rekonstrukce koupelny v panelku

REKONSTRUKCE KOUPELNY DO 7 DN !!!

volejte:       +420 777 086 752
www:             www.rekonstrukcejader.webnode.cz

 

Rekonstrukce koupelny v panelovm byt do 7 dn. Zednick, instalatrsk, obkladask i elektriksk prce provdme s vlastnmi pracovnky, a tak nemme dn mimodn asov prodlevy.
Rekonstrukce bytovho jdra vm zajist nejen vce prostoru, ale pedevm monost vybavit a pestavt koupelnu podle vaich pedstav. Samotn rekonstrukce pitom me bt relativn rychl a bezproblmov. Zajiujeme kompletn Rekonstrukci bytovho jdra i pestavbu koupelen a socilnho zazen.

Rekonstrukci bytovho jdra se rozum vytvoen - vyzdn vnitn stny jdra, poloen obklad , podlahov krytiny a pochopiteln ukotven a napojen vany, stejn umyvadla a toalety. Pro dva emeslnky je to prce na cca na 5-7 pracovnch dn. Cena realizace se ned zobecnit, velmi zhruba Vs ale nov jdro vyjde cca na 100 000,-K . Vsledn cena me bt ni, zle na velikosti koupelny a vbru vybaven.

Mme profesionln pstup k zkaznkovi spovajc pedevm ve vysok kvalit slueb a dodrovn termn.
Reklama zdarma, zven nvtvnosti

rekonstrukce koupelny v panelovm byt, rekonstrukce koupelny, rekonstrukce koupelny bez bourn, rekonstrukce koupelny do 14 dn, koupelny v panelovm byt, koupelny v panelku, koupelny v byt, rekonstrukce koupelny v byt, rekonstrukce koupelny a kuchyn, rekonstrukce kuchyn, rekonstrukce kuchyn v byt, rekonstrukce kuchyn v panelovm byt, rekonstrukce kuchyn v panelku, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat
<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } loadjs.ready('appPreload',function(){ if(window.loadPerformance){window.loadPerformance.addOnLoadTimed('preloadReady');} }) } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.3ed7fd1d41.js","/re/js/app.bundle.c12dc1874a.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.b7e0352f31.js","/re/js/app.legacy.bundle.4725b43639.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.386b82738c.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title){window.location.pathname='/streamerror500.html';} },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>rekonstrukce – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||q.d.impress)&&(delete q.d.impress,e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.e9f9d0,.d09c93{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left}@media screen and (min-width:48.000em){._781cd6{text-align:left}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:108rem}.Page--isSnippetA .b5ed48{padding:0 1.2rem}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:128rem}} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .S06cfcc9eac{display:table;width:100%;width:auto;list-style-type:none;table-layout:fixed;float:right;padding:0;margin:0}.Sb06d420eb7,.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{display:table-cell;vertical-align:top;width:4rem;text-align:center;box-sizing:content-box;padding-right:0}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:link,.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:visited{text-decoration:none}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:focus,.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:hover{text-decoration:underline}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:visited{color:#7b009d;color:#0645ad}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:first-child{padding-right:1.6rem}.S06cfcc9eac .S388d243e14{display:block}.S06cfcc9eac .See592c7fc6{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;margin:.6rem auto .2rem;color:#0645ad}@media screen and (min-width:48.000em){.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{padding-right:1.2rem}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:first-child{padding-right:2.4rem}.S06cfcc9eac{width:11.6rem}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{width:4rem}.S06cfcc9eac .See592c7fc6{margin-top:0;margin-bottom:.8rem}} .Sc418235440 h3{font-weight:400;margin:0}.Sc418235440 a{max-width:100%}.Sc418235440 a,.Sc418235440 a:focus,.Sc418235440 a:hover,.Sc418235440 a:link,.Sc418235440 a:visited{text-decoration:none}.Sc418235440 a:visited *{color:#7b009d}.Sc418235440 a:visited .Se9d57e5be2 *{color:unset}.Sc418235440 a:hover~a .S7591f8c368{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4{padding:1.6rem 1.6rem 1.4rem;border-radius:.8rem;border:none;box-shadow:0 1px 8px -1px rgba(0,0,0,.28)}.S9b9d6f10e4:after,.S839f7256f7:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.Sc418235440>a,.Sc418235440>a:focus,.Sc418235440>a:hover,.Sc418235440>a:link,.Sc418235440>a:visited{text-decoration:none}.Sc418235440>a:hover .S7591f8c368{text-decoration:underline}.Se54abb8537 img{-o-object-fit:cover;object-fit:cover;z-index:-1;margin-top:.4rem}.S63564c39ea,.Se54abb8537 img{position:relative;height:7.4rem;width:7.4rem;overflow:hidden;border-radius:.4rem}.S63564c39ea{margin-left:1.6rem;float:right;z-index:0}.S4c28e1805a{position:absolute;top:0;right:0;left:0;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,transparent,rgba(0,0,0,.5))}.S4c28e1805a span{color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;pointer-events:none}.S7591f8c368{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.S7591f8c368:link,.S7591f8c368:visited{text-decoration:none}.S7591f8c368:focus,.S7591f8c368:hover{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4 .S7591f8c368{color:#005ad5;font-size:1.6rem;line-height:2rem;padding:1.2rem 0 .8rem}.S839f7256f7 .S7591f8c368{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem}.Sdda60c60d1{color:grey;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S9fa78188f2{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Se9d57e5be2{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.S5c24afeefd{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;background-image:url(/re/media/ico-favicon.1a63ddbf1b.svg);background-size:contain;background-repeat:no-repeat;background-position:50%}.Se9d57e5be2 cite{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;font-style:normal}.S9b9d6f10e4 .Se9d57e5be2 cite{color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-height:1.6rem}.S9b9d6f10e4 .Se9d57e5be2 cite small{color:grey;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.S839f7256f7 .Se9d57e5be2 cite{color:green;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;max-height:2.4rem}.S839f7256f7 .Se9d57e5be2 cite small{color:#00a000;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.Sfeb850dc62{margin-left:.4rem;color:#666;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0}.S19984cb026{text-decoration:none;color:#0645ad}.S19984cb026:active,.S19984cb026:focus,.S19984cb026:hover{text-decoration:underline}.Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small{color:#666}.S8004ed4f7e{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;word-break:break-word}.S9b9d6f10e4 .S8004ed4f7e{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S839f7256f7 .S8004ed4f7e{color:#51575b;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S507767f263{border-top:.1rem solid #eee;padding-top:1rem;margin-top:1rem}.S56be489ec1{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.S56be489ec1:link,.S56be489ec1:visited{text-decoration:none}.S56be489ec1:focus,.S56be489ec1:hover{text-decoration:underline}.Sc94b224535{display:inline-block;vertical-align:text-bottom;width:1.6rem;height:1.6rem;background-color:transparent;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain;background-image:url(/re/media/ico-phone-blue-light.48213fa80f.svg);-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.S49f1270d70{margin-left:.8rem;color:#005ad5;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Sa99d0f2f1e,.S00d7f36943{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0;white-space:nowrap}.Sa99d0f2f1e li,.S00d7f36943 li{list-style:none}.Sa99d0f2f1e a,.S00d7f36943 a{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.Sa99d0f2f1e a:link,.Sa99d0f2f1e a:visited,.S00d7f36943 a:link,.S00d7f36943 a:visited{text-decoration:none}.Sa99d0f2f1e a:focus,.Sa99d0f2f1e a:hover,.S00d7f36943 a:focus,.S00d7f36943 a:hover{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e a,.S9b9d6f10e4 .S00d7f36943 a,.S839f7256f7 .Sa99d0f2f1e a,.S839f7256f7 .S00d7f36943 a{color:#0922ac;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Sa99d0f2f1e a b,.S00d7f36943 a b{font-weight:400}.Sa99d0f2f1e{margin:0;max-height:2rem}.S00d7f36943{margin:.4rem 0 0}.S839f7256f7 .S00d7f36943{margin-left:.8rem}.S839f7256f7 .S00d7f36943 li a{color:#0922ac;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.S00d7f36943 li{-webkit-flex-basis:50%;flex-basis:50%;max-width:50%}.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.Sf93de3cef3 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.Sf93de3cef3 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S43b0a8d44b .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S43b0a8d44b .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite small{color:green}.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem}.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598{margin-left:-2.8rem}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{font-weight:700}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2 cite b{font-weight:400}.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .S7591f8c368{padding:0}.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .Se9d57e5be2{padding:.8rem 0}.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S9072db48e8,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S02bbc2f598,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S927318c4f7,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f{box-shadow:none;margin:0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{padding:0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2{max-width:calc(100% - 5.6rem)}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S5c24afeefd{margin-top:.2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2 cite{font-size:1.4rem;line-height:2rem;max-height:2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2 cite small{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S8004ed4f7e{color:#666}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S9fa78188f2{color:#666;line-height:2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Sc94b224535{background-image:url(/re/media/icons/phone-blue-light.993b356a59.svg);-webkit-transform:none;transform:none}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S49f1270d70{margin-left:1rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2{padding:.6rem 0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S00d7f36943,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S00d7f36943{margin:0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S00d7f36943 a,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S00d7f36943 a{border:none;padding:1rem 0 0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S507767f263,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S507767f263{border:none;padding:0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0{box-shadow:none;padding:0;margin-bottom:3.2rem}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S7591f8c368 b,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S7591f8c368 b,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S7591f8c368 b{font-weight:400}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2{padding:.2rem 0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite:before,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite:before,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite:before{content:"www."}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S00d7f36943,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S00d7f36943,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S00d7f36943{margin:0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S00d7f36943 a,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S00d7f36943 a,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S00d7f36943 a{border-color:#f4f4f4;padding:.8rem 0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S507767f263,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S507767f263,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S507767f263{margin:0;border-color:#f4f4f4}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Sbd8dc9ee47,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Sbd8dc9ee47,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Sbd8dc9ee47{border-color:transparent}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{padding:.8rem 0}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2{padding:.2rem 0}.S9b9d6f10e4.Sc418235440 .Sfdf2bba3db>div{margin-top:0}@media screen and (min-width:48.000em){.Se54abb8537 img{height:6.4rem;width:8.8rem}.S839f7256f7 .Se54abb8537 img{width:9.6rem;height:6rem}.S63564c39ea{height:6.4rem;width:8.8rem}.S839f7256f7 .S63564c39ea{width:9.6rem;height:6rem}.S7591f8c368{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;max-width:100%}.S9b9d6f10e4 .S7591f8c368{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem;max-height:3.8rem}.S9b9d6f10e4 .S8004ed4f7e{line-height:2.2rem}.Sa99d0f2f1e,.S00d7f36943{-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;overflow:hidden}.Sa99d0f2f1e li:not(:first-of-type):before{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#0645ad;margin:0 .8rem;font-size:1rem;line-height:2rem;content:"\2022"}.Sa99d0f2f1e li:not(:first-of-type):before:visited{color:#7b009d}}@media not screen and (min-width:48.000em){.Sc418235440 a:active,.Sc418235440 a:focus{outline:none}.Sc418235440 a:active *,.Sc418235440 a:focus *{text-decoration:underline}.Sc418235440>a:active,.Sc418235440>a:focus{outline:none}.Sc418235440>a:active *,.Sc418235440>a:focus *{text-decoration:underline}.Saef36f9104,.Saef36f9104 img,.S8f4dcb0536,.S8f4dcb0536 img{height:7.4rem;width:13rem}.Sa99d0f2f1e a:active,.Sa99d0f2f1e a:focus,.S00d7f36943 a:active,.S00d7f36943 a:focus{outline:none}.Sa99d0f2f1e a:active *,.Sa99d0f2f1e a:focus *,.S00d7f36943 a:active *,.S00d7f36943 a:focus *{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e a,.S9b9d6f10e4 .S00d7f36943 a{color:#005ad5}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e{clear:both;overflow:auto;max-height:unset;margin:0 -3.2rem -1rem;padding-top:1.2rem;padding-bottom:1rem}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li a{display:inline-block;padding:1rem 1.2rem;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;margin-right:.8rem;background-color:#fff}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li:first-of-type{padding-left:3.2rem}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li:last-of-type{padding-right:3.2rem}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li:last-of-type a{margin-right:0}.S00d7f36943{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.S00d7f36943 li{max-width:100%}.S00d7f36943 li a{display:block;padding:1rem 0;border-bottom:.1rem solid #eee}.S00d7f36943 li:last-of-type a{padding:1rem 0 0;border-bottom:none}}.Sa488e69fe1{margin-bottom:3.2rem}.S50572acc52{font-weight:400}.Sa488e69fe1 .Result-contentContainer{display:table;width:100%;table-layout:fixed}.Sa488e69fe1 .Result-url{max-width:calc(100% - 60px)}.Sc42c353ce3{float:right;width:8rem}.Sd2657de5ca,.Sb98a221f4b,.S46b8095225{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.S46b8095225 span,.Sb98a221f4b span{display:inline-block;white-space:nowrap}.S46b8095225 span:after,.Sb98a221f4b span:after{display:inline;content:"\2219";padding:0 .4rem}.S46b8095225 span:last-child:after,.Sb98a221f4b span:last-child:after{display:none}.S46b8095225{}.S70a19e3f1f{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.S5919e1d445{width:.8rem;height:1rem;margin-right:.8rem;color:#888}.S73b7b4673f .Sd2657de5ca b{color:#222}.S58f05c2eca .Sd2657de5ca b{font-size:1.6rem;line-height:2rem}.S42763377db .Sd2657de5ca b{font-family:Arial Black;font-weight:900}.S200f8fd42d .Sd2657de5ca b{color:#222;padding:.2rem;background-color:#eee;border-radius:.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){.Sa488e69fe1.Result.Result--organic .Result-title,.Sa488e69fe1.Result.Result--organic .Result-title-link{white-space:normal;max-height:4.8rem}} .S170354162a{display:inline-block;width:4.8rem;height:1.5rem;margin-top:.3rem;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.S170354162a.S826a7ce4db{width:6.4rem;height:1.6rem} ._14c8de{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}._14c8de>:first-child{padding-left:1.6rem}._14c8de>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._14c8de{margin:0 -1.6rem}.f2782d{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#000}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}._33addb ._630775{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} .Tooltip-wrapper._573ab3,.Tooltip-wrapper ._573ab3{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._3482f1,.Tooltip-wrapper ._3482f1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._3482f1 svg,.Tooltip-wrapper ._3482f1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper.a24101,.Tooltip-wrapper .a24101{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 h4,.Tooltip-wrapper .a24101 h4{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul,.Tooltip-wrapper .a24101 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper .a24101 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li svg,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2rem;height:4.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:1.2rem 2.4rem;border-radius:.4rem;border:transparent;outline:none;background-color:#c00;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{background-color:#f2f6fd;color:#005ad5}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e6effb}._0a920b:active{background-color:#d9e6f9}.afe4f1{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2);background-color:#fff;color:#000}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{background-color:#eee;color:#000}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;height:4rem;padding:1rem 1.6rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem;height:5.6rem;padding:1.4rem 3.2rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;-webkit-animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;border-radius:.8rem;pointer-events:none}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js?c=1', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js?c=1' ], 'login-notification'); } if(true) { loadjs([ '//h.seznam.cz/js/cmp2/cmp_stub.js', '//h.seznam.cz/js/cmp2/scmp-int.js' ], 'scmp'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/firmy.bundle.08f747ce9f.js","/re/js/zbozi.bundle.fc2cc0df7f.js"]:["/re/js/firmy.legacy.bundle.0fc31a572a.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.ac57688254.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff=""><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"rekonstrukce","loginState":"red","lsid":"5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"}, {"c6323fb8estp":"sklik/skliktoppla","c6323fb8esrp":"sklik/sklikrightpla","c6323fb8espi":"sklik_PI","c6323fb8esto":"sklik/skliktop","c6323fb8esbo":"sklik/sklikbottom","c6323fb8estn":"sklik/skliktopnav","c6323fb8eore":"ftxt-organic/result","c6323fb8enre":"ftxt-news/result"});</script><div id="app-root"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0"><div class="b5ed48"><div class="Header Header--top"><div class="SearchForm-wrapper-nav" data-ribbon="56"><div class="SearchForm-wrapper-nav-left"><div class="SearchForm-wrapper-logo"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></div><div class="SearchForm-wrapper-nav-right"><div id="login-badge--sticky" class="Services-badge"></div></div></div><div class="Header-services"><ul class="Services"><div class="Services-left"><li class="Services-item Services-item--logo"><div class="Services-item-logoWrapper"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link is-active" href="#">Internet</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Obrázky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Videa</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Články</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Firmy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Mapy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Zboží</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Slovník</a></li></div><div class="Services-right"><li id="login-badge" class="Services-badge" data-recording-disable="true"></li></div></ul></div><div class="Services-gradient Services-gradient--left" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Services-gradient Services-gradient--right" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Header-main"><div class="SearchForm-wrapper-empty"></div><div class="SearchForm-wrapper"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="rekonstrukce" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="rekonstrukce"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="22px" height="22px" viewBox="0 0 22 22" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><g id="Symbols" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M15.7405257,15.8475457 C12.4851874,18.8852876 7.30688509,18.7437095 4.04148072,15.4783051 C0.70700391,12.1438283 0.629906371,6.81467134 3.86927854,3.57529917 C7.1086507,0.335927005 12.4378077,0.413024544 15.7722845,3.74750135 C18.9928865,6.96810339 19.174794,12.0494724 16.2647659,15.3114775 C16.3483696,15.3266054 16.4280024,15.3656318 16.4918216,15.4294511 L21.0915248,20.0291542 C21.2628609,20.2004903 21.2605815,20.482106 21.0854803,20.6572072 C20.9155001,20.8271874 20.6291902,20.8350146 20.4574273,20.6632517 L15.8577241,16.0635486 C15.7965056,16.00233 15.7574515,15.9270328 15.7405257,15.8475457 Z M4.67557822,14.8442076 C7.64957105,17.8182004 12.4026029,17.8869631 15.2917727,14.9977933 C18.1809425,12.1086236 18.1121798,7.35559168 15.138187,4.38159885 C12.1641941,1.40760602 7.41116226,1.33884335 4.52199249,4.22801312 C1.63282272,7.11718289 1.70158539,11.8702148 4.67557822,14.8442076 Z" id="Oval-10" stroke="currentColor" fill="currentColor"></path></g></svg></button></div></form></div></div></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-content="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="Result Sa488e69fe1 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejremeslnici.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="vMnzMdA3">Osvědčená <b>rekonstrukce</b> | Osvědčená <b>rekonstrukce</b></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="vMnzMdA3">nejremeslnici.cz/nova-poptavka/<b>rekonstrukce</b></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sd2657de5ca"><span>Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!</span></p><p class="S70a19e3f1f"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="S5919e1d445"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Růžová 1416/17, Praha</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="_14c8de"><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.3a504d8ebd.svg#assets-base-locate--sprite-usage"></use></svg><span class="_630775">V mém okolí</span></button></li><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13009236-daniel-jonas-byty-design-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Daniel Jonáš - Byty design<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 99.422%</title><linearGradient id="star-gradient-98-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="97%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="98%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-98-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (9)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Kladno, Kročehlavy</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.byty-design.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13009236" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/200450-profima-interiery-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Profima interiery</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 98.955%</title><linearGradient id="star-gradient-95-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="94%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="95%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-95-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (32)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Hlubočepy</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-200450" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PANELREKO s.r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 54.818%</title><linearGradient id="star-gradient-75-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="74%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="75%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-75-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (4)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Chodov</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Skála - koupelny na klíč<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 98.427%</title><linearGradient id="star-gradient-93-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="92%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="93%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-93-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (36)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Stodůlky</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Orange">Otevírá</span> od 06:00</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 50.778%</title><linearGradient id="star-gradient-54-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="53%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="54%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-54-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (9)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Kyje</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" title="Přejít na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="UwgpgqP8"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> – Wikipedie</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="UwgpgqP8"><span>https://cs.wikipedia.org/wiki/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Pokud vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte tak, aby vedl přímo na odpovídající článek.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fstavebni-vzdelani.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" title="Přejít na: https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="niFuhEr8"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> a opravy svépomocí</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="niFuhEr8"><span>https://stavebni-vzdelani.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Přehledně a podrobně o <b class=sec>rekonstrukcích</b> a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s <b class=sec>rekonstrukcí</b>. <b class=sec>Rekonstrukce</b> po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.</span></p><div class="AnchorList"><ul class="AnchorList-list AnchorList-list--row" data-dot="anchors"><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc" data-dot="0"><span>#1 Koupelna a wc</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod" data-dot="1"><span>#1 Vodovod</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace" data-dot="2"><span>#2 Kanalizace</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni" data-dot="3"><span>#3 Topení</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah" data-dot="4"><span>#1 Podlahy</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri" data-dot="5"><span>#2 Okna a dveře</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek" data-dot="6"><span>#3 Omítky a malby</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu" data-dot="7"><span>#4 Komínu</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva" data-dot="8"><span>#5 Zdivo a stěny</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu" data-dot="9"><span>#6 Stropy</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste" data-dot="10"><span>#7 Schodiště</span></a></li></ul></div></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="rtmEGUZ5"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> staveb | Miras</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="rtmEGUZ5"><span>https://mirascz.eu/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Vylepšete si vaše bydlení <b class=sec>rekonstrukcí</b>, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na <b class=sec>rekonstrukce</b> bytových a panelových domů či podkroví.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--obrazky ResultLayout--obrazkyTwoLines"><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=d1e171a79672929549af26&amp;docId=3cbae85ca32d9feb" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" style="width:21.34285714285714rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=2" width="213.42857142857142" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=27361ea175a0975f4235ce&amp;docId=1f935b6324aaf242" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=4e3c5c5e35c918f30dacb2&amp;docId=b430426d8f4c5067" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c3170fa155165bae73d582&amp;docId=5abec8fa50731b9b" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" style="width:16.885714285714286rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=2" width="168.85714285714286" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=717171e60548ca82aebf3d&amp;docId=c2cad17ff1adfd29" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" style="width:16.02857142857143rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=2" width="160.28571428571428" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7174780ecd87c8d23bbd60&amp;docId=e4789e4013027b75" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c63cb8335ada0c2c2f9755&amp;docId=487e832edcfe0f3e" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=787878cf09c006c28fcfdb&amp;docId=48376697d0764eae" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" style="width:19.628571428571426rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-7" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=2" width="196.28571428571428" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=4759598f4e31cf0890979f&amp;docId=e955e4d645f70bea" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" style="width:15.942857142857141rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-8" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=2" width="159.42857142857142" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7878780e08e3f3080cff5f&amp;docId=328835430c091ed7" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" style="width:15.942857142857141rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-9" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=2" width="159.42857142857142" height="120" class="Result-image is-loading"/></a></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/" title="Přejít na: https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/" data-dot="title" data-l-id="XqkBp8up"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu - vše, co potřebujete vědět | HOME</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/" data-dot="url" data-l-id="XqkBp8up"><span>https://homebydleni.cz/bydleni/<b class=sec>rekonstrukce</b>-bytu</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Plánujete <b class=sec>rekonstrukci</b> bytu? Přečtěte si praktické rady a tipy, získejte nové nápady a inspiraci.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fded.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.ded.cz/rekonstrukce/" title="Přejít na: http://www.ded.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="vTyiVEQd"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b>, půdní vestavby, nástavby - Nízkoenergetické&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.ded.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="vTyiVEQd"><span>ded.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Mimo dřevostavby, které jsou stěžejním zaměřením naší projekční kanceláře, projektujeme i klasicky zděné stavby, nejrůznější <b class=sec>rekonstrukce</b> rodinných domů, rekreačních objektů, restaurací, penzionů, půdní vestavby, nástavby apod.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fjadrasasek.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.jadrasasek.cz/" title="Přejít na: https://www.jadrasasek.cz/" data-dot="title" data-l-id="fR27UPEs"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> koupelen Plzeň Stavební firma Miroslav Šašek</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.jadrasasek.cz/" data-dot="url" data-l-id="fR27UPEs"><span>https://jadrasasek.cz</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Provádíme stavební práce - <b class=sec>rekonstrukce</b> koupelen, rekonstrukce bytových jader, koupelny na klíč, obklady a dlažby, instalatérské a topenářské práce, rozvody plynu, bytová jádra.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Videa" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Videa</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20obkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20koupelny%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20obkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20koupelny%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVWqSOp6Zum4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">27.07.2016</span><span class="Result-image-description">04:02</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20obkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20koupelny%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPR6H-RELsnY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">31.10.2017</span><span class="Result-image-description">03:01</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHW9Af0KqreQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">19.05.2013</span><span class="Result-image-description">03:03</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8_CkszOOENE" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">01.04.2017</span><span class="Result-image-description">00:44</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20tmelen%C3%AD%20s%C3%A1drokartonu%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20tmelen%C3%AD%20s%C3%A1drokartonu%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DccW9zFwnHZA" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">29.10.2015</span><span class="Result-image-description">06:06</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20tmelen%C3%AD%20s%C3%A1drokartonu%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:5,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20TelevizeSeznam.cz&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20TelevizeSeznam.cz" title="Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fstavba-neni-sen-3-javor-apartman%2Fproc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">25.11.2020</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz"><a class="Result-title-link" href="https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20TelevizeSeznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz</a></h3></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fapprosper.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.approsper.cz/" title="Přejít na: http://www.approsper.cz/" data-dot="title" data-l-id="GlimeKmw"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> Ostrava | Approsper</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.approsper.cz/" data-dot="url" data-l-id="GlimeKmw"><span>approsper.cz</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Nabízíme Vám komplexní služby stavebních činností na klíč. Realizujeme bytová jádra, koupelny, kuchyně, skříně, obložkové zárubně, dveře, zednické práce, obklady, malby, vodoinstalace i elektro instalace.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/" title="Přejít na: https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/" data-dot="title" data-l-id="Zi5VtAuf"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> koupelny a kuchyně. Kolik zaplatíte&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/" data-dot="url" data-l-id="Zi5VtAuf"><span>https://bydlenivevate.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b>-koupelny-a-kuchyne-kolik&hellip;</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Koupelna i kuchyň jsou oázou relaxace. Když však přijde čas na jejich renovaci a modernizaci, mohou představovat výzvu. Kolik zaplatíte za renovaci?</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbytovajadra.com%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.bytovajadra.com/cenik" title="Přejít na: http://www.bytovajadra.com/cenik" data-dot="title" data-l-id="1KOCxJHM"><span>Ceník <b class=sec>rekonstrukce</b> bytu a bytového jádra - Rekonstrukce&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.bytovajadra.com/cenik" data-dot="url" data-l-id="1KOCxJHM"><span>bytovajadra.com/cenik</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Stavební A Obchodní Firma Kristýnka &gt; <b class=sec>rekonstrukce</b> bytů a bytových jader</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="ResultContainer ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="ResultContainer-header"><a class="ResultContainer-header-query" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Přejít na Zboží.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Zboží.cz</span></div><div><div class="BoxWithShadow ZboziProductList-offer" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů </a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">254 – 380 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>v 5 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="Related-header"><h3 class="Related-header-title">Podobné produkty</h3></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">374 – 499 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 32 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-a-opravy-elektrick%C3%BDch-rozvod%C5%AF-v-panelov%C3%BDch-domech---karel-dvo%C5%99%C3%A1%C4%8Dek-(2014%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HI/tBMOn.png?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-a-opravy-elektrick%C3%BDch-rozvod%C5%AF-v-panelov%C3%BDch-domech---karel-dvo%C5%99%C3%A1%C4%8Dek-(2014%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">170 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 3 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/malometrazni-byty/?varianta=helena-cernikova#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=malometr%C3%A1%C5%BEn%C3%AD-byty&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Malometrážní byty Helena Černíková" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15042669/img/9/504x720_a2QHqy.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/malometrazni-byty/?varianta=helena-cernikova#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=malometr%C3%A1%C5%BEn%C3%AD-byty&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Malometrážní byty Helena Černíková</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">76 – 127 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 12 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Farchitektnamiru.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi" title="Přejít na: http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi" data-dot="title" data-l-id="prNt1H52"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> podkroví | Architekt na míru</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi" data-dot="url" data-l-id="prNt1H52"><span>architektnamiru.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b>-podkrovi</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Obytné podkroví patří mezi jeden z nejlevnějších způsobů rozšíření užitné plochy stávající stavby. Je jedno jestli se jedná o stavbu</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="Result Sa488e69fe1 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fuspory.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.uspory.cz/poptavka" data-dot="title" data-l-id="fpe6spmD"><b>Rekonstrukce</b> ve vašem kraji | ušetřete až 30 %</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.uspory.cz/poptavka" data-dot="url" data-l-id="fpe6spmD">uspory.cz/poptavka</a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sd2657de5ca"><span>Ušetříte i 30 % z ceny zakázky. Poptejte řemeslníka.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"><div class="RelatedResults" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="RelatedResults-title">Související dotazy</h4><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">právní pojmy</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">památková péče</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=rekonstrukce%20domu&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">rekonstrukce domu</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">okál rekonstrukce</a></li></ul><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">projektování staveb</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">myslík rekonstrukce</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=koupelna%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">koupelna rekonstrukce</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=bytov%C3%A9%20j%C3%A1dro%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">bytové jádro rekonstrukce</a></li></ul></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c"></div></div></div></div><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6"><div class="Footer" data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="Footer-links"><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/stats?q=rekonstrukce">Statistika hledanosti</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="Footer-copyright">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=rekonstrukce&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM" width="1" height="1" alt=""/></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&c=ISNCR6KJ7RK6EE8HHRKDGUGDK2RW4WUCKNN9M4JC3HKFKGXKG5PYZHTEP47MMDR54SDJ34DNJAY5KUMGPEAPIIIKZIQF8W3B2QDD4YZWJE4MZ8FZ6E2KYYY39NFTB5M5NP4MTKQF3KYX3WMNMUUS72IQV8UC38FE66QDBM3KQ975WC54K84IDSY6UYQIGK7YHXD384Y6ZKSWEBWGQX52J4XJBG5T8X7H":"vMnzMdA3","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.uspory.cz/poptavka%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPoptavej%2B-%2Bsearch%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3D252132379&c=H6WZVHNPHMP433UGCDX8MXJ6RV9422UA333DF7RMA9JC9PXVKKVS5PRU6H2FQPFJIC4IA26IUI96MP6A79G4ZVH8NJNP7EY69TY7GI6Q647MDCQN32GCV27BFRHNN78QVACX7I789HTBHD6A5YZ43PXF8J49TV4MYJ97DRBCS25Y473AS7EXCFY36U6ESEPK6EY4RCZNCWAI3RI7GR9W5Y9SV55F4KA":"fpe6spmD"}) </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isSearchPage&quot;:true,&quot;isClient&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.4152112529611858,&quot;pageContentWidth&quot;:1920,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs2&quot;},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;requestTime&quot;:1611718785077,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;userInteraction&quot;:0,&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;&quot;,&quot;freshness&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:0},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;error&quot;:{},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;21b813eaf9ac43a5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-01-27T03:39:45.071215602Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KMn5VKs4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;038tjM0z&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bed58836-8d0d-435f-8392-cd5d6ff16358&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;d3894118&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;bed58836-8d0d-435f-8392-cd5d6ff16358&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&amp;c=ISNCR6KJ7RK6EE8HHRKDGUGDK2RW4WUCKNN9M4JC3HKFKGXKG5PYZHTEP47MMDR54SDJ34DNJAY5KUMGPEAPIIIKZIQF8W3B2QDD4YZWJE4MZ8FZ6E2KYYY39NFTB5M5NP4MTKQF3KYX3WMNMUUS72IQV8UC38FE66QDBM3KQ975WC54K84IDSY6UYQIGK7YHXD384Y6ZKSWEBWGQX52J4XJBG5T8X7H&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/&lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Rekonstrukce_TOP+%5bSRCH_NEW_EXACT_300%5d&amp;utm_content=rekonstrukce+(e) : Osv%c4%9bd%c4%8den%c3%a1+rekonstrukce&amp;utm_term=rekonstrukce : 396412016&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:84373709,&quot;headline1&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:396412016,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2147002626},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:396412016,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1416/17&quot;,&quot;id&quot;:2616100,&quot;phone&quot;:&quot;420602627749&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Růžová&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pzqE5OwO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;af1eccd5&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BKtxrN7r&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tWOtv03u&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:355,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2571&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Litevská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kročehlavy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Litevská 2571, 272 01 Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Litevská 2571, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.422,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5384615384615384,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cdcYRji5&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.46153846153846156,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qh1bzNUy&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.13258034955239,&quot;gps_longitude&quot;:14.134032635861978,&quot;group_id&quot;:586273,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z8X5SqjY&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JITvsr44&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6j9VJrhT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;47jcPiGH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wxTKLonj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3C3WZLGm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yb0bml86&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iEZkJU0P&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nIvP7dGz&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13009236,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DRGhcu5m&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9Z54DZob&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tzzkCEuV&quot;}],&quot;review_count&quot;:9,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2142854,&quot;title&quot;:&quot;Daniel Jonáš - Byty design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.byty-design.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13009236&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13009236-daniel-jonas-byty-design-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.134033&amp;y=50.132580&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.byty-design.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4nKc2eJ9&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1179/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Devonská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hlubočepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Devonská 1179/4, 152 00 Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Devonská 1179/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:98.955,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.7078651685393258,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bqszmYIi&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.29213483146067415,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iR4STGSp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.034942626953125,&quot;gps_longitude&quot;:14.38949966430664,&quot;group_id&quot;:200450,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2crGNakG&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TjN4VdPd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jrj5iDWb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FJBPAWZs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hSzzDPk9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mKdXYDT0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BTqHOK0H&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5ru1YnFk&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;23ciP9xN&quot;}],&quot;premise_id&quot;:200450,&quot;review_count&quot;:32,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2032938,&quot;title&quot;:&quot;Profima interiery&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-200450&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/200450-profima-interiery-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.389500&amp;y=50.034943&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C0B4vKcL&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1523/15&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Křejpského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:54.818,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4267515923566879,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R48xQPXO&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5732484076433121,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0SBJxer0&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02777099609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.515138626098633,&quot;group_id&quot;:184855,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rj5ZekXb&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uKwj1VKk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5H1QAWvZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jsQtNJYR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v0ssFskx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JPge03QP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y60RtIRu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;doM2YQ7b&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YCA432VP&quot;}],&quot;premise_id&quot;:184855,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2024914,&quot;title&quot;:&quot;PANELREKO s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.515139&amp;y=50.027771&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q3tCFzuL&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2471/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mezi Školami&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, 158 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:98.427,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cb5VYpBY&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qkblMQSH&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05245590209961,&quot;gps_longitude&quot;:14.34171199798584,&quot;group_id&quot;:2665726,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DMeD9v3p&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/jWsBEn.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u40Dbt74&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MiRywTNK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F5T8hCjt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c9X4iHrs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nZV2B0pz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ewH6qoGI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SsEhYKeR&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BbjU28pa&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2665726,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9mxu9RQH&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6CtnncXs&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4s7GOD7b&quot;}],&quot;review_count&quot;:36,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2033017,&quot;title&quot;:&quot;Skála - koupelny na klíč&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.341712&amp;y=50.052456&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6cDdwhVp&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:50.778,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.46564885496183206,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nCyj216B&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5343511450381679,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eb3eygJs&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11098098754883,&quot;gps_longitude&quot;:14.571233749389648,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AmhiNFR2&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9LZ6UWca&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;koPym4oK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CbyKfBMH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RwfyRyor&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GE34Zb0i&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;01YP4Uep&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PGl68qf0&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eLZsDqST&quot;}],&quot;premise_id&quot;:496969,&quot;review_count&quot;:9,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.571234&amp;y=50.110981&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YxwWJj7Z&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;406/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mendíků&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mendíků 406/5, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mendíků 406/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.29457364341085274,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bJNIG8KC&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.7054263565891473,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VfWdbW3m&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05887222290039,&quot;gps_longitude&quot;:14.45046615600586,&quot;group_id&quot;:13161459,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EBAM1LDQ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_Q/o96IW.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;80Z4B0hr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CjOFOztx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4H7nVte7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HeesxTgy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Wl5JlOV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lMPg9hCA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;60uiC49H&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;di6Ost2e&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13161459,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fndcN1FU&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4m6NGbKf&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4038503,&quot;title&quot;:&quot;BYTAZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13161459&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13161459-bytaz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.450466&amp;y=50.058872&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gK8U4WWb&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8RgylZMg&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03374099731445,&quot;gps_longitude&quot;:14.41127872467041,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;99r6ljOF&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gu1Ni3.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C7PW53NS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3NCmnfrr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6A9Ja7dO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KpVyOWsl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h5UrOWgs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0OsHCFKi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Naq86Uls&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fIwO96sG&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13089840,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F4GMIN7v&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cpr7vw02&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YPyJI3Jb&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.411279&amp;y=50.033741&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kw1kVbko&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.32142857142857145,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UQ37o6qg&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.6785714285714286,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6zI0Zg2E&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.033742473972666,&quot;gps_longitude&quot;:14.411278509055231,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/cVVBYP.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/cVVBYP.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;buag6K58&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bDGRpUz2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cw7kd8gN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DvyW6ouI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dvbkHSAA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XNqxup0w&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ebqwQiYQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xy2ASsFX&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TAUHUFdM&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13091465,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aSAHSkKO&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ATUmUOfl&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OLNnYYLJ&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13091465&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13091465-pm-reko-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.411279&amp;y=50.033742&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IIGLUZ9Y&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Bubeneč&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;562/50&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Veletržní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Bubeneč&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;17000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Veletržní 562/50, 170 00 Praha, Bubeneč&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Veletržní 562/50, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EuNjuXRE&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10068893432617,&quot;gps_longitude&quot;:14.424357414245605,&quot;group_id&quot;:467759,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8y3QYQ09&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vTgRh2Cy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SxOTHb6A&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mDlcvcSr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hFedT2Hj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YLc9aABh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fkbZehTj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wzZmYwDo&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hwe7IlNU&quot;}],&quot;premise_id&quot;:467759,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vq5VjlAR&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GkaUJm0Q&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k5by9fxH&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2123596,&quot;title&quot;:&quot;DM Servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dmservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-467759&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/467759-dm-servis-praha-bubenec.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.424357&amp;y=50.100689&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.dmservis.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OdHSD3Mw&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Řepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1312/54&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 17&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Španielova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Řepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Španielova 1312/54, 163 00 Praha, Řepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Španielova 1312/54, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6CfgeL7P&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.068111419677734,&quot;gps_longitude&quot;:14.304120063781738,&quot;group_id&quot;:12952542,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/B0dBflq.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/B0dBflq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zdgtVpJz&quot;},{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Hr5BrkM.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Hr5BrkM.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mx0XfYDt&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;or5Y24HM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0MpOpKdG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T9tMBBvN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kgo4W9W4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HPNd6RDP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;60zNjCFt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UvyoLEeZ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;j3PLPHTj&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12952542,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OsHI7gXg&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WevGJktP&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2232326,&quot;title&quot;:&quot;Stavitelství JIH&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavitelstvi-jih.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12952542&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12952542-stavitelstvi-jih-praha-repy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.304120&amp;y=50.068111&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stavitelstvi-jih.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gCAtz0t1&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.677,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4266666666666667,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mcFZLFIV&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5733333333333334,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XHdIuNoI&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.04941177368164,&quot;gps_longitude&quot;:14.291829109191895,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lAxByvUj&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kKxuuHfR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Un6e4XrL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;95YHwqYP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5OSmF6j1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1uJIeq4o&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y8VgxF2Q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4Ivm8sUM&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iTKP1vjM&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12780647,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8kRPYc9N&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2ArF9DKi&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oAOfPMyK&quot;}],&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.291829&amp;y=50.049412&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P6pS5ggP&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Šeberov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;508&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Šeberov&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;K Šeberovu&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Šeberov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;K Šeberovu 508, 149 00 Praha, Šeberov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;K Šeberovu 508, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:95.095,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.6551724137931034,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z9QU5KCv&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.3448275862068966,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qatujtML&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.999298095703125,&quot;gps_longitude&quot;:14.516423225402832,&quot;group_id&quot;:2681615,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OOGc94tJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w9YolAXc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MpvYzg2W&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H0GG6zMS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zyt1xwcP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yFwfwe5L&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bJP7N8Gb&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:69841231,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=69841231&amp;yaw=4.906485&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2681615&quot;,&quot;yaw&quot;:4.90648549893},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rRGQnG5g&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2681615,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2717791,&quot;title&quot;:&quot;REKBYTY&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.rekbyty.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2681615&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2681615-rekbyty-praha-seberov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.516423&amp;y=49.999298&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.rekbyty.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W9PfmjTX&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Holyně&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;54/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Slivenec&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U náhonu&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Holyně&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15400&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U náhonu 54/10, 154 00 Praha, Holyně&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U náhonu 54/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.38596491228070173,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A8yIP2J0&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.6140350877192983,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hWZrMOZh&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.028411865234375,&quot;gps_longitude&quot;:14.355148315429688,&quot;group_id&quot;:159954,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/5N7v5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/5N7v5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HZRI8vaU&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce panelových domů&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/IljK3d.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PGEyLtlQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eRQRa86Z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f18leeZM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jlbUEUAD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RR2x4riC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K3u1yaPm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lizk4gAz&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EMEMBX8N&quot;}],&quot;premise_id&quot;:159954,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E3dFWaEd&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hyhQTkhH&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TQrGtFtG&quot;}],&quot;review_count&quot;:6,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2010542,&quot;title&quot;:&quot;IPOK, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.ipok.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-159954&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/159954-ipok-praha-holyne.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20panelov%c3%bdch%20dom%c5%af&amp;x=14.355148&amp;y=50.028412&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.ipok.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rj0dZoSf&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Černý Most&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;889/36&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Generála Janouška&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Černý Most&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, 198 00 Praha, Černý Most&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:98.683,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jm09DwnL&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;COjq1JWT&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.106361389160156,&quot;gps_longitude&quot;:14.572223663330078,&quot;group_id&quot;:2231171,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7Lny1Pu1&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FqXELiGj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V8FGDq8s&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tiMSW4lU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rEd8t4yw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0jZUBpkq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fFVcNY6R&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tph3SZlt&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:78391171,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Uz6XMhV&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2630206,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BNrpxgLY&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mxp9T5zw&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YgxdjxGT&quot;}],&quot;review_count&quot;:21,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2290987,&quot;title&quot;:&quot;HKoupelny&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2630206&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2630206-hkoupelny-praha-cerny-most.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.572224&amp;y=50.106361&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MpTg4Pzr&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;712/59&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Komořanská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Komořanská 712/59, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Komořanská 712/59, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4222222222222222,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Oflx7sta&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5777777777777777,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aKMlKsmy&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.9943733215332,&quot;gps_longitude&quot;:14.406759262084961,&quot;group_id&quot;:349039,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g3TyR9MQ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zVF3DvKh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y68qTZ7Y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nvCmO4cY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r0z87rFY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HeBOHAYg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FwDfylwT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xxh41Ico&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xh9K9Kkj&quot;}],&quot;premise_id&quot;:349039,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;silIchvd&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aLsnvKHU&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6DkrqG0y&quot;}],&quot;review_count&quot;:26,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2069680,&quot;title&quot;:&quot;Mařík - bytový servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-349039&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/349039-marik-bytovy-servis-praha-modrany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.406759&amp;y=49.994373&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aGkfGMxz&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;d2Ir49Jn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c2816baf5204fe1d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;73d7c33e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1433890800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1593712721},&quot;docId&quot;:&quot;c2816baf5204fe1d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O90CyYrx&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FRekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=YJaNu4fQ7S5VRQoXyNNztaGUC0T4CHdsKVxMRoZ2oBp6YWS_uuIQ0Gu8SRHwAY-V1HgDCkHqw01LXaHLFcS1m3l6NRAYHnWhBSOIdOoLTrSlM_1djLTXezYQKdlJBRbc7gMMRUWIcPnEIW-01x31PkbIIKw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pokud vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte tak, aby vedl přímo na odpovídající článek.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; – Wikipedie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UwgpgqP8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;73d7c33e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1538780400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1555137096},&quot;docId&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fstavebni-vzdelani.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gDhXGcSj&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23mistnosti-koupelna-wc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=jDyAaGeQ2FN15mtckYqKUPecnjmXlnTerKsbsm6XWjIYJZRDSK9_rnW84ZtuL504i_bffHi3P7j65x7qXfukjz7xKwYxq7XY_gPVpjUzbP5s8wZK3Sl1GzyD9DEabRUwKuW0bDZI3rtAb4uunJSAByCIEJU&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Koupelna a wc&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nrkb9HSC&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-vodovod&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=vqOCZL5BY55Zy2KY9vY2TOalET4h47wX3JBUB6u_eoy1mwY4qHfN6OrXejPr6MZOXy_TW-07yKz-wIKKDQsX-ORZYeKFY23jWwHwxN1baKNFAA7XdfIvLcdAxrx8CUIoRaX2cSbCo4p-rAxCciDWV4lnjEa&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Vodovod&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ggt2QKFI&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-kanalizace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=STUjUy3NsCK6aAgBfqa2MCjBdVjnO4gwrzLXVG1ifMEkTzhDb2aE8ZH0WowekXdFucvm10YRHvuWgjrVjYDdXfGNtw5zhBVxsOwxw_zUxvsJ4KOkRAIG4S6OQCJdy887znz811rUimi4CYVEtNmZzioy05p&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Kanalizace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dmNS9pNg&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-topeni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=0io4Q96XDr8XpBrBYxLFIMYq50sVEYbyYjgIKfxhuF4hLiXnXQEf-EYjrhC7b9_L0JiYoHroWtYXl9KkU-Ejl_2N6cTgzJ2YtvSx4sq6pCrzkvPoMhSVIc774Aq3tv8myqGJSrzgY9qyxrsojFWE-44fGHp&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Topení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;89RRPYxd&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-podlah&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=LX_h4zkP4lyj_xbcdLQe6GwccvHOTwxUn9qAdc-oGIfgEmik3UcBpCrkDvckPrIVisJg08An8edf0p3Ie_zPSuBfExx5Byu5GfzGVWG9Te8kd_NuLnh-uNeyDfNtNiAPTN4HiNFumBN1ssfn7hL2IabdE4z&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Podlahy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GKFbPwwu&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-oken-dveri&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=mUHJHGDNP3qKZWqbaH-Nvykr6dgd0eZztoVudeG4JkixEqXZ_37b6fI6xHAC-P89DeEjo5lSJ6m3Yt41a7dVU8QnyulxYvZlsGo-Xto2p7mTqgWv02m4Y8Zz_BDPhmCT1btBFP0XHsC65TmYguT2pnXtc7p&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Okna a dveře&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9xocUGiy&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-omitek&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=eZ733_HLDpoMWMzyRY0s4raC8_bO1Pd36CZO1nipk4VpbF251Am8WKrFp84E28ZriKWAqBsycYDiQc8_fr7198HLKzuNK_NGvM77bwaWpvnAl50TLt8sCgqkNnYsTcbSJsQ8_smuSwlixC1p_fTsngyKEqU&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Omítky a malby&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rq8T4E4I&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-kominu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=a3KQDZUDRl6_JetYrmSp78xd9V5DsjR0hfwgFyRYslmhK-bSo9rw_wvBijul1T1gFOoHCd24a6teJuNnVnd2OQtDY3q1vgJKuuWnUujxuTrBOhYwlw-xF7Tg7Pern3qzM18bJzGDV3VVbrCkDtlLEMTw44W&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#4 Komínu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SKOC8ktX&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-zdiva&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ZFBKLcjNaNW1CsLGCGhV7zzk8uw39lD1NvRGJdeEIrZ_MdW2Y-jzgT56zuXhkvk7lSZafe3dKxT77VZM5WIWRsdFoMrVKAr3IUeArsQEh_VSkwJB7PzVvlJRpHcrLTuxTVAzByMoLM72nP7tqyh7emKnn9p&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#5 Zdivo a stěny&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H7vvG1rN&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-stropu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=IbILFvtnxkZcvpBxI_lzhqajHC4ZAzPog_tGs4XMd4V4UX8PF_BYkdxTuH2l4Xz8pijqjxJmE13O4JPX-_Vw98RDfyIsX7wv_jrfa94WG68Cpy_P92BdSyfp6lrt6hHr5Hjt3G0PIAM-cFAQ_OFiT9mhxFw&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#6 Stropy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c3DjmRol&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-schodiste&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ZvrnLPJEXOVhUqftuVII-boaVH1wqkwceKuJNtHvefz5XMhKgHDGVXQITexBsWztlrVQHKeTDXM2m0q77ViP0NU7XCYlLMGZ3t-RWL3Y39ny1I2XlxT_XzRsq9TxP5sbB7rGHjBaYlrPtKFAxEjj6Z1kbQZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#7 Schodiště&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;26BYviH7&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=io2OBHQrBAWJ9Jk4HiciEjRBipMYrq2Av5oty-XOG5ARjggVTwxfQMqkRmLPQvyn-JuwlACNnrn1mjbCXPJHOxeEsdB0ETxcnw9pq925REAmb8q5wM4VhhBRzEb8gTXzNfUfMvy48r4KaCbZbNwAFthbdTl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Přehledně a podrobně o &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcích&lt;/b&gt; a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;. &lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; a opravy svépomocí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://stavebni-vzdelani.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;niFuhEr8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;73d7c33e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1481410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1545330083},&quot;docId&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WSlJbK2w&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mirascz.eu%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=fhfI6vxE5NVA3o98kBwzm54qZW4OJXXe0tvO3yI8OTiAE0GHNUdDLupF3nL72A70qjtwKtJabJuYgRj2BA8cFNaFfXSgevMlDgXeUCZbMlzn-JJpvt6K_i1VSQQFmj4T3Nby4m-LHh4NsqYzB_e6mHR5Jcw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vylepšete si vaše bydlení &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytových a panelových domů či podkroví.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; staveb | Miras&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mirascz.eu/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rtmEGUZ5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a0b6ceb6&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3cbae85ca32d9feb&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a0b6ceb6&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;d1e171a79672929549af26&quot;,&quot;height&quot;:576,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1024},&quot;docId&quot;:&quot;3cbae85ca32d9feb&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://stakl.cz/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q1ACTCB9&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Stakl - stavby a střechy, s.r.o. stavební firma Poděbrady, Kolín,&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://stakl.cz/wp-content/uploads/2015/12/12241412_413199635556523_6854154718813843920_n-1024.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:249,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JUuLusOM&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:498,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OBYZH0z8&quot;},{&quot;height&quot;:367,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:653,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sMhsBwfN&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bQA2ij6I&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1f935b6324aaf242&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a0b6ceb6&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;27361ea175a0975f4235ce&quot;,&quot;height&quot;:1000,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;1f935b6324aaf242&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavbaweb.cz/rekonstrukce-zamku-a-zahrad-22092/clanek.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UxbJCbWA&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Ukázat&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavbaweb.cz/35/architectobjectfile/07/00/22/9.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ibk8MOMx&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KklgEbmP&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bn77C95z&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bYHlsrEP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b430426d8f4c5067&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a0b6ceb6&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;4e3c5c5e35c918f30dacb2&quot;,&quot;height&quot;:667,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;b430426d8f4c5067&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/stavba-drevostavby/rekonstrukce/5419-rekonstrukce-venkovske-usedlosti-cesta-k-zachovani-tvare-venkova&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dJxggd61&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce venkovské usedlosti - cesta k zachování tváře venkova&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/rekonstrukce-venkovske-usedlosti-jois/rekonstrukce-venkovske-usedlosti-cp-architektur-rakousko-jois-exterier-1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n3SWxlft&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kqHdf45d&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iCNuRBCr&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z9rtV9AG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5abec8fa50731b9b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a0b6ceb6&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;c3170fa155165bae73d582&quot;,&quot;height&quot;:569,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;5abec8fa50731b9b&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/stavba-drevostavby/rekonstrukce/6140-promyslena-rekonstrukce-s-nevsednimi-prvky-pasivniho-domu-promenila-puvodne-zchatralou-faru-k-nepoznani&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qy4ekRQ6&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Promyšlená rekonstrukce s nevšedními prvky pasivního domu proměnila původně zchátralou faru k nepoznání&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/CL-PMO-2020-Rekonstrukce-fary/rekonstrukce-fary-novy-vzhled-fary-po-rekonstrukci-uvodni.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:197,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p3O1cc4u&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:394,&quot;_reactKey&quot;:&quot;595S7Vh0&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:563,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FZbWUg3y&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;T71d7KWF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c2cad17ff1adfd29&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a0b6ceb6&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;717171e60548ca82aebf3d&quot;,&quot;height&quot;:750,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;c2cad17ff1adfd29&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vernerdomy.cz/fotogalerie&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i7fC5HOZ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Foto rekonstrukce roubenky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vernerdomy.cz/assets/img/roubenka/2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0RLTkXoS&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qaIsrsqb&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:534,&quot;_reactKey&quot;:&quot;27AODAB9&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;paifgx04&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e4789e4013027b75&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a0b6ceb6&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7174780ecd87c8d23bbd60&quot;,&quot;height&quot;:533,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;e4789e4013027b75&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/stavba-drevostavby/rekonstrukce/5775-drevena-nastavba-ci-pristavba-idealni-reseni-pro-rozsireni-nebo-rekonstrukci-starsiho-domu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jp84pR7p&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Dřevěná nástavba či přístavba – ideální řešení pro rozšíření nebo rekonstrukci staršího domu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/CL-DS-6-14-nastavba-pristavba/rekonstrukce-drevena-nastavba-rodinneho-domu-praha-tinified.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QZLpHM88&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lUTUYbST&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mf9JvAAr&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vYzGdjUT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;487e832edcfe0f3e&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a0b6ceb6&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;c63cb8335ada0c2c2f9755&quot;,&quot;height&quot;:800,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1200},&quot;docId&quot;:&quot;487e832edcfe0f3e&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.liniedesign.cz/vzorova-rekonstrukce.htm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ykfu1Tsn&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce exteriéru&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.liniedesign.cz/upload/11281-1206153696.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;84Zt0SgI&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gCIBwP9B&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oJppSR5d&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4I7LcvN3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;48376697d0764eae&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a0b6ceb6&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;787878cf09c006c28fcfdb&quot;,&quot;height&quot;:550,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:900},&quot;docId&quot;:&quot;48376697d0764eae&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.makrostav.cz/Reference.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EieFLCiN&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;20-Zateplení---Zelená-úsporám-3, Ostrava-Zábřeh&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.makrostav.cz/img/20-Zateplen%C3%AD---Zelen%C3%A1-%C3%BAspor%C3%A1m-3.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:229,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qkd19s2V&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:458,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mcGpwld6&quot;},{&quot;height&quot;:383,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:627,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JkKSeZMr&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PVtYmsLS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e955e4d645f70bea&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a0b6ceb6&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;4759598f4e31cf0890979f&quot;,&quot;height&quot;:339,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:450},&quot;docId&quot;:&quot;e955e4d645f70bea&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/?page_id=3273&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LFtv8ZnX&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Restaurant rekonstrukce (2)&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/wp-content/uploads/2016/03/Restaurant-rekonstrukce-2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:186,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fsgkk1bi&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:372,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NwW767yc&quot;},{&quot;height&quot;:339,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:450,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x8u3RFBZ&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cjNq9ug5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;328835430c091ed7&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a0b6ceb6&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7878780e08e3f3080cff5f&quot;,&quot;height&quot;:339,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:450},&quot;docId&quot;:&quot;328835430c091ed7&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/?page_id=3273&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;azmiltxi&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Restaurace před rekonstrukcí (4)&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/wp-content/uploads/2016/03/Restaurant-rekonstrukce-4.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:186,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p1WDHKHu&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:372,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2X1xfCun&quot;},{&quot;height&quot;:339,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:450,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Qr4CfQj&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zE8GmEUZ&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;QhXriteR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b73003182f12827d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;73d7c33e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1480114800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1488768159},&quot;docId&quot;:&quot;b73003182f12827d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dHzlWnY6&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2Fbydleni%2Frekonstrukce-bytu%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=M_NDLk2wZHt-zDtUf1vyOu5Eytuv303P_PjOSJgOD3PdGNDzvkeupskGM47HljnWtDbv9DoOt1ltYsB4LFMUDuOBmCD5ACGbhvmHOR7zoaFkDllUvlVXEJ7NtenvJOqZJAJffQaaJ0CaBXeal91ga-Fggpj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Plánujete &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; bytu? Přečtěte si praktické rady a tipy, získejte nové nápady a inspiraci.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu - vše, co potřebujete vědět | HOME&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/bydleni/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-bytu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XqkBp8up&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d62318f2683c5436&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;73d7c33e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1333494000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1333494000},&quot;docId&quot;:&quot;d62318f2683c5436&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fded.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jI1pw5yp&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ded.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=KU8WkJuES8HGoOi8p3xlvwHZvFq5IndIKUn6-eCBLey8NSsPFXN2uUVh9x7zahQne5eX5opHqcwFsmjIhFRCUBFAOeKvCajkT1eeGwmtvEkUl2BLTnjUIFQkkSY_-NflscPA_HfqA1kHtelbV3HS_ZoIKga&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Mimo dřevostavby, které jsou stěžejním zaměřením naší projekční kanceláře, projektujeme i klasicky zděné stavby, nejrůznější &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; rodinných domů, rekreačních objektů, restaurací, penzionů, půdní vestavby, nástavby apod.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;, půdní vestavby, nástavby - Nízkoenergetické&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.ded.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;ded.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vTyiVEQd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2b438056a3529860&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;73d7c33e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1544706688},&quot;docId&quot;:&quot;2b438056a3529860&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fjadrasasek.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;egKx2TWu&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.jadrasasek.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=MIwtX1PAl4bb6A7dGQDcEhZDwa4IANwVN-Q-slV6pC0mz1ht5FiTjANDuCgenVU4RWtLSgU0h3WoqrnvQ0UTF_bwOH08Yf11QqeHvVmyVHDKrfkZuBXysQ7WPapDkgIiKBIuXqNQ7H2l2IFYCP7OMKTInJl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Provádíme stavební práce - &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; koupelen, rekonstrukce bytových jader, koupelny na klíč, obklady a dlažby, instalatérské a topenářské práce, rozvody plynu, bytová jádra.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; koupelen Plzeň Stavební firma Miroslav Šašek&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.jadrasasek.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://jadrasasek.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fR27UPEs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;8839bd5f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 5 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;27.07.2016&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVWqSOp6Zum4&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;04:02&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GtrXGSzW&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;31.10.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPR6H-RELsnY&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:01&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FqXLhmgR&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 8 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;19.05.2013&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHW9Af0KqreQ&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:03&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cztSp6w3&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;01.04.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8_CkszOOENE&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dksw42kj&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 6 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;29.10.2015&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DccW9zFwnHZA&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;06:06&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;60dBMknY&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 2 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.11.2020&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fstavba-neni-sen-3-javor-apartman%2Fproc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JHAIJxxS&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 5 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.08.2016&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Obkládání koupelny - rekonstrukce bytu svépomocí - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=4sI1IlMkVrU&amp;app=desktop&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fapp%3Ddesktop%26v%3D4sI1IlMkVrU&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;04:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AXCCLma2&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UWDVYOXT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e874ec6b74909db4&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;73d7c33e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1489410185},&quot;docId&quot;:&quot;e874ec6b74909db4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fapprosper.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;11WMXVsb&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.approsper.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=yIDOmRfCobZdDIuAP9M6sML0kwBKon7DAiFMfWbFhhQY5Qa_TVcXzTInS37Q4SdlKhfATQe8vC9afYsYntkA4wdXfijkxaeTekOCeTxkU_Ff8zPcVMzbDNxu4JxPbD7ygxfxTVerh_OFf9VVlNAQv-S5-oZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme Vám komplexní služby stavebních činností na klíč. Realizujeme bytová jádra, koupelny, kuchyně, skříně, obložkové zárubně, dveře, zednické práce, obklady, malby, vodoinstalace i elektro instalace.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; Ostrava | Approsper&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.approsper.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;approsper.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GlimeKmw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f6aeefbc0f07922a&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;73d7c33e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1589410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1590503908},&quot;docId&quot;:&quot;f6aeefbc0f07922a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VmtCLfxF&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2Fbydleni%2Frekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=NhrlfqQf_YnVsCYxOt4sOmhB-v4LWfxCkZB0ZDn9lj4SwWKlalmzWF31OGeGB9lIRexCs4FnjW8LNzC1uRq3CVhkmcnf3ER7aFTXEWSSt4jkDOJwcf24aqpf7Hn0eDfb1K_08O44rXsw-_tfa31JBTGEq_z&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Koupelna i kuchyň jsou oázou relaxace. Když však přijde čas na jejich renovaci a modernizaci, mohou představovat výzvu. Kolik zaplatíte za renovaci?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; koupelny a kuchyně. Kolik zaplatíte&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-koupelny-a-kuchyne-kolik&amp;hellip;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zi5VtAuf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;598b63e3408abafa&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;73d7c33e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1359932400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1565268673},&quot;docId&quot;:&quot;598b63e3408abafa&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbytovajadra.com%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;shEkVSe7&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bytovajadra.com%2Fcenik&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Tk5iFMK4r4HcEbXKo5Y1M8chmEZa0U7OaGObBU-wpxiDfHF105ANmCSM8-QvSJzGlBu9wKTqOKIzraqzHQIm3K8q0gEkB0QShPt5GETAEj2VjfDZL3p1ZIcUm3-8WEw458SyaHsBcQfKMXrD3brBi5-bZZp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Stavební A Obchodní Firma Kristýnka &amp;gt; &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytů a bytových jader&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Ceník &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu a bytového jádra - Rekonstrukce&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytovajadra.com/cenik&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;bytovajadra.com/cenik&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1KOCxJHM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;SQdPDBxgTqKn9vY5CudR02ngekks6v_wwClQUcCx5_LkSo2bPfPYLkaEIG6XycwQ6ohE7pWBezqZ51cv_c2HwBgWRrLtzXQhLoWeDyz2dngXYJUsCFiRCn5hGZuzaZ5tAIJEfptH6P8FemLHWfoyRvSNNtX0hZ_cRcaBGuMAHQelWAZ_fCkIR7nps0woqF8OlolK2fGAmOJnEtk4g28z0hdIfISobhS2KhgiW9iQDkC9DrE63xWd9He6woR7Ram15_WUHwKqTY90QKygufmLdZN51AAqjAR5_2q-nFRel4Id-8hMXl1pvaRNfvz77Ux8FiICdThVdC0BAF5l46Nizv-NtYNGZP_icJCri7E0F2sxJ5y9nUCbL40b&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;5225393e-f7b9-4b1e-8c41-0777f22aeb76&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1055&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;aYsCqiMvzPNcFYNIDdkeKac4CA798sF5TVdyuMjIMbppYOmoAoyHi2oDhjb-pr9tCgUkNp2ogBY8WeqdddSxlHjqC1mhKchqHsr5NjzotoimJFZQXdo3aWOBdSyCrJJtSCzSw6NZqDUMbXTxnx8465EgaIC7STKAfiz6EBeaFS_pGhbfCSZCuML5OYGaS4E5&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;H2MI3ozk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1051&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Populárně naučná literatura pro dospělé&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;SaizhA6mKaToNTQ-dO88vqSAxg5pIP_GuUhvlQbzSIAdDTZqUe1CcYVHwA9VXLIbCDCcAlMNvROqcN4KOqt-B8S92Vug6UpPTo-LgJVEJ2c3aOykEepF5Mdi8FnMbQgdC0PYwu5WnkWmHj0vLnyltICXgF5hfuQD4t006ZvSZIkhdLv2jkGA7k2S1uAuWzmx&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Populárně naučná literatura pro dospělé&quot;,&quot;id&quot;:1051,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011280/img/59/200x200_rFqZaG.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4E1b9FuY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1014&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Knihy&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NY_hUZGkpp74XWeOHPQAxF6Y7p-QptGrePWs3BcXs_epiuMSe0HDB6YnN1M1loywzMVOGFCazGzU__mjVLXP7EGHC-j51mXJTsdDGE6UWveLH5OocopU_hdemnh1XylEl66_ddZRF8iK-grRJERzEbRTDOAvlZkoJ6ahDGffP5r3TnvOCE4KfD1a-nAQIppP&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Knihy&quot;,&quot;id&quot;:1014,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011206/img/90/320x200_9ercxP.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bGfFBq06&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;896&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kultura a zábava&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;UX_ImG-rNXrbDYi90o4y1mtiErRiSW2Bu-SoBsAO53e_KLwYP6oSPmiZn7y8smmZTJoeZOqTv8JqAvvXENIl7b7W7uZQnahGu6J793e4BOobPO-30D1aog5tB058C90v6latNAPPEskkiuRqFy21G--7PxbjdTyL45u1fWFaFa_5I6YepljOVIeYhojHjS3t&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Kultura a zábava&quot;,&quot;id&quot;:896,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011284/img/68/320x200_x60itt.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bYgtggdT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jaga Media&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_L/WheBXC8.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jaga-media/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5IE6CbqA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;39&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lvS4eJjJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=6637287268027828754&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;40&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;METAFORA&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011203/img/44/150x150_Q6xRtg.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/metafora/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6637287268027828754&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;a2x8fQJI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=2023:cestina&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;41&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;V češtině&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?jazyk=cestina&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=2023:cestina&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;946zc4F8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:brozovana-lepena&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;42&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S brožovanou / lepenou vazbou&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?vazba=brozovana-lepena&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:brozovana-lepena&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zWM5I4Hb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:pevna-vazana&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;43&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S pevnou / vázanou vazbou&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?vazba=pevna-vazana&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:pevna-vazana&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y2Tqg0Oc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:100~200&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;44&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S počtem stran 100 až 199&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?pocet-stran-od=100&amp;pocet-stran-do=200&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:100~200&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aKYxbuO1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:200~300&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;45&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S počtem stran 200 až 299&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?pocet-stran-od=200&amp;pocet-stran-do=300&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:200~300&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zxBtxBBg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:400~500&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;46&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S počtem stran 400 až 499&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?pocet-stran-od=400&amp;pocet-stran-do=500&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:400~500&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aLbBTq9K&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2025:2000~2005&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;47&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S rokem vydání 2 000 až 2 004&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?rok-vydani-od=2000&amp;rok-vydani-do=2005&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2025:2000~2005&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vHM7WD7F&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;48&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;UqpEslW_DEDGyfwuwkO8th5F1OCFzZSVq-J_abesUjTiDxbm3q_HERk1AXARfGYCIP5enhu8CLABeeauvvivjRwVf4Z5LfRPBwJc0BzZ4jrzJs0VNAQQQAM9zYIgD9MB8XWesyUwYcIGIJR6Dag_4fsbXdxItTV8VIxfZLyW5uFXFmZ_GugHChEpKRYg6nBdLEizpU0otebmnIJuWvi3W3cEyGFrfYVibWT8qrCPqYnPVbUdY6umLZd0R-jbMo2i-NrgOaG2-FQVrXZHPOWVa1pS3erSxmcTIMKAulZXVTQbWyxufldJ5PaJCkyCLnjGPTKEjADuhS-hhJ5yOuklYtYNlSNPAY5PuOtQ-fxhGTIixx7_qv5ixTBxCL4N2eyqdjwahqyuwuAeJpAnCJNOw8bLCLhuqdshHmxBtHJs-9-Rdxds6uwMv-wUYSLQRb_JDHsi8dJ2VtxLKFgMW7fbJ_kReKSAeZbetvj7qrMparE0TmvAWNWcARKYSBE1oJ0cnLGMclD6y4Y0gQRp116DZLM2V1OKr1xaOsf9FU4zW-fgehobeBZxTCwC-dvvmnXbAl6UBd1C-PMFACEzDKofi9m0fVXWRRzd_skPjKxFl9ELbsaPbXVBWKjFX2jcizumV4vPAKPNGE3vD6wizue27xyRgngsJMpz61wYEIqVPYO5ns0TFQjDdNkDT8C9z96M3ObBLj4P8hIv8luB7JTWgJrzebaDC0G9dbxvlXx7TIGRco7wLiJCnClFsPWq0b9Duk_iLZOq84oq3MoVBbbEVkus-SxuYGgtCMwKp-FNTtsjC8I0bvpDGPNJfL4eF0PhyIhuT1_YnYI-ZOmms8vTH-DxAQvu0cH-ljtc4x0gBBapitk43j5ELMPgdWXU2YaaNdCRMFlY9UZksp89lGnbsNREDOIUTJ9id0mZPUVjtedCBaP9msEFixF4KZmT6mCZVE7vo8wLzw_gxF4ecOSss4DuNcmQ9Vje0A==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů &quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;pWgB0F87BhNorlkgRhRIA9ot79-Bz5pxUC2laqwSrL534EyGAofdIC36INLGhAfc-vYfXP2Qjxu80J1iLcDZu3gDfX_kgGTXF17PgRdZxChP-6og3GxO7RAxTSj5H7XDlHyFXwPexU4GyxRStgDRBN0ejfhEl6v_eKpjTIpDBoG6Ab8QHFMFdlRBVVuT8-y_lGa1RV4SUN6PeHStDKju4KhSlE6d90HlLuUPUaIhUCsPbI4kTUGfjeY3GJplRwRSnFvxUXFotzMT9-YnL8rN6iIjhA62tPF2hi1VE6Qtal5JUXNUpIWmc8TQYRMdHmfuX6Yhdq_lDEQZu345bOvopSxZJHSCrUpkbeUosjW2rgZiMacAk7kQwuneSBwFvhBBnl1IBauL0xNIVcUIiRrW8XbMRNGdehjtv_wcS-hrgUrsJenWwx9v2_fP0WpOi1J90Nx2KPpsdkEHvnnwylOgV_8g7vdphOJLIW25NmmVp_xNRwEh9hJXP_jpKdA2fCADJcK8yXBQ8NSftw8X3vqoXCgvhZMD0lEDh7nvzyJ5nnFvSUWBg8wLrEtC3LcYwk_IrT8wUzBe24wpCX6-Wr-l6pCg0UL-CG9cS0CW57OSnXJ35jpwiARKkcRiwXhbl6hoOC3TyhJSzqJTV_iL&quot;,&quot;maxPrice&quot;:38000,&quot;minPrice&quot;:25400,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mPdEZCCe&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;288 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k8BPrq2r&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JF0jJMCw&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7mih0G2A&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ty5bR1p0&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IlYEHkUFxYEeazKAh3FG1tds-gvgOauni4J7bAoX7v6pGdLCR-wYVme7VnGhM21YUI5Tx_nIGyHmA-O4xYMkC8IrbcN88Fv4st_UlY3fXo_krtLoT9wQJxFJsQoGdCk33UQCII7FpCRypUJtbvbR5yVBEeaFKWoE-uemf6yHs6YnyjRLT2e3kJF0W1dE8-Ve1jWXShIxht7yAYwt4RWs0e38KZOonHYb4Pdts69l4mJWvaGl3h8Ilo3ZFP9mk0tTMy8P3fi-p3ZN2nDEJnXShzbtm25WLvDVsYuYKbdgwdI&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;684792c5-113e-41ee-96b3-357c3d85d407&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AGQSV36a&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;49&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;GOfHXlHoqe_pkbHFq1hLBAmUXUXTVqSCfNufFq5sRymGx22w81O0Lb9vz1kwDLGs7pMMPOfcCROR2WZT0-XNPzWVFPgPov7i1nwi77a8Bm84CXpylM51NVAZqyR2dAAzERzjBJ83yQ_YDcDTEBAo3ioYAzuOjBA1Ul-w5qQEAXlydkfVnUKMqPP_9yPQUQFJc7JmLON_L7rxz20RIy5aSmAu3H-5ltPBdnfhW4JmsnT0QsInTJ2rRLzzNXzvzBTpq4gCyBT9pYWsgaIUQOojvrVEUwqAEaWYYALg9DLH8JFj2oIeZCg1nJHCy0CNcgkabLjn6biRBB3Klngbu-Of3_5HxRYn0I6gE8wY4nkFm_c8A2DtvvjS-x7E_eRWZiddOHJU2d1nNkH91RZr5DKZ-ZYM8yU3bZXoE3FZc2Bmwm6tVe2mNnuQ92wLGfeRaYUhLtzAQ2_6Xto8ROvqTTzGuuPEDke89L5l0WuxvYL5sY4Hj0NS5OUAGyJOV4-9jWVjvv_dJi64_bbmMgmN66FBT0GtUWkfz3I9j_oM1Sq8WHruaUQhxlPP6bk_E3xmMZFoHW_SsmAcE8w-4620-kYNXADYNY9NMwqiLlWKdB7XrmXyh63iZBOfMxb2I0isK0pyFMjUK7tzgtDAsFZUTKRmnEhkmL8jYgZUh-D5Jdtn6FR8IBRQYbT-9sjF9FHzM8mRaH-NOzgrE92JcvzUD0DiEVC2wHtcDUB3eVLe-3NPMTKE74_ZCFJZCz4WZZ94u2dfrP5zTLziDLRcssU0cYkjVrph90YiXYygJ2NqhCHzJmMU33eXjw2FyfWoH3D-UBSmIP1NTY_qti38DwjNvMQyexZpa77vqhPIFPHwFIT7lbHJ_WUkc_z4bmhTWC6RqBuYFm5XOsZakQtvR-_MfNNqT6AoDq58tEvUfept0IEVwYC1LAwA_6fTaFvCZaWhMN96sS0j58xyUxWTIB0lsTo04eRa2rOZrcjvug==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;bv3d2BqGSRA_bE-9UhyQFm2b1nIK_TlnIJ86ZheDEv2UOfGTpf5B2S5av6vIdz21GIs6rLZ-TY61Ucsl8-ocN8uONOXR2Ltf6-hB4kmEoOoie7kygWW6RlkE6PR8hGILZnB9RUcsfIVKPSkd5iu16mhMy_OauhwjBf3PeC3WLwqmRkbW8u4u4eG8TS-QUb5SQHl9K2H9CM_a6XF6L5hvJcBNrNkmJdI1tvSY0ePD0O0Vz1Zn6iHpe2nqB5tblDALc5C-56X0db_gBih4TspbfFVwOwfjUvd_PAiJF1NPR5vAwxqVk3zMkppm92t_cnln4SmTmgA900S1SGrA5JUHM4J-DSe5nUXNVLc6sE72y6NdQBF7k2fO-vfhiFMPUQcR4mWSR01Kn7G9X-1ouogCXP5ERmqL0uD2l92bbFq65NIOq2oK-cy3_rxyyDwVymUZAUei-E3752XI5f5Yezkr6Q-XGrMFhR4ipcgBR6sefRBqulhtFft3AsUF6jqdAhZHgumOKiTdSeumUdR8eHT1BCRjHNngzZBLS4VOubnsoI1APPXkmzOxK5idpXQ_y02Z3t6UmyFKYK7jeILpcf4UqKD9jB73_J2kSHghllz5VWJWSYbBGJcbxF5FdQpx_MuUgLtWEdVVgacO_lDy&quot;,&quot;maxPrice&quot;:49900,&quot;minPrice&quot;:37400,&quot;offerCount&quot;:32,&quot;offerInStockCount&quot;:28,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iBT1dGMN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;416 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r5ttaunN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OdPlhv2d&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lY56yl64&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dMESqy6u&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5ssm2DXG9QuPxBIUl61g7B_EAzYzINwlsG7wtVKfdhoLtSIElfJh-MllmGJlxWFdfFovcZ042A0c1E57Oc8AGe4Icpwr1OjHjkwndD5fGM9y-6fGWjnxNKzCrxwiJnkQ4T_Siz5Zs9DE0GZS2N-yX7_nf-9N3h9rqvnfO9daniuf-4ZfDHt4MYIHjOjMW73jeV3xA-kKKcmlpRaSQcbVjSWQQ0p5qd2dXljKqKcp34sDclIS43pcuqR9WrXQTt0tUBbwmi-GVDhJkp1v4RyapA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;870a4b33-3a78-4b1b-96c3-7ae6d03a55aa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SNYBcpPP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;50&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ktievfmAVGiRbXxxg3uyI1owJOaXRw76YcomZsjkmXp5CpLj69nOHfDJp4d6XZx_8QAKK65o4EJ1kaJ2Z7CPeJt9lAri2vdhmsvwacm3tPTHT4pxTunsWmWOsLzjHAeC0ZCo3C29VADwzRufTZCtmN4bchCygJ0OF4hQMHQ3AJk0D1QyA64EjmUffE0KV8g3U2-iZGUzMYARzKvqid0aJGqG9rKXHwJ4JZ7pOX9NVHVsgDx8ELks7clFHD7yb1J7axLaPSShrr7h6znjyAS1F5n9E-dPQwVuVQIOr3peD6jY_0Js7_x0s-mQB5cGFV55wqn8NBW2oCwWBA9cdHi2YZ-Eit3mOQ35BR93trFksqDnS3BGtQkMg3GxbB-cSUdUn8HanrfMY35S1-lNm5MtWU1WqL3_qaw7u1aQCv-gQuIK6Sc4MgeFWx4QXWADNcFYIiSDUutvR-kDcPEYpXfR28LyHC6jMiWkv9xGYIP8ZGKb-1_e-gQbQmDOvGgB8FidamTF3wwPXt3D5lFIhQrNE5JKMcQ2tHprKXpk_MMb5zpq1qrpdjl3Utd5QTc9U0h_DO3mYvdGmxaBMGa32yapjxxUGv2kcBSz_ZYl2_bBXfN1eEHDbYDObQANOGOLhg6GWr8uINMg3Pxx-Z5wPesgKZCtAKeIbDFiUweDfJOq6hKC9lLnLmz4_8uhH786nIm-jYuWYv0rpHVGJYzo6yarg32P1zcZ8CL7iEM45QfocFDd4Mfx1yyxNA1tjBglqkyQmXDCOkwiYi2tYaGxW4Fw-5K2rJoeenOa6sAqBjqwhxuaRL50jk6ZgEPuJ6RKFfihe1f5BvfpDCch1xQ1VRRfwdMRP2xii1_Zds77ujrzXYiaWJyE33Sz1Yth_-ghXsXwij31x5cn_nf99Wx9VcrdflLLHy99E435rwaBrQbzfudmjzrNnfF72t8oLBFuWcFoySF_DT5aV18pgFMgHJJEc6dRZdTmZhv1jQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Třetí aktualizované vydání této příručky podává odpovědi na otázky, jak postupovat při hodnocení stávajícího stavu, přípravě a provedení regenerace elektrických rozvodů v bytových objektech…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;OU5jY9MGOiwYnbT12dpyiho5cbeUc1rhoG1eBfXbdhs2e4JU6_woaRQjAKM94yQtHsmqNOZw2sRD6YSs6XYks6e3sbHqJU3pLsxXb6PUM7eEukV3XzDXxvcKqHYGXebHqBJsudjzroxE_jAW43f-89wqmWyGYYDuTke4RAaSWRfgET7aO_1YBptAsad1hyDHvzjDVwj1H9RHL8d61a-YVeU6DBpuD6_RGjZsQU0QUlBJ5Rww_cjZ9JsR_WMCDo9oxT72WV7CSNaVo6UKbEinukfgHF3y79WPdJjNrqWIeAqp6Z1P0k7Le2aox1WBBwZzv0nyfqcXtRirQbtVy17zfDUy35jCSOLJ5-BFwDc4poCfX2lS8mgHWVh03YG3Ff3Gm0WQj7Tu4MyTXVnqFx1emhEEja6ESBx_9MZwfwhWK-YMg7YptETZQ4YPTWmr_O7NViZ9aotdA0xD6vFoYoaUW4PKJi_-RTv-lzInQU00alVBjDVUZTiewI0i6AV7CRVlyQqDWQrD5DuGHKTgH302VLJ5AUlxdHnlzdYM09FVt9hsGSvxmEEaCWDbb-UdNh8aT46v9cbIpwreHDIEIn8WdRd1dSa09fqoQcj07Wt3FtJ5KZoQawLtG2cj0Vz9nORpbFisoRX-Ax4F6Vjw&quot;,&quot;maxPrice&quot;:17000,&quot;minPrice&quot;:17000,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IWxR7tKK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;132 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oM8k00dk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OZZFllgm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h0Z8jjBF&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HI/tBMOn.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OwZaTah1&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7TLqydmvPN7U_1WDOB2hoMBmbNkc87raWDwziKGs4F-5sY1N4ihzl_-bHBRYwaJt-JhC1D_sZpGcQqsuCvcQCVWkzBExYtAHYqy7xk7-JY9y-SZOtlsX29G0PfkBYZ7gHxm0HE7AurcxaDuEhnlUGbDz3wwqW2YkRT_ta-Y-VOJHpRE2jigzJ6rzetKv2YDhiOH-0NpAnoTFq8db_HNvrA7UdiI-T_rEUvFH0-KN_ZfAvDn-yf7ancuBtyslP2TdWLVp1BnMXJgyy3Y8Tv0Cnw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;07621b20-7653-450f-8fe6-29261c0810bf&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;In-El&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2142624417378953720&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/in-el/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2142624417378953720&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;F9Y3uvm8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;761661&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;51&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;o6KVai08ioUNDPb7KwOY6QqUT1_fil42cykZXB7CpxoKANzyjV9RmvlETVTfEW5Bf9PSeGe6CIkBS_6IiTNMcUCpo3UGSqdSy-a1EN1vFTLewFbBK92iKAzVbZIhc8VlJTjrvr-B6VoS678nV1jme7n97v3zTQesV4-kSmsH8713xbrql_IFl2VdIVyiErk_7MaGBMoMkyVQ0iULUppIPIio5jSKyvOCxzJJSCWBsG1iG42iRACgIAKJeSnftFP0SPYnaT3LandPe3ZGlDfOXC8K95QPK9uth41MU_LwP6aUPxvqJjBRxjPdRWb-Ou4CRpWi6kkOQPKM8dpq6mn6dyaIjf11Xr399QveOWMW7V4Y5ajTN__1hKPMolb1t-mpevCrwGZ7S6eVyBRHIauYIYndRdcbFIrSzpuZAmQYT4ckivIYkPWgG75IiT3WXh16xT4eG8TGnGsGngjte__-BsdKyHcqkwzLI6Bkp91AjB0xD7WK9VWKHpdTWbiQtE6UgmT-L8Frnslxg0XcyeuUdowvQfebqrWUW1LYOXjg7V79enoqDjnzWnyfc6tVc1pG5uW8PzJI-PSy8FnzTQcbEi3nSZtvxzRsCDvadeps8dt7y-CHqMqbVlTQlOkurOQIdTgjZJmjrE8_rnB_YMoZU4hl_VSxUA1MG1qB_o1SvssXWklTcWvjZ2Ufr2P-4DQ0vedYwrs1mXH-z9CAwnX4pFY_S0nQlCVZSl5Ff5fZFHmlNlxCm4mv71FEVjYKy2JI4yyBknnJRx6mEkz09i9mfD2Fal0OzJwz7DSLVEmpvgc0LCdwo8a8Fupomq3Qb3Q3xq7uz836aY0lugoG3Vodu1HxcmXrs5LQfvxtY17BvxpNDhY2e_Elfj3mRnnGnzoLcbMLn0Tj_Xy8gtOdsJhagaKgUcdJW-QVdMDuSvSvvFyRwDWM17s2dsjxCZKJ2DOCBbg0o5b7y_FaKkDbcAIDpksjgjs1pkw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zařídit malý byt účelně, prakticky a zároveň pohodlně je velkou výzvou. Skladba obyvatel takového bytu bývá velmi pestrá - bydlí zde mladé páry, skupinky studentů, rodiny s jedním i dvěmi dětmi, ale…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Malometrážní byty Helena Černíková&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;761661&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;SO81ZrSyIPShHSIK_-SVZHzhovWHstoLIcngCI5qL8eYw41lnFFRcbgBs4UfyicYTH23hHDYOqB7nNR2MgDhQGRncQ5AGHes8Q6_MnJtPdliNGfLd2qJyx0A_DCAh0UsUCKXCdXYNGmO-fIqBL5jAeeyvUz0aP5E2zitVXGg7WQEPt18lfwKVEfJg4AZxWKscUAZWEz7bwnzoofzmgaWx_IndjyLv2XREOnTguhIdJzP9E8Xhw0jTgOywhRgqjlNlBE3Cv76iXQ31V-cbTVHvg-LsKa_zwS9i-pBgiUFQhIWbjkBqKpJtL3cdezrD5veoB2tdcH23Eb7EtbZ57YVdpX98s9G4Uz8AqKQo3gZTvqB6LhfXJLq989K2jDM4wsrOH5QCAnBVXDuQG6yyQBjwCidC706XGgx1qI2cl3l7czvOrOCM3yNmkdw2sheW4RsNKpBfuvh-fRjgaUN-ioUPna2SG1yuS-35q0EGBqBoyphqkoFEJ3R_g5FdknbwKdxKZpAHFeWY9N4kAMwsVkzpPK83IVL_8htBBGL5XCouR_ligOp_p8ToIzQQ3rk2sFqA1paR_vam1nyRdPRoJtIZQc5qVtb26DWy7OTdjKGK_oPFrFFVPR3i3tnyr0m_oxU5xrjSTWgE2GeeQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:12700,&quot;minPrice&quot;:7600,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FlIZW0mL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;112 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;akSS9pHY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2010 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rXN0jibT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J8B6FYX4&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Malometrážní byty&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15042669/img/9/504x720_a2QHqy.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rAKHYHrk&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Malometrážní byty&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;8WtEjnJpkdP6JX05fPOEjKoD976oVOA-5UDvmk2PHrn9rmBvRSVGrY9na9OTU1Eewe60KGiJggbcGeR_jBiQKK0TsQYJ62Ptb2N5cyPVjkApJiQUmmLWMJirH_nxPFLEzNh8SbAqIJjEtAqfexY0rCWN92EMIw8ec4uUQZyEO8MQyGjTfoTo_K5X_78cQjIShfVmr4N1ajo5a7XcSPJQ5ZLTLXKNdQUv4sDGtQuZilOmr_QUpjfQVSYJ9cOGwkaqaPJalXmLw3Hl8lx0FvJ28ozl50_aeYKadoda24PxnOk&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1a6de97c-fa69-4cb2-843d-89ba1457256b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/malometrazni-byty/?varianta=helena-cernikova&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7kIPY0t9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5412693&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;52&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Yh4VuyH-eehOUT9qkqquqPvRk64C1OHF3hK2FBV28gsGrCfB4H_hVVV47VzJMveUe9MBFMWqMYCZtJMov7yZrv-eqpFzOESDhlaCezsvj4LtaWqwhvzRLwLCocVKisRBFRnB0mp9HnmcqkL85rd4nsX-c9dvuCXFZUzAk5FgARM8KC1hdvqds_kYQEtKBEAyTn6hnmNeJ6vV-ZSpKCYWBzAejuzD1v0Ci_6Rnl1jqUYw6rMhaYKfbd2a87mndeS6Q9EOeU8VBBA_qH65G0S7jTJOpJ_pJzaliyo3ZMXdKQLqMdKp53HzbZ5sSgdWD4I3OE-MYe6G0uxCNBH7FoSVZdCVXdhxrFiKRADU7x9mLB6Ob9YVMapEqxKuz_uDOTki2YHmS4CK8OEFsBam7i1dXat7Vbdnqt1p24H9rWET1ulQ10WBbsh80mRhVxbkavxa3nnmFr1si86ASaCBpJ_5mUg2nVvBxPBCnpLnRAs7KYqbtoimStA6JE87-fdsD5F3-3IQRmn2WEdsLDmwkQ2UvuZsMm-7PK5FLRqWOhG8QvBzbxE8C4jlvc_j-AP2i04ElgnoGm0TPElrQqDlUhhTrc8RiNF8x2rSz0UObG7mbZcPVAw2W_UD7b_3foDNv3kb6dFCf0jmJ97p8ZqmkcJ-O1zk8y2lh2vcSPgpH4eWdm9hzSc4ZgAJlbgCSx6xXvidP1vUgv5s8f565Cu1PScvZ6CMGFF447whqKMNBYhjF-73XC6VsJV0e-lVMBiKGjVsfAfE5M3AxbJJR0AGufnqGvMg9iO5l4TA8WFx0ZQgs-Jbd1GyDvQYaW4t69kB7il3rvUoFMp5-veViHmYG9Gzk1GDgMieZZ0ZRN9XHsM9KKsU4yE7sG5l8YYPk1tjvrbPK5VVWqdBg8SWDmh72CqAvsKuUdc3Bc2kPjKk1mLMRR4OC8oklAnXEZUpb1oGBrkXuV8R1yolX1GU2nCPAlretCEuwyPPicUaWg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Plánujete rekonstrukci rodinného domu? A víte, že když provedete celkové zateplení, uspoříte mnohem více než pouhým zateplením fasády? Pokud o této problematice chcete vědět více, pak je tato kniha…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Zateplení a rekonstrukce rodinného domu - Ulrich E. Stempel&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;5412693&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;qkKs6kQ7gYLqziPqcZnoU3O9ocju3CDR_KFi551aAVUDtNTbUSCWf3HwrLr3Y7-kD_wvoWO2k9PJEdIVUWFmXq1nPRQGiRQ16UayFVb9-Pyqb_w7W_p-hRbqpyoP0jFMv-y9O4G7ZLJXa_DwcqGh8zx2-2xNYeMtdyTDPEkbigAGeh9HrIlSFV4jxCUjtSx9NbmcbaHVpvFG-XhRoF3THJes7kqj0FvlIhpqF2STyi2baL6bp3uQp-uev5POp2TVbUNTKDtxzfqWowIfWgzkvdu8iC1Z4uHM5Ylwnp2xYTCs1UWJBNE-JL8YdpPk9yiSn6_moKqnLsF1h6CTC68AEcbzX3ncAaLqMdsMYu-L0t0OKYSIcu_zIF8D-Yt5fmy63BgCaoTKYxQv9XIjiDHmKD8R5W2V8aenNDdFAatRamlXNbDS7Unj8212QX_pZkUTSZM1NOwwaaRaurS45GYVSgoMxkcKjAS2mAnt0vyYkij-JHFox9FHpS9Upxb4RRzA2A7ltq7KTytCU1LTXJ1dwC0n_lOf8cCI6jiGbOTpsbr1reuRq1ovU8ITGpQ1WeyTqfNBAJrElKB9UZSBrj5xsu-KkZiDe5oWiWHW2uu2AIws2tWgY-3_a0n0uu4HkR8ny0RbAQ4Ax4FKCXGI&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29900,&quot;minPrice&quot;:22400,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XVbkg92u&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;160 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bu8E8nBV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XQHhYH01&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TGdTJZu8&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DO/iomB9oi.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JMlHl7MC&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Zateplení a rekonstrukce rodinného domu - Ulrich E. Stempel&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;gDCOlsRUpVPWYqWE4SfKK4qA_qidWQi12ODQGZEbaNa01_O8IoMn-3ajRWhxEaPspUdk95MW8cvpS84CTWgurw5B5BoVf88LdB0d0eNT-iyKmAqA0qJ_sSN1vccJLDkYHD5nPfwJFUbipOXF7PFexJ1sZPZLiSEx9PPmS3ZgqYTypeSuxEd7GXZULoIcITu59rSgMhm9M-ASKwDwnxIDoK97kltxrbMJ_VtSCtguMQ-VosqeM1T9_ICBGG4GFWK-VxqAU8L2N_qouRJkJCLHbA&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;bc02f567-673d-47eb-905a-9d0034330224&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/zatepleni-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-ulrich-e-stempel/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NFCF1csp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;53&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;WjMBEuMJL404nqAoRsLGgFYsZOYvKQ4K2NMbMNlF1czgQ8-k9691zzu8ih6aDo46pNueHP8Ntq1vSlYv-HR5WYG1ivr2Phczlb1QKbB5EvfRMExOB2HlltFcJRTa5x-5A2VprdQdt2BBmUj20PPsNLmVwTWFbagxdQ26b9yb3HdhthNLAUFV4pm6l8m_hujdQNwZHPCwSmvvz--IE1G03YhYDqhHmCPIlNdd09YxC-Fi6dAeP8703lBSKxvUTGDA1KorMXH5l9UZzRw__idUFcqCKLJAWy6OSx0rvY0TCTwI3wDzZbq-NG7ec2jV0o7kBeMiDoEK2cqZLInZo8SM5tm19YAre3jiwZzOjzPX57teAjigOt-e5qARhfKqdXdQu9yysRRogACSJOxiIuXTaH4RiQc5pKmX97kDlhNURKh6DR1n2_s1bkjVftJj0CUfEXB0Pv2fyA_r39RoY-xX-p4GZt3sIXKzY-TZlzH_cKZkk835r03YEiU93EDQGplj7PLXqDzFlIP8plTR2fc72qDxMsT_6lv0qYXck3hxnEUUOQGQaJNhpuS_4ygGuEMpgmt4X7q40zY9FywBOsx0auzS1aMvJHrvCKpTB6lShAdaFFWy-1sIaTh4Sc2rcG8hd1KxzOzNWNr661gE7Fshekq0XN15m2_ABMpEv-ncN9o5XP56qv9I_5FPEIyMJKuSXtDV12C4Kt6xYjoQISCvhaDLQ5BFatWlDqUrSv5AoWl2djkKj_1wo6T7vgFYo7zhaFJn3qlYdfV-Uw8AKe8XZemns1h-Cq8Zy8yVCFndaVQPDaw8M0GTXpk1qPeRUsOLteIeBef0GuVgwBpjB5xfSalI5jqzNZdpahPdKuYUClgkHvJp1oRQKWxT7k0i7GUJT1sjzIAHSai8-0JU7FN1yu-ha6fZSSxL-Fi9K0EndeB6nullbhOJBb5SU6FQpB0VmyH9V-BXGdZDiOLhQHh6lJFuidaLrmNn&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí ale i soudní znalce z oboru pozemního stavitelství, kteří se setkávají téměř na každé stavbě s poruchami konstrukcí. V každém objektu najdeme dřevěný, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;SnxDzRGDiNGJ-1F-5t-ILwp5nEa4Ch-csv8pUvOZCw7Z8NJ17DwSqIOAhf3nHPBGXQSQQ1RqfcwpdkGoBJjwbqWOtF0W7fpCbeIXj7ZUkHoBYDZlRMJ1eFh3aajYd0fO14fz8TIwblQsfGRgn87srtJSaMLySNHYQ6rxx3QewE2NqkKtXfUK0-R-MWs1qiZe-DRvK4FZDoLoOUuOWJHnkuS8vyXAhB7TWT5xSj4gket_CnKEM07T0JuCexdjHyHFFFI_ZqFO3TkJrnOyC1ew3zOKJPZLvU0YbmTNAla3PTnZ0LYSSUuMLRL5IZl--o8JaQZLw3igADQq1WSGGqakcgROE7exCi5ZabAMMY4KHkPEHrB3x42AajGdtFVtG7d7QBRmE1m1axtKq2dvykF81v5FCxNJ3CPgPgyQ8XOTPz4n9cgqQ3QNXqYe6sOBjU01Afg6A25_L7oAaK16rYDEzExgsUR7NnsUwCquUDRV1Ek2bc33HvonishNJ1P7hnbieTKvvaUrYBZjF-PRbnJz9o0buAyOV7Z4YH4HspPc6HnHkGrAdkbTlO5osQEjLyGcl97EYHKC5ymH7JBq53wpc6rSxlaMNU702dK-1HK-60fNGYU3DUafvSU2SBcM7EVzo-10L-1tlhsIwZ0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23700,&quot;minPrice&quot;:17800,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eW6Dq47y&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;192 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oauZDPRk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2011&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0tJu427z&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3y0rBW4V&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082742/img/60/251x354_QBWgwK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yDmGPNOG&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;EV_cdnIIdp9xSC5LGAirxY-NTFmx2u8H_ElXrT84KxGMrkvORl1wKAa5yYksF6c2HhC13UR_-O-kTDiE6N4AVk__Z6UA9wwKWV7xOVR0M7E_AvEJsma8l6vd7vAwReaqfd64oRjqRWgIooeDM5bb1mkIdiSwfaRdjT_BCcUCUaiW7Gc52Lcc7V0TKTK7PLd2h8UF1e3tKSmxPHX_1UFc5v7eXiw9BgoKTTkOumOB0554qTKaDGDexf2ZDvHtRSLJQEolk9ialerNL3DKz-pyiA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;aeaf6c61-4cbf-46d6-8259-b9d34fff483d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/havarie-poruchy-a-rekonstrukce-milan-vasek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ck9FTST1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;54&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;_LFutx-Y_JvRuSDd2MhdZ3kpJRs5obhOzIcaKlNIMby2-mkTL8a3NdmhZbKtdkMtHZaDNqNAgMMoG2uMTqmVK8Qt1KPrFzr2e9BWMXXOLgD8d65CUXINBkPSy7Pzdd2AnnFnTsoAkH4wJHsZKIKW5w9VDpu-Imo1MdEAFskpTyqT4_GBTeoNWJ755V8dhy9siv0YduAQou3fIu0IplIwvTEwiYCuUxrAJorMRM3H-u_I6dvdNQlqW8KjU2ZCawWnieVkt9T70r6uKCkBfbO3tFWd-GWWqVPGRihSIdi8lETN8NwnoMplgSlYUDJnJD1FXeg3CxQAJoGuovHY8FtJ-v9NIRR7cEc56hvoooyZJT5xv3NggADLyttqhEaIb9AaDoeEYnmfvvz0L6Esdx18oXTE4z1blemPvxI4BMB-JzZElgff6-2gEeseHdb5Z7vy_Q7sWpyefW7f5ACIM69K8FhQs5EnMCXfjgsai1sRYroIfeh1z-OSoOB6synkBcdBcmxQva-R1efCyG8IZztEGCeYYIrxMHGilCbhNF1sAllmqkb6SdvGO5P_u5iaRBVofYa1GqLDnoZirM48z_VxJFBKM6jCJEdU3tHpDz7ZZU7ZngpqW1j86_dWaRX9ImTAnwOOwUTFgdPHzXQDToy5qi0XqVKwYW7yDa6a2a2LxLXLS15fr-dLPkYJR75OFRQbuLl-ZxXlqAxRQt4tsVTwl0q9PPgktqLLxlHQwsvBrwaxut4GQdZ1LdomZzAtUHHiH2doa3Gg8se6KRjs4bUJIOQ1KA4rnttLqQV3IL-jnMZzRuhyzS6yVdL4ZkPZMKrwDKnykh6ayK0jJBLs5adkQospSxfI1goAtzG3VFwKJVWK0OdL7bwmDtlk6pWzYKHeX-mLrPM8yjmiIsQ_c4npKgX2qdI_ZeEuHbXHgGEyG8CLPOw8x0r7g0oTip5mUvFX3WchF4uPgeQaJINiJFmzeM9t1DO2F840Kw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha tématicky navazuje na publikaci Vše o stavbě a rekonstrukci domu. V tomto kompletním průvodci se čtenář dozví stovky tipů, rad a postupů od základů až po střechu domu \&quot;krok za krokem\&quot;.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Zb4BAuJtaySG1eKaUdLEBqwzJCDkaFCoxguuj2zD8B4abKCCtqxj8CNNEhqnjJ9S1vnXQGK1Hz3ssu7JU7jb-9Qfk2tX-7KTKmv1KQutbxBWw8XFOLLVxh7_qsfOqJdy1LKuhsqeL9kD8pZebBL-XDbLs4j_YNabDukby-BzxIKq0E0zAu24sgsIJ6W2DMjHqXS_4Qd8kjv0OTg-HMavNSedttMVhdIKpALu2vo26OkwwMOBqsy9mS_vS_N8PDVBaEx-OXyBUQ1_2EvZENW_mCGW-Gom8ZId9x5BqAOeycbrEAkNS4-Rxh-25HXSL3-MI4qEKeK9n1tq95PXi-QmBBahS7FHV8cMBF7a7YPrJTNoUOsgsb5atZPoLky1-I5ywjVCaPkhwbEW9XgHuSt5QrMEGQmTapagKcMcKp2Dq9NaA2QGBNVfsI0EFyIs1-eWsIU8cw3srq1grGLkEVyA179rLN4oFe48X0Kw5fGra1WbjQnC3ASaOcc76xL8ZEDCwmFUkZL0FrDwAlS97yPX_Qle1IeDoSdCJgLHoa59h09Nqx5CZw2hopxiUUW2-S06PBj7Ro-LqRQFjqOLd-jqD_iF3U2ORWbwWLLDmVR6CnCKVPrM5JOT81iPTGp6EU-5Eezm04ipVbfck9c=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:8400,&quot;offerCount&quot;:24,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0sDauS99&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;128 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yzUW448q&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sxKN9ZIO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IAC0YUrW&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_e/qqFBHbm.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;igHV4280&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0lO4O_QShoBd4nODXF7QTSFEf6jKQSx7s4e4YSB1UuvQNe6FwCC-htkRwqHXgLppn9PNEOqEuq9G-s0A0JZ4UUsy6gA53XebhtRyjHOLVbpkmDQB8yvPWoeIBYwLECkCpRkN2kEqYPanTYr9_DQq1f6LD96aCXxUFS07opuEhyJjmR4hv0E_KHoXsX9dBFX_lcIZ8vDu6FkV1SQoCdO9jSpzuGvw_bGw8Va9iiIO5_q6nudOqXBLzJ0QJfQqhD3eDu8NK4xjjqVycGosUpAF3x1Dj--dfo29lxkPCmJn_Ag&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;52994742-44ff-4912-85a1-5a0ecf5b22ac&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jaga Media&quot;,&quot;id&quot;:&quot;18103612271113261809&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_L/WheBXC8.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jaga-media/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q91rKs9m&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6499837&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;55&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;CvCTui2cfDDBas13mUt6vmeEB1Wg8h7gjuJBig3moVJK5EwPMsgaPhxh0Iu-WLPu4jAtfpjkOf9a8V0YyPqWJcVVYTqsJ05rLGPUdQpYSGz2Vu6tHXx1u-vMr8D_5byhWemGY1UIbSNTTKyqtocT1Y_6megHyGZ-UyvGyhuOf6T7W3upZNMuybF060rlNORMNFNAs1X34MDB4eh2r9bSAh4uVzKV6pomwCDx-wUU7If1FvMbladX74AbHJLyN0Afoai4u4sywCCpdb1a-ghLTQifi3cgveDjF6Ly1_qa1UKVkrBt0n8daSLMsgvCoK9AY-j7Ez-g6Ip4jfgD0plzMqg6t8pcxO7mEh0d1tirMbiuzfa30gYV0254ufErWjzq4Y9yBaBCMNDrki4QQjz17-TcUM899KYDpghhuidgg2q9lwlatQ9gsphHmNoNIniTeK0Kvh86pO_kc8cJu6-QkAZEbWC6cigCC9SEvuAWr5vAcjOLn3hdeJcQUXlP1_QS996Z1BidABPnYSd_F4DOq09hxu-Evkr8jAdNBlQvyf3WQcdw0vbj0egfI2rlULH3vmDtshj6YdEtDtHiquzMld25ooXc2xTq-KTWNSylBtj8fW1frG04JfADrGMKyzNh-5vHkgdViC0_IKP7vmndD9gotqQs4s4sY1NMJcQDOEiRgOTxr9gDRsu0Yrd9LU1nEL0E-uaoELa2U0hNWeEOjog2ykGnbMMqRvD4g9ox2VkxrvlImkCcLwgYMn0d0pVXTumh62Yk50uESnu_fzHznavslo46Wd-2Ie3_JSq9x8ErcjOe8x5ekF38pDl2fjAMP9-UuTpGqaYwctYReYAl0-a25bcK5n0MWgW0MrfBt9G-BUs0jDrLRW0M6iXOF_KElPOI0M2BacIhTpaxmui-lfgz853YB6E__k0149ErGagJthH1Znh_lIZcXVH_25JYY07v2vlUj7fzqqrINBMDTdvZ9B8ObdbRZg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jak vytvořit funkční a příjemný domov? O navrhování a designu interiérů dnes víme víc než kdy předtím. Přesněji řečeno: víme toho spoustu o dekoracích, nábytku a trendech, ale ztrácíme se v…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Manuál stylu a designu pro každý domov - Frida Ramstedtová (2020, vázaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6499837&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;kzOfi1uqD7vEPOjcYhfJ1ipXjnTevCg4N-Tf5nxDOX4wcCJBN9mJ9FqxLJRyT3TB13sRojBFIWBICf5_S1Zidwh0vZftEjMr8WMvQZS4DT9uA5SsS1joZ3sKUuY1UiCX_DXfZnK3sTEsv2WioQGu7cEqSsoC6RkoxNtUUAbVBBTs_vwkW2GEWVwOiPGZJDZmIL6e67HF9iWgKqhfxwLq8xHVkGW2dQVeZ5OVkP1UidY6j7YGVhP4qTtYmMpMub9QZ4zA77NEDKwu3a1skbTH_NxgcCv9vhWxHvx0cLoGFgEzoFhIUhN9t27HbTjoyZihhb7N4yMqLNqM5Agva35iFtIBrIXE-wchmpuCZRyTru45waeoJGZcqWFPThBeDvgREF5JlP-No3plNcWHl1XSXSXYgAZIpFpW0dGRiMjbpxLPFw0UveStmRIKlSC9Gpx0-amEqk3bv2C7sfcBccWCo5W7jtUyaIhe1AEWPXzzBtZovle2EmJfeLV02u1duBFp6JlKPMR6-HM00e2PRjbgUF-tTxbNLzcfABVvkJOzjLdIh3Qzwgy9azj4VXGvC231IAs0T0-2_EyanQlAgzgL4t60ApOMU8_uEprIcfwCKw_Z_HQUdJhuJeLlOdjFpi0x2OaGiKEbWA65qt42&quot;,&quot;maxPrice&quot;:44900,&quot;minPrice&quot;:33700,&quot;offerCount&quot;:33,&quot;offerInStockCount&quot;:27,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SlkHvtsI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;240 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JkHSSMQP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WPl4d1gB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iP3qtn35&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_J/SGlnYj.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g83NQFgI&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Manuál stylu a designu pro každý domov - Frida Ramstedtová (2020, vázaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;BFQo1GE11ZN0DxZZpFgGvufAgUB_1WxacbwhCoj8Z5IUEc5CFcazcVjtidwBiv0P4KsoXL8DwZFZaJV8MMRziu40ah1likhDPuDWKZdUBQypOUzAcSIAwXI1zoGeGzV2AsZrbPDk751uhr1YuyAnnsWzyJ4Jg4cxqh5WsPyTlW1IEAxMUmKRXwccCwNalpYsrr7pemRMEoAPpJjBOY9bBwzlVzI95wlRTTIUqqLumDEOzsfeYZNnic1hnZvutwc7lYNXiNOAc8UHjf9RD08mHw&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c5c74f19-6173-45bd-8dfb-68af3abf7ac9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/manual-stylu-a-designu-pro-kazdy-domov-frida-ramstedtova-2020-vazana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;METAFORA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6637287268027828754&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011203/img/44/150x150_Q6xRtg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/metafora/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6637287268027828754&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gdEG4ErI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;56&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;gWUXlrwugOmqSBx77MMm1ii7YMbryXJJB5ilMc_p21u3aftUYkyubs5z6oIyiH9h1RYRk1Q0rNEx2sCStLc5UafhM17aOM_QFTSm6DyhHPF3Ev2gq_OEBpVA3kaMIhGy7hTLQybHP3TMoZsPSJd-heMXxgGvCGC9K7tQIx5jUdhKLoNfYB8PlJ1wGjHKj19-Gy4zPy7O3TkA6BKarqHbQgUdYj-nRQVPZQXPjc-Hv4RMLPsjJv8iXXrFEecKkl4PkLPt2VJyeNnZqa6KKe15XrDa2633FYWmtQ0dzcILHFirYvxtXDkTY91Ivr6rU_ewr9TfbA_q5ZLp0oQfYESywsp-bs44kirTAK_hXLyQWa3gW8lFMJywAfKi_pK11klcrnlAtwLaLtRqwUfYhj5v3WswjlHqhhVftZS1Du-YnaTjVluCRwssoZPgPD2wmQ2oCkcaitbBRrwQgnVjgQBOmvqp5RIwEOUOhtF7Ew3hDEUuHq7KNUhACUkwdFKbZuG0RWSYzIrtR-7YDsISFX5Ru5QluynWCmEXvCSCdyH50912iG-kscJzdWF_TetrwEWOA-nmtUgs-SrxxJavjsctCO5s8ra2eG0wr8voGMA-hpCTb7TalcHpR8lVlQ2aF6Ba1hTYFgQDWb__nAI-gz9_OQXsKSWmvGXtL5JSllPF9U--f_z3OAHccORLekBgTlr7PPN84xEQJfmsvCU9osh4XC3UpCzROAIjknz2EGoV3xACfgWxBYAkSc2MFIDbbf_OHjS-4Zxr3OJFLUTR8XjstEAEC9jUZwoKVnZ0cuyEhYuS4Cp8MsqxetPw6aXUvvcJIrYpPVASss8UfiMeV6i4X0mTEmU6F8D3eKcNcAz7hd4rrjaAkT4xumXjbp4aCNE3Yj_bndp7K6YZ7bQZvTaJWJnN9fRLOSsXydXfwGqjn8dT0g==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Publikace se zaměřuje především na údržbu, opravy a rekonstrukce zděných a dřevěných objektů a konstrukcí a to na práce, které je možno zvládnout bez použití náročnější mechanizace buď zcela…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě Václav Hájek; František Vošický&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Em8q9Fbz-RblGhQurKs3BYxhjru4hXEMhaLH4NgKEqocPmlr149l9YaZlUtDXJsHGWozGsZTQW-A-iHF82eunUnJIWXfcZx9NAHZUo2vNxrGtjDrCkewulTFEtBXIPplqDCWCCOQD7JtTOXHhBFkWt787Dx1hgqoX9vslUxuviou-8TV8FbDwRLHO1irNMROgKbKwLSPHYbMYZbqXMjckATAWjwyx3WAvdqB68CeE9nFWni3YcW5YfHkDaF_FIBKsKlMLgTJDMzl2hOLLSRmyoJ6xKfU2hSeUaRx57d5Z2CoxW0BLPCWw5Uyjl8Sjy19RyIqC4F2a7F2ew_5CF3R5XJqgbhJE7iMJmmpE4YoIORJGZft-SiHmQB3nav75mgKDTpYZGCjHgV66TFKnsEfm5RaNQm7Acjm7kxOCY49iqtg3tcD-VrxDpYMZS8gZDfrJmsstXUge65T4UIDrWMbkPvByfHJ6xPEDpQxGl3M3YTN-kVjbAlQSRJPffO2LdfBuRgwpykN0gTGlC335h23VWmrzYZbirtFYbh59gWOu4QlSE2tiRS-l-Ge6Q5mIStWroJQLVHTZXmt8HO_Cbaa577TPDGf5v5AdrlnEhJoXbCmON_bz9Ve&quot;,&quot;maxPrice&quot;:40900,&quot;minPrice&quot;:27800,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vzV0OWoC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;222 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RleI9g3Y&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2002&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O1sfusdR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;keQnmeVF&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15070273/img/63/432x578_wfT98W.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G4X58Dlt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;xkrdLQv068fANmEsYZttT_duHVbc9AvpAMkzWtftdOGQdPfDXTciIz0SL9N9mcFeN8SMJtnbW51l9CvYy1KRDYhLhTu29lYqDq0K-XdyRpx0V3XpoKXFHO-7ZYmInkjfKUVgFv00x-J_0O6rpERS4P0LXLSetu6RsGQHW3Jg_eriSZTDvzqg0u0kiHdobtLDGay4SosDq4ybJF2_soJTOFnRKDvdYBMMbJ3S2KgpuxKXJh207oUhU_rqwMXgE6Vt8cZTt6mWV8UEszJxr9lI6UIUbClq3wzBIe8Wo1uIcAo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;613c4c11-9fd6-4973-ba94-c8e288556c54&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravujeme-v-dome-a-v-byte/?varianta=vaclav-hajek-frantisek-vosicky&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;W5r2Giq0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;773617&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;57&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;TTTGJdU7pK6_aDzs58Ct5YcskQlpShj_LR5SkIf1N2_s-PYRLY13Fg0jF495DgvXqITG4xRMuidcT5ZiJKfsR8FsiT9w0X9P0mjtmEKe9eSNzUpid8iEIGeSlC976kerKkEKUVdhrOsMNYwB2OyOCXG4AWkB-zJ6VgKDlbrrPuJvjTpq5t_l3XrJH-9Q28sNaAb3rmZ3xnyen-SoiPof9rCYWjHpeoXbSvbVKcz1ZNfgAQa7nY_0nP1_eZXBg5CsWTg4yiQue2k70kOgG2hdqa9Zp-6VK5xphi9fUl1i-guQCj4zfQYQQawFlzMYa6iylqglqJUI9ys1T4FVDosmXdps7xNB6pslvjYzDeCmswPjVsieMSJN3IkBSBZeZ3Rpd77IIW7x0qrk227pvb5n54WoRtuRwcgEPL9FlzwtIbSH_CEoxnO-muEh7BgyUoaVGH-PhsBGiLxUxguK8_ShJkJpAFGtV2MBUe2iAnNVnr628wH5Hb_L5otZ7_vUFI6eKT_b3TUxItN7FrXUl15-esWJaNyA15YHEZgeU5RuLkNLM0-biyO752PY0U7to7PYtIJdSuxHoWqR-Hxh5y5yXbkKSrF-ocm444woIeI6DDkqFQmvx-9M_a6siHYKHhlt7cbzASWCI4OzFvI845I1YEo4xnIRWbROQ9Yd1CivAvvcaGuGTL2VH_F4pnvhUla0yHlwegrps3z6dnafS_BsYH5W0nqQ71FqTRlaFdCc0KyqLLMcd4M-4kkqOEU6ZIUqiOgbx9zfu7-72RfdBTMkWuJiJznv79T5tPQC5obxsmQRlVNKl885XyAIxe1N2IOprHVCw5K557ZhhEptfESGUTMMEifXNumHsRacbx79WH_3zzSmB1u2bRy0mK--08-c0-bOQy9TZi0n1FBFFdTPV75CCqlP5jhm0Jptinu3EysKTXSE7T6pcZ3F36Rhhlqn3Wz9AssPXhjy-bHbJx_o_tvo8ajRehdkrg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ačkoli trendem současného bydlení je minimum nábytku a klasické nábytkové stěny jsou minulostí, dostatečné úložné prostory musejí být v každé domácnosti. Zkušení interiéroví architekti poradí laikům…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Úložné prostory - Věra Tomíčková, Petr Tomíček&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;773617&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;K4AH9fHY8fM90JuzeNmtvO0pn4aBx3d4NxCUPF-LZWt96qocdCJuVd0gFw-9Dntl2Xxq4KpjfvwzWnCGm8VaudF-_Sb9KfKqnOJ6U8frJlJv15S4B_Pz2GTc_0FYxcin2Vsht7qwar-dcdIS1Czi6xuhJlILN1E4v2MxFK6huZoK5H7g9grasqjsF-pocZ8ItXGt57mmm2jS5DuAaJjBMPrMBRo_-TO-B_04O4C4kog0YXQ87tsAiLJ4NS7vbHexVS2plmzny9WRIAXpboLEMJvQ-o3o2kis78ZV1cHYKPH7eDs-_LT9trAmf1hZIuL_Ak8K-8az4jnn_j2P-ZR10_WdHI6M5Qrg-6Hbqj_eqVuZATuBAioHIoMSN-yDKs-93BtqLGBRtCLhAMeAo2MIlQ_0UzDXcVYOkP7TBnjZ97UHui9PoWn_qMtoRgi4Gu7b4nkHD8nw58RMVWNoO88TPBWP_NNY_OXlO4f-eRBqMuGHm2AVhphiUOPD3bdpuElLiYjIW0bNuUA-YTnYBuR-u4NgmXNh34LAgdfYFN04Od4WMlRjM6u2HrDUo30XjqJ5rNbSax6rhJf1KBDblShvkP7Ojncv6nDD9ILE2J6ioysMHHWi05dNy7YbSaTwK0QqCKO6TvCUzKP7ukGj&quot;,&quot;maxPrice&quot;:12700,&quot;minPrice&quot;:12700,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xDsN2qTD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;112 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4bRlMrsA&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082797/img/72/242x350_uda1aH.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UL1dAeWu&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Úložné prostory - Věra Tomíčková, Petr Tomíček&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ldHUQFegRaEcN8zO_v2l2XsXRVftYymcsMyK2zD-HUmt3p5lpB6PWs03P1yo0HrYVCsEDq8XyYGecBSELdOoJ_AwSd2HvIU_UppgWbgxkwZad5JTGK9gDuDwSuKAroElsqyJayLXxcLBoT2GEBHta2-S7EWHXvHUySuWG8m7DpHukSYuUF9ovLqEFt1beBrWyQIISJxpnq0nrNB9dD4YulwexwEg4nJlBawFEQP2lhnHifv-NE4DlvMyPafl29qf98T-vzGCRxOaSWVSW6FWCo1miuLi-RwRqNaAGlzvA_c&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;eddb21e0-41b4-491d-bd73-c1b5c1220f6d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/ulozne-prostory-vera-tomickova-petr-tomicek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ADbN9T6A&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1295330&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;58&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;nW_-NtvB0OT2R1zF15bvFLHWWrWTqG-3DzDhdfLd7HIoZX8Vp7PIp8nja6-Q3LovvWn1-ReptIf7AZbHGVY_T8x5K6etkVWIZKPxPjE0d3swjy13avSBIZQCGKW4KhVSOLWgDN3KvOHjXNpNG5M1670zUkC-B49KmKcmrt6R2lSJDdn4EzwjxPJNSuwyaQAPPG1McgzgDAOD_DxvnLEX9Y2z8tXSYV3iLsrJOtaDt8myz3LqW_TstY_ziUwD8p1RQpMsQz5gj8HYT_yycGl5Q5YQIVX0bxZa_EYjynmQdowjQ7yfinf_hrO4LexJMitFMyc1pgkU8L7fTK4JVlX4O17vcmUn_klIRaNuuC8nPl3FYKmV7j3oKK3NOeJh3fI01MTD51Z06F1qlVFm8-TxDQBoaW_5WUBA2K3-WoGrj6epmMzcnrmXvPSR1jb5vbD8tNIoT6Y-aUIAp2hB65y1r4W9R7bYmyBXgxEAts7WjtmA-IdSd1Qq8wiPCbXsS5kcHHpTJPp3WNJ_kGel4QdJTllQDCy6gxATjuEa9URotRbutyTyqzUDZ4ec4LQPfaLEdne8nUy6Wfb7yWG4O4ZYBh_DJZZOq9XPnX09OoYiupHGmqdbpQqhhyACuf4aAI_G925udzb2fXChbpkqMjSI5mbZI3oRVUIle3BV2O4ehegYd0yVYO8rR67MnFpKqcCQQbt6CBmLOVIpVSG79zvgZlPxgVmbI075XK5Yw7u7_Hstc9yPtpch2LexOdN2p6THvy3WyJE5pfYylzacfcbY4yNzrITFVzQqteqrjYCdf_B8gvNtzzq8EXdeH-sNG4FQgrMjdQC-OhOkQaEUhkL5d8_ilON_PKwqz2wq-fMIScJGu96_Ko0CMx8wtevoa3_yD5zX2qH273OGorEeYOlAKr_wOxaoNeGTRY6Caf6c6YfuzofYjp89FqukMBhaqVkqYLyWmjapXnpRPiGYODz0LKtUAguhPlt8Ntk=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pojednává o rekonstrukcích a novém zřizování vodovodu a kanalizace v bytových a rodinných domech, rekreačních chatách a chalupách. Jsou v ní informace o spotřebě vody v bytech, o nejčastěji…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Voda a kanalizace v domě a bytě - Jakub Vrána&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1295330&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;lfORXoQieGo8HQ9wRkcwrnCyPvi8xm4Hbm6DRlxfgM5UZPBDKW1zP0LVEXrDBVqJ8GszrH8ngNwFA1NZWT52pEIkOm4hfnWTNmBzVwjgIaQ7lfjYFdM51eaubuvNA4B9OjRoRPtTavK5aihl-t_B-dnc9N0zf_ENRYFSAwp7GijTtRrJTVPLNBzDoUDGQ-x94ynxSkMroKonSX5nLTncKTUkEPpzN6gUFaM1Gmdss_HJd5kwa6HmLiwoULJpdpSxuzmD1XA18fIUFIJ7XvhQK1j3DY_PdgCNDc6i33oNA6tV_3cJMVkMARLex6ezXX4eJEvKkI48YOIGiMJPY78qMMBNZtOU3Za8ua8K7nEHmUjoyjJx-M2UXlIf3ALunwOGzOYbGIy9putksUrEVMdG5FLa8mT7J4FJS6e_CzTSY-g_EZemNAbAaXYQ_Q-cUHyDx6uf79c8cfVR-LcQTyJvOVWrqIY5Z4_dQA402bFMKtBwJE5fl2Q8WhDarfWyq9D0asdB8hkQmBcvV6Ljd63vBgWy9_k2SvHiHDpN15mlDhqV0WTPg3mAyCPp07wop-Q-nNTbtHbvbLTAzDTo62xlMPx5yXmNYwmQRqA9bpqxAGpgVAEWFFkCt9CTPv8Z8dkk4bXd2bznh9wpyNx9ZA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11000,&quot;minPrice&quot;:11000,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VMu3vwmU&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082896/img/97/159x228_PLtJu7.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2TCY8WR1&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Voda a kanalizace v domě a bytě - Jakub Vrána&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;t_T9Q0bHLetOyuXzzmTOHCg4dBKTb3Thn_sLb4WL5ePO_80QcwtUrnE5y6Vt5MpewQOkoTSQVBcyTRYFSjsnxopXQG1ZR9G5nai9tzlEEyu8xx_48-grBaJuYo27uetpGACgD2NfuRlVVbd_xlR8-4o0EnzP6GNBXrwPP8DGMYBJAe3O_lHqWGwVh0seUYwizNfD3rGn2bERLY_GOV6CbGCEMBIEpnsNylEZ2Qr6NTehf8E3jcqqvKDlPNCMKfN32iU8kNB1ZKhZMVeSNoYwlDA4BNhtQxgODllAVf3IojE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9cd5f402-6f19-48a8-b3ea-531103940748&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/voda-a-kanalizace-v-dome-a-byte-jakub-vrana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8viIV6tb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3412089&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;59&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ostatní učebnice&quot;,&quot;id&quot;:1086,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011214/img/31/320x200_q_LxY3.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/ostatni-ucebnice/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1086&quot;},&quot;click&quot;:&quot;NXTTCLH1ONFxwclVpy19e70T_EIBGPb-UU4jQDWNQL23DSyMkbWwA94eEcAHwflBhrI0zc30HwhPNJhXIx2Xkxw1GozGuR6y2O6BMQn56l5Rt29bEi3od8Dh-cVhyoWPEaGkCzEENkEsifm5znsjzEVXdpp82I6DDXJLh0YGisndm2fmpwVCCMUt8hYMRV4MotcacC75YYE-N9pJltlUcHT1rgyCTA2Y1KhvtckuCgeDOF1Ae6tcnx04ih5Mx5LRijH66HAA-Pz9uqxeYpo2RQsQ6hDJIvCrZaWI75jWDGNpq5f7vsUIXDX8NFM4fhnhjHH-A4f0M8fiDoC6yDoMOPvptAGDdkpKdKyCqm_vU0ALCmtaaqMQj7473XQJ8ZGLGMx3Pumk7YxcCZSYUKEV3LEFEWMi_ABwMX1L6tBlyhuTE7362rzqjAxMkKeVG1I5qaMHbgtg13GI4xA0F4AX6kk-kddHBrUJGC4vTPvxZoSHkEZd7zueX_QeOz9eGKh8ccB2koqKpxkJ6uyAr2icCvx47kKRclBmCIjHdUIcV7JSqJAYEDXXPe2BCqyK6WXk_A1dyZ6784ijgOTE22fYPVN5Ro7wUDkD0bcElLOvlsCuJcyp961iGdDZdtcTE8t-8c6X3k75Fs4W7oRTX7D3UCsY1KpKwKkwmRdEX7iHNJDPxK2QsUTiPiR_9cuelyrgrs3RllUS8cgZ4SfSjxgGNsft9d0htv5MXtl2Gx8MWRSCV5mjMd_j0sluyeliIrs8BxmERVnx9h-Y8eujOw2FBqCwL6VyX4B0wboVLjrKYD-RQ8EzQoljQUTVu0yMo-Y9PD2nQg_iBxv9_559g9xxDlBDqH2Wbq8B4zhSilUUiFTqksoOGrT0bPqhnLqMa34tw9rgUO7s7A7gd8xwhmIf2-iAern4dSixjNvQryutpDGXXGzVnXHHT6i5WzFc3uXrm45H5nwW4XkcSKZxv9gzbdY0MCFdGAjSsg0=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyměňte starou koupelnu za novou. Rozlučte se s umakartovým jádrem a vybudujte si v panelovém bytě krásnou moderní koupelnu. Zkušené autorky vám poradí jak na to. Budou vás informovat o tom, co vše…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Lhotáková Zdeňka a kolektiv: Rekonstrukce jádra v panelovém domě&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3412089&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;AJa0oQJQp1vh1DKZgoPLCgQznPypzbim_m5o0arwCJULDvL2f7Wy4YXCS_i_YWOPihymtyHxj-tVXSHd2tpNsuHJoFvs-YnZEeBuz0t9zKJhsX9eQmb4voP_cOL3eG0ogSa9Ctalm5amdOQvMBCw8LBj4fUqohqgIKEDEFaRwB3ShfR2PZuqDTzKyfubPYzRG_ZIHdjUdoxuWiL82K8jh6sCSQ5HXFsHlkCfJSaiEr0-Ukt32gkZ5emChdWDM8SqqycsjSTlrszoplpgu5J_IEWaOR2Jr5sic17l7umZMSzQ6wlkUwXMv_X0nYDGutAEpDun18uaRaz0wwM9iMOvQVj0RzrNG3I1VDpxeRJmgD8-ixY1u5m9QFk-CKBhxY7cu2wGbQsc6zh10z6Ib1xUsVwSBRWNquIek9HeHk45TNKJFrh8fnalQd_3FHTO8xLB9y6mTO-JaA9M-ebuSBSYMf8b7Owyd9979xst6nfECNmq5d72QX0hMJYX_BOfQyl479Vrch8I6z59fcl9_OQLX-Bzal9y7Egfb3UHyLAhpqu4KBwWnDYOWcgiW9pBWbL47DnDq20MrO1nepo8Wk0MQyZK-KKAJ4cXl4-CnkPgJoy3zHOpIPhWTLm95KL4KGBlIGCFIIetsopIuHQtUw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:18900,&quot;minPrice&quot;:16100,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yVURMZKz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2013 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KYYhkeBz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qDs8YPqj&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082638/img/48/417x600_n0NIMN.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3jrlvMQt&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082678/img/19/382x550_nnPo_T.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NhSYCvrI&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082623/img/80/221x350_aqztKu.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5pLosgLj&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082621/img/1/152x240_x9HvCJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IaPaUD3K&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Lhotáková Zdeňka a kolektiv: Rekonstrukce jádra v panelovém domě&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Rr-mg1pVyqUALQRyhbs5d7G2_G1vuub9-VMQAB-R_e9yVcBsS3bnMx9O96rS9TjWtbtOCfsjVfNbo4C2Azy69tMKK2muSlpvoldskuVK3MBzvR8KE0u53L8UrmATpF_PeKIaLku483AVcJSnE8Lf8jHuaa_pwTDSM9GfbLTT0ZpPtyGk4PK1TI_WR8Bw-d8OVq7cr3jH6a3ZF9cJ688s2fnNA1tGi_BwVJm_FiP41u6PchqfmLnL9Fokynx95UqaQ3x7WPKW3YivVPy1-kIRbj-tF-beVC-7hVoPlQnpF3A&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;70bd86c1-d8ae-4e41-bbc0-0f8c6845c5b6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/lhotakova-zdenka-a-kolektiv-rekonstrukce-jadra-v-panelovem-dome/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OMtdCBXa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;60&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;OdcDWD-bGp0QTR_E48Q8MolOqdpljt10Tfm33hRp7gM8-n49ceZ6w0UAvY4kKD1RHdBDaKYNEWtatX51KigkA0sKvy0ld6QdGnb4MTgqoargi_h3vCBIftTOOgfEVjrKlllON3lYW2XIUD8eu0zpSmfv8lXhg1-hdN_GfKAryGoVjp8ZzjufRmRFryTWUX_TUGpnLte4FkfiYy-H2NYWQ1C6mIu0eA84vsPoOFMb9BEIqx3x1xn4AOGn3gLb_oa32_uw9ePGovLm-hJHKAvZ71Rhpx8ygAq0VSZojImZvjwpb_b-Lx3mcIzwqNPP8b9QbzlBFRhH82HsXQbrPhG_kG2VpN_ReCc4W1AbwrCA3ATjRHhktw5RpvBPyLDHXn-OtEcfPSk8bv1ptV5YCeMBr0uxj1Yx9jzx_9ObCCq_gU_ii7Solost7jqOdj_1mT6HYr-PlULynVrSqBTIr5o3-6iqnhMuM7HzBRwQI4-fF8gBhQxCqigCkTiq1H1A6mAmAW-qy1G1rdMpy777NBSc2G__CIrBV1iO38kDCjI3b6NcI-yqUWowTLGKBnx83rXbV4RbilcPtsQ8cw9GPjVOUNMQ1BXvozlI84V6ZsK1H3hSrJfiA3Fu8fsinutqTLbfhZkC9y8i-xwKGJV268Z5WJn-pysvcSTMZRdLu7pDChgj5N8MdjGvU1zUHCHyUsKALXmZ2Odv0XgT3qKhjup9Dfy1s1BVNfDAI1fiX-ImCDio1GUgF_I11GY6UZcRlqACy14Mt39t_wgvJ9NctN9SK1ykPdbdk4rzplpyDlovCgUXGWEG6kJnPZwHKr3fV0KpooBwPqlnuyEfnS4KKen1J4m54-cVuwxxxyqyn7igJSSAqZ-cPvaGrv5gctm7G5DnwsSUOGF_U6YWiIvO7KMb1sRlwhW1kXAFLXeoxfD3NNJzb1Lb_MRLDO45daWHqwviPbwsqxuENYiHu3cOfeo5Ei7FZ5l8XFPDOcM=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová &quot;,&quot;experienceCount&quot;:10,&quot;id&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ztxyWZyWviIKzfkt4lYgUnE0pNMLmXnsMhGyopn3FQWgxqJhp1Wspbx05WBXiG6ZXW_TRgnUi4q0K54nJrQ9PbZaLjUNznBO5MyfVxBaXI1jCcO-0fgGggxAg8OR33y7wM7_3k1huyOH0bjq9YthqCjD16jWM46eBcajUywPyT-ctFWPG4aGfq0C-y23RVIB9KoywcjRphG8KYjbKX2se9rxzWQewrzmxxsB03_TXVDssIqVBwp_q5mTeL65NEowP0MlYLYf0kZxH6By3jn4eeXOeb5pvaR6_4Dsc41kGxbWL7QWVz-iHi-mENBMId_e9PM2mpuAUX82ywECWsFFdHc1H9iWxrRr6EyqDSB0M17Xp0Usr63EPhRrbnrJ17_p73TGzpRnhH9ocwrf4hd1cn1xijB_k0Rk1BEb9ThqF5qUtN8IQnsUCuVOr9w11M0iESxJIaLpygercmlIzAjWnMO56gf-Z2szEwKFv91PCmQrYug_0jFh5C-znO9lae1uFF8MeSLh0OZ38cB9jDDVT9NC1nRsv7h0HOF7VloHBk2iYgRvjx3IHC02GxMxDKmQTgwIIVF_pKQcJNqDe8-vMwxiIO0GINTXt7tpScxP2rAifUyh5s9TUEika6aJwFOY0RE65HEkNqngE11Q5g==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:34900,&quot;minPrice&quot;:22900,&quot;offerCount&quot;:25,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mB7VxrhU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;311 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eRv7AuCu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HTwo1NMx&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EV5lg0Ps&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_HU/y7XCFxE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zmbQ6zbP&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5CNqtNVzynwYHaAGuWPdK6jEV1Pj3BKqhbeZ2TJ2v8YGscKd2PckDsMUC4PKT1Kt55SwELJ3x-JTzJ2fHz_GAhwF4lZfZO5WC_mZSdSavhrqU9lDWNVVtX9By1oGdQHv9x_j_BwBcRw6asniHBCX-gfQz_peoMrpzYdaP-WMig4Y2msHqjov0B45UxLHXorr7Yh_BE--q10PiikadD8p_SmbAbgiLVe_Au1Sv7a5gxpjDbSw1j03wMg3JaZOiuZzfp3O2OGEM2VzwObo6YOgHNPf0ENX9na1xXV_CPCMDSg&quot;},&quot;rating&quot;:76,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3942172b-6363-4d96-b514-303079b1274e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-prezit-jeste-neznamena-zit-viktorie-hanisova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aQBf7tTe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;61&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Záliby&quot;,&quot;id&quot;:1064,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011229/img/8/320x200_TTGHji.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/zaliby/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1064&quot;},&quot;click&quot;:&quot;EQX5h1D7xs2cOveAJwGabIVzQaICUdVpydMLdML0MSEtb1y9AJ2rArXM3P7mqirud1i6NN4pRB_CchVVm2rlwT9REtfuV181JLwWZOa8lI-XIOG_xstI6yOfv8KLn9oQ8kxrSPy3jIgE3BJpI83QTCtHkUB4fFzipnYiNQDmFfaWyskBMvWWu5MYnXwgOQerh6b7-GeMVtI47MZxm7OjCcXvXWWbXG8TEoTNcHXitze7SVgJy0ifcFMGjE3CDb9IeCsx5777K3yfZ8wBUg4AgtQzx1q4wZdOH-bfpnY1ZUf8grGV9GWdsDs1P0BmJOJtSvg_fQZl_paz6GwwiFrEQ_R8cfd6GHo8_zuzDiej81e_iKgOv-cZVbxab1gEhgyTbv3v7r7KkLO7_SneIDH4Z6wNzIoM74Cuae00u9-QJtYvE36NQS08lQCVX6SobxxtmR2YcPjjJG1-gTkUzQuUDeYTjrSiEZ65YRFfbj7uHGGuIYyc4mN6wN9twfJliXfzqZDOuqr4hd-nPTJaIAmsoxVPHeBfDCJKuRchBgHU03peff8q3IG0KyiDVFOKKy6jWIZdmE1GLzoWcFXp1h2kYYQaHpbgnQ0ZwPTTx_XTOfZtn1cqFeDSLiGpoGPMO_0gUHCTzQYl08Sx9M_Uqsmccv-c5lVmHVKk1aKXVAhkDQILYBOrSLvyq2RuDtUrKTFSQi02s7K18KY25k6Bq-bYoNPVoLPUQSwnW3nbCIbZAXEJcn02E9Bl7hiujiVDaMsDV5oZFn8bCZyiAeTJbdybhKEETKQ2MAup-Ch6h7anKIitqxyZpabl2qozfmjHUN8_vPDBgPhO6qPmLC8_FEcRbX1EuxjBn9REne4CXI6EII19XeP0VaJOq_ideynIedRrf1EUgWfMu-ifaFbKvKrq43zAQIkGBwsR-gLGMVorD2Amgf6jYTMIK1_tDMeBsUnjGUYsVjyWlULDtdpyaNEMIbeWrQ45oMEERmg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autorem této knížky je jeden chalupář. Není to chalupář ledajaký, je to chalupář tělem i duší, pro svou chalupu žijící. Knížka, kterou napsal, pojednává hlavně o práci na chalupě. Je zde shrnuta řada…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;8Q7v-zmje3_4BXCpJAfrFlyro_gfXvnlrXN978fNTtaSjUjuSRX132t9NRmXXQhBCwur2Vj54f2SKKUJjXYAEV3mBcIAKELHt_lXNqMKSFTM35R3TIQ6ErhvEqFhWhcrRjeJgXwjS45Zm7o85knirSLXtUSdQHXhoc6xCEaZzwqRfNpAaUxsoni0Lu026prY47nHYVVp_dg-xVC9QjzIikoMJvtGiC3SsKqyH8WEgW5oVx4aTerPe6oYmHEfLbZRkkPcUbRYJozkMHWdZ4N9RqBpSYCJYZxvuLfaI6tPGMaXRWHex2Oq3NIfJZKxaJ9ChAzHDR_NIANRDJTFLORS_usW6xQHNTsCuLcr0LHBBQ4roEW6yTlvqlZgSitv2lr7ffmoM6KxoYI4iWDMccU0EzFdKDtZ3488kPtsfpsR4KmqLgieSNf7ZCUtR87Vd_HqX45CCy8x_heL4-DVIgSLQJq9odZ83UuS2nvsf9P0hsFN0R-GVKWiYZ7Ip5JIbpmyn_lWKAWBgsy96AL9Q_Fut8eg-PBNjwqIPMMz-7evC7u5W6q92LRewfhF_FVQWJd20ya2wgF1DGWPw8NoeD3LivwORDjhUHZ-8McmGvAAi_SsMrz4pzBayl0WEdFjKZYeEZny0ZyedX9lJey2CQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29000,&quot;minPrice&quot;:16500,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fGqlq7go&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TT0RPdJG&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4eN1rLYO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sm7r84tV&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DP/K3ORTg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GAz6PLDk&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;mR4b6000yp_-__7d0ruQL0LR3CuBGUdjgmaQsrZhBm35-fsyiIet10wbWAk4dsabEyXABIt_yYHti2gIQK-RaIgksl2K6tA6joJiSJFeRDJC2YWlOP7HUMxayBUsVHhZUnz2-K_mQYTmEYYHEseH9qS9bUvVeZ-VlUjrN2FMt7X6qGN_yGFXR8mmzivAdX3NxlCOYhBkfWA8QRUj-md_elvFeUDog1VLX7YwRiXC6xf2K6WwQK7M1fZ3dUJd3unNqsc7bXcZ4nTpga-5D9a4nw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a0e207f5-14a2-490d-8098-8d157c114a73&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-chalupy-145-napadu-nadseneho-chalupare-jan-zak/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;h2vDBsf6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;62&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;-seniLOvhBkK3gwJeDJPMie6pENoZ2yNKPpxYOtyNmjG3DkT7YzCwU7z_YYMs8xuVMGZRW9uPxPfeqrfVeSTLqFaho7HQRfVrfoCvcBY1W7ltxoI_L846sW9HVQnZPk_nnSgXYrybbjoknfMsTVmy5YPVEHKyjUj5buZ3b7WxJtjrLM7VxXREvcl2P5eFmv-TfupftkT-fgNgcjN4tLYn36jWB-Jw2HNcJWQw2xMn_sG5e_KwnBpqMgkiegitcdASeQ1QjDquwkQsB6x-ufFYyh4XOq-WC0MmZT9uBdRJiuqiESwpHrKrhiYkq5msmyX8FFJf5nTsAgh5oMecpxwJRWaXQANwl-t5IVHEnJOx0CY6wwWeziYZLe4iDfHg6AlX2JyWGBaxVudW62MEu_QhojgOP7k8W_nS0U9bQ-v9UwJBCXKprIsbRIxzSvjaTwcznu83CCwB_1lM15VZ_5jSkh5Gip08evLaow1UF89uq6Ledg3gFQY2xEC-Ivzl1GFuMlXakKuaqreW1k9Xl1SREODVB0n1BMD3P2f3piT-LiEaernDy9lpSOpnplqWxRdUSWEPk5r4qKrWLANhGtWoyh-fvb8_ZCe-hbBOvxgLb2E1TkGLf1dnVP8NlwLP99CaskH3Tp059aPcgbAc4vfn8L0QmlP2nxJ94DFlTniGL6NgvwPZZ8Ru3VoVLqpI5VHGNxaRN0ALnVdytqsaAStr8wqp2g2O40cR0bZwjgtPKXRCb_V8Lys1CiFfoyv7iTuzOCme96i2sjav_P-Vad_DlPZyvcJd7Buo3Gb8nCVr3j_9dtaYHFEErFAIvd8jWQkfB0Cg-WbIpqvBVYuWoF4lTX-UEeIZ0bKg4ryp-f1IwTxdkomGdNoaRoa7mTHQZKgE9wWzOyxLbEIdRYAHPYwjMMme_FOs-ASOHY_9MS3hewAOb4mSBffv8g3E5-5BWehm4bDX2Aq-GXpqp_UarPgZ8Lm7dTnSa5ZN0I=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;E4FEwDphJ6Ut2EckFA14IZNb4OL2CRfOf6equkhyoaNJ13f9D9kHjUfIWtVxHd5HPskn2umcsUUB93mV7DMUuYN4ir9Zqtuj9teu8q5oIZe9krixYg-lk6FZs2tVJ0T51CCxIqpiGowgOHj14KQsJZTUf65NEj7z7wyEYFLVEAXPHPLfvjYKSSbiBN5gemjp9IJt7VjwRpwM7-5I6qyE_9z6OS5fIHscWnc266Sy5lDeOH3aO-kPC0dJkICxmviErWhl-uNhWNd2uGo1WHBPJim5xeg1ygeBxCJKM46UdGI9dI4OoC1Y3EvWJXsZep-clEsmTYpRTVyMYK819EIrXpVtK9OHbifoHmO3EmsIx63UKtV4K3IQOGelHlIp0rf-i7LOdrqnNEjd69a8kfd22jngIcntQzGFhLUvjb127jreumvBP7A-_MacsJTOLOT3pLENTtYcwKMCbk23bZTGx5RR85Dz9TqT27erNw6uLMX6V615fryfvBeBTPnYz7TeN4dxv51_bidEwzvWCwzO_wWoCDV2J_SjSKBvEDowYrgGLzjWDMS7Q5z_T5JT1kb8Dv9Ams2LGZjQyHRLkMh4mgnxIWLRHwrp_t0G9F9_2T9ffS5TIsRImnhnCQWXVpcRpSukyX_BIdcVfdIRTg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:24900,&quot;minPrice&quot;:18500,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xm9MfOVQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;300 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;liuGVuLG&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GLmTM8PU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nWx7fuPr&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I2/aRk5OY.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mCd19FT5&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;FawHHPA2WlCg6GvhBo_iqJ8bb3osDC5m8egrphFxflg2s5UfpIYwM5-RQ6bVo7QmGtVlW4e6talfHEEpOXliOphoNPQT9Yg-XvY_3bq5iNfBbqezVi3IJ6Thaf1FYUQDSg31KehZnsC9qYnjOiXK0ovsZGMD1YIh49H9V46l38MResjobIzwhG0NvMd3MxPQhmchTGSO2UpHTwqOFmyemVozyLwZyem0NSZ1LlU7B2AOB2sC6cqyref4h9UXFcpBFCHxT_-ncN2ZivVQmWnOi5LRZYPwokvwFQsusK9-rrA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;78531769-3a4e-40cd-bf54-2cf98cd42812&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-viktorie-hanisova-2020-brozovana-bez-prebalu-leskla/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FfTCv7IY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;63&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;ZbIe-6KB3XjgHH7QqM8zKkcTQRCEg9a8b9aRvSQ-Uy4Mdf8xhEdmXVSYKrrihUjpZImjXf3pjf0AwDD71YQuriJu-RV4RNZsDlG5ohB4vHDf8Dlw05jmhGXGfNseDOMBRCOzD-sRUw-w1nXgZW_mGJRNH_Bml_e7TZpe1ee23LtH5t5ZQP9YfkgSAsEojwesxcXosRCLUdVKQEUmYZkSO3-5ShSzUcDrQG708ux_vsTR5EAFDD1q9z2iz4FuJl1SqZmfkUjNN7YR5sqG08NH5A75NVVcHKsjtp92Yn1CXfVJC5-esx_HdZ1WmGJ2OxKNcBbmwFB_dEgcBA2DpR2T9PoHQZixxlx2XQi_O-nKhm05EvqVRq-RgSBnAK--jhcammHpqoM3JmRekCNTRSDdZDWa-ZkObEH1erXw1sQNGign-r2Svu13b9JjnDe4pqBV2mJtcRgLJ2voxc0ROMU2GtLRn8XOSy1YSN_9UeKOr0Dz970-PzceT32jUvF3pi1m-7fpBv1b8ea1BqgPnIYH7JsyMw8F298N_BTlVe01ikM2RBFTP-jdgSTJWYtKbbhBFyzBSSb688BuHLqMxNAkq_ZSqf0m-F-TmCPkS5ZBfszjIXcHmQoW_IEuomNZRoQpoJwXj7bHwzzsaTaqNs51YvMZX3ze46F-jAgXp9lhEXJo_XM0hUcJgUH2j3qSllnfhsFlTXgxZLCm4pstZAO-P5xMn1u5KgU8a7LuqCdlXyq_S4uCXv_dB1THDEtKWd5dEX7iP6p7yDZBRylz2EKdrjsJDEI_T3UJWjyQ5F39vieA98W6Agu3y6F1RjNvP0r89woXm_pSzLrAPc_buerrDkNYSlMTdKhz3IjsGm4GMwigHI3pOr7VbnVgWs_h1AXDA4_BPz2ELBZAYfqQEWkI4PNpEiFpNG4MCFQfOzE9wbSJLXwC1E78fIQNuNkA9Ac1M5AIKigo1SmnHZzN0aLQXYgala3aAPA=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rekonstrukce elektroinstalace - Josef Kunc - I elektroinstalace stárne a je třeba ji modernizovat a to nejen z hlediska platných vyhlášek a předpisů, ale také z hlediska uživatelského komfortu. V…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;egcmTz3txwBAjpQ5pWvVkKgAgdHB6tvF-cswD7FHzV9YkHWy-Xh-5neUi7b0JrkTt1-eNncJ8FwjcSU2I44krYhjeJQxCzV5J_H5gzvuZ8pjuVIV9bPchpzXrB_vPBmsXAZ78PSpMXLIOhYBqwlQL4R0BNLnapKVWYe55o4RHZlq63x6GtWMVNyQ2lJccf0hQkhFoE3pcmDjHyOaF1uSl-vffUup7Fbr-u-SN5oEA7fGCeb_tlpGLut0jN0kRxoKVELn1Nn0yNaC0VQHUG1K739kaHswVFpiKXDBKOlLqbhJiEhNVvBwE_feDfJ1g-ZkiIvEXoD-A5ydN6F9iKchw4xnKwhEjdZiSWY4uFL6G1-rGpwE9rYNyAhdUWJ82Nw1mCpPw_0G9ik0Vckp2kzNT6CsNvhPRXY_mIaB219td5Kiqp_iWGGY1wGHJ0X_nxej86hZ0S-MdynkZAT-5sWt5i24qYmk9acc4BQFvg06W8bHGEIa1VmHxUP3dSJRvMTexPLttuv8h1Il4k3rOqn0d57WqSxJnWA3x6UXf5b2HJhu4IGEl6mu_aNPdtfeOjUVH6-uLWKUoCtujNxyj6S-qQrtBJtbKTcI1E_m3LW-zrl-Q-HuwBEZJMwcPQV8omZ7Yez5Qxh0N3ZkTA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14400,&quot;minPrice&quot;:14400,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062455/img/29/591x855_fN8xO9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZsLVzsi5&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lIPAG5y5vtl95_csYIy-4H0P2zceBWVduVOaglvTTlmQYJgSsY9GPvEMI12M8OdpPrkVwFW-WeQAMphDH6rz1iiXW_lPQ0Zt8RslDjJF6W_twwtolTvhSKJdH-1J236njUDASM2GnhrxUFrauRFGIyqdneBiIQH07zvXYhuLJDt3gxW2NZP4E0vsHyHZcsCcE1rIjwPCSDElCwyIFuR-ZiPfh_KkDCqfX8MqluZByDIJLV_ihNQRdypQk03Y-09FsHBfa3APK6Gea4lzn-Z0ajhLiNR-6kCCPD6aWuIu_gs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;98480b02-5905-4dcb-a75a-bf837cb0348c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kunc-josef-rekonstrukce-elektroinstalace/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5oq7Vbf1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;64&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Dějiny a fakta&quot;,&quot;id&quot;:1054,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/69/320x200_lLjsaK.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/dejiny-a-fakta/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1054&quot;},&quot;click&quot;:&quot;oy2WX8f2f8MSj1CYTjwKSHeQlLfIaSpllpAVffpxKH5euY6DC1_yh4c0bI-aEYZ8Wu_ze6-7anx1pLLGzJEPBF7ZUaR7D_EdxHzyxsTVhb2THLnM5qrX8mmvBqrAeVxwJLSO87aBlosETwdZfTwaLV1Xd2ECyfFn8NQ7Udcp86aKfMuleIUL4JtVH3c96UD1sn1NPmMtrYPr1Kwz9dDSR2f5b4AWIQtmrmX0Gk0VCa80XCJkyQKlzXkKhTvjWl8QN7z81SRsuAp6Vlp4S-1w3rJHYQVeQhdX3cOBCBdCALoXl5K_y4hwo83z9pQdNBphf03EqaLw9UvOr3J8ELGlkjH5aoqfQiqNVA7B_8w3rNcVE-Q7xQ5d9f5ymzykF96b_s4QIOW_jwVmph0jmglCEXBUA6dxq3W7LQnLMOc4CMUjPc1gIqQkIFIv7l3BfuiUEWEQXfYJ3hsW6QIlFHvxnlsCRR7QQhLrguAX-c_td0iC8xZL61GO--7ZFPcyT4se9h1LGPUbZ6ExjZGQrBdzSNc54TY6n42n1pRLWPhKxQa096WotBwfFj0IPFCqs3sJH2pXX7KtPoZLnUdS7ch7Sq7RNQSLAIvmR7Gfp5Uou_E3Bp1-EoKO8aqifjwB-hSCOvjJUSM92ioA_95d7JuUPb3_WfNCuOtdL4XxgaMSQGylkHkyMNp_N2u_lv5kypo0egrSI0M98nMJA90eaRDQocuRgyTE9BZ8_Cp4OAbcRt1shf8IFQKjk7JTslq5VsFgjXFA3omjueuL8YMAiQ0D5PIrJQVKqQ6qydUZJE0TQpuaBlhWM9TuVdgwp8-JknaUWpmD5ZE0gBK2YLEJlijtNwQXbyA2pK5xo8c7zpyilH-ryniBz0uNbeWwUFTHJnp3IwyUq0uf6wpOQSEy6pMl3AkzXF7WO_bYXWeHxaaRIEpw4_7tSiP5C5_mTgS80lJuMEv1XXaOVMnrKjWO2W-tX4gf5rJaEBfLtadr&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;jsJxFQOcbkhaEbz1a4DjrlGmI_ZwGGh21Xf7x5ffoCXyePEz05ZbcyY4t1wDmYRwJGh6Z5Q4sCR93EmJ7Z5lv5Oic2freYnvo-o223rLk-0veW7fsV4oBg7qLFFAJZeErHbCKuhDjnRgQxTua-1_VUQdZJzb1Ho9j0cJmlrRqnFTsHbKPsrPsm8QDr02qr-IclcyqGdzZEddfBXy-G_5xqzY_SiqG0TIPV3vlhaCHDw2eV4d8za7pDOgBYkVjohVfLqTqTFMsBYF1oTpOf1vMahQyHlV-0zrwew4uQumnkvhmhDpyniqtOMSOKFe7RVxDVLrC3TOh2u9HkJ4MWOLa75wmmanBx0rpBxdP8a83pHs3_pjj1zGKt6aE1jR8v5COJk8946TgPx1XEUQs4GAcgTYjz6xnbhkWuy0EDfusv6ckbT6BQWfaM7CeU28vZB3Eolv5_6RB1oCXS1EEU0LGx7vGatyNnHcKuhCfdQ7-qL7WsUCEOlOFJ0i2ItLlmug_h_8SYJDEWNLS8wFTAwtQ78g0AROdCtPwR8z0lFdTZhxUPWfTYjvb-_8-cZYP67uRcC6Vg3S73eaBZpQh_f-rEbMY-cMbK4BUKTmup7g7imUjjJ9xmYIOi3G9QeeiHQcDtpWZ6KF2tPhJ8Luew==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:45600,&quot;minPrice&quot;:34200,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ruk8wUXo&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;388 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;smpcpdnB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q0oRkCCy&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pCWeqQeX&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ce/cjx5SW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3Lk0Uuef&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zxR3AVZ7K2QOg2Dv4ic6e8mOScX5cV0OSM0XLwI-8INDdF0_ZLRYB_zUD-rRDxS-7Phn3zyWQP_vyjsn-06ZI_UZw1iXgBZMAHPYcIUOpkeU8ywZ0llpFdj-JwABdlffvmB35O8aixC9ONkbn5SFt-Oby2bBnxVHDx_XeTA6K5Zf8a6mi98I2ufeBONZLlEbGfdOdtlWbdgj7c2iHyDcgCi7ZRYM5tmboR5lrGVPigZz_YG7eQgJNAgty8EPJASrsaPrKH3PsfqdbPlLZHIyUxex2M8ThmfwbYYV-9LGxZc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;797efd25-42b9-4969-aaae-f1450a3842af&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/navraty-povalecna-rekonstrukce-zidovskych-komunit-v-zemich-stredovychodni-jihovychodni-a-vychodni-evropy-katerina-kralova-hana-kubatova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Karolinum&quot;,&quot;id&quot;:&quot;11790951449331488599&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011331/img/46/150x150_jwPOke.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/karolinum/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=11790951449331488599&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rtgwGSg1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;65&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;LOITcPA-nDYyDc05dpqmucDsB31oGYjvpNJM7isTD8qj0XuUDeae2MebZVwbUgZHXGvALWXNb08lYdCnvK2grlricQTSjCZ43vGXO9u_wtKnrgxewCUHzLZmtDzN_WStbzUUdzVLSfQ1wAacbiUyuOpaJDdNZcSqNAgcNaxOhJaIa1GqUf5TxF1XkbjVAQR2RNXBdiZsunfGF0F8r4NjGSDhgSCEQ86_VSkri1U75-uCI5Ss1914XM5D0f1KyZayUA8teCaq-iizOsGHfUzVzi0N_QXa59ajsiBZLzPOP8l_jIIkGI8NM6b1UMq3pj2_R0B2PVLTr0Ww2QzY69216aovTSXrv2DshMe98_WykzxgmjeUg467BlBugWKXDMaYhjT-6vks1gyLaPE8svNqOlygTQmoRWPfVHYZK5J0YSk9JEgxCO9tR2gr2_EdgFsHr4MY4RA6U3CnM-ULNo-XtbQMrpLJgKyRxVxpDOEuCbce5Wz8mBKdTUxv5Of0Lww6-CJTt457AvKyj0Z_b-H0s7A3McLEwDAt8HCXbzXLo8OFLRCaT7e0BtyC1kpqTgIPiCzioJutDuxyVW7Sp2s7HzxrzmJLNYkRmfpCmhnohYgTMnHWtSaCuc9Wuhhs7AFo4dm9HHzc2RfNCr3vGV7EEghRnuXWE9ngK-d9nMGZ8HB8Wciw3yVVYkPi4pqbiHpVOqrlo1VOmNS961DFkEzY_utURUdhiygWzHTLSC59gu1NPdqoNmVAcU9zR3a4supBAOyCq9NqYGEwn6LZ5Vk-1ch6smwzypdX-NtnAbp5crSs-izQgjBtTJeAqgCdhvnjKmwXqexNRUnYNaUbxMdcikUvaMLg4lY_qgbtOLGIVplHBEdHfaATe4b8ECdcNcdCxvYY9qBAydpGkitabrLA8gPxmQ2fd69FcEFPyUA2PhVB3gYUMYJEGglMC6R65bIomJW7MH68_U8lG5aEQqm72XLYdgcVn0g=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro odborníky zabývající se problematikou statických poruch a rekonstrukcí zděných konstrukcí, projektanty, dodavatele, investorské firmy, studenty vysokých škol stavebních. Kniha uceleným…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb Jaroslav Solař&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2q1R-jNyhJD-HK17WlcFEEyjxpfNkNjIV_MKM00dD-e4aV-tsuTTcVc5C47q2sMwJ2UQDbcBuY56OdnbZt_YtAtwINtrkmOTRjb_ida7zu0ROV0pg6f0vW6w_dqVfewmi-xrcF8epggsFiIPqPVmCWAI_yEoEg1dBFKOXXFeZqcniAmdbfBA4haCOJPr4ErsNh8G25n-4pxWxKl-8WhyAuvlLbJxcYRPbfwIhzn83rAvzyE9ePiYBwhy9Sr_WZx5HPLSeXxERZ6fnH0FUn1zQ-YdvdbxxkJ-HbQiCEKS9Ij7GLOVVvNL-rOuE4i4FMiRVnmqtsnyDS7lURtJc6-0XzqrAkGctKFQgrp_Nn_vJIncyhq8xFvgbtaJhZEdG_Q5bAx3Zq7xHNLDT7_T_A86NBgbc3lIodo8Div-EztUq9iopsngcGE4etkvhGK-NZzWPvx1GoePNN6VztsAtCRFokcoAXgAeS8j-8eOSr0FzDMaI_x2sQCc3BZpzs3s1DULA1WioE4RfGZ_cQ6wxxdwdn3c7TammewQRju1aRYaaAdepdlP58fUgZ83cwJQcfqTIUfcF5sUcUW65mNj44wNZ2tT1xiS5hRppbovt73jrQzLTrTXETr93rtUR2F9blp_srP1KbqfmoE3DQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:28800,&quot;minPrice&quot;:21600,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15081125/img/67/591x953_1Z2q6o.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CwWoGsYR&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;cTMvK2fhyyN9RBTEnpVaR3y5h3OrLeCUwbjucifF7bGcY5Spl7tqYWkZt0tifC7iAw36HCxTNer5zIIWOtMsS__nzg_Wwj4NCNFlnE168lX6PXIWl8-VD3WSp1oqBr03WEshN_FN3O3D3W_QWZ2R4W9qUN1DOjUPKyDEw_HUVNxaCzynqPQL1zmpa3VzCm6rSnasytJgMKDRF2m-vDx64j-7ySMbOgrBLngEOWhe0XsV8FCIitG2RFRVy73HOiNJ3nE2elHcPSL8MCU2lTDEJsSayCzcRio3_uTI5kyU2gE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7accafc2-827c-48ea-b8e4-5e783d7f901f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/poruchy-a-rekonstrukce-zdenych-staveb/?varianta=jaroslav-solar&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jnfgDmSd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5396608&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;e36ad717&quot;},&quot;index&quot;:&quot;66&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Literární biografie&quot;,&quot;id&quot;:1030,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/68/320x200_rgvnN5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/literarni-biografie/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1030&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Roi639AtN5ROEN7cTDepUPfKxAJLLQ0RInyUc1LyYhVU7FquFuV1JGNVbRPDnX24tQW2Z4SPLejpTeA8fDJEd_LzhaVD97tzO9JvzZaEm0roz9qQ-Lq8Opf8Z2ZGyyh4M29M5GA-NlTF_k96g6hScvTRsTFY-hGgOJPXEuKY2yzqmDYi2whbCFpKkVJfKcVDH29WRHs0YQpTNzluo5Szd38Xz_PxP7gNcPwcvyQk5F0Oxp5-SnnZ-LwhY86CmJv2xmzDQhRtqwD6WTkvrxHw8EIVFkJExm31LH8KUhVuccQGrlDFcK29M2a4Lo5j7wlz4oMcKJWyvvOuRTmLomQJrKx0VeYP8HPvNCJnn3M4HPFTkNtCkx4b4rb9DxwfOCHn_qFFd3SjYpbXmXD0vjp7nQZbEsrHiTcvAdUQQrkk2felFJbw2SdbWfYsTzv-nKRiz9mpis-KowaZACxvGw0fmSGgurF1x9NkOT3Sla_kpTMSRuL90X-i_2Q1xz-d_AS7vQL-jxlTHuoMn-upljKrcq85Q_IL5pLoaNKa093wH1yZiavZ7ciNv4L7K8kUh0vZhqmXEpGzBxG92BSJrQTf_xtx3bjw330hxSHazt4cR9AxZeNQ3BFJ4A93sR6vhR0m-WFVAsnDh3PTM2hwMnbS0jUgON7SxVmyiQ8JZw5QXWD8Omc6bu8YRMeFZb4R2XOg1NwUHbRTectWYYMKgt1Ob2GGp_B04_Y6rWWcRAH55zOfvSf9jF-CPZLMRTtXl8J1FBROdAH_Ls2w-feR38gMrQ5aZJCx0u4IkPYMQyTHNi_jQ2XGFedFyz5MqSJYJ-F-YDpJ9Wd9VwIdKx6BDqhrefSm8Lv5zPl36P3Qtppr-21hqvIXlLYZ3nbBoR88FmYETZyPZiKAupCS_UySIlPqa7GllakAKZaymodH5PXrp-GH0GcYjcdG54o6K9ZRUPYXhbZlReT6YHC0apnZOsXqOmfcuCFhWzAfpEU=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autor této knihy se pokouší o rekonstrukci skutečného příběhu amerického letce Josepha (Joe) E. Sallingse, jehož letoun byl napaden a zničen německými stíhači v Letecké bitvě nad Bílými Karpaty dne…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Hej Joe!: Rekonstrukce skutečného příběhu amerického letce sestřeleného nad Bílými Karpaty 29. srpna 1944 - Vlastimil Hela&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;5396608&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;F0X4QxQcN7H60IN5KvxMLj1NYfY8S5NkQyugVn17EG8pSrZP4ZlifoQC5155wVWXYsIFzt5xRPd7NieLxghfr9SXxWzpr4LaS9YVEBVZsMD50fKgGftab_YTQ7xv3_PWRgL3Uz0raCsHKSGBaRzrFBJjJDLII4mTGd34J6TXqQcGwSjIaiwAHlAl0PnFDr7p_wQtO3hJDiIVWc-nFDtkwYMkEPrPOfBqIULzxyHIGBJrc0l-qFUt_oLmPv7UVcXWwKHDCb1gaICRE3RWnFWO7ISsCb8gFsW0ln8FqqYd_NrJxic2RbC3VBD9VsIlFr2NbCEavmb5lCuQKC9eUB3EdM-ZddU9lCFEZPvW9L5EmBlKV3FMFaeTrXTNivc-6nwMWEBYMG9jr7GZB_p9tBhxx3sUMjaaN2g3hGMbnITIzUF9VNujs_73iuHZnLVf9K5xVwSGXDRFOcdu_KuuSdIVBufOLmeLUf9Gh-HYD1mAxwnB0uU4gq9hikSJCKCCGj-6G6O76PVotAdbVma7w-GcMT3gDSyvTa4hPOPKLLKnKyx5HNsRFWWHbMXnGxfqx8Spx4Zu72RKRwz6r38FY3PY_te3G1B4wDQbIHMNjIOKvOcXRh-PKD1yC866JKtQTB8eCqfY9hNZhxHowMSw7w==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:25000,&quot;minPrice&quot;:19000,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z2o1eSoc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;199 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uK4qI8sB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k9oKD414&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dtvLU03s&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Cg/NWvBaEv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EagVBTaD&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Hej Joe!: Rekonstrukce skutečného příběhu amerického letce sestřeleného nad Bílými Karpaty 29. srpna 1944 - Vlastimil Hela&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;OjB4JaMN60NfhMAgjb-qd11Pp4Ol8xTu06kbSpUkH-hgVZHZwu04dTO6hdc_fNvX4FqHGy3M_uXCHYT1z8rpBEgwc7u5-K4KKPB8uAiQw2fGokojsDgFPRBuPejBM3qTVz314HX4qqnaNKCThGNF-B2AvUN9eNvByVl8DADfoHRTxkoDWq5HX1L3JQjGjEEZNBoxIFVqlnLnFxoaoCfhQfcXJq48GIh1NAodaRgAHFr26PgAqoHAAdEMY5Qz_6k0GtUZLG0yEcXQ0nufwJuFehLpyEtGOuG9iIgYx6Lzf9M&quot;},&quot;rating&quot;:20,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0f38eb20-8e98-4a76-abe7-2a161c044fcb&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/hej-joe-rekonstrukce-skutecneho-pribehu-americkeho-letce-sestreleneho-nad-bilymi-karpaty-29-srpna-1944-vlastimil-hela/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Svět křídel&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8796129000065323365&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Dc/0MuvNB.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/svet-kridel/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8796129000065323365&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;u0KB2RMh&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;TwsgU94Q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;fc36cc9995c829da&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;73d7c33e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1372374000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1505183136},&quot;docId&quot;:&quot;fc36cc9995c829da&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Farchitektnamiru.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HTQ9ASRU&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Farchitektnamiru.cz%2Frekonstrukce-podkrovi&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=-pAIhxyhjTye7Vpd1gVU-UHWuuVzmxKrWz-wAQvc_N3NBJu9JBo6pNSSlTY9rEcvuDARKjho835a3jdTxcIk2ZTcgGS6YWUs7kZt4rjzihPC187e-OjNf-t-VwhTaRDoK59vnkbUyJKWB28klddkNoOzbCw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Obytné podkroví patří mezi jeden z nejlevnějších způsobů rozšíření užitné plochy stávající stavby. Je jedno jestli se jedná o stavbu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; podkroví | Architekt na míru&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;architektnamiru.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-podkrovi&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;prNt1H52&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ed89de0e-fc37-4de3-b32c-0b227c8d18e0&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;d3894118&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;ed89de0e-fc37-4de3-b32c-0b227c8d18e0&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.uspory.cz/poptavka%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPoptavej%2B-%2Bsearch%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3D252132379&amp;c=H6WZVHNPHMP433UGCDX8MXJ6RV9422UA333DF7RMA9JC9PXVKKVS5PRU6H2FQPFJIC4IA26IUI96MP6A79G4ZVH8NJNP7EY69TY7GI6Q647MDCQN32GCV27BFRHNN78QVACX7I789HTBHD6A5YZ43PXF8J49TV4MYJ97DRBCS25Y473AS7EXCFY36U6ESEPK6EY4RCZNCWAI3RI7GR9W5Y9SV55F4KA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Poptavej+-+search&amp;utm_content=rekonstrukce&amp;utm_term=252132379&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ušetříte i 30 % z ceny zakázky. Poptejte řemeslníka.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:65418541,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; ve vašem kraji&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;ušetřete až 30 %&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:252132379,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:1844753337},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:252132379},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5ikCCd21&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;key&quot;:&quot;P0t2QeQRt5IhCXVUHKnLUg&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;wiki-alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NR2KabPX&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;wiki-alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;title&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dZbWfEE7&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rekonstrukce domu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rekonstrukce domu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LuiL5Uxa&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3RVNavUR&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;wiki-general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;title&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;srNTYtHG&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EXm4WaqV&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;koupelna rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;koupelna rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DJAg1pJA&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;bytové jádro rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;bytové jádro rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZdC3CNQ2&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LBTFYKLJ&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;i5SfhZAC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;73d7c33e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:15000000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MgYuBgVa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;eecfd29f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:100000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VG0SywDz&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;d11uiZlN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;73d7c33e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fpmg4hSJ&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;queryEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.3.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async=""></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(b.originalException||b.syntheticException)},0),a.exception){var c=window.rendererErrorFilters,d=a.exception.values;if(d.length&&c)for(var e=0;e<d.length;e++)for(var f=0;f<c.length;f++)if(c[f](d[e]))return null;a.exception.values=d.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse('{"init":{"release":"renderer@c6323fb8e","environment":"production"},"tags":{"hardware":"desktop","query":"rekonstrukce"},"rid":"5kCY1R-2yoHN5xMEO3EM"}')) </script></body> </html><sklikReklama_179> <sklikReklama_60927>