rekonstrukce koupelny v panelku

REKONSTRUKCE KOUPELNY DO 7 DN !!!

volejte:       +420 777 086 752
www:             www.rekonstrukcejader.webnode.cz

 

Rekonstrukce koupelny v panelovm byt do 7 dn. Zednick, instalatrsk, obkladask i elektriksk prce provdme s vlastnmi pracovnky, a tak nemme dn mimodn asov prodlevy.
Rekonstrukce bytovho jdra vm zajist nejen vce prostoru, ale pedevm monost vybavit a pestavt koupelnu podle vaich pedstav. Samotn rekonstrukce pitom me bt relativn rychl a bezproblmov. Zajiujeme kompletn Rekonstrukci bytovho jdra i pestavbu koupelen a socilnho zazen.

Rekonstrukci bytovho jdra se rozum vytvoen - vyzdn vnitn stny jdra, poloen obklad , podlahov krytiny a pochopiteln ukotven a napojen vany, stejn umyvadla a toalety. Pro dva emeslnky je to prce na cca na 5-7 pracovnch dn. Cena realizace se ned zobecnit, velmi zhruba Vs ale nov jdro vyjde cca na 100 000,-K . Vsledn cena me bt ni, zle na velikosti koupelny a vbru vybaven.

Mme profesionln pstup k zkaznkovi spovajc pedevm ve vysok kvalit slueb a dodrovn termn.
Reklama zdarma, zven nvtvnosti

rekonstrukce koupelny v panelovm byt, rekonstrukce koupelny, rekonstrukce koupelny bez bourn, rekonstrukce koupelny do 14 dn, koupelny v panelovm byt, koupelny v panelku, koupelny v byt, rekonstrukce koupelny v byt, rekonstrukce koupelny a kuchyn, rekonstrukce kuchyn, rekonstrukce kuchyn v byt, rekonstrukce kuchyn v panelovm byt, rekonstrukce kuchyn v panelku, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat
<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.40f485fc3f.js","/re/js/app.bundle.4b71ca8a2e.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.d57be97feb.js","/re/js/app.legacy.bundle.eed7e73696.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.178971e78d.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>rekonstrukce – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||q.d.impress)&&(delete q.d.impress,e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if("cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:1000;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93,.f3e00b{height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._244f93{width:11.7rem}.f3e00b,.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:none}.f3e00b{width:3.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:block}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:52.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{display:none}.f3e00b{display:block}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:64.000em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:block}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:none}}@media screen and (min-width:96.250em){._244f93{display:block}.f3e00b{display:none}}@media not screen and (min-width:64.000em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 6.4rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:initial}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:initial}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} .c615c0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666}.d463f9{margin-right:.4rem}.d463f9:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;height:.8rem} .f0e792{margin-left:1.6rem}.SearchApp--desktop .f0e792{display:none}.ec7f0c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;width:4rem;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.ec7f0c:active,.ec7f0c:focus,.ec7f0c:hover{text-decoration:underline}.ea30f2{margin:.6rem;width:1.3rem;height:1.4rem} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#000}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage ._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#333}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage .ca5823._146ecc{fill:#333}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage ._33addb{height:3.2rem}._33addb ._630775{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._423f0b{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 4.4rem;margin:0 -2.8rem .8rem -4.4rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._423f0b{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0 1.6rem;margin:0 -2.8rem}._9b3784{max-height:12.4rem}._685451{max-height:24.8rem}.bbcd57{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem .4rem 0;vertical-align:top}.bbcd57:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._423f0b{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA .SearchApp--desktop ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}._19ea1d{position:relative;overflow:hidden}._19ea1d:before{position:absolute;top:0;left:0;z-index:100;pointer-events:none;display:block;content:" ";width:100%;height:100%;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.1)}._19ea1d:nth-child(4n){background-color:#f5f5f5}._19ea1d:nth-child(4n+1){background-color:#eee}._19ea1d:nth-child(4n+2){background-color:#ccc}._19ea1d:nth-child(4n+3){background-color:#666}._8a7f56{-webkit-transition:opacity .36s ease;transition:opacity .36s ease;display:block;height:100%;width:auto;position:relative;left:50%;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);opacity:1}._8a7f56.is-loading{opacity:0}@media screen and (min-width:31.250em){._423f0b{margin-left:-6rem;padding-left:6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._423f0b{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}} .cd78cd{display:-webkit-flex;display:flex}._9e953e{max-height:2rem;overflow:hidden}.SearchApp--phone ._9e953e{margin:.4rem -1.6rem 0}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e{max-height:unset;margin:.4rem -3.2rem -.8rem;overflow:auto}.SearchApp--desktop ._9e953e{margin-top:.4rem}.SearchApp--phone .bdbcd2,.SearchApp--phone ._5d30be{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--desktop .bdbcd2,.SearchApp--desktop ._5d30be{margin-top:.8rem;margin-left:1.6rem}._077971{margin:0;padding:0}.SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 3.2rem .8rem;margin-top:.8rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971{max-width:50%}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:first-child{padding-right:3.2rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:last-child{padding-left:3.2rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971{width:50%}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:first-child{padding-right:1.6rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:last-child{padding-left:1.6rem}._73f006{display:block}._9e953e ._73f006{display:inline-block}._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006{background:#fff;padding:.6rem 1.2rem;border:1px solid rgba(0,0,0,.04);box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.08);border-radius:4px}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:.8rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006 b{font-weight:400}.SearchApp--phone .bdbcd2 ._73f006{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:.8rem 0}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._73f006:not(:first-child){margin-top:.4rem}.SearchApp--phone ._077971:last-child ._73f006:last-child{border-bottom:none}.SearchApp--desktop ._5d30be ._73f006:not(:first-child){margin-top:1.6rem}._3a554b{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:#0645ad}._3a554b:active,._3a554b:focus,._3a554b:hover{text-decoration:underline}._3a554b:visited{color:#7b009d}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._3a554b,.SearchApp--desktop ._5d30be ._3a554b{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}._253661 .SearchApp--phone{display:none}.SearchApp--desktop ._253661:not(:first-child){font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;height:4rem;color:#666} .e85a33{position:relative;height:100%}.d3f1da{position:absolute;left:-1.1rem;top:-1.1rem;z-index:100;border:.1rem solid #eee;border-radius:40rem;padding:.5rem;width:2.6rem;height:2.6rem;color:#ccc;background-color:#fff}.Page--isSnippetSokol2 .d3f1da{display:none}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem} .ff5ce0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08)}[data-ff~=hint_footer_2105] .ff5ce0{border:.1rem solid #eee;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .ff5ce0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .ff5ce0{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}[data-ff~=hint_footer_2105] .a985c7{margin-bottom:.8rem}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}[data-ff~=hint_footer_2105] .f3c972{color:#000}.c46cce{margin-right:.8rem}[data-ff~=hint_footer_2105] .c46cce{-webkit-order:2;order:2;margin-right:0;margin-left:.8rem}._2b6791{position:absolute;left:-2.4rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._2b6791,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._2b6791{position:static;margin-left:1.2rem}[data-ff~=hint_footer_2105] ._2b6791{display:none}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.bf103f{max-width:33%}@media screen and (min-width:48.000em){._2b6791{left:-2.8rem}} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;line-height:2rem;color:#666;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:400}[data-ff~=hint_footer_2105] .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;color:#000} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 0 .4rem #ddd}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js?c=1', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js?c=1' ], 'login-notification'); } if(true) { loadjs([ '//h.seznam.cz/js/cmp2/cmp_stub.js', '//h.seznam.cz/js/cmp2/scmp-int.js' ], 'scmp'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[4,21]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy","zbozi"]}</script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/firmy.bundle.c6c9c329df.js","/re/js/zbozi.bundle.66713afa5a.js"]:["/re/js/firmy.legacy.bundle.61f4b7c0aa.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.03e81ea9cf.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff="snippet_product_image"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"rekonstrukce","loginState":"red","lsid":"6dIhidavv1_rLm-7Y4zf","abtest":"667/1300"}, {"4bd5c4c13stp":"sklik/skliktoppla","4bd5c4c13srp":"sklik/sklikrightpla","4bd5c4c13spi":"sklik_PI","4bd5c4c13sto":"sklik/skliktop","4bd5c4c13sbo":"sklik/sklikbottom","4bd5c4c13stn":"sklik/skliktopnav","4bd5c4c13ore":"ftxt-organic/result","4bd5c4c13nre":"ftxt-news/result","4bd5c4c13zpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-dot="header" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-2"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7" data-e-a="seznamLogo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="f3e00b" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-a="search"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="rekonstrukce" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="rekonstrukce"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-f0900260711"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-f1900260711"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-f2900260711"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-f3900260711"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Články</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-f4900260711"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-f5900260711"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-f6900260711"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-f7900260711"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-9"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-l-id="l2D3aWqU"><span><b>Rekonstrukce</b> | Furnita.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-l-id="l2D3aWqU"><span>furnita.cz</span><span class="c432af">/<b>Rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b>Rekonstrukce</b> podle vás. Vyrábíme 100 % na míru. Vlastní doprava a montáž.</span></div><div class="c615c0"><span class="d463f9">Showroom v Praze</span><span class="d463f9">Vlastní interiér</span><span class="d463f9">Přes 22 let na trhu</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>V Chotejně 1143/3, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420774174555"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-10"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-l-id="bxwsV3EN"><span>Osvědčená <b>rekonstrukce</b> | Osvědčená <b>rekonstrukce</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-l-id="bxwsV3EN"><span>nejremeslnici.cz</span><span class="c432af">/nova-poptavka/<b>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!</span></div><div class="c615c0"><span class="d463f9">Více než 4000 firem v ČR</span><span class="d463f9">Přes 3000 referencí</span><span class="d463f9">Rekonstrukce z okolí</span><span class="d463f9">Firmy s dobrou pověstí</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-11"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce" data-l-id="zuJaRtFQ"><span>Plánujete <b>rekonstrukci</b>? | Obraťte se na nás</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce" data-l-id="zuJaRtFQ"><span>jetstream.cz</span><span class="c432af">/<b>Rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Poskytneme Vám kompletní <b>rekonstrukci</b> od bouracích prací až po závěrečný úklid.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Vrbova 1427/19, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420775951876"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-12"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_5741c6 _07467c _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-locate--sprite-usage"></use></svg><span class="_630775">V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PM-reko, s.r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,6</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-62-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="61%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="62%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-62-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(5)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Braník</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13319706-profima-interiery-s-r-o-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Profima interiery s.r.o.<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-97-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="96%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="97%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-97-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(34)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Hlubočepy</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13319706" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PANELREKO s.r.o.<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,2</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-17-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="16%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="17%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-17-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(7)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Chodov</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Skála - koupelny na klíč<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,7</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-75-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="74%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="75%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-75-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(53)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Stodůlky</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Orange">Otevírá</span> od 06:00</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,9</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-88-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="87%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="88%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-88-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Kyje</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.549700&amp;y=50.100200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-13"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-l-id="2feacb578e5f93a2"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> staveb | Miras</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-l-id="2feacb578e5f93a2"><span>mirascz.eu</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vylepšete si vaše bydlení <b class=sec>rekonstrukcí</b>, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na <b class=sec>rekonstrukce</b> bytových a panelových domů či podkroví.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-14"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-l-id="1e3ebbc10fa11532"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> domu – cena</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-l-id="1e3ebbc10fa11532"><span>bydlenivevate.cz</span><span class="c432af">/vse-o-<b class=sec>rekonstrukci</b>-domu-kolik-vas-to-bude-stat</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Co všechno potřebujete vědět pro zdařilou <b class=sec>rekonstrukci</b> domu? A kolik vás bude taková <b class=sec>rekonstrukce</b> stát? Podívejte se do našeho článku.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-15"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="_423f0b _685451"><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-28"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=717171cbc2c0d090bebe3b&amp;docId=bb8c46bc53093554"><img alt="rekonstrukce-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16.1rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-29"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=d1476c112a6341d4cabdbf&amp;docId=e44a83bec30d2be7"><img alt="rekonstrukce-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=2" width="161" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-30"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=1e1e1e28e47a13fe7f8888&amp;docId=e9ca5694f456de77"><img alt="rekonstrukce-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-31"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0fd16ad5322e51ad93&amp;docId=4225181136123f48"><img alt="rekonstrukce-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-32"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=2e39390e346b921d6ebe91&amp;docId=8c0dee388d429052"><img alt="rekonstrukce-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-33"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=72746c7fa9a0189cdae345&amp;docId=e04a1c9c3a0c6276"><img alt="rekonstrukce-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-34"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3a2e0f3e97d2941b1368ea&amp;docId=deb198e8a227c69f"><img alt="rekonstrukce-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-16"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-l-id="d16f4bebab248622"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> a opravy svépomocí</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-l-id="d16f4bebab248622"><span>stavebni-vzdelani.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Přehledně a podrobně o <b class=sec>rekonstrukcích</b> a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s <b class=sec>rekonstrukcí</b>. <b class=sec>Rekonstrukce</b> po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.</span></div></div></div><div class="cd78cd _9e953e"><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc" data-l-id="d02y0p2m"><span>#1 Koupelna a wc</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod" data-l-id="U56yB8Mr"><span>#1 Vodovod</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace" data-l-id="8657b40S"><span>#2 Kanalizace</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni" data-l-id="yQfEozei"><span>#3 Topení</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah" data-l-id="A4nUpWxc"><span>#1 Podlahy</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri" data-l-id="e7K4172O"><span>#2 Okna a dveře</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek" data-l-id="FnF24SyT"><span>#3 Omítky a malby</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu" data-l-id="i2QM0mrO"><span>#4 Komínu</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva" data-l-id="rhAG2C8M"><span>#5 Zdivo a stěny</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu" data-l-id="8QveR31r"><span>#6 Stropy</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste" data-l-id="fgpxqCq4"><span>#7 Schodiště</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-17"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-l-id="3c25dbc53abe9ce4"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu krok za krokem | FérMakléři.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-l-id="3c25dbc53abe9ce4"><span>fermakleri.cz</span><span class="c432af">/blog/<b class=sec>rekonstrukce</b>-bytu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu je pro mnoho lidí velký strašák. Nemusí to ale tak být, když se na vše pořádně připravíte a naplánujete si postup rekonstrukce bytu krok za krokem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-18"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Videa" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Videa</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Panel%C3%A1kov%C3%A1%20koupelna%E2%80%A6&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Panel%C3%A1kov%C3%A1%20koupelna%E2%80%A6" title="Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Frekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">02.05.2021</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…"><a class="Result-title-link" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Panel%C3%A1kov%C3%A1%20koupelna%E2%80%A6" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce hradů I. - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg8dsho8wLog" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">02.02.2010</span><span class="Result-image-description">05:11</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce hradů I. - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce hradů I. - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYQ-K7WpX19c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">25.08.2015</span><span class="Result-image-description">03:44</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20stanice%20Vset%C3%ADn%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20stanice%20Vset%C3%ADn%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlV1B25N7NA0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">07.07.2020</span><span class="Result-image-description">10:14</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20stanice%20Vset%C3%ADn%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=PVC%20dla%C5%BEba%20Fortelock%20-%20Rekonstrukce%20podlahy%20v%20gar%C3%A1%C5%BEi%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=PVC%20dla%C5%BEba%20Fortelock%20-%20Rekonstrukce%20podlahy%20v%20gar%C3%A1%C5%BEi%20-%20YouTube" title="PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiePaYDwZqro" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">31.01.2018</span><span class="Result-image-description">03:31</span></a><h3 class="Result-title" title="PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=PVC%20dla%C5%BEba%20Fortelock%20-%20Rekonstrukce%20podlahy%20v%20gar%C3%A1%C5%BEi%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:5,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Inspirace%20barev%20a%20materi%C3%A1l%C5%AF%E2%80%A6&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Inspirace%20barev%20a%20materi%C3%A1l%C5%AF%E2%80%A6" title="Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Fkoupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">14.03.2021</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…"><a class="Result-title-link" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Inspirace%20barev%20a%20materi%C3%A1l%C5%AF%E2%80%A6" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…</a></h3></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-19"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-l-id="46b61ebe0a70ce0"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> domu | Cz.Weber</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-l-id="46b61ebe0a70ce0"><span>cz.weber</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-domu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> rodinného domu či bytu přehledně na jednom místě. Co je potřeba k <b class=sec>rekonstrukci</b> starého domu? Dosáhnu na dotace při rekonstrukci domu? Jaká je cena rekonstrukce starého domu?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-20"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-l-id="93f96e6fe935d1e6"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> starého domu krok za krokem ↑ | ŽijÚspěšně.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-l-id="93f96e6fe935d1e6"><span>zijuspesne.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-stareho-domu-krok-za-krokem</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Podívejte se na <b class=sec>rekonstrukci</b> starého domu krok za krokem ️ Jaká je cena za rekonstrukci rodinného domku, kde se dají ušetřit peníze?</span></div></div></div><div class="cd78cd _9e953e"><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rozpocet_a_cena_rekonstrukce" data-l-id="dry1pMiy"><span>Rozpočet a cena <b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kde_zacit_Bouraci_prace" data-l-id="a9KC0YFC"><span>Kde začít? Bourací práce..</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Instalace" data-l-id="giQoOCGM"><span>Instalace</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Okna" data-l-id="k9YoDQRh"><span>Okna</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Co_s_domem_po_rekonstrukci" data-l-id="1L9Cne6h"><span>Co s domem po <b class=sec>rekonstrukci</b>?</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rekonstrukce_podlahy" data-l-id="60P34y9p"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> podlahy</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Koupelna" data-l-id="e5f8bbmq"><span>Koupelna</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kuchyne" data-l-id="2Zc1cPQv"><span>Kuchyně</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Topeni" data-l-id="v9XleC2e"><span>Topení</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Zatepleni" data-l-id="ReantfwB"><span>Zateplení</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Cena_rekonstrukce" data-l-id="ZvmG7h57"><span>Cena <b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-21"><div class="ResultContainer ResultContainer-articles" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;hint/news/freshnews&quot;, &quot;reporter_contain_novinky&quot;: &quot;false&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Články.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Články.seznam.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="ResultLayout ResultLayout--clanky"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--clanky ResultLayout-item" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}"><a class="Result-image" href="https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Jindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran" data-dot="pic"><div class="Result-image" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Fpolitika%2Fobce-volicum%2FJindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541&#x27;)"></div></a><h3 class="Result-title"><a class="Result-title-link" href="https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Jindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" title="Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran">Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran</a></h3><span class="Result-date">Před 2 dny</span><p class="Result-description"><span class="Result-description-url">parlamentnilisty.cz</span></p></div></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="url">Přejít na Články.seznam.cz<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a><button class="fa32a5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></p></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-22"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-l-id="71291a90f766d46e"><span>Oprava staré omítky svépomocí</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-l-id="71291a90f766d46e"><span>venkovskydum.cz</span><span class="c432af">/oprava-omitky</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Při opravách stropních omítek na tzv. tvrdých stropech- na klenbách, železobetonových stropech, stropech z keramických stropnic apod., se nejdříve otluče vadná omítka a místo se očistí koštětem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-23"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-l-id="a7ad88f6b8aec478"><span>Oprava stropu svépomocí postup</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-l-id="a7ad88f6b8aec478"><span>venkovskydum.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-stropu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> stropu je potřeba tam, kde nám stropy již nevyhovují esteticky , či do nich rovnou zatéká. Dalším důvodem může být špatná tepelně-izolační vlastnost stávající konstrukce.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-24"><div class="ResultContainer ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a class="ResultContainer-header-query" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=667%2F1300&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Přejít na Zboží.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Zboží.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="ff5ce0 e85a33" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="_54aba7"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=667%2F1300&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=667%2F1300&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">409 – 499 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 29 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=667%2F1300&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=667%2F1300&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů " data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=667%2F1300&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů </a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">288 – 401 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 34 obchodech</p></div></div></div><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=667%2F1300&amp;utm_term=stavba-a-rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu%3A-velk%C3%BD-pr%C5%AFvodce-stavbou-a-renovac%C3%AD-bydlen%C3%AD---jaga-media-(2016%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_e/qqFBHbm.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=667%2F1300&amp;utm_term=stavba-a-rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu%3A-velk%C3%BD-pr%C5%AFvodce-stavbou-a-renovac%C3%AD-bydlen%C3%AD---jaga-media-(2016%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">85 – 149 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 26 obchodech</p></div></div></div><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-povrchu-v-byte-svepomoci-miroslav-koubek/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=667%2F1300&amp;utm_term=opravy-povrch%C5%AF-v-byt%C4%9B-sv%C3%A9pomoc%C3%AD---miroslav-koubek&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082847/img/29/382x550_A1kRJf.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-povrchu-v-byte-svepomoci-miroslav-koubek/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=667%2F1300&amp;utm_term=opravy-povrch%C5%AF-v-byt%C4%9B-sv%C3%A9pomoc%C3%AD---miroslav-koubek&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">118 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 6 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=667%2F1300&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-25"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-l-id="f2021475b6153657"><span>Oprava a repas převodovky | ZP Automatic</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-l-id="f2021475b6153657"><span>zp-automatic.cz</span><span class="c432af">/oprava-a-repas-prevodovky</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Oprava všech typů automatických převodovek, oprava hydrodynamických měničů, testování a oprava hydraulických rozvaděčů, prodej náhradních dílů pro automatické převodovky, oprava převodovky Brno, automatická převodovka Brno</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-26"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-l-id="65894266ed28ead2"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> prsu</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-l-id="65894266ed28ead2"><span>giaclinic.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-prsou</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> prsu Ztráta části nebo celého prsu v důsledku boje s karcinomem je pro pacientky vždy zlá zpráva. Aby se žena dokázala s nevyhnutelným zákrokem lépe vyrovnat a naplánovat co dál, je dobré, když je dopředu informována, jaké&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-27"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="památková péče"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>památková péče</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=stavebnictv%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=stavebnictv%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="stavebnictví"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>stavebnictví</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=trestn%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=trestn%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="trestní řízení"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>trestní řízení</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="právní pojmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>právní pojmy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="okál rekonstrukce"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>okál rekonstrukce</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=rekonstrukce%20lidl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=rekonstrukce%20lidl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="rekonstrukce lidl"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>rekonstrukce lidl</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="myslík rekonstrukce"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>myslík rekonstrukce</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="projektování staveb"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>projektování staveb</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-i="6dIhidavv1_rLm-7Y4zf-8"><div class="b5ed48"><div class="_781cd6"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?q=rekonstrukce">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=rekonstrukce&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=6dIhidavv1_rLm-7Y4zf" width="1" height="1" alt=""/><div class="DebugAbTest">667/1300</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B%257c%2BFurnita.cz%26utm_content%3DRekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce&c=MM49FDDB2PQDB9JJUJBNCDXIXW8E6UWCH378GGKPUI64UWTQKV7B4DN5NGYF3C3YI5YD7KXRKTWRPNTMDKE2FXZYSGVKWZDVAUZ9J2MEXYTX7IDFPPHFNPKTHB3NUN73XMCC9Q8JRSJTKE8K5CURQYKDBHPDQ4XXEY89DYKY8NGXBETIGCHVCDNIFA7FP5RNPCUVSTUI4M2FIDD8J2K2DISCXHH3RYFXPDIKBTGJXBBTDIVFTWHMIIXWRBB7XWT4TWXNYR3VC9BCRIA":"l2D3aWqU","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&c=G3QW7K9CCP4HANJH8GF2NK9C8XCWIJHZH7SYR4R7K3G3BJ2H5AAE34JKKE99Z6SUTQ6NQWN3AMF9M53CEN2H6E7CCAFDJ863G3Z37I5DKHFCW2DQ33U3DCRUCJD7BTMS6BXAKA349PKIKPZ6DQD29QAXX9CPHZC4QQY4BTE5VEWPDR4U9MKIYSIC3XP49FG3GYB6EWPJW4WRAV87YSCS6BYW7M9FE92K8GXTECNWU3ANUXUANXUN6NNV3W2SUVYVBI7N9F4W9Q8TN2VJJGY9EBF7":"bxwsV3EN","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV-cz-rekontrukce%26utm_content%3DPl%25c3%25a1nujete%2Brekonstrukci%3F&c=CPZKSSTW6NVF9EFUKB8D5U25UUP883VXHYBY9MPVX3M779BYM3F7CTVBKUZKZ5DZ6WBT5HFD8G9FDNFWX69C8H93R7RUXVAE3EB93KA4U9RCN4QIEBG9WTAQNQPX7WZ4IX6Y7WCJMAF4YNT7KPQSUM5IKN8GXDCK78K5MSHWHFN97Q4X84WJGEAKBKAVK4W4J9S5DZJDNAX6KXWVXFVVGS5CGCFIG7TU9Q6ENXAMP6CSPE6XDGWAMRFSVYDXBYGS9PVMC67DKKMVY":"zuJaRtFQ"}) </script><div id="elog-init" data-elog="{&quot;apiEndpoint&quot;:&quot;/e/user_events&quot;,&quot;enableClick&quot;:false,&quot;debugPath&quot;:false,&quot;disableLogging&quot;:false,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;entityIndexAttribute&quot;:&quot;data-e-i&quot;,&quot;entityIndexCounter&quot;:7,&quot;keyboardEvent&quot;:&quot;keyup&quot;,&quot;logSyncTimeout&quot;:500,&quot;maxSerialId&quot;:3000,&quot;prefId&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}}"></div><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.7468225377957147,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;},&quot;elogEnabled&quot;:true,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;snippet_product_image&quot;],&quot;requestTime&quot;:1623900260325,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;4c17d62868332853&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:667,&quot;groupId&quot;:1300,&quot;groupName&quot;:&quot;product-image&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bOvRPlz4&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;277d9ff7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;_reactKey&quot;:&quot;w1FUgAQu&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0900260711&quot;,&quot;key&quot;:&quot;search&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f0900260711&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;search&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Internet&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:true,&quot;icon&quot;:0}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f1900260711&quot;,&quot;key&quot;:&quot;obrazky&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f1900260711&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Obrázky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/obrazky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:1}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2900260711&quot;,&quot;key&quot;:&quot;videa&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f2900260711&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;videa&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Videa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/videa/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:2}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f3900260711&quot;,&quot;key&quot;:&quot;clanky&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f3900260711&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;clanky&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Články&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/clanky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:3}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4900260711&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firmy&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f4900260711&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Firmy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//www.firmy.cz/?q=rekonstrukce#utm_content=lista&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:4}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f5900260711&quot;,&quot;key&quot;:&quot;mapy&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f5900260711&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;mapy&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Mapy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://mapy.cz/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:6}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f6900260711&quot;,&quot;key&quot;:&quot;zbozi&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f6900260711&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Zboží&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce#utm_content=lista&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:5}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f7900260711&quot;,&quot;key&quot;:&quot;slovnik&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f7900260711&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;slovnik&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Slovník&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky/rekonstrukce#utm_content=lista&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:7}}]},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9rbcaKXe&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tsLSTXXe&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3749579553096161836&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;65db5edb&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:3749579553096162000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B%257c%2BFurnita.cz%26utm_content%3DRekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce&amp;c=MM49FDDB2PQDB9JJUJBNCDXIXW8E6UWCH378GGKPUI64UWTQKV7B4DN5NGYF3C3YI5YD7KXRKTWRPNTMDKE2FXZYSGVKWZDVAUZ9J2MEXYTX7IDFPPHFNPKTHB3NUN73XMCC9Q8JRSJTKE8K5CURQYKDBHPDQ4XXEY89DYKY8NGXBETIGCHVCDNIFA7FP5RNPCUVSTUI4M2FIDD8J2K2DISCXHH3RYFXPDIKBTGJXBBTDIVFTWHMIIXWRBB7XWT4TWXNYR3VC9BCRIA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.furnita.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.furnita.cz/&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=VS+%7c+Furnita.cz&amp;utm_content=Rekonstrukce&amp;utm_term=rekonstrukce&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; podle vás. Vyrábíme 100 % na míru. Vlastní doprava a montáž.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:108323310,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Furnita.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:535936315,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2475188840},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:535936315,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1143/3&quot;,&quot;id&quot;:2195398,&quot;phone&quot;:&quot;420774174555&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V Chotejně&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Hostivař&quot;},&quot;labels&quot;:[{&quot;id&quot;:2754371,&quot;name&quot;:&quot;Showroom v Praze&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;svlTJTyA&quot;},{&quot;id&quot;:2754370,&quot;name&quot;:&quot;Vlastní interiér&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zJ6s0hcf&quot;},{&quot;id&quot;:2754357,&quot;name&quot;:&quot;Přes 22 let na trhu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ieedDjsW&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UWKIwITc&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8496753138158894527&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;65db5edb&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:8496753138158894000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&amp;c=G3QW7K9CCP4HANJH8GF2NK9C8XCWIJHZH7SYR4R7K3G3BJ2H5AAE34JKKE99Z6SUTQ6NQWN3AMF9M53CEN2H6E7CCAFDJ863G3Z37I5DKHFCW2DQ33U3DCRUCJD7BTMS6BXAKA349PKIKPZ6DQD29QAXX9CPHZC4QQY4BTE5VEWPDR4U9MKIYSIC3XP49FG3GYB6EWPJW4WRAV87YSCS6BYW7M9FE92K8GXTECNWU3ANUXUANXUN6NNV3W2SUVYVBI7N9F4W9Q8TN2VJJGY9EBF7&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/&lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Rekonstrukce_TOP+%5bSRCH_NEW_EXACT_300%5d&amp;utm_content=rekonstrukce+(e) : Osv%c4%9bd%c4%8den%c3%a1+rekonstrukce&amp;utm_term=rekonstrukce : 396412016&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:84373709,&quot;headline1&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:396412016,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2147002626},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:396412016,&quot;labels&quot;:[{&quot;id&quot;:2877508,&quot;name&quot;:&quot;Více než 4000 firem v ČR&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3Zar3Y6P&quot;},{&quot;id&quot;:2877219,&quot;name&quot;:&quot;Přes 3000 referencí&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A093CK4K&quot;},{&quot;id&quot;:2877505,&quot;name&quot;:&quot;Rekonstrukce z okolí&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8MucJnJw&quot;},{&quot;id&quot;:2864543,&quot;name&quot;:&quot;Firmy s dobrou pověstí&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IrhA0AtW&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PdbMSWtr&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5029693820285775234&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;65db5edb&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:5029693820285775000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV-cz-rekontrukce%26utm_content%3DPl%25c3%25a1nujete%2Brekonstrukci%3F&amp;c=CPZKSSTW6NVF9EFUKB8D5U25UUP883VXHYBY9MPVX3M779BYM3F7CTVBKUZKZ5DZ6WBT5HFD8G9FDNFWX69C8H93R7RUXVAE3EB93KA4U9RCN4QIEBG9WTAQNQPX7WZ4IX6Y7WCJMAF4YNT7KPQSUM5IKN8GXDCK78K5MSHWHFN97Q4X84WJGEAKBKAVK4W4J9S5DZJDNAX6KXWVXFVVGS5CGCFIG7TU9Q6ENXAMP6CSPE6XDGWAMRFSVYDXBYGS9PVMC67DKKMVY&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.jetstream.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.jetstream.cz/&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=V-cz-rekontrukce&amp;utm_content=Pl%c3%a1nujete+rekonstrukci?&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Poskytneme Vám kompletní &lt;b&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; od bouracích prací až po závěrečný úklid.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:109371551,&quot;headline1&quot;:&quot;Plánujete &lt;b&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt;?&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Obraťte se na nás&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Působíme po celé ČR&quot;,&quot;id&quot;:543974218,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2494398693},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:543974218,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1427/19&quot;,&quot;id&quot;:2587965,&quot;phone&quot;:&quot;420775951876&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Vrbova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Braník&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fy5swdLO&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee388f0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xxyfdo45&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N1y64L9r&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:365,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1002,&quot;longitude&quot;:14.5497,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:52.322,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kalkulace zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pm-reko.cz/kalkulace-zdarma.html#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ENERKWhx&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AmTxVfnA&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03374099731445,&quot;gps_longitude&quot;:14.41127872467041,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v4QIAPEa&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gu1Ni3.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P277hUWB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S6EaiSHH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I9qa65gB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nf5VKy1Z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xgA5kSBT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sxym6czZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4dbjfLMj&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3035935,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OtHsI8Lw&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13089840,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.411279&amp;y=50.033741&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e58RYsf5&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1179/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Devonská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hlubočepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Devonská 1179/4, 152 00 Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Devonská 1179/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.327,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.7078651685393258,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NaNfmzCc&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.29213483146067415,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v3nLWka7&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.034942626953125,&quot;gps_longitude&quot;:14.38949966430664,&quot;group_id&quot;:13319706,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8eDysTTU&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QSk6NuT5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kU45wBrg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bz1pOARV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qvjssXCS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5TeWnqFz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K1JnNMl2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Rdpwk18&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4436719,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3529,2525]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;adAHkazl&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13319706,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PJyF4EFZ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HVIAR81f&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KwWCYkdS&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:34,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2199326,&quot;title&quot;:&quot;Profima interiery s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13319706&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13319706-profima-interiery-s-r-o-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.389500&amp;y=50.034943&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;38ckGxTm&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1523/15&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Křejpského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:83.205,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4267515923566879,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YHBqZSgB&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5732484076433121,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xNDhsfpM&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02777099609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.515138626098633,&quot;group_id&quot;:184855,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DTPO4tIo&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IVujaTuN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZjnAv3Nw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KJ0KPwHD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iCepcIOi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tfWXwwkI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SMBr62Lk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LXKuufUG&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1040112,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1922,1282]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ulCgHXkM&quot;}],&quot;premise_id&quot;:184855,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rhyj3M0E&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kJxINHr9&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4Ad98JX5&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2024914,&quot;title&quot;:&quot;PANELREKO s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.515139&amp;y=50.027771&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4MKGZPhX&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2471/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mezi Školami&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, 158 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:94.991,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zAZzGUwI&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Irpuwh65&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05245590209961,&quot;gps_longitude&quot;:14.34171199798584,&quot;group_id&quot;:2665726,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gT1z8ll1&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/jWsBEn.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PH3Jgcud&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3t7MYLgx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HWteuebX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F18KAVMY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e2xwxFUU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rKsGRW7E&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xhe6JZQu&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1331483,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sEVOZw7k&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2665726,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ab6zqxY6&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YlXbLDab&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mrm0JfrZ&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:53,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2033017,&quot;title&quot;:&quot;Skála - koupelny na klíč&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.341712&amp;y=50.052456&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;adEB832m&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:57.424,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.46564885496183206,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aaGWzoTc&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5343511450381679,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vwxkkvWp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11098098754883,&quot;gps_longitude&quot;:14.571233749389648,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VR9ZyhMT&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xmUYp3xY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IBZtQVqO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SNEbumag&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iXIrRGAP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YaY4uVnY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oJEI2B6y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s9DD74kM&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3356135,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1686,1123]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cRPL3jQs&quot;}],&quot;premise_id&quot;:496969,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.571234&amp;y=50.110981&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;shH7QwFe&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2749/37&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Za Mototechnou&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Za Mototechnou 2749/37, 155 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Za Mototechnou 2749/37, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:90,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Cena rekonstrukce bytu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/kolik-stoji-rekonstrukce-bytu-cena-rekonstrukce-bytu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13016392&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TX1YwXz9&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.78,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aKcWSrGg&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.11,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WIgf9MAW&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.11,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UeU2mC7m&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06180191040039,&quot;gps_longitude&quot;:14.328092575073242,&quot;group_id&quot;:13016392,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/KJ7B0Tz.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/KJ7B0Tz.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hL0GftEn&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1zNe108U&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CgMbuQHZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bzROM8iV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FRcY6DOV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ni7f5OLU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5WN5XV1I&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GNg6ssqY&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3484290,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Epu8PGuk&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13016392,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3bbv0Ad2&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QAabrJgO&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Kn2vuGt&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:3920836,&quot;title&quot;:&quot;stavba&amp;design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/?utm_source=Firmy&amp;utm_medium=firemni%20zapis%20url&amp;utm_campaign=Homepage&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13016392-stavba-design-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.328093&amp;y=50.061802&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2MRdPDnj&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:84.786,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4266666666666667,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s1K0EIHr&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5733333333333334,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hyyw6NwV&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.04941177368164,&quot;gps_longitude&quot;:14.291829109191895,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TrZGO3bm&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9zB60C29&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OGvv4CFQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IJOgcQB3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v0watwPu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fBQuHcIf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PhRz5OLJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H5BSONxk&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1615075,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2134,1421]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6ZKiNZzi&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12780647,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wWaVdi5D&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mThUaWev&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TyaJ9AGb&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.291829&amp;y=50.049412&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yA72qr2O&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;406/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mendíků&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mendíků 406/5, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mendíků 406/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jxqs5QOr&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05887222290039,&quot;gps_longitude&quot;:14.450465202331543,&quot;group_id&quot;:13161459,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nAzygxd0&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_Q/o96IW.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xJ48voS4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2o69sLdQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9GR7HELa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IxGknGHe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VImgpgI0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KHDoThKM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wMNacdmA&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3236551,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FczgRxxD&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13161459,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jfc9Myni&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;03Wvj7s8&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4038503,&quot;title&quot;:&quot;BYTAZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13161459&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13161459-bytaz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.450465&amp;y=50.058872&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OrQbbDHp&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Černý Most&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;889/36&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Generála Janouška&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Černý Most&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, 198 00 Praha, Černý Most&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.176,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fnVWiY49&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JRzDZlbf&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.106361389160156,&quot;gps_longitude&quot;:14.572223663330078,&quot;group_id&quot;:2231171,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yrvQsptP&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wveHoRPh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k7yfIsPl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D7nuSSF8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uTIgzzYN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SnNcH3VG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0ggwxatY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6PLcQ88R&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4140390,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OS7imDab&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2630206,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:25,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2290987,&quot;title&quot;:&quot;HKoupelny&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2630206&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2630206-hkoupelny-praha-cerny-most.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.572224&amp;y=50.106361&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WPTmWtrZ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Olgy Havlové&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Olgy Havlové, 130 00 Praha&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Olgy Havlové, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DGcJsAWt&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08894348144531,&quot;gps_longitude&quot;:14.48122501373291,&quot;group_id&quot;:13071885,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_O/y0dBYa.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_O/y0dBYa.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tljmce5u&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PDKWBOrs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tk8eLWKe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d9JUpsuX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wAa9b8BW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3R2UGe82&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p0zIghTc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1783jgA7&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4099355,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2500,1667]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4LbfKCAT&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13071885,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b6JfRLvt&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ErwmY5ec&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3968029,&quot;title&quot;:&quot;Byty Na Vackově&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://byty.navackove.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13071885&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13071885-byty-na-vackove-praha.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.481225&amp;y=50.088943&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://byty.navackove.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JU73e7YH&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;712/59&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Komořanská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Komořanská 712/59, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Komořanská 712/59, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4222222222222222,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0mkGcsji&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5777777777777777,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kWyrsnPy&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.9943733215332,&quot;gps_longitude&quot;:14.406759262084961,&quot;group_id&quot;:349039,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GiuTBAnH&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SNJc6wbg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v6yu5cNG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yNneTdX9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PIRZmRek&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ERWhrcNk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Z26ccUw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a4XEbx9Q&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:976993,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1949,1705]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zY3thJju&quot;}],&quot;premise_id&quot;:349039,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;541ScARE&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cxnhRCmg&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gjEVLyus&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:26,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2069680,&quot;title&quot;:&quot;Mařík - bytový servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-349039&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/349039-marik-bytovy-servis-praha-modrany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.406759&amp;y=49.994373&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jWBFQSSK&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;858/23&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bělehradská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;12000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bělehradská 858/23, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kolik stojí rekonstrukce&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/kolik-stoji-rekonstrukce-bytu-cena-rekonstrukce-bytu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13278174&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JHPSLNaz&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.40540540540540543,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vl1nt6BG&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.2972972972972973,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rBwAWGKI&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.2972972972972973,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GJc6ZOAk&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06816482543945,&quot;gps_longitude&quot;:14.435521125793457,&quot;group_id&quot;:13016392,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/GbXBYO.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/GbXBYO.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;csJfa3Nu&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r2WljqhJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SwIDjDF2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9xx2pmij&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fTOhbw2w&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FJ2MvNgk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;erQCtwf6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Ki0Jxlc&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4099120,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2661]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bRamLJxj&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13278174,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2l8TR3SQ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NbxFnVY5&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3920836,&quot;title&quot;:&quot;stavba&amp;design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13278174&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13278174-stavba-design-praha-vinohrady.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.435521&amp;y=50.068165&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3bwaOWio&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Neratovice, Byškovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;145&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Neratovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Větrná&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Byškovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27711&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Větrná 145, Neratovice&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ldg5H0sp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.25204082286981,&quot;gps_longitude&quot;:14.487894157216767,&quot;group_id&quot;:171716,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ImmBW3G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ImmBW3G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vHFqFuo0&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce panelových domů&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WZ48TVVv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RwrPNDli&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wrounHwD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EBarJjTj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RmLPTQ2p&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9AhC4ypA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TbEpykBy&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1804688,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Deea5Hut&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13023837,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:8,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2016360,&quot;title&quot;:&quot;KASTEN, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.kasten.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13023837&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13023837-kasten-neratovice-byskovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20panelov%c3%bdch%20dom%c5%af&amp;x=14.487894&amp;y=50.252041&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.kasten.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y6eOLqJ1&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2641/14&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bucharova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bucharova 2641/14, 158 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bucharova 2641/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZBOutqBe&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KMHL9i64&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.051700592041016,&quot;gps_longitude&quot;:14.352100372314453,&quot;group_id&quot;:1893888,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_e/51eMIy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_e/51eMIy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QQMdRO2O&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LKGYF2q8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rM3dA7Wd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AIZLm2um&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iq3Bfvje&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OV147v2Y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3WOxgA9A&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WgoqSY8V&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:986065,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0KGXwf3k&quot;}],&quot;premise_id&quot;:1893888,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qvNxqJ1S&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PAsmSd4a&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2604402,&quot;title&quot;:&quot;Trigema Building, a.s.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.trigema.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-1893888&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/1893888-trigema-building-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.352100&amp;y=50.051701&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.trigema.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f1S7aYQl&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Háj u Duchcova&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;328&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Háj u Duchcova&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Okružní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Háj u Duchcova&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;41722&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Okružní 328, 417 22 Háj u Duchcova&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Okružní 328, Háj u Duchcova&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NuIv5lP0&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.622288438713674,&quot;gps_longitude&quot;:13.72182435873504,&quot;group_id&quot;:1356647,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/p1qQ8N.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/p1qQ8N.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GXMnXEbs&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F6osYvgY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sCazynhY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KnfwLYSs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FcVaOOps&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R2kvX45u&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Xh4QIRC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NIzPqint&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3281568,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nBZ6ykJ9&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13169268,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2213342,&quot;title&quot;:&quot;Sádrokartony Marek Weickert&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.montazsadrokartonu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13169268&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13169268-sadrokartony-marek-weickert-haj-u-duchcova.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=13.721824&amp;y=50.622288&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.montazsadrokartonu.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gjOvcdUd&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.549700&amp;y=50.100200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uaJSQlxy&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d6d4f7b0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1481410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1545330083},&quot;docId&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oHAekSI0&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mirascz.eu%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=1NeXWPYKjL3fxEhGJkyGzZNgIRC_GpEKVKx3XL8I0-r7TzstZ5II-0dimLC_ExrvngApOcI4fdMLer8tqdYb1SfoRYy_X4Ji73OcQgbahlOK6MqpM_AVsR-YFrlGX010hgLZCoxuhrzB8Krtb-uVHo3ILDU&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vylepšete si vaše bydlení &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytových a panelových domů či podkroví.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; staveb | Miras&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mirascz.eu/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lMkxjqRQ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1e3ebbc10fa11532&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d6d4f7b0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1543186800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1585474038},&quot;docId&quot;:&quot;1e3ebbc10fa11532&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7lENkdwv&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2Fbydleni%2Fvse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=yL5V5SgWiq4NqYL52NQi0yWY82phdMUl055oyfIxjADyPVp04CcnJCRKWiO90sBPOfd4C_dd3ILHzX_igcJM2yvOXO48oUz76oRY9xzlhH-1tduW7RvB68YxikaICsjKzKQcsC42yYNI2tHC7m7LRBD16cw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Co všechno potřebujete vědět pro zdařilou &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; domu? A kolik vás bude taková &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; stát? Podívejte se do našeho článku.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; domu – cena&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/vse-o-&lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt;-domu-kolik-vas-to-bude-stat&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7lEGX58Y&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4d3a02c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bb8c46bc53093554&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4d3a02c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;717171cbc2c0d090bebe3b&quot;,&quot;height&quot;:1485,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1980},&quot;docId&quot;:&quot;bb8c46bc53093554&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2016/rekonstrukce-domu-v-ludgerovicich/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ODPrjMPf&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce domu v Ludgeřovicích - Česká cena za architekturu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/app/uploads/2016/04/P1010115iCUWLn1B1460736995-1980x1485.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f9mn2pGF&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nC5sXzRm&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qLvyhZzr&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TseYERH4&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e44a83bec30d2be7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4d3a02c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;d1476c112a6341d4cabdbf&quot;,&quot;height&quot;:1936,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2592},&quot;docId&quot;:&quot;e44a83bec30d2be7&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dumazahrada.eu/rekonstrukce-plochych-strech/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;60u7fU5L&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce plochých střech - Dům&amp;Zahrada&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dumazahrada.eu/wp-content/uploads/2017/01/zelena-strecha.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:188,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K0QxGDZu&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:375,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2a6ioZkY&quot;},{&quot;height&quot;:423,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:567,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D1WlXFeV&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wAixjZXl&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e9ca5694f456de77&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4d3a02c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;1e1e1e28e47a13fe7f8888&quot;,&quot;height&quot;:333,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:500},&quot;docId&quot;:&quot;e9ca5694f456de77&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://okolobytu.cz/clanky/po-ctyriceti-letech-bydleni-bez-jedine-zmeny-prinesla-radikalni-zmenu-rekonstrukce-bytu/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BhaaHwBZ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Po čtyřiceti letech bydlení bez jediné změny přinesla radikální změnu rekonstrukce bytu | Okolo bytu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://okolobytu.cz/wp-content/uploads/2020/02/Po-7-3.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z6oBDFtc&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F7GmvgQW&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NHvNTIfm&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rEIwRpHT&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4225181136123f48&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4d3a02c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0fd16ad5322e51ad93&quot;,&quot;height&quot;:600,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;4225181136123f48&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bdln.cz/inspirace/rekonstrukce-koupelny-fotogalerie-vice-nez-30-uzasnych-promen/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KX9v15iq&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny - fotogalerie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bdln.cz/wp-content/uploads/2016/08/rekonstrukce-koupelny-18.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9nNctnXX&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hqSZ10A2&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZraHHdzi&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1G6O0anQ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8c0dee388d429052&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4d3a02c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;2e39390e346b921d6ebe91&quot;,&quot;height&quot;:1333,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2000},&quot;docId&quot;:&quot;8c0dee388d429052&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sfera-atelier.com/portfolio/rekonstrukce-rodinneho-domu/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;goZOGUQB&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sfera-atelier.com/wp-content/uploads/2016/12/32-1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dPDe4nMk&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WkqYTniQ&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1MZEnd5m&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;p8IYNppU&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e04a1c9c3a0c6276&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4d3a02c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;72746c7fa9a0189cdae345&quot;,&quot;height&quot;:1078,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1440},&quot;docId&quot;:&quot;e04a1c9c3a0c6276&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2018/rekonstrukce-a-prestavba-mlyna-na-bydleni/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9eMM7cwd&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavba mlýna na bydlení - Česká cena za architekturu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/app/uploads/2018/02/80Adl32Y1518790711-1440x1078.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rMbPkHh6&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EfIHOBqI&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kTVKo2FR&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0VqNUjJo&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;deb198e8a227c69f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4d3a02c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3a2e0f3e97d2941b1368ea&quot;,&quot;height&quot;:682,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1024},&quot;docId&quot;:&quot;deb198e8a227c69f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/sluzby/rekonstrukce-bytu-praha/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;znuRnEnS&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Reference rekonstrukce bytu Praha 2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/wp-content/uploads/2020/07/20170811-DSCF1583-HDR-1024x682-1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;amupGrML&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;InilbF9R&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nmNQCneT&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;j7IEYHjX&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;917ad2f71455d98f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4d3a02c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;cc78b8bee740433f5ef001&quot;,&quot;height&quot;:1600,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2400},&quot;docId&quot;:&quot;917ad2f71455d98f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bydlo.cz/magazin/rekonstrukce-stoleteho-rodinneho-domu-se-stodolou&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jS62VOLz&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce stoletého rodinného domu se stodolou&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bydlo.cz/files/image/articles/1450/jarmila-flakova_rekonstrukce-stoleteho-rodinneho-domu-se-stodolou_19852_big.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=288dd91cbafd3f64&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rRxmf237&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=288dd91cbafd3f64&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PWDqxkXZ&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=288dd91cbafd3f64&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jda6iOwm&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;M54Tifc1&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;daf72fc8b70f1d4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4d3a02c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e8e8e8c99ee68466358b4b&quot;,&quot;height&quot;:1920,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1440},&quot;docId&quot;:&quot;daf72fc8b70f1d4&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.koupelnyplzen.com/reference/rekonstrukce-koupelny-plzen-slovany-kyjevska-ul&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iwYeHkyn&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;REKONSTRUKCE KOUPELNY - Plzeň, Slovany, Kyjevská ul. - KOUPELNY PLZEŇ s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.koupelnyplzen.com/images/speasyimagegallery/albums/21/images/rekonstrukce-koupelny-plzen-kyjevska-foto9.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d5cfe4a7cc4c2e57&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:105,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ibCOtGy3&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d5cfe4a7cc4c2e57&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dqxZTgTH&quot;},{&quot;height&quot;:566,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d5cfe4a7cc4c2e57&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:424,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kGfCz6Tf&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;r6JAseC5&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8d8e372e35e0ac17&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4d3a02c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f9196576b2a0aedca&quot;,&quot;height&quot;:1800,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:3600},&quot;docId&quot;:&quot;8d8e372e35e0ac17&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homezin.cz/media/podkrovni-koupelny-inspirace-fotogalerie&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5hzC3N6F&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Podkrovní koupelny - inspirace, fotogalerie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homezin.cz/img/articles/1628/zuvodnifoto-39328.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=447f35a556eb1b10&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:281,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LVWFH1Cu&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=447f35a556eb1b10&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:562,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ue2qRlBj&quot;},{&quot;height&quot;:344,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=447f35a556eb1b10&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:691,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WW3KA25M&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;idN15O15&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;H4VebetL&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d6d4f7b0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1538780400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1555137096},&quot;docId&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fstavebni-vzdelani.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NIzNOHvA&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23mistnosti-koupelna-wc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=0x625abyU6B3Kd7LmFWVUJ8qmxB07jp66S_tYP1vNV5oafAMzKCl60qYYUWWwraY1cdroXRlRAcWkIztiygHVqNregmLBagpJyVfzgdGNaFl_aVIMWM-co9eJqhc9FUUj-GPtORJfRlXyVbaXu9af_jDhH4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Koupelna a wc&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d02y0p2m&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-vodovod&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=tzGYbhRFn-iY8LFQhvDQT9sB-DGQZYrC6v50MUCXD-BXIrVlKs4bYdDw6-9ecxJmAOz3rPVbOlcFItFz2tn56DtOLORGvmOCHlnBc-wQA7_CvHbTejgjOLXIL57xi06trFQfHSzBIMWmW4ap5Zey2dMnq67&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Vodovod&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U56yB8Mr&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-kanalizace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=9tppIineTbfBg8U31EaJqdNC8Fu-9IwkmwFZxGXdqvVx-88hdT66ZflcxoWzYAAsWDcAajFTZwWCdbMDHoRViaZKz7UcBrGu3_XBn_HqQup4LFhS-7U1fOGVpnFOgNxqthe6YnS4alDpkwUqw5oi9urNcla&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Kanalizace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8657b40S&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-topeni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=n0Sf6JeefJUdJFyXZ61wUHeuA-hcmFf9Uih1z4KtpPb9Y0t2jvoicUTNo8Vs9xsjHmJocMKCLnB6NViagFE5YchB_6YXgSlOUX0m52R0PiyV-NmoD7yCxo9BRER9_KAW5Y6LCK7VYJW-IrM69PeR6hIx1UU&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Topení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yQfEozei&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-podlah&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ASSLKJXRO6VadsOPrnzAofVTU45t7fEyeHhP2XbyTY935tED7xl8JADqJFYlHYDDLBD2JvgVJ95pCmhRUoxZa8S2SdI3ETw_wDI48Wnf-uky6u8ye84C2qBtukyNwTS817OUrI7_OxjfTQ0ZgU93n2-eGzl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Podlahy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A4nUpWxc&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-oken-dveri&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Ev2Ikq3s6zpwrpvIJeSJyeFTtqmm9Vi0763-i33h7MJUdipiXHheHEp5qutOzHQfRtFueraP5v3FzyzAwkaKXG03nBl39_1cxrpPXUI0g52bHSmSl264Rzt6M3btv4ttWSSHt1KCO3eQTcHGCvxqfdxlnuR&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Okna a dveře&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e7K4172O&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-omitek&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=_MVEu8lMTRYf_Sy1T6iBvL5yJncADgqbFHN29tFOKZXN3dsB5TqFfjq1WeYFBn_Nx6GYrCWwoK2q6GXDD4r3YOAIw9PLcC2hubGWzF_LwUFPnXH-Oae905RmbPLnK0wuNFjSI6jVZuu19YLO8sbN9C9nugw&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Omítky a malby&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FnF24SyT&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-kominu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=4rRSl2c5Df-I6r2ArfrPvyNFwHqeHHTov2SF8IiXsBa0LttZM0ZPwsRAlYdNmgA9iYYkcrHJOBH5Qv7MIv6LUKGZsFCqqOY8XEF6ETujkt3aS5J8z82vb2ZDcq4B9Mq3r5QHW4reo70MoiJ8vY48mniQPxU&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#4 Komínu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i2QM0mrO&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-zdiva&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Fa9QZM8HdrvKDsFmH8b-tYhgyqoFnljnab4vM2soHEDsBk3nCw12fTxNoNRvEb3urdJo7v2Ky02ieuM5z6aCoY3RtqqNIJ4XafwTPeJaLELMVR7VD66tP21d3P8Pgk11MsLqoRDJpPsbcPDfDQ-ELMGghMj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#5 Zdivo a stěny&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rhAG2C8M&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-stropu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=kLlfU1uotclQj9pWcVLntm0jqH6gJ74picU_UM6_XjOeQ7n4rlMv9m-D1_nwh9USzy4rgDkwOVEigx8KoDuabX8vhqCXL-wMuOLpgMniNoD4SYqV0SZF5HE3EqXRBoCVX3babJRrFNisoFBbTghpAWXeJ6L&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#6 Stropy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8QveR31r&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-schodiste&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=-9Kz6hE_9pAxlI-Wmrl98H_fyUHlsjEFGHhc08Uaxr3Iv6HCl6ReJvRIbW3ofo_BEzLKwnfd7iETnorA3QrRNck1Mky-BCb54zrWzf9oVwUnGyTm7Bw2efm3uO8eiPmRekxmrc25Wdv4lmdyhD7kM3aZLaW&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#7 Schodiště&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fgpxqCq4&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=cwb3JW2J9VYzE_SRyXRst3jseSFHnUoBksBYWuvLoI4JF_OyxxuQ1_yquOdnn_4INNl4-XXHb5BL06lUnFwfSIUidYBBKYp7JAwaR4iw0bCqddnZOFizPJcUB4-6RhnofcsamJkX089m8IQ_Tmn9BFS_Y7L&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Přehledně a podrobně o &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcích&lt;/b&gt; a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;. &lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; a opravy svépomocí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://stavebni-vzdelani.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4wGCQbva&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3c25dbc53abe9ce4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d6d4f7b0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1587769200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1588371979},&quot;docId&quot;:&quot;3c25dbc53abe9ce4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffermakleri.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UsJsg4FU&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Ffermakleri.cz%2Fblog%2Frekonstrukce-bytu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=k8O-NUQYfFarl59La1AIq8sSUZV4eZ3qoN1XJdrz4cQYUC_oqtD7WUp5TAF8tFPcUtAG9lqJsbXBW0I1fjQgjy2IZicc6lsRHGdSFdOO4875OX1ZX2BsPdixzxcIT2lW3DDsFVU7LGoWj6onQEGTeouXIjz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu je pro mnoho lidí velký strašák. Nemusí to ale tak být, když se na vše pořádně připravíte a naplánujete si postup rekonstrukce bytu krok za krokem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu krok za krokem | FérMakléři.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://fermakleri.cz/blog/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-bytu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;azZpvID0&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1e4f7dd&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;cnsHintType&quot;:&quot;&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před měsícem&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.05.2021&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Frekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lLoyqrOT&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 11 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.02.2010&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce hradů I. - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg8dsho8wLog&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;05:11&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lQWJnygQ&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 6 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.08.2015&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYQ-K7WpX19c&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FlLcKR47&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 11 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;07.07.2020&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlV1B25N7NA0&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;10:14&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oxAdJ4tK&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 3 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;31.01.2018&quot;,&quot;title&quot;:&quot;PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiePaYDwZqro&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:31&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oQmKgmgo&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 3 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;14.03.2021&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Fkoupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zf9z2r5K&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.12.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny v paneláku Trutnov - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=9ESpgm3bBDo&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9ESpgm3bBDo&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:37&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PAv3pri1&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ugOyJQyN&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;46b61ebe0a70ce0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d6d4f7b0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1608764400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620407129},&quot;docId&quot;:&quot;46b61ebe0a70ce0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcz.weber%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;938wbUwO&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.cz.weber%2Frekonstrukce-domu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Jy0kHyDuvmn0j0b4WWR_0Fh5Wb2PbTEOBcjMjbb741s60Y5QJEGGKlDlZ-dXbbYBtbicCTcEED8p9Y8-2VWtnWa3cP-yAZ7O_P5eIStEnmuJ4MHVYu2poLl9jEDG_62KSlDazKEOFytPLIRZsZS4UPw4kFq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; rodinného domu či bytu přehledně na jednom místě. Co je potřeba k &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; starého domu? Dosáhnu na dotace při rekonstrukci domu? Jaká je cena rekonstrukce starého domu?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; domu | Cz.Weber&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cz.weber/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-domu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2mu3USai&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;93f96e6fe935d1e6&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d6d4f7b0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1576278000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1609427093},&quot;docId&quot;:&quot;93f96e6fe935d1e6&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eafjDcmC&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Rozpocet_a_cena_rekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=hsL1-gy9zqQP0FrNi4uuISPYzLju5AOvI37N4mfT4CNGPIvOZqTC0wFqDMhEEchDteLGxYRejqeOL8yVWt5QNq82kbCndxZcWd9f0a5veE21ZwUrefxquHQkzbpMT9xSy-oTRb-UGDGtbkZZ4EVEHAPBa07&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rozpočet a cena &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rozpocet_a_cena_rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dry1pMiy&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Kde_zacit_Bouraci_prace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=l2jrJHeqV0GnvDrXrNtYua_GiuO-U_0M5rgmwe3Lmbe6hvr2apiEyRuf151B2Fv5NglQpFuhCQMHsOFxiat5J6BfHikSegfXILmrQniMJt-HPdrEQFaKfaqw5kDse04zZwni5CWaPLSm6jXyL6drIQahbrp&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kde začít? Bourací práce..&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kde_zacit_Bouraci_prace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a9KC0YFC&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Instalace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=plET7S80GEeMawPTWDn3Etjkhb4Uqrm5IOgJab1TJxzI27K-JuumtL9F53Y8gNnk1n7f3pVgUyHdRgDY9JBw2k2A1Sqog_n_9HyfUyQKLJzj2m9bZ69FWvTMEVhBYqaL-OEDZkNJP2_czc3XEXmkp2_MUrW&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Instalace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Instalace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;giQoOCGM&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Okna&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=fwbRt0VQVhHdFjhHBazKUC_xyCFJosI_PZveEIrTps7OqKudOBLoU0LqUZdoZNmv3_JVIMcNexF5R19VWRz9JPrs0oH508Pkcy1D3DvasgiF3k1urbLomiJOHJygA5TgxResPfESKW-qxrNI5_QJjB_kkyR&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Okna&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Okna&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k9YoDQRh&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Co_s_domem_po_rekonstrukci&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=byxce0nzoGg_LWEWy66reRThBC4R_ZJn2bC7Vnl0eYJJCxgIeRllfWuWUqja85Ss0IKW8so2ayWrB7J7LIy9Qy9ZGCdQbXJMDtYnSCq1xukSsprhuIMvLEGzaHnECCXJ8GmeS7CnPFmoJbW9EZ1XtXUvMgj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Co s domem po &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt;?&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Co_s_domem_po_rekonstrukci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1L9Cne6h&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Rekonstrukce_podlahy&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=YJrqEz6_1Yi8EfgogAMvWmnOsDermLvQZJBMAu676j4-ECyaxWRaLiuzLtFgkvhvYoWPmETbFjFCBkaqheyooNQymM5uDxi4J-7F-9zjSVE_Vj1qWnh44LgKZgVczlF68A3YjBiLKkABxuLqozcrhNlN2Kw&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; podlahy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rekonstrukce_podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;60P34y9p&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Koupelna&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=1lONmJ0E2o54Dw0GdI87Jv4hPusVTLnjgJE2vUCggp5tJV_dvADKOR-mzvduU_-ly_mn-77kHLy2jKIN7_SqmYkg-gbbTEKUa0j067nNsBrNbtWihCiI-y_6pMltNHJRAfpHRJvNYNGiY1JQWFNk31fa5A-&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Koupelna&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Koupelna&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e5f8bbmq&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Kuchyne&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=VpQ1oSaws93StYiUM0lMQDuteldge8ZYid2eTIwhfc-LpKbvAkaRIiAUKgWiCYLSyzouodOhZytN8Gz0-6_bVClGHK4jyUZXus-i2SERlQrxdvalPly42tG6yUvBA60bz2TP9vKEpFX1w26pFF6exxCdLfR&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kuchyně&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kuchyne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Zc1cPQv&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Topeni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Bu8XGqcZ3wNmDEwMoo6tcrZYa1-uFwwVRCibUSpzLbwGDYWG6gRXNX93XR-RaKtxZUg0aFZab4KYXIHyCeIU4BNxkbC_SalhkmmIF8ejniujprxvyK0WnqdMmKvra2QxV1_68gdK0qPPOfIty0l8GWlstDZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Topení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Topeni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v9XleC2e&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Zatepleni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=6QEiu-Kceg6JHiu1NRFnHdDkElpzM5Mny0FCqtvHOfQYs7AGCqu9dAP2E1SClUNxJgRhvE_P1aG6_RtrIYjzUSCM9LYXjbDRXPXgT85cwYbRABqZ9lcOVLq5WkOQJZdACckDercjAVFhB6a714LUdGXhV2Z&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Zateplení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Zatepleni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ReantfwB&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Cena_rekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Kjb-fkw5l8a5oBbALETIaWCcgdI5AMcho-epOHoR7o2okkXj2XNlGOdG87h_zARyyeNiFFjgR8cfV2BKs4N_eLhI_nNHnGwz2xKSedlUZhf8m8ftmhoeg9MKJi8IobVIjLiWZXFXitnJ2OMpPZ4LkgE_qum&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Cena &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Cena_rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZvmG7h57&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=nFEVIoiLYS2xKIt656pSMShFTr9c_SqbtVZP55vcBmXzB_82rtY13tly1ZXl2uoXhGyxTLPLJ4-9g5fszdr4UPIvRSAiWZT_EDBFOZHnr7ML27zPUZlOrz2UcW1rr2krxxUHaMsPwlJqEe6sWuB2cumRKKa&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Podívejte se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; starého domu krok za krokem ️ Jaká je cena za rekonstrukci rodinného domku, kde se dají ušetřit peníze?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; starého domu krok za krokem ↑ | ŽijÚspěšně.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-stareho-domu-krok-za-krokem&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JwpUewBb&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;news&quot;,&quot;type&quot;:&quot;freshnews&quot;,&quot;key&quot;:&quot;640730c316c05ed6f71cc5026db705aa&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a257533&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;newsPageName&quot;:&quot;&quot;,&quot;newsPageUrl&quot;:&quot;//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;newsSearchUrl&quot;:&quot;//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;domainUrl&quot;:&quot;www.parlamentnilisty.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Jindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran&quot;,&quot;noHtmlTitle&quot;:&quot;Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran&quot;,&quot;description&quot;:&quot;V pondělí 14. června skončila druhá etapa opravy Kostelní ulice. Ta byla kvůli rekonstrukci uzavřena dva měsíce.&quot;,&quot;bigImgUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Fpolitika%2Fobce-volicum%2FJindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541&quot;,&quot;time&quot;:1623783960,&quot;rssPublicationStr&quot;:&quot;Před 2 dny&quot;,&quot;vr&quot;:19,&quot;rt&quot;:32,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2kI4Qpk1&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bx3XQ8XK&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;71291a90f766d46e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d6d4f7b0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1407193200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1407350022},&quot;docId&quot;:&quot;71291a90f766d46e&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvenkovskydum.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ui0nUwnE&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.venkovskydum.cz%2Foprava-omitky%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=DYz59qy35mqRa_qAUaHwkGv5GvpcnUW4jDYmKif1b-KKqio_5lHMMpJIdPGaOXeXWrUfbBn17lWHThMu3YWDF5YvXrBtH66RQkEHM8xNPOUSzgv1WM_VPk18u4G5dESGrlXse-nYyFhOlvnLN8eAMuXXeeW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Při opravách stropních omítek na tzv. tvrdých stropech- na klenbách, železobetonových stropech, stropech z keramických stropnic apod., se nejdříve otluče vadná omítka a místo se očistí koštětem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava staré omítky svépomocí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;venkovskydum.cz/oprava-omitky&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eWFpvOdT&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a7ad88f6b8aec478&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d6d4f7b0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1392246000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1489769313},&quot;docId&quot;:&quot;a7ad88f6b8aec478&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvenkovskydum.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uBWmcYi4&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.venkovskydum.cz%2Frekonstrukce-stropu%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=w5goMHuFUH4VIn6bON9sqRdlE9-mjPaZGAEiV2c5tNC6sEpghqTiiZuMhKOVhe7TQJosHmydeGbhLvau6IZ9dCVPfs4y-Njhs05NvaQlAG1c1w36ZwEuk19tnt1_61YuhzovR0YhvX3zo0dR33EowgrvhIj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; stropu je potřeba tam, kde nám stropy již nevyhovují esteticky , či do nich rovnou zatéká. Dalším důvodem může být špatná tepelně-izolační vlastnost stávající konstrukce.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava stropu svépomocí postup&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;venkovskydum.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-stropu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yfVDIuxw&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;8sN6kepvRJi8LBoFs0bp32bl4tL1szsxtogQwfC2Y7d4cDw2XDTmXUk_xvN6_7U4eXF1QgAQKuUQJ45IF8c_iRSHbrLF2xm_e3gXET0PH8I1XmzyvF99i3gMtQHTDqjp4bzsazEyc2PD58R4OdNayplaN9lAw2nTpz5CIFEB0xz8mIAUiG6KaqU6VvhX6tjVJUEd6cPBFTxVoBQEWkYyRfnQ6e6hEPq0UU5w0hk9O05RVxJb6SPOEStzJJQqUibLc3OCtZ2aZTXdB6H-0o4SIzmdYHu-euY4dao1QJ2oSMOPiTcXRjfR7o9Snzhl1otiOB7xqPfFUMq0M1tGl8V3Cocn4Sidnw==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;8b2d300c-f40a-4f89-928c-bb1051d2107a&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;EZ7vdsjkAnckfk7l_pKToofVjQQTATXETd9itCG-dd63RnyD5ZP-aYKK3F2QI98peOu0oAH6e_E_gISVT0gRbS6OQz79V27gx5dq7FXYnJZauUROW0T8VCjwZnsHEkWxRpwaKj-YaD6mpYzFlWxKRRVA6kVhN4b_hrAtW7L659kBhxjqMGlotCWrVXRvLHZ-OkK03qzyXnM0ySEGjjRvR-lSCa6PJNVuTkM5PdWBkaFAdPycHDVNU50a9lAGqmfKStIi29SpZ-LotpZKR7AvYR7Q9hZDEqjWXJ5mulPqZmHvEd_3fxCvdQn00drWNqJFfItWkPylW6sgsr3JHKFU8uayUSKmfAY80h0EB0wmJtzB2vRhSPWgO4ymk9oK8KlZ7vqz7GB7Uk9yRpvgJW2Zm5rsRO0cLjuqRuaf0QPJQFJN-bUGOGk1PX8K9SdISFFpVe2m8qvn3W3r3XByYvek8okl7z199xESODPqaaP_qPT639SMDHM18ejK0-YUTSvKfBd-YRqIANOA3UsWpT3HYOpNCqt0QIZYzulosEZKBI422fXk6EBqPiE0AEzPyoy2525ShJT6R6ifq95Rc0mBYLrHwfkwz4QuBplm4knvXzxXH-gvjLxiIwD38OZ7ugRjJXV5lf1T5947Zcfpo5FBadpLTsxC5b2JSAVwdSKWGXarVCAFnSNglO0-zKT7FMNTx-MXQCDDRdFHTergW9j1tBW3T-jyHDh5b8sDt9Lav_8zxcb1AfGKeppizsYBaQ0N08m2ZZAQraPbXR9lMN1p6K1bspvKZU2cQJLpjuv8xGf4wLCNFAXA925Np54TgAPD9VxXzI-e8UCbGYw5TfgG-ld3qPSvxtte1BApa1hcMSZL6CSEHkVWjxBgdotXIQR6i5g3melTnj_DtH4ueD0d1TYlkBUxr7wGXdyVg2urTa1TvYygZ2Y_GsFPc_4EWT1MjsTNRTOuy4iOTbzRJgWqIw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;j-Df_c1T2IVWor-2cmjtoqs8WtPkxFanBvgoKr9NMZr8vu_IxesFdu_n0CGBCeXdcUIJsT7wgi6fC-oR0t0LLR0mTMKO-4Mp2Ui5vsCdiQb-1wz9Ni7gbKCgfh1kzA7L9knRpvK0QITdDUPJhXxDFAQD3ooDkrUviRNuyCF-U4YXufmqrNzv4dwM1E1Imb2LMRPrRcfMhOfFLHOvOnnASXuXjiNHjjS6OljLcCIqtWBUWEmFGsIH1nTs93Rp6rUcYRc9S8esT64-j_z2lcPIefj9oG2lHIlrZisVsg1FNeGH06eq1A5jF5Mf1Ke1WWfcEJwKitiJE-SBYqKWityxqALIdUyBt7EBkGkOF5Qd2VKppKOfBzKqFYA5UAlwY5bC-HJsEnFR8mYT6y7S-H908DSqaTSlrWK6KTcvsLtrZVlEcpNq1ym9JoFts4kRAkBsaEsLq702fv0EHI-bx-o4TsUghgC-fY2inzcx-nD8H8LQfCLkAyYjYt-fP9ostLlk7cIPuT8pYlE_LVP4BjX2i5dkCkBl51ZOqLQsBuCBRKWyx4Yhcx1VIGCUcBu2wrthOCqwIhvlkEy4nuwnrhfnx_ev2oGRFKifVS2stYab04G036Dsqezm3ceKMP-4_fY7d8HN1YuHRpqXtS00sE53-VW_l5DxodpKoqYqL5BWCAnfmQJew2VNY4c=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:49900,&quot;minPrice&quot;:40900,&quot;offerCount&quot;:32,&quot;offerInStockCount&quot;:29,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VCa7fa5s&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;416 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dpqpq7Xu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nde5uzuu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8p88Z4D8&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UhaXtND7&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5ssm2DXG9QuPxBIUl61g7B_EAzYzINwlsG7wtVKfdhoLtSIElfJh-MllmGJlxWFdfFovcZ042A0c1E57Oc8AGe4Icpwr1OjHjkwndD5fGM9y-6fGWjnxNKzCrxwiJnkQ4T_Siz5Zs9DE0GZS2N-yX7_nf-9N3h9rqvnfO9daniuf-4ZfDHt4MYIHjOjMW73jeV3xA-kKKcmlpRaSQcbVjSWQQ0p5qd2dXljKqKcp34sDclIS43pcuqR9WrXQTt0tUBbwmi-GVDhJkp1v4RyapA&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;347de07f-e727-4d2e-a502-2905e672ed8d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;otRsVeCO&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;39&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Gez9PKZC7n8fM6R5aHT5ytHWJFqEVj-9zHRd0GhZZskWEaS1LYKMzezYa-uW5RvK351Vux06xaLZ9WywuhYDAYWlTgiBAzFL_19wkL_sN7txRKSaORzLDE85X57Ux-5EkNSNBQBq3bk7-Yn213gmrglHnd5kKJetj0xaDqrhVnrOwXr1xJCAlbkXKlpVichee-DkSQDgXx1yAKiLT0epr0khHb4r3jqUu_yc7snUIEYfxtarc_FjA1GIRENQxyYB3KMe4HonyEcRvfSn0hmIQCwW-fSCIfOtKidhp0xA31YRZzerHZ8-AeGoYKXDLUzw_j3JO-7jPeIiwvhQUisAmJopSbfdgsW3-BEgSkRWiE0QAO2Qdr8GVkzgSkxEC-hJ1vNkg7qPerUKH_W1J4S16qpIW7MT69zeZQKDBNUX_ZExIWPxtWKAvXAKfohGcgcy61KLrt2Xcg4wTeifItSUmbuVKcEl_AKwKn7o54ksBo3Cd2aT_Itw-PugAe2RW5n89HidXgDoTnuQsUIr64MxJZ1ui0D3u8iZCRTZL0i1pJvoxS-9Jsppna2d20cqjeYorUMtMhbwSENZkvYpVv9wCFnyJOVk-RUGqYxbhq0lWvXp_tkbKdPvw0Gex_Po4gcCZCSo589L1lvvF8mA0R-gj4m2ZCH11Yheq6KTBvOcMxcPyIL05SoWNmdeFuIbmdZ2Fvosu-F4mcbR6R4VCCsnrbcWcAVcsx8KIGyfOTBvG_XlLux4GL9z-JKAJbsDGYe_9OJqWPOTId9j56sQDdUyCBERwjjp37m31trj48uTNtM_8FZRyeyXpcZyzByOO4KnWEqzxS8-P0A6LLSLhsaCcenvbgughvobk07NMw9QVfvkEoodxFJUo5ysWt1jTTC8PEQBYNtLVzaYdK1syVpmT91qIOEehkCNTj7aBLvkds4e025cK9eKsa-Ns0cPsAKD5jhg2Q79ipEwzFlQnDHZjw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů &quot;,&quot;experienceCount&quot;:5,&quot;id&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;L9qHu12r456wsMM3FltyDSOsI9uZ4HpHEgQKfdd5gMhsRmziGZ0qYkO4QEGnBwlWn5XhVz7Ofv4DY0bCdlqdZJHRjj0nMMHnQ_nq_n0hQT0Jh07bnMsxIJJihtegfk53W3PhW_DHpHUF7CelwH48QwYVrYBBnEGO_2xv7lomjc5Dkqqc_-E1kAut70biu2dSlvF30Hw0awHAyqjugN_0YOREvcaW50mBQX-y9dINNwmBsOP3wZc_9rn38q1J5CTkk2BDN2m5VpeD2TYPo3LdVn-0vVn8uSNf8ep7cU8uL2Ht5eJCxyx_-upWYNJDZI6qoZ2SD7vjXYgXTUrGZiLESpqQNhCxsJbtn6M2mmWsM5iKmj_TMbUkoHjiBEdFghDl-d69pcM_L5KFs7oCquiPA38-GUSDXu5M_JUGllY_vNmEOxp1DHH5zexGhZSbjHE2NZHR3io0JASTnpLWP9tlPjD0vUX4_jgx5au3rB3yfhxCS8hSu6NynpTICRD5Ape8COcKFdzsb-8f0L2aUd5yw-Jgndeo0c8PBFBl6dz9JSPX1izftzfw4wRDRMsX8Qi8j2t6MQzi2pXTHs5HdVbUhzINygXaNRS9veoLdQONeR4ZrTjtBhibGqcWj9hbd1_49-ug79pqpiEq6ZUM_ZosRlCaT2CUOJmiVFlnZ4HeK_uroSF5nAnOrik=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:40100,&quot;minPrice&quot;:28800,&quot;offerCount&quot;:34,&quot;offerInStockCount&quot;:26,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7egzMKJt&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;288 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0pAHkLat&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pj2GISXU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a1atXo1k&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HJOQUqu9&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IlYEHkUFxYEeazKAh3FG1tds-gvgOauni4J7bAoX7v6pGdLCR-wYVme7VnGhM21YUI5Tx_nIGyHmA-O4xYMkC8IrbcN88Fv4st_UlY3fXo_krtLoT9wQJxFJsQoGdCk33UQCII7FpCRypUJtbvbR5yVBEeaFKWoE-uemf6yHs6YnyjRLT2e3kJF0W1dE8-Ve1jWXShIxht7yAYwt4RWs0e38KZOonHYb4Pdts69l4mJWvaGl3h8Ilo3ZFP9mk0tTMy8P3fi-p3ZN2nDEJnXShzbtm25WLvDVsYuYKbdgwdI&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;643217db-18e5-4fe4-bba1-5ebc7e41d248&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vc6d48OT&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;40&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;9kV2htod5E-z6Ar8J0VJ9cUyfi4c9xQ4Iu0Bwy_iZNx5SOoQsAYMsCdtGTjUl6R7eQuM3F1Pz11NuujZ37UnBV1wAqy55nAAGvdAhjiUP6FmyFGrTi9CslGN9G6PWcxuBcNy4FF4gByQsSG9Jps2sG1PP5VwmYJuCru5xoI9PJ9jn1NE3zPyAANqQ3jUMs7k98w3ue77BENO2DYQSjL3vvXn2qhbUoFc4nXeqqOTEFctQFG_wL-AFR0Cq7QoWtTTy6ivhrs8TMiQ98OGls5NF5Qh01h526Rs9ITCesg3nBLSGEE_Y9TdWcWXTqjhzCIVkCdPO1HHpsNrNrARaQI9WZpZic2ZLHDL3jMTHBxA_f5OV-GS_zhRGtQY-LIh5nbG1U3lDhOM5jXqyCt-VYD80Jsf20SpYdaYFBto-puRgdFw0nZl529iZ2ixBheAq0BMCCqf-gGkEyJjZ9YUCZZmdpWRWU1dlJobcfXGVy3G6Udy82-9EwHJbAP8DvL0F9QAoi3Uvu7k_MlKtefolvVNV3dF2gWg8Ftobk7rUScmDB_QJNK_ICRtmNBaE7KcXVIQQZk4QEqpjUysZcKykQ0WgJGH8IYr0b8aCb6z8v4Us5hsna_KMxCztwwfczQvqUc0q3E2MQFXyz_cgpPbClB_MPpWRAzzGZIMQUEhAa5LNegxDnm807wry5SerzqxOmdrf7QH1_A1AAfGZ5DAPQujQ-mb8-TDlkz3GTCyZSLlLl2soYV-_erTKzQvtuwqriCfcJ_F-B0o9nh1vMcp4cxxZfdzJhUrbYYchRvsdygIwy2UAdUGq_B8A_EJ2V-iLGNm0yFrYA_888AGEh8CsUORyPWRvecFOd6r_BnuP49N-jwOrHTnTp8fT_2BDONUU200wsm678ohWZSuT6tTyyqLhJR1EO7Iu7dmlViqF4lifbDlRYKMTuXKad-RE-sR6xL19BqZP2O4LkXcfRe9fxHYSg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha tématicky navazuje na publikaci Vše o stavbě a rekonstrukci domu. V tomto kompletním průvodci se čtenář dozví stovky tipů, rad a postupů od základů až po střechu domu \&quot;krok za krokem\&quot;.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;YuR6e3CoV3W-2QPZeG_Qj7KDOUo5zkIDY9wHoEDU3wJ-Ss7TnmBS9Qsp_nRAXs8Z7StqujLUcjyFccP7eUDCm8jty214Md1lXBpEgqONPYTraAVN-s1HZPOwBKoi75R8kkd8bU1rxNRmuJgnzQb-MXpcDjkIqrJENPpYATRgL4aNTcUOxYxw9cpcLpD-mwcax-sW9nIOsjn0R9NRIBOxuA8xBRr1BW0S8KoWUlKD0-EweaRFqWmtI8U3kLuI8BGq-1qd9TxkSuKlN9mrgI6aof9M16p2II34f4Hw9HRoWSNoITuttId9BEvvKHn9DcK7wNREUuHC1chvJiMUFg11gsEwa-KBsKEKVxXff9qZscmft5JH3yudXUCq5reXC-YSrfzwCKpZIP2gFKxVmjR0hl9Eotkl4FJJgbUQwPBARQmjrcrUkzJIpXee9nPHxWg2ZPzFOyjozrn1uFSi275SRC0bT-BTVhphaQtMCHXqBeDZzMr7dxpAmu7ZjhuobmkZoj6TFbZ0W4qw4DvQZa4QIODLuDlrtxJdetvkftL4o56tq1iXoJV0oUCq3Ko6_OHk-w9R0HSdVU7PBH2H2jWZulzmUpcamTK4ApGlIG_bLrKllKK8DlKrHinhwV36Sk8IIxwa6wgWtHy3DTfyuqybPxxyglYFE84oCDS2qMljaqlT5Nz8MCE1NQM=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:8500,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:18,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pPKX7PRo&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;128 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q8XkifOP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MEa8tiOg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qa4B0qq2&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_e/qqFBHbm.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TVpcYSVt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0lO4O_QShoBd4nODXF7QTSFEf6jKQSx7s4e4YSB1UuvQNe6FwCC-htkRwqHXgLppn9PNEOqEuq9G-s0A0JZ4UUsy6gA53XebhtRyjHOLVbpkmDQB8yvPWoeIBYwLECkCpRkN2kEqYPanTYr9_DQq1f6LD96aCXxUFS07opuEhyJjmR4hv0E_KHoXsX9dBFX_lcIZ8vDu6FkV1SQoCdO9jSpzuGvw_bGw8Va9iiIO5_q6nudOqXBLzJ0QJfQqhD3eDu8NK4xjjqVycGosUpAF3x1Dj--dfo29lxkPCmJn_Ag&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;963a9520-da58-4c02-918e-8c6375b12cce&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jaga Media&quot;,&quot;id&quot;:&quot;18103612271113261809&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_L/WheBXC8.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jaga-media/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;i6S0nLJL&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1276203&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;41&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;gOy9kmQPDFzl5tdsCahijwY4109hKbkqS5oXCmm0Nq0L2rkWmkoO3l4t8TvZm8ojv_LIEByYUb5NDj3Z5FokkPvKlOCYOmuDqIiEkJwuDUCULI8Tdwtkd27_SU9CM_KhuWmBcLvn1xRoYDGUz1oVKQ5qPAUlfSJKtRnZMl5Jw22JFKRfrtTSZW3KyYQMeOBvS10PdSjnqW4C8Ejz19J0Cr995xzsMj1WaBaq9sdAJXgsbWNq2DYLiENVX9TtnhLWOnwhKRmvE42LK0I_XlmBBdaIl4Qs06nz0uIX5YuuPdGenIRMjOV9pTjmVnfhWzcCR1NkBzomUbOOHVyFpD5LBsbP6C9xzsXggf0Dy_Cdlvh_naY5uxg8kJHi61uMjV7qEMxF9v68OKEERZGwaJwztQfDi9Bcts8POPa1GFTjXrKdV74g73l6zxZ3INzn8UkIfz1WwwYi4TDxno_I5dvzTKw8H-dnDQk7xZIDpjt5PT7d06Y5Lw-i6x1rE4sWduH5diBDHDXDk_RiCQ0n80y5KiMz0Z8y6G9kfezBj8sL_whAxHCu4Ai-Go6NN33GVR4pAI9wKogeYRC7VXeQrBtK-co1A5IbZkxqWeWxeZ_e2a9FQw1NPcwiuMh7gVqMbyN_RiB-N7sPjsYKxQw3xlgVlPEuiAAQvpEo03SbxYcLpoZaRoO0icrjRO8CwnST_ww5B5KEEbRAo2-c9Czd51EqDFIRf4USiokF_-0wyrNOwdfnFPMuwGR4gMpNWR-tagU6hleTfNhx_BWV3v5GHsvRVQtyBdkiS1a9da61o1no1LJNEnJS3SyYNp095xJJREk3-oSjkfGDh0hEDNrkwMNflLgwaBzQtPjoI2FHyuecQoNpLT_wwjYuQ2-VZj17RN0ZbG7Ma3J-cQyArVkcDT42cGoEcJwByXWl0qq4VbssILS7hjXwF4TFN3FYe1KSwDLKPA0J6EYLMngng9VeHi7VKQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro všechny uživatele bytů a domů, kteří si vlastními silami a s co nejmenším finančním zatížením chtějí opravit či zmodernizovat stěny, podlahy nebo stropy v bytě. Autor přináší užitečné rady…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1276203&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;hHgLnrs7bS4hjeuatAf__bA11YQf4phw-tER-AdHYcjkP4x_cJkEH5v56HqbJ-UuL8GHRYq0hEbirVSvIRhaDypg8lO0eCPQCgpgfp13gA1Nd_v3iFRF4kTQUJUSFprF3X9VH0aH0A3z7qwd7SQoBf49ds-aFCwadfncHhuUmY8A7aS6IylExRTGI_Vi84k1bbtsHeUvg95P2R9N4SkRtak1coQXcsuModAg7VIKLxD7Or3_ldY2l62NztTycj_n2p7oGk5Atxd8mL2LJ5MZlf_P6dtknqSxfaPDPIPFH1IMUJbG-SKcth9Esl63wJswb7LtnWL8fm-dHN9fVcBND1Lh3idRcZ1Mxy3cFaalF43TeMoudHp3FYP4wx5nBmmmQVPN2wK_ZMTmLdtvMcIJDfluBGM_XNMKHY9kb8RZ_BZUHVkuP0TUZSkVWKVHSZTw8cDx85OwPbs2q6JS9maIEVBy2uLaxvz4TeEAMXaXNWGPaLB8lKLuFhQT5t5VF1CHmmSkNzpdDJLCq2ggCtWKELPzL8bvbLGQHWl-728-9YGuN3e6idZax9SejjC65QRYBbes2N3wpDRVHQvX30vhum3jvktmJ51qm_6T3VPYBH8zJd1BRCE6pUaWGt8IOcVZGDAoPT3zbM61OT1jyWObSpL_LZC8gug5lI--6UKvAiCvvwD3t0GIHWw=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11800,&quot;minPrice&quot;:11800,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;62U7S2H5&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;96 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jso5kWbU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2011&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RaOURfc7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tmyzhdXi&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082847/img/29/382x550_A1kRJf.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g7QfFDKa&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Q8zUmTyFQndc3K4I5nlhfdIyJqZ3jRinBYkaffrsFpj3RbwOrmSs2JNwTlgntG7NOlPjdZXuoMwPLhci7bkIYmAyemEhCebmEboP6hrQJggH6weUyMnI0ZWu49oeRYdnmlyd6yXTxRRdTDkkrYHv8CrPcRurVyHuwB1kiPYJGk1PCwHc5niapBymwiTh36q6W5pEzm2TU3Yk9QuyGfYwvIscYUpCdCXm4o1iUGuYBwRx47JKzcdr48VHrFWVtLOV8-WSNOySag2bLSmU8wt_HxJ_OfCKpYDixFlg6i06J1M&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;da160bb8-fec9-48d0-bc28-d60a8dd86737&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-povrchu-v-byte-svepomoci-miroslav-koubek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LbFufTPr&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;42&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;GNn7TDPnmbYjnbTajuwlfTApjVE2ce4QPCSc82gVL3GzDVEz378NAoHpBC1ln7h9cfAIjkYdnm-zE_hvPcioghnfroZqAYna1YOfMLtCeYdlQ7atbAyz8lXgb6GaaBaYxoFHh2JIqnEx1tqTwdiCN3163qvo_qkZt7e1C7XOOu5r5m2bITR4R0Q7QPrjSUuFX2e7qzSm_402buuvsKOjD0rEDyhVHmSkr3JqMgjZtrwvsFKApRUjLa3qTZb_gQzkoTHVZe8w7Vqj0-HFAyRxRGwb6xdOUiSkkTj4gaIFkrCgxR8KoAppjYQlZGobZBU7wAOcgLaMesClALZeQqo9d47OTbrbrfb2om0BHsM7UTHY-jQGmPjDiZYdKInJBnpEg9qizkJ-2wJHGnu8HOGLPT62cVqf5AE40g6ZidSj0FNbGBRiw2VnKjYhBX8uQ2e3w8UOghjZx5W3OHkK2q3P1yaC1ahRNLhbp_xbHtcxV5oaptgxpqUEZ7PbUhMghL6lumJInMu2gsEwxz5kBl5lwh7oB1wy96jSpaHR9Wv4HmZS72h3rIRWQ-WBEHuinCzOoWO7fmyxZqzAQDlHCm5OrmZAJb-m8Rk8F1byDUgdLx9QzD7HW4jeXiUswSAXOVji8rziwFpGOruQlqwWwxOWulmJwkFsa46xwR27Lpxqm0V4ujQq0Y2k2V3mYouGxLIStpxITJwYfxnlPz5YQfyvaRFSSyUDAWQx5QkFTjne_sJd6RB0GizJbt07uMFnUUA28kq3YkaT65H4Pt0s_wT9CMGPeYH0pjDZK7T1IpfhvuTC99ds5zQz3rdQXBYMwLG7XaaO1SmuNPNre08fQJiH_Ww-D_vXUZsvqnKdRfYWhcX_-1ozyKtrIeKm9UDDlNfmIBe5LgacHZgOAbQPlSNoF8rHEKgM9DvRRQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Publikace se zaměřuje především na údržbu, opravy a rekonstrukce zděných a dřevěných objektů a konstrukcí a to na práce, které je možno zvládnout bez použití náročnější mechanizace buď zcela…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě Václav Hájek; František Vošický&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;AoLxnNP48PFE8gEc3kNTqadH7PegGgmhyQ4fW6XYoRTRZMwvwz4zFsGy0oHstUPWpQQOrBGw9gAYVl3MC0CNUVBulswY_HS2YRN8pwDQRCg6Bmoe_zm-17oEdi-Yzn8kS_I19m2azE52JaMX3lZ6G43npAFp4f2TtSp2b8jtFfNfNt2xuY15eoIWkx0FLZuRNOuZSUyHu5VVqlNPQj99BqKCopQpEEfxNLGTH7yPJactBsL7n3Nzln0xnvRlyRi2Ul1pC2ibIUZCgofhgPxQQ9rS905rmPkY5rn86HgWkLZ6Lb-5VM3I3XjY63rYQQzMQ2BiwTLmwfXjiVN-2tj3ru9qJMZ8_WlvZHgfDTURQky1Oxsd5cRCY9qiRhMXmBAjxziL2_FiX4VLvI6ol0A594iN5GnNR-EVTto_j5glks-3c8WT9fp7nZ8XBoL3tnYZS8d04R6OLrlwU9yLECqLBVRx6D8SRnALhrdSsIXjcg7CyuckZYZJLq2gcqBenGF2fOwmUPXThTJ3w9EV9Cle5eEvisqWpuAHwdpGvf1DFx4oR4qxpTcbmn3mXZOSX68pMDNu3_9MuKho47voLJ2krjUCVVZKNim3dDe2gxTxRLkHrLV8lzfitdx-tg94hMay7cg=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:41900,&quot;minPrice&quot;:29500,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HLH1JWNh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;222 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LPMuByaC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2002&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RMDJNMGE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6L5D1Kcq&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15070273/img/63/432x578_wfT98W.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;14upi918&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;xkrdLQv068fANmEsYZttT_duHVbc9AvpAMkzWtftdOGQdPfDXTciIz0SL9N9mcFeN8SMJtnbW51l9CvYy1KRDYhLhTu29lYqDq0K-XdyRpx0V3XpoKXFHO-7ZYmInkjfKUVgFv00x-J_0O6rpERS4P0LXLSetu6RsGQHW3Jg_eriSZTDvzqg0u0kiHdobtLDGay4SosDq4ybJF2_soJTOFnRKDvdYBMMbJ3S2KgpuxKXJh207oUhU_rqwMXgE6Vt8cZTt6mWV8UEszJxr9lI6UIUbClq3wzBIe8Wo1uIcAo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;260ec2b3-0836-4fe9-974f-aa507a751343&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravujeme-v-dome-a-v-byte/?varianta=vaclav-hajek-frantisek-vosicky&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;npq1YoKl&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2036367&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;43&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Průmyslová lepidla&quot;,&quot;id&quot;:1425,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011258/img/93/320x200_Y7VGog.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/prumyslova-lepidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1425&quot;},&quot;click&quot;:&quot;hzA_CS9IxJ27dnfSjtR4hXhLaBjeA0gBVMYtW06KPmjikzI2yaSsXRM-JLihsaNetbExtRAWwxY3c4HmfADx2n6XsCmOgALyh9-pqrysZhZbKw4KTcUHSojDIwTOwQE3BhDl4wmkZAZoTK78boo1ddYSxIs2k0i7wJdijs89p7_t2W_zoLTN4_EM_785fOifeUcWRA1ilZFGChz4pudq0XhwnlXH77Cs4vvuT50OsRPB_UhA6V3xwn8qXC-H9JMvM5deAnXK4MiUmTfb_fxq0NG8fwt27a4GeKMyZAwT3ytJnGGswj2dB0G_qsw5Bg-Y2oyoqJi8XV1PjEUidOocloEywjeSXsIwWxzGQrjqKdM6xpJbYnzsPscxknINjLzT1S1RmtnlzDj12NAAoKc-0Yo_VHa7waQNwBDVXwHmMUcWvNuPySAitqF3K79Y9B7EXo2MRDX7xKmbrJhyMeNMwBIZpJDsZ99tmW51u5PTvZM8mSi6ONT2SUzR7H1hFJjCO24tOio6RUs-ENjhmKjFnByk9oQA7CZDQUg-pUAJQbvmt4sXd8iylxqOTV3Jp9yQ9snwluE-fc9kXjRcvB091pyY1LH-6Tob24JsSYnlfu3iR5LCsXTVjuuKX1_Dckz4uPflWJPi4vOk2ohkG2M52bkBASTSebnBv5txPr7dm8fkBrPsWqenqgs5ZboKfUlpKRVOn8HRT10XggsjBMzUUROV-Cgw7H1mlYzMkHoHR9GGAIyKrdZRBFJXD3nEmaLU_xG5HiLeIhXKn64ioEacQSE77sUFH-mDWf9eI0C_DbRj_Q0Q8VOC8WBTgmt_pspwoLX48-Qye352L4KgJ43RrawcDMSdj48gWYZr09_HrO58M9ecxx5hj4TxgUl8czERJumrbtZXO45gff36c2l1WeTKtqI5k9vK9eADfK_whlDhsGAh1rIzwJcaPMPCQK8eQbydMOs2lMPqBFnAGAI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;K2 Gas Tank Repair je dokonalý prostředek k rychlé opravě palivových nádrží a chladičů bez nutnosti demontáží a letování. Zaplňuje malé dírky a prasklinky a spáry. Tento speciální preparát působí i…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;K2 Gas Tank Repair amDV167 28 g&quot;,&quot;experienceCount&quot;:6,&quot;id&quot;:&quot;2036367&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;9Dw1Bp8ZOIqzdckvgOlj3OLLKRwE35ZjlZgkHaHcbCUJMj8-f8D9nwl6OI5Tm6Y-qA7w5xNXBuNOT8Pg8IljKKmu9dhhyAlXWU6KBsu7tDQfY4jjOcjAQl2qbzVp24OvnrS5ASvh73ybEryX16gGOW7kw0r3av0a32BO5eX2kIaMdyyzWKdej2ifOBNTYFNlZ_9JlSYwKP0oqT7c17o9ukd3Ypil7pHBeuqRJWsE9NdGCSxDuCqMh0clF_Er0OHSI7FuWp6pZqOa1GCDk2DUHLkMhIq1rIYiqEhJxXHa_Y5Mff2jIcLGGUXaABYkig5wbtP9DbIKJvXLYsjEA68YyaCDqmqrMIrk5vQiYY8LScry0UFrqQl_RlH56fxLm38JSwffIFZ-5LPOZt9HQpK0fNVKQCKxif2i9Ci1OUclIp3qG6l-g_U7abjWJL40u4GnAoNngLGCOqXOO9V7b-wSm1xLAlIO2AoJAh0WRxVk2svS8h016nP4LcoM2AbXtaZ26AJmI9wwgqeuq7S95gkIr_3LnsC5LQUkxOzaNm9j_9Cb1g-ZwZVoG8ttjG0DDn8RnMdYGcng_t9VS_q2M5TO2bDQu5JhBG6ftxVRq9DACekTiMaInNbgMyYqb1ZfxioDB38b3I-PfX2XXmF-NWvOncyadPqMKRFDF_NeDiFB4zuqeh9Yl_Lq&quot;,&quot;maxPrice&quot;:15900,&quot;minPrice&quot;:9000,&quot;offerCount&quot;:51,&quot;offerInStockCount&quot;:40,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;balení lepidla&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;v tubě&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rGyKEOq9&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;velikost balení&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;28 g&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pplmi0el&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_D2/vEnk1Z.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;74Vhirml&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;K2 Gas Tank Repair amDV167 28 g&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;XFQe9ph6EXZ-0QijdLPgL2ojVKsWtUJoX2vWi3NR8q2OEXn6DMYvdakFAb1aIZRysGz-glOUIv38hmlo9RZErorx1_8B1y5vIaqxTjmVNL-ep0rUEN5Va5lhYdivbyCHdhwvPB5zWVhpn9ARBCmZstn5guuz1_n1jO5Vq4VwfO2skFXJe_vzkUY_ZPKJH2nfvBiQWCsMLyqeHHM8Nst3336TLnNi6kxV_T-wTVF0aBrRjTqL7nf6Yl5nwbQl8qBtjSE1frzGm6DNmdcMV42TglQhyVg2OMiXCoitemFHzVg&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;16eab93d-d957-4eb6-9632-ed8309183969&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/k2-gas-tank-repair-amdv167-28-g/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;K2&quot;,&quot;id&quot;:&quot;629954225125859240&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011266/img/52/150x150_Whe0eH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/k2/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=629954225125859240&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6vGJNuRD&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;755915&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;44&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Technika&quot;,&quot;id&quot;:1062,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/63/320x200_tYDKNd.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/technika/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1062&quot;},&quot;click&quot;:&quot;F6u-EHKTToiD5sErNHwruhSeyDjHQ7dwR1PmTO5PlGtzL5vm_lRYS3PTTh3Kp-GTXKa_3b6sFwQa8xyTmI1hY7oRUoafoat3VvFwzgLNVykrQn_gT9GpTIOO-lX0eiedCvueYq0r2fpyRHbbvNQX9gtLeIiFVQgPzsAaafLd_olL3pug6AL_rdd3Tr17VoorHkuPsPkSi-_c_XkJFS20YaJZn6iWUC7cez6duFH3Vp1FFB_mJWO4ZifcHgoavfIssd4JhVmY8bGCTZJ-BeXzB4P4ZE_kpWZ_QwZAaG40Pg-7qhR5ryaL5-RKX3tUtpw2qSQKEERyHWDEtRoeMsv8YcpxnRaN8gNFUNQwzlEczIRXGE0qLf0sdRwDggjxRh53iZlUh6UKaAcCc-WyuEa3FAbThQNOXlrDlmmh9NDEGG2qiSQ3hhY0bfP2bLdNuEBAWVCS3fhha-UUHtbvzTqOj0cPbr_I_YSEV3keoCOCMbk4txvMpFtIBJgD0lL9O1KOWV2suxqmIb0HKqNvpqai0aywc32m4eLfHM0BVPMD-uV-B-J9Ssq7u2u2aq-zKJqV0wvMC2CA1ICUuPEHVyyJ_c242h6DA8YpaGLfhF7cIUhAtFchFOvMX9t1IQydEidH4WgvfhJNk-k-OEQqvL_O7j_RH0jX5BRUTy5s9O-ZkGRyIDYFW8eg9cHFs8g_LR5jjlEzGgt4tKn1sWGYrZ21CHoxyuldtI3EDwGJK32Wkccupn_e9MPAGSuZob__uB2q7g5SvrSw281FhZbdW94K6cZvGVItmSxVm1MWtBjAQcBIM-ZVgLk6Be5ReIBUxYvHsMfwlXYohPjP6LkoqwleZltNYxIbX36oo0ncvummiz0L4NlUtkKK5gA4a_22XIyfp9KLDWxjAgQ0b18FXscy9I1g-w3Vwn5vGZvsb_oPRfPwOWxFdOBZmrwIvSqBH4NLpAhiVXyymurK5w8JONnI&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Z obsahu knihy: - vývoj a modernizace traktorů Zetor - nástroje, pomůcky a přípravky na opravy - opravy motorů Z 2011 – Z 6945 - převodovka, rozvodovka a koncové převody - schéma elektrické soustavy…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravy traktorů Zetor - František Lupoměch&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;755915&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xUk9bn-a34tUwIMIARKvSO0_WGNK9rUIfk7B8mQtKYiZaYNMrJNrPzpu2mzB7Kq6yKa-We0q6mzgWlcF0KYvCw6qGRsEwhHow_hQCBBMnJQcgJU1120lowYOyjmn89FDasW6HLGgZH0P71b0iM0_JQmiKbmWCaQMDpn7S3am0QYaswFk4H8bKpa6-bIkdHthjgf0P0CWOIpu6CR8Kf-pQPecTWqe60l9_nDvZzJFTA9dN45Ccu2D9kevXunk0XeygTC9e0qk628oWwqH4zrfrSke24q9z8nsCefGtMHbyyP1CYle8_l9UXrJNthtkVLOOUs0sfY7OOlNGyNY9dxGvZphc8eakY6v_fGq1HlQu1BLLn4iEpqa_7LCAgeSwlZDna4jMhJeDQfO0v8mCZZZEea4hCN9wsapPk2jsK0Vs0u9NjJhS1s1hgGmIMUEuM0QZGgABi_QnZOjh9dRxDTaG_XsoXySEaC_COr3KxnDmX-cRemQ8vmuavHRjqSyQvCwiZR7_pKagIfdH_OcxrwDPFTAs-LXcwfYLxgMbMmdCjvhYFeb8m7DutumorIi-QCVy4g-GyzwLFbjpymAhqw44ElTcA51ejoXIUUEDyuYl-sDiQsl9JT7jtM-rYuxPwg8k0_0vpdi1eCMlgBiotA3S0zc-d9SjNd4Dce0LMDBYBd77FIsmPyE9w==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:31900,&quot;minPrice&quot;:23600,&quot;offerCount&quot;:32,&quot;offerInStockCount&quot;:23,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8eaj2XN0&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;204 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NnE3ctN6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2007&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IxqgpF5q&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kKN43eOv&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15083079/img/1/249x350_EMuhwg.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kAtJNW0k&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravy traktorů Zetor - František Lupoměch&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;91b_YmQZ0xPFwx-W5zVLt62u8ooheHwBZZcn3WX6lH9xnwpeFWZzWDxf5qoZh_cbZnn8LyeP8t8K3ykSOaFtIF6Otf3f5YBozKxd1MUD1J7l1PI5MeGlhoUDnHFmJ6CviZMWXUKVzkf_W4SZQKVv24zUWXFaynTYRqRrOFGFIyge2mAUhUGMC3PxrfUFA51ndLhYoJEuSK9YXDP3FmP2OB_E0GgRCfBpdATklqFutLGaR4FCU5H8G9CKx3IY4M7dUVkclyqwcmnt2LmeruZR4EZ7Qu3wU-ZnZuXdS41Ue4Y&quot;},&quot;rating&quot;:97,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e19d58db-3143-4ede-ba5e-dd859fb449ed&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-traktoru-zetor-frantisek-lupomech/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;CPRESS&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2407273259651306065&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011207/img/92/150x150_g8HuIA.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/cpress/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2407273259651306065&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gFQduVrp&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;45&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;y1Bu2G7QdhqgKE9A35bOe6iMjOBX9H0h2FWVXh3rGqO9KnFSbbDvqJpVhQa-Nhw6PE5fZbmfAIP4uMk9hlmJr4N4_Smbe26QTLDAEoJXhb7-IHfWJRxlNh8vwXOseKsYmBXqW1kzZw3yKfDjk0Nxq7MhYE4sok_ux0UasCFlwJTiklIYl_h8Zf9oXYf2NXeC__OskjLCzuuPckp5MQaHs6QdLak-Yq6_oxWdiYbUXoR4Z8HRzOpNr4E1DQP7kjYofACdQ93n6uztdbvA7iSeOXyDgXOvWrioRBCSbL_TmOYZooJfwJUaDVO9Gfm2ZUBRf0kIV0vSdGF6VlYmOqU9oYK-zpz8JrN48Ch6wWZ2TBqWGhIulk5rwFW5AEJpxUHPIzhPw2bbkGjzityC7w3E1D0nae-wXoStoGS3HFCKG3ojyAR6LvzpxFTnjuWfOduvSvwRinW9Xs2nXy_CzKWie30JxfGNc38I7HTWM2hKUSYmgyZMNzohMbipx-abECJNc6YdTewLWHCc3OMjbBQfrx2Lk3hcYN723l_RrPZbaPuFYYImJXnrZNDpUd10IhcH2p7cbzpNNE5faicHUR0Od-q2lNXevxPw_30ELZb_4N80rQMPFfCEjYh-bhSQGgaJGSrWUN0RCxmTUesu9xuR2PmhRygxsY-rHkusyT7F0SUU6rMW7BbPHbpRdDCA5Jow43GPjyrQd7P-B2B0sruxGiXNH_fVEHoMfwRYKA8JFIGZLJn3_q2numMkttNWfld2UQzoJwaiqysO8kZOGmOonsjskWiRZYVtxaSEFEMOJ7Tib0iGVP5MbCYQPBavShTRjijl_AcHrDIgFosi9fXtxGXUORKfV8J6fyO3wWvGhH9zYYrPX0dGwvyBujdskEc8tQw0ivF6x2-QUwG3YQDiJuAH_fLTqOMcXWjxi8pNxaoKCXeyrsQDFDWWQZ42qjfJfFh83lt8fA3KnVCZV46YZQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;1JwpomaHROzHo9prpRsayxb3VQ5hWrqrfP8bj52IKm1Ru9kIc0x6BWplpD4GKb1ejKwD4LqpOfMGxAtn-9FKnnh4HnE0gbeisqptm0Si39sn9gNEX54D_K_ayuzqs5oSzAbf-_0ikOiNr3TpKXTGkMVOYqxyjntEP3u8Z4vZ9jAF8bTkShzkJFQ8MlvURw8DjhRZ6akO4D4yCJzsdfBTyhhrH0AE_aKgorUM-FIYJYd85PluHv6_kgWYTBH7yQ3cB1ItKO3jaNNexe3xAIg1BGZziynv4ZoSmUwA0hX-wS_WFvSNUi5m5x2d-4-wbLC8-MFm1n-C7osbJbV9JKgUAHcuc5Wi6u1lENntOk2KhfBEO4uXDRwMZKvVReABp4XTlx3EADjnJY7U3vk-3IYP_W8naatjVjkHdDJHfEJcZQ0e2VXFp0Fnor-sS12hDgO-9HuJgIrXJhPlo-BZXw31CRKyMib3dbuoHVnB_cWvghKVIUWyvwqCvdCRVHW6tujUgQyvG4zcN8oo9kH40qaz82eDlV-seKFP5KhePSvCOR5GAYK23wc5tehBssefmh62iS1BYrmqgHxx-dredybiRwIL8k_0LCoBdqYI8osmoizJnVwPj2r2oqZmA9uOXUlM-dzVTOYHERI2f4W44MPuQejtHwPGhJpq1Dwv4MEaLecjh0AimWol9F4=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:24900,&quot;minPrice&quot;:18400,&quot;offerCount&quot;:14,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kEsCnAJj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;300 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DJrEAtSY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xx1wqZxa&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uq3kiEzS&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I2/aRk5OY.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y18LaVyN&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;FawHHPA2WlCg6GvhBo_iqJ8bb3osDC5m8egrphFxflg2s5UfpIYwM5-RQ6bVo7QmGtVlW4e6talfHEEpOXliOphoNPQT9Yg-XvY_3bq5iNfBbqezVi3IJ6Thaf1FYUQDSg31KehZnsC9qYnjOiXK0ovsZGMD1YIh49H9V46l38MResjobIzwhG0NvMd3MxPQhmchTGSO2UpHTwqOFmyemVozyLwZyem0NSZ1LlU7B2AOB2sC6cqyref4h9UXFcpBFCHxT_-ncN2ZivVQmWnOi5LRZYPwokvwFQsusK9-rrA&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;16fc533c-19fb-44a0-a04b-27979fd8ab8f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-viktorie-hanisova-2020-brozovana-bez-prebalu-leskla/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8Fyi4x6H&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;46&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;uTrQblb80NXU9Qzqc-QNO5F6UsRvir387ctk_luu7tkE0LiEFOM935VpQOU64IkRcwuPXgcRVstawHncJWGCappjFTIHx-8G7HVVvGHXkZLE_LS6N6ziGfaUx1VF_SqBovIPymvyVK_WhNSj7wSMr-MikelJF2cKV-pBhndugQ8LEe88limIRJJNY0V_a5XXmbs_ZaktCv585HLIuFNFbvswvuSm7ktBS-hzyX1TtNy9YMU7gt6gI243-pz5EC29RJLCsYVdGeko2-v-w5anmlMwsK36FzzJk7MF1_rToW7nBGC4uErTEjv3Vy_c3_yTByuVR3vv8gG5LfViMUT5vDRFkcgTvBe7uwq5XmX0TqMuyyGMO0jpVBr-CG45SM6aBKUSLM3vdf_iqLouOCs2iQ3avn6-UyhYFu3VIm-G1qWmwvpqfNc5OL-ay20VN5iTc-9ZQFiIJYQpUoEREOvOW4R4qyqQ18-mzGLgnoODCc_IxuUSe_se8MEKSt5CehKTR9kTCXdfaMtam2yOdx9L1lxPShaqsHHRlpXNwdb-Va-El8SQCXB76lcW0h7va0hLHvigj5ibmhlc8gFXaaz77D5TXOZKzVYz7qRhH7pXPA6TNIUY_VmsC1PlmtHueMiwZqPiI1WS7Olcj0NqSXYTRVsOdAMRdrTm2YLyuwwTmNV4s9Enb89mZsxZITJsgQPImUVk60Lx1kDIakDTMqbTWwPjKsFmKnnZucct9tAMJwwQ8SAZdvscFCVODGpape0VXzq5ialb46ctQxS65C5T3OIouczyeBFG5hKHnTMXtOAHBKN8RaKyAW9WD6Nuo_QXSnxByBC8_SCGT7AystJbtx00atX5yjdIiX-7jEfoaqsMBv6vB7DT6chBMPg7xhfxk5VG41iOOq_4UJj6gL3JZUaFe-i3Ptk_2xBsGD4iaNOpZx5Uns5kEkp7rC_GFMcTLtro1YnQQzkKvTmJIdRtfA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová &quot;,&quot;experienceCount&quot;:15,&quot;id&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;MiF69xHUz8gCClnagu0viFt_Ml_hmqPa4qAQx_8MTlTeikrnZiZtW_9jWHD61fxP7E3HoxuPJs5Kt9N4YNs9G7BnUZhbonU2YXRs6XdGeSg_jQwTuSvow6d8bUd1iTpM5YLfor7-ysSKexTOdGqCfvZfG0wPX1UygAJkHEUQP9M2X14IC0Y8gnvH7_5FHe0_G_TWsUQACnkINhFHVLrjrBQAp1QxewUvBZKst-K43KQBAXp-sJ5YKhEY3N3yWG8O8XKWdAdRu3WB9zcrz8bNrfmAcKzLPYmbJcxWjLxC77R9UaQ2YWdnmXpGp4p11_NG5PDSfMkcqKQdzMwBQ7KkwG33q-jh5vOfNu4xUQ7rlzZzsVrIlTiU2XbMkcBZMoHW4mOY9sYI7cVbVfHKvUyxBzLOvPfKGYTwUPiaRcyrhMFI41jT8FZkaTgzsS8f5QHrTsRA5lcSvADaKsMeosmrpB1pIp7ZfuE9SHgRYJWSX--ccBcwDOyqmKZ4mtsNAVUDrDu5b_uXS2sDbh6o8nYh3dhM1nmU2CujPRwx2NZLrbPuF0SD4nsHUibMT_SDg_cXYq06OKHtEIhl2RvKBIerf6aGJjUi5oRkIKS41-UWtVc8OcdYT5ofgMRj8RHyrhYD7mXpd2brXIGC5l53lGtGaHZiuEccOpDvUIs_Azgso_AN2diw5xEw5gE=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:34900,&quot;minPrice&quot;:25800,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:23,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nfa9kcp1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;311 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HAgOARp5&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xigB5Gdc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qzX0XCgI&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_HU/y7XCFxE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JGMcTRk2&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5CNqtNVzynwYHaAGuWPdK6jEV1Pj3BKqhbeZ2TJ2v8YGscKd2PckDsMUC4PKT1Kt55SwELJ3x-JTzJ2fHz_GAhwF4lZfZO5WC_mZSdSavhrqU9lDWNVVtX9By1oGdQHv9x_j_BwBcRw6asniHBCX-gfQz_peoMrpzYdaP-WMig4Y2msHqjov0B45UxLHXorr7Yh_BE--q10PiikadD8p_SmbAbgiLVe_Au1Sv7a5gxpjDbSw1j03wMg3JaZOiuZzfp3O2OGEM2VzwObo6YOgHNPf0ENX9na1xXV_CPCMDSg&quot;},&quot;rating&quot;:77,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a91598d5-7c71-44b5-8323-91501ec5b68c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-prezit-jeste-neznamena-zit-viktorie-hanisova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TYaI5Siq&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;47&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Záliby&quot;,&quot;id&quot;:1064,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011229/img/8/320x200_TTGHji.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/zaliby/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1064&quot;},&quot;click&quot;:&quot;WaJWVy_3uAq6SacleRr4k3OgMSwafmgaEbYSXkwQbv6pBiR08-BYQKnQf0CCEqvq5C6ivEDVKap4l0uFeeJD9G9JX4XhgDQYidom6zP90GHgSqRrIvYGEWyUMvLFP9ZRerGb_Qw7jqDbHL690o9lHtEhjce4QN-6dh9wtR0f-ofpB4s5blQujZCJnCCeSsd-2K4kJoczSUSeApJj72rNW42OMtXcf2E6WGHBAsQwJAaR7fUm8FKeBapAqaz0bEns3pXwlI50TAEBcei3c-GAygQkRIbqPQSJePT6opFpM5udzNWajEYOYkAVm1CjFJhNzkUtkdQn0xMRobZUPNvdfjmLbvKj3hXHcc4_AsLkkGruVRzzWPwgIuZ8FABHtdEAONI5-yWcdaEFYFqutnH-R-CybizettJXupt_r8B5r7fhXMJ6UHWm04IvTurTjMrr6OdXgS_mgdNa5bWqO62XPPHPZHz2q4z2znpH8NsiwKIqK9-oW-pLHbMSptRgTmfNSRidMPoIvGyiAQGJsg1g2qZ6QxoTuN5Wd3UcwjwjiLqQqLjls6BiMB2fMrVFucNTzbe2ZzSxdxx4zPNtSq15EKRvQYpoBorrfmvdt4RpfKJK6UgCT5eC58_gHSbJ-YvvPI6zGnrXMkSQCiSdB8k8MzhRacM5xHqHMy3iim6Igg4v_oVA0LmjJdKikGkZZoOm3Rl0yBAojsCx9ITzaRNSOrYTR1G6ev9ljxUZ__BpS7CYYuMvZ7UfMAvjn7N7EJPGZpC3zaDRjxKR_nMZJVP5xJKaCQ9A6yNczyQmuNZMgH_5Rjx69VIu0x1M3yuwWuz9O3-OjKoyLDopkc_0Cv8mfj-W_jNzx76PILNjQ5xk1sF_TgKd_AIDxidRvL1EPiyDfHc7jsjdrE0sXnw2X-P6Tpbm16Xdo7Zqm7SwRL0xNt7dz5iW7DLys3PtbC66XreX72TWYNWzQctA0IKMKoqowSM=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autorem této knížky je jeden chalupář. Není to chalupář ledajaký, je to chalupář tělem i duší, pro svou chalupu žijící. Knížka, kterou napsal, pojednává hlavně o práci na chalupě. Je zde shrnuta řada…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;SBJeu0vz9C7Oa6NRBLSi1P4SPiXq04daLmq9i4yKc47w9Tr7aq9S5hbI6IzVv-kFT7u2OtUuZzq9Q8wHbVnfiyoQXvKudt3Ag3rBcV3u2yYNAtH9D5nmG9aHP4hfRTpXcPbJ14SEN4vaECxnFfkCEkGKtWBU3I5PUdOLKKDnIDMqQ9gwC19QCC63yVA36AfKWXMX9HFWL7sMqPdlx0C5-MNiSKqjAvubGiRq5WlPf6WR4pgC6owUyhQBQ5W775bezkbbyc9zbA-9SSrQyYDYTN9xc0lZ92uXcihNr5rLycbmV3bfGGH8UtnTSwZATvmhkYloy71eWT7xdk2qot4jJHfENGWJLiQD-_q-hUUqWYSqTtHrFcluiyzoSShl3UjtJcFcbTo1KPX5tELfX-fJBiWiO2FPRHvITIi1Z8EOg3S7E3TlRtnWgdcM2ApgOcO1K2Mu9aEmQI913IbLQrn9icoKfVpFL4y1NOPCTBaceZMTUBSWf4yjvQ-NVFZXdVwUcgSqHEDAmKKxMR8qFvHa1WEqbMhYy17Wl5b5TK56t_naYywoK5mxlM6ASNz4Z-FO-K6C_hnyeoFLkrjl4S-MVQKLp54Lbx2eRK-FNLGRk_V_SVDyzfv-1yODUFC9qcW736qYznpIAMibcV8x3bstkbjiMYNRgd6IR01X3-0V95X4Y4xvd2tDr7gG&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19900,&quot;minPrice&quot;:16900,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mnxb5jcL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gIVVVtUO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cwPMWfgP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dwq74Srr&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DP/K3ORTg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vOjR1pbH&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;mR4b6000yp_-__7d0ruQL0LR3CuBGUdjgmaQsrZhBm35-fsyiIet10wbWAk4dsabEyXABIt_yYHti2gIQK-RaIgksl2K6tA6joJiSJFeRDJC2YWlOP7HUMxayBUsVHhZUnz2-K_mQYTmEYYHEseH9qS9bUvVeZ-VlUjrN2FMt7X6qGN_yGFXR8mmzivAdX3NxlCOYhBkfWA8QRUj-md_elvFeUDog1VLX7YwRiXC6xf2K6WwQK7M1fZ3dUJd3unNqsc7bXcZ4nTpga-5D9a4nw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ba62ceb6-a039-4db3-b47b-c227f61e740a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-chalupy-145-napadu-nadseneho-chalupare-jan-zak/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JAA9qWX9&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;48&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;1CXSdw7NCDeE8M3XXkBhIQxw2EWX7L3OgRR0ysTfZ8vGy7i7eFU3gLF7qktux7QZUQAXbe2O2Y2UocfYSKLPJVugJD7266kJFORoFOeRF3xB7X4sxoKxEsJG9PrLCKL87LnKXU-5wP8PrXjSjhxYB5EQvZ6uPcC0Pu4ph1RypYfH7IW8qDvHm27Brou11H6_2kqXOvvqp4vuRp66_ZpACMS3VsGjIEhIpU1f6ZacxgRSE-DFvhgdqofvp0ibtOlBj5nw0akqEC8s3_3WjaJIA32NBpnPw8g0P7-nYdfGgkXk11aH63UU9onkB2G8Qg3aDMhTNXsrp-r0IgEclEAvclHwKdUHmlIyVVX2IVm-jnmjw0iplS1gcwciMQsXx4l-N9ytgscwbvj10soTnuk_dkFzh6gsNj2ontG0ZCA0DwWwSKlp5Ogkn-Rq6tT6GvJ2d9szegDUro1ixnxe8w62FDGEuUoElmRareP55UgiPoOUFhayGH9XDre3NpD6-eZLRLpM-uz9iNrTsCYasL7i4GDW2d5MVxIi9MyVn4V_19ozHMxxYhR664-CyrRBBlnIomUvGbufy25jNIheOXBY7oMvltIdf-QnV0uicK50h2bpM2Qs4dcSNNR4tQf2VxSt2is53nqD_fyHlFb0z3OEgQM3hnYHHdrqb8BbFLHd_40HgKs8QF32pn237ILqv1Jj5CUBaquFAwyUqaZ2bhVaFr_C_ylwtP6jHtB1CE8DJ3JGWKt5Rm8UkgC3cKNPDo-J4mSppwBgCHo4d07xf08MyuR80Lc1ZNZdH3lu17qtrwlsDpX8fPiCrDtwUf4iWtLwcY9Xl7miVYr0eQk_glsW3I65v9Xj21tEbVQa7Y2fvbR_eNpvG04tfhX3ZQMZR30KLwlbroZCTg05OfiydZfC2WzNGHE0qUqutOTxz4sVI-IKciBsqXalLRuNJen_saNe-WfUipPQhZcwW3ddnDw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro odborníky zabývající se problematikou statických poruch a rekonstrukcí zděných konstrukcí, projektanty, dodavatele, investorské firmy, studenty vysokých škol stavebních. Kniha uceleným…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb Jaroslav Solař&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;dj-_fkgDYl_PTpsHPAJWiqOmBXxKSAnDVWHVbxiK1WWkKx8eJcgSXy1G1C0ILhzZo9c0t6aDbYycl3mi3ICGEpkrBSYbw7czPrGmHrIYtqZis_6qRrbOTqRubIYVJJcd3y8dXBzG46BovfCs4t9TnslFu4VUPwlgc7ULFYlw0ssF7WIpbGVMJ4acclRy6YkmP6PqNi7JXTorthZntVzmTbrCot0gqHYZ8Z7H_gG-XQFs8kxwQ3cVXIQfVxhVj59dsclWWVdO21IEZVER-nAbbTj-Dt_UVdOGmTZXp02sE5RNmVCmFS9HPwyMqk3kako23z1oopK6SMqhmlHGrmyrFDsQewlNHIoJmI0w7d1UyHfybA2MapvRN09-11114q_wy6AESKQvBZXM3vGRSMSzFpzjAL1zkM3Z3a_bq8lHRW9bEjKJIlObkTKnoFlCj_OyVgI94Lx2s7Q1jM1qbmXqxU58ngqwlwcD0EBuWb0oM_9z_HAR2jnZXvkZgv7YWSuivJ2gt_UfuhorkWwoHBI_J4S9Rer8oFVnI15vHcdVsSOFeOXoaT4GVb2eDT4MI7PnOaZAzld5N4Qjtw7FMX_cr1nQVsTNyc7qaHWguUT3ppESLoT-8ba9z-GtFxNiLLqM7Xbu1XUKDg0PTlY96EKc8f5vLVemMDYF00nz4riStwwDLbMzO3sI&quot;,&quot;maxPrice&quot;:28800,&quot;minPrice&quot;:24500,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15081125/img/67/591x953_1Z2q6o.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C4XWqgXi&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;cTMvK2fhyyN9RBTEnpVaR3y5h3OrLeCUwbjucifF7bGcY5Spl7tqYWkZt0tifC7iAw36HCxTNer5zIIWOtMsS__nzg_Wwj4NCNFlnE168lX6PXIWl8-VD3WSp1oqBr03WEshN_FN3O3D3W_QWZ2R4W9qUN1DOjUPKyDEw_HUVNxaCzynqPQL1zmpa3VzCm6rSnasytJgMKDRF2m-vDx64j-7ySMbOgrBLngEOWhe0XsV8FCIitG2RFRVy73HOiNJ3nE2elHcPSL8MCU2lTDEJsSayCzcRio3_uTI5kyU2gE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9ab78356-4521-4370-9732-680855b3abb6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/poruchy-a-rekonstrukce-zdenych-staveb/?varianta=jaroslav-solar&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gVPem1uR&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;49&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ny5PcIp0xDFUNL2usf8YdHFuuoX8rRKzQPsyIgCZdoc30GTxPz0MKh--tRunRCej6LPO0ct7CDxp0YKOekbEm-y2STxlpcYrRlPiFASm_GEcm3XgcttFPo74qMnU7_DzKHLpuMNr1rsVvPHHATLPi8wprm8M94x4CSITuV1GyrKGFjfNHQ9cjBP2CRTuXqlH9UYhUfsrRkg-Ezk6OavG_3u7LdM-YUjqcD7Aa1xLqSjit6YvItqP0kYSUnsQNfVNwtESdR8CyYbWZmHtYmSZWCHYhl8oDjAsEHjFelGKrLx7TZiV6Ri6h8iavtbnsHC0JlKyDcvNDLS_QleWVOrzqwyZz2I0ogyiUJ2Qga_npvDavsccO9R3fmDJW4wR5Vl-OKkmi7F6DmYQAczBsTU8OLDFV0CkH9CPymNdFzeJ4IAj6Vc14vjHII3vV_7PjH3bN9o0z27G9HcJ36QZrcVGyadWhTyRuVkxDCWGGTYF88SPXpVJLSrRiLXByvUiefcTnMV0_CAAQWtGUTkoVu0BXF_pFqYMqXWIv4K_3hSpeBo9vq4tYSbhPz0Hr7O5shgNV983LPXBYa5ALPFG9lto1amK5tlCB5tc_nugco_nIA4Dj9IfQ2UonVDUib5Z5yN20XfslQIUblSH5geL8d7GOOa2Mo17BUv22gZxoFg1EW3649yCm8vjm-P6qXvU8t-5Nk-kJ2nQrSapivqsAqHufNGEGBgwIq0v8iwOW91PegJqPQaEczO7CALGlIzZuls97dWv1QzjKCfpu1rvncYMihU4yjdKr9bdWejKS5XQHqIhl1PbW-euM92Ta711VADx6ZHmcBQuuJ18WZ4ZN_gnVlKKTcE6I6RWkx3n1Dzms9b6LeG9zR-DalD2Ep6fummz8T-tta_aFoL5OE7pZksdWyG_Y0YgqFyclQR72g76PUAcmI4SLGo4cqnBxf9jEIiPNXbcdWkSetteqeDi2CYVHA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí ale i soudní znalce z oboru pozemního stavitelství, kteří se setkávají téměř na každé stavbě s poruchami konstrukcí. V každém objektu najdeme dřevěný, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;tPi_RV8hA-ErS2hyPlhuucye5oaF0GR0mJ8RDFQ1yuschWoM2vfJeQT5O9LuED8ijhL_ScEuRio1YJ9xkYPTcvODYm2Mn2UPov0pvr3rXirYSiDYaUivmCef8EL0XN-z-4ktZXy6fqiSmZNXtRQa5J7QK6QlRWAkgEdLH_bACjN8EDG32zqD65HrJfa_4wFBKCuCDmJ9GvNEzdCJWGoxHhijORWAHXmzEhOMuRSpDc7mg255lcPBUObAQrfvSxJkhjvZIcTjqej4z5CWMXV2n-IrGpWh8GVnDq72ZnXuhuatbtIOmt0mIMfVHU2nfdj7Iqnd4i1cUPXHVrVA5lu9H9ADboQtIMCGgdXqct9f7wWzcUdns-vBaL-yIiv00NOgD54RyGSqeP4FhcufreRf7Yg2184f7GsvSSnqPvmzCM8WusiJ8TTzUylQQ5mbfidpnHnMHOjH_U57DrtVh4earGsJ5mzt_ELD2NHVs-S7YdIWkKeK9-uVhBLbNLrnWCferx75kLwzNOcOJ9DPgLa7DsJVib1gIvD5yrUwD711rsGDr5yRB1D0K3lGhbGakoODsTuhjIMv7McNLI14-VuWuHlPSXmhDA8QEWTp1_gpXaWOkfcdMGcUH7ukHT67lwny15yoW705EbdGzlrCfDY0FsaztW3wvcsHkwwlghNWDvRpDfvA7XfRwww=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23700,&quot;minPrice&quot;:20100,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zvEOQRx1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;192 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lls3P3w5&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2011&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uRawmTR1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ckIpCPEB&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082742/img/60/251x354_QBWgwK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4mgCw1og&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;EV_cdnIIdp9xSC5LGAirxY-NTFmx2u8H_ElXrT84KxGMrkvORl1wKAa5yYksF6c2HhC13UR_-O-kTDiE6N4AVk__Z6UA9wwKWV7xOVR0M7E_AvEJsma8l6vd7vAwReaqfd64oRjqRWgIooeDM5bb1mkIdiSwfaRdjT_BCcUCUaiW7Gc52Lcc7V0TKTK7PLd2h8UF1e3tKSmxPHX_1UFc5v7eXiw9BgoKTTkOumOB0554qTKaDGDexf2ZDvHtRSLJQEolk9ialerNL3DKz-pyiA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1f15c90b-4d4d-4e96-8050-6c9b21faf1cc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/havarie-poruchy-a-rekonstrukce-milan-vasek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;L1mrSbnN&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6579416&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;50&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Šicí a vyšívací stroje&quot;,&quot;id&quot;:208,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011222/img/49/200x200_HIAbs8.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/volny-cas/galanterie-a-siti/sici-a-vysivaci-stroje/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=208&quot;},&quot;click&quot;:&quot;JzdInv6L4iXGM5l3FUzbs_H4kSAFKQ-x3Rh1Mzo5pm6qxTjDAgVaVf5dpMD8Qi0sn1zfJgpQdJpAxQmQo7d7rEdpSlqML_zWfx1N1X3W7u5XSoR9l8HIEAjYeYSYzhAaEbeiCxa69LRgqSsSSSVJ1VgPba-ZC9hiuEE2GT97s-iLw_PNzfzUPVRRf4AkF6INLuQqySyEivhJtJnq-yczsi6QubYq-CIoq_kO0SgR6aYo7Ayi3nhHH5gjxAwRq1X2H3zPKSujojyf0VhSYe2utakSxbvzMbHtWDdVOE5ytxf3w-3Uicl2OUmvghGSIfLlcKIFz5IpEDs6jZxDR-5y7Jx4kgDMw7JA52ywFezRdKrM5WwG5xVsFj0-OyTKTMSYzmCafxvOFOz9DRdxAxDoRLi2CfmzKbYszDb2rGFx9sCeYpOGACoqWaINeNidnjH3zPrxXpWw990U8sAUouWTqFHV6xRree6JXinj5ed48MnJ0Ms1aQteiYeh_1Ci0Dw7P918EmY_BCrmMbDL3JyuGC-eCFZJtlNHLLznlHP1LG23zAr5CrnDqDFZd3Q7nFFJdWZbS6_RQfv0ymg0EU4hrCjm0PpY3EGCGOMWLjywRJln0I9ZL2QRCmK-dn_x9xSjBtb6buXn2C1Wu_cQl157HJFcO4rerKnMtYewaEO5-CiiXZo1Hu_YTXbWvN4BHlQEVA8OObJSzfIxw-udBANZI6a2ZVjGM9HKmM6UyJWTRmIyWMs7REpRX7bmX0oHzlOeQFe_5H4wSGzbgI844TwiyzgzGnyfAU9XKmHPhe4z2PKlySeYgkrn1zpcOVvitaFOjPtAU6EfSRRfWrynTeTf71T7Pi117b5Tp7yrL6GCa8mde64AP9L0gxp0AEi_G9vpbWq6MgqDYmnESlpisef0c_4jPYrME7tR0zQkJraLfizvABjnx7pVH0G_fo_eziEpkWxNzYHkHdf8ejifR2WjaSs=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Singer Stitch Sew Quick je ruční šicí stroj na drobné opravy. Šicí stroj je malá a může posloužit třeba na cestách, když potřebujete zrovna něco opravit. Svou velikostí je vhodný právě jako záchranná…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Singer Stitch Sew Quick&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6579416&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;vd1yLaixGMIz0JDr1_gERaC9aW_SSlUVt2vXuGqEdexAeUn5U7x5G1YLrRtoSgD09dT4DIhzTR1eqfB7NbJkb5w2na50oKwKEv2yC9s7h3JUlmFDMADUJin3Lui0HEbPnfeSeTh6X5IVMFTaNnNCW1wgTrkWysZdKAkE5r-bNg6cCf4N306znomeeJU7I4nl97eja-lp1O4aSBUZkEkkddxxX5oBw1rhtmudNjn_UB_WYFQ8ms1kUaNicLEitbN9LzStiqMB_LqKNgguJ1XwBDPlCulminROAm27Gqjn1AdTMDNrWlKV4n9z7H7Ur4lqmimoQVp0fQFZIK2aKaz08m7nYwsOGUEC4Qk6XJc46ng4iEOK7MYz2ScOLykKzypGdn5bfzep2iZ0uIZScFsEYLFh5May64mjx9fEf_-qwQ9FshKSFHbkSRwKp872-mVNTWybCYZODfjuXhwtXnRyCxPNuKwsKN2-MowoZSU4PNN_3vKrj8Ixh9pkIkhbrKH-wkY444mXNlJBz8x9wDioA7iATseU2BNKUQHaJeWAB-lo9cruqWn2rPld46CZKHcgikD9PHQ53xgZvg8mBaSNPo3ovzMYB0c3hZW21Hk4rtjlvCe2okCBvoDhwK1KtuM6vgT1lwb5UXELCbIUG3RkwNoZbWgulB8c66bUPg_WEg_iNahwBx7T6zRh&quot;,&quot;maxPrice&quot;:51900,&quot;minPrice&quot;:28500,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;ruční&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DMmSzh6V&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_f/bmrBNFI.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2eCIgeA2&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Singer Stitch Sew Quick&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zVvbYKqviz2jzyqePMlIvbDRRrMXnwWxtK7_5KDhuTjt2UXGW4qehMET6MTgKuJnEI0RGq-S7i3nPS6QtIxKbtWaIFrtDOuRBbdqRdCh573-l5m-VLQZSustSkP_8n440uowGcfHv7JoIbMF4-f7TGOoF5iCSUnxqMV-LWoulm4dJfU1V47wtuqfrmoJVkiWTqNQGafIPHCshrcbBst-pFCoeKV4Ij4TLD9d5upiCbAwkJx-JWRabE5MTNRYFDRKAoqH9G1k5G10pZgWENGxVz25bIri3XPHpvFU23G8Xnc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4372794b-1a72-45c5-826b-2c1b703c9438&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/singer-stitch-sew-quick/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Singer&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15418953881585053577&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011341/img/86/150x150_EfIBRm.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/singer/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15418953881585053577&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YVUQYhnW&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3047522&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;51&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;8n-XZQTVRUyvOd4poeWja98jcAzyfl_2PWhzNzwrbxgkwDb5soif4IG-BuyQvKTYU5-typqH8g5nw5Essg-ocOkvUhmJROMy09aHG9DAJlyNEWk0Y4gYvdpyeHqYp_3F1vB_QLc5Di-LN1zhRrFSw5SYmchQ0d3pQqoPwujVy-4kzMZaZ_fSWwu-mcmY0kKz_KotTyL8JRNB_r2YvxT6FaTuU713Qz2Ik7z7IAtVOoR8tegRjj2eWlAAtitlwexCuSQPhDvGTEGcihBTCKMHQ6tlKaNOgkq1_0yfTkYQC5PDoScY0U3yrHEkqlq5r9SsFd_c3MW0a69RLsIUlmG2auIA3M9hfIpvmvjp5SCGxckBHuB0xaktWV1nm9frxUDrVB7cKgP8ab2U_LYH9V_K4vgdtGN1bwHvB8Mq-rrfanj86KV4K5EfMbSns8pI29LxnPXBL2geCzd6FIf0iW6h9b3ia6K-0jATijfunr8YBOLGLxmAB0lZcEAG6f9zlYZmW6CcBXomZGghV14L5HJGoZDe3eqUaRmc3Oo60tSzG_zuNjXowz1R9jGmSJX6URyxdzgaJXS-11lAkaau8dM3BE5Noi84LPBviSgFVVPqGX3d9ziMYTHLBiJJTjr1ncKlhr8_eye6ntOacjCO3ZsD1at63aBrWlhVJWkh12_cT3qBrTik3yp4aIUxzR3SfbMfDV13iGHDWqATGbwmFPnE7t6hQceDFHT_pXgwtMqQyXqehCV6QUvdN-u17cAhd3BM0RjjZXnFMQtuC02FEgq8HL48ZZ5cO4QhOoZIqwgJxVqmorU9oWfI3Ov6SxHcgMsORrANn7Shiv5JpQwSV0mwFosNKgM1F21VNXFR4UDig3y7AcGIUV_qH982U2LB7tRhmR3fIYsc5Q5vnFx_tXCo_EL7igYrss0NCMv7tITkzuFZc0cE1tQ5cqkhS2Z3i6IzukvGV7qnkc8ju66fsNNd&quot;,&quot;description&quot;:&quot;OE: A 002 470 68 94, 002 470 68 94, 561 198 969, 561 198 969.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sada na opravy BOSCH (BO F01C600194)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3047522&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ytKcPJp5mO3_nvjiMMgU-YicaEF2SVBl-fdDPC4TxEKC0CgYWm0l0IvHDFA_9XxaSaVegNOyjeh7IDYdpqHAKllz54QAOoK5tRJlrUhHs8OuWBWH3NQe3DG4EoirkxVxzoXVpmGikE0gbV-jQAMK6Na9LR8QfYJB23rMseGxzE-B29cVCUs_0mSjLU3Tf_qYcXsO1mEDkkPiJfHWZEGg7tkuafPiVvDtCzhm8drbGUL2VuCQAW0NLfxdrb_fbSOPLLc2V5k8HVSMS1xCSL9mFTBd1Grr12uRCr623wPq3J7JBCiWcfuEMf2R5q3KvZ2rs_a2mJ9Mic1wPVsUuWg1Z1-h6XwJsqKsUff-lJDxwAiO_kQ6Fc6clQAk0HZPX6FF1sAaxP8JQborRlIsKzgmAE_1gUclW4s517BUZj7aAsBHw6hN5MYYWYZoRdiYDSTJcqmwXbCudkBxHoLEd22oNb0xqoXdZ5wOFS78jPfU_hTxc2jPJLh1VwcNdZOpKw1LLw1MqUP-m-BiV12M37Wzo-OF2att-D0dR_vYC2zAwgWBtxbwfFF7Dwc2VLVNHgEz5afUKMcPwmx2jaQgLR_dSTDGjemQvYgNJmA_Hz9C9X1hUf_Off80y2Gud1iw_4VUgalKvBgrZptkdcejIyEDljOu1HSpLPFXF7T8ZV4orw9ZGpjJ_pm1wA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1569900,&quot;minPrice&quot;:882000,&quot;offerCount&quot;:31,&quot;offerInStockCount&quot;:29,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082739/img/88/434x348_AlVNzT.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RAjKwNQ0&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sada na opravy BOSCH (BO F01C600194)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fGmRSO0-hRvVFT16ay76dWYJcHlA0rq9yCzs9hl1gC_V1NnLygeN4ZvRDuHHO1BxW22dsyYelU0fGs5v-3YviCqduQGVdN21chff6FPYZpfZijnUwiKWgrBJhpZ5oC0axSmr9AYumbsgZ_Swbj39rNXe1ZQCiZyN-bmU_rNhgEfshcV69rLAwNZ6oLWDZ1hkxWbk-k4dwl6vx6yC22sSZrvjAObyHkp-9302tiohsMHeK1tiNai5oUneL_Myzkf5z-nCqtFcTEVbwKhzU3LPJUBpJhUWmeCGtZROBlNScS0&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;833947e0-1e2b-4916-a51a-1e22c45c4844&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sada-na-opravy-bosch-bo-f01c600194/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;BOSCH&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3794409896694179036&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011250/img/55/150x150_5D30Jj.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/bosch/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3794409896694179036&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xcHO7tEh&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;52&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;c5do0nA4aOvRGDVxZRsrBhKi9U0IHSwxm3621dfcMhZBk7Ewn5av79nxTK9xzbL3ZXZLRCB9RDneaOWlB1wErUQPWNL42a0G7zFM4EydSJc79d5IYEm8WxDWKI6tUm-LTIG3JGiVs7MwRc9x-qyOqfFhWxOelWiYU_iokQ4KBISWXQZOZATMVlQ-s6eOUEDEe33mEg8VXiCWK4DFj4sxVHXvmLnPTKbXOtmhieW26riMu96VI_GlPdPt8ja35tNQ5t9sSCgSSLXumBKvKVkC2EOnINxyKy6JDYf4TLMjZpW7_67ndufFvar25IohK5UPA7SvrXstk5S5aZyd19JA4cy5MwAJA2lhmPvO3eK_OoAbRVVAVc89tPlFDalt2MQLPWxbP2uiErs-I4Bo_yZMvpEp9mXg6zen7LKoJ-_5nptxYqOqkeEHdaqQKhg23nUrOiXGAtK9ejK6v8wlLSQ_oTa6Jdh19-5Pc7mTs4WAf3hb6CavIendQQf336a82ngfScC8_i0VN_rHIJbxmtfFldQ326he89xbRBa-mUF7fbYcIHZDnYgo9wCKi8Yd5giQk1So-xbNpc2koP-WysXlNYm-xsbAEE6jeg_d_wwh3HR7UcCfQborknG04gVX6hQBrOAzblAIMDkU4onZ6JM8wrASTwHUxHtAD1FkX9KMagmR8UnvPpS0JCUnLvlb6dRGg9bM-PssiIUQS41IAMOQn1YD9oUhbZUpLKBc4Dw6Hei_5JJpq3lCyRBGJEMy_sD-rgQRJkAxP5g_srWV_NGgzoNDt7Nmc47Zhey3tSJvAR0hyryAFoUf7Ri_82wgY2T_R5eAWLRONR442u7GpJ85dzjWFrxt_cFrgDONwmbyX9AIdQyykQYVFo-qFcUCIzvFnIBRX1mgJ9GGPDLz3bapzGRXCsPuXkOGzlwBFjXOZyovMaV5yFTwiKVcu4xDGR46tWeDnVjvQerJCBRiNfY=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rekonstrukce elektroinstalace - Josef Kunc - I elektroinstalace stárne a je třeba ji modernizovat a to nejen z hlediska platných vyhlášek a předpisů, ale také z hlediska uživatelského komfortu. V…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Y4C3XX1MPv6ikMG6hk31_KMm6WaZeLMWdYQrIngeAYsD2L2pAXUqg04BtJRQ1U-iJiF1jTjjDZJqhYQhRopLaOFapqukqn1Ut-rSt4dnR0Tc_8PGPqk7XfqUwkWpd1g5a1Z9-hN9w4fNxupl9gFGOYc3ZEZeSwycXyZ8fsIG8pftzPFIlhMKYYnkehuda1IuR6eHVVd7KzizyC2VVwwKpmcE_zYboZtV-HWbHB8ThMARC_jtQYohAhjihE5biyDb5EJSmImXpqh8U4LKfaH1ShDz80PbHSraoyUE6sAScIwxp8T8Gb2pbbPFbS_PiEex9fsIHIGorTF6DFhthbzfhYLpU6-WDPzg67LUacEPg68bAg7K5a39xWoOTWBwICHRT_IjRvf6KIdrqQ8evbNEtCpsxUpnXxxjs9nEp_lX1pDq5ZjWXUbv_ufFHuD-khADqoisqHNpgIf4aeYT3QZ05j2tk2zp4UqaIRjRfPpkOvJc9DYp2wQfmDKRokDGmmugeNbLPdqEEQnkP67RI4QdKSv_XURnB-ljvRkCriGwaCtHFUyJHE68Jd11EYm0SE45E84AtSFtVc-ICWGUTgLXm5k2VR9Wp_IROWAU6diWdLFzUFnaGRYawKcMraw9eFPgEESgc9mckKzKidbKap3DtzeC8tXaVHwWvv1yAejuJKomQmYTP84x&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14400,&quot;minPrice&quot;:14400,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062455/img/29/591x855_fN8xO9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tGRl40zb&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lIPAG5y5vtl95_csYIy-4H0P2zceBWVduVOaglvTTlmQYJgSsY9GPvEMI12M8OdpPrkVwFW-WeQAMphDH6rz1iiXW_lPQ0Zt8RslDjJF6W_twwtolTvhSKJdH-1J236njUDASM2GnhrxUFrauRFGIyqdneBiIQH07zvXYhuLJDt3gxW2NZP4E0vsHyHZcsCcE1rIjwPCSDElCwyIFuR-ZiPfh_KkDCqfX8MqluZByDIJLV_ihNQRdypQk03Y-09FsHBfa3APK6Gea4lzn-Z0ajhLiNR-6kCCPD6aWuIu_gs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f7cd6781-3ff3-477d-8e19-57493556a01f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kunc-josef-rekonstrukce-elektroinstalace/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;j7AHS8J5&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;53&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Dějiny a fakta&quot;,&quot;id&quot;:1054,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/69/320x200_lLjsaK.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/dejiny-a-fakta/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1054&quot;},&quot;click&quot;:&quot;sfosSj6aPNSACqt1LVW6L4i00TWqNnGF7WXToiwfo2bT4lK8oM7jhHkVHdGbEmgi2HZncmslIwT97pKk6vrm1N2C08dgtNOuq8i5c4lyhSPoJ2F7PtnuRy55Wmm3OfybVAENpUAIUxa3QOdgE0TukEiZlVk-1v5YwYypqGFGB72rJ5ARSmiynOGvZt6agzWtlGsfO4Q8sUmwNhu2aC5oEW3o9qyeaV66kDoTdygjOLK1fLD69gQ4WxGjRlVOv6_2XcZpsXYO2ELdQf1wxffkYu74f7SxhOs72TmQBOhlo2lCfPdWH4YJWYAkTbQxPjg1UTFfbegSPJ7wr8UCsXjp4psYweBlYZfOsNWdhJmqffhESDCzKW7ZZDc7dnIQ1T8vBeKmej_RZ_utv229MxUpoKO3uvr1Yab7-VbGufZrCT3uZlcjwa45K0l5jquTLE44kBg59KEv9XJnelYRd8tbIRHvVkZG2yhvTKvFM_SMDLBHgoce-9jtCv3WM2t-obCCRKMS0DwfEaQ3X9srklDS4ESXzCfEZpf1UfmDGtEYQGGf6_SoF1n7lqUpK5vKTsNPrHstdwr3iKxSOSqVO4Z-YyYcgNKCjdsTEJzohei3d5zZ5S0oBllSofyJfXtkhYtiaGCCP66ULkuL9fAhny-1yurXLYFLKUcSYPqSww6e1oAAlsZZEMAkGJQGu452ogxT9uI_TKYd_inzjvppuNh8liSF98BG8QpEpKu3NSO3QjhqI_3plPdtO59qxL6m_4mgmbbD-W18qPQeGAZYy2L3tKp6kDwbp9vl1N92xPv0nD6TWvZb4myMRw408lFuuVLdGgnYWyPnOgXpuOlEUmDXaInAj5Dh4_0dFs8SDPnUuN1ndUQNbrU5u4EaSsIzfz24VonwZwuDhMoX6oauLMNXzp35z-dKVUbSRObAlC5096GIDjHIqbQrM7aMOsgfstB4xzXcsQoYt8xrpAwErrcCWrAu&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;kPUMg4Kj4621DvpnDBWWI--yggm9riURX3tKtHrAUM-ljUOadb7--mlwQ2MzXPbyoRrshlL850HhMLTjARC_je0IIpx6Pua0-Gm47aucLwwKBUEP30JRFpoBReowD7ZeYJN_cfSSXatry44KIWI0notWSvGSxFyV-RDWcHDVDIsFk6O3B9wMzAG10zAf4ranv0YmDdouQlyOEcfMHSF7HTSlmvN5M-UgC4s8VG0jEH4yH640SX0Ku4NhvR6gtvcQu6qrRB-hzK8c-NofhhLWj-kuLwLhR10Rr0upq1NX8UYpxRmU8I_a7kc-IB_h99yXEMiUKeyGaGXkzSfEZpmMR-zaQRODncdqgnEBmBjV3wJSak-0aIgveH_pD1V_keUyjfzBZoE85RTPzYDjgbO2pHMhIpzEKAitT5y_Ugvuq9q0_h18fij0qvMHN_h7yr_MqFuQxSYCPXmPsfwhRTbHPxMc0neUizvJ95yGQF_kW7FMeGJ87z2DS3CxxaTqx4q13ULQ3G5P2uDXjYtZZcGdG7W6KVxmU-CT8_O2lWc5i92ancIEsCtcdS1zhG74f4_uCykLdKVN8sKoq355QiuS06CQHS03eebFCqSN-RafeqEbWISiB2tdMtDL0ViBObiCJlrGc3EV92RR_16BWRHq3b1v5GD00ERnOSgQKnBdeVPMJJPu0mF00HF2UA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:44000,&quot;minPrice&quot;:33900,&quot;offerCount&quot;:17,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E4dY14Ac&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;388 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZQ91ylmU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nNXCWWWH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oJJxpMx9&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ce/cjx5SW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LOp00JQ9&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zxR3AVZ7K2QOg2Dv4ic6e8mOScX5cV0OSM0XLwI-8INDdF0_ZLRYB_zUD-rRDxS-7Phn3zyWQP_vyjsn-06ZI_UZw1iXgBZMAHPYcIUOpkeU8ywZ0llpFdj-JwABdlffvmB35O8aixC9ONkbn5SFt-Oby2bBnxVHDx_XeTA6K5Zf8a6mi98I2ufeBONZLlEbGfdOdtlWbdgj7c2iHyDcgCi7ZRYM5tmboR5lrGVPigZz_YG7eQgJNAgty8EPJASrsaPrKH3PsfqdbPlLZHIyUxex2M8ThmfwbYYV-9LGxZc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d79ed092-4b52-4c2e-a7d5-df83b58396a7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/navraty-povalecna-rekonstrukce-zidovskych-komunit-v-zemich-stredovychodni-jihovychodni-a-vychodni-evropy-katerina-kralova-hana-kubatova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Karolinum&quot;,&quot;id&quot;:&quot;11790951449331488599&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011331/img/46/150x150_jwPOke.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/karolinum/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=11790951449331488599&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dvgi0AfA&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;54&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;bp3wHLumL1RdFI1HxNaeHcWBiz1Pj9tx-ZGU7gPfeOVarU7XkA-NeXbW568YOqGCnmoJdcYhe1PA4_2Ckc7aINptjW8meZ-IE28eB-p4ki_0kq-zrsSbW7YRDWNeubpgGpgMmqvCHp8Js9iFBkBJDfHngvDImvMomC91DVY0_roXw2uzFz1z7gPz07gKXcK5azjGqYTqAFmdYzGs6Rv4YdrCqMtbpT9JGMLZ4yxx7mqMVTwLkH1WcwN_Gq1_vkNEekaBCoWtY363P7duoSvYWJzw5ZzI8aEf52ih8o3dL9tCBsk1y3Dcrzu0BOve-srlr5FQ9sh5PkQGYYqgO57gEcjceVOg8t0RnZmXitx-_VsxESnuVlbqygGMtSiv9RHzAAUtWUcaLxVoyAcV-So_TD_zu6eF8j4irEP-UYh0qtH-3wYSHCdZHKsPGY5yHau9i394LnXtyjZ_rUYwO3ZxdsSp5akpDB6BUC0Ixou5ndj8A_VQDJ4at6ni_cfjcc_GY6BMlS11YVpfKvxLrh0h_g49nw3nv9IP07-2-Q9HCkCTHzrOPGDB7rLiEK7xOKkTShwcEmOlLZ22xZeczY2AaqYhZPpP73FRJ-9Sw-tTdOTNrret7tYoq-DJuXJ0j652g1sOP_T6AmTXnwx8L4_OVbqwaAUFTl5cAvhFTYTuLHM2CcurLEFx-pZGtxxQRiyW6WVf7g4phGoZ5p4rDmGyo0mrkCeizCKxMYAcPrziCU4dWH9-P5253hH3zJGa5e3BcKJaXGyE6-RPj8xJ10hJnxmhwCflFgV2ep3NQhiz3eXnu97uifRaSjg_ZuNSUZq_Cp3Q5hERm1OlTMiteajTaZ_-Q3MnGyXYuEylKNO8NeNbc01qcS-Y9lt5_7u1u4n06tEDeXol7MMugCInhTE81sIDZn8l_IjFDKUpCCt8vbiXVTLI5K1YVUYP9seRZzvgre4T4e4b5htDLH53-B4qeb8=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Třetí aktualizované vydání této příručky podává odpovědi na otázky, jak postupovat při hodnocení stávajícího stavu, přípravě a provedení regenerace elektrických rozvodů v bytových objektech…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;iSGsVsum06qFjIX1P7BPUG0Z_9oUu2_4m1ZNCiePaS09sUPrgLiATpcL6nohiEmcF2kUAkYAxJ9aLBVaoNL3qQcIPPhw-aMusqJD2TlKVHqtajwhhHvmXiTHne5yrN3k8Ysh88P1777eUjwfnpbHBe17JCMDgc1xGtu1trNzUoeb2Qd9VVUHlZWhiO31Ao0iVkErybSXhVUyz1D_6-i5a3U569V9RsHlM0DH_k1mlj7yunBGyl_zkjNo9dYS3gAGXoDNUUXDgiERNy_i4NU6mM-Nh52kQf3nAkAx0BTNaue0Is51nyta8kiJUerxUIorA4IfiyySsY77dOQmGRznjZe-HpEI9AMSsONVsYm2ugNWTCR1yzBE7osH6wyHISYWdJWISbf2wtG0NXEYMqPOCguQPgmN_GPxEj0BhcbSViCed2iFTZsEZWx6Sf7Js4oyAv5uyT-oOfltJ6wK2SJ_WCU3fMLcfdjTwW3B5jmdEDkTeDeej7iRoMZSD5BxYg19xPHp0toSoenQPWN88j6svzlrw7nSDmtZqdBwrPXihHXrMEF4GmtQg-hkkiY4CPQvhTK-1wwtXzbant3XoxUmpeevGbHYhfF6nBE-Kh5yCeRhC223rRbGjWUpCuRB1cWgsdsbuND5_NG9fAcUm4nvIbwaNwES3KCDvv9tM5o1uKzXRfHYjfQfp-0e&quot;,&quot;maxPrice&quot;:17000,&quot;minPrice&quot;:15100,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n9KS0fHX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;132 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ihDRRdGi&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uPp87wOz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;idZPReMT&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HI/tBMOn.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lADgDDAk&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7TLqydmvPN7U_1WDOB2hoMBmbNkc87raWDwziKGs4F-5sY1N4ihzl_-bHBRYwaJt-JhC1D_sZpGcQqsuCvcQCVWkzBExYtAHYqy7xk7-JY9y-SZOtlsX29G0PfkBYZ7gHxm0HE7AurcxaDuEhnlUGbDz3wwqW2YkRT_ta-Y-VOJHpRE2jigzJ6rzetKv2YDhiOH-0NpAnoTFq8db_HNvrA7UdiI-T_rEUvFH0-KN_ZfAvDn-yf7ancuBtyslP2TdWLVp1BnMXJgyy3Y8Tv0Cnw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;44634942-6772-46a1-85c7-0df23c859d9c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;In-El&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2142624417378953720&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/in-el/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2142624417378953720&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ir6CcuB2&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6016299&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;55&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Oprava karoserie&quot;,&quot;id&quot;:5722,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_F7/gleHj9.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodilna/oprava-karoserie/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5722&quot;},&quot;click&quot;:&quot;58bQEb_1BB-oHjYmT4nCOagh8AeOGsrKxuw5xM-W9KeTy2tHEja2qPhcUk0XOk_DDOtkIfZHTFfU6bevGfNC77t2o4_Y_6GS368UYxVV4h6R_Bmv5uUXECwN67trrARsSz9vadcTMd6bwk5L55OwBTvSL-AFIcY483yjCZSIY49YZBlOg7yoyUBYTdch2P8nzE4SoHUIP-biBXJ_Kedbd_gjfXv28MIDyBFF5HcRVDySC09JSv2LmRRFlpdYh8BhD-v9GG4ekF0OmXhyxC2SAWXjxpZ-bpn_1azakMm7iG5w9Q2QllBbjTz2uaIZBMhMVlLwCyFyjs08obJTpmsTUB1dE8Qhf99aF_-uGpt7jkqr4jpNlw0Q5yU8ZiLRo_bxTi6Fm7Aclz_BcPDufen7moN1fgq7M_eHdYEgcJ_a_SjLFgrK-FNAXlmZG0XwauiwpWsH4yvwRdoh9I7X4WmfHk3MVJh_IakfqdbFucI1ts6123s0oeV-6bBoe_9cD8JXmd9c6RIHGc6PstHXdb2jMsbgYhpAd_gvFXxyxgdbIIE3g5ANA9rRwPTf-IhOo9G3PeQNWku5XWAYj72NKjqqOQF61rSFG_UZKfkhrMsHa0HDtJPb3eVtMOogpZO_o2k-6F4Qdgnzzr_9gbwGbbu6w3bEEIxEc9GnCY3PEoanXr3dHgL508q8YVygmKPxScDuGHY3a51QIV7fzhG8TrNstH0k-t_Y9xB3zfQq-HFX7ChNASBGO_VIOR9mrJVcsSG6M-8JYVY2jy-h9BNQvCuJjgfFJJ4p0DvVPwbgeXQ2-N-AHyn5lXTnuib_l_U80sm8I4Kz2WFcSIR6-pgOL6gFlQXcCCA7ef_mQmKeuj8AreZpSZgYvPUJpmNeZihci0NzSFAuildGKRbzY8vsrUx5qdPnbx6V6HQO9cBgkPPZNTiG4dwcduvLEY9ju829FMR3PM9Xttq4Uqid8xUp0HyNwZAp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Geko G02070 je hydraulické zařízení pro opravování karoserií vozidel. Skládá se z hydraulického rozpínacího válce a příslušenství. Má široký rozsah využití při opravách karoserií osobních, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Geko G02070&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6016299&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ZvQb69JSZtEhDCVpk4wlCpAAa5_bH9oIYXzkx-0uKRacWr1N8Z9SaiipFMNbGPctSi-cz03ciFCsK9ZWXBvC_KvpguIZPLJ5-0ShSkuTkfnfJ16LNXhTTHY13-o3OoxBKp6oj-wk5RgtCsg79RYrdBeXqC8dEOOgFSZoq98uEV155vM4kB-i9yG_jikzK1CPIyKSmvXxfYaEApoH9iACPLnZlsCM76zOUepCsYXiofEiaY2JNpCKESNxwcIgcrgbsaKPZMinQOTSWU8T7dlRHgo0z7Y-L9CSs-AMFxo32Uf64T-KrEHEs1KD0SmZbb73BTIVlvPbhve1MyyPS8FrueigdqRMVOYTBo3FYv1IcyrxUJAFoRbR00Sk_YM_uagTfemMqzfDT2hPlDD91o2IyM6DBOYuA3NpujhtvPYPdP6NErx_UgKji1l2aeuGS6oYWTbyje4sYzLTCzHJUwZ1Kq80yk0Obc9-UKylNvizN36CQacHy9Ll5GWVboYejht4_Gg64fzWYPfl7GnrH8beOjNjABdXxNXBNSIybkVoK-OZTq9M7963isoWwiOFR7hYyON_QCbUym0xiXyllkvmP3ainit_ubhs2r4bXKAsn5TLp0EU3yY-JyJlT7vFw3Icd0mgMLMjS_CACmmjZp38q-jM1Qic7sdmVAt0pUoOHvQ89_aJ01TD7dmqKA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:440200,&quot;minPrice&quot;:356200,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fj/JlQB6xE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PtTLCbMa&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Geko G02070&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IuEsJJXIr3ImtwDgk_EPKIEbdYCxSjdBiD5MnBnAEOV6hBQlvOyVrsbHzqR2sic1NzUNigsrHDezTyq5DZ3R-lIUM1FcffWEk2P_0dNFpnAbyDRRuUmKUnutT-EBpwK6ds3sTfRyJ4M9pjd543yhTofs38W3Qzele2MhHPXrIDpjmhR0ZA9mQTHkKmQYCQeFMX8Keu5Afn4M7xv7-tcFjYyeNb0xN9QAz7SKeHFpl_9hzJXUJyV_6pG075DhY6TydtcMkuy8_W4sljvU3FhR6eLBT2NWoTj87huAI7vJrv0&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;dadba853-3108-4316-89d2-590609ed0150&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/geko-g02070/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Geko&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7437971251374264443&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/geko/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7437971251374264443&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z4oL6fp3&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6608534&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61a4542f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;56&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Oprava karoserie&quot;,&quot;id&quot;:5722,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_F7/gleHj9.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodilna/oprava-karoserie/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5722&quot;},&quot;click&quot;:&quot;i6u6lxhQ_22EMHxf_Nx0FmgLj4JkEtaEmGJWCKc-5__gNdldoIqBRFc9LBTCLBU9NwmUiRSeeNQn_vRUxAbr-vY4IpfdL-jRX_rrTW7DantJvwz3eugKQUbavNIF3unD2EVTIOlZCGH9736Vo3j6m-Lx7F3aSvFHEVA6V8sHab-zP2i36qgoj1uK42mkUKgC-fLgW8lomFpX_RhfyqrQ1aCPGlx4vsGUn_ZpvmK_lCMwfvFhQOohTrXXxnzCjkgIGjw5j_z2DjFZlnDNIWoKojucNO6t7Z_at5l6sd4cFoSLJ323gALJsO7mZq6tQaP2VcIk_qfJo825EemZlsi210yFRsl1yGh3ZuIauW6_Pib06ayDKMFoGsHy_vMTzMDjorbRSNu-EIkIz21Gvn2JdHxnwGbdrAXOy5oNnWROBj31wkP4Unq0lBbMxAsSIfkSUdvwUnz3e9Jzt8ZH-ogM2GpKBiTs61UljhmwGayJDsfkyK7eVVNwekUpWKblx34vBXgOlimhXslCSC3wnNnGq7ZfXSgDCcuyelhb73XxL29O0Uvksh0T6dRWpsyvUF2YQRZuy0R4kyX39AbSAZbn-9_aSZ9KagowI2Ez37D-jvnIODsB01-AqxYvmd-1TGgZVsjAiTIcrlQbSvvvO_xq1xcRbeE7Y5lDny4Sm4fK9E-IT_0GYMvQFVqTGoCCKie7SUxvURnAWSizA7Iaa2IFwk5vdEZccSxc2lVwNzNM1y9Y2_NTAT2mbe8Shhf3sXxi-teGb2XPneNtCAO27DMIOPk9LhdCTPe-nR45EjvORKI5A-npKx2Ipcf23dUTIHEIv4QIjZ4ZXsVl2hELYpDHnFNkYOZqGCVf2BGqrddZ1LjijQMZKGD4fVYohl6WOeJGK2ErK1-wAxBHk31-LAlgVHdk0twq4yNb1kVd5tMWLkxjau_DdEK2edrHodvM_tee3oTDbjIeMgsqd5Ig7VDk6lwQQQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;ASTA 100019543949 je sada přípravků a potřeb na opravu karosérií. Obsahuje 21 kusů. Souprava je určena k opravě jemných promáčknutí za použití horkého lepidla a speciálního vytahovacího přípravku s…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;ASTA 100019543949&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6608534&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;jv8JrlVeW4aCaACy529GOxGyoIx0dyMibMHsfCsh910R9qQTVy6dcoR-O9v3nP8qOqofinNEpQK8xWY_FKUMbZgxSIIu1xg57L8flMTgFibx0dGLbMsX54JG8DlGamQ1pB0RXuJ3XHCBn-xXFK5jz7UtT9LgvbDAMEP4Dr0lkAV79WTci9uxT0f1LzM3s6PLVaR-OpTWk9KJ3QrdqQ9rtTFrtW4E6pgoanJRyYIFCOiLE5s7rHCqfkgfPSG9vV-oAI5CCX-mtliTRtM8Y6dvDINQuyPk8qEgu-4Ae5Kk7BvgDXvwLabqj6vE4CqEjRfdFD8JZ2rJ_ILLqEkTQDM_SqGDSV68-0tXww-3VBGULze1wqgtqegxGqcbijWBLlB-iHbbxkIDUBasApPLZYNloZ4etQyblWsaiZwKWMiPyJhxR2E_L0I_ddSeZbRDyKCzNYowp4twWr_jzzPWpTOC20sqxARB5HdXumiiQLqJIJdqfDB8ZBDEZAeMRXQMIv2_qoXwROjit3gJWYfgB5dy7Pvgh5kgWnW_GKzA0ne0vQYKDmUcYFgL46iXu8T0O5cqHbSj97siSMlvQSRZQ0Yp723xlBLCUDQAbEI84n9l81n_AV-u0gBbN_OCIy8bD80OHRNtHDg2Qllm529oz80bUsHptoC58XO-kqXoFdyz16BXBhhDCRWqHJMX8kU=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:485540,&quot;minPrice&quot;:355900,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ nářadí pro opravu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;hydraulická sada&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ddh0nuet&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_l/kGh09W.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WtTTK6bt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;ASTA 100019543949&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Nwo2Z66RaQ_pDs_n1tQQkzCNpxR5K0MC1eC_3DHdWdzgfVGG9wFYPDXoZSRzk3oNH1B304MDOVKjaBGuW4X_WFAo_a2WX1lbxVKI-k8YuqwCU_UDDFSoCAWyCI8aCPZD10cjme2rNpvzJCbU_PLmnllfAjJD_NFLWDM6jbEX9VIfI3aMJGBXulD6eYcrddazNERKI8039PdMQB21yPM_PNLCLVo2FqyER9-UFzvJr7U_cdcg6z98S_bHo8kQipiGyYLVaOUOsdoiSzGo3j0rdgWz7nlYUSiFA92TBU0Cfpg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7ec17580-e305-4d79-b572-d3b155a1585c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/asta-100019543949/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;ASTA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;10402879201157667086&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/asta/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=10402879201157667086&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ngOuxXWg&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;O0kVa9QR&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f2021475b6153657&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d6d4f7b0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1366412400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620371161},&quot;docId&quot;:&quot;f2021475b6153657&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fzp-automatic.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o7c20slT&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zp-automatic.cz%2Foprava-a-repas-prevodovky%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=lRNWVl9DwSnACDnMTGgwsLC51xB3RQN-OpciH6nB3s5nCEm-Z0eWu7TKZQAYzjWitbE97q2eG1r0Znh2ZMuM0tUmN6FAeZjShK3IVacjyKdexLpzx-T6ISzMMzN6ij07l9o2tDz1VlyfpyVROvyIZo-Hqo-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Oprava všech typů automatických převodovek, oprava hydrodynamických měničů, testování a oprava hydraulických rozvaděčů, prodej náhradních dílů pro automatické převodovky, oprava převodovky Brno, automatická převodovka Brno&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava a repas převodovky | ZP Automatic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ptL5NjIL&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;65894266ed28ead2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d6d4f7b0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1596927600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1597357123},&quot;docId&quot;:&quot;65894266ed28ead2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fgiaclinic.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hyi0iiGk&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.giaclinic.cz%2Frekonstrukce-prsou&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7f9CGjuGAM47vaKrokCSX1sg71sYIx94y3iebSujfNDAJbHDSq95T7dk6hbJfvy0JQkUfgimNFIP6yHX0yiZM-B0s5k7SndV-I5NK4mHzvHbgB-8vje07SfBB5POB15rGQ_rgL058miuxFr5GjrI8HPHSZ7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; prsu Ztráta části nebo celého prsu v důsledku boje s karcinomem je pro pacientky vždy zlá zpráva. Aby se žena dokázala s nevyhnutelným zákrokem lépe vyrovnat a naplánovat co dál, je dobré, když je dopředu informována, jaké&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; prsu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://giaclinic.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-prsou&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yfuVPoLv&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c8222108&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;title&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cJ60KiZb&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;stavebnictví&quot;,&quot;title&quot;:&quot;stavebnictví&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hIFN8QxD&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;trestní řízení&quot;,&quot;title&quot;:&quot;trestní řízení&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UgZXRcEm&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W7roIAxu&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nuhjWuHr&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rekonstrukce lidl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rekonstrukce lidl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OMp6lWKu&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ag9va6uG&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;title&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OEESN45H&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3SbVLIKp&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bfm9nTMr&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d6d4f7b0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:27000000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FnWH7O0G&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c6ab6beb&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.5497,&quot;latitude&quot;:50.1002,&quot;accuracy&quot;:200000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7LcSho1W&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;277d9ff7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6UKlWBxJ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;Msf7KOcv&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:24:20.317702375Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d6d4f7b0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1rCpVjyI&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:667,&quot;groupId&quot;:1300,&quot;groupName&quot;:&quot;product-image&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bOvRPlz4&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@4bd5c4c13&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;,&quot;imedia.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;snippet_product_image&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;6dIhidavv1_rLm-7Y4zf&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_179> <sklikReklama_60927>