XbgXLuYBbsqjGlGXO5BKCld0YF8vEpJYXk0JZuPKafdIYnIKaS9xlrtfkRvKWbDMIJYctzbFdQZfaR3RWNUKlR4ti_PgWcxvR2dLy1xh_5yzCDAd_KUbzt-d5wsKGLqB6-E3Dzq0eNC2V-xPoEPjhuWl7sXv1o5voJ6u8iRD_i3jcoG2Z38Ztfzf3CYlEbT5zjwtOwwBJlAEujRqXrWRkJgt96xZWRLvsIEu4GKQDB5vMD8-pGOPaeWg_8kGVgBSszLdecuis8vLlbL-m7D58FACoUgBG0k7Q5qTvfTliGXDGvVQmMoePNv0QXQmsEMjfk9BPhT7xH1m6D__IdJI8nSFxOZlmmKD4_O3DVQe1qz71pYJRGkseWrUpQSyB_HFaCxyV943UafRbJavWPw-gcaiiDJ0s_iT5yruM-_eu2CwzqpW1l&quot;,&quot;maxPrice&quot;:38000,&quot;minPrice&quot;:25400,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DZgcxJya&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;288 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zhApLP5p&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qw41rQga&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NntYO1VS&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2ERilJr9&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IlYEHkUFxYEeazKAh3FG1tds-gvgOauni4J7bAoX7v6pGdLCR-wYVme7VnGhM21YUI5Tx_nIGyHmA-O4xYMkC8IrbcN88Fv4st_UlY3fXo_krtLoT9wQJxFJsQoGdCk33UQCII7FpCRypUJtbvbR5yVBEeaFKWoE-uemf6yHs6YnyjRLT2e3kJF0W1dE8-Ve1jWXShIxht7yAYwt4RWs0e38KZOonHYb4Pdts69l4mJWvaGl3h8Ilo3ZFP9mk0tTMy8P3fi-p3ZN2nDEJnXShzbtm25WLvDVsYuYKbdgwdI&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;df6bbc9d-5053-4b5c-a835-3a16c8d97ae2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9FNOcWYm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;50&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ar8rSRg3wkfFGhVvlBra2wMxNXYtP1W3XrLVlua5qlXBIMss0UmrvhU-GQM2FEr9ZO6xKsDvqHkWjzFFJySmzuMTlJZX8ONrfCNioiMb-BngOxX0uI_LqTuHGrRslcGYW_J6knD3NopS-R6jCVpu2HDXgMNqdI-0lg0IpDAf6fPZR1lRhux4KyfhqDX9yYxEwY1XCYj74XdNC9t_b-YMyI0HLDJMmD_8qTnSH4ws7seFi_0f2Xjm1wpWCqhEwMyhEGbo_PjQLaI76NHyGJQzYQwv1vSQdtjBlpI35D88CwBv0RcsfMPIptpj5tMxBLkPGcFvlTfqvD0NDQSYAeVQ3kWbDBVTbOglMmFnRmcnSNW6v_v0CletJsoBgrl4fFiA8Hd67kUhabLyDJIV_9tAToDOsqF3svb_qzHz-TNyw6lqDeFr35KVXXWHT67eSZ0ctEKFSPYyMFCMljbJmTu6z9WC-EgD2p_GiqNzdvV5BIennz5mSd511ifLylMu966pOuaY_OHNvmWuJyzceNJUikjTLkgzcMoCS-QXVgnmSxsOtq5Uoi6K2gxPWB7As3zISPllbujOB4lSEpQpiqt2PuIzSd4ehA5EXRF5rOWiJL4nfBHr4EkPBWGM1psEZWlXOmBWUjTm5d4vwAJtf9zhn53tvfxkADwyAIouXl29Mf8-59XXXM7v9UR7jTl3YniYqr8pJAcYkhRZ0zJ2N3_55xaaoorsvXDGGbpDm69VzY7QfuaMyhNJqDPezx1dQQBdMoP8ut8azwZNJBawpc-ZHxZpimqQnnHcUfcA4QapMTcZSy_0YH7DL-g-UM-zixJgjpuWiVySuxlFcmHnH1vUkNOPQjwPRvEGjf1fpkK3_hhMh1ChT7lzIBbo-iNmZ3JMq-hBAqR8153VuFcDPEKo9lLW5Dgu8-xXPSQAofMkZTnNEmKGLCOwsfzMma09-L15IO5NLFilNZCYuRIG8wFPopwCWDXbFEHGztG8xi6rbYIqjiRoUjeJbBD-HroekhTZqjSgTsG7ZA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2zlG0nQe2p6_f25491zQoLkdlaSC-qNXRbDfgEi8SJaklQQPAgx3M61-s_St6Iei6qEJNkFII01qRoYk-pP4LE1Th2tL-AmXFrAa25_kcH-kag_CfYBM8wsjkyiW2cdjgxU8b4HCR7aj1QQelB9R6KzI2n78hf107rR_K2k845usgOeLlJCv2eAOYMXG3FWJCpim4NkSDbMeHaDfba0lkvBosBYpWLTC3iiai1t0_qEUxaL31gv4RyTfLrSjSkZ7E4hEW94tEjjeCfiSnUosXZuP2lGv7nL-XuJzMIGqfHO_vavNUhHm2h0_dgYADVTiVH1Q4EtdmQLT4GaGK1n5BaU_WCZD6yyV2ympugBSVwXp_TRV_3J5vUZI6SHxCpGqlRQlouEEnhf4dAJFZrsvAKlfP8519G7frWWCsDpH57u7S_g5Gp2P6x-gKR5lJx9eEGd6h5AyW0odE40AJsltvKvFiGo3DUPcm9FRPsFNXiy-S0CXxFhHjAkOG_ol1f1f_2hrujhQW3Dg75Ocq_0WWYUv5aWZNbCO-pzcI_QEsibRmbdvQl4ytUvuW_cQNeGcJgu_Zl60ef8OzHo9uTVRUKazNIAGiMBFZQNC7DUaW7EJKHM3bNc0sO97EvqfoaiZoy6hc9FsADL9qQfp1YxYLchUXmT2GvygoVE0LITq0nKuCtptGGEqIwI4xG1OXW49dstBWqODTDvGc_TX&quot;,&quot;maxPrice&quot;:49900,&quot;minPrice&quot;:37400,&quot;offerCount&quot;:32,&quot;offerInStockCount&quot;:28,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RlOFEojy&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;416 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I8pp2DN8&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mmJ1hhex&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5nbhK8MD&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rxN08Nb4&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5ssm2DXG9QuPxBIUl61g7B_EAzYzINwlsG7wtVKfdhoLtSIElfJh-MllmGJlxWFdfFovcZ042A0c1E57Oc8AGe4Icpwr1OjHjkwndD5fGM9y-6fGWjnxNKzCrxwiJnkQ4T_Siz5Zs9DE0GZS2N-yX7_nf-9N3h9rqvnfO9daniuf-4ZfDHt4MYIHjOjMW73jeV3xA-kKKcmlpRaSQcbVjSWQQ0p5qd2dXljKqKcp34sDclIS43pcuqR9WrXQTt0tUBbwmi-GVDhJkp1v4RyapA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fe5440a7-5e68-47e9-8706-1822f2a9765d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jFRLwz3I&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;51&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;xgTKYK4Ys9CkT2-Pn2MdYUMPb8xK07QE9zp48_tPS3u5XQda1QyMMZzhB-pU8EWbJsITTIzV1Xq-9CZwkpUnkxuUvwhyvPe5h59G9d2nPvK_aQ5UCPoq-N1AbGMp1WBT67-8MTw0aL41Vl_Mjhp5BjXOOChPDRfz4yrISlgAFpwPxotXODLBJSHCTNeitHACaQH3b7_qP1ag2gB00TLRWiK-7eveIDPq5OLlQ6st56by5OTdE89daznUqRM4Ch-Wt4cKU0M1W_FOmL6eQp3IeDOzL_roCrfHr44JnFO_zSWa911Gn7wvU4B72qVFDgE9BX5iarnD8Ta5xDOGiUNmWSL0NRxC9T4NJaBktPwF0FuPOfAppp4BiXYlZyDIYwONixMYiszOXX5JQS8kVPRdGIEFrJaZGRIweEt6PoPtfPfugdKcVxpT22a0u3wNFQ5pX2PjUN-Apqslb3vYbV-cugANtqWrgoUrKfXoSKhKyLBQ9r-UQ-_LEI5tnsYeSdnSoB86kdLx84G5tFc8mLcLz0S-vCBcyj8QZxOph3wqjwVxyMWW8YN5HXeIFd0bCqvyYoqbyCgmnaUerHSXGDC90dJ83pT6fE7Fr_2RbVdiLOBKZ1qUayDwEqtnQziu1Eb821gUzg8iRVW24FzHThePzKVEp6dSUJw_gHXAsWkF-53LXdkWUFfLgSLVmgbW_nbxjFgSUQ0XfsWsLwXD4qQu51P2nViEQjAjazPJhXf_3PSK-HSVDT_hQwS_EadlVV9NkTw5MHML_qe-dwkGzRQcNpscqmjh4mzejkSBD8iDBAhvOk6zHptxEhlUEpWDMdUTwx8JlJ8ity3VOUJgE2VWbBnXEseUl47YG6ndPgN9mYcMgjIP5kGl8FugXH6FdkgWiXJLJHiBjs4CfLXiNCwDIBBwiympDGPD9ijntmZWii0DPr-E-32ZG0w9vmC1ji9leRQg1quWfg9LeJnQohB4V2FocLZ5zS0qM5bMW2q-kBid-OYHGdWxZwkFXAW1lAaga_e3zGfVjg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Třetí aktualizované vydání této příručky podává odpovědi na otázky, jak postupovat při hodnocení stávajícího stavu, přípravě a provedení regenerace elektrických rozvodů v bytových objektech…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xBgtl6sriiAijvUapS1ydo8JalypgYQxtQSP5GhfdWvU-0PuGgaYLkAq0vnOvi5GYoH4XHwXQD1K4QZI2KmoO_xeUMmbd8QBIx9MmW3YTFDBqnDZwcbZ-02_0uLfNQEbxMttSsgEMzKYar_tpXg1KjGCMNWFl-FuwmFAcsmuBeRPLluOpgITMEUUF7rHRn9NMHnr-Y9bcVqSYWnF-VK_h97RB_EZfqx342EmY1nsNHf6jOn1BmPYg3aQilpdX7r3o6M5QgPdJYP1dyVDvImbUTtlvt60QTr9LDqUYc0_IlW-XyzgxqiHxsdv_f0f8xeLOs0zmAn5kXQo863RJzFd1T-zRygCoECfpqiqkzDth49c-SF4z_kBVIGVvKILgiDUeceBvJjFXCLH-k_Sxhtj0jRVlzRROrhRX06yfatKcUrqe40emJX8fePzV5MbjDf-JaLvqZNW-1grZqqdZuOmrkjUS069X-bDJH6OO_V7r-G5kDJP6qvBGuBKyQID4vRdxD7emLtynIlNUuc9MAsMuXRv3IhB0VdfJhGeSj5avpKr4KPTIBAT6CnrYQ63ZpSGKkybG7yD9SIGNWpeh-8Fd7s8uMH4jjPHfZbPLKxnuG_KLRtkwx2FDPoLWWIPNB5KDEUsOQTXxnIKVcRKCRw_QUS60eMQxEzPhtWOxms9WMBZOcahVC0Pu4XQjhTLFjolgmmrPiyqWKFn5K7n&quot;,&quot;maxPrice&quot;:17000,&quot;minPrice&quot;:17000,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eGb9z9Iv&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;132 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YO3YsQiJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hIK7EQLI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tg2n8hm2&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HI/tBMOn.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;crHPa3un&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7TLqydmvPN7U_1WDOB2hoMBmbNkc87raWDwziKGs4F-5sY1N4ihzl_-bHBRYwaJt-JhC1D_sZpGcQqsuCvcQCVWkzBExYtAHYqy7xk7-JY9y-SZOtlsX29G0PfkBYZ7gHxm0HE7AurcxaDuEhnlUGbDz3wwqW2YkRT_ta-Y-VOJHpRE2jigzJ6rzetKv2YDhiOH-0NpAnoTFq8db_HNvrA7UdiI-T_rEUvFH0-KN_ZfAvDn-yf7ancuBtyslP2TdWLVp1BnMXJgyy3Y8Tv0Cnw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4241db77-0ddf-4ea8-8d0d-e13dd330c6d0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;In-El&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2142624417378953720&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/in-el/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2142624417378953720&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3SCodf6w&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;761661&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;52&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;oOq13JLKiHU4gn7DZBsI-KFVga4cEjGV96abfitbPWk0ku_cjTmL5bHF_LDN8ciznZza_pdplcI9E6jydDrQ7JaDWpEIdqtBis78LlJDhqTdPCF8hh9piDUZWzGsCuAwU_InWK1v7QgSHbnLZwujBDu2b5RTozIDae-192heHvUIuKwyCl3YCpK_qhQcx_1aGyjlNrpqn0aVrBJKT5LkKgPjNjU6qFeBmr-AGs7MFR-fh8DklFfxd1mOYP8sbS7AMPaRw4wSY_3B1Z6XAWHvnoyQD2ygr5NRS8k4FKJZI3z5NBcT6Ey33PQ-yoH3L7UYqoqzZEe9X0l_WrSGJvFox1KU2QcZ094QKpSQUTxaKybeK2aPaCxTTz31AQb8tVJZfn0V6jK3Lk3o5UwJUL_7V_RU6iQIvngcnhTSMtv3LSxyqkmtPBRua-SiV2JlOgYurOBFWq-v-TWYbm4kdJt-0IhQmVLDSRKVC9b496OyJc6Poa-W_bbnl5Lld0IbP869dG-p77ej42O4U3AClrRouNwKOFfimMHCkE-clwsMIfnfuG_BO6c3YMGP4kUK39h2_E-Kq0Cevyher_PVYqQ70lPjrYiDUw8N8BzOMOGZUp4JNalwmQCr1m9HebOMnLfkG0tU8mgMjhipIZ-RfTWT-FnQSU0JWevHIP3XrGChGTyt80K0XUrWgva4h6Umfb_IARWoDKnx3wNgBY7Hc3rodzeX-xjZVwyb34okRmutxAa3k0HKa2mEduV6IPrFPZQ15j8rhNds-HGWh3GNx4klmxsqQMemvSXMKKRm3Tq4Q47dujc5Q-Zk1KYhLfUYKCEyrvI4RnnwNAbchgxMKZR4asTMQIo9ekZUqhT3Ld69T_2TBCw4-oIfi2IBi6WVKTlOfOEoUfjWJFbPKWQM_1N84TzKU5negS5Ykr5FWsqYJoHYQPpp14TusOXq99tNwvHuA0xDkOrqNUtBhWVweCtW40mNBSexY25a7LoulfCPfs5toQfCsW2bREIVCeMCxDw-p-sbGdU=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zařídit malý byt účelně, prakticky a zároveň pohodlně je velkou výzvou. Skladba obyvatel takového bytu bývá velmi pestrá - bydlí zde mladé páry, skupinky studentů, rodiny s jedním i dvěmi dětmi, ale…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Malometrážní byty Helena Černíková&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;761661&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;if9DKM5t53cB9tYTyZwM-A8Lh0_x0zzEiRg9lo0297bMXxZckvAXe3bOGnoOpSz5MyfCB2qjc3lSnMU_1a820LRPbL8xUhsprIRsBC9C-NBvOmCObDihzBraEZZbHNdEsc63WxSaPevI9-lZ_5u7CYNoqwmRN3gea-Fggfz9kKM9EvlyMXN6Nt0lMRSy83c_tUfUeN-qymYBdAnYid2rDBVW2pt9aTOfP4G4-tLbxrEHjcsooPNK_IliwInvoTJZVxFF6O5QDgUgGJL8w2CYaztrn7XamlpuAWHV5l3LvjesS9NSoncxx0Mkid_sK__w8vrvvlS7-Man6XMuIdCZSj70Bh-PuJqy9wGaHFNKw0e_43jv75DppdNfD9746ra1p5tsUozwT_HF_9KaIacb8lz4dr5iQP3PS9BAorStnLll14pv0OMmKchBHKdnjNGPdQa5EGeEWvparjhD31HwRue1akd3HFn4YgTT9aOlUA-duLXq7YPae4c6mBb48_2P3FGqBuQw0cwcrduxISiTjejle8IKtZU77_kdGRcpNVuZvGv-azjsEcUVz9NsYOVLVw4Dwz4Ia_pB6AHIlEQXJeKquNchbY56u4O6hXPSU-YViWIcQxOf-3rgaJpobfARUvJI_vEEoIxMWaIOlIZuQP2AXgZ8_Clxkl2W4yzefJKLy2vMvb3LKWFlQEmHcGodE7rVB6Y7vT4mOQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:12700,&quot;minPrice&quot;:7600,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T4slCHGA&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;112 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SnWv4uPQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2010 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pLmfIPGS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EH69hR9C&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Malometrážní byty&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15042669/img/9/504x720_a2QHqy.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ncjHxeIV&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Malometrážní byty&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;8WtEjnJpkdP6JX05fPOEjKoD976oVOA-5UDvmk2PHrn9rmBvRSVGrY9na9OTU1Eewe60KGiJggbcGeR_jBiQKK0TsQYJ62Ptb2N5cyPVjkApJiQUmmLWMJirH_nxPFLEzNh8SbAqIJjEtAqfexY0rCWN92EMIw8ec4uUQZyEO8MQyGjTfoTo_K5X_78cQjIShfVmr4N1ajo5a7XcSPJQ5ZLTLXKNdQUv4sDGtQuZilOmr_QUpjfQVSYJ9cOGwkaqaPJalXmLw3Hl8lx0FvJ28ozl50_aeYKadoda24PxnOk&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e515d5a1-0f85-4787-8f24-d7f0882bb5bd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/malometrazni-byty/?varianta=helena-cernikova&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tl9uP6Sl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5412693&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;53&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;4-K5IO6_70389i-nbOsFoTcFxXnEsyg1ugPvxH5tXbBW9UJT7mg4mOUzTQbqNA0CXFwUCGrBHl9H7f4DUIZGXjMTBfdyN4Glh-aKbP0zQVwF0s5I_NsM3aDcy6Esif6qPCaT5fyPl7n0v3MRnSilVlxfOlMJliRiTkurF_mwTDNPg6FeQnvjqV2-XPG7FHJj2qKIDogNIWVBaZM1tubcBSm5fe5Nh-AO13t3WjS4RAEiyOLQTyhtf6TPM3Q9JRixlHhCPOgim4qF3DodDjrbdaC0-rPoxpZz3bwfyXqN3MsC-5c4IJ0koYT-keET3gL51sM8RU3nrM-ZUTKLu3qTf-2aIHz7xE4GK7ZVHumj-Taw30P-VUjk3aKxrWn7GXsBn9GYy2lA_uzT0ZJzfrzxZDxRUblQ5zh6tzXavGqKazPdoGok0PR4l9MZ-DdO1tnGQFAMh1q08LsbYaL0vsAqI5gBI-lfGs81idWKMAtlRqNRSDMcmShZUQkL4LuXkkivCHZrYUrJi_hVhHhInGon2BO23sdX6ACjw_RC6kPQAkChZ7uCC0TXf-LLqjQ6UewB_tLil78MELNGvL6gwnsX7YQNXZAB1LEYfarXV_l3Ltww-i8rKjVoekRtV-wgDVHpVdE423qIk2PtzhvvJNq5cQAPDA-i0V6OZn8qUzizzn3ZhfzbCQGN5NgxticEM0HzSn4Ee3Usd3UCog7jWcd8wva9pUWtSdyc7kUsnsMGaoj-JmgzhmpgbAI22OMfDmn9FiF1WLh7ppU_fssq3v1U2y-X6CoaxTL2W6aiZY13vaHwD0WY0SkChoUKDnZ9FvNUUnN_FV2bV4nxPqvTyBQGqphoROGDSBMgy3nzM-e2I4g8QmLC4-cuLjo_R9vM6LK41ia5I0wNsKG3UDDVHiNdx_-0I-jcY8-4IKhwqiFTfmtcdkqmjHFXBMzzShdUApk78nfKRlCCQ-bvTWkRgRGmJQyxmbZyDK1-Pbj2P-IOSlnM9gdG-suScoH_FfbXRBSFGrZjOrvvWA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Plánujete rekonstrukci rodinného domu? A víte, že když provedete celkové zateplení, uspoříte mnohem více než pouhým zateplením fasády? Pokud o této problematice chcete vědět více, pak je tato kniha…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Zateplení a rekonstrukce rodinného domu - Ulrich E. Stempel&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;5412693&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;IIG83Me3gT1ujcBw5h6r1tPpNgeKOEe0Lnzasdg7XbDkmhgwV3pcQ9J53iy08vx1JmZ9zjhqCxF8wSQujBBcEcMusVok-UO2hsduvktv1Ud8uOj8ZATgt0pJW-f-RN-qn2KnwDlImL4R6GVuTLbCQaYyNl8CTNbG-9JI4x37uRxegYoIHqL_T_5j0pFsQUJtjln_XHt7mH6oMlJYDbvbfVVH40x99uoqVqCdQwk7-m5r0jPz_1ZOgdKZoJrflEAxVKDHWRY-eLIqbPCtA1ghtdnA__hSj-mKsk_WTm3yzX5MR6cJd61m0c_WKjgSNYN6lMD62PUQguP1UBcs-dpfdZ4LtNTOWU4ydI22O0m7HipQ7M7YoetxYNKXgGCSDyyc020KBCXCSSlMspSgQ6hCvA9EP15pGrw4bRGOxuRTG2T0z6tQyGi9IcFvm06LpFVCxZaBT8HknMSAG2gWHe1BV9bTXas8Iwx8vGbB2JZH6XrDqbju144XTTFtfLrAgRp4_Gaaalan2JJMMUtYJHjvDn0uWVqx63cGYjWOaXyEy2sEYP7RHwI7Rz7_UJjfE1_iLgwtB-3yurLw2KXGYLDVxibqvZed_944OsjDydA22m8gP8LlVYZ5uIaahcJYqYS4EBAUzaaE9uHsRE1RYPI_mnOYLfUD0MAED2TKl03JJNExabhjMHOIyH3rDxFDQ47tMVJmHgW7bCSxN_uK&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29900,&quot;minPrice&quot;:22400,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uQ1hNzq3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;160 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9kr3fP9p&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F14AAdBD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9eZ2qXiQ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DO/iomB9oi.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ta3w6IVs&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Zateplení a rekonstrukce rodinného domu - Ulrich E. Stempel&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;gDCOlsRUpVPWYqWE4SfKK4qA_qidWQi12ODQGZEbaNa01_O8IoMn-3ajRWhxEaPspUdk95MW8cvpS84CTWgurw5B5BoVf88LdB0d0eNT-iyKmAqA0qJ_sSN1vccJLDkYHD5nPfwJFUbipOXF7PFexJ1sZPZLiSEx9PPmS3ZgqYTypeSuxEd7GXZULoIcITu59rSgMhm9M-ASKwDwnxIDoK97kltxrbMJ_VtSCtguMQ-VosqeM1T9_ICBGG4GFWK-VxqAU8L2N_qouRJkJCLHbA&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4ff04106-d646-4f52-9a5e-679d20f032db&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/zatepleni-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-ulrich-e-stempel/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fpFfz4u5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;54&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;29Q31YaPIg6dwHqvOREp5rWessPXsjjc_6_8_Whrb5hjSQUOcrJjsK3DpA0zZUR8KDNhbWutjVTR1VgJ4rWBc-7Y8cYjYs4kavhf8ot0YWTdgRP76N1I1Rh5v3iRpA6ZL8G2rvI2T1yoQq1DGMmlQ1nmbpHYJGfwOAzSV_ypJOGzOyc_UsQt1sCxXuXip9tQLFjv5wSXTyQBjjTaZ4QzML7MuH7ZlHxgPQE_9hIn2WTyDB1_j6qeAuRRGPzhywzLRoWmYrwUGGdYkv4Cb1k17zmH463s4ORu_M65mu9hmaqlgmF0fjkqzIBKIooHTAfJZWV5uDUyictHK5wAB8RH2AGd0iUfKq8HRzOkEHwxh4Bsb7ZI1i0XHcowwgAyf4_yO1zFAVq9favR6e9agQTcVboxAUcBGHtG7aiMh7q5ka7GTl0MPz_jVqx_SgIL43RwhLIGHTQ6j9BPf53sBUqV8XnBiTVO96FTZ3beOcXcq_wDVDEQarAI-xJiLJapFIKLY0wQ5WNrhtRwS2tQ_hxpUpOMOwBgFlZeQ-hWQTpzG7r6hr_ZNu-FuuaW0nJPYVektrXDesQRUPktNO7vXHfgDTOms88AiFICT83nJHFq2UvVyVhl98IAp5mPIDEpl0vkXfNVgVTTlWXP9978R-eF-12N5QkbiQ8f6OiRqL_OfV9njQbriBsGeDuhaI77BBn9mAjek-C49JFeq2MTkBDdlLGpTQ2ba35miVQRle-BftqP3kbgjRBe6SXEMLGCuBchDb2K7XRiTAQtXxuo_P8W9Nkb7OV_tl0V5uFdUYp9F_3T2J6kbGDx70sZ6kotNRFxrFBl57C4obiGtJCvHtvoxSJkD_rYUj952H3NKEqSd9tExdFeE5pJYuhjm0XSh1F8b7kexl4HnHpcWD1TLh1XyHB_x9H65xL1_rdnFfXcC0IrjWKsNk46Ss319y6QTMAeXpC7lpuHC8HqRY3w-x4OZBwmDbtKVrBzvJoXGO12K0UFt0Z8Uf7HZTtIUrnflD00yMiQ5sDH&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí ale i soudní znalce z oboru pozemního stavitelství, kteří se setkávají téměř na každé stavbě s poruchami konstrukcí. V každém objektu najdeme dřevěný, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;46HmvTQYLiHwdaZyafNgiIS6wQ6PXBwxNAMpWZ5jva7zJwOpcwz5hKKzqkXACn9765MGvssE3JEEY_wZiWWFUBymcO257LpkdGdtMs0PJJAfYBFtFbvlwyjkbwjXgZnypp1JRc1d5nanadRNC2ieyeeKzU-wgc_zoWTgMEReiCs1hKQXWv2EYh2mM9sJu10yB_BzxwUA6pNaHAYzk5AdIIijgvpP3MNJIHNG-rpLVP3y9Lz3VBSe5IBjwcnWzKLfoi0gADdfMa25sovHrIGH-CafIUTN-gYmeLbQOOMjnimLPUIolGnlX8pEAR5uK8DthBZLCGVqKNf4aIkXLQWqL0F4nymIZTakQRV8Bfjj2LO1ahE5YeQ2kLImHo6eNSfvSPmhmgTRW6hfKKTbv7V44cPGHkqE8wF5z6dUfotrk2Y-zCiWZVrWiIy70k5plJw7FBCQxcGg5ZyAjNKT3xdPAphSYSHE5mQ0oGNMA-BsqIzBB3Dm9HlTW31FZzalp1lHu3v-i8iQOCKirToaiaX7289M7_T-LC9nRN5iD4mhjypBp_fhSlXr0KtghspxEZlpvKSssg9QRrFauzr6XHfEvbqXgPujgu_ZGRcLj2ARTspcoXPjUAebqhcm9xMYlrSKyro6oRsh7ekW3O9lmIWn1Sp5baW3SmctfHAwWM_VZnegJUcokkXVG7chV6v8JpGy-slfNfGU7B5-rw4=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23700,&quot;minPrice&quot;:17800,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0w7HjXi8&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;192 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lUM7W2i7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2011&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EtxYa6Kh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GafuyuCu&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082742/img/60/251x354_QBWgwK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eYecu7g8&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;EV_cdnIIdp9xSC5LGAirxY-NTFmx2u8H_ElXrT84KxGMrkvORl1wKAa5yYksF6c2HhC13UR_-O-kTDiE6N4AVk__Z6UA9wwKWV7xOVR0M7E_AvEJsma8l6vd7vAwReaqfd64oRjqRWgIooeDM5bb1mkIdiSwfaRdjT_BCcUCUaiW7Gc52Lcc7V0TKTK7PLd2h8UF1e3tKSmxPHX_1UFc5v7eXiw9BgoKTTkOumOB0554qTKaDGDexf2ZDvHtRSLJQEolk9ialerNL3DKz-pyiA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;206f4994-dc82-41f5-9749-b5ffa43fb20d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/havarie-poruchy-a-rekonstrukce-milan-vasek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NtliBsma&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;55&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;pZ3uIhOKCasKf5vThJ36Y79Xrl54sztBjP_Xam_TYulbTNOiESJMvKpd6-YsahOA2VOo6-isWvdF9SfQ6UJGFfH43VI8DnBOxpZ0eBXbkopVboPFWE36OBLp68AINxA0Ag64BJvSjbRbpvnQkbT4mAS1MXgdthfYfhC2Lh-dUnEG8Uxu141m4P_sM5ifWqwElGo0sByhLzzCnav2sm_a_xKAkqRdkgb-WU1MNFiA8zgov-grE5epeqOs-mRWHehTqGoTHauXTy_ARxOvl3SDZp5oTTgFplwmRIaHxbteQR3hKQJyARaU9KkY-FORLKhCrrhTMro66lJ0hAlVuG_20HffnxKyR6bgG_oSrHBZr8u2d7bwg4TCa1oAZJrbwYHGaIbAoncMqDTJ2MIl3dbze0wco4Qpcr6K-Z8_E7uG1PnEc-dlyBRM3Y3219Fs3aWfhpxZIfqalPu0wU86u0rI8-ZOmTmmb_UBW-JaETI8GMBHWm-LeP5mdrVE7tWarhG5l2Y8sQYuSJnVibRYvTPBmD9y7bvn0pXiNRYQHan6tM_NjxbwLXEhmClUn7HDFDiehGx_W9-vzUVwmj0lGCqwzxXQOu5ICjoyf5QNv_1LY2fuUnhV3bdYv_VGQlZdryNdyR39mac_nvenRS2B-0PmduhSC8oXk4f1lVTGYVFKIq_nTbapSAUYJ3Fgannuh-KDGaSV-Qo8_sTNyw6-5JtfDuzXu5tDZgSMJachcT1y-ozKcdSk9eKkbxVJepPNkRPo4Vp4BP9qjHGjaQBK3SXuBQ4PzVftkYGUWFL0p7TtrMM7eeA6PH1DTNxMxQDA_jL5tb7uLXmfs-gCBAwzZNBLkP_okDwIvtjfmN9Rqfi7ZdY7i-DXvez4td8XkLf4tDk6i59jGMoysHhw8akxIKb56YpFb2D5ImiuTfKXG2LG-AS28c8IO7YyL0Q24WhD4NmaepPAeVZAa8Xw-_ifKOFdTL0aOcGsOS2O63suNbpC__nxZvwQreZ1U2z_C9ko9NMUbnd1R1a2Dg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha tématicky navazuje na publikaci Vše o stavbě a rekonstrukci domu. V tomto kompletním průvodci se čtenář dozví stovky tipů, rad a postupů od základů až po střechu domu \&quot;krok za krokem\&quot;.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;L-nUHddYKUnb2chMEnD31e7JoSqsNZ444dwmUC5cEL9rg-uGWWsciQRvWofzhT5BwGpR_C5f5eP8dXqEYvgW6KMkpIu6QKGEma2g4FJGsjvWgJh7gZmgRIH37xKmHxUMHFDcQA6sEiI8U0xJhL4_fNolW2vle_FqL1KOTWd3dvnSvpw78ByGxiATVqnzcwpPrJhAv96dvWWC2i0aWylGm2_F5cH6WiGDTNi5aEtVrplSLCwKTwiYerGXl_1Gj4fAN5IBmAovAOi_VjzcKq1P5WG0ktqoAvUG3HsMU3LcGiHidG2fr8pK2Io7_IvhUNGXqTNPvFLX8IHM1j6vulJxU6AjTy1FxUzsC26PmeWfr8OpoMuWzNSDgrgZpLGmGECuuX0KhXJmZIaA_e0AlZlbFS3-jEna3A4_PT6QSMGd76wl4whBY3dmv6XfJiY8_uvRqBIljYSKKAPK3aIPYYa4cu903otMH6TPJO0WQ4RCWlYH-wsb7Q5dalftpkGCXChpp3ZppqwBIg1He4LEOMDUiZ8C_TGIzGdqcBhfXfc3ABhJXU-qaQdTN3bmKMDzIN6NggR3bD01DyJyTNDNmhj77-1q6BxutDwBYQA2gCOR-FrOyBtxxdWmUi642b9Iy1m6cUccuMA6-PNGL92zWbKPHeB8JmjaGCEiL05-oMXPT4wfCixZ8VCKoqS4zyZERmtnwiMe94TdmQNNkSB-&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:8400,&quot;offerCount&quot;:24,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bfPWQb5x&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;128 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ah68JdRC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s6AczISH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d5GG9xYn&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_e/qqFBHbm.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uK7XrH0S&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0lO4O_QShoBd4nODXF7QTSFEf6jKQSx7s4e4YSB1UuvQNe6FwCC-htkRwqHXgLppn9PNEOqEuq9G-s0A0JZ4UUsy6gA53XebhtRyjHOLVbpkmDQB8yvPWoeIBYwLECkCpRkN2kEqYPanTYr9_DQq1f6LD96aCXxUFS07opuEhyJjmR4hv0E_KHoXsX9dBFX_lcIZ8vDu6FkV1SQoCdO9jSpzuGvw_bGw8Va9iiIO5_q6nudOqXBLzJ0QJfQqhD3eDu8NK4xjjqVycGosUpAF3x1Dj--dfo29lxkPCmJn_Ag&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;baefa38f-aa5a-4488-ad3c-66518a7a9b6c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jaga Media&quot;,&quot;id&quot;:&quot;18103612271113261809&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_L/WheBXC8.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jaga-media/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lICbYs8D&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6499837&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;56&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;DDyGgU6HnpTesUSBhbTN7X-HuxvssDbauPM0U_X5M6z29BSpg20AiSMX3o7Nkawg-bSHB20si0_ALKNle3_PV-53zHc2hxJUZimG77dZZqcylT9lAYTvssf0eRjdolySqv3aAGvLVIpMfTl4wUuZURm4jYQ7EH1ERzG0bwmkFCZqUVhrdlYuMdo17ISiJ1IwOP1MlFb0w7T_boUQZD-bzo3FL0YOwyaT3SAjSaLJMMuIa9dMBozcjTB8OoMp0-7yYKweoNEjl9sEUu_DJfsGZQ0iNXAL6vm4Ju--l_MSmahK9xtF2BMr6gXmsAbJlzxysNOkgrIX6ctc4o_p02TCJY-r872mURK5qbTI9JYTlSOagne5JCkmVzgjJKK8wDJzE6mFt60WX9NPtpDIsBUfw3F_JWBoFaut247yU9Gl2DuzSmNJQO1kcyFSDP37znIhmm9uVJzA-VgkYBdzYnUAaNhB-P1TsXBnWMynKwMyASBCmDGyNV_pIaKxIkXhfEyX9-4vP7rwr1RCrGIIV8OxpKdFFkugxE_IvfJYmUMPAOf1Ko3W0nbdqvNaXCrxu0Kt7gzJRdokhLjXol3H4CpwmkdLXLM7k89b4xCEx4aM3lR0GhGDBfhiZNHOzRqugND707OoBo0EEAj0AQSo9jnG9w6ZajGDSrX4kzruIwlvUunJRCjH-8nrAmDcALn7FTjHcdqhXIgbTEtqnWQl-6cvYoKeqhmSaUgiGmVc0Y0J93HQ6VRzAEkOZV6WZjCAGzz934YztI28xzxKVcG1ObLnTivBr5P2Z3rpR17FXYTVcjwQ1geMo7zPdK8MIxGOotBrW0mzwsgmEyvBa98sGrv2xdN4nOAnqr08liwTE_mIOfMByBSJBU5-M27mUrccXd9FoIFw-O8Hn2WA_Ahjonv0nL5bAfLf7ezwcgls6YG6hMQve5GCTjZfg3wGnm-34CfgtPKkY4UkU9Znj_p0QsTGuFU2irV-kPFYVoszltdTyNBqm5cRw7y2DGn_jsZyXBtgBQh_gnK3eA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jak vytvořit funkční a příjemný domov? O navrhování a designu interiérů dnes víme víc než kdy předtím. Přesněji řečeno: víme toho spoustu o dekoracích, nábytku a trendech, ale ztrácíme se v…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Manuál stylu a designu pro každý domov - Frida Ramstedtová (2020, vázaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6499837&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;AAxyhgm-jQ-YLXlkpIyV-qsi6UQNExcK6moHfcsaGCPQG0kmsqB5rde5Y-6q1o5KIlgzEgNREyBe-Z6EHuEx3jmw3vpsHeXqpssEXPKcmB7NWL7DcBDU3IoV_1eyyQMkK-wqrWdb6v6cNeNPoIIChnite0ZdYx_bmCvMyxnOqAySjeVzlO9PA6U99faacOv7JYyOj_ftjYHxSapD6ZLfhUM5HAFU9ptPVFF0oBKjPBzRgV8wmyrNU2QgI8I8bfz7BfHS14aCY0Xsi4r4NY-JB1Udy6xgMu7CFun-0_O9xfEa4Hwt2JG1e_IyZSmiiOXZ3OHGDxqwPaWsgAUDWALNSMWRp3PTibLrh-I05-vfMKz3dOty067q__ru0N2CA29ZjHjjvUlzVQnbRmk7lIz216qL0FYvQ3CQI0FfSUTfa3pomch4dy1rN4LcbVpEb0Qjh2YBiR5C2zgYWzBqsguizXjfRxyvsmvGF_qVx3Roz8Zabo4rQ_PTVenlDpwuzt3Vu9-ijizIR4QuaO2B_zSApyc1xhMAbsnETi-C3HRrx8Jah97Ojo62htrcXytI8jUQBr4Hz3cwaAU3FhsERUtngpG9zXP7zN9RQywqWWwPUkTPviIMOhN9AZ9CEz7IVj3Pz1mgBYQDuBOZNQj0QaDhrQYltXh5hA97v1jThlRipc_xtXiZWVlbc4rtxUpY0vFKzruf3SBUnqBNJ8AK&quot;,&quot;maxPrice&quot;:44900,&quot;minPrice&quot;:33700,&quot;offerCount&quot;:33,&quot;offerInStockCount&quot;:27,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pszu98ya&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;240 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M2XkUm7c&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DsrPr5y4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GMBH74Ge&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_J/SGlnYj.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bYvVxGiN&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Manuál stylu a designu pro každý domov - Frida Ramstedtová (2020, vázaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;BFQo1GE11ZN0DxZZpFgGvufAgUB_1WxacbwhCoj8Z5IUEc5CFcazcVjtidwBiv0P4KsoXL8DwZFZaJV8MMRziu40ah1likhDPuDWKZdUBQypOUzAcSIAwXI1zoGeGzV2AsZrbPDk751uhr1YuyAnnsWzyJ4Jg4cxqh5WsPyTlW1IEAxMUmKRXwccCwNalpYsrr7pemRMEoAPpJjBOY9bBwzlVzI95wlRTTIUqqLumDEOzsfeYZNnic1hnZvutwc7lYNXiNOAc8UHjf9RD08mHw&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;71c3950f-6709-486b-b515-6550d8b3b742&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/manual-stylu-a-designu-pro-kazdy-domov-frida-ramstedtova-2020-vazana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;METAFORA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6637287268027828754&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011203/img/44/150x150_Q6xRtg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/metafora/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6637287268027828754&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dYg0GWAU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;57&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;NzClXa9vlX7ja3pEKl3nM2Ty6ytjps0f5g_lhyJviCc4YWIDzra8IMC_fJ4_jsQMwCSld97S6JRAI31J266VTUwFS3jtrBaR_2X4Iz_1jFQKzhMCjBZezQo1h2ieMFMTHdowQqKb1J8SmfCmEedc34n0eQ4oo0eif2EIEqXmS26ktwhCD-TfNPCrHDdQ-SJ8T0--SmFmofITmlgtjOZoV9c6zGm5kh8z09tYSEGkfMI2oCFTWNTKr0eSuK4Lby6NQoIL-E9-JIeccPEGTa0hg17D5kRGP2sIH9fy3blWZOIHw2H6bp3a5oRv43HCDF7fy4aSVfZLLoBf1FlsOSx4NiyXnFCS-34F0VQw3D48lc46FQktI8B9BR4nHYJRd1zw9nkLulNrJ8R-KD5k5R0EmPkMoAZ9mKpCsjY140jpftD2M7513qzzr4-BNElRM7bmMnGDbXdXobQkgseoVOu-80a_b5H8ir49fnjaYxwnx1H6eDGRqFQb9bc24OGIUtusGmUn4IKrWZ1-McdEsAnM5m3538p3cZoVYU2RxiPwufRMRLXu1WyOO36cyhlySQ0sXPiXEt4e_RvT6Kk6gQuderS4gLpgaL--YzCHPYpLl1V1mcLonw99IddQZP1KProJkyjMirNoA1luPcMhw8RYf9nQT_Vc8pr9X5PQTmnw1AZ_2uOTrlJUDZtxQAa33IZFP0g7xntgwnhLn_aEIVIxQZ1GDWK4zf55r7PpllQyKU8bVjf3Hst9GEXTkUww68UL8Fkh3L6S6vhTjC3XYUDrm6vioZtyaiR6Icsx3nmqcw_z0cWcP_nScMuHTErHUUUj20G7YAQDDpUPn5JjQkY-oRRKWpWD0_MQwE0M8lT7gXikZwvmjAmVxR-PJfU0cEgT7iGX1nWIyG5qooBHr3ZtYZKFMMCVKFWCfBMEfzn20XNOmMHSvxR49UDRKbpvQfFlo2kmrOTx7_bmhEHzyA5rnQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Publikace se zaměřuje především na údržbu, opravy a rekonstrukce zděných a dřevěných objektů a konstrukcí a to na práce, které je možno zvládnout bez použití náročnější mechanizace buď zcela…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě Václav Hájek; František Vošický&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;5KAQuPsJD6EwrbdOwLM8Ibg-00sjVsx4kuaK0m1nA05jZJem_8bPaOy14vsvK7UMye-41snXIxoDZ81miowbTPtDxBdXFjrWtZFmFqeFEWY2BDZ6ikLFiF3lU2b0DfDFJuBSfDH3A1kxVNEfDkhNJAHinZeLvOBINqfOzqVYECq5tRMZpvqepclPjcTfLsjIJdBuiUZxWEJ9kIuq01lvBCrkExHbdU-dpf863hZV_M2YAn3PXXX5bpgVMn22UHOwQFfBsxnD4T1yW_rdTZhvvxOjWQjmZ9ALG3BWbN8rnsb9WkP0EKfl4oRwgGJ7dJSnvIoo-MOtWc0wihaX8T6NbPpbwShcG4jcxHD3i1cvmztwnXpc76U4RZjhK6yHNZo0Mr4qZzdgC06J8McfUFUduWxuYYWSHCbUXijXGPyNhaOec4sSZU009OEL1Hr6qYq8jhM0z7zvNgf7SZTGVeClNMhuNdrcFQ3nC-B-cfbTM9tPlx7gFg3f4coAZVfsDbZKszn8c1GqtEM1pIy0uOTTHz8NNZtRwrCeAuHWnuD6jM0ulAJ4m7X2fyFXztdBQR9CDjQoprFaTuSE0qNzq2ZLCbY5TC_FBieoO5JI1lZTC3ab0LapP6Zb0XAsNyymAIgZhce7WUu7duh53sOXC1ISOGS6x-Iv&quot;,&quot;maxPrice&quot;:40900,&quot;minPrice&quot;:27800,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ywTcdcPk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;222 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5wyzjZ0N&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2002&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R4V1yUZd&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K3i39t1X&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15070273/img/63/432x578_wfT98W.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;diXZoqy3&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;xkrdLQv068fANmEsYZttT_duHVbc9AvpAMkzWtftdOGQdPfDXTciIz0SL9N9mcFeN8SMJtnbW51l9CvYy1KRDYhLhTu29lYqDq0K-XdyRpx0V3XpoKXFHO-7ZYmInkjfKUVgFv00x-J_0O6rpERS4P0LXLSetu6RsGQHW3Jg_eriSZTDvzqg0u0kiHdobtLDGay4SosDq4ybJF2_soJTOFnRKDvdYBMMbJ3S2KgpuxKXJh207oUhU_rqwMXgE6Vt8cZTt6mWV8UEszJxr9lI6UIUbClq3wzBIe8Wo1uIcAo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2f9c29e6-9e60-4aa2-89ee-53bcb8e0c9dc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravujeme-v-dome-a-v-byte/?varianta=vaclav-hajek-frantisek-vosicky&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tAyFIqgz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;773617&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;58&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;UiYAgKUWHULclWeZD1GzHIzfHifczplti1i8A3hbxBVgY2ZmOABw7Jn9iGCByxC3N-DHBjdonyDFsm86JXeX7v9YLdoafSOjYrCMWyIzwBseiZgPp5GDyfw88AMuFZuJBMjlvhV02xs5F8Hsjr_dY4s2fWBS4ac8rpU2rWzSlBsnilNLl4Ei44ViMNMAZ0zkFIcw-M1mgaOky7J2mr4BL_BBSSOuEeQFo45auEMKij0tYufRgJrr1AAWdgnH5hnii3Alpex53cNq1x-AC3QIT4508dR-GqAy7qfH2Ym0lqqY0YcmL6r5odkzJB3UsADDDlGdorboP5i6ZjerkdM0HcaPeYQz2pVpmijZwttet15faeUVSdwV-wEyFgxmiCPCvIsVENopM8Zlct9ItzdH0G7W8zumEmhVase_W6SjLsyyotynAupl4gwTLvbyzO28bMoephXDW6wDvXBH2lMvlw5ty_RQxzydRowMbI2FjKH2X77rzKuzCGm5Q5Qvuir7uyrc5NxNK86FYIe4Xxwr3jSv6WryWIIsPdDoSFVAc4lBCqIxSHa3k6CxaG7_H8zSMrhZmE-mrfNpEyIUfjRX0-LnbjEohz_VVEMKmQshkLvMtlR6FoIo_Bql0alOiI-S4khpzNunE-kS9opO6FVzlMy0MpFz5HkKfEGs6GF-COeQ2RIn9uyTOXrfqZshewCyBrPbD97A8Uxfz5hTojiZgbS7G1z1v6vJm5JLbcJjMsXu0OQy5_15fwx2sTO5pVXfptu7Hdc7dvDQkYDK7VxZZS3MIc1DcJh3_Og5qZm6APheP8Nq-ZAs87N9MmWNg6lfmOfG9jkFVcILSQcbHbHfn4YCQC6Vp_lPfmxfWkB5iDdYnFte_Byw2PMlVozm4nJmz5jPjTbGD_VUk5sMKrDrP-S2szv2f2jT9DRaBdQcOaBtEqC41qfyNIPqF-1O4TSEo42rZaOIYM2qhflvdOY1PKgOOGVVn-Aw11jn1LgQ6IG2HVb2zrqfNNvvQiNn2Y7dwA3cEEU_dA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ačkoli trendem současného bydlení je minimum nábytku a klasické nábytkové stěny jsou minulostí, dostatečné úložné prostory musejí být v každé domácnosti. Zkušení interiéroví architekti poradí laikům…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Úložné prostory - Věra Tomíčková, Petr Tomíček&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;773617&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;5Ww0CQaUpOFwXj3AteH4lRMZhsJKqYyxV4--ADdzL7FqMqS4QHDeEZQRtWCnANckM7iGS2-T4JDdMfQSWifePxrncGBDVWC8XxbMD8E1jH_eF656IRcausXzDF-zyAyVQJLEB0HnkeN95_26Gw9zWTGDraOo9gES-YuzegPu3578HoUkDXK3JtyUbDeEJ5E1AEV0SMwpUOGg5Pr2N2pgz4VNm1yQ9ct4jPxWC5Axeu-N4CJeGIRd82hbFhRMBbQ5snfIoDrEy8YT5-inMmFzQCfPltJdEuLxZnBdVNWX_6eP9UMu06Tc5ZUiSQZpR-f8SlkDb0gzCpIU2R9QANRfeP9Fs_6jPXAOZVouKhcumnBxYTk98dNzwzzx5no0JWjXaTkw96bRggrXJJ6E5LllkrhaUOc7sbLuBy57KNspG8pMfNTtXp8ZhQsD8HjiA0ta6bLMRaZohvemaTf9aSBkNj_CA_0MZ_Cc1Bd4HCQ3aLcRaP_TZGlxdrpnfVL_C1tn3rVYhMOxY8O8XFnOueNPQg8Brq1lz6wCPP703g8CNMP3o3EoIUHLEftQmTpyPkPDxeMWb5mW1p-uVBSOcadKMqKx3BrKYgC4hQTKOUNlO6_xHEo4WSTIufVhJ1v9pB6mjZsxnowFhw8i_Kn0l6OygeV9Kd-QR5JmuAIUjM5m0ykoDZl6wG2fUUJxWSuqiHU1xd7vR9qKrkkHlGsa&quot;,&quot;maxPrice&quot;:12700,&quot;minPrice&quot;:12700,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ATo3nayB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;112 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oDYLI5cq&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082797/img/72/242x350_uda1aH.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jyTjbNDU&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Úložné prostory - Věra Tomíčková, Petr Tomíček&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ldHUQFegRaEcN8zO_v2l2XsXRVftYymcsMyK2zD-HUmt3p5lpB6PWs03P1yo0HrYVCsEDq8XyYGecBSELdOoJ_AwSd2HvIU_UppgWbgxkwZad5JTGK9gDuDwSuKAroElsqyJayLXxcLBoT2GEBHta2-S7EWHXvHUySuWG8m7DpHukSYuUF9ovLqEFt1beBrWyQIISJxpnq0nrNB9dD4YulwexwEg4nJlBawFEQP2lhnHifv-NE4DlvMyPafl29qf98T-vzGCRxOaSWVSW6FWCo1miuLi-RwRqNaAGlzvA_c&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8f6d1dda-56d8-47c5-a784-7bad1972112a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/ulozne-prostory-vera-tomickova-petr-tomicek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;e8oVfMku&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1295330&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;59&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;y1Vaj3y8NbZrEysJxpdY2KOlYM3VrPhAy2DetugAN7E0Zch1vyXJhppexsDoh22iu8eLaU303XVS_BxpUYF4aPt4Q9Xn8yTpUDd3NdO72_BBcJ8pS6sfp4xjiQU-CEWZBKDbDte5jaQAgkclpSFHeWKeEEIJE4KgfIs8SmcAm0AKjdX74_PwLjbZUZnGh9J0M0Vn8CM2lxO2DV9xKATAb5chgVu4X65HNIJV-C8T7czvy_fvAY5_NUthyRQc4WykPaQoEUK5KxYjYLrbAZEFNWW2npnRSMwHniHNYuL_4SRvxs4upKohvzDyv8Wxg7EB41it38qGOTP3MfxDoq1xsx5MOBOpIYFT1IpKBpf5oLDMNW4WOMe5GD51DymjvoC0Bn9np7spoTkds6aX9SOx4ttjXW46PAVKOo0MRVIk4yxSXPEC_KDZL0lNQESKBFpucfUaweKFy2OCWcvPF3D-B1i2c7CRFav5HxyzaoztNAPugPJDy-sLLxybKWMoIWoLEfR8WmtuYSqaS-uAbR86ejBNIXWOFD1N60wNk4OOu4Xd_0VBj4g8EqJBo_cUsFg1gxCt327qDuL2SvjpQ9JlURS2913-kV45-NDqi4meHUpQVtHGIjQuHocZMtLsqen1dV_rJhE2EZ1Ybpf5nNp-QlABpXBgfPaGzQ7yHt2AKhQwUr1jZP4GmVK5txjxs484U78hRPsMHR_hPGRXKX-3JqbuwRDzu7a8HMHvTSjSSIB2Lbkp-4i-m_oPBg4OmCY4rgY6o3eokCf_qhySM6Au8l9UPJimLmAjfe0HhUrK8jNlecCJ3NMbqIllRrKx_hUJcH0zmQ1jWT61zIfw5qF-dg0rq1rlDn3EhEWfqx95FW_FyjuBZJ291UIVKf7eVPFQRD8tUD2g95D0GD9uWj-lf25r9ZrVeyKpmfGq_1rx-3pEt2SvRE8SRQOJO8_54YTEH75MCuVzSVkv3rl0uTW9kbsP8i5vIlsht_0Lv7rAFg2XLUt248_zs1RsWcujDNONc2sBfb4u-kQ=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pojednává o rekonstrukcích a novém zřizování vodovodu a kanalizace v bytových a rodinných domech, rekreačních chatách a chalupách. Jsou v ní informace o spotřebě vody v bytech, o nejčastěji…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Voda a kanalizace v domě a bytě - Jakub Vrána&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1295330&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;YmmmxLSw04uc7Z-qTkKYavpNt4JJhXkeWwQRTHCZEcmZEgE2DRVWNOAKFv0jF6a7eAQbTUiaXsQ-Q1edruzIkEYN9nzcp2RZYBFAtsgLHeqR1y-sDghVSh2Fv2WKP8xVvvgmta6gyGbeJLcr2436aNG0Ixir8UxSBOhxOarGTyoBy8Kphlfw2eNdNaQDwcVnNQqrtXaZ7DSV-SdDyh9jgL92cP_P5hb0Ir6PC4EO_64t1p3hJpg2-qDCp6euVQCtMypI7HmtXjlXxZEsE75pGHWu7QvckUxnb73TUt63J1MpjjSk8KlUJvYbDbz-z6Ej-i9NCFF-VxMeZu6Vl9PcnUxlgclsrcK4zf4isUj2XyPXOLZ_tg_Qe0b3344z4XQtYyJaaN39fv4sNpVfV1ZwaZwexfsj4k8u4tviCEr9QMk0C-zb4D8nqHm-oviLaQ6SVWDbj2d_RweGyxh0HIZTHt6n9FLxUWpt2uYFswFj0OBXBcYZ3w_2Okw9CW6ASCFOIQ_xxu2iCBYn0XIWHRVlc7kihVajLugQPB1Z_e4IBty9uPZwOnSpuk9OHbhEnFemTBFb9JEXK_eNRwIlmtO4GCF9HF7asjDh2YS7YvLcsdPvvBTYq1XUVy-vfiVPJETr1s5GQkASXjYSI9QwI1YH-jzbfrElLY0TVl0jZBhlduWHzh99cQUksOKOa6NUjNH8rbmU52IlBsggm53eFQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11000,&quot;minPrice&quot;:11000,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4CK8s2Kc&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082896/img/97/159x228_PLtJu7.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8KVIXxzR&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Voda a kanalizace v domě a bytě - Jakub Vrána&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;t_T9Q0bHLetOyuXzzmTOHCg4dBKTb3Thn_sLb4WL5ePO_80QcwtUrnE5y6Vt5MpewQOkoTSQVBcyTRYFSjsnxopXQG1ZR9G5nai9tzlEEyu8xx_48-grBaJuYo27uetpGACgD2NfuRlVVbd_xlR8-4o0EnzP6GNBXrwPP8DGMYBJAe3O_lHqWGwVh0seUYwizNfD3rGn2bERLY_GOV6CbGCEMBIEpnsNylEZ2Qr6NTehf8E3jcqqvKDlPNCMKfN32iU8kNB1ZKhZMVeSNoYwlDA4BNhtQxgODllAVf3IojE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7cd1bdb5-2822-4403-891a-18ee93f27c1b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/voda-a-kanalizace-v-dome-a-byte-jakub-vrana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AH9Z5WeH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3412089&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;60&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ostatní učebnice&quot;,&quot;id&quot;:1086,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011214/img/31/320x200_q_LxY3.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/ostatni-ucebnice/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1086&quot;},&quot;click&quot;:&quot;fng_ox0MD4gS-1Rr8HDdq_VB5PJx5yVLTksy6YG0_KwRbHK0nCT7TdoyAFON85arUp_S9YpuL9Q1dG8LcjHJioaOENtr6qDc7QwG7_BVlTg2qIf_yQaN5ou01G1NPxofen-dekoiL8jC2cf22cfsmBP6fUSO-qUX3mb4YQqYgfBqG9AR6iRBZyC2vN5xP7SvBxMJcbLx3RpYZtcCqOVSJRpYU3-XN53grcxsFPc-ATVVgoydyuBSoqDp6Is1EuKvHXS8xgfWgL3iwRDO8QdWGrNN5qAzd9B_dU5t-lWBOjrZLg2aBXiEfZ2DUxMTgn3Z_0aeG-nInykqNyI2n086jXqHH9eWvtYo9O9WMPrVKcYhAb4FVVpWbtbLK5KdHZbHqGwgzLNtQibZxgYQ1yZv5OB02dsWtdo60PUqwh2goL6iDDWvEJDc_i3svewNB1U6hWxskItianvSk1DgXPe6aC7fjagAJhISF5uu_sa17nfffnRRjp0OUXWYrbn2uYkiQcKPH66Kf4noWOnEi2XsBC5KMfQSQgX5NKLlF8KiR7Hu7530R9F-5a8gRS_NbUJCPLFsKOt8fgHf9m7uF1DIXcIeOx0ckocOUUrrmQ_1qzpUnNaMtn3CKg43Ww1cxJ00oZe-GVCIzLKaVosuH5gRfg92Ke0J0XrSFvpzuZOxicivCqJ1iWBQMLNNv2PUpyB0o-6o7Md9ZvQjidWIUTqs6CvkQ0VezpUst5BPD7KBz4MMYfGq377S_gsPnv-UsUQxPY2eyAKdBO07xxB6-CSCUO5o8sWegkDnDCRSHNK2ROX0j-JnBTYbuJf5cZYPzJWEiXNYvrb4k4GxMU5Ki8rsn5uQNqRW_mNowCjODIyXM8ao5go-atRdnqBtPEamKtyYEAwTZyiw2vtkd3AB6r4sS7dw-6fGgCNH4fSoziu8psqvyAt4HjU05GNiP5DhMTuIJH-H8blHfu-teI5HmcDOuClNpGy0c3Gxq42aSYkspCeFwt9N7KGtF4oiG9KL6-4_3X7AnsbYA_4=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyměňte starou koupelnu za novou. Rozlučte se s umakartovým jádrem a vybudujte si v panelovém bytě krásnou moderní koupelnu. Zkušené autorky vám poradí jak na to. Budou vás informovat o tom, co vše…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Lhotáková Zdeňka a kolektiv: Rekonstrukce jádra v panelovém domě&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3412089&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;SRoa6h8EicLL9V2uokAzwd2F7a398onOvxOMEf3dAH7DT_FOAt2KP0-LEfezvtzqJcLgA_bg8V47Cioc3kshLXAoWBQz7lGUwj3WypfxK1xSWmQJYo3i9_a_QKn5Zs7n9kmUvOp_aI_J33pDD_mWKQmmrHyacsxBNgqSkEPOSlg15Vk_urO5qdCZeoKhO0IE-bUnzEB5Jeu1ncb9iOrM5nU6oyDQEXeBbWYemN0ieepIN4vpaMAFOwtZUj4h707W1caVX3aqofYyReTnYgSRJwsSItwfrpwy1w0dqzIq29f8EwcpUmodsSBY19EdAIyazCf5X5MLvKPTwDBD3iPVF5Fxm6S1Ax1C80BIvNIgc9Ibl03VjsTxldUyjm5qFBLJOKbps9BnfDV-sNH9Nw1z2lpYixWSn-8YFCuAbNsIH3cErnub_KOoVJ6eBuodjofS-nTGNLsdRSmKrJ1KwBdTK2v3XCa36IzPjcORkCMLcpwWcJzPfvn-fU1Q50zSdSWMgQYHhCgCvVIat2Ve18Ej7D5ji_57Z8h-jpGaIcyeM0dTTxG6H4sktmBFRtqabtVBLrQaTK8atcxiLuo0h9_vS7wt6f2c_vIuBwo-1pQ1m5_CFxh29tni4k-8TSNv2M8kgEHyA1WrGU9IUzkd0AzkUNpH9ndJRtygCScoqHFsf838Xd9LNLRh_txLkP-FHZNZyimdlemtCqh80zJcGw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:18900,&quot;minPrice&quot;:16100,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;03l4r8fA&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2013 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pSB0m708&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zpdD5Hte&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082638/img/48/417x600_n0NIMN.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LJ1nxuXJ&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082678/img/19/382x550_nnPo_T.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S1TVrCf6&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082623/img/80/221x350_aqztKu.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4b1HLxzF&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082621/img/1/152x240_x9HvCJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mWzM6JDo&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Lhotáková Zdeňka a kolektiv: Rekonstrukce jádra v panelovém domě&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Rr-mg1pVyqUALQRyhbs5d7G2_G1vuub9-VMQAB-R_e9yVcBsS3bnMx9O96rS9TjWtbtOCfsjVfNbo4C2Azy69tMKK2muSlpvoldskuVK3MBzvR8KE0u53L8UrmATpF_PeKIaLku483AVcJSnE8Lf8jHuaa_pwTDSM9GfbLTT0ZpPtyGk4PK1TI_WR8Bw-d8OVq7cr3jH6a3ZF9cJ688s2fnNA1tGi_BwVJm_FiP41u6PchqfmLnL9Fokynx95UqaQ3x7WPKW3YivVPy1-kIRbj-tF-beVC-7hVoPlQnpF3A&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7e399886-2909-45d9-b6ef-e3d159a7d68f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/lhotakova-zdenka-a-kolektiv-rekonstrukce-jadra-v-panelovem-dome/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fA2HJVOb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;61&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;XSRyGG82r00TCMK4PFa6eXbYsZLDVgvlxpnycsc5THdjdEOLMh39Z812mCDkbzNU6aUiFwjlerpHzzZ4eZPip8bMThkHZ8ijtZ4MZivgVpmBxonWGp6zcxucZxOsHM1dpa0X-cItaimTHNg1usEWxCyA5PgBzrdvRUgsv6sXnpUjzCsXj4EeHpBksh0DVmnWOOSKhCLnoo_tqX-CPz9hcDcZK9Ffq9hCJd_JHCGi96o_Xu0wktaKm7xiWybyHlXMkBWfDejKFGu9go-vPwX9_cNRpirbcEvQfXpEY5gy1w8CDjzvqQsg_OQZYZuS5uywI1BOgQW-Jl5_-Ka_8bgbZWLQxUkJ1_g9sXzAY95bLoI2T3oOljU1zpSZFJ_JnSL-EpSf_43o695Z11WqE1aBRaIQUbGg-HjvkzKJVvMsFL2cGt3sR4EzIiMpxhEnwb5DHdqOxXbBCUusAzZBBM3Un4R-NEkQhw2fpPBSLmmrJ0Xe7f3iL1o0AREN3Os-mWBuqErtrRIKNHw_lNS0XzKDHbPzTDujh59gqj5YZo-WCkPzPYaH-fNLCct4P5YrlHA_Byjj3VchUebhyZYmdZ22QPqcq1fwMHNKqspuAiTh86GNHz4RpIrallSasJW35jkGRmtFehM43Z3_SkJE8t2eiRHKh7d3bD16QaHkQrYSTBE3t1wqbqLhxQTnJM-MhM5icFOO5EePVVZV_Jh1j6JHAgj227aEZ46jQHjpbcatuvz13KzB6GgixtdW2UbAQEJplOet2KDvSffc2e2ebdwSQNDij8Vf4wBBm74oyl5pRIuk-bpfIZi-HaUA4EdnmdHotvptjhQMG7G4-ZMpPyq-ToLAnHWjrU0Ny5SDpFnWOpR32iv2gt2Nckj4lltUnTCmjeoDIXDYq42wNC1b0rj7Ay8UkTIakZEIh-OKmGM0pQWEW613wGSmhx6fLmLCMxsi8IyA1vTrl3vhuDQoP_N9A5yWIHgvx9eTeeMntj8lciDarZjaOoj_ekM7qfxGvS9-0viSCGykqF4=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová &quot;,&quot;experienceCount&quot;:10,&quot;id&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;bZrCalU6rGHj_6H5F1EaXUB3EfeABg2ECmXc7ABi-_BX8DwvSWoaRPBnpVz-LY0w2BI1JlTVu5WW82DLWx9zuEcM34glq77A1ksYO-_g7aQl32a0RAbeub_cI5KXOTldL4yhKFplcssEnSvbUnePmXK0urJmX66hQBZ7lhLAiy-Y6vas4yQvhMiiGkFmAfGeunH6vbgNqAgKPr2OQGLKBtHEaKfAIanV4F_pMjpeUMusvsjr88lUllLDzrd_oBZPbrjmxPU_q8D_Chv1Z-69R62tO8PCYYQeF3vVZz885pHrnh72yWh09fpSIaYzYRK_94e8IvrEPsT9FONjCEXM23JtQOY7hQc0n3s6h8xiSl8m9Dqzk9qwzeKahMPcHCoq5uu2QkmQmm1gGJ3tS2bvLRTHubkGqjVOxXK2dGS3YzxlngpSBHZuUl4sxFTk1-1dpvv4hTSJGwKwybDfYiOTfjOzVCc1_jODLx0b-V81fBWnv10-IMCtwBwlyw-IsOeXGo1WpDy5N6p8mBary92bwVcoLZvTzzFgtsKAUbeaq8P8Bd7OV5UBuZPAMytLv2lmhc_PD51WXS1v4dtJWz-BWUlFaL4MVxsookKeobvO2uLEcWoMWxjaASvw_RVwABDvLA2OcKERBKJS1M5d7G7Rl-haqbYXUoo4uA26LjYhOrDjjKVNv2uk669gXHdfxHkAQngmhlKC14awR0LInA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:34900,&quot;minPrice&quot;:22900,&quot;offerCount&quot;:25,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h8OBtLgI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;311 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZfzyqvUL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Behk7TJV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XflV9LlZ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_HU/y7XCFxE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AqVGsvyO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5CNqtNVzynwYHaAGuWPdK6jEV1Pj3BKqhbeZ2TJ2v8YGscKd2PckDsMUC4PKT1Kt55SwELJ3x-JTzJ2fHz_GAhwF4lZfZO5WC_mZSdSavhrqU9lDWNVVtX9By1oGdQHv9x_j_BwBcRw6asniHBCX-gfQz_peoMrpzYdaP-WMig4Y2msHqjov0B45UxLHXorr7Yh_BE--q10PiikadD8p_SmbAbgiLVe_Au1Sv7a5gxpjDbSw1j03wMg3JaZOiuZzfp3O2OGEM2VzwObo6YOgHNPf0ENX9na1xXV_CPCMDSg&quot;},&quot;rating&quot;:76,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5d681d72-b805-4baa-879b-d924c56ea690&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-prezit-jeste-neznamena-zit-viktorie-hanisova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zll6VnrN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;62&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Záliby&quot;,&quot;id&quot;:1064,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011229/img/8/320x200_TTGHji.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/zaliby/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1064&quot;},&quot;click&quot;:&quot;LGZ7DOtJEpwuZZ90LL1pwVn1LiQO-q-eIFdha6aNO6hEwxus0Ck5B1E2alBZovYePc_PCt5Lh3VuLrS0GjHhidGYLNVFNVXNA3zu6hArD2YCJxTfOeI7Qhq90zKb4Pjo3eOk2Fo9gi_qWY9tuOxfnf0Tu86Q-e_jPFhlb4u6L9yqG3kGwjc5jQTYXnLJa0KPUBwzkxNcpdHdrjPrXEIyONyc7PCsRWJhzr2i4KmSCMtUJja_6lTP_7MkFZp_-wjBoV0xzCNxBhHDMJLUIao09p4XycoKdklzENHXYwTIujOXyP6cBxM9dnuZE-KlIF7MxcQUx9H4CrUmiCQ2QglmmhiXm0KKH79pDc7GsD0kpU9Mm3de8yPQKSQDk8sFSLeE_1f0VCgE-qJrzYRJYO4mz8ZTJktdn9Q7XcmYxaQgeLKzKHXWim4E79EGw13wOMTAdBY6kwXZag4Ovd7f2qAyLv8A7swUF9CSuQGxvLArH1-WLYFVh3dIWbNgdV7JV393L4fa8tqXlwExgS-mkIZGWktYElSIvCTDJr0qZ42B01fpze6UZ4AeG-od2XWPp1KalvMl2geh-jYlY7iA7yUkLOZG9peLiQOdE4C5RFszqHJxXn-TsefAb58twglj0CoMy9qY3EV0Odw9982-4GeBfU-XODmiMXX3lUjjz7EfIxe_RUOBie9pP4MLtXLv6iJs-RfQVY-KlPnp2GZZ9uSoMS73unb7a-riuNoymDREpXl0bmUEpwKTXHbfXElwFBsAHf4VENYt8IZyTTbQZMCsv_UaTGfc7brIMsHPQ2IOmANOkVd-WQH5eTQ-EFcr51Go062L-fbgDXoTAGvD89njJAsiFB_jOIU55VeUqs5l5pnARFul1as1xzKAynXvXrDNzVp_t3kO5v1uoRpBR4bEh9Gf92nYjQaEg9ZG6OlSj_673DxePvyvftGljY5D6qln2vSL7tcKZy2O97ewGRAlwGa8lnRKpeihhxh1l31YOWeVHHBRFkOcbVxZy8PbsaiRFuEUdKdEbEI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autorem této knížky je jeden chalupář. Není to chalupář ledajaký, je to chalupář tělem i duší, pro svou chalupu žijící. Knížka, kterou napsal, pojednává hlavně o práci na chalupě. Je zde shrnuta řada…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ZRZkxWfqOj6a8ev_vR_vnR9wLzIIi__b-Td2TcTDwrpUqcQYINGc8vjEuHUHUVbu9bo9Pyu3Lr8CqyGEa2jz9Ln3ogvbwuQPEc4EUR81XrJ8GIBlvr2SVyofLF1d_j0Q9tV8zcNbvbEeAcHMyG7PBEwovd9ZK6kXRNYTl8Vq6x7924ZJ23novKL8QsYjJej912oOMUHlN87Wu0HCXaQGFZu27izsT4ZQlLX_2PFr8g1yTHJIsRKxb_lwez-xUyt94DgSu1bU-SpFt28uJEVSqLDtwhD8WgzZH_fF7FHB5_-JLBafSZUhFtRbIGbUgKyLnNrg1mMrqTqZZcTsYvP72ATlvawrYvOe0sauDNlUlydr_oVtKZebVbt3-tuhnDSWJfEvCZq9GUlEwYag5N07GeMLSw7GxnWKZb1N889Uf5ghoVZJv7mBIekdyHuBEL0uxRXORR0EwJMQezUdYC8q6tCu8Ir9pXESKI9RBMrUBh7Xf7EVl9iSmdYWEm6CVA8h71SYaLX8KgYzwCosqlKAW2xchZf5MObzk2-Duvx7q-yidj7JwSyKd5uHD84yZQSf5Epkl_4LFCdJSWPdljy4Lz4ZPj68QtoqlI3G2NiMC4CIUec5E5kc6Bdi-tvEAm-u5TwIdINzTOzkWZqYdjYy9uVJv5qlUDL_nvXRFuwGfBXgi_tOL8-sBf8oblzOG23NXqFrn4w-D9QAv6wWqw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29000,&quot;minPrice&quot;:16500,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dwb40aBu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YJBMyyj4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ei6BSV4k&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DaRdDQTw&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DP/K3ORTg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jhN6mi3t&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;mR4b6000yp_-__7d0ruQL0LR3CuBGUdjgmaQsrZhBm35-fsyiIet10wbWAk4dsabEyXABIt_yYHti2gIQK-RaIgksl2K6tA6joJiSJFeRDJC2YWlOP7HUMxayBUsVHhZUnz2-K_mQYTmEYYHEseH9qS9bUvVeZ-VlUjrN2FMt7X6qGN_yGFXR8mmzivAdX3NxlCOYhBkfWA8QRUj-md_elvFeUDog1VLX7YwRiXC6xf2K6WwQK7M1fZ3dUJd3unNqsc7bXcZ4nTpga-5D9a4nw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ac150cac-3351-40b6-b2fe-1819bf8e1773&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-chalupy-145-napadu-nadseneho-chalupare-jan-zak/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oE1oMeJP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;63&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;0ST82tIyt-etycpX5eJrWtn62GEJ0Z2mTJBghBIrVOx1FsxzHj1kNZDyMn4QXF9PIQ3GErL5jtIbZUbv0rW40P07_MxdFDn2zmqzDWQbNKbEWXCaBLwuLM_YnevucYUelwklZe1G73JngMOzpP3eMwzgoSA3HDMBDiv-yTtOKL9fJ6c9Sruy-aybA49VDvYrSqj-8HmpdIj3VwXSn5qLrUvmYqjTq64VK4GgX88jHE5fe0pGwWXkbokNkghS0Hl7r5crknnW9iTihqY_ZZ5cL237kSEm-iw1hH0qwP4sQTENijIMzcPclpmY19NYxnNfRWj14saDVjGUNFSebvdEURbsUntD4uS-rGygqXemyajY_cugixxXhFGt5URJ61mx-nRmQsjX_9qZOo5M4LkwmHepcJs_hICRfBkdLnsUvYb7XPz1N-rKkX9TU03d0CayZcDQBSIlBtPVLNtteW7rPpHK57TM-8cXDi9C4OVU56jud0UFurMzlxto997OAN_Nsug6YYXCOtRFILN8pMgOjJt9VU-9TJkVbWPr2Dvk4Jg2JUGsFYlaMWzTRNG-1qX3TaoQh8zuuhKWpJBdG1XosizDah3ZoQ7E5SaykcXKcLCCvlpLHaBN-OqTC7__BPeiuqZgzUsywVHkV4h96og-Lv30IihKnCx5cG9GqEZv97T0QehkKaw8Mat0Jm76u-TKbN121TJB8OF7bArRwVqBcdoM2XIK2INtFW98yY1R_wtAuZpuIO7k99bf7bRtqBmE07t4O_w8eDvhbkO9qomac5o2C6Ibx0lVUkNxjWJPKpDH33RucaiuHVZzAUt_lQ48LyPHz-hREidhxTEmgpQkB4-NdybbsgAkMIJtFAtYKNv8-Rn-1Zroej0NmoVBqpZGxI3saEZiVPuh-2JvlWSUzmcktTbG3iaC1Hl8tg4Z0UX-dZW0U0K5dxCOJD4DuKY3xcyHkLM1QoqwKtBdwATMMnveUarMUgmVRHJ_b8us-ndSbw3Ix7N-bMWH9jsgSJCMyAk8CSZ3LBg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;zBTI7l5KGf5dfUifJWlaAQTCo3yJpuuW1cAp4kDeBgNtUQVwixmhUDlz_gDxJIkn_prAad8s3j_ZLCIOkppBbgtYxETmRHCEN3NL6HQ11xjvpkuqx-PuZSHHWsDQU6MtifVtfeDvY3FDaGgSWRRF3BOH4ydj1w99BaJxUYlmbT6Khg_7q_TMRbJ-G-CjeV9Z6eTp3fSL_usccyYLTn0NoibphcE_8q-0aqyZJcdVFbMZHVFe7zcjBDkP-oO1wKfROzOjjYqMrVCbVOv2IvRz1CGBrEIibAG6ht-0OJVBaWsT08gF_MuwTkgmMf48zUNhutrEosu5A-YSyY0DYcXwAlgbCsPkNYeRBS4dwpAgtXZ9uol8rHGI5WYcENQnzks7pevdBQLHnVJ4_1MCDJRHZdXYviFbJz1Qiq79BFL4ahYCNBnb_MytQ6yI8IaS-jLp3G-uwbASLE-VcuDszdabTW0CtG5DnSWwn_eJ-4qJk0R--XTf4Igus6FO6bvxRl2lP23mSeIgSv6Dgc9ZYrmKipOaVDT-NG4ulXRHzFp-0DrxnajfDgePoSSL0uyC-llftj5NI6N_R4zqwHHNHL85wOLGQKuwENpvMYx5agp0Z8TybnSyaZZ2X9LJ1EpexBGxNN81WrMftmwjYSnjis_3GRaIHEDAVeByITQaV141w0agnQPzq2ts0TVNpuht_G78WpFApTjWUQDBf0ejXg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:24900,&quot;minPrice&quot;:18500,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cEy3qm9q&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;300 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xPvNLOGt&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GjPRf9zM&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;792UvWct&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I2/aRk5OY.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;thRFvKCy&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;FawHHPA2WlCg6GvhBo_iqJ8bb3osDC5m8egrphFxflg2s5UfpIYwM5-RQ6bVo7QmGtVlW4e6talfHEEpOXliOphoNPQT9Yg-XvY_3bq5iNfBbqezVi3IJ6Thaf1FYUQDSg31KehZnsC9qYnjOiXK0ovsZGMD1YIh49H9V46l38MResjobIzwhG0NvMd3MxPQhmchTGSO2UpHTwqOFmyemVozyLwZyem0NSZ1LlU7B2AOB2sC6cqyref4h9UXFcpBFCHxT_-ncN2ZivVQmWnOi5LRZYPwokvwFQsusK9-rrA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b1f762a1-166a-4a3d-a481-22d74738cea4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-viktorie-hanisova-2020-brozovana-bez-prebalu-leskla/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Px3bQ1rx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;64&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;5TznyPtL14nISRsG7nJ3v0bh8XztEvKtXtcVyY2z70wy4Xr1L0rhymYa78H3OOiiWW9LLLeXObIalC5ZGCiVp55u5U2d0xUYir2qGBiRf9alSj83mznAzBEFDBIG4sittowFL-SRTlmpCmiYwYvj4KWcXWuiwuZShaqqhCAZYpPOfykaZRS2-I0wPukbsNHhchUeO-DDrAjPHNZIwIOv7ysaq7lZ4TOtZ6FaiNNTViIZHYVru576z7a3WiTOLwBihCx-JdjXlOpu276XH8FXq9ftfNGmDrgD25VvILJ7QAj_id11AXcTOliBKEfpZq-yt8YEVdenUiTCo6MCgfSurhCb7pzELaVFnjQWVoFBKVw-h0uGqeNvmokYutxtjEp1xYXY1NwjRfC4vKnX6suNMYZPhEjGeP6NuKmEZ9OSsgVTubE0YFrRz6tCWWNC3FIilV6-qd0wQdEI0fP8LGzBpzJEEGQ5SO2Gy5D4YlJ0uF7Tu52yP0A9BzJe3jOMc3UiEM5JlqFXi1I6vOoCaZ9bYs7kg9N0u3DoH4KKUY5LBwzG_V378qXzKD2wJmOSknIgo0asd9P5oKNXC9w4iKKLEYhY3HWP00y7ECn2xZFdZkctOvexuppWTQ6q_v_Ji_zW1ih_ebTJp3jtT2-TBsoEOtqriBS3b9oYzOvvYiKkfn4nnNXox_TDjySC2-RZ1O_vMxBhs13UKMoxqcdGrmwn9t4DDM1BYyVh0lpXDUOAndq5njQrt6Ei5dTj1GMmsbAct5_BgS6A5-o8gUwVdX64gXe-baVK6-vNkmwjTEU5ujZOa-62GdrhtnWj-PRU20i4zwqTIpg16q70I4zaUP8jXm740ec3kIOypT5y15Bwdb-RDtfawflQYi_3Es9nU0mtKoVGmSJV7vmN2yIptuimP5xV-lat83Fyn4GyYcKTu1ggmHGGqaGx9iE5i1qB7g0bD9Ksvmgae-MSC5pDe_ejGbKW63GqdvRjZApSriq7nor9Ri0w3NOtbO4gXDWyxYvR0_VRTjo=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rekonstrukce elektroinstalace - Josef Kunc - I elektroinstalace stárne a je třeba ji modernizovat a to nejen z hlediska platných vyhlášek a předpisů, ale také z hlediska uživatelského komfortu. V…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Cbr8d1EaERA8lA4PknfK8c17PYTM0OZUYQjQAsq2TNYfa-hcFAM7gWWUHisIZUPm2teX5qY-zYNYztcoPDcBKgbx9HjFSJwPIOs95aTc3ajCo77w0VvbHCDLmKnBCLtfMtINplFNwQwIVhEPTOskQbKd7XRWqOnOcn1aN83ngBFBNJCv3n0AcDC2hqR9BBs8hAQhUprWj96xBptDsaHcdyMx36_WoT83mnlsGL8pLFCFxgXL2sqO7WVrVtheoWZDwSr0Oj7MrRTtnRA3IR1iFz4u-XdQQm1IZGY6Iw3BB4Xh_qQCS2wXupkEEtOieREijGAS7xYbmyUYtKTIaJssa64v8W19sCBHZhza57qavbUd4kgxqg5A7cDVJKNgh2MBA4dxkZyMXBv9oEyh4doNMdCM12Z2p-nzSOkLwezgLuonR54Sbqhk537o1ywkuS_O8SLnbOXcKHbYmNj2-JZd6AM8FDKiibB664rVzfvuCmRnyOeRt8BbNTNLcpTL1tDzWAC7GMc4Jq2KEBxf3yuvDc5RpgXQUCPxA8fNBUTdFzXhIQqLOYyDhVI55dHIZlVuER9TmA8AcGst5ObSJhJGqFrdRHgSOvlMJ0Uwjs8i0OA9wgTH7oOR3mnSRvtMkFahe-YOZ-UCQ6i3hFBiQhvQDQoIHFxJj6AYRLpt4w_7U4825U5DxjfuZ1SrcdnR043FK2YV8TUPqHOB-w==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14400,&quot;minPrice&quot;:14400,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062455/img/29/591x855_fN8xO9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ktikSc8Z&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lIPAG5y5vtl95_csYIy-4H0P2zceBWVduVOaglvTTlmQYJgSsY9GPvEMI12M8OdpPrkVwFW-WeQAMphDH6rz1iiXW_lPQ0Zt8RslDjJF6W_twwtolTvhSKJdH-1J236njUDASM2GnhrxUFrauRFGIyqdneBiIQH07zvXYhuLJDt3gxW2NZP4E0vsHyHZcsCcE1rIjwPCSDElCwyIFuR-ZiPfh_KkDCqfX8MqluZByDIJLV_ihNQRdypQk03Y-09FsHBfa3APK6Gea4lzn-Z0ajhLiNR-6kCCPD6aWuIu_gs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;54ed7604-889f-435d-a20f-ab6d1486f6d6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kunc-josef-rekonstrukce-elektroinstalace/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3UnjVjwU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;65&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Dějiny a fakta&quot;,&quot;id&quot;:1054,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/69/320x200_lLjsaK.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/dejiny-a-fakta/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1054&quot;},&quot;click&quot;:&quot;CR318KlvaGsxO9dGZunBCGV72Sx9WBwPrqjO2j8P0RNj_6l3mu0bNW8ZpJRS12thqf2baAJRm07zFcX4iwPCymuyEBoZnj-Q-JSXQTDVua6Ihf-cd_F9Sx9AcZ04LAhF_tyOO3MR-I0p5GQoyK2jGXvjCDMg32LZ8cMemCBDEmZoZf70TCVM_JAo08OtjGuQ3peNDf1yi1xixlxSzR2TV055sQ5InX9Dw0SRzKyks5jtR7QkO3Kxg-pY2CyoIX0DRbgigceXMhbirpkT7TpnqiYW9rgz2bPE72_swhSMYpL6BUPm4WvQcjBVG2mc4YOh9QxQqqwBZfLB2pb6rA13ZVMicfS_mDZaNmquGH7_rifOlut_gdLIlOIO4mLiXmCJ9K5s3uWeADAxjYDkI7sTmj4oNxbt3i_BW-ibjoGHoah9BRvx-lNAOLg4YFf9Il2Go3JMISp1Zjix0ULJZUs8BcNS9hZhVuIr_XTDw1Uq6qidYvFrmcyuApE2ZiSAgCXbQ_NNaT6EMPh2R5rtJ1F2WWoLaGMGCCROBn0c12_BfRu_DmFBNeUcBKmcTE0V_T5Ek-sI4MxNuN6G4bvjpWnSNRX4xgRBveE6BcCmUJ1veGfBzEXvHlw13H9lf47Lb9w23Js6_2v2sABRVBHxgmJVn5wleAqfn-0YUg4Zx9LKD63_QZmSDEc4aFmY4EIsZt8OR9fys_neJ2_p1AoBNHfzBvQF6rwMcTPaTC5iAvsWGm2CYGRGNCmVF81yoRFq3tMy_YLGTVScav1suUC4TcS64StMJFw6tsxxOi8RJ2YZttMWMqBrC_VDb001KpnX85EZxn0XOm18UJ5A5ujIGr41u3j4ituHuQTMyBLocIWDzMcvb1m8C-BvJEf5yM5fxpccoQBTs0X-jXwdk6TuLOqjvrpPPZdoajIUJ0-JMWHL_6AmbDNl39XKWAqneq4qfyVUkDpkTlsFwvksXo4jB2HKOBLAS96M6q0Pvf1Ln4CCBOEQdLD9MLaBDni9sHrfFlCD84jSLMa9bbOY&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;fNQrH24TXFjmqbFMte6MZK8M02ZbNIcxd4pnlP0uxFC7cH-gs0775LMDoiDHLqIBhykOyFxJjGWgFRauZ7iSv8r3grZmO-cI8lnQKxogFXSuc0HT5ABYN0AhfvtWADBbKxv0xD2-k8DacLpQH2RRj8c1cOBwUa6yqW68k_vv2Ycnkzjg76hBBzh_p0dX1YpLCFic708q-CeIZRuQlKFVR_tobvrqKmaukDcnFmN51qkeAVOqHdckubApkmKUbb6azDqs7NS_pkLAikVzYUlgLWXBmPmumCmJ0afPlUqxzvPVXfzDBWIFNICc2DZwLWecexfIKYNEok5h8eyB4rmGXVz0KZpR_hM3PWOhDY-hcYjo3UUyN9q6-tmSLLXIhCE5w-5IaECPvo_jyeJlJWuYhRD8YaGIAZWGADvvt-g6cA9Y3zVpRPJTo6dhevZBlSOrPmdMovhm75ymXKBgO-gZaNYkCgIRfNkhgNAS97rIaNLeHUqN6aMeCft_s-KOmx1bCTO24YmJUSvSJK_6YPze5ILrhlG0oYe8JTF28TxhAK1gGO1Fa9DMX0Ba5M7dITX_S_y8XHUxW1rZtq8w_EMsyHdJNCnaPkcHaplWFk3BoBYn8IZFJio_jvi1TSUha8Czk9T8dVfOZR4VHx9_LrbmnOvTvDGzzuQdRU2JRJCtboklQnoeZ38lK5EWNhZjIJuJq8bIgvrHDEV6uE0KSks=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:45600,&quot;minPrice&quot;:34200,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HyO1fJKW&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;388 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j0o1YkIA&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ebLePBwJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DSbnkdwc&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ce/cjx5SW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8oWmeSZs&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zxR3AVZ7K2QOg2Dv4ic6e8mOScX5cV0OSM0XLwI-8INDdF0_ZLRYB_zUD-rRDxS-7Phn3zyWQP_vyjsn-06ZI_UZw1iXgBZMAHPYcIUOpkeU8ywZ0llpFdj-JwABdlffvmB35O8aixC9ONkbn5SFt-Oby2bBnxVHDx_XeTA6K5Zf8a6mi98I2ufeBONZLlEbGfdOdtlWbdgj7c2iHyDcgCi7ZRYM5tmboR5lrGVPigZz_YG7eQgJNAgty8EPJASrsaPrKH3PsfqdbPlLZHIyUxex2M8ThmfwbYYV-9LGxZc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f07454fb-e564-4953-972c-03cb3b22d503&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/navraty-povalecna-rekonstrukce-zidovskych-komunit-v-zemich-stredovychodni-jihovychodni-a-vychodni-evropy-katerina-kralova-hana-kubatova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Karolinum&quot;,&quot;id&quot;:&quot;11790951449331488599&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011331/img/46/150x150_jwPOke.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/karolinum/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=11790951449331488599&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yTALO2wX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;66&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;0NPu30zRfbg5lnbSXwHG89PkMK043yCXsoBdpIYe-Q-qsDHCWe1U3hbhwew711xP9IKN4QmkzO2MpyKPCXKmChBLVy9EgAuZXSJCSj5gKDV0ZxiUYy6PjMpx_ctMb8rRFIbau-1L-qksD2gdXxPBsMTnS5KbxOGx19WwbBM2_cEnBdyZgoG7OH76D2Tg8cZw5TXM0pmFYJ-Jndd2HUFu_2SV4bp-V30V7-jN3cVkTfMS4rUtDhIuKJk00GJbyO9LWfdWY6b7Gf5tSRQLp7A0VyM-oUIfH8iwJPhH8gCsfxAIENWc_8dA-eatSFWcAqRNSIKHej-oOS3RiC7JsXHMGZDEdoBcF-cz7GBO0mvnzxJgXeEHesbRWqgIg2DmzZ0m_U3HykjgXqw5ccebfuSI0cYEhJTirlGJf0Cp5IvWZ-G27WLR4tn5Aqfn8MZnzfvQCdLdhkx2FbWn3VvLiLkWknRDQ7O_kHroCk-S6wc4NKvs3KntNjOVTTd1Z81KWiPdF6ImcG6MPc7wlxUUomKTkU96MaNsgPJVMl7eGeKnryL4phXNFfy2LADCkYydQJZLE481XVI295CctorhChwYLPV-QMhMfSsuPFdi-DE_azUGJ_UgIn1ImMGaHe9YlgPO3WZQFPQduT6IQF3qCgbVVhvsCoWkstN0uYaqOk-0OXr0A3_IbfjkCC9b7p53GPkQTM-tChXzr_NC50pw5yAGbPI5VVkIiMOyHSCQNXyYG4vT00YDnVNpMcy6BYohifw-O5sefs6MOPCrnbDSZrnnw7v_6UJyjvM-opNpWTIRJKkP-peeva-1EgRdszdOOq7yly-cR_gjxEm-vnYtTHquViPCrPYH14rDEiMWzC6zjHbjc1hHCpWIBEodc3v_qYlAdRPvlpwLwsUbknvLXQ97p8GIOHhZ5gR1g2x61CxJtVyIy85CqRQECTDS3KdBtryo95_ldImOkXQCi7_Gb5C5U8jDLtiQsPGaWhflOGcLe9cQzKJzSGDmRNHtLDBgvnzCTU_p3_o=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro odborníky zabývající se problematikou statických poruch a rekonstrukcí zděných konstrukcí, projektanty, dodavatele, investorské firmy, studenty vysokých škol stavebních. Kniha uceleným…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb Jaroslav Solař&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;EV1GgwV0VRbyTcMLB7X5IGC_ljcIZhJG9E1R7EGFQERPYP0Ax39uBABSJQho7aHaLmIZmPM8ptMPYV5m1N-0XhiPRTf3qdCgRN_6WfNkIP9HRBApBGOD63hoW1t2XUo-xyM0frCob0dsPNJ2ftVv0D7nzOZzuPGWFvr2uu5Yr3I6o7YO1FpKnHFE_SLajnRj9bWtb1VqjkRARAESjhT0sJjpCM5AGmYBP1JwOd_GrwlmfuPMd3Gr2FUVRB-iVCITHypiPkoi44Ci6cURSu_uxd1hZ_BO_6CZ5AUDIba3CNGe9xMFcBiw4UewgJy_LZKySpASMOyTI3O63kg21oLmZQFNr8tL93peG0KseH_xLrMqUKyBiIz6FDp-oEqugF7rYHuWaxZj5JaHCWvDrwScc0SgZSyjLnByO8Gwd-WfiG2TTyfCT4_eRb0ZvhgEnDFVZWPXIQFGwg4uSnUVhLFEFKsXsz15oh6nG0-PhsS6ex2aJZhBaUuG58gNPxiNmY84miA7TGom-W8A1IRyAPgoTUQf8ApNJHy92z7K7oV-DaYWc2IiALtyc8xqkpsSHv6tfsfDtofkXQnoSEucEUvlXmdt7hvK4JtG6MH0WLYIpU0tiYisnOx88PnEmJtRYVRrDZeYaPLetVLwgWQaUWHd6uxX1mHLu_dN3UJmd5DWKT498qjb7yWnkwznEyV0_BWMihbGCKZi_jjaHw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:28800,&quot;minPrice&quot;:21600,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15081125/img/67/591x953_1Z2q6o.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oKTVFjq4&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;cTMvK2fhyyN9RBTEnpVaR3y5h3OrLeCUwbjucifF7bGcY5Spl7tqYWkZt0tifC7iAw36HCxTNer5zIIWOtMsS__nzg_Wwj4NCNFlnE168lX6PXIWl8-VD3WSp1oqBr03WEshN_FN3O3D3W_QWZ2R4W9qUN1DOjUPKyDEw_HUVNxaCzynqPQL1zmpa3VzCm6rSnasytJgMKDRF2m-vDx64j-7ySMbOgrBLngEOWhe0XsV8FCIitG2RFRVy73HOiNJ3nE2elHcPSL8MCU2lTDEJsSayCzcRio3_uTI5kyU2gE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e701d4cb-d621-40a0-a34f-b401318838fc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/poruchy-a-rekonstrukce-zdenych-staveb/?varianta=jaroslav-solar&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nvk3alJ8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5396608&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5bb71efd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;67&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Literární biografie&quot;,&quot;id&quot;:1030,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/68/320x200_rgvnN5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/literarni-biografie/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1030&quot;},&quot;click&quot;:&quot;6N79F1ccD5tJCyFO_nHSiXumpjkrDUd_btDCKTr1OXMwd7j_RPal0FAPgeRlKurQvzVPn-ESuoIngHw7a2moMdxxYw5cFbnJoH8rNBuAeIjNJHLrMATlrzUqYGtDmj1GEZSfMzY4ReezdY8bH0ze6JaA9L1QiUfdWBeE5d5fw9hERJwXLAYQ3lbQnJUc50EBt8GbzqF9D5HJQbr9xCkGAvniOnr5d1MoJrPpLL9nEIWCbGgKT_4yhCEq8dhn7HtZYebMCB3j9ibKvz_anNIJjaPFs1z_NwLIcQxV3j8SqDW9EluvTDpe9CrNwHGCfmzQGykleFPOMZrJD2OP3xcaWLf5RXuh2GbpaZynQz087Dlm-BTArzwHafmtEKQH2rxUspN2DTsgwO0nYc4ZU5pNJSWkc7zsAx3IdhzX-lII8XJekELdu3Xd2KcQAz8A6e8cgx9foUm5QuQAAxoq2rvE4w-BARpgFLYEqQ31tknLmuqhYvu4E3_OIp7viyGWXn7PITNX48Bb-eZ7-kMP2H_PhbtqEODuviWn5GAQg7mCVeew8bxWO3mts9xJEV7IIt1np2s9EtwLpoHTkZ6c4BHarbtCqlK7cPeVuR6Mmh0s8I58nzV9xDrdlZvviZ_ug5XYzzXDiiz8WgDpP_NkztmKAj6cja1ompt23tLGvi3JsZRr_ofx_DxxY0N7yH5N8QsIousDFF5xzJcoKLgbdhOvcHolkVyN56q08gteyj7NGN2LSq5n2rzye5Gu2UYJI81Fa_9C-E5wZfEX_m4FwTRItOfDoyj8bIJHC0eviFaPH0CtvGci7Z1NvrTcOrU0VioE16mpLSN_NYA4nVIMqJLGOUc8pCN9NAZ7gxsowprpqptkgD5R1td878qt6ykG9u92M1hu9z-jqmcNsmHoHXL_kv0CO2CyVx0dvnT8XEOOGj8YzzV2calaNU3VrlMOFK9hxdmXHbzIFFHyKPk9IOrcMq5bVJRkRgXZ9GQgT-bf3_QKSmwaqVH0KD38kMvAlXjGeG6Aar0xmCk=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autor této knihy se pokouší o rekonstrukci skutečného příběhu amerického letce Josepha (Joe) E. Sallingse, jehož letoun byl napaden a zničen německými stíhači v Letecké bitvě nad Bílými Karpaty dne…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Hej Joe!: Rekonstrukce skutečného příběhu amerického letce sestřeleného nad Bílými Karpaty 29. srpna 1944 - Vlastimil Hela&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;5396608&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;yVcMROS4JQSEqAkKdudjB4n4NmNGtVIOBFGEGFjBkKYUa4ufVWMF86FnSlErwV9WSHsuHhvrAG3zZMRguyIXfSwrQVfqmG6JBHIf79d7bKnzWYZSLynN6QuJFn0-CCyLP0ME5Fsv1z_9R7qLE63NSxs8yHgtKSzDVKmPtWAHG_mfQTK5LRB00HMTX4Hgr-sKgltgqGt3AQOwP_H66Lr1mFB_996VzlcBaDPTcW--J675UhwnixLCVc4N70hrTc063XrHQx7uLxdr-WFS5gbPZPbsA3hGELwDHjTxjBAHX-42SAMeTPF2YmiuRTvR5Fe1EXife5TYbJrgL6sJ3h9pFocmyvUbZkZu08yspoPgQ37PU15JNqinRRhytAm9hRCKghdlCHjkS8uFIHk2_lUFeLDIqPYzg6825C6Yjxna28qalTzdbRMjbHCr6xWlbbLtLFnzVPBd9IGG1nZV_xwPU7SN2N8TFyeRZMr_xM7HUTqOmhqZ-5cNFjzuNB5jQ7SPw0On_7Sywyf_9t02Ndy5C2Q8pLwim6jCWqtUyiWxEyYJA1THs3G0v2Vqsy-K9v6VMn6qQo7s65KT5EmRQgjfTAv8RzF42fPouWFTY0JTHDFZlLpMtK9Q7ual7z88_7xRm13f0PLEfRR7nrpr1W_W5A-QTZARDfOde7-fkESe1gadSkZpKvSseTNL4dquOBlI2wrbiC6yWnboKNz1qw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:25000,&quot;minPrice&quot;:19000,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8Ryx4heL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;199 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XcWvokKE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ioI93ml6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pbDgocD5&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Cg/NWvBaEv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JvNl0Ahj&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Hej Joe!: Rekonstrukce skutečného příběhu amerického letce sestřeleného nad Bílými Karpaty 29. srpna 1944 - Vlastimil Hela&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;OjB4JaMN60NfhMAgjb-qd11Pp4Ol8xTu06kbSpUkH-hgVZHZwu04dTO6hdc_fNvX4FqHGy3M_uXCHYT1z8rpBEgwc7u5-K4KKPB8uAiQw2fGokojsDgFPRBuPejBM3qTVz314HX4qqnaNKCThGNF-B2AvUN9eNvByVl8DADfoHRTxkoDWq5HX1L3JQjGjEEZNBoxIFVqlnLnFxoaoCfhQfcXJq48GIh1NAodaRgAHFr26PgAqoHAAdEMY5Qz_6k0GtUZLG0yEcXQ0nufwJuFehLpyEtGOuG9iIgYx6Lzf9M&quot;},&quot;rating&quot;:20,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f5d7feef-da4a-41d5-a2a8-13da89c6b6fa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/hej-joe-rekonstrukce-skutecneho-pribehu-americkeho-letce-sestreleneho-nad-bilymi-karpaty-29-srpna-1944-vlastimil-hela/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Svět křídel&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8796129000065323365&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Dc/0MuvNB.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/svet-kridel/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8796129000065323365&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iYDEhdnx&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;rqiy5IS1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;fc36cc9995c829da&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;760dce9&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1372374000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1505183136},&quot;docId&quot;:&quot;fc36cc9995c829da&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Farchitektnamiru.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6WSSyJa4&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Farchitektnamiru.cz%2Frekonstrukce-podkrovi&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Y5XQw2j4boikd7c0Kk_Lcf4RaURdzTPjysoT5L8UM_rF5NkNoKODJ8bP6Qtw1kIYYNpCgovDLuuIUD4OIAVrQgDzb4f4wr2JqP6QNiCvmqc_s_hvuv7tak8Cc79uvQgjM6gVAK3MQP742iCi0hi3fYuyVVl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Obytné podkroví patří mezi jeden z nejlevnějších způsobů rozšíření užitné plochy stávající stavby. Je jedno jestli se jedná o stavbu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; podkroví | Architekt na míru&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;architektnamiru.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-podkrovi&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xp8D0eb7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3ffbfeb5-b9e9-4d03-b0a0-7a73a5c77e8a&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;de77aa2d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3ffbfeb5-b9e9-4d03-b0a0-7a73a5c77e8a&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.uspory.cz/poptavka%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPoptavej%2B-%2Bsearch%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3D252132379&amp;c=7T3FFHZMKYIAIMJBH5Z8BIJGHW3JBGXBA78MQ67Q43Z8H7NUJSGTDTP84CAX3FQEZCQC5YGWFGCK98FUWUTSPN6X3N5NH3CQYDTJKF6DAFHDK6ERMQJ4AH3I5C4YV93H23ZYYNXBPQBKPIJG4X2PB6PEQWC2F4WBPU266M2UUWXBU5MJ3BN9IJVJRFIDI38DBFTSJDYVUYY3CXGQRRWHT5I2PG57ZZ5I4QWKDPX2GTHPFKVN3PKZ3FUET88TDF9JATH7IF993SI55QV2WIA32DXMSNVS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Poptavej+-+search&amp;utm_content=rekonstrukce&amp;utm_term=252132379&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ušetříte i 30 % z ceny zakázky. Poptejte řemeslníka.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:65418541,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; ve vašem kraji&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;ušetřete až 30 %&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:252132379,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:1844753337},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:252132379},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dwvSEwCf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;65a255eb-a9c7-4bb9-b062-3dd21f8e7143&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;de77aa2d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;65a255eb-a9c7-4bb9-b062-3dd21f8e7143&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B%257c%2BFurnita.cz%26utm_content%3DRekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce&amp;c=A6FVFFNNUA6YSS85K7EGZXU79AWHS5TQE6ZDBA4DAWWQKTC3Q32IWH2H53VTP7MIQJD3QX4SPD2QF8VBYH4MUUFFVDKQ33VNU5G6RPQ8RDWDRG75IQIUKWPTIC5JRUAQTWTIJSV9QK839E38DD7Q6GG876V8SAQT8QEM5BXGQQTS7PKJRIWEDDXR72SDES2N7YXVVYNUXSPMB8R4GZXQTRM9MTE72TFDVQAQETJQJYDBKXJRYE9TG8H5MXKTN2B5ISITE3F3Y4VSZ8W45N&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.furnita.cz/&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=VS+%7c+Furnita.cz&amp;utm_content=Rekonstrukce&amp;utm_term=rekonstrukce&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; podle vás. Vyrábíme 100 % na míru. Vlastní doprava a montáž.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:108323310,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Furnita | Přes 22 let na trhu&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:535936314,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2475188840},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:535936314,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;941/24&quot;,&quot;id&quot;:13294699,&quot;phone&quot;:&quot;420777555027&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Jindřišská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;l2VzUMGc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;key&quot;:&quot;P0t2QeQRt5IhCXVUHKnLUg&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;wiki-alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EIWTzvxW&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;wiki-alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;title&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZlpEGk6o&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rekonstrukce domu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rekonstrukce domu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B2vngngd&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;peQEaBKC&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;wiki-general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;title&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AF3Xsdqy&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QiheHnS4&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;koupelna rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;koupelna rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EJwxB2Ya&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;bytové jádro rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;bytové jádro rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;duBci3D8&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;W8KFFvWk&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;UFGp85Rb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;760dce9&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:15000000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;si24EVsr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;b6763649&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:100000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LnhMNbwQ&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;NPBePg6q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;760dce9&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;edPnVsLT&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:397,&quot;groupId&quot;:792,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3t1gYmUG&quot;},{&quot;abTestId&quot;:266,&quot;groupId&quot;:575,&quot;groupName&quot;:&quot;extra-message&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GGOzwksE&quot;},{&quot;abTestId&quot;:414,&quot;groupId&quot;:832,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WaR5rUtX&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.3.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async=""></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(b.originalException||b.syntheticException)},0),a.exception){var c=window.rendererErrorFilters,d=a.exception.values;if(d.length&&c)for(var e=0;e<d.length;e++)for(var f=0;f<c.length;f++)if(c[f](d[e]))return null;a.exception.values=d.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse('{"init":{"release":"renderer@c6323fb8e","environment":"production"},"tags":{"hardware":"desktop","query":"rekonstrukce","featureFlags":"sklik_test, sklik_impression, sklik_pla_extra_messages_carousel, top_pla_carousel"},"rid":"HoKUKKOzOC9t5xvHTxFA"}')) </script></body> </html><sklikReklama_179> <sklikReklama_60927>