rekonstrukce koupelny v panelku

REKONSTRUKCE KOUPELNY DO 7 DN !!!

volejte:       +420 777 086 752
www:             www.rekonstrukcejader.webnode.cz

 

Rekonstrukce koupelny v panelovm byt do 7 dn. Zednick, instalatrsk, obkladask i elektriksk prce provdme s vlastnmi pracovnky, a tak nemme dn mimodn asov prodlevy.
Rekonstrukce bytovho jdra vm zajist nejen vce prostoru, ale pedevm monost vybavit a pestavt koupelnu podle vaich pedstav. Samotn rekonstrukce pitom me bt relativn rychl a bezproblmov. Zajiujeme kompletn Rekonstrukci bytovho jdra i pestavbu koupelen a socilnho zazen.

Rekonstrukci bytovho jdra se rozum vytvoen - vyzdn vnitn stny jdra, poloen obklad , podlahov krytiny a pochopiteln ukotven a napojen vany, stejn umyvadla a toalety. Pro dva emeslnky je to prce na cca na 5-7 pracovnch dn. Cena realizace se ned zobecnit, velmi zhruba Vs ale nov jdro vyjde cca na 100 000,-K . Vsledn cena me bt ni, zle na velikosti koupelny a vbru vybaven.

Mme profesionln pstup k zkaznkovi spovajc pedevm ve vysok kvalit slueb a dodrovn termn.
Reklama zdarma, zven nvtvnosti

rekonstrukce koupelny v panelovm byt, rekonstrukce koupelny, rekonstrukce koupelny bez bourn, rekonstrukce koupelny do 14 dn, koupelny v panelovm byt, koupelny v panelku, koupelny v byt, rekonstrukce koupelny v byt, rekonstrukce koupelny a kuchyn, rekonstrukce kuchyn, rekonstrukce kuchyn v byt, rekonstrukce kuchyn v panelovm byt, rekonstrukce kuchyn v panelku, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat
<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.40f485fc3f.js","/re/js/app.bundle.4b71ca8a2e.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.d57be97feb.js","/re/js/app.legacy.bundle.eed7e73696.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.178971e78d.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>rekonstrukce – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||q.d.impress)&&(delete q.d.impress,e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if("cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:1000;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93,.f3e00b{height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._244f93{width:11.7rem}.f3e00b,.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:none}.f3e00b{width:3.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:block}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:52.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{display:none}.f3e00b{display:block}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:64.000em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:block}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:none}}@media screen and (min-width:96.250em){._244f93{display:block}.f3e00b{display:none}}@media not screen and (min-width:64.000em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 6.4rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:initial}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:initial}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} .c615c0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666}.d463f9{margin-right:.4rem}.d463f9:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;height:.8rem} .f0e792{margin-left:1.6rem}.SearchApp--desktop .f0e792{display:none}.ec7f0c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;width:4rem;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.ec7f0c:active,.ec7f0c:focus,.ec7f0c:hover{text-decoration:underline}.ea30f2{margin:.6rem;width:1.3rem;height:1.4rem} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#000}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage ._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#333}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage .ca5823._146ecc{fill:#333}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage ._33addb{height:3.2rem}._33addb ._630775{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._423f0b{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 4.4rem;margin:0 -2.8rem .8rem -4.4rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._423f0b{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0 1.6rem;margin:0 -2.8rem}._9b3784{max-height:12.4rem}._685451{max-height:24.8rem}.bbcd57{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem .4rem 0;vertical-align:top}.bbcd57:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._423f0b{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA .SearchApp--desktop ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}._19ea1d{position:relative;overflow:hidden}._19ea1d:before{position:absolute;top:0;left:0;z-index:100;pointer-events:none;display:block;content:" ";width:100%;height:100%;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.1)}._19ea1d:nth-child(4n){background-color:#f5f5f5}._19ea1d:nth-child(4n+1){background-color:#eee}._19ea1d:nth-child(4n+2){background-color:#ccc}._19ea1d:nth-child(4n+3){background-color:#666}._8a7f56{-webkit-transition:opacity .36s ease;transition:opacity .36s ease;display:block;height:100%;width:auto;position:relative;left:50%;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);opacity:1}._8a7f56.is-loading{opacity:0}@media screen and (min-width:31.250em){._423f0b{margin-left:-6rem;padding-left:6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._423f0b{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}} .cd78cd{display:-webkit-flex;display:flex}._9e953e{max-height:2rem;overflow:hidden}.SearchApp--phone ._9e953e{margin:.4rem -1.6rem 0}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e{max-height:unset;margin:.4rem -3.2rem -.8rem;overflow:auto}.SearchApp--desktop ._9e953e{margin-top:.4rem}.SearchApp--phone .bdbcd2,.SearchApp--phone ._5d30be{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--desktop .bdbcd2,.SearchApp--desktop ._5d30be{margin-top:.8rem;margin-left:1.6rem}._077971{margin:0;padding:0}.SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 3.2rem .8rem;margin-top:.8rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971{max-width:50%}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:first-child{padding-right:3.2rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:last-child{padding-left:3.2rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971{width:50%}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:first-child{padding-right:1.6rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:last-child{padding-left:1.6rem}._73f006{display:block}._9e953e ._73f006{display:inline-block}._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006{background:#fff;padding:.6rem 1.2rem;border:1px solid rgba(0,0,0,.04);box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.08);border-radius:4px}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:.8rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006 b{font-weight:400}.SearchApp--phone .bdbcd2 ._73f006{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:.8rem 0}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._73f006:not(:first-child){margin-top:.4rem}.SearchApp--phone ._077971:last-child ._73f006:last-child{border-bottom:none}.SearchApp--desktop ._5d30be ._73f006:not(:first-child){margin-top:1.6rem}._3a554b{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:#0645ad}._3a554b:active,._3a554b:focus,._3a554b:hover{text-decoration:underline}._3a554b:visited{color:#7b009d}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._3a554b,.SearchApp--desktop ._5d30be ._3a554b{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}._253661 .SearchApp--phone{display:none}.SearchApp--desktop ._253661:not(:first-child){font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;height:4rem;color:#666} .e85a33{position:relative;height:100%}.d3f1da{position:absolute;left:-1.1rem;top:-1.1rem;z-index:100;border:.1rem solid #eee;border-radius:40rem;padding:.5rem;width:2.6rem;height:2.6rem;color:#ccc;background-color:#fff}.Page--isSnippetSokol2 .d3f1da{display:none}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem} .ff5ce0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08)}[data-ff~=hint_footer_2105] .ff5ce0{border:.1rem solid #eee;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .ff5ce0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .ff5ce0{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}[data-ff~=hint_footer_2105] .a985c7{margin-bottom:.8rem}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}[data-ff~=hint_footer_2105] .f3c972{color:#000}.c46cce{margin-right:.8rem}[data-ff~=hint_footer_2105] .c46cce{-webkit-order:2;order:2;margin-right:0;margin-left:.8rem}._2b6791{position:absolute;left:-2.4rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._2b6791,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._2b6791{position:static;margin-left:1.2rem}[data-ff~=hint_footer_2105] ._2b6791{display:none}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.bf103f{max-width:33%}@media screen and (min-width:48.000em){._2b6791{left:-2.8rem}} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;line-height:2rem;color:#666;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:400}[data-ff~=hint_footer_2105] .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;color:#000} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 0 .4rem #ddd}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js?c=1', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js?c=1' ], 'login-notification'); } if(true) { loadjs([ '//h.seznam.cz/js/cmp2/cmp_stub.js', '//h.seznam.cz/js/cmp2/scmp-int.js' ], 'scmp'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[4,21]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy","zbozi"]}</script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/firmy.bundle.c6c9c329df.js","/re/js/zbozi.bundle.66713afa5a.js"]:["/re/js/firmy.legacy.bundle.61f4b7c0aa.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.03e81ea9cf.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff=""><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"rekonstrukce","loginState":"red","lsid":"MKhzchKmXqQigmectKYU"}, {"4bd5c4c13stp":"sklik/skliktoppla","4bd5c4c13srp":"sklik/sklikrightpla","4bd5c4c13spi":"sklik_PI","4bd5c4c13sto":"sklik/skliktop","4bd5c4c13sbo":"sklik/sklikbottom","4bd5c4c13stn":"sklik/skliktopnav","4bd5c4c13ore":"ftxt-organic/result","4bd5c4c13nre":"ftxt-news/result","4bd5c4c13zpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-dot="header" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-2"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7" data-e-a="seznamLogo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="f3e00b" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-a="search"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="rekonstrukce" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="rekonstrukce"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="MKhzchKmXqQigmectKYU"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-f0895607177"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-f1895607177"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-f2895607177"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-f3895607177"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Články</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-f4895607177"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-f5895607177"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-f6895607177"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-f7895607177"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-9"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-l-id="ykyqmxaZ"><span>Osvědčená <b>rekonstrukce</b> | Osvědčená <b>rekonstrukce</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-l-id="ykyqmxaZ"><span>nejremeslnici.cz</span><span class="c432af">/nova-poptavka/<b>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!</span></div><div class="c615c0"><span class="d463f9">Přes 3000 referencí</span><span class="d463f9">Firmy s dobrou pověstí</span><span class="d463f9">Rekonstrukce sřechy</span><span class="d463f9">Rekonstrukce z okolí</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-10"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce" data-l-id="udLbbHxV"><span>Plánujete <b>rekonstrukci</b>? | Obraťte se na nás</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce" data-l-id="udLbbHxV"><span>jetstream.cz</span><span class="c432af">/<b>Rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Poskytneme Vám kompletní <b>rekonstrukci</b> od bouracích prací až po závěrečný úklid.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Vrbova 1427/19, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420775951876"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-11"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_5741c6 _07467c _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-locate--sprite-usage"></use></svg><span class="_630775">V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PM-reko, s.r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,6</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-62-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="61%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="62%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-62-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(5)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Braník</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13319706-profima-interiery-s-r-o-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Profima interiery s.r.o.<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-96-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="95%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="96%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-96-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(34)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Hlubočepy</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13319706" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PANELREKO s.r.o.<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,2</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-17-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="16%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="17%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-17-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(7)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Chodov</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Skála - koupelny na klíč<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,7</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-75-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="74%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="75%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-75-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(53)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Stodůlky</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Orange">Otevírá</span> od 06:00</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,9</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-88-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="87%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="88%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-88-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Kyje</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.549700&amp;y=50.100200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-12"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-l-id="2feacb578e5f93a2"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> staveb | Miras</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-l-id="2feacb578e5f93a2"><span>mirascz.eu</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vylepšete si vaše bydlení <b class=sec>rekonstrukcí</b>, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na <b class=sec>rekonstrukce</b> bytových a panelových domů či podkroví.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-13"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-l-id="1e3ebbc10fa11532"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> domu – cena</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-l-id="1e3ebbc10fa11532"><span>bydlenivevate.cz</span><span class="c432af">/vse-o-<b class=sec>rekonstrukci</b>-domu-kolik-vas-to-bude-stat</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Co všechno potřebujete vědět pro zdařilou <b class=sec>rekonstrukci</b> domu? A kolik vás bude taková <b class=sec>rekonstrukce</b> stát? Podívejte se do našeho článku.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-14"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="_423f0b _685451"><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-29"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=717171cbc2c0d090bebe3b&amp;docId=bb8c46bc53093554"><img alt="rekonstrukce-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16.1rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-30"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=d1476c112a6341d4cabdbf&amp;docId=e44a83bec30d2be7"><img alt="rekonstrukce-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=2" width="161" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-31"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=1e1e1e28e47a13fe7f8888&amp;docId=e9ca5694f456de77"><img alt="rekonstrukce-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-32"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0fd16ad5322e51ad93&amp;docId=4225181136123f48"><img alt="rekonstrukce-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-33"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=2e39390e346b921d6ebe91&amp;docId=8c0dee388d429052"><img alt="rekonstrukce-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-34"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=72746c7fa9a0189cdae345&amp;docId=e04a1c9c3a0c6276"><img alt="rekonstrukce-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-35"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3a2e0f3e97d2941b1368ea&amp;docId=deb198e8a227c69f"><img alt="rekonstrukce-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-15"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-l-id="d16f4bebab248622"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> a opravy svépomocí</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-l-id="d16f4bebab248622"><span>stavebni-vzdelani.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Přehledně a podrobně o <b class=sec>rekonstrukcích</b> a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s <b class=sec>rekonstrukcí</b>. <b class=sec>Rekonstrukce</b> po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.</span></div></div></div><div class="cd78cd _9e953e"><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc" data-l-id="O4AxVZW5"><span>#1 Koupelna a wc</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod" data-l-id="oW6VnUdP"><span>#1 Vodovod</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace" data-l-id="wpZGrb3W"><span>#2 Kanalizace</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni" data-l-id="GEf2nWVP"><span>#3 Topení</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah" data-l-id="PNnAswHl"><span>#1 Podlahy</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri" data-l-id="MrQBeGCt"><span>#2 Okna a dveře</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek" data-l-id="bkOe2Si0"><span>#3 Omítky a malby</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu" data-l-id="vjetGnjH"><span>#4 Komínu</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva" data-l-id="tPmB6eoh"><span>#5 Zdivo a stěny</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu" data-l-id="jneKvIAE"><span>#6 Stropy</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste" data-l-id="p6Y50Zi8"><span>#7 Schodiště</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-16"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-l-id="3c25dbc53abe9ce4"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu krok za krokem | FérMakléři.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-l-id="3c25dbc53abe9ce4"><span>fermakleri.cz</span><span class="c432af">/blog/<b class=sec>rekonstrukce</b>-bytu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu je pro mnoho lidí velký strašák. Nemusí to ale tak být, když se na vše pořádně připravíte a naplánujete si postup rekonstrukce bytu krok za krokem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-17"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Videa" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Videa</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Panel%C3%A1kov%C3%A1%20koupelna%E2%80%A6&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Panel%C3%A1kov%C3%A1%20koupelna%E2%80%A6" title="Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Frekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">02.05.2021</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…"><a class="Result-title-link" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Panel%C3%A1kov%C3%A1%20koupelna%E2%80%A6" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce hradů I. - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg8dsho8wLog" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">02.02.2010</span><span class="Result-image-description">05:11</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce hradů I. - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce hradů I. - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYQ-K7WpX19c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">25.08.2015</span><span class="Result-image-description">03:44</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20stanice%20Vset%C3%ADn%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20stanice%20Vset%C3%ADn%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlV1B25N7NA0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">07.07.2020</span><span class="Result-image-description">10:14</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20stanice%20Vset%C3%ADn%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=PVC%20dla%C5%BEba%20Fortelock%20-%20Rekonstrukce%20podlahy%20v%20gar%C3%A1%C5%BEi%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=PVC%20dla%C5%BEba%20Fortelock%20-%20Rekonstrukce%20podlahy%20v%20gar%C3%A1%C5%BEi%20-%20YouTube" title="PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiePaYDwZqro" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">31.01.2018</span><span class="Result-image-description">03:31</span></a><h3 class="Result-title" title="PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=PVC%20dla%C5%BEba%20Fortelock%20-%20Rekonstrukce%20podlahy%20v%20gar%C3%A1%C5%BEi%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:5,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Inspirace%20barev%20a%20materi%C3%A1l%C5%AF%E2%80%A6&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Inspirace%20barev%20a%20materi%C3%A1l%C5%AF%E2%80%A6" title="Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Fkoupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">14.03.2021</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…"><a class="Result-title-link" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Inspirace%20barev%20a%20materi%C3%A1l%C5%AF%E2%80%A6" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…</a></h3></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-18"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-l-id="46b61ebe0a70ce0"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> domu | Cz.Weber</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-l-id="46b61ebe0a70ce0"><span>cz.weber</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-domu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> rodinného domu či bytu přehledně na jednom místě. Co je potřeba k <b class=sec>rekonstrukci</b> starého domu? Dosáhnu na dotace při rekonstrukci domu? Jaká je cena rekonstrukce starého domu?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-19"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-l-id="93f96e6fe935d1e6"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> starého domu krok za krokem ↑ | ŽijÚspěšně.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-l-id="93f96e6fe935d1e6"><span>zijuspesne.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-stareho-domu-krok-za-krokem</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Podívejte se na <b class=sec>rekonstrukci</b> starého domu krok za krokem ️ Jaká je cena za rekonstrukci rodinného domku, kde se dají ušetřit peníze?</span></div></div></div><div class="cd78cd _9e953e"><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rozpocet_a_cena_rekonstrukce" data-l-id="7GHRsd7z"><span>Rozpočet a cena <b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kde_zacit_Bouraci_prace" data-l-id="rOJVEk7b"><span>Kde začít? Bourací práce..</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Instalace" data-l-id="pmA6Se8B"><span>Instalace</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Okna" data-l-id="pZRWsSBh"><span>Okna</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Co_s_domem_po_rekonstrukci" data-l-id="mAqF7zsS"><span>Co s domem po <b class=sec>rekonstrukci</b>?</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rekonstrukce_podlahy" data-l-id="QIczJBFG"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> podlahy</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Koupelna" data-l-id="vPigvfgF"><span>Koupelna</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kuchyne" data-l-id="9e93s5OB"><span>Kuchyně</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Topeni" data-l-id="UrQhFNH3"><span>Topení</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Zatepleni" data-l-id="lZ4nrhnQ"><span>Zateplení</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Cena_rekonstrukce" data-l-id="JVcBbS6f"><span>Cena <b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-20"><div class="ResultContainer ResultContainer-articles" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;hint/news/freshnews&quot;, &quot;reporter_contain_novinky&quot;: &quot;false&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Články.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Články.seznam.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="ResultLayout ResultLayout--clanky"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--clanky ResultLayout-item" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}"><a class="Result-image" href="https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Jindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran" data-dot="pic"><div class="Result-image" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Fpolitika%2Fobce-volicum%2FJindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541&#x27;)"></div></a><h3 class="Result-title"><a class="Result-title-link" href="https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Jindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" title="Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran">Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran</a></h3><span class="Result-date">Před 2 dny</span><p class="Result-description"><span class="Result-description-url">parlamentnilisty.cz</span></p></div></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="url">Přejít na Články.seznam.cz<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a><button class="fa32a5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></p></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-21"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-l-id="71291a90f766d46e"><span>Oprava staré omítky svépomocí</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-l-id="71291a90f766d46e"><span>venkovskydum.cz</span><span class="c432af">/oprava-omitky</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Při opravách stropních omítek na tzv. tvrdých stropech- na klenbách, železobetonových stropech, stropech z keramických stropnic apod., se nejdříve otluče vadná omítka a místo se očistí koštětem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-22"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-l-id="a7ad88f6b8aec478"><span>Oprava stropu svépomocí postup</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-l-id="a7ad88f6b8aec478"><span>venkovskydum.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-stropu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> stropu je potřeba tam, kde nám stropy již nevyhovují esteticky , či do nich rovnou zatéká. Dalším důvodem může být špatná tepelně-izolační vlastnost stávající konstrukce.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-23"><div class="ResultContainer ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a class="ResultContainer-header-query" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Přejít na Zboží.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Zboží.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="ff5ce0 e85a33" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="_54aba7"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">409 – 499 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 30 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů " data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů </a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">288 – 401 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 34 obchodech</p></div></div></div><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=stavba-a-rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu%3A-velk%C3%BD-pr%C5%AFvodce-stavbou-a-renovac%C3%AD-bydlen%C3%AD---jaga-media-(2016%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_e/qqFBHbm.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=stavba-a-rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu%3A-velk%C3%BD-pr%C5%AFvodce-stavbou-a-renovac%C3%AD-bydlen%C3%AD---jaga-media-(2016%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">85 – 149 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 26 obchodech</p></div></div></div><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-povrchu-v-byte-svepomoci-miroslav-koubek/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=opravy-povrch%C5%AF-v-byt%C4%9B-sv%C3%A9pomoc%C3%AD---miroslav-koubek&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082847/img/29/382x550_A1kRJf.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-povrchu-v-byte-svepomoci-miroslav-koubek/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=opravy-povrch%C5%AF-v-byt%C4%9B-sv%C3%A9pomoc%C3%AD---miroslav-koubek&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">118 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 6 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-24"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-l-id="f2021475b6153657"><span>Oprava a repas převodovky | ZP Automatic</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-l-id="f2021475b6153657"><span>zp-automatic.cz</span><span class="c432af">/oprava-a-repas-prevodovky</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Oprava všech typů automatických převodovek, oprava hydrodynamických měničů, testování a oprava hydraulických rozvaděčů, prodej náhradních dílů pro automatické převodovky, oprava převodovky Brno, automatická převodovka Brno</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-25"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-l-id="65894266ed28ead2"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> prsu</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-l-id="65894266ed28ead2"><span>giaclinic.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-prsou</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> prsu Ztráta části nebo celého prsu v důsledku boje s karcinomem je pro pacientky vždy zlá zpráva. Aby se žena dokázala s nevyhnutelným zákrokem lépe vyrovnat a naplánovat co dál, je dobré, když je dopředu informována, jaké&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-26"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-l-id="ayAvP9Ur"><span><b>Rekonstrukce</b> | Furnita | Přes 22 let na trhu</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-l-id="ayAvP9Ur"><span>furnita.cz</span><span class="c432af">/<b>Rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b>Rekonstrukce</b> podle vás. Vyrábíme 100 % na míru. Vlastní doprava a montáž.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>V Chotejně 1143/3, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420774174555"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-27"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.emporio-exclusive.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.emporio-exclusive.cz/" data-l-id="z9cermeZ"><span><b>Rekonstrukce</b> domů a bytů | Pardubice a okolí</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.emporio-exclusive.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.emporio-exclusive.cz/" data-l-id="z9cermeZ"><span>emporio-exclusive.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Revitalizace objektů, zateplení, půdní vestavby, průmyslové podlahy, montáž sádrokartonu.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Smilova 386, Pardubice</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420605111992"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="19" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:19,&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}" data-elm="0__r19" data-rid="MKhzchKmXqQigmectKYU" data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-28"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="památková péče"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>památková péče</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=stavebnictv%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=stavebnictv%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="stavebnictví"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>stavebnictví</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=trestn%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=trestn%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="trestní řízení"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>trestní řízení</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="právní pojmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>právní pojmy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="okál rekonstrukce"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>okál rekonstrukce</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=rekonstrukce%20lidl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=rekonstrukce%20lidl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="rekonstrukce lidl"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>rekonstrukce lidl</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="myslík rekonstrukce"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>myslík rekonstrukce</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="projektování staveb"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>projektování staveb</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=MKhzchKmXqQigmectKYU&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=MKhzchKmXqQigmectKYU&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=MKhzchKmXqQigmectKYU&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=MKhzchKmXqQigmectKYU&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=MKhzchKmXqQigmectKYU&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=MKhzchKmXqQigmectKYU&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=MKhzchKmXqQigmectKYU&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-i="MKhzchKmXqQigmectKYU-8"><div class="b5ed48"><div class="_781cd6"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?q=rekonstrukce">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=rekonstrukce&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=MKhzchKmXqQigmectKYU" width="1" height="1" alt=""/></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&c=SQXNR6EH9MCWJE455JYKYIFYRK3PM58QU2AU5KM8EI25RD8RGWIXKPUYVYCI4C2WUWUAEH3SPD3CDRB355Y6TQ7SCVXXES643YGSCN3PF276WAEBJ7MXXU39TPPYREPBBUFFATH82NNRSY3UXFWHCD4Z8RJXK8WBAFGTI4YFUKW9P46DJA65DFAJ7HPN8Z24ZMI3XEYSAJH2GUDUNCA9QDHU3TDP2Q4JJUWPPDHPJUX4KGFHVJA86KC76E":"ykyqmxaZ","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV-cz-rekontrukce%26utm_content%3DPl%25c3%25a1nujete%2Brekonstrukci%3F&c=3IDFN72T5CG4SWN6IRA669HKYC8943NYIIYJXV4T8Z5F9NBPTKJJKMYS3APUPMZHC42N4SW55H7VPBNM2ES4YI5MDSPS474BHDNU8XZ6JUXP99X8E4FJI96YFB8932IVKNGF5KBHWV8DJU4G8EMW8Y2Q6UC95PQJKTR648CURXXPH7SM9SKD9UHBC8CRNXW8AYESHAX2F6IKSZJSXEWDR2GEW83V66WQ42AVV4EXWZ6ZD99R":"udLbbHxV","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B%257c%2BFurnita.cz%26utm_content%3DRekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce&c=M8P5883K8PK2YPG9DPIIJPMKI9W4AI6QE4VJ7YYF4K7WF3GCXI4PKDHIV4XKFXARB2MFUCB5E5ZE45ICZH58VD9NISU2B42B3RWQHBVJ59DFVHVB3AXAM87R6ED9CEPXG7RCS9R8V4GWZB9SASEWFE4KI9VM563J398YUVU9B8U89CSE3MJ9AAXRH3DUTXZC3ME39FW8ARGPGIVNTF57HAHB5ZDT743F3PDFR2ZE66YJ9MZR":"ayAvP9Ur","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.emporio-exclusive.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKampa%25c5%2588%2B%25c4%258d.%2B1%26utm_content%3DRekonstrukce%2Bdom%25c5%25af%2Ba%2Bbyt%25c5%25af&c=9B9G6VK94FK2T6YRUBVEIEDXYIQFZPNQWMH2JH3JK5G32J9FY5ZB3GK8YMKYH4GN83W3GFVYPXHX5E7QVAABIWF4YPSVHA2Z652F7MIKSEFBAYN6I3ZFGIAQKPWH5SJ942TXEXG3MGZPC5YC2ZGDWS948IGKY93BJKTIA2P79JFCJQTGKI8G6B2SPBDRMVS5FKVNUS4DX74TUTTW5QYKJUHIERGZZJZQKWQYBRHEWV4FBQ6I":"z9cermeZ"}) </script><div id="elog-init" data-elog="{&quot;apiEndpoint&quot;:&quot;/e/user_events&quot;,&quot;enableClick&quot;:false,&quot;debugPath&quot;:false,&quot;disableLogging&quot;:false,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;entityIndexAttribute&quot;:&quot;data-e-i&quot;,&quot;entityIndexCounter&quot;:7,&quot;keyboardEvent&quot;:&quot;keyup&quot;,&quot;logSyncTimeout&quot;:500,&quot;maxSerialId&quot;:3000,&quot;prefId&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}}"></div><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.16069334803684998,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;},&quot;elogEnabled&quot;:true,&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;requestTime&quot;:1623895605397,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;1b6fc3d2b0bd82b0&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;41b64e49&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NCvxRQmQ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0895607177&quot;,&quot;key&quot;:&quot;search&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f0895607177&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;search&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Internet&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:true,&quot;icon&quot;:0}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f1895607177&quot;,&quot;key&quot;:&quot;obrazky&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f1895607177&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Obrázky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/obrazky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:1}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2895607177&quot;,&quot;key&quot;:&quot;videa&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f2895607177&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;videa&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Videa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/videa/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:2}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f3895607177&quot;,&quot;key&quot;:&quot;clanky&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f3895607177&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;clanky&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Články&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/clanky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:3}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4895607177&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firmy&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f4895607177&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Firmy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//www.firmy.cz/?q=rekonstrukce#utm_content=lista&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:4}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f5895607177&quot;,&quot;key&quot;:&quot;mapy&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f5895607177&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;mapy&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Mapy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://mapy.cz/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:6}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f6895607177&quot;,&quot;key&quot;:&quot;zbozi&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f6895607177&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Zboží&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce#utm_content=lista&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:5}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f7895607177&quot;,&quot;key&quot;:&quot;slovnik&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f7895607177&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;slovnik&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Slovník&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky/rekonstrukce#utm_content=lista&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:7}}]},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hFpcGlEr&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kH0ghtyR&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5456967847510332521&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;59d7a620&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:5456967847510332000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&amp;c=SQXNR6EH9MCWJE455JYKYIFYRK3PM58QU2AU5KM8EI25RD8RGWIXKPUYVYCI4C2WUWUAEH3SPD3CDRB355Y6TQ7SCVXXES643YGSCN3PF276WAEBJ7MXXU39TPPYREPBBUFFATH82NNRSY3UXFWHCD4Z8RJXK8WBAFGTI4YFUKW9P46DJA65DFAJ7HPN8Z24ZMI3XEYSAJH2GUDUNCA9QDHU3TDP2Q4JJUWPPDHPJUX4KGFHVJA86KC76E&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/&lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Rekonstrukce_TOP+%5bSRCH_NEW_EXACT_300%5d&amp;utm_content=rekonstrukce+(e) : Osv%c4%9bd%c4%8den%c3%a1+rekonstrukce&amp;utm_term=rekonstrukce : 396412016&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:84373709,&quot;headline1&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:396412016,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2147002626},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:396412016,&quot;labels&quot;:[{&quot;id&quot;:2877219,&quot;name&quot;:&quot;Přes 3000 referencí&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JIKdJiDr&quot;},{&quot;id&quot;:2864543,&quot;name&quot;:&quot;Firmy s dobrou pověstí&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7H9vDcNR&quot;},{&quot;id&quot;:2877220,&quot;name&quot;:&quot;Rekonstrukce sřechy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oEbrDUPF&quot;},{&quot;id&quot;:2877505,&quot;name&quot;:&quot;Rekonstrukce z okolí&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cRRo2eBC&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bTxJhdyT&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8605146279018314695&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;59d7a620&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:8605146279018315000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV-cz-rekontrukce%26utm_content%3DPl%25c3%25a1nujete%2Brekonstrukci%3F&amp;c=3IDFN72T5CG4SWN6IRA669HKYC8943NYIIYJXV4T8Z5F9NBPTKJJKMYS3APUPMZHC42N4SW55H7VPBNM2ES4YI5MDSPS474BHDNU8XZ6JUXP99X8E4FJI96YFB8932IVKNGF5KBHWV8DJU4G8EMW8Y2Q6UC95PQJKTR648CURXXPH7SM9SKD9UHBC8CRNXW8AYESHAX2F6IKSZJSXEWDR2GEW83V66WQ42AVV4EXWZ6ZD99R&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.jetstream.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.jetstream.cz/&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=V-cz-rekontrukce&amp;utm_content=Pl%c3%a1nujete+rekonstrukci?&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Poskytneme Vám kompletní &lt;b&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; od bouracích prací až po závěrečný úklid.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:109371551,&quot;headline1&quot;:&quot;Plánujete &lt;b&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt;?&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Obraťte se na nás&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Působíme po celé ČR&quot;,&quot;id&quot;:543974218,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2494398693},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:543974218,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1427/19&quot;,&quot;id&quot;:2587965,&quot;phone&quot;:&quot;420775951876&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Vrbova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Braník&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mwDlxdiq&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fa0ff251&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kXu1Mf7v&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;40R5obSU&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:365,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1002,&quot;longitude&quot;:14.5497,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:52.322,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kalkulace zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pm-reko.cz/kalkulace-zdarma.html#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lzuxBuur&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TVUJVyNP&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03374099731445,&quot;gps_longitude&quot;:14.41127872467041,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AOhhx6Eu&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gu1Ni3.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ie7QFcVK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EbK1Tke0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eVIAa1De&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FWG0fwZ2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P7MFr6b1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C4UUlDMJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9f4C2bXN&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3035935,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nSf8iEej&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13089840,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.411279&amp;y=50.033741&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kjIa3QcG&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1179/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Devonská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hlubočepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Devonská 1179/4, 152 00 Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Devonská 1179/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.189,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.7078651685393258,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S63F3HEP&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.29213483146067415,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dEB2Tpoq&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.034942626953125,&quot;gps_longitude&quot;:14.38949966430664,&quot;group_id&quot;:13319706,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CScIkf9V&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sO1aPQvS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xd6chZJq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f96a6Oke&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yMg2RYdq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nTA904Ab&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;odOTQErx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UEI6aUJm&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4436719,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3529,2525]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xg30fdFb&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13319706,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;br0yV9cJ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HrrISVhQ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rq1vAqh5&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:34,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2199326,&quot;title&quot;:&quot;Profima interiery s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13319706&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13319706-profima-interiery-s-r-o-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.389500&amp;y=50.034943&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F0WKhnV3&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1523/15&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Křejpského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:83.205,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4267515923566879,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wUhX5csK&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5732484076433121,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mA3MES25&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02777099609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.515138626098633,&quot;group_id&quot;:184855,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d5HcZ2H2&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ds5mmxL8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G7aaohRW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7YAhEjeZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ahb4UJ6N&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uHzcVAbv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QEJoUCCM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SGrYntYc&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1040112,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1922,1282]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pBRXU0BO&quot;}],&quot;premise_id&quot;:184855,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GVwSbkDK&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KBzOz00p&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G8GAoXzS&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2024914,&quot;title&quot;:&quot;PANELREKO s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.515139&amp;y=50.027771&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3ZJHEp5B&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2471/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mezi Školami&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, 158 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:94.991,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FjUSwH7r&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K19ociCL&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05245590209961,&quot;gps_longitude&quot;:14.34171199798584,&quot;group_id&quot;:2665726,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eiDKJSmP&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/jWsBEn.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BnboFMf9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6ZcIW8MZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rXRwkHbd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rBmreA2i&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XiIKH3At&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iMne3EXw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iBUqWRld&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1331483,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y2ro5fyI&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2665726,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GD6CBZHg&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jksFI9CR&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rt0BOvrQ&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:53,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2033017,&quot;title&quot;:&quot;Skála - koupelny na klíč&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.341712&amp;y=50.052456&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lAt1d9Kw&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:57.424,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.46564885496183206,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LWJQ00cU&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5343511450381679,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vEnJyW6V&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11098098754883,&quot;gps_longitude&quot;:14.571233749389648,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vNq1mK23&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iCdthJ55&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QxURtb5k&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RWOcm5EM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AcERxB6S&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9jjq5xpS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3xICa0DW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kanQ6oRL&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3356135,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1686,1123]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YBUwr0YC&quot;}],&quot;premise_id&quot;:496969,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.571234&amp;y=50.110981&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nGRXF4uu&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2749/37&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Za Mototechnou&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Za Mototechnou 2749/37, 155 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Za Mototechnou 2749/37, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:90,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Cena rekonstrukce bytu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/kolik-stoji-rekonstrukce-bytu-cena-rekonstrukce-bytu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13016392&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qbJ5tnWz&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.78,&quot;_reactKey&quot;:&quot;id1Pm2dm&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.11,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tRiry6bM&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.11,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TBUKt68O&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06180191040039,&quot;gps_longitude&quot;:14.328092575073242,&quot;group_id&quot;:13016392,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/KJ7B0Tz.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/KJ7B0Tz.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c0pIXW7i&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7X4NAQIK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AVktmnRG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1LT2KYqJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9OJkuaNj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;og6FG9ni&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zKhyz2gN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NKPJZh6g&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3484290,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bcFCkiQ8&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13016392,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YiSUQ9pq&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kMEYO0PD&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YOspWGlv&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:3920836,&quot;title&quot;:&quot;stavba&amp;design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/?utm_source=Firmy&amp;utm_medium=firemni%20zapis%20url&amp;utm_campaign=Homepage&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13016392-stavba-design-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.328093&amp;y=50.061802&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tHlNQ0Bx&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:84.786,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4266666666666667,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ujxMX7kk&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5733333333333334,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7jNLhi22&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.04941177368164,&quot;gps_longitude&quot;:14.291829109191895,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zKwuz3i0&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qFxw3UlY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U87qp9po&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2jH2VmV6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QgnRIlB9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oLgeGTGs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SHJ2ScMw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bcPkFBNN&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1615075,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2134,1421]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;djxACd40&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12780647,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fy5P9p5I&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sBkeDzeF&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yjVkV2qt&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.291829&amp;y=50.049412&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uIVo32pK&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;406/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mendíků&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mendíků 406/5, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mendíků 406/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GFZODDB5&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05887222290039,&quot;gps_longitude&quot;:14.450465202331543,&quot;group_id&quot;:13161459,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mkBSFAVd&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_Q/o96IW.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OvbgJoY4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;45UUKO0O&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AlBMFggl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;voLC3WVC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FwW0zAwf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e1fV16zM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XBfgS9R5&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3236551,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jlwinbn3&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13161459,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FlYNoex1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wwDWjApd&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4038503,&quot;title&quot;:&quot;BYTAZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13161459&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13161459-bytaz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.450465&amp;y=50.058872&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j72f4IQg&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Černý Most&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;889/36&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Generála Janouška&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Černý Most&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, 198 00 Praha, Černý Most&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.176,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cRU7RzJL&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t9DxpHgp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.106361389160156,&quot;gps_longitude&quot;:14.572223663330078,&quot;group_id&quot;:2231171,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3dfwoxPg&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t41JVCBj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HUBJ0SeE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9PW0Rdao&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;57XEJd9t&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U5UAv8sT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e6q1fCIh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nMw8zrdj&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4140390,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yvoYSnft&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2630206,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:25,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2290987,&quot;title&quot;:&quot;HKoupelny&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2630206&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2630206-hkoupelny-praha-cerny-most.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.572224&amp;y=50.106361&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VknVLtJV&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Olgy Havlové&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Olgy Havlové, 130 00 Praha&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Olgy Havlové, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CbnUAOoS&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08894348144531,&quot;gps_longitude&quot;:14.48122501373291,&quot;group_id&quot;:13071885,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_O/y0dBYa.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_O/y0dBYa.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gxyb69gy&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZoGpiCyn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TttpYzQZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zrfBMb1G&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m4W8pTLm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tN3mpFPr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GkOOLPFA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p8T1dQJB&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4099355,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2500,1667]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BIleGDe3&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13071885,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0CI5JDgN&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VphPZOlh&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3968029,&quot;title&quot;:&quot;Byty Na Vackově&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://byty.navackove.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13071885&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13071885-byty-na-vackove-praha.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.481225&amp;y=50.088943&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://byty.navackove.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pxPe9r6H&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;712/59&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Komořanská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Komořanská 712/59, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Komořanská 712/59, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4222222222222222,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cODRVZlK&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5777777777777777,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zMYmWsCK&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.9943733215332,&quot;gps_longitude&quot;:14.406759262084961,&quot;group_id&quot;:349039,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qW5i3pmG&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lPbR3XNC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1JyfDf1D&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4XUFRPeP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GesRwMAX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cbNwuRVh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8PNjZS6Y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7BOpG02l&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:976993,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1949,1705]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1GrMwqlH&quot;}],&quot;premise_id&quot;:349039,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9kH3sAC7&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ypVnuNRB&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ro8UXOuz&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:26,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2069680,&quot;title&quot;:&quot;Mařík - bytový servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-349039&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/349039-marik-bytovy-servis-praha-modrany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.406759&amp;y=49.994373&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N53mkiVc&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;858/23&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bělehradská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;12000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bělehradská 858/23, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kolik stojí rekonstrukce&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/kolik-stoji-rekonstrukce-bytu-cena-rekonstrukce-bytu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13278174&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dlbMFFkT&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.40540540540540543,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tdaFF7ug&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.2972972972972973,&quot;_reactKey&quot;:&quot;46rwcws6&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.2972972972972973,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y5ODbLJ8&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06816482543945,&quot;gps_longitude&quot;:14.435521125793457,&quot;group_id&quot;:13016392,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/GbXBYO.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/GbXBYO.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w7NOBguA&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S3rU9UnG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;winYuQ10&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p5wf5Ubz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F63rKpUU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1ZlLEQpF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TuSMIlr9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2ValGcf0&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4099120,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2661]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oJcxM8hN&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13278174,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VcqKDV0Z&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VcrcC8Tm&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3920836,&quot;title&quot;:&quot;stavba&amp;design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13278174&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13278174-stavba-design-praha-vinohrady.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.435521&amp;y=50.068165&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;evfcNBP6&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Neratovice, Byškovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;145&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Neratovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Větrná&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Byškovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27711&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Větrná 145, Neratovice&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qPf0NEED&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.25204082286981,&quot;gps_longitude&quot;:14.487894157216767,&quot;group_id&quot;:171716,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ImmBW3G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ImmBW3G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7kpPxZuZ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce panelových domů&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QVHs4lyD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7BADcBnL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jpjTG7BM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DQuCW8db&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2hn63YG7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4cWr2Eqy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DqSkj3Zn&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1804688,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qGkiLH4s&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13023837,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:8,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2016360,&quot;title&quot;:&quot;KASTEN, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.kasten.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13023837&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13023837-kasten-neratovice-byskovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20panelov%c3%bdch%20dom%c5%af&amp;x=14.487894&amp;y=50.252041&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.kasten.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;egBhX1Fi&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2641/14&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bucharova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bucharova 2641/14, 158 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bucharova 2641/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6pyBWfQh&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d9vEDdu0&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.051700592041016,&quot;gps_longitude&quot;:14.352100372314453,&quot;group_id&quot;:1893888,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_e/51eMIy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_e/51eMIy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4naEtKOS&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;466fKp8C&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pxNnuqAM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HeiIeWNe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0zGEi57K&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DhCPU2q5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V1LcaxXQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2ScVdeir&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:986065,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jSNREAMx&quot;}],&quot;premise_id&quot;:1893888,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IX8yNN3u&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IGYWbo8C&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2604402,&quot;title&quot;:&quot;Trigema Building, a.s.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.trigema.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-1893888&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/1893888-trigema-building-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.352100&amp;y=50.051701&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.trigema.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CTDpb8VG&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Háj u Duchcova&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;328&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Háj u Duchcova&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Okružní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Háj u Duchcova&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;41722&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Okružní 328, 417 22 Háj u Duchcova&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Okružní 328, Háj u Duchcova&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YRk8RuKo&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.622288438713674,&quot;gps_longitude&quot;:13.72182435873504,&quot;group_id&quot;:1356647,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/p1qQ8N.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/p1qQ8N.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EV1D863D&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6fBCqvQt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZRKi7usv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nbV0D4wk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LZ1IAhuW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uEyR3s6m&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sr5s3qPP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aK6Pp9SA&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3281568,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fUDszrAU&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13169268,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2213342,&quot;title&quot;:&quot;Sádrokartony Marek Weickert&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.montazsadrokartonu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13169268&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13169268-sadrokartony-marek-weickert-haj-u-duchcova.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=13.721824&amp;y=50.622288&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.montazsadrokartonu.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YlAEZgTA&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.549700&amp;y=50.100200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UqlbZcIA&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2fecc5ff&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1481410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1545330083},&quot;docId&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ctvPveqL&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mirascz.eu%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Z_XJAadXJW_1RZEeRMFHJgOayUJfnIr1RMoVhdJCrqgLXtNteYGfL3sWkurWpX3QngBgRiI0yoZQpK60eY06C-xW2sRIOnfIoCQdCfR_HGEo5jnTvq2pKPKVZ33jv1FKILqAOz2yakgCGylxPS0pWWgXLCa&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vylepšete si vaše bydlení &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytových a panelových domů či podkroví.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; staveb | Miras&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mirascz.eu/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;w5EGmdZS&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1e3ebbc10fa11532&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2fecc5ff&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1543186800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1585474038},&quot;docId&quot;:&quot;1e3ebbc10fa11532&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;keA3JdMC&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2Fbydleni%2Fvse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=bq72wBMTOe4Ug4Poq8ITSXrCQ07rjvDfgZEkwDpLngM7Q9GXBBIcFPFP3b2SOvqML-awSjS6dQl7IFeOhmWQ4BmFgOR0s0wlZjMdB_926KFVEvK7VmF8q-V15az7E4CuQ42MEncKHs4tcRI9mIrsz6q5l17&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Co všechno potřebujete vědět pro zdařilou &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; domu? A kolik vás bude taková &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; stát? Podívejte se do našeho článku.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; domu – cena&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/vse-o-&lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt;-domu-kolik-vas-to-bude-stat&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kkY5uA2E&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;451ba02f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bb8c46bc53093554&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;451ba02f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;717171cbc2c0d090bebe3b&quot;,&quot;height&quot;:1485,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1980},&quot;docId&quot;:&quot;bb8c46bc53093554&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2016/rekonstrukce-domu-v-ludgerovicich/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aqRaeE6O&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce domu v Ludgeřovicích - Česká cena za architekturu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/app/uploads/2016/04/P1010115iCUWLn1B1460736995-1980x1485.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NrBPmjZo&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Scmpumoc&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BAyQFRg5&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mY224NC4&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e44a83bec30d2be7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;451ba02f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;d1476c112a6341d4cabdbf&quot;,&quot;height&quot;:1936,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2592},&quot;docId&quot;:&quot;e44a83bec30d2be7&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dumazahrada.eu/rekonstrukce-plochych-strech/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QFWccdF7&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce plochých střech - Dům&amp;Zahrada&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dumazahrada.eu/wp-content/uploads/2017/01/zelena-strecha.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:188,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G73mymyO&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:375,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EpojJlH4&quot;},{&quot;height&quot;:423,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:567,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PP5BzM9o&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8SxlolQI&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e9ca5694f456de77&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;451ba02f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;1e1e1e28e47a13fe7f8888&quot;,&quot;height&quot;:333,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:500},&quot;docId&quot;:&quot;e9ca5694f456de77&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://okolobytu.cz/clanky/po-ctyriceti-letech-bydleni-bez-jedine-zmeny-prinesla-radikalni-zmenu-rekonstrukce-bytu/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NwOSlqN4&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Po čtyřiceti letech bydlení bez jediné změny přinesla radikální změnu rekonstrukce bytu | Okolo bytu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://okolobytu.cz/wp-content/uploads/2020/02/Po-7-3.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L76QEf4U&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mwsLUXnC&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ulG0aXls&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NKXsob2Z&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4225181136123f48&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;451ba02f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0fd16ad5322e51ad93&quot;,&quot;height&quot;:600,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;4225181136123f48&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bdln.cz/inspirace/rekonstrukce-koupelny-fotogalerie-vice-nez-30-uzasnych-promen/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zsMLdO5C&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny - fotogalerie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bdln.cz/wp-content/uploads/2016/08/rekonstrukce-koupelny-18.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WCH5pQFy&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QCrAwqOQ&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;81mphBV0&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5kcl5Nvg&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8c0dee388d429052&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;451ba02f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;2e39390e346b921d6ebe91&quot;,&quot;height&quot;:1333,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2000},&quot;docId&quot;:&quot;8c0dee388d429052&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sfera-atelier.com/portfolio/rekonstrukce-rodinneho-domu/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LiFFKgxU&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sfera-atelier.com/wp-content/uploads/2016/12/32-1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NnVIAJbh&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KufEg4yi&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rbsu5RAc&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YheVKoeX&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e04a1c9c3a0c6276&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;451ba02f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;72746c7fa9a0189cdae345&quot;,&quot;height&quot;:1078,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1440},&quot;docId&quot;:&quot;e04a1c9c3a0c6276&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2018/rekonstrukce-a-prestavba-mlyna-na-bydleni/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zouQqX3J&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavba mlýna na bydlení - Česká cena za architekturu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/app/uploads/2018/02/80Adl32Y1518790711-1440x1078.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yotah8G4&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lr607Jpv&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bEoOqU1D&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;E8bTpUFs&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;deb198e8a227c69f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;451ba02f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3a2e0f3e97d2941b1368ea&quot;,&quot;height&quot;:682,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1024},&quot;docId&quot;:&quot;deb198e8a227c69f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/sluzby/rekonstrukce-bytu-praha/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sUgmttPz&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Reference rekonstrukce bytu Praha 2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/wp-content/uploads/2020/07/20170811-DSCF1583-HDR-1024x682-1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vndkx1yl&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G7iPhVVA&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;00buECDx&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JTeVm6Vn&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;917ad2f71455d98f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;451ba02f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;cc78b8bee740433f5ef001&quot;,&quot;height&quot;:1600,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2400},&quot;docId&quot;:&quot;917ad2f71455d98f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bydlo.cz/magazin/rekonstrukce-stoleteho-rodinneho-domu-se-stodolou&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wTy1IhWZ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce stoletého rodinného domu se stodolou&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bydlo.cz/files/image/articles/1450/jarmila-flakova_rekonstrukce-stoleteho-rodinneho-domu-se-stodolou_19852_big.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=288dd91cbafd3f64&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dvMv6Wsm&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=288dd91cbafd3f64&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2mM9J8AE&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=288dd91cbafd3f64&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AfMVi6O1&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UDguD82e&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;daf72fc8b70f1d4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;451ba02f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e8e8e8c99ee68466358b4b&quot;,&quot;height&quot;:1920,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1440},&quot;docId&quot;:&quot;daf72fc8b70f1d4&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.koupelnyplzen.com/reference/rekonstrukce-koupelny-plzen-slovany-kyjevska-ul&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aulolACg&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;REKONSTRUKCE KOUPELNY - Plzeň, Slovany, Kyjevská ul. - KOUPELNY PLZEŇ s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.koupelnyplzen.com/images/speasyimagegallery/albums/21/images/rekonstrukce-koupelny-plzen-kyjevska-foto9.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d5cfe4a7cc4c2e57&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:105,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RmSVCYpU&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d5cfe4a7cc4c2e57&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nEot1mW0&quot;},{&quot;height&quot;:566,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d5cfe4a7cc4c2e57&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:424,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KPyAsS1J&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fEJBoA5r&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8d8e372e35e0ac17&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;451ba02f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f9196576b2a0aedca&quot;,&quot;height&quot;:1800,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:3600},&quot;docId&quot;:&quot;8d8e372e35e0ac17&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homezin.cz/media/podkrovni-koupelny-inspirace-fotogalerie&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dror1Gzx&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Podkrovní koupelny - inspirace, fotogalerie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homezin.cz/img/articles/1628/zuvodnifoto-39328.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=447f35a556eb1b10&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:281,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L698vOlg&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=447f35a556eb1b10&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:562,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M4ZD8UUT&quot;},{&quot;height&quot;:344,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=447f35a556eb1b10&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:691,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DwelXNXB&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hcNZdc04&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;zXDFAcjn&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2fecc5ff&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1538780400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1555137096},&quot;docId&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fstavebni-vzdelani.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IAv0FOj2&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23mistnosti-koupelna-wc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=403s-vY9K_MMeAo_vH2VM2gkZO16h1kWo9TSXPrk-ccOZWGFoK0pIra3H35vZ0gfdAgfT9a_zp2-JuZi2nQXQ8OiGLeeGo_5HA8SquVQRIOWtjfRLsau3w1aWoFyNQ5kwyUZsKjDvCPP8P5Nm-iRSLYBmAz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Koupelna a wc&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O4AxVZW5&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-vodovod&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=8CTdW0aObJHKExo6IucA-PK1HBDM5cdfs_E1d0KZAfbu5JvJwtd-grw1TRkJFLqfSuFe59N-q6L8unWgkraktEG8QwN6XocSwpVdaMSlsJ8N4xEl3JrhqbH0U3UOFdvvhGZboU1CqXaoMxT4wuEvMRsu8R4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Vodovod&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oW6VnUdP&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-kanalizace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=otf9JxYOROrLnvrOhxaME0cTE14AUCj-sdRVx1bwX2mycqTBBwhC-0sKQ2H2EkAGKi9zDCOyTxk2ahqU1hMRWyQd6nRZO4zzw9u57lFuLskHiaRXfwZumxLLXLhGooCwxb90jcTwLAnI63hMXG99mfDlyQL&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Kanalizace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wpZGrb3W&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-topeni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=BSeXtekjGZH30-XBg9AM62mrOcYPYDtQiM2_f1-xcT4fhIt14iX5bemQFsQhjVshW5GKFtWD9oKHaN0OVf1L9jqB54RSQru3r9w_mXc7PxkRWm5VUp_k5DKWCHBRwIoY8r3DsT2E6S4qRdhtL-98QEXPtZm&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Topení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GEf2nWVP&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-podlah&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=rMgTiaGhiISTiH0rFETbG5H3vQs81maz5nOl17UQM9U2iaN6XWQpUl7s6AHKDhDHkZw3fGhd-JxpzQNT-FFvGhQFgXK2iFSqiDmNDeaGN_nnDY5koOR1WhYUeIP2ze3uJ16YpUnuv36T90B3-whPre6Op6L&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Podlahy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PNnAswHl&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-oken-dveri&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Cvc40MU-vbo-nk_Mzs4ux8yHuS10e1a_X0Zt2fJoU6clku1d-1DJIgCmL7kO4XNAVxpNPvVhSC1CbMOJshQ03jDuvUAFOHgL0QygFax_UaSRqxb9sAgeVe0r-2SUZhyLeoVRLmzdku23GXeVwgFVsfgR_m7&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Okna a dveře&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MrQBeGCt&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-omitek&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=K966cOo1fjcbk_CzaMcSiw1bU63cHIGLOn6JI8PmPJAMQVUevkEH2QWz7-YfsBPTUV_mYpnvmmD8tIVlPih65O7Hg5hhlMrvP7bCi56ZxUlt3GtjBrRQ1owEl8sjrL6TYlROqFLE0eoslCpvtUzDfJQdJp-&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Omítky a malby&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bkOe2Si0&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-kominu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=IKOz6wMxaxAA9Zxr9QUvBADag6d2i0tW3nJBsrh-jw-cWmzVGF3IPm6RWgtGC0IQqEFVPAw9KqcREo4irT94bXG8Dl675eS010vXEyXkhyo34wI6VOVOUeyoMdIrcqAMufnQAyNkxXhOkQu1QSu0IuuLx3p&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#4 Komínu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vjetGnjH&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-zdiva&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=sKeUCSRCULauLvSd-cFsn7_G0igKYkQiE7c9z2qCRw5GsZ2DpONZDlMuEO4qNA-YuquQVwBWYNvWSBiJc35S8dft2AYPQ45FQNFkRTwIaE0HDwMIo9p2dIIQtkiNTOX1uetTDirn_zRzPk9hxMtcGlcrWoZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#5 Zdivo a stěny&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tPmB6eoh&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-stropu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=xb0jN2PZ-sgc3KXrklN4zitoUy1hxTYUDGhky_M56AqM5RkWSa4h3n6uYbXf0nrQ4i8jYI2gH373ofeM22reuKj-gL9NJt5O5vw-06gDAWNae38Nxhc6MSKOZrlFoD9uL_nuFWKPfkEEYWTwy3TLnML0uNm&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#6 Stropy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jneKvIAE&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-schodiste&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ThJFQjz-ei_PFlpgfEYPiZfHN-aU5YA9f_yhLiTW1MnNKvz4XBl0PjNhV9iJOOyqHFPB3phLbL9mJyrdxvUVu_nmKSuxuPi9hntWlLLUQrFsjdJcd9qnoESsSjvW4YbF2n-hVnQCKBc809OPdwXm-DDCu7m&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#7 Schodiště&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p6Y50Zi8&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=OvO-hwmTRx9JvhQpQwvE5lo-NfeJWK-E7WcXUliOuPTbatX4vCeIiG00Qvx1d5j_sBHK6PGwA-dD3hQRRFGyCDYcEoRbKtrV-RrCtT6PDrX5eKCBV5sn7NQi3Kmn1Txxz4UU6kaxjg0j9AmsY7541XA2QCz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Přehledně a podrobně o &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcích&lt;/b&gt; a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;. &lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; a opravy svépomocí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://stavebni-vzdelani.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8q8kTaDk&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3c25dbc53abe9ce4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2fecc5ff&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1587769200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1588371979},&quot;docId&quot;:&quot;3c25dbc53abe9ce4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffermakleri.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DDmaNgDt&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Ffermakleri.cz%2Fblog%2Frekonstrukce-bytu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=hme8XiO8eI0chkgeLovKfXHr6a3dvqjHAB-y2Q4wIXgT_z958fDxQ2qfV3-JYusDZ3ktutOyHl6jORix-GGfozPDU2l87DMdJ3ShtdqUi74HWuINug5myi1XN4Ykx_MTKeNJ-rqitx5jGcbVV1BjravpV7L&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu je pro mnoho lidí velký strašák. Nemusí to ale tak být, když se na vše pořádně připravíte a naplánujete si postup rekonstrukce bytu krok za krokem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu krok za krokem | FérMakléři.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://fermakleri.cz/blog/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-bytu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZCBiaPLm&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;92c29119&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;cnsHintType&quot;:&quot;&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před měsícem&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.05.2021&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Frekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WXXX4f5e&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 11 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.02.2010&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce hradů I. - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg8dsho8wLog&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;05:11&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RH2t0N12&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 6 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.08.2015&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYQ-K7WpX19c&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rGwOLA5K&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 11 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;07.07.2020&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlV1B25N7NA0&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;10:14&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OCoFxm3T&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 3 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;31.01.2018&quot;,&quot;title&quot;:&quot;PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiePaYDwZqro&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:31&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j4osM4Q8&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 3 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;14.03.2021&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Fkoupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qqFyP2Vb&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.12.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny v paneláku Trutnov - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=9ESpgm3bBDo&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9ESpgm3bBDo&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:37&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z10197Nd&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yuyRyGjd&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;46b61ebe0a70ce0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2fecc5ff&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1608764400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620407129},&quot;docId&quot;:&quot;46b61ebe0a70ce0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcz.weber%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LMydzIy3&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.cz.weber%2Frekonstrukce-domu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=hF4Ais-yIttnMRkoE2JLpWdcwKuIgYuMdKvILY3wONuPSm8JffxdflhPjsNx7uG3vKEugOjbq0WW_4L3d8Vxnu7HBWzwieBPIqIhcxjrToeu3jRjz04g3YVX7wFKA4ybGHqKGBrsFSiRtf3b6lQ6oe_v3h-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; rodinného domu či bytu přehledně na jednom místě. Co je potřeba k &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; starého domu? Dosáhnu na dotace při rekonstrukci domu? Jaká je cena rekonstrukce starého domu?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; domu | Cz.Weber&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cz.weber/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-domu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mmh25okQ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;93f96e6fe935d1e6&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2fecc5ff&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1576278000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1609427093},&quot;docId&quot;:&quot;93f96e6fe935d1e6&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UTID35c0&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Rozpocet_a_cena_rekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=HGVCqROJDqHvdI8gyIbz-PV35toEj8wdoJxeE4WTpqM8UdOiovU_e8UzpIx_zs74gVFbt8oqvEmCw8doveeLjmyOFtOBQ6663L9_SXeXzWye_4GBKFP23xlJcusUQaLPjxh88h17qJ3bL9FqbfNnnyUqtwa&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rozpočet a cena &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rozpocet_a_cena_rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7GHRsd7z&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Kde_zacit_Bouraci_prace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=cN7Adxd26MVvtbwVPmkmZ04PSo_EO2U8FO8DlaS-QM1Ck25TQ7wBuG2o9gWq946Vu9saSmjO19D0FYI8wD55WlOhLkIK3h8dkVkhK08Fc_UTYWGCFFuC8sB-gvdKqDk1HrnJvmurNfLjiBovDfiYq7GuWol&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kde začít? Bourací práce..&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kde_zacit_Bouraci_prace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rOJVEk7b&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Instalace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=1ysHE6G8gIcFwLGWgux1peMjfnRFR2Q6SkLuObETUGWDe19p32NQ3TmgZdWpZTP7ehtstCi_n4RshD3CpTF8tt-O4LIhM8httGHibKtNVc5znu0j6cgxir01bUJZwji59yPlTNqqZcHSSx06TqLjX8Qnh8j&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Instalace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Instalace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pmA6Se8B&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Okna&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=UwuhnJnl0kSe7bgvc3i5p_EOf-OnStSUJl3o9jag4xpjBhImNhYD9ADrwJdlshyRdm8TDUPHBpvYI02y7ib7rNF7PMDVLOWAMAY0tpUy12i7hhLh0GsyEid5cRTLca3gMPH6Bs3dzqKVLEvxl2-7tI-90Wz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Okna&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Okna&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pZRWsSBh&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Co_s_domem_po_rekonstrukci&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=FXC9uwspSLXKXf598EBf_kfGGXEHR7UWVs2NY3LEFh23OSVr2nhzN8tz-dTB1RXmCXg4_mTkZ5HNDLAeBMWjHR5WL-dppdrGfxSJ-ogpqfDbQeJkx44HsFKkN1IhlTjPCxFQ6VHCr--GCgkjLQ41-SfX3mL&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Co s domem po &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt;?&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Co_s_domem_po_rekonstrukci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mAqF7zsS&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Rekonstrukce_podlahy&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=fE9pC3tN8uyMdPAXfpszTdodl7iWPYdI30oi0OD7fkRE6pWgR1pvnhTraSTHmOZtrx9x0Zsj-NSleJC6v1upxo0soMQK6cKfJdvo4-f3Uw5C_YB8v17HCBAP6aKpcNujsHGKxjz4Jr8aMDEWHCwNpCfC7om&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; podlahy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rekonstrukce_podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QIczJBFG&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Koupelna&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=xbcgIYJLfH8I9onKx_iNoK5ByjupYRHy5yQf1d-FGSovhClJsmR1_QMYTb3hjc8ZSmLSUv-UgNEbQaMbZ0u_0qqQgat-3s_wYa6STsdFe8wegmau5HN1C24kjjOSrPs8VR0VEFi0EFmoTs2CSdUBrrDuYiZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Koupelna&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Koupelna&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vPigvfgF&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Kuchyne&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=kFaj75KXQlckIVV3vXa-FrDgr--Ib-wpfWTVq1vL1tevFDLHbLwqbHst_pC8suBcbTCMTz1f3jlMnBEI2HWPRXZQYenLMDO2UpJcWS7RlG7ytizzX11hKH8Hw2lRWZX4N2aLCw8w-Bml8K6FYOw0W9AGp1m&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kuchyně&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kuchyne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9e93s5OB&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Topeni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=SujbtjVXeBOQOsdZmw3NYsiCf3FDgz0V8t7xEI6LUshZMZ1W7aia8DO9siieNSFSiFFbU1rZ9svkmgcJ06VS4HNSUtz2hogIbVBdHj_Yvbgd0p4R-LMkRem7Nt5Kfpj86rLEfmq0GDyaPz972YAZVrfGTU7&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Topení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Topeni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UrQhFNH3&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Zatepleni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=4_I3F5dvTvpbPbLEp1S47QNgorjZQvMqiCuOgRFw0gwtls4tFfktSlSxlvYDqZO_Bu11Iss9fK7f4GJ3rVs35FfUkaDSRKtSwERxJ9HfeIIM-NkcS5v5wReSKpHtGfm_SQSy1GQZDHdgRmEMRR23coYHlil&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Zateplení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Zatepleni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lZ4nrhnQ&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Cena_rekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7xGAnFBCT3Qn93uTQdpYSSfD76p_bnIfzCwnBAJiI-ol_K75N4VynqKDy0_lPDKeS41KWM3wvlAY0ugi3WP4JHPLpTu7GArGGBnLm0HdeaJIk4tZMulKRSU2mzvm_SSMb5FsBat5sz-X71nUml3yKYtpJ_l&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Cena &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Cena_rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JVcBbS6f&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=b5lIr2YA2HOe41vmx3gE6rNixEFgFDmcucXMpIEnmTAMv4m_epHvEstXAhw7nDggJ5UNuVLkCnujq1vhlOPwgWITbat4HkNgkhbON_3rVcxwkNRR75KiWRLtPClKaYJF_VtizbsZnNdQ-KjiX3moMZZgvQm&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Podívejte se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; starého domu krok za krokem ️ Jaká je cena za rekonstrukci rodinného domku, kde se dají ušetřit peníze?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; starého domu krok za krokem ↑ | ŽijÚspěšně.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-stareho-domu-krok-za-krokem&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;q36cHorq&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;news&quot;,&quot;type&quot;:&quot;freshnews&quot;,&quot;key&quot;:&quot;640730c316c05ed6f71cc5026db705aa&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3240a5e4&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;newsPageName&quot;:&quot;&quot;,&quot;newsPageUrl&quot;:&quot;//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;newsSearchUrl&quot;:&quot;//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;domainUrl&quot;:&quot;www.parlamentnilisty.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Jindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran&quot;,&quot;noHtmlTitle&quot;:&quot;Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran&quot;,&quot;description&quot;:&quot;V pondělí 14. června skončila druhá etapa opravy Kostelní ulice. Ta byla kvůli rekonstrukci uzavřena dva měsíce.&quot;,&quot;bigImgUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Fpolitika%2Fobce-volicum%2FJindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541&quot;,&quot;time&quot;:1623783960,&quot;rssPublicationStr&quot;:&quot;Před 2 dny&quot;,&quot;vr&quot;:19,&quot;rt&quot;:28,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e5VsGCjh&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UzyWdXsb&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;71291a90f766d46e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2fecc5ff&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1407193200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1407350022},&quot;docId&quot;:&quot;71291a90f766d46e&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvenkovskydum.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2KWGIyMG&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.venkovskydum.cz%2Foprava-omitky%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=VpXHXrhxDhZ6-6eYI1yBq4GRwAb2mKc1QiSHJ-_y0za1KuYaaL-fJ5C7gabrKUcNJPCDaF39Rl-rDEBG_SPn7wkD48f59ekqPkcyKU8aveTihgUZCBv0Ab8q_A4RZZTmjqpDjSuiV1Aqny-t72wzUN_5oXj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Při opravách stropních omítek na tzv. tvrdých stropech- na klenbách, železobetonových stropech, stropech z keramických stropnic apod., se nejdříve otluče vadná omítka a místo se očistí koštětem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava staré omítky svépomocí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;venkovskydum.cz/oprava-omitky&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;taNogsVU&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a7ad88f6b8aec478&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2fecc5ff&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1392246000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1489769313},&quot;docId&quot;:&quot;a7ad88f6b8aec478&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvenkovskydum.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CJLSXhh5&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.venkovskydum.cz%2Frekonstrukce-stropu%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=r8PkMA3Sd9HVUP6LN5ZVFYaxFsTGg5XWl6tSGWRwIo_FL4aJAzp4pL3FfEttcOp6xDlRzPEQGeKmdHfvCZj5p3OkHDuaBSoaUGzgzQ6Dv5NBlQ2vVcVlF0OnHu_0EJ4ZdeytogVi-LTYO_ADA1MhPK1CMZa&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; stropu je potřeba tam, kde nám stropy již nevyhovují esteticky , či do nich rovnou zatéká. Dalším důvodem může být špatná tepelně-izolační vlastnost stávající konstrukce.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava stropu svépomocí postup&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;venkovskydum.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-stropu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oXYPBVnN&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;-hCA3oB6HaeA4Cin9bu3yiMPOcqpsbIZmmgB8X6__o5ERpy_JBKK-ZytiQsCjTt2DMtZPCbWOFbnGgxs9ocSHmjHyArvLsiD8AHuPQHH94S3EeHfxEXqYEYS7d44HbGpF0lRXigdEwixIkJSzwqEUgnDmXo83gqJlA0Jum9Yg85sxZ_O9SIIqrDCcBJwFxOZzfCkx1xJ13c-aJlSkt4Tgn-k5tLpzrSwJWCUa7h0LHCdDublXDkdHi91BkHFtP3h5xcN2a1vSekvoTRttg7QkiwmjqI_Yszs4phGwaEw8QevUlU10FVXqtxipDnlv-W9tsjCFVuMUY5dd7MlM9kRtPDPGG9P5w==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;5e2a9c3b-7c85-45eb-bba3-abd2cba4c67d&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;39&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;r8CHmLX_uid__2F193MFDVFXYfKKm6vfhTxT65GqGY8xTEM-xy085RAVSZoMjk4pEI_9PUl_vi8CpgJ7ZKtGHeTtaSvDIi0lY0dh_bjGlVja6mrugpEuTYBYJdwWPF8XURXt2W8Gw7zbWfj-OjH17sBOhgjmPfDkRSsHNY5bt7xjEHcuf2ry6xTjnkrPfgMm3VX-LpR0-QUtp96s2ZHP1vL7LkgCZmy9AkXMsVjkLkFNtNtQX_t12_vupgpTDoJgcnzKY6tVPdMvQq2Fhq4Kp_8BWGb64FDv4Yuerk4GxdObjyjmGjD4YTCRRDOPbmEf-FPq-A7KlL5qzC_wULVBEH9gWwBuVglS_7o_AjFX42bjXsbVlUi29GYEKE-ONgd-pLItQ1K06PJC00jH-p_hDT6f8c24UVW96UPF6WL_G4I-4aCDovgooYSz_eLf-u9IsJL6VlM-vrAeUBxXIaO2_AA8mErDuBiiFZLq1Acqfug4J6eMUZjiRYdOAwdSO1AYuZuDK4vF2iktvb7OwOXVqnJtjEzwBvB_hJutvaiHpRPJm_Tt5WC3YrYxbk9_LlSugKd9u0_pNuM3T1_JkaDP1AiKMdWP8uVqnPWRrpYV5W-lIfAui3ttUHR04UQwgbDraIa1vzAGxZs6gL3RYrdyd74lPwbA1o3feEo9kYSlxk4ChcovuzWYzujTcf6uvjqUagCqzHE26zCcawAhcLiSUZqM67etHtUfuGmp86pSjOwGtSvSHDLMMxN7_VWKtQ58YopXe658IX2q0ygZ0GdqklC5LUFP5BuZ7u3QR2pIDWKP__tTjin-WfL_AyowHVbmF1HA7w5JKQpyBYEqurkATyebNYouHczg5pbKT5robPVoulG6hzGEZARzGEDM7_08v71L2WSrysWEzLsl5hnYwABSj3rUohnLUoj7SBjqnfg5mQrpTiUz7_6NtpmdfUE8Zkb0osU=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;PwCmFyR0wbdF_-monKT1dzmvl0Foto8IT6Z3F74ONpIgN6A4ciK_WRxA9R7n7LXT-cva5gSpiCUFY24aXnbhIAqyEtgLr7U4vd0wzX_TWerBnRssIa9kruAL7wj5DxV1_ibXjl9QmzYbgm6BRrJei8j8Xz8Dk-fIwb9NFo6oxhBka1uoh2wdoSNmUAZeW3eXWU7LunE3Vvwm96VnBx1xOaU2UW7Qk91K6HDzK_XVebTzPGX3rwM5eDofKdx6Sb4BjrMPQDwtEBavZq7qiaw_BMlIVTpzD0y1dBr9Nht1ddWNq8BVsBwbOHwZjGcA6-oBelyTCV22vAtKRiNAjE4c_r0Y2_qybARkfbPNgW52k3XVwTo6Zu9pQa8S0_mXhRrQQMWvJWvb8d0vS__slWtFpuU0pk8FmpqWlDhDUTAweUQs3pxwHMrcs4iYZvOVZ6uGKQlhqauAgQbVHx-HEYlCENnpzLyF0DDt7cqRVlRSQBC1pznaHSeGP_FGQhKqJ_ykLyFlnUe7GXCNTRNRvvLo1Fw4DOX1L5_mOfZM4Mv8Kx41Yr3zrqjviwSuyPqvdg5RWJE9B_QCS-XTekBorZxvOXh2qvnapgBHMSgtvVpbPqULWsveCfaIGKsKnCserT_elMtyQ6EJt8PRTHcqccv92sCUQ2jzlP2QcNZyVpFA&quot;,&quot;maxPrice&quot;:49900,&quot;minPrice&quot;:40900,&quot;offerCount&quot;:32,&quot;offerInStockCount&quot;:30,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Eig9zugP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;416 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UXsMYgou&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iuKU0erN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vQje0V0C&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BWNrNrzP&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5ssm2DXG9QuPxBIUl61g7B_EAzYzINwlsG7wtVKfdhoLtSIElfJh-MllmGJlxWFdfFovcZ042A0c1E57Oc8AGe4Icpwr1OjHjkwndD5fGM9y-6fGWjnxNKzCrxwiJnkQ4T_Siz5Zs9DE0GZS2N-yX7_nf-9N3h9rqvnfO9daniuf-4ZfDHt4MYIHjOjMW73jeV3xA-kKKcmlpRaSQcbVjSWQQ0p5qd2dXljKqKcp34sDclIS43pcuqR9WrXQTt0tUBbwmi-GVDhJkp1v4RyapA&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f11c746e-1cea-48b5-aa92-8752781918d7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WoddyMHe&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;40&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;D5JffhwsQ-n70wmRPrQgI42gfoGFF769wCLWW1nvcdrYDx2FLeu-ssYLMe9L0qOyyBDYso702j-AGGnGmvk_SZgVD_AHYdT8781AhII3OhUvlcsklQ-Ax1LPjQl1ZGwlVSSjWHfFeCJvOkE9n7NHVzhBUmR_z3vWSbIY-rsZsh3hDhfABqRaCDTHEdNgZ05QZc3zq_KFKSVSPgEWL-4etV_AZoH7bLarPLl2P0hLsElxdkvrWWwA1t6BVsE5ZegcTWEEAuDkx4NigLhcW3_1TvK8ZI5iIkNeX1D0a_ONiKyiLg-G2P_fJ7CDT5IaUe5t6MTn4A6cCzbUO7wSwTTW9steES3K_7NUnKBJSNsC6cyx02GTyqUPopPEhdrGZwltdJQoXfW4QNCIRQ_05C1x8aKYnFA8sJNBdFon17KmVI-YtxEdpWMlRg5VSHnP0a_1ANwDoU3YPhpthg7pcSx7yYulzjiS_Ze37IP9L-iVRHWBZJ4u3GdAbPudhcLx5AMYaNjFRUPZSaTW-BdOY7z95xaxgOWM2mjekYLDnvy56bfseVuEdPVVYmNIH_3aOpXft6Kc5hGRIaIYD19XUSZEX35FiGIJD20Qe-optHZfFCEL7le4Hk9_XGLu5tN58GjDFbUZ-Dq5mLv5OsdcK_ZaSkUZD9X47R4LUJqv6prV_gqRuLtuBdX8Mkr_iIS8KT9978UiCLD0dVbpRKqnCGORrfNficrzbauD2zyDoWrnySczVbeXnaWleBitDQ2wRb4kFAvPjVn9KYTAP3apeaxl_rfjp5T6Y98ZsrstcWQYqehbPBCFB9dE-aUDPzUr9NrbMBapAMI49SFDFRFkTejhNV8dQfepTR2L8XI5dLfBHpeuIazupDuJRWObhcJ64lFEv2DF2zylfp3YJPBVwPyIATz_07oqKcj8vWXo6QXaXNex4jBwIy1mgHwUen4EGHMTEZgL6rc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů &quot;,&quot;experienceCount&quot;:5,&quot;id&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;UIn4bDQeFaKxOAtJMrrx-xkam8RwUmTs7XtzJ9V1DEca0aurbQpXefAtOIlL43t94KCO6fibO-GCd03YoIfFfGoiozK9sAXDYd46O1X3aMihODXWXsmyY498EISF3RMqyaa3-A6_bIkKtHg02dLdCGjI7tSlbhZBkjYf1w_QybFTNjHynR0he9KtgA7NYH9nG8Tk2FIUh0rD6J9mOMKLC5ze6VUCeD8qAjky7JF0MX-siYypEHl42pDVqSvu_rr1Sm8W843s9ZvBQd5JF5F_vStlKMts90vppxeQkHzA6xa_SQki6b-FByYqdPA-F7DdrSddRBtyK1mdfvESGdDxm4MyB6AOS9fTMAH6dEfQvW8AQc2DKE2jOQHYr0LslnVnB6gmIcuruqD4xWxGXn3athA2DN4lIi3MzyMMmtuUIZ8_cy9tB_kpQzMkGzol4BAqJfaOWjGyKuRGuxOHhNuPe30gcGbGGGLFD--awSjSoE2Dzs94Xxd4grgNtjOnn8VyTgb64haq6yRkkotpsAIfE7Sf954ybq7T6gtbL29J1v_gzWLgCQUC3XkdwpiDEO-poeTZ-62xdSN_zd9KMB9-PTLkyqYINdrEV-_YLEyWSgEL_7gjliJ5vmRK1fABXG5AhHC-0rumuQ1V08sD9k_hjlodB-xZHJeYgT9ld2bs&quot;,&quot;maxPrice&quot;:40100,&quot;minPrice&quot;:28800,&quot;offerCount&quot;:34,&quot;offerInStockCount&quot;:26,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hm322XJm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;288 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3Cx03kSZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U7jCo9K4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oj8tXBOm&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3CA6eALt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IlYEHkUFxYEeazKAh3FG1tds-gvgOauni4J7bAoX7v6pGdLCR-wYVme7VnGhM21YUI5Tx_nIGyHmA-O4xYMkC8IrbcN88Fv4st_UlY3fXo_krtLoT9wQJxFJsQoGdCk33UQCII7FpCRypUJtbvbR5yVBEeaFKWoE-uemf6yHs6YnyjRLT2e3kJF0W1dE8-Ve1jWXShIxht7yAYwt4RWs0e38KZOonHYb4Pdts69l4mJWvaGl3h8Ilo3ZFP9mk0tTMy8P3fi-p3ZN2nDEJnXShzbtm25WLvDVsYuYKbdgwdI&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b7563eb5-5aed-4ff2-99de-67d842186ace&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3GFVVBgW&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;41&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;a71Becswzxp02eVbHaKWbWEyPcS5bOVfkQQaLsOqySFO-59M_atAI7fz3Rl57vZvyG5TwpRn1xmCixoo9PvEBArHFiSGgCFanAN4pKfRgtrteCfEWboJ42V08ZlU7QV0ApGAcNEpNv_bcl7IS44zMZ7SSXsUOVHQRS8Qkh2iK4B7xh8X_9IlEvBnkG7suycECq_sbgzVF2v6LKDttsFKi3pnNjxhijGhqhAxI4MFemvaKOGas4pkscZHFIwGeG-QXCxQx9eHzEzliZGxHVg-16e8CnKtM1yVXbQRtGYFm8IDhf8HGaAeELCrbWvz_pVFQ-4AC_qn0-KHo-deXhg2yCjoScw8LY45fLp3lvy5LppyHJWcOR-la-gVyuST2YkdT5yUIwPzO0OvzXQP_UZ3Lc6zDgdOqs9o-x0KI8SALVUQn9ipdnYo-69448JTA41QCbsE8acvpAsDV1EkV3vU7WhrH8ZE6FFNSSaFS2QpobdSw3kH0nbhuO4doM5i-MfNreC7PRyKfkqJjMBJrtJPrWkCxnZZGiIFYJx1PQ5dtux6UuZgCPiMlYMsTX6W45G-11InjsaIl2kubsipCW46WKjncWQ3ifmV9kEVXA1UfNdaK1yAW4XEU6JTQYagCR8wF0go2098uJmxhJtXJhm2xb10WOXJlqsWD6YEtCUPymrn13k1F2Ai3E-St_tIIarR4CNWfhh_tS3JV4TNWLEvDKZQw9rYSrZDOnDr77TKT3bQoOx2uqJ7REoTn26Q0sf8QYG-O1IEtu4v21R-HPppJn-d5DD2Z9xSi24sKVTczqhRaydnhD5Kxd0Uz0Jcj_kI_XI_NjBBAuq7iNdeDabjVZqwbBHS0jLLPBZMMb5WG8rS0kY3uBYFJ0kvTeLHUgJJoRjqqVKvx7kv09BPO3gBN9zgpJ3zzTh32KPOxba2rPQcPg2JrjejE2VbCBTsH7kdHaNMcts=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha tématicky navazuje na publikaci Vše o stavbě a rekonstrukci domu. V tomto kompletním průvodci se čtenář dozví stovky tipů, rad a postupů od základů až po střechu domu \&quot;krok za krokem\&quot;.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;OnI1bUPMAFvRj-PUkJorUDTbAxFl3LLulemL4Pz_P8V7qSObUL60kNYvUKYQJVm1-ccXSUjYbYSUWuX94Y-cpm0qMfAeQXg6TkA32THEvSbeKsaZrD98-4pRV8iLdQoiW-Ef2GVHefog8RN-zs19Y8LADAdzuBLHElrQus6FJA0Btsio3dro3biXYglkzTiMFe5X9DOEPCyK508CSq4fujWymUSxR-SGugfbvv2_32ZWLSY37KhO0gNOh-JkaM4rDqtm2Ku_tNCjCphZ4q6okEkJ_xPLARY0SIXcReXECKpW3Z67-HQ52GwLzBHxR1zAtjI1mM_zwa_6gIiTvx3MzUkNq2UNSIfmF7kd9CdxLzzVVECcW06ic6IMh6I5fuo447kvR0iOAPxlr_yX78fSlKYJyAnyeRr_t98dzWkpKx1BHL2sSFc_KYpivqvqN79zuYa0KI0GwgF0T6bxoYs0UsM8KQ1eHeUB0gHs7EZtzrCpXorfljGrKwtw3TnJaSF168zx_N45pmE5JLy-w3h6r-z05K0z3Gmue_QTnwvvGjhIzKJHr_KUAFWAvPPNxe2U7ZiLaMAwSCPxn4_soU_NXU_DsyVSg_DgSOuXdxwMA7VAC6Nk9lrvFdbWIbyZ9aGhkP2p3MaUF_MM91XTfPItOebKts4F39X2Pcjcpt6v&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:8500,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:18,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mW8RFKMp&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;128 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4fOWmZOh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SE3QsslA&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aMk6shpf&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_e/qqFBHbm.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KvVkJcBD&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0lO4O_QShoBd4nODXF7QTSFEf6jKQSx7s4e4YSB1UuvQNe6FwCC-htkRwqHXgLppn9PNEOqEuq9G-s0A0JZ4UUsy6gA53XebhtRyjHOLVbpkmDQB8yvPWoeIBYwLECkCpRkN2kEqYPanTYr9_DQq1f6LD96aCXxUFS07opuEhyJjmR4hv0E_KHoXsX9dBFX_lcIZ8vDu6FkV1SQoCdO9jSpzuGvw_bGw8Va9iiIO5_q6nudOqXBLzJ0QJfQqhD3eDu8NK4xjjqVycGosUpAF3x1Dj--dfo29lxkPCmJn_Ag&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;58839e60-f76c-4cb6-9171-d5ac9d003ec7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jaga Media&quot;,&quot;id&quot;:&quot;18103612271113261809&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_L/WheBXC8.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jaga-media/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yTqUHqvu&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1276203&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;42&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;V39rEMX0Bg5jOQJkcL7M2ZZ5ANcrZdHe1tiQ5kHm34CyhIFvjyRy0uLT77pskmmHLxpp8KupJ4__i6qtM_KUHrjFH7x4JbxgMm3HhgX_DIzzMkS9PoubZssBle3toJyNqSBUg4DOUNytrOP21hcH5mLkh0PkI75RREiSK_LWpiGZIXrS0pYTfnI-IzTVMhuqbHha2b8mPtk18X3EETlJ7MhS-ycNhG9Jc4Ejc9Rh1Knpp03CazKJLLdBDCLC0nHv0_SdzOPpQ5e654VfAyKW0ZsfQr1pcgWH_wEk9sdMbozKRvCaoYvv8Pspcx1_n1UXgc52wEuBVbo-eYcTX23bWTw1Y1PcekKZWdFolWzlZ-AfOS6UZALOUzKeynunYkVeXNDAVxd8HLXaQ6wO2n5HlGa_FBaWt8RVjTcxPAu3VInJqnxhLon61UNLE7ZQYPfMSNpZE9oXT_rfXAMYjv103_Q21ML6TWK87ulwtpWdSRjtQmHPrlM7ZjzxVx35Ucjt9qS08uKEKThU6lmNg18Tejh3i2vZVe7Q5apr00Yc_CWkv9n2okOvkp5TvJyHRIeaiA83wkbGmY2ipOgoquxaT33SOc9AcadEcphTxCIvRGpqV3UJg3GI-oEKztJ_8f_PyoLLB91PCxHKSPBLDNfQJUk4HJSehA7ELJaAL3ZCMbTO4EneOTvuMrJe_GXlYVZTeWN9lJ79_DKL0ubeFAvry6ZM7woBwqbXd6Gx-Fu7hOcRh2NH_xhFT2x_jp3YCQ456a0i0FGhEPLw_zrA9mWeQf_LPFEjaC1JYbuFWtHiWX3ew9YoY5ZYG8bMZT2CIrk4EgNvymWCIfZuinK35cz02jx5-FYuSqPtPsq-AE4fKXmADKuykskGBgCx2oVG3VXl1EDoa34yC88UIFit4xYpm6j9LVjcKOAPpOTquC3mjKKwadr30YgO5R-3iB3IRg8pqYkRaVk=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro všechny uživatele bytů a domů, kteří si vlastními silami a s co nejmenším finančním zatížením chtějí opravit či zmodernizovat stěny, podlahy nebo stropy v bytě. Autor přináší užitečné rady…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1276203&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;zj0NKjDGbZyshOfkvi8V1U9YAupYeAyNAVmrsERffdLRH7Ag8m9jesjmKeRdRr88WK_k9cZYFtZtcPk9SWkxAsluA4Pzg2jrEwkmJBbvtBAtPdmJ7RKgkYFKzFKCo1w6qPVpF4ot0XoeFuMWHddREwaTe9_vFt97rO6rxH5DeJBK9kFNMURZN8rN1-zGNjKt-iRhrmPDZ03kivQbVlEfiKb-sJknQJPfxzQ0xxR37dUcLi25AM0MlqP0aJfnDDkJa9uik4zaFKdhuPl9xhlh2B5qp8tAdLBCnUSdwL7pFC_Bb0MqJIfRUBrELYf-X7XXk6MT4LTM6aiJBi5d5s-GVXY6-Dp4FGWdTIcf_zrMcNCgmVsQrTYR2vik2YGqbUapeICnTB5TZIuC8GBT33KEN_DroY5rl94m7hnCpTGiI3U9RbYp6TIDn0LCtopr3JzA1pEjvvsIN6ZrK5vuvd73REhskBo0P8R1i9Uy527BhmtXXG0LAtiRubLKoUUkQ7ujR8EvWIsmhIlIxp1s_97dmC3cVu9FCeshJMh030tI8MvuA-9BfEA4-B-LnprocchFTvdr3V6PTMCCo1FgsYgBNpcDNCcZWYkQpkXy5Rd59w0Gx8t9GRRhVMDFi7o2Fu-H_f8qcG82XC_9Y-cUBWG62XJdNGffyW16ltMQVKll&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11800,&quot;minPrice&quot;:11800,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yH30ktYq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;96 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I8M9SnJH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2011&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ByGdihDy&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PmrPPZsh&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082847/img/29/382x550_A1kRJf.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5uwd5JNC&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Q8zUmTyFQndc3K4I5nlhfdIyJqZ3jRinBYkaffrsFpj3RbwOrmSs2JNwTlgntG7NOlPjdZXuoMwPLhci7bkIYmAyemEhCebmEboP6hrQJggH6weUyMnI0ZWu49oeRYdnmlyd6yXTxRRdTDkkrYHv8CrPcRurVyHuwB1kiPYJGk1PCwHc5niapBymwiTh36q6W5pEzm2TU3Yk9QuyGfYwvIscYUpCdCXm4o1iUGuYBwRx47JKzcdr48VHrFWVtLOV8-WSNOySag2bLSmU8wt_HxJ_OfCKpYDixFlg6i06J1M&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;bbb8ac6e-c992-4b7e-a8d2-344ce24015c5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-povrchu-v-byte-svepomoci-miroslav-koubek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;484f9KMs&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;43&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;RuGCgomuPYTLfI2SfW3cYz0VDok6MFDiIbiJyA57m62UZFdaVqoJ4T-2Qb-2eWCIZhQCk4hGzSf-Ek18U78DfGNPxXb9-KBd0-sYkGqOX-67SN7umxqZmlirODr_JnoEQB2wC4mQnkMp-1J3e_XsGW23IoF9ZG-PWysYJNU1H3WClIOIjwpM_vstYIXrlqyfjmgHSJq2DUExPsOWAnwypdgmWNplt-uYBPx-gpfgAK0k1B9EIhyIpXDhjJq0itqORVoTf-Vmbdf5GNRGFKCt7pnetTgpTI7DbEaqZdsgl6scKwnwFW0xHOFwYYArrSMCTx7Vl8dFk9P6R7xAoAcVEg-Irl8nOqxbNKDLEZvQ5Qg5E1qBcakhWn62WARnuLNOSvPICu_zoAcI7PhgdyqG0x5Z8MRcYOdUkJD2vQ2trIFL-B3a9Kq9mAMKMToKGVkbi1ZHhxgCNFET8vGF3HyjztaWtMmgWiPfl9ArkFBABivTjx8qK3RMgSEXbtGZWC9ClBVvyeipvwcOKJk_l8Z0oSGj1FxT4dChWU9sWQHirkiFfwA7ekvjB2vEm5wFrM98aoNVa1D2vKcxfKaEd6kPIN80x02fzPbYtmZlhROjrj8PCnDev3LvnO1CFN2p7triD8OuT9iveNHrBGF6OfwmOPc0uBVgyMbDto8mz5nOifmi6L82AKdlDaq6BM3af7Qc2I6GUi_w0v9L28NYM6Dp950zTktzWQTpEb8-GBGE0ESWVVCTGdjXYyYsqYI8zHF0myBsEvoSdPBaHgNSqodw8Vki4_CJK4Dykfx5QWs_f5qD6IVTmphWqsxPk6BhJDJvaUK7bUaWS2fMmCC4kph72dzLrz3b8KQ6gn1h3ep-Ct7V4XUp7ct3NKzTZuSCCPBzbh_Zb7EDfDPtGeQKq5c=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Publikace se zaměřuje především na údržbu, opravy a rekonstrukce zděných a dřevěných objektů a konstrukcí a to na práce, které je možno zvládnout bez použití náročnější mechanizace buď zcela…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě Václav Hájek; František Vošický&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;wskYbVP6iC5XmFWDr23YHVsrH8W3F7m3qOeU6Ld2xnUTgwGWeKvyojh0VbI3U9AU11-3LqK6oczMPnbGHcBUAQyxV1vQYIocSxSE3SlmvgWikMfpcEjSwSa1_tMAypQsx536gs7Vqogsp3P-t3cysAtmZw2XkIE2EobQjTMjEP7eC358z-YlD8D4nJCQz3Y3alM3Jd3lEKUgRW8vqQbkpyO3VYBL7YTOaND_-b0e-LcaDnFSxHrd8Vr8CWtZrdCyc2qf5m5casWgmmItzCZu6KTxTyoDSj0PWccJtvsuFydm3Fy5gFdVcuOINZHyN4ftzFfzIb0AQScQpIJXPvf81SjTXXRGJhrRrdo01yzB1Oh-tY2yDjpE4QgRxUzy15QffumT_slVE7AVrOQ6WVA3t_TpmuVj4dZKUN-O59lzxKPeFKNAQPMfoPH_xJyQ3mof0zJRUaGhjU4q5fYkIGQSPHUhc7x1cRHlUq7w2PcNscPKc7BecUWp-POO-wy6YMtEA98tdIpPSK2eGLqLJ7A7Z0h3FYW9UTnLJkZeEF_Nf8s4ZXBmUmYwH5XbLmfUDdD-JTJVWg8pVlXJcsKw7A7Qi70qn3zUPIHwYNEweMi-RAKmJ91gUzuy&quot;,&quot;maxPrice&quot;:41900,&quot;minPrice&quot;:29500,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6sSWOGAC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;222 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Olxgbtm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2002&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UvDH95yq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uDJsXyGu&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15070273/img/63/432x578_wfT98W.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IaQa1OcR&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;xkrdLQv068fANmEsYZttT_duHVbc9AvpAMkzWtftdOGQdPfDXTciIz0SL9N9mcFeN8SMJtnbW51l9CvYy1KRDYhLhTu29lYqDq0K-XdyRpx0V3XpoKXFHO-7ZYmInkjfKUVgFv00x-J_0O6rpERS4P0LXLSetu6RsGQHW3Jg_eriSZTDvzqg0u0kiHdobtLDGay4SosDq4ybJF2_soJTOFnRKDvdYBMMbJ3S2KgpuxKXJh207oUhU_rqwMXgE6Vt8cZTt6mWV8UEszJxr9lI6UIUbClq3wzBIe8Wo1uIcAo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0e0bb471-8b97-41f1-81eb-d59fec851ec1&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravujeme-v-dome-a-v-byte/?varianta=vaclav-hajek-frantisek-vosicky&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SMYQcqar&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2036367&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;44&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Průmyslová lepidla&quot;,&quot;id&quot;:1425,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011258/img/93/320x200_Y7VGog.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/prumyslova-lepidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1425&quot;},&quot;click&quot;:&quot;37Eo15nabX8ptNjMDj4OWhYKUGNimyBlCSn-eApHZXrJWizfhorBrPDVBknwUS5V5I7q1qwqGuxky6RcRxW33lX-B3DzKFRrm9Vrl74B7QbMGLkV3d9QRgfCfpW3jo2ywWbffbT9gDiQAqXryKY8S6aLpH6_78K3u5A6G3D-neEXR7AMMiyHqIqYCZLe9a5mTtoPpIYuTkpBmkzHbkbnxlylRKoA0ztnb260CZxWWCCi2KjnZteW2WAjnyzLfe2bK3RtvC3vjw4ZJMMuvD1ilNqxxG4ce_u4fOvoqS8F236GbNeoLE7Qb1d-6zadq_vaWiHHZeCbPde9w-S3GS1X0vlOQdpzXPA4Uk3VTB34MLNtt933OASIcuVhI-Y6WqKxWv76A0gDqDLnpNQPnw4Zf4fvIAAk6MzLYZTFL4PZXr1tbDhopk85h8WNVBy0cf3cytLawavighpGZdu5UcGEXMDjER1eQW5-crGnyCgb2Oj8PAsKWijAWWyw8MO_Nkvdz_Ca6q45FbW6ZfI0eOXYT22BrJY5PigiyTy4M27fnkyDIyO2-lhT2JrpaRN0sG-nSLkm5JWAy2-fSh8_aKIAEJR-lBq4UujtDrHmKWCgZ1Y77JNETQXLBFA8-ai1zLJE7uaZeV1WPEoFXeK0GWLj9ptomBCS0m4-zHTrgrfJSg5BA8BXOEPBcS1Rhl1vfzoExrwvGaatwN_iYCb4Un-OdvlHcPJj7Pu09eV6CiCiF45seQZDFerDPUCnKLMTrI8fm9DPqY_tqbOkZwRKXI7P0A6gLmirtxxH-oDlwyBooPe03vV_ENHQkYsR4OwqeOowrQrwfcZDo3ZvLZscwQmJLAR7l17RAgrfT7dgxAhPH377hFxoB_Q1kZ3wC0-792_uycwUT6Ydc5fATHIquQUaqu32bCVFNvOp0GUCjFRnGG-syhexfX4j-fUiaa5WNVOgf6fV&quot;,&quot;description&quot;:&quot;K2 Gas Tank Repair je dokonalý prostředek k rychlé opravě palivových nádrží a chladičů bez nutnosti demontáží a letování. Zaplňuje malé dírky a prasklinky a spáry. Tento speciální preparát působí i…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;K2 Gas Tank Repair amDV167 28 g&quot;,&quot;experienceCount&quot;:6,&quot;id&quot;:&quot;2036367&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;m-UtR36tERWWdk19V5RCGYd6kHnGWlczFq6Em3HxY6uJG8Uezo-LvIWTjwlVjIKyeNnPm3CUV-I6OdLeQEV5h1SARLKKhfHLOSLb2Z6lbaEr1NfLppLc79R-c_x7Y6Te71sSN3Qhh8hsZfC5IBOPDmflhvif6wugBmBS2WSw9lU9gz4P_EJfK8lSWhjGX0ovTZO1FluYf6FPQII0m-92otkhFtegGKvxsa4GjUT5GH2ZE1iT6yGkw3oMFpQgxAcKRr5cohRtR4qwGgiq2Moeu3Kbure4j52z7z_AokSfFa7TX9cWAKVfcOic1Rv0P15gwpsEleOkkfPBxQh2YV1Ae3egCPzOiYJA8pxQGv4hIN08oSYOJSGUQu3sNyMavpq-m47eSCNNzJrx1LQajXL02WRHtQfR6k-QyD65oLdeJ7ASaVDHrolEiOcvloKlzGroKFAlHYdlLNdeMs6coTCl8oV1AEEcYrRWk_1A3texQIyA9NZ_k96XGmsbaFTlJ2n0EYoa4QkNDq1lRkNxJ0Q3smBCdSgrLUeUeq8D6GjArF8S3A_doqvy97-BBcCXVdaMYUR0PwLdTTe308VvKIOc6NuyiAHxL7niHYNy0t5NVEzbf_6P7QCO3bDW5UchAnqIiFYlQ5hh90yzCK07xxx4AXl0s6u32TyfPfl31g==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:15900,&quot;minPrice&quot;:9000,&quot;offerCount&quot;:51,&quot;offerInStockCount&quot;:40,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;balení lepidla&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;v tubě&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u7cv7nMT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;velikost balení&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;28 g&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tV1S1vCy&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_D2/vEnk1Z.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tpj7SA21&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;K2 Gas Tank Repair amDV167 28 g&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;XFQe9ph6EXZ-0QijdLPgL2ojVKsWtUJoX2vWi3NR8q2OEXn6DMYvdakFAb1aIZRysGz-glOUIv38hmlo9RZErorx1_8B1y5vIaqxTjmVNL-ep0rUEN5Va5lhYdivbyCHdhwvPB5zWVhpn9ARBCmZstn5guuz1_n1jO5Vq4VwfO2skFXJe_vzkUY_ZPKJH2nfvBiQWCsMLyqeHHM8Nst3336TLnNi6kxV_T-wTVF0aBrRjTqL7nf6Yl5nwbQl8qBtjSE1frzGm6DNmdcMV42TglQhyVg2OMiXCoitemFHzVg&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;76139dc5-4ac5-4329-929c-aba9a3d6dd03&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/k2-gas-tank-repair-amdv167-28-g/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;K2&quot;,&quot;id&quot;:&quot;629954225125859240&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011266/img/52/150x150_Whe0eH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/k2/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=629954225125859240&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0cGQ926Y&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;755915&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;45&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Technika&quot;,&quot;id&quot;:1062,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/63/320x200_tYDKNd.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/technika/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1062&quot;},&quot;click&quot;:&quot;7NEk9JMFhqcOvlztTnUcgWzmt3-ZlwoOL91eD0dU2yLRCAeD2RFdLjoLVcdRyznqKRW3bjbiegdxfqKK37zUYD8BzU7U2pLRZ81hQgxkT2PFJGELm_AOaJUw7Izo0gjliQ741H60fgHoCK7YTwhLmHzjrxi_h2LxiS5o3mGHExHuqi0qdacOkRowzKRw4f6DFmJ7GyiI-n8qzeg9uoqzrLv7vIgha0kNXcvUrcROgna05yCx3TmSMkhRd4FwoA8RJSvzfReQ8W6_aBGb1IWpsIh1xKQeegvCYqg-kks7TPz5G3Mkyi9BrM6KzfvbLkeHE2qjxK7degzfHDY7Xljh5TIUoxpYxmO6opJKy2YrGuVTkD0Rw3CRkXbRLYeCEaYq92fTfB3UoR0bU4tLDlEOj4ugqRfqr4b4534urzhG_mgD9LvXoWKmvW6EVS0oLDD6TI2J0RIZfWmPzeT-69BF1_dga2UYuByKprnYDIR0coQulp9hs9u2JorVLhIuszz6uFSK7a8w2syB1kqp7XUlLptTJrBYeqtM8VTiSt-rmW7CkPkmH3-0AZSCviCVLz7sPj29lDilYHkYSCIF-67UCyblmFmczOAtNEz8760VaAav2df_82JfjlUP1RVNmKeYhaEukC9LNrb4x_UlKB774OKFl0uYEui40lJYnocf3f-QDifTGiBvxQMTMG7a986yatYwlGENg2dsle49udJb_vSVG_4RPqbllkZUfHIPy86pqbu9rGDCxm7SDlG_loDJCiYDoDqjGrJqGF1LK6cztjHA6gtUxx2q6MxMZDRkC7ozvBccYyXHsRksyl4shj8WO4appaJwgXCUC090v-eHV0V1QnBFSEuhqtgoC230VldWh2MBwUnDRS77iMmMlw9P3fpEsC4xr7S9DKlaen0n5auxoYgHe6ETh4OUhq0XpxwvZHYM1eL_6g8ZxZGOzz48SyvBqw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Z obsahu knihy: - vývoj a modernizace traktorů Zetor - nástroje, pomůcky a přípravky na opravy - opravy motorů Z 2011 – Z 6945 - převodovka, rozvodovka a koncové převody - schéma elektrické soustavy…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravy traktorů Zetor - František Lupoměch&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;755915&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;BpcjXYamcBF30Ilknqueh-mw1ks11acYh_v3b7OhQ1v7mN52kfkAJTcge5681cLzEpwrx0leR6cb5aTgZQR_YuxZ_i9kCXX_TJWaFMXfvXbNXO-r650d_Tz6kM4F6d6QXYtTmi48boIu7-kSyy_WszI_tU2dI5xXbAyMjPqjIlsFGN1kxY0pswbZZDYZ8o2xUAZqEO9Lkz8On58hS_tP_uM9JL97Qhg_hx6V5i13uwQ7F5ju34LbG-mRd07cjH2vRTiVEbw5nYOBIU3GKpZDk3ph4rKxyfXe3aVHUqfGRfK23xPTcvD-t1SZpKN0NeogcDiSWka1q5AJIqp5WD5xtu4PMaCgJ0WnOLyKBGqdH4fv10Fy9p0zMeI2jY1swDoAvcVpW8xXfU1VPUTNnThPZ1MRgoRijUmsqAnV3uzmVNfDkw3t47BHYVmwTi5cNewO7_gxxGQOf9AQNSuwytc-ckCLGXbGcA0afKeE1U5apl0H7XnMjcXrNEaRznqhICx8bf9wX-uIitc6r0dBYTt148FIAoOtWnwNgdwjPOQzexQalfIiTsB79d3WihUrGoEKOf8OIHO3UbzKmLGzsHAXhr-GBQlqQ0FLujgZnaWImzwmYlDU3AeLeB3oeI7vqP0t-6R_JhirAnvAnjIBVLhSYM1x6V7vhsv7WVxKYqA=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:31900,&quot;minPrice&quot;:23600,&quot;offerCount&quot;:32,&quot;offerInStockCount&quot;:22,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iBGu4447&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;204 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RvmoJOph&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2007&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WribRgeD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qgr80d66&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15083079/img/1/249x350_EMuhwg.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PzY5ZEcO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravy traktorů Zetor - František Lupoměch&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;91b_YmQZ0xPFwx-W5zVLt62u8ooheHwBZZcn3WX6lH9xnwpeFWZzWDxf5qoZh_cbZnn8LyeP8t8K3ykSOaFtIF6Otf3f5YBozKxd1MUD1J7l1PI5MeGlhoUDnHFmJ6CviZMWXUKVzkf_W4SZQKVv24zUWXFaynTYRqRrOFGFIyge2mAUhUGMC3PxrfUFA51ndLhYoJEuSK9YXDP3FmP2OB_E0GgRCfBpdATklqFutLGaR4FCU5H8G9CKx3IY4M7dUVkclyqwcmnt2LmeruZR4EZ7Qu3wU-ZnZuXdS41Ue4Y&quot;},&quot;rating&quot;:97,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e5d4b262-bc26-4bee-8ba7-1097142834cd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-traktoru-zetor-frantisek-lupomech/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;CPRESS&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2407273259651306065&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011207/img/92/150x150_g8HuIA.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/cpress/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2407273259651306065&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MoEGnIXm&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;46&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;AB2VfXnWiqFmQvR_Rfev3LPKKOyX_ViSWJeFDdaV_1csLcKwXYGIveLlrzCnpbhOx9qXC_AiLd5-oGxenM-EhsQPbeUceXHNwTlg0M1pzBIMAzedppFKwd69TaETrMmOpBtb72QjmzBZRx6G3cikO7-1xwWyyKMy8Vt-kfsHSPbONzlqHYkJHaiHMWq-AAQQv4BSW68pNK-6a77t8buEtEyiSjC75-9qVxyBWeCePPCV_XkxBAQT25XuuZeABXj12KVofbVGczyd4nhU3gmhtxAfp1Fyi4w7L53_EnZ-heZ16ebT24KDlZ7d63L83Mluscp3yYYYzLHXpN867ZohCuKc6gSf-HWogEa5R9-YByK5grhT0aAigeEksYHzrtcHqubRdd6mFhZKbAeqSNz9nmU_DzE-VG-RO_ccRD564msJOyDLQbq9ZUtyJpcVNxkhEw7Ri8F78petKb-BUUF0K-_EIwnNveOieps92057QzhAXSL10AJE8Z3H9dssPvbSISsbA8VooNoSPNkUeS6Ixz6FiDi76BCLK4lonYmopp4_l1TIZv8fnXHc9saKQPkkARZr_N375hlsUzdrese8yvjr_aDF4J6oT3ERrtylkCnVRVyZo7DqDrP5tN5WKJOkcUtk4ScBDX70Vl5N3NUzjgGd9eQyYjVZQUD80E3MCWV0RBxjOnUas33Q9JlJ6lkqbH1BwxuA9MrmapjY62IVPpECjshboQ_c4ddPMutb7iV4GCLsnJGqrS3WUNoDvYqi9ZMsBPNgBaKZY31W3jhKTph9fe2BB9TpxEI0Rf1Z5WU6VLm6Gom5HSFxkOlI-UuNtQvGIzofHoH7L40J1Hn2fUCkz1xUk3tecJsn-vd9X882g6wcuH7kfNCWEM7nDyVwKOYM7grddOTYCFYr4Tzjcdplb4DaoUlkLkKAwCPk3rccgHBd8qmZEA1Uu_Ib2qKi7hrZV4A=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;pdaaOabVQfrc7vT9MwrHgZ3jtwK2ASVaiPA6Ni6atIYM17D12QdnCEO1ppYR_9acgyTs4Desd1LBsRkpyQCBncxq_-sosl9g7tI3u7hVWZEjMItqpBnNA8So6j3CJnPG3OxEDF9tFdyzH4opksdrwRLHILb1lkss26H9mcWLncMF3Qjdi43tJIhXaHCuftODmkLGXoluYZc4vJs9ZiuGmf5mYCZZsJ7ZSohWiNoBca9_yAhN8W16pdV2WXcgzWIChFX0R64L7SlBKgg2JyPZoKL5BfLD2jgr8Rg5LMVPhsLU-o9dKBBKNHGNlLQnpd0PlVThGc91mQ_scnoPghqQg4q_FItQNnls9GvMNkFUPYrc8UCrJwKZxNsKbBDvQyRCp8XQF0fiqhQZpeYwenioX2GhQzeKqisSMZ3husKvlStO2S_5fOwzQhq8EEL9f5pFALNtWfHXwSed2UK36T3HPDoo0OuBwIR2g0mss0dseFTlZRyphSLzSrwAFNEKSzEUBPd_KyTnPqQNFQkMMARgHFa5ZrSYYxf3OTDaDflSSxtRWWmvFD_lUTIm6APA2YvzFYo-B9GNTKNKp7mj7sVL_sj3DYpQBDd9kqU5696Q7jIibHLwkA62Q7MvIhc1ZpN9Rf-lNYRfexuW8RgyB9bOhBI3HDngvHfpJLHI5K18&quot;,&quot;maxPrice&quot;:24900,&quot;minPrice&quot;:18400,&quot;offerCount&quot;:14,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3LWZMtvV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;300 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xFhfgUdI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q0dCPpVc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7XBF2eCZ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I2/aRk5OY.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RkIWMT2u&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;FawHHPA2WlCg6GvhBo_iqJ8bb3osDC5m8egrphFxflg2s5UfpIYwM5-RQ6bVo7QmGtVlW4e6talfHEEpOXliOphoNPQT9Yg-XvY_3bq5iNfBbqezVi3IJ6Thaf1FYUQDSg31KehZnsC9qYnjOiXK0ovsZGMD1YIh49H9V46l38MResjobIzwhG0NvMd3MxPQhmchTGSO2UpHTwqOFmyemVozyLwZyem0NSZ1LlU7B2AOB2sC6cqyref4h9UXFcpBFCHxT_-ncN2ZivVQmWnOi5LRZYPwokvwFQsusK9-rrA&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;508eb98e-d1dd-4691-9aee-c719d6a67ed7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-viktorie-hanisova-2020-brozovana-bez-prebalu-leskla/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bzX1ERx1&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;47&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;4uMdZw46vf-UtNuxoIl7KgjsYzCl1xsHoavHou1ulJe-TJYQe0cZLX9GgRFEjFBEsKm3CQtuNR2lE3pWHGUOBdkFmSYbT_itshtLmGutd-7TW5Zj2IrZ90sln5jSOkjDUAQfNgX3ETVmOZfw1wgHbAV2i5ev0tQGBmmLyifi3GFW4x7R4tUFD9W_lG628-zMwI-jVcNgQeU83c6F2J7a5xIbOrW8GPVHvIgQIqwIaEy8cabMfOzxb7WL4JthDXn0V3y76y8vmukVcE53eNyucXzVfmNoEXK5oUh8leietIfgltF9C4To9aCIHN8cX0D0F2ayaok9etRDldxHzT33ojRXbp0iBOxQbYQLfmF-aPYoYdOuI0tyfMisB2q0vJP1kinoJ6m7C4dd-EbcFUfjY2H86FcJdOb2i0hArH-24KGINDgdsj44Lrrk3PO-VKWkWoKFqqiJW_VFGwBWmNa2OrHD8Pxt4KEprJPs4t_omnYtHMAhKjH_sQwnhWtHK9bQjNOngYFYVFg8Pm59DYs7Qtf9AnUciLt0HhGRae8MYE5QA6i3EpFMCdBz6KHhknwvXjH9C0Xnok8yYkbSRR0CYWh4YvIzmE3VgkNPGGlXkoIaN92V7dZ8XpkA9-K0DIZEmxls9_9ODcY8HEhfRMq61djPN21PNJ4mkGcy3gAjr0PMGtsSgyh2V4aSIq947CPqCrYaWDKM6x5BQ_85LbC0EjMdwgHjZO1DPAxBDFUc0PmeKyCTB6lpqf5PQmKXj9LczzC9tnK8IPXS01qrtcjy8041XZAn7OcPfJ4tevpSLfgT1LBz4hzjmUhj7GLR39rK0OATrjEQiHE_6i3AQT1HNUZY8EOlyDUDqg5fM6dT1JZlZ1gEHOmpO9djUqGo2IkMVmteI9OYhzvE0UeFk4Rj1C13HOnnHzl4Y8uc3U_KMZwct7f676CPLrmSIiEQO4Ar55x9Ekg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová &quot;,&quot;experienceCount&quot;:15,&quot;id&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;r0ktHcYpPGtFNSHWBEMbG8EfhnNcH10bCL5A5AvqvF79RSDU0TF4rLIQN0uqKhhjBfBXPePELz0lC70_qBEMdQfQ4e-6yffZ_He-e8ubKe8Wgn-FcyMtSVfvygjEiaMHcu_PVsxMQI3Yk2Ug4i7moVNDBSzPakAzAxZHc7Rt0oVAKcFIgrUZpSMvvMAdKZ_mA1ihf2re-h9izwwqug6wsaTf-kZS5lyGjGVitjMYWRdW0VM3dP8tbWWD6ICKEGuIjfCytiQTrm-kMTAM8pFcRBys3_5D3icSEsJAvpm5hHJj3rbGtaYfCxP23Tec7-ctEMzVb2HFI0s6yNlEu5U4LlV7yq7fNHNciPUd5_FhG4oeu5JWgQJiVeFfjslyfhgPvQwTG3QJ3qA9ULggSiUInycdV9K9fCqEHyYvrmtdoJcDC8mAgRu4JDwhoP5I9v7UQCMc0_YnB4Yo6SNCGHBsVBhC6WOUh6eEZL_644JEWj2K1CftiIrbflMC8lMHbNmIXf5os45P_TL6nBDsp5FCAFbN7NqeuJIckfSUbjVbOD6BlZcC_5ISN7KZBBhLUtST_EimnMbTyVP0v_z_3xELsPZeMKFo_ywSdom6dK7jHz6eKP3xBm01zY_c_C4_dgB1yFzPtrTag74bcQQQyUceH1cI4TOA8lUnkG3uyAkP&quot;,&quot;maxPrice&quot;:34900,&quot;minPrice&quot;:25800,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:23,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R35SAkG4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;311 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gl2VlDyu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4aOghlO5&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cj5wGTjy&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_HU/y7XCFxE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rwKp7O3r&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5CNqtNVzynwYHaAGuWPdK6jEV1Pj3BKqhbeZ2TJ2v8YGscKd2PckDsMUC4PKT1Kt55SwELJ3x-JTzJ2fHz_GAhwF4lZfZO5WC_mZSdSavhrqU9lDWNVVtX9By1oGdQHv9x_j_BwBcRw6asniHBCX-gfQz_peoMrpzYdaP-WMig4Y2msHqjov0B45UxLHXorr7Yh_BE--q10PiikadD8p_SmbAbgiLVe_Au1Sv7a5gxpjDbSw1j03wMg3JaZOiuZzfp3O2OGEM2VzwObo6YOgHNPf0ENX9na1xXV_CPCMDSg&quot;},&quot;rating&quot;:77,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;69463b27-e04e-4f42-8189-1b8693e67961&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-prezit-jeste-neznamena-zit-viktorie-hanisova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eD0ypoDH&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;48&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Záliby&quot;,&quot;id&quot;:1064,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011229/img/8/320x200_TTGHji.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/zaliby/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1064&quot;},&quot;click&quot;:&quot;EPIP4R4D5W3xF2EblXU6npjh_RDxQpz71SxUBJ2M-6l8QGt9rVpBw75wLJ-CUQIlIQHKR1DX6nY9urLcTE_vG_cyFl69UPdPPAUDhFQqy7dNhqWa76j1Mg3KF447X3ktjalGeEFSDPmOp4BM1U2bOntd3NOesw5pG_Hq9AO-6P2bt1tCzDYNixIfCUBLG__pgSWqwTFNm0OFIwD_WUVtlJl4kAfda0hpSLwtLGULaF7-WiLfCW_a_M-mjGq7VUXV6cWVEIycB2NFAJZt_nIfxvOX5sUe4H__U8x9Xr_1kthTZHwCDkl7I5-03T6fVTdsRAuCowh_H8pJbgNQsOB729gvddSNUZU5LN7cEkRITj9Sc6iTMe_uagkPTHa0qWECdpkVMP5ifwWr7cFRh9anGHJyJXzCtMGqcFQDPhlmUck1Jv8ySAB0Bl8_fFwYHu0QUNlSREjeKyF2hPeebUZw2hB6XN98RreUtKuCZt6S8quXlUbl6ZcArevFxNGJY1Vh3Ou6uqS4C_hB89BmdqnBOo8soI_cBHhQa5y08CaIxob2g_0v9zgOKbKiZXnDHsujqonr86tjn9GLnmQEjaRn76cpPNPkKSFESnkf-byD5DdcLpKEf_caS_Pjj8KUwK_xc_tP_aXi-evj3bLFOyx2_zL1IIch1nr2F4E2KHnbEoJ85FXTlwGtpdY-KnnmUU8pnPAYwGRM-XJzlOODuHid5BNtLpN0A0fXQIC7uunfKlan9WhBorfwBVSMtxFFie5uhKDibEy7ukOthfv8090EgZLVaj56P3d5f1ziqAem_fe4K_nynrbP7uLomXQSsvilvxVKW28XwJIQ_mq0WAZivu3gAkW1e4VuZx42lkpDygj1RushrN_e70tQOdvOI1_JP9_FUnmDK_YZnpTgL6UpAC5wWCtydOFKLjrca3nPYqVe2df1VAPz17MiaPBgpf6mPFJhFrAP&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autorem této knížky je jeden chalupář. Není to chalupář ledajaký, je to chalupář tělem i duší, pro svou chalupu žijící. Knížka, kterou napsal, pojednává hlavně o práci na chalupě. Je zde shrnuta řada…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Qa-RZ9t9Bbq32jeaYF2FDjtoOrONLzN7zf3ZPYpmlSqZ6pi2wcm_hMUZbF5B5tzIo3v0ocKNe9q1UpCLTXBalvTEI1jqD7JgqRi-yenU6MBK6Utyeg0cc7fkF0B0_U9HkVXYaFPzjPpG3j4423ZGWC5z5jdnc_XS9voV5yo5WJR08MarPtd_uNYqvi0ZK-sbeQXgJgWFBSjX-KsG2t2G5Nq12FHjIcMk-Nxy1SOm5Jgll7qr7sLasgfzoFGpW7y4oTlrv2ARPqwMWDTGfBcF3vBEHbaE1N93S32tIXhB_yMVJ9iAWwD9jiz46vx3WEmA0z2NYXbuFssZOxy_3qRbl116sbPYmnZEkri67nrHcGScYxklAKuSb-4oN27aXyV6D7f8kSXwZyarnbGYogkbO51wPc6c2fEKfgAjpXz_bMsCd8Q9-qWx1ApNyid67wklbT2dWp9wywmNgN4YENTXsro6IdtIiAg0JSj0lFZlzJ8RbBK_BiH3MH6-CjFS2CsZmwdKVnmE52IWvTvT0V8-QmvzanX7UcSix0J-dgmskPLoV9PpT5YjWE9d8TKDLDtaLJXMq4Y6F4CIy1sXOgOqDggPKgQfEgyTHOZyECMFMfI8fOW39XsrkHmDXgRAogzY2qdBZEPG-FldVuKcxPBF-dZ5EWxRjrxCaci0AXb3uA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19900,&quot;minPrice&quot;:16900,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4n3T5osT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aX12Hftd&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RdZ6CXBh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yw374ASv&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DP/K3ORTg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gnn0xXuO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;mR4b6000yp_-__7d0ruQL0LR3CuBGUdjgmaQsrZhBm35-fsyiIet10wbWAk4dsabEyXABIt_yYHti2gIQK-RaIgksl2K6tA6joJiSJFeRDJC2YWlOP7HUMxayBUsVHhZUnz2-K_mQYTmEYYHEseH9qS9bUvVeZ-VlUjrN2FMt7X6qGN_yGFXR8mmzivAdX3NxlCOYhBkfWA8QRUj-md_elvFeUDog1VLX7YwRiXC6xf2K6WwQK7M1fZ3dUJd3unNqsc7bXcZ4nTpga-5D9a4nw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;64420bd0-a30f-428e-9c57-10e9bde22a03&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-chalupy-145-napadu-nadseneho-chalupare-jan-zak/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7GTfVl05&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;49&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;vv4BiOqi00YeLzx4Ivc4JsvTCVAmHA7MqDrQnbhHjq1A6juja448QVD8D-LADQTfqJbUJC9Z9jmw6U3oNvyDLEH-rv04PFRA5jUFS6r8vff5tcEFnsRXQ_9uM4aYWqlPQ7jvGmq99QbpGR5CXThE8QpgT48wQ7sfmuGDHrFvhs7kBFx068--CtYCBkQdvz469embBJN3CGCH3CyiFq3Syxqvvv9Qt1ZhlqBhwXOZhdtUwrvTs9dfT132AsA3yflcWuBTZ9-X4bOtsdBRKW8KfAiSjfH2cQXx51kMW6KbEefcN3egAGKex4aCuvPNUQV8pt_lEnC2mvD1GILUdPNLBr-MdQPHlTe178jJBV08QiEH6UIVIQq7fzehEQE3fusm6o4PXsfAxLAMmpwEs4OyQobC51xEz2k8tJsRWEWvQmqtXYS7aXko1ZzBJd39P8UWlfq6kJemmwnV1Qp2JY3vioHq8HzvJO3rZwCTn-iHiwZR1sOBC0UsY8VtFes1L8u70HTQf_sgRrcngS3HNcTYnC6_wESxTTQ8AA3cVe3eeGCGSNvpLutH2YuZZHSM91ht9wkuYeGXwRT8Xs3NsSxl5QuetN0pyWCjWlgfSBPtNATpXXr-srnTOQnS2cAH7ekOIbogQlbvAI4zTmJ-XrMxfW42UPumC3miTnynDy1DExiyY3cT0u5l2JVHPIXv5PZbrubtfS6clJ-YNrUQcUIvbESQRfbsg2Yeiz5oiOTFhr6lCyxrEMTIvDncI_WCS2qEEYcVZE3tsIeb0Fm1PdIEujpp6z5N_aec5hHgmHocrmHZmP_QVcbLnA29_vJ4ZZbDTTng40q4ybntzf1DH_soLC7A3-2fgRjr3r3ZXesn3pmH08PCjnwfLlULuxENq5Uc3LQ5UNAAEyqdRjwXkNFWymi7-cVspz1TvC6kk-e3zEXGdS_kjGr1SwXOUdK9Zm6le-lb&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro odborníky zabývající se problematikou statických poruch a rekonstrukcí zděných konstrukcí, projektanty, dodavatele, investorské firmy, studenty vysokých škol stavebních. Kniha uceleným…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb Jaroslav Solař&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;DyrA6FPd9xNYs8S9fA1snVY0rNBaKO61WjQV_RcSN9girnuiV8Oma2Q9B_hLbALrb_0rjaHnYj3MhSznO5KoFWnDXIyl0L9BMulZmh-9uhGUKLqVCac3LBUFzHnheXAW2ZI0X_73YhBvI95DkJimDVTuzw-5srmXBsTLoInYYby6RAxeVlOi6ZyQhdUMeH8nzA47VyPrc0Q5NQkzRLtHVJ78TmzyMoGyZxRp2oUEGz-HE4nOath4bJTdCuTzdoRiIHzE9Jha92WAipoilJimeQYssk1-tWd2EI1VBjfZ2UouK16uqaWP38N3BWwYxp0qTr5fFX30-nh4vs2IfmuIQTxtCevhYu3r740z2XvhfeStuKaPITLNDLxW88tFwfF8tHOsD5n4hc_0t3cDu9jhHUSUdnlrsztb25BCIYDCb4RwriSRaKn9qQTKdTfjMUE2e7o8d8gouDriXQC3q_a2BykKV0cYEPSn_pssHR7G0KBScm7kXSNy3KV1jm7s7Roa0Q9CsDHx4T5s8uIrkUBEAQQKxyaCrekog48pTczQDi1W2dmUv36NOWrIRnXlcfSGGBaF2VU1ndCyWwoWK6-yBasJuMbWUPmqlB3BMmH7cGhrJs8LNshCAHiy7LfymCWPkNSvzm2E5XkdQ2A-FtVeNtpliYEHyxPAasKweQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:28800,&quot;minPrice&quot;:24500,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15081125/img/67/591x953_1Z2q6o.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VtN6ujgH&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;cTMvK2fhyyN9RBTEnpVaR3y5h3OrLeCUwbjucifF7bGcY5Spl7tqYWkZt0tifC7iAw36HCxTNer5zIIWOtMsS__nzg_Wwj4NCNFlnE168lX6PXIWl8-VD3WSp1oqBr03WEshN_FN3O3D3W_QWZ2R4W9qUN1DOjUPKyDEw_HUVNxaCzynqPQL1zmpa3VzCm6rSnasytJgMKDRF2m-vDx64j-7ySMbOgrBLngEOWhe0XsV8FCIitG2RFRVy73HOiNJ3nE2elHcPSL8MCU2lTDEJsSayCzcRio3_uTI5kyU2gE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;62d88c5c-d14b-4f04-b427-e3b814827ad2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/poruchy-a-rekonstrukce-zdenych-staveb/?varianta=jaroslav-solar&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UFzjlc2y&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;50&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;aG9xiw1-fnyA_aVuHYYO-ONTGBdgxyu65JaE2zMguUSgRbXbKFuzi1CJdaCsQFaYOsSOFPJO8_PU8vQV76XEEURvX9CKwRUceolJKQimJW86l6Dm958wQC-D3R5V4IgqsfSozne4PxCDD75Gi9mjyNwrbBu6N00Uv8q5sRT06LmWsyFjvtuyuyCud0thwewTe591wM1tTXWu31ss-t2leAtjjwK98fhkZi_gEEvgcOpP5dC5t4-arUhCx_lp7e3gXkKWSrcb5dT0SGG5y7nlTmAmDEYq7nosZFNXQGDNsot12N0qqm5_q2-E2ZeBE5nvKvfAi77cwm-cAPmhdOFOQqaciIEJBi2XuEDfDJMCAU_q1Ml2kW_HJm49fDSxWDPrpTOeeBZyZ-QAW_ZIpy8-F_EQjEDu80vK9FwoPj1y2009GbWMe53-fNSOWo9ZUnLgl3ECg0Rsz_WIpP6Rytg-wnXcrjG9ca-zzFiKptCGRS8X-5eNG1H2C5F0rVLxOYl8BMoSV0mLUGZnu0GfdjI388nyIgYWPQ_4DwRkqg_bZovpmLlbwXVR_DbCXj0REoEPQWv7BIF96XNVpGMMrizKdzdFhjSUcfa-M3DBFtnox9Rf3OJkK0i3SM-jeJUZOev-977zDq4AXI2C6rL7aBJY8iTWSjbhlVoQgE-x1L2oyShj2GhZ8WCu7_QBqxrJ8X1Q0HqmTb_HpgVQYRAauTNZhr-f6gx4uPLTVsIaEZulm_S2KTpXebS3aiGLtmB8j_xf1s7tMqrjgsGbEuob5NH0EU_Hkx1rrU4fvWBLlLfOswNJnkT3_CnEAMzJZszOnCmBWn60DtWlseOXuA6BsY4DbOdsJt5m7GF_a-tn0U2EHDB9OjYnPXYE8QJt7VhmLNCTAkKK-ccqA57Hhm-C6PXpziCh4b016zRgr5skQNkbGG3vvhgBgFWNzQ5-JpbgZMZs5MjTf-8=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí ale i soudní znalce z oboru pozemního stavitelství, kteří se setkávají téměř na každé stavbě s poruchami konstrukcí. V každém objektu najdeme dřevěný, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;HKVd175DdpYDkPDtga8OxL1J-pEGIuvWO-jDXNyu0523TWwP9l8WwBNW0xl87GPp9biSH2U_gNRt_k7UtRLRpIDRHp4jRaqYJ5cOUfAO_g-60Cywh-pT9JoFsvY-k-1Vu3u9HR2T0pVNdbdpyMiyewQZh0ftw4iFRUYE8L_ZKx6W8hEUqEEUlmkXj2H2DQV8fb-Vva3OU1D2Q5vKvqkiaaU09Epfd0dxF3riG19XQo6RZsSCrXVl70RS5sIVbe8-h_rPOsWb7UVUS0LfLNpKS6PhL7zWsG9frwIQNGfaiTgCtxGpRGyrfTYbVuBjG92-fI74TocenQGGGPu4txqIjPOGR4P4gvZCkyRLQvNbgo9tPqu_5nzI-rBwYgGuDVpLL0CrVxaNbUij0NGFsO2BIV6E-ZKcgSCiq5zu8DRbnjiL_UdCjfsB21EQddIYcosDvNSWcLa9WLhI9-C1U2o9UP7Tuk8NFX0wwbrRvtgfW7IAxI3zhqmXHrhDQManSmX3bhItlP3FsyupiCk3KNwYiA2NNa2MomCxgdi9mk78MCbmi6wW-P-VmoeL4xDex53AJqEspCONix1i90pJQvfeQRadQbYY8ptc0X4RD08D2FlO-ZJsTQ06-RupC6cSvTYgEvItJC-auhC78_qhGXUWlHLOJluAwNvy9jeWsbH7&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23700,&quot;minPrice&quot;:20100,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AAhLNAXu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;192 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6RHwURWb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2011&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9jcNV9ea&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QpPF1cnD&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082742/img/60/251x354_QBWgwK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qsgG88qz&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;EV_cdnIIdp9xSC5LGAirxY-NTFmx2u8H_ElXrT84KxGMrkvORl1wKAa5yYksF6c2HhC13UR_-O-kTDiE6N4AVk__Z6UA9wwKWV7xOVR0M7E_AvEJsma8l6vd7vAwReaqfd64oRjqRWgIooeDM5bb1mkIdiSwfaRdjT_BCcUCUaiW7Gc52Lcc7V0TKTK7PLd2h8UF1e3tKSmxPHX_1UFc5v7eXiw9BgoKTTkOumOB0554qTKaDGDexf2ZDvHtRSLJQEolk9ialerNL3DKz-pyiA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9d392b5e-34b9-4a5a-9fd5-1d8d4b88a0c0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/havarie-poruchy-a-rekonstrukce-milan-vasek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kc9M42yR&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6579416&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;51&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Šicí a vyšívací stroje&quot;,&quot;id&quot;:208,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011222/img/49/200x200_HIAbs8.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/volny-cas/galanterie-a-siti/sici-a-vysivaci-stroje/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=208&quot;},&quot;click&quot;:&quot;cXLF6v6t4--qWC5FCEWrha8dGqTFX0MQ6NcpLFQzKjkYkei5WNwbKUAP0S5LdbqdBlLQC0v0wio3UoTuTdF_BpFVf1OdvFwyI9MtbbR02Dr_i3HmOG0ZABfT62Bf1nYD2ig0rhk2_vsId_gZz418tSftLyQCJUwk9cL3_F1WyOLL4irQ8KyzNxH3f9RpT6PhgUwAsJoJ44uGfcPDkqdjpeJrsNdwUGAHKyVYvEe00P9jolFsrSfXRXuvebVyFx_52IsQHNmrLOgEasVwFi4iWsrvh_ViNQIIgb7iUytzVnud392BsH5_uW01xeOiwHlPmtgk7_ROevSeH_-aq-1cwRbmvspGtXpD5LZ3otn6PxuxKwgkbLpmnD1xLZcvK2p7fpmEwdyrPljbEyE7jonz7cL0a47RSIX-5XFzE-cwHi1VoyOcVK9qUZfft3UWamuFOcjQ5yTWpwmrazfbEJhwhht4qmMtxRHwwqdQkyiyUkvZGqKRHtDxaT_8ReoDqoTP6fn74W0A-9kPAVIuJIvPad8Psy5mK3c_U76a5WS1IMc2PzSV5UiC3QkBcKomSPdH3UrAMCbF8Zda4_vDjiiq28s6HK1qJ7DRHCZeif_ZZSHUCz1Y-JdaVF9Edvvs2TVaUztu4FJvE7HZrmnfNJZdcNSm6BUs94rPd3VjRz5FtvYHqbT04l4J6Mw6T38-m0dW0kR2k3_yUNczRSJDTrGRLQeL9uO-sbad8R_xvVUFpfuqe0SsqW7xOO5WyORDco9NlFrEncBxNOntHnNMDR3p19-OwWSNyHle5AThkX565a4l7PGKHz32dxwLtSk2zPbd-9MZUx-z__P9nxYt5WgXBpXQJN8XRsysYzdPlthB_QUzyscZZ6oeZNqtmU1FyG-TXbeP3aVV3wCRTpmbTfiquZOT7ytNi3gMkaxcbO1PR6xN0Th-Q5ikC2gIMG7Ny5-fxTwsAhhv&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Singer Stitch Sew Quick je ruční šicí stroj na drobné opravy. Šicí stroj je malá a může posloužit třeba na cestách, když potřebujete zrovna něco opravit. Svou velikostí je vhodný právě jako záchranná…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Singer Stitch Sew Quick&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6579416&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;eyE2RrfidopK_2UzE_eeryzNS1w52Bt5VJ5ODl15JVy9F20Mfyne9cMElL29LGCRCexV3qgx3lAfLb7QWYn9y5eXJmmHJOrKycFjoYL0YwqFm7NBg83_pwMgOnZRekhjbf62eNC7tF7mqg9pc7V8YrcZxfHwwhugu2MBQvKRWDAmnNpRSEyQDNHVvV8qusbXjVMblAqzv_5hYQpeZwKa0WesMqB3kKATuOvvX6l7otQtBhhhOyn8pJi8lx1Hp1WH5O1uTL7tfzKE87pZLcfMavdCwzQduyFZ-JWlkqx9Rf02Q-awGVJjFf94Pe_ToKVI1LUtXd2njJPuOmlze_i-T6fFuX1OT1HcQvtuwWMmVw1mmHKu1ecqQLYeGidkNFxcRRlLzdQ5DyOk6z7I4CttXwIXRS7JEQIdFoYgmjVFyeAcKsU9rQURNT8dd1SYyZAsfDm-MnF9GRR-dXI2isvshS7IqlMTNz_QVkgY957d6Yaega1aty8r3YeMn1awcapz79vWH8midvZbUpV2LL4fvUSrPXPMBnxUQ7ELKkURYbZPApuFxtBXh-hy8y3tQiDrh2STwpME3bVtVK-WQ2vX0EJ_YFatV1-OFs3_25ufXGfKRSJ3NwBQVUHp4Pll1xfQ7Z7rzQTyr5kzjwahjHgjEEO4tRbmNMTNXg8SJYUXeA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:51900,&quot;minPrice&quot;:28500,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;ruční&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XNG4LH1U&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_f/bmrBNFI.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PTEckdCj&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Singer Stitch Sew Quick&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zVvbYKqviz2jzyqePMlIvbDRRrMXnwWxtK7_5KDhuTjt2UXGW4qehMET6MTgKuJnEI0RGq-S7i3nPS6QtIxKbtWaIFrtDOuRBbdqRdCh573-l5m-VLQZSustSkP_8n440uowGcfHv7JoIbMF4-f7TGOoF5iCSUnxqMV-LWoulm4dJfU1V47wtuqfrmoJVkiWTqNQGafIPHCshrcbBst-pFCoeKV4Ij4TLD9d5upiCbAwkJx-JWRabE5MTNRYFDRKAoqH9G1k5G10pZgWENGxVz25bIri3XPHpvFU23G8Xnc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b01468dd-6cb0-44d9-9a78-7e525ef93a69&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/singer-stitch-sew-quick/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Singer&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15418953881585053577&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011341/img/86/150x150_EfIBRm.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/singer/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15418953881585053577&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lgg667hG&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3047522&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;52&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;SBcHt2t5KkkDqPXizsDVz9eaAXNu4QmcgptC3yGPn4dBAUG3oioVc4DOeFNBZoyYTfTpbACi3x9ZuC1eqj830a_PHOpF_6BMf5DfTv8IlurSarGbM_Wp5vMU9MJ9RikHaveH8o-cvZ8Hi23r1aFNe6_vAU9Wxm7fygpRwwQc7cSTHemC6XXmqItStTBpqpGzO_-GNdWnp3uevlG9wIbbThvvbOdNm4Bk-S5JGloQbS7JzCev_TQmmSj-l3juaX8fAxWouj1Dsdl-H9Lk98RGJUym47sfwxSVKG9V5UajKT3opnzWIjbQFexoL_cZN09jm3xZeAPdGZzvQswAV7h-BlQktm7YqviCNEGVrCWvZe3gpYf0rEwX3p48r7kr22B1LQ_LAD3sIwmFPNXGZw7Yu57s4D68EffdQvF2zo0IhZfRHBh6qm7J71jICnZg-p-Z4rE70hij3QZw4GDPswsNvKdjed3GtOKVX1iqy8ChkVZGMkT-plM3v8GQRvZTTaqp0HS69OBW_ZCvskyMQc93K7nqrMjFIFgL7CQK6rs6i5vea5KbZ0nF3coS23SSXId8EHtMylfOpd0-W6NEzdb2THwCuzNukFAGCcTJ7SOS86T6CR3yaoGsb-tQ37I5kRyl0r_Dsz3cbJxJpIgxp1UdHbGgYYWoVbPUAvJuV8efcBulmQMNYWNDibGNNL69GeUGv7KOsEQMmFO6vSddlg0CqOq9xOLTo9WQO2BTcXYdBsRXychD1xRFrQ8BbvRNWMySkNZEuP312PXbz3Iwn1K56W1zkZeY3X-AHKcuZz9mouuZQ3BFOhQj2w5gOujVzt4v0OsEpIeKCszS8T-v0FSLnT6OEhmhuYJpS8Bxr-y9jvW6ZL8Dl_YJEtyPF19gwj-kwouQT2SlfZYxh4346HA5edM1tRP6VANA8-1gGcfuIsI5fNsvalRRwER2It9EkTrcZCNFig==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;OE: A 002 470 68 94, 002 470 68 94, 561 198 969, 561 198 969.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sada na opravy BOSCH (BO F01C600194)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3047522&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;dmbuW2II4y-EM5vVxqbe8U-RK37P71FtPFkp5UyO4bjOewZsDFFu8I1tOeJN1qzwmF2rH3nTYJWt4Nz-GNy0U9KgHO4ltcX7-ffTLuD5Mqd4ITYJ4oVB9e_zQkJOgA__bhfRpSH9RoqAKaR875enInWKYX_u7TEyK2Adiy1smHrtqJjv1lEhIkN4J7knelgFp3xCeKVsj9Q0jigeS2x7T0OBmP1SaZHODdqG39km1gwqG6vr-q-0EhTXGxoAFoh0eyE6vY4b6PWKQeuYW_PQiRutKJXoShWqcbAt-3Ez7-KYBxAOOA2bO7y7Z80HbpHrC01SUtNeoNixWhaqMVbOuS3gBEiGCfoV69SNWP5scq0KYqXhk-iP4FUvlcudRzpt22aX4nik3OPCUQESq2H9NPnVVUFIDE5zkZdiBqGxtBohmVobsPqiOALDvXvFYmyb0Pk243cOoPbRxEFcymcQT-NyEZHSkEst93sPsbB5_caUq1M1zgLBR8Ums40gc5n3FVNIq44aj-dBFTV2tzEa9_Ky0ktRw4s8Po8sgF_5xczuMeEHuNyp2GlNLajm1yNth6XS9VvpnwRHtccsgcp_MYLfLn3eeUNM939m08pDqw_nZtIaCpUGgaNYHKTjXJbTzRpOvqtoNGC3goSqBs1jMMCNpy7WW7AEF8db9Zo=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1569900,&quot;minPrice&quot;:882000,&quot;offerCount&quot;:31,&quot;offerInStockCount&quot;:29,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082739/img/88/434x348_AlVNzT.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nRCdrEJ2&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sada na opravy BOSCH (BO F01C600194)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fGmRSO0-hRvVFT16ay76dWYJcHlA0rq9yCzs9hl1gC_V1NnLygeN4ZvRDuHHO1BxW22dsyYelU0fGs5v-3YviCqduQGVdN21chff6FPYZpfZijnUwiKWgrBJhpZ5oC0axSmr9AYumbsgZ_Swbj39rNXe1ZQCiZyN-bmU_rNhgEfshcV69rLAwNZ6oLWDZ1hkxWbk-k4dwl6vx6yC22sSZrvjAObyHkp-9302tiohsMHeK1tiNai5oUneL_Myzkf5z-nCqtFcTEVbwKhzU3LPJUBpJhUWmeCGtZROBlNScS0&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1b172924-02ea-428e-98f0-cac4495c3e40&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sada-na-opravy-bosch-bo-f01c600194/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;BOSCH&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3794409896694179036&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011250/img/55/150x150_5D30Jj.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/bosch/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3794409896694179036&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dHSuvhAT&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;53&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;O93dY8XtN0DRSiee9QXx9ectgmPjzbkF2AnzpMKwWvsP_4IoP0QoaRx8MCHU6OBV1-nBB5O9CSG7oMufFLaXzF8IVOe3omwnRSKeu4U4md-n9fT6uS2aRFEZvRwR9YlXScubxypV4kkV_FpwQeE1o_7s1Msxd0y3wQswJTBeLSt1pp-LPNbH-5kKX9jl0UksZRNc3xR2MXegavUhxTcVftdPDfZw_VuDmvGVQtW8Xe9v9m_yeHjcVJHXyD8sEXY6Pi5nwoh_9ONxip5A1Pal2TEzbb3va2xeaKljIgCPA3NdPgGBadSbrv7IqDn_CI4ICAnwhUJliTMP2nn6uv8o44sqKQ9-S1NYaX1Nxq9tkPCzneEmWa5nf3t9RtCj2BoU9ORfdXmk_F_Z4udnN_NZ9mZ18IhPnky4SwN6ZbSxZ5mJ0UL2BwwZH6AZH4vmfTUweKyOxcMf0nPpU8W-qG9fh_f45BYDtLVPCgBbja7ruDT--_QH8vgWC87RNDok5ddKQ61JGvz2vBbNfNpqFp9sXMrnJCRei0uk4BzpfKSduSeR0n1h8Uhij29G2KmQa7En3Kk4Zdq9ZxaiJfP6R5xS5hsnOPQT9OVhjEYS5QKSzuKiq3UZxrDJkBiD_JcHR_43wMopqwGx7pyjyd-PM1lTuRAnOv0DjY7DxDNYtT9qcaZpi-J0wr3_SS_HRGmoaJMsuSmujJbF7utZfz9KlKsNLmGWfZUyNtCYpIcO932nkqe3oRjd-SPga0uphIP0PC5eMdHPobg91Yqt2de2rFYw-yu0nHBPoCprKunFAUjvDdTSw7s-6tIpx5PwLP0dUp-kz2I0R7-R6XPXJI6Wiwh8oHQOZKR6LAnvE-h7DcEFbPXO8HCJjzskVYQFZcgsiMXJ11qpxSaSOZOSuC6YNlPcBcW_VXpgcw1iggaiGETIlAKCVPOL2CjYmWZnpGhWfw1gCblK&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rekonstrukce elektroinstalace - Josef Kunc - I elektroinstalace stárne a je třeba ji modernizovat a to nejen z hlediska platných vyhlášek a předpisů, ale také z hlediska uživatelského komfortu. V…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;8BKYlY2pt-03B-Md-pPWvx6ZaEvwq6lbC3_s9bZmRQrJhiyUbZS72SacMjjKo7MWQ9pAj8Ri_WnjofEUzvTl2mhTQHiXuQuvjixLW9R8i1sUkL5yHPR7ftMu1jVnknNoVby6DA3TAQENYYKVnp7IhnatmVHv-Mf6BY5FXEjFL52dmR7aaDY1JlWMh9MW0DY2NFyil-LocduKsG9WjSNM2hYMO8e6i0b6eeJzdou5V2-hDSkptnSvOL5cnYwv0Bt9GIsIvXHlk-eWADBu7kMq8g_cTdJc9-aOxHiuy0yKOuZwpdnPGWTOFw7LXJD8bxyzZVr3tl6G4Fu5Mz7V83abgwVrBO42GDIN_0bjVGuXqlkXZ5DpXgYoUYH9IttBdeGzCeovEkHWIyZDv6-VbgCtRz5a4ywgnDiLes_Ge_vdkwO5Iy-gCdi-8e3wbyEfIMdNHCFBhn_6JGNhtm_roAOG3mvBNp8bj6v7kWFgGtuPdN_my3uVW3Ic_gEwbntI4ETtkheH1bu1DwfkfV37kZP-FbsG47rKHKJn3objx1rSzeYG_PpsyXIgrJSfXh05amWV3KQZUzvnrvgxqi0swpgmgQpXHKTd5ejpD-bSIO4gu_cn2wY0mk2CfsoTPbOs8NahlMSAY4Wk_XbJYeiWRPzzORubVzr7p_zDaeqHFg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14400,&quot;minPrice&quot;:14400,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062455/img/29/591x855_fN8xO9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H8zPFT3T&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lIPAG5y5vtl95_csYIy-4H0P2zceBWVduVOaglvTTlmQYJgSsY9GPvEMI12M8OdpPrkVwFW-WeQAMphDH6rz1iiXW_lPQ0Zt8RslDjJF6W_twwtolTvhSKJdH-1J236njUDASM2GnhrxUFrauRFGIyqdneBiIQH07zvXYhuLJDt3gxW2NZP4E0vsHyHZcsCcE1rIjwPCSDElCwyIFuR-ZiPfh_KkDCqfX8MqluZByDIJLV_ihNQRdypQk03Y-09FsHBfa3APK6Gea4lzn-Z0ajhLiNR-6kCCPD6aWuIu_gs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;67391bde-0ea9-413f-91e2-f3fd402b8dff&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kunc-josef-rekonstrukce-elektroinstalace/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;x7kR4ZUg&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;54&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Dějiny a fakta&quot;,&quot;id&quot;:1054,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/69/320x200_lLjsaK.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/dejiny-a-fakta/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1054&quot;},&quot;click&quot;:&quot;C9zvWXN_ng_ZJ7zB_XkaAnTobsbWrbZpc69AO3A_mGF-jplf9Dr6Hx-IjFXGK7e-FhfhG2cIc3wzT9h1bc6qyXAQ-vmK-U2jXT8wBWA43YG5OciQKGcpu5hzB6Wyw8VdQ7-f5GW40xu9XAqGwDTtuxHN9urN_cyMeBOJuFHHD5Ki8cRjPhBwzZXMeEaHuAPvBe5RCZcdIYdrEvvdhbg2GP3dQr_GPeqr3NEVD9IlwSOZNeB8yZXfLzw-t3o5_tOTu9BT1CwBFDC8ZsP7EtvMihmGgELeFAlFIOXhLelr5hlkX2TAV9CXRFaF3Fd6Yp28da2GhJ3m6f0fPh7rb5RNFLIFSsL1_Yg4HQ2HmXV3bhIhL9t0vpUOII_h2ldSXc9zUMdixHLIjv4A9ONZneW1Su4QllqnvlvAp_sIGQ6KI-qjORQVaMN8RL3DtAbOZytzNBGFfeSMiajp9UXEvZ8N_JXPZpBrjhv8YCgRt9lUU_zUPjKtvUS_tyMkOTb7dWvn1GsrDP1hlCQ1fDFpk6DR5M_QvLc5LwAixgtWpaWjPptdyTE7k5psSbW1fhCqzqv5sLhD1tRU_Bwop_5Q4A9N-GdEMK1uifS8m_VanU9lZ83BAHcpVR50pv1yGi88Ev6J3CJ9PlSNqeyRCzAZJva3lq6iJyNfV5UJSOGtr6cP8ubE4eIDbLn4XVv-EX3-4uVdLt6y5vdS6TNbHXdRzmxKxE_AO5ihvJsJGD_IZ3xLIo0X1jK0twex092j0IcUDqhcO8iRwr01PJwQndFwAgFRpdpdHjEJUMHp065pbI9c4dKiiQkPJEqWo4IWhGm4aea58_KAUauWCj6Aqb3hK3hETumkNmVabQ0M0-H9PS5gxA59bUFfyQvom6inJb1KZpIyqKAfK-UIFvlydix7u9XKYULDa3YlM6IOLSO_Pi6Aj0islO4qgICaLSldtbpwOfb4xMrJe2zhSQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;T5U9j-6CiPZgYDBcoTl0qmYKiLgZQ66OTzCU5eKK98Thwv-byaEnI04T0JdNer1Ra4AWtdiMk89Mayricz1NpNHZ1XHpTPKp-aXb4HLtq3el-WMsUIIEh5Snht5ktYsybv7q5bPlFo5ESjcxsoobil88N7iONSJ421UG438hHkRSinOJ9STCXXS9rS-F4KEIdmLEdxu4KE4qBOAU7j2kDysQJSm9w_TM5oL3s6i1j335k4Zs9n6Zl0qUlLCd6DdaCRbyPOSNg4bxo5dvvqXGoJlfnklqnNqs0Ofaj6nHspNMgP42eILF_46VtQ8E3ELIZCjJsA8JCLE8Bj-0CgonTCRfsm0Vg5OP5nbX7LKOjOoG4pYvFzAumHJT3gGhNOog4UUundLZ3K2aE0mmvhvmVkBUu8IyW13d-Yj-9JeFFFHcNNhx_WJWCkddODrzjR2gfcWcev2-grzHX43qmI1omFiALD4FreIkgf3BY4hpPH-Gq5xY4T_CcDQynWkBNm1drHJqkJlKqE0njPcQex_c24BUv2LE8MUvW6NJYeKy_eSNePjpuelRNAFUsb2py7EWHiUvsCYnKcHWr_xaWHc1cedoPwCwX8_-Thk1a-mPX9q2yPoi4c4bbYXEaR-bGIJ7s4bRyh4lIl5IvzwhhESD4w5dPHPaAzknln0aTzMXQ5Y=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:44000,&quot;minPrice&quot;:33900,&quot;offerCount&quot;:17,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QOBMcoht&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;388 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pst8T5Zh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xx3K35e2&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nkitk4va&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ce/cjx5SW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OTHWRJgg&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zxR3AVZ7K2QOg2Dv4ic6e8mOScX5cV0OSM0XLwI-8INDdF0_ZLRYB_zUD-rRDxS-7Phn3zyWQP_vyjsn-06ZI_UZw1iXgBZMAHPYcIUOpkeU8ywZ0llpFdj-JwABdlffvmB35O8aixC9ONkbn5SFt-Oby2bBnxVHDx_XeTA6K5Zf8a6mi98I2ufeBONZLlEbGfdOdtlWbdgj7c2iHyDcgCi7ZRYM5tmboR5lrGVPigZz_YG7eQgJNAgty8EPJASrsaPrKH3PsfqdbPlLZHIyUxex2M8ThmfwbYYV-9LGxZc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;88ca3090-33c0-4a56-9ee7-9996f510fe41&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/navraty-povalecna-rekonstrukce-zidovskych-komunit-v-zemich-stredovychodni-jihovychodni-a-vychodni-evropy-katerina-kralova-hana-kubatova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Karolinum&quot;,&quot;id&quot;:&quot;11790951449331488599&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011331/img/46/150x150_jwPOke.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/karolinum/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=11790951449331488599&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2NNFEs55&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;55&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;BQaf-j39PkzVmwq-uiTJQs7fwDAyTSUAlyNeBCW6EdqAJX3RtGAbsKtOFQN8sgEvy-kRQ1lcb7RsIZVJbybL6D4j-Ut-7UPNxjbfjmDd4QsvDDJpbBf1mJ7PN55tihppBjz5Z5rMNrjaytDs_1jVRnQ9q5GnGcSEsXYxZW7y52r-A2eQOpmKTs7YhaIoOaaXbM--oaaFN4JSKoc4a8ltYUN6_Alx28irZCVwpagFeian7s7CkLpTnXou_HAZuLuY0Lv6fH_RTpS2kLYnBH_Ix94GNwFRB-Nq45nKnMFfpcG1Ao8slr9uUA0dwJoBFVLo-WdR0uBiGIn3g_cxjU2B2-jM6bbGcp2F9Umvqov3KY_JwTts8PBKE7nwGmW4m3JY7FIcmD1Oz9WhtqS46O7-QjJ9JynqGoJv15eHmw-sHDsLnfVgdUeR2DmHqt3rFv21fIeWyniXQzPs3JHws2UrtRs-T1Jh0sNe76JxBtbJnhnoai0G6nqA5w3aUO1V9VzjDkBoK2_tOLbsjDcmvxL3UvrgzLPbNF8ak17Q0GICTYuW6U5q8DTdOTGSkoLxPWMAyFNZaQx0ezIGm0fGeAZvTWYEma5eyhECkyN2dlkbb45zImNX6B4JPvUwGXwQ6zTXMlCv5ib0kkGZ8mAI09Nfayv-aVbv5mcGIMnnZm3QUdcEv3diYUrmu-qDq75DbhxuuR5TPCWttDFlurgzCNRQecgmxEAoqXEejANucE8DCTOJFplTcRkVwK9DBSU3xm5xC5g-PH9u-98OB7i7XAsGg9NkrxwUaI9fM7VXf4jETKH5lwMD5ja1yFhu43eR50LLM4fnvHwi1v5zGDbQW04r0AQ6oUoqya7yS357DmsrmfIun4-FnvpCSIalDVuQvtw-egoLaUcSuPupyS02AMOetP0NxGTVuQ_9Kc34Les5BXgIbYeiYhwxkeTAKk9Weu9VA5y_Ip-m&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Třetí aktualizované vydání této příručky podává odpovědi na otázky, jak postupovat při hodnocení stávajícího stavu, přípravě a provedení regenerace elektrických rozvodů v bytových objektech…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Zy__up1nVGXhh4LBKS6ktcCQ90AyuT1NkH9CucQtjs3UdF_Q-LwA7_h2vK-2BuYj8FIeMbdiWrroMgI8E0Mk_hRIiYslrDw3ncHF9_ELkuf7DRWzj4A6SEQXB4muOIHdmYZU4BGErGNgARlxJgbWXlAwAcXjVYCtFSJOSdAa0N2i1GmnHc9-jmmtgtncW-eOlO7FmdjnNiKOiN7rGt-N92hNw1-X0bOenANYZ9rLI6sav62oXx9G270474xe_7z9o6mbb2yL6iZRs_Kyku8VYjmyC1q_-NxjRt9e3yHCdU3s44qCmBEFJlIyxLKFoNOOLcEyqc02aZWcq6SnjgndwUjxFPzRPz1b733aY0JzHBrsjAlDkhOY62eW9iqXqaXYqRHEPDj6byQgL6gI6LhlFsdmdna9pIJhiHIgZmIrBLq8UjdXO614F6zjUphJiqMXgk97J9t_VEUyanA-LbXtUPTITavDc6PV-YT_0lVJI3glLG4uuUZ4TfNxVjL_yB87U31lke-zh3aJsWdbaV-4Cs8_ys8iEcMgEgOvKNf4f9ReR1uyRX9Ln0DZjSbDAaaF5fXBrkkr4H3GOACqT04pzX7GbdJi3gq_G6PskArpNnn3DsKKytNGcFaCdVyKQM4feSzmXFgg0WnSiMXboHFNAoc-pJR_pGo2rEMo-oJT3Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:17000,&quot;minPrice&quot;:15100,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zNAygK5U&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;132 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1P0g3qMj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z2uuBUYN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o3amORAa&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HI/tBMOn.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qM2ByRRP&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7TLqydmvPN7U_1WDOB2hoMBmbNkc87raWDwziKGs4F-5sY1N4ihzl_-bHBRYwaJt-JhC1D_sZpGcQqsuCvcQCVWkzBExYtAHYqy7xk7-JY9y-SZOtlsX29G0PfkBYZ7gHxm0HE7AurcxaDuEhnlUGbDz3wwqW2YkRT_ta-Y-VOJHpRE2jigzJ6rzetKv2YDhiOH-0NpAnoTFq8db_HNvrA7UdiI-T_rEUvFH0-KN_ZfAvDn-yf7ancuBtyslP2TdWLVp1BnMXJgyy3Y8Tv0Cnw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;09dde602-5b2c-400e-924f-241776677dbd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;In-El&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2142624417378953720&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/in-el/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2142624417378953720&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YoSlIk8l&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6016299&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;56&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Oprava karoserie&quot;,&quot;id&quot;:5722,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_F7/gleHj9.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodilna/oprava-karoserie/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5722&quot;},&quot;click&quot;:&quot;T5dqB1_9t97Xx_Q4QmuKg1mXylnOMfAAFQVr-ZupquEWAgExKA6xkPEBwwd9dui-K4YMRpmsBUpShT-Ga_QFJSibdRx1sFyVveAhhtfjz6atVjJ0GnabEB-6qrghKZrVzMv5G3dVXWGjeklQioupvXVBZfsQL5O8zpORW5JBTvPuc5uxMWNhMphu0c1RfFpSVKcOaMCmF3YsajOYJPUkx_xKMFFsxD7ofhQaAhqxI2luLo-7k5bCOHguNSbvu9y5pitkfxwrr_TAlqfrgY103Kh4qA0f5Mv16sorFw3TdJnPvvHObLxi63iXWXLDLKE098bYBWhs2ttO2dPJ1GhzvWJFVpYsOflZxI9hlxXMuaZJmHhMyIglIVYIMrti4EuuWUrs9angpntH1BplSPDajTBBnDNigCA0ASRFi1nSjmxHfnCwBibFRqGRWcePwH1jxdnCodVAn4rANk__LixjHT7MwOJXCVn9IAaBCc6ftP6Mo6nLHcemk6-MdQDXbU59zWzCEbAW0QS-UNIT57rmFdr1yFzvSnfRW-g73OXu8PR-D05f3LTsxxDazD0MYY75oQPZj1XlxD3rVc7l_dsvwpG2Y-xO3OqC6uzsi4hA1ZAxwkMGEr_STIAeRGXotJdWpvgkioXdZu6zb26PuSlRWb5nFtU0I9Ie6Z8f3ImdzGBFAXW72YCu6D1mw22RkUQtZoiIahu5IaxAf4haOqu4yXqDcmbRXVZnChV-W3-FVKKLbtnZYm84PJb_pqaSrUPbG3vgaVL9M7aLTk22X-brMWvsgXoX36C9HU9exzKy0XoJk4W-Ha2_aaxeqEDt1SVQYkW_13PLJrsE4KyNyInKuSBOVwQ3gFRcRO6MCZ7CggzVNE6UHeS_7izhiKwUKq5JZQJ2-DMuoKbyIjnwnjkoKdBW0uSaIIYkzPJQSIFTAk2WrRHRlgIbblriqlafdBxYKBK1q84gDQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Geko G02070 je hydraulické zařízení pro opravování karoserií vozidel. Skládá se z hydraulického rozpínacího válce a příslušenství. Má široký rozsah využití při opravách karoserií osobních, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Geko G02070&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6016299&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;RGSKYG6T8FzJu_GLpELH4h-ZqYjYFiZPLkfyBzUol-cYaHHe1Cd3SxtbCtZ8M3_VgyWSSDD7DQlltgMKJRal4bC_2CgLZxeagCMw7kMXxKhKifhQO9inls9k8PiPAyuJTsht-ccrU2aH-ur_m9JchUatq_eBxfXa1pXYdLgMr4FTXzzD0PRxtluwGJ5Gkze0nZ0uhRxkuBYPJo3qqITKu0GMwsacRfUHsG2edec7t-V2f0PZRHbBkt57Ll22eQpz3vLwmhe7GWGzaffeamjOUIMMTJXaLJTJhSbr6q-ONF-NifSzff3kXHjqW6WRuxKbbS_jX3HtFGw2kGUt8jxRTgP4tGJVpfaiJLBR6x8rikJtBLu5V4lSvMCdjSkKD0Ei3LhwQQ9TcCGK_0VTqFHzGf9KtkOwE8fTTSRol7edHht3A8rGCFcHtprqrJmXuSGpDQ91tiNWHKcQ2MYulaSSo0X3-cmUIDjAXYRx5W9sQ0FtjPC1-HCZLezz3Vj46reUi2_-VS54VTEShCxBCFzzDi3Z1DuYizhgeYwDPDoajME9Cb5wOhWQjAGuFqREtmJeOiMSG0aSRtr3AvRMUU56cvivulwQdZN9p4np9CwD0RNBi-PvypcjKt9RzdDx-OFweLvXTE5X7LNEuq-d1CAdSN61yxDnZIloejjIJ3bHo0c=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:440200,&quot;minPrice&quot;:356200,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fj/JlQB6xE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OrT8ZpRz&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Geko G02070&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IuEsJJXIr3ImtwDgk_EPKIEbdYCxSjdBiD5MnBnAEOV6hBQlvOyVrsbHzqR2sic1NzUNigsrHDezTyq5DZ3R-lIUM1FcffWEk2P_0dNFpnAbyDRRuUmKUnutT-EBpwK6ds3sTfRyJ4M9pjd543yhTofs38W3Qzele2MhHPXrIDpjmhR0ZA9mQTHkKmQYCQeFMX8Keu5Afn4M7xv7-tcFjYyeNb0xN9QAz7SKeHFpl_9hzJXUJyV_6pG075DhY6TydtcMkuy8_W4sljvU3FhR6eLBT2NWoTj87huAI7vJrv0&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8ed5fd60-d120-446a-bc30-0657c389f801&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/geko-g02070/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Geko&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7437971251374264443&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/geko/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7437971251374264443&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y9tJyVlE&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6608534&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8996eb2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;57&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Oprava karoserie&quot;,&quot;id&quot;:5722,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_F7/gleHj9.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodilna/oprava-karoserie/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5722&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Kv6YU_Ql6uijB1ybl3fVT8NYPIh_-6R2rd6gUZbg6AFrqpNWDVyB-26eJdhjF0pz4SWg-l_7kOo_XZ7_ARPAARdmeNauqGpOlT8gASCvBJjID6qDiQ2Q0vHKp3mNFY7jtzJagf40hl0BbYvlnf6xqxvlPByiShDoSZA5HXnELsUXYTeijCh7fqFclOMOAdZt3QIqxuafmblc5NepC8YOAXYZlOXbw10a5iUqPjwtsRw23_l1NL5J3b1nPlGDSG731oPP3JX2_ncQ4jMk4-9iYHwsMc5JeQyxSk-YM3uGTU8m0QGXvjHO52qi6I4hQzLnLTby0TX0Z50B6xkOi9GDmgijSbw3PIG1P8PBTCxTVObFhLtKxl0MW6bnlp446yHIoR5-Te8TRLJnt9YKwvYNZtkZZ9A5C8EbmOPYlpupBe1-WCEhHDNF83Q_96OQPVLuFveHk54fIFxjusX14kmC63528jqUtIN7HRpWvwxX5KDVU0KYSUoMzwicyUXko4O9sZ6hvWOPiLdrxubtXafx7irnqWLFRLrFtMGDLF5Ozts3Hw0pTzTrUqepmp0DgYH_pZE7NNZgQNlbqTWMMjE2DCiIB5uxDPCgqOLoP_YTvsC1AiYYAa-_VIHji0ggoNmKdYy3E-oJjsPvCs6AKwL36pjZFUO2ylqqNiWPVLhmgmbO4Z_t-qTt4JkWJOka9Db7ZhKAGjAJ5ebg4F2KF77jJ7iC0A8Zu7QUXwaLF793h29v08kjfIS02y9lnci4GFskI1xYjYUPPZ5F9JcySp4xtIUa2PVIBfq-43OOVsnHk5Cv21IDE5SAf3DElgN1CswtgUoeGUu50YaHHWyDzhATYV1_3eLnwzqZ_6wmhukQ-KYDNDTTOP79ylQ8eEYxSlfmlogyGD1qWyXsq74NtqYrKlGn_fppSzo68JIg5xeZ4iCdzqiod0aMTwhSKPB4OP74V665zCSEpmM=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;ASTA 100019543949 je sada přípravků a potřeb na opravu karosérií. Obsahuje 21 kusů. Souprava je určena k opravě jemných promáčknutí za použití horkého lepidla a speciálního vytahovacího přípravku s…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;ASTA 100019543949&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6608534&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;w8cQdtj0TRd446kgOeqS2qdALXeRzcu1WSoVrzUJSNVl0SnJs01WN9DYr9ILBmymPQcSyfdkifLp9KdBqRo_Mi-fx2Qk_ObhzhoIu2QVKJjaL1RKHq8Tcgxck4w65aY729lIiDRmSrwFm3XuAbKK__tpwnVicnHGsExYbAqm4AUEBhDosfBaLfV2PiyliTxMaeBlCyvU2JkTQTMxO68h1vkQBosb4HiVNMmDSUrxnlOfBPg_FJ2qcsIigI4ouZu0WfDQhsjFMuXuTv8hi-JDIoyee7RmHiKthj35wT_4hlw8xNr1-2_otX0ZQppdWts68T90pypEz2781nVHXSqAL6iHD2c1uhNK5ZIaA5imfst1dFK2KtReYVDMXQPQoooHXDOcdBkUGmiS8Qy0YUTGJHbPAuGOdrla-R8HTgBf9ZPRVxu-Zc3-c_gko4Bm5bmGaTWn_5LZPRGoqkkHHisGHfTrEU6_WFo4ES4qGiMnyzlOfYs9VJwGont61BqdAUoo7XsFYvSHta3CWwiD5wOUje8tBF93y664SV2--C7ZSzDy4j32oAS8GtssAiEe35svVCYYRM6nhdsEN48awKu4DVg6u5-g4MjWNq1jff0883iSLsbvNo8S4wINz3GJwnrFOQ8p4Xc_zy1XRqXCkQwURv3STaByATR3qO3Yz2k1Xf9j&quot;,&quot;maxPrice&quot;:485540,&quot;minPrice&quot;:355900,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ nářadí pro opravu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;hydraulická sada&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LlKOmkW7&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_l/kGh09W.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cHbnRzif&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;ASTA 100019543949&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Nwo2Z66RaQ_pDs_n1tQQkzCNpxR5K0MC1eC_3DHdWdzgfVGG9wFYPDXoZSRzk3oNH1B304MDOVKjaBGuW4X_WFAo_a2WX1lbxVKI-k8YuqwCU_UDDFSoCAWyCI8aCPZD10cjme2rNpvzJCbU_PLmnllfAjJD_NFLWDM6jbEX9VIfI3aMJGBXulD6eYcrddazNERKI8039PdMQB21yPM_PNLCLVo2FqyER9-UFzvJr7U_cdcg6z98S_bHo8kQipiGyYLVaOUOsdoiSzGo3j0rdgWz7nlYUSiFA92TBU0Cfpg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a43ef1fe-012d-4acd-93a8-6c404c88486a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/asta-100019543949/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;ASTA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;10402879201157667086&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/asta/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=10402879201157667086&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pZe4LYhl&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;6ehdAP22&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f2021475b6153657&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2fecc5ff&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1366412400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620371161},&quot;docId&quot;:&quot;f2021475b6153657&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fzp-automatic.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YlRwb1AD&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zp-automatic.cz%2Foprava-a-repas-prevodovky%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=VzazyZ4TuzSo21MTYocJ-3k7Ro2T0-saoQsN0mTdCkPkaDBg_ChsxUAsB9f6xMV4IoGCQn0qRpXSQevzwhXv3KSSrkLtD9x08SfZ-3yFCpNHlVJb3R00QEWXzNmkVhynByoCxwrkZVvVDhtdLfNz9ivlTT-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Oprava všech typů automatických převodovek, oprava hydrodynamických měničů, testování a oprava hydraulických rozvaděčů, prodej náhradních dílů pro automatické převodovky, oprava převodovky Brno, automatická převodovka Brno&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava a repas převodovky | ZP Automatic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sLnxAbjv&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;65894266ed28ead2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2fecc5ff&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1596927600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1597357123},&quot;docId&quot;:&quot;65894266ed28ead2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fgiaclinic.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vSH9dpBA&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.giaclinic.cz%2Frekonstrukce-prsou&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=PTw5Hp23Cxskt2tYO4rZr1Fmcttd05WacTO-GAVSXTWTA8dmuDgrVr3yaRzp-2hI3AvUDwp9xOKJam1WzW5NDEjjsh8Os5KlSGPX0LmFUXMNVijKsfzQNufWrM9hN3TSWnLdTWxIhajuvtN1LY_zE8yNjAp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; prsu Ztráta části nebo celého prsu v důsledku boje s karcinomem je pro pacientky vždy zlá zpráva. Aby se žena dokázala s nevyhnutelným zákrokem lépe vyrovnat a naplánovat co dál, je dobré, když je dopředu informována, jaké&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; prsu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://giaclinic.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-prsou&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2vFIA7xj&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1447527814045407985&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;59d7a620&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:1447527814045408000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B%257c%2BFurnita.cz%26utm_content%3DRekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce&amp;c=M8P5883K8PK2YPG9DPIIJPMKI9W4AI6QE4VJ7YYF4K7WF3GCXI4PKDHIV4XKFXARB2MFUCB5E5ZE45ICZH58VD9NISU2B42B3RWQHBVJ59DFVHVB3AXAM87R6ED9CEPXG7RCS9R8V4GWZB9SASEWFE4KI9VM563J398YUVU9B8U89CSE3MJ9AAXRH3DUTXZC3ME39FW8ARGPGIVNTF57HAHB5ZDT743F3PDFR2ZE66YJ9MZR&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.furnita.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.furnita.cz/&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=VS+%7c+Furnita.cz&amp;utm_content=Rekonstrukce&amp;utm_term=rekonstrukce&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; podle vás. Vyrábíme 100 % na míru. Vlastní doprava a montáž.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:108323310,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Furnita | Přes 22 let na trhu&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:535936314,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2475188840},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:535936314,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1143/3&quot;,&quot;id&quot;:2195398,&quot;phone&quot;:&quot;420774174555&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V Chotejně&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Hostivař&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eU4mbOWn&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6049100252123492035&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;59d7a620&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:6049100252123492000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.emporio-exclusive.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.emporio-exclusive.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKampa%25c5%2588%2B%25c4%258d.%2B1%26utm_content%3DRekonstrukce%2Bdom%25c5%25af%2Ba%2Bbyt%25c5%25af&amp;c=9B9G6VK94FK2T6YRUBVEIEDXYIQFZPNQWMH2JH3JK5G32J9FY5ZB3GK8YMKYH4GN83W3GFVYPXHX5E7QVAABIWF4YPSVHA2Z652F7MIKSEFBAYN6I3ZFGIAQKPWH5SJ942TXEXG3MGZPC5YC2ZGDWS948IGKY93BJKTIA2P79JFCJQTGKI8G6B2SPBDRMVS5FKVNUS4DX74TUTTW5QYKJUHIERGZZJZQKWQYBRHEWV4FBQ6I&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.emporio-exclusive.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.emporio-exclusive.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.emporio-exclusive.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Kampa%c5%88+%c4%8d.+1&amp;utm_content=Rekonstrukce+dom%c5%af+a+byt%c5%af&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.emporio-exclusive.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Revitalizace objektů, zateplení, půdní vestavby, průmyslové podlahy, montáž sádrokartonu.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:110031628,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; domů a bytů&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Pardubice a okolí&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:545945699,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2504744088},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:545945699,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Pardubice&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;386&quot;,&quot;id&quot;:2438105,&quot;phone&quot;:&quot;420605111992&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Smilova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Zelené Předměstí&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wM3wGuk6&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cf21d44b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;title&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;biH0OG9E&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;stavebnictví&quot;,&quot;title&quot;:&quot;stavebnictví&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jx0Qo32M&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;trestní řízení&quot;,&quot;title&quot;:&quot;trestní řízení&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HtZBHu7T&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j2VPJFHk&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FrGmBwTf&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rekonstrukce lidl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rekonstrukce lidl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wQG42Kfv&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QVPXua3E&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;title&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IuuyL2c8&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UsBMJehM&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;l2Mn4qzG&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2fecc5ff&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:27000000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GYoK0eGz&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;da6f71c5&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.5497,&quot;latitude&quot;:50.1002,&quot;accuracy&quot;:200000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3oRplw7k&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;41b64e49&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;_reactKey&quot;:&quot;45dFakQE&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;cPkR9E3A&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:06:45.391837526Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2fecc5ff&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sAF8DAT3&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;queryEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@4bd5c4c13&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;,&quot;imedia.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;MKhzchKmXqQigmectKYU&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_179> <sklikReklama_60927>