rekonstrukce koupelny v panelku

REKONSTRUKCE KOUPELNY DO 7 DN !!!

volejte:       +420 777 086 752
www:             www.rekonstrukcejader.webnode.cz

 

Rekonstrukce koupelny v panelovm byt do 7 dn. Zednick, instalatrsk, obkladask i elektriksk prce provdme s vlastnmi pracovnky, a tak nemme dn mimodn asov prodlevy.
Rekonstrukce bytovho jdra vm zajist nejen vce prostoru, ale pedevm monost vybavit a pestavt koupelnu podle vaich pedstav. Samotn rekonstrukce pitom me bt relativn rychl a bezproblmov. Zajiujeme kompletn Rekonstrukci bytovho jdra i pestavbu koupelen a socilnho zazen.

Rekonstrukci bytovho jdra se rozum vytvoen - vyzdn vnitn stny jdra, poloen obklad , podlahov krytiny a pochopiteln ukotven a napojen vany, stejn umyvadla a toalety. Pro dva emeslnky je to prce na cca na 5-7 pracovnch dn. Cena realizace se ned zobecnit, velmi zhruba Vs ale nov jdro vyjde cca na 100 000,-K . Vsledn cena me bt ni, zle na velikosti koupelny a vbru vybaven.

Mme profesionln pstup k zkaznkovi spovajc pedevm ve vysok kvalit slueb a dodrovn termn.
Reklama zdarma, zven nvtvnosti

rekonstrukce koupelny v panelovm byt, rekonstrukce koupelny, rekonstrukce koupelny bez bourn, rekonstrukce koupelny do 14 dn, koupelny v panelovm byt, koupelny v panelku, koupelny v byt, rekonstrukce koupelny v byt, rekonstrukce koupelny a kuchyn, rekonstrukce kuchyn, rekonstrukce kuchyn v byt, rekonstrukce kuchyn v panelovm byt, rekonstrukce kuchyn v panelku, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat
<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.40f485fc3f.js","/re/js/app.bundle.4b71ca8a2e.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.d57be97feb.js","/re/js/app.legacy.bundle.eed7e73696.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.178971e78d.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>rekonstrukce – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||q.d.impress)&&(delete q.d.impress,e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if("cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:1000;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93,.f3e00b{height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._244f93{width:11.7rem}.f3e00b,.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:none}.f3e00b{width:3.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:block}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:52.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{display:none}.f3e00b{display:block}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:64.000em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:block}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:none}}@media screen and (min-width:96.250em){._244f93{display:block}.f3e00b{display:none}}@media not screen and (min-width:64.000em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 6.4rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:initial}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:initial}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} .c615c0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666}.d463f9{margin-right:.4rem}.d463f9:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;height:.8rem} .f0e792{margin-left:1.6rem}.SearchApp--desktop .f0e792{display:none}.ec7f0c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;width:4rem;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.ec7f0c:active,.ec7f0c:focus,.ec7f0c:hover{text-decoration:underline}.ea30f2{margin:.6rem;width:1.3rem;height:1.4rem} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#000}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage ._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#333}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage .ca5823._146ecc{fill:#333}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage ._33addb{height:3.2rem}._33addb ._630775{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._423f0b{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 4.4rem;margin:0 -2.8rem .8rem -4.4rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._423f0b{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0 1.6rem;margin:0 -2.8rem}._9b3784{max-height:12.4rem}._685451{max-height:24.8rem}.bbcd57{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem .4rem 0;vertical-align:top}.bbcd57:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._423f0b{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA .SearchApp--desktop ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}._19ea1d{position:relative;overflow:hidden}._19ea1d:before{position:absolute;top:0;left:0;z-index:100;pointer-events:none;display:block;content:" ";width:100%;height:100%;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.1)}._19ea1d:nth-child(4n){background-color:#f5f5f5}._19ea1d:nth-child(4n+1){background-color:#eee}._19ea1d:nth-child(4n+2){background-color:#ccc}._19ea1d:nth-child(4n+3){background-color:#666}._8a7f56{-webkit-transition:opacity .36s ease;transition:opacity .36s ease;display:block;height:100%;width:auto;position:relative;left:50%;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);opacity:1}._8a7f56.is-loading{opacity:0}@media screen and (min-width:31.250em){._423f0b{margin-left:-6rem;padding-left:6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._423f0b{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}} .cd78cd{display:-webkit-flex;display:flex}._9e953e{max-height:2rem;overflow:hidden}.SearchApp--phone ._9e953e{margin:.4rem -1.6rem 0}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e{max-height:unset;margin:.4rem -3.2rem -.8rem;overflow:auto}.SearchApp--desktop ._9e953e{margin-top:.4rem}.SearchApp--phone .bdbcd2,.SearchApp--phone ._5d30be{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--desktop .bdbcd2,.SearchApp--desktop ._5d30be{margin-top:.8rem;margin-left:1.6rem}._077971{margin:0;padding:0}.SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 3.2rem .8rem;margin-top:.8rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971{max-width:50%}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:first-child{padding-right:3.2rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:last-child{padding-left:3.2rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971{width:50%}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:first-child{padding-right:1.6rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:last-child{padding-left:1.6rem}._73f006{display:block}._9e953e ._73f006{display:inline-block}._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006{background:#fff;padding:.6rem 1.2rem;border:1px solid rgba(0,0,0,.04);box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.08);border-radius:4px}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:.8rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006 b{font-weight:400}.SearchApp--phone .bdbcd2 ._73f006{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:.8rem 0}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._73f006:not(:first-child){margin-top:.4rem}.SearchApp--phone ._077971:last-child ._73f006:last-child{border-bottom:none}.SearchApp--desktop ._5d30be ._73f006:not(:first-child){margin-top:1.6rem}._3a554b{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:#0645ad}._3a554b:active,._3a554b:focus,._3a554b:hover{text-decoration:underline}._3a554b:visited{color:#7b009d}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._3a554b,.SearchApp--desktop ._5d30be ._3a554b{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}._253661 .SearchApp--phone{display:none}.SearchApp--desktop ._253661:not(:first-child){font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;height:4rem;color:#666} .e85a33{position:relative;height:100%}.d3f1da{position:absolute;left:-1.1rem;top:-1.1rem;z-index:100;border:.1rem solid #eee;border-radius:40rem;padding:.5rem;width:2.6rem;height:2.6rem;color:#ccc;background-color:#fff}.Page--isSnippetSokol2 .d3f1da{display:none}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem} .ff5ce0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08)}[data-ff~=hint_footer_2105] .ff5ce0{border:.1rem solid #eee;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .ff5ce0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .ff5ce0{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}[data-ff~=hint_footer_2105] .a985c7{margin-bottom:.8rem}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}[data-ff~=hint_footer_2105] .f3c972{color:#000}.c46cce{margin-right:.8rem}[data-ff~=hint_footer_2105] .c46cce{-webkit-order:2;order:2;margin-right:0;margin-left:.8rem}._2b6791{position:absolute;left:-2.4rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._2b6791,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._2b6791{position:static;margin-left:1.2rem}[data-ff~=hint_footer_2105] ._2b6791{display:none}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.bf103f{max-width:33%}@media screen and (min-width:48.000em){._2b6791{left:-2.8rem}} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;line-height:2rem;color:#666;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:400}[data-ff~=hint_footer_2105] .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;color:#000} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 0 .4rem #ddd}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js?c=1', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js?c=1' ], 'login-notification'); } if(true) { loadjs([ '//h.seznam.cz/js/cmp2/cmp_stub.js', '//h.seznam.cz/js/cmp2/scmp-int.js' ], 'scmp'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[4,21]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy","zbozi"]}</script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/firmy.bundle.c6c9c329df.js","/re/js/zbozi.bundle.66713afa5a.js"]:["/re/js/firmy.legacy.bundle.61f4b7c0aa.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.03e81ea9cf.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff=""><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"rekonstrukce","loginState":"red","lsid":"LBFmAmAyoTN4gmeXucqW"}, {"4bd5c4c13stp":"sklik/skliktoppla","4bd5c4c13srp":"sklik/sklikrightpla","4bd5c4c13spi":"sklik_PI","4bd5c4c13sto":"sklik/skliktop","4bd5c4c13sbo":"sklik/sklikbottom","4bd5c4c13stn":"sklik/skliktopnav","4bd5c4c13ore":"ftxt-organic/result","4bd5c4c13nre":"ftxt-news/result","4bd5c4c13zpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-dot="header" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-2"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7" data-e-a="seznamLogo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="f3e00b" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-a="search"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="rekonstrukce" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="rekonstrukce"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-f0895785832"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-f1895785832"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-f2895785832"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-f3895785832"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Články</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-f4895785832"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-f5895785832"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-f6895785832"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-f7895785832"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-9"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-l-id="yDQOshyK"><span><b>Rekonstrukce</b> | Furnita.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-l-id="yDQOshyK"><span>furnita.cz</span><span class="c432af">/<b>Rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b>Rekonstrukce</b> podle vás. Vyrábíme 100 % na míru. Vlastní doprava a montáž.</span></div><div class="c615c0"><span class="d463f9">Showroom v Praze</span><span class="d463f9">Přes 22 let na trhu</span><span class="d463f9">Vlastní interiér</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>V Chotejně 1143/3, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420774174555"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-10"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-l-id="oTEHU7R6"><span>Osvědčená <b>rekonstrukce</b> | Osvědčená <b>rekonstrukce</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-l-id="oTEHU7R6"><span>nejremeslnici.cz</span><span class="c432af">/nova-poptavka/<b>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!</span></div><div class="c615c0"><span class="d463f9">Přes 3000 referencí</span><span class="d463f9">Rekonstrukce sřechy</span><span class="d463f9">Firmy s dobrou pověstí</span><span class="d463f9">Rekonstrukce z okolí</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-11"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce" data-l-id="fTrv0CzE"><span>Stavební firma JetStream | <b>Rekonstrukce</b> budov a objektů</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce" data-l-id="fTrv0CzE"><span>jetstream.cz</span><span class="c432af">/<b>Rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Zajistíme Vám kompletní <b>rekonstrukci</b> od bouracích prací až po závěrečný úklid.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Vrbova 1427/19, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420775951876"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-12"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_5741c6 _07467c _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-locate--sprite-usage"></use></svg><span class="_630775">V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PM-reko, s.r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,6</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-62-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="61%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="62%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-62-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(5)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Braník</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13319706-profima-interiery-s-r-o-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Profima interiery s.r.o.<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-96-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="95%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="96%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-96-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(34)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Hlubočepy</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13319706" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PANELREKO s.r.o.<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,2</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-17-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="16%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="17%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-17-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(7)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Chodov</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Skála - koupelny na klíč<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,7</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-75-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="74%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="75%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-75-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(53)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Stodůlky</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Orange">Otevírá</span> od 06:00</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,9</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-88-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="87%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="88%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-88-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Kyje</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.549700&amp;y=50.100200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-13"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-l-id="2feacb578e5f93a2"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> staveb | Miras</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-l-id="2feacb578e5f93a2"><span>mirascz.eu</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vylepšete si vaše bydlení <b class=sec>rekonstrukcí</b>, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na <b class=sec>rekonstrukce</b> bytových a panelových domů či podkroví.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-14"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-l-id="1e3ebbc10fa11532"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> domu – cena</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-l-id="1e3ebbc10fa11532"><span>bydlenivevate.cz</span><span class="c432af">/vse-o-<b class=sec>rekonstrukci</b>-domu-kolik-vas-to-bude-stat</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Co všechno potřebujete vědět pro zdařilou <b class=sec>rekonstrukci</b> domu? A kolik vás bude taková <b class=sec>rekonstrukce</b> stát? Podívejte se do našeho článku.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-15"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="_423f0b _685451"><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-28"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=717171cbc2c0d090bebe3b&amp;docId=bb8c46bc53093554"><img alt="rekonstrukce-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16.1rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-29"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=d1476c112a6341d4cabdbf&amp;docId=e44a83bec30d2be7"><img alt="rekonstrukce-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=2" width="161" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-30"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=1e1e1e28e47a13fe7f8888&amp;docId=e9ca5694f456de77"><img alt="rekonstrukce-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-31"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0fd16ad5322e51ad93&amp;docId=4225181136123f48"><img alt="rekonstrukce-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-32"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=2e39390e346b921d6ebe91&amp;docId=8c0dee388d429052"><img alt="rekonstrukce-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-33"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=72746c7fa9a0189cdae345&amp;docId=e04a1c9c3a0c6276"><img alt="rekonstrukce-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-34"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3a2e0f3e97d2941b1368ea&amp;docId=deb198e8a227c69f"><img alt="rekonstrukce-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-16"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-l-id="d16f4bebab248622"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> a opravy svépomocí</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-l-id="d16f4bebab248622"><span>stavebni-vzdelani.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Přehledně a podrobně o <b class=sec>rekonstrukcích</b> a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s <b class=sec>rekonstrukcí</b>. <b class=sec>Rekonstrukce</b> po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.</span></div></div></div><div class="cd78cd _9e953e"><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc" data-l-id="xEYGRD9L"><span>#1 Koupelna a wc</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod" data-l-id="FuaYrHWd"><span>#1 Vodovod</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace" data-l-id="bITB0yy2"><span>#2 Kanalizace</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni" data-l-id="8Wv4es49"><span>#3 Topení</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah" data-l-id="ol6kLYPk"><span>#1 Podlahy</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri" data-l-id="T1vrGYd4"><span>#2 Okna a dveře</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek" data-l-id="VZu8KPzL"><span>#3 Omítky a malby</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu" data-l-id="0JgbaEWc"><span>#4 Komínu</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva" data-l-id="xDL6NX2Y"><span>#5 Zdivo a stěny</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu" data-l-id="kwRoDrn4"><span>#6 Stropy</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste" data-l-id="nhP18MyF"><span>#7 Schodiště</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-17"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-l-id="3c25dbc53abe9ce4"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu krok za krokem | FérMakléři.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-l-id="3c25dbc53abe9ce4"><span>fermakleri.cz</span><span class="c432af">/blog/<b class=sec>rekonstrukce</b>-bytu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu je pro mnoho lidí velký strašák. Nemusí to ale tak být, když se na vše pořádně připravíte a naplánujete si postup rekonstrukce bytu krok za krokem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-18"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Videa" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Videa</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Panel%C3%A1kov%C3%A1%20koupelna%E2%80%A6&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Panel%C3%A1kov%C3%A1%20koupelna%E2%80%A6" title="Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Frekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">02.05.2021</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…"><a class="Result-title-link" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Panel%C3%A1kov%C3%A1%20koupelna%E2%80%A6" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce hradů I. - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg8dsho8wLog" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">02.02.2010</span><span class="Result-image-description">05:11</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce hradů I. - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce hradů I. - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYQ-K7WpX19c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">25.08.2015</span><span class="Result-image-description">03:44</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20stanice%20Vset%C3%ADn%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20stanice%20Vset%C3%ADn%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlV1B25N7NA0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">07.07.2020</span><span class="Result-image-description">10:14</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20stanice%20Vset%C3%ADn%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=PVC%20dla%C5%BEba%20Fortelock%20-%20Rekonstrukce%20podlahy%20v%20gar%C3%A1%C5%BEi%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=PVC%20dla%C5%BEba%20Fortelock%20-%20Rekonstrukce%20podlahy%20v%20gar%C3%A1%C5%BEi%20-%20YouTube" title="PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiePaYDwZqro" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">31.01.2018</span><span class="Result-image-description">03:31</span></a><h3 class="Result-title" title="PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=PVC%20dla%C5%BEba%20Fortelock%20-%20Rekonstrukce%20podlahy%20v%20gar%C3%A1%C5%BEi%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:5,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Inspirace%20barev%20a%20materi%C3%A1l%C5%AF%E2%80%A6&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Inspirace%20barev%20a%20materi%C3%A1l%C5%AF%E2%80%A6" title="Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Fkoupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">14.03.2021</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…"><a class="Result-title-link" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Inspirace%20barev%20a%20materi%C3%A1l%C5%AF%E2%80%A6" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…</a></h3></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-19"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-l-id="46b61ebe0a70ce0"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> domu | Cz.Weber</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-l-id="46b61ebe0a70ce0"><span>cz.weber</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-domu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> rodinného domu či bytu přehledně na jednom místě. Co je potřeba k <b class=sec>rekonstrukci</b> starého domu? Dosáhnu na dotace při rekonstrukci domu? Jaká je cena rekonstrukce starého domu?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-20"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-l-id="93f96e6fe935d1e6"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> starého domu krok za krokem ↑ | ŽijÚspěšně.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-l-id="93f96e6fe935d1e6"><span>zijuspesne.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-stareho-domu-krok-za-krokem</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Podívejte se na <b class=sec>rekonstrukci</b> starého domu krok za krokem ️ Jaká je cena za rekonstrukci rodinného domku, kde se dají ušetřit peníze?</span></div></div></div><div class="cd78cd _9e953e"><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rozpocet_a_cena_rekonstrukce" data-l-id="8xLPJBg1"><span>Rozpočet a cena <b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kde_zacit_Bouraci_prace" data-l-id="X4iEkYJD"><span>Kde začít? Bourací práce..</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Instalace" data-l-id="8jiFUd8E"><span>Instalace</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Okna" data-l-id="w0q41maK"><span>Okna</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Co_s_domem_po_rekonstrukci" data-l-id="GI5orR5n"><span>Co s domem po <b class=sec>rekonstrukci</b>?</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rekonstrukce_podlahy" data-l-id="OopBf1Zo"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> podlahy</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Koupelna" data-l-id="uDB4fc81"><span>Koupelna</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kuchyne" data-l-id="JBuEB6iM"><span>Kuchyně</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Topeni" data-l-id="zGIRs6y8"><span>Topení</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Zatepleni" data-l-id="oRpUO4Lp"><span>Zateplení</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Cena_rekonstrukce" data-l-id="ndvDK43G"><span>Cena <b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-21"><div class="ResultContainer ResultContainer-articles" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;hint/news/freshnews&quot;, &quot;reporter_contain_novinky&quot;: &quot;false&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Články.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Články.seznam.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="ResultLayout ResultLayout--clanky"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--clanky ResultLayout-item" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}"><a class="Result-image" href="https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Jindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran" data-dot="pic"><div class="Result-image" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Fpolitika%2Fobce-volicum%2FJindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541&#x27;)"></div></a><h3 class="Result-title"><a class="Result-title-link" href="https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Jindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" title="Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran">Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran</a></h3><span class="Result-date">Před 2 dny</span><p class="Result-description"><span class="Result-description-url">parlamentnilisty.cz</span></p></div></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="url">Přejít na Články.seznam.cz<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a><button class="fa32a5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></p></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-22"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-l-id="71291a90f766d46e"><span>Oprava staré omítky svépomocí</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-l-id="71291a90f766d46e"><span>venkovskydum.cz</span><span class="c432af">/oprava-omitky</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Při opravách stropních omítek na tzv. tvrdých stropech- na klenbách, železobetonových stropech, stropech z keramických stropnic apod., se nejdříve otluče vadná omítka a místo se očistí koštětem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-23"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-l-id="a7ad88f6b8aec478"><span>Oprava stropu svépomocí postup</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-l-id="a7ad88f6b8aec478"><span>venkovskydum.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-stropu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> stropu je potřeba tam, kde nám stropy již nevyhovují esteticky , či do nich rovnou zatéká. Dalším důvodem může být špatná tepelně-izolační vlastnost stávající konstrukce.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-24"><div class="ResultContainer ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a class="ResultContainer-header-query" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Přejít na Zboží.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Zboží.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="ff5ce0 e85a33" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="_54aba7"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">409 – 499 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 30 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů " data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů </a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">288 – 401 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 34 obchodech</p></div></div></div><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=stavba-a-rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu%3A-velk%C3%BD-pr%C5%AFvodce-stavbou-a-renovac%C3%AD-bydlen%C3%AD---jaga-media-(2016%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_e/qqFBHbm.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=stavba-a-rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu%3A-velk%C3%BD-pr%C5%AFvodce-stavbou-a-renovac%C3%AD-bydlen%C3%AD---jaga-media-(2016%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">85 – 149 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 26 obchodech</p></div></div></div><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-povrchu-v-byte-svepomoci-miroslav-koubek/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=opravy-povrch%C5%AF-v-byt%C4%9B-sv%C3%A9pomoc%C3%AD---miroslav-koubek&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082847/img/29/382x550_A1kRJf.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-povrchu-v-byte-svepomoci-miroslav-koubek/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=opravy-povrch%C5%AF-v-byt%C4%9B-sv%C3%A9pomoc%C3%AD---miroslav-koubek&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">118 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 6 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-25"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-l-id="f2021475b6153657"><span>Oprava a repas převodovky | ZP Automatic</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-l-id="f2021475b6153657"><span>zp-automatic.cz</span><span class="c432af">/oprava-a-repas-prevodovky</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Oprava všech typů automatických převodovek, oprava hydrodynamických měničů, testování a oprava hydraulických rozvaděčů, prodej náhradních dílů pro automatické převodovky, oprava převodovky Brno, automatická převodovka Brno</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-26"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-l-id="65894266ed28ead2"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> prsu</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-l-id="65894266ed28ead2"><span>giaclinic.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-prsou</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> prsu Ztráta části nebo celého prsu v důsledku boje s karcinomem je pro pacientky vždy zlá zpráva. Aby se žena dokázala s nevyhnutelným zákrokem lépe vyrovnat a naplánovat co dál, je dobré, když je dopředu informována, jaké&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-27"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="památková péče"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>památková péče</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=stavebnictv%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=stavebnictv%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="stavebnictví"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>stavebnictví</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=trestn%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=trestn%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="trestní řízení"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>trestní řízení</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="právní pojmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>právní pojmy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="okál rekonstrukce"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>okál rekonstrukce</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=rekonstrukce%20lidl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=rekonstrukce%20lidl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="rekonstrukce lidl"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>rekonstrukce lidl</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="myslík rekonstrukce"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>myslík rekonstrukce</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="projektování staveb"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>projektování staveb</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-i="LBFmAmAyoTN4gmeXucqW-8"><div class="b5ed48"><div class="_781cd6"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?q=rekonstrukce">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=rekonstrukce&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=LBFmAmAyoTN4gmeXucqW" width="1" height="1" alt=""/></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B%257c%2BFurnita.cz%26utm_content%3DRekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce&c=PI3I387JCEBMIP5A66UR68E74Y5HCF5QWCW958B8SKS7P7BFZ3CTCW4PFYZ69745NED534HANKBAISN249PAHCS6728XKW6W2HASYEY9NIAG8HJQ942IEBSCCKAKCG746PZY8WEGSEIBT3QSQK6JTPFY8KFFHEI49EYFIE5S8597V8IUKJCA965P23I3MH8M56SVIJ92HUAQDKR859ITAIURXNCGAZUZZSI58R9E9AW3P67W":"yDQOshyK","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&c=6363GU9DWXS7WNGR26S8P233MPYMRAGSDGCDZFNMI658QQB83MRXAFS4V6N3KFKCCHBERSIVM5MTIBX62PTUPBGXSV8M47TWQ945NRS6VYJQSQ4NPM58P9FMXX7HNVAXA2BRUQP9NDX7M4REFBBQHCNBJSHXR5HIWDQEPNCR2RFKQJFNU24SFN8FW9W5T8SGS9EBGCS6ERMPIG33VAN6IU5KM324E3294HHWMB6QEAGN38NIAHCRYTF692":"oTEHU7R6","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV-cz-rekontrukce%26utm_content%3DStavebn%25c3%25ad%2Bfirma%2BJetStream&c=ZRBAHH2C6H2WEV7EEVXKS4SR3DSETCPS7VM928WAGN82R4X8SGVTNXGPD84SAFXRWU4WU7C8SHHKR66XMPQ4K8N26IGNPPMSIIGX8MUBJ73CH6JYVKWDWQB4NCKZIMPIJ7ZE2BQ7QKU6KYVWP3GYH9QZI2T7IT2TB2XHBY9NBWD9DVBCQ5XRBAG6HRYP79YUY7ZCNSTR93KPWS6FJWA3EQJBC4RXEYGFFNG5RGCNYX9HAKG5":"fTrv0CzE"}) </script><div id="elog-init" data-elog="{&quot;apiEndpoint&quot;:&quot;/e/user_events&quot;,&quot;enableClick&quot;:false,&quot;debugPath&quot;:false,&quot;disableLogging&quot;:false,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;entityIndexAttribute&quot;:&quot;data-e-i&quot;,&quot;entityIndexCounter&quot;:7,&quot;keyboardEvent&quot;:&quot;keyup&quot;,&quot;logSyncTimeout&quot;:500,&quot;maxSerialId&quot;:3000,&quot;prefId&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}}"></div><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.4721155301882871,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;},&quot;elogEnabled&quot;:true,&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;requestTime&quot;:1623895785345,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;335144289a1430c3&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a5757600&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;_reactKey&quot;:&quot;T98TQn9r&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0895785832&quot;,&quot;key&quot;:&quot;search&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f0895785832&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;search&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Internet&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:true,&quot;icon&quot;:0}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f1895785832&quot;,&quot;key&quot;:&quot;obrazky&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f1895785832&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Obrázky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/obrazky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:1}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2895785832&quot;,&quot;key&quot;:&quot;videa&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f2895785832&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;videa&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Videa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/videa/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:2}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f3895785832&quot;,&quot;key&quot;:&quot;clanky&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f3895785832&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;clanky&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Články&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/clanky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:3}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4895785832&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firmy&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f4895785832&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Firmy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//www.firmy.cz/?q=rekonstrukce#utm_content=lista&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:4}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f5895785832&quot;,&quot;key&quot;:&quot;mapy&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f5895785832&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;mapy&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Mapy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://mapy.cz/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:6}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f6895785832&quot;,&quot;key&quot;:&quot;zbozi&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f6895785832&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Zboží&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce#utm_content=lista&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:5}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f7895785832&quot;,&quot;key&quot;:&quot;slovnik&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f7895785832&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;slovnik&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Slovník&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky/rekonstrukce#utm_content=lista&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:7}}]},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GfMzytnb&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oy2SfPGJ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6769777804480336979&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8c28e84d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:6769777804480337000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B%257c%2BFurnita.cz%26utm_content%3DRekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce&amp;c=PI3I387JCEBMIP5A66UR68E74Y5HCF5QWCW958B8SKS7P7BFZ3CTCW4PFYZ69745NED534HANKBAISN249PAHCS6728XKW6W2HASYEY9NIAG8HJQ942IEBSCCKAKCG746PZY8WEGSEIBT3QSQK6JTPFY8KFFHEI49EYFIE5S8597V8IUKJCA965P23I3MH8M56SVIJ92HUAQDKR859ITAIURXNCGAZUZZSI58R9E9AW3P67W&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.furnita.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.furnita.cz/&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=VS+%7c+Furnita.cz&amp;utm_content=Rekonstrukce&amp;utm_term=rekonstrukce&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; podle vás. Vyrábíme 100 % na míru. Vlastní doprava a montáž.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:108323310,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Furnita.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:535936315,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2475188840},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:535936315,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1143/3&quot;,&quot;id&quot;:2195398,&quot;phone&quot;:&quot;420774174555&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V Chotejně&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Hostivař&quot;},&quot;labels&quot;:[{&quot;id&quot;:2754371,&quot;name&quot;:&quot;Showroom v Praze&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qn4rxXKD&quot;},{&quot;id&quot;:2754357,&quot;name&quot;:&quot;Přes 22 let na trhu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AXDmTdoA&quot;},{&quot;id&quot;:2754370,&quot;name&quot;:&quot;Vlastní interiér&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qHG7AceS&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OTSZWYVr&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7511116803272816890&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8c28e84d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:7511116803272817000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&amp;c=6363GU9DWXS7WNGR26S8P233MPYMRAGSDGCDZFNMI658QQB83MRXAFS4V6N3KFKCCHBERSIVM5MTIBX62PTUPBGXSV8M47TWQ945NRS6VYJQSQ4NPM58P9FMXX7HNVAXA2BRUQP9NDX7M4REFBBQHCNBJSHXR5HIWDQEPNCR2RFKQJFNU24SFN8FW9W5T8SGS9EBGCS6ERMPIG33VAN6IU5KM324E3294HHWMB6QEAGN38NIAHCRYTF692&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/&lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Rekonstrukce_TOP+%5bSRCH_NEW_EXACT_300%5d&amp;utm_content=rekonstrukce+(e) : Osv%c4%9bd%c4%8den%c3%a1+rekonstrukce&amp;utm_term=rekonstrukce : 396412016&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:84373709,&quot;headline1&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:396412016,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2147002626},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:396412016,&quot;labels&quot;:[{&quot;id&quot;:2877219,&quot;name&quot;:&quot;Přes 3000 referencí&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;69XSyLeO&quot;},{&quot;id&quot;:2877220,&quot;name&quot;:&quot;Rekonstrukce sřechy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eWL7H5uI&quot;},{&quot;id&quot;:2864543,&quot;name&quot;:&quot;Firmy s dobrou pověstí&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tSuNeG5u&quot;},{&quot;id&quot;:2877505,&quot;name&quot;:&quot;Rekonstrukce z okolí&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LgvMQagi&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;p7MdDL8c&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1008894424870924979&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8c28e84d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:1008894424870924900,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV-cz-rekontrukce%26utm_content%3DStavebn%25c3%25ad%2Bfirma%2BJetStream&amp;c=ZRBAHH2C6H2WEV7EEVXKS4SR3DSETCPS7VM928WAGN82R4X8SGVTNXGPD84SAFXRWU4WU7C8SHHKR66XMPQ4K8N26IGNPPMSIIGX8MUBJ73CH6JYVKWDWQB4NCKZIMPIJ7ZE2BQ7QKU6KYVWP3GYH9QZI2T7IT2TB2XHBY9NBWD9DVBCQ5XRBAG6HRYP79YUY7ZCNSTR93KPWS6FJWA3EQJBC4RXEYGFFNG5RGCNYX9HAKG5&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.jetstream.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.jetstream.cz/&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=V-cz-rekontrukce&amp;utm_content=Stavebn%c3%ad+firma+JetStream&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.jetstream.cz/service/rekonstrukce&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zajistíme Vám kompletní &lt;b&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; od bouracích prací až po závěrečný úklid.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:109371551,&quot;headline1&quot;:&quot;Stavební firma JetStream&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; budov a objektů&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Působíme po celé ČR&quot;,&quot;id&quot;:543974217,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2494398693},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:543974217,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1427/19&quot;,&quot;id&quot;:2587965,&quot;phone&quot;:&quot;420775951876&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Vrbova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Braník&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aZFVLZal&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8ea42092&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cT4z2vjG&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QmSoNB5E&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:365,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1002,&quot;longitude&quot;:14.5497,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:52.322,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kalkulace zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pm-reko.cz/kalkulace-zdarma.html#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xXK4XomV&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lI85XS7i&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03374099731445,&quot;gps_longitude&quot;:14.41127872467041,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SbqTZolA&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gu1Ni3.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vsyGY4Oc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;96jZqZA4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a10AVlbW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QaE6yEvM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0PHFlGdW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ITzNTT07&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uFjl0EFA&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3035935,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hWI7Uoaa&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13089840,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.411279&amp;y=50.033741&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UkeedrkL&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1179/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Devonská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hlubočepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Devonská 1179/4, 152 00 Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Devonská 1179/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.189,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.7078651685393258,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZXc3ktl8&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.29213483146067415,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OhMgtp6T&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.034942626953125,&quot;gps_longitude&quot;:14.38949966430664,&quot;group_id&quot;:13319706,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UOjJTSZP&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KKRyOURe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;47bfn2rv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QLlSp5Yb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FYZsOyMz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;92Xlcnlm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H60pw6mR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lOvrwurQ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4436719,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3529,2525]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;upJSF6qh&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13319706,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GYm7XT7f&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6GYK9A55&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yDEruXD2&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:34,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2199326,&quot;title&quot;:&quot;Profima interiery s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13319706&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13319706-profima-interiery-s-r-o-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.389500&amp;y=50.034943&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8VQI0gP8&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1523/15&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Křejpského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:83.205,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4267515923566879,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7DKXZB8E&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5732484076433121,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xe8iEBvs&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02777099609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.515138626098633,&quot;group_id&quot;:184855,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rJ1YWs9a&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7v3f9jro&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eNyNXf1R&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eNhFyIn2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2iNZhXms&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xacBO6Tb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2vsfYc1C&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xgVqO8sM&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1040112,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1922,1282]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1jH0qili&quot;}],&quot;premise_id&quot;:184855,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8nvsCpIy&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SL2wRcqG&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ks88kGlr&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2024914,&quot;title&quot;:&quot;PANELREKO s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.515139&amp;y=50.027771&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H9zeAthe&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2471/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mezi Školami&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, 158 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:94.991,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t24ehDJa&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UWmQq43P&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05245590209961,&quot;gps_longitude&quot;:14.34171199798584,&quot;group_id&quot;:2665726,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mHu9OQeh&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/jWsBEn.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3rW2jfTN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fMFQqFzj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BvD2mPJ3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vyWBtRZp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yHi95OZY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O0pGtild&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SviGAuBL&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1331483,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ypJTXani&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2665726,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cQJbejwk&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tWgLUbYN&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;diQNbwbu&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:53,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2033017,&quot;title&quot;:&quot;Skála - koupelny na klíč&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.341712&amp;y=50.052456&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ct2X5XD1&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:57.424,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.46564885496183206,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I3UXaOch&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5343511450381679,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IusGZRCM&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11098098754883,&quot;gps_longitude&quot;:14.571233749389648,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;epr9ne0y&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CNGYXWpO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9uRwe2cH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lMXPPUV3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7LnW8klN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8eODJsuj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rDLTYQSG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xi5jMf6q&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3356135,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1686,1123]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mbnzRUkl&quot;}],&quot;premise_id&quot;:496969,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.571234&amp;y=50.110981&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AwrsYwW7&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2749/37&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Za Mototechnou&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Za Mototechnou 2749/37, 155 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Za Mototechnou 2749/37, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:90,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Cena rekonstrukce bytu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/kolik-stoji-rekonstrukce-bytu-cena-rekonstrukce-bytu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13016392&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uTnnjJAe&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.78,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a7RGJNVe&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.11,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1xqsLLmW&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.11,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mXT1dcoC&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06180191040039,&quot;gps_longitude&quot;:14.328092575073242,&quot;group_id&quot;:13016392,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/KJ7B0Tz.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/KJ7B0Tz.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8ZdzhAY3&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ACQFgJiU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9YHarIFc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9vYTD5cm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;We1X30jZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bncpWx0Z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iK4YhUnq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;68uCYlIS&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3484290,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;I9xkvIC9&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13016392,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IIHJWyOj&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R8oNj4da&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MR9Oyj2a&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:3920836,&quot;title&quot;:&quot;stavba&amp;design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/?utm_source=Firmy&amp;utm_medium=firemni%20zapis%20url&amp;utm_campaign=Homepage&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13016392-stavba-design-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.328093&amp;y=50.061802&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SZH4CNTS&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:84.786,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4266666666666667,&quot;_reactKey&quot;:&quot;61iUJjhg&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5733333333333334,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DM5uykEV&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.04941177368164,&quot;gps_longitude&quot;:14.291829109191895,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GME1rHTf&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b3rvY3MC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pSzHYbhc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GlsExlIF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fn7pbv0l&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uwAWyN6y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tOHEqHJb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Iz34qQZU&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1615075,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2134,1421]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kUNIDzuc&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12780647,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5abWaOX8&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4PAwXNnk&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pr1LIs9q&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.291829&amp;y=50.049412&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cUtSswIl&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;406/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mendíků&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mendíků 406/5, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mendíků 406/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;twj4FiqG&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05887222290039,&quot;gps_longitude&quot;:14.450465202331543,&quot;group_id&quot;:13161459,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;556hbmdD&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_Q/o96IW.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UMbw2NHn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rbRtztLa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oZP89Ogl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EId5peBj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EEACMuvp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;boOqeCr4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tzU9bj1b&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3236551,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;x4iGLKBJ&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13161459,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TbmyxTpr&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9raIADD2&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4038503,&quot;title&quot;:&quot;BYTAZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13161459&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13161459-bytaz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.450465&amp;y=50.058872&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lFGTFUCG&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Černý Most&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;889/36&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Generála Janouška&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Černý Most&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, 198 00 Praha, Černý Most&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.176,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pYX4y2Hn&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9iKbdJzH&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.106361389160156,&quot;gps_longitude&quot;:14.572223663330078,&quot;group_id&quot;:2231171,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pPrRhXXi&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WTlV1hoW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fQTBOJBz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iHSQg0IC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;idR5VFSY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lomp96Fk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RyHenoud&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OabZtjFI&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4140390,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LmYS9F37&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2630206,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:25,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2290987,&quot;title&quot;:&quot;HKoupelny&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2630206&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2630206-hkoupelny-praha-cerny-most.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.572224&amp;y=50.106361&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Db6UqHVm&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Olgy Havlové&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Olgy Havlové, 130 00 Praha&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Olgy Havlové, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K9GHcW9L&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08894348144531,&quot;gps_longitude&quot;:14.48122501373291,&quot;group_id&quot;:13071885,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_O/y0dBYa.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_O/y0dBYa.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dl5cFKes&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uIEuwoGc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qI554IuT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dmaHIRUN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MvFAHizr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KNZ3QF3L&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;02okWZ5K&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;50MOS4v1&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4099355,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2500,1667]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PPb8XWV9&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13071885,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2g9CSxL1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pAao6s8J&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3968029,&quot;title&quot;:&quot;Byty Na Vackově&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://byty.navackove.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13071885&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13071885-byty-na-vackove-praha.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.481225&amp;y=50.088943&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://byty.navackove.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;otRgl7kL&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;712/59&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Komořanská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Komořanská 712/59, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Komořanská 712/59, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4222222222222222,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VSWrEa9h&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5777777777777777,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3KtLJMGY&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.9943733215332,&quot;gps_longitude&quot;:14.406759262084961,&quot;group_id&quot;:349039,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PUIGQO5N&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O4FTh26l&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KGVVQfuN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cfW7zpOV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1RVYmniT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aEDwU3Wb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bPwgzG2j&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T5LTHqF6&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:976993,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1949,1705]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6IWlGOgv&quot;}],&quot;premise_id&quot;:349039,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BGLcWpkq&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m8ftd3bt&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TNLOQIps&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:26,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2069680,&quot;title&quot;:&quot;Mařík - bytový servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-349039&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/349039-marik-bytovy-servis-praha-modrany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.406759&amp;y=49.994373&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dNlOwLka&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;858/23&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bělehradská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;12000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bělehradská 858/23, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kolik stojí rekonstrukce&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/kolik-stoji-rekonstrukce-bytu-cena-rekonstrukce-bytu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13278174&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h6N7Tb9w&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.40540540540540543,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qdQrMHvm&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.2972972972972973,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vAuILigZ&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.2972972972972973,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6KzCmWqL&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06816482543945,&quot;gps_longitude&quot;:14.435521125793457,&quot;group_id&quot;:13016392,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/GbXBYO.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/GbXBYO.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W5IEmb24&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HvxziA2L&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0C2VJ3pr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VEtQdz95&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D2ERpsgf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hq4fmWTw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RhhgIc59&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EGVe6cSK&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4099120,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2661]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AzeGRsjN&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13278174,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ml0sTlty&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WsN2C5eA&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3920836,&quot;title&quot;:&quot;stavba&amp;design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13278174&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13278174-stavba-design-praha-vinohrady.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.435521&amp;y=50.068165&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tFLZTQYz&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Neratovice, Byškovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;145&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Neratovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Větrná&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Byškovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27711&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Větrná 145, Neratovice&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CMSl69dA&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.25204082286981,&quot;gps_longitude&quot;:14.487894157216767,&quot;group_id&quot;:171716,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ImmBW3G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ImmBW3G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rc7lryJL&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce panelových domů&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8gdXV1uJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VrHEmITj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AU0r3zfc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LwEY6T0o&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A53m7ODE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nz4XjnIS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y83cfnnD&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1804688,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5XXMkhkd&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13023837,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:8,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2016360,&quot;title&quot;:&quot;KASTEN, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.kasten.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13023837&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13023837-kasten-neratovice-byskovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20panelov%c3%bdch%20dom%c5%af&amp;x=14.487894&amp;y=50.252041&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.kasten.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qbv9aFVd&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2641/14&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bucharova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bucharova 2641/14, 158 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bucharova 2641/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;52PllO7x&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3kHm1mZ1&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.051700592041016,&quot;gps_longitude&quot;:14.352100372314453,&quot;group_id&quot;:1893888,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_e/51eMIy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_e/51eMIy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rUmETzP1&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;leEIQlcP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RC03I2JM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X8irrVqd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UrjhRM0q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BXGBSO0t&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qud48cca&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D5ImILsT&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:986065,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;U3AJPqp9&quot;}],&quot;premise_id&quot;:1893888,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cdlkM95e&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V48OyA3K&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2604402,&quot;title&quot;:&quot;Trigema Building, a.s.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.trigema.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-1893888&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/1893888-trigema-building-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.352100&amp;y=50.051701&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.trigema.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YrBQ1R0Y&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Háj u Duchcova&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;328&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Háj u Duchcova&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Okružní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Háj u Duchcova&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;41722&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Okružní 328, 417 22 Háj u Duchcova&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Okružní 328, Háj u Duchcova&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W180AJDR&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.622288438713674,&quot;gps_longitude&quot;:13.72182435873504,&quot;group_id&quot;:1356647,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/p1qQ8N.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/p1qQ8N.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aRbTS4XB&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IudPs7AK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W6dbNbVy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;05m7W9nP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HS3z6Plc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xQEnw4Z2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O8347XSM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fYIGiYjn&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3281568,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DIndt5LC&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13169268,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2213342,&quot;title&quot;:&quot;Sádrokartony Marek Weickert&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.montazsadrokartonu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13169268&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13169268-sadrokartony-marek-weickert-haj-u-duchcova.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=13.721824&amp;y=50.622288&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.montazsadrokartonu.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RaooMvFh&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.549700&amp;y=50.100200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wty6nlpt&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9a363f16&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1481410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1545330083},&quot;docId&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cJA8YD3t&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mirascz.eu%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=-5IlR5KsA53CMzLOYVplRjo-wwYsznhi8uwg5STDGMuWr64ewhPt8o2oQc4fV5r5F2Lr2dDdm7qzmxD0IECtQNvQVXMnK1dCiY3nxqQxyLef5NLION1CJL-W4qGCXE4D197v8gpq1RNiY-CZliuzkxvd1fw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vylepšete si vaše bydlení &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytových a panelových domů či podkroví.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; staveb | Miras&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mirascz.eu/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vr2SCPeB&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1e3ebbc10fa11532&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9a363f16&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1543186800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1585474038},&quot;docId&quot;:&quot;1e3ebbc10fa11532&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TuLqNYwA&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2Fbydleni%2Fvse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=6voBT2kk1jH1HMgfp30_C3BO43i2RJWUhNeLBjU6GZIvIApFNpKXKg-GFRabMYdgiRnW4A3Aldl_TQ1bdp9vKiLIzyoyjVRQ7IIatHeSV5Sh__wHeBMOPAVHx9xMRma4TCshnM5y6CiEGHiYzxnTfOtu0ow&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Co všechno potřebujete vědět pro zdařilou &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; domu? A kolik vás bude taková &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; stát? Podívejte se do našeho článku.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; domu – cena&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/vse-o-&lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt;-domu-kolik-vas-to-bude-stat&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8PVaunDx&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e839adf2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bb8c46bc53093554&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e839adf2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;717171cbc2c0d090bebe3b&quot;,&quot;height&quot;:1485,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1980},&quot;docId&quot;:&quot;bb8c46bc53093554&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2016/rekonstrukce-domu-v-ludgerovicich/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FTx2qnWC&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce domu v Ludgeřovicích - Česká cena za architekturu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/app/uploads/2016/04/P1010115iCUWLn1B1460736995-1980x1485.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DW49hhK0&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GYMjmJHO&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W1Z5SHla&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;q05kpOuq&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e44a83bec30d2be7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e839adf2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;d1476c112a6341d4cabdbf&quot;,&quot;height&quot;:1936,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2592},&quot;docId&quot;:&quot;e44a83bec30d2be7&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dumazahrada.eu/rekonstrukce-plochych-strech/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iHfm40FJ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce plochých střech - Dům&amp;Zahrada&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dumazahrada.eu/wp-content/uploads/2017/01/zelena-strecha.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:188,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mHL5lrfw&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:375,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lj8Xx5uc&quot;},{&quot;height&quot;:423,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:567,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xh0XzWcK&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;U4Ygo4BF&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e9ca5694f456de77&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e839adf2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;1e1e1e28e47a13fe7f8888&quot;,&quot;height&quot;:333,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:500},&quot;docId&quot;:&quot;e9ca5694f456de77&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://okolobytu.cz/clanky/po-ctyriceti-letech-bydleni-bez-jedine-zmeny-prinesla-radikalni-zmenu-rekonstrukce-bytu/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CMbfkVIv&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Po čtyřiceti letech bydlení bez jediné změny přinesla radikální změnu rekonstrukce bytu | Okolo bytu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://okolobytu.cz/wp-content/uploads/2020/02/Po-7-3.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CjWiR0yc&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pvmrTqwu&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hG8n6FGJ&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZFnq8kkP&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4225181136123f48&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e839adf2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0fd16ad5322e51ad93&quot;,&quot;height&quot;:600,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;4225181136123f48&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bdln.cz/inspirace/rekonstrukce-koupelny-fotogalerie-vice-nez-30-uzasnych-promen/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G4T179ki&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny - fotogalerie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bdln.cz/wp-content/uploads/2016/08/rekonstrukce-koupelny-18.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iEhUlDiw&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sSQ1l05T&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iJVMt5W6&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FzI8QcxT&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8c0dee388d429052&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e839adf2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;2e39390e346b921d6ebe91&quot;,&quot;height&quot;:1333,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2000},&quot;docId&quot;:&quot;8c0dee388d429052&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sfera-atelier.com/portfolio/rekonstrukce-rodinneho-domu/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JYvKVFlh&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sfera-atelier.com/wp-content/uploads/2016/12/32-1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FxejKvZN&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2xm4nYoD&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ur5sIqM8&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KKaHPjsd&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e04a1c9c3a0c6276&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e839adf2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;72746c7fa9a0189cdae345&quot;,&quot;height&quot;:1078,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1440},&quot;docId&quot;:&quot;e04a1c9c3a0c6276&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2018/rekonstrukce-a-prestavba-mlyna-na-bydleni/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ws85cH47&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavba mlýna na bydlení - Česká cena za architekturu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/app/uploads/2018/02/80Adl32Y1518790711-1440x1078.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LadiHViM&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TRFgAhCN&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9LksiqYC&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;htpwExga&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;deb198e8a227c69f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e839adf2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3a2e0f3e97d2941b1368ea&quot;,&quot;height&quot;:682,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1024},&quot;docId&quot;:&quot;deb198e8a227c69f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/sluzby/rekonstrukce-bytu-praha/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lwVefK2Y&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Reference rekonstrukce bytu Praha 2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/wp-content/uploads/2020/07/20170811-DSCF1583-HDR-1024x682-1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wc5aytPw&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fJS2lmj3&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UhrFmxx3&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;t3OdsZR9&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;917ad2f71455d98f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e839adf2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;cc78b8bee740433f5ef001&quot;,&quot;height&quot;:1600,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2400},&quot;docId&quot;:&quot;917ad2f71455d98f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bydlo.cz/magazin/rekonstrukce-stoleteho-rodinneho-domu-se-stodolou&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DOPzCZRb&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce stoletého rodinného domu se stodolou&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bydlo.cz/files/image/articles/1450/jarmila-flakova_rekonstrukce-stoleteho-rodinneho-domu-se-stodolou_19852_big.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=288dd91cbafd3f64&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N4KztwId&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=288dd91cbafd3f64&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gZHBOwlo&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=288dd91cbafd3f64&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nTSaQMOo&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kD4uW19j&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;daf72fc8b70f1d4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e839adf2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e8e8e8c99ee68466358b4b&quot;,&quot;height&quot;:1920,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1440},&quot;docId&quot;:&quot;daf72fc8b70f1d4&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.koupelnyplzen.com/reference/rekonstrukce-koupelny-plzen-slovany-kyjevska-ul&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L84jWPsh&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;REKONSTRUKCE KOUPELNY - Plzeň, Slovany, Kyjevská ul. - KOUPELNY PLZEŇ s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.koupelnyplzen.com/images/speasyimagegallery/albums/21/images/rekonstrukce-koupelny-plzen-kyjevska-foto9.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d5cfe4a7cc4c2e57&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:105,&quot;_reactKey&quot;:&quot;00CerVZ5&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d5cfe4a7cc4c2e57&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1czRJ3dX&quot;},{&quot;height&quot;:566,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d5cfe4a7cc4c2e57&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:424,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4nG33xhP&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Uv9eRdkC&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8d8e372e35e0ac17&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e839adf2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f9196576b2a0aedca&quot;,&quot;height&quot;:1800,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:3600},&quot;docId&quot;:&quot;8d8e372e35e0ac17&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homezin.cz/media/podkrovni-koupelny-inspirace-fotogalerie&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZcGmCeEy&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Podkrovní koupelny - inspirace, fotogalerie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homezin.cz/img/articles/1628/zuvodnifoto-39328.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=447f35a556eb1b10&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:281,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7bhzR80b&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=447f35a556eb1b10&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:562,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m46CCOrs&quot;},{&quot;height&quot;:344,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=447f35a556eb1b10&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:691,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SDVy0eaQ&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;q2XpJJAq&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;jLmVmOSM&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9a363f16&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1538780400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1555137096},&quot;docId&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fstavebni-vzdelani.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9r094Mfk&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23mistnosti-koupelna-wc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=CSdPuJPSN1Wx9PvvviKW5ru726XwOpRhQAsv1aSJ5I4ZwMFPCaHpsfNOJgf-Bs1PbN5UJ-XV7OVCPRpIXFZhBXe7uY-EWj4MXGBDsLBGw7FY_57jmw-EhOnWdY9PFO891F7-INj16n-LyzOFwkuoLjTMSML&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Koupelna a wc&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xEYGRD9L&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-vodovod&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=RIjBO9sOVKA8vX6WT18tN5ez5gydujc9kwyT0-kF9tp2ZaBCW9ir4ub8R3-rByamjQxtCXQINktmzh39wAAw79XUNDPanILi1vYfJWFjiSp4AJeDSgLD5xVQoTk21Wyr2nApTE4-x9DI2-IrqOThsKYTqjW&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Vodovod&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FuaYrHWd&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-kanalizace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=okJ4zTgMdq5HC_OuirkOuBBJsE095fR-z4qegqtHgOr60ZFEA-lq67hs8PEuXOf-vUnHy_8SNrsLlBDtiqTSyn6TouWOtB5o9KwiVs7sZHDjmEfa5td2XcnungbVZd0cNhORe1VaQHt4KScWWSiIfg4CQPz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Kanalizace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bITB0yy2&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-topeni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=vKTILPHBRRu32YdejDJu5eenuRHq75ta74iOIwjvkOlV5D9r82hQ4e5uRtsC7d4hjk79NH8PnV6AG395uLeqyRGdAoIqI8UvsjppVIk8zFBH1Ijq84TC9QmNUJQAGfP6_FmnJeOQBN2f9rwcJxdvDtgu1zZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Topení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8Wv4es49&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-podlah&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ZnUdnn-dl2P_2dYlrw8g9MA0XkPqhe4qPir0u3cAAANXCuI6M0_WAGE9cniMKObprZtfqjv8V10moNgHLzlVg61CPptCSdkFa66FcnJsKUWccri6jPAn0hlAb5Zutm8qF_BzIQFz2ZHDx6Y1smGB8L88IaZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Podlahy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ol6kLYPk&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-oken-dveri&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=5b-8CME6sGlyO8RJyra90bdv-FQw6WGX75kChI-aHaWXUgTxceNh9FZDPjcmkNlAD8rI9yNDNwLQMCndtCOGeigDQjbR9HBsV-taj8lqQv5p40ahd7jQz-3etKFGP0s_u9ZRhVHh-RrPvdih5NztKqFSbHa&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Okna a dveře&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T1vrGYd4&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-omitek&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=rXZY6wUtMvd2J2z-oIRop1l0-VYrFr4FXNo0G4942jjlMkyyMGOJx0TDiCN379uDKz0n_gY-0-8XhT5ZgtTEaie2tm2shyqy_q3r586SND817UpNHwvpWn6NPy40GbIBznYWJn0gE_Tb0r-7Q4Ieq07aklZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Omítky a malby&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VZu8KPzL&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-kominu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=xAXudNw29GmqiSc50D5MXYigrrrjiWH3v1CYNZVsR3MTKf8lT51smoRiM9Wgaj3OnqUr0iUuncq66i48g2OnKtIxnYyCYsou5UUBjINwSa4byeMkbyLCA2qpHa4KMN3pDY8QKKmoSFQBW3i2PjkMOqX4iuU&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#4 Komínu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0JgbaEWc&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-zdiva&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=LplxDk2Glp1e4OPb6Cx-PNBryvWWjltwl3xV25UuXSrXoyb0l3Gj8MTQtaY8cxKY65lxgxsoR5gSpPQwrB8HS45blyEsR9KsRii8SDYx1ImoSdCX05JL9ZmfoFo7ivPti0Cko_xO32v2q1NqenwYPFtmwhl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#5 Zdivo a stěny&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xDL6NX2Y&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-stropu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7S2CV-q7h4eJJfA0y609lPGKn5euMeyZIHATHfd8ehfcp3tYy6Nj6BEmX8UbW1mJgnmmxNy5eDuvSeiAn5huzDhMe2WNS-gFXuI7JAF1vTYedXEDgpSQ8b7Uuly5UorcNGfGk8XmLM3gB8zIwuJhpOY_Vnj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#6 Stropy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kwRoDrn4&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-schodiste&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=TkzEpybiaRPpqtUgjMB9oWcM5mObldQih8KWJC00x-uabIpbEppPSpSwP15jGvRR83_Ici0cekoJWcUacbofdoPwpDfgm500yEr_CMmz9AohdZqmmBKpYTvTrPrRxE_vpslpqzMI-c2GZGEmhTnmsQEZ-sL&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#7 Schodiště&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nhP18MyF&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=WekWAiWreIyZIyRM6Xdg_1k_l6c-DzXEzW-8E9ewahEFiFdBuKFl7uj5qjWLn33i18CAiD7QlpVwFrxOtwJTBd6fbtwmXrEeULDio48GrwhQSzdd06bc3yAHWOMyyoyZMpMrtoPxpDGBJ8fYkFyGd5_2YWp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Přehledně a podrobně o &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcích&lt;/b&gt; a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;. &lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; a opravy svépomocí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://stavebni-vzdelani.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QynxEXYn&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3c25dbc53abe9ce4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9a363f16&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1587769200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1588371979},&quot;docId&quot;:&quot;3c25dbc53abe9ce4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffermakleri.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vFR5sn0C&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Ffermakleri.cz%2Fblog%2Frekonstrukce-bytu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=vxc5kaOmsroWun96pbpndRz8jWenLiAinlh61noGrv9_wD3NqwRdFwMFRejgTSoTPFQJxHwVOZM4m293dxYuGvksKehoU0hqZdMsEVWDj-CeauA9pdrfCIa0M8T1wRLW4ttBzMrqAwY2cZaQ-9p7U347Kw4&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu je pro mnoho lidí velký strašák. Nemusí to ale tak být, když se na vše pořádně připravíte a naplánujete si postup rekonstrukce bytu krok za krokem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu krok za krokem | FérMakléři.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://fermakleri.cz/blog/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-bytu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;M0ndmFGm&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2eccf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;cnsHintType&quot;:&quot;&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před měsícem&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.05.2021&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Frekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;30nGp2i6&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 11 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.02.2010&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce hradů I. - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg8dsho8wLog&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;05:11&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HtHt20Ie&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 6 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.08.2015&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYQ-K7WpX19c&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bImpCzEm&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 11 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;07.07.2020&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlV1B25N7NA0&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;10:14&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YGv7OFlF&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 3 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;31.01.2018&quot;,&quot;title&quot;:&quot;PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiePaYDwZqro&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:31&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SXGfzuQq&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 3 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;14.03.2021&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Fkoupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ozY1iXZj&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.12.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny v paneláku Trutnov - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=9ESpgm3bBDo&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9ESpgm3bBDo&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:37&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PBfeAFgu&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;v7akWAaw&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;46b61ebe0a70ce0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9a363f16&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1608764400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620407129},&quot;docId&quot;:&quot;46b61ebe0a70ce0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcz.weber%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZNtybSfv&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.cz.weber%2Frekonstrukce-domu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=lZp2LmXuKH7jJ9L_RvsVOQ4MzT1cZgH6i9gS8f2GMZHqrJCtxXrXjmCY7wtj62QNbNE65DFYS5EDOR_9J4TDmiHeKNRuJh8_dDQDXfgaa3gihbdQm8tlpilKfoqHr0mrQ3zG7lpOzxE50y87pXdiXQiEY_q&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; rodinného domu či bytu přehledně na jednom místě. Co je potřeba k &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; starého domu? Dosáhnu na dotace při rekonstrukci domu? Jaká je cena rekonstrukce starého domu?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; domu | Cz.Weber&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cz.weber/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-domu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3v0ZaJWZ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;93f96e6fe935d1e6&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9a363f16&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1576278000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1609427093},&quot;docId&quot;:&quot;93f96e6fe935d1e6&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OGM3j2rV&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Rozpocet_a_cena_rekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=pBLmFfo5Zi55q8538zevWEWIL5lW4KFPrDprnqrBqG6Gbu6I46E4ElZjmF65bkV1_d3_5xdX2AQ13RpG6gCDLnMPpapqORpfioewzoz4sES0FkS2BogFxR1aNiJ3kIp8UQ6nZSLgq7bhPJ9F6gYsUQeZkDl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rozpočet a cena &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rozpocet_a_cena_rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8xLPJBg1&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Kde_zacit_Bouraci_prace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=zLcCy6n8k9cUATyudtV4a8IUznQqfX-Ourclqoz8a1_IC3zs2lDAMgDmt7Ib2hyV6MSRrU4JppBW2KvxREyyTFi9Y0Z0mUx6e7XYfDnNgzV7bdpn2s9v0C7NGnRjRPHreTv3NXw-QBvZCi-gvkA6QJoXXQW&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kde začít? Bourací práce..&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kde_zacit_Bouraci_prace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X4iEkYJD&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Instalace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=EnDYP0f0fS6ZLo-UMT8Hz-B9dlfB90pZLU2uP7eGjVV5ZW5D_-QM8UnRywhYOZlSZIJM7H-601AeEmvDR4ku4gALVrWgY9e9QTsEYIVmTaoxY5dynAhmc36gYaFzzDI5-YYD4nlNfW0SyoVVJFGHxrBYnmz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Instalace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Instalace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8jiFUd8E&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Okna&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=noe8b0Gw-PntuYZ_QoUf5KmEGrFsrENaGbU4l14cJLs-3UTSYB6ehPEyaJeavOc_1QI1wptqmIWhQDWyYb7YXNK86YI204fXi6ieoxEPHK63J2PSZdzUXm03v-TX695kvEQA1aun3UDKRQHM636jfd3mlMw&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Okna&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Okna&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w0q41maK&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Co_s_domem_po_rekonstrukci&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=yGEO_eqSh3eaNgNjy98U7Inapku7Phqihdfu1NXiztwkTjwHErAyC7kRKC_39RfxvhfH6VPsVsTx-bAxTT94EIvDmInqUfAqfu2TdFSAI74CpQd6S516Qkjm2A8pkADWonxfe8kaBaEs172wr5q_i0WvojW&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Co s domem po &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt;?&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Co_s_domem_po_rekonstrukci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GI5orR5n&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Rekonstrukce_podlahy&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Er8La4OmNejkYxdCUte71nVIa17upTcBZHWtMmfXeLtYqtSPogO6ik_m93TL7LXcyT_ZlIvW0f2BjWhjeXX8R8Od1kQuBQgXtj6UlOyZn5z1edzld_YsI_vKibzrU7cWz01P9Tp4WcYp2y8BQ5G__mKXbh4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; podlahy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rekonstrukce_podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OopBf1Zo&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Koupelna&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Vcc54-oEiwAa2Hp_p1n-1bNoBl5i70S6_dx7xdMU6EtPAyJ7aHI6NkqAtPI0uudsHLubb1Rq3ITW3JSL1GgSNq-xdi61dYGiH-2gEkMM2O0s5KfCeKe6vTSwq3yD7u9CmmG59QvJlVZ10bJlFpaeKsYnu97&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Koupelna&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Koupelna&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uDB4fc81&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Kuchyne&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=977wd9uGB4n3hkY4bfoSkFCBMe4oDqPyP4p5IlD1mPxmqfRLzYRyodgtRBYsYMwBlPzfxB28SKwWFcP8A7nAEkEcivR90FdaJg8kw4xH2IYzo9WB-f9A31e3ga9KYo899En3_cgwghZGvcs99o9LFNkTGVp&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kuchyně&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kuchyne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JBuEB6iM&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Topeni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=y9-IGbDXvaGU6hGLDOiY4dEtCCvFxys1ByrIZlW2VKzX1KsRConSsWXEEl4xqkhLiV0mrIuukrXGLR61U8QRr-hj9y9yvaEcEygavMtAfGrd5OFwbmqcduVe0z5qA7VrtOSg6bNF5HvWtatAWDgOT16fPmL&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Topení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Topeni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zGIRs6y8&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Zatepleni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=p5TDAwv6yFRY3A2D0GwiMPhqp8EtnOQtDuya4k5SyqiSVQsinqDaXyVb4GdoyV_EOTobITaydCl3wxn-F6A_524SgJe8dsuyeeHDuWmsYW3eeaCXk57ciRdCkcCo_s2UB_gvyWil5LdeOJOOTT-Sk_5iXj7&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Zateplení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Zatepleni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oRpUO4Lp&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Cena_rekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=DEXjDjE2mIo-RFOBMLR2ufqJL5UARownEl_m0OHQdcxxR8MfOOKSBzLb7H0tASWCICbV6kdsRQqTqogCIJZQ8CAq9r4IQYT9O-XUYzk39vuXDq8QzXLakL2AcrMenmzdHDksm8EpUw4gFpjdgs6bnb6njIU&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Cena &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Cena_rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ndvDK43G&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=K-ST3aN7OH2YAmhCpvVljVFw3ne0s3qhHf8Izg04Ui4P6VUJvzQbC_9ayuKfq252KVTu8REDXvjupktSCtgJA2SKBC0ga0hLpZrw3IDoOJFKZ5o3cfWW9wG-KjB0u6sJ8DZ_ggvwqyirggmIE6bfqF-Vwm-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Podívejte se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; starého domu krok za krokem ️ Jaká je cena za rekonstrukci rodinného domku, kde se dají ušetřit peníze?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; starého domu krok za krokem ↑ | ŽijÚspěšně.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-stareho-domu-krok-za-krokem&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WrBRzZr3&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;news&quot;,&quot;type&quot;:&quot;freshnews&quot;,&quot;key&quot;:&quot;640730c316c05ed6f71cc5026db705aa&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c44ddc38&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;newsPageName&quot;:&quot;&quot;,&quot;newsPageUrl&quot;:&quot;//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;newsSearchUrl&quot;:&quot;//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;domainUrl&quot;:&quot;www.parlamentnilisty.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Jindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran&quot;,&quot;noHtmlTitle&quot;:&quot;Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran&quot;,&quot;description&quot;:&quot;V pondělí 14. června skončila druhá etapa opravy Kostelní ulice. Ta byla kvůli rekonstrukci uzavřena dva měsíce.&quot;,&quot;bigImgUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Fpolitika%2Fobce-volicum%2FJindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541&quot;,&quot;time&quot;:1623783960,&quot;rssPublicationStr&quot;:&quot;Před 2 dny&quot;,&quot;vr&quot;:19,&quot;rt&quot;:28,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Sp77i5E8&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;l7piF8A5&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;71291a90f766d46e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9a363f16&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1407193200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1407350022},&quot;docId&quot;:&quot;71291a90f766d46e&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvenkovskydum.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VWKONdMc&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.venkovskydum.cz%2Foprava-omitky%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=H9xrS3E_iaR-_DfMAYtjhJBYDzX8JJotOTSJxre7WZ2JS5QSRhd8CFsW-RnzQQLBvG2Uwypo8-23yDdnZZ2GeD2REn61QAV92lNBYhRI2HqzQV4PnzsyG7MPhGwryxnBU5Qhst7cnHaP8OaKTvvrCk67Pa4&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Při opravách stropních omítek na tzv. tvrdých stropech- na klenbách, železobetonových stropech, stropech z keramických stropnic apod., se nejdříve otluče vadná omítka a místo se očistí koštětem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava staré omítky svépomocí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;venkovskydum.cz/oprava-omitky&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HWYuvhlE&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a7ad88f6b8aec478&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9a363f16&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1392246000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1489769313},&quot;docId&quot;:&quot;a7ad88f6b8aec478&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvenkovskydum.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hiVBhuH4&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.venkovskydum.cz%2Frekonstrukce-stropu%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=kZ-Vg0dci_4c8a5To8IWnm74NLKK4I1VbRVb4w5acnCsqQlDbfPU3WulfQdliqsdLUetCpTpbHW2K8S9F9Fy39S_dxMhVvZF_DoSqTs9aqk5y2ZFQf9L-6IHWU1aV61Irr-fph94NFf-3LQNDGVWjCEKGMW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; stropu je potřeba tam, kde nám stropy již nevyhovují esteticky , či do nich rovnou zatéká. Dalším důvodem může být špatná tepelně-izolační vlastnost stávající konstrukce.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava stropu svépomocí postup&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;venkovskydum.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-stropu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iqXlUMKf&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;3VDO4yUFtAx-cnC0T7Jw33Gh0AW48Q0NEb4fKsdEgtZsfW_jarUEpDAX8oezYCMH0hpuHvWRVY4jAOOUIqv92zB5W-ArG9-ZivqBiEf1dSfdjTSrX7cmpwtnfj-H63uEupaB43Y4PECEPUYwD2QwdeeE7JFpdDBoGEYMBgYr3pfgrwl8Uqk71jnAum0h-jAZSxj7vlfgwgG7PEgGN0BPEUD6LhFTADwD2GAIR3VD1o94R1hKDEfO7hU9cpBGW65T1pnJc_xYh1-TmQ2Fle_N_ObuKW3s11BG4r1uUrFoqhFQlvayof3sE7SRUdWmdmCLerY5m8J8-D_WZERwvMINTKLzbTnOkA==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;cab17553-3fad-47fa-8efd-e23fbfe31d45&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ciGX1Dxj9PlH38adAKEhxalM_lXFPL53d-qVSxr_j6YfFjTOevpDef3GWc5xJ69ywofmf4nIwlQyq0LaPkONrnq7KN8boy5RRoVqsZqxaYVFZFb_cYERkIIIjcqVl4znCz6OwOXPpb1XNyZzqrvLfjjWK8s_A0whboD2_-HIp2w5S_EHukxX63-vcImUQUOjjrT7kXJtaad-ETEKw7xjsRdjbervky-Iup-R-fHMKGcV5i7WggxDIsHcegkVnMuiV8QHc-u3KCDMB9H2P7xnHPfmQHa2Z7aFVMBwRXqL1i8Legv1_t8FO1AqOtsvVvJJH2QnWNSYtiP08tbUD9f1aQxbNvoml6_tP23q86f6jJFMBfmPvkvn5_cFeXcOy6TkTB4MI20Do0XL3EBJLeHJgf0YbhXokYj_HqtXhW8ODubp-Sdlb9hF5_kNRYEwFxrWsNBCmmUgPpIRnzFW9YQkW7RmbvDbrE4LftvZVFOhWIvXh2k82Fm4XqYhSH1CbBNCkG1KV57NIPKw2bPob9nra5vglYYnvEmrlt6TyKKDs7xOzaMaA2mlwNRKlIaKbSHQ-dk73cWyptxo3gKz5A1mZ738kqEkfsITXPk3z4AWe5HQryTBSRR8We18PA_tV72u2XCPnhAiUlQjspLfVWh5kl9PQN9RWAXWkalTXVYymRUrTb1fB3VfaH4BfpbdESLe9QqCl2z1uG2WnhYgyBa4P1A0i_twOk8X58CXwxmj56KWHgo6ZUqc3PADnTmWKoKH1jLLQzVLWXCpDRD48lq8pcFqlh-Wo4Nm40YdMj79quRxRX9AAMb_iWFvkwGBFgqSoLV_sauMAE3kw6BcJ2SX-sCFAqgEjW79VHNaT8qgqns8VWqQWt5QIrBqa9BFZDqeUE-9EtzI6EYAiSIhG11Y3IY16V1QYAYuakYvtH-m1NlyiifXv8NAaRLSftfQLFLn11pVEr0=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;fLGqPCJI2fcE8m6MB7M8X4i_1U21iy-WBfSxKHR2bCH8yR_krOyrNIm4vX24Ep-0j8QQ7jOMjR_IDZpyT1i79HIoJB5oklnLy4IC0qFvbisBuujq5cwnLUMafUBA8NlB-wALjMbCzgSh_c3HtssNCWLTwBpTqwAZIyc3Jrp8YaJcvOScTGFe3ijPndvXmF288rQd1jGH7EpXII5RRSRVnFZXLZTY4rhppfitNdI4jl8pdloDyCG4Jy8jWvEDUKOMmEZg_EJ6X8ozTTHFmAFTpslx3nD9K00HdZlMKBfqqkPqr47edpeFNOqQEGNr3CfDyqiL9idqj2n8zUi8AtI07getgJOFSITHbkVMf88MPmZIQIF3avnhyIswudVTw4LVjb8oIfPYzBGQcsEtzIYqIF-6fI9H4ES02EZ4ScJ5NihUueSH429Ji200c7DCdf6YbUrFz1QdQ9dUAufl5NeQwsl5BuyGxVIyOS1mS6z3b9QUqLWeaRHwEEcV7ZlIjEUEBg_mOABvUjstz8XmM0IgySYWlLM70uqL2BQEJDSblv7gRuubofcr-u3DukeIIT1PBzNoaTU-5aCvELH3xid5QX1hX9AGUmJHZ7sw0E9cXMErxLfQNmDhiceZZqcJC_5IkppbAOhH71WFpmP0&quot;,&quot;maxPrice&quot;:49900,&quot;minPrice&quot;:40900,&quot;offerCount&quot;:32,&quot;offerInStockCount&quot;:30,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fJ5S0sFQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;416 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BUtS8xQI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qiX6jLwf&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1dXpSSrv&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jFTGnI0c&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5ssm2DXG9QuPxBIUl61g7B_EAzYzINwlsG7wtVKfdhoLtSIElfJh-MllmGJlxWFdfFovcZ042A0c1E57Oc8AGe4Icpwr1OjHjkwndD5fGM9y-6fGWjnxNKzCrxwiJnkQ4T_Siz5Zs9DE0GZS2N-yX7_nf-9N3h9rqvnfO9daniuf-4ZfDHt4MYIHjOjMW73jeV3xA-kKKcmlpRaSQcbVjSWQQ0p5qd2dXljKqKcp34sDclIS43pcuqR9WrXQTt0tUBbwmi-GVDhJkp1v4RyapA&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;df94577b-7953-4bdf-9eb5-b4d580b58cf1&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;x9SwNY6t&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;39&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;4hY8qTR_xL6ea_OQZXbp8R9eru4d8XQNU95iAFx3wdxqJOgAfYXAqL4zvsn83GdKz5E91wo7rump2xZ4dWWHwd2dnfGAtxUVADUSkBHpK5tnCE6qmdZZXdBRwuyvaVNTo06u8_57uIAqxzVkl034Qsa94aPiT6_bH3pJ_-jjfwbGwzxnB0uOC8Jwp3dROUkq4CQ_IAXRX89HjctJk2DBKB9ik0ZnRxNN74C22jafeRbEjtwjjc5q4W996AhnYkUy5Kv66m611wDYYbzKCaxvIjTblEBdKg1nH2iyra7I7sSM522EOA_KIo85Ii8okW73VUuzS0LrFpB7NlJn7NQd63WEvsBC2SKt_nqbmso3XaIQfAuV8XAXlJk0CS2ZjvJIzXSx7OoUUL4s39U08AYKrb__N72gBGpJQsCCIssKHfNks643F6vGwpUo43XX2Mxi3i0uoj7PtqNR-hZbsoSdpnUxpGpe0cAZHv5T9jKW8yAh0wA7XKg10Cr5Oec_i17-pemQZKCH-tgVCRWV78AzwgNPJWQFOko6t71EL1l-VFxh0hyqmraR7Qm5bopvv41xNjpQVzfE2Gxmc1L4gHSb0puHDb_4q8NcRvv9uxTEF_jDzziwFfr-veuSr-XEl5oF1XAbqNJHPxXqytHOV8Pu569Yq1HJhSm8yTqVjwFGQ3gdmFObFJd25j_OWn-mw-gbKPxSllKmbrY-fJab1pn9vNwhTlqaeKuj23tb0woyEpYSeVYzqQm_yVQUvVDLRIpgQT98IXs7vSw9IKYVLiY1N-yiOuqADIw-732ACLNeuv5TFPqMBw420DvxFfjYr_ZbyJUzh2tS12-wKe4ienZ3gnnHqc6EWVdDo_EzZsZh6E2bww1ybW4x3iQlFHRdFRe6uUkXIUBHXFW1KbA9C4eHRXkXR9NgaHsQ-6aBjNq76pYCxkqy_aTi8y2wV7ccv6nRrE4T8ZU=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů &quot;,&quot;experienceCount&quot;:5,&quot;id&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;7doRFPHu5g_yKVaul2ktieGWKuEn_6dToisRuH8IhueIUCairaQHweZjnvhxmy9FmZloasNetASR5105fC9LrDkbwG6teJ7G_xStMhIpj38dHCZp6l9eldsxJb8QyOtUkhXQe1sPh0g-v4hE6HaGiYsx9XyhgsfRUD5XnW20x1-QZXtFzSpsDFpK4v0PL3RbY6LbiTFXPoSN8EVNTYp48VbdmWR-cG3nMM3AnAHUQJiT833jYcwp6E3_9igduHWFI-TnIe4CiaNPMl-wz-b5Sr1ie6juuutHNHdgaoIxiK-CHwQZYjCY2lkSFZ8RFcPqGdGbJilrAY-G64eGJm5OANV3JLdxbGrPv5GKi8pvBMUVsi2_q70DDbU_BpVsli8nxw_WmhQEdwrEwDMyAERh8aqYxkAObnR8TNAXjPw8n3XcUFbimGPOfg5h-D5A_oC_itCCoDwKQWwN1E3WLdTlC0NurkalHw-Lt2txdacJQSyzlwMMhcmFmMd5LS_jh8WzPmkM1rl-F8GtLC1mT-sxVnRcbazHP4TkTBN_9VKirzAYcnXeO4iYptQHbzhzIw_L3LqX_MeQLyS-PzhUcOXzHtP6z5OasjhmlSjn53SfBSLomaGghkju8OGCzoStn1QVw01MPrUBH7nelYwE&quot;,&quot;maxPrice&quot;:40100,&quot;minPrice&quot;:28800,&quot;offerCount&quot;:34,&quot;offerInStockCount&quot;:26,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3Y6IfHJe&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;288 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DDeNVD4c&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CzI8hKlc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5TSv7Byq&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c1SrTmRy&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IlYEHkUFxYEeazKAh3FG1tds-gvgOauni4J7bAoX7v6pGdLCR-wYVme7VnGhM21YUI5Tx_nIGyHmA-O4xYMkC8IrbcN88Fv4st_UlY3fXo_krtLoT9wQJxFJsQoGdCk33UQCII7FpCRypUJtbvbR5yVBEeaFKWoE-uemf6yHs6YnyjRLT2e3kJF0W1dE8-Ve1jWXShIxht7yAYwt4RWs0e38KZOonHYb4Pdts69l4mJWvaGl3h8Ilo3ZFP9mk0tTMy8P3fi-p3ZN2nDEJnXShzbtm25WLvDVsYuYKbdgwdI&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;876e7c7a-8176-44a0-ade2-089dde835afa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZdvPBtJU&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;40&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;nJx3hShsopwU1xnylERx8cUdwjuRbkOHesu3QpuTqu6aHLatvBEhl6OWlgFOXXNTlt8uzPh3bgB3Z2AKgNAI8bI5l3LzP7IJ67ehAimoavWwMQdaCJuuhdU3dMWZnARfdxkxlw75VLWh5Bq-CKF3oPMC8B5OPTeX2QznL6YO9G4X2LCjc8QOvyJAuNzMLrLC6i3nml4x7iJzNB1Tyl1EAaV2uVd0pvUr6zSilpkDtV019H8iR4alIsG1_d9Gy8iXCk-B7-6yr8BhfhG6hZVklVZXzelGUvOcf3uHS2f7guArlcBl6PaIIkohYqCJVWEI6ug70T4kogcKbvGejdI7xf_x39sycYFL_kIIYaCjxOrBtoZFnxslU1pr6kN-tWWBvwK0zmBYZMwmtU_xRIRDVjs_dIoK_BVzTTIYNkq_GDX1V6WRuJ06GhNVPQDmFsBwtLXOGVu5_dMPUwVAo5K2-wLBm9c7rfOL5L_sFo0fzYHCWFY44gHISNifrJJr5sb4PyvAfoZX-td61iG3M_cbdbfMrjVkdgTdcxnKA_Z8UEki56hFSn9na-I7g5Su0kT2n4O1lklB_oVZQU5Sf94_DSSclhzhpAkNL7OB3ns4cGlG5f2pUBQHRJ_AOvAMzUlYcUOWaUtoJ6hXx-j97P7bB816GlcWI7wyTfDu7993hZfl_AkpakyBHjpaj_wV0mhuvo9Ly8NiW9VTXTqHa3RzLctRM5eickQnXRMjaEXdi011XVL18er8aX2TseXCfEb5BVpq1IFugelXjcLuLMz5NVt8EYqAyfa6yaXvQWYrF4XVvCgRYD0enaQfUSG0TJgVvNbfZFn6FKLfuaXK8wuQa89ic4NjaK9no5unz2MTc-zkQNRxOVHJjtj6wt_OHEfIUZzpToR2vekXFBwYO0SmoutmCTRVny04C_p-h2tRWSkzp4MK_K64QXWd6Kdg3dizelYHYEw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha tématicky navazuje na publikaci Vše o stavbě a rekonstrukci domu. V tomto kompletním průvodci se čtenář dozví stovky tipů, rad a postupů od základů až po střechu domu \&quot;krok za krokem\&quot;.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;diB9fwf9Lwz-nDLjy9oac1Cxb6dOD4RZWRP-fRlDRl6GiPWFzeR8aAQtF972KhxKPvRuoDUzDxOIBtW0z3v7y_oavWgBhY6hVRF8kyqd2s7GfioHXqjzLu5SnjbdUYJA0wM_7vjjxstzuEOIVA97rvZGR1ZDzp1oleUsBko-9utyEv4cIuWec3Azqry2Cr_TAUNhZaGOk6oXDWY2YYWvvDLlFCeAXefgLUGYnhjYrR9YzjuIB4RCSUqx6cbXDzLH32RjDbLLalbNpvX7rRz5QvIv7ZVpDNKfZf_7Gdj5wF4dzYnWLS7YC-AG0V9M533Pg74p4HGedPBT_kZiNtExWIe9g7bd01lAyAsrr8RSmh2zgariJ7QtG4CDRCf9uH5xfw2AiabcRNSIOqXcifpCub4LyTwDH7d8B9MTPr1q2b_LE9o9E46UTBuQKNdGdZ5p8kxSegu01DL1bdkQT0ja_Vn8ZJ5JTu6BMUyDNrnGjSmZyHT0U4y_AqfkSt2WyXi03CSWQ5zr6yt4MSuCea84Ub9T0lIvEYMQUHdW1Swji7b4SvHs10-eLxHPLkjlz106nzWYASs8TdmK3mgNsP1Fb5LEqxxQt_N6YMnJBNute13bByE1LcYedibkrzotH40hGTBi5GfCF5IP89M=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:8500,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:18,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IoPBdrvI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;128 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pcj24YqY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LGhlBvNs&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yDOgyJbC&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_e/qqFBHbm.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ip3pX4Ln&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0lO4O_QShoBd4nODXF7QTSFEf6jKQSx7s4e4YSB1UuvQNe6FwCC-htkRwqHXgLppn9PNEOqEuq9G-s0A0JZ4UUsy6gA53XebhtRyjHOLVbpkmDQB8yvPWoeIBYwLECkCpRkN2kEqYPanTYr9_DQq1f6LD96aCXxUFS07opuEhyJjmR4hv0E_KHoXsX9dBFX_lcIZ8vDu6FkV1SQoCdO9jSpzuGvw_bGw8Va9iiIO5_q6nudOqXBLzJ0QJfQqhD3eDu8NK4xjjqVycGosUpAF3x1Dj--dfo29lxkPCmJn_Ag&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;29081dc6-1e40-4f4e-a954-61c54ec5e1d0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jaga Media&quot;,&quot;id&quot;:&quot;18103612271113261809&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_L/WheBXC8.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jaga-media/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qm4E6jbD&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1276203&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;41&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;bf1zA41cUw9JNCI460XKJ9jXkNwQuL2p8r0Z0kfp-VM4ilYcp0qBSwgKhmF_cQ166ZxkW2KPOgizRBJN2hkzFKfof4MFo-YNSPwrSQFjCaArxyw6PPJDo4t95RnHPyk2pdpvhD-9xIh7zmO5eawvxgzrvNZXSwoOm7RMvvRG1qhocjwUWzNt0h3LO564Vf2itis9mymMUDw94Qh0-erOtbsZrpYsl6VNB1HbnYNlGGhdq4ssefTIRDuaT-2GMv9XUlltW0dEOKT7wd3hAiQP5VHfj__K-FI8tPtLwN4Bvs5AE1nhlg9KltddlR_b72WO64PDcXUvHSyIH_UXKDHBY1IbJQ98FKXJsIvBE5qwdRoRsWqbnSXwheLoGCSW3r-DzAw7an2Mr6miF5LfLb1abIfYOtlV8ZNZjeiJFiTYm0zfWzyyqJ8hXtWpMFY89qmMp7lzaofGvGtGImEWe7B_uH-umHTkXu64T8ohszWiG7i9wAV3nyJEx99-PbCWwZ_lra0Kk3s9pzfWJnh6AmQjnuJGtNQop5yEFAxECxA2f-ZPOeur4-i4hrB5xRwaT-vJ-9Wvh5BSynIELpuqL2KVWA4YTJvDodxhn3ihnUvzpYh4tYOcE-m0s0B7FhnCYJd46xxWvi7JpuCRe41ude6hNsjBvBicSXQIAfDp38B1FGLmPmwhzmlr9qRg8BCpVBP4WXZX_IWjRdl3IwDm-16evoe2-u42PSYEQXS4VzFJqXSDjkM5Z-sp8t4Isa0YicTY0Emm6Fj8fT-628GYv6Ij6ZF7y0XO5FlutAKmmPI2vd7NUqkAis7QHma7z4W4sny8baxdS5vwkCQx0tymTGMPHBLCXKeW1l0GLjYQXuq374YoXKtu7kS4fpH_joKzRpIQ_64UC4tcq2UsQo5WZ7u2zkDlbOxNGWecdNhfSBuz7GkRjsvg6Xe6IL8n_l47JDv6-JSpJyk=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro všechny uživatele bytů a domů, kteří si vlastními silami a s co nejmenším finančním zatížením chtějí opravit či zmodernizovat stěny, podlahy nebo stropy v bytě. Autor přináší užitečné rady…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1276203&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;W6zqlwESG2vg_7pwAVos81ITsnV5VjRcn17HNn3d97AvFcno0jforumu7mbHxORQNqchkWpuiWiPf3gSq20CZQbSY5LUSBWtYIj7qoIbnV8ek731oNmstn9IjxhDK1SQAEircY4QZeGhHuMw1_MzDQUI8dcb1_baoHr-tBY1_N29nAe7rjpk-Pujn14DM7hP3EWvI7lECyRRZeeINmq4CiRJzmTYTCY8VZXQSkArKE2LhCKI7C_AYl7VLuHVzTdMbAosWR_Ufgv7_Q6UkdQLObLULPUY3yOREwEQXx76Zh4pa6uOb8hvNN1Vdh0y0uWsY7C7jCxSdvnvn1wga3qnYqG-igfB7sjybr7hO_VKbbuXpkxTL78aa_NW4ATLl68ms5Mxcx54oZoaC8-0C_vQJ59MI4Vv8_yEDZcj1OQHzcOu6p8Mkp-8yPexsoFjzwqsZA2bR0ld2hSOCBlFtQoFblGFSGlt3-eR7oiXNLw1nZ8Osu6xeET73z7RGjWTWcRVOQLOSTSd07Mz9Q6eE6WXSWGnzU0dK0K9z170XeHGTHGS3iQJsLX1GwUU2P5ZyTL2FsxptR3FTDNwyMwIkWzwEKl2VdoygsIUsAgZdC3WDwgbFUm_f-gcGJC5dP7Cj9sV5Vesa8cXGOlf9Erq&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11800,&quot;minPrice&quot;:11800,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ws7ttRgn&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;96 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PTeztZky&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2011&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yhO60fEF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kko5POM2&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082847/img/29/382x550_A1kRJf.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XySUkJro&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Q8zUmTyFQndc3K4I5nlhfdIyJqZ3jRinBYkaffrsFpj3RbwOrmSs2JNwTlgntG7NOlPjdZXuoMwPLhci7bkIYmAyemEhCebmEboP6hrQJggH6weUyMnI0ZWu49oeRYdnmlyd6yXTxRRdTDkkrYHv8CrPcRurVyHuwB1kiPYJGk1PCwHc5niapBymwiTh36q6W5pEzm2TU3Yk9QuyGfYwvIscYUpCdCXm4o1iUGuYBwRx47JKzcdr48VHrFWVtLOV8-WSNOySag2bLSmU8wt_HxJ_OfCKpYDixFlg6i06J1M&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2ae8bae4-2462-41a3-ae40-6eac72ed3f03&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-povrchu-v-byte-svepomoci-miroslav-koubek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yteBJyz5&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;42&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;9iUhivC3nyHIwtvZ2lyGeC6JVYzrGyCowW5oJdB2BhCIpR3H6u7RNvSUceub_fKcjzSrPqpLv4tjpQLIp1axqRsvN5DEcrmffnM51Za0l-aU0qR8KSh3M67WD_zY09o8DBg72nRuL0Med6nqUt21oLcC5O-8-ttF78yBtJRouZ9ZBWmXNOWhGRrp1O9eBzm2tRZTegJeA3RD5bjqEtrOvQ3IYyq9GOp_UhPLIlff_2iqDjkZIKj2d-E3tH96FA0Lgd2qrhD4HLCDZuZS3W57wv6DlUT8EQzDnau2D_ksZbxQJki5MkDkiTrHze8Kv0xiCrVGAxwPMBCwGLvHLn-jwFgbOkmAdMZcwshwflkSz3A4G2X2hbSh7r8TnK6y6wt7xkVMGViEumcP62H2aXChzasTK4Eyg3NJ-bp2NzMLtqw6ggrLAWPQwlVPcaxbbF6LHtcNgcJ58ATOD9FeNfKGoz51cVSKmk2UKnweyfe2UVTO-d9DXTXsMGOXcgMDUSZw1bhf_pDdC1OGkLh-FG18ERxetvXeEsOzTiIZQH3j5BHUR99vC-ImpLHUPcMaezdwlRUHQL0gnuNx3xwYUajTu6Xq2p9NpNhgp2faEYKJCLj4V25mtx2O0NwaLg4b1dfcnbzBKmmV7DvKFudm-fic5Zv0pN3w8e-YvY0PoX5_ccpj5W8PMyQaEyClqRHNzm2h5eDrD3z14mhmhASxEeUe-ooh84JytFCxF_kVBUn9flp5K3iXo-Io-80x__dRQzk5EFW2Jzv6UJ70MoCYVKu8oIYqk-gr4aLPFSu_nFHEj5abnxM6h8bFv0iZZcQFleZ6oMjlm85VSdq4iJtAAfVQD91mgrurblRpwX63gBkKXfeyD_fkUK1oV6H5J7GT3JmfQY7YbZfF3MJNNp_KOVw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Publikace se zaměřuje především na údržbu, opravy a rekonstrukce zděných a dřevěných objektů a konstrukcí a to na práce, které je možno zvládnout bez použití náročnější mechanizace buď zcela…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě Václav Hájek; František Vošický&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;P6dYRGA-dzkUWxc33i3J70dqXqb3Ad8B-8tR5LXCTktGy_sKDzKu2yCVaOVkFyDDL8Zne1LU7m1iDKx40Ac_czrZh3jdZgPINlLK-V74jg8UM6rdQl5TOLZbFumEhuz1uA4NW54NTKACjozJRoY0MgurWJ3DiTQvYZliQSunlmDP6QnB6XIrCnu6b0tFbpC6S5R_BiXcGbRVYeRqzolwflGBqDjMJGIaPparIaK0r7Ff8DF4qC2RrX6YcmXLZfhQDMQFgEt8PwK6qohvhC7zTf_WiZRjpzYRBLpXuqL3Ptgd_Iu4vVFZh9g_V-5FrrtQ_gAGNshhnSwFy5VGuhQYO3Go9RjZAJa04Vj5vutP7ewLHD4Y6WgfcIsUzwBKV5nvvfuhnJKmIBd06lMcwXrk6a1SFVVUpt6iifR3uJZb3L-H9HmWtfdNnYdjYct1VLealK_aNOce55glqQGe9QMnq65IFGx1uF9ySq38_sGJQ0t19cLaA-8kUTID3TsSyYWB3h-bPkVJzQWdf8UFMgjQl41X9odJgLtH2SvDtJ0tQjeBrQILnbiq-SADl4l5DielOWXCWbWe5P36ntZjPtZOTqYx-KerHjzyY7yi58GcjcM_A0mIP6GO&quot;,&quot;maxPrice&quot;:41900,&quot;minPrice&quot;:29500,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cLydzHLu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;222 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uw7LfxtB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2002&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7VIWFodh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4gYG7hmc&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15070273/img/63/432x578_wfT98W.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0kl5rnqU&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;xkrdLQv068fANmEsYZttT_duHVbc9AvpAMkzWtftdOGQdPfDXTciIz0SL9N9mcFeN8SMJtnbW51l9CvYy1KRDYhLhTu29lYqDq0K-XdyRpx0V3XpoKXFHO-7ZYmInkjfKUVgFv00x-J_0O6rpERS4P0LXLSetu6RsGQHW3Jg_eriSZTDvzqg0u0kiHdobtLDGay4SosDq4ybJF2_soJTOFnRKDvdYBMMbJ3S2KgpuxKXJh207oUhU_rqwMXgE6Vt8cZTt6mWV8UEszJxr9lI6UIUbClq3wzBIe8Wo1uIcAo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a0b33e08-6cfe-4369-987c-8a253f2dadf1&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravujeme-v-dome-a-v-byte/?varianta=vaclav-hajek-frantisek-vosicky&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7fwyiMll&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2036367&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;43&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Průmyslová lepidla&quot;,&quot;id&quot;:1425,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011258/img/93/320x200_Y7VGog.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/prumyslova-lepidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1425&quot;},&quot;click&quot;:&quot;w1p8h35Qoa4iGvfehZtTeBrylkoZJRSy18-kuqux1LpB8ZYuQmjM3_QGi1Xc_1bDnNoP8g_ECPk1bOWkspjOxy9gMJ4dxPVoczyhWFOzAVfc8seycHGfaWpdTTOCOdAgNv7YMvNSkSSFWTu4wwn3phkq0wefegduJPPGnFIEQ2DilG-9rdGe0TDR4WI4Juvdt4-4vsxTwtsBlGQrs6CNYCeqpZ9RBxQdxI-d3IG5FOJNuQcKUytGkWouLeBpKElwBJBUnwIOCfsJ5NjBP8Yr6xj3Icf7IqP_L14cZa1p2Vn1hw2yS-WNUgDEYqk6vP34f33AqgyuJ3t9BwwvhpV0FDzhg3SV3SOLbZ7Ma0Z4ms-fWKzzFWPc1xXiUgIEyLvmxfijcW2BP1SZkmmcdA63MsfZyVWulSf1GZU7LLBlHq-FybpKE-qDR4CViCPqGLhgSMcImRbmkr6EhZ2xPID9-lsAnBfgZPFVGG8UC-gT4WfVwvhhPPqvzIq6sKhmqpKPw3Iei9DFKEz71u94wxRwKvO6XoQPWn0V7lSG_1pgRQdYNqjJiCYqJzFSxm3nLvbe1m8bPjNvIlXJvXqUOGZWIZ-zoky4JRaqyuCEVIlC2YT9uPgCrLPH9JJCqZ2EFip6ayibMI0oiNaSyrIqQXZkIrzURkLatYyVmOU_TVWkz8g_HgmNwqTp7mjEfnYQHP1b7BIILE6fZ6CV5f1pxwgMm1Py15NQnz9QE1kwiIf4xTcjl_7oI_dNo5q8362-mx7Or90n0L4WGF_wfMRziwGOL_K0hjUYLolCcJYdVSidS3zJzPNgdUdLXGvHi7OuRxN8kgeV_mLT590pf16_XUFmPJSGxVyHUvbop3414M0bSR_K6uB_BMAw6zZ_7Cvu6tf2W1CfqCcgZeEzsMoCE1-v5xmFuZK4MKN0m1meHqWYTbMcqLtFnBXPWuAkYkpK8iNrRQHA&quot;,&quot;description&quot;:&quot;K2 Gas Tank Repair je dokonalý prostředek k rychlé opravě palivových nádrží a chladičů bez nutnosti demontáží a letování. Zaplňuje malé dírky a prasklinky a spáry. Tento speciální preparát působí i…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;K2 Gas Tank Repair amDV167 28 g&quot;,&quot;experienceCount&quot;:6,&quot;id&quot;:&quot;2036367&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;8ejXwhocLF-xsfABIAre8JVuMi8iyx3eMAQjg8X2kiz_oDbZyn_hUC-szf2coa9GxpdvYHJa-teCITi-0wTYdkSA4HRc7f07By9Ax8evt-KLYVKegegBPVtav0nyPNjFU3NOIULYiYc2ge3ODvETI_q73kpK2cvVztCqSF2FKYMm2jQ_ai_V-3VJlUJPaBSOmBZOnYbGezyuV-1c2GE8KX87sdjSX-WfjuMkmkF5HQW9qyg2v9gOSPDLYYdHbkIABvWrMsRy62gkKQUx8D8N6q_M6sbpcUUZG1C0NDhxMlSwa4ZvlH9ei_ivdkvS11Kg_qSfQyCLu76_487_BmMygVwaZtgDNxe6j-xTuSiKJLC5CZRNPreOFwjRRTj3150hKTUrVc32rLSSvqZIAnKgGXJCvEn5QxA302arlDp4UclZFmIHMEauBIencTU2C6uBvBxxn6ywaIhtw8bYgutVyWZH98Sh9J8vH3JY1FGtbdk2DicnC3RvcXI6bpFGSPkKLToLImqNQO4WTyJeN9vvoJPSCNajcDfPQgY6tK3JeZ6NZI_Gq3gb0Z9AL0BPioyytwLeYv1L6prIXXtwWGkNBMtRMNDBdo_fByLm_iSP2JhX5V2sNfD8k0VbiAh-LowE09JeZVeWZ3wzQZI=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:15900,&quot;minPrice&quot;:9000,&quot;offerCount&quot;:51,&quot;offerInStockCount&quot;:40,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;balení lepidla&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;v tubě&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pQFAYQaK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;velikost balení&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;28 g&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FEo9Fsp8&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_D2/vEnk1Z.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yQrobHk2&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;K2 Gas Tank Repair amDV167 28 g&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;XFQe9ph6EXZ-0QijdLPgL2ojVKsWtUJoX2vWi3NR8q2OEXn6DMYvdakFAb1aIZRysGz-glOUIv38hmlo9RZErorx1_8B1y5vIaqxTjmVNL-ep0rUEN5Va5lhYdivbyCHdhwvPB5zWVhpn9ARBCmZstn5guuz1_n1jO5Vq4VwfO2skFXJe_vzkUY_ZPKJH2nfvBiQWCsMLyqeHHM8Nst3336TLnNi6kxV_T-wTVF0aBrRjTqL7nf6Yl5nwbQl8qBtjSE1frzGm6DNmdcMV42TglQhyVg2OMiXCoitemFHzVg&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;18e21e2f-3a06-4abb-9b7a-b38bdc5a3476&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/k2-gas-tank-repair-amdv167-28-g/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;K2&quot;,&quot;id&quot;:&quot;629954225125859240&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011266/img/52/150x150_Whe0eH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/k2/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=629954225125859240&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ggGOxzo1&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;755915&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;44&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Technika&quot;,&quot;id&quot;:1062,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/63/320x200_tYDKNd.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/technika/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1062&quot;},&quot;click&quot;:&quot;5-InKO75Fw5H2Wd93GI3CAi8hORYilF8zlD6jkuYWCEepSsuWioeGEkNTz_kl1-K6zEsEjRlFdvzD_7k788vnNBSa1Vuj-cyo63wxHqFuo94nen_aXLgpCL3SUArUHAtJD3ayMsQjEmUOX4AmoD8u8AnFJMsoTOyM0-cwlPOJasoqGeYPxfJaL93zZkHi14zFDGjalcZ8-RPQFcKAYvZ_-4-pTA1-MuWA1Gpn2voa7WL3EwVJjSKdQeSm6TFJKcMEoenjnVFudbpNX_2yeBZ-Q8n7pIElNEP0mwBoh8AlFcRynKVIhsfofH5sF5AyP8ioOCiKHXif1jpzuOiapSj3Zm8fe8P1j3j9LSDsDzv9JGddDGi8l1v3dofeam6yPdz5aX326APYhL9a_XdIZSGf-sFT5yKFM20GuynDbOAETuHLNeR-cxkz9VMoLWunTa29kr9bLEm-w84pXnXllHZr4GrYgjXebqHJ2JKh38ZR5szaKDFPjHPMAUUZBlTWunhCSi7tolInDGznMsF49-P6CUwdQtTQ-1lHFHJ3VAi5zBO1JvtN40kf7Lk8jLCcnSQLU40iawW7jyW8z4UnpsjbwbOJHDxvv4JVlE06OV_1yVi71Xy-9LjsdpxKSd7QILpz-rtyXVvkXa9hJK56hImQtXgUWamgJiZEgBf_YvHMqpQuhfqc2lDOxaf8B174mlnBcTRV1qq-bxnZxnS8KSrWzaB7Ktaxk3TMgJ9YHr8lmVlpeH7KzEHYLvktNs0iPbt8CkTWfXIfsYqkYoaCSxJBBRWVWIx5fHaNFrSefcEGZFOlH59_Kf9XJEAyFotO7nWcuxq9TVRBuKFGOpMDpj9Pi-hFntMcPEcBdvvJknRmMKGBCEeDDBiZEHvD2nw7eF-Ia0UAs66DAbfAy60nl3Sd3zcVTvUV6HHVYavVhj3C7--g80lC1l_zygTaLiaNlUAhNKX5g==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Z obsahu knihy: - vývoj a modernizace traktorů Zetor - nástroje, pomůcky a přípravky na opravy - opravy motorů Z 2011 – Z 6945 - převodovka, rozvodovka a koncové převody - schéma elektrické soustavy…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravy traktorů Zetor - František Lupoměch&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;755915&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;3Ku2JYRe3OJcIns5VQe5G-8cm0ca2g7ysdmzeLBR-t_3vW91eyyaJGdjib1Ewqibut3e98jj6S3TsmFWv1Rke8UA1iiA-ttXduYbOjZyxtTI4Y5JEQ9PrS5ywYD4Toa2zA95Hxcfwd3rtYHwYxuBCwKBGo-VOMy9szxqRps-WpHtkgFvt8ONKUeaDsjBnmIx02RFqrEJD3bmtqRt57EpDM6L9yQvB9usv3CgIb9RCWBFnZuqs5zpKCthHYVIpFEpIsaATXwPnMG9ALh7XA42dYmcckwyCCZ4g0667B8_XSekaNtxZ-CwWwvhuHkM5y0ZTeBItk8NBnJ9xvHJRVN2FwBTZlcDf-qAPYCaBBT1TXVgtd2FwbvR01qKQlnwqko4xlji6FUYVEyhVZkPtOn0EmxvcnFIazfd0nrQmSOtEhNyW0i5ccIwdlOWsm2_mJM03XRqkDri8ZGUsa58AVqd5wXKcszY4E1Z5rJSyiKWHM0QfM7gtAcOEorzDFBiJcG0J0joNFxStqOilsCO2RtWeF4MgLqbNJ0kJlDJ7F9b5UxdkuiKbV0AUX5VcWbwd9PlguBdJ1OEcpHprroBEgP5UaHcYVofyA_pL9IxYrMjrRJiu5WR2HGnTbwQfiIByPhz4hTx5S7j0lvMwgY=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:31900,&quot;minPrice&quot;:23600,&quot;offerCount&quot;:32,&quot;offerInStockCount&quot;:22,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mP55EnAt&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;204 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FgIgHcxd&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2007&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pEHBOJmN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jaKb5OOH&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15083079/img/1/249x350_EMuhwg.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cU3fKSDn&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravy traktorů Zetor - František Lupoměch&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;91b_YmQZ0xPFwx-W5zVLt62u8ooheHwBZZcn3WX6lH9xnwpeFWZzWDxf5qoZh_cbZnn8LyeP8t8K3ykSOaFtIF6Otf3f5YBozKxd1MUD1J7l1PI5MeGlhoUDnHFmJ6CviZMWXUKVzkf_W4SZQKVv24zUWXFaynTYRqRrOFGFIyge2mAUhUGMC3PxrfUFA51ndLhYoJEuSK9YXDP3FmP2OB_E0GgRCfBpdATklqFutLGaR4FCU5H8G9CKx3IY4M7dUVkclyqwcmnt2LmeruZR4EZ7Qu3wU-ZnZuXdS41Ue4Y&quot;},&quot;rating&quot;:97,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9e585176-a18b-4abe-8d08-1a303c543562&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-traktoru-zetor-frantisek-lupomech/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;CPRESS&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2407273259651306065&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011207/img/92/150x150_g8HuIA.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/cpress/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2407273259651306065&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ep2CKH1k&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;45&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;pCQtMxs8KzNMNjdtkFA0wWHvLXTn40lu3790-FwLXXucANFmEslFQcr-ZMDbY1_dNILW-ZWkt5XLVHV19b7BkcbTNA99NIGxfMeoRJxzBkrvbUeJoDW98gLFLhvQpEFux5jyYpQjCFf8MWcOuOviiplOafkBoYo5GN7BFUPjm9m8zEy50wzgYtm1abgZKcK7BXnoY2xqiXbAbEDB1yBaMQHZTCV-uXULVA11IJNSI6CDTV1YVNzPymoTixPh3vAUeeX2jj71nO6xTLeuWV2aj8-PND070rMVitRyeiIrzray27PHKz8EzL7OHpu-wB6BGzd5XIgTZ3O-7NeHsiaPPCfPAdv5TvW2JSpFwYd21t6zFSVFbmR4laEV6ZHH-0UFidnLRHM2P0Sl8RY_lVwh9oDEZqzoCpzNmLQgexXc5bVaqBsxJTE6fA6ivfGH0HQVUvef2rylWVkLL-eJrEh5CLLn74VB2ttveorFT_me8TJ63Xx047wvnhGH_WszFHjMWejfM8RE4liy0o8GnxtKXsrhwkJjYHMdhFYdiCxrFJG6zKQ28TaLv8OV_loKJAUPV-y274LzucoV8tGQ_XG9nWydrx18JPp66X0IAPt4D8IeBV4fXbfq1cAgv0nGRPXm3hmvdsPNnANvwtjTSfijsbMtA8wMMVaOerM4ywBvibwfdG-VtdT5skMbRhsvr9hBeRk_ZQ9GJMAMYMWyewUurASxbbXGtJT0XD3shjmJDaoS5KVrINXK8byZ1eveH0qYNrhNEAfC5DtQ_vdUPrazojgsJA10LfvHK0N4-C1N1_om3nyNGPZE4mCf8kr_X5tnxTIc1tLUvIZVK8nklmWeidwtdErsbcRq7n24tLg1hMGWsjB5ae5Yk8Y9tapZeo0hcDa75LEoDg3gIC8owHgnexKNUTQKFehcVXtarPO2EEKhvEuR1UdNAWbwoD7KDtJGRAZihCU=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;o6jZBaZYDZLsLwGqvPOzVDBlA7cnDav4ukgnDXw__qVhD9yXrCZri__Bc2uS8Ol_nf6_BpEMZLcSHER0AGAPtKeg2xHezEkpylXnnPwyjGnC2ALQOCdA1wVFsqLwiomGTNMrGVEO2VqZu48PxVNc-6qZf6EMHkumUESxCis0I6AnEMRjxvOEQBRrGr2dfrhNi6hP1mETByW5XH8fAQbj29blqCgurAFLhLs7mUUUYSl7IZfyu0ncpqA7R8NSD7SfoXUZhA8utPJKTZpGpf6c27mfoNce50rtcxTH2o2mpAYd94HzOunle-h3GnYTaYKoTmyzLiGS-MgBD3uMfgxSASotSrgIu3ji638_pFAFg-ofga_oMR063CNnK-WO8X7QeJYMytw8vixCcbPk8C4gSLSxaiwMgICOeQwGsvvl4KVzhjqkiA8NBxtuS7KSP9K63Znrc3CCteowfVIIVKAcVLAsIW3n23BAuM9DKnM0xdPJjpoYWl1FOuYM0_7uXY9tiuxEesQYIQvJQNGSD-8A0GxwfHWO59Cx1-aThh7Ov-jPTfsVX71wico022GGLAdz0oh3bzeGtT0fx-giASfg7-i82bVhRCBI5iob4FyEtm_ku8m7U5wjMRG1fYZGAIU7eh8qzjsyWDcTIodn&quot;,&quot;maxPrice&quot;:24900,&quot;minPrice&quot;:18400,&quot;offerCount&quot;:14,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F0ZwCAUu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;300 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SGbSkQ0K&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i8QweyIX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6kjHAO07&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I2/aRk5OY.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3vDJs5Ij&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;FawHHPA2WlCg6GvhBo_iqJ8bb3osDC5m8egrphFxflg2s5UfpIYwM5-RQ6bVo7QmGtVlW4e6talfHEEpOXliOphoNPQT9Yg-XvY_3bq5iNfBbqezVi3IJ6Thaf1FYUQDSg31KehZnsC9qYnjOiXK0ovsZGMD1YIh49H9V46l38MResjobIzwhG0NvMd3MxPQhmchTGSO2UpHTwqOFmyemVozyLwZyem0NSZ1LlU7B2AOB2sC6cqyref4h9UXFcpBFCHxT_-ncN2ZivVQmWnOi5LRZYPwokvwFQsusK9-rrA&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3de85d5f-efa0-4284-8933-8a38ab0093ac&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-viktorie-hanisova-2020-brozovana-bez-prebalu-leskla/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lLtcjx23&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;46&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;K9T7Q-fW_uQp09qyScfKXB9wQYV2stkRuNd8-hh36T3QVe7bZMbmPPdXWlZlP7638xhJjiLcgHWuqO2CHBHH6r3cTbMuRowFFf_Kvdy9En5RWr2HB2alje_rhKd_k0oxx4yUc5j4QojyVj749I0WhIUY6YIeZt4OtzgIAj9_GjZZNh8XrsIfeqb3_ItH_SsQoKXGc5nUiCWWsMc42hM1Yepwqu4dzW9xI92jSVaNiVYc9P7P9zNgqQwh5VGgmU-kfUW_I_Qe8bhwnKEZhV42cz-oU7Z07EiqQNAgRgUlpGqCslyR_jcgk1Tomg_6YGn0amCxt2op1DZDk2Plj2XJfKeMucNfJilV7uwgFfyzhLQcV7BGC0DKTc_v_aaHTT9ua0J-HePDfXCkhEHpQfEPV1JEY1jSV8-YzgS8YJL1ioViVzSkBsiKCyRvv4c727DmzFQMLv6Utzf08SQn0BFDN9tj_ijXwRNzYIwCJwq0HHN2bFWVuJmouKwbUFWtVt3RJ9OVU0V73XkrSQ46SBbM_zPRjGxIFkagh4mS9iewPtZbo3YL0nAVJRZQuAfwB_qbe2tNFn7zu2CzZlLWys6EJhYSnPezjIe8QNcEMH5JPwkW2NqXcCIYzgjV0WPoO1rc6zW-lx5gseu5iA5ZUxY4M_d9MUuKq3ATKULvcwPEYCQpcrP_iXJxvSUMaPnRPJm4OJTcr2Cx0PX6BUkz_xI7kL-jIBfjDB3fSLrPorhtJmpCyuTPboMaVgv9CgBjUxgFVkSGiIPICKxsqo3j-HYXPEn4GH8nGidz0RaFwyFf7goFyvzu_mBXPzaNHIQAIgv7du8Gj4QCD-W4XO5kdKMIeWwr58EwsGNUppmSUXRhNpwTeh1yuKsUq0CZUVunJzDO_z-uJ-9Lhx0DbIjF38fU4m095dIYcpH5dr9CN6z9AgtJ5tw2UKdIhsxbW2qF3v8mtHIrRHk=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová &quot;,&quot;experienceCount&quot;:15,&quot;id&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;WpUbbV5D3WP1wrPLlqogW1XAke-3jVO393_ORTl11HqJctvzEH_g6Ft_R0MRfhQkZKA_bwlCv4mTtVIFJJRBcKNMJubcp0B7hWRVQ2-oH_OVALF9HZE0kq-c21IIHrdRXosrelb8u5DlrcygZ1Q0OP9fXueVD3oj1EEsZ_9Tw4aQxLEPcNR2QCKq34m4xSxzRhGzoe18ookfxyxLwsMHUq3_w5aMIDG_UteOEckS3glA6tl7UjyD0rwZD3d-RXk-bz8vgIiNSJl8Nwv3_QWpe45v_pO6tQHaAvrc4IwqciRk4UfhGlSPuFJNKtcAuDANmcRwUnL-LxtO4h4hYPmogiXw_9Ilu8aYfHGh0jvteBnKCWh-EHYIsu7F33sjn7FP9ZwPmGAfK7HR2_e81KvPIyPiKyoJj2NIW8adayOSZX6gOnAODtwHC3EKBfXSD9tVkW5qULyYrZrtZTOclw9ohjtq7dleRJ3UMO-mIFqqs31_OojlHN2qnyeVqJWkoU1tE2V3nyLfc6Vh3pr4-dfgVEQNIZXA5spUz_TffoIwuacxs8JSrDOs_o7DcAfS3KzTfey03Qf5iCXQSWMjuKigqc7EEmB8JHXlSL2au77-v9q5k8bL7zk3R8Un_NoIcw_WBSvxJCLuswMWZPZJ&quot;,&quot;maxPrice&quot;:34900,&quot;minPrice&quot;:25800,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:23,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N25VEH1F&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;311 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;paELicLm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0Napk84i&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oIH5J9v1&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_HU/y7XCFxE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E92ezYZ0&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5CNqtNVzynwYHaAGuWPdK6jEV1Pj3BKqhbeZ2TJ2v8YGscKd2PckDsMUC4PKT1Kt55SwELJ3x-JTzJ2fHz_GAhwF4lZfZO5WC_mZSdSavhrqU9lDWNVVtX9By1oGdQHv9x_j_BwBcRw6asniHBCX-gfQz_peoMrpzYdaP-WMig4Y2msHqjov0B45UxLHXorr7Yh_BE--q10PiikadD8p_SmbAbgiLVe_Au1Sv7a5gxpjDbSw1j03wMg3JaZOiuZzfp3O2OGEM2VzwObo6YOgHNPf0ENX9na1xXV_CPCMDSg&quot;},&quot;rating&quot;:77,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;04a88662-374a-4019-bcab-9c73fd7c3ca6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-prezit-jeste-neznamena-zit-viktorie-hanisova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GXAvroa8&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;47&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Záliby&quot;,&quot;id&quot;:1064,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011229/img/8/320x200_TTGHji.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/zaliby/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1064&quot;},&quot;click&quot;:&quot;gJxsg0FP3-ZHq78F6VDA7B480Oya51GZdnW0dNObFsI76dODoCjI1IMxnhPD8SepYE7meL0CbnEmU2XK3chy_Kbn-pL_u7cJhlS1fRlY6tl8s3qvq9M-K4MtLzyzBkIgFZFnB94d_UqIykvwXgFpHjsS8c2OBTrKI_cZQJY1yy27Keoyd7al-AOMKUHzGOqp4Db2lrtYgL7qVDav0lvqLLRb-DfvdGseUD8O4IOhD_isdwHYI5pZb7GwmpPXk-DDlLmh3U_nacRydbd3Hpqagx6mwrTnmixEXcKBxCJaY2wkfAMbFA9LyXxB4PO0FLhbbFXN-jAyM5FjiQdD2nZSpNG79UJeCwp0zutcBMddq2ES_j0IrAiBURuea_sNNsJr4GL0b1b9YUQizYtzCdJ-y_gt2DqckCEjcBoMbM_CH-mEjUlrE7cGa7yGJ24snNrjmySN2bU23OJbySsAycLmca-ULpCJjEksp9J19jDQ9bmd55qA30_j0WnrI_1b3y7nG5HZAAvCpT288Xc6ey-aRifGYgY6yRoPCQkFzbCIk8XVdEUmt7MIOicRDKReFUktC7JIMDLxQIXoi8QT4rXZtO8DVbCT_6VeUjSitlomsFgqAZdESrQvO8S5bXevz3JqxuJ024brZhC4nxPuEn7K1S09CnF-gTSJqMXfMAdpOhHYYl4APJM1etvPZ-bykw3CiW3kRmIm-X5xeU3-4xRmR-j6MKlB7kguhZ4dExc-91FjrpnnFajNKzPjKd09d50ShjM62V22lfsuixVm92zsFCV2ZKewHjr6dSU_cXxowoxuQEczof_5uJvPMzV9qSUUSWQ81vkGTsa0DoKqJaQgVNwwnu5uDW1gFCwCGFMkmR206D2qahlZxSmlk-dkGL9wDjDlfYTW8rX3kb_pmsxygmZfuLL4ni7pgZtSltJmdScNZVBh9iR-MGsbAc8-qVDYUFoWC2rc&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autorem této knížky je jeden chalupář. Není to chalupář ledajaký, je to chalupář tělem i duší, pro svou chalupu žijící. Knížka, kterou napsal, pojednává hlavně o práci na chalupě. Je zde shrnuta řada…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;_DzxOcH4ssg0gOF5fPQ1oZA4YLafVvOV2k0c_vFCY9h_EgwcXp04BKM_A3wlwApE7LATwxx7OXkUwe1ix7Icn5YfwqFYhNabHbXWbLTh_-N6f8cgGKSdWrAzDYo-qNvmC-TKkYRDEUaJcF74sElRHUaxmGA6sbsGXhoSht9YG4laNWXOnQOAITJJ9nf7l26Ngm40PrGAWK1C6UlBVf2YmvWH4y_P9gcfNS9j_lBdTu5S8YAN_ajStsr8LLu3qybmhUWaleiyx6ttalFvG_OB9XGj1REdfMKRWT0k0yLoBUnAU2SAkvdYeSYCTICfw0dRwXHcWMr8MIE8UtnhqJJfLW_p7-9kOLpq-ftSvkIIiMGqmtwwNCxw9g23ZZ5bSeXusElPHpG3dAo8ORpjAvVYCy0luANmZF3KVItz4WrhjjCZc18Kpytu0XvAbqY8ulu8fFq9qEdhUkA7LZlsTR-Saeyms_xUNfyV4V0Ty7RrNKEW_T9PyHplP20fhZFZqJEAj0JwEJtwm4jn80JDKvarlAkDxlXZIf7bmLfWnlcXYDmP2Q2RvrAiHMMrQP6mFBgb4hFHCJMAwZ4hQ97YxxjrI2Ogy1FLp7GUisRWuBQrfHGD4yCxfladb3q_ZG0RlWYdSBOOLsniZxZwF_NFSQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19900,&quot;minPrice&quot;:16900,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7nMQffMU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wmKhE5tS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GxADQ4gE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dIMNb4HC&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DP/K3ORTg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RjjK5TKc&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;mR4b6000yp_-__7d0ruQL0LR3CuBGUdjgmaQsrZhBm35-fsyiIet10wbWAk4dsabEyXABIt_yYHti2gIQK-RaIgksl2K6tA6joJiSJFeRDJC2YWlOP7HUMxayBUsVHhZUnz2-K_mQYTmEYYHEseH9qS9bUvVeZ-VlUjrN2FMt7X6qGN_yGFXR8mmzivAdX3NxlCOYhBkfWA8QRUj-md_elvFeUDog1VLX7YwRiXC6xf2K6WwQK7M1fZ3dUJd3unNqsc7bXcZ4nTpga-5D9a4nw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3624af5d-902d-444e-9dd3-749bb46b0ac5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-chalupy-145-napadu-nadseneho-chalupare-jan-zak/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;V2K4Tt2f&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;48&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;B8I35MkYzuXCO3FmDN4i2zwyadfi9PQNxXw1OhNv0s41oXDMvjcNBccU2N2BpkByPa-We9MeNhITTrCb8-ihxQVq8Fvjh1ZmP5bJydvXMyCBfKppZtJX20DjqdIuhMmpU1FhcXekacY9Az8KkE7H9XPBZWZRHl6VNwX1y3EkAJyphsX4y6EOe8aiyVNtN-5kndiepupjp3O5TvnIHmpZ7XSePFDKXEqIxDqdHb7YGUzOlGquwssBqE363HM96NimpCqwi225VSglwzv6Tp6SrKzQmy6S9x9o3Z4RZfuYIsIvoHCtbwVVlxgRQqez0Vr5PauxusvkHMdOmo1xhsDp5yvC2TOQxS8GakH3MmoQ3QcMNivYYO7w684vpqzesLqmKHXREyPu4c2rw6mhHfcnr7CAuey1GCw5HgWjZngBvbGt3rSfK-lsZtTPYOevHgAxk8SBDsqvyQ7_k2M2jyLxw4CIkhoPOXK1gBsGo6i-gv8v1NNL9-I2cTJbAsNu5-unetu38xbBPsKhfee_qy3ar_mnZmbKgtJZx7Ppad4xIiGIybXoBhtWIHamg7oSpH23aTGGO0oHev_slHt8RYo_6C2sQIoLp32aYF6U6Z61qY3zHXjsGsqFcilio64T41bowv3cVSivmg35dexYdLHSd23T28ZjhhoB_GvYOLpFdFMnaXcgOdGJ5vs4Xh1RtAKFhmmoZi5fyvEnqOf39KbfBXRYxyo7MqKR_jExM1RtI00Zd4Bixri_jGk1CC2AZwDYCFM3mDayjcxYDukyr1wYGFUlbCRXf-GBdc70myyBBvRprSKH_GmL7lhrzxqARhCH49QePP-iDm25mC2khVLY_0NMxSx0kV2j8lbn1sNVzE0o_GNXAPyPOwtiFZXD1-hihzA7IzJCUNImm5-BwblYucDMf0qUcxpcDAjDy4SYyiBPNC8u6vzNkVFKmnAFMq79_qzw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro odborníky zabývající se problematikou statických poruch a rekonstrukcí zděných konstrukcí, projektanty, dodavatele, investorské firmy, studenty vysokých škol stavebních. Kniha uceleným…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb Jaroslav Solař&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;YH37fH7oC2l9bGXGWYI6KjgbiafxdnzLr9NA0eeye0Jl47lV8QnhXHh3VtlvOtKibtM6c21ZV_v294r7oaAzoX7pgWKR9-osnAaWXqwKkCslHdUpzzZZwr8_IKcLURM7PXIO_SwxspPoyUiN3ATB9znR9PBlvyM9G8Rm4ODlsd37rpr9NnJ0UJm4NhugRWiQDj9rQNKqgWkghXVQWfZT9nYKmV1NYCXw5n6QkPi9u2GTF9076LfhTTN9IuA3hZfsWdahJJ_1gdU0h2cLntSCeaj_87mHUikHKvF4_hCZk_Q0c_9mJ_nd9p9P44psRnJyIRtHv8oMaA0R-VDJkDFRB_xXUDxCtkMgFj3MwOpKJ_RM3lCFBMt5Lo-C1aMV6VSvRMUgg7BbkK8YxlfpuqNZP7TAYBWuUzfRijFBBAagpR8DXt8K0d28sRMsWk52ZvANP5H5TylJj-yuAWg7Uj4rKbKtIp2gDU-lz1e_Rs8OAC1esjBfnLFP2ToKlq4-zeBe8twLgQNyiO9ijcQJ0hY4_fMUEc8fcfySBPDy8ZRjaDjNxlgBQYitE186iKtCxqhxQoIW2xKfXRkgTUjClT5GdSqdaxLmUE8QEEDGIsR1sVAO0QIXuJvfXKbwBU6GfzlRQhFg8nAR3QWBFA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:28800,&quot;minPrice&quot;:24500,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15081125/img/67/591x953_1Z2q6o.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HSMPz1IV&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;cTMvK2fhyyN9RBTEnpVaR3y5h3OrLeCUwbjucifF7bGcY5Spl7tqYWkZt0tifC7iAw36HCxTNer5zIIWOtMsS__nzg_Wwj4NCNFlnE168lX6PXIWl8-VD3WSp1oqBr03WEshN_FN3O3D3W_QWZ2R4W9qUN1DOjUPKyDEw_HUVNxaCzynqPQL1zmpa3VzCm6rSnasytJgMKDRF2m-vDx64j-7ySMbOgrBLngEOWhe0XsV8FCIitG2RFRVy73HOiNJ3nE2elHcPSL8MCU2lTDEJsSayCzcRio3_uTI5kyU2gE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7e83957c-f6ef-42e7-91f6-d879399abb9e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/poruchy-a-rekonstrukce-zdenych-staveb/?varianta=jaroslav-solar&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nrkeowIX&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;49&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;90wXWk4lx9r7u3kF73gXYrJrdFOshMeKwebx7fiITy4TE9iisbEssE_6Ccfv2f18eccFEtJwr-GqCLm3wscxFByfhz3XnHPKW_u95bIszBZIfKyT80Eu7cjPNxOLa708Bc4lhzNgHJMhVOgYrgQcmvyj6nznJmahQOCx6_L6qqyCxR4G18IBupW9oRYdTOQLP-vqTUwIxevnQWmUFVgtp-Nm9V0tQUHDc1mCy4KDCo95x-kGhD5UZtTzGPF7AHb_9Tf6Evt9kSZkwIBdYgpJAFnEcv-q4SLNJrCIRcVM7KiGashRzewKQWWUoFKjhVYcZDgQzHZb_pCQXYdoIzDBZyzmMI4nIkwuVvlCH18EvBEz3hrHWpPbm10vOQYku5tZxlVC51hob4q-ScFOe2OayZa5m3cWedC4QajZueN19BZE0dKbTQdhu8Baep3QuVrmzBUvHJSK49yHr5YR4iybrKs2UMkWZ7Vl9k7PEZNNnYNQYlZ4_s5vDcOI9motEezx04_NG56YQcRdUt3ovlB1oIMsiAuqGyKTpI2B4opAECsENZ_PHOVLP0vK8ZKeobKuxLMzNHh1eeAKLIIQ6C4mH_9wuZ89Id-grhkcCwuFrOsm8iO2hPWGZK2eRxuqIjgKc6xow8Nn4KrjvMzLI7OHS0JPRhonbZw9qLLnrD0g2XwblYSy7fnSCnKSZA3Vk21KxnwTMoJeu14PsFc-RiZsoo2UrBDHF985v3KTQstdj5Rw9_bO17Gf5MzNM3s8vqeBUZ1fmSTg1Zc20iBiTtGZUWrPZXDCoAmZL0XrgszEccY6olYY2zQIIWel09GcXFWciJhlnjeFLz_BjCFr18N7n1LbO5FmU9zEeYS5Zyo-rtQQskW3coTMORphv5Y4kuAZ79P_TsqVLbyJ0eBq_MBQ3sVRiHq7pRJgFGrEDpTcqTAy0O5uYu1nQOThgNrXCQ-qIrBwmU0=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí ale i soudní znalce z oboru pozemního stavitelství, kteří se setkávají téměř na každé stavbě s poruchami konstrukcí. V každém objektu najdeme dřevěný, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;t_-LO5lexofbY9FMCjZMomiGmGNVYT4pZZBv2BXvoVLTiI7JwxPx3u4w_v0YLGI_HJmHQuHH3lHUvBh2ggTUz3IBh3N3nqTKcn6y9A022qnmI2UHQlMFvGkVMD-GYPddjZxV9TAt3LqZzae2NS9Kc1KyPnnsvnqLp-TDWDP1J2OwPAsfZ5VdotcISesd2R4XF-Yv3kHr0BwXtP8_1ANxOekk3idkJ_ETZypDKbDglK8TO4aRHE6juhDVpN3q7bMldFHCv9Nw7t3TAQxrujTgLOzpCbh9vWLOiPinmovXdqaCR2lU_jP7nD9Ctl_29sC4g10sd0WV26pLqapu_8i-k4pgkokYXyDoVRWbEyJc2SVMyoTJQBvqJH3gnYwXevluQqtRoj5OnoBoXFwTBlX9uqwRCNnvHVrDTD2K-5z1wCZ2OqKzSN1c6vkcqcALikGfkCzUc6AAP2teYk3IQ5AmRELsKMdt5csdJaMRKPLAsQkwshg0lP_2j570izbyUtp9YD41vi9dqUYNKjr68WwRpUtVk850ooEzyaufe5RsBHtAUR-ZcPQ9n58TOuDpFJa7b4xw8bvJDSHW2GoyorymVMBp1m62s04-LcUJsonhZuhqNmO1cNWgDtbfTQCuYWZ1deJmbwwo1Sn5wyY9&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23700,&quot;minPrice&quot;:20100,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lv3BlSOs&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;192 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fCGnPkp4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2011&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pVk3os75&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dnSzwFMU&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082742/img/60/251x354_QBWgwK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uQXNPOOt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;EV_cdnIIdp9xSC5LGAirxY-NTFmx2u8H_ElXrT84KxGMrkvORl1wKAa5yYksF6c2HhC13UR_-O-kTDiE6N4AVk__Z6UA9wwKWV7xOVR0M7E_AvEJsma8l6vd7vAwReaqfd64oRjqRWgIooeDM5bb1mkIdiSwfaRdjT_BCcUCUaiW7Gc52Lcc7V0TKTK7PLd2h8UF1e3tKSmxPHX_1UFc5v7eXiw9BgoKTTkOumOB0554qTKaDGDexf2ZDvHtRSLJQEolk9ialerNL3DKz-pyiA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f7d67deb-c107-44a4-b395-cb603982eaa0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/havarie-poruchy-a-rekonstrukce-milan-vasek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TDonUvvP&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6579416&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;50&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Šicí a vyšívací stroje&quot;,&quot;id&quot;:208,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011222/img/49/200x200_HIAbs8.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/volny-cas/galanterie-a-siti/sici-a-vysivaci-stroje/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=208&quot;},&quot;click&quot;:&quot;x6_8Y0Hu9L6gsR2ab38QiP8FX_8vPboRUDDgC69SPi2EXASfDNc90C-CVEn0ZyiFqE7rhcl0aCniF7lk4dRISRa46NwJSQS_AY1LOXHsEAzuEDSp7wSL41a4vHFi2tgfY_f01FKvfrB0uf_RpyUwNRkO2HJ_hwKQFAdybVLZQL6OkJgdJXP7ERcKYGcV5_IBmcSiIXTkPVFvzo8aFFUbjf3qXpSlk023YpXkv-UvJXfeDeUEw4hZgqZ_0GpD89P9q8YczwlrvAY2Z-g-AP_TZ-AeeHt8e40IlAWp9ve0ql971kX-3f1kFl4nvxtpTeoEboofr47C8xp8VYMf1SHqQpAwj6q8rxJ24DdusMBI5YukYQZRJzI-3Z74KOUqWOOEryCReuk3pghIuFOOcmF_EaSaCexOlIoCzFyOanWjXC5xE6Zq1ep3CmWZYgQyWrMTlA3Ysnz2XOXptjWRE_L8uLq9_qtIuMOUgPftoVpzJW17nnnl5sd-8ksMo-siffcKGJ85JgRmNQv3LL9JrPADZbUlV6X4C5oJM9HHX8F5rlVQ_-YbcKHWrwYVdFDD4yle_U1JyZFaZgWlJBzcRUq-5ivr90-Zz5GuoHFOIE8vDFHsVPYz1L19VOZYY3pr1-5XNbTl7kOrAj2588PyD9JOYUjDCYM1-jDPqGrBYeu516jbIltlbQ0u7ZoN6ThVtMxi9l9nkJNyY_eHK8iu4cqBZa27cYyb0WQYKL9MHvZsH6pUrdu4ZULdiHWm69fPEdfQVkeeoK8sCOV78kHZINLlsgBSzll9wqr0uhZunegeoi-9yHragmtcOenB7amz77oe_TPAkUcIG1nHghIAoJCoUBQn07v1Vr4POci7OfaPZMDRGRK4yDrVEMeO8Me-QvSHnv8SrxKJo1QdvvQIgsiNJRqge_tW4ipCA__gZDPzrZuqTy10nEYGyXpDimTd5YN0qXoXMzX2&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Singer Stitch Sew Quick je ruční šicí stroj na drobné opravy. Šicí stroj je malá a může posloužit třeba na cestách, když potřebujete zrovna něco opravit. Svou velikostí je vhodný právě jako záchranná…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Singer Stitch Sew Quick&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6579416&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;C5uFmjjGBP-j2yQq_o_CXbV8lLU8ZX9uHHjeUiL35gTKwrNZ8f_d9snF2gEQ8EPW4LV6oYaOjyJeNDSmR7a4uZQ-VsMOwtN_RcAZWsltY0yFD2fNgx4z9G7N6Mak8HLXNLMYrvdKiLuHj0FtaMOl9BFyELVo-zd1Q26HZYDQvdafdaLZXDxAab2-2xnBjJJCYuJHYiZgFI4zaf9hziZlwwfZkC4s0nccCE8MURhuptD5Cq8Jo4b_17-NaWT59EqTXf-ezjvnUTzcgdsvciOj2qIamRhsq3UaUyN--1-1TvANTpre8Di__QOiT5Td_7RpmCy85ivlt0u__rxJ8gY1VYiYZj_fkwEQuclrqUYjWLO-xLuTpuycyklVcfBl3iEVdMrBHGoVON0YfRXEQ15vdE6pSDiyhchitKSSacdLVfvb57n_i45T1GPhbBSB2ZXdUxEB4iBgchoY_I_bPEGv7JpB9QR7BOXoRRUcnnTnj-KVepvgMW5Jdfv6N_nEgoeFcxLJ_A1MjXbekG4dfb72fOtKqe4DgIm04iYHnsTnMaR6WWaJ-9vnc1WZWadnc4wA1A5jFaMuUOqMFoSMbcZFgfHXJHGYGzeLMaHFlvZuR8_vckzvqmM6uHuvna0ecn9pCpyInJwiZYveVSUk&quot;,&quot;maxPrice&quot;:51900,&quot;minPrice&quot;:28500,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;ruční&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RqioiwMe&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_f/bmrBNFI.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lj7eIwqE&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Singer Stitch Sew Quick&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zVvbYKqviz2jzyqePMlIvbDRRrMXnwWxtK7_5KDhuTjt2UXGW4qehMET6MTgKuJnEI0RGq-S7i3nPS6QtIxKbtWaIFrtDOuRBbdqRdCh573-l5m-VLQZSustSkP_8n440uowGcfHv7JoIbMF4-f7TGOoF5iCSUnxqMV-LWoulm4dJfU1V47wtuqfrmoJVkiWTqNQGafIPHCshrcbBst-pFCoeKV4Ij4TLD9d5upiCbAwkJx-JWRabE5MTNRYFDRKAoqH9G1k5G10pZgWENGxVz25bIri3XPHpvFU23G8Xnc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;84979074-be27-4c73-8a3d-f253a7350377&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/singer-stitch-sew-quick/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Singer&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15418953881585053577&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011341/img/86/150x150_EfIBRm.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/singer/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15418953881585053577&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QvZkXt7D&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3047522&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;51&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;s2jQxj8KN3H9Mx8wKCsVDhqmBkcdTBE8bEWi2_evnu-vtoOKyb3wCWUtZbn3B4KjFvFD2Z3IyztwqDjLu9-Mu0HhfGI7cRYjycGwsrTtngld7k7AaTJ-0dM02jvRHEOUR4xIyNO1rLlfbUGgI94q7IFI7JpKCwo50Vwj2DdGC5qWd5Mlm7z4_iQqtXVKXiBcBb0QCyIkUdZ9rSdEU4mLDS5kFZ33l84dyQZyzcRWw84dpKbOiAhBaAP0EUkxKOQv3a_5_oJ0zouwJrX-zUyGLrGSQIs0P7NW6BHjbtlRp05tnFONxJzfj5MjYpBMD0PBb_6P-psMowiffSPRHuSrIfSFxaGuH7DRCmINUD8pLyo3GYbeSNqkGK-C4Ho6p7LYeDhbqYuOqMete7achZ--WMMpjY6ITGeUZ4wXpC1bUQ550U8py8ZH9REgur7lIZ0YA_cbtAQTu2anDkvI1DH_54deO3CSPDaXB8XHLPDxhkzFS_5x0geKfN1Hs5P042AZPxvZhH4V4hqxfsyw_mJsfOBwBqocwCd4u_5WOb2c3J-p0DYeg3sASwBv-nHymPgZlXc3lHcuLdY-VbKBK8MeJJukngLw60jZ13VbYDbo7eNQc_xvg9jh8mmTaCKnhz9Yel59wex1sy0MkTDc7QLQoH9NocOzBiL-oJ8eCz9_Bq2exzKNOX49-gCbseidmF5EnPYFTFevtRU8gbN44drkXP53rCp4gCWbvK8GNCWiF_LQgR6JMmX0TPWkfD-CE3ToQbOC_XYY_lSJApJ-gY7CjGcvrE0cuIhEjGAjJKpPQYIPkx_dFJK543hsV4nMdGXhQO_Q9y2F5DqnOIPg7rDIisD5mWD1Cf84H__l8Pg9y0vXnsozCFcTeMWRpgtyHG0PICdRJgoTFDNk5eh2mv2ch5cKrCLSp_zqt5RjdtL-rv_-uu27nzL-AZ0RVQ-uB8uocuLQCA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;OE: A 002 470 68 94, 002 470 68 94, 561 198 969, 561 198 969.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sada na opravy BOSCH (BO F01C600194)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3047522&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;LTgJ-IEr8BA2iAztsUtvxnO8G_NncvQQZe2Zr6iCYsA-A4Lf8n4YTC1ipvePHAlUp7g0otpUIP9xyLlaS8LbglaoELp8fXx_cXG8hURsr_XaL_aYC6Rji3yXltEnXRJZh6yyfF31so-EjL-Qf2lD3g3rY67gVMJgqc7DwKlxU1o1_C1-ehXDxJnft-QSGSKtAQjM9kcBt90xIj7LlcMTqRPkFCq135f02-rck-6yak_CnqyaY5ICzTmpopm5IOFf5rIL3SnwUSCrtXIbkaSEMAQakkqFpbGFMVMIZOCsTo9jEQXNkYlGZBhYNM5UrxKdcI_hca_kcsJLBp6x3oQ9irzNTT2RFloejsEl09O061FC30Zb2m-8D9NCV4vGzzksvN9INYS-K5vEekeGA6se2z4slT_0JRh5PzsWGYv3Psbxzvj_j4BIJM2iDjduLzsvsnuDrJGk5esYro4601r64k43AdFpsgQuO380YSRbubOOVWkTBBrnhS-0bl157k1QilD3cw25EfyiASYqpH9fzgLufQx0lkD-qobuxEJF7P5NrsmttY6F80xBy1VWzXVqf3aKJp1rWoQbc2OeS3Lxr2_28z7Uvf5qLEUSiEoFQTTtG-v7CxSG3zbtsIUphEfsFt9VOKGbLMd1szI=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1569900,&quot;minPrice&quot;:882000,&quot;offerCount&quot;:31,&quot;offerInStockCount&quot;:29,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082739/img/88/434x348_AlVNzT.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;od4c70Yl&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sada na opravy BOSCH (BO F01C600194)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fGmRSO0-hRvVFT16ay76dWYJcHlA0rq9yCzs9hl1gC_V1NnLygeN4ZvRDuHHO1BxW22dsyYelU0fGs5v-3YviCqduQGVdN21chff6FPYZpfZijnUwiKWgrBJhpZ5oC0axSmr9AYumbsgZ_Swbj39rNXe1ZQCiZyN-bmU_rNhgEfshcV69rLAwNZ6oLWDZ1hkxWbk-k4dwl6vx6yC22sSZrvjAObyHkp-9302tiohsMHeK1tiNai5oUneL_Myzkf5z-nCqtFcTEVbwKhzU3LPJUBpJhUWmeCGtZROBlNScS0&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;af011bbd-02d2-430f-bd6b-b7242c0ed3a6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sada-na-opravy-bosch-bo-f01c600194/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;BOSCH&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3794409896694179036&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011250/img/55/150x150_5D30Jj.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/bosch/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3794409896694179036&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Suioib2K&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;52&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;pFFsMcpOz3mkiheldofmgF3QJC6tIo53ufNqVBgtaA5IvkIvnK1idj1-jyo2cfzZwq9c3p34zJ1Zik2Eccs0j1CSlQlAEwhAfOky_gPTwbS0dH9zNXXvDjDzBY7zwvyTCb1fcFqwocGc6KSLgmfK-Rm0GrYTQnvkRR45s8LO3MxjZzaFoGnle93pARGlzuwnehIPKgPiPZarawT3TWtGpexAp4EnIFuuMggr-2QQEgCkd4qhh1FccMQYIcLErwGYwE0DTcDyrUbZ8u1Iy5aDSTfKZt2kgPZ53-lPO7yIb69zz513BeNiI6svX_VQzAfq7OJ2e3EXKQBw8PbhHd7TJFwZLD2mBsyuGvlQ6QnVOmqgK0cKebWcp2GV6mpEp1WcmMJ1dpmBu7upQp9uaL5FNcTt2hGDMOTboHgdFtLhS0VYm8EE1FLIwjyWtNeSdGoXcHVvWHqpz7pgzRojvXMmoThBh_gN3f5P6pdGvYTfenWJZLpzm4VzC43ZKMUN9ew7LI2ZxPHjAj3Ry1uFuqGk2wvxxEXHWrGUSvwDgt2mEL1keFoX45vlujNCk86dtpLsQQZSpNuG7ma8vcNXLAdD77k3sV1y4OIwqoVm32fRRNWyf_sEg4UKah57ghjfmx0yLJRYR43LciXoLZaHr3SNEdz5JlRFBD8FKdH1G49IX_Pov6V7-1JuE8gH1tqfvTaR6ucJyHWXfTVWQtSmRcJahOEmEZY8-1p-5iy0UhJndWkbpZl2Q4N9Qj2cvT8Pty6jSGfVHXgxlUxktT8umigRA01kTbdVlXIdScpeEe97GApa3UZuJ9F81rlxdKNfXAN4kOojxLzhoUNA7RDpNLot505kOxyZGxEC4juhFTNG28dih7VTBCMFCZ2NofiIReuH37N41BILfiO5HxqRcMRl3wfD-hw_p7xbALBfZs9YCsBR3DOqQZV_8V_1YioIb9e1IVyJ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rekonstrukce elektroinstalace - Josef Kunc - I elektroinstalace stárne a je třeba ji modernizovat a to nejen z hlediska platných vyhlášek a předpisů, ale také z hlediska uživatelského komfortu. V…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;U1EBYRZQq_r0WynwLBQwzyQRQCwyDmH3h9M_mj1luqAv0ZIGruKaWIidUMCs897F-FZJ-57r-VDueE-WOxDbAtxta1FX0BfldU1v1-4CPGwzRxxs2OWU1yFhFYSDmVNQ7GZoF5Ci5BEhqeaLOKX0O8R6t6ihTK8XMDl008gFZCTQAey6M8M4xsGkIf4uflZ28O9H32W2XDL66nwxbT0ZXNb8ImMXk_HzwT8vbpZTla2Weiwy4QcDPRdB6ffcRP1QLl9T7dYGeZZndryCNDuLgoeDt2g9E1m81I1opV3FvBbp9vi59shLG3GBjZRgyCF_byIn53wlgf4MoYyrh3MY_iG2rhuYgADI_xQwL9eTmu8lbHampA5lbJ6-KJotDtMqQ3eIvA8xd-tHIhTmmcb7Leto9gD9WeU9fuo1O5DMrnplFZtn3ZhmseZ6D1OdMntHLCsXM_f8WjkLhIaZ7GcSjAEM4TpbE34e195c_6QldS_WV8TCGvREeIVOZ7XYtmuYTiFAjRmQb2CK2WAZAAqWdGwVjrU14VjE1J2p3hVKYtFQVp5garABsa_7NLDiXtABzQ1C_5-FApreaP6kNHUUiWDU4jKO7KZs9ImIHu4IuAyi0ecdRwoqsh7EHMuBDpF3BS5DwfqYs5A-gg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14400,&quot;minPrice&quot;:14400,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062455/img/29/591x855_fN8xO9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cenfunic&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lIPAG5y5vtl95_csYIy-4H0P2zceBWVduVOaglvTTlmQYJgSsY9GPvEMI12M8OdpPrkVwFW-WeQAMphDH6rz1iiXW_lPQ0Zt8RslDjJF6W_twwtolTvhSKJdH-1J236njUDASM2GnhrxUFrauRFGIyqdneBiIQH07zvXYhuLJDt3gxW2NZP4E0vsHyHZcsCcE1rIjwPCSDElCwyIFuR-ZiPfh_KkDCqfX8MqluZByDIJLV_ihNQRdypQk03Y-09FsHBfa3APK6Gea4lzn-Z0ajhLiNR-6kCCPD6aWuIu_gs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;09ba85af-639a-4ef2-b7a0-51eb7f1efa65&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kunc-josef-rekonstrukce-elektroinstalace/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CQ4eMZOu&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;53&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Dějiny a fakta&quot;,&quot;id&quot;:1054,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/69/320x200_lLjsaK.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/dejiny-a-fakta/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1054&quot;},&quot;click&quot;:&quot;38zq4q8cBLa3RDukjqKZKbcs14ZKj0ukGjmXuJrcxTRKQRJbfUeXN8YXHCqBaYKYU8F7qRKZ2kiFmX15j4U1BrOtuc0vfCIvpgimr0LAQTinujrEquX_BRMtjPA_DlZUJZ5JBJD2XbD4D8P9trjME5wI09eHuTqkEHFs_m5GaTdhnKg_yqjmrD0Mm-EOeWM0VQRhfuDSOU8fIkni6eP8gKt3yJVQ3di_2yCEvacHkQKuercofJvXdrJWFNq1VivpVg8OFbGW9BSqiZ0vnawy03bP_2VtXQHYsaMuogWbqU7ZMMyEAVzcpFSXSOmj1stWV6OYB2sRp4-ZsKF_zSywDOrniyTTPSrDs9XH34CNMkA-qBEAkR9BwazqQcLl9of_GErcZlbBN0v_8CJFbshDAbNZ0Y3TtIBgL_1xM__7r1V2Db2LjMq3pGadrR71Yeq98Zu3rbu3um42oaSPflp79iYReXOtQ6knhQvhgKAfuUiDj0grxDQrxhP_6vXk3Dvp8w5bpcLCeyRJXlK6AGiATYF0nwD0zcIe8yERA-xPidcszukhRo3nKvs1CnkSJxbZn4EghcsbvpqrT94oURyGUarrn1XpQ-G6qiz_wngkjzWkhGe0RbukJ9YXyU0Xh9629CgQDzXO3_dBbZ_1VwMw3GEvWnuh2FZWQVXpMCmPvpyM1fhWt9Ggq2uGYR4JvnCY3HUcaRnaRjuoP8OsLTSyHGAc21Sqopx7O6wXnds2RaWtMK7VengrFaS5XyYi27C-IAbSAilb-N7y5z5Smlps-ZSNfevKb44p4A1lROWM20erNsy4HfQLRX-5dFw5HQJUYkOKXCunvvnj6BkEiBkIBDmobtlpm_3bikzYeOmRfwE_R-HcTw4khjZ-J7M9-XblgKtme58X_ce509PdLtiHlEalR3Hk34DCh0BOX7jRG-5ishWcrQJOOV3kkVxHbSR4vIqaQXFj9A==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Wr6I1VRRltuxhAijiXn31AooddJPK_CC-6LTA5nWE-7QE9S4izqLL70Q0J4pVQH6ZI1jT-xoj6rCtG8qH1qJ0qQvUgIlLLbivs51XDgfMN7QQt4945_p4VcYzPetAFOXB4sKuvwHwjTwy11VkHoZChkE5YH0fHIKUmQl42C6QniUkbBXixfmzJDYD6otgTkUXeAAXyviHI0jU1DLlQmMr-F_9hfpmIGVC-hI5PEHRc4njsohnt4z2GNX8jR9_HZ-akMm2bGnQezeSLanYhWnNq51WjHfJzS-LOWsTnOzYo-_3BSPNMFEqFAR-zPlEjqUXsB88jjyXKrW7Z6IIWQ-VHsuTHSLRzhy027RgLiKRRF3tIrJ5IchGKmAoYLRX34iSDVuwJ8I_d4WKX7WKVHd_jDQrDX1kUXAiejTRPIsMHlbT2Z98RDATllzkwC7-tpIK_83R30CEsMaTyoiQ4J2UUI133L8Bu__s_EE66Rcy4wHj-tt3s-NImlaT5J2_YGvaXQvBRMYRbO8zhpfcYmujRpUVdjU9cyEvMmBx2KR6IPKvt12mbcR_ekdBkWQOVkhIM09rthAwxCqv46k_hy-iUzhBDVxsEhGJ_HejSi7ChlEhdO9jn8QX4XpXKNAgyPSi2cRkw9P55upZUyBsA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:44000,&quot;minPrice&quot;:33900,&quot;offerCount&quot;:17,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N8K76X2X&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;388 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vfDPsMBD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e7FnwyZ1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hAZNE0EI&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ce/cjx5SW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gs9RysRV&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zxR3AVZ7K2QOg2Dv4ic6e8mOScX5cV0OSM0XLwI-8INDdF0_ZLRYB_zUD-rRDxS-7Phn3zyWQP_vyjsn-06ZI_UZw1iXgBZMAHPYcIUOpkeU8ywZ0llpFdj-JwABdlffvmB35O8aixC9ONkbn5SFt-Oby2bBnxVHDx_XeTA6K5Zf8a6mi98I2ufeBONZLlEbGfdOdtlWbdgj7c2iHyDcgCi7ZRYM5tmboR5lrGVPigZz_YG7eQgJNAgty8EPJASrsaPrKH3PsfqdbPlLZHIyUxex2M8ThmfwbYYV-9LGxZc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;aebccfe2-92d4-4e11-9408-f637610dbb8d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/navraty-povalecna-rekonstrukce-zidovskych-komunit-v-zemich-stredovychodni-jihovychodni-a-vychodni-evropy-katerina-kralova-hana-kubatova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Karolinum&quot;,&quot;id&quot;:&quot;11790951449331488599&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011331/img/46/150x150_jwPOke.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/karolinum/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=11790951449331488599&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rR7ggcEn&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;54&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;4ZxNIAq9uK9YXNkOmQoh157A9VPifwt9a2CzafhlSWSSv7dKGo9c3zgamPwPk1Z3VKq1zc7_FH8KtM9l7GmLXSAygO2KwQyT0R7CGfjWJFgwBFbRUHjGSR1MVUDWwOh1jLlnx2e1o0hM1xn4YuLhUGH-KyzWOdye5RczvodHY0B3VBNjP6TZljJlZqY2HGSJkrRxRS3Ne5E-xx-_IfTXZehkdMKkTaUKsClOapNW7IvKZApCko6FKPQduuT3s58b5pjvRHwHNmfLX3eSE2CuGRzun62v09Atw09173C742HwypQZ53lAr6rrC6y--7ijpp0FpjPn63-sj0bxAo5d-6MO4_6SBjTncG6GtA2hXn6iL-xGpp6RBOx6v1Qeso63ApLy__Qbm_DBbCyBik2U39va-YAaqJbWyuI_pCIYHztFve514N9_1SdMqpmolrcx7-6xu8uHd-lJBgXTVLGIVPx9aURB4cbxvRza4ovZPtPpnFSND0dv3BSMlKveTPgsSss4w-C0PmUVZziFZflVMMW5OhKS4X8D6SD2B-fQ5KX2ycRKxUkXy9Gzw-2UegtkFYHmhX65atvvMs30ksAbXkWicY2WEkj-g7hJvRy17yDzV3ogdG1SrhJImB9cawlFzS_R3SzJY3UlIOB2KO3NnaA_SLLEfJxKLGVeHIlbZLpnxTBFvPL4FZNzyuSjFELU2iWc-rR8DjiYH84TT_iC7tThQI9xYjbfKHNgqE1DEfdqGi8G0A3YWkTzKLj4g7B0N6nWmFYjPT7ol0oIZBRzvXl9jWDhx8_3T3iCs7FXOcyLhplyo6hrgkltUiozMD9Z1q1MhVizI0aRWxO6jmTJMCx6FouKJSUtd5M9XMY8YUF8xcQ4AqKMJtOW2qumOrkDjvxDPPXl1F2gis3oqQ-9eK_zLB5vX0RlLAJ1ceFhz59ExvJWyMRXqvM3Y0-YNuEGcy0TGdho&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Třetí aktualizované vydání této příručky podává odpovědi na otázky, jak postupovat při hodnocení stávajícího stavu, přípravě a provedení regenerace elektrických rozvodů v bytových objektech…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;POu3F4it-eHURWWbK1YKkXcX0ASdWweWB42U0_Mp-EmxgskdIIN0WnUhrpVFY5XZzALEydQRPZkk-JDJi9cRA72s3FHcIWBZnYX8OLLTh8A4YYo-_2K1cV4sPr4VhED0gYFP2I4EIyGKPJG5FvnYdZrbWLqlJ2jxitV756L7_QmmZfiYYNNOxbm8QbHATnSMO4O311dGoleHcszNXveGkop8byTQQVuFdjsV-VNJ5hY9bS74W0BKipbh7Ev4dONZdBrVEXWxXTASiWzUB8mPHguE4kR8MGKqm4vrkOn6wBjpgHNZr3tcCZR7tu78AQuCp-tiV0Nw24JrmuHY2kmzrK9QtK0g5_IDpIO9Z22i1q6swDvS_On5pM4nBDCnS43479athjSYqNHjGNHrcgB5eyZqb5I7DAa0Ox_McGI6k8ZV-Hc6NtJgrhZUYmJeAnlDzj9AUXsbG0LsOrLfGjOSQhXUPLrm54-ZeUFVyAUlyzQVrWU1wPIitPJy_roGAjU5SmKZahovMB-FicwPn4xG7hftOP2bYcJc4kQZ6z7Oj-EucFl0gbnV1XGR8bt6EP_V4Uy-VnBeTgFd1LG1YldinInwnsGHzu5bZ4smSxxrzrxOpWt9NGweor64hpwkdI6pJfWDLUmZKRqzmY3XKQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:17000,&quot;minPrice&quot;:15100,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aSqpvxOb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;132 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AFqtZAXR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VfyhB6e4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;woei3miL&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HI/tBMOn.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ygKq4frE&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7TLqydmvPN7U_1WDOB2hoMBmbNkc87raWDwziKGs4F-5sY1N4ihzl_-bHBRYwaJt-JhC1D_sZpGcQqsuCvcQCVWkzBExYtAHYqy7xk7-JY9y-SZOtlsX29G0PfkBYZ7gHxm0HE7AurcxaDuEhnlUGbDz3wwqW2YkRT_ta-Y-VOJHpRE2jigzJ6rzetKv2YDhiOH-0NpAnoTFq8db_HNvrA7UdiI-T_rEUvFH0-KN_ZfAvDn-yf7ancuBtyslP2TdWLVp1BnMXJgyy3Y8Tv0Cnw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;82fb46a2-aea5-42b8-b6eb-b6d960164a86&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;In-El&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2142624417378953720&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/in-el/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2142624417378953720&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;U1oxaS8Y&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6016299&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;55&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Oprava karoserie&quot;,&quot;id&quot;:5722,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_F7/gleHj9.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodilna/oprava-karoserie/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5722&quot;},&quot;click&quot;:&quot;NCkhhu6r3tMGMD4n1Dqg55xkGeFPEpKkT-0VLJ8NvhfkzNYNYxGiBqb0OAVS3RdvBCPW_YL6VuBT-boWe9_R1ZYNclzAwI5PFbIqS6OVWjfpQLs2lnzYePQBLvIB5B9oYviSpsb17OmzgA3wwvNsUuZ8LGsa4lEpD1kglTbJW7Qay-LteRD-oXn70OfrXUJSox46DtzFNDQyM_Dgwp0cF-kaVvWDwe4Jg68zj0Zx_SmZvG461TBK2XfMK-g-Jv8EDjEXREKU8dgnGR-_amUNQIS7zX06No7hI8aw6QiM6UGuIXVYjFohYNpZ_RTQZVOK_WW9AwgUHg5rsQSVZwNrePNt1IFgC00mK2HZd0zWDlyJh6bgtRI3gVs3CS13oyFlOckaeye9ZiQvYpfoN8sBk2aaQJMZDiLOpJ__JOJPYqw8CbHaJqG4EQkm5ohjtwDtBUpnqtw0P5dGlq_oI1QPr1hk9HPkKTJHU9bSC5jUWnMekPlGtDWBJlGmZr8unncY3_zVmqJW5v0nCQo994zXbd1LO8Yjvs-MkJFMV5SUCetBlo5DNni0lQb8KjqXmIz0yKGEJmnMSUVhhELTldLh-mgxOml6HabMi5m2tdEaqix7qH0qZOxjgX2jEUg6J05nvBvhWT1zUnKcvJgXyjsPTsB21yQNxUun5jdvNFx8mDoAXzNMoqXWcY5O3xpdFYQjD9zTCiZfIgfv4_9TtUIGyTaQ3sTLXxIJcfqGyiGzCBUAKs1dkUwLyjiojhQNgFfRYMqM8WDINxHl6LfmGI3Qqv-eJyxzgqTjF_De3BXMfDjvhWnmYLP1yCwZ5Kuocihj4l737Xl6p9MJeSys-NRhtdKLi4Tv5ONCubUOZmZKE2-Fv9iL9FHlhoDr7m_fnWh46Wa-Uv2sha49UWjZV6KpUsa4u-yQdS6gfcWDwBH9FYK8ZBYR34SkDyZYkaRcqUz-VN_VfCb0aA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Geko G02070 je hydraulické zařízení pro opravování karoserií vozidel. Skládá se z hydraulického rozpínacího válce a příslušenství. Má široký rozsah využití při opravách karoserií osobních, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Geko G02070&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6016299&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;RAlLIcFPdG0SEDCfV8vDFtVURsG6AFSXQ55mGSLb2GX85wfCQrESPHY9bud3KMBy4nzBKv3wfW8Ve-skrV-rz7BndjzFt3JxC37iP4ZnvDDFSOFx2_LBNfmwA0Xv4l_2S-uhXiZkX34R9xDtGirGjlHlmkWCf5O2DCeMJRwaTtFMfbHM-zPOdQ87ERTYxEiotIDqyegPLPajHV73KknvF4Zjigr_Aude57XFbpOV50KzFLVqwClefHP86T9bZO9DRiFJOCHEP8NVxb6OiilnX7uqgyCWS1Sf3bJeA86yfhrUYSG8usJut6KcKrJ9dVior5CWPAb8KlUSoUJvbP9fhwDSqZNoOmL5DP9ScsAZ2PeS7jhIE2bmaSDeew1PBAkPEwRDpnlEYgzglgDItdV3rdRGHwrmNsbpbhtrExxSLjHcLpxB5ummoo3Q65UTXqlpqLYZzPbJW6sypgdivGMf5zyw5t3SIqmRS-ClyXn8lkwSv0891sMV96gACyMUwLfmT_xuK2qJ-Fe1EuXzLxLeGHKYkoA46-dXTY7PPrzkwmdULSIkXuYi3-f_-liT-d2ZCSOZC9RIgf4Y2X3LVtkNdYjJ8exAjkBBq_T5Sey0JgrRNRCWUiH-MtlkjnX-M7IgMqtfJgaLWBufqnG_uTU=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:440200,&quot;minPrice&quot;:356200,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fj/JlQB6xE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FWLA5g16&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Geko G02070&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IuEsJJXIr3ImtwDgk_EPKIEbdYCxSjdBiD5MnBnAEOV6hBQlvOyVrsbHzqR2sic1NzUNigsrHDezTyq5DZ3R-lIUM1FcffWEk2P_0dNFpnAbyDRRuUmKUnutT-EBpwK6ds3sTfRyJ4M9pjd543yhTofs38W3Qzele2MhHPXrIDpjmhR0ZA9mQTHkKmQYCQeFMX8Keu5Afn4M7xv7-tcFjYyeNb0xN9QAz7SKeHFpl_9hzJXUJyV_6pG075DhY6TydtcMkuy8_W4sljvU3FhR6eLBT2NWoTj87huAI7vJrv0&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b3c8af7c-55a6-4428-a4e4-72ea93fd9ef6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/geko-g02070/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Geko&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7437971251374264443&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/geko/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7437971251374264443&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0jOsXYDe&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6608534&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1379544e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;56&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Oprava karoserie&quot;,&quot;id&quot;:5722,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_F7/gleHj9.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodilna/oprava-karoserie/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5722&quot;},&quot;click&quot;:&quot;bmPHOshJHqRci4a-9p6NzPN9a12KXpQihpKt72fpuSlQhfY2LgMJtBLtUyguS5u_fQ_X5j3uqdjqpYtQvHKCG3H5A7seFaIiq6F6mpmKlBzKQntcSappg6MWQe9cRfLZUNbmEthYAKSHbaIQ--t3OoGhQxp39xvTfWrysY3TNhuQo6HUnISqV5d2lLs_UBfXnyFReG_qowNZT4_70pyW3Ri-OiiViquPxbpihk66xVUz_-QlUsoBt7eBvVs7dK6QAgtR-WiLZN7ojaMK4p8tQ9CCbwEBjKps-B8UbvLgOZ47xG9I2s1Ol_k5h560jxsq1aFdBsNs9jU_xxla9xLP-VtqGo-Lxz_7pD8UeJDp7hWHsuE7p0XlkCIgxbxZcHJYMWtCOPzUhdhlQA0pwvNjdTcA06qdH-g7l8Kdf5Vx_FdK9D67Qfx_JLScDgsjzH3IJUlu-kaPl-k9SRICu6qRRIUUF3M6AbysmDhn-lY5Wq7-IRtm16diedWdJCeWKy_9q2fpbTSFzzOOnLHhswjSGqQxrRX4voHZNEzO66O3vTxjeh8ejvmFwvKE_OCBS2c-aDfX-tGr6d0YFCxti_GSh_MzWoR94q8htDH7xH6zWyCR9kN1gYMohdIANH8r4PcZkm0BnXxjds8fHrJGf-arLAI1i6uRFBVm5njVrfKCkCTLUZfyjno01g0xwZEi0oy0pFpP7nXthuo0Hs1mqa7UWfSAZmZOvI7CdLLA6pSlHHOGFhJDvqxJ_4qlznvS29KyW1m7OUjlgpYMJ2bgJ8AtTHIV-7od3gB-mPy495gbjPx1WF3emyPiHKjg_v8s-HX6ITrp2SsS0t5nLWYz0w8PIBSF_UhHXgmI67PsZc1zkBGSo10i7mYDulXp_46RdA61hI9BFNFTV9Thr2PKbGfiGNnAq0yv3n4o7dmGcvwkaJcgKDJDUZ4-t7l6T3E0MvTrtfOW4okzZMA=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;ASTA 100019543949 je sada přípravků a potřeb na opravu karosérií. Obsahuje 21 kusů. Souprava je určena k opravě jemných promáčknutí za použití horkého lepidla a speciálního vytahovacího přípravku s…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;ASTA 100019543949&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6608534&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;3QzrUizFVV3PTxfRUTz-l9iyxto7f_cewQog168UJyyEnQQ6eapzwFSEg4_qxeTXQe8cijS0Ke67b99GMHwK6tdg3G7WQrl5LwbMeAeRnldWal4IqxLU1YOLfElVyZSRomUIahWApmR3XvP4liQEiogNz3AMXo4-bmRA7Mxaq-ChXiS1lhu8MJ55tOGZQs0eOn5bf4XDLrG-n-2Em4rBocvFit7gbVMLdO28yloOAYknjQCJXB7TMvM6u0R1ZR4_ubqFJljyXut9f58NzrF5riq334jmcmAhqFXlXcyYoSVlEbSlQYMsG7pcIgzTGIfBc83cZykk3DipBA4hVoaohC7zOnBbvHXsYljc_CYcVUftzmozNKoIZigSnygH2147-LIKlVZ9MF1g6DxG5fV1lQ8qgasApNuMdOW0xFoVHVAYmu8Ros3z9FB75l3Ks7gD96LblY49DkclpgFx3iShbxSITF_cCWUWMRv7D6pWOc4nvXb6wIR6Pyfbd9zPPc8Aj-nKNwHo7JUn2cto7WTs5A1d49OxwsRlOSXBi-xNULQQHuiVbX5dtNRBX1ird5gkqHLjORnRkZh6mptF8JamiVieaDp1TZFqDwK-wLPfm_IdAyNQrIMje1BzXQWv-O8YfrTsysZ5PSjeNw8xN8s=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:485540,&quot;minPrice&quot;:355900,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ nářadí pro opravu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;hydraulická sada&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4fZYJO74&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_l/kGh09W.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gJ18JM0K&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;ASTA 100019543949&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Nwo2Z66RaQ_pDs_n1tQQkzCNpxR5K0MC1eC_3DHdWdzgfVGG9wFYPDXoZSRzk3oNH1B304MDOVKjaBGuW4X_WFAo_a2WX1lbxVKI-k8YuqwCU_UDDFSoCAWyCI8aCPZD10cjme2rNpvzJCbU_PLmnllfAjJD_NFLWDM6jbEX9VIfI3aMJGBXulD6eYcrddazNERKI8039PdMQB21yPM_PNLCLVo2FqyER9-UFzvJr7U_cdcg6z98S_bHo8kQipiGyYLVaOUOsdoiSzGo3j0rdgWz7nlYUSiFA92TBU0Cfpg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ba3097fb-04cb-4bfa-89e0-3d641cd43ba3&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/asta-100019543949/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;ASTA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;10402879201157667086&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/asta/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=10402879201157667086&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2F8uzsga&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;dFNr8vQF&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f2021475b6153657&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9a363f16&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1366412400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620371161},&quot;docId&quot;:&quot;f2021475b6153657&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fzp-automatic.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;65n1sEUM&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zp-automatic.cz%2Foprava-a-repas-prevodovky%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=0rskoyxFhn4Km0-s7lceZIUNd8qE24tQ4mFCGrUdhnF4EKT0GJDn3zVrvMhQld1Ba_TNAPrAVx6QSqUWHUcN8auvQvdqpkGVCnRnwulo27Bdkgc2h9bbycO5E8POTGzF3RRWmYPJWK_AJTq9EftMCCcEaoz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Oprava všech typů automatických převodovek, oprava hydrodynamických měničů, testování a oprava hydraulických rozvaděčů, prodej náhradních dílů pro automatické převodovky, oprava převodovky Brno, automatická převodovka Brno&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava a repas převodovky | ZP Automatic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7Rrfg940&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;65894266ed28ead2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9a363f16&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1596927600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1597357123},&quot;docId&quot;:&quot;65894266ed28ead2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fgiaclinic.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LULJOPeR&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.giaclinic.cz%2Frekonstrukce-prsou&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=AmptR_JFSpdfgnfxguJ2cBkxQKTfas0BqNHsvOIgdgL5lSzcUS2Kn0RadfkKgGG3yGNAQ6uyDkL-_pu_3YZLrURovnjUMFmLVEAu0a92peuMomwESSge14SPJgInZSc6KKCG6kyDHSyTrow1XCKD3B86JJz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; prsu Ztráta části nebo celého prsu v důsledku boje s karcinomem je pro pacientky vždy zlá zpráva. Aby se žena dokázala s nevyhnutelným zákrokem lépe vyrovnat a naplánovat co dál, je dobré, když je dopředu informována, jaké&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; prsu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://giaclinic.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-prsou&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KQBcujCq&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;feac8b1d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;title&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kNGwQxRL&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;stavebnictví&quot;,&quot;title&quot;:&quot;stavebnictví&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FiCXgrOw&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;trestní řízení&quot;,&quot;title&quot;:&quot;trestní řízení&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XkBWG3jb&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Sjq0zKRG&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jBNCdudZ&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rekonstrukce lidl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rekonstrukce lidl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CPHz4B10&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lkvxjPeq&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;title&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZDKTQjZn&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;shdN8HBc&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;koOvHcEZ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9a363f16&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:27000000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9mw0txE1&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6349c09e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.5497,&quot;latitude&quot;:50.1002,&quot;accuracy&quot;:200000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zPINHuA2&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a5757600&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;_reactKey&quot;:&quot;T5hVD2r0&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;LzUCgHP7&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T02:09:45.328549127Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9a363f16&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DO8jLB3f&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;queryEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@4bd5c4c13&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;,&quot;imedia.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;LBFmAmAyoTN4gmeXucqW&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_179> <sklikReklama_60927>