rekonstrukce koupelny v panelßku

REKONSTRUKCE KOUPELNY DO 7 DN┘ !!!

volejte:       +420 777 086 752
www:             www.rekonstrukcejader.webnode.cz

 

Rekonstrukce koupelny v panelovÚm bytý do 7 dn¨. ZednickÚ, instalatÚrskÚ, obkladaŔskÚ i elektrikß°skÚ prßce provßdÝme s vlastnÝmi pracovnÝky, a tak nemßme ×ßdnÚ mimo°ßdnÚ ŔasovÚ prodlevy.
Rekonstrukce bytovÚho jßdra vßm zajistÝ nejen vÝce prostoru, ale p°edevÜÝm mo×nost vybavit a p°estavýt koupelnu podle vaÜich p°edstav. Samotnß rekonstrukce p°itom m¨×e břt relativný rychlß a bezproblÚmovß. ZajiÜŁujeme kompletnÝ Rekonstrukci bytovÚho jßdra i p°estavbu koupelen a socißlnÝho za°ÝzenÝ.

Rekonstrukci bytovÚho jßdra se rozumÝ vytvo°enÝ - vyzdýnÝ vnit°nÝ stýny jßdra, polo×enÝ obklad¨ , podlahovÚ krytiny a pochopitelný ukotvenÝ a napojenÝ vany, stejný umyvadla a toalety. Pro dva °emeslnÝky je to prßce na cca na 5-7 pracovnÝch dnÝ. Cena realizace se nedß zobecnit, velmi zhruba Vßs ale novÚ jßdro vyjde cca na 100 000,-KŔ . Vřslednß cena m¨×e břt ni×ÜÝ, zßle×Ý na velikosti koupelny a vřbýru vybavenÝ.

Mßme profesionßlnÝ p°Ýstup k zßkaznÝkovi spoŔÝvajÝcÝ p°edevÜÝm ve vysokÚ kvalitý slu×eb a dodr×ovßnÝ termÝn¨.
Reklama zdarma, zvřÜenÝ nßvÜtývnosti

rekonstrukce koupelny v panelovÚm bytý, rekonstrukce koupelny, rekonstrukce koupelny bez bourßnÝ, rekonstrukce koupelny do 14 dn¨, koupelny v panelovÚm bytý, koupelny v panelßku, koupelny v bytý, rekonstrukce koupelny v bytý, rekonstrukce koupelny a kuchyný, rekonstrukce kuchyný, rekonstrukce kuchyný v bytý, rekonstrukce kuchyný v panelovÚm bytý, rekonstrukce kuchyný v panelßku, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.192a42730e.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); (function(){ if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(["/re/js/vendor~app.bundle.f6171f943f.js","/re/js/app.bundle.2736710a6d.js"],'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, }) } loadjs.ready('appPreload',function(){ if(window.loadPerformance){window.loadPerformance.addOnLoadTimed('preloadReady');} }) })(); var ENV='production'; </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.ef33cc53ee.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title){window.location.pathname='/streamerror500.html';} },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>rekonstrukce ÔÇô Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pom┼»┼żeme V├ím naj├şt to, co hled├íte. V ─îech├ích i v zahrani─Ź├ş. Na webov├Żch str├ínk├ích, v obr├ízc├şch, ve vide├şch i v dokumentech. ─îesk├Ż vyhled├íva─Ź Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT;dotBig(e);var f=e._addGeometry,g=e._addCommon,i=e._getDataElm,j=e._mousedown,k=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?i.call(this,a,b,c,d):[]},l=function _addGeometry(a){var b=this;if(f.call(b,a),a.d.elm){for(var g,h,j=[],k={},l=a.d.elm.split(","),m=0;m<l.length;m++)if(g=l[m],h=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),h){var n=h.parentElement?h.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{n=JSON.parse(n)}catch(a){n=null}if(n&&"rid"in n){var o=n.rid;-1===j.indexOf(o)&&(j.push(o),k[o]=[]),k[o].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var p={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,h,p),"reporter_name"in p.d&&(e.hit("event",p),window.SmartlookWrapper)){var q=JSON.parse(p.d);void 0===q.element_index&&(void 0!==q.reporter_pos&&(q.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",q))}}if(0<j.length)for(var m=0;m<j.length;m++){if(0==m){a.d.rid=j[m],a.d.elm=k[j[m]].join(",");continue}var d={};for(var r in a.d)d[r]=a.d[r];d.rid=j[m],d.elm=k[j[m]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},m=function _addCommon(a){if(g.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},n=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement;b&&b!==document;){if("function"==typeof b.hasAttribute&&b.hasAttribute("data-dot-ignore"))return;b=b.parentElement}j.call(this,a)};e._getDataElm=k,e._addGeometry=l,e._addCommon=m,e._mousedown=n}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(!(0<arguments.length))throw new Error("Missing method to call");else if(window.DOT){var a=arguments[0];if(a&&a in window.DOT){var b=window.DOT[a];if("function"==typeof b){for(var c=[],d=1,e=arguments.length;d<e;d++)c.push(arguments[d]);return b.apply(window.DOT,c)}throw new Error("window.DOT['"+a+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+a+"'] is undefined")}}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.Tooltip-wrapper._573ab3,.Tooltip-wrapper ._573ab3{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._3482f1,.Tooltip-wrapper ._3482f1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%}.Tooltip-wrapper._3482f1 svg,.Tooltip-wrapper ._3482f1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper.a24101,.Tooltip-wrapper .a24101{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:unset;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 h4,.Tooltip-wrapper .a24101 h4{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul,.Tooltip-wrapper .a24101 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper .a24101 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li svg,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem;height:3.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#0645ad;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}._093c71:visited{color:#7b009d}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:0;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} .Mada95d1921{display:inline-block;width:4.8rem;height:1.5rem;margin-top:.3rem;margin-bottom:.2rem;position:absolute} .Mebe7e9629b{display:table;width:100%;width:auto;list-style-type:none;table-layout:fixed;float:right;padding:0;margin:0}.M79dd56d3b8,.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99{display:table-cell;vertical-align:top;width:4rem;text-align:center;box-sizing:content-box;padding-right:0}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:link,.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:visited{text-decoration:none}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:focus,.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:hover{text-decoration:underline}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:visited{color:#7b009d;color:#0645ad}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:first-child{padding-right:1.6rem}.Mebe7e9629b .Ma796a89d1c{display:block}.Mebe7e9629b .M291c8550d0{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;margin:.6rem auto .2rem;color:#0645ad}@media screen and (min-width:48.000em){.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99{padding-right:1.2rem}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:first-child{padding-right:2.4rem}.Mebe7e9629b{width:11.6rem}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99{width:4rem}.Mebe7e9629b .M291c8550d0{margin-top:0;margin-bottom:.8rem}} .M3ed0b9fc14{margin-bottom:3.2rem}.M3ed0b9fc14 h3{font-weight:400;margin:0}.M3ed0b9fc14 a{max-width:100%}.M3ed0b9fc14 a,.M3ed0b9fc14 a:focus,.M3ed0b9fc14 a:hover,.M3ed0b9fc14 a:link,.M3ed0b9fc14 a:visited{text-decoration:none}.M3ed0b9fc14 a:visited *{color:#7b009d}.M3ed0b9fc14 a:visited .M030ffef7ed *{color:unset}.M3ed0b9fc14 a:hover~a .M38a3198fc5{text-decoration:underline}.Mcd46da2a60{padding:1.6rem 1.6rem 1.4rem;border-radius:.8rem;margin:0 0 .8rem -1.6rem;border:none;box-shadow:0 1px 8px -1px rgba(0,0,0,.28)}.Mcd46da2a60:after,.M8f297402d8:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.M3ed0b9fc14>a,.M3ed0b9fc14>a:focus,.M3ed0b9fc14>a:hover,.M3ed0b9fc14>a:link,.M3ed0b9fc14>a:visited{text-decoration:none}.M3ed0b9fc14>a:hover .M38a3198fc5{text-decoration:underline}.M9971601a09 img{-o-object-fit:cover;object-fit:cover;z-index:-1;margin-top:.4rem}.M7767eb6e8c,.M9971601a09 img{position:relative;height:7.4rem;width:7.4rem;overflow:hidden;border-radius:.4rem}.M7767eb6e8c{margin-left:1.6rem;float:right;z-index:0}.M6e54da85b1{position:absolute;top:0;right:0;left:0;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,transparent,rgba(0,0,0,.5))}.M6e54da85b1 span{color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;pointer-events:none}.M38a3198fc5{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.M38a3198fc5:link,.M38a3198fc5:visited{text-decoration:none}.M38a3198fc5:focus,.M38a3198fc5:hover{text-decoration:underline}.Mcd46da2a60 .M38a3198fc5{color:#005ad5;font-size:1.6rem;line-height:2rem;padding:1.2rem 0 .8rem}.M8f297402d8 .M38a3198fc5{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem}.Ma4e69ad865{color:grey;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.M25f641fa02{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.M030ffef7ed{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.Me31f8a8d07{width:1.6rem;height:1.6rem;margin-right:.8rem;background-size:contain;background-repeat:no-repeat;background-position:50%}.M030ffef7ed cite{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;font-style:normal}.Mcd46da2a60 .M030ffef7ed cite{color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-height:1.6rem}.Mcd46da2a60 .M030ffef7ed cite small{color:grey;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.M8f297402d8 .M030ffef7ed cite{color:green;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;max-height:2.4rem}.M8f297402d8 .M030ffef7ed cite small{color:#00a000;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Md69005cc35{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;word-break:break-word}.Mcd46da2a60 .Md69005cc35{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.M8f297402d8 .Md69005cc35{color:#51575b;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.M5b9ed19405{border-top:.1rem solid #eee;padding-top:1rem;margin-top:1rem}.Md3365761f6{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.Md3365761f6:link,.Md3365761f6:visited{text-decoration:none}.Md3365761f6:focus,.Md3365761f6:hover{text-decoration:underline}.Mf520942052{display:inline-block;vertical-align:text-bottom;width:1.6rem;height:1.6rem;background-color:transparent;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain;background-image:url(/re/media/ico-phone-blue-light.48213fa80f.svg);-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.Ma92c8cda53{margin-left:.8rem;color:#005ad5;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.M68b4092403,.M825ebb4ce3{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0;white-space:nowrap}.M68b4092403 li,.M825ebb4ce3 li{list-style:none}.M68b4092403 a,.M825ebb4ce3 a{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.M68b4092403 a:link,.M68b4092403 a:visited,.M825ebb4ce3 a:link,.M825ebb4ce3 a:visited{text-decoration:none}.M68b4092403 a:focus,.M68b4092403 a:hover,.M825ebb4ce3 a:focus,.M825ebb4ce3 a:hover{text-decoration:underline}.Mcd46da2a60 .M68b4092403 a,.Mcd46da2a60 .M825ebb4ce3 a,.M8f297402d8 .M68b4092403 a,.M8f297402d8 .M825ebb4ce3 a{color:#0922ac;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.M68b4092403 a b,.M825ebb4ce3 a b{font-weight:400}.M68b4092403{margin:0;max-height:2rem}.M825ebb4ce3{margin:.4rem 0 0}.M8f297402d8 .M825ebb4ce3{margin-left:.8rem}.M8f297402d8 .M825ebb4ce3 li a{color:#0922ac;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.M825ebb4ce3 li{-webkit-flex-basis:50%;flex-basis:50%;max-width:50%}.Mcd46da2a60.Me176f13fa3 .M030ffef7ed cite,.Mcd46da2a60.Me176f13fa3 .M030ffef7ed cite small,.Mcd46da2a60.M25d752339d .M030ffef7ed cite,.Mcd46da2a60.M25d752339d .M030ffef7ed cite small,.Mcd46da2a60.M576b65ef89 .M030ffef7ed cite,.Mcd46da2a60.M576b65ef89 .M030ffef7ed cite small{color:green}.Mcd46da2a60.Me176f13fa3 .M38a3198fc5{padding:0}.Mcd46da2a60.Me176f13fa3 .M030ffef7ed{padding:.8rem 0}.Mcd46da2a60.M3ed0b9fc14 .Meca884ba61>div{margin-top:0}@media screen and (min-width:48.000em){.M9971601a09 img{height:6.4rem;width:8.8rem}.M8f297402d8 .M9971601a09 img{width:9.6rem;height:6rem}.M7767eb6e8c{height:6.4rem;width:8.8rem}.M8f297402d8 .M7767eb6e8c{width:9.6rem;height:6rem}.M38a3198fc5{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;max-width:100%}.Mcd46da2a60 .M38a3198fc5{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem;max-height:3.8rem}.Mcd46da2a60 .Md69005cc35{line-height:2.2rem}.M68b4092403,.M825ebb4ce3{-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;overflow:hidden}.M68b4092403 li:not(:first-of-type):before{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#0645ad;margin:0 .8rem;font-size:1rem;line-height:2rem;content:"\2022"}.M68b4092403 li:not(:first-of-type):before:visited{color:#7b009d}}@media not screen and (min-width:48.000em){.M3ed0b9fc14 a:active,.M3ed0b9fc14 a:focus{outline:none}.M3ed0b9fc14 a:active *,.M3ed0b9fc14 a:focus *{text-decoration:underline}.Mcd46da2a60{margin-left:-2.8rem}.M3ed0b9fc14>a:active,.M3ed0b9fc14>a:focus{outline:none}.M3ed0b9fc14>a:active *,.M3ed0b9fc14>a:focus *{text-decoration:underline}.Mb6273d5442,.Mb6273d5442 img,.Mb206e6961f,.Mb206e6961f img{height:7.4rem;width:13rem}.M68b4092403 a:active,.M68b4092403 a:focus,.M825ebb4ce3 a:active,.M825ebb4ce3 a:focus{outline:none}.M68b4092403 a:active *,.M68b4092403 a:focus *,.M825ebb4ce3 a:active *,.M825ebb4ce3 a:focus *{text-decoration:underline}.Mcd46da2a60 .M68b4092403 a,.Mcd46da2a60 .M825ebb4ce3 a{color:#005ad5}.Mcd46da2a60 .M68b4092403{clear:both;overflow:auto;max-height:unset;margin:0 -3.2rem -1rem;padding-top:1.2rem;padding-bottom:1rem}.Mcd46da2a60 .M68b4092403 li a{display:inline-block;padding:1rem 1.2rem;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;margin-right:.8rem;background-color:#fff}.Mcd46da2a60 .M68b4092403 li:first-of-type{padding-left:3.2rem}.Mcd46da2a60 .M68b4092403 li:last-of-type{padding-right:3.2rem}.Mcd46da2a60 .M68b4092403 li:last-of-type a{margin-right:0}.M825ebb4ce3{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.M825ebb4ce3 li{max-width:100%}.M825ebb4ce3 li a{display:block}.M825ebb4ce3 li:not(:last-of-type) a{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:1rem 0}.M825ebb4ce3 li:not(:only-of-type):last-of-type a{padding-top:1rem}.Mdf7508b5f1{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.Mdf7508b5f1 li{max-width:50%}.Mdf7508b5f1 li:nth-of-type(odd){padding-right:1rem}.Mdf7508b5f1 li a{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:1rem 0;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden}.M0df1bd5c2c li:last-of-type a,.Mfa8d43f8a2 li:last-of-type a{padding:1rem 0 0;border-bottom:none}}.M2d5947cc30{margin-bottom:3.2rem}.M2ee94cecfc{font-weight:400}.M2d5947cc30 .Result-contentContainer{display:table;width:100%;table-layout:fixed}.Mfc95c1d219{float:right;width:8rem}.M7a8a60a25e,.M800c49ad0a,.Mdd0d815dff{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.Mdd0d815dff span,.M800c49ad0a span{display:inline-block;white-space:nowrap}.Mdd0d815dff span:after,.M800c49ad0a span:after{display:inline;content:"\2219";padding:0 .4rem}.Mdd0d815dff span:last-child:after,.M800c49ad0a span:last-child:after{display:none}.Mdd0d815dff{}.M868692346e{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.Mc4e71c8413{width:.8rem;margin-right:.8rem;color:#888}@media screen and (min-width:48.000em){.M2d5947cc30.Result.Result--organic .Result-title,.M2d5947cc30.Result.Result--organic .Result-title-link{white-space:normal;max-height:4.8rem}} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2rem;height:4.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:1.2rem 2.4rem;border-radius:.4rem;border:transparent;outline:none;background-color:#c00;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,._6494be,._18b43f,.f8ff08{font-weight:400}._6494be{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}._6494be:active,._6494be:focus,._6494be:hover{text-decoration:underline}._6494be:focus,._6494be:hover{background-color:#e7edf7}._6494be:active{background-color:#dae3f3}._18b43f{background-color:#f2f6fd;color:#005ad5}._18b43f:active,._18b43f:focus,._18b43f:hover{text-decoration:underline}._18b43f:focus,._18b43f:hover{background-color:#e6effb}._18b43f:active{background-color:#d9e6f9}.afe4f1{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2);background-color:#fff;color:#000}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{background-color:#fcf2f2;color:#c00}.f8ff08:active,.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{text-decoration:underline}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#fae6e6}.f8ff08:active{background-color:#f8d9d9}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;height:4rem;padding:1rem 1.6rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem;height:5.6rem;padding:1.4rem 3.2rem}</style><script> (function(){ loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js', 'https://login.szn.cz/js/api/1.8/login.js' ], 'login-notification'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(["/re/js/firmy.bundle.b31985a964.js"],'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) })(); </script> </head> <body><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"rekonstrukce","loginState":"red","lsid":"DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_","abtest":"60/125,55/113"}, {"e0c76634fstp":"sklik/skliktoppla","e0c76634fsrp":"sklik/sklikrightpla","e0c76634fspi":"sklik_PI","e0c76634fsto":"sklik/skliktop","e0c76634fsbo":"sklik/sklikbottom","e0c76634fstn":"sklik/skliktopnav","e0c76634fore":"ftxt-organic/result","e0c76634fnre":"ftxt-news/result"});</script><div id="app-root"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="Page Page--desktop Page--isSticky"><div id="Page-header" class="Page-header"><div class="Header Header--top"><div class="Header-services"><ul class="Services"><div class="Services-left"><li class="Services-item Services-item--logo"><div class="Services-item-logoWrapper"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link is-active" href="#">Internet</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Obr├ízky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Videa</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">─îl├ínky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Firmy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Mapy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Zbo┼ż├ş</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Slovn├şk</a></li></div><div class="Services-right"><li id="login-badge" class="Services-badge" data-recording-disable="true"></li></div></ul></div><div class="Services-gradient Services-gradient--left" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Services-gradient Services-gradient--right" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Header-main"><div class="SearchForm-wrapper-empty"></div><div class="SearchForm-wrapper"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="rekonstrukce" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="rekonstrukce"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledan├Ż v├Żraz" aria-label="Vymazat hledan├Ż v├Żraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="22px" height="22px" viewBox="0 0 22 22" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><g id="Symbols" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M15.7405257,15.8475457 C12.4851874,18.8852876 7.30688509,18.7437095 4.04148072,15.4783051 C0.70700391,12.1438283 0.629906371,6.81467134 3.86927854,3.57529917 C7.1086507,0.335927005 12.4378077,0.413024544 15.7722845,3.74750135 C18.9928865,6.96810339 19.174794,12.0494724 16.2647659,15.3114775 C16.3483696,15.3266054 16.4280024,15.3656318 16.4918216,15.4294511 L21.0915248,20.0291542 C21.2628609,20.2004903 21.2605815,20.482106 21.0854803,20.6572072 C20.9155001,20.8271874 20.6291902,20.8350146 20.4574273,20.6632517 L15.8577241,16.0635486 C15.7965056,16.00233 15.7574515,15.9270328 15.7405257,15.8475457 Z M4.67557822,14.8442076 C7.64957105,17.8182004 12.4026029,17.8869631 15.2917727,14.9977933 C18.1809425,12.1086236 18.1121798,7.35559168 15.138187,4.38159885 C12.1641941,1.40760602 7.41116226,1.33884335 4.52199249,4.22801312 C1.63282272,7.11718289 1.70158539,11.8702148 4.67557822,14.8442076 Z" id="Oval-10" stroke="currentColor" fill="currentColor"></path></g></svg></button></div></form></div><div class="SearchForm-wrapper-nav" data-ribbon="56"><div class="SearchForm-wrapper-nav-left"><div class="SearchForm-wrapper-logo"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></div><div class="SearchForm-wrapper-nav-right"><div id="login-badge--sticky" class="Services-badge"></div></div></div></div></div></div><div class="Page-content"><div class="Page-content-columnLeft" data-ribbon-content="true"><div data-rid="DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_" class="Layout--left" data-dot="results"><div data-dot="0" data-elm="0__r0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><div class="FirmyHint1902-gradient"><ul class="FirmyHint1902-filters"><label class="FirmyHint1902-filters-button" for="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;select&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-dot-text="Otev┼Öen├ę"><div class="Feedback-section-item-input"><input type="checkbox" class="Form-checkbox" autoComplete="off" id="firmy_nyni-otevreno"/><span role="checkbox" aria-checked="false" class="Form-checkbox-label" tabindex="0" for="firmy_nyni-otevreno" id="firmy_nyni-otevreno"></span></div><span class="Feedback-section-item-label FirmyHint1902-filters-text" id="firmy_nyni-otevreno">Otev┼Öen├ę</span></label><label class="FirmyHint1902-filters-button" for="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;select&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-dot-text="Nejbli┼ż┼í├ş"><div class="Feedback-section-item-input"><input type="checkbox" class="Form-checkbox" autoComplete="off" id="firmy_nearest"/><span role="checkbox" aria-checked="false" class="Form-checkbox-label" tabindex="0" for="firmy_nearest" id="firmy_nearest"></span></div><span class="Feedback-section-item-label FirmyHint1902-filters-text" id="firmy_nearest">Nejbli┼ż┼í├ş</span></label></ul></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13233129-bamar-janovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_F/shXDJ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Bamar<div class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocen├ş 100%</title><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description">┬á(1)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a p┼Öestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Janovice</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Dle telefonick├ę domluvy</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.bamar.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13233129" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/12704040-aquasan-izolace-dobratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/m10G7m.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/mR8Bfok.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">AQUASAN IZOLACE<div class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nab├şdka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a p┼Öestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Dobratice</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.aquasan.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12704040" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/mR8Bfok.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/12858669-strechy-fides-frydek-mistek-frydek.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ONrBTKW.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/DfoBoy1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">St┼Öechy Fides<div class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a p┼Öestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Nonstop</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.strechyfides.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12858669" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/DfoBoy1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13163008-stadakor-ostrava-hrabuvka.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/jh3VTU.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/apPL7y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">STADAKOR, s.r.o.<div class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocen├ş 99.66670227050781%</title><linearGradient id="star-gradient-99-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="98%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="99%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-99-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description">┬á(60)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a p┼Öestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Ostrava, Hrab┼»vka</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Nonstop</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.stadakor.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13163008" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/apPL7y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13079080-domytom-martin-tomik-horni-tosanovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/JIXCCyx.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2PJBXzr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">DOMYTOM - Martin Tom├şk</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocen├ş 100%</title><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description">┬á(3)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytov├Żch jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Horn├ş To┼íanovice</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.domytom.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13079080" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2PJBXzr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=18.350000&amp;y=49.683300&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Dal┼í├ş firmy<!-- -->┬á<span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">N─Ťco se mi nezd├í</button></div></div><div data-dot="1" data-elm="0__r1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" title="P┼Öej├şt na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="o3ECU7hP"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> staveb | Miras</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="o3ECU7hP"><span>https://mirascz.eu/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Vylep┼íete si va┼íe bydlen├ş <b class=sec>rekonstrukc├ş</b>, d├şky kter├ę se zvedne celkov├í hodnota domu. Zam─Ť┼Öujeme se na <b class=sec>rekonstrukce</b> bytov├Żch a panelov├Żch dom┼» ─Źi podkrov├ş.</span></p></div></div></div><div data-dot="2" data-elm="0__r2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fsvetinterieru.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.svetinterieru.cz/sluzby/reseni-na-klic/rekonstrukce-bytu.html" title="P┼Öej├şt na: http://www.svetinterieru.cz/sluzby/reseni-na-klic/rekonstrukce-bytu.html" data-dot="title" data-l-id="K1yi5V2W"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> byt┼» Praha 2+1, 3+1 na kl├ş─Ź, rychle, levn─Ť&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.svetinterieru.cz/sluzby/reseni-na-klic/rekonstrukce-bytu.html" data-dot="url" data-l-id="K1yi5V2W"><span>svetinterieru.cz/sluzby/reseni-na-klic/<b class=sec>rekonstrukce</b>-bytu&hellip;</span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>P┼Öed <b class=sec>rekonstrukc├ş</b> bytu 3+1 je vhodn├ę si p┼Öedem dob┼Öe promyslet, co vlastn─Ť od p┼Öestavby o─Źek├ív├íme, co n├ím na sou─Źasn├ęm ┼Öe┼íen├ş vad├ş, co p┼Öesn─Ť bychom cht─Ťli zm─Ťnit a co nov├ęho by n├ím <b class=sec>rekonstrukce</b> m─Ťla p┼Öin├ęst nebo umo┼żnit.</span></p></div></div></div><div data-dot="3" data-elm="0__r3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fbiano.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.biano.cz/produkty/rekonstrukce" title="P┼Öej├şt na: https://www.biano.cz/produkty/rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="bG7aACo8"><span>´ŞĆ <b class=sec>Rekonstrukce</b> | Biano</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.biano.cz/produkty/rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="bG7aACo8"><span>https://biano.cz/produkty/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Vyb├şrejte z 111 746 produkt┼» v kategorii <b class=sec>rekonstrukce</b>. Nejlevn─Ťji od 5 K─Ź. ´ŞĆ Chytr├Ż n├íkup ´ŞĆ z mnoha e-shop┼» na jednom m├şst─Ť.</span></p></div></div></div><div data-dot="4" data-elm="0__r4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/ncobrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="P┼Öej├şt na Obr├ízky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">ÔÇ║</span><span class="ResultContainer-header-service">Obr├ízky.cz</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--obrazky ResultLayout--obrazkyTwoLines"><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f044e93f405fc579&amp;docId=6df739c29b00db02" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" style="width:16.0188679245283rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-0" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=f044e93f405fc579&amp;size=2" width="160.18867924528303" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=2ec10d4fba83cc5e&amp;docId=aeef7869de8682fe" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" style="width:16.0188679245283rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-1" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=2ec10d4fba83cc5e&amp;size=2" width="160.18867924528303" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f8fc992c9d7ef168&amp;docId=733fe7b6b19f0fcf" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-2" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=f8fc992c9d7ef168&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=9c10d7f6b001e1a0&amp;docId=9e10cf58eef18057" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" style="width:17.673267326732674rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-3" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=9c10d7f6b001e1a0&amp;size=2" width="176.73267326732673" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f74b3963165c8f3&amp;docId=ec04eb79a6ba280" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-4" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=0f74b3963165c8f3&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f2107cc97eaf73ad&amp;docId=c2919472f7db1daa" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-5" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=f2107cc97eaf73ad&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=d9c8b62226663dcb&amp;docId=3cbae85ca32d9feb" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" style="width:21.35149863760218rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-6" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=2" width="213.5149863760218" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=8515aca60cc7f513&amp;docId=81d5623b67a3b27c" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-7" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=8515aca60cc7f513&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7f11314634dd4091&amp;docId=bc15c9c278eff8a5" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" style="width:16.0188679245283rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-8" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=7f11314634dd4091&amp;size=2" width="160.18867924528303" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=098472f7ee0da41e&amp;docId=9692d8b77bf9d216" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" style="width:16.0188679245283rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-9" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=098472f7ee0da41e&amp;size=2" width="160.18867924528303" height="120" class="Result-image is-loading"/></a></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="P┼Öej├şt na Obr├ízky.cz" data-dot="url">Dal┼í├ş obr├ízky<!-- -->┬á<span class="ResultContainer-footer-delimiter">ÔÇ║</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">N─Ťco se mi nezd├í</button></div></div><div data-dot="5" data-elm="0__r5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" title="P┼Öej├şt na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="XnGi4oqe"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> ÔÇô Wikipedie</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="XnGi4oqe"><span>https://cs.wikipedia.org/wiki/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Pokud v├ís sem dovedl odkaz, kter├Ż by m─Ťl spr├ívn─Ť sm─Ť┼Öovat na specifick├Ż v├Żznam tohoto pojmu, m┼»┼żete Wikipedii pomoci t├şm, ┼że se vr├ít├şte na odkazuj├şc├ş str├ínku a tamn├ş odkaz oprav├şte tak, aby vedl p┼Ö├şmo na odpov├şdaj├şc├ş ─Źl├ínek.</span></p></div></div></div><div data-dot="6" data-elm="0__r6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fxmal.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.xmal.cz/rekonstrukce" title="P┼Öej├şt na: https://www.xmal.cz/rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="McgmH7wG"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> | Xmal Plze┼ł</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.xmal.cz/rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="McgmH7wG"><span>https://xmal.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Kompletn├ş <b class=sec>rekonstrukce</b> pro Plze┼ł a okol├ş. Prov├íd├şme p┼Öestavby i rekonstrukce byt┼», dom┼», podkrov├ş i chalup. Rekonstrukce interi├ęr┼» kvalitn─Ť a se z├írukou.</span></p></div></div></div><div data-dot="7" data-elm="0__r7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Finfoz.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.infoz.cz/rekonstrukce/" title="P┼Öej├şt na: https://www.infoz.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="mXxwz1ji"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> | Slovn├şk ciz├şch slov infoz.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.infoz.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="mXxwz1ji"><span>https://infoz.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Co znamen├í podstatn├ę jm├ęno <b class=sec>rekonstrukce</b>? V├Żznam slova rekonstrukce ve slovn├şku ciz├şch slov v─Źetn─Ť p┼Öeklad┼» do angli─Źtiny, nem─Źiny, francouz┼ítiny, ital┼ítiny, ┼ípan─Ťl┼ítiny, ru┼ítiny a pol┼ítiny.</span></p></div></div></div><div data-dot="8" data-elm="0__r8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="http://videa.seznam.cz/?q=rekonstrukce#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="P┼Öej├şt na Videa" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">ÔÇ║</span><span class="ResultContainer-header-service">Videa</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=4brcpzpBtAA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=4brcpzpBtAA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4brcpzpBtAA" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">29.10.2016</span><span class="Result-image-description">00:58</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=4brcpzpBtAA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=7dDo9EIi6iA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20m%C3%ADru%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=7dDo9EIi6iA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20m%C3%ADru%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny na m├şru - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7dDo9EIi6iA" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">25.06.2016</span><span class="Result-image-description">02:19</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny na m├şru - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=7dDo9EIi6iA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20m%C3%ADru%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny na m├şru - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce panel├íkov├ę kuchyn─Ť - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8_CkszOOENE" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">01.04.2017</span><span class="Result-image-description">00:44</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce panel├íkov├ę kuchyn─Ť - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce panel├íkov├ę kuchyn─Ť - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny na kl├ş─Ź - www.koupelny-vala.cz - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHW9Af0KqreQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">19.05.2013</span><span class="Result-image-description">03:03</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny na kl├ş─Ź - www.koupelny-vala.cz - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny na kl├ş─Ź - www.koupelny-vala.cz - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=uxpxDeR3wjE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytov%C3%A9ho%20j%C3%A1dra%20bez%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=uxpxDeR3wjE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytov%C3%A9ho%20j%C3%A1dra%20bez%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytov├ęho j├ídra bez bour├ín├ş - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuxpxDeR3wjE" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">09.11.2018</span><span class="Result-image-description">11:51</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytov├ęho j├ídra bez bour├ín├ş - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=uxpxDeR3wjE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytov%C3%A9ho%20j%C3%A1dra%20bez%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytov├ęho j├ídra bez bour├ín├ş - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:5,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce hrad┼» I. - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg8dsho8wLog" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">02.02.2010</span><span class="Result-image-description">05:11</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce hrad┼» I. - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce hrad┼» I. - YouTube</a></h3></div></div></div></div></div><div data-dot="9" data-elm="0__r9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fliving.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.living.cz/rekonstrukce/" title="P┼Öej├şt na: https://www.living.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="XPXt7OqX"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> | Living.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.living.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="XPXt7OqX"><span>https://living.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Chyst├íte se na <b class=sec>rekonstrukce</b> domu ─Źi bytu? Hled├íte vhodnou inspiraci a dobr├ę n├ípady? Na na┼íem webu naleznete nespo─Źet zaj├şmav├Żch ─Źl├ínk┼» a rozs├íhlou fotogalerii.</span></p></div></div></div><div data-dot="10" data-elm="0__r10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fprofijadra.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.profijadra.cz/rekonstrukce" title="P┼Öej├şt na: https://www.profijadra.cz/rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="RrZBuirO"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> | Profi J├ídra</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.profijadra.cz/rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="RrZBuirO"><span>https://profijadra.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Profesion├íln├ş a kvalitn├ş <b class=sec>rekonstrukce</b> byt┼», bytov├Żch jader, koupelen a interi├ęr┼»</span></p></div></div></div><div data-dot="11" data-elm="0__r11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic Result--video"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://homebydleni.cz/rekonstrukce/" title="P┼Öej├şt na: https://homebydleni.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="vcnphjxV"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> | HOME</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://homebydleni.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="vcnphjxV"><span>https://homebydleni.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><div class="Ellipsis Result-description Result-description--niceResult" data-dot="description">─îek├í v├ís rekonstrukce domu ─Źi bytu? P┼Öe─Źt─Ťte si o novink├ích p┼Öi rekonstrukci na port├ílu HOME. www.homebydleni.cz</div></div></div></div><div data-dot="12" data-elm="0__r12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="ResultContainer ResultContainer-articles" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;hint/news/freshnews&quot;, &quot;reporter_contain_novinky&quot;: &quot;false&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//clanky.seznam.cz/?q=rekonstrukce" class="ResultContainer-header-query" title="P┼Öej├şt na ─îl├ínky.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">ÔÇ║</span><span class="ResultContainer-header-service">─îl├ínky.seznam.cz</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--clanky"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--clanky ResultLayout-item" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}"><a class="Result-image" href="https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-zacala-rekonstrukce-mostu-u-plaveckeho-stadionu-20200805.html#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Obrazem: Za─Źala rekonstrukce mostu u plaveck├ęho stadionu - Strakonick├Ż den├şk" data-dot="pic"><div class="Result-image" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=preview&amp;url=https%3A%2F%2Fstrakonicky.denik.cz%2Fzpravy_region%2Fobrazem-zacala-rekonstrukce-mostu-u-plaveckeho-stadionu-20200805.html&amp;fast=1&amp;exact=2&#x27;)"></div></a><h3 class="Result-title"><a class="Result-title-link" href="https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-zacala-rekonstrukce-mostu-u-plaveckeho-stadionu-20200805.html#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" title="Obrazem: Za─Źala rekonstrukce mostu u plaveck├ęho stadionu - Strakonick├Ż den├şk">Obrazem: Za─Źala rekonstrukce mostu u plaveck├ęho stadionu - Strakonick├Ż den├şk</a></h3><span class="Result-date">P┼Öed 3 dny</span><p class="Result-description"><span class="Result-description-url">strakonicky.denik.cz</span></p></div></div></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//clanky.seznam.cz/?q=rekonstrukce#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="url">P┼Öej├şt na ─îl├ínky.seznam.cz<!-- -->┬á<span class="ResultContainer-footer-delimiter">ÔÇ║</span></a><button class="fa32a5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">N─Ťco se mi nezd├í</button></p></div></div><div data-dot="13" data-elm="0__r13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fvseprointerier.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.vseprointerier.cz/rekonstrukce/" title="P┼Öej├şt na: http://www.vseprointerier.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="4vM1BL5m"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> | V┼íe pro interier.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.vseprointerier.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="4vM1BL5m"><span>vseprointerier.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>V┼íechny pot┼Öebn├ę ─Ź├ísti by m─Ťly b├Żt opat┼Öeny n├ít─Ťry. Kovov├ę z├írubn─Ť je pot┼Öeba nejprve d┼»kladn─Ť o─Źistit, p┼Ö├şpadn─Ť odmastit a nan├ęst z├íkladn├ş antikorozn├ş n├ít─Ťr.</span></p></div></div></div><div data-dot="14" data-elm="0__r14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="Result M2d5947cc30 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search" data-dot="title" data-l-id="xZO6xUVU">Sh├ín├şte <b>rekonstrukci</b>? | Najd─Ťte ov─Ť┼Öenou firmu v okol├ş</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search" data-dot="url" data-l-id="xZO6xUVU">poptavej.cz/<b>rekonstrukce</b></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="M7a8a60a25e"><span>Zadejte si zdarma popt├ívku a z├şskejte skv─Ťl├ę nab├şdky do emailu!</span></p><p class="M868692346e"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="Mc4e71c8413"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>┼átef├ínikova 18/25, Praha</span></p></div></div></div><div data-dot="15" data-elm="0__r15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="Result M2d5947cc30 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=https://www.ekolpal.cz/revitalizace-rekonstrukce/&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.ekolpal.cz/revitalizace-rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="rE1RiWEe">Revitalizace a <b>rekonstrukce</b> | Cenov├í kalkulace zdarma</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.ekolpal.cz/revitalizace-rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="rE1RiWEe">ekolpal.cz</a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="M7a8a60a25e"><span>Bytov├ę domy - rodinn├ę domy - firemn├ş stavby. Prodlou┼ż├şme ┼żivotnost Va┼í├ş stavb─Ť!</span></p></div></div></div><div data-dot="16" data-elm="0__r16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="Result M2d5947cc30 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=http://www.uspory.cz/poptavka&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.uspory.cz/poptavka" data-dot="title" data-l-id="tefXlcTj"><b>Rekonstrukce</b> ve va┼íem kraji | u┼íet┼Öete a┼ż 30 %</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.uspory.cz/poptavka" data-dot="url" data-l-id="tefXlcTj">uspory.cz/poptavka</a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="M7a8a60a25e"><span>U┼íet┼Ö├şte i 30 % z ceny zak├ízky. Poptejte ┼Öemesln├şka.</span></p></div></div></div><div data-dot="17" data-elm="0__r17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;}"><div class="RelatedResults" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="RelatedResults-title">Souvisej├şc├ş dotazy</h4><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">pr├ívn├ş pojmy</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">pam├ítkov├í p├ę─Źe</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=rekonstrukce%20domu&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">rekonstrukce domu</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">ok├íl rekonstrukce</a></li></ul><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">projektov├ín├ş staveb</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">mysl├şk rekonstrukce</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=koupelna%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">koupelna rekonstrukce</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=bytov%C3%A9%20j%C3%A1dro%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">bytov├ę j├ídro rekonstrukce</a></li></ul></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty">┬á</li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&amp;from=10" title="Dal┼í├ş strana"></a></li></ul></div><div class="Page-content-columnRight"></div></div><div class="Page-footer"><div class="Footer" data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">P┼Öi pokusu o sd├şlen├ş polohy do┼ílo k chyb─Ť</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">V├şce informac├ş</a></div><ul class="Footer-links"><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">N├ípov─Ťda</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana ├║daj┼»</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/stats?q=rekonstrukce">Statistika hledanosti</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/pridej-stranku">P┼Öidat str├ínku do hled├ín├ş</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na slu┼żby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">V├şce o upout├ívk├ích</button></div><p class="Footer-copyright">┬ę 1996ÔÇô2020 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _0c0667" type="button">Zp─Ťtn├í vazba</button></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=rekonstrukce&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_" width="1" height="1" alt=""/><div class="DebugAbTest">60/125,55/113</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku%3Fin%3Dsklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DStavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_search%26utm_content%3DShanite%2Brekonstrukci%3F%26utm_term%3Drekonstrukce&c=HC8CZECQIIUYBSGFIX3WTJMFJKP4NR4E57KPMBMIV4FWDDD8229BNZ2QA85QFY7R5QKY5BWJSIQQPXC3URBBXKR8Z8A3XI8JXNX38E9DMMRC8VJTCE9595NVFS4VMPFR2NUJKBGECHD4RDGJGJ2GYAZUXMWAR2HHPYCKADRP42Y5GR578VDRSZTQRK5KQYM6KPUMFGT8V272XVWJN4XCWB97XKPDKKB5H4QDBUDSNS7JXDV6TRN9ABI":"xZO6xUVU","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.ekolpal.cz/revitalizace-rekonstrukce/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEARCH%2B-%2Blocal%2B%257c%2BRekonstrukce%2Ba%2Brevitalizace%26utm_content%3DRevitalizace%2Ba%2Brekonstrukce&c=WAYNUF8M56KI8SUQ5EHMGBNBE4NMH6FRQ3RDEKA3DQ6SJNYY85AZCHKVT5JZTPGXRPKV7TP6GI82Q8UZ3R477BWNMKXBYVHAF5G7YV6XP3PNYFD8AZC2INAUZKMD4V7SFIA4477I4Q8SJZYNAJC7UR86QBTZWGXCZUXI4UV6FXM36TZMUKJZHJKWTSQSPT6EPE3Q4K9IK64778QSRRB6XBU2PVAN7MYSQ5MGYKSX5QFIGPAHWNBFNTA":"rE1RiWEe","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.uspory.cz/poptavka%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPoptavej%2B-%2Bsearch%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3D252132379&c=HFHZ837UFNE3TC8N8IB2NE482GG4W446SEEJXBWXJVFQ9VBUHKJCDR22QIIQSM7FDTIDKQAKZMR27QMGMPJAIAM9KHAGJTP4TXEDQ436UGIBT4WU63WIBHH6NB49Y8M87SWTS7Z2KWTDS3YD85F8U8UF2MWMDZQ4QKQAQIMNKBAQNQYY7TUHW4N7AVCNR3ZMRSBRGUTXIDV7UEUZIQBXVUTMR68QGU4DGE2R36544C897UYPYYNHAK3TZRZZMU922N":"tefXlcTj"}) </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isSearchPage&quot;:true,&quot;isClient&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.01324421369996176,&quot;pageContentWidth&quot;:1920,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;requestTime&quot;:1596828671782,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;userInteraction&quot;:0,&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;&quot;,&quot;freshness&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:0},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;error&quot;:{},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}}},&quot;data&quot;:{&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:60,&quot;groupId&quot;:125,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m91MmViW&quot;},{&quot;abTestId&quot;:55,&quot;groupId&quot;:113,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y09lEMNu&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;f6a392c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otev┼Öen├ę&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZNvjeSbe&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Nejbli┼ż┼í├ş&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;al6V3eqy&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:75,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:49.6833,&quot;longitude&quot;:18.35,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;535&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73911&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Janovice 535, 739 11 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Janovice 535&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F8kre6dM&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.61545302801129,&quot;gps_longitude&quot;:18.412495437138997,&quot;group_id&quot;:12932276,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DN7uI9DL&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;smTEbaSX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YFpy8BKh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hhvWuLbD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GAigaDHE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FGAIbwXZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hVxojc0X&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bNjtGtWR&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:74115929,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_F/shXDJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_F/shXDJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_F/shXDJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_F/shXDJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_F/shXDJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PpZs1Hww&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13233129,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WM3L37D1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B6Egfcrg&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LRw5YOsR&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3881867,&quot;title&quot;:&quot;Bamar&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bamar.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13233129&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13233129-bamar-janovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.412495&amp;y=49.615453&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bamar.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4j3jc9qJ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;44&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73951&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobratice 44, 739 51 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobratice 44&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;54iK7Cfu&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.663055419921875,&quot;gps_longitude&quot;:18.48919677734375,&quot;group_id&quot;:12704040,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/mR8Bfok.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/mR8Bfok.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DqKIUReG&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pPDzZ9M5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qlAdmVqG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s7SHm3OY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BPrY8c1f&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wuwl2kBb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XPdl5Kgf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WU8JlHpT&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:1582239,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/m10G7m.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/m10G7m.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/m10G7m.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/m10G7m.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/m10G7m.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yv6pU4iA&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12704040,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QsadFvd3&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;42Ls4xXD&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3731953,&quot;title&quot;:&quot;AQUASAN IZOLACE&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.aquasan.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12704040&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12704040-aquasan-izolace-dobratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.489197&amp;y=49.663055&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.aquasan.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sVkwY3Xz&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3092&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Jana ─îapka&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73801&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Jana ─îapka 3092, 738 01 Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Jana ─îapka 3092, Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cd0NRNTs&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.6794548034668,&quot;gps_longitude&quot;:18.366788864135742,&quot;group_id&quot;:12858669,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/DfoBoy1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/DfoBoy1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a0n7DVSx&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9S7gY4d9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FonhsHFR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uW9pHFSO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sgVRz5cl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ex8pos1e&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LkGJljV8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rTT3N6sa&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ONrBTKW.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ONrBTKW.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ONrBTKW.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ONrBTKW.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ONrBTKW.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yToW6RIu&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12858669,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T7hTQdXK&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QVHerCXY&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3844824,&quot;title&quot;:&quot;St┼Öechy Fides&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.strechyfides.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12858669&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12858669-strechy-fides-frydek-mistek-frydek.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.366789&amp;y=49.679455&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.strechyfides.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CZ6vP2j9&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Ostrava, Hrab┼»vka&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;550/50&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Ostrava-Jih&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Ostrava&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Hasi─Źsk├í&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hrab┼»vka&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;70030&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Hasi─Źsk├í 550/50, 700 30 Ostrava, Hrab┼»vka&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Hasi─Źsk├í 550/50, Ostrava&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:99.66670227050781,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.3333333333333333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gGVu8KNN&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.3333333333333333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vwZac4hM&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.3333333333333333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tdCfaIPk&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.79247553804202,&quot;gps_longitude&quot;:18.260654137312333,&quot;group_id&quot;:1347944,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/apPL7y.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/apPL7y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9Mho8fF9&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RbBynafv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zI9zj1iV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eFhMTGvR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7RIqdEmz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L60P1CsG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7kOaM1M6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fVluPFVM&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:28610077,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/jh3VTU.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/jh3VTU.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/jh3VTU.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/jh3VTU.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/jh3VTU.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rP4IPbA3&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13163008,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mCHQyZ5Y&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6GCYyv8T&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S9nu9Kmj&quot;}],&quot;review_count&quot;:60,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2211454,&quot;title&quot;:&quot;STADAKOR, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stadakor.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13163008&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13163008-stadakor-ostrava-hrabuvka.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.260654&amp;y=49.792476&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stadakor.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lcPIKWgE&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Horn├ş To┼íanovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;84&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Horn├ş To┼íanovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Horn├ş To┼íanovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73953&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Horn├ş To┼íanovice 84, 739 53 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Horn├ş To┼íanovice 84&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NcfMgZRV&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.688910471553534,&quot;gps_longitude&quot;:18.514631987386775,&quot;group_id&quot;:2325133,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2PJBXzr.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2PJBXzr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ScTZVbia&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytov├Żch jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0oAdDvB8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HVHxXkyh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8QCmoJhP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xSJm32dI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UdYVoE7h&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ADIDrG8c&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LcRF3dYR&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/JIXCCyx.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/JIXCCyx.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/JIXCCyx.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/JIXCCyx.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/JIXCCyx.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vuuJVPIl&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13079080,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2568012,&quot;title&quot;:&quot;DOMYTOM - Martin Tom├şk&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.domytom.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13079080&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13079080-domytom-martin-tomik-horni-tosanovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=18.514632&amp;y=49.688910&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.domytom.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2DlYi3Vc&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;312&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73951&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobratice 312, 739 51 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobratice 312&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:95,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ei9ZW0NZ&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m1tvV0hI&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.66495607955737,&quot;gps_longitude&quot;:18.485623494684663,&quot;group_id&quot;:12786125,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lNNEVJnY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iu4YlWZB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CPT2iJs9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4sbkb70d&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cLA1spov&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5x7Tk93N&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GXC1V47P&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;P2aggB65&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13040827,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3795558,&quot;title&quot;:&quot;COMFORT DOBRATICE - zateplen├ş, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13040827-comfort-dobratice-zatepleni-dobratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.485623&amp;y=49.664956&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;42bK5ryE&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;312&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73951&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobratice 312, 739 51 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobratice 312&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:95,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZzZYGdrA&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.664955139160156,&quot;gps_longitude&quot;:18.485624313354492,&quot;group_id&quot;:12786125,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/cthBJi0.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/cthBJi0.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fxqaN6Ae&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kE7NOcUX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A4D088io&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zD0NWZnP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U2eDxvgE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TM0nwxdP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G4kFDKf2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4c7jBGnI&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dbEGz7T9&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12786125,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M7QExDgy&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8JHuugTh&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xKV4wofq&quot;}],&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3795558,&quot;title&quot;:&quot;COMFORT DOBRATICE - zateplen├ş, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zateplovanifasad.eu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12786125&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12786125-comfort-dobratice-zatepleni-dobratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.485624&amp;y=49.664955&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.zateplovanifasad.eu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6fAothtE&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3054&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Novodvorsk├í&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73801&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Novodvorsk├í 3054, 738 01 Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Novodvorsk├í 3054, Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OdX2y5fP&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.6802864074707,&quot;gps_longitude&quot;:18.35947608947754,&quot;group_id&quot;:13254160,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4x6BmOS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4x6BmOS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;thBf39PM&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KKV4GXgG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZQhkaBZc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pntAw8BJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gckZ5Yl3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nFGNWEmK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kHgviAyw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lT95mFyP&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:99111101,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_C/IMvKi.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_C/IMvKi.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_C/IMvKi.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_C/IMvKi.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_C/IMvKi.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pHoPCtoV&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13254160,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4088664,&quot;title&quot;:&quot;OLREKO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.olreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13254160&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13254160-olreko-frydek-mistek-frydek.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.359476&amp;y=49.680286&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.olreko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bDSdTQhq&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3054&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Novodvorsk├í&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73801&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Novodvorsk├í 3054, 738 01 Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Novodvorsk├í 3054, Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PPZwDmdc&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.68028663992491,&quot;gps_longitude&quot;:18.35947574328553,&quot;group_id&quot;:13254160,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4x6BmOS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4x6BmOS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oITEYNnx&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytov├Żch jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qD8rkWhI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OK15llpb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nkcvq4ja&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B3NwEyFl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K9LwdWNL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GLhXsDDS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xerbU1yy&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:99111101,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_C/2EEJX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_C/2EEJX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_C/2EEJX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_C/2EEJX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_C/2EEJX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;28NmKOJS&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13254528,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4088664,&quot;title&quot;:&quot;OLREKO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.olreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13254528&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13254528-olreko-frydek-mistek-frydek.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=18.359476&amp;y=49.680287&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.olreko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V4Iw6WNM&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;535&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73911&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Janovice 535, 739 11 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Janovice 535&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QTZzMArX&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2coz2XGn&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.61545181274414,&quot;gps_longitude&quot;:18.412494659423828,&quot;group_id&quot;:12932276,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KbhDWTI6&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XYUzaHIk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FU2FhTVm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JsuTrSSa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ag0psnKv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h2kYvR7D&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hHLIO0iV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1s8Co7aq&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:74115929,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_F/YE6CH.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_F/YE6CH.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_F/YE6CH.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_F/YE6CH.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_F/YE6CH.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SjA7CrcF&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12932276,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GOIPMygs&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JRUXpRCX&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kwn5MjkG&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3881867,&quot;title&quot;:&quot;Bamar&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bamar.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12932276&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12932276-bamar-janovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.412495&amp;y=49.615452&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bamar.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DYFPvmn2&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;535&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73911&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Janovice 535, 739 11 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Janovice 535&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WQqiayXf&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.61545302801129,&quot;gps_longitude&quot;:18.412495437138997,&quot;group_id&quot;:12932276,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EVR8fhhd&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytov├Żch jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7XafgvTB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9AeYoYWv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;joZ5xPcF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fBMJ1XCO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Aof7QdpV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aOAkohk6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;az63gumq&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:74115929,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_F/A4UC1.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_F/A4UC1.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_F/A4UC1.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_F/A4UC1.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_F/A4UC1.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fjf2oI9h&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13233141,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7A1lulbJ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aVgq8oOY&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BCLrAN3p&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3881867,&quot;title&quot;:&quot;Bamar&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bamar.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13233141&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13233141-bamar-janovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=18.412495&amp;y=49.615453&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bamar.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FjzqxgKL&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3052&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Novodvorsk├í&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73801&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Novodvorsk├í 3052, 738 01 Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Novodvorsk├í 3052, Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J05JNkUx&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.68085861206055,&quot;gps_longitude&quot;:18.358661651611328,&quot;group_id&quot;:2145229,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dnq5ToJu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Coy7mA0W&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vOcfjdBs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t5dCO51O&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9xrbdcig&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bD1MrhAY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1IWoCBrL&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:98670053,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_M/zNfNg.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_M/zNfNg.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_M/zNfNg.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_M/zNfNg.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_M/zNfNg.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FQT0oSvY&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13032927,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gcpV1ZjQ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UzmYalIo&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2278299,&quot;title&quot;:&quot;Stanislav Du┼ż├şk&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sadrokartony-duzik.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13032927&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13032927-stanislav-duzik-frydek-mistek-frydek.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.358662&amp;y=49.680859&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sadrokartony-duzik.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9r4GbNUX&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3550&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Nov├ę dvory-Vr┼íavec&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73801&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Nov├ę dvory-Vr┼íavec 3550, 738 01 Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Nov├ę dvory-Vr┼íavec 3550, Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OwKWPHLR&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.693153381347656,&quot;gps_longitude&quot;:18.374231338500977,&quot;group_id&quot;:2437332,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytov├Żch jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;91KTHk1p&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VPP4OB5b&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uEDdCEDJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mT5Z3Q5M&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hi3DuIby&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F22F1xQR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DPjTrsR4&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[],&quot;premise_id&quot;:2437332,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2341303,&quot;title&quot;:&quot;Peter Majern├ş─Źek&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2437332-peter-majernicek-frydek-mistek-frydek.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=18.374231&amp;y=49.693153&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ArQkxhRF&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Metylovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;146&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Metylovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Metylovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73949&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Metylovice 146, 739 49 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Metylovice 146&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;raznKJhw&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.618080139160156,&quot;gps_longitude&quot;:18.329383850097656,&quot;group_id&quot;:2294405,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytov├Żch jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rxc6e1Oj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rblq7RvS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fmxK0ZZ1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H9dSkpVq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lrNJQK6n&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9D73s8dR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TtHmupVE&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:46639281,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=46639281&amp;yaw=3.866079&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2294405&quot;,&quot;yaw&quot;:3.86607920776},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ekA6XS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ekA6XS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ekA6XS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ekA6XS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ekA6XS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sM0EjOCn&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2294405,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2292570,&quot;title&quot;:&quot;RST invest, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.netradicnikrby.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2294405&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2294405-rst-invest-metylovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=18.329384&amp;y=49.618080&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.netradicnikrby.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1En8VRHC&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;234&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73911&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Janovice 234, 739 11 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Janovice 234&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Uk9X3t0C&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.623199462890625,&quot;gps_longitude&quot;:18.4005069732666,&quot;group_id&quot;:2670119,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XX03BNnz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MegvZcWW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oL1fz8h5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PbIWTgE3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wFbMTIpu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uUs1bcye&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u60AQk8u&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:9308597,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=9308597&amp;yaw=3.475360&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2670119&quot;,&quot;yaw&quot;:3.47535962873},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/axGBCvE.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/axGBCvE.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/axGBCvE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/axGBCvE.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/axGBCvE.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5k0m0LYx&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2670119,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2711450,&quot;title&quot;:&quot;Ren├ę Zouhar&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2670119-rene-zouhar-janovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.400507&amp;y=49.623199&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;klXK027h&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=18.350000&amp;y=49.683300&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;edpcAGvj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;ba06f9e0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1481410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1545330083},&quot;docId&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C1SIhymX&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mirascz.eu%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=aFZOlHk1osAcV92wiQtmmW0VLmD7Gn-i39sz8QcT4xR7Mq-RkCtfttWJIDzPJdcNOqnp7MeXcjnvU1qg_GGTGOp68cUP9AXKwPPPeJMyumEygFTWLp73nPDMP1ManaWK8MNFSa8TCfgGoxbJREBTbJOHo7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vylep┼íete si va┼íe bydlen├ş &lt;b class=sec&gt;rekonstrukc├ş&lt;/b&gt;, d├şky kter├ę se zvedne celkov├í hodnota domu. Zam─Ť┼Öujeme se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytov├Żch a panelov├Żch dom┼» ─Źi podkrov├ş.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; staveb | Miras&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mirascz.eu/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;o3ECU7hP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4f88c0b1f28d0607&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;ba06f9e0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1352934000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1565316065},&quot;docId&quot;:&quot;4f88c0b1f28d0607&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fsvetinterieru.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ikvmz3g7&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.svetinterieru.cz%2Fsluzby%2Freseni-na-klic%2Frekonstrukce-bytu.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=vduMYb9knd2Tj5zq4VG1nKeJglMrgddo37xZOpXIQOJ--wALuHXOu7ip9cKE3uA-_qdmAkwWPSOZsuHgvkwiVvlvfAR7ESpADx78Uhda3aenhxGrJCFXJbeTzT4aFuGTlwArW2qshib5R1pGupde_EWOk7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;P┼Öed &lt;b class=sec&gt;rekonstrukc├ş&lt;/b&gt; bytu 3+1 je vhodn├ę si p┼Öedem dob┼Öe promyslet, co vlastn─Ť od p┼Öestavby o─Źek├ív├íme, co n├ím na sou─Źasn├ęm ┼Öe┼íen├ş vad├ş, co p┼Öesn─Ť bychom cht─Ťli zm─Ťnit a co nov├ęho by n├ím &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; m─Ťla p┼Öin├ęst nebo umo┼żnit.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; byt┼» Praha 2+1, 3+1 na kl├ş─Ź, rychle, levn─Ť&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.svetinterieru.cz/sluzby/reseni-na-klic/rekonstrukce-bytu.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;svetinterieru.cz/sluzby/reseni-na-klic/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-bytu&amp;hellip;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;K1yi5V2W&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7704dc30083b5d55&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;ba06f9e0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1452380400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1593092177},&quot;docId&quot;:&quot;7704dc30083b5d55&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fbiano.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HI8P7m8U&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.biano.cz%2Fprodukty%2Frekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=wUsCl99q29shiQxiKWJDFbty-SThdLFQfjad3FjmuNZI_NWISXjjgDoC1_9yTzADiVNVLkz_Ml-ITm691fqY5Ntp-SuPD6fkGlVWX-qxC_iBAmJfxlzNB8srgaUu1ziIpkTAEFo_xZza_VjV-wGMOOMu27&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyb├şrejte z 111 746 produkt┼» v kategorii &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;. Nejlevn─Ťji od 5 K─Ź. ´ŞĆ Chytr├Ż n├íkup ´ŞĆ z mnoha e-shop┼» na jednom m├şst─Ť.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;´ŞĆ &lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | Biano&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.biano.cz/produkty/rekonstrukce&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://biano.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bG7aACo8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;ncobrazky&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e788630b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;numResults&quot;:1000,&quot;results&quot;:[{&quot;docId&quot;:&quot;6df739c29b00db02&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;f044e93f405fc579&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=f044e93f405fc579&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;http://stavitelstviladislavadamec.cz/photos/galerie2/f/0/176.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uApWhSzW&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;aeef7869de8682fe&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;2ec10d4fba83cc5e&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=2ec10d4fba83cc5e&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kalaha.cz/data/filecache/bd/obrazek_635.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ejRFObEg&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;733fe7b6b19f0fcf&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;f8fc992c9d7ef168&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=f8fc992c9d7ef168&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;http://www.suprzena.cz/wp-content/uploads/2020/01/shutterstock_267024365-1.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uihRsRIy&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;9e10cf58eef18057&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;9c10d7f6b001e1a0&quot;,&quot;imgHeight&quot;:404,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=9c10d7f6b001e1a0&quot;,&quot;imgWidth&quot;:595,&quot;url&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/wp-content/uploads/2020/05/JST_1992.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fK0V6DDc&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;ec04eb79a6ba280&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;0f74b3963165c8f3&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=0f74b3963165c8f3&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/1/10/fadw-domek-1_galerie-980.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZuISEL8x&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;c2919472f7db1daa&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;f2107cc97eaf73ad&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=f2107cc97eaf73ad&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu/ing-arch-schwarz-michal/rekonstrukce-usedlosti-v-oharich/@@images/image/739x*&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uFzNZk7E&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;3cbae85ca32d9feb&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;d9c8b62226663dcb&quot;,&quot;imgHeight&quot;:367,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&quot;,&quot;imgWidth&quot;:653,&quot;url&quot;:&quot;https://stakl.cz/wp-content/uploads/2015/12/12241412_413199635556523_6854154718813843920_n-1024.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2JxqCCFm&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;81d5623b67a3b27c&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;8515aca60cc7f513&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=8515aca60cc7f513&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;https://www.interierstudio3d.cz/wp-content/uploads/2016/10/Koupelna_1-750x500.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SYKetAry&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;bc15c9c278eff8a5&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;7f11314634dd4091&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=7f11314634dd4091&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://www.insebo.cz/data/gallery_4/65-renovace-bytoveho-jadra-fotogalerie.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qZKjh1uD&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;9692d8b77bf9d216&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;098472f7ee0da41e&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=098472f7ee0da41e&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;http://www.simekostav.cz/assets/img/inzerce/thumb_35_tn_rekonstrukce-usedlosti-01-1363621120.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XuTZTcKm&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;c2cad17ff1adfd29&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;04ed44683160a262&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vernerdomy.cz/assets/img/roubenka/2.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MGLSfxD1&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;37e585bcd0797a1&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;a10dfd05edd3e3fd&quot;,&quot;imgHeight&quot;:368,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=a10dfd05edd3e3fd&quot;,&quot;imgWidth&quot;:653,&quot;url&quot;:&quot;https://www.iz-rekonstrukce.cz/images/reference/tesikuv_mlyn/20170319_152130.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lkx0MrzM&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;9351add30285d2b9&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;d42aec630f151a66&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=d42aec630f151a66&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;http://www.rekonstrukce-bytu-domu.com/images_fotogalerie/227_6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x6zFPhW8&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;1d3df9d948efe9a9&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;c96f01f70bff966c&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=c96f01f70bff966c&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://www.profibau.cz/files/Reference/800/2012-07-12-18-30-02-2.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p8dKxJSu&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;dbba26b562797890&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;50da679181cda48b&quot;,&quot;imgHeight&quot;:298,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=50da679181cda48b&quot;,&quot;imgWidth&quot;:805,&quot;url&quot;:&quot;https://www.homeincube.cz/wp-content/uploads/2019/09/REKONSTRUKCE7.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;imPz16yF&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;2a24742797e094b1&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;1a20ae50bbf6a3a0&quot;,&quot;imgHeight&quot;:566,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=1a20ae50bbf6a3a0&quot;,&quot;imgWidth&quot;:424,&quot;url&quot;:&quot;http://www.vvvoch.cz/fotogalerie/koupelny/typ19b.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T4KcMuQV&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;e4789e4013027b75&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;2cd34073907d2ff1&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/CL-DS-6-14-nastavba-pristavba/rekonstrukce-drevena-nastavba-rodinneho-domu-praha-tinified.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dnhxPSde&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;13908d6ef1979d8d&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;a1a68f3e88df8398&quot;,&quot;imgHeight&quot;:345,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=a1a68f3e88df8398&quot;,&quot;imgWidth&quot;:613,&quot;url&quot;:&quot;https://media.dumazahrada.cz/cache/a3/f9/a3f94022f83c50011cd87692fb1db545.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;38b4iJm4&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;c32af90a3f56fb95&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;8875190ba7e14b47&quot;,&quot;imgHeight&quot;:350,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=8875190ba7e14b47&quot;,&quot;imgWidth&quot;:560,&quot;url&quot;:&quot;https://1gr.cz/fotky/idnes/12/101/cl5/REZ466459_a_B_132_006.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MqQ8TARg&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;8e82e96b4c2d2bbf&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;946c6cf780701586&quot;,&quot;imgHeight&quot;:414,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=946c6cf780701586&quot;,&quot;imgWidth&quot;:580,&quot;url&quot;:&quot;https://www.redostav.cz/upload/rekonstrukce_koupelny/rekonstrukce_bytoveho_jadra_1.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;azrebjZy&quot;}],&quot;url&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uGzOUeo7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c2816baf5204fe1d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;ba06f9e0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1433890800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1593712721},&quot;docId&quot;:&quot;c2816baf5204fe1d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qomfzh83&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FRekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=eGaDlVrqME0-L2AxPIoyMMvYrNY26FYAgQIK2cqYQvAL4Xd6ZPmllSUsETWoD0Jmc7Br3QCyb2ZygpEj3t92tlcTRwpgmE8fd_O_TcpadVsn40qzYJjlbMAsvyve42XvEF_LSTLDChKkcY3NWPardLZTpq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pokud v├ís sem dovedl odkaz, kter├Ż by m─Ťl spr├ívn─Ť sm─Ť┼Öovat na specifick├Ż v├Żznam tohoto pojmu, m┼»┼żete Wikipedii pomoci t├şm, ┼że se vr├ít├şte na odkazuj├şc├ş str├ínku a tamn├ş odkaz oprav├şte tak, aby vedl p┼Ö├şmo na odpov├şdaj├şc├ş ─Źl├ínek.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; ÔÇô Wikipedie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XnGi4oqe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;fa2d1ef943380d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;ba06f9e0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1466290800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1555094432},&quot;docId&quot;:&quot;fa2d1ef943380d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fxmal.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tf2ApcBg&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.xmal.cz%2Frekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=lm4Us2uZ8hKLfi2UUBG3vyIJcQi9-gwqgvXgOvn8QpzewxDuGmQxjWUySPx-6TniUniLso6Cjed8Fb7UyqCdOg7p6TKCV4wQyU0rpOV3ayIQZsFMJfe0nQGdfpNaHSZQHZlefPixOa5kOgzaTsBlrOyQbw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kompletn├ş &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; pro Plze┼ł a okol├ş. Prov├íd├şme p┼Öestavby i rekonstrukce byt┼», dom┼», podkrov├ş i chalup. Rekonstrukce interi├ęr┼» kvalitn─Ť a se z├írukou.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | Xmal Plze┼ł&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.xmal.cz/rekonstrukce&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://xmal.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;McgmH7wG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;af8d057756c974b1&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;ba06f9e0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1362524400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1590975821},&quot;docId&quot;:&quot;af8d057756c974b1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Finfoz.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2acvb6sy&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.infoz.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Qx_IV8Dt6D4A7zMnlWo__zVwwAqU2yGxS7ZSSq4-6T1GGY-bi49br1MVDqo_LgVJCI0zjfLg1BFnHxM2LpHHZ6F9QOjsPI8-TvzOZHn7MdD9cvnf7KaoB-BCHf026_J2GH1B7RmS18itUbfRJ-7EKlQsMw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Co znamen├í podstatn├ę jm├ęno &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;? V├Żznam slova rekonstrukce ve slovn├şku ciz├şch slov v─Źetn─Ť p┼Öeklad┼» do angli─Źtiny, nem─Źiny, francouz┼ítiny, ital┼ítiny, ┼ípan─Ťl┼ítiny, ru┼ítiny a pol┼ítiny.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | Slovn├şk ciz├şch slov infoz.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.infoz.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://infoz.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mXxwz1ji&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1988ed2d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://videa.seznam.cz/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;29.10.2016&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=4brcpzpBtAA&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4brcpzpBtAA&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:58&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3h3stiij&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.06.2016&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny na m├şru - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=7dDo9EIi6iA&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7dDo9EIi6iA&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;02:19&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mK0h5nVd&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 3 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;01.04.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce panel├íkov├ę kuchyn─Ť - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8_CkszOOENE&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x356A6KM&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 7 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;19.05.2013&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny na kl├ş─Ź - www.koupelny-vala.cz - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHW9Af0KqreQ&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:03&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VgbCxquK&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 21 m─Ťs├şci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;09.11.2018&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytov├ęho j├ídra bez bour├ín├ş - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=uxpxDeR3wjE&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuxpxDeR3wjE&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;11:51&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hI2DilKh&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 10 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.02.2010&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce hrad┼» I. - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg8dsho8wLog&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;05:11&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2vG5xDmL&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 3 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.12.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny v panel├íku Trutnov - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=9ESpgm3bBDo&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9ESpgm3bBDo&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:37&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MYkonOlT&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6KLhiKwD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;884e74f31c5012da&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;ba06f9e0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1478473200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1577640198},&quot;docId&quot;:&quot;884e74f31c5012da&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fliving.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hoS7OrWt&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.living.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=JdFMGbT8o-1yUGej2ORD5XuKMNbw6ggpMVJaWV6gyMxBy049TfLatglBUHHAyvzFxwz3CGv5pZMmyrnD9oS2WrDgSZX_kDMJDe1OCbFK20XbrvIYU1U9HOoqWm_ERXdtnrKu78IJPofAOMK6FbeUtmt4uL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Chyst├íte se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; domu ─Źi bytu? Hled├íte vhodnou inspiraci a dobr├ę n├ípady? Na na┼íem webu naleznete nespo─Źet zaj├şmav├Żch ─Źl├ínk┼» a rozs├íhlou fotogalerii.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | Living.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.living.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://living.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XPXt7OqX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;400324c8d1634f0f&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;ba06f9e0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1512428400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1584816008},&quot;docId&quot;:&quot;400324c8d1634f0f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fprofijadra.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Qv2mEnt&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.profijadra.cz%2Frekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=6eyAGgtMlktd1p8O1KeVhE8nnjyniIeLUB1hJ84pIDBFtwbVy0yE6NDkvgtubKQr4TrrM5BxogxZKKgg6arX54Cn8IdA5WWyvJNrZa2a5-ftPCcB29RCPa-_jPy3RP2sW9b_SVrEvypZcicpaj1wrG4p_w&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Profesion├íln├ş a kvalitn├ş &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; byt┼», bytov├Żch jader, koupelen a interi├ęr┼»&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | Profi J├ídra&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.profijadra.cz/rekonstrukce&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://profijadra.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RrZBuirO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;77a40a19e88090f3&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;ba06f9e0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1480114800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1478411451},&quot;docId&quot;:&quot;77a40a19e88090f3&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vQ9Zxaww&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=yWjVSUZPkcsBd_B-VlXMVJHRNXPKDtXgAlbPfJXP8tmCIQL74Rzywqbhvfn33pWVXfdi1bhVK9End1202XXMiQVIzWObjHgjEXU_pqGaGBIQ9MPer-cZ1CgXt4KvsxQjE29NQQktvPFZcuEYQz5jWNUgvL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;─îek├í v├ís &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; domu ─Źi bytu? P┼Öe─Źt─Ťte si o novink├ích p┼Öi &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; na port├ílu HOME. www.homebydleni.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | HOME&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;},&quot;video&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;─îek├í v├ís &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; domu ─Źi bytu? P┼Öe─Źt─Ťte si o novink├ích p┼Öi &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; na port├ílu HOME. www.homebydleni.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | HOME&quot;,&quot;viewCount&quot;:0}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vcnphjxV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;news&quot;,&quot;type&quot;:&quot;freshnews&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ad66742046bba15388797949fa741052&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;b7128852&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;newsPageName&quot;:&quot;&quot;,&quot;newsPageUrl&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;domainUrl&quot;:&quot;strakonicky.denik.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-zacala-rekonstrukce-mostu-u-plaveckeho-stadionu-20200805.html&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Obrazem: Za─Źala rekonstrukce mostu u plaveck├ęho stadionu - Strakonick├Ż den├şk&quot;,&quot;noHtmlTitle&quot;:&quot;Obrazem: Za─Źala rekonstrukce mostu u plaveck├ęho stadionu - Strakonick├Ż den├şk&quot;,&quot;description&quot;:&quot;┼śeditelstv├ş silnic a d├ílnic (┼śSD) zah├íjilo v pond─Ťl├ş 3. srpna stavebn├ş pr├íce na rekonstrukci mostu ve Strakonic├şch u plaveck├ęho stadionu.&quot;,&quot;bigImgUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=preview&amp;url=https%3A%2F%2Fstrakonicky.denik.cz%2Fzpravy_region%2Fobrazem-zacala-rekonstrukce-mostu-u-plaveckeho-stadionu-20200805.html&quot;,&quot;time&quot;:1596607020,&quot;rssPublicationStr&quot;:&quot;P┼Öed 3 dny&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a2R87deV&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;u8XMcPeB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;689c44e7022e39c4&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;ba06f9e0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1391468400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1407125784},&quot;docId&quot;:&quot;689c44e7022e39c4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fvseprointerier.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TR72oXgy&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vseprointerier.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=msFQ1faENhGOFF88DD-eBIITfiiroCLWYg7m14-muSvQZBYSF9ZA8P4ZYZ-yem8N5WJ6hX_6t2QAwB0rXg8EmGhV1oIE7m2vdDo30MoBW3-tOHQJvcLW0MOqPIBUVhXUJ5mHxdQMszn5YuYwxd7o3SxIJ7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;V┼íechny pot┼Öebn├ę ─Ź├ísti by m─Ťly b├Żt opat┼Öeny n├ít─Ťry. Kovov├ę z├írubn─Ť je pot┼Öeba nejprve d┼»kladn─Ť o─Źistit, p┼Ö├şpadn─Ť odmastit a nan├ęst z├íkladn├ş antikorozn├ş n├ít─Ťr.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | V┼íe pro interier.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.vseprointerier.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;vseprointerier.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4vM1BL5m&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;64438cc1-c03b-4839-bb65-87f2864d2889&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4da8afff&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;64438cc1-c03b-4839-bb65-87f2864d2889&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku%3Fin%3Dsklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DStavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_search%26utm_content%3DShanite%2Brekonstrukci%3F%26utm_term%3Drekonstrukce&amp;c=HC8CZECQIIUYBSGFIX3WTJMFJKP4NR4E57KPMBMIV4FWDDD8229BNZ2QA85QFY7R5QKY5BWJSIQQPXC3URBBXKR8Z8A3XI8JXNX38E9DMMRC8VJTCE9595NVFS4VMPFR2NUJKBGECHD4RDGJGJ2GYAZUXMWAR2HHPYCKADRP42Y5GR578VDRSZTQRK5KQYM6KPUMFGT8V272XVWJN4XCWB97XKPDKKB5H4QDBUDSNS7JXDV6TRN9ABI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.poptavej.cz/&lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_search&amp;utm_content=Shanite+rekonstrukci?&amp;utm_term=rekonstrukce&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zadejte si zdarma popt├ívku a z├şskejte skv─Ťl├ę nab├şdky do emailu!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:16841286,&quot;headline1&quot;:&quot;Sh├ín├şte &lt;b&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt;?&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Najd─Ťte ov─Ť┼Öenou firmu v okol├ş&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:278736744,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:648747739},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:278736744,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;18/25&quot;,&quot;id&quot;:12927863,&quot;phone&quot;:&quot;420601601581&quot;,&quot;street&quot;:&quot;┼átef├ínikova&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TR3yjgtT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3f4b3efa-c738-489a-ac8e-78af488b7697&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4da8afff&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3f4b3efa-c738-489a-ac8e-78af488b7697&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.ekolpal.cz/revitalizace-rekonstrukce/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.ekolpal.cz/revitalizace-rekonstrukce/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEARCH%2B-%2Blocal%2B%257c%2BRekonstrukce%2Ba%2Brevitalizace%26utm_content%3DRevitalizace%2Ba%2Brekonstrukce&amp;c=WAYNUF8M56KI8SUQ5EHMGBNBE4NMH6FRQ3RDEKA3DQ6SJNYY85AZCHKVT5JZTPGXRPKV7TP6GI82Q8UZ3R477BWNMKXBYVHAF5G7YV6XP3PNYFD8AZC2INAUZKMD4V7SFIA4477I4Q8SJZYNAJC7UR86QBTZWGXCZUXI4UV6FXM36TZMUKJZHJKWTSQSPT6EPE3Q4K9IK64778QSRRB6XBU2PVAN7MYSQ5MGYKSX5QFIGPAHWNBFNTA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.ekolpal.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.ekolpal.cz/revitalizace-rekonstrukce/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SEARCH+-+local+%7c+Rekonstrukce+a+revitalizace&amp;utm_content=Revitalizace+a+rekonstrukce&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.ekolpal.cz/revitalizace-rekonstrukce/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Bytov├ę domy - rodinn├ę domy - firemn├ş stavby. Prodlou┼ż├şme ┼żivotnost Va┼í├ş stavb─Ť!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:74870714,&quot;headline1&quot;:&quot;Revitalizace a &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Cenov├í kalkulace zdarma&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:345189746,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:1997500912},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:345189746},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5LbTZH4k&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7ef027ad-70e4-48f2-a6f0-5e6c49b8be5e&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4da8afff&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;7ef027ad-70e4-48f2-a6f0-5e6c49b8be5e&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.uspory.cz/poptavka%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPoptavej%2B-%2Bsearch%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3D252132379&amp;c=HFHZ837UFNE3TC8N8IB2NE482GG4W446SEEJXBWXJVFQ9VBUHKJCDR22QIIQSM7FDTIDKQAKZMR27QMGMPJAIAM9KHAGJTP4TXEDQ436UGIBT4WU63WIBHH6NB49Y8M87SWTS7Z2KWTDS3YD85F8U8UF2MWMDZQ4QKQAQIMNKBAQNQYY7TUHW4N7AVCNR3ZMRSBRGUTXIDV7UEUZIQBXVUTMR68QGU4DGE2R36544C897UYPYYNHAK3TZRZZMU922N&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Poptavej+-+search&amp;utm_content=rekonstrukce&amp;utm_term=252132379&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;description&quot;:&quot;U┼íet┼Ö├şte i 30 % z ceny zak├ízky. Poptejte ┼Öemesln├şka.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:65418541,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; ve va┼íem kraji&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;u┼íet┼Öete a┼ż 30 %&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:252132379,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:1844753337},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:252132379},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eFCv9mBI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;key&quot;:&quot;WCq7C_Us2rzeZd04ntyp8w&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;wiki-alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;pr├ívn├ş pojmy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;pr├ívn├ş pojmy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZfCc3lU9&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;wiki-alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;pam├ítkov├í p├ę─Źe&quot;,&quot;title&quot;:&quot;pam├ítkov├í p├ę─Źe&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;trecXGjY&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rekonstrukce domu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rekonstrukce domu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UpXMvTF1&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;ok├íl rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;ok├íl rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fxoB1OWa&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;wiki-general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;projektov├ín├ş staveb&quot;,&quot;title&quot;:&quot;projektov├ín├ş staveb&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GffbmQ50&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;mysl├şk rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;mysl├şk rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MPjFjmnL&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;koupelna rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;koupelna rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9CiKs8V2&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;bytov├ę j├ídro rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;bytov├ę j├ídro rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W7KnUyZF&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;h48UcASh&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;lyOQPI8v&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jDHoY9ol&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;ba06f9e0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:7800000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;36oSXHNO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;ef379bbc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:18.35,&quot;latitude&quot;:49.6833,&quot;accuracy&quot;:200000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZgORgyAB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;92kLrrrv&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;IVfNNdkT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;ba06f9e0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WWO0zAOf&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:60,&quot;groupId&quot;:125,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m91MmViW&quot;},{&quot;abTestId&quot;:55,&quot;groupId&quot;:113,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y09lEMNu&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.3.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async=""></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a){if(a.exception){var b=window.rendererErrorFilters,c=a.exception.values;if(c.length&&b)for(var d=0;d<c.length;d++)for(var e=0;e<b.length;e++)if(b[e](c[d]))return null;a.exception.values=c.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse('{"init":{"release":"renderer@e0c76634f","environment":"production"},"tags":{"hardware":"desktop","query":"rekonstrukce"},"rid":"DmRiQrmEXvzvZNeSRhA_"}')) </script></body> </html><sklikReklama_179> <sklikReklama_60927>