rekonstrukce koupelny v panelku

REKONSTRUKCE KOUPELNY DO 7 DN !!!

volejte:       +420 777 086 752
www:             www.rekonstrukcejader.webnode.cz

 

Rekonstrukce koupelny v panelovm byt do 7 dn. Zednick, instalatrsk, obkladask i elektriksk prce provdme s vlastnmi pracovnky, a tak nemme dn mimodn asov prodlevy.
Rekonstrukce bytovho jdra vm zajist nejen vce prostoru, ale pedevm monost vybavit a pestavt koupelnu podle vaich pedstav. Samotn rekonstrukce pitom me bt relativn rychl a bezproblmov. Zajiujeme kompletn Rekonstrukci bytovho jdra i pestavbu koupelen a socilnho zazen.

Rekonstrukci bytovho jdra se rozum vytvoen - vyzdn vnitn stny jdra, poloen obklad , podlahov krytiny a pochopiteln ukotven a napojen vany, stejn umyvadla a toalety. Pro dva emeslnky je to prce na cca na 5-7 pracovnch dn. Cena realizace se ned zobecnit, velmi zhruba Vs ale nov jdro vyjde cca na 100 000,-K . Vsledn cena me bt ni, zle na velikosti koupelny a vbru vybaven.

Mme profesionln pstup k zkaznkovi spovajc pedevm ve vysok kvalit slueb a dodrovn termn.
Reklama zdarma, zven nvtvnosti

rekonstrukce koupelny v panelovm byt, rekonstrukce koupelny, rekonstrukce koupelny bez bourn, rekonstrukce koupelny do 14 dn, koupelny v panelovm byt, koupelny v panelku, koupelny v byt, rekonstrukce koupelny v byt, rekonstrukce koupelny a kuchyn, rekonstrukce kuchyn, rekonstrukce kuchyn v byt, rekonstrukce kuchyn v panelovm byt, rekonstrukce kuchyn v panelku, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat
<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } loadjs.ready('appPreload',function(){ if(window.loadPerformance){window.loadPerformance.addOnLoadTimed('preloadReady');} }) } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.3ed7fd1d41.js","/re/js/app.bundle.c12dc1874a.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.b7e0352f31.js","/re/js/app.legacy.bundle.4725b43639.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.386b82738c.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title){window.location.pathname='/streamerror500.html';} },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>rekonstrukce – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||q.d.impress)&&(delete q.d.impress,e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.e9f9d0,.d09c93{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left}@media screen and (min-width:48.000em){._781cd6{text-align:left}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:108rem}.Page--isSnippetA .b5ed48{padding:0 1.2rem}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:128rem}} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .S06cfcc9eac{display:table;width:100%;width:auto;list-style-type:none;table-layout:fixed;float:right;padding:0;margin:0}.Sb06d420eb7,.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{display:table-cell;vertical-align:top;width:4rem;text-align:center;box-sizing:content-box;padding-right:0}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:link,.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:visited{text-decoration:none}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:focus,.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:hover{text-decoration:underline}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:visited{color:#7b009d;color:#0645ad}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:first-child{padding-right:1.6rem}.S06cfcc9eac .S388d243e14{display:block}.S06cfcc9eac .See592c7fc6{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;margin:.6rem auto .2rem;color:#0645ad}@media screen and (min-width:48.000em){.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{padding-right:1.2rem}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:first-child{padding-right:2.4rem}.S06cfcc9eac{width:11.6rem}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{width:4rem}.S06cfcc9eac .See592c7fc6{margin-top:0;margin-bottom:.8rem}} .Sc418235440 h3{font-weight:400;margin:0}.Sc418235440 a{max-width:100%}.Sc418235440 a,.Sc418235440 a:focus,.Sc418235440 a:hover,.Sc418235440 a:link,.Sc418235440 a:visited{text-decoration:none}.Sc418235440 a:visited *{color:#7b009d}.Sc418235440 a:visited .Se9d57e5be2 *{color:unset}.Sc418235440 a:hover~a .S7591f8c368{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4{padding:1.6rem 1.6rem 1.4rem;border-radius:.8rem;border:none;box-shadow:0 1px 8px -1px rgba(0,0,0,.28)}.S9b9d6f10e4:after,.S839f7256f7:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.Sc418235440>a,.Sc418235440>a:focus,.Sc418235440>a:hover,.Sc418235440>a:link,.Sc418235440>a:visited{text-decoration:none}.Sc418235440>a:hover .S7591f8c368{text-decoration:underline}.Se54abb8537 img{-o-object-fit:cover;object-fit:cover;z-index:-1;margin-top:.4rem}.S63564c39ea,.Se54abb8537 img{position:relative;height:7.4rem;width:7.4rem;overflow:hidden;border-radius:.4rem}.S63564c39ea{margin-left:1.6rem;float:right;z-index:0}.S4c28e1805a{position:absolute;top:0;right:0;left:0;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,transparent,rgba(0,0,0,.5))}.S4c28e1805a span{color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;pointer-events:none}.S7591f8c368{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.S7591f8c368:link,.S7591f8c368:visited{text-decoration:none}.S7591f8c368:focus,.S7591f8c368:hover{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4 .S7591f8c368{color:#005ad5;font-size:1.6rem;line-height:2rem;padding:1.2rem 0 .8rem}.S839f7256f7 .S7591f8c368{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem}.Sdda60c60d1{color:grey;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S9fa78188f2{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Se9d57e5be2{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.S5c24afeefd{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;background-image:url(/re/media/ico-favicon.1a63ddbf1b.svg);background-size:contain;background-repeat:no-repeat;background-position:50%}.Se9d57e5be2 cite{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;font-style:normal}.S9b9d6f10e4 .Se9d57e5be2 cite{color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-height:1.6rem}.S9b9d6f10e4 .Se9d57e5be2 cite small{color:grey;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.S839f7256f7 .Se9d57e5be2 cite{color:green;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;max-height:2.4rem}.S839f7256f7 .Se9d57e5be2 cite small{color:#00a000;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.Sfeb850dc62{margin-left:.4rem;color:#666;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0}.S19984cb026{text-decoration:none;color:#0645ad}.S19984cb026:active,.S19984cb026:focus,.S19984cb026:hover{text-decoration:underline}.Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small{color:#666}.S8004ed4f7e{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;word-break:break-word}.S9b9d6f10e4 .S8004ed4f7e{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S839f7256f7 .S8004ed4f7e{color:#51575b;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S507767f263{border-top:.1rem solid #eee;padding-top:1rem;margin-top:1rem}.S56be489ec1{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.S56be489ec1:link,.S56be489ec1:visited{text-decoration:none}.S56be489ec1:focus,.S56be489ec1:hover{text-decoration:underline}.Sc94b224535{display:inline-block;vertical-align:text-bottom;width:1.6rem;height:1.6rem;background-color:transparent;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain;background-image:url(/re/media/ico-phone-blue-light.48213fa80f.svg);-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.S49f1270d70{margin-left:.8rem;color:#005ad5;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Sa99d0f2f1e,.S00d7f36943{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0;white-space:nowrap}.Sa99d0f2f1e li,.S00d7f36943 li{list-style:none}.Sa99d0f2f1e a,.S00d7f36943 a{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.Sa99d0f2f1e a:link,.Sa99d0f2f1e a:visited,.S00d7f36943 a:link,.S00d7f36943 a:visited{text-decoration:none}.Sa99d0f2f1e a:focus,.Sa99d0f2f1e a:hover,.S00d7f36943 a:focus,.S00d7f36943 a:hover{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e a,.S9b9d6f10e4 .S00d7f36943 a,.S839f7256f7 .Sa99d0f2f1e a,.S839f7256f7 .S00d7f36943 a{color:#0922ac;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Sa99d0f2f1e a b,.S00d7f36943 a b{font-weight:400}.Sa99d0f2f1e{margin:0;max-height:2rem}.S00d7f36943{margin:.4rem 0 0}.S839f7256f7 .S00d7f36943{margin-left:.8rem}.S839f7256f7 .S00d7f36943 li a{color:#0922ac;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.S00d7f36943 li{-webkit-flex-basis:50%;flex-basis:50%;max-width:50%}.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.Sf93de3cef3 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.Sf93de3cef3 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S43b0a8d44b .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S43b0a8d44b .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite small{color:green}.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem}.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598{margin-left:-2.8rem}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{font-weight:700}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2 cite b{font-weight:400}.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .S7591f8c368{padding:0}.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .Se9d57e5be2{padding:.8rem 0}.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S9072db48e8,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S02bbc2f598,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S927318c4f7,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f{box-shadow:none;margin:0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{padding:0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2{max-width:calc(100% - 5.6rem)}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S5c24afeefd{margin-top:.2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2 cite{font-size:1.4rem;line-height:2rem;max-height:2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2 cite small{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S8004ed4f7e{color:#666}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S9fa78188f2{color:#666;line-height:2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Sc94b224535{background-image:url(/re/media/icons/phone-blue-light.993b356a59.svg);-webkit-transform:none;transform:none}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S49f1270d70{margin-left:1rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2{padding:.6rem 0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S00d7f36943,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S00d7f36943{margin:0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S00d7f36943 a,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S00d7f36943 a{border:none;padding:1rem 0 0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S507767f263,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S507767f263{border:none;padding:0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0{box-shadow:none;padding:0;margin-bottom:3.2rem}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S7591f8c368 b,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S7591f8c368 b,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S7591f8c368 b{font-weight:400}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2{padding:.2rem 0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite:before,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite:before,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite:before{content:"www."}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S00d7f36943,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S00d7f36943,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S00d7f36943{margin:0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S00d7f36943 a,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S00d7f36943 a,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S00d7f36943 a{border-color:#f4f4f4;padding:.8rem 0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S507767f263,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S507767f263,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S507767f263{margin:0;border-color:#f4f4f4}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Sbd8dc9ee47,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Sbd8dc9ee47,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Sbd8dc9ee47{border-color:transparent}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{padding:.8rem 0}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2{padding:.2rem 0}.S9b9d6f10e4.Sc418235440 .Sfdf2bba3db>div{margin-top:0}@media screen and (min-width:48.000em){.Se54abb8537 img{height:6.4rem;width:8.8rem}.S839f7256f7 .Se54abb8537 img{width:9.6rem;height:6rem}.S63564c39ea{height:6.4rem;width:8.8rem}.S839f7256f7 .S63564c39ea{width:9.6rem;height:6rem}.S7591f8c368{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;max-width:100%}.S9b9d6f10e4 .S7591f8c368{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem;max-height:3.8rem}.S9b9d6f10e4 .S8004ed4f7e{line-height:2.2rem}.Sa99d0f2f1e,.S00d7f36943{-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;overflow:hidden}.Sa99d0f2f1e li:not(:first-of-type):before{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#0645ad;margin:0 .8rem;font-size:1rem;line-height:2rem;content:"\2022"}.Sa99d0f2f1e li:not(:first-of-type):before:visited{color:#7b009d}}@media not screen and (min-width:48.000em){.Sc418235440 a:active,.Sc418235440 a:focus{outline:none}.Sc418235440 a:active *,.Sc418235440 a:focus *{text-decoration:underline}.Sc418235440>a:active,.Sc418235440>a:focus{outline:none}.Sc418235440>a:active *,.Sc418235440>a:focus *{text-decoration:underline}.Saef36f9104,.Saef36f9104 img,.S8f4dcb0536,.S8f4dcb0536 img{height:7.4rem;width:13rem}.Sa99d0f2f1e a:active,.Sa99d0f2f1e a:focus,.S00d7f36943 a:active,.S00d7f36943 a:focus{outline:none}.Sa99d0f2f1e a:active *,.Sa99d0f2f1e a:focus *,.S00d7f36943 a:active *,.S00d7f36943 a:focus *{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e a,.S9b9d6f10e4 .S00d7f36943 a{color:#005ad5}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e{clear:both;overflow:auto;max-height:unset;margin:0 -3.2rem -1rem;padding-top:1.2rem;padding-bottom:1rem}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li a{display:inline-block;padding:1rem 1.2rem;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;margin-right:.8rem;background-color:#fff}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li:first-of-type{padding-left:3.2rem}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li:last-of-type{padding-right:3.2rem}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li:last-of-type a{margin-right:0}.S00d7f36943{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.S00d7f36943 li{max-width:100%}.S00d7f36943 li a{display:block;padding:1rem 0;border-bottom:.1rem solid #eee}.S00d7f36943 li:last-of-type a{padding:1rem 0 0;border-bottom:none}}.Sa488e69fe1{margin-bottom:3.2rem}.S50572acc52{font-weight:400}.Sa488e69fe1 .Result-contentContainer{display:table;width:100%;table-layout:fixed}.Sa488e69fe1 .Result-url{max-width:calc(100% - 60px)}.Sc42c353ce3{float:right;width:8rem}.Sd2657de5ca,.Sb98a221f4b,.S46b8095225{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.S46b8095225 span,.Sb98a221f4b span{display:inline-block;white-space:nowrap}.S46b8095225 span:after,.Sb98a221f4b span:after{display:inline;content:"\2219";padding:0 .4rem}.S46b8095225 span:last-child:after,.Sb98a221f4b span:last-child:after{display:none}.S46b8095225{}.S70a19e3f1f{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.S5919e1d445{width:.8rem;height:1rem;margin-right:.8rem;color:#888}.S73b7b4673f .Sd2657de5ca b{color:#222}.S58f05c2eca .Sd2657de5ca b{font-size:1.6rem;line-height:2rem}.S42763377db .Sd2657de5ca b{font-family:Arial Black;font-weight:900}.S200f8fd42d .Sd2657de5ca b{color:#222;padding:.2rem;background-color:#eee;border-radius:.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){.Sa488e69fe1.Result.Result--organic .Result-title,.Sa488e69fe1.Result.Result--organic .Result-title-link{white-space:normal;max-height:4.8rem}} .S170354162a{display:inline-block;width:4.8rem;height:1.5rem;margin-top:.3rem;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.S170354162a.S826a7ce4db{width:6.4rem;height:1.6rem} ._14c8de{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}._14c8de>:first-child{padding-left:1.6rem}._14c8de>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._14c8de{margin:0 -1.6rem}.f2782d{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#000}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}._33addb ._630775{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} .Tooltip-wrapper._573ab3,.Tooltip-wrapper ._573ab3{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._3482f1,.Tooltip-wrapper ._3482f1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._3482f1 svg,.Tooltip-wrapper ._3482f1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper.a24101,.Tooltip-wrapper .a24101{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 h4,.Tooltip-wrapper .a24101 h4{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul,.Tooltip-wrapper .a24101 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper .a24101 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li svg,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2rem;height:4.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:1.2rem 2.4rem;border-radius:.4rem;border:transparent;outline:none;background-color:#c00;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{background-color:#f2f6fd;color:#005ad5}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e6effb}._0a920b:active{background-color:#d9e6f9}.afe4f1{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2);background-color:#fff;color:#000}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{background-color:#eee;color:#000}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;height:4rem;padding:1rem 1.6rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem;height:5.6rem;padding:1.4rem 3.2rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;-webkit-animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;border-radius:.8rem;pointer-events:none}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js?c=1', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js?c=1' ], 'login-notification'); } if(true) { loadjs([ '//h.seznam.cz/js/cmp2/cmp_stub.js', '//h.seznam.cz/js/cmp2/scmp-int.js' ], 'scmp'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/firmy.bundle.08f747ce9f.js","/re/js/zbozi.bundle.fc2cc0df7f.js"]:["/re/js/firmy.legacy.bundle.0fc31a572a.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.ac57688254.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff=""><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"rekonstrukce","loginState":"red","lsid":"4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"}, {"c6323fb8estp":"sklik/skliktoppla","c6323fb8esrp":"sklik/sklikrightpla","c6323fb8espi":"sklik_PI","c6323fb8esto":"sklik/skliktop","c6323fb8esbo":"sklik/sklikbottom","c6323fb8estn":"sklik/skliktopnav","c6323fb8eore":"ftxt-organic/result","c6323fb8enre":"ftxt-news/result"});</script><div id="app-root"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0"><div class="b5ed48"><div class="Header Header--top"><div class="SearchForm-wrapper-nav" data-ribbon="56"><div class="SearchForm-wrapper-nav-left"><div class="SearchForm-wrapper-logo"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></div><div class="SearchForm-wrapper-nav-right"><div id="login-badge--sticky" class="Services-badge"></div></div></div><div class="Header-services"><ul class="Services"><div class="Services-left"><li class="Services-item Services-item--logo"><div class="Services-item-logoWrapper"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link is-active" href="#">Internet</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Obrázky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Videa</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Články</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Firmy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Mapy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Zboží</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Slovník</a></li></div><div class="Services-right"><li id="login-badge" class="Services-badge" data-recording-disable="true"></li></div></ul></div><div class="Services-gradient Services-gradient--left" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Services-gradient Services-gradient--right" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Header-main"><div class="SearchForm-wrapper-empty"></div><div class="SearchForm-wrapper"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="rekonstrukce" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="rekonstrukce"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="22px" height="22px" viewBox="0 0 22 22" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><g id="Symbols" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M15.7405257,15.8475457 C12.4851874,18.8852876 7.30688509,18.7437095 4.04148072,15.4783051 C0.70700391,12.1438283 0.629906371,6.81467134 3.86927854,3.57529917 C7.1086507,0.335927005 12.4378077,0.413024544 15.7722845,3.74750135 C18.9928865,6.96810339 19.174794,12.0494724 16.2647659,15.3114775 C16.3483696,15.3266054 16.4280024,15.3656318 16.4918216,15.4294511 L21.0915248,20.0291542 C21.2628609,20.2004903 21.2605815,20.482106 21.0854803,20.6572072 C20.9155001,20.8271874 20.6291902,20.8350146 20.4574273,20.6632517 L15.8577241,16.0635486 C15.7965056,16.00233 15.7574515,15.9270328 15.7405257,15.8475457 Z M4.67557822,14.8442076 C7.64957105,17.8182004 12.4026029,17.8869631 15.2917727,14.9977933 C18.1809425,12.1086236 18.1121798,7.35559168 15.138187,4.38159885 C12.1641941,1.40760602 7.41116226,1.33884335 4.52199249,4.22801312 C1.63282272,7.11718289 1.70158539,11.8702148 4.67557822,14.8442076 Z" id="Oval-10" stroke="currentColor" fill="currentColor"></path></g></svg></button></div></form></div></div></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-content="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="Result Sa488e69fe1 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejremeslnici.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="dXDdKZMJ">Osvědčená <b>rekonstrukce</b> | Osvědčená <b>rekonstrukce</b></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="dXDdKZMJ">nejremeslnici.cz/nova-poptavka/<b>rekonstrukce</b></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sd2657de5ca"><span>Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!</span></p><p class="S70a19e3f1f"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="S5919e1d445"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Růžová 1416/17, Praha</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="Result Sa488e69fe1 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpoptavej.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search" data-dot="title" data-l-id="cQLKWswi">Sháníte <b>rekonstrukci</b>? | Najděte ověřenou firmu v okolí</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search" data-dot="url" data-l-id="cQLKWswi">poptavej.cz/<b>rekonstrukce</b></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sd2657de5ca"><span>Zadejte si zdarma poptávku a získejte skvělé nabídky do emailu!</span></p><p class="S70a19e3f1f"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="S5919e1d445"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Štefánikova 18/25, Praha</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="_14c8de"><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.3a504d8ebd.svg#assets-base-locate--sprite-usage"></use></svg><span class="_630775">V mém okolí</span></button></li><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13009236-daniel-jonas-byty-design-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Daniel Jonáš - Byty design<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 99.422%</title><linearGradient id="star-gradient-98-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="97%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="98%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-98-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (9)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Kladno, Kročehlavy</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.byty-design.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13009236" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/200450-profima-interiery-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Profima interiery</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 98.955%</title><linearGradient id="star-gradient-95-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="94%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="95%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-95-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (32)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Hlubočepy</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-200450" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PANELREKO s.r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 54.818%</title><linearGradient id="star-gradient-75-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="74%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="75%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-75-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (4)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Chodov</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Skála - koupelny na klíč<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 98.427%</title><linearGradient id="star-gradient-93-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="92%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="93%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-93-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (36)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Stodůlky</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 50.778%</title><linearGradient id="star-gradient-54-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="53%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="54%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-54-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (9)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Kyje</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" title="Přejít na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="iBUGCUUO"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> – Wikipedie</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="iBUGCUUO"><span>https://cs.wikipedia.org/wiki/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Pokud vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte tak, aby vedl přímo na odpovídající článek.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fstavebni-vzdelani.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" title="Přejít na: https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="3mgzeF3E"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> a opravy svépomocí</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="3mgzeF3E"><span>https://stavebni-vzdelani.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Přehledně a podrobně o <b class=sec>rekonstrukcích</b> a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s <b class=sec>rekonstrukcí</b>. <b class=sec>Rekonstrukce</b> po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.</span></p><div class="AnchorList"><ul class="AnchorList-list AnchorList-list--row" data-dot="anchors"><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc" data-dot="0"><span>#1 Koupelna a wc</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod" data-dot="1"><span>#1 Vodovod</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace" data-dot="2"><span>#2 Kanalizace</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni" data-dot="3"><span>#3 Topení</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah" data-dot="4"><span>#1 Podlahy</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri" data-dot="5"><span>#2 Okna a dveře</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek" data-dot="6"><span>#3 Omítky a malby</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu" data-dot="7"><span>#4 Komínu</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva" data-dot="8"><span>#5 Zdivo a stěny</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu" data-dot="9"><span>#6 Stropy</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste" data-dot="10"><span>#7 Schodiště</span></a></li></ul></div></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="fQwV7bml"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> staveb | Miras</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="fQwV7bml"><span>https://mirascz.eu/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Vylepšete si vaše bydlení <b class=sec>rekonstrukcí</b>, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na <b class=sec>rekonstrukce</b> bytových a panelových domů či podkroví.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--obrazky ResultLayout--obrazkyTwoLines"><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=d1e171a79672929549af26&amp;docId=3cbae85ca32d9feb" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" style="width:21.34285714285714rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=2" width="213.42857142857142" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=27361ea175a0975f4235ce&amp;docId=1f935b6324aaf242" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=4e3c5c5e35c918f30dacb2&amp;docId=b430426d8f4c5067" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c3170fa155165bae73d582&amp;docId=5abec8fa50731b9b" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" style="width:16.885714285714286rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=2" width="168.85714285714286" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=717171e60548ca82aebf3d&amp;docId=c2cad17ff1adfd29" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" style="width:16.02857142857143rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=2" width="160.28571428571428" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7174780ecd87c8d23bbd60&amp;docId=e4789e4013027b75" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c63cb8335ada0c2c2f9755&amp;docId=487e832edcfe0f3e" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=787878cf09c006c28fcfdb&amp;docId=48376697d0764eae" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" style="width:19.628571428571426rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-7" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=2" width="196.28571428571428" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=4759598f4e31cf0890979f&amp;docId=e955e4d645f70bea" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" style="width:15.942857142857141rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-8" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=2" width="159.42857142857142" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7878780e08e3f3080cff5f&amp;docId=328835430c091ed7" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" style="width:15.942857142857141rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-9" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=2" width="159.42857142857142" height="120" class="Result-image is-loading"/></a></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/" title="Přejít na: https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/" data-dot="title" data-l-id="qMLdkGJu"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu - vše, co potřebujete vědět | HOME</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/" data-dot="url" data-l-id="qMLdkGJu"><span>https://homebydleni.cz/bydleni/<b class=sec>rekonstrukce</b>-bytu</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Plánujete <b class=sec>rekonstrukci</b> bytu? Přečtěte si praktické rady a tipy, získejte nové nápady a inspiraci.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fded.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.ded.cz/rekonstrukce/" title="Přejít na: http://www.ded.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="pzSZ4emI"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b>, půdní vestavby, nástavby - Nízkoenergetické&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.ded.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="pzSZ4emI"><span>ded.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Mimo dřevostavby, které jsou stěžejním zaměřením naší projekční kanceláře, projektujeme i klasicky zděné stavby, nejrůznější <b class=sec>rekonstrukce</b> rodinných domů, rekreačních objektů, restaurací, penzionů, půdní vestavby, nástavby apod.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fjadrasasek.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.jadrasasek.cz/" title="Přejít na: https://www.jadrasasek.cz/" data-dot="title" data-l-id="Jp7etlPY"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> koupelen Plzeň Stavební firma Miroslav Šašek</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.jadrasasek.cz/" data-dot="url" data-l-id="Jp7etlPY"><span>https://jadrasasek.cz</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Provádíme stavební práce - <b class=sec>rekonstrukce</b> koupelen, rekonstrukce bytových jader, koupelny na klíč, obklady a dlažby, instalatérské a topenářské práce, rozvody plynu, bytová jádra.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Videa" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Videa</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20obkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20koupelny%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20obkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20koupelny%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVWqSOp6Zum4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">27.07.2016</span><span class="Result-image-description">04:02</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20obkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20koupelny%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPR6H-RELsnY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">31.10.2017</span><span class="Result-image-description">03:01</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHW9Af0KqreQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">19.05.2013</span><span class="Result-image-description">03:03</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8_CkszOOENE" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">01.04.2017</span><span class="Result-image-description">00:44</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20tmelen%C3%AD%20s%C3%A1drokartonu%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20tmelen%C3%AD%20s%C3%A1drokartonu%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DccW9zFwnHZA" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">29.10.2015</span><span class="Result-image-description">06:06</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20tmelen%C3%AD%20s%C3%A1drokartonu%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:5,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20TelevizeSeznam.cz&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20TelevizeSeznam.cz" title="Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fstavba-neni-sen-3-javor-apartman%2Fproc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">25.11.2020</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz"><a class="Result-title-link" href="https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20TelevizeSeznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz</a></h3></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fapprosper.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.approsper.cz/" title="Přejít na: http://www.approsper.cz/" data-dot="title" data-l-id="Ai0XPAqC"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> Ostrava | Approsper</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.approsper.cz/" data-dot="url" data-l-id="Ai0XPAqC"><span>approsper.cz</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Nabízíme Vám komplexní služby stavebních činností na klíč. Realizujeme bytová jádra, koupelny, kuchyně, skříně, obložkové zárubně, dveře, zednické práce, obklady, malby, vodoinstalace i elektro instalace.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/" title="Přejít na: https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/" data-dot="title" data-l-id="vXNfMrNe"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> koupelny a kuchyně. Kolik zaplatíte&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/" data-dot="url" data-l-id="vXNfMrNe"><span>https://bydlenivevate.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b>-koupelny-a-kuchyne-kolik&hellip;</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Koupelna i kuchyň jsou oázou relaxace. Když však přijde čas na jejich renovaci a modernizaci, mohou představovat výzvu. Kolik zaplatíte za renovaci?</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbytovajadra.com%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.bytovajadra.com/cenik" title="Přejít na: http://www.bytovajadra.com/cenik" data-dot="title" data-l-id="xZ6qDeUN"><span>Ceník <b class=sec>rekonstrukce</b> bytu a bytového jádra - Rekonstrukce&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.bytovajadra.com/cenik" data-dot="url" data-l-id="xZ6qDeUN"><span>bytovajadra.com/cenik</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Stavební A Obchodní Firma Kristýnka &gt; <b class=sec>rekonstrukce</b> bytů a bytových jader</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="ResultContainer ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="ResultContainer-header"><a class="ResultContainer-header-query" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Přejít na Zboží.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Zboží.cz</span></div><div><div class="BoxWithShadow ZboziProductList-offer" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů </a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">254 – 380 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>v 5 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="Related-header"><h3 class="Related-header-title">Podobné produkty</h3></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">374 – 499 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 32 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-a-opravy-elektrick%C3%BDch-rozvod%C5%AF-v-panelov%C3%BDch-domech---karel-dvo%C5%99%C3%A1%C4%8Dek-(2014%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HI/tBMOn.png?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-a-opravy-elektrick%C3%BDch-rozvod%C5%AF-v-panelov%C3%BDch-domech---karel-dvo%C5%99%C3%A1%C4%8Dek-(2014%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">170 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 3 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/malometrazni-byty/?varianta=helena-cernikova#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=malometr%C3%A1%C5%BEn%C3%AD-byty&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Malometrážní byty Helena Černíková" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15042669/img/9/504x720_a2QHqy.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/malometrazni-byty/?varianta=helena-cernikova#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=malometr%C3%A1%C5%BEn%C3%AD-byty&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Malometrážní byty Helena Černíková</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">76 – 127 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 12 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Farchitektnamiru.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi" title="Přejít na: http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi" data-dot="title" data-l-id="lQA3JAJL"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> podkroví | Architekt na míru</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi" data-dot="url" data-l-id="lQA3JAJL"><span>architektnamiru.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b>-podkrovi</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Obytné podkroví patří mezi jeden z nejlevnějších způsobů rozšíření užitné plochy stávající stavby. Je jedno jestli se jedná o stavbu</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="Result Sa488e69fe1 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fuspory.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.uspory.cz/poptavka" data-dot="title" data-l-id="fIkpJam7"><b>Rekonstrukce</b> ve vašem kraji | ušetřete až 30 %</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.uspory.cz/poptavka" data-dot="url" data-l-id="fIkpJam7">uspory.cz/poptavka</a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sd2657de5ca"><span>Ušetříte i 30 % z ceny zakázky. Poptejte řemeslníka.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"><div class="RelatedResults" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="RelatedResults-title">Související dotazy</h4><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">právní pojmy</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">památková péče</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=rekonstrukce%20domu&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">rekonstrukce domu</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">okál rekonstrukce</a></li></ul><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">projektování staveb</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">myslík rekonstrukce</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=koupelna%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">koupelna rekonstrukce</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=bytov%C3%A9%20j%C3%A1dro%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">bytové jádro rekonstrukce</a></li></ul></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c"></div></div></div></div><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6"><div class="Footer" data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="Footer-links"><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/stats?q=rekonstrukce">Statistika hledanosti</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="Footer-copyright">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=rekonstrukce&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE" width="1" height="1" alt=""/></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&c=FVGWGCNV35ESYUCWQHHMZ6WUVQDW9NIK4RNVR8U2RC87M2EARS89E92MTRCQ3BNCSRYSBDTBH6SFJDDRR2R94849G9PAWWKR99IKF85I3T9R3UC9XUJ5WS466WH7D8TCKC2A44FGRNHPMNT27CHW97XMSCI7RQJEPHAEJEXJB3QAP35UVJNZVAJW8EUED73IZNJTUM82U8EG5QV5VZNYZ5QUM97KE93S":"dXDdKZMJ","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku%3Fin%3Dsklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DStavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_search%26utm_content%3DShanite%2Brekonstrukci%3F%26utm_term%3Drekonstrukce&c=MCDCF25IRJMKJNQKYH743J65BGKJRRJ4WUKN3AVV4W8SC8T99GY4EYKPBTQJVUH2BQIAT356XRPS9SBPFDYKVEVBXZGJBSRHBZZKV9IVCBJVBNQSP5RE222Y9KRDTFVZCXS8Q7QTQDSCN9AJP9M24GX5QFHBK4FBR6W353EWV8CQXJXA37GYW5Z4X54TJ4ZP69JFYGJKS9C36HA8UVGS":"cQLKWswi","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.uspory.cz/poptavka%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPoptavej%2B-%2Bsearch%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3D252132379&c=D6AGR2QFXIH77YCTWA6VZJBZI4PR393K3AN22Q6T4X4YYU5W99MW8WAA3RQT8V8NX5GPH4SKKVX4YVTVGJEA9MNCSMAG8EWBSUY5R9YR7WSCU8XNDMTX3UFRVU74KMJKUCS3X3WYFFE76U9EAKA8ZXQTMTJB5M9729AFPUPB6DQYWTEFJSS5QUKHM778WV6XZ22DTFPC58D6IAUVPK7K3E2XXKR8VPI":"fIkpJam7"}) </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isSearchPage&quot;:true,&quot;isClient&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.022270559563584813,&quot;pageContentWidth&quot;:1920,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs2&quot;},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;requestTime&quot;:1611723659484,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;userInteraction&quot;:0,&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;&quot;,&quot;freshness&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:0},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;error&quot;:{},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;719d7130d65d38fa&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-01-27T05:00:59.480326585Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gclXCQ2Q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FCb4tiQk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6b2eb883-7b41-4740-b834-e206474f6c9f&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1395b42f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;6b2eb883-7b41-4740-b834-e206474f6c9f&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&amp;c=FVGWGCNV35ESYUCWQHHMZ6WUVQDW9NIK4RNVR8U2RC87M2EARS89E92MTRCQ3BNCSRYSBDTBH6SFJDDRR2R94849G9PAWWKR99IKF85I3T9R3UC9XUJ5WS466WH7D8TCKC2A44FGRNHPMNT27CHW97XMSCI7RQJEPHAEJEXJB3QAP35UVJNZVAJW8EUED73IZNJTUM82U8EG5QV5VZNYZ5QUM97KE93S&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/&lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Rekonstrukce_TOP+%5bSRCH_NEW_EXACT_300%5d&amp;utm_content=rekonstrukce+(e) : Osv%c4%9bd%c4%8den%c3%a1+rekonstrukce&amp;utm_term=rekonstrukce : 396412016&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:84373709,&quot;headline1&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:396412016,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2147002626},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:396412016,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1416/17&quot;,&quot;id&quot;:2616100,&quot;phone&quot;:&quot;420602627749&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Růžová&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VaDSLAHl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b646b8b7-9f96-45cb-a1e4-129a2c9e47f6&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1395b42f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;b646b8b7-9f96-45cb-a1e4-129a2c9e47f6&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku%3Fin%3Dsklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DStavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_search%26utm_content%3DShanite%2Brekonstrukci%3F%26utm_term%3Drekonstrukce&amp;c=MCDCF25IRJMKJNQKYH743J65BGKJRRJ4WUKN3AVV4W8SC8T99GY4EYKPBTQJVUH2BQIAT356XRPS9SBPFDYKVEVBXZGJBSRHBZZKV9IVCBJVBNQSP5RE222Y9KRDTFVZCXS8Q7QTQDSCN9AJP9M24GX5QFHBK4FBR6W353EWV8CQXJXA37GYW5Z4X54TJ4ZP69JFYGJKS9C36HA8UVGS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.poptavej.cz/&lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_search&amp;utm_content=Shanite+rekonstrukci?&amp;utm_term=rekonstrukce&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zadejte si zdarma poptávku a získejte skvělé nabídky do emailu!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:16841286,&quot;headline1&quot;:&quot;Sháníte &lt;b&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt;?&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Najděte ověřenou firmu v okolí&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:278736744,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:648747739},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:278736744,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;18/25&quot;,&quot;id&quot;:12927863,&quot;phone&quot;:&quot;420601601581&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Štefánikova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Smíchov&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vi7TNuXS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;8357ed4a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qyAVuSQH&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rX0PIiAW&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:355,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2571&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Litevská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kročehlavy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Litevská 2571, 272 01 Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Litevská 2571, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.422,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5384615384615384,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r0Y0KRnk&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.46153846153846156,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YK6OFxCk&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.13258034955239,&quot;gps_longitude&quot;:14.134032635861978,&quot;group_id&quot;:586273,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Sveak3Xu&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W2kjQTi1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8NsMu33A&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f0LX2AfJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2j6OhsRk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qLyVDkF8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rwzQQWh5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1ffQxLE2&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hv6w4ZQ5&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13009236,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SJBWCCIQ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a1SADNIF&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dsrtBhKx&quot;}],&quot;review_count&quot;:9,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2142854,&quot;title&quot;:&quot;Daniel Jonáš - Byty design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.byty-design.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13009236&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13009236-daniel-jonas-byty-design-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.134033&amp;y=50.132580&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.byty-design.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z0spfJmK&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1179/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Devonská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hlubočepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Devonská 1179/4, 152 00 Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Devonská 1179/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:98.955,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.7078651685393258,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W2zoponS&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.29213483146067415,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CvDG4tjF&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.034942626953125,&quot;gps_longitude&quot;:14.38949966430664,&quot;group_id&quot;:200450,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5tmSxguF&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8BVpz4qs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;swJtqFQ7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8PL0iLtJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yEAhBFaJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S8Xp38Wv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0ghy1XIf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6WZF5ovy&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xTwNPCUO&quot;}],&quot;premise_id&quot;:200450,&quot;review_count&quot;:32,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2032938,&quot;title&quot;:&quot;Profima interiery&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-200450&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/200450-profima-interiery-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.389500&amp;y=50.034943&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3WunVUYU&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1523/15&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Křejpského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:54.818,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4267515923566879,&quot;_reactKey&quot;:&quot;etgL8HIe&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5732484076433121,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C2DQ73PQ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02777099609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.515138626098633,&quot;group_id&quot;:184855,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WYphckzT&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MvHcjPg8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UxENp3ea&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TTYcxXwo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5TABFkDZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rEChcHiz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d6mrdV0Q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;arpqnwUH&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NbHEeJlj&quot;}],&quot;premise_id&quot;:184855,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2024914,&quot;title&quot;:&quot;PANELREKO s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.515139&amp;y=50.027771&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y9ICILps&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2471/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mezi Školami&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, 158 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:98.427,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AgUuwABh&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3hjtkjgL&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05245590209961,&quot;gps_longitude&quot;:14.34171199798584,&quot;group_id&quot;:2665726,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GsvkQc8e&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/jWsBEn.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5YKqPe4v&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z57fymeq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mH3ks2iH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q7ioVe5g&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YWvzxXd8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jdOanTwG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XfnlrKqP&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tKI0CWlx&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2665726,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PQPrL4Iv&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ehv83Ygn&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9q7TeqgS&quot;}],&quot;review_count&quot;:36,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2033017,&quot;title&quot;:&quot;Skála - koupelny na klíč&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.341712&amp;y=50.052456&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vuWQODn3&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:50.778,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.46564885496183206,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nTJwYFux&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5343511450381679,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jOp9EPqg&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11098098754883,&quot;gps_longitude&quot;:14.571233749389648,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oeJpiOi4&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KWNEk7Yo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ySWcjbU0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E6msJyw0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cTY3ZDHz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0n7pD0xn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ldQLcqSp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b5GU5nWC&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0fLIEM83&quot;}],&quot;premise_id&quot;:496969,&quot;review_count&quot;:9,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.571234&amp;y=50.110981&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TSVcJ8PM&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;406/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mendíků&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mendíků 406/5, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mendíků 406/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.29457364341085274,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f8J7Ost6&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.7054263565891473,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zuXxVycQ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05887222290039,&quot;gps_longitude&quot;:14.45046615600586,&quot;group_id&quot;:13161459,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cDFuJveF&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_Q/o96IW.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BIr5xtp8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Sy5tUsln&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JSH8e9Mh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oqTF8hb5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7pbmHh2D&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bkorM808&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1tgaktq6&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;y4QG2bQo&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13161459,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z43Ks9Lx&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w9Tw6XzQ&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4038503,&quot;title&quot;:&quot;BYTAZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13161459&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13161459-bytaz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.450466&amp;y=50.058872&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vwNQdcIu&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vPXH0u5k&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03374099731445,&quot;gps_longitude&quot;:14.41127872467041,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MYZwr9kJ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gu1Ni3.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6ln3SZGl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QsKQwLeN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GcNkXurS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PlJ8qRzy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0sCzrtY4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hpjph409&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M1CFHFMs&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TwHl8X9Z&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13089840,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bcYRLr6A&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ki3HTm60&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4A6vSLim&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.411279&amp;y=50.033741&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XKEyOEvZ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.32142857142857145,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jruH8nRT&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.6785714285714286,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dkKraZXB&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.033742473972666,&quot;gps_longitude&quot;:14.411278509055231,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/cVVBYP.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/cVVBYP.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZFULrYi6&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nXNW1l57&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n6eDKzTj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R8Rg57Li&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mqaMHm8N&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ukwmiD2r&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2RR25zLU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BA6NA4wS&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UWhkgYFl&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13091465,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j7EhlfMR&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JKAuqwTp&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tsz38zUy&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13091465&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13091465-pm-reko-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.411279&amp;y=50.033742&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0pLdt2xn&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Bubeneč&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;562/50&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Veletržní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Bubeneč&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;17000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Veletržní 562/50, 170 00 Praha, Bubeneč&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Veletržní 562/50, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XtZLMjMj&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10068893432617,&quot;gps_longitude&quot;:14.424357414245605,&quot;group_id&quot;:467759,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GtF1B8bz&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gwzBKw6G&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wy3QfXLv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6JKsUuHp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cbcro7lg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hHCNeoiT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LZhw83Cv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mYGX6y1f&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZKPXp3XE&quot;}],&quot;premise_id&quot;:467759,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UmAQVmoZ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U5j2WOUt&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qH83GOrn&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2123596,&quot;title&quot;:&quot;DM Servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dmservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-467759&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/467759-dm-servis-praha-bubenec.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.424357&amp;y=50.100689&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.dmservis.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;szAmE0VI&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Řepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1312/54&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 17&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Španielova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Řepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Španielova 1312/54, 163 00 Praha, Řepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Španielova 1312/54, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NECTAKok&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.068111419677734,&quot;gps_longitude&quot;:14.304120063781738,&quot;group_id&quot;:12952542,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/B0dBflq.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/B0dBflq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ib3PVjAn&quot;},{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Hr5BrkM.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Hr5BrkM.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qB9PXHaU&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ctbFMOKZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kiRsKjuI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qhOt7ciR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cAHmIaYT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mQ2fEVTl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4GJsYgWc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tykB4VRR&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tGEvoxo4&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12952542,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3quXUfDo&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n20ZRxJr&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2232326,&quot;title&quot;:&quot;Stavitelství JIH&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavitelstvi-jih.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12952542&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12952542-stavitelstvi-jih-praha-repy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.304120&amp;y=50.068111&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stavitelstvi-jih.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IVRfOeBz&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.677,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4266666666666667,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oAlt6Aju&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5733333333333334,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m0WuRKB6&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.04941177368164,&quot;gps_longitude&quot;:14.291829109191895,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B7DDNqZZ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;57DYsyE8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qe3kDziI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8cO0NerV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;clMUu42f&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Du2oz1tt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P34PSHlp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OIA37KSN&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lgXSQ5XY&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12780647,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5ycV2VmG&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hKE18mES&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YiEI9aSd&quot;}],&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.291829&amp;y=50.049412&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ANnRHh64&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Šeberov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;508&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Šeberov&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;K Šeberovu&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Šeberov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;K Šeberovu 508, 149 00 Praha, Šeberov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;K Šeberovu 508, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:95.095,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.6551724137931034,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Urgx2UGP&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.3448275862068966,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fELiYbI3&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.999298095703125,&quot;gps_longitude&quot;:14.516423225402832,&quot;group_id&quot;:2681615,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qz6oEvd6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JRib3yL0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RyZdWgy4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DidsBxld&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZGIXQkiq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BRua8Geh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ppeieTRF&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:69841231,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=69841231&amp;yaw=4.906485&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2681615&quot;,&quot;yaw&quot;:4.90648549893},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ALCEMtoH&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2681615,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2717791,&quot;title&quot;:&quot;REKBYTY&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.rekbyty.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2681615&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2681615-rekbyty-praha-seberov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.516423&amp;y=49.999298&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.rekbyty.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ujq90noJ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Holyně&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;54/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Slivenec&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U náhonu&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Holyně&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15400&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U náhonu 54/10, 154 00 Praha, Holyně&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U náhonu 54/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.38596491228070173,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qmWR4Agv&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.6140350877192983,&quot;_reactKey&quot;:&quot;po3oGzCp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.028411865234375,&quot;gps_longitude&quot;:14.355148315429688,&quot;group_id&quot;:159954,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/5N7v5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/5N7v5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7nO02UBQ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce panelových domů&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/IljK3d.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0xJO3S39&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MQpuW7a3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QJ8l3i7C&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SCj7UWNj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5yjpbOVM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GLXtOzGl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CUB7wj2I&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;APZnjP1P&quot;}],&quot;premise_id&quot;:159954,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2MHDa9tr&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cDC1KhEs&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wrhZa2zz&quot;}],&quot;review_count&quot;:6,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2010542,&quot;title&quot;:&quot;IPOK, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.ipok.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-159954&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/159954-ipok-praha-holyne.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20panelov%c3%bdch%20dom%c5%af&amp;x=14.355148&amp;y=50.028412&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.ipok.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GKVGz3rU&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Černý Most&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;889/36&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Generála Janouška&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Černý Most&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, 198 00 Praha, Černý Most&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:98.683,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T2ZRex39&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0jk9UVxn&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.106361389160156,&quot;gps_longitude&quot;:14.572223663330078,&quot;group_id&quot;:2231171,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gwcneQH1&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0zXclLmr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x2iLN6uh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lyBGNjSK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bNGfPPVK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jw4Z0r1y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xsxx4FPC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ma95BtSN&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:78391171,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mIbFuMJt&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2630206,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dpd6NlHb&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pxx4QvAb&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CvRm3xhZ&quot;}],&quot;review_count&quot;:21,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2290987,&quot;title&quot;:&quot;HKoupelny&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2630206&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2630206-hkoupelny-praha-cerny-most.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.572224&amp;y=50.106361&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3VPJ5ZtE&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;712/59&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Komořanská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Komořanská 712/59, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Komořanská 712/59, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4222222222222222,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MA6HQXlV&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5777777777777777,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nf9h6Lbx&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.9943733215332,&quot;gps_longitude&quot;:14.406759262084961,&quot;group_id&quot;:349039,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LWM2WBY1&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gMukmla5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZiYNrADQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zdrf6ZoI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1VAc7ERL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hZvSgBhI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NNTBl3Yx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;erzOjg99&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ojFjoX7i&quot;}],&quot;premise_id&quot;:349039,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WxW2KS1l&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yxf2VrCh&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yZjJXZEG&quot;}],&quot;review_count&quot;:26,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2069680,&quot;title&quot;:&quot;Mařík - bytový servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-349039&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/349039-marik-bytovy-servis-praha-modrany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.406759&amp;y=49.994373&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yZVAXGbl&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aCAbyAKO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c2816baf5204fe1d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e6593a53&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1433890800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1593712721},&quot;docId&quot;:&quot;c2816baf5204fe1d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mbkJAOmG&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FRekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=t7Ng8WO_uM-kX4pRZ3mJKDg24HSlAZg02IOHUcH8WW-YEwZ85f84rTA0ACdPDe0pXvuqfgBDx5U_WruK7IBtoEViaiQYJwV7ODcVFvExca15uC7_tGJKeUpcNRNrzmm-lT5ShWYC4sTIGAjchtUIs7UArdW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pokud vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte tak, aby vedl přímo na odpovídající článek.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; – Wikipedie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iBUGCUUO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e6593a53&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1538780400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1555137096},&quot;docId&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fstavebni-vzdelani.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;unsW317A&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23mistnosti-koupelna-wc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=9vTv_dq_gd5jSctRt5xGRMWFh4ggJB5WNDUZhMBd--uPGpL6_unbpETXsHtVTNW_qBRiv8CEjMj21cyy8q-e3mpL-Nnxt5a5QIywp0V-2yRqId49BxVonoo8KdD0TrYAANjdULxrWe1VbTsQj6eBa2509m4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Koupelna a wc&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ivro3WXW&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-vodovod&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=s4i23aZgkoHUUQuRilo28xCJ_y_JRCi8okxEYseuPe0mcAQwtSbX7uPdhrk4Kq61G8Gwd_BSRb2mDsd_ohskP5i5zn2SvTudBxB_xZlsyKnEPJavxG5OV-nsrbeytfYaEykgVi_nGcu-hQX7x2KN2Zhf71l&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Vodovod&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9qIaVZ92&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-kanalizace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=uSyIAaUN6Ar05CdYsGP4zsomi8t5qpZ5rsJMklV0zLEpRJNTvvFFe9ahK9CBUjBMTtTxIzJsalPJFw8TyaBVAVEpjeQTaL7uG1BgyOfKfUo-_UeYBviL6uLncNwKxsOtvtolKE76WmV1b9x7nkwV_bm8H94&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Kanalizace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5OASlLnx&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-topeni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=nclvRm0NDO9VmPXjzO6jQlL5Whz8k-g82FMex3Oqaxo_qhWfYOWLCfT2JhNmhwxWSATuXKpidRVmIohxZOBN3QG73_KSkqz5ufQWQblyoscJydN1Kinz6C0L52frFbvTevmIV_ZFmdPJtIkoquocwXJJef-&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Topení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w6Yclaf3&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-podlah&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7Kku-dhy7z5ey7agMEp13l_hzwERMOFEVke9F6xQNidbzmu0bjJYRoXaBPZQwY8Odm-AGOEmm1e43q1_7xO1r2AFPnwWGXsEK_tRq4Uc7FDw0zS2DuaZZLEehXN1uha7zieuB809XCl0ScAPNYNJD3xbytj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Podlahy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ptqlZP7y&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-oken-dveri&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=tHsGOULCvCsf4Od456-7S643jbjpkxYcI1V4yZvCR-uRfJPogDajOs8MVrva47BlbqH_5GFMZqYTicWgxnYniEGY9yKFkLsxq5pUmb0AQi2YPbhFyvH2xZck5Bngiu59gphMLrjhk3XRYz4ZzYjImtMb5y7&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Okna a dveře&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cDEGNl9t&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-omitek&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=xSJHzjj-NKeAHSH_Q-IIzyi-_0jTdUzlT8eENF2rJRu89Bv340CyFfUvT-BP1uWwjUQSX8X_xZlV_kkf1Mw1GBgmJT0LfIo2xZc2DAi5ppxXSBSjMqfVorN_4Es5oil339cnhu6Dktz_xWGAdow-0KI3UWa&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Omítky a malby&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FuZhrvG6&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-kominu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=PIhF6bYKRoAWrD9b5Z7C9Urj223ZehJhQi3EXLurFqiOWlidyTxYtZXptjnJMVZeljDgWSB8iqOjwHSwSFQjC7Mz6ICUEmnpb3co9CR1DvnZjae1PRbeIIusF58HdWj3j746HcYwCXsyeBoBCT1v1AORYHp&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#4 Komínu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FQuLF4vS&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-zdiva&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=YgRfPqde7PgTeCGoebfxCwsbDxfqPN3uXh5bdQRTPQDgKFMws555qW7UiacpS5fM12QgSSQrMq3N02jSvcRo4pLN1NzoZ1J3-yBb_CpnH6veAfraSQgeJvvgO0zqgWbqeGWYPfe5tMGA_UfoTfVLRnbcBuj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#5 Zdivo a stěny&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DaK81P4w&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-stropu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Mc2a6Q8ps4iMZix3FsDNIaMyH2BdpORZpIO7seFsTmq8qEobt6cNquqgfky4X0_5lTSCZ7v5u60hNmiTG6UpcfGL4pUKRX2fc5z8kSaATQX91B4EkcwLSCyDcQywikKLrWosiSIh2AS-Kuv4UhbL1sV0piL&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#6 Stropy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QskDdZp7&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-schodiste&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=nxABPs4lZDUxilxHqadJPn2Uz8c1sVkg5FM_d7Ldnwrimd2Nlc-BtBq6ECx4tRy1d9g_9-DgKCs69zsx0sgurzHa0Axr1YCjyFu-_zSbYGq4n5jSVR1yM5j4bHcExJCl9dwyJWvKJuvdYEJIxnA9s2kg8Qz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#7 Schodiště&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5TMNd9Qd&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=AxqV7VREV-d8OkiMOBhcdM2mEnIBJPqRjrd9cduKw6p0N66EGV-_6b5nCCW-BFxfQJaW3BXxzkzS5f8OF8DChhQe1ABMvAEfV_tDWhfi8a1pjkmltLfzZaDe-xl3Feu3f8GWQqrzQvRmlk60TfcXQFnKsmW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Přehledně a podrobně o &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcích&lt;/b&gt; a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;. &lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; a opravy svépomocí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://stavebni-vzdelani.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3mgzeF3E&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e6593a53&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1481410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1545330083},&quot;docId&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e1OcAdK5&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mirascz.eu%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=MLBWOdbkPYNSOmoWTql8_pPMIncq47zZC51zxOzd_UVWLTBqrreW1hWa0PMnLVD_tpnX81J9gH7JrnwGwQ4ug8ZyXarstXF5Dirn-AIRkjeaJduCUmEG8DGtS4l3mD7BDiXtdOJYYImj4xRlIM1cX1ZzMKj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vylepšete si vaše bydlení &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytových a panelových domů či podkroví.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; staveb | Miras&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mirascz.eu/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fQwV7bml&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5254ce7f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3cbae85ca32d9feb&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5254ce7f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;d1e171a79672929549af26&quot;,&quot;height&quot;:576,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1024},&quot;docId&quot;:&quot;3cbae85ca32d9feb&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://stakl.cz/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OqAN1WUV&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Stakl - stavby a střechy, s.r.o. stavební firma Poděbrady, Kolín,&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://stakl.cz/wp-content/uploads/2015/12/12241412_413199635556523_6854154718813843920_n-1024.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:249,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HNwIAHKa&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:498,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cLrMoDpZ&quot;},{&quot;height&quot;:367,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:653,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WN1YxQEO&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aJ3mZamw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1f935b6324aaf242&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5254ce7f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;27361ea175a0975f4235ce&quot;,&quot;height&quot;:1000,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;1f935b6324aaf242&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavbaweb.cz/rekonstrukce-zamku-a-zahrad-22092/clanek.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z48hKm94&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Ukázat&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavbaweb.cz/35/architectobjectfile/07/00/22/9.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OPkuAEE4&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PfncMT20&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8ZppGCxU&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fViEuD6u&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b430426d8f4c5067&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5254ce7f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;4e3c5c5e35c918f30dacb2&quot;,&quot;height&quot;:667,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;b430426d8f4c5067&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/stavba-drevostavby/rekonstrukce/5419-rekonstrukce-venkovske-usedlosti-cesta-k-zachovani-tvare-venkova&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hyl15KGg&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce venkovské usedlosti - cesta k zachování tváře venkova&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/rekonstrukce-venkovske-usedlosti-jois/rekonstrukce-venkovske-usedlosti-cp-architektur-rakousko-jois-exterier-1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LX2H0oct&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZIPUYM7u&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A3GMwVGR&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UcAiO6qG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5abec8fa50731b9b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5254ce7f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;c3170fa155165bae73d582&quot;,&quot;height&quot;:569,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;5abec8fa50731b9b&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/stavba-drevostavby/rekonstrukce/6140-promyslena-rekonstrukce-s-nevsednimi-prvky-pasivniho-domu-promenila-puvodne-zchatralou-faru-k-nepoznani&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3VywNTGv&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Promyšlená rekonstrukce s nevšedními prvky pasivního domu proměnila původně zchátralou faru k nepoznání&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/CL-PMO-2020-Rekonstrukce-fary/rekonstrukce-fary-novy-vzhled-fary-po-rekonstrukci-uvodni.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:197,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SsTWdAti&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:394,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KqgTFokZ&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:563,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CZmBvXLR&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;G6A2WqiN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c2cad17ff1adfd29&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5254ce7f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;717171e60548ca82aebf3d&quot;,&quot;height&quot;:750,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;c2cad17ff1adfd29&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vernerdomy.cz/fotogalerie&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U8oAb6Um&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Foto rekonstrukce roubenky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vernerdomy.cz/assets/img/roubenka/2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D2g7Lfbj&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uGpFnakD&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:534,&quot;_reactKey&quot;:&quot;edZ1fPbO&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;B7iZOQxY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e4789e4013027b75&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5254ce7f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7174780ecd87c8d23bbd60&quot;,&quot;height&quot;:533,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;e4789e4013027b75&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/stavba-drevostavby/rekonstrukce/5775-drevena-nastavba-ci-pristavba-idealni-reseni-pro-rozsireni-nebo-rekonstrukci-starsiho-domu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0GRdvByI&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Dřevěná nástavba či přístavba – ideální řešení pro rozšíření nebo rekonstrukci staršího domu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/CL-DS-6-14-nastavba-pristavba/rekonstrukce-drevena-nastavba-rodinneho-domu-praha-tinified.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LZ5wagr0&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nxuXnkLi&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cimmIGlb&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3XxMTfbC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;487e832edcfe0f3e&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5254ce7f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;c63cb8335ada0c2c2f9755&quot;,&quot;height&quot;:800,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1200},&quot;docId&quot;:&quot;487e832edcfe0f3e&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.liniedesign.cz/vzorova-rekonstrukce.htm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DgNFzBRY&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce exteriéru&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.liniedesign.cz/upload/11281-1206153696.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uHSKzAYN&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QGe29D2A&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y1dDCZSK&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hIZKtKam&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;48376697d0764eae&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5254ce7f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;787878cf09c006c28fcfdb&quot;,&quot;height&quot;:550,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:900},&quot;docId&quot;:&quot;48376697d0764eae&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.makrostav.cz/Reference.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O8K3kC2x&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;20-Zateplení---Zelená-úsporám-3, Ostrava-Zábřeh&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.makrostav.cz/img/20-Zateplen%C3%AD---Zelen%C3%A1-%C3%BAspor%C3%A1m-3.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:229,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ymBiXBBH&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:458,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wD3erbYT&quot;},{&quot;height&quot;:383,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:627,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yzj6J3aj&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5LsMVTZP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e955e4d645f70bea&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5254ce7f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;4759598f4e31cf0890979f&quot;,&quot;height&quot;:339,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:450},&quot;docId&quot;:&quot;e955e4d645f70bea&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/?page_id=3273&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dKdkZ5oL&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Restaurant rekonstrukce (2)&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/wp-content/uploads/2016/03/Restaurant-rekonstrukce-2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:186,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QlVGpsTB&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:372,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JvQgZC5p&quot;},{&quot;height&quot;:339,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:450,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2SJAcS4J&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;280pZMeL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;328835430c091ed7&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5254ce7f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7878780e08e3f3080cff5f&quot;,&quot;height&quot;:339,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:450},&quot;docId&quot;:&quot;328835430c091ed7&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/?page_id=3273&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J6BUWjMN&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Restaurace před rekonstrukcí (4)&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/wp-content/uploads/2016/03/Restaurant-rekonstrukce-4.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:186,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xQg0yfQq&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:372,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rGBEBpSm&quot;},{&quot;height&quot;:339,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:450,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wuHYrmp0&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RQpdU0mX&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;jHBUcGcx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b73003182f12827d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e6593a53&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1480114800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1488768159},&quot;docId&quot;:&quot;b73003182f12827d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z8YwaYYF&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2Fbydleni%2Frekonstrukce-bytu%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=WXy3jlF63qOu6c9xwEMbuZwn_D6ERMHa1JkfC5BxucXPU2NMW2FxZphdU_whGcLzOQULoy80MYm5WplZhzG4KYMyX0amkvA_a459gc_DN6s3VmQh3wV0a-MnBgxceedmdndUDTjvHgKFqCIQiSNpRS_cIoW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Plánujete &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; bytu? Přečtěte si praktické rady a tipy, získejte nové nápady a inspiraci.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu - vše, co potřebujete vědět | HOME&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/bydleni/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-bytu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qMLdkGJu&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d62318f2683c5436&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e6593a53&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1333494000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1333494000},&quot;docId&quot;:&quot;d62318f2683c5436&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fded.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xL0bWu70&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ded.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=uoB1-S9Mm-ymAOK2cjI7KqDYqYBI05XGYVafjOKCFBUNZ0o5XWkoFIDEBncBjEQX3IoN4fZ1JHWlbX86rJCd7-GHr0Of87yohHAME2_a6iSFopWz0CxgaZJWhBa7Gu3pn6Vh04hrmyKdCOs4l6-1FCYV_k7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Mimo dřevostavby, které jsou stěžejním zaměřením naší projekční kanceláře, projektujeme i klasicky zděné stavby, nejrůznější &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; rodinných domů, rekreačních objektů, restaurací, penzionů, půdní vestavby, nástavby apod.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;, půdní vestavby, nástavby - Nízkoenergetické&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.ded.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;ded.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pzSZ4emI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2b438056a3529860&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e6593a53&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1544706688},&quot;docId&quot;:&quot;2b438056a3529860&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fjadrasasek.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6JCz3Qqd&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.jadrasasek.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=UWIauiX5PwgUExjAnrOAEZu4LjekBc83Z04URYPTmwUfZC6_9r6lSaKmg6faK3Lahszev9uKJnkehgVB3ZQcIV9ol-9IA_nP7unkM4Mpb26XCxBRNwaeVIGMl0bXLVyXy5hGjH4NNYT48jHezW8F90_RpMZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Provádíme stavební práce - &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; koupelen, rekonstrukce bytových jader, koupelny na klíč, obklady a dlažby, instalatérské a topenářské práce, rozvody plynu, bytová jádra.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; koupelen Plzeň Stavební firma Miroslav Šašek&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.jadrasasek.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://jadrasasek.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jp7etlPY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;f5ce0098&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 5 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;27.07.2016&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVWqSOp6Zum4&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;04:02&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ebKUxyWx&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;31.10.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPR6H-RELsnY&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:01&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9k23Q2um&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 8 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;19.05.2013&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHW9Af0KqreQ&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:03&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xWCmUpV1&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;01.04.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8_CkszOOENE&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rt1S5ogg&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 6 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;29.10.2015&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DccW9zFwnHZA&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;06:06&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7xuD0Ckg&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 2 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.11.2020&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fstavba-neni-sen-3-javor-apartman%2Fproc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6HQWFG43&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 5 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.08.2016&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Obkládání koupelny - rekonstrukce bytu svépomocí - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=4sI1IlMkVrU&amp;app=desktop&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fapp%3Ddesktop%26v%3D4sI1IlMkVrU&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;04:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EXByV9i0&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qg9jjiyl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e874ec6b74909db4&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e6593a53&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1489410185},&quot;docId&quot;:&quot;e874ec6b74909db4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fapprosper.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rmSLje3J&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.approsper.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=uJvRrOlqfIU0Iw2lKT1wrKKRqF51p0iSaWzZ6uJZ6aYudXDzQhO51ecJB-SbfLKhN0UENQGJPGLkf5bmvW0_jkVhEacaRe6bBRrVRD6O2481wDG7hcZtOVzzCzjaPrBXEmf8hGeVRqAocWjVCFkQz6gXKGl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme Vám komplexní služby stavebních činností na klíč. Realizujeme bytová jádra, koupelny, kuchyně, skříně, obložkové zárubně, dveře, zednické práce, obklady, malby, vodoinstalace i elektro instalace.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; Ostrava | Approsper&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.approsper.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;approsper.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ai0XPAqC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f6aeefbc0f07922a&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e6593a53&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1589410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1590503908},&quot;docId&quot;:&quot;f6aeefbc0f07922a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;69vPwzgF&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2Fbydleni%2Frekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=MT2vV8GI3je0FuMlaBgvJTHle-ilxKiu3Gocz9AbbCY943CdU2XymL4dUVrDVyzb4FGu-V3QinFsyNbd70zwcLH2EhDLo51ly4lzARL4QfO4Paew6Ybt7VaVJfmXSGFG8-3LOSfzPZlPFVclvlgLpv694Kj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Koupelna i kuchyň jsou oázou relaxace. Když však přijde čas na jejich renovaci a modernizaci, mohou představovat výzvu. Kolik zaplatíte za renovaci?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; koupelny a kuchyně. Kolik zaplatíte&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-koupelny-a-kuchyne-kolik&amp;hellip;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vXNfMrNe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;598b63e3408abafa&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e6593a53&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1359932400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1565268673},&quot;docId&quot;:&quot;598b63e3408abafa&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbytovajadra.com%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1OLWqhte&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bytovajadra.com%2Fcenik&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=KytAYR9wbP7nQr0axJaTHxx0YUBYuN-eQ_NLYla18Z-UZHK0o8xQT1_JHHo7QOYQj5r8ZsY_iYxCzcwNNkQF8MKm8p5mIJd7CHth-dEacDSMfQ9PPZL8HsaszW4_SrbvVwVDKKCdVvATIAoQUhXdl55l2bq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Stavební A Obchodní Firma Kristýnka &amp;gt; &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytů a bytových jader&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Ceník &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu a bytového jádra - Rekonstrukce&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytovajadra.com/cenik&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;bytovajadra.com/cenik&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xZ6qDeUN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;_HUvL9EnyfC2aB-g9Jff3jkajKgdq57G8LyPYR3IekGSIdy7PP4grSL-p9DwnG0f2ARVc9lBZl7bDqKGg_rjlju_C5Bug-_LPv3MuTGEJ6N3Y6DQelV5d7R4nvCNuL3V98f-mT1eYovqs45_pL8eam7UWyhGI4zlbjp8E76b9F_gSL0CrAn37pvRt-KDgfFxFzO2FZAif7ER1nz-OFqedWQisKgnZj1mXzfqhGOcfDlPno0HSuCZm-KEOwIt4UZdToZWIgw4KN4SRTamoEB3q7dB07IWumMUjRmn-h1ddjt1wJ8LdRpwBJZK9KYB-GjdHRWrA7JkDOrae6xOPqLZiEj8iAcaEApHr7ebVidbhQtu2PYK69BNeTwk&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;e50a8a20-ba26-4dde-97be-3561306d5586&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1055&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;aYsCqiMvzPNcFYNIDdkeKac4CA798sF5TVdyuMjIMbppYOmoAoyHi2oDhjb-pr9tCgUkNp2ogBY8WeqdddSxlHjqC1mhKchqHsr5NjzotoimJFZQXdo3aWOBdSyCrJJtSCzSw6NZqDUMbXTxnx8465EgaIC7STKAfiz6EBeaFS_pGhbfCSZCuML5OYGaS4E5&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rsP3tiS1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1051&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Populárně naučná literatura pro dospělé&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;SaizhA6mKaToNTQ-dO88vqSAxg5pIP_GuUhvlQbzSIAdDTZqUe1CcYVHwA9VXLIbCDCcAlMNvROqcN4KOqt-B8S92Vug6UpPTo-LgJVEJ2c3aOykEepF5Mdi8FnMbQgdC0PYwu5WnkWmHj0vLnyltICXgF5hfuQD4t006ZvSZIkhdLv2jkGA7k2S1uAuWzmx&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Populárně naučná literatura pro dospělé&quot;,&quot;id&quot;:1051,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011280/img/59/200x200_rFqZaG.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;clJ8OJOj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1014&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Knihy&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NY_hUZGkpp74XWeOHPQAxF6Y7p-QptGrePWs3BcXs_epiuMSe0HDB6YnN1M1loywzMVOGFCazGzU__mjVLXP7EGHC-j51mXJTsdDGE6UWveLH5OocopU_hdemnh1XylEl66_ddZRF8iK-grRJERzEbRTDOAvlZkoJ6ahDGffP5r3TnvOCE4KfD1a-nAQIppP&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Knihy&quot;,&quot;id&quot;:1014,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011206/img/90/320x200_9ercxP.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TtENO6dT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;896&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kultura a zábava&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;UX_ImG-rNXrbDYi90o4y1mtiErRiSW2Bu-SoBsAO53e_KLwYP6oSPmiZn7y8smmZTJoeZOqTv8JqAvvXENIl7b7W7uZQnahGu6J793e4BOobPO-30D1aog5tB058C90v6latNAPPEskkiuRqFy21G--7PxbjdTyL45u1fWFaFa_5I6YepljOVIeYhojHjS3t&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Kultura a zábava&quot;,&quot;id&quot;:896,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011284/img/68/320x200_x60itt.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DYT5wS4d&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;39&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jaga Media&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_L/WheBXC8.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jaga-media/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;h5CpBhgD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;40&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7OlA825k&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=6637287268027828754&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;41&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;METAFORA&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011203/img/44/150x150_Q6xRtg.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/metafora/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6637287268027828754&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7yitYU25&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=2023:cestina&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;42&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;V češtině&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?jazyk=cestina&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=2023:cestina&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;i0aekgH7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:brozovana-lepena&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;43&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S brožovanou / lepenou vazbou&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?vazba=brozovana-lepena&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:brozovana-lepena&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;alsgGJi0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:pevna-vazana&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;44&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S pevnou / vázanou vazbou&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?vazba=pevna-vazana&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:pevna-vazana&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aT8PQtfL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:100~200&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;45&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S počtem stran 100 až 199&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?pocet-stran-od=100&amp;pocet-stran-do=200&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:100~200&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KRGWgBrz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:200~300&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;46&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S počtem stran 200 až 299&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?pocet-stran-od=200&amp;pocet-stran-do=300&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:200~300&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aMVV5GwL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:400~500&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;47&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S počtem stran 400 až 499&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?pocet-stran-od=400&amp;pocet-stran-do=500&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:400~500&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iljJwzqx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2025:2000~2005&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;48&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S rokem vydání 2 000 až 2 004&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?rok-vydani-od=2000&amp;rok-vydani-do=2005&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2025:2000~2005&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2rri8To9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;49&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;DZbjYIlVhX_6uegD_JRbEx6GyNvttmMIJ0ZPQTejo9ezJaTQDvlVlmBRvN0AcAjaSxClzT_UaFwgyBjDDx53U0AAhAZWkUTlo0Ky6GOIKFU1WGszxJxToMNvVE3L7Xlm8MQH3h-M2a0PmEw12WaIbUlL9rLVxedzRDUra00tdKQoGhq0V0fFz2Ta9_jM2rMMsQnolzfpLk0-jlPWemDOF_-lSY2VPYq0r0XOXluvgBb750ISmW4dnyHzHxPlApvJxa_COGOb5zhWNQ0cd_xmvpOEyUDeBWmJOUPVKV6Sfhzr6NqXM7o4UJ3UOAT-oSPA05O9-MpxmmHcTvV0wEC3fZzNfVLqp_zCciEz6zOyMXJ5kDrBOJg4mLhNc6y-2bmYM8dMg8k0n7RKCRPJu-FtouFZsLD_BzHkBlDctkqgDdxb-y510LsxxTyMbGGPF7LXMdrnGJtOeSZgvM4--ckrhQ1nBbatPNr69d-0yhPH3iXU9fF1KylkqSsrg6CaqBa-LjuvRRRfk5IRGzezlSv_jxSiQ50in-u9gL_0TGfDcOpy5odWzXkFHjtVAOQ5qty4wzdJEtant82_8gVM6WEKN96xjKYzdgBKESr7GlhlbZxz4pvOwqx6mHULijrkE3xbd2c--p6CxRQrbD8iIvDnYesE4_-L6YuDPUHYpLbh7gdBOmxMd4MNs4KBK6kRsFDHakztSIov2wfU5xMLe4rGOwYlJkHMfEkPm5Z-gfKlQcVqJje35FenV0dAgkSnBuC7Jn5mqP1dhF7HmNHsCOR3d9uYC304V1t4GSinCGtK2oIdYpVSC6qv9KV-7XJJ29NIrzt76rfJdlwowdNjtl0ZUfXKnA5jLugRkQrupzEtc8FHHntqwyh4YRWYNJUUaYq-Kc6Rh8Mb6N-e-C5cMBcv0rD4Loey_NdJCT9rqFaohAq3p090z5JhecXKCBIWsso044LzoCTPzxwQgufzP6VyuYVtvN8b02O97g==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů &quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;-VbSdSo_-oRyNLfqhmT0Jrjijyyi0xADE-_EPWWwiXUicgGeTeBP2QEzdIPvRn4pGFqft5ciDWLH3NU9DB7yoOXAC4Cu8i5Kk9gCCho6nKZj7gQVUPBRggcU1eFGrNxUFhc9uKDfbtu3_L6cHCOn8m1BR8uxIaM2GfCwEXO7Jxj26QH4myVIQfV8ftxPZti0922xZj5r0lMUO7h6361hwQQBH_4Cis-bPb67HQNTaK1YVwT6wK2vos26teddW7dP82m5wZYVHyODorQNZSKd1NFTW11RX5VWT7x8Y8FmQINAyvhrY4-pzgykcQP6zqU3T-TUJhvZDPnkd3yrV6bVjI29nhwCxybV3tYPICcHm-eHHBHtoemwfeBHzhxjapwgzbtC80G1r1vEh-sEMvvV1q2rLA5sdzxkhbh3AC0GtUYdMSW3LSxGxeCIHcOSEJYPiYypT7TDasSeNkri0W5-tL1HTEoZtuJdTIBYbeHhvX_r3tqaNxb22w4CsRLXxwPjE8nlHfYWwTIcE0bboen_fp7_veil6Zlq_HZbSwHISzO0wTjioHeJp-5CYLOUOtXLX0dU849aGH_OR1FIGw2WTMzrW1rvWLYIMRmwAFlkm_3xb2841HeURPqRytPLdoFVInfcHnljUwEuex0OWh_Bs5zOwAzcxMU2bh5uLkoK&quot;,&quot;maxPrice&quot;:38000,&quot;minPrice&quot;:25400,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gP0BHVLb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;288 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rDsvkGma&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nvWDu9rV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d3493hQk&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OoSEAxhL&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IlYEHkUFxYEeazKAh3FG1tds-gvgOauni4J7bAoX7v6pGdLCR-wYVme7VnGhM21YUI5Tx_nIGyHmA-O4xYMkC8IrbcN88Fv4st_UlY3fXo_krtLoT9wQJxFJsQoGdCk33UQCII7FpCRypUJtbvbR5yVBEeaFKWoE-uemf6yHs6YnyjRLT2e3kJF0W1dE8-Ve1jWXShIxht7yAYwt4RWs0e38KZOonHYb4Pdts69l4mJWvaGl3h8Ilo3ZFP9mk0tTMy8P3fi-p3ZN2nDEJnXShzbtm25WLvDVsYuYKbdgwdI&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;44254706-a706-4153-8318-c6f5a1b681e9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;K4SBW8e5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;50&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;-g06CcHwaNTUz4VnnzV692Wr9MbOu00sn4anYD6qjIXKvL2jB08trPsan3ipJuu-04qgBzSWt566Wj9KkXeKSS3JYDYeHJIbh1m9HxJFYW4JnfkSq3QkV5lybS9ONqBsZ83hmZcZbCydOnYmls0tSI64tLjeOQ5A8Z0KtEgVmFwl8hMxeZsfRVb_khj2_LZvvFHh80c4FBehZNHIJHS3VCTu2jnz7HZeEnOWcg7oQhdBlgI887h2ak6ws57tvH98Qv_GrnAoxkrLgJnYPWBzseNdSfhHF9UfM2J7K4VUPldg8acJzQVz-dn2H0gfI5FN4XNv2T1Q3XmX44IkOosULrUqsgIsV8iTao63wmB3Eb38fu8n3OQlJT5SB-CCv8Qw7buqDXVpwm_MzlFwO6Z7hzTGwTbw2adEH-Ov9Qx1EuDy2llsZUvMTAyXqAlT-Q279hKd4CDNOHhCBPkjeD_VeTrxjYrGtjuE0-OoWRQUaomVpCIpAAfXdgdz8EcHDASb9JDVBUI5NZjxSJihoWjB0cTpZPnLnaQSAqJY_BdeRDSZS-umZ-VYbkLueR4JLOg80LJUXRU-ICk0LCjc9QzFUs_ePLPFuyJBEOcmNm--1B057DIZbaWlIhaFHipl5namhIeUpCiosZwEdSzs2s3XJsGiPZIXgg0eFfYLQcWbp9GJePX4Gik3T7QLF_REQiCYTT65zsfoxBdH9KoQRY_cG_C8ex03mt0Bks6VJQDSqvoZJaVqlEdt8ferAX13s6pmlig-GPRy_vIJP_3OLfeRp8tWNzB_JHbC5pWqyK6-0DW_p9JBnKXs2upCeVxc98sOsSketjIKdXdXTT8MIU2_6RQNkB-wnuQs3BqRNmmZFzDnPSdt2XZwV0KhGaUBWyjVmL60rOg6H4dkeu7VGQVS4DpslvDkBzsSF8mhRNx6wTOjoUM8damW3x4ZVR6Xh0F2cdwnHmZBOpZQ3sSiwXZ9KZabFtb4pA4_JA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;M_WmBl1IYIyXkA5TRa2eo86SmqZLJM-63iCV29uViRYzKM_WBHrbe1KUxVaMtwYSXvJbvj0veNyKDKKJn6RR7aVG8y5FHfj52HPeHfH-Lzkl9UN-FXerVYTc3EIiIpBuf5kIaHPPyTJgCRjh4YIGTqG7cGFfWh8fJqNKy1ULOqTcq88TIzxWoitsqatvm4aGdkx6Iw_Jcm6C7WwjMzmWL7xIJ739sXXMSpzqtPmXZ8P9qJC3jaZchUPWfgVKnzkixhj0CSNy78kYEJo3g74vd3qDhssOtujhpanvce-dYpq1jKaBzzVLAPqxWgb82mm8cbggX2MgRRR-bjKPj-AdZpXe-v3bxuB1AMT2TnzlrSyRpyiZxh6vbdDLzAIdZ5ih0gD3zSqldT_Y6OjgRWX_1Po0ucEiSwo42773q-2tcnp6eUBvvrsrHRG0xBqAHTjz55-nzodG3nUQS-6cYEhCHw1marKA9ICyVvfp_RdIycz8xujDtD6k-A6qi76_-V6xzfD3vUxfa3ZO_eniqmCSlFubh5IMwQeyx15JfdxrKXwdR2WIwLA5rR_QgOpF1GWUcy6GX4oVdrWmOMPdhPnfzdEQ7N_Wf924G6X45XlIMvJHpKJvDr-k_6LRsmrBb9GSTCOxa6kih1ttNWsPopWXp0lzjjRKuvwk7v2GhXiw&quot;,&quot;maxPrice&quot;:49900,&quot;minPrice&quot;:37400,&quot;offerCount&quot;:32,&quot;offerInStockCount&quot;:28,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;08E6RwTA&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;416 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0JaAgonr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V2kRLEfo&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KVqcRS4I&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M3oJZTIw&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5ssm2DXG9QuPxBIUl61g7B_EAzYzINwlsG7wtVKfdhoLtSIElfJh-MllmGJlxWFdfFovcZ042A0c1E57Oc8AGe4Icpwr1OjHjkwndD5fGM9y-6fGWjnxNKzCrxwiJnkQ4T_Siz5Zs9DE0GZS2N-yX7_nf-9N3h9rqvnfO9daniuf-4ZfDHt4MYIHjOjMW73jeV3xA-kKKcmlpRaSQcbVjSWQQ0p5qd2dXljKqKcp34sDclIS43pcuqR9WrXQTt0tUBbwmi-GVDhJkp1v4RyapA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7e0f6dbb-790b-42de-84a0-46b8511a91e6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ys8vqZd9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;51&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ljAXIN4cnkZydgsNKaaO_cTey8JlAu636CMT9xiiKFDXzd5rs3Fxugu35E7nnA1oqdew_gZSHyCOJtk-ZvAdD_qdDHwdfC8r2Wfwrk_f-OgHzjZRa8IFLUGGBpKECikO5sSygErWJ9eS29SHFtF-UQxaEHYS2qvkYAZyW7P4tUvhsJW1IsVlnOkIiKUZ4YswdEloP5of-SFie6YO9IT7rJI6kqRrMD7QuvYpuPaPlGdpB-F4rxPJk_JXPB8o_G28tr_kD7tfvxdjRSKDbkaqvIRDeHwaIbkT15QQy0ShhDTtZbpPAPhslOcelqvTK32VRZ4pxXWRiYR-ca3MO2y0_xLtJD7hJou-LWNjpe7pk8SieqADtyBwDfsAtS6-rAgnwhkD7YmiCcU744hQ-tlF-8zJIQhcLQ8EIRIMwQlCfwP4BxysJaKiBUKEY1dKSyaIbYrJjUyotDIoW1S0ze_l8lhXyD5_d0ZV3ie7rwHgwgso49cCjnl7FUDtRSfWG-85zUnkUyZwSLmgikCc0nDWnXbCYiMsIGFw-OMtK4GfQm4UmRApqnXGk9wYGeYFYjaQ10jDQ2ZEEP7sYb5XcNpe-G55nXzSMAB2QQSAel5Osko5GrDjfiCi6M_ISuurM_VBCOzX57osls4W61N-8SdK-JcVGoDHLTf3fTjSGw3wP0RJovlit-5wZDRTe2l25lou5HSkiECcTUpMOVPgnBV8DjO8YutI_DX9iGIDbpElvZRXiPfH24rv5fBklqpEs_HhnLyyiNLhADCiISHxIyqmrA_Ld_brIYgtYQSyyRi16pd2rdxYgxkSr7IuW01NbbzNetTzL80cxrGQQtGnNuxa1E2auVQceWFt4hi3qNjMfSjTKXGm0LGyBqiQ1i2btVrWN5wy2wJ4dBCNhjKhVOneAyGh2NucDncfTdADZALg_8DqqBv7HTFdim2GCpQaOQfQrWL2amT9SXnOiS45GijtkozUc0dkyBGVYQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Třetí aktualizované vydání této příručky podává odpovědi na otázky, jak postupovat při hodnocení stávajícího stavu, přípravě a provedení regenerace elektrických rozvodů v bytových objektech…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Kewl1keg2siLiFDvgZtjD8oN9WEwEnAdSS1GX7WnsRMycswacdhZmx3Aa9J_4ZDxS8rq864jnjM3djMiZPC6W-6whL-fJALlcKjHR_uvhQ0e45hAoq29gPROG8ZWM-HSqJ4P7nQq_sl7oje7_fpeZPheEZ1n48yjU35e-d1B_GwutwCEMiaTH_FuAwj2w4vA_OCGi4zZaFOcMyUUFKYTCz4ERWbI-dzwF2Bf7f6c23cnZzwHVFLlztEMqyBDppM4arPePVB4K7lW1w3LQZUiqOxWWxk9IJgy8dhOWcAqY99FTfHSR9qqPpIyHR9Pszu0zT11TK99X2Xp-v5V-bK9pFXm4FX_qZkN3sdo-Du-rFnC_FCUeNwmXva5WqMV0ypxXVcWsha5OovYN-Rb2eCepacm1gtvOBKjv0Qu_xpQ8JtU67ZwzFeDQeNpV_9ZFkJHg_swIrDszOcysnTq0xr_0KQUp-hiHrJZ_cot9v29E0qWSDpKflpL7dVR1T4_wBsefxoXBF8yiWX6mR8T_4EY9UTr5ewLS3wxqSu6X_6HffVqjP_80g7CzZSAvtKJsw-oj75bAYf6DuyU9PeTweEi6veyZVMgydSBtUZa6MYlekOXvgFD28Rmb3A8fGbGslFqpoEora8lAY7FdtPLa_DLUAi0zBcdFGZK398NjQRk&quot;,&quot;maxPrice&quot;:17000,&quot;minPrice&quot;:17000,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9DTN3InZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;132 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nqfe6ucU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SxzemDEm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Om9AptxP&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HI/tBMOn.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GXdQx84R&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7TLqydmvPN7U_1WDOB2hoMBmbNkc87raWDwziKGs4F-5sY1N4ihzl_-bHBRYwaJt-JhC1D_sZpGcQqsuCvcQCVWkzBExYtAHYqy7xk7-JY9y-SZOtlsX29G0PfkBYZ7gHxm0HE7AurcxaDuEhnlUGbDz3wwqW2YkRT_ta-Y-VOJHpRE2jigzJ6rzetKv2YDhiOH-0NpAnoTFq8db_HNvrA7UdiI-T_rEUvFH0-KN_ZfAvDn-yf7ancuBtyslP2TdWLVp1BnMXJgyy3Y8Tv0Cnw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6071fb0d-86cf-416b-b565-5f7b56adbdb9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;In-El&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2142624417378953720&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/in-el/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2142624417378953720&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FNQd8oan&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;761661&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;52&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;luUay0rwnr_wfc8lGbJwIIN1A5_SSmUx9o_w2ZOKUxX_v334k79Hame_js9ZHBUcanZaRJHpRbrZPd20m3dLtBTXkPygFz_n7nxAivy352bGQ71dwhqBf1lYU_3bQV8mt3ECc8NcBJMPcFtWma8PshAnClGC3bz39WeHGRtj9DrJYirKcv49LHBKBv-Tvp_1Jo2SWt9YdTyCVV3SQyd8kf7g_KbRJU3KwCefBOJWNWItcfdlTfuo7X3d4QjzXth6HJAek-w_h5PQXLhYT3f9CuBcshxDPM3R0iH44JZIQP161jD_FA3sKI30jJYDeh3MHDlQb3sDXVQXNVRFEspZ_NJaekKq6XJq8-t135Uay2hsbDdcVYXd9qlZzeaCAPR_dR5EV_x1up9zF3ZW4QUu_6jJyJ-lHeMDe8CjOUuRxMoIWnzkfVkjKQmV5gC7GmJsp476BqSH_qrLlM_Kf5LOtFhuNL4Ap1i0yM1HXj1jRb2DIGch90YAnB3akClnOhkp9hT03XFGKXk5ZmXq1Rp_yXuFBAcpQOz7c_FcHiKKsWmi_xBsK-T81zQ31g3iAgDgxRwZe7ffrwFkpujhDeXGFBqSCvVGJbukX9RLfP1DZIEFsIRZziv54SHqre5HfqdeVquGV_p1nP_84pOglYsN-Pnlaps2YHdDOFJtCMwmkeEGV6GjSURv1VYMLtjAbLhRJF44X8DtWyzsaF-xwvgjDM1OS48d9MxBtCqCTaRhR4bWYNLlrH8aOhdTOyNZm9jm_m8rMbaMl9eaBjR6jweApurYCDtN_Izrr4PUeQ8eSwe9vKW_kYVh1AVZTUaFz3W5d2DVkchD0743GrUHKuQB0_Au7eiRcLu1ihS8uGD4pqz1pEEYHB8DtoaW4wNUHAMpyMM-dhtC1Q2Su6jbbn6vJoC_zvi_myTfcCIjb0mNwWp8tGTG0AYzayAUwCbbQqW-9a_5i_PsNBcFLjY7jf9yzy_WCUiImsk=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zařídit malý byt účelně, prakticky a zároveň pohodlně je velkou výzvou. Skladba obyvatel takového bytu bývá velmi pestrá - bydlí zde mladé páry, skupinky studentů, rodiny s jedním i dvěmi dětmi, ale…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Malometrážní byty Helena Černíková&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;761661&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;SchFleUbUfKrzsKeRWx5eLu8_-l6caXoOj8gyeZxU5oubaQuax2QHaQH1REVU-ixlTxyY8sftaJ2h3mrx981N_JkVJwzFxVPu5l3lXjrxF14BzWWUlSPjLTCei-Q-7sQOFBtlVOJl7tnMeb_b7nJsRzINxkA55jRH0cXyBErNZY0kSfif8yevstiAIohuGiehoTBNavgLAl3sIeXzd1jJXZCnsTvVzRd5n42iT5vqbxbGH-CZIs9t-3yCrGS7WkH5zOeXFYbXkFIkJEba7hRg8lfx3XC3wBza-WXCtuxjg8CKK5KkbFpuhSB8MfSYjqi1y3TKis9rQGTFC0Vu1gtAidTrRYSc3SxkA6gk3NuD7FX_tlWs4oRdhHWz7RAbHaKRY6PuSNntpsQ3DWiu0VKrizT3t0uvG8nhBjJGbcj5ruh586gF_79Yl2SNZ5ujhqXqX3ZHhNTSH-qYdac-oyLuSB53FOIKPwt0obOdNyTuNQ9b4O8XxRUFJ8CQc5gILAQbIivW3TUAS80an6k_-nO2Sw3htVNLlYIwfJiF_h3fvEvC0mNVupi4SYx0EKkcW0mh3uBLUla5KDCUUCo-vDwE0ZkaJf-O1G_APixdXJ8jNjtr15V47EWg9Vo8CSZ0kUXnVg-yis3W96x1Gr3LIQ5xsWM1B1CeLyVN3a43Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:12700,&quot;minPrice&quot;:7600,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lv97SNsT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;112 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gTzlto7k&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2010 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ubefxYQD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v8Qlqz76&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Malometrážní byty&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15042669/img/9/504x720_a2QHqy.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ohJNp2eQ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Malometrážní byty&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;8WtEjnJpkdP6JX05fPOEjKoD976oVOA-5UDvmk2PHrn9rmBvRSVGrY9na9OTU1Eewe60KGiJggbcGeR_jBiQKK0TsQYJ62Ptb2N5cyPVjkApJiQUmmLWMJirH_nxPFLEzNh8SbAqIJjEtAqfexY0rCWN92EMIw8ec4uUQZyEO8MQyGjTfoTo_K5X_78cQjIShfVmr4N1ajo5a7XcSPJQ5ZLTLXKNdQUv4sDGtQuZilOmr_QUpjfQVSYJ9cOGwkaqaPJalXmLw3Hl8lx0FvJ28ozl50_aeYKadoda24PxnOk&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;80e0a040-e9c6-4437-952c-e331023acf23&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/malometrazni-byty/?varianta=helena-cernikova&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CTKGTQXr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5412693&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;53&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;6VgRWNoMn0-wOgmKptjCzn0mlA9YM_N7r79S4aOZPpn0hAmJQrxKSXOvk0X8w9BevyXsTsqgCkgaBX3I9EmFoOqXVoG--IQ8-Bs0cw5xZ9CO3sSd21Ir7VY6b0vuDy_EQRwEySJLRKG5pA1vEkzwha5uvoPC95YyyALzoZLxeUw2upibpSZnDM7OPuy_E-w1yZnCwBTT-KIxQPasAF0QvjfwsbbGdfKFyRbCjTJgmAQscPpMoSRRs9Ad4vaN7BziS-hlcyicYRfFA0BY2Ijs68z8yu_U4-t2rFzxaq9n27CE_-2KZXsvMXzqA2ZjnCAVMSzcFac9f1ecI3tfLGR5lTzi6Qz3sjwqPezvPgZ-ytUtxQgt_XI63LwOgq7udzPYCJiX3qX-GVauEyEGTuMSCo3F9M2aV_hZ7xHfFEVyFTIyqAl0C9vaYWVR0sBZA162gAeSUhozKLjR1ObiJssu6EuaSaosF5SpuqjRzw91VNWMISZPCuWHpJ3DJRCPt5CTPAHornT_kGOhcyE7Boy0y5JMyZOrCd7yP1i52r0ELcuIatj0wPP9SzSD6vZRCpnCRMPTb8Ofa0j6A7zExptHvqDi9_ZMJBw6zo3i4WDCgd6mQSvX7t5ZH-7gvfa21RwTsnvyqBNatxguq5ifxAQmG4ATN-SN-BDhan-G0KN_ofUiJKhbiH5OEXJD-JXqxU9Gpgu5CMYJvP8ZwzKz9MxWQa0F29xKjKU_Y8GmLU6NSLNCzm3bekIa_o4l4WO1WYZq8Y98nmapwahXDL01iD-OK-QRgcFym3GqHXvGgHbSm0LUbToGuZRuGJnCb1sqP9rwGMF-vNPLDkQTl7ZjZCt5AUqNV9b58ilEr6ZrWANaYCXAIJYpDd7a5-Tkgr221S1unVdwMMSZp62ddE4odwmTFMrGt4kB_AyN8epY7jiAN4tNk-2HDg7-oHveHzodn4uNYqRqb94NdPx4krz0LAOJxeXKbj1YyjS03w==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Plánujete rekonstrukci rodinného domu? A víte, že když provedete celkové zateplení, uspoříte mnohem více než pouhým zateplením fasády? Pokud o této problematice chcete vědět více, pak je tato kniha…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Zateplení a rekonstrukce rodinného domu - Ulrich E. Stempel&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;5412693&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ywWnknU9ZBmsZRjgmEgqAblcA9zmvD4tvCWqzdS6xShsnBuAKWlp2FPBPwtJntLin4vtAQXwF1MlzvtbdOE8PXWt1utjpotMvQ5VoqNrtXFbTQm7grhTCpw7O13TwPjQBKFLEmZzIDghEENTQKwzGb4tL4T-x_XHbCmBc3KbZl5fUZ7-qgl-j6Les1WOzWeKJLgnCgxCPzpthK-o9a0S4JEpNKX73AtvhrRA1OU9bYxrd33EZx0FcnP6JrEBaETS4EF6ySbpKrjN6pdSvJM0z62JSvF1KNpadYfsEe9SbXM0y_OVAoZRCfZMjW8jmuOuEvwKhyOn9oQg-ihKUR3v3uQmkD3mrHjxN1_ui2YurQgW0SQImHjKrzn4lIxxckCdFRg9fzuZ3mxoY6HDPgSxqx6xSf-83eOGgWnCE2D_dWD_fxGBoN278mtzLRfoo0BySnNJdlk1blrT0c4jWIX1oeGl3uqCHMCo3EDn3FbzwdIFdb1d6zq6Lse9iJgEPgoxYnFR8oGOhAuLL54bK-Zuthz00xERfkgBuleMouxv3M7eBuX9HAfYDRJkhDKgss4OI9CcSGfHzEGwhobwsVXBN25SWwEONvAdx_fb47wDuypk3EZZpwDi-kcuxiNlT2kPH6bnxXnaFT5xtBLGV_s41P9-MxIc845wtnwfNh1M&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29900,&quot;minPrice&quot;:22400,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AvcWZT31&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;160 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KbsmRiJR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5UlmpbTZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qlbYb6D8&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DO/iomB9oi.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zLwpI7Cd&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Zateplení a rekonstrukce rodinného domu - Ulrich E. Stempel&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;gDCOlsRUpVPWYqWE4SfKK4qA_qidWQi12ODQGZEbaNa01_O8IoMn-3ajRWhxEaPspUdk95MW8cvpS84CTWgurw5B5BoVf88LdB0d0eNT-iyKmAqA0qJ_sSN1vccJLDkYHD5nPfwJFUbipOXF7PFexJ1sZPZLiSEx9PPmS3ZgqYTypeSuxEd7GXZULoIcITu59rSgMhm9M-ASKwDwnxIDoK97kltxrbMJ_VtSCtguMQ-VosqeM1T9_ICBGG4GFWK-VxqAU8L2N_qouRJkJCLHbA&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;95d71ca2-9452-432c-9c9b-4b61121e1f0a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/zatepleni-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-ulrich-e-stempel/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JpTAZF0L&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;54&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;drKVNmmMe_JYPOBw3E_gcA_LakYsFFiUmvnr5ywze82ySSAc87ih776yKWnlbW7XOK14V3cECSkixV8_7YsfzWbe7FBBG8Bp7uNr0he9wG7WLpuDgibXC9sEgEvNteJZCgzhscdpzktAK9HYlyP-ShpBPMDqGeHCyj_jE2m4LpL8pG7G6R6YHgvw0ETQ6WeRMCyxkZyzlFDtfa7nob0AI1qPAjUUT5k3-bBcb32cjsyp4v-XmDW9bxvi7R5-fbrg66MpyQkeKpYC1KlWZMbhQ9H-9OhK6EbK9OFWVHFhsuXqjFfSKG0tdDidbyP8Rn3sw8V36fs0j4fkFY0wm3JVdgd6r0iaP2OsT5IdCxtOdBBemTkWqfoaQ802-Cjt4YeYiUGStYFsuGo3A1r0gn6y7bae4wJDsYEh7mb_vwIirm3wUyGuPh0_n7Dt6cG-kffddptca_7jfzsB1mHkv_xTP0zCKYWtUzeKvWkIWBLtxQ6gC_L8Q2xPptbtQ2W7bTITP8rL3nhnwXu-CSSMuM3KJBLrSaE7CMqd-bnjfhbvBTMYtZHEfmNrAm-Yxuhf3FszQ1ioXuZYhteWToJ5ELcuJJ3BdF9lp2XgW7GPyRLQ7igwqEeHo63RMBktkGWAdJ_qRGKMv6pZZfJJF0dKoHheqcer8XGJTAwqwcpMXwgnxgIO7pZRARTUIC_uYAP4Pevi-acbSNi9NBGXQ6slNbgSjpZqMNI-wtCt7MNoS8NWMeRAy44HtiQLoGLasFse468bRJHJkHwFNXFStHfiwn1KXcKvxyVMlGAw3YQsl5mD5ssS2xV9q9x3aG2wcK0itRe8UO_aOu3Bz4Mqvqkd6QlQEWzeoxjlFuppD9_K9n5PHD_tKmobgKzcFVyksr0jZPu2vqA-HpGAVfOyZYBW9hqaHXGyeP17vAzOICttckH_XCAMxGWUEO4pfFl9DVmMfo1ogv-j8Gle2BC8yegVrhI-068cBPbcSMys&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí ale i soudní znalce z oboru pozemního stavitelství, kteří se setkávají téměř na každé stavbě s poruchami konstrukcí. V každém objektu najdeme dřevěný, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;mTGagYnaIXkEqKxzwnZkwQwPDUeH7RFiaaioo9mlDMHQJ74JtFZeclFg3ujVHTCtRvFtnmfEk5oXjoDRJBO9fbAsBq9kKxChQ7-pf3uiHS8hI2-nVhv-T1Gt2xZoDhKgyoi_kiWs1K0g3EAhO9ZwulJppIgyQwsORjZ-Sbjo6QDYXnBw8lPThTNrX7Uef-FbQeM3HFgpTU-_-u4ofG8lcF6G7QwsLdfboY2EDXtHsgQWPzrgMd_Q1t_DTK6SM4QqzFkbs8bGC9NiN62bopHHuftAOWX2A2-IrK48iJMPii8ZUF-IhLNrIm68_GQmYetQAyuJCCFJsQiIHzlS7HoYJbAesOLtjImrkCY0dt5zFNYaXnlcn5si-MsWDNRqkV8d6XNqZ8CAyzQy7QrgLE4n7-n4Fz6M_73ARO3NlciI3c8WCrE7RhMSRZ3pKVcYnz17BDgfW0Wcf6z0pgzWl1zXCkHY3E4kuVlnJU6c_R0xQMSIpQy4Ao4x476-TGhvxyYzuk94dsGguGjUrEGVgl47VofJjYEtGd4opg_wN0No6p545ARmZE8YX37yoRzqFZX03SPvdfhli2o3ZnKN2j3vuDKZ-uw7b17COgOAvWKBvaa62UmDJJVXYa8gpsoN-ZjN0eWr3QQC29TL4ca-vg5a7bCr8WsNNGaO9NG9M0s=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23700,&quot;minPrice&quot;:17800,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h6zHcZlZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;192 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tBwBHT6a&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2011&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vFYM7AGK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ce3hInnS&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082742/img/60/251x354_QBWgwK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y8zcDJQf&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;EV_cdnIIdp9xSC5LGAirxY-NTFmx2u8H_ElXrT84KxGMrkvORl1wKAa5yYksF6c2HhC13UR_-O-kTDiE6N4AVk__Z6UA9wwKWV7xOVR0M7E_AvEJsma8l6vd7vAwReaqfd64oRjqRWgIooeDM5bb1mkIdiSwfaRdjT_BCcUCUaiW7Gc52Lcc7V0TKTK7PLd2h8UF1e3tKSmxPHX_1UFc5v7eXiw9BgoKTTkOumOB0554qTKaDGDexf2ZDvHtRSLJQEolk9ialerNL3DKz-pyiA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0df935d3-e0a1-4447-9f9d-e8e5910ab7b4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/havarie-poruchy-a-rekonstrukce-milan-vasek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;71KMG5IU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;55&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;kbP9wOdCBsq_AhOm-DB8Bl_J7V7GiR21VfSzos3fsNv14p4we4cPczRVzd91qaV29wEAIov2QzTz2ygvFOjcQBYlJpi8r6oyfkd_2uBXFA23A1xwqRAC8JbfO4XGrz8L31CvE10upmD3maQDharYwFpu-Z7l_Tdxdy2GezDXUfymIKU5z1Rvsl27uiiiHL3XevIorfRWexKy24H-zOpNzfzUnMcwlk_b0ogjdZE1HxW7fHIX76Z_drMbMUJLSAkIDt2Pn_snnllmBBaYFctzNMifvD7L1bF7pkvyHPbspcymiLGjdY7ZhAqtjjgt0HKfY72bekMP5JWBJwS4SuWK5BrrjYhLJtXqzLutbExyMNpPfJs8HhPM5BMlPfINB5KIB7BpRwE9PISGNnJoKj7JonvwBGKwDfq0h8l1reqAiFiseEz-96YT6jTv6BTH_3E4T9GcX9GVVwjosJfXDlw7cEr6ZGWeNNDu5n7vfYm6YDw7KOj_Sv6fhvW820e6ITzJtHKpQ9Sc0vlZqkGeoK5IJl4bqsdKm5nSnz-lJ8LTi8g-SGKO-GHgF_lhfbDTJJF69U1eXdTn45qutQG2mPWuqY4yl4MDuSNqv9TDuqMRtJlzBk35OWkay4CY3hZT11fABIjUxmcwT4yITWc_4oZ60cRVOZXBVveyCo0s2NXvEsY9S1UQWyxMPcKDxcm5aqgOqGhRNcVBAzL2HysOPW0OHe2xCFv7bO7VkkmUkI1AxA1-cqACyA6eWvjzMuCYfM9mRfo5ljWXxWrM7AbtH_eecdpBR8MaUrKNhS7vtTQ_NmTTZTjRY2y-K9d1yg8FsihL1ZlYEQPANFT9-HpfkEHqnSLWBTvMXd3zZa8UB2-fkgHkfWL_yCSd2iUln6gnps6ZBROdyM_89NNoOfAT45QTodXPKarku8QQGuf4ffChSzDqSf-MueZT59RR6W7F0BrpuUCtVfXFP5vafzZMcONr6JjxTSywqeIlsw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha tématicky navazuje na publikaci Vše o stavbě a rekonstrukci domu. V tomto kompletním průvodci se čtenář dozví stovky tipů, rad a postupů od základů až po střechu domu \&quot;krok za krokem\&quot;.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;pcl4f__qk5W2vxK5OzSuRy2bw2mhjkLg73QhyU_51aKV2bBDdXkcscsRP9tk_qLZT7k3kQvNYIaHd6Dlsxz52fLu6fDVGraqnb-ibv0ZfvzUmdyZFi1L8hMmmvpzXe0fdGVRnj_NLVvRiGXgIjVWWFlTgJSuSo30ALwbn32SX331DmAW9s7UJSWPhLM8lruG7PUE_Jqq2oIE1oGBSlYny-I-vX_itVWEQvp62UkIqaTEuKy7vghc3fVsj1ynJ3m79YlW5Dq2PGW6fuZeGfVEwnUlkkB1yPsKq1IfP9uouJ1md1DSWMeBrO8HF5ra3BqSH2PgQaDN-Q7BThMnRm01v3DZ8B625l-_qb1_Eyo8naNis3tasJ72E2A9dV1X3xta0UfkbG1rP-MEFJoPzWuRfI_TdLEZBSqMK0W5bI_7Kyj8OZlDtLmBJUJh8KCL_arJiVIcrIXj9pXPHDtgRkVrEa8_5AFqgzUwXsx6hMmLc4nNDtDOxcgbY1pp3NygRDfvU8P-5TGxG82xdoqeFkSGjB4j4Py4JVERQUcfjNzc7JkCY9NQi7-f7x1KGijbgW-WlMGXWeGcqSpIrDQrRnh3-AqxLp8RLtuGyypmJX93yCgSDQgNqpKLD4caG5G4dNaKbHrPCj_fv21G-PfYlnysTBaks3LY2RQozJnyUQjV&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:8400,&quot;offerCount&quot;:24,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H4QvjdoZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;128 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oCe1yV3N&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3CZWBQ5x&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lnC10zd0&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_e/qqFBHbm.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CJWGYPTQ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0lO4O_QShoBd4nODXF7QTSFEf6jKQSx7s4e4YSB1UuvQNe6FwCC-htkRwqHXgLppn9PNEOqEuq9G-s0A0JZ4UUsy6gA53XebhtRyjHOLVbpkmDQB8yvPWoeIBYwLECkCpRkN2kEqYPanTYr9_DQq1f6LD96aCXxUFS07opuEhyJjmR4hv0E_KHoXsX9dBFX_lcIZ8vDu6FkV1SQoCdO9jSpzuGvw_bGw8Va9iiIO5_q6nudOqXBLzJ0QJfQqhD3eDu8NK4xjjqVycGosUpAF3x1Dj--dfo29lxkPCmJn_Ag&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a05c144b-fe36-4a1b-affd-9ae317bff0bf&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jaga Media&quot;,&quot;id&quot;:&quot;18103612271113261809&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_L/WheBXC8.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jaga-media/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;thVEedkU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6499837&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;56&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Rm_cS0yhTgGokQTw2Wof6O-eCa4IfQvwCVVAmMva_FaJX6CgwyKrIPL_tfRucCbkDuydBoYvFz-Czb2GPnFkCL1i8CyFgHEOsppKAStFQ-rKi6O3qrH9yWiDVGCW4H8g_SQiL01Oe497qWczh1etgUFMt1MTgxErkdAVZjstZY-w9uurOYeRCoacYU5U6UMyvvVzM9gkhMrYccE0wzC-NmlhTbmfPq4o3UDtwWhpjxJiT2p0KEN9wi9Nn1tRgfOUvMCcIjzgtIcud80mh9te79-2s3neARqc1nI3-RanQFPxzPUFZ84Xg51fTxuU-pWmCfpegof_aj8TlHpFR-91yHZTn2QJCER2oeId5BZ42MApjEJkTEKx8b21tGSSHquzjroKzA6VcqWlQsTvb3pnXElYdt7Uw51v-24kksOfTvUc7bIDSEKsi0rE0JIjJCd6j_tFsy8rAWyG4w9Hi47gGijNOBWLtqKr9VigoPYvYyGz_IBg7148EBRiS7DVC9etvdaPBXmvS3ps-6yMxED4-cUSzlWvRPgVEWUJtShNsXS250EWGnLUVPpJ3OD9BewxQ8r-opiS1w9klb8yYJFQDZnjX9YF4vPwZaRZKv9bC4gxJHv-lSB-qUPev0IUUpFxjTBfMYWUh4vHYFZLh3IQMMJsihv_3US2s23J-Y7Pn7reSQBta3fA8mwcy1wnUsx1zHr2R9ngfgkhe5TYcLrnVc55Ewyvb6CaAavWoBz17seiiSYxCGCM-GbSZ4odba6wi68y7q9ARYkuWaz1vbaoVITZKpN3o-2qtKIJebxCSC4wQpZo7j4CeH8FV_MNxSHdxNTWkLjJC-hBhqdcQ88Ph5syFWL1zY1dg-qMg00PQC4wmNG-t4wv9qw2yVQ-MxO-ybrB7LY4_nxbAnD4mrufjKNxNp99uKXP_EYe4U1FRnRXlNMdYwjqfhYc6cIwtp-uoM0MTyiSeUkLildykDLyT8vRhikgPfscRQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jak vytvořit funkční a příjemný domov? O navrhování a designu interiérů dnes víme víc než kdy předtím. Přesněji řečeno: víme toho spoustu o dekoracích, nábytku a trendech, ale ztrácíme se v…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Manuál stylu a designu pro každý domov - Frida Ramstedtová (2020, vázaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6499837&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;D9pvSCJzDXc2NFrza6ICmOimJN0qL6naQUrJjNgvtZpntIreZZVmmaJoMM6pv_dxdbpX8uLCdJpvoNe9VHwAXuBkag_Nqlni6f03upC5MKtnmyGJNUoNUMIV6HnGi2cL3TxPmtT9lWlFezy3ccrCGT5oDyBNF8G-xxV_Feg3tRauEBbiLvJq9GLqj2IpvXJ-SCpxUso-Ah2Pkt5HHxmydien75SMaAoSDipq56mvCJBFsexnFm86mNQAw4bTd4dVuUzgJ3FfHrzOT7_2aQTqqFoYMO7dIxliNtihJ2FgXpIZpJ92mybZd6ojJUM_3RsUpge8i4dWtcOA_T33EpMflsnsHmBOO8AgGfJ9FD6tTBw5nSA_b5sKzVHEP62Ll_jxfhhpHDz2XUVa5jrQqqHJ6SNTmdW3vBozvYsMidmoq7M00zUPa2NppbPqIRmwDgA94ewRkDw9mAvQg3E-lHoDbfbE47wuwCpvS4fJT1E1e8IHUS4cwb2MuUbuHFcPVaZWEbFb5YzWCt16kqM2sPty9bdq4sAlT4rjWhiKih71yKtTOz-mw-WA_8HiC8Gi-XTh1lc1GyDycwHqUun15GF_7peDsqMrCWZ5O1Ia1CqsW290PphAer3E44EugtQOBf9OfZhV7OEnGim5szkom_B1lxwIVCJJmHXDiHj1rPV1&quot;,&quot;maxPrice&quot;:44900,&quot;minPrice&quot;:33700,&quot;offerCount&quot;:33,&quot;offerInStockCount&quot;:27,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h0RJKqtq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;240 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g6WKdU6f&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WafmibqT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qLw6aFIo&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_J/SGlnYj.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S31R50xi&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Manuál stylu a designu pro každý domov - Frida Ramstedtová (2020, vázaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;BFQo1GE11ZN0DxZZpFgGvufAgUB_1WxacbwhCoj8Z5IUEc5CFcazcVjtidwBiv0P4KsoXL8DwZFZaJV8MMRziu40ah1likhDPuDWKZdUBQypOUzAcSIAwXI1zoGeGzV2AsZrbPDk751uhr1YuyAnnsWzyJ4Jg4cxqh5WsPyTlW1IEAxMUmKRXwccCwNalpYsrr7pemRMEoAPpJjBOY9bBwzlVzI95wlRTTIUqqLumDEOzsfeYZNnic1hnZvutwc7lYNXiNOAc8UHjf9RD08mHw&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;64c864b6-3dc7-4847-88b6-d941f8481177&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/manual-stylu-a-designu-pro-kazdy-domov-frida-ramstedtova-2020-vazana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;METAFORA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6637287268027828754&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011203/img/44/150x150_Q6xRtg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/metafora/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6637287268027828754&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EcubUkSK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;57&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Yd6S_Plrut3LeLWdQsvpSVOJNjH0FV13NA3d1khJ3IoNxoplLBrcbBGEkSGdHMdAxJKYbQqktKubXMGaQC5cSDw31CYesnxkcjZjC3XMsHN1rkZI1Lr--zLAJ3Y_ZEVgQXLkh2j-sICbYMfBQ7R9Szh17RpQ4zoy7am9_3NbNJaM_gMpDLrPBjuqjaqlFvOZQST8qoJ4l_9F1m-QXDmLpCwjiK6W1pMQlszXQ-x-aTl4LhRytqGe1Po-5p-E4mgZQmqkzXnfEQfL4RA9Wrw1MxAKRws454uAKBufWk3NcruDiklTSBlHMl-wTdkLr8cMhH9Cm-5xv6gpXuM12TMQIfVQIo4peLi31wN_NhpDqA2ERhKBCgZRzOMKY6hFSid45qd0cLK60Geerl0HI_TL87743EfOmr-6G7_ysmj_1AJ9M2Iae2zttfWkOzEiaDU7WsYTtrADpxJzL9_TLVc7onMzrGg0zRjpklR7FBLvnBNO09oPEE0eK6rAHybXFucY2Ujm2vLuPJ15BvfQ81Q-JQRuVKXyWUL0DllQXm66O51NCzxcAjv2uBSL_dApgk1Ek69Z6BT48oFiTg2XS20jTjd4V__TdloGfmA_05JpRryH4zbTax8eKgrKvccmu2ayKMgCG0lriEi6it2R2VPxp4mfFwuqUyD32kbQKD-sUnYUhj6lXitCmMmD5SW58YUb1pT7YA9iNPRh4cUdSSlBTPHIAD2-AZmiyiTk3GFi2rdEb3nAOgQPuQIdLGYassh-xgPTO-mNObi8peByqwXAVO7G9cGXoAGew5qiO6n8xmb3YrNT1ieKxlm5lmzX3zFgLY_CY-Y7inNWxVsMcZ3q30wf8AbeFhryDmZq7XZLonOKfuit3s0EfOBoQ50JNH3oEiYwtXMOFOMGIERL8BwuwFVIQ9jHL8La9PujtONrDZf1jA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Publikace se zaměřuje především na údržbu, opravy a rekonstrukce zděných a dřevěných objektů a konstrukcí a to na práce, které je možno zvládnout bez použití náročnější mechanizace buď zcela…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě Václav Hájek; František Vošický&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;FN6VswVFWxTFzaou585d5EkmCB6Ltd1pY37CmY17Dp6dojEtkdj0Td6jR8uQYMpb-R-H5qWxT_xvVGc5K3MCzYRPY_kK_ePBFkmbXB1Nv43bVGaZgRMIJEY7gLn1wfmXBOojTV1cL0_k08yUidUD5tFBOQ7ZkPBEwgs5wgne4bxRnWO94qIfqgsdnxS6u86AGdbb2CQ7Dqi7pXRwBKlTgqnOFiqEb75CSsmaqmvlrrtAt2kCBjxSv5j3_xxdwVWRIxLtV3lTSe8xuSTRBGD8w4U67d9f4aokOfZuSDRptHH0dWRg_JbshVDtyrmong8AQAdnhBamxXj2jBg0RpBbyGDhQebW1iKdCI7E6RwmEodKN4AEYJvoB8t6SV4BNg462-sLlj4i76Lz-cJlipMfpsOty57LmHptD0E3O02jvzYLqw8jwjNDhkxR-BmQ9_Lo86SrJIs4T9Wk5WptPnbPCokGEZc7qNZ0KhStH7lfvlXRuDrOyAJxuVj0lRLqJXiNgHkZDC1tFjlVP09NNHeREHYJ9mmlxPApWXDD08wVNEgb5JAEF_uL02N78FBawzm3owMbnQZ7d_tWXGYA5VhpRa3jammsUK-iAjsY6r-90d4dMuxq_bYa&quot;,&quot;maxPrice&quot;:40900,&quot;minPrice&quot;:27800,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0jXO76qj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;222 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rWo3WDZ2&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2002&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XgT721LA&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vvvorDCg&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15070273/img/63/432x578_wfT98W.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tg2CxXtX&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;xkrdLQv068fANmEsYZttT_duHVbc9AvpAMkzWtftdOGQdPfDXTciIz0SL9N9mcFeN8SMJtnbW51l9CvYy1KRDYhLhTu29lYqDq0K-XdyRpx0V3XpoKXFHO-7ZYmInkjfKUVgFv00x-J_0O6rpERS4P0LXLSetu6RsGQHW3Jg_eriSZTDvzqg0u0kiHdobtLDGay4SosDq4ybJF2_soJTOFnRKDvdYBMMbJ3S2KgpuxKXJh207oUhU_rqwMXgE6Vt8cZTt6mWV8UEszJxr9lI6UIUbClq3wzBIe8Wo1uIcAo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3a0aca1b-182c-42c6-85cc-95f1ff5f1153&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravujeme-v-dome-a-v-byte/?varianta=vaclav-hajek-frantisek-vosicky&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NFJLiDF6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;773617&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;58&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;v5gbgwMJkTygpnBx6WCSpMUudALfjjqlOfcFOCRvGbTHpVbH9ur9WyEKB6-4qqmqXReyiFdZW7jkwEM1MZVQ-xIRn3ZAHXm3So5OPIroy6IefxRO51rwKl3D7FzioUxe1GC4gnj5dil8iyvAECe37wUKUEgbcBdQqJhpzamiw7XyB6ShA4P068HOZHOYYGT9pXEdXUB4Wff57DFDxVOoAQvG6ttrEnMKyka65Y25q_uk6-Gou8TqbKPg-GBqP9sVjrT-PaB7Buglcdf6MY6JuCU5jvSs9irxwCjVWAfaaPGsiK-jJDp8AsUWw_LhsvGmZjddWcTdMWButMAfL2FMtD6PtkybiwErBPh2PF3KRNBJnugbDZ09a3EheRKXPy3Tbx7OoLfug3kKcgDKBPRx9mshzMgd3Cu_HZ2kIHSSLGd5f0I0qNPXSCxRjMouqcSKmtCWwt_xZwR3_rORuHC74gY98yWcCofuFuirFTiqDbhEM5LSllQmGIDn1GdYh5MR02_bttOEdJNsbT_WuDPqRxRXPA_J9uqnAo2xEqlIqJPfmRsjs5zQddCc9Ki7nCWJYgA6GtIfZItqutP1L7EJiOh2RGJpLoJqLBpSNv62dIHUim7LhlWgWjBq1_n4hbJNhWyzbGCGJmBH80tEKyMKJFJWyu1qz_xjU94jlSP8vh1pceCmky0_C-PIf80Op8fPQn_ku1LmdoVhP_Xqh5WhzoIkGgIef85Ya4iBplKVx4yjugWxFi7hSCro_VcMRDfvQr5HWYKfRgjyOJPWR73bFzczCXm1Jk_HL_jkvWeg0VsMEF4Deo_u5uLMrG1-apOUxogGpWmH4pRtJbqzf85EXdXzYL8G7toKXnLWQWB3Kv7R6fTruXpWNoLOaDJuT8KZGAoWH8HYiOqkX6txHoqevSpEPX_Ak2ERROiWdiDGSt-BNr6vn2_4l8B49_089uleIVrNs22mqpFQP7H2em31JSF4eX-d0gyrNA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ačkoli trendem současného bydlení je minimum nábytku a klasické nábytkové stěny jsou minulostí, dostatečné úložné prostory musejí být v každé domácnosti. Zkušení interiéroví architekti poradí laikům…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Úložné prostory - Věra Tomíčková, Petr Tomíček&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;773617&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;d3SFzwy0PhiOOFpjUBzPE03RZRWRJQfo-qQ8McrbuArSDDm0TzyEAypcQB_ZBjTuxDgseuv49coBHKjO9jTT3YEKOp47ZyMDon7OCmSKEWpxZB44Wic_Jdj3a_VRyFnFdwMs-smKdrmHl68P0INQPj7RGBjcVU5tmcOdJPoJzjP8scANTvLXjDj2j9G-6UDmthO4FCYJ3OEGKGZHXO62mPQWUi1U_sbc5lQruM0daX-8S5F4EQBa_AXlf4ODOxkxLjJraDryjg933iQAxOfbAxFz4dU90_FnPfxKvTa4d2y2dML_O2ttuQzhe10uZhMkSA1u4wZJLVewp0ktBXa_TlC_2J07iVps-uvqOR_LBcWsBLf_xSNxkP8mBRfOS3YNw24ub7LyIOOgclH_b8LaRtyTVnTy8LHLoRru--zJOt1z8Ztwud3HqwQ3fZOYWQMxip4GDDUaflTxJEjtdJEixB0anqUinJmE1Wf0md2U9czedHJUYVYlJUqfjPMIyOLnbPVKX5kit8_iywEL5eeV9BzQ52a2LPbm0JXjTpvGJew_9WROdfyR1rzH7L0LnT3F1xUEH1BssYLpxdHdTqC9xVVEq9kAjrJaTaUm2CYtlh94LC028OAqiARez-sm4TfaEZcwnIE13W3TvvIfrppXHklknf2xkT47HZEMztEn&quot;,&quot;maxPrice&quot;:12700,&quot;minPrice&quot;:12700,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ErpmxbGX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;112 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DxnmaZz1&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082797/img/72/242x350_uda1aH.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4ZOqRp8u&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Úložné prostory - Věra Tomíčková, Petr Tomíček&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ldHUQFegRaEcN8zO_v2l2XsXRVftYymcsMyK2zD-HUmt3p5lpB6PWs03P1yo0HrYVCsEDq8XyYGecBSELdOoJ_AwSd2HvIU_UppgWbgxkwZad5JTGK9gDuDwSuKAroElsqyJayLXxcLBoT2GEBHta2-S7EWHXvHUySuWG8m7DpHukSYuUF9ovLqEFt1beBrWyQIISJxpnq0nrNB9dD4YulwexwEg4nJlBawFEQP2lhnHifv-NE4DlvMyPafl29qf98T-vzGCRxOaSWVSW6FWCo1miuLi-RwRqNaAGlzvA_c&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;02838de5-ec6b-4807-991b-2e3a4950cc53&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/ulozne-prostory-vera-tomickova-petr-tomicek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;69mxnz8z&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1295330&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;59&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;om27ZAIAUTbpm-sNYg4JIrHPMdsPdHDmKFRWZTbkor_q0yLKyTJj3nNXZMURt5wFQxaU6zYtyoB8YEODxxy8nqMjF1X8IdjmXCNE_WGWHMTd8j8_gUIB7ecusLwLJRRhvXrG3s0aCB_rE2YjM2_tjvOJRnCd3_kHcS8pO-RJbKSejH6k163xGJWeL05yzecwy1y3YQrQ0B0KSAnglKT7_j54I9d8CQBJcO_961DBVH01nJrufpjs96RXLconWqW8LtD5hIOuSlonq0wh8LYylPrUuzNZNFltPUa5UhfoLrKSuG1lWnzO7n-jFHsQuHRLtC8feVwL61hpTVdHwAiXF_J3XsziJ8yySUt2S8-PDpmQ71t3aMkDeHpPyrSUYG2TJ2LH3HziuWJxLHLKpt18HlPQbfzQPTJjU1tslDxy_g7J1EBPOLqe2xQOaiggMZsjqSIWU1QW95msbFKRRK5yCfchF_shagvAtwC0STdoSJROcOE30CXXLX3u6iLBGXC6EVLDCMJjjednmEYupFoUlYffx2BPDR4STvjo-0XibeuyKvkz58hYn6A0gD24IBR2b_1a2-G6e9tM3Bomke6FwRe-n1lnl8bbhgB_YQY6KLyGpOFjMNILzG5K8TH7fpgujvs7uCPLCHk6GKc5WssaKpdbgSHcJZTDFlfm4IAEol66k_JmFzLjcBV9b6z5PhQ0CjeUpQWBatCQMz6grAbAzcPxZwkN0bMj8ocqINBiscY_Y8VY0xerIOH-xEDWrzzoQn8ArviA57i35OO0WLNZOLWCQFc93RqEDuKKNf4gzWKfwEFJzfLiwj1I9UtKrNBWYDNgSeOcvNQQwjEja80Qlp_85JAfzEIvrZ-myU-AbDK4pQt0XUBPKn_40N2VSeJx8bqCjGUe04CfWYJ-aHoKS7I8ApUsenv38Xhdmxz25-2VZEp9UQB52dV13g0vIvsqy_2S8igCJ6NPH6TIVOF8XCP3A2VC1ZMLnwU=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pojednává o rekonstrukcích a novém zřizování vodovodu a kanalizace v bytových a rodinných domech, rekreačních chatách a chalupách. Jsou v ní informace o spotřebě vody v bytech, o nejčastěji…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Voda a kanalizace v domě a bytě - Jakub Vrána&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1295330&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;c76I1EgZ7Dwbc1PFaWF1q-jsnFzrvlgzRjZimjLRTqNcbxKMwDY10JkambKbTXAT87mlCAbcQ5_csvJxexKztu3YZnOes52h5jXSTgLzt0NvTV3Z3NfC2wn4y-N_dW6bxYMfbIl5t25l-FJkHs1w98FKMXh57_Xpdc9boKR64mmsjAKsuBMvkwnVBKO1ZyYbHZq1uxU4j8pxGJEcSO6R81HooqhgICiFCScI34TzPN0LZDXBN6dmssp4rHTgcnXVy6-oTKXfAixyN4yT6BgNQy6mrup2LgM6GVtPhBcJ7836P7ORzDYwGonyfU7Bh4b0Djmg1093CkUqbHHDqgzBIKo1BoiJa2B-OH7rWnVw4HNayESyMdRn8s3MzO2CJ4u5f5IFoMQ2ZB9ggR0w2Lk8TLLkuXK_aXO0AruuuwovhABL_Sy6gyrm7haKhily9-hqPuXI_cf7FRSwoQxZNP3hv7oeEmYT8a_8CuLpI5H4a92V4LmCLC9ToFzE9DHTUBg2lnMLIGF21w8bLd5XkMqX1i9mYczL2DobVBCk42WDjZTDL9OIWaju1wxDU4MliirEvTzU2EI1yhE1iE_5ueyGI1G-wZtwf0VFui4TnpuS7o8E0vh4fbzI5SU0VrWHsPfQI3Ri2uHKJ-SOvaWp6fde7L8qVyO8gqRzS6NNU7Jkhw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11000,&quot;minPrice&quot;:11000,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8Be7NaPS&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082896/img/97/159x228_PLtJu7.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ky04dj2k&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Voda a kanalizace v domě a bytě - Jakub Vrána&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;t_T9Q0bHLetOyuXzzmTOHCg4dBKTb3Thn_sLb4WL5ePO_80QcwtUrnE5y6Vt5MpewQOkoTSQVBcyTRYFSjsnxopXQG1ZR9G5nai9tzlEEyu8xx_48-grBaJuYo27uetpGACgD2NfuRlVVbd_xlR8-4o0EnzP6GNBXrwPP8DGMYBJAe3O_lHqWGwVh0seUYwizNfD3rGn2bERLY_GOV6CbGCEMBIEpnsNylEZ2Qr6NTehf8E3jcqqvKDlPNCMKfN32iU8kNB1ZKhZMVeSNoYwlDA4BNhtQxgODllAVf3IojE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9096e04e-e602-47e5-b89b-8a2637011cdd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/voda-a-kanalizace-v-dome-a-byte-jakub-vrana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;k5yUaKrA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3412089&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;60&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ostatní učebnice&quot;,&quot;id&quot;:1086,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011214/img/31/320x200_q_LxY3.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/ostatni-ucebnice/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1086&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ROJucRKrj3oGxMtIRtLx5UavtY1inX9xKRlFSMfE4mskdplXMXB-xWro-oI7T2MUEC6dy9Jk0_uGn6DBLUwi3t-fWY2pSXUA1u1cwpbQzHEvsaVy5tl2k7R5Z-_05v3eL_lJvhGpOfWoMmkvJJad-4Mg7HWOoiX-UiQuVX2Z7NQ0xSFhroGcwDiJT4sqI1GiLLYvD_LrvVn-oDg1LXSTS8gNysmm7_tKd1dv-e_mhR4Uc2Qo25kwR8LgpETfLN5u-mygBbhTxE7554m3Jihn4a9iQP-0KRBiZ3uov7-XYIuqB1paejj4WSH3eRYTk-Pc1I-gcd4ZHDXNGU86kKY1iPmK__YAfcmK099J9xqwudMCu7xjRn46iMYc3ehElC1XH9lCe3Rghylnx2GEmeDOnojT-KJ8dR4Po4H-0lzmcUoQ0ccnNDUd5geSME53oL6SuKjCjtA0MRcaMrSsPCBrqFTZeD8EyiUgv_YuIK9F1ZmXnFryeQnVE73uUEorT-VQv3p6b7GhUnHtID6kNuZ6ktnP7EIHgobLK_Ltv9vPU0kY-vk1NIFgo3NDrGpPwMpYTFPkTdKheun2xMR9hjt_bAFCBaIwHOo20fgiwnIqLpvSVPKA4trvo5H2pNM_Nfl70kha4ULPz2pgHIuINGy3T3SALP9fZobyxFhWdGd8T-iC9DXYXnfZIOrhGIxMlLkneYNZdpkIa9Y5YBywheGvbjUjuQL0M07PQiknpWXdUuNXREbyLwMkhS9tSHmA1SUQZlyiFLdaU8Sx7msRqDcbF0RriCLrqRVZtiixKjRSWAPGVNbYasAmyDq7xruTIpbwnVS4KWWpqYPwgorzDog2pSnDh7RIG6IG1LS4DJiMU_IAaLev3sZOLYrX038YawSq3JZn4D1FshyK6YzPRqcyqU5R6WMgv8rm04zY9Z6EGQl0lGnMGy6xIUCLhuwMEuoPETDoz_TnFlAgCrNzHJ8G0MpKJAlm8gi1tlw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyměňte starou koupelnu za novou. Rozlučte se s umakartovým jádrem a vybudujte si v panelovém bytě krásnou moderní koupelnu. Zkušené autorky vám poradí jak na to. Budou vás informovat o tom, co vše…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Lhotáková Zdeňka a kolektiv: Rekonstrukce jádra v panelovém domě&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3412089&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;1bD8NK6gyA4kN0LdoBcg3aCkwF4R4YMaroxD5VXQYbTujJg_vLzErASBHHA1jRF5K4wMqy6C9YQx300C8o4GjGCDnyWekJByFNUV06404pPyv--Zn-08n6OAMvpkE8KQdiRobj4kPuXtYZUPIDN3d0lnByJzjLXPBFZ_JoUTL3h0q56mU2m7CDj2K249hnVinEjeSjz1IYoDNZqZqVMJzVwCdsXg7xni7DVJCYVk3S_TSwVgDZKXqcd2PdgrZO3d31zsaasjgOwhtqYvX7iYijvU0boL-zen_kfBFWA6Hz5_dTZoQdQsIQSw2VTJqZGhKlt7P9fQPBc6G1-A7swPChcx1z0-KCfev1H7iif8UhCN0SbRAWiYd7o53OhT8iOnhWITfbqBSff3gQL8M9Zq67KSgYR79ncfDjli_7lcvEaVWYWjG7cnVyc8dF9jLOFsW6cyCXVmbK5JC3nVDhJrDjPklQxTVgztAlnJlztLZK6haF335FgDL8JYw1plKTqg9R5xOUigFUHvIY4940F8480V_zGOFRO8Vbri1py6epY5A_kP8aBWtmOUpghREnvdqFTvSPxr8CSpTiOIcSvC7RrDcEJff9BNxgPQ-ncT1MjHIbs9lObWtj1aAgOUv_iwaXbCzsIJIsw_4toJoQnyF7Q_ys6NVmVENbtPgEb1Pw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:18900,&quot;minPrice&quot;:16100,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sotznsk4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2013 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wgz0d8Ij&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9ra8WFfk&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082638/img/48/417x600_n0NIMN.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DJBVs8B7&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082678/img/19/382x550_nnPo_T.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zjp4a2Dc&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082623/img/80/221x350_aqztKu.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wyKkbsvV&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082621/img/1/152x240_x9HvCJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wIop8w6w&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Lhotáková Zdeňka a kolektiv: Rekonstrukce jádra v panelovém domě&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Rr-mg1pVyqUALQRyhbs5d7G2_G1vuub9-VMQAB-R_e9yVcBsS3bnMx9O96rS9TjWtbtOCfsjVfNbo4C2Azy69tMKK2muSlpvoldskuVK3MBzvR8KE0u53L8UrmATpF_PeKIaLku483AVcJSnE8Lf8jHuaa_pwTDSM9GfbLTT0ZpPtyGk4PK1TI_WR8Bw-d8OVq7cr3jH6a3ZF9cJ688s2fnNA1tGi_BwVJm_FiP41u6PchqfmLnL9Fokynx95UqaQ3x7WPKW3YivVPy1-kIRbj-tF-beVC-7hVoPlQnpF3A&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7f9e342f-569b-459d-917d-dedb6be5508f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/lhotakova-zdenka-a-kolektiv-rekonstrukce-jadra-v-panelovem-dome/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JVVpEs0Q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;61&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Y-dwsXMB8vesEIelvxTRdwAewFFhLOxw3XWUCV9Ft3OvzMvG6QztLmt6N7rlZzwk3786h74UwLrKkkx5-tqPly4ral2rFbrilcwiqLSbGyCcIhY3ylXzQknj69CfXBGf2uL51jJNf2-AdxpTecjfk41crkvTm9r6rJwianJT3i2-hvVsK3WDF7qSdX9NFV6r-EPsxLTJVB-T0QJzlNT0QdZFWewpEsd3mgN-srj7jRjoCCkFn4x3C-JSjmPw441ugRrHjQdBXlcvyWTSbc-eSxcSbrSWt1tT6s7Ki0O86gklTHr9QN6oTiXZG1CNgiBbeoOO4dhLAGvVWsX7pc4ek8lFHlUK44e1yzB93-4G7hZyNywABD3NfUN2m4Y0JV0VAJOq6FiSQF880HrsKFtl5rgm0HokaxuCEclmLq7xN1F_1yYmq1BMOzR7yOjKTpAMi01UZWWcV-pSy2uDJPLtZA4tHwAvIR4LEuS_dPCuJY2v5YRYxYuPaNmvQ57D2-BSWK9lLceE_YktFtsqMjnLrkqPgX0hVpvyV9GAAd2VhFSNk53OXIcY-FZx3Wsj46tj9hwGNHmbqgDL8OHuZVQ3Z6fBouHL8EozLE8beyRI8EXYzNZhtdW1vzinWqr1MsJBkh4xmbns9I7yhLbmhn-1ZxAOVwxkGMW9bZdI_pIAZeILHdkvhj7zAOoQaIEswyVjCrzZXwVDUW77GqMy_Nq94hlHHDzgwimc7Mz_34U8xQeayy-5Q-KDV8CVoApR1a2PyvsFNXgeKOJ8OKLmxSwosxqj69de43BvV4UzIqq3XVf-Ix3wxfxo7mOfVJvDsbQpsnje6kOsEZQp9rFv7FIKW9o2R7n32YxxIZcbrLWIrRoTPw1n4xGij-sl0vFe7yjvpziRuos0juCNYvf2oeWtl4-v7geSP71N39JfwyvBx61H480_mxShE5XWXk3DBoh6TO3lor1WuS3aEh8WTCGglRyN0obD-nkPDFU=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová &quot;,&quot;experienceCount&quot;:10,&quot;id&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;a4YGW6jJsoVibRWkqkOjA2dmjQ_1al_JYtRqFZ0_MpdeCr4zgdO6mvHYSzmYRzFPHF2LHmI_J2cad82yi-GZen9LAu0c8ZmmyjPkNiHSFFVWd35w6QayJjRhHAadFiRu9p1lBOflCZfXwqxohTECJIqNtL6Kicdjz3EUtW0RTNjMEyB0q3-A162ZhoA2DRrb6esMdcifUF2Nu6BoFs_UJss8TasjhIsHNa0SDOv77JCHpVc7GQ-VW94at5O6_-YX8CaKGAtXK_jzKTNwMlQiPjmESm7ND2GH-rTkC036l19W5o0pB_bB9IUeOa_tLoWwsLlDaMjXwjsBH4PWkT67CeGH09HUVE324Wc78EGZHg9X39bLaa-EzOh081fq2MyOeZGMxBwiGNDk7hA3SjVac_FL8diRWiImOHwaBdxixkXTMGnw55--Nmh8cMzcwBRIKMOVQR3F88mhTfcqkiidRQwI04K0dCBouwnCwlADwY1P_6dqrnm8N1erJWwunp3RqqQvEYMO8V-zAyVHBOnkUX_kwsRnCmAO_1LhRECQagE7NSQPZPat4l_RprQK5BeHBTNzSOKlnm2c_aOXzvoKAEYGE7GgD8amdWUEnv4dHcJQBjUvoOCDBRX4zTnO2X-i_ku8dmwA4dIgMPcKziCioQlnFUEECKl3dY_MDJfnsQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:34900,&quot;minPrice&quot;:22900,&quot;offerCount&quot;:25,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7rzSGHRa&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;311 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NDUosAzP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vf4AnowS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0OcnQVpz&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_HU/y7XCFxE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hv25x351&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5CNqtNVzynwYHaAGuWPdK6jEV1Pj3BKqhbeZ2TJ2v8YGscKd2PckDsMUC4PKT1Kt55SwELJ3x-JTzJ2fHz_GAhwF4lZfZO5WC_mZSdSavhrqU9lDWNVVtX9By1oGdQHv9x_j_BwBcRw6asniHBCX-gfQz_peoMrpzYdaP-WMig4Y2msHqjov0B45UxLHXorr7Yh_BE--q10PiikadD8p_SmbAbgiLVe_Au1Sv7a5gxpjDbSw1j03wMg3JaZOiuZzfp3O2OGEM2VzwObo6YOgHNPf0ENX9na1xXV_CPCMDSg&quot;},&quot;rating&quot;:76,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;15e26a9b-f31d-41db-b07c-a1814e6790b5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-prezit-jeste-neznamena-zit-viktorie-hanisova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kCiw3lIs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;62&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Záliby&quot;,&quot;id&quot;:1064,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011229/img/8/320x200_TTGHji.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/zaliby/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1064&quot;},&quot;click&quot;:&quot;xmSwKT5iLN9vXhVsMNnBRKpGcAHgbVb6xzcuLkCDxHnLBvCZ7VfuTbvgNKfWxkjZ00UPiAujulSRiFt0iPYurt0zVS3H1Gg6UaTzc9H-VpKFovEanj3lMkEr4HZ_XlMBVBJkY9CrGQkjk5x6jb4VQ4_WiJvTaF09vnAJiQyqeFh3KkPwECpbosiFqDeT8yXJeMu4Ui0wFv4_w_88ine8Jim6poPxFqnfjXKPjqIrsplB9rFClFfo89rEaiI0vYaRmUXRCuRZX8ui5xXBC__iMIOrdUUR_ERz4VIpo780FQtmIxRmjcrY8xjfX2EynXWqRqFT36kkYcSLKPHHExugU_KPtjRtA2-kCccjmId9SmZ6BjBifl6TMIFqDu_f2_D1K7C4kNecJzcdI68PEqUDYGzF2dD6TTZGxeuw7pDWW6bj2bmzKAuTV0NKT4xK_zfVLoHAk-65Ogq6IyHeDVqxxIz4mmSXhp-RVfdHjCDrdFjtwf1y91VBOvSZRJ6ET7wmI4eiYfD3464d8JK5tWQBw0zjlOd1cTyTdluE7wWWeyTMih7Ny9zHdSilJ763bF3HH_IqqgKUmixaGl6oPvS7O-LQHtsU-ltPUsMSACAG4PqfeII3A3EMys1PVID5mUP5cr4rZxTBxgV4aSBQ0iNUXDAptvJTjLgbHrdrzbMrNCBBo2SyiCCn5GFktNyW3Ns-FpQBMBUHdy81MKPeKYP4Ncn-GRYuXo9T3-D3YDibLrfE3EBtwuiYJuGmX-AJ4FTeCUpjVGk0Iz4pfnCw0GnEwt1TShKXR-9WOsU0_zTuYEcIUJQ77nQn_3RgK716xSIanMfjuA9dyVNGGI5F6Rzfz1ctYpESo-SZiR2EwTVbCsapPDxiDVPd1UEt6t5k_7Fp_mM0hN-yjdCEnDgAJG_QRMQS8E-zJljemmeMxu4X-fgfZVORnmJ1W7tx6vC1JMplsmTeZnmlMgaYFp2bB9dlYSkr57rUQpWe_k8=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autorem této knížky je jeden chalupář. Není to chalupář ledajaký, je to chalupář tělem i duší, pro svou chalupu žijící. Knížka, kterou napsal, pojednává hlavně o práci na chalupě. Je zde shrnuta řada…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;9eOMzLGyj7xvbnKfPKBgLQv6m8mzJhCJRZBtWD-8zpsmp5QDxR0lcuTuuXTbW4vtKpo-0PMRZ9m5PYyXOZZ5xcf9dPmRwQlhSF1OEYVga4g2JhnQZ7QObNmQ6kYzyTSPN2mLcpC5Otwc4HlCvlrSKFyz6Gf8HqXO0_PKf7rDOMSILR3c7ls27aZPctW6EjriIOyDy_SWwPiWiFeepXp5q0uGg2C7nk-M3zTS5hEZ875jmjzhYJZAHnXPEuqcyKivhUHTLEZYsWMOCzpM3ulZySGJQHxjSOkq_Mf7Kt0SLVu_eIUtHKcCRWsvHbB8y0P-7haNfQ_jk7ydBibcErOV7Lbb6xvcf4-dU-9o0iSCM5Z6s4Ath2PEoYBhQz6DxGxmyKQfRwhGwoqNfgHJxDorw0calaMoRZThbNsUeCpoPykbt8VImdqPvcQsbItKX-seQHWiCc_6BDQOLqjcsqaKef0HIBN3Pwwqv5y1Y4fopoXmjKuQhORQwSQGKXOc5Nwmfy_-2R5KUHCgOf8TZ3kHAaTqA3pE9RIx78opQeAYO08A8ufWAqshy-E0LYN-DabS6IASYkdtvrJwdbxDbQX9MzXiRpK-XcVjQfN_s4esZX46cZtz_nPscxniTQqShnx8Fe_niKET9wxm7wnhOXLBkFODfyewEUmXcUlPGPXfHA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29000,&quot;minPrice&quot;:16500,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4kQ8vVp6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YIZXYtt5&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C5i7Zmzg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8pd8YV4N&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DP/K3ORTg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NEV5Tj9n&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;mR4b6000yp_-__7d0ruQL0LR3CuBGUdjgmaQsrZhBm35-fsyiIet10wbWAk4dsabEyXABIt_yYHti2gIQK-RaIgksl2K6tA6joJiSJFeRDJC2YWlOP7HUMxayBUsVHhZUnz2-K_mQYTmEYYHEseH9qS9bUvVeZ-VlUjrN2FMt7X6qGN_yGFXR8mmzivAdX3NxlCOYhBkfWA8QRUj-md_elvFeUDog1VLX7YwRiXC6xf2K6WwQK7M1fZ3dUJd3unNqsc7bXcZ4nTpga-5D9a4nw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;91ed7b1e-9df3-4681-9511-c1ffd7f90abb&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-chalupy-145-napadu-nadseneho-chalupare-jan-zak/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;erfpTYix&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;63&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;QTFtL3LOByF6c_Sl0GLLryhBh90x3hOWrwRXptn7J22tgbO_bD943Buqba6rZrTCxsVkImZxDhyVwoxIw9EdIPq8N8Gfx26yolbPogcv5yHKIkDk3rZgpDZxSJzwa8og0r8r4bpAGzBvYEfimbfyFedKj9LwA7Z-i2OeKaxSD4x_Qexwebggee-iQfbO1_nu4YpczOry2nqHiaB3RU77dmXZHRNx7PCw28FC7l0g201nOouBKzMuKuQ0o2XmDzATACJ-UnI9g813B7AJtxvll1VPpxcQJq4xtj8yZA5k5l1wHKYrHG8_III33H5oHNLwkvepsFPkNOcDH7ZY-n_pHxAxHOyuNfUvZenkut9e9pphI7lO7LVLuDXjafDH02U-OMys-aGgjXlojkGtbku4bOC4LN9aCHwFQMJKPseWMTf2-V_kCQ8MCuRzBLRwExi4Sb1bO-T_GycPOFa_l-kI85u3H1dkDnO_ds_qUUp-gcdlcwLu5o2s7XRmr7Yov7xjHudd2uxNXbp6S11DkscsMdIFeXZmAA93CymkEH6tqgKKYIvPogIxsvfpfCZCJhLNUiqtLoDhpoy5lGGY3wYvSGn71Ypytvce1066Wkwj2RFHrpxCnUMG_sI5ENkStxNl2_jkxW5-jQ79HIADuDekvxup3_qe8i2iMk1iuwIC9ramHRZ2kKplQ7YddvuONJ-AMcXhONfp2IjyaULbdz6J2i0bOyO2By79-ObuuCzitfHACUjKW_uMgANIYomQRcVdlDnVBQtfo4DxhrhVht0kQ6WBt1jmppbh8CbDeKvGW7BUDC4-R6h5E390DrH5AklS832NiZR-I-fH0QS1TdjYvD6OxkeQ3eCJ8xxlu4o21eJhEfaWj7hd46ZikSxet2Y0gJMU7v9rkVryowew5jaJhMMDBhgbHnfy6n9xxRDILMAtQGNxL02nbb0rg7uGQexrXFr46cQY2J4V2TN8WQ_DN1LUMKysevygllI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;SqucpAEgxYUBW5j_Z9c4p28IcEmevrQOHrJ9xjK6P1dkmpt1A--WzOxVdVYfqxxMl-zAckD8PsS827XdzjmAxZCGCv-dsFSn8GX5bfWqTJVHThArqDDcVxrJP0bZizTWBEhI1jzUHpDdvPiey01DpdFqXXL_xlIdrdQSWC1mRow84UBdSg7lcBlrjKWvieR4pU4RoxPoQu5wO2QSUAam47mlu3YbB2mpIYYPxIeQYlp-1FHYq90oOrbXKIarIu-Ru2ScGEftf0WrRp2JB3yUfo77IHxCCo6Sbh781MB4hyo6In4XT-x26T8L5SF6xWVrUF-3kKp1R64RTsnNEn4r1mK32alz35lW4T6BEVFWy126gb2vA6ie9JBOIfqDUjFZEncB_ZN3CP_XsCRj6wBtfuwWYDNr-MrpgEpziWF5oY4ddroTAXp6o14mLD1jLI5S6Jj8mYV1TUmDLZ71WJ76TkgJkkeUpD7DnjcnL8g8aNlFZ81mRPO8xA-PaIyAnlrpwEGfj7d5KHrfwcXoqngFnaZk6rTc3eNWPwC7-gtlZfS403G6gAESK7RrSJHQ_deYbrlT1z5P2pateVzBY9AiQOX55D79HCsGIHckl-7RnLI5aIbP4ft4RdMBp66WY9HsLZ41_fUMxSqSrXFQSydDl987Sf9wgUtktqpg4N6oNw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:24900,&quot;minPrice&quot;:18500,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RGf6Rkwi&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;300 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sPpBiAZP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JZm40co6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dkj4tgsw&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I2/aRk5OY.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GmpulxGp&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;FawHHPA2WlCg6GvhBo_iqJ8bb3osDC5m8egrphFxflg2s5UfpIYwM5-RQ6bVo7QmGtVlW4e6talfHEEpOXliOphoNPQT9Yg-XvY_3bq5iNfBbqezVi3IJ6Thaf1FYUQDSg31KehZnsC9qYnjOiXK0ovsZGMD1YIh49H9V46l38MResjobIzwhG0NvMd3MxPQhmchTGSO2UpHTwqOFmyemVozyLwZyem0NSZ1LlU7B2AOB2sC6cqyref4h9UXFcpBFCHxT_-ncN2ZivVQmWnOi5LRZYPwokvwFQsusK9-rrA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2dec8119-eebb-4ea7-9c8a-b029242b68da&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-viktorie-hanisova-2020-brozovana-bez-prebalu-leskla/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IuDnRIA4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;64&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;pW8AtugrmR60VZJxNsTExBDxlGrhLEHIQGJ6ykkjVY4HymKlDd9yWSeaK_SHNdxpUSJTkNbbjpNcztyCbdG3wzqe9J7Ch82pOyV7o9KYn638wV7lVDLpBVDt9yPUjBstaTPDmM2dhlowvpS-jXEFsP7ThjXry10GNLbvB-yz_VlM9nZk-E3sezxtYclODLjODN0SFG5y9d2D39ufrK8ZL9F7QgAQWsbhv_TrjsliesXYlqopntqvMBYnV9mS9WICvKmnKL2qY27ZzXcASHJ6g0T-xvZG4BlVP3oGLTqLI4iBDzvI7gYSZgTwIG_NmTPku429YLW1SfMeLIKU5qWrve4TXDvFkmv9LD8Yx1m9NBwBmBunZOmQzClPKUHwGANhveWQWx0-8kbTSn_oAMYE6dJS2iGrlum8kk6MvWCqIPuLyZqq5RnqORLLXr7wcfftqtABSpB94TAD2GXQYp_--odEOkpjuSKuCPXQHmMybNw_8xE7MH-4aMmO7w0z4MkUJvNHeLrT6nZIl0reyn0AcsPI7s9DgqTofv8ivjXx66EFeHAhFGUPtJl62DJdIsiNxCZk1cQLQ3D3TLRNihkfvE283ZAiU0TBd6J_LrJJmLTJsOWYKHIaQW5IJXbD6sIBuH3fYB2zMyKccnnUQQ6cWQJTwS4CExPxdfn4gUcTX5swpk80LigQTBweFnZaLwrDYBYjEzEZSsAAki9vCPZ_-8eoCjtW7_VKCdYXtojQ4cwFbznITfj4WHh0EYtzW9DjdBORKhGe4pCmRqM9aTM8Aik8MxVbspcvh_Q3Phnyloj96P_CbnCK4rRhkZN8XJbIpMT1GyqwE890rYBM13KL9717jm5_C6h3Z0F6gQWloAPJHoYrPGgASF1sJ_bxEbWhMzsVjuviTD1reHm--gbHEB34xGo3V-LhMlp7WLZYxuK3MaKse6xFZR5ftrrhtxaVH9bzmJ8Vk2DCHD8iPq6cKE2Llx22kBo=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rekonstrukce elektroinstalace - Josef Kunc - I elektroinstalace stárne a je třeba ji modernizovat a to nejen z hlediska platných vyhlášek a předpisů, ale také z hlediska uživatelského komfortu. V…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xSzuIRYwoNAAIKNF0TPF96mNzD0Gq-QEpfV_dvy0Q8M264kBaYsjfABZ9PaITOHZTNTEwPIIETHl0OIv6h0plrkvUUSisGOk8g48204SfYlst9pqLIoghacXVUbM3Xz2e2jDDfAYX0YpnzWJ2BTLE5HZVxsVDAh-c-pnq1drvMXY2pFy8xnl-7hNXcW0jV6we_z7B0GFZCwqSf0f4qkl2PAzqVpnpBiALQmEOjge7PDPCdtNXcHGNTUnLQI1Nf9GA5fhiphm7M5uVfwWmDBbh7O-Eix6j9onc6xQGT5Bw3sOjuFyLcG6iXvQ6GMsd-zNOZ3VD2NE7ZFtX2UxG17U2TSYVRyJifEuBfh66kiFlMPNMjpjOqozh-APHRydfUYGk7uHV78KhnxT_7OJo7yJu6kSTX5erqe1YvRRPArsvUrpcwzrQRjFp2WrzIPuqZOkK-epRwZNfVBbdnGkT3E_b5wfH0cpjfcgShLFR8mguV1QD5JxuTs1ffUHImKeiY2dkCjENdeRkBU6A5UkXMfjkUhZILCxNt2Jv85dNusPe-ptq5WNv1O6ilDd0f3r0gGg-B4v91QX4Ux8hCGJS3cOJcp6WtLrPD_3m-I47nPpeiH2Ziy_xQCkB5YaIVp73kO9W9k8dr5IYtSjKBM2NT8eUQxxkcca_XxgFPB_aQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14400,&quot;minPrice&quot;:14400,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062455/img/29/591x855_fN8xO9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vypm4zB4&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lIPAG5y5vtl95_csYIy-4H0P2zceBWVduVOaglvTTlmQYJgSsY9GPvEMI12M8OdpPrkVwFW-WeQAMphDH6rz1iiXW_lPQ0Zt8RslDjJF6W_twwtolTvhSKJdH-1J236njUDASM2GnhrxUFrauRFGIyqdneBiIQH07zvXYhuLJDt3gxW2NZP4E0vsHyHZcsCcE1rIjwPCSDElCwyIFuR-ZiPfh_KkDCqfX8MqluZByDIJLV_ihNQRdypQk03Y-09FsHBfa3APK6Gea4lzn-Z0ajhLiNR-6kCCPD6aWuIu_gs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2e11663f-2cd5-431d-a792-57476c37edb8&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kunc-josef-rekonstrukce-elektroinstalace/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;C4R2RasW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;65&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Dějiny a fakta&quot;,&quot;id&quot;:1054,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/69/320x200_lLjsaK.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/dejiny-a-fakta/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1054&quot;},&quot;click&quot;:&quot;2trpPllX9eYazdzWJbCd379G3avb3g7xOdjiLc0GPux229qip8dJb0Zy1nJkhar3LQxkRurBrz_X93a7pviVcjJ1lbRhe9deh6X495TjuWeEP9MakW8IBssaTw4iN5e8aGHMDI3w1wSEyMp-HWi_vl7TDTyst5l94_VQo1xpU_LbRfFu6RawOxserl50oLWSu_pbLmjgeUO6zRyx728FmyCLq197LP8cFSAX8z3nYt-GWKa0kzRo4Z7beIAvxxB7ww7Lc2ICWuCXEOw48oVwPNu5vBm5lPYNtnxNvrsC1GpThQOR4UY3OFgDij4OFGVKBANEpIWlEouUbE2IIWdnC3S8VkA03JLXGf6xx5aG_NoafZVa9AOy8UGm7C7jJ20QHNYYxudtC4XxlOTAi6UGI1RR1QCXjJNLKgQAx5ho7eLcD_jQ-Ok33n8giHHCNui9SIBq99keKIMPJzg0N5PWF3LMwZp4eWEHNHcNP2H6wOEz8o7Rxma7Emjhhal8ZXIdgGpotXYBV8KR9-sgyvH3InBg6AFSSWr6IcD6KnTwMf2FWeG3xKwMatQZ5FZbMjFLuEnMBCXppu0WuMAvkOxWBSD1L7d1I9_-ltPJFGceoHImEOFgPWDQ9867I6VB-4_hgh_lLjzONQcns80-Wbb9Btd8RqrQqBFXTp6LrUkcHQxpljQA8MTwFq7hS-SDjA8sbSSO_wGz_x1e-MdWxau2ubTgybXmk533foG_XjAyReQpFjgQkAwnlIj-Ij7zK0pF4yi1IXFCyVMPTzKPwAzrJNV5P9htbv3qGCpVtJEnFJDXChFelzBM4ocaPpbnswLjq_u8ayVcAStz3ZhDtPvBK8U8IFVZmjg79NxHeftMzL3yaeQ43zcnN32oe45SI4JCp2hTLfZkpxJoqfSMI02-q2Wg69u9Yl6Z5Teu-HKhFvYNMgB0xlxcOj_USXbcYFUJ_gfi3WqzeBFpQ8EKdd5XQIPR5YgPobiSBMmN&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;cqIu8HwEz8f6pZ9WeXp_1HdSbFnPMw-P6y32bzbTQ1LfMH7yP_y8f53AmYko-5LAGIeipG2WLrQnKo20YB3z3TKny_ues9lYUGmDoJUKzGXbMXO1_j4O72Pwr28AXCNZ0gQx_ALFIcvzsFvo8uzDcDK106qeFeFA3tpz8_U1wHtVJQwWOi7YFPyb8wcmd7dt8Gg0_hCE7L8FykQ7Ns2487KrfQuLYBSeKuVMfjhaoFJlyZKTN1M0UqTTphI4VY2--w4NRmOGwyPor5DM8Zq8-C_NGcBN2GEgw7Er1e2lctsKd1QVvBP6IeBwwPUezMNwKNCO-kAI9T-4IR9Ddfk_SI5B0t5KeEF14RZlckFUMyJnAaL3yFWs5PXI31FFC2zoe0jCnEh7FDPdpFUQH1Ls91PyibhC9JCmHBuzzW7mjGZHp_iAZQf3ZTAM1v0VywC3LfChQJhlGx8Di3WbUkN5u5jX3JEGPu2EYKlLEkUa8U8hbGeDL10QF5MqC0NVmf7c91o-bQWDO3BqkO7x_U7O-4N45OHcf3kV6Iv5xLeWN2DVBxKfO1eMFW0uEsz4Gd5GDyAmr5hvVQgsmHTAA585EF588T_O_lKGvF4KUNohjVzPjlOBJK-oYDvBgi3ZsVY7njuvUibX4Qrv66OOpKgaZSpHK41_KtMCcBLBlAlIszE=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:45600,&quot;minPrice&quot;:34200,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;10HCG5ZD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;388 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m4dKCKRp&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tXHvUMq7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lZN2MApe&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ce/cjx5SW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oTt2GDMZ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zxR3AVZ7K2QOg2Dv4ic6e8mOScX5cV0OSM0XLwI-8INDdF0_ZLRYB_zUD-rRDxS-7Phn3zyWQP_vyjsn-06ZI_UZw1iXgBZMAHPYcIUOpkeU8ywZ0llpFdj-JwABdlffvmB35O8aixC9ONkbn5SFt-Oby2bBnxVHDx_XeTA6K5Zf8a6mi98I2ufeBONZLlEbGfdOdtlWbdgj7c2iHyDcgCi7ZRYM5tmboR5lrGVPigZz_YG7eQgJNAgty8EPJASrsaPrKH3PsfqdbPlLZHIyUxex2M8ThmfwbYYV-9LGxZc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c57bb0d9-4734-4edb-836a-b8d792551776&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/navraty-povalecna-rekonstrukce-zidovskych-komunit-v-zemich-stredovychodni-jihovychodni-a-vychodni-evropy-katerina-kralova-hana-kubatova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Karolinum&quot;,&quot;id&quot;:&quot;11790951449331488599&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011331/img/46/150x150_jwPOke.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/karolinum/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=11790951449331488599&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qvUKCACB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;66&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;CZZBABrgRtVmMhoZw34VibaMX5lJ6yp3RTw02WzFYDxFQUsr_KH4SIVYWCnfBjszWkPWalRddhcCPNLeLYj050SopobPgv1iYHMwa7px3FH34gqUo9niG9o8En4p0CrvEnQnj9L7gEE-ivhum5fBRKr6RGvq-yAFqpPuDl_4CuxrOk0EplZOolrl8d4Wakg3V2939Hg2tO8GixkZ3hfaa5pttB9pVyb_9m5RvZHhdRdBoeT2MaV3kxzpag5K1-nmzWnG8xCXHwqDv1jOdMzuNwoVZRxeaOgCc8VfAMbly0rymn-rqUfo_M4iaRb7-hrT7_8iUOxm5woDWToRUk-1j3nZDEsmixnU6g2O4_vkVBDYBMFNB7wrS_0hJ6oryq73c322rhBDV-WpPu-ovpxD9SqyAjiLFcQ6dkPqZZYBDmBSWryWlT6DnWukIzFPGM08xc-bqHC4kHnPl4-Cy1HbWGdQgTm46WYSVtLCZf59IpvTiu7_-1lbgpTXmDeggN7TtX2JBu4ldJxoPywH5qvJgAR9xEkf-xq5gy_nxck6TX2u1xFB8f0G_nl_djU5BonGqIZ9kynYmCP8lyag4rUyUADayuI0CBzvqys_spOi7nqGOqrYTAwXYDjUYX0LWvC8XWMFV2J1HRQwDhpDYdEg3Oxq08QnzFCYFi0QoNqXNgaa_1FMePJZwV_2zDlSJVWnxAscNX5xuU1K4RKx88TXkB5uulvQhOfooCb7hifmjRJe5cBmZ9HMFS1faxP_f48r5exfmtfrObtNldDui4MGKKy3cMh8OLqsFhav4QBd7A3OL689OByJD5lFw6wY7-xPdwfEHjC--aaUtP3Xj6tOtJ1h8kbBNcosfoL3JagLhL5sga4AfN4IYO8OB2NiCxww09vpu_pqeROCzw4fp8aVuy-qzv9QSJlX3RYxBegJhMe-VRaj3Lh8zyvc488RDDm68j0UfVro-KwPcLwkmX43zfPv5ag_eT4=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro odborníky zabývající se problematikou statických poruch a rekonstrukcí zděných konstrukcí, projektanty, dodavatele, investorské firmy, studenty vysokých škol stavebních. Kniha uceleným…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb Jaroslav Solař&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;XDTnr2uKXHCaitqtF_3yaNDt0njtKPZ_GJGblzhPWSUZgutQJRuNcJq1hbkuKQcidk3szObzQ2-HHJo0T04nvJPwA83xsNPh6UW-2oF2RGULogNO6471qMcwS7EFlXQ74x-8gDRtpgdci9OatiVMtqk4YC2947_2Z2P5MSlekTxcQIOXlVd7iUpKFrO7xwqtC6QJfE-ZaLSiJGLon7cby4N-PN3eUWaaEuGsVLO-J2f2Y40z2xjT0U6CiACyJ9bUen11FcpppoqWd4XLlyAbxXpP3f5uIuZChF_h8tsBe_R0JofO92-PO_xn3Hi2AFn8mBIMwvJ2sFc87zN3mVgPEplK2qnCf2cbSts_Y9RZJ6eyVtUwM_EiakC0x16Mx-oKLej_7W4iBGTCgS5whV7k-Wgo7cDD3uCFWYA2oW2TYKdztOeQgHVQuFcPeIXkflozaMabgO9Sme_XXMTCPqvCgRXk20KDaCXIHvTIobP5PBCY0IWg6vr46x7Iikl3xZKVLEj7fa1wvVTFinMd2o2bvhjTdYPrUa16QaRhH3Qp8BEIF_oQylELxZiqeIMXb2t3vg_NM_cDcL6ISHIeyWgq7PT0CgBtFwdbzsf0HztFlMqMCr85qTqgJgShrpiQCccRLECbtpeyp0Ny-B36iWILp08vVutjC7zKX8_pzg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:28800,&quot;minPrice&quot;:21600,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15081125/img/67/591x953_1Z2q6o.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kpjFrzbl&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;cTMvK2fhyyN9RBTEnpVaR3y5h3OrLeCUwbjucifF7bGcY5Spl7tqYWkZt0tifC7iAw36HCxTNer5zIIWOtMsS__nzg_Wwj4NCNFlnE168lX6PXIWl8-VD3WSp1oqBr03WEshN_FN3O3D3W_QWZ2R4W9qUN1DOjUPKyDEw_HUVNxaCzynqPQL1zmpa3VzCm6rSnasytJgMKDRF2m-vDx64j-7ySMbOgrBLngEOWhe0XsV8FCIitG2RFRVy73HOiNJ3nE2elHcPSL8MCU2lTDEJsSayCzcRio3_uTI5kyU2gE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;76b28731-e688-4f03-b085-4c1a6f33b178&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/poruchy-a-rekonstrukce-zdenych-staveb/?varianta=jaroslav-solar&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;okCoXA2i&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5396608&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;52a7359a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;67&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Literární biografie&quot;,&quot;id&quot;:1030,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/68/320x200_rgvnN5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/literarni-biografie/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1030&quot;},&quot;click&quot;:&quot;j7mq2sWEIxwtFwA5YTwYtXJ6wkcoZbb8xQK4mUTXqAiE_YNfCfk2m3zdvqEq8AZio4E0BKdfL9_lxN2tfju0gBSVGK8mTKwABSp_lM1Z9eUmhhZC8d4XeNTBycrmJNLxQHCmtyiAvmWJRRsLiu7aMhkR7ZldbeuM3r2d-BxOaLjlWSwMU8lWctHONaibOJVdbPrp_rizh45ooJwYzUrwlIqewl3f3Kf5yZ15TPqykWM0cGFI-InIYHnVisGtrBn7L4WXUW-EsChnkLxbmkn5W9uvYafvK0fjfOwXSexTZpwRFQlRhfCl7D2XL40nXCNEi50Jh0W-F_4kDYL96flSh2qtwltWQ3fnfzsvLoz996fnwnccvSm5Nk0f01zQWYpP-Gm0NKPKLrqVmi6G8B0Pdtnzha_qrMILLyaUg45jJywqHHjt860h1Y4WMNuXFYXHxT5VO79StQWTaR9DmYIwZD6s1FJmQ697HOuxWO8MAxQk-he_cC64JucXpqZDA9MMYiWsqNZSLh6yhZzlxDOvEUiVXC_QFuJkBvkch9vgAH_z202Wflb0euXz3JWtS11xsp_FaeAdUVXeTDbDP1GV0zCFKPoqkGp3vRbWZNweCgASzfxj2TIoKf3gW0tUAI8XO9J10LafhD1wL1TcAbj-vssrIdbN2uYCZ9j_5sDiqEhudRG3zEN7TQ_dVCF9UWuONNjtxcw1GcuznYx3yoV52Oxl1baH-Dlu6p5xceYdkxtTh8HvwgKF_9Q7PvJBpwMj0uGcIW3yVUIVkXBMkpGBNDAzZqR_v85Sm18GL2jmGy7g6__1AMRpUXZUu1str6xMrGcSM4ulxahMp9RIFrc7KqckReJmtPzLjBuvfrj5I2PgHyEMFgwH_Jzxp7te1Zo61N8x6ctGBVIzb5ezkX-_1quTyBfJS5NuoCrTNHr7X_8t__UFaSRShBrf85_SGNWbgrOEWNy-qGQJBL4zQ5q_aKsGsuVeTngvqCc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autor této knihy se pokouší o rekonstrukci skutečného příběhu amerického letce Josepha (Joe) E. Sallingse, jehož letoun byl napaden a zničen německými stíhači v Letecké bitvě nad Bílými Karpaty dne…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Hej Joe!: Rekonstrukce skutečného příběhu amerického letce sestřeleného nad Bílými Karpaty 29. srpna 1944 - Vlastimil Hela&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;5396608&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;gGjOTAVkGQfQMxqo_Q-3z6wsAfC43ZdciBjBFWnM1maOAPFbst8ejnvRqIyCM1y5fPSLvI9wdxYRov23e8wa_ac2LwbNTZXD1NUhesoEim5U3e-JyZOry2qeZXIeFVE-h8jDdkij4OdNzfhTROodmgZoIauE2iAOmEp8T7VJ2IrNunIbohqv8DM3iQzSykCXapWJjbwLQErg1GU-ZdIsh0yhSqvOITKxkHaLK7Mp1qFi8n7r1DXo4L04VWWQi3Z3iOeDqWhq4XUkQ9Qt3m6IVwwp3afiOtweLDhje2kTVqvajQw7rZuXlcy_ilsUmBPJUP0Qsfd9_J9iQ_Z8d_roDnHdo0q_jRaftvI8jSnTdaBbyUBSBLMFB3ET94owzyvwhVmDeyrK2PYoUJPdYCq69DvLrQQpm9sZkHsOi086HQ0-PQ4WX1IRQdTTVLA2vcWCYzK8jDR_SRZw8pojoGubPOznIhNBJoiYVRuGqHJyQsnKViBrG4Ve2U5r6fUhCD4Um-1WkStGbh2mlNY4gOuCp5g-8eWZf0iwWSTZD0I5NcO17vPbfzbjU8L2OS4ijRT9JL4g6ZCRuSozAxOOXW9JN1IACkINVrWJU0_N-ud7h-yKfJkF9QXBbXHhi_wC_5wq6CZ9K0EozM50-QobVInVBQxO0Zh_54Wjp2rqjUrzUw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:25000,&quot;minPrice&quot;:19000,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4qyobN8Q&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;199 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TKkaRSiw&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RYu0OPT3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hk7w9pA1&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Cg/NWvBaEv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jbk3FZyc&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Hej Joe!: Rekonstrukce skutečného příběhu amerického letce sestřeleného nad Bílými Karpaty 29. srpna 1944 - Vlastimil Hela&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;OjB4JaMN60NfhMAgjb-qd11Pp4Ol8xTu06kbSpUkH-hgVZHZwu04dTO6hdc_fNvX4FqHGy3M_uXCHYT1z8rpBEgwc7u5-K4KKPB8uAiQw2fGokojsDgFPRBuPejBM3qTVz314HX4qqnaNKCThGNF-B2AvUN9eNvByVl8DADfoHRTxkoDWq5HX1L3JQjGjEEZNBoxIFVqlnLnFxoaoCfhQfcXJq48GIh1NAodaRgAHFr26PgAqoHAAdEMY5Qz_6k0GtUZLG0yEcXQ0nufwJuFehLpyEtGOuG9iIgYx6Lzf9M&quot;},&quot;rating&quot;:20,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;bf97ee13-755d-46c0-87ce-a9e41e912bda&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/hej-joe-rekonstrukce-skutecneho-pribehu-americkeho-letce-sestreleneho-nad-bilymi-karpaty-29-srpna-1944-vlastimil-hela/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Svět křídel&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8796129000065323365&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Dc/0MuvNB.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/svet-kridel/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8796129000065323365&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BNCJN6kS&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;89mu1Tuh&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;fc36cc9995c829da&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e6593a53&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1372374000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1505183136},&quot;docId&quot;:&quot;fc36cc9995c829da&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Farchitektnamiru.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QRTNrI5K&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Farchitektnamiru.cz%2Frekonstrukce-podkrovi&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=GAPArvcPw91e1hAuA5EBXw8DDZOu1ep80Rx38xH5u7fZJVVKohX9cBBsP4NGX0hFfQfRVjPNc6rZoXmew2uWgho1oc7mUlN32vDhCCRfoKbOxs_PXS7BaffZe_PRzd4_vvuh1kVmXfBepQL6JuC8Ss0amLm&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Obytné podkroví patří mezi jeden z nejlevnějších způsobů rozšíření užitné plochy stávající stavby. Je jedno jestli se jedná o stavbu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; podkroví | Architekt na míru&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;architektnamiru.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-podkrovi&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lQA3JAJL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;00df3512-dca4-411c-a987-d8406789d08b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1395b42f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;00df3512-dca4-411c-a987-d8406789d08b&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.uspory.cz/poptavka%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPoptavej%2B-%2Bsearch%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3D252132379&amp;c=D6AGR2QFXIH77YCTWA6VZJBZI4PR393K3AN22Q6T4X4YYU5W99MW8WAA3RQT8V8NX5GPH4SKKVX4YVTVGJEA9MNCSMAG8EWBSUY5R9YR7WSCU8XNDMTX3UFRVU74KMJKUCS3X3WYFFE76U9EAKA8ZXQTMTJB5M9729AFPUPB6DQYWTEFJSS5QUKHM778WV6XZ22DTFPC58D6IAUVPK7K3E2XXKR8VPI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Poptavej+-+search&amp;utm_content=rekonstrukce&amp;utm_term=252132379&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ušetříte i 30 % z ceny zakázky. Poptejte řemeslníka.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:65418541,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; ve vašem kraji&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;ušetřete až 30 %&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:252132379,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:1844753337},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:252132379},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nzVkRIxW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;key&quot;:&quot;P0t2QeQRt5IhCXVUHKnLUg&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;wiki-alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0qTgJjwj&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;wiki-alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;title&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LVJ3GdMB&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rekonstrukce domu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rekonstrukce domu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O07LJFWw&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v3JOWxKb&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;wiki-general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;title&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MsjtJJG5&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a646jWwG&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;koupelna rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;koupelna rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OY35KEFQ&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;bytové jádro rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;bytové jádro rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pDePFnP8&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FSAXHWFK&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;cinZblkd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e6593a53&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:15000000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SfuDCicj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4c34af56&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:100000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HOEwDROB&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;DJSVw5Tj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e6593a53&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7jsXfQhl&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;queryEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.3.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async=""></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(b.originalException||b.syntheticException)},0),a.exception){var c=window.rendererErrorFilters,d=a.exception.values;if(d.length&&c)for(var e=0;e<d.length;e++)for(var f=0;f<c.length;f++)if(c[f](d[e]))return null;a.exception.values=d.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse('{"init":{"release":"renderer@c6323fb8e","environment":"production"},"tags":{"hardware":"desktop","query":"rekonstrukce"},"rid":"4hVMfsIJ4L4IsJbRWPLE"}')) </script></body> </html><sklikReklama_179> <sklikReklama_60927>