rekonstrukce koupelny v panelßku

REKONSTRUKCE KOUPELNY DO 7 DN┘ !!!

volejte:       +420 777 086 752
www:             www.rekonstrukcejader.webnode.cz

 

Rekonstrukce koupelny v panelovÚm bytý do 7 dn¨. ZednickÚ, instalatÚrskÚ, obkladaŔskÚ i elektrikß°skÚ prßce provßdÝme s vlastnÝmi pracovnÝky, a tak nemßme ×ßdnÚ mimo°ßdnÚ ŔasovÚ prodlevy.
Rekonstrukce bytovÚho jßdra vßm zajistÝ nejen vÝce prostoru, ale p°edevÜÝm mo×nost vybavit a p°estavýt koupelnu podle vaÜich p°edstav. Samotnß rekonstrukce p°itom m¨×e břt relativný rychlß a bezproblÚmovß. ZajiÜŁujeme kompletnÝ Rekonstrukci bytovÚho jßdra i p°estavbu koupelen a socißlnÝho za°ÝzenÝ.

Rekonstrukci bytovÚho jßdra se rozumÝ vytvo°enÝ - vyzdýnÝ vnit°nÝ stýny jßdra, polo×enÝ obklad¨ , podlahovÚ krytiny a pochopitelný ukotvenÝ a napojenÝ vany, stejný umyvadla a toalety. Pro dva °emeslnÝky je to prßce na cca na 5-7 pracovnÝch dnÝ. Cena realizace se nedß zobecnit, velmi zhruba Vßs ale novÚ jßdro vyjde cca na 100 000,-KŔ . Vřslednß cena m¨×e břt ni×ÜÝ, zßle×Ý na velikosti koupelny a vřbýru vybavenÝ.

Mßme profesionßlnÝ p°Ýstup k zßkaznÝkovi spoŔÝvajÝcÝ p°edevÜÝm ve vysokÚ kvalitý slu×eb a dodr×ovßnÝ termÝn¨.
Reklama zdarma, zvřÜenÝ nßvÜtývnosti

rekonstrukce koupelny v panelovÚm bytý, rekonstrukce koupelny, rekonstrukce koupelny bez bourßnÝ, rekonstrukce koupelny do 14 dn¨, koupelny v panelovÚm bytý, koupelny v panelßku, koupelny v bytý, rekonstrukce koupelny v bytý, rekonstrukce koupelny a kuchyný, rekonstrukce kuchyný, rekonstrukce kuchyný v bytý, rekonstrukce kuchyný v panelovÚm bytý, rekonstrukce kuchyný v panelßku, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.192a42730e.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); (function(){ if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(["/re/js/vendor~app.bundle.f6171f943f.js","/re/js/app.bundle.2736710a6d.js"],'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, }) } loadjs.ready('appPreload',function(){ if(window.loadPerformance){window.loadPerformance.addOnLoadTimed('preloadReady');} }) })(); var ENV='production'; </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.ef33cc53ee.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title){window.location.pathname='/streamerror500.html';} },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>rekonstrukce ÔÇô Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pom┼»┼żeme V├ím naj├şt to, co hled├íte. V ─îech├ích i v zahrani─Ź├ş. Na webov├Żch str├ínk├ích, v obr├ízc├şch, ve vide├şch i v dokumentech. ─îesk├Ż vyhled├íva─Ź Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT;dotBig(e);var f=e._addGeometry,g=e._addCommon,i=e._getDataElm,j=e._mousedown,k=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?i.call(this,a,b,c,d):[]},l=function _addGeometry(a){var b=this;if(f.call(b,a),a.d.elm){for(var g,h,j=[],k={},l=a.d.elm.split(","),m=0;m<l.length;m++)if(g=l[m],h=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),h){var n=h.parentElement?h.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{n=JSON.parse(n)}catch(a){n=null}if(n&&"rid"in n){var o=n.rid;-1===j.indexOf(o)&&(j.push(o),k[o]=[]),k[o].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var p={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,h,p),"reporter_name"in p.d&&(e.hit("event",p),window.SmartlookWrapper)){var q=JSON.parse(p.d);void 0===q.element_index&&(void 0!==q.reporter_pos&&(q.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",q))}}if(0<j.length)for(var m=0;m<j.length;m++){if(0==m){a.d.rid=j[m],a.d.elm=k[j[m]].join(",");continue}var d={};for(var r in a.d)d[r]=a.d[r];d.rid=j[m],d.elm=k[j[m]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},m=function _addCommon(a){if(g.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},n=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement;b&&b!==document;){if("function"==typeof b.hasAttribute&&b.hasAttribute("data-dot-ignore"))return;b=b.parentElement}j.call(this,a)};e._getDataElm=k,e._addGeometry=l,e._addCommon=m,e._mousedown=n}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(!(0<arguments.length))throw new Error("Missing method to call");else if(window.DOT){var a=arguments[0];if(a&&a in window.DOT){var b=window.DOT[a];if("function"==typeof b){for(var c=[],d=1,e=arguments.length;d<e;d++)c.push(arguments[d]);return b.apply(window.DOT,c)}throw new Error("window.DOT['"+a+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+a+"'] is undefined")}}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.Tooltip-wrapper._573ab3,.Tooltip-wrapper ._573ab3{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._3482f1,.Tooltip-wrapper ._3482f1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%}.Tooltip-wrapper._3482f1 svg,.Tooltip-wrapper ._3482f1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper.a24101,.Tooltip-wrapper .a24101{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:unset;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 h4,.Tooltip-wrapper .a24101 h4{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul,.Tooltip-wrapper .a24101 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper .a24101 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li svg,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem;height:3.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#0645ad;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}._093c71:visited{color:#7b009d}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:0;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} .Mada95d1921{display:inline-block;width:4.8rem;height:1.5rem;margin-top:.3rem;margin-bottom:.2rem;position:absolute} .Mebe7e9629b{display:table;width:100%;width:auto;list-style-type:none;table-layout:fixed;float:right;padding:0;margin:0}.M79dd56d3b8,.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99{display:table-cell;vertical-align:top;width:4rem;text-align:center;box-sizing:content-box;padding-right:0}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:link,.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:visited{text-decoration:none}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:focus,.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:hover{text-decoration:underline}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:visited{color:#7b009d;color:#0645ad}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:first-child{padding-right:1.6rem}.Mebe7e9629b .Ma796a89d1c{display:block}.Mebe7e9629b .M291c8550d0{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;margin:.6rem auto .2rem;color:#0645ad}@media screen and (min-width:48.000em){.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99{padding-right:1.2rem}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99:first-child{padding-right:2.4rem}.Mebe7e9629b{width:11.6rem}.Mebe7e9629b .Ma326cc2a99{width:4rem}.Mebe7e9629b .M291c8550d0{margin-top:0;margin-bottom:.8rem}} .M3ed0b9fc14{margin-bottom:3.2rem}.M3ed0b9fc14 h3{font-weight:400;margin:0}.M3ed0b9fc14 a{max-width:100%}.M3ed0b9fc14 a,.M3ed0b9fc14 a:focus,.M3ed0b9fc14 a:hover,.M3ed0b9fc14 a:link,.M3ed0b9fc14 a:visited{text-decoration:none}.M3ed0b9fc14 a:visited *{color:#7b009d}.M3ed0b9fc14 a:visited .M030ffef7ed *{color:unset}.M3ed0b9fc14 a:hover~a .M38a3198fc5{text-decoration:underline}.Mcd46da2a60{padding:1.6rem 1.6rem 1.4rem;border-radius:.8rem;margin:0 0 .8rem -1.6rem;border:none;box-shadow:0 1px 8px -1px rgba(0,0,0,.28)}.Mcd46da2a60:after,.M8f297402d8:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.M3ed0b9fc14>a,.M3ed0b9fc14>a:focus,.M3ed0b9fc14>a:hover,.M3ed0b9fc14>a:link,.M3ed0b9fc14>a:visited{text-decoration:none}.M3ed0b9fc14>a:hover .M38a3198fc5{text-decoration:underline}.M9971601a09 img{-o-object-fit:cover;object-fit:cover;z-index:-1;margin-top:.4rem}.M7767eb6e8c,.M9971601a09 img{position:relative;height:7.4rem;width:7.4rem;overflow:hidden;border-radius:.4rem}.M7767eb6e8c{margin-left:1.6rem;float:right;z-index:0}.M6e54da85b1{position:absolute;top:0;right:0;left:0;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,transparent,rgba(0,0,0,.5))}.M6e54da85b1 span{color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;pointer-events:none}.M38a3198fc5{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.M38a3198fc5:link,.M38a3198fc5:visited{text-decoration:none}.M38a3198fc5:focus,.M38a3198fc5:hover{text-decoration:underline}.Mcd46da2a60 .M38a3198fc5{color:#005ad5;font-size:1.6rem;line-height:2rem;padding:1.2rem 0 .8rem}.M8f297402d8 .M38a3198fc5{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem}.Ma4e69ad865{color:grey;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.M25f641fa02{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.M030ffef7ed{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.Me31f8a8d07{width:1.6rem;height:1.6rem;margin-right:.8rem;background-size:contain;background-repeat:no-repeat;background-position:50%}.M030ffef7ed cite{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;font-style:normal}.Mcd46da2a60 .M030ffef7ed cite{color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-height:1.6rem}.Mcd46da2a60 .M030ffef7ed cite small{color:grey;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.M8f297402d8 .M030ffef7ed cite{color:green;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;max-height:2.4rem}.M8f297402d8 .M030ffef7ed cite small{color:#00a000;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Md69005cc35{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;word-break:break-word}.Mcd46da2a60 .Md69005cc35{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.M8f297402d8 .Md69005cc35{color:#51575b;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.M5b9ed19405{border-top:.1rem solid #eee;padding-top:1rem;margin-top:1rem}.Md3365761f6{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.Md3365761f6:link,.Md3365761f6:visited{text-decoration:none}.Md3365761f6:focus,.Md3365761f6:hover{text-decoration:underline}.Mf520942052{display:inline-block;vertical-align:text-bottom;width:1.6rem;height:1.6rem;background-color:transparent;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain;background-image:url(/re/media/ico-phone-blue-light.48213fa80f.svg);-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.Ma92c8cda53{margin-left:.8rem;color:#005ad5;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.M68b4092403,.M825ebb4ce3{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0;white-space:nowrap}.M68b4092403 li,.M825ebb4ce3 li{list-style:none}.M68b4092403 a,.M825ebb4ce3 a{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.M68b4092403 a:link,.M68b4092403 a:visited,.M825ebb4ce3 a:link,.M825ebb4ce3 a:visited{text-decoration:none}.M68b4092403 a:focus,.M68b4092403 a:hover,.M825ebb4ce3 a:focus,.M825ebb4ce3 a:hover{text-decoration:underline}.Mcd46da2a60 .M68b4092403 a,.Mcd46da2a60 .M825ebb4ce3 a,.M8f297402d8 .M68b4092403 a,.M8f297402d8 .M825ebb4ce3 a{color:#0922ac;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.M68b4092403 a b,.M825ebb4ce3 a b{font-weight:400}.M68b4092403{margin:0;max-height:2rem}.M825ebb4ce3{margin:.4rem 0 0}.M8f297402d8 .M825ebb4ce3{margin-left:.8rem}.M8f297402d8 .M825ebb4ce3 li a{color:#0922ac;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.M825ebb4ce3 li{-webkit-flex-basis:50%;flex-basis:50%;max-width:50%}.Mcd46da2a60.Me176f13fa3 .M030ffef7ed cite,.Mcd46da2a60.Me176f13fa3 .M030ffef7ed cite small,.Mcd46da2a60.M25d752339d .M030ffef7ed cite,.Mcd46da2a60.M25d752339d .M030ffef7ed cite small,.Mcd46da2a60.M576b65ef89 .M030ffef7ed cite,.Mcd46da2a60.M576b65ef89 .M030ffef7ed cite small{color:green}.Mcd46da2a60.Me176f13fa3 .M38a3198fc5{padding:0}.Mcd46da2a60.Me176f13fa3 .M030ffef7ed{padding:.8rem 0}.Mcd46da2a60.M3ed0b9fc14 .Meca884ba61>div{margin-top:0}@media screen and (min-width:48.000em){.M9971601a09 img{height:6.4rem;width:8.8rem}.M8f297402d8 .M9971601a09 img{width:9.6rem;height:6rem}.M7767eb6e8c{height:6.4rem;width:8.8rem}.M8f297402d8 .M7767eb6e8c{width:9.6rem;height:6rem}.M38a3198fc5{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;max-width:100%}.Mcd46da2a60 .M38a3198fc5{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem;max-height:3.8rem}.Mcd46da2a60 .Md69005cc35{line-height:2.2rem}.M68b4092403,.M825ebb4ce3{-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;overflow:hidden}.M68b4092403 li:not(:first-of-type):before{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#0645ad;margin:0 .8rem;font-size:1rem;line-height:2rem;content:"\2022"}.M68b4092403 li:not(:first-of-type):before:visited{color:#7b009d}}@media not screen and (min-width:48.000em){.M3ed0b9fc14 a:active,.M3ed0b9fc14 a:focus{outline:none}.M3ed0b9fc14 a:active *,.M3ed0b9fc14 a:focus *{text-decoration:underline}.Mcd46da2a60{margin-left:-2.8rem}.M3ed0b9fc14>a:active,.M3ed0b9fc14>a:focus{outline:none}.M3ed0b9fc14>a:active *,.M3ed0b9fc14>a:focus *{text-decoration:underline}.Mb6273d5442,.Mb6273d5442 img,.Mb206e6961f,.Mb206e6961f img{height:7.4rem;width:13rem}.M68b4092403 a:active,.M68b4092403 a:focus,.M825ebb4ce3 a:active,.M825ebb4ce3 a:focus{outline:none}.M68b4092403 a:active *,.M68b4092403 a:focus *,.M825ebb4ce3 a:active *,.M825ebb4ce3 a:focus *{text-decoration:underline}.Mcd46da2a60 .M68b4092403 a,.Mcd46da2a60 .M825ebb4ce3 a{color:#005ad5}.Mcd46da2a60 .M68b4092403{clear:both;overflow:auto;max-height:unset;margin:0 -3.2rem -1rem;padding-top:1.2rem;padding-bottom:1rem}.Mcd46da2a60 .M68b4092403 li a{display:inline-block;padding:1rem 1.2rem;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;margin-right:.8rem;background-color:#fff}.Mcd46da2a60 .M68b4092403 li:first-of-type{padding-left:3.2rem}.Mcd46da2a60 .M68b4092403 li:last-of-type{padding-right:3.2rem}.Mcd46da2a60 .M68b4092403 li:last-of-type a{margin-right:0}.M825ebb4ce3{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.M825ebb4ce3 li{max-width:100%}.M825ebb4ce3 li a{display:block}.M825ebb4ce3 li:not(:last-of-type) a{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:1rem 0}.M825ebb4ce3 li:not(:only-of-type):last-of-type a{padding-top:1rem}.Mdf7508b5f1{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.Mdf7508b5f1 li{max-width:50%}.Mdf7508b5f1 li:nth-of-type(odd){padding-right:1rem}.Mdf7508b5f1 li a{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:1rem 0;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden}.M0df1bd5c2c li:last-of-type a,.Mfa8d43f8a2 li:last-of-type a{padding:1rem 0 0;border-bottom:none}}.M2d5947cc30{margin-bottom:3.2rem}.M2ee94cecfc{font-weight:400}.M2d5947cc30 .Result-contentContainer{display:table;width:100%;table-layout:fixed}.Mfc95c1d219{float:right;width:8rem}.M7a8a60a25e,.M800c49ad0a,.Mdd0d815dff{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.Mdd0d815dff span,.M800c49ad0a span{display:inline-block;white-space:nowrap}.Mdd0d815dff span:after,.M800c49ad0a span:after{display:inline;content:"\2219";padding:0 .4rem}.Mdd0d815dff span:last-child:after,.M800c49ad0a span:last-child:after{display:none}.Mdd0d815dff{}.M868692346e{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.Mc4e71c8413{width:.8rem;margin-right:.8rem;color:#888}@media screen and (min-width:48.000em){.M2d5947cc30.Result.Result--organic .Result-title,.M2d5947cc30.Result.Result--organic .Result-title-link{white-space:normal;max-height:4.8rem}} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2rem;height:4.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:1.2rem 2.4rem;border-radius:.4rem;border:transparent;outline:none;background-color:#c00;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,._6494be,._18b43f,.f8ff08{font-weight:400}._6494be{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}._6494be:active,._6494be:focus,._6494be:hover{text-decoration:underline}._6494be:focus,._6494be:hover{background-color:#e7edf7}._6494be:active{background-color:#dae3f3}._18b43f{background-color:#f2f6fd;color:#005ad5}._18b43f:active,._18b43f:focus,._18b43f:hover{text-decoration:underline}._18b43f:focus,._18b43f:hover{background-color:#e6effb}._18b43f:active{background-color:#d9e6f9}.afe4f1{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2);background-color:#fff;color:#000}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{background-color:#fcf2f2;color:#c00}.f8ff08:active,.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{text-decoration:underline}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#fae6e6}.f8ff08:active{background-color:#f8d9d9}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;height:4rem;padding:1rem 1.6rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem;height:5.6rem;padding:1.4rem 3.2rem}</style><script> (function(){ loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js', 'https://login.szn.cz/js/api/1.8/login.js' ], 'login-notification'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(["/re/js/firmy.bundle.b31985a964.js","/re/js/zbozi.bundle.197302d50d.js"],'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) })(); </script> </head> <body><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"rekonstrukce","loginState":"red","lsid":"142JmZ1HjAETSNB896Mx","abtest":"60/126,44/90"}, {"e0c76634fstp":"sklik/skliktoppla","e0c76634fsrp":"sklik/sklikrightpla","e0c76634fspi":"sklik_PI","e0c76634fsto":"sklik/skliktop","e0c76634fsbo":"sklik/sklikbottom","e0c76634fstn":"sklik/skliktopnav","e0c76634fore":"ftxt-organic/result","e0c76634fnre":"ftxt-news/result"});</script><div id="app-root"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="Page Page--desktop Page--isSticky"><div id="Page-header" class="Page-header"><div class="Header Header--top"><div class="Header-services"><ul class="Services"><div class="Services-left"><li class="Services-item Services-item--logo"><div class="Services-item-logoWrapper"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link is-active" href="#">Internet</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Obr├ízky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Videa</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">─îl├ínky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Firmy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Mapy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Zbo┼ż├ş</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Slovn├şk</a></li></div><div class="Services-right"><li id="login-badge" class="Services-badge" data-recording-disable="true"></li></div></ul></div><div class="Services-gradient Services-gradient--left" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Services-gradient Services-gradient--right" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Header-main"><div class="SearchForm-wrapper-empty"></div><div class="SearchForm-wrapper"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="rekonstrukce" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="rekonstrukce"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="142JmZ1HjAETSNB896Mx"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledan├Ż v├Żraz" aria-label="Vymazat hledan├Ż v├Żraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="22px" height="22px" viewBox="0 0 22 22" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><g id="Symbols" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M15.7405257,15.8475457 C12.4851874,18.8852876 7.30688509,18.7437095 4.04148072,15.4783051 C0.70700391,12.1438283 0.629906371,6.81467134 3.86927854,3.57529917 C7.1086507,0.335927005 12.4378077,0.413024544 15.7722845,3.74750135 C18.9928865,6.96810339 19.174794,12.0494724 16.2647659,15.3114775 C16.3483696,15.3266054 16.4280024,15.3656318 16.4918216,15.4294511 L21.0915248,20.0291542 C21.2628609,20.2004903 21.2605815,20.482106 21.0854803,20.6572072 C20.9155001,20.8271874 20.6291902,20.8350146 20.4574273,20.6632517 L15.8577241,16.0635486 C15.7965056,16.00233 15.7574515,15.9270328 15.7405257,15.8475457 Z M4.67557822,14.8442076 C7.64957105,17.8182004 12.4026029,17.8869631 15.2917727,14.9977933 C18.1809425,12.1086236 18.1121798,7.35559168 15.138187,4.38159885 C12.1641941,1.40760602 7.41116226,1.33884335 4.52199249,4.22801312 C1.63282272,7.11718289 1.70158539,11.8702148 4.67557822,14.8442076 Z" id="Oval-10" stroke="currentColor" fill="currentColor"></path></g></svg></button></div></form></div><div class="SearchForm-wrapper-nav" data-ribbon="56"><div class="SearchForm-wrapper-nav-left"><div class="SearchForm-wrapper-logo"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></div><div class="SearchForm-wrapper-nav-right"><div id="login-badge--sticky" class="Services-badge"></div></div></div></div></div></div><div class="Page-content"><div class="Page-content-columnLeft" data-ribbon-content="true"><div data-rid="142JmZ1HjAETSNB896Mx" class="Layout--left" data-dot="results"><div data-dot="0" data-elm="0__r0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><div class="FirmyHint1902-gradient"><ul class="FirmyHint1902-filters"><label class="FirmyHint1902-filters-button" for="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;select&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-dot-text="Otev┼Öen├ę"><div class="Feedback-section-item-input"><input type="checkbox" class="Form-checkbox" autoComplete="off" id="firmy_nyni-otevreno"/><span role="checkbox" aria-checked="false" class="Form-checkbox-label" tabindex="0" for="firmy_nyni-otevreno" id="firmy_nyni-otevreno"></span></div><span class="Feedback-section-item-label FirmyHint1902-filters-text" id="firmy_nyni-otevreno">Otev┼Öen├ę</span></label><label class="FirmyHint1902-filters-button" for="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;select&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-dot-text="Nejbli┼ż┼í├ş"><div class="Feedback-section-item-input"><input type="checkbox" class="Form-checkbox" autoComplete="off" id="firmy_nearest"/><span role="checkbox" aria-checked="false" class="Form-checkbox-label" tabindex="0" for="firmy_nearest" id="firmy_nearest"></span></div><span class="Feedback-section-item-label FirmyHint1902-filters-text" id="firmy_nearest">Nejbli┼ż┼í├ş</span></label></ul></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13233129-bamar-janovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_F/shXDJ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Bamar<div class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocen├ş 100%</title><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description">┬á(1)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a p┼Öestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Janovice</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Dle telefonick├ę domluvy</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.bamar.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13233129" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/12704040-aquasan-izolace-dobratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/m10G7m.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/mR8Bfok.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">AQUASAN IZOLACE<div class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nab├şdka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a p┼Öestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Dobratice</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.aquasan.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12704040" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/mR8Bfok.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/12858669-strechy-fides-frydek-mistek-frydek.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ONrBTKW.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/DfoBoy1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">St┼Öechy Fides<div class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a p┼Öestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Nonstop</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.strechyfides.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12858669" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/DfoBoy1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13163008-stadakor-ostrava-hrabuvka.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/jh3VTU.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/apPL7y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">STADAKOR, s.r.o.<div class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocen├ş 99.66670227050781%</title><linearGradient id="star-gradient-99-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="98%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="99%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-99-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description">┬á(60)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a p┼Öestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Ostrava, Hrab┼»vka</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Nonstop</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.stadakor.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13163008" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/apPL7y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13079080-domytom-martin-tomik-horni-tosanovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/JIXCCyx.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2PJBXzr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">DOMYTOM - Martin Tom├şk</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocen├ş 100%</title><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description">┬á(3)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytov├Żch jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Horn├ş To┼íanovice</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.domytom.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13079080" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2PJBXzr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=18.350000&amp;y=49.683300&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Dal┼í├ş firmy<!-- -->┬á<span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">N─Ťco se mi nezd├í</button></div></div><div data-dot="1" data-elm="0__r1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" title="P┼Öej├şt na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="B47WbG33"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> staveb | Miras</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="B47WbG33"><span>https://mirascz.eu/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Vylep┼íete si va┼íe bydlen├ş <b class=sec>rekonstrukc├ş</b>, d├şky kter├ę se zvedne celkov├í hodnota domu. Zam─Ť┼Öujeme se na <b class=sec>rekonstrukce</b> bytov├Żch a panelov├Żch dom┼» ─Źi podkrov├ş.</span></p></div></div></div><div data-dot="2" data-elm="0__r2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fsvetinterieru.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.svetinterieru.cz/sluzby/reseni-na-klic/rekonstrukce-bytu.html" title="P┼Öej├şt na: http://www.svetinterieru.cz/sluzby/reseni-na-klic/rekonstrukce-bytu.html" data-dot="title" data-l-id="8LA5TfPU"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> byt┼» Praha 2+1, 3+1 na kl├ş─Ź, rychle, levn─Ť&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.svetinterieru.cz/sluzby/reseni-na-klic/rekonstrukce-bytu.html" data-dot="url" data-l-id="8LA5TfPU"><span>svetinterieru.cz/sluzby/reseni-na-klic/<b class=sec>rekonstrukce</b>-bytu&hellip;</span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>P┼Öed <b class=sec>rekonstrukc├ş</b> bytu 3+1 je vhodn├ę si p┼Öedem dob┼Öe promyslet, co vlastn─Ť od p┼Öestavby o─Źek├ív├íme, co n├ím na sou─Źasn├ęm ┼Öe┼íen├ş vad├ş, co p┼Öesn─Ť bychom cht─Ťli zm─Ťnit a co nov├ęho by n├ím <b class=sec>rekonstrukce</b> m─Ťla p┼Öin├ęst nebo umo┼żnit.</span></p></div></div></div><div data-dot="3" data-elm="0__r3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fbiano.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.biano.cz/produkty/rekonstrukce" title="P┼Öej├şt na: https://www.biano.cz/produkty/rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="OONxU4wU"><span>´ŞĆ <b class=sec>Rekonstrukce</b> | Biano</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.biano.cz/produkty/rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="OONxU4wU"><span>https://biano.cz/produkty/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Vyb├şrejte z 111 746 produkt┼» v kategorii <b class=sec>rekonstrukce</b>. Nejlevn─Ťji od 5 K─Ź. ´ŞĆ Chytr├Ż n├íkup ´ŞĆ z mnoha e-shop┼» na jednom m├şst─Ť.</span></p></div></div></div><div data-dot="4" data-elm="0__r4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/ncobrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="P┼Öej├şt na Obr├ízky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">ÔÇ║</span><span class="ResultContainer-header-service">Obr├ízky.cz</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--obrazky ResultLayout--obrazkyTwoLines"><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f044e93f405fc579&amp;docId=6df739c29b00db02" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" style="width:16.0188679245283rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-0" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=f044e93f405fc579&amp;size=2" width="160.18867924528303" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=2ec10d4fba83cc5e&amp;docId=aeef7869de8682fe" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" style="width:16.0188679245283rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-1" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=2ec10d4fba83cc5e&amp;size=2" width="160.18867924528303" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f8fc992c9d7ef168&amp;docId=733fe7b6b19f0fcf" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-2" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=f8fc992c9d7ef168&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=9c10d7f6b001e1a0&amp;docId=9e10cf58eef18057" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" style="width:17.673267326732674rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-3" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=9c10d7f6b001e1a0&amp;size=2" width="176.73267326732673" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f74b3963165c8f3&amp;docId=ec04eb79a6ba280" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-4" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=0f74b3963165c8f3&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f2107cc97eaf73ad&amp;docId=c2919472f7db1daa" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-5" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=f2107cc97eaf73ad&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=d9c8b62226663dcb&amp;docId=3cbae85ca32d9feb" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" style="width:21.35149863760218rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-6" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=2" width="213.5149863760218" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=8515aca60cc7f513&amp;docId=81d5623b67a3b27c" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-7" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=8515aca60cc7f513&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7f11314634dd4091&amp;docId=bc15c9c278eff8a5" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" style="width:16.0188679245283rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-8" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=7f11314634dd4091&amp;size=2" width="160.18867924528303" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=098472f7ee0da41e&amp;docId=9692d8b77bf9d216" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" style="width:16.0188679245283rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-9" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=098472f7ee0da41e&amp;size=2" width="160.18867924528303" height="120" class="Result-image is-loading"/></a></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="P┼Öej├şt na Obr├ízky.cz" data-dot="url">Dal┼í├ş obr├ízky<!-- -->┬á<span class="ResultContainer-footer-delimiter">ÔÇ║</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">N─Ťco se mi nezd├í</button></div></div><div data-dot="5" data-elm="0__r5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" title="P┼Öej├şt na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="XpRCM3B4"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> ÔÇô Wikipedie</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="XpRCM3B4"><span>https://cs.wikipedia.org/wiki/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Pokud v├ís sem dovedl odkaz, kter├Ż by m─Ťl spr├ívn─Ť sm─Ť┼Öovat na specifick├Ż v├Żznam tohoto pojmu, m┼»┼żete Wikipedii pomoci t├şm, ┼że se vr├ít├şte na odkazuj├şc├ş str├ínku a tamn├ş odkaz oprav├şte tak, aby vedl p┼Ö├şmo na odpov├şdaj├şc├ş ─Źl├ínek.</span></p></div></div></div><div data-dot="6" data-elm="0__r6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Ffavi.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://favi.cz/produkty/kategorie/rekonstrukce-koupelny" title="P┼Öej├şt na: https://favi.cz/produkty/kategorie/rekonstrukce-koupelny" data-dot="title" data-l-id="WIGOdIuV"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> koupelny | FAVI.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://favi.cz/produkty/kategorie/rekonstrukce-koupelny" data-dot="url" data-l-id="WIGOdIuV"><span>https://favi.cz/produkty/kategorie/<b class=sec>rekonstrukce</b>-koupelny</span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Na FAVI.cz nakoup├şte v┼íechno, co pot┼Öebujete k renovaci koupelny - umyvadla, baterie, sprchov├ę kouty, vany nebo obklady a topn├ę ┼żeb┼Ö├şky. A┼ą u┼ż rekonstruujete koupelnu v panel├íku, nebo v dom─Ť, hled├íte inspiraci, nebo ten nejkr├ísn─Ťj┼í├ş kousek&hellip;</span></p></div></div></div><div data-dot="7" data-elm="0__r7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fqsystem.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.qsystem.cz/rekonstrukce-bytu.html" title="P┼Öej├şt na: http://www.qsystem.cz/rekonstrukce-bytu.html" data-dot="title" data-l-id="oMhcxZ2d"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.qsystem.cz/rekonstrukce-bytu.html" data-dot="url" data-l-id="oMhcxZ2d"><span>qsystem.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b>-bytu.html</span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Samoz┼Öejm─Ť lze dohodnou i jin├ę podm├şnky, pokud je ┼Öe┼íen├ş financov├ín├ş <b class=sec>rekonstrukce</b> pomoc├ş t┼Öeba dal┼í├şho ├║v─Ťru, kdy mus├ş odhadce ur─Źit cenu bytu po <b class=sec>rekonstrukci</b> atd. Lze se s n├ími v┼íem dohodnout, proto┼że jedn├íme ÔÇ×f├ęrov─ŤÔÇť a v├şme, ┼że vy chcete&hellip;</span></p></div></div></div><div data-dot="8" data-elm="0__r8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="http://videa.seznam.cz/?q=rekonstrukce#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="P┼Öej├şt na Videa" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">ÔÇ║</span><span class="ResultContainer-header-service">Videa</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=4brcpzpBtAA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=4brcpzpBtAA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4brcpzpBtAA" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">29.10.2016</span><span class="Result-image-description">00:58</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=4brcpzpBtAA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=7dDo9EIi6iA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20m%C3%ADru%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=7dDo9EIi6iA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20m%C3%ADru%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny na m├şru - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7dDo9EIi6iA" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">25.06.2016</span><span class="Result-image-description">02:19</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny na m├şru - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=7dDo9EIi6iA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20m%C3%ADru%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny na m├şru - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce panel├íkov├ę kuchyn─Ť - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8_CkszOOENE" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">01.04.2017</span><span class="Result-image-description">00:44</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce panel├íkov├ę kuchyn─Ť - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce panel├íkov├ę kuchyn─Ť - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny na kl├ş─Ź - www.koupelny-vala.cz - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHW9Af0KqreQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">19.05.2013</span><span class="Result-image-description">03:03</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny na kl├ş─Ź - www.koupelny-vala.cz - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny na kl├ş─Ź - www.koupelny-vala.cz - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=uxpxDeR3wjE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytov%C3%A9ho%20j%C3%A1dra%20bez%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=uxpxDeR3wjE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytov%C3%A9ho%20j%C3%A1dra%20bez%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytov├ęho j├ídra bez bour├ín├ş - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuxpxDeR3wjE" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">09.11.2018</span><span class="Result-image-description">11:51</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytov├ęho j├ídra bez bour├ín├ş - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=uxpxDeR3wjE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytov%C3%A9ho%20j%C3%A1dra%20bez%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytov├ęho j├ídra bez bour├ín├ş - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:5,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce hrad┼» I. - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg8dsho8wLog" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">02.02.2010</span><span class="Result-image-description">05:11</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce hrad┼» I. - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce hrad┼» I. - YouTube</a></h3></div></div></div></div></div><div data-dot="9" data-elm="0__r9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fxmal.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.xmal.cz/rekonstrukce" title="P┼Öej├şt na: https://www.xmal.cz/rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="j18YBDmp"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> | Xmal Plze┼ł</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.xmal.cz/rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="j18YBDmp"><span>https://xmal.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Kompletn├ş <b class=sec>rekonstrukce</b> pro Plze┼ł a okol├ş. Prov├íd├şme p┼Öestavby i rekonstrukce byt┼», dom┼», podkrov├ş i chalup. Rekonstrukce interi├ęr┼» kvalitn─Ť a se z├írukou.</span></p></div></div></div><div data-dot="10" data-elm="0__r10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Finfoz.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.infoz.cz/rekonstrukce/" title="P┼Öej├şt na: https://www.infoz.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="pzs3RYIO"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> | Slovn├şk ciz├şch slov infoz.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.infoz.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="pzs3RYIO"><span>https://infoz.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Co znamen├í podstatn├ę jm├ęno <b class=sec>rekonstrukce</b>? V├Żznam slova rekonstrukce ve slovn├şku ciz├şch slov v─Źetn─Ť p┼Öeklad┼» do angli─Źtiny, nem─Źiny, francouz┼ítiny, ital┼ítiny, ┼ípan─Ťl┼ítiny, ru┼ítiny a pol┼ítiny.</span></p></div></div></div><div data-dot="11" data-elm="0__r11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fliving.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.living.cz/rekonstrukce/" title="P┼Öej├şt na: https://www.living.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="fO80ykCF"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> | Living.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.living.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="fO80ykCF"><span>https://living.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Chyst├íte se na <b class=sec>rekonstrukce</b> domu ─Źi bytu? Hled├íte vhodnou inspiraci a dobr├ę n├ípady? Na na┼íem webu naleznete nespo─Źet zaj├şmav├Żch ─Źl├ínk┼» a rozs├íhlou fotogalerii.</span></p></div></div></div><div data-dot="12" data-elm="0__r12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="ResultContainer ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="ResultContainer-header"><a class="ResultContainer-header-query" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=60%2F126%2C44%2F90&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" title="P┼Öej├şt na Zbo┼ż├ş.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">ÔÇ║</span><span class="ResultContainer-header-service">Zbo┼ż├ş.cz</span></div><div><div class="BoxWithShadow ZboziProductList-offer" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-22-554-1000-22-055100-r0-10/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=60%2F126%2C44%2F90&amp;utm_term=korado-radik-klasik-r-22-554-%2F-1000-22-055100-r0-10&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082961/img/92/699x555_88SH48.jpg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-22-554-1000-22-055100-r0-10/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=60%2F126%2C44%2F90&amp;utm_term=korado-radik-klasik-r-22-554-%2F-1000-22-055100-r0-10&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Korado Radik Klasik R 22 554 / 1000 22-055100-R0-10</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Model Radik Klasik - R je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso v proveden├ş Klasik upraven├ę pro rychlou n├íhradu ─Źl├ínkov├Żch litinov├Żch nebo ocelov├Żch radi├ítor┼» s p┼Öipojovac├ş rozte─Ź├ş 500 mm. V├Ż┼íka H = 554 mm zaru─ŹujeÔÇŽ</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">1 802 ÔÇô 2 420 K─Ź</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>v 8 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-22-554-1000-22-055100-r0-10/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=60%2F126%2C44%2F90&amp;utm_term=korado-radik-klasik-r-22-554-%2F-1000-22-055100-r0-10&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="Related-header"><h3 class="Related-header-title">Podobn├ę produkty</h3></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-21-21055140-r0-0010/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=60%2F126%2C44%2F90&amp;utm_term=korado-radik-klasik---r-21-21055140-r0-0010&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Korado Radik Klasik - R 21 21055140-R0-0010" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DU/kUyYPT.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-21-21055140-r0-0010/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=60%2F126%2C44%2F90&amp;utm_term=korado-radik-klasik---r-21-21055140-r0-0010&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Korado Radik Klasik - R 21 21055140-R0-0010</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">325 ÔÇô 2 357 K─Ź</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 6 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-22-554-600-22-055060-r0-10/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=60%2F126%2C44%2F90&amp;utm_term=korado-radik-klasik-r-22-554-%2F-600-22-055060-r0-10&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Korado Radik Klasik R 22 554 / 600 22-055060-R0-10" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082888/img/93/699x555_gVjH9h.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-22-554-600-22-055060-r0-10/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=60%2F126%2C44%2F90&amp;utm_term=korado-radik-klasik-r-22-554-%2F-600-22-055060-r0-10&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Korado Radik Klasik R 22 554 / 600 22-055060-R0-10</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">1 328 ÔÇô 1 784 K─Ź</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 12 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-22-554-700-22-055070-r0-10/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=60%2F126%2C44%2F90&amp;utm_term=korado-radik-klasik-r-22-554-%2F-700-22-055070-r0-10&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Korado Radik Klasik R 22 554 / 700 22-055070-R0-10" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082961/img/60/699x555_BmOwn1.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-22-554-700-22-055070-r0-10/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=60%2F126%2C44%2F90&amp;utm_term=korado-radik-klasik-r-22-554-%2F-700-22-055070-r0-10&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Korado Radik Klasik R 22 554 / 700 22-055070-R0-10</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">1 446 ÔÇô 1 942 K─Ź</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 12 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=60%2F126%2C44%2F90&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Dal┼í├ş v├Żrobky<!-- -->┬á<span class="ResultContainer-footer-delimiter">ÔÇ║</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">N─Ťco se mi nezd├í</button></div></div><div data-dot="13" data-elm="0__r13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="Result M2ee94cecfc Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fprofijadra.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.profijadra.cz/rekonstrukce" title="P┼Öej├şt na: https://www.profijadra.cz/rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="ct9TWTBp"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> | Profi J├ídra</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.profijadra.cz/rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="ct9TWTBp"><span>https://profijadra.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Profesion├íln├ş a kvalitn├ş <b class=sec>rekonstrukce</b> byt┼», bytov├Żch jader, koupelen a interi├ęr┼»</span></p></div></div></div><div data-dot="14" data-elm="0__r14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="Result M2d5947cc30 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search" data-dot="title" data-l-id="jFjBwPbf">Sh├ín├şte <b>rekonstrukci</b>? | Najd─Ťte ov─Ť┼Öenou firmu v okol├ş</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search" data-dot="url" data-l-id="jFjBwPbf">poptavej.cz/<b>rekonstrukce</b></a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="M7a8a60a25e"><span>Zadejte si zdarma popt├ívku a z├şskejte skv─Ťl├ę nab├şdky do emailu!</span></p><p class="M868692346e"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="Mc4e71c8413"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>┼átef├ínikova 18/25, Praha</span></p></div></div></div><div data-dot="15" data-elm="0__r15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="Result M2d5947cc30 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=http://www.uspory.cz/poptavka&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.uspory.cz/poptavka" data-dot="title" data-l-id="qHNx1kYF"><b>Rekonstrukce</b> ve va┼íem kraji | u┼íet┼Öete a┼ż 30 %</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.uspory.cz/poptavka" data-dot="url" data-l-id="qHNx1kYF">uspory.cz/poptavka</a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="M7a8a60a25e"><span>U┼íet┼Ö├şte i 30 % z ceny zak├ízky. Poptejte ┼Öemesln├şka.</span></p></div></div></div><div data-dot="16" data-elm="0__r16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="Result M2d5947cc30 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=http://www.nonstop-opravy.cz/sluzby/sluzba-2/&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.nonstop-opravy.cz/sluzby/sluzba-2/" data-dot="title" data-l-id="rg28iaHD">Hav├írie elektroinstalac├ş | 24h denn─Ť 365 dn├ş v roce</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.nonstop-opravy.cz/sluzby/sluzba-2/" data-dot="url" data-l-id="rg28iaHD">nonstop-opravy.cz</a></div><div class="Mada95d1921"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/e0c76634f.d57e917f6e.svg#e0c76634f.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="M7a8a60a25e"><span>Nab├şz├şme nonstop instalace a opravy elektroinstalac├ş. Oblast Brno!</span></p><p class="M868692346e"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="Mc4e71c8413"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>V├şde┼łsk├í 271/62, Brno</span></p></div></div></div><div data-dot="17" data-elm="0__r17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;}"><div class="RelatedResults" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="RelatedResults-title">Souvisej├şc├ş dotazy</h4><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=142JmZ1HjAETSNB896Mx" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">pr├ívn├ş pojmy</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=142JmZ1HjAETSNB896Mx" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">pam├ítkov├í p├ę─Źe</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=rekonstrukce%20domu&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=142JmZ1HjAETSNB896Mx" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">rekonstrukce domu</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=142JmZ1HjAETSNB896Mx" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">ok├íl rekonstrukce</a></li></ul><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=142JmZ1HjAETSNB896Mx" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">projektov├ín├ş staveb</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=142JmZ1HjAETSNB896Mx" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">mysl├şk rekonstrukce</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=koupelna%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=142JmZ1HjAETSNB896Mx" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">koupelna rekonstrukce</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=bytov%C3%A9%20j%C3%A1dro%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=142JmZ1HjAETSNB896Mx" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">bytov├ę j├ídro rekonstrukce</a></li></ul></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty">┬á</li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=142JmZ1HjAETSNB896Mx&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=142JmZ1HjAETSNB896Mx&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=142JmZ1HjAETSNB896Mx&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=142JmZ1HjAETSNB896Mx&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=142JmZ1HjAETSNB896Mx&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=142JmZ1HjAETSNB896Mx&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=142JmZ1HjAETSNB896Mx&amp;from=10" title="Dal┼í├ş strana"></a></li></ul></div><div class="Page-content-columnRight"></div></div><div class="Page-footer"><div class="Footer" data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">P┼Öi pokusu o sd├şlen├ş polohy do┼ílo k chyb─Ť</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">V├şce informac├ş</a></div><ul class="Footer-links"><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">N├ípov─Ťda</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana ├║daj┼»</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/stats?q=rekonstrukce">Statistika hledanosti</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/pridej-stranku">P┼Öidat str├ínku do hled├ín├ş</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na slu┼żby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">V├şce o upout├ívk├ích</button></div><p class="Footer-copyright">┬ę 1996ÔÇô2020 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _0c0667" type="button">Zp─Ťtn├í vazba</button></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=rekonstrukce&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=142JmZ1HjAETSNB896Mx" width="1" height="1" alt=""/><div class="DebugAbTest">60/126,44/90</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku%3Fin%3Dsklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DStavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_search%26utm_content%3DShanite%2Brekonstrukci%3F%26utm_term%3Drekonstrukce&c=NEF5X29W6ECD97EFCXHNG3ZHBTN42MM5HTTZPJ2VYDEYXQBSMIVQTN6NT7A5JJS34ZJSKR2PRBGH36EBHYSVFESWTXUDNDC6T5HHX3ZJMYNT2KRTMWX97GI2HMG3GNWB7GBIH58GDGSQINX53GW69IW2NSGHZNZ63U84ACX4NR3TEE76UW5WNRF96VKAJ8ZCFGDN7Q9TTWXC6FAUA9UFJUNU4GJIYTB27ZR86AHD9Q3Q5JU6Y7YMS":"jFjBwPbf","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.uspory.cz/poptavka%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPoptavej%2B-%2Bsearch%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3D252132379&c=W2B4MABDH8YYJHBYSZHUGU5NMF9HEQQ4YQFNI77KVYTQE83TVH2B524M3AJE3AW94RUFSWM3B5R3WD4IX62EWVBAZNS33AIPQRQXJCN6XQ85MAI5MN6ZRWVUVWXJJGTTUYTQFJTFY9GSBF93VDC7WVUTNHPEARZM693R6HU8F25YQJDNEK8EC879R5VBV87RD6TVZZHJWWD6QQTNT5ZVVKGUP67WBVA9TUBJJYAI899H5SDTM2R27WUAY4TNDINM":"qHNx1kYF","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.nonstop-opravy.cz/sluzby/sluzba-2/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DStavebn%25c3%25ad%2Brekonstrukce%26utm_content%3DHav%25c3%25a1rie%2Belektroinstalac%25c3%25ad&c=E6N4WIMY9H8KQQBWRVY5BG97EU49P7D992DKAY6RYHQYQXP5Q594HM2DGCWRBWV5GZDV6AB22YGWBPZTN3T2M58TKF59CSK54FYJGN979MCIX8KYTBT8QXFJNIR7UW5ADX6HC4U2XGY2WJADMKI8K3QP3U4XVB9HEZBBZ9JGW95GY5TYJG53Q6A2YJYFWYZTFX2RUGIW62WWVES22TNG8CU4RX5NKEI6GT5VN6YQCSXWT2RG37RX8":"rg28iaHD"}) </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;featureFlags&quot;:[&quot;organicabtest_2007223_19_19&quot;],&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isSearchPage&quot;:true,&quot;isClient&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.51663225125205,&quot;pageContentWidth&quot;:1920,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs2&quot;},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;requestTime&quot;:1596824372095,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;userInteraction&quot;:0,&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;&quot;,&quot;freshness&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:0},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;error&quot;:{},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}}},&quot;data&quot;:{&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:60,&quot;groupId&quot;:126,&quot;groupName&quot;:&quot;taky-a&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;utc1ZyAW&quot;},{&quot;abTestId&quot;:44,&quot;groupId&quot;:90,&quot;groupName&quot;:&quot;shopping-d&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PM8rZC16&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;8734fb9d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otev┼Öen├ę&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wXfqiCst&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Nejbli┼ż┼í├ş&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mOGxIzd7&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:75,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:49.6833,&quot;longitude&quot;:18.35,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;535&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73911&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Janovice 535, 739 11 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Janovice 535&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uRIOaDX5&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.61545302801129,&quot;gps_longitude&quot;:18.412495437138997,&quot;group_id&quot;:12932276,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wXqod2Un&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CD37dBvR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hvyOSRg5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7zPaRCMO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JY1ipKML&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AT4kNPyo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CPz252A4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;El4D4FEE&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:74115929,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_F/shXDJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_F/shXDJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_F/shXDJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_F/shXDJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_F/shXDJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Eq3XD6SN&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13233129,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T0IbDQwm&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VhJwTXDx&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rffVllub&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3881867,&quot;title&quot;:&quot;Bamar&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bamar.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13233129&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13233129-bamar-janovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.412495&amp;y=49.615453&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bamar.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T3KrcToE&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;44&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73951&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobratice 44, 739 51 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobratice 44&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VlVAlfkx&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.663055419921875,&quot;gps_longitude&quot;:18.48919677734375,&quot;group_id&quot;:12704040,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/mR8Bfok.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/mR8Bfok.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o42xSfQp&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C3Mo3nOC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C2HGJl6k&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;15DWcqfy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NjumGSqP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iDsC0Rk1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XFtiHruF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9i5eHQBw&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:1582239,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/m10G7m.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/m10G7m.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/m10G7m.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/m10G7m.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/m10G7m.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HT3NuhYZ&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12704040,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wBfRVdgX&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NsJRUIRU&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3731953,&quot;title&quot;:&quot;AQUASAN IZOLACE&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.aquasan.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12704040&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12704040-aquasan-izolace-dobratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.489197&amp;y=49.663055&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.aquasan.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e7JUcH1b&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3092&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Jana ─îapka&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73801&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Jana ─îapka 3092, 738 01 Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Jana ─îapka 3092, Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KEbNCzTr&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.6794548034668,&quot;gps_longitude&quot;:18.366788864135742,&quot;group_id&quot;:12858669,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/DfoBoy1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/DfoBoy1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hSj3W6Jr&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6hdF3Pz1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BSyk7tjt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LMFMobSk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Skuwv2DY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YEVQMhrE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8Ow60qkb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CpYgHFFt&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ONrBTKW.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ONrBTKW.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ONrBTKW.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ONrBTKW.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ONrBTKW.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qyFqASeI&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12858669,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VKqCxNx7&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0OZhJnbS&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3844824,&quot;title&quot;:&quot;St┼Öechy Fides&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.strechyfides.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12858669&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12858669-strechy-fides-frydek-mistek-frydek.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.366789&amp;y=49.679455&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.strechyfides.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6yEuOhjO&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Ostrava, Hrab┼»vka&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;550/50&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Ostrava-Jih&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Ostrava&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Hasi─Źsk├í&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hrab┼»vka&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;70030&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Hasi─Źsk├í 550/50, 700 30 Ostrava, Hrab┼»vka&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Hasi─Źsk├í 550/50, Ostrava&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:99.66670227050781,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.3333333333333333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;79pXk3B4&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.3333333333333333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ph44ch1r&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.3333333333333333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CTXkNTod&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.79247553804202,&quot;gps_longitude&quot;:18.260654137312333,&quot;group_id&quot;:1347944,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/apPL7y.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/apPL7y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G58qdCUF&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;URPhLC02&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;txVVOjW7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ufhcTmUz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1SV5eTqS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pH8MOcUF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MtJojTiI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rHApho1z&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:28610077,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/jh3VTU.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/jh3VTU.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/jh3VTU.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/jh3VTU.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/jh3VTU.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;l9Vz2Oqa&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13163008,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZySb6GWv&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ilznV40L&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NbyqlCiX&quot;}],&quot;review_count&quot;:60,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2211454,&quot;title&quot;:&quot;STADAKOR, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stadakor.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13163008&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13163008-stadakor-ostrava-hrabuvka.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.260654&amp;y=49.792476&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stadakor.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;InQ7QGw0&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Horn├ş To┼íanovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;84&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Horn├ş To┼íanovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Horn├ş To┼íanovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73953&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Horn├ş To┼íanovice 84, 739 53 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Horn├ş To┼íanovice 84&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TmfVerVu&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.688910471553534,&quot;gps_longitude&quot;:18.514631987386775,&quot;group_id&quot;:2325133,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2PJBXzr.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2PJBXzr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1CPpHVVX&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytov├Żch jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;puUNtRx9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;34GHKy2M&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yfJqAkiq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v4YzAbWN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ologHQE9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wyryG2KM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ze9sbyAP&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/JIXCCyx.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/JIXCCyx.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/JIXCCyx.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/JIXCCyx.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/JIXCCyx.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HyRarelu&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13079080,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2568012,&quot;title&quot;:&quot;DOMYTOM - Martin Tom├şk&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.domytom.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13079080&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13079080-domytom-martin-tomik-horni-tosanovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=18.514632&amp;y=49.688910&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.domytom.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;omOWDMPb&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;312&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73951&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobratice 312, 739 51 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobratice 312&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:95,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GprYkeSA&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rVnmqomw&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.66495607955737,&quot;gps_longitude&quot;:18.485623494684663,&quot;group_id&quot;:12786125,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;19zCkvno&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d6SZVW6d&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ie67mcN6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vmTXFQwi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zIzg9Tj5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vaqsdu7U&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;99JU0tQo&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GmzmmjvD&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13040827,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3795558,&quot;title&quot;:&quot;COMFORT DOBRATICE - zateplen├ş, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13040827-comfort-dobratice-zatepleni-dobratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.485623&amp;y=49.664956&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4ONzbYzX&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;312&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dobratice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73951&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobratice 312, 739 51 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobratice 312&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:95,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uzUq9mtc&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.664955139160156,&quot;gps_longitude&quot;:18.485624313354492,&quot;group_id&quot;:12786125,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/cthBJi0.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/cthBJi0.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xgRSpihW&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u5wwjU7c&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nT7d1d6l&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a7AZXgqv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MRiARutu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cjGa0Nlo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A5g7spn7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2nJuUwPe&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/lpYB6JX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0T72qlMi&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12786125,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ybhhibtp&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V7qWBt5O&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eNyf7Yw1&quot;}],&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3795558,&quot;title&quot;:&quot;COMFORT DOBRATICE - zateplen├ş, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zateplovanifasad.eu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12786125&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12786125-comfort-dobratice-zatepleni-dobratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.485624&amp;y=49.664955&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.zateplovanifasad.eu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t5pKNYK0&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3054&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Novodvorsk├í&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73801&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Novodvorsk├í 3054, 738 01 Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Novodvorsk├í 3054, Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B2IT08Bi&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.6802864074707,&quot;gps_longitude&quot;:18.35947608947754,&quot;group_id&quot;:13254160,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4x6BmOS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4x6BmOS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B1EGDHne&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;243YXuNT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MMgtQ0fM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IhpRF8T7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UaMCNqZU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YELqs0vc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ldmc4AdN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6N52jOiM&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:99111101,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_C/IMvKi.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_C/IMvKi.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_C/IMvKi.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_C/IMvKi.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_C/IMvKi.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MRlOyxLC&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13254160,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4088664,&quot;title&quot;:&quot;OLREKO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.olreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13254160&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13254160-olreko-frydek-mistek-frydek.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.359476&amp;y=49.680286&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.olreko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0jNPZHW1&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3054&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Novodvorsk├í&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73801&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Novodvorsk├í 3054, 738 01 Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Novodvorsk├í 3054, Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7LacOKfk&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.68028663992491,&quot;gps_longitude&quot;:18.35947574328553,&quot;group_id&quot;:13254160,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4x6BmOS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4x6BmOS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;abfCdxJv&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytov├Żch jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yKYewVU9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wfv7jKGm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XZk36RcJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pxNbcIPC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8WlPhNTN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DzmHHAnm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;agfXHofT&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:99111101,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_C/2EEJX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_C/2EEJX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_C/2EEJX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_C/2EEJX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_C/2EEJX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kLQ7mIyA&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13254528,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4088664,&quot;title&quot;:&quot;OLREKO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.olreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13254528&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13254528-olreko-frydek-mistek-frydek.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=18.359476&amp;y=49.680287&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.olreko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;82413Ltd&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;535&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73911&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Janovice 535, 739 11 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Janovice 535&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9YF6mZY8&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C5qEoVHf&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.61545181274414,&quot;gps_longitude&quot;:18.412494659423828,&quot;group_id&quot;:12932276,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;usoO7vjS&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N96zxPOr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4TjWq6xK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ggrxxthg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wr4FPN0h&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FHmgRruT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3MywXmng&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonick├ę domluv─Ť.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cCPLnrMB&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:74115929,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_F/YE6CH.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_F/YE6CH.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_F/YE6CH.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_F/YE6CH.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_F/YE6CH.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;B40MtWli&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12932276,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tzKa0B4M&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UmB9LgFC&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tFwC60Di&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3881867,&quot;title&quot;:&quot;Bamar&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bamar.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12932276&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12932276-bamar-janovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.412495&amp;y=49.615452&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bamar.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ed8LdIVP&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;535&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73911&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Janovice 535, 739 11 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Janovice 535&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zj1L5oAF&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.61545302801129,&quot;gps_longitude&quot;:18.412495437138997,&quot;group_id&quot;:12932276,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oQSBw3y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eABpN0my&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytov├Żch jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/446?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cD02YmFE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4qwRscUw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rXvsJieD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;16Fz2sw4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r2PiOumJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;utGa3a8B&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wuRxBNl5&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:74115929,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_F/A4UC1.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_F/A4UC1.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_F/A4UC1.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_F/A4UC1.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_F/A4UC1.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oALINd1P&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13233141,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mNTvacQ8&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rkkGJnio&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FeuiNcll&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3881867,&quot;title&quot;:&quot;Bamar&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bamar.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13233141&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13233141-bamar-janovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=18.412495&amp;y=49.615453&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bamar.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;obdllbuv&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3052&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Novodvorsk├í&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73801&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Novodvorsk├í 3052, 738 01 Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Novodvorsk├í 3052, Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UPY3F0fU&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.68085861206055,&quot;gps_longitude&quot;:18.358661651611328,&quot;group_id&quot;:2145229,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wwIGF7pA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7CUFbvP9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QrAN4mgS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RR50jq6t&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uxug4fUt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CMGixzfl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonick├ę domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1ppZXJKm&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:98670053,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_M/zNfNg.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_M/zNfNg.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_M/zNfNg.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_M/zNfNg.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_M/zNfNg.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hRBrHLxp&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13032927,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tkph0NmG&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p3nfiwIg&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2278299,&quot;title&quot;:&quot;Stanislav Du┼ż├şk&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sadrokartony-duzik.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13032927&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13032927-stanislav-duzik-frydek-mistek-frydek.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.358662&amp;y=49.680859&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sadrokartony-duzik.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vLL1OlQu&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3550&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Nov├ę dvory-Vr┼íavec&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Fr├Żdek&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73801&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Nov├ę dvory-Vr┼íavec 3550, 738 01 Fr├Żdek-M├şstek, Fr├Żdek&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Nov├ę dvory-Vr┼íavec 3550, Fr├Żdek-M├şstek&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oCoar9ZO&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.693153381347656,&quot;gps_longitude&quot;:18.374231338500977,&quot;group_id&quot;:2437332,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytov├Żch jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VqRltyHA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JWr5x2T3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T4FdUOjf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YDlIWRcD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SKOj4xuH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L48y1ShV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JjzhHCQD&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[],&quot;premise_id&quot;:2437332,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2341303,&quot;title&quot;:&quot;Peter Majern├ş─Źek&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2437332-peter-majernicek-frydek-mistek-frydek.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=18.374231&amp;y=49.693153&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kcLuCExD&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Metylovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;146&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Metylovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Metylovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73949&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Metylovice 146, 739 49 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Metylovice 146&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NvybbHaY&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.618080139160156,&quot;gps_longitude&quot;:18.329383850097656,&quot;group_id&quot;:2294405,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytov├Żch jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lg3xxQgL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LJJEg3nl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QQh0IyJ0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jhjKvY63&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wvhsiqm6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s0vhtROj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mhIUFVJe&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:46639281,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=46639281&amp;yaw=3.866079&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2294405&quot;,&quot;yaw&quot;:3.86607920776},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ekA6XS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ekA6XS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ekA6XS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ekA6XS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ekA6XS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gU6mTw4y&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2294405,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2292570,&quot;title&quot;:&quot;RST invest, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.netradicnikrby.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2294405&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2294405-rst-invest-metylovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=18.329384&amp;y=49.618080&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.netradicnikrby.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kIWBA6ik&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;234&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Janovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;73911&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Janovice 234, 739 11 &quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Janovice 234&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ySBSMt0I&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.623199462890625,&quot;gps_longitude&quot;:18.4005069732666,&quot;group_id&quot;:2670119,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a p┼Öestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/440?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3pVO6ZgC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yvgU29aQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;neus9C83&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ddKfPwVq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lvifQZr7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8Ne3wMiP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GLSaf3hz&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:9308597,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=9308597&amp;yaw=3.475360&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2670119&quot;,&quot;yaw&quot;:3.47535962873},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/axGBCvE.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/axGBCvE.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/axGBCvE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/axGBCvE.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/axGBCvE.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5HnhG6Or&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2670119,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2711450,&quot;title&quot;:&quot;Ren├ę Zouhar&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2670119-rene-zouhar-janovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=18.400507&amp;y=49.623199&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NmMuA4Ss&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=18.350000&amp;y=49.683300&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zp0XFy2G&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3c1d3066&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1481410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1545330083},&quot;docId&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WyBrb1Zi&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mirascz.eu%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=X8_tvOK27BTr9lQ1-iU0c7duKXs97Mh77PJ_Lf8D43gDbHna43GOjSUhqoERjFdN_0enWzIr2txFQL2Dlc99kCkJYMp_Or7wxjVp-bnJu-ol81MLaqFqeoIPeITB1BNcrMWsMnG3GNO27YHYZk6_bQP9BYW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vylep┼íete si va┼íe bydlen├ş &lt;b class=sec&gt;rekonstrukc├ş&lt;/b&gt;, d├şky kter├ę se zvedne celkov├í hodnota domu. Zam─Ť┼Öujeme se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytov├Żch a panelov├Żch dom┼» ─Źi podkrov├ş.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; staveb | Miras&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mirascz.eu/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;B47WbG33&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4f88c0b1f28d0607&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3c1d3066&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1352934000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1565316065},&quot;docId&quot;:&quot;4f88c0b1f28d0607&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fsvetinterieru.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CKiMDTIJ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.svetinterieru.cz%2Fsluzby%2Freseni-na-klic%2Frekonstrukce-bytu.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=RVzjlp1t68sYw7kujr6qJbwx0CrcqA314OQbKxuZcMIxmN50F01bf4F_jzVPxM8ISeXUIWzVudZ0MGS60wyAf6OoJwsCNuO8Ib_Zz0X8U2As5prr7pbJaG8G--4iMhNZD9xUFe-pUKgl4_QgX3rPshBSt2q&quot;,&quot;description&quot;:&quot;P┼Öed &lt;b class=sec&gt;rekonstrukc├ş&lt;/b&gt; bytu 3+1 je vhodn├ę si p┼Öedem dob┼Öe promyslet, co vlastn─Ť od p┼Öestavby o─Źek├ív├íme, co n├ím na sou─Źasn├ęm ┼Öe┼íen├ş vad├ş, co p┼Öesn─Ť bychom cht─Ťli zm─Ťnit a co nov├ęho by n├ím &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; m─Ťla p┼Öin├ęst nebo umo┼żnit.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; byt┼» Praha 2+1, 3+1 na kl├ş─Ź, rychle, levn─Ť&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.svetinterieru.cz/sluzby/reseni-na-klic/rekonstrukce-bytu.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;svetinterieru.cz/sluzby/reseni-na-klic/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-bytu&amp;hellip;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8LA5TfPU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7704dc30083b5d55&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3c1d3066&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1452380400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1593092177},&quot;docId&quot;:&quot;7704dc30083b5d55&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fbiano.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5Dd8mmi7&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.biano.cz%2Fprodukty%2Frekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=A6CJZ-JEvLGPYqegpmvVzaHfZBPDOY_WWIQ6zeVnr1ojjF9QeFNwEHLTiwf5QwQzvR5sEkBz40Wc98QA-Y6LhqOZKcJawx8YnpAA-O6rs7y9lLrlxg1Jh2GR9-2cbUFF1cvXFRTbSz5cAbDTJUgKMg4QBcZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyb├şrejte z 111 746 produkt┼» v kategorii &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;. Nejlevn─Ťji od 5 K─Ź. ´ŞĆ Chytr├Ż n├íkup ´ŞĆ z mnoha e-shop┼» na jednom m├şst─Ť.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;´ŞĆ &lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | Biano&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.biano.cz/produkty/rekonstrukce&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://biano.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OONxU4wU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;ncobrazky&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1900831c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;numResults&quot;:1000,&quot;results&quot;:[{&quot;docId&quot;:&quot;6df739c29b00db02&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;f044e93f405fc579&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=f044e93f405fc579&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;http://stavitelstviladislavadamec.cz/photos/galerie2/f/0/176.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7JR9TdNS&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;aeef7869de8682fe&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;2ec10d4fba83cc5e&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=2ec10d4fba83cc5e&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kalaha.cz/data/filecache/bd/obrazek_635.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TnF7OWXp&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;733fe7b6b19f0fcf&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;f8fc992c9d7ef168&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=f8fc992c9d7ef168&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;http://www.suprzena.cz/wp-content/uploads/2020/01/shutterstock_267024365-1.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nSBbsLyw&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;9e10cf58eef18057&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;9c10d7f6b001e1a0&quot;,&quot;imgHeight&quot;:404,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=9c10d7f6b001e1a0&quot;,&quot;imgWidth&quot;:595,&quot;url&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/wp-content/uploads/2020/05/JST_1992.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eoGy0jr1&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;ec04eb79a6ba280&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;0f74b3963165c8f3&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=0f74b3963165c8f3&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/1/10/fadw-domek-1_galerie-980.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JVmMtFI8&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;c2919472f7db1daa&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;f2107cc97eaf73ad&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=f2107cc97eaf73ad&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu/ing-arch-schwarz-michal/rekonstrukce-usedlosti-v-oharich/@@images/image/739x*&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NySiSpi7&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;3cbae85ca32d9feb&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;d9c8b62226663dcb&quot;,&quot;imgHeight&quot;:367,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&quot;,&quot;imgWidth&quot;:653,&quot;url&quot;:&quot;https://stakl.cz/wp-content/uploads/2015/12/12241412_413199635556523_6854154718813843920_n-1024.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TR1QYxuM&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;81d5623b67a3b27c&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;8515aca60cc7f513&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=8515aca60cc7f513&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;https://www.interierstudio3d.cz/wp-content/uploads/2016/10/Koupelna_1-750x500.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p6YCDhL1&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;bc15c9c278eff8a5&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;7f11314634dd4091&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=7f11314634dd4091&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://www.insebo.cz/data/gallery_4/65-renovace-bytoveho-jadra-fotogalerie.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;igXIQup0&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;9692d8b77bf9d216&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;098472f7ee0da41e&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=098472f7ee0da41e&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;http://www.simekostav.cz/assets/img/inzerce/thumb_35_tn_rekonstrukce-usedlosti-01-1363621120.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1o6Ouzdl&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;c2cad17ff1adfd29&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;04ed44683160a262&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vernerdomy.cz/assets/img/roubenka/2.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O9IaG6V3&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;37e585bcd0797a1&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;a10dfd05edd3e3fd&quot;,&quot;imgHeight&quot;:368,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=a10dfd05edd3e3fd&quot;,&quot;imgWidth&quot;:653,&quot;url&quot;:&quot;https://www.iz-rekonstrukce.cz/images/reference/tesikuv_mlyn/20170319_152130.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jNGhiPp3&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;9351add30285d2b9&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;d42aec630f151a66&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=d42aec630f151a66&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;http://www.rekonstrukce-bytu-domu.com/images_fotogalerie/227_6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nYj4svkk&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;1d3df9d948efe9a9&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;c96f01f70bff966c&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=c96f01f70bff966c&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://www.profibau.cz/files/Reference/800/2012-07-12-18-30-02-2.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sKtGLJf7&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;dbba26b562797890&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;50da679181cda48b&quot;,&quot;imgHeight&quot;:298,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=50da679181cda48b&quot;,&quot;imgWidth&quot;:805,&quot;url&quot;:&quot;https://www.homeincube.cz/wp-content/uploads/2019/09/REKONSTRUKCE7.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iEqNfj4A&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;2a24742797e094b1&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;1a20ae50bbf6a3a0&quot;,&quot;imgHeight&quot;:566,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=1a20ae50bbf6a3a0&quot;,&quot;imgWidth&quot;:424,&quot;url&quot;:&quot;http://www.vvvoch.cz/fotogalerie/koupelny/typ19b.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DRNYin1p&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;e4789e4013027b75&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;2cd34073907d2ff1&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/CL-DS-6-14-nastavba-pristavba/rekonstrukce-drevena-nastavba-rodinneho-domu-praha-tinified.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sK1SIoiJ&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;13908d6ef1979d8d&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;a1a68f3e88df8398&quot;,&quot;imgHeight&quot;:345,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=a1a68f3e88df8398&quot;,&quot;imgWidth&quot;:613,&quot;url&quot;:&quot;https://media.dumazahrada.cz/cache/a3/f9/a3f94022f83c50011cd87692fb1db545.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pjrKzXdQ&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;c32af90a3f56fb95&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;8875190ba7e14b47&quot;,&quot;imgHeight&quot;:350,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=8875190ba7e14b47&quot;,&quot;imgWidth&quot;:560,&quot;url&quot;:&quot;https://1gr.cz/fotky/idnes/12/101/cl5/REZ466459_a_B_132_006.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;31NsflQz&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;8e82e96b4c2d2bbf&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;946c6cf780701586&quot;,&quot;imgHeight&quot;:414,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=946c6cf780701586&quot;,&quot;imgWidth&quot;:580,&quot;url&quot;:&quot;https://www.redostav.cz/upload/rekonstrukce_koupelny/rekonstrukce_bytoveho_jadra_1.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JuYc7SFq&quot;}],&quot;url&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ROa1fPJH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c2816baf5204fe1d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3c1d3066&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1433890800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1593712721},&quot;docId&quot;:&quot;c2816baf5204fe1d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FE6esQKL&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FRekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=3JPGI9HK8ypEs0zZ1gp9l2VD_4h7091gYXUQ6Tv34PnIVdkUVOR73jRyXhPgb5GniyoLAwPrfWhlD7zNA8ZTJTjjL5kE_HJPrUV38APV4z1Eq8zxVREGbP2npvq0Kimhi3VMy3qtxRXLzQ3DvSL8yhM4d_Z&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pokud v├ís sem dovedl odkaz, kter├Ż by m─Ťl spr├ívn─Ť sm─Ť┼Öovat na specifick├Ż v├Żznam tohoto pojmu, m┼»┼żete Wikipedii pomoci t├şm, ┼że se vr├ít├şte na odkazuj├şc├ş str├ínku a tamn├ş odkaz oprav├şte tak, aby vedl p┼Ö├şmo na odpov├şdaj├şc├ş ─Źl├ínek.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; ÔÇô Wikipedie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XpRCM3B4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1ea56301e136e6fd&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3c1d3066&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1468450800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1516744297},&quot;docId&quot;:&quot;1ea56301e136e6fd&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Ffavi.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rr1c8zm0&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Ffavi.cz%2Fprodukty%2Fkategorie%2Frekonstrukce-koupelny&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=plZMQkAKlh6azfRZcREmG4FTJbR1Ue7Wtq3tWSIk46rfj_7QJzV5yBZTOHZk-WUqwI-LceVZB6fDBo32leUFC2cd7khodOUt6vLCHROTU0WYAjmnrla1zdvEuY60xdmOckywpX9b4wsfM2k05EJRdscDw7U&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Na FAVI.cz nakoup├şte v┼íechno, co pot┼Öebujete k renovaci koupelny - umyvadla, baterie, sprchov├ę kouty, vany nebo obklady a topn├ę ┼żeb┼Ö├şky. A┼ą u┼ż rekonstruujete koupelnu v panel├íku, nebo v dom─Ť, hled├íte inspiraci, nebo ten nejkr├ísn─Ťj┼í├ş kousek&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; koupelny | FAVI.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://favi.cz/produkty/kategorie/rekonstrukce-koupelny&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://favi.cz/produkty/kategorie/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-koupelny&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WIGOdIuV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;91f484039666468e&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3c1d3066&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1319756400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1485021060},&quot;docId&quot;:&quot;91f484039666468e&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fqsystem.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yiGYYKl1&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.qsystem.cz%2Frekonstrukce-bytu.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=DlooSJFIbMW_P3nIJ6EF-d2o8n8d69XiEZ5-N6GB2YdkliENFh9JFLfQ46sqrdyxdLWbm4LmII3TQkaIkmWB0Pt27dxJDH8Om7cb7YCKuSOFUX3kmQAWv5Yw34oRUxGZbJ4UsokSnNpWU43pNoFUTkZKS5m&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Samoz┼Öejm─Ť lze dohodnou i jin├ę podm├şnky, pokud je ┼Öe┼íen├ş financov├ín├ş &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; pomoc├ş t┼Öeba dal┼í├şho ├║v─Ťru, kdy mus├ş odhadce ur─Źit cenu bytu po &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; atd. Lze se s n├ími v┼íem dohodnout, proto┼że jedn├íme ÔÇ×f├ęrov─ŤÔÇť a v├şme, ┼że vy chcete&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.qsystem.cz/rekonstrukce-bytu.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;qsystem.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-bytu.html&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oMhcxZ2d&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;d5180afb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://videa.seznam.cz/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;29.10.2016&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=4brcpzpBtAA&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4brcpzpBtAA&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:58&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dwnohhTz&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.06.2016&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny na m├şru - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=7dDo9EIi6iA&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7dDo9EIi6iA&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;02:19&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OThuTUuy&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 3 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;01.04.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce panel├íkov├ę kuchyn─Ť - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8_CkszOOENE&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wf8LIz0n&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 7 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;19.05.2013&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny na kl├ş─Ź - www.koupelny-vala.cz - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHW9Af0KqreQ&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:03&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cq3hjRQD&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 21 m─Ťs├şci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;09.11.2018&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytov├ęho j├ídra bez bour├ín├ş - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=uxpxDeR3wjE&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuxpxDeR3wjE&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;11:51&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ppCEUpEl&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 10 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.02.2010&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce hrad┼» I. - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg8dsho8wLog&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;05:11&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q5q9ygUc&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;P┼Öed 3 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.12.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny v panel├íku Trutnov - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=9ESpgm3bBDo&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9ESpgm3bBDo&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:37&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aA3dUYS3&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NacfJLIl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;fa2d1ef943380d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3c1d3066&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1466290800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1555094432},&quot;docId&quot;:&quot;fa2d1ef943380d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fxmal.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XlvI7oiw&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.xmal.cz%2Frekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Ge39Zubwh-7zWYlW35YVpTsMGca2HUcoI7WAJREBuZ4y7GcmF1zrUB1-cgFwBAoSVapGYtZEnMyKsU9afnbb0nhhT-VyULKjsJsaKG49VxsvgJyLGE4LmnovmHztaQZwXdxOwZvNetFqNjJG0wC5DRhvpum&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kompletn├ş &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; pro Plze┼ł a okol├ş. Prov├íd├şme p┼Öestavby i rekonstrukce byt┼», dom┼», podkrov├ş i chalup. Rekonstrukce interi├ęr┼» kvalitn─Ť a se z├írukou.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | Xmal Plze┼ł&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.xmal.cz/rekonstrukce&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://xmal.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;j18YBDmp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;af8d057756c974b1&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3c1d3066&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1362524400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1590975821},&quot;docId&quot;:&quot;af8d057756c974b1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Finfoz.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kh00biu9&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.infoz.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=N2cTPO-fGsTHPk3L78TkWPO-T3r8WTYtUyhEfJpcDVis00vWb92TxlfLm6Fw7j0BWnDWsgrsiEJcoasyNFVLg_vVQIupzKOOkoHvd7XORaXE_7yO1yxzQGzbLburTmMi1FF6gzg2cMrzM_ckoXyNRYbUF3L&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Co znamen├í podstatn├ę jm├ęno &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;? V├Żznam slova rekonstrukce ve slovn├şku ciz├şch slov v─Źetn─Ť p┼Öeklad┼» do angli─Źtiny, nem─Źiny, francouz┼ítiny, ital┼ítiny, ┼ípan─Ťl┼ítiny, ru┼ítiny a pol┼ítiny.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | Slovn├şk ciz├şch slov infoz.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.infoz.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://infoz.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pzs3RYIO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;884e74f31c5012da&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3c1d3066&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1478473200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1577640198},&quot;docId&quot;:&quot;884e74f31c5012da&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fliving.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;08ldzpFm&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.living.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=mB7iK9C-wQYhcCgnJZqbPU7Dh2cFdrExu_D6o6OV5RjvfwDI0QANeDpw-LD3Ngn102Jtt1eDnOZFq665sX9YAjgcRcrE4hzp85Fh3TqB5mNnWoLRwQs6-k9PikOOQRgELvxxKLv2kOrqBDfjkPL3emMq9o7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Chyst├íte se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; domu ─Źi bytu? Hled├íte vhodnou inspiraci a dobr├ę n├ípady? Na na┼íem webu naleznete nespo─Źet zaj├şmav├Żch ─Źl├ínk┼» a rozs├íhlou fotogalerii.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | Living.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.living.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://living.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fO80ykCF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;MzYMEYJvp_lsJMDRA6q8YzAJ6cCUrq_h6bBdh9c9qjziql_mrUcRWN-wiK9Jcesu6MbA0IIjInPZdWaaYuRIFPv8kyQ9u3mggQQ4yPAXkWzFdwGVxx7KXshdZQPTzVkNtSF9sFogRtmEsgjgCTrqLCPP4acaVNJtWeDuaurZHWVGUv8-YCE29bFp1BG0hyhXIJXf0EJoSvy6atTIwL--RYpZSSFQTIRPlqGQvETjv6V4gz3UJ05ln2hP_qD8wHcrx7nhRI7HGh-dJfqAMtjXfDhso0t85FofLJfAMybcWTxUWU3lMimTo20IDfL4kCNR89P2X_81ZqWJTLEMow-qarLBZhzG3t-j_f0MuizusozUdJRqOpt3VY94XdLS4QrN54rwpcCOg2mQwx10oeiVIvN4ilLd_xz2VMonnA_LlZ_ArYhknL1AevC1KhHpomSzjR6tfMd2&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:455,&quot;trackerId&quot;:&quot;1e3b31b8-641b-4a98-a765-9b72648c466f&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2378&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ynzR55yxHiUuBQ-vr3bb6bWUKGrbscEKribuB8hLxOAclKCUhut1PK3yjM-Rht-iYq-V8g5MXL8GIT7hid1DHiMcFaAgNwj2sSFyh-6PC9hBfIT6C6HXy8EG0MkAMtJCetmWSRhF10t3H7g1LVRYt539JJHiZG2eGTQrOYhkBZn5ztF47xH6RnTAO_dwBzG1&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8tb4rdPe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1203&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Vyt├íp─Ťn├ş a oh┼Öev&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;eWHBPKSuYytyYld0lXS6snSIDG--sNNsuiVtI_FZcunDm9-cbRw1nqt_nBVe4CxOXPIwhhcPGvF8LvB4ZE-nlZco1ZtB8t0rT7-LrrUi1XKMnnkulENLFh4i_sBshptYyoksedVcXRukckiKmZtC4FGxxf5Eq8VVhyRhRxIenfPmbGfQHuIvdYXivqMNhIYz&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Vyt├íp─Ťn├ş a oh┼Öev&quot;,&quot;id&quot;:1203,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/82/320x200_fHjjXO.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xq94STV3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;629&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;D┼»m, byt a zahrada&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;67uYL-sr7vvcFNWAWo1G8cZ5LWZxkfa7RVisKXNEq5KUzk7ZeibHY4bStuogoR_8exspYhiUL8rM4RGW7XmUYgzDxNnTGDaLFYPyT_YxFXz3zOSuOsMV1TmZcuYdmgveCigfapliCDXxq7dK6xRN3QMLGoDm1xAtfdhU8jye40k1-XF05ndlF1l4-NLKcP4m&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;D┼»m, byt a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:629,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011239/img/26/200x200_5pvwCN.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;J4e7q5qQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=8756717069890727367&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Korado&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_B9/Oj8tEQ.png&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/korado/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8756717069890727367&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zc2snL3X&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=15134331097931213403&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BP/KXrd1r.png&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kermi/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15134331097931213403&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sxhA2kLV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;parameter=1337:1&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S termostatem&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082892/img/19/231x556_G7iRZq.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/?termostat=ano&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;parameter=1337:1&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;r2PE3UvS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;parameter=1336:deskovy&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Deskov├ę radi├ítory&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082923/img/80/727x573_YXAame.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/?typ-radiatoru=deskovy&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;parameter=1336:deskovy&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CgWjpc0T&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;rangeParameter=15:100~150&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Se ┼í├ş┼Ökou 100 a┼ż 149 cm&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082963/img/23/243x250_1ZOmle.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/?sirka-od=100&amp;sirka-do=150&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;rangeParameter=15:100~150&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ud4t5tci&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;rangeParameter=15:50~100&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Se ┼í├ş┼Ökou 50 a┼ż 99 cm&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082935/img/81/243x250_KWYpp6.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/?sirka-od=50&amp;sirka-do=100&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;rangeParameter=15:50~100&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vTKbAZ6g&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;rangeParameter=15:150~200&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Se ┼í├ş┼Ökou 150 a┼ż 199 cm&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082874/img/26/220x564_SI96rZ.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/?sirka-od=150&amp;sirka-do=200&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;rangeParameter=15:150~200&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bCOCu4Zo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;rangeParameter=15:200~&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Se ┼í├ş┼Ökou nad 200 cm&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082873/img/9/196x562_v7G4Ly.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/?sirka-od=200&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;rangeParameter=15:200~&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3HdJMd5r&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;rangeParameter=16:50~100&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S v├Ż┼íkou 50 a┼ż 99 cm&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082813/img/76/242x563_tNZePo.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/?vyska-od=50&amp;vyska-do=100&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;rangeParameter=16:50~100&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8fq5dgz9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;rangeParameter=15:30~50&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Se ┼í├ş┼Ökou 30 a┼ż 49 cm&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gc/j9FBYsW.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/?sirka-od=30&amp;sirka-do=50&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&amp;rangeParameter=15:30~50&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xdk85oZy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3809509&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;moJkYY41dj0Sk01lhvp45vnsI20gH3lw6unlLDw6JOeyPDfaFBodnQ0qx8VdmyAaQRCe7lWafeVp0Hr07452i2FSjW5VJM_ykUd9ayKH_3E8vzlyfwr3sg0AzFmtrOUFIOOgCYe08wnikVV7f-nzRdncaP3FTf1CQ9TLV60eFrFRb_AfKy8GZhygObNaESfy7rjUrkmzHUK8EIZ9jWBBaPzGIg_mVYy84e5bQM6uB4mBNVqTpv0o4BQSOhF0EDYY54tfPMVih7XyJGlBwcl5hzmCRhJx0WCL6s1AkKABti-l2yDTTLzPp96KZVIb2EXJtOE-NcxN0Lx9kiQpOLUpri_DTV5m1vrwM8rHUgRPbLs6LvrGXFt7oaO2x0YcE4DwIhe49L5GNUX-ShLcJxWmquMUJKOkIc7oa2g4VvCfewoEY00ify2qqJU_bunAYKI4twIup1Rx5xykJCcdqcsMOLZLFtnCvZ2jTjArRGq04AAM8OvPAX6bPk2sSUKdab3Xcwn2jc8sFb6PmRG5fc1WpzdvnGjT8zfY9MmPwONjP1drMRJtvBjP9-ZynVKm3CoP_cZovsIEeLQQIispnLUfgmL1XjOh4Pe59Emhzmrb0XbS-F_VVKSPt_MFL7KvFJeIfm9MqJk1SuojNexl0pqmYqGKguKY1wJyRI6QuXokhOoYKx2TVdtdhT2z2J2IA-u3e5jga-oEoa-HMSClgGIVzL-Nht_BLcDhWQP-p3qLZBb1AVzljCnGpKxx4nmzBE2PmjbhDQuievwXsFWNO1F82t9133AHQ6W5PdCdc5pCuhaFa00bDRQ0nsdVmls5l6VF1AgRv2FLEEINcs0wI5vqqqpNLa0jpmt49UV94Pocz8LDb38UBiM7FGIlz7qi9KHxbBZY_ov_VzHkI-kGpZC3geo4lNBwPu-di08AuTDmvXSC76UZXH5urao4b6576O-cm1tcgLe_HZqfYSIHbRNvn2FXOvDu&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Model Radik Klasik - R je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso v proveden├ş Klasik upraven├ę pro rychlou n├íhradu ─Źl├ínkov├Żch litinov├Żch nebo ocelov├Żch radi├ítor┼» s p┼Öipojovac├ş rozte─Ź├ş 500 mm. V├Ż┼íka H = 554 mm zaru─ŹujeÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 22 554 / 1000 22-055100-R0-10&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3809509&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Y4Go7uRR8ywGsCgR6DZnAfOvQZ-9BnWskDr6M3VrHFcb-ls-rtqdjbQ3r1APq98GN_B0STmKXF3z_FSILWmEvIjtvoDQSZKKqzznc4DYi6B97tTgraxjvioCsERnPtmXAAtDORW4x259kv3U5W4tUGGKrlIarZOSEgBag1P5pHsWV-r2iFBk0iD3i1xeFomnL4PKcrWI8RXSz8wQjxSqBc2H7fpqk2VifEkWwoPwUT6EcZG6LjdqzL2p5HFYGX-ASQm-2ZZb-rgqwfbyLnDhjzqjVrSCULw2b9qAvyv3QmxZ28V2QMJoqMGc0ol8VmBHCNE8fPzE5RAHyQ1Cz_zou_kc30zT7xKgNEhcw6mJ4JThI8ILPwqR8476iDBgaCPvUzSSl0V3qmX5_xHs7H0616Kah_Qr-TECW8KDbWSu9_y8aHu_n0mOyBEcNG2UOZxfyKIrXx5KE3_w2MA1Bf4sn4x1rjwG-llmrwvgXJ1OkORVjCFpoqBLfjSU1RMRkCsBJYG3D5gJsbXA3me7euVydrs5l5-sls7FG9gd59c2uRsx1sSz0rgMD3TSdEbZVE3EunDFeU1pbKHLX5roERi2BkgBLuHt2ir_xUF4llkDGBG7fWIFXuhF1oDF2MOxm-vnW2PKCwmQv7em&quot;,&quot;maxPrice&quot;:242000,&quot;minPrice&quot;:180200,&quot;offerCount&quot;:14,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jNNahC74&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;1.576 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LiyGm444&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1azvrMCo&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wqh6A4Md&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082961/img/92/699x555_88SH48.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KNRVWrIE&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 22 554 / 1000 22-055100-R0-10&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;qwpOQKEqKe2uTft8R407gWJtPaaVUs0qI1I1OjM4W-X0-5G5IUwGFUEzNdYZ6AZ8Ec7sLeyuZxNeajd1tyR-gIsLva_CzsRUFF7wAPphohi6F_yMHQ8eJgfVSAnd-V_l2zIVRAKJqTE8gPO4HeuuB7qelI4V9N2iUh5amWMOhNXGD8ORI001QlvFWPbFvcNn2OK-YHNbg5uivtvbO-fhCn291lpk7K91ps6rS02aKLFDjrRm4LKgfjCHJzei4YolsJdcQVC4MDyDT8nHnfcnVVVsq61uDLIMrHKBZo3rjHs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4a133b9f-3c00-44bc-9171-a4a05bd8a6c2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-22-554-1000-22-055100-r0-10/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Korado&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8756717069890727367&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_B9/Oj8tEQ.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/korado/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8756717069890727367&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HxlMQoRQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5500232&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;nh9pg8q7lBMN6v1T0H5kkqXA5f2gu4wYNn_9qdcD4J3Xqf_-POOAjbpfDft3yO7PKXwN5mkYM6t7XITsvhZCWigIxNqXID3l4jqWYeQzm6842Bsmvk-lljPPAscphLg1foA8Y-T7xVgkGhxWxGOmdUtg7pL7Ydpy3wBMrbyAZ-60kjFxbnQah_rqu-8DRwgZWEhe1QWJ5tsyf4sZTCnVreqBLSTuJfyF6p1DSvqZbJF5Q5lPv6iCtZAFewm3JJ5yxn4reOiYwU57ryM5Ro4zbQ-j3p-5OGidSjSdse0t19jQe-UyKDTVUj_XXEXb7Nuw5iVsNks48lr4I3ZmhjnE76JpyEyi091tTMRYFsahAn3D9DJ9KxyO9p1sE0YEeu5dUBT4tJiPq6dIT_iXwCW7YmrPOJaucqUZY7XJXz_iWCRESMM5bG1OiymUb89_Vv9YXEatDH0oNvJXTr7JxpdRvkO2rW6SBHdmWJ-vvb_mjp6MMauMQP2IfbYCtprjkfySZG-VrSGVywzKRCsxTVBNEvqnusYJKUtcw4FgsCeK50k1NBMXPgJdQeTzyeUY0znsrRkbgyAFiXJOoB8J0NFLJbkwdV6CJFiuHwFi9IPitn3JbQD3JDd2HxIwaU6CNDBz2Vb_dyhQMY7tDWlSq13p60dTtcbqngpVwQEBBfKGF_K46v1rLReo0_K3pnp_WFr8h-fx5kja6kIFKgpjw-I7F40Nc3niui-xtVCqlMwWC2sB73xbHhzWQ8lIUrTLz0FOC8qU4rK6nPTVUt47n6KGcag4H6h0DeapCsfuQPYa79NWlt2628S0uCYlyCHBeK-MMmOuNaQlVh-PH2tDt0fJwgpgFdAMyYSTK-tOjH44WfI6zur15CpI8Rr-dWDA3Ebpv22WgaCpAqNLVQImNjrJGZ5kaEZOFJBIkd2z48l52Y4AzzgUCB-kcZfbw4YF6JW0w9f4C_vmGwC7rDR-cR_Tk6MBjkI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Model Radik Klasik - R je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso upraven├ę pro rychlou n├íhradu ─Źl├ínkov├Żch litinov├Żch nebo ocelov├Żch radi├ítor┼» s p┼Öipojovac├ş rozte─Ź├ş 500 mm. V├Ż┼íka 554 mm zaru─Źuje jeho bezprobl├ęmovouÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Korado Radik Klasik - R 21 21055140-R0-0010&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;5500232&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;7BqRWXiBF-UncqgQVg9QbKqAAyFyI9zfEOUXNk3WTXMjscCDna46PBMB4mov0OYCo3Xpez39B_bDkaQsluUUuytQOpv5tnNCCAFDe2fHX1kRr7xO-CDYG2JhD__EBUR7anya9XUl1z04JHDrIuFDF1HM6Q0hRMbEHgQu8moNHUkxBBcMyKd7NYxG4SdpBwvhSFogVOsec5jPEBCOcONRDyvbgRaH7UyNQy7cFzYfECpV8tTFqxmaeS_7zriNWdPoncIEGIYtJoSvkpU8qPAckwNa34Jk7MK--Q4SC19jhntNda2EWxm4MpPeFuYumSzervYuSRL7o_YRNhYyys45UfMPooH-7djvM4FuLmITyQdUuHxUi875DOFIoJ_LwH5WFF0lPgMr3GqovOdnP8M-YcVMgpipt3w7WqrNYml0Y63N8OBQwyt-rWiRj9Eppd-dOPJVqgAM3fC5VsG8OE77HcHvegn1pyk6bkrINd4VPszmn8LHItaX-VeZqtPfGAm_ZpdfK2F95HvWv3euNSiCEU6ZMGxJb7-gcQmtFaf0KvZi_SfQk03-RfZOKmQPOqf_qfZmYfbbHoG5X2G8XNLuQBgao-GPEDiBFSDoL35b8qQARSmdWIYeaKgnI5eAmBkO7MwgvRdiI20=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:235708,&quot;minPrice&quot;:32500,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UxNl8xv5&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;1.694 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ASy23NdX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X3j4jFky&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;┼í├ş┼Öka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;140 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XyNsBJ1W&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WjfxEu1r&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DU/kUyYPT.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FSAsRvgn&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Korado Radik Klasik - R 21 21055140-R0-0010&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;2xECdbVeLfCpbX9_N-y1w7GcyzjoQOAEzFmdOHyuxvRFfagY69w3cEsw9XdhzNN_vrACisbe8EINLnuXt4kX3tWy1-kUs--49F42BTHvCQOPCjRFvQVfsPZjL1VjpO96SevJzmpvM5JpvYrl4XNDq6Qy-SBojkkq3fY8BhxYw_OvgaXIvN9bt6OGNf4YhK5ThPdZ-8iOIB3rAVNRyO8e73IvNbg5a1tk_RexH4O-JN8S8g8xNLnT5x5faXVIJ0_DGZqOmEfw9e-tX8wwCh_lJw&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;35531959-013a-4043-8711-d133cb95478c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-21-21055140-r0-0010/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Korado&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8756717069890727367&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_B9/Oj8tEQ.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/korado/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8756717069890727367&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gqukO7Cu&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3760764&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;jBFjCoaIzvKVd8xGZCf-i2DU0BAyxIN9-O2oyqpn9DV2-5HXxdhA7hhjeEqJVLm1rrprua5KZRZtjELkwDhgF1nw2jtUvGObfT2fKgMfK54ZL-aK9XTl5xmmJ4XmJZAI1zA80bKJ5-vJYa51xp9xPuRjVI8xOsf5HcE7StZ4yMeVPd_3I6MguWhhw8rZ9pb_2L_hlwV1_9Sxzkq775xg1iOSXLpARbNGjSc3EHoJYbrKmgaQ5W-wUlFyw3lpNoQY0Bjlj24pcxRGSZCHZuGlD1tYx8KvSfuVwKZIh-zlJ96nuxE2YQvUifg8Bz6-6-Ea6MuiIYKl_cLJdgh2k8xz6Xpahb1zClmUxu6uPyumY9h8n9OtYEXG4S-oQM9tWnPjmSmj9i3VpdJ-gul6WvZHkWTHHp2Fh2vPv-QUHcfGCvSqx96BpcxzvZAVLYoBsOU5HMrKbTKZwgYJe4nOpFVEC7pcdxDzDVYzXyXLyZtlYicrERl1WKZzCM-u8CQ3AIWYSXfKcI_lwG4AfMWVR9oNQi4EJXUfBJfrSwEv_j_4g8ffot--1li6AtiYRPUWfV7dWRun8VZXdlmNL72Czob_1jgRESa-K5ImtbJJjnv9IuhZors7aYYkR9GEKbmBiHy5yxhSjbkz-mdqPIA_SzHSE_BnZsqf3LLzwxA_SKafi8XsqSShik0lMVBd_sBhpDNVbglkQV9Yh-iie8V-IPGpuTYDHCLc1ScGQdB3f-pJeozRbvJZ7fyMX-FU7psU-8bXyUxb6IFYDPNcpHbo201zeB_FIlN0O5Q6W-QjspPjtHcmUcQIxf2AEZphG-9mR5UOI1oGLHPJNjzVoCYc-x2sS1Vgf4Nvq_umOAE_HFvFYWD2lzurHxgYfkzKK3cEnuQw13RrFJc1yab33tQOT31ITF2Hv3MH5KIotcZA6Vsa76t959X3Ae_j-byokgvXeyEUielPqwHlBHXM50l7MaZxKvphfK9j&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Model Radik Klasik - R je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso v proveden├ş Klasik upraven├ę pro rychlou n├íhradu ─Źl├ínkov├Żch litinov├Żch nebo ocelov├Żch radi├ítor┼» s p┼Öipojovac├ş rozte─Ź├ş 500 mm. V├Ż┼íka H = 554 mm zaru─ŹujeÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 22 554 / 600 22-055060-R0-10&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;3760764&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;cjKyPEzwVYYnBhXAYI4WGFPPyk3yRU0r9UpBU6ITaMkBEx0VPI90e7suklRvOjOrTmJ7O6Vhnqw74_eNijhlxsBuOPjquplcljVuha4O0knd5-3tibYy_m4n2yLFfGS70tUA9zzan2eQNPpn6iygMOP3GgoBhGR9oC_GWuMrOonkABhca7K7KX5CD43n9lIasK9f-CsDxjtSkxs4ngZw_QgUk7YB7fAxJstxcxhlY-mDnvjFIpltxSlhK0l7P2BQzKm93sPqe5Kwn5yaluczmEptWSEpdfEwmK1duJNBIh2PKObOaUeTZaVtmTh90fLRDZ19tzk1gu-9ZV-TUwz-b2s1LX-Qb8tsHCNT-I8zjEy8sSRKeS5-RgdLpOV1H1Fl6t1iZ4ZzqYgLBKPHZbgZyEYKoZSGTw3RTpRacWqHw4kRwv0ZqWu0pXC9RvOoh21SRalW3xYi0M11PO7i9RfyjmTeSaoTtz2_tHKki8m_KqEEu9mFCrBtHV4GbCtyvOVrTDYA4wRIhsEVGtCtY-sCXz4tejH4DpR9s917ZEiLCmSRUVIY02AwUigDziIZfXOLSqujefHMjVc_S42zSx9OIZvt5MB-oFqDEERfe3QseQEmMHWWmAWQtiZTLH5-zmcmKwUVoqc6YZZX&quot;,&quot;maxPrice&quot;:178400,&quot;minPrice&quot;:132800,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ofi20TZY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;0.946 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YFp8pZm2&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iEgGj31Y&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Av6w6g23&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082888/img/93/699x555_gVjH9h.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RMhU6bc9&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 22 554 / 600 22-055060-R0-10&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;G1ymdlOgNMbZehjb7T4t4JzRZmSg9kyyw5AeHnYLK_2Rr8WMp6ZiZCsWeTPBUwG2cfDOeR9DYHlfCT_VF8FlmFf4M6oDDkSKT8dCRydfryskRxjzStUkJlNAkv9gPpCBr6ffC0pOVRFOxytXl6lHCDaYcWmuQQCyYtpg0xriMOfujUrb-C2yz0lGBeHvl8ivHgTRHCxpkj14y9EjH4sWBsykqjqnuwAW9CofPHPH3m09BWVmFZuWSHuCkbu3z7TuKj86D6M1HD6L1tJOSBQSJA&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;cba481b6-8c91-4b8c-8939-d95b1a32dfe9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-22-554-600-22-055060-r0-10/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Korado&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8756717069890727367&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_B9/Oj8tEQ.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/korado/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8756717069890727367&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bTckwFMI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3819242&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;mlEB4x5A0f4qkYl-ACaci4SFCZUKPH5j3qBZPFYNrhOm3exbPvWba1pM28RtXAQw7H18j9IMOQ2H8rvuKeedyxpuRYp7Dll19MG8UWZ-anUEaMiipi1nMdfx5LyZlNlCipDw7T-ddmXSfVwk7SZacCveiPByKFLJzr91dWw_gIG_tD7HiuD_GBUCbQNzuYvYzciI5LGMgIfY22I4SkqPHjFYhDSzsik8dq7Nnp4hvi6HouMfplTtHXrisjTxFwn4BreIdme7UEj4SOlOnxS6WQe-4S2en_Dcxme3pUqsw0NjKa-mUK3Y7pX5mrPbEe9vPoJjghfYNEx9sX-mjlBdiaamvr01ZhNmPyX0FED8F4OVA6l48k2lDT2y8uq_ar-Q_Qlei2Lve4rwBNBYV3Klq08_R7hILoRgBAkOqvCaM7X_F7Hac-g4AeFGKgFLHXAiM02skAWxWHtD_AUHSXcNVboCNfrp3Xz0A5oE9Ahc1R1NdH07bKd3jstNrZX47194ZvAg-hPYoKdlHa8kgMUILDPs9AhjX22EmndpdkV2VramTh3D5-gScDpMMHJmTpfFclHiR8xjMowAQnwITvP8AXIuvO047XPyGs8-b60He4eo-HFxfwdu7o2oIR3Cf2VQJinpoNEru2U2Rv5J47kbopwP7wAM7lnxuI3FTbXc6-A61fIiVC9bNVAf5UwwwxPYdR69uC33Jtim3GH6MaRWC_dlGwSylj1Jj8QEzLDCduiWa37epwSPriVeU4Gw6gEZKh_P0CkPZdCm21FSu2yeaUTov5rre4dU_ETkiJ6Vf-19_HnIqexRBos-V_4fzY3WRKIA7m_KdC6nsUFJgmQBsWZdxx4RgdOznGbRCTOkC05FsNCjyCABkWEE7hiYg4cYlvfEwOE7aKhT8pX-1l2LrhnV9UvW7fIIN0kqHGQ6jrWPYa7FbxWFo0s9_CPwxsMFmODOpoXk2nXbrb8MvEybL2zR2o_G&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Model Radik Klasik - R je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso v proveden├ş Klasik upraven├ę pro rychlou n├íhradu ─Źl├ínkov├Żch litinov├Żch nebo ocelov├Żch radi├ítor┼» s p┼Öipojovac├ş rozte─Ź├ş 500 mm. V├Ż┼íka H = 554 mm zaru─ŹujeÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 22 554 / 700 22-055070-R0-10&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;3819242&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;99lIQMmp8GFPI9_xsPFYN9ROWrxlPXS9Nnpe7QQPwLc1E4TA_7LE7PoyafEv6D0Re-aY-eQzM0z59cDGb-Vn4ON05bFK762wxLPcs00tS8EIIUVuI1RWKMR9M9QF-ovZCIb0_6QRLGwk_cerxeUjR9-KVW3e-lOrWhpqYwXks9mT92akwYd-bpjf-2vlulAbV6RwQ35kJPyyTL7iFLabsZ1Ob4fpVI5w4Q1CxLvnpDlM5qiSOalFR6Vc3ry59mzVprgzDUcwiav-aOG2btYxg9DQ8sYmWt2HiQjJHy8riomldOXbVo7toitx1tI1cECp5S_q89oktdBgO8WuccSsWjURA14Vjw4FLp1vnWtD7e8_auLSVzjNH_yiXjeD1Ebw0taU3mb1QKvMFKwtPDc045_LsSghl1w0Mxr7DhL8582MHSNr736HE35M12WTFHe4WM0BpTSALYy3fOSlSTsBXzKaBWgA4haBv8Q8d4Ru72J0jOmzI6CAVq44sLg7IgBwK4aRcc4Hij3lEteloNaNmi14CxkY1y-RDbzXXMzS3mA2czQ-86lyXT0uYe94tAQl69JmCbIBOlNh3BFcTkj_1doaOuCLkMU6lYVzHR_KAopbOZ8Kd1HuErwuGtx93A1ZxbZmYEWEqPXk&quot;,&quot;maxPrice&quot;:194200,&quot;minPrice&quot;:144600,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HtEmMZVb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;1.103 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SmShXO9D&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xzMoelcU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9dlnXccd&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082961/img/60/699x555_BmOwn1.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2xkwVyle&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 22 554 / 700 22-055070-R0-10&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;XR3Lv375XoZgxoHcsDj25jeWDX7kHXZvJi1ZW7APSMgG06dCJUxMR6jIiyVHLCEJdv4RIsS0fqFOqnPFkXH0afbA67GW2p4BCf1e2NGHfB_-QTbVhkEDK6qVNVi1RWul_dNEMEfM6c5sf5idvHNTbi35JH3jiOOUe3sI2z9HG0bNqkngnWqCBgeMew7e2i9V-hRmJcXWK-vnKqNQmNW_ZE7QpZKne7U17zPXKlarWhKbtn71XX-7qdMxgyXkT6IdkqeVq-Rvlty020H8ONwGTc3d4HLwehGqoJMYZWPROMQ&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f7dd327a-242c-474f-9c81-89c45b5f51d4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-22-554-700-22-055070-r0-10/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Korado&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8756717069890727367&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_B9/Oj8tEQ.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/korado/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8756717069890727367&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vSxeAugc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5464765&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;rFaRSDtS3G1UWUF1dlXfoMxhC_Q1je0hXJ0Up3N3iYUkf6OEANC43XjxTxGY0VlmFo9vWsr1PAdZdIm1fq4LXsSDwZ8VmQeThrxyr-YwxbWh4DgiyQMm81H__C7n0A0lZTcbckKzJKg1AzOKtImzchfKDluuO61VsHlFJ990eUqRhUJcmN_-XSJA-_5p-59FtByPURMvG9T9xqfZWBL0YyeLT0aQ51obA-jStkX7DNKeEiI2sXJeb-LxO-eXglzZOkjOPXkeB9M0lXY7AVB81MBylRdjEKqFFspReRRlnQ0aYy2r19rxOKXsYDu33KpeeHFE_xh7cEvyrBxd0FsH3XjAggY-_MM5YvpFuLH-6MWCg2EF0imopWktWBSphSzRTamKcQF1kS8B1ISkJ1962kSYW2vkMXWbqVm8PH1sZ7sQsmRObDMEjTzgUOlflv9eKoctac_LfkWvVNt77RWwWxlh4uVrgRpW7M4-dNQwJ3Za7j1Q2VzAP78HfLa4ygeCznBV0W6bx1H7ThZhw8krg8X9Ru_dwK9LypMFhZEu4V8IWNITyVP2xUib-CMwwulX2dF-5YPOlX5Z9lrWijto_1eMPNar_0Cp6R4XutVfwEGvFgtzJJF9D8uc5ghx2_VSRW1Ki0gxcAupAq4r---Xaj8Qz45jfW7h5ac6-5CsxOzSrwMekA8XVjKPF-l2sm7JS_UC_DbD7Mp2nfJxjROGvwO3T3va0NUqzwta4Q8_ZZBIdqET1gD4ZuXnzaNRDVoMAT1Q26rYTgCR502P-UfxrNtNn1mznVLOe9VqkgW48pDL7AC8MXdq8j3rtXFglE3b7ybvJ0XRz4XXWZLVmA1LVTJD16UPMWwSQG0T_Klta4_BPCF39jS219oi93cAhOgeAf6_OrjBBbh1WPikaYmB-E-S3gGv8ymEWUZ4xvXZHGv1FD6zTtQDaY116wcYl4rRzqlJVakdCmMvZ_McLYq_9eX_-gfyVQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kermi deskov├Ż radi├ítor Therm X2 Profil-Kompakt pro rekonstrukce je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso s bo─Źn├şm p┼Öipojen├şm. Profilovan├ę deskov├ę otopn├ę t─Ťleso m├í mo┼żnost prav├ęho nebo lev├ęho bo─Źn├şho p┼Öipojen├ş. V├Ż┼íkaÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-Kompakt 22 FK022D514&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5464765&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;m1S3XwDeWEjfbhn3w_RcIdD0ewjKQtIV89UuNKJzbu8YlQxv2DG7sso8v8nrIPZmTyI_x2GNW8leSnk9fUXSZN5DjivWeNSCTXJ77M09t8p97SOHr5E8cXUY4QEJj16Bjs4DHxoKeVO-9G5Zp0fV0hqVvyZJICpkp0fk3neHFlNzqw7P97X-TgpgpROrVBYmSAEXDW5qhN8MN3EE9pF7ve3QYeuWCzS-e0cbird4MIE3okFxpcGR6bJU1Cj91NrzNMqwTXrDn5E_anpwSQlJhvvCKUt2yYejPbuKz6KUfXm7wnwjUbwVAuA4PwE4RvCYBfh_Oe4KTDvV914-apb7TZSxa8ueVHqSa5eButiz3QEotS1R42hDInGjXshIN6zr4WZYV1gp0bUBSUOiUdflGMp8e5DhfMItGM7URn5OcpCXXN4MtxSgDY8CDlIiY8y2VIHdJ05v0O1QGlkw99YZisMcKRZl44GCSeBgSGwO91kUsZKXph-qsFRHAK5GsODN9AJNFCvTfTqvMHpz6s38JqzygkAkCj_gzSMIZ7baM3tlhLMgMs6UPlCZJx5bjQ3RUHlqEvYcsNRFvYWjucYNFZBPK5GhLTWE7f79dlCyTqpQco0GRrdPuI_28WTglvuWXRoQO13tU7_a&quot;,&quot;maxPrice&quot;:339900,&quot;minPrice&quot;:244700,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TDDOq3cJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2.19 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zP6cRuZp&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B2UXQkcI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;┼í├ş┼Öka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;140 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q6UpZLEC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PYxk5vMc&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_C9/uB1Bezv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F6afBWl2&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-Kompakt 22 FK022D514&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;BuSBCasdeqhff1L5XL9LDGEJX8DRqhtJFrzkTKKcEfEr--VJ-HAMT05uLs3JM2HUraOZGEyorZeoTheUbQnFndVLuQeM12qqxBUFDqWEDN0217iGrX6pOe9UkbcQnBXFHDvNxFYUoGJIy9p7x34E5SC4mWUsq6_YIXmCKpor-zGXIIiPZwEwt6W9-tprIF9AkPZwHLeUr6sKwemoZDQJteTj4WS69NycnHbAH3Qelve8X2b6wcCBWE_RJNyRTQB8bqTTr9GCyx8feSKfEoh1Ig&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c83a0df4-49c9-48d4-9be1-207cdc2b4dfe&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kermi-therm-x2-profil-kompakt-22-fk022d514/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15134331097931213403&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BP/KXrd1r.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kermi/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15134331097931213403&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6qQK9AOU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3784371&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;bSHHzP1jNZ4IBZ2qXe-GccM8t_7kQJ5FOvY01giJQKeBs2TaIlCrPYWjgjgjokpcrdgJ7E5baqkQs3h4h8wAtcbF3z3xgtoRKz2bDpRf03H2ADW9MtvOP1GQHFAaxea7hM6Bkn17AsJBruRFoT8EgTcIep5Sq60fCXYkZVRQL7ayH1ibD1n4SDpFGYxio01wDdBiS2hKLh3fM54Ap7gE4dDX-PCO_zefhBeuT2k7qenigyV8ePQztHJuBvbLMoAlVtp7OpxHSkMDK7V_z9zmfG8-pm3MXbTc3hKCrCRRRfYm-hv2Gj-fOnJId1qrtXxP9Qve5eiJJrtfFia51ZdVyp8oZTuIZIFhCVXWvsDDTNAGS9shP8nZam5tM-NIotNdr6sYSvpKDmNDrI-pf5aorwoIFGTS36TyOQlNe5UZvNsdCmF6zxTJFf9k1epVti9wxqdcOYEmNcxtH2uOLcTZH9M5m3lMfCeQ0rG7QJJMxa3jyvA627V1sasB1myMlDqnND8ZG9OKGk8rpOvO9cP7SNlCeHjHlyy2XHKseaoLgcFd_PB35_gESPzxi0il3jrHH1OFynS9im80AzFVoJNgg48H5QGcY_aM5jsa9kOc3TfAkGmeLULRObttrzCIgcAA9pJ4AE2svZx3hCt7X9FoRuynP7aVMHk5SM00HPFaMrnxA7tVmcAEzqLZtiDLTyC25Ph3QEE-yMX5dXUqRzsyx1lU1ylskvlp4xlQBmkYXgsxyydVYKcY7mVeGBVN89tSiHVDRVxt8moDCaS-lCM94GObmkUF7J4M_kKMahc-y2d8EFxCzFmIvATqk3oYpiSBKcHMd_FQtHQiriD3eKF7EhhEHkVYwLUpfsvUDvPp5DhLRNNhEF7qUVLkPoN02rQD9AYABarvZ1osqOZfBAwTrWNp8U1MSfXlXhZEFk31d5LzLldGg_y_4LYzlGVfHvMkaO9pOYXRQWVsL2GTjsInP7vstOD_&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Model Radik Klasik - R je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso v proveden├ş Klasik upraven├ę pro rychlou n├íhradu ─Źl├ínkov├Żch litinov├Żch nebo ocelov├Żch radi├ítor┼» s p┼Öipojovac├ş rozte─Ź├ş 500 mm. V├Ż┼íka H = 554 mm zaru─ŹujeÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 22 554 / 1400 22-055140-R0-10&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;3784371&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;XwJmNy6oaajj23wpQ52tYK-qYlcQjfUJOOolKnTESuxjr4spyaDgOVvb_GCT7Aoz3lYFlsBrRFz1xCD9WynF2umNhMfE5UjngdkTczTB4PhBmlmvgiCkzLU_8vDZc9gmkJzW81ctdYO4aEFa468T8baKYkv9rz4k9_AC-JaIvRafIvg1Px5i7nL1u8HWRjo3bhAcCNFjulty4W_yEDaF3eeR-LpJnsbmXX2jXGeJqJa2vTuzp-ZXbfpMTZ4UaXV9oZvj8XhYcZkIfWT4e837QV_L9PsvvaH6GxKnOw1fjtSrEvc5jlCn1rpLCQzpLD0-Lf02KUU2aMJlcwFLY-AN0k6OL5nVsAl8jzXwHcZCXbH5kOoX51d0TE-rCb5Xw-nOmStoxZnZtTmVXfRCqXgx5cRgqmcx15e1d7-kqyGoOYqBl0Bfk_PKefKrqxuOHrn2AtRtMFjiyOZypsDSrgJATkWmKH9-uZy0Xv-CJbH_Lz5_kzgfKN8X14ngICjaoe5CiaTXCSdmkHPOJTO-g_aOEowwhh5QktXIbZoIHZdk1L6ZDhgnpIFp_ILQzucxs0enN45QfF96F0ydycBPXoFSTIXWK7aO43lWBZwHyGWv1Fwm_hfM7sWnL-YOg21OMubTMOa1twO_Y0is&quot;,&quot;maxPrice&quot;:339600,&quot;minPrice&quot;:227600,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sL2K870T&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2.206 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;izZjEQxu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RPWeylmC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c4p6ofUi&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082849/img/45/699x555_hHdpfC.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nNt5EG0h&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 22 554 / 1400 22-055140-R0-10&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;_ZMqeVibdxNio2TlhHtHoW3ARF8yBZpdlkEsGyGPZqehMxeH3VQ3FiMPfH9i4J-qdTjxS_YcQp6ZWe3p0ytr52thl_WXmrYOwTHkiTzb5vBzqinjCBES3_Ah1kY7wUquolbFbUjPo5-QacF53iigeXObTTqOJxEn4kFlU124CcbIbfDDm_AzK8_Vli97TvBxgaTA4d4oq5Zd-VA_cm5E0GKVNK0ReA7KDSMy59Pq8TeigmsRV0G6zqumcsAOzqufbSUx0nTDokUknrSlksCuVG8Xw5DBERW8WxrpYsJ5oTA&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d7516a38-7f7c-40b5-af3f-d15e233ca4ac&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-22-554-1400-22-055140-r0-10/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Korado&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8756717069890727367&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_B9/Oj8tEQ.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/korado/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8756717069890727367&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZdKVHGDd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3755856&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;DBWleF71v2KzrXKprfizSrRcF7k4__3_BwINbiM92bKr0ID9AqP-limG59YxU20NfW7SJa-tdk9Gddi3j1ObtqgGN32abBU51_UYE3a6gLbynGwYnIpxcMlPChV897x5o_ILxmoNTs-t01SkSKNk2DO5mHs7NXGHi-twhuIGQP62gHh89BIQHBEamT1-IhXXpH0Smv-thieF7N0mY56mgR1iDRdH3GLBYs_eo6BWlHAGl_05XRVyvOCa7veB7GQK1lQkgtRAyRDHblCyVh8QckvSerjjiWcmrBvRJeUDVKC8Ser6SEgdExPNv_TG7Ehsl8nywyXOx9Qc-09jTWV-qnvT4FSn7cNEEhUdgSgLh9sNWCO7ai-VKnRiYAVBrsRF6uzWkDNTYr_KAGeMDow7q48fl1CD4RIqGIQ_RFQPaWc_WL61k6e3brLdxpbQcvalRq6PnIggUFFrRHRElYh1QI7GUHXz3fcN4OGZW1Y7RiocSAPOj53V1doCKH-HlGtNFfzRi2n6uAnEZXJg9a7EA4_a3tXBipJ0Np6J4XCUDOfcSOyBBGBD6uH64hv0bOz9LaQ2mBNt619ZHr5FVfTcHnOsQmUV_OyDuN0jSxmuC4pIna8twrWT2oxUBr9Q_lTlDrwHlW--sLC5n3bSjd4jao7EYmxtz5_h2IkvO94vtH4bCaTL4ujRO3igr9b82Ej0eCPd7EwJh1b2dx3AvUob-5ZSQl3pPAodrv-BDa8JR4-HDynC5wBM1Vi263FcigVHJ-SFoo9cXoygwDFGCMgriA8ZITBrIwGeC23Xm4eJm6iVFZyjyDWOxPogL5uPEO6wTzXqPXvq_YyUH03L8OBL8djRJi8SwVrPhy6GCGjX13fT_oJhLjEGXWth98TzV-AmniF6WXx9qAfvhgjvkc8s7hA8JCmuX8c0yRBp3HC6LNxXM7rrv4F7cP0PjwoYv9cXONvT2elMTff23iQmYHy30KXoZ2Sc&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Model Radik Klasik - R je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso v proveden├ş Klasik upraven├ę pro rychlou n├íhradu ─Źl├ínkov├Żch litinov├Żch nebo ocelov├Żch radi├ítor┼» s p┼Öipojovac├ş rozte─Ź├ş 500 mm. V├Ż┼íka H = 554 mm zaru─ŹujeÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 33 554 / 1200 33-055120-R0-10&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3755856&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;tgre4WAg39jNfPsYeVSAp7JA2As4Fogxigem-SN_fdvwq1TA8li5L3F8q4UUvUV2iQveglX4l6i4BFgNlSXGHUN3XO0nuORMmqBOOPfeAOi2KFHbv8P8s-jGTNXhIFNLCdmLCM8n0NNYeLOB5uy_L7sn7L2no1PXIq7A3MXEpyk5E_w4-fxT9GnbweQYhzjwvXU961S4YmxRMO8fXU8VH4cTdcdGmCZuEoKOOh2dOVTryMCchAjS-B3NUUgfn4Chio7p-aHT3Rp-THb4P7vkwkZBfRKfqaPIzcFeY88rke4q2JECuqWR0NimlDVcoI5-e38qUGtNzbNukioYTX3fW8Z-CT1omRohw9CCcL7CTPXMRp-3STPgCFiRyKPduDyp9rjGZF2Uc1Apw7zDlKWfa3agXnJmBO0iTEnpykIEvVBAYZTF-FjR0U5UNnge0xyC5cyr02IBsMbXgrXpNLp5IzV9Iwo1zr612OmNgVvYxUO2-bxSL_t9lB-L3RP0Kff5SNP6nE7WUr_9Vjry4e7Cai_nKWl10LQPxumfNe_hD14Lk9PB_2A8NAcHtifhtxFB1ki_yTovADQ8zXmiUAQVqW7btubb3lXL9TybosY3NChFxo-ioAavT2JWv2D4KBsd7fmkTDbxM2a6&quot;,&quot;maxPrice&quot;:400900,&quot;minPrice&quot;:298400,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X9BS6Stk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2.708 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wuV1q0zj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QvJQqNej&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jcSDFH6l&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082865/img/73/699x555_Xs9PmG.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8oGWrusk&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 33 554 / 1200 33-055120-R0-10&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;sY2dXD-UZheoAZve69pA4cUNB5FkkszcwoUsDo2Tw5nqd9V3rxokSUa6zTu3k23cOSPYO1pyz0FcqTc7yaafYQhrRhnH5PBtZOh5ONh7H9OY3mL5cXc4jjq6nIFyhAaaxQoC0ZvhXKO0EBeet1_-DiHCe8eaeUkUqS5qqJY5n-OIakAIyZy17-AheIVRAmCxNZrZqAsdrJkfABNXWRLYeyZNC_Gel4xSRUMe7ofwBTmEoXuuT0XZBjYlBhha4Yza-aMO2OqYgOFJ_TJeF3WbaA7cEYgGJb-kTy4EactFPVs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;912939cc-79a0-4dfd-a441-2f507e39cf9c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-33-554-1200-33-055120-r0-10/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Korado&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8756717069890727367&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_B9/Oj8tEQ.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/korado/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8756717069890727367&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fcr9ArL7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5464829&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;vToAHylyDYZv4JipS9B4lVTVYAQEJfvo3tK87uDvKqiCL4V0rInN0tG1m142DpZCPSE90lxq3HwiFco5R8jV1nke32YmYP3wr19Kap7TCQlndcaRJ5w_D-ZMPY5c5OaR2PQRiEyU8ajkz_XHOFlCK_kD2AXV3XWIXTG0GA6_92lbbB5uqN0ZvhSFUhZd6JLAiF0FKLXsnpZ1ArU8-BqhQMzvS-yAGAtj-SB7BjkgVP307aqmeFv2Q8qr7GjwMC7pDWL6sXRbuMlH0k_fPRkYnNwyqaNj54rsRrLjsLtsKgDXSl_CPwVuQIMjxMvkmaNIKXkt5XtmzWAdDOhVn8zrvz5kfmiIao-TKBpUKwGreLzGrfoM-qQnRsY_2zOrVAEP8c_43wKF9YDe9dhMJj5XlmSHKC9KpGjlfnYAwgpzrw36KXLImArt_SP-62F_13XmxZePVp_NuIMbpic4aTO9_6FY_vIhHF-omMMM47fqTtUTA6qYXmUDcJpD_bZcie-3VLcgX9enIx-ZFef_QJ5m9zdFBic0uMFNBef7E9anRwTnxc1KjKPfXC5Emw9mWksqZ83II8-tWuUCgmgGU5tdOjLTviqigI62A-qG1Snm5EVVMLsy1VUEXt2ZS-HT28ui-TkxdXnfALJZPbXnnLbyMJ1Af4MCf6-x0dp3P5yO4HPBWGt82Hr5zrNaSI3Ye9WxLCVzk4R2MqTSE8XGhiUxj6emSHiNG5gCUBdx-iYM4O_UOqPpzf1e6neN8pJBasFtb5fOIThUcv-Xsl74L16AFbBF80fpMuGBwAHKxeiKYrfPPM7pBWmjRskJ79V99R04w_uw4FVJRldqoy7sXNtKOpTOX7IRWbE8b5WLWqQtlb7XRGjOq2xfDymVNyD6Tp_q-1cv3r_CxX8AU1XwCnlzdB7G2co4FFAxJMwtk17LpA-sq1gMenJK_ZjZJwqniYOkJCAuLP02gCSa7VHpb5qYMHrvivcKHg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kermi deskov├Ż radi├ítor Therm X2 Profil-Kompakt pro rekonstrukce je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso s bo─Źn├şm p┼Öipojen├şm. Profilovan├ę deskov├ę otopn├ę t─Ťleso m├í mo┼żnost prav├ęho nebo lev├ęho bo─Źn├şho p┼Öipojen├ş. V├Ż┼íkaÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-kompakt 33 FK033D907&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5464829&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;D8HpBoJWkTioN1XJ7WQibgI1g2uLwjnoDiM1Oe992QSMaan2iKC8W_UqPAUOVsig-_fs6vOLCo6a7rT_dsjYOPRQ7SJ7AEwClKxzGk2fnigb0wTQva29LMSMVm-edSQn8hE8qNzd-4x4Xi-hmLNPt-3HB-25eCthSx7ghgmtBimhp7yLxhA6QbJAAPrDnp2eWZX7B-jJIHraTMWi1U66ps4tS9BixpxWXCmTPrMCcOeWdivudbm6SF9KgjqHBg1bOSSrX-l4ZtIYDIOL0Sx9DDSAXa2y5qdLVCgZnv5Oq1K7nQNv-8OYXRXuHpvuoxVVx3gK-ThAXlsJpRL3DdNEAN9gUDKIPmGRc92GU907moIUGWwfhAsy-bPMls6NnJ6BJhXjtxXXiLGDkYL2hd__S3qIDLElmJMmbvutaTP395L6xtQHukeUFAg-O6LgwqPu4FMjtHCAchDGNirkNTtL1JmpTtEwJIHeQ7rXOqzSgkEoLwAvaq9VCuA3lsfT8mz2CdV1fzpNFhs3wYr4A-TG6ZjOhANE6_iffcs-zc9Mg4M1bTnr41oD7qKv7crCWf6gbFWckGrA2uqBrZ_uMesibeKj70nrFfA9BTCCbRGv5ncKF55NAAcouvhm5llONg04bZZScQpCaGNg&quot;,&quot;maxPrice&quot;:479900,&quot;minPrice&quot;:341200,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;970cHIGg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2.207 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6XNMiAxq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;95.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GVCFlsHM&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;┼í├ş┼Öka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e0xQ929n&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YlUT5aqo&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_DC/2xkOUs.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LPvixxZ3&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-kompakt 33 FK033D907&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;RhoUyWnaWuoeBv_Yp0uKuX-dA3opPGo3myvGhP_RZ509MD7M6y-nHNu84RWLechBnFWScFJQd9bM5xnAhjh6201b2hS_dmZGMvFbutaI6PTpNzEMNyCYZMv9FTMm1j9MlTCOf9AcCJ_zgGi378-2nSppKpNz4Q4W5uqDlTXFMwxdx5ExomjO0sRXOq8-RVAMCyT-aEwa3iGN1lV50B-zYYI5dqjXA2Up49kfiRmGPAJUENz-YR9AOL5F8vvMP0AOZAsG7Vocf1mjU4K_aAfIXlmHJtnZWIPlDQ_sa_FdqGA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;52bd4ea1-f312-495d-a9c5-187f92930bd6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kermi-therm-x2-profil-kompakt-33-fk033d907/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15134331097931213403&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BP/KXrd1r.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kermi/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15134331097931213403&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VKaE7lcz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3797684&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;EArjXopl_I11GeBfglyjwkep_ifVd38DBsOOVWEjwMuQAo09pWyxNK9P6U8J50z01B4kux5qBmBafjjkFSkpU6MCvMDZ9vH3ODsPYRjycuzjmSgLHd0TCqUAPGb4licFWZELMFz3W_jsQaJUFbxeObSjkzH17m8GKswtfUE53zzawrr6pmlpvPvCWTl9S6HN31eJ6NAW3e5eBbXnQUuLLYt98zxHmanoa7kvzSnK30SrXjFooHJFnsh6S8iyjIhlpqkQiIL8dV2_Osi70h3DIuLZ3LJ1XZlu140yY_oQSqMW49Xk5TI6ipHegMTTpTBSzvqqHp-B_ATT0C6WKXjVavJ0vN71mcKUa9F_z6sJEaSWDE5PO57XOVBSr99Ar5MPKg1U62e1p1nOs5R9mlE19GkTeWHoizrTywjl49LKzxiQBbJHcEE83psdZex9jt-XtQvjoZibUAQCFie6BcuGfp0WVxyFZuTVwO8eft1hOAjUVA90bXOZK_u3ZoOAFHZgBMJ2n9_wC0PCOuevr-DxikGb325CxtgjhgJyUIoKedmD1R1u0x8a1-XpnvLRaRfnWehSZeziroS3IYEX2K4ERSTX4YF_INq1smHVBXWBV81SMM8XEgEQIXkbbPtIpwZvaaWCSYfH-4ClqxPLZA0svP8zU3FziHIErMzFczCYEm97ibzuFBA80LpfNht9KEbtu9mV1LxFJlDqIiQzH9NLIWZ3qyKaxplOUIHxeyXIUcP077GmvJeRpJI3vEB1rGccKe5i0IewikT-bdJMGSNOcAm_PPjGRBO59LauAeSzOPIdB2Lnz7hjKPiSRtRMOMPTN2iZCp-VjK0Tk5vCpEJLnCxq_UbUnQc6YpeIbqeWxUWoCvT95rkWRZn-yVf764KATEkfdIsu6Ij3XwBB6QomMHdB6_5Z-gY_hcr2W1_4LtB0gO44yzZT_yx-qsLUgWu69slgOvlhdDH-b0eCPEcprKfSpmfb&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Model Radik Klasik - R je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso v proveden├ş Klasik upraven├ę pro rychlou n├íhradu ─Źl├ínkov├Żch litinov├Żch nebo ocelov├Żch radi├ítor┼» s p┼Öipojovac├ş rozte─Ź├ş 500 mm. V├Ż┼íka H = 554 mm zaru─ŹujeÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 33 554 / 600 33-055060-R0-10&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3797684&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;04zPBN1ozGD7mt2m4Mo_j6UwasGXVrX2pIEYMcn9Tcyo0Gwdq4VLfmeZr-Q1DUSCLQxya0DXXfrBHM4HCgoftmGdSOEKrYwj5Uvhogg0e_5bD5kjjMQliU3O9NbzKi1zs8_3Py-yaWCpRJ_2pSCMXHKwsaJheZCzLralOtzzOkRM7Zw3qrmEnCx54nUIjQqFfmUm7EruhKOPRbAG_d8-Ug4f4ngrhxzYrpULViXgj9rDwf91V4MKQ2QrgkpRJwnYpxPa0nXO80mhojIyW0SWR4ODySnorgZFaB3sL3PVpsLdv1K4ecI6-Oy7OFAblqlK80BSamULSBjQ_rUz3MAZSnewAx1GDsncEA1PiaK9mp6-IPPB5BT-gOEwSEmvYJv9KDYQ_eMfBoYosXx45v--VL0iBh_vBEnUMo78RQ0M1RbhpFIh4Mohcbidu9ESC2kTNEgQSYFtyIuxgq7_imjQanDk_2KXc12OIJnnx00dZ5CppPTu-vmFPnMOVNwsOH1OwLv1B1cApCTa9iBQ7tu53S6U1541-K5qWth6xOPfxfb2X2Dn_4w3pE4UqUOnOIw2F171_QjRJav6nm_1gK-_WHm6tNinTfiNUGFEBq3yM6f-9BJjEI2b1P1dtTal9hrBDRI-mzPdacJV&quot;,&quot;maxPrice&quot;:268700,&quot;minPrice&quot;:209000,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xdotBwSu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;1.354 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1A7K4o06&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1ApiJGT8&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yAr7TZbe&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082955/img/14/699x555_8V8Wlk.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aPu3GxkS&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 33 554 / 600 33-055060-R0-10&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;EWarhkSGHJ1cAKYWJ5G5s0UpGjAntaQP07aglwTAsd-NlfqzudAGN-9vrMiX1SGNqo1vmXyWTdAqzC1HGPyWmxjJyqFUGtj4sTYXBjGoxboWfGVB8WDwbuyyV3wU3cczf0frmu5qoXX-bXqJ62gql2CcPmGvwFeiS7n4bN_s3DHCD9qWhH11Jd96bs3oH1v4X-8_RTfrjChWEknLMMztzotq2V6mSsEpmvHflB1EJ893Lf33lN3ThJlbAkGj-63v3dL5uvK3FjSy6BjCeLTMkUZ8Nj38DxhpQyoH_KN9Ddc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fe0dc66e-f375-42c8-ac5c-c60920f779cc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-33-554-600-33-055060-r0-10/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Korado&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8756717069890727367&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_B9/Oj8tEQ.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/korado/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8756717069890727367&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4mbWWuLn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3802672&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;atMh4fXT1SQ8_RFuPAgf0N6pjVhTswfIrkjI3LkycXTvKjN2qpbIpLaPosIeqTeXMikvnXBVT1jbWZP0fYQkk6MsJ4vqHB-KCCAepzfjllZ89ZXUFJnD6nBV5YRc7lqH_FVfHJpyhTU6FKdotJx5wSCaXNEEaVqR1L8sb8COHYLnGMZz4i8Ez3dkWfJRF6wauqACNbmWYdhURFNdvw4Q2_9rlYm_aXZh8lICTBtP9Zw5cxeKx7itELZYpnj1hSX1CGKAOm5GhN6RYQZhG-j3iJV4psTFGIIxm_UQEr3s5TLxvc9iX1j3c_DGtB7iyCyC7CjP2ICP1uMRzAuc8GRyj4w67QvkORAToszpwOOqugXr4LWI5oNAyx7zQQfdL8Ud1F-nPcdDX5Y8Ic6us5aManNLBMAxKQj6XG1B_79iBpqgeQ7_0dDlzDzLkKrkTgbyL3wpfSA7Lhf5nx0gjbh3UfpZvKqJuGa6u_kE8Rp-T21q7k0Yxc56tnDY1KdFm01gnQMZAHv1oQoIb3pISMKutMsVIe-wBTdlNZPEgjGtB5LYD6vV6QZUQOoxBwkhrCBC7BNJl96Ub8Dl7xWy5Eqbac4zF4c9JVdCxFVBiELJh-jWvmXn0sUXYcj25tSvcH8WrO-TrZk36wYAwgDFe5Nqfh-MkPPlLOr6T31PZMecmeCSLJZUR5P4nGNSh1z0dm9CCUurPiZGq8H4mKlCV4VQvd2w6RInfNNhpEU9PCsBkymHurd-GHujgEuEloxjJkTABihNOQJO6sqYvGasRRJG4azuEpfCMZTPjAq4PDwRRUd9XubXauaD2hSreE-MXoARDANjcUL0gUH1Za5_YzfEwxtwD3iGQ25SHC_v5eDPmwkGSge_LmEr042M8BVpkCL_nxk9blzeXGAowJPFotVp6qpJccjKhkst3kFFIGWKJKSyfi_p05d7_UCNUoBOwCVU5v89JXW-9_3FV_SG0UZoneGRoRNMFg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Model Radik Klasik - R je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso v proveden├ş Klasik upraven├ę pro rychlou n├íhradu ─Źl├ínkov├Żch litinov├Żch nebo ocelov├Żch radi├ítor┼» s p┼Öipojovac├ş rozte─Ź├ş 500 mm. V├Ż┼íka H = 554 mm zaru─ŹujeÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 22 554 / 900 22-055090-R0-10&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3802672&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;KRcVsDL58O85pPneQ4wFglkGA0PVAfjQ41bQFIXVS1Y78t212CHKRNw7EakIf1ymXqFAf4swhwS2o27j2f_1uLowoQ1VgJonwo616Rf67r-z86TnWKNWJaaDYyIWmrV4amjDuVxK4SrHRldnG5t9-OTHGhPIKdO2q-86UarVjIECiP4zbwVQQ1zKLt3fHx9gfnl-MW7ZYh23lLM4SLzm078Vcp_exPvhlGxN4T4HESqI6S-ethPvWhtbAi-QFQs1W_umhnEi2b46-T4ugzHmKGxlwM8HpBJo6hE8Dt3M_oEs8RR_65yx5SXCUfvF87h9uuTCcuKxslLD8fAqash3E-jcAWtr6i6sJHZzogAEzTrAx3bBEe5O9kRQdhPu-AOpP2XqwRfUNL3Hf8b99_J8ZWq-v9G3qghNrCAUw29YMAc4UXoJHnNQxcTtJTaktPa4wtKP8RonLJ20lM1DutiDFQVCelaBYw8cNVZ_yjDcM2f4J28bhCyxePfcjRMKr8sB2fizpQB6JZrps_xRZ-4fjpZf_j9MbAAKmbQh3FXR3-6gpvwfnQNvWor-e4KX-HePPEbCcpXDBWF98Jm5fFJhnW-I0CP2lbv2KBMDf-bl7as2KeZgGqNybAAxjaANyKVH3dvXpHLW937PWQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:226200,&quot;minPrice&quot;:174700,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J6DeZ3uE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;1.418 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GJoUxmVv&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eFZbbyVJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z6Ktoplz&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082990/img/89/699x555_LfIu9E.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qzN9taOx&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 22 554 / 900 22-055090-R0-10&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ZjqXRQ7qkYrx-FOnjHeftMNpDyO3J7wf0MWc_J7jkTQ62sBqdTy0duX9LldLwhdfYdHQR6eUUxqffB3EEURK37DXRG1D3c7Xaw0P1u-lw-CKrWBEZ4XhtY0wjqbtPSzrhCzHmIDPX2CGnZ5Dl6R979KSDsCy6ClwW3ZW1Mx3xl0y_NtnIuT-3Be4SPhk5orOZFqu1msWcHpQfeVwSNPec9mB4h8WewN4Z-NoXWrrlNmoi_5dM3tVDs8qvhOSNQTxRvh0Wizo2wxWqAXH84f14ARlddJDWPVD55I_xA7TJRA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;20fdfeba-bf33-4313-8f87-7cc1a2c8107c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-22-554-900-22-055090-r0-10/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Korado&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8756717069890727367&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_B9/Oj8tEQ.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/korado/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8756717069890727367&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wovk9FjD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3797674&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;o3150MT9CdOqUKB0VC18HK8nK1cQVRFh2T6VFemJznXfBDh953RyoF6HzuAA4f2owX4zCOnwt55E78pIGxxujyBDrTLggM0dGc_v4fgALplgNeTt5bm8ea-Jj7TwbJvp3N0GM-trtCVajr7NTmobypPAosTeLrqyM4t8lrLvfmezJgMDNh-s_tFqFcWyU6vLv5y9nDE9uhOIYmo2WAGDBX8a9qvIZT0ou1Q_6e-iP7Ml4dfJ00I1QUayKrpKWkdyabwbl7nL5-Qf6G2QFTB99bhsB_1C2LDiEbgGtplp8xljOpybvBjXMGPFJVuTTDXOdxD4kv3RKI0ZSLFbxUsK1WBqoVg7IwzBQQfC78P4vZKbTOL6-EJmJZEenk2ySlMsalXN1TqSBEsZmkWUHZE__A55N2A3yolyhTYj68kextzTwgC2Q2qXfVXz3RAzzJWHO2xr7Et-3WgRz5Fk3SuwtMdsj0hK33wulM1GO6e7EUTtnOeUSfHYeyf0gpLwNKvO5UCt18ySfEq5_bIC5ZmVrDnrZJYr3KfUcBmnrByqY1FTB7EnvhElT2f41OzNOMXkYw5NKHSn3qDHBOsExhKXcR3baHUrZyIzXvP5fY2nI1IRIZK2LPJgf4eX3xrBYIuKiSA6aSS8ER_04CqwBQqTbSh_E2f5jh8SEUFfuxpMboZ7N4U1XbFsv8uJGyKabynig-fO6CAzSLE-bAfXlSwLrRXOCp2vfzOVQ5xsXvfD2Lc4N4RcPl9dc1-rFjo9IsFv7lj8IDTaYUyevAji7NuGSs5lCHFgfhUA79ViteUM-1Bqc7FsTkHuoMjW-wUTavTUrX9IwJU4p84yA7GwMTKkT-8mys11Z_ftEFvbktHSK-cW59BWMsCK8OQF5jbWd2Pxd1vl9Fd8xFWrf2DIqAUv0zoonQO65hNfTrav6eqGGZNWBAia7xwnWfFxyMPc-6yrc-HLmig6vJQ4QQbMQDxSKxr6Zk4yIQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Model Radik Klasik - R je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso v proveden├ş Klasik upraven├ę pro rychlou n├íhradu ─Źl├ínkov├Żch litinov├Żch nebo ocelov├Żch radi├ítor┼» s p┼Öipojovac├ş rozte─Ź├ş 500 mm. V├Ż┼íka H = 554 mm zaru─ŹujeÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 33 554 / 1600 33-055160-R0-10&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3797674&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;genMOT6TvGccQaIR0xWMpdUicn8pTapp4jAfNFgO8H9-GYMySalZ4Yk61_EzPvVpHtDwwU9T78cny4AFPDt4QNZ-uNLP78vLVk4i_n0kBx_9snc1q4qHFNVV__yyPdE8TkMK43YFB_BS1_71IQGPwoJtQ-oMrrLuMnkMNO9Cp0Sizi4saH8RqKrfqlA4AC9k0UG792kJdZC2L48CMz1PzN4POwMdjbyqEjyfKJnn9LWdARqIQ71wfLf62JfQ0HRSB1OKKNO3e2HI4m-x_Wirv9SGZPQrKf9t2cILL-58HLmU-y79tn81it5UXLMdmhJPniSarU0ATI7VA283EUPsNf02BvpBhtjShIj6eBHQupCinaaDxGejnHfbcW0QZBaNp5yGEanOxtNc85rNrRi-2sQK6qygsBA2ZJud8Ll2UWRQoAgFVf1Dys_SaDPdpcWKN2c3tGiswYH2Q1u4_x05j_mNvXBRREjQeMRGImz6lo6S1qi3tUvI6KCiJ5jfV2NWPHtzERYNuDXJ18mPnqlbm43tmvOPj35J36Kx7H8HfwKOy7kGirw2sw1J3ojBx62RRDiTuoiBrTcU6BXW-MPdfluEXxzaVajjMdXwRFfPA-DCM__rxaouqDSbHW42QOq8xQHwVeZP3Mb7NA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:488800,&quot;minPrice&quot;:380200,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ifCk63vZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3.611 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dJZT0fcg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SHzF7tBk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yk6GR9fR&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082945/img/87/699x555_NVuOrz.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Lhr7cf6&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 33 554 / 1600 33-055160-R0-10&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;_Ah5a2UdqMb2u8PYZOQB4Dm3TA3IvSpqF-YOjMW_564DYlwNOeXUfhHCeCPbU0OMQOp3T44gu-5zNdC6rGST8ZtGt4NOQ6iFEGnNcZj7YJ-b-ZPwyj_PeuwT6QbvmI2NmIIqvbPJitzfsqxgNEMluX4wk5TZDaR8JZRC_qWJQPfajO1MrOcNkX0yswGZ7CibYz6MI9_7IlzCby-otZZrwLBKRerEy-TadK69hl5m4LtcmhXJEZDDBOsZ4PL__6zDVFDNFjoSX2a1fkwR1rieLgabxQ4qXvkvrScohb7wj8s&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1fc87e96-eb83-49a9-b773-4011a90793dd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-33-554-1600-33-055160-r0-10/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Korado&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8756717069890727367&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_B9/Oj8tEQ.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/korado/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8756717069890727367&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NZuzHMdX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5464762&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;4XZKX5DeF-WotM9-Q1JYP2Of-jOEGRRswCVHMxO_MXXriqrxINRJ8MonzcK0uX3Nypkv9fhUd0LIaavoKmhBVPPNoS_4vpLlia9F1d1JGoh7phQmOV0s3NakJGWGsRbrTRjBgmxFUO883uDC9OXL_Kj-IEeWRnQL1fPuj3nEfNmU_U-1X8GeB28nUMHGRSQESkHvmPnkL_h8L56POCeAtRHhT-NuJ4IacA7SmSvZZNAmHa095o0i2xAfsSfRAF4ESfIDd4W32DM6KVe01m96ESQOFPaHRrtRY5Z341AtXAUNiAn7t2_aSuaa6QUEOBovOn6NYd8NERNVbNnzUQLbO4B6tAndeZxZtyJN_s0d6C2rRxZnUPoUrJ5xnQMbd-ip_kP4F88_igy0MGgRY8xtoBUOcEvEtdainvgZqH63adzR4HW2l6S2QjztZevkQnwqM8WBVLUKyYJ8DZO1ojR60U2BVOhcz2z3f6tZgIqGw4zHB-rq56yuJ0rEc6qaZDVBWMlRI2yNs6gE0wZ6iZ5b2rxKU94hogr0cN_-VR8UlLvIZajGn1vm2kCROiUetycd5bKDLn_JjLmp3qlAIpWSdisD1t6g-A4CoWbSfo8CIDH3XR44FJWrpe2jVQNqPRWJKCNCgKd_-4eFQRmdneFqqi-TjTmPjX4S8JS8muxyh0-TdES-b9jp_a6LCdu3eJSRRjPAwxjyELJ9v5hyLhLPGvggWv7RIvkUMi9u3btNxrcSOtFlv1lEhCDWus-Z9Xe7uQeVpCQLIbaVIz0qk6XCG_0E9Crt_taE0p8iEnH-hhaNlmqXTXpNu75kc4lMwJEjgZgDs4xHST4BJSDgAPasL7fgDU7bu58g5yzmTFfZQXSeJsCVcekitWJ6_lGQ69KvTjeCypdVG5rwAxUahmQdCIrDIc_0GbdsWZ3f6_gcJ6g_zMDqGJi5Q6Urpwaw2GkVkcLtLSsUoBPUeCI-gLKqAy4GzA9ALhc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kermi deskov├Ż radi├ítor Therm X2 Profil-Kompakt pro rekonstrukce je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso s bo─Źn├şm p┼Öipojen├şm. Profilovan├ę deskov├ę otopn├ę t─Ťleso m├í mo┼żnost prav├ęho nebo lev├ęho bo─Źn├şho p┼Öipojen├ş. V├Ż┼íkaÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-Kompakt 22 FK022D511&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5464762&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;LwQtqHDnWeAhGEwP_M_VQAvgQOCQS0EU8PeTiKRuNCNONifMhSufljCy7MmhTfEuZ4L_4C0IKbIlcCZGmjTvg_HifDmWl3s00MKXpNFB-j6obTvmUM8ecmelqzX9tmG23Z05MseY7Z4Gl81_wR5AeaiQimnYu-ncwaThtnYJnPJTtZREBPxTEojxbYmmFQO8jBLOqZUl1Sv_t_9ftNYwrDJVAKtO7YKi3DH0TmS55-RCk7wxd_1kErPJxVw_-1uTwBLI70opzazaqAufdiEaDmGuuGjdKfpPoabZYjuyDG1INBnno4hB9cwOLEp1Z-ZLrq3chwsZGKUxTCF1WXuWx2qJssCseMuHGNRIDSMN5plgZ--WysTgdvLMg1FQC96DaUBwEE7nhXmv66jofAjKiLKe18JAJmdTFM2RoBum4vEvDG-fLAN7c8DlNeLpPQhEBin1sTTGOeHzAXxsPM_u9tFfROngEQmufQEld9yG0YJYG9NP2jaUDM_JoFK5Qql4aZmkImSmUR5ozwtrLCutXLH8hAQ5MF9LfkY4GKr03flHSmaTAnh4MvT9Zt1UoqGTJWvnJdlcW3GHl5O4sO8JTKW8tU4RfdjmIitm6J3Ils54TgBFtEYJ-JaPQHlN9uzTXWMtV6fMJYOJpA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:286900,&quot;minPrice&quot;:210400,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;74cd9C5B&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;1.72 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dTNP8gN8&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CkylDyxN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;┼í├ş┼Öka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;110 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;81EztX49&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iLLtJqQu&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Dm/TTUkc9.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WJq591Xs&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-Kompakt 22 FK022D511&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;toeKxdZBp2oYGGuYwvpDIt5TO1ZRMs6NY2Wf0v50MP8abmTKKQRxhz28MRuynZpwUEsN68hixNiX51pFTqLGktWJ_ALqmWxiTaiYsdW_gNpDM5ojPFOlnP9zmKwTt5KE5i4nhnMYVbSxj5nZU-fmgpsfPS1IhyCgSrtnFWaZn9j6HTP1kj8t8eiORxNFvsbGSdZgQIOL-OWSlUmX0Z-4BWA8DYCkaAXmomXNyLElwMrVIpdjojMTfZj_u_3s5pf4Ymn7gh2py8Xc8SYHRyqDSA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;118edb49-a3c4-41ff-935a-c5134b6d45b8&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kermi-therm-x2-profil-kompakt-22-fk022d511/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15134331097931213403&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BP/KXrd1r.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kermi/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15134331097931213403&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UaYJuJ0m&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3795601&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;qimmdPMiuuxvPrRjaimRl8REMGckFPg7WwInBxVK6C8QEEgIK5QvAU_RgHEABvLUBUZSiwIZ-CEMTEHgeiAqH_5PTafHEOpqKjcBCVzSYIai7HvxmB3u5NspzgBVYXo7BYkMjhUsxDVpyDfK63gPYJxfEX_CS1AqrPOFU-06WD1_KLts2AFrdXhP0eefczlHpsJ0FYTHF7CvX6uDi4PVN5PKy38SzbGEll9-bhOrlnvKFI1uKZex-nOe5QlJI2pK0qRe47jcE0jGdSRu3Bbkh0ugXg1CN_tRRhXpI3tV4c3A_vvhhL6HaAxn3Q2ZeiVl2dIzY8cgSX5QqUCnbcgZ9HSx70kVWMDLcA7bM2YG8dYqavKDCX0RlEWXUHhcxYv1VpPYlWfF42r9lOpRRK_GBCTFHmlNumg1ts9nVhyMItZAOHzLZaB2EY51TW_-gtkWG-ODVMaSKFSxRlFyDp-FnSnj4hDBgsSAJrEsSaBFXI3hJTvYzAML2pC5Q_CDpO9Pgk3cKdfZg3AFO8I--DWlmzIKFSS7y2KC2Rx63HTTQ71VZ9H0ZQIeW_OwlV-K4EA1pOR4vvh6ManqBh35mCqKWKpf7rOJzPyEg4Mzx1xxtp1tw6WWuH6bW4utQJuxcEKdnv3HMgxG3ZGG29g4GD91QtL9kHe-6B6I4WpqomfvDtQJbU5iuEOOAdyZgGvfsQXGhnibn0wHoWRkXQlyVHGwPVzzirEAM5yn81ne-dtkTLOfKst30LnZaXc_2IDBj1SOVP44H0GP9Yd-_p4RHA9t-58mwWCeOCTEK5IiZ-kZq3zENlz1--gcvTVVCrAUwltR-pGvOMd-UXM4yGVtg1y9367arCLxRlaLb3HhIKdbf8508AunV6oIcZHcRRBY5Fmfx7o57A5RgyQPRh61unXucNwHDZiMzSdMObZjJq_OUpeHkS-AVoOIdm78bwSRvevtppCEY7LaTMNENn0E_mGNV2U_-XYL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Model Radik Klasik - R je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso v proveden├ş Klasik upraven├ę pro rychlou n├íhradu ─Źl├ínkov├Żch litinov├Żch nebo ocelov├Żch radi├ítor┼» s p┼Öipojovac├ş rozte─Ź├ş 500 mm. V├Ż┼íka H = 554 mm zaru─ŹujeÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 20 554 / 500 20-055050-R0-10&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3795601&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;TFSs_eSSFPZ06DWTIbRZn2UGOuB7EQntqsrf5xZ2QsazxdO-TdJiM7zKDbufEFN0mJXPok6Z1h0ZairZlUAAP0faKBGwEH011XqyLC2M-ml6yDN9iFRxS8ysGw6o290cRxtmLplTjUKgQ9eyRXj8PY7oou3DeYxWcBEnyNXBJ7nO7Jkr0sjFFgoRbmhbLPNYEtTLk-fWSK6h2PVI02LyPapzCzIR8gMZ9oG2jKMAe7jdJDHPK-qxFQjG87GollgdYRpMDB_VhXHxEMOPqqIaqYZHCAVKRI2gbXphO-SsMUrwy7E29xNPlliIvDEl19fsjaybM2BgQyDLv4sLaPqJgwZdno_o-YapN7GQCCc-tPqRX1U_E86OA3AS93altTQixqFCCDFnHvhEItSeGYXuN3LNapMMrJ4lENW24nemdKLvNshgNnqRi5V-DUYTQAD7XDs0DcJqWxgTlOXtadWM84E1kNoD2TJTX3iaTeeDS2r_HM2UFBmlSnuL_OisNBIf_V-vB1OjbzaQqqLKy6Yqzd2DJG8TQSYcOZfXeZauuE4gelC68hEJy3w7Jtkvck7hK1FzhhcnfVYZWWtQijZstn92rqwkisrt4DASjJKI6I7861wRZThu5uY0KBRnuxXyGk3_-y3ZtLsM&quot;,&quot;maxPrice&quot;:123386,&quot;minPrice&quot;:98700,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dwdYAmTB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;0.457 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5KRpZbQx&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q8Qhr7k6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J3qtyctC&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082819/img/3/699x555_tLLga7.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zR2eceRn&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Korado Radik Klasik R 20 554 / 500 20-055050-R0-10&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;gC57n10a8TCfyfvR4IWYTsFE0o1deQxgsdsFf5zwUvcyUPYMQKP1OxrVGNkXLzTyu_zMol5-Fi1BzPnGKbE0QSBX0i-m71Cuwc48akdkL9fThw23gVfO6_9JFFKmRwZfxNQB7z4qs16T2v3y3_mRz8uPOS7oq9S6s3_Gma4a_e6EgtlX_7i1uNdVczlvTO2qFKcL9tC4XZgh1liB1CTfCK5aDtVaymIiJQhbTjNRF3Ct6WX9K1YN2GmVA3ykmmUgsoc92kVvycYu0NOZ69ioxCG1of85MZI3F3Bmarhi5ig&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c3de9ccc-28ec-4609-a929-5671c4955112&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/korado-radik-klasik-r-20-554-500-20-055050-r0-10/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Korado&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8756717069890727367&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_B9/Oj8tEQ.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/korado/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8756717069890727367&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wcS7AHmV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5464768&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;vyEhNaspIRrjwiBCcdB3Zf_8ofBMqEFw3GxqIE4dQFlouzdL1yOXo8Cl_qAwS5MabqqPBmcS8vzrqEYnQXGFSG2w8L6lFIM28MbLdy12zPz0cb0H7y8a14JcSz3Iq5mqK5jm7C8ZbHQIWaqZ79rTRSbOkGhcgxq73DVOxSVxRuNFEelgB_DhQyMNNuSrJjI8jM-75_ZEFJjSX0OnSjAX3VobnMVXdHC6CVDDWOlYcV9kUn95JJTuJAqyBZsyNAMA33oa7JgDOP8KRdC6x1BR0UKtcN_nBi5GLYwc_5dz7fKjS-lS0RiOuiOpyF1k-qFUguxkHl0nUn1EMw-oUnYzDRZp7VZlin8aTkeJWA-F5BAWaEqKTckKFBEk9fTikbQCIslWDLvPcJrNDSkAWv52PZJqEwGb65OE3u_u1dfp_2JUO8podDDiTpfsysTovK9qgnGbh6GPgswP9c_bxPsVl-znycuZ8MUf1kXvyWvZN7hlxzPsLvJccx7kuXSuB1dVYDzmm9xI69Tq_ZoLlhAdM9rzLjoKTjWVB3xwWWVSKaKavOp3s7AqltzUHWNi0l9RVA-TgQiK17Im7FR3dl6axdsj6iuT8lSNTiwff6OMgOG6ny8RAELwq1O3mAx83NS0tZ6QmGOS4w5YMSpliSQGHgJ5XDj2xv69QZ0eExx5XnvqQkmg18lc6-Evd75hNXkZ9oSBcIQNfUAx775tI8PgTleWHAbgZDVOtEB3RsKw7NRmjS0ZrUnJ_7y4yc_LEbepkjMeI_mD7DLL19NDJRxYMZmpGn2E0JxYVUj51jM0cNFYLuR2GtlDzivFfhu1vi1LmGw7nkyzh6TBg-G4UckCJjcn6jBOH0xxk2BHX-c0kSY3r1hq8e0jWrVcBKKxhzMQZdc0PwTjCasdqoXgewm0mv0YB-NXjo6SGofyjxDXvFRvZ40ze58ZUtfzYkSdAqHVu2UybzeOqeYSnVpJHxdRFYDP95zx-xk=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kermi deskov├Ż radi├ítor Therm X2 Profil-Kompakt pro rekonstrukce je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso s bo─Źn├şm p┼Öipojen├şm. Profilovan├ę deskov├ę otopn├ę t─Ťleso m├í mo┼żnost prav├ęho nebo lev├ęho bo─Źn├şho p┼Öipojen├ş. V├Ż┼íkaÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-Kompakt 22 FK022D520&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5464768&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Djc8Q2SRp5Tsz2ONFm2wALtMI80Qq6e-6PZR01ogIZ4rqc1M5bOLGO4KS-Z6o_CIGskrIJth9fCq9LT_ZJwIxK2v9fl6pLxcRhEnf8cSL1VOY8cJrSQWkSr4iOW_GLcvIcK3933j1st_zOQji5zbLpkDRP_g01-qzZ-nzdCXrQV47wRmyVD8gXjUb7tNDJEQ2Uvaxn0ejzgz23dFhzUqOZA6MB3DBxsTExP_WQrnCw48-84FlesWQhKA58cUZZbtleHERNC6mt9j1ovhyiYIPIfTVk8bfXUrhC5cFyyX-X_-SKDxPGiDcX-OTmkNpkalUBSeDmGBKpYge4QhB5snrfKreesFpD4tPl8Hy_lFwODtk2LF12DjYi9Q4hGPpOYS7JPBFQBU4TQ2k9zSIh6JafzKkdn3UmflpF0ikGYu1tTdH_46iikJv41IqFys_x2jySIMrzfunsJwkpawYGQgclqDffwzCkmt4A3eppFUrfN0RTC1TTqhAVSsfDPrMexROEddkpw_jKMUC1Kg8esjwgOfBcw8IoUqNtbNStnPtHSc8IqTlf3W8on0rdwnIfRcJmu0xzzrgiawUU8UkVdZEqSzr-GdM3O_eNAhA5sv9znmnwzUQJXjFalI8EIhw5S3hPkXJ86o-682IQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:445900,&quot;minPrice&quot;:327300,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ojt6PXCy&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3.128 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uTZchGUb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4yhkjX9c&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;┼í├ş┼Öka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;200 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mnG2EJil&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5alM6ibh&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_C9/6PVBe29.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R0gpAtTn&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-Kompakt 22 FK022D520&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;8J0oTTdTZAXYHd0-bX-B7RQCMy9ONXVdwpn44ktssoD-F-n83Nt1npb6H1-txo3lZUJ3bYRw8ZgHzrTie9b5l6nmqatec6fWHB2zqSILlk1whBt2WvnAgIBMGmvn9dtV0y1pISvVyrLyqJfq7yJMIXcWKDoFT_ZU6kHlGJ2G93HFlbLOApEyzXVz8qP947Eit816VrPuv9xOgcS42xqibxzqiAUtcoQh5Tpk51q7Q3cvl2P8UuhXm2UkuY1aM8JUBnwhy0TOOmPGXOY6c4mICA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e16aa114-9d71-491c-8bd3-a194e15f8843&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kermi-therm-x2-profil-kompakt-22-fk022d520/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15134331097931213403&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BP/KXrd1r.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kermi/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15134331097931213403&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dbcqKxQE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5464597&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;hYSY0PlBmgvZE89nRKYtWVumX5e46aHBlNQ27MmrtUtAaj0JByyNuM7unD3DDDfcCiWCH-XCSP2gbL9PumMMQ3d33qLX9-icvh5_6NTe9pfN5pvkONI5DaVAlkEfjJHLFj4IOJG2qSProSi151uCE2-qkjbFmFeSoKwpEGipFezinPgPyWsYQVM7ELxnieJ5_DIlGJnGTAP61aqMoooIaxBNkzgKtDVDRAv6d4ypML5Mz5F8fiOS488MrVgZCXcZdL_8rJJ8QOSk8Q4zLI-hjtWytJz_CSZaZx1qxXAMyuQngr3NNawAt7JclPphv-sOQ9dZhTANd_l55YtPMp8DhCe73c3X1PBdFvkVVXDiLATKrvXLo2ntfBdFMlUnH9Cpy-4r7CQsRU_TkYU8s-fYSx3yN-k-0uuQG1SmnciU7N8o9EbC_LhZ1TF_096Nw4_wjwHUh8lVDxOBFZK8V2NXXucRMTEFHz9ywJWGyNxukQAe0lZgR0XkrbnAD3Mn4jX41ns_wM7XLcd2gLagE_UyD5DVoJuknLcjuR9iQ3Mo-i7vv6HBR4g4N8EZbpAPoVtrBhtAy_fcEEqUCHuRKOHsqY9Fbqg5B8gZC2PrXSbvpCYXIeegnmPRYu4RO18aEC3ks-oi3qwWfUT-tGMFipZBAZYu-jDaIaJbMPoKeYhTBafE0GmKqVtMYzYMvJyNaxc3g5GkKGNOZwgjVBy-AihDW4qHw5T7cWQ1Wcvt_-gIXHhDykkLbxDdbaj2VPpeNeTBcwX_lvAOmeD2oKq3P6WtJafTB6AYqnOU9bsIqo5OOmKyEgKANWNdLJ402A0ASZv_R2-HOtsrVAZLQIithJBWMRbXonR3ylII4-n1X4dn-jtXvWhkK6ywou6v9Xh2de_xryPb7rzmhuGiHb8lInia6qiM74O9RqcwSFBzdhWc_HcOg4t_LBTb-VJRuiovzXHFmw8jRLRO1EyD7yv34JvOrjUph3ZoEdc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kermi deskov├Ż radi├ítor Therm X2 Profil-Kompakt pro rekonstrukce je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso s bo─Źn├şm p┼Öipojen├şm. Profilovan├ę deskov├ę otopn├ę t─Ťleso m├í mo┼żnost prav├ęho nebo lev├ęho bo─Źn├şho p┼Öipojen├ş. V├Ż┼íkaÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-kompakt 12 FK012D520&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5464597&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;_iXsGxSGqhGVFaiZgO6uP_SPU13aWiM1ExcCfYvmfGZ6cUns_il4XZucZnI6s_htikH3-pV4apwcDom6ACjTwoNoJtALbOr9mwveEnUfj1k2_20i7DDZZBUMIquXBJoeb9oRRininOnoK-9sHx9Z4MsnDPA9b4m-89RtqYz7Vla8F4G3XgrkWFuY5mKwK5F3Xk-x88yFn1cOGtOVpTNr9ZN60Dgk0AA-_XcoCb5GACb_wzl57Q9fiao-BDxuxu9T4MzqKyVqbLGbN4CHon8cA2tX9cIB-ETx6WO45iAsilAiYVc_j6QDu5RMOca6Rbc0AcNIHUO8CB9pkNB388aWRMOJdo_XDCWYJScNDVx7Dapg_hEZXV1JlQhFLlTFoYARHbUE3YKE2smNmfzxTAajX8xOihYe-hQBx43wg4WkhBGvPT8M47HaZQxNucz6tJGrk2alCHBu2Jo5IM1yd4tsxdyPV-29O8ExgSNf4x5iHS_9CgI-X3EOMkPJbDggoQ6_RFfB9zNq1Wmgx3JLpUg1vEs0gmsz7iD-vnDwdpAXgBo6c0hpbyrE6C2Wu_gcXwN-Uypqp6tRSfJw1fBC8H4wTgtWpTOw5v_j7yPuwaLQ6Mv0NOQbAGL11yvu8ueOA4yiS7IZBpZpWyHiaw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:379900,&quot;minPrice&quot;:279000,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DFce0cPQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2.306 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZNXKB75C&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;peDHMkLy&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;┼í├ş┼Öka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;200 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oyOfiyU1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u1MkWYbY&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Dm/e39Qkd.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dkxNAEbT&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-kompakt 12 FK012D520&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ox2FuhzbrcNY8TjcUIecvKViWceBeRL8YcCLJfDcSeqItsa9pGnpqSHigjjdkjtwzfKSu1NiYVQr6fL4UzF_tHQgBbn2xwQXY9xwggQwBgHhhWPpct5azP2MzEO6MrBem87HSsFofuMWUc2IXbe3UbDxFobe0g48fKtWo3NY9Nsd3mSWiGRIleHv7QPn0QZD0Qn_U1Te_21R1J_UmoHuMUuod4qiAscid6fBjnfhK76e_-E9ef4wV4w-25iA4Xtooclv_pMFBywrgdiEspcm6A&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;856e07d3-0cae-4f4c-95f2-b53257fa5911&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kermi-therm-x2-profil-kompakt-12-fk012d520/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15134331097931213403&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BP/KXrd1r.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kermi/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15134331097931213403&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WMJDr65e&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5464602&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;MPrSN41Q3LOYo6EnZX3hB6cGDi8T5yZ0bUywfEQUuqDO4zwISS6OjaY1Tt1pIfp6Ga9Ke4Ccx3CfcDkA9ocPGwIUmE9CFQPU_N_bFp9LRsqukFso46ZKDbWbLq1pduO_jNyD_H0LYgskBrB27V_bkqMgZ66FQD_I4F0KoCmx_bwe21YWpWbIQoWqDG4rzNbTdd0s5hm7KNPqN_OsVcVAI9pstG5_qCMCSmND2a-99FEhTmmqTKCMdlQBrjpWW2JLkgr76WchperzOznU6xKIVOuTS1mvop3dQ-cgjSzDqc1ukVTcEJV_ISyeHfOTkXZndiDjLXcihhuJvQ-XTQhkGMlU1vT9b85UUt8l3XPRjlE17aQcd4V9-KgECcVwQpl47MSpcnoK6JJEUr8ebFemKn2muEuXKhFVFfwVCNANGl-DCBHibLJ_UYAzUwztGWcrgXIJBjfjcyAJUfsOL4xn3vqKsnlt9v2fq6jt9pkHYiVXYzYVuWoSbGbMr4QShdcrrteU0dU6Gy-u9URc6fG_p2jH7qWZgN6L5OJOlTs7-7Vv1WGWbRbs6jFVm_5ih8dsUvPo0xi7d0GYPQNQDa3YX_-D5-3yVfWbbj6ufEXCqnAiukyKH-Mg1D2vH_5ezZeMuhmX1d_qvivVQ4knGbpT0cCUFJbOVTDfbryher0KPtgSnND3KOze2iibpEotAqPF70-Lry0ibvbQJR0jsilOFUSufVMRl2YkAOI4vm4k_Q6TV0VaZByd_9dD4ADmPT7dPhwlqrdJ7YtI-EOJWcbgsTtRHhULc55R6McJU1wFKIhPUCguJqfk61ej7bCXYIS6DLR3WgUuQNvydR28phrjXJcKeoLfP1GSmoDZlH6vyNn_RW4rnpJzJttnNhZt22O3hZRmDEEMhmvvIlUkqD0xxGrNSwM-Z7ApKgJ6BdItaLW_H39q0GBf5LbR1cXp01n-d24p4BJK4DmYLJ6Cy2A297yL8lQGApY=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kermi deskov├Ż radi├ítor Therm X2 Profil-Kompakt pro rekonstrukce je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso s bo─Źn├şm p┼Öipojen├şm. Profilovan├ę deskov├ę otopn├ę t─Ťleso m├í mo┼żnost prav├ęho nebo lev├ęho bo─Źn├şho p┼Öipojen├ş. V├Ż┼íkaÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-kompakt 12 FK012D505&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5464602&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;amjxKux2P1SoaPRm3-kZzniIE0HD48kVlvojC00H9LfgU6Nqy2pE4maUz0mnsYviA6PV0L6kWOB_om55LPRxyr8NgrM0-_qSr_hZoTZ_H1vwFOacTUfucemaUdbF61pzM9NQ5VXJ281wrlH67u_luJ-nbb6ryb8YcK_RDgAl1-fgMz6tl9ixSR8rEPapbYavShB2OqD7_VELkgDBskjtZNVPWc6MR0o3hkXQgVNLuvylQufU143TrQ77KwXkmaSVZ12hfVQe5hUSIvL3P00sJKewPSok4FkffnwIzNsN0fLLr2diO2c1Dqyyel9WORrSlcTJyULS9vuC5Q4wr7tDTN3_u14_o7Hm6bt2VqUHRvoPs5QXZB8MUBuTWTA2kN4O1BpeX9Qg1DXa6UQv-6ynN7bli1QBVzTvCnA9IcmTSfzaNR6UWCfYRgVV3vNwJvdUfJVL7aKpcX5SvZv56UnKzHmr3G8uJLAe1JxGLIjJSsaUfH6dSghuqUZMw4y7G1afjyIziSECELrLLKjxSiFs8RYKOhmKuI0aIg93IOc3q1kQWQdumnLl7JHs4e1ivqPh7Z4E72xf2eqoZMzY4GwjKe9wKHzN-F4Izu_EYkqs5OGC0rGjt92HsGWOObSlnWyNOq-clbpDfY7NEA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:132800,&quot;minPrice&quot;:122400,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rBmGAiOh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;0.577 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RdD1KSPo&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cMq0Enl9&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;┼í├ş┼Öka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;50 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0aYQKiUk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lCjReQm1&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Dm/Yo4QnL.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mkqocQsU&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-kompakt 12 FK012D505&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;H0wu2QbdjF1tqIpzdS0q88w96025jsRREFBTEisIPJPBbbpTXt0T9zhcQeE-r1pRJrghuK2vU0aozC9pdoMxW9IkyDt5yEb_-CJ1Ddp3-XoyxOhyJfcEryIfIBzgJlHtRQ_hzHkKu6A8m6EXjSDvOlP61ZP1nWQqUyUVcfBG3ccG56CIZIWyvR4pP5POqJWQUXp7ZgFXCodW4ALldOtqoRglTyc0qne9afTSIVBim8fkFN0okvO-5okTk1ZMT7iN-i30AdaJ0L7Yv9N9idFYP6o8Oizxxb0GqVU3S_yG5vo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7402cc95-ada2-443c-bdb2-94b9a3ee83bc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kermi-therm-x2-profil-kompakt-12-fk012d505/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15134331097931213403&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BP/KXrd1r.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kermi/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15134331097931213403&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RO6uxGkM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5464801&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;igCtrxIjUn2daUaGEd0X7FSn8-Z7IU6HHUVbfSS_zftoFWajLenucWEKsa1-sFuReiSHJkjqLdcgWtdaRj1u4EvBXkk1fT_PtdcJmOXx94qoIJJKT2kNDSbv5tZJ5Q3cvGoFNWONkYFqm8iOuRgHSFsXpR7XSKMPG5hW0o2YlkY6ejgYIrSrZHl-rdmFR_qBxV4Z9zKNd4fFVOnSAPUqxZiAB4x1kRrjW9RDZaD_yLfIRcVaXI9ie_6iHrXwDXOFK4REOAToKugogp1dVKWUJ1wnOzyJTJoQ077bXMFZPgrpR_s20U2pOKB89RQ4qj4mAYq9XKG6cFhv4t8ZQUntxCDWGPWi7jeR0og1lnfWQ_MCj7Y0s4XySm6GwVm1uZxKvdZEmZspb-41kchfIh0S6LikKyDiGGFa-0Q_kwjrO06i3rS4U0e6PZ5fAwGgvaZkUns6ZnhtLV3XhQkDom3q9Zvaldm3EkSYjg5-CVZKtlMzVeKw9SFWS_MrNEj0B_lVvXB-6yptdr6FcIkCLmY0e-qub9x31AldBPBXAsPtGH8x_1XttLhj_EvEweP5EAJ8wK8HS1TtTTPYPIPJH-x6ZNwXxc36Yfm8UECMCe-ax9DUcPgtk1q6027-NkFc50np9We6aviJDYClGV_6brdn9-Vuqv8LMOQFYc2siXnBL-d6EeJe66JSSKaymdt2ybjFtTFuw_cm2Z9yVbcE2huhbGNE5qQJtK_IlCc1j_s6xfLIU-rfrpKxKN7M20m8nDuTL6EQWnSLtV5qHSEV7NOxstQwvVWs87lpO_IadXv3yUuyR8lHFQmebVTVGgCOlZ4zamG802vfZRiLQvlfyK0hVxGLLGdjEtOjanHYg3voVs409xzTfKjd4Xg9Mfvq_6CgFbg0ljb6HC1WDASFPUGeUYbcuBFMrMtlCQDB4l9vgy9fYkSbU9KmtPqSOte6y2iX6vmjFX6N0XlIm8kAe6iDM1rBJYABlA4=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kermi deskov├Ż radi├ítor Therm X2 Profil-Kompakt pro rekonstrukce je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso s bo─Źn├şm p┼Öipojen├şm. Profilovan├ę deskov├ę otopn├ę t─Ťleso m├í mo┼żnost prav├ęho nebo lev├ęho bo─Źn├şho p┼Öipojen├ş. V├Ż┼íkaÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-kompakt 33 FK033D510&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5464801&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;v24C5g-tpvaHbtRsdxub4L02p9y6FcN9n-naXeL3sHq5h6TqLW9Vft8BDnY2bZa5Xho36RwmHVv5rZMllA_1NLzTr-vQrI5v-u-eOr7YuCb6Ruybowa_jisBAG-rHrMYTZEz6uAtlJOFMREvtbPdjNMe5ASVpDwr-OZnquxOmEiua7yujQcvIZ4HKSMm8NZ10JusC7qPOc8k8d1i-B-R34beC-VzK9d3lA4ktv_stQRuLpyyLsV7bRFZKz2_fhKhKlh94paOOc0wOi-UD6paDfgxxG8sIIvJ2v1bc7c5eSadmAD0DGW4MopmCFgSh3EJSkR2MZCOda3wbdWYBiUaMeMOKlvVR5_dVDnqFZc2w2a0YmJahnmmy5Q_dL0Bp0TOBI5xZvDIFfYMIY8WeSa62w_UPya4nPGdMmEVrSl3Lb-JEMGZ9a7vYrfq3vumhSBoYhc4tPjfxlXkMqAPEEz0_V4Ovj7d81vRW6ix-PCmv0QtoyUytPNrnjPnR6ZNuoYAYuB9bZnRj6sz4EF-XSsV-4EErP0OFk_FaCBUzS3AhpBqxknmDBB16isbl1_UZsVbIiUtD854OkAZL58OqOh7GjgzRK2e-FbN9hLarW0kSbvQft6ivZBu2FY6kTS9_mp-L5LvjGBMkNkd4Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:396900,&quot;minPrice&quot;:291200,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HENbuywb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2.103 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jUCrF784&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z0UE1RPS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;┼í├ş┼Öka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;100 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0cMXyey3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5CLtveJA&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_C9/xA5Bi3y.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gQjM9nM7&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-kompakt 33 FK033D510&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;hgp9bmNgrMPZ26W65X22GA-ox_EKLjlwwDBPI7D4JMBV0hsrvl63rSTU64CFOGJm-XkpzNT2HYMqu5UMzGqaHfCUdIkPlznHArpqNVGbEQV1uY5lakCP1Qd6kgLfMDb0EsDTcj59F_hVyn0M818455ASCRTKrT_ZCAWy6u9LMJ5uxMMCIzVZk9CQ3zYrRyeoP4EyvAXpx3GjzCclPpRiLhz7OeIrc_-nbRlAd9Fg_EuhL5y_mC9oY2dLFhs6H1Pu6yFDxnwJwkBVYF4pcJUX6r8CuuSvRglgab_zxnBU0f0&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5e17cdda-4ca1-426d-b648-6c4b5eceafd9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kermi-therm-x2-profil-kompakt-33-fk033d510/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15134331097931213403&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BP/KXrd1r.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kermi/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15134331097931213403&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6mptC8Rm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5464771&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;CmBpd1R1fb750RVi-ilbuE7uzP2_zHvzjw9GiCmNN7z7oPJFHX0xFN0rQYzl4Ci1Go3f6BVYs6Ez71O-1yeuYyoANHQUftp9spvQ4dnkDRL-HMwVNWs2-EK6ztX0vbqcjVY_k6vn_f76IoOjA7JulA76y9UsMXRCcbynNgWLFRAMubCvHM7oVfncXpQvE5UPrqVheMNl2MEJVZSOkHhhOm-3xzlR78j7bEvTgcZ1gOM40YiV8D3wRGzf4hSBm0Y2sDN0R4iw8amYwKnw9_wx_rMWEa3KbUIB2glrFYL4UXRr-YKEi9QUxOeewRAMfqTspx2vCGKJfze4DlQ9rRCrxycVw14lvlwxitIUYAMvTp_K2CoZf17Gsb9XmhsQmEpsZzPGEtTsgdHTOhDa9yn2G88n_-074mgAMi6FFpt26-V9mOQMgwDOTiipydTyQr57pjTBjDTbdyiB89MKrGZ1k1FMaBTE9gia4AYHKDBsosBh2LAa648-kNG30uVYAF-W7T89WX0wBuzUqQ_ome6ecHobrO_QdCWKbnAt8bglT7SVGglmFVeCYQRYJ9ySfrbPHmYbVAMe2xFE1TrB6arD0wMXrGbBPyTuQer3OxkP5nEihcuNMcanvjzFEWHuve9kVq6xtBgS2d2Wmzuc4EcxZmBHZAMEF_DBV8Y7LrDo8_KxmkC5Cvvcqc9iGhgVul8dT8-uxAVq_CP-2PscbBWuySljgZHsMz6OAZTOmk-m2YEzp76tyc5Zwg5t3hjj20b4XqBOXUgmrGSy1GswbqeyliOUO7Fm2zhMr9LzgGeJoxX12ZRSIJ95LquY2SoflMBILqnhH7YFJbfJYbjulLnnQhvn8JOe4iVBEFhxLcgst1xJyYpv1q6nq7Bslbiom5RtCcxLrZbiEZ1ouM0u3DIgpfZgWvoB17yEQ2CdplV3sPlLz523XNMdj-EDeOO-k5xSfxD9n3Kdjetg6B80pemMiEICe_XfioI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kermi deskov├Ż radi├ítor Therm X2 Profil-Kompakt pro rekonstrukce je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso s bo─Źn├şm p┼Öipojen├şm. Profilovan├ę deskov├ę otopn├ę t─Ťleso m├í mo┼żnost prav├ęho nebo lev├ęho bo─Źn├şho p┼Öipojen├ş. V├Ż┼íkaÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-Kompakt 22 FK022D505&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5464771&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xc-R2J34c0SUvavYfRtpcieVDP4p9h8qjIPr8HcaFT0_jeA9v124xNsPyy-CO3lSAJp0PBRyFVn9nrG34dXeLt_qs3Z1ctXrASTfJCa5_zHCufnj7HNT43m4YGS1vQG5YgEp_Jm2v37I1qQQLFPbSySbO1eoNRmfkF45IqBAki0OKo1_OyBKDbjqTsnATmDBRpZt7yFSP4hPHJOm93evToy0rbQMq1NotT2JCfCQh-u1mG77mvEQaprjoI50JQlCNhpH-rtDisCQmewSs2o3AXI8aZ5xoRDKslIY6Y38OzwmONTeviyi1jvamGfwD2jVB900o0B99wyqMhOTMpHDQFZz0HymMOhVMeK0CBVJ2Vr_ICaoghYuR5lJHyYkYnhs7AyCN9amfUPKWhNisTCGdEW4dv4EodsJUJFHkTzEXONLdjCBfnappOu1EiDiEGGQ_JiOkBqqRxIfAt9c5uMqtDyqFM6WnwfQ6yW-kZ-rn8OTVNnfRLkj-wGbohJQzFgTawrPOFuqlHKzka02c76VzXIO7T9OaDfXEi_E-ek8W8FjdpRMaJKn5mC8rmd77wteRpFgXXSdK9X1w9b5XOUU-1C_7nQ6vLmI-v5eKgpZig9edWV5XkM0khyCqEJMtTnEyzmpYEhyN8i_fQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:180900,&quot;minPrice&quot;:132500,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qHL7hJup&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;0.782 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T409xhcY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;55.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zKvQL7Vk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;┼í├ş┼Öka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;50 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;csFp5i9M&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uizScP0k&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Di/qb3BdUx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jjVxBZUr&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-Kompakt 22 FK022D505&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ZxJnHmpv43CTujKBt-ZahDVAJc42VD99CKXL7qXDUhW2I5qhOn7EvnCp4XS-o1SKy7jaOoFiLabT6b8_fP_bgesaEs6QNLP4bYlfMOq0DhAAKy5VQRvus_JQ1yQcP8vXbWIQDa8LpvoeEexplUApZNO6_l22N6VBpcK6JCXXm2mnpYhPX1xsyvfKogF06x5Arbd95B-nqCDqb-__LkJbcZ4mYsyNvCV-RBuWR2RKzey64HQsOiXIk1EJNPxRTd6X8Tg-j22eYylYXezLzw4YYQ&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a6d51547-fdbc-41ac-a6f5-74acd0b24e0a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kermi-therm-x2-profil-kompakt-22-fk022d505/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15134331097931213403&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BP/KXrd1r.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kermi/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15134331097931213403&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dQwfe6rf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5464628&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3ab33b7e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Radi├ítory&quot;,&quot;id&quot;:2378,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011217/img/42/320x200_ZUDcl5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/radiatory/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2378&quot;},&quot;click&quot;:&quot;fvgkFzTjQwI7QoKMRznHZA-9LVC9pfE3eFaosJ4IxhQmp8Fejvq0yPTR-qCNMHTu7adWF_lunSw_7Cym-ywCOmTsh2zkjAN1YViY80LZJgVhqYPMldXBcPEdWt30nYPIzsRgKvAA4sKN138yqgMm8OpX5K4hmKuCHFmEs_aO8mGIGvLe8sJTJhhz9nIJ-S8ZlxoNtFAjjBQh9c5Mgr0I3oQ3hcZ2LDpLbw0GChTlNRIXFWCynhun25CtXDJRTX_c9G_Zb6CuLBkiBMLWYp9ii3i-b5qk0cyoOwsuWBaAQm7O-ScpYd3Z4CPKRpUA4pso1VopnNIqR-6NzuDDRXJgTrg87m8_iPx976bGVNMjfLr2zc2qHuL3752fwx1IPhQW58COAq9tvWroL2EYe4dORNMQK-qESqvWyl1KWaFWvjTxnAVIACOZKVpMLDL_mmEWmYYZ9XrjkvKrd8SMnGGnbooY95kspSpFdG0L1FSytMQEN7i35ua-GcukHuLYYSD6UVaGIRYpXAMvMZQ0sEsd9MPcTC2kjaHk4QmyTcNrpuYUtjFy-eR3zfmL-bt991m2cTK1uPVoWKw9BX5Z9NHgYKOzHqcI-28drxbS0Xcnx-FvBrHx9Nf3a7AXqFajqWxo2AtRtQTptjzYF8ypsLYqyY_E0Sl6nIM4rPYmXrmsPCf3l1KjUnkEtyLa2wIZy2q_hc_515EQs_j4lQZt0wrTq5Wp2OCqOHXpbynhX2nelV0IDtEut_HzDzFdu6uW3RSIihcY9ceFLAr2PQnrSfGIsQCJqupbtVDkpkFQYj80SCQsd0uGCD8QGcnAxG1sHuIskoGH7QRrxTkP98E5gP3s0YneYirOekEROa1Z8rUwrprTpJ1E057iT_jTMdKyhpsjS3PkwGpiPeiqcZDWEduPAXAfS6ih3cukCb1yZ9QEGPhtNweMa5TM3fOUO15N6TOxv6h_g4wiVrqFeSpGjagFhSSk01mm5yI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kermi deskov├Ż radi├ítor Therm X2 Profil-Kompakt pro rekonstrukce je deskov├ę otopn├ę t─Ťleso s bo─Źn├şm p┼Öipojen├şm. Profilovan├ę deskov├ę otopn├ę t─Ťleso m├í mo┼żnost prav├ęho nebo lev├ęho bo─Źn├şho p┼Öipojen├ş. V├Ż┼íkaÔÇŽ&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-kompakt 12 FK012D907&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5464628&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;fSN9QQ6MpT6--OSpxl4uOxKgaWz1kfpkxjL5MdKdjn8ijvtKC5Q6jrfvRL9uBOfBnOxjYLOLqLKeReePN__XLscaGfpzZAbEdce8EIJshME52cGLuws8TdseWGiQQKEzWLctTmFR0NpoTsN83RSYrVOzhqNfn3toyL8YQFQzrokwI3fFs4crRjOkh3YNc-IbJq3dVdYXcVKuPJMXuos3PVmdzow0iPcE3t12_CfK_wYL6BTmpiVZMShgq7OFut8DzSxkXTn2sFLUWeOK6DUhbnRQHLrqzKdmKVXEPB9ZMgECOiQZjQouJmFSswLsde0itgxJeDOCJkUeJVViUeJRZ_DnNchCAqBUnJwEVuwKB3Vlqxp8OdAdXhiMbrmo-DTqpAJg77IKJ2U32OnQjIhyOwdb-5o6laeBsrywatf1WNC6oRNY6vxli-JUuPjlENNd6rtJKZwWHWD0iI-PTHqdehKgR3GMQmE2FjyaTzJCv0RDvm5BEttfWAWcQeNxkjqg10H-v4Z4GNjH0nFmmY_JLBNASdGBNrR58WXTUIt6zdocfff7qiMcLuWiAAh6ZAm5MN6GaC9JfcNP7ATypstTS4lY3S1UBmwb1kW7-g3LxbdrqWGvUYsX32-YrvSyhwZuwLJPsLL58fS5DQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:224900,&quot;minPrice&quot;:207200,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ radi├ítoru&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;deskov├Ż&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HxtOu1Zq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Żkon&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;1.268 kW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;myKkqcKj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;v├Ż┼íka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;95.4 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B3FHZo0h&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;┼í├ş┼Öka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XWL1MiKS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;termostat&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NgxE3MHP&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_DB/EEPE7H.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2N7tYdMI&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kermi Therm X2 Profil-kompakt 12 FK012D907&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;mNG-e7Vufwk6vfxfqTVRUhpp5zEPj5puk20JVFlQ1ehgWw-bLPCBaz-tUuzbn0OVhZHOR7AzU5-t3EjxpGpX40KVIG5ttwhWAYdg2YrvpB85jHPZ_5BesQGKGC6gjam1mXUS1XqnZG_tEae74rMhSOk7JxTRLD2DLeuBFZo-cYQYX9yxaJbssQthQUr1VHwrlMyMIw8EMe-ofNKVQXJ15Y7KuQ5o3liw8XElA7P45tkVgIf6K0inWKsmxFDBxTI3ELhrCyQOb3gki1n_gKJ0KA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a0f9de4a-2730-4c2a-9386-59b66e491389&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kermi-therm-x2-profil-kompakt-12-fk012d907/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kermi&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15134331097931213403&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BP/KXrd1r.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kermi/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15134331097931213403&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9VqlezhC&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;TyPvnEIe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;400324c8d1634f0f&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3c1d3066&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1512428400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1584816008},&quot;docId&quot;:&quot;400324c8d1634f0f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fprofijadra.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YQDCAObV&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.profijadra.cz%2Frekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=EnvDAVL3yhBQMjrRB_6Vec3c3fnkzk3PTEjsn4aq0lFFYNOOTIPGs7PJTf5VZpB_ht7P04dBXUaCeSaOs0Lf_IpxWcwZXKN-PiT4crvUtX559NI-6EPF0Wr8szTI-G4Z8kdPWaQ4EoGdKVGChTUI6t8YQ7w&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Profesion├íln├ş a kvalitn├ş &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; byt┼», bytov├Żch jader, koupelen a interi├ęr┼»&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | Profi J├ídra&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.profijadra.cz/rekonstrukce&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://profijadra.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ct9TWTBp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;be38364c-5522-4739-929c-4e3cd29c55a6&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;47e36436&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;be38364c-5522-4739-929c-4e3cd29c55a6&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku%3Fin%3Dsklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DStavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_search%26utm_content%3DShanite%2Brekonstrukci%3F%26utm_term%3Drekonstrukce&amp;c=NEF5X29W6ECD97EFCXHNG3ZHBTN42MM5HTTZPJ2VYDEYXQBSMIVQTN6NT7A5JJS34ZJSKR2PRBGH36EBHYSVFESWTXUDNDC6T5HHX3ZJMYNT2KRTMWX97GI2HMG3GNWB7GBIH58GDGSQINX53GW69IW2NSGHZNZ63U84ACX4NR3TEE76UW5WNRF96VKAJ8ZCFGDN7Q9TTWXC6FAUA9UFJUNU4GJIYTB27ZR86AHD9Q3Q5JU6Y7YMS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.poptavej.cz/&lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_search&amp;utm_content=Shanite+rekonstrukci?&amp;utm_term=rekonstrukce&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.poptavej.cz/zadat-zdarma-poptavku?in=sklik_stavebnictvi_rekonstrukce_prestavby_a_revitalizace_ostatni_search&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zadejte si zdarma popt├ívku a z├şskejte skv─Ťl├ę nab├şdky do emailu!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:16841286,&quot;headline1&quot;:&quot;Sh├ín├şte &lt;b&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt;?&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Najd─Ťte ov─Ť┼Öenou firmu v okol├ş&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:278736744,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:648747739},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:278736744,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;18/25&quot;,&quot;id&quot;:12927863,&quot;phone&quot;:&quot;420601601581&quot;,&quot;street&quot;:&quot;┼átef├ínikova&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cH1bXdBX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;afb249b4-8d27-4349-bf75-d5d0421f041c&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;47e36436&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;afb249b4-8d27-4349-bf75-d5d0421f041c&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.uspory.cz/poptavka%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPoptavej%2B-%2Bsearch%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3D252132379&amp;c=W2B4MABDH8YYJHBYSZHUGU5NMF9HEQQ4YQFNI77KVYTQE83TVH2B524M3AJE3AW94RUFSWM3B5R3WD4IX62EWVBAZNS33AIPQRQXJCN6XQ85MAI5MN6ZRWVUVWXJJGTTUYTQFJTFY9GSBF93VDC7WVUTNHPEARZM693R6HU8F25YQJDNEK8EC879R5VBV87RD6TVZZHJWWD6QQTNT5ZVVKGUP67WBVA9TUBJJYAI899H5SDTM2R27WUAY4TNDINM&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Poptavej+-+search&amp;utm_content=rekonstrukce&amp;utm_term=252132379&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;description&quot;:&quot;U┼íet┼Ö├şte i 30 % z ceny zak├ízky. Poptejte ┼Öemesln├şka.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:65418541,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; ve va┼íem kraji&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;u┼íet┼Öete a┼ż 30 %&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:252132379,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:1844753337},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:252132379},&quot;_reactKey&quot;:&quot;otTQNo60&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ff1cb4a9-33b1-40c5-a2f2-753d16261e8c&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;47e36436&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;ff1cb4a9-33b1-40c5-a2f2-753d16261e8c&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.nonstop-opravy.cz/sluzby/sluzba-2/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.nonstop-opravy.cz/sluzby/sluzba-2/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DStavebn%25c3%25ad%2Brekonstrukce%26utm_content%3DHav%25c3%25a1rie%2Belektroinstalac%25c3%25ad&amp;c=E6N4WIMY9H8KQQBWRVY5BG97EU49P7D992DKAY6RYHQYQXP5Q594HM2DGCWRBWV5GZDV6AB22YGWBPZTN3T2M58TKF59CSK54FYJGN979MCIX8KYTBT8QXFJNIR7UW5ADX6HC4U2XGY2WJADMKI8K3QP3U4XVB9HEZBBZ9JGW95GY5TYJG53Q6A2YJYFWYZTFX2RUGIW62WWVES22TNG8CU4RX5NKEI6GT5VN6YQCSXWT2RG37RX8&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nonstop-opravy.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.nonstop-opravy.cz/sluzby/sluzba-2/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Stavebn%c3%ad+rekonstrukce&amp;utm_content=Hav%c3%a1rie+elektroinstalac%c3%ad&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.nonstop-opravy.cz/sluzby/sluzba-2/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nab├şz├şme nonstop instalace a opravy elektroinstalac├ş. Oblast Brno!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Stavebn├ş &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;groupId&quot;:102894870,&quot;headline1&quot;:&quot;Hav├írie elektroinstalac├ş&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;24h denn─Ť 365 dn├ş v roce&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; byt┼» a dom┼»&quot;,&quot;id&quot;:516820407,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2388552770},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:516820407,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Brno&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;271/62&quot;,&quot;id&quot;:12725458,&quot;phone&quot;:&quot;420605801131&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V├şde┼łsk├í&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cpn8j0Xv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;key&quot;:&quot;WCq7C_Us2rzeZd04ntyp8w&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;wiki-alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;pr├ívn├ş pojmy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;pr├ívn├ş pojmy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3z85xK95&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;wiki-alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;pam├ítkov├í p├ę─Źe&quot;,&quot;title&quot;:&quot;pam├ítkov├í p├ę─Źe&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hywhg0JQ&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rekonstrukce domu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rekonstrukce domu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0krVTUlS&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;ok├íl rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;ok├íl rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QknLhe9e&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;wiki-general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;projektov├ín├ş staveb&quot;,&quot;title&quot;:&quot;projektov├ín├ş staveb&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UwS6vY6G&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;mysl├şk rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;mysl├şk rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YrEnFVvQ&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;koupelna rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;koupelna rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kpJsh2HB&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;bytov├ę j├ídro rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;bytov├ę j├ídro rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GWQ876GJ&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FZmUlEt9&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;vD2t5wMs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HHNlWILc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3c1d3066&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:7800000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XkEz0U2P&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3050551c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:18.35,&quot;latitude&quot;:49.6833,&quot;accuracy&quot;:200000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MCixPWje&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CKfLuZBZ&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;yiotmvoD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3c1d3066&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BdeUCYS4&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;142JmZ1HjAETSNB896Mx&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:60,&quot;groupId&quot;:126,&quot;groupName&quot;:&quot;taky-a&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;utc1ZyAW&quot;},{&quot;abTestId&quot;:44,&quot;groupId&quot;:90,&quot;groupName&quot;:&quot;shopping-d&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PM8rZC16&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.3.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async=""></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a){if(a.exception){var b=window.rendererErrorFilters,c=a.exception.values;if(c.length&&b)for(var d=0;d<c.length;d++)for(var e=0;e<b.length;e++)if(b[e](c[d]))return null;a.exception.values=c.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse('{"init":{"release":"renderer@e0c76634f","environment":"production"},"tags":{"hardware":"desktop","query":"rekonstrukce","featureFlags":"organicabtest_2007223_19_19"},"rid":"142JmZ1HjAETSNB896Mx"}')) </script></body> </html><sklikReklama_179> <sklikReklama_60927>