rekonstrukce koupelny v panelku

REKONSTRUKCE KOUPELNY DO 7 DN !!!

volejte:       +420 777 086 752
www:             www.rekonstrukcejader.webnode.cz

 

Rekonstrukce koupelny v panelovm byt do 7 dn. Zednick, instalatrsk, obkladask i elektriksk prce provdme s vlastnmi pracovnky, a tak nemme dn mimodn asov prodlevy.
Rekonstrukce bytovho jdra vm zajist nejen vce prostoru, ale pedevm monost vybavit a pestavt koupelnu podle vaich pedstav. Samotn rekonstrukce pitom me bt relativn rychl a bezproblmov. Zajiujeme kompletn Rekonstrukci bytovho jdra i pestavbu koupelen a socilnho zazen.

Rekonstrukci bytovho jdra se rozum vytvoen - vyzdn vnitn stny jdra, poloen obklad , podlahov krytiny a pochopiteln ukotven a napojen vany, stejn umyvadla a toalety. Pro dva emeslnky je to prce na cca na 5-7 pracovnch dn. Cena realizace se ned zobecnit, velmi zhruba Vs ale nov jdro vyjde cca na 100 000,-K . Vsledn cena me bt ni, zle na velikosti koupelny a vbru vybaven.

Mme profesionln pstup k zkaznkovi spovajc pedevm ve vysok kvalit slueb a dodrovn termn.
Reklama zdarma, zven nvtvnosti

rekonstrukce koupelny v panelovm byt, rekonstrukce koupelny, rekonstrukce koupelny bez bourn, rekonstrukce koupelny do 14 dn, koupelny v panelovm byt, koupelny v panelku, koupelny v byt, rekonstrukce koupelny v byt, rekonstrukce koupelny a kuchyn, rekonstrukce kuchyn, rekonstrukce kuchyn v byt, rekonstrukce kuchyn v panelovm byt, rekonstrukce kuchyn v panelku, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacyVersion = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 50; window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined" && !isChromeLegacyVersion; })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js"></script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); // DOT init if (window.DOT) { loadjs.done('dot'); } else { onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { numRetries: 3 }); }); } // preloadScript init function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills/polyfills.bundle.418d449376.js' :'/re/js/polyfills/polyfills.legacy.bundle.8a1660ef13.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/boxLog.bundle.f3054c6933.js","/re/js/modern/vendor~app.bundle.b9abe26bc9.js","/re/js/modern/app.bundle.dec50d67a5.js"] :["/re/js/legacy/boxLog.legacy.bundle.49900a029c.js","/re/js/legacy/vendor~app.legacy.bundle.61b8315502.js","/re/js/legacy/app.legacy.bundle.72d3188818.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.84f3519362.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>rekonstrukce – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},g=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},h=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var i=e.variant;if("FULLTEXT"!==i)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var j=f(e,"resize"),k=f(e,"scroll"),l=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",k),window.addEventListener("resize",j),window.addEventListener("unload",l);var m=e.hit,n=function hit(a,b,f){if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var j=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),k={d:{}};for(var y in c.dot("getDataDotData",j,k),k.d.path=c.dot("getDataDot",j),k.d)b.d[y]=k.d[y];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var l,o,p=[],q={},r=b.d.elm.split(","),s=0;s<r.length;s++)if(l=r[s],o=document.querySelector("*[data-elm=\""+l+"\"] > *"),o){var t=o.parentElement?o.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{t=JSON.parse(t)}catch(a){t=null}if(t&&"rid"in t){var u=t.rid;-1===p.indexOf(u)&&(p.push(u),q[u]=[]),q[u].push(l.replace(/^\d+__/,""))}var v={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",o,v);var w=("reporter_name"in v.d);if((w||v.d.impress)&&(delete v.d.impress,n.call(e,"event",v),window.SmartlookWrapper)){var x=v.d;if("string"==typeof x)try{x=JSON.parse(x)}catch(a){x={}}void 0===x.element_index&&(void 0!==x.reporter_pos&&(x.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",x))}}if(0<p.length)for(var u,s=0;s<p.length;s++){if(u=p[s],0==s){b.lsid=u,b.d.rid=u,b.d.elm=q[u].join(",");continue}var z={};for(var A in b.d)z[A]=b.d[A];z.rid=u,z.elm=q[u].join(","),m.call(e,"impress",{lsid:u,d:z})}}h(b),g(e,b)}return m.call(e,a,b,f)};e.hit=n}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .e9f9d0{margin-bottom:1.6rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{display:inline-block;width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._85e568 ._244f93{display:block}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone ._49d657{-webkit-flex-basis:100%;flex-basis:100%}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 2.4rem;max-width:none}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .b5ed48{padding:0 1.6rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.b5ed48{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .b5ed48{margin-left:auto}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}[data-ff~=results_separator] .f9561d{border-bottom:.6rem solid #eee}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .d6d62d{scrollbar-width:none;margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .d6d62d::-webkit-scrollbar{display:none}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:visited,.d726be:visited{color:#666}._0fcdef:active,._0fcdef:focus,._0fcdef:hover,.d726be:active,.d726be:focus,.d726be:hover{color:#000;text-decoration:none}._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active .e46408,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._77a1a6{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:1.6rem}._191365{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;text-decoration:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem;line-height:3rem;color:#333;white-space:nowrap}._191365:active,._191365:focus,._191365:hover{text-decoration:underline}._191365:not(:first-child){margin-left:.8rem}._4d47b8{background-color:#eee;border-color:#eee;font-weight:700}@media screen and (min-width:31.250em){._77a1a6{margin-left:-1.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._77a1a6{margin-left:0}} ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:0;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone ._9c876d{float:none;padding:0;max-width:none}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:0;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d:not(._84ae67){margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] ._7e5e5d:not(._84ae67){margin-bottom:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .Layout--left ._7e5e5d:not(._84ae67):not(:last-child):after,[data-ff~=results_separator] .Layout--topRow ._7e5e5d:not(._84ae67):after{display:block;margin:1.6rem -2.4rem 0;height:.6rem;content:"";background-color:#eee}.a379e0{margin-bottom:.8rem} .bec586{margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem} .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem;margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit;cursor:pointer}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;cursor:pointer}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce,._236a6b{text-decoration:none}._236a6b:active,._236a6b:focus,._236a6b:hover{text-decoration:underline}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{width:4.2rem;height:1.6rem;margin-left:.4rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} .c615c0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666}.d463f9{margin-right:.4rem}.d463f9:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;width:.6rem;height:.8rem} ._8e8d33,._9a88c9{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:block;white-space:nowrap;color:#666}._8e8d33 a,._9a88c9 a{color:#0645ad;text-decoration:none}._8e8d33 a:visited,._9a88c9 a:visited{color:#7b009d}._8e8d33 a:active,._8e8d33 a:focus,._8e8d33 a:hover,._9a88c9 a:active,._9a88c9 a:focus,._9a88c9 a:hover{text-decoration:underline}._8e8d33,._8e8d33:not(._867dde),._9a88c9:not(._867dde){overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}._8e8d33{display:block}._06895b:not(:last-child){margin-right:.4rem;text-overflow:ellipsis}._06895b:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\B7"} .e85a33{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .e85a33{min-height:100vh}[data-ff~=results_separator] .e85a33,div._4e72e4{border:none}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.f8ffc0{overflow:visible}[data-ff~=results_separator] ._54aba7{border-radius:0;overflow:visible}._31163d{padding:0 .8rem}[data-ff~=results_separator] ._31163d{display:none} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} ._1c19f1{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] ._1c19f1{scrollbar-width:none;margin:0 -2.4rem}[data-ff~=results_separator] ._1c19f1::-webkit-scrollbar{display:none}._1c19f1>:first-child{padding-left:2.4rem}._1c19f1>:last-child{padding-right:2.4rem}._80dc04{margin-right:.8rem} ._903a4e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;outline:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}._903a4e:active,._903a4e:hover{color:#000;text-decoration:underline}._903a4e:active{background-color:#eee}._794e52{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}._794e52 ._1adb64{margin-right:.8rem}._794e52 .e3d53e{margin-left:.8rem}._6141bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}._6141bf ._1adb64{margin-right:1.2rem}._6141bf .e3d53e{margin-left:1.2rem}._33d7e8:active ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{color:#7dbfff}._32b1da{color:#000;font-weight:700}._32b1da,._2c5b87{border:.1rem solid #eee;background-color:#eee}._2c5b87{color:#999;cursor:not-allowed}._2c5b87:active,._2c5b87:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.e3d53e,._1adb64{color:#999}._1adb64{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.6rem;height:1.6rem}.e3d53e,._7e57f0{margin-left:1rem}.e3d53e{width:1.2rem;height:1.2rem}._7e57f0{width:1.4rem;height:1.4rem} ._0c1b13{margin:0 0 0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee}[data-ff~=results_separator] ._0c1b13{margin:0} .Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0ee6a7{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._8e28d0{margin:0 1.6rem}._589928{min-width:100%}._589928:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal ._589928{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left ._589928,.SearchApp--desktop .Modal ._589928{min-height:11.2rem;max-height:22rem}._45c80e{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.fdb95f{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .fdb95f,.SearchApp--desktop .Modal .fdb95f{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.fdb95f .b0ac8a{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.fdb95f .b0ac8a:active,.fdb95f .b0ac8a:focus,.fdb95f .b0ac8a:hover{text-decoration:underline}.fdb95f .b0ac8a:link,.fdb95f .b0ac8a:visited{text-decoration:none}.fdb95f .b0ac8a:focus,.fdb95f .b0ac8a:hover{text-decoration:underline}.fdb95f .b0ac8a:visited{color:#7b009d}._5f4d95>span:first-child{color:#e57e24}._8e28d0{margin:0 1.6rem}._8e28d0,._0ee6a7{display:-webkit-flex;display:flex}._0ee6a7{min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none;width:100%}._0ee6a7,.SearchApp--desktop .Modal ._0ee6a7{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._0ee6a7,.SearchApp--desktop .Modal ._0ee6a7{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}[data-ff~=results_separator] ._0ee6a7{padding:1.6rem 0}._0ee6a7:focus,._0ee6a7:hover{text-decoration:none}._0ee6a7:focus .fdb95f .b0ac8a,._0ee6a7:hover .fdb95f .b0ac8a{text-decoration:underline}._800772{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left ._800772,.SearchApp--desktop .Modal ._800772{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}._529345{position:relative;bottom:.24rem}.a81d48{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .a81d48,.SearchApp--desktop .Modal .a81d48{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a81d48,.SearchApp--phone .Modal .a81d48{display:inline-block}.d33789{margin-bottom:.4rem;display:-webkit-flex;display:flex}._383138{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}._471dac{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.fc1f02{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.d300c8{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}._4a4ec6{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left ._589928,.SearchApp--phone .Modal ._589928{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .fdb95f,.SearchApp--phone .Modal .fdb95f{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._0ee6a7,.SearchApp--phone .Modal ._0ee6a7{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left ._800772,.SearchApp--phone .Modal ._800772{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left .a81d48,.SearchApp--phone .Modal .a81d48{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0ee6a7{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._8e28d0{margin:0 2.4rem}} ._832ac6{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.e3c34a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.e3c34a,._8d5c0b{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}._8d5c0b{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._5eabbc{margin-bottom:.2rem}._13407e{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.a0bcc7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._425e93{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._425e93:active,._425e93:focus,._425e93:hover{text-decoration:underline}._425e93:link,._425e93:visited{text-decoration:none}._425e93:focus,._425e93:hover{text-decoration:underline}._425e93:visited{color:#7b009d}._77f292{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}._77f292:active,._77f292:focus,._77f292:hover{text-decoration:underline}._77f292:link,._77f292:visited{text-decoration:none}._77f292:focus,._77f292:hover{text-decoration:underline}._77f292:visited{color:#7b009d}._481b99{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}._481b99:active,._481b99:focus,._481b99:hover{text-decoration:underline}._481b99:link,._481b99:visited{text-decoration:none}._481b99:focus,._481b99:hover{text-decoration:underline}._481b99:visited{color:#7b009d}.Card-review-edit:hover ._481b99{text-decoration:underline} ._81dcba{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}._81dcba>span:nth-child(2){display:inline}._81dcba>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone ._81dcba{display:block}._757566{color:#d66e00}._6f6635{color:green}._284e3a{color:#ca0000} .Tooltip-wrapper._595060,.Tooltip-wrapper ._595060{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper._62bc69,.Tooltip-wrapper ._62bc69{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._62bc69 svg,.Tooltip-wrapper ._62bc69 svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._9bccc8,.Tooltip-wrapper ._9bccc8{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._9bccc8 h4,.Tooltip-wrapper ._9bccc8 h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._9bccc8 ul,.Tooltip-wrapper ._9bccc8 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._9bccc8 ul li,.Tooltip-wrapper ._9bccc8 ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._9bccc8 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._9bccc8 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._9bccc8 ul li svg,.Tooltip-wrapper ._9bccc8 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} ._9dbd15{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left ._9dbd15{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._0c0144{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._0c0144{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._9b622b{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;border-radius:1.2rem;padding:.3rem .8rem;height:1.6rem;color:#d66e00;text-decoration:none;background-color:rgba(229,126,36,.1)}._4fc167{margin-left:0} ._5e4546{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;width:100%;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--desktop ._5e4546,[data-ff~=footer_link_2202] ._5e4546{margin:1.2rem 1.6rem;width:auto}.SearchApp--desktop ._5e4546,[data-ff~=footer_link_2202] .SearchApp--desktop ._5e4546{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] ._5e4546{margin:.4rem 0 0}._2a309f{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad;background:none;cursor:pointer}._2a309f:active,._2a309f:focus,._2a309f:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop ._2a309f,[data-ff~=footer_link_2202] ._2a309f{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0;height:auto}[data-ff~=results_separator] ._2a309f{margin-bottom:-1.2rem}._091bb8{margin-left:.8rem;width:1.2rem;height:1.2rem}.SearchApp--desktop ._091bb8,[data-ff~=footer_link_2202] ._091bb8{margin-left:1.2rem;width:1.6rem;height:1.6rem}.ca5439{display:block;position:absolute;top:1.6rem;right:0;width:1.4rem;height:1.4rem;color:#ccc} .fd54a3{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}._28ef2d{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}[data-ff~=results_separator] ._28ef2d{margin-left:0;background-color:initial}._510ba6._28ef2d{margin-left:0}._23ffae{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._23ffae,.eb7b0b{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.eb7b0b{background-color:#fff}.eb7b0b:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.eb7b0b:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.eb7b0b:last-of-type:after{display:block}.eb7b0b:last-child:after{display:none}._2183eb{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;margin:0 .8rem;color:#999;white-space:nowrap}.ebd8d8,._188db9{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}.ebd8d8:active,.ebd8d8:focus,.ebd8d8:hover,._188db9:active,._188db9:focus,._188db9:hover{text-decoration:underline}._2b46ed{display:block;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc;background-color:#fff}[data-ff~=results_separator] ._2b46ed{margin-left:.8rem;width:1.4rem} .d4a0e4{height:.1rem;width:100%;background-color:#eee}[data-ff~=results_separator] .d4a0e4{display:none}.e1237e{font-size:2rem;line-height:2.8rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:14rem;-webkit-line-clamp:5;-webkit-box-orient:vertical;color:#333;margin:0 0 1.6rem}._699410{margin-left:-1.6rem}[data-ff~=results_separator] ._699410{display:none}.SearchApp--desktop .a467c3{margin:1.6rem}.SearchApp--desktop .d4a0e4{margin-bottom:2rem}.SearchApp--desktop ._699410{margin-top:2rem}.SearchApp--phone .a467c3{margin:1.6rem 1.6rem 1.6rem 2.8rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .SearchApp--phone .a467c3{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .a467c3{margin:1.6rem 0}.SearchApp--phone .d4a0e4{margin-bottom:1.2rem}.SearchApp--phone .e1237e{margin:0 0 .8rem;line-height:2.6rem;max-height:13rem}.SearchApp--phone ._699410{margin-top:1.2rem} ._423f0b{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 6rem;margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._423f0b{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}._9b3784{max-height:12rem}._685451{max-height:24.4rem}.bbcd57{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem 0 0;vertical-align:top}.bbcd57:first-child{margin-bottom:.4rem}.bbcd57:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}._33484a,._112f2a{display:block;position:relative;border:.1rem solid #eee;width:100%;height:100%;overflow:hidden;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#f4f4f4}._012ee7,._595b43{mix-blend-mode:multiply}._012ee7,._9701d3,._595b43,._876ed0{display:block;position:absolute;top:-50%;right:-50%;bottom:-50%;left:-50%;margin:auto}._441859{background-color:rgba(0,0,0,.05);height:100%;pointer-events:none;position:absolute;top:0;width:100%}._012ee7,._9701d3{height:auto;max-width:100%}._595b43,._876ed0{width:auto;max-height:100%}@media screen and (min-width:31.250em){._423f0b{margin-left:-6rem;padding-left:7.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._33fe16{margin-bottom:0}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._33fe16{margin-bottom:0}[data-ff~=results_separator] ._2641de{margin-left:0}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666} ._9ebdf8{max-width:100%}._3c9ce2{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}._299a3f{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}._1aaa86{font-size:2rem;line-height:2.8rem;display:inline;margin:0;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;color:#000;font-weight:700}._2a17db{font-weight:400}._1aaa86:not(:last-child){margin-right:.8rem}._3c9ce2 ._1aaa86{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis}._299a3f ._1aaa86{display:-webkit-inline-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;max-height:5.6rem} .f91425{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:.8rem;bottom:.8rem;border-radius:.4rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:rgba(0,0,0,.7)}.b83581{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin:.4rem;color:#fff} ._45ca65{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65{margin:1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65,[data-ff~=footer_link_2202] ._45ca65{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}[data-ff~=results_separator] ._45ca65{margin:1.6rem 0 0;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline}.f25689{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.f1788e{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.ad96de{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._152da6{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:#0645ad;outline:none}._152da6:active,._152da6:focus,._152da6:hover{text-decoration:underline}._064195,.SearchApp--desktop ._152da6,[data-ff~=footer_link_2202] ._152da6,[data-ff~=results_separator] ._152da6{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} .a30a36{position:relative;margin-right:1.2rem}.f13fbf{margin-right:0}.a30a36 .SearchApp--desktop{margin-right:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.a30a36{margin-right:1.6rem}} .fd8af4{display:block;position:relative;line-height:0}._43c273{display:inline-block;border-radius:.4rem;width:8rem;height:8rem;overflow:hidden}.SearchApp--desktop ._43c273{width:9.6rem;height:6rem}._43c273 img{width:100%;height:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover}.bfa589{width:13.2rem}._2d85f6{background-color:#f4f4f4}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop ._2d85f6{height:8rem}._2d85f6 img{-o-object-fit:contain;object-fit:contain;mix-blend-mode:multiply}._95158f{position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;padding:.4rem .6rem;font-size:1rem;line-height:1.2rem;color:#fff;background-color:rgba(0,0,0,.6)}.SearchApp--desktop ._95158f,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._95158f{font-size:1.4rem;line-height:2rem;right:0;padding:0 .4rem 0 .6rem;border-radius:4rem 0 0 4rem;color:#fff;background-color:#333} .SearchApp--desktop ._279dff{margin-left:1.6rem}.SearchApp--phone ._279dff{margin-left:2.8rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .SearchApp--phone ._279dff{margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone ._279dff{margin-left:0}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}[data-ff~=results_separator] ._04c7f9{margin-right:0}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d}._03dd45{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad;background:transparent;border:none}._03dd45:link,._03dd45:visited{text-decoration:none}._03dd45:focus,._03dd45:hover{text-decoration:underline}._03dd45:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}._03ebce{visibility:hidden;position:absolute;top:-9999px;left:-9999px}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._03fce2{font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#000;font-weight:700}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#222;overflow:hidden;font-weight:700;margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem}</style><script>function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); }</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[12]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["mafie3"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/mafie3.bundle.d32db79220.js"]:["/re/js/legacy/mafie3.legacy.bundle.17c11bf79e.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff=""><script>function dotInit(a,b){function _initDot(){initDR(a,b)}window.initDR&&loadjs.ready("dot",function(){window.DOT?_initDot():setTimeout(_initDot,0)})}dotInit(JSON.parse('{"service":"fulltext","query":"rekonstrukce","loginState":"red","lsid":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ","abtest":"1382/2622"}'), JSON.parse('{"9025a0474stp":"sklik/skliktoppla","9025a0474srp":"sklik/sklikrightpla","9025a0474spi":"sklik_PI","9025a0474sto":"sklik/skliktop","9025a0474sbo":"sklik/sklikbottom","9025a0474stn":"sklik/skliktopnav","9025a0474ore":"ftxt-organic/result","9025a0474nre":"ftxt-news/result","9025a0474zpi":"zbozi/product-advert"}'))</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="PageHeader e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="aeRe"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage"><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="hmPir"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form" data-e-b-ae="input" data-dot-ignore="true"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="rekonstrukce" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="rekonstrukce"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"/><div class="SearchForm-controls szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel" data-e-b-ae="clear"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.574f2df7bd.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button" data-e-b-ae="search"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div><div data-e-layer="1" data-e-b-pas="1" data-e-b-z="overlay"><div data-e-b-n="suggestlist"></div></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="mjPi"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="nPilUNLaj"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="jPLiNT~t"><a class="d726be" href="#" data-e-a="search"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="eMiLsYr~x"><a class="d726be" href="#" data-e-a="obrazky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="sMesU~0"><a class="d726be" href="#" data-e-a="zbozi"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="bLfr~1"><a class="d726be" href="#" data-e-a="mapy"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="nUOPL~2"><a class="d726be" href="#" data-e-a="videa"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="NaLcYr~3"><a class="d726be" href="#" data-e-a="clanky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="QUibr~4"><a class="d726be" href="#" data-e-a="firmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="jaencUY~6"><a class="d726be" href="#" data-e-a="slovnik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div id="contentWrapper"><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="main"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="jYaUYlef~t"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;569746554&quot;}"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: stavbarekonstrukce.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://stavbarekonstrukce.cz/" data-l-id="zJPwm9b1"><span><b>Rekonstrukce</b> bytů | Praha - Stavbarekonstrukce.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: stavbarekonstrukce.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://stavbarekonstrukce.cz/" data-l-id="zJPwm9b1"><span>stavba<b>rekonstrukce</b>.cz</span><span class="c432af">/<b>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c" data-e-b-ae="wVkAqLOnPilUjPbPcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/9025a0474.12fbbaceed.svg#9025a0474.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Zakládání hrubé stavby, bourací práce, obklady a dlažby, podlahy - kompletní servis!</span></div><div class="c615c0"><span class="d463f9">Rekonstrukce nemovitostí</span><span class="d463f9">Spolupráce s firmami</span><span class="d463f9">Kompletní stavební práce</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Na Herzánce 723, Choceň</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="NLlPReir~x"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="a7e7c0 e85a33" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}"><div class="_54aba7 f8ffc0"><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="_1c19f1"><li class="_80dc04"><button class="_903a4e _794e52 _33d7e8" id="nearest" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span>V mém okolí</span></button></li><li class="_80dc04"><button class="_903a4e _794e52" id="nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span>Otevřené</span></button></li></ul><div class="_0c1b13"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="_589928 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="_8e28d0"><a class="_0ee6a7" href="https://www.firmy.cz/detail/639711-europarket-praha-haje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/HUuWa2.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/u7nFkW.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="_800772"><div class="_45c80e"><span class="fdb95f"><span class="b0ac8a">EUROPARKET</span><span> </span></span></div><div><div class="d33789"><div class="_832ac6" data-e-a="rating"><span class="e3c34a">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="_5eabbc"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="_13407e">(1)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis _383138">Rekonstrukce a přestavby</div></div><div class="_4a4ec6"><span class="_81dcba"><span class="_6f6635">Otevřeno</span> do 19:00<span class="a81d48">Praha, Háje</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.europarket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-639711" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/u7nFkW.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="_589928 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="_8e28d0"><a class="_0ee6a7" href="https://www.firmy.cz/detail/13319706-profima-interiery-s-r-o-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="_800772"><div class="_45c80e"><span class="fdb95f"><span class="b0ac8a">Profima interiery s.r.o.</span><span> </span></span></div><div><div class="d33789"><div class="_832ac6" data-e-a="rating"><span class="e3c34a">4,9</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="_5eabbc"><linearGradient id="star-gradient-91-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="90%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="91%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-91-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="_13407e">(40)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis _383138">Rekonstrukce a přestavby</div></div><div class="_4a4ec6"><span class="_81dcba"><span class="_6f6635">Otevřeno</span> do 18:00<span class="a81d48">Praha, Hlubočepy</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13319706" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="_589928 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="_8e28d0"><a class="_0ee6a7" href="https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="_800772"><div class="_45c80e"><span class="fdb95f"><span class="b0ac8a">PANELREKO s.r.o.</span><span> </span></span></div><div><div class="d33789"><div class="_832ac6" data-e-a="rating"><span class="e3c34a">3,7</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="_5eabbc"><linearGradient id="star-gradient-65-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="65%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="66%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="url(#star-gradient-65-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="_13407e">(7)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis _383138">Rekonstrukce bytových jader</div></div><div class="_4a4ec6"><span class="_81dcba"><span class="_6f6635">Otevřeno</span> do 18:00<span class="a81d48">Praha, Chodov</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="_589928 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="_8e28d0"><a class="_0ee6a7" href="https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="_800772"><div class="_45c80e"><span class="fdb95f"><span class="b0ac8a">PM-reko, s.r.o.</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _595060" role="presentation"><span class="_62bc69"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="d33789"><div class="_832ac6" data-e-a="rating"><span class="e3c34a">4,3</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="_5eabbc"><linearGradient id="star-gradient-25-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="25%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="26%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-25-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="_13407e">(6)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis _383138">Rekonstrukce a přestavby</div></div><div class="_4a4ec6"><span class="a81d48">Praha, Braník</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="_589928 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="_8e28d0"><a class="_0ee6a7" href="https://www.firmy.cz/detail/467759-dm-servis-rekonstrukce-bytu-praha-bubenec.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_n/51ZDIL.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="_800772"><div class="_45c80e"><span class="fdb95f"><span class="b0ac8a">DM Servis - rekonstrukce bytů</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _595060" role="presentation"><span class="_62bc69"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="_529345"><span class="_9b622b">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="d33789"><div class="_832ac6" data-e-a="rating"><span class="e3c34a">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="_5eabbc"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="_13407e">(5)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis _383138">Rekonstrukce a přestavby</div></div><div class="_4a4ec6"><span class="_81dcba"><span class="_284e3a">Zavřeno</span><span class="a81d48">Praha, Bubeneč</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.dmservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-467759" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div></div><div class="_5e4546"><button class="_2a309f" type="button" data-e-a="more" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<svg viewBox="0 0 16 16" class="_091bb8"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-chevron-down_filled--sprite-usage"></use></svg></button><svg viewBox="0 0 16 16" class="ca5439"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div><div class="_31163d"><div class="fd54a3"><div class="_23ffae"><span class="eb7b0b"><button class="_2183eb ebd8d8" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_2b46ed"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="QPLlmiPO-jcUffPl~0"><div><div class="bec586 a467c3"><p class="e1237e"><b class=sec>Rekonstrukce</b> je v architektuře a stavebnictví výraz pro fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu nebo pro znázornění takového stavu (kresebná rekonstrukce zaniklé podoby hradu). Základem slova je konstrukce (stavba, forma, skladba), s předponou re (znovu-postavení, znovu-sestrojení).</p><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce_(stavebnictv%C3%AD)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce_(stavebnictv%C3%AD)" data-l-id="653e202fc046a145"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> (stavebnictví) – Wikipedie</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce_(stavebnictv%C3%AD)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce_(stavebnictv%C3%AD)" data-l-id="653e202fc046a145"><span>cs.wikipedia.org</span><span class="c432af">/wiki/<b class=sec>rekonstrukce</b>-(stavebnictví)</span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="wVkAqLOnPilUjPbPcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/9025a0474.12fbbaceed.svg#9025a0474.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div></div><div class="_699410"><div class="fd54a3 _28ef2d"><div class="_23ffae"></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="iPjmal~1"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;77a40a19e88090f3&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://homebydleni.cz/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://homebydleni.cz/rekonstrukce/" data-l-id="77a40a19e88090f3"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> | HOME</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://homebydleni.cz/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://homebydleni.cz/rekonstrukce/" data-l-id="77a40a19e88090f3"><span>homebydleni.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="wVkAqLOnPilUjPbPcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/9025a0474.12fbbaceed.svg#9025a0474.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Čeká vás <b class=sec>rekonstrukce</b> domu či bytu? Přečtěte si o novinkách při <b class=sec>rekonstrukci</b> na portálu HOME. www.homebydleni.cz</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="eMiLsYr~2"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="_2641de"><div class="_9ebdf8 _3c9ce2"><h3 class="_1aaa86" title="Obrázky › Rekonstrukce">Obrázky<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Obrázky" data-e-a="title">Rekonstrukce</a></h3></div></div><div class="_423f0b _685451" data-e-b-n="UbLRPj~t"><div class="bbcd57" style="width:14rem;height:15.6rem;max-width:14rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="UbLRP~t"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3939399ba13ed4c0483fb3&amp;docId=64ce377f2473e586" data-e-a="image"><img alt="rekonstrukce-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=685eb838f44c5f59&amp;size=2" width="140" height="156" class="_595b43 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:29.7rem;height:15.6rem;max-width:29.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="UbLRP~x"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=783c1e696bd6b616b0b849&amp;docId=6c7cd4852be7688f" data-e-a="image"><img alt="rekonstrukce-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=e9a0af6c4aa5434f&amp;size=2&amp;fresh=1" width="297" height="156" class="_012ee7 is-loading"/><div class="f91425"><span class="b83581">Před 11 dny</span></div></a></div><div class="bbcd57" style="width:15.6rem;height:15.6rem;max-width:15.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="UbLRP~0"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=1e0f0f6129b2e2c1cc9ebb&amp;docId=19d7a17d5e464e43" data-e-a="image"><img alt="rekonstrukce-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=7b773731c5632982&amp;size=2" width="156" height="156" class="_012ee7 is-loading"/></a></div></div><div class="_423f0b _685451" data-e-b-n="UbLRPj~x"><div class="bbcd57" style="width:21.5rem;height:12.1rem;max-width:21.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="UbLRP~t"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=725c784d3136cc4177ae1d&amp;docId=ce0406a14653384a" data-e-a="image"><img alt="rekonstrukce-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=a0b0f8ddbfb7b62b&amp;size=2&amp;fresh=1" width="215" height="121" class="_012ee7 is-loading"/><div class="f91425"><span class="b83581">Před 2 dny</span></div></a></div><div class="bbcd57" style="width:16.1rem;height:12.1rem;max-width:16.1rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="UbLRP~x"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=78785c7859f0b08de2c747&amp;docId=ea1b5b69d3f72ce" data-e-a="image"><img alt="rekonstrukce-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=6efa65ce4f502c49&amp;size=2" width="161" height="121" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:21.5rem;height:12.1rem;max-width:21.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="UbLRP~0"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=b11d339bd8c22f8358b5d1&amp;docId=6d0a9f4b9572f847" data-e-a="image"><img alt="rekonstrukce-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=6323298aca2019fc&amp;size=2&amp;fresh=1" width="215" height="121" class="_012ee7 is-loading"/><div class="f91425"><span class="b83581">Před 7 dny</span></div></a></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6" href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky" data-e-a="more" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;more&quot;}" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> ›</a></div><div class="fd54a3 _28ef2d"><div class="_23ffae"><span class="eb7b0b"><button class="_2183eb ebd8d8" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_2b46ed"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="iPjmal~3"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;5c66219bec942d58&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.renosta.cz/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="http://www.renosta.cz/rekonstrukce/" data-l-id="5c66219bec942d58"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> - Renosta.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.renosta.cz/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="http://www.renosta.cz/rekonstrukce/" data-l-id="5c66219bec942d58"><span>renosta.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="wVkAqLOnPilUjPbPcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/9025a0474.12fbbaceed.svg#9025a0474.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Nic není zajímavějšího a náročnějšího, než <b class=sec>rekonstrukce</b>, modernizace a opravy různých stavebních děl. Je to boj s tím, co ještě ponechat a co už odstranit a nahradit.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="iPjmal~4"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-l-id="2feacb578e5f93a2"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> staveb | Miras</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-l-id="2feacb578e5f93a2"><span>mirascz.eu</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="wVkAqLOnPilUjPbPcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/9025a0474.12fbbaceed.svg#9025a0474.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vylepšete si vaše bydlení <b class=sec>rekonstrukcí</b>, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na <b class=sec>rekonstrukce</b> bytových a panelových domů či podkroví.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="eiRLcUN~6"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer ResultContainer--noBorder" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="_2641de"><div class="_9ebdf8 _3c9ce2"><h3 class="_1aaa86" title="Videa › Rekonstrukce">Videa<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Videa" data-e-a="title">Rekonstrukce</a></h3></div></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner" data-e-b-n="aUjl"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.ceskatelevize.cz/porady/1064062134-rekonstrukce-narodniho-divadla/#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20N%C3%A1rodn%C3%ADho%20divadla&quot;}" data-e-b-n="UlPb~t"><a class="Result-image" href="https://www.ceskatelevize.cz/porady/1064062134-rekonstrukce-narodniho-divadla/#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20N%C3%A1rodn%C3%ADho%20divadla" title="Rekonstrukce Národního divadla" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.ceskatelevize.cz%2Fporady%2F1064062134-rekonstrukce-narodniho-divadla%2F" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}" data-e-a="image"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">29.10.1977</span><span class="Result-image-description">04:04</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce Národního divadla"><a class="Result-title-link" href="https://www.ceskatelevize.cz/porady/1064062134-rekonstrukce-narodniho-divadla/#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20N%C3%A1rodn%C3%ADho%20divadla" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Rekonstrukce Národního divadla</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://primadoma.tv/video-41865-rekonstrukce-starych-oken#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20star%C3%BDch%20oken&quot;}" data-e-b-n="UlPb~x"><a class="Result-image" href="https://primadoma.tv/video-41865-rekonstrukce-starych-oken#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20star%C3%BDch%20oken" title="Rekonstrukce starých oken" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fprimadoma.tv%2Fvideo-41865-rekonstrukce-starych-oken" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}" data-e-a="image"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">04.03.2018</span><span class="Result-image-description">03:48</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce starých oken"><a class="Result-title-link" href="https://primadoma.tv/video-41865-rekonstrukce-starych-oken#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20star%C3%BDch%20oken" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Rekonstrukce starých oken</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.stream.cz/libovky-pepy-libickeho/postavte-zaklad-pro-steny-nove-koupelny-snadno-a-rychle-64264387#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20a%20nov%C3%A9%20st%C4%9Bny%20s%20Pepou%20Libick%C3%BDm&quot;}" data-e-b-n="UlPb~0"><a class="Result-image" href="https://www.stream.cz/libovky-pepy-libickeho/postavte-zaklad-pro-steny-nove-koupelny-snadno-a-rychle-64264387#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20a%20nov%C3%A9%20st%C4%9Bny%20s%20Pepou%20Libick%C3%BDm" title="Rekonstrukce koupelny a nové stěny s Pepou Libickým" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.stream.cz%2Flibovky-pepy-libickeho%2Fpostavte-zaklad-pro-steny-nove-koupelny-snadno-a-rychle-64264387" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}" data-e-a="image"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">31.12.2021</span><span class="Result-image-description">12:12</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny a nové stěny s Pepou Libickým"><a class="Result-title-link" href="https://www.stream.cz/libovky-pepy-libickeho/postavte-zaklad-pro-steny-nove-koupelny-snadno-a-rychle-64264387#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20a%20nov%C3%A9%20st%C4%9Bny%20s%20Pepou%20Libick%C3%BDm" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Rekonstrukce koupelny a nové stěny s Pepou Libickým</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny&quot;}" data-e-b-n="UlPb~1"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny" title="Rekonstrukce koupelny" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPR6H-RELsnY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}" data-e-a="image"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">31.10.2017</span><span class="Result-image-description">03:01</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Rekonstrukce koupelny</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://primadoma.tv/video-296556-rekonstrukce-koupelny-pokracuje-2-dil#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20pokra%C4%8Duje%20-%202.d%C3%ADl&quot;}" data-e-b-n="UlPb~2"><a class="Result-image" href="https://primadoma.tv/video-296556-rekonstrukce-koupelny-pokracuje-2-dil#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20pokra%C4%8Duje%20-%202.d%C3%ADl" title="Rekonstrukce koupelny pokračuje - 2.díl" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fprimadoma.tv%2Fvideo-296556-rekonstrukce-koupelny-pokracuje-2-dil" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}" data-e-a="image"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">31.10.2021</span><span class="Result-image-description">14:42</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny pokračuje - 2.díl"><a class="Result-title-link" href="https://primadoma.tv/video-296556-rekonstrukce-koupelny-pokracuje-2-dil#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20pokra%C4%8Duje%20-%202.d%C3%ADl" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Rekonstrukce koupelny pokračuje - 2.díl</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:5,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=U5B6ybQSjeY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20letn%C3%AD%20kuchyn%C4%9B%20-%20SECA%20palubky%2C%20lat%C4%9B%20a%20hranoly&quot;}" data-e-b-n="UlPb~3"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=U5B6ybQSjeY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20letn%C3%AD%20kuchyn%C4%9B%20-%20SECA%20palubky%2C%20lat%C4%9B%20a%20hranoly" title="Rekonstrukce letní kuchyně - SECA palubky, latě a hranoly" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DU5B6ybQSjeY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}" data-e-a="image"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">13.08.2014</span><span class="Result-image-description">02:54</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce letní kuchyně - SECA palubky, latě a hranoly"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=U5B6ybQSjeY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20letn%C3%AD%20kuchyn%C4%9B%20-%20SECA%20palubky%2C%20lat%C4%9B%20a%20hranoly" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Rekonstrukce letní kuchyně - SECA palubky, latě a hranoly</a></h3></div></div></div><div class="fd54a3 _28ef2d"><div class="_23ffae"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_2b46ed"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="iPjmal~7"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;37f3539c7638b923&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mujdum.cz/rubriky/stavba/uskali-rekonstrukce-domu_2438.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.mujdum.cz/rubriky/stavba/uskali-rekonstrukce-domu_2438.html" data-l-id="37f3539c7638b923"><span>Můj Dům | Úskalí <b class=sec>rekonstrukce</b> domu</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mujdum.cz/rubriky/stavba/uskali-rekonstrukce-domu_2438.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.mujdum.cz/rubriky/stavba/uskali-rekonstrukce-domu_2438.html" data-l-id="37f3539c7638b923"><span>mujdum.cz</span><span class="c432af">/rubriky/uskali-<b class=sec>rekonstrukce</b>-domu-2438.html</span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="wVkAqLOnPilUjPbPcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/9025a0474.12fbbaceed.svg#9025a0474.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> či stavební úprava domu či bytu s sebou může přinášet různá větší či menší právní a administrativní úskalí. Máme na mysli především to,..</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="iPjmal~9"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;3c25dbc53abe9ce4&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-l-id="3c25dbc53abe9ce4"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu krok za krokem | FérMakléři.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-l-id="3c25dbc53abe9ce4"><span>fermakleri.cz</span><span class="c432af">/blog/<b class=sec>rekonstrukce</b>-bytu</span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="wVkAqLOnPilUjPbPcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/9025a0474.12fbbaceed.svg#9025a0474.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu je pro mnoho lidí velký strašák. Nemusí to ale tak být, když se na vše pořádně připravíte a naplánujete si postup rekonstrukce bytu krok za krokem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="iPjmal~xt"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;46b61ebe0a70ce0&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-l-id="46b61ebe0a70ce0"><span>Chystáte se na <b class=sec>rekonstrukci</b> domu či bytu? | Cz.Weber</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-l-id="46b61ebe0a70ce0"><span>cz.weber</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-domu</span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="wVkAqLOnPilUjPbPcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/9025a0474.12fbbaceed.svg#9025a0474.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> rodinného domu či bytu přehledně na jednom místě. Co je potřeba k <b class=sec>rekonstrukci</b> starého domu? Dosáhnu na dotace při rekonstrukci domu? Jaká je cena rekonstrukce starého domu?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="iPjmal~xx"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;97035077468928c1&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.aktualne.cz/wiki/bydleni/reality/rekonstrukce-domu/r~i:wiki:2816/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.aktualne.cz/wiki/bydleni/reality/rekonstrukce-domu/r~i:wiki:2816/" data-l-id="97035077468928c1"><span>Myslete ekologicky a pusťte se do <b class=sec>rekonstrukce</b> domu - Aktuálně&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.aktualne.cz/wiki/bydleni/reality/rekonstrukce-domu/r~i:wiki:2816/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.aktualne.cz/wiki/bydleni/reality/rekonstrukce-domu/r~i:wiki:2816/" data-l-id="97035077468928c1"><span>aktualne.cz</span><span class="c432af">/wiki/bydleni/reality/<b class=sec>rekonstrukce</b>-domu</span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="wVkAqLOnPilUjPbPcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/9025a0474.12fbbaceed.svg#9025a0474.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926 _07f35c"><a tabindex="-1" class="a30a36" title="Přejít na: https://www.aktualne.cz/wiki/bydleni/reality/rekonstrukce-domu/r~i:wiki:2816/" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" data-e-a="thumbnail" href="https://www.aktualne.cz/wiki/bydleni/reality/rekonstrukce-domu/r~i:wiki:2816/" data-l-id="97035077468928c1"><span class="fd8af4"><picture class="_43c273"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.aktualne.cz%2Fwiki%2Fbydleni%2Freality%2Frekonstrukce-domu%2Fr~i%3Awiki%3A2816%2F"/></picture></span></a><div><div class="_3eded7 _9f1ea4"><span class="_451a41">3. 2. 2012</span><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> přichází ke slovu zejména při koupi starší nemovitosti nebo v případě, že stavba již nevyhovuje standardům.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="iPjmal~x0"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;4999e834b55a379b&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Stavebni-sluzby/Stavebni-firmy/Rekonstrukce-a-prestavby" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Stavebni-sluzby/Stavebni-firmy/Rekonstrukce-a-prestavby" data-l-id="4999e834b55a379b"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> a přestavby • Firmy.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Stavebni-sluzby/Stavebni-firmy/Rekonstrukce-a-prestavby" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Stavebni-sluzby/Stavebni-firmy/Rekonstrukce-a-prestavby" data-l-id="4999e834b55a379b"><span>firmy.cz</span><span class="c432af">/remesla-a-sluzby/<b class=sec>rekonstrukce</b>-a-prestavby</span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="wVkAqLOnPilUjPbPcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/9025a0474.12fbbaceed.svg#9025a0474.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Na Firmy.cz najdete 6017 firem v kategorii <b class=sec>Rekonstrukce</b> a přestavby. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba SIKO Koupelny &amp; Kuchyně, Europarket, PM-reko, s.r.o.,.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="iPjmal~x1"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;f98b9e337d511c24&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.idnes.cz/hobby/domov/rekonstrukce-bytu-povoleni-finance-vyber-firmy.A210222_091724_hobby-domov_bma" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.idnes.cz/hobby/domov/rekonstrukce-bytu-povoleni-finance-vyber-firmy.A210222_091724_hobby-domov_bma" data-l-id="f98b9e337d511c24"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu: na co zaměřit pozornost - Idnes.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.idnes.cz/hobby/domov/rekonstrukce-bytu-povoleni-finance-vyber-firmy.A210222_091724_hobby-domov_bma" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.idnes.cz/hobby/domov/rekonstrukce-bytu-povoleni-finance-vyber-firmy.A210222_091724_hobby-domov_bma" data-l-id="f98b9e337d511c24"><span>idnes.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-bytu-povoleni-finance-vyber-firmy.a210222&hellip;</span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="wVkAqLOnPilUjPbPcl"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/9025a0474.12fbbaceed.svg#9025a0474.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926 _07f35c"><a tabindex="-1" class="a30a36" title="Přejít na: https://www.idnes.cz/hobby/domov/rekonstrukce-bytu-povoleni-finance-vyber-firmy.A210222_091724_hobby-domov_bma" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" data-e-a="thumbnail" href="https://www.idnes.cz/hobby/domov/rekonstrukce-bytu-povoleni-finance-vyber-firmy.A210222_091724_hobby-domov_bma" data-l-id="f98b9e337d511c24"><span class="fd8af4"><picture class="_43c273"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fhobby%2Fdomov%2Frekonstrukce-bytu-povoleni-finance-vyber-firmy.A210222_091724_hobby-domov_bma"/></picture></span></a><div><div class="_3eded7 _9f1ea4"><span class="_451a41">23. 2. 2021</span><span>Dobu, kdy není doporučováno trávit volný čas mimo svá obydlí, tráví mnozí tím, že opravují, zkrášlují a renovují své byty. Pokud mezi ně patříte i vy, máme pro vás několik rad, co všechno byste měli před <b class=sec>rekonstrukcí</b> zvážit a jak se na ni&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-e-b-n="iPaLlPj~x2"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac" data-e-b-n="aUjl"><li class="_04c7f9" data-e-b-n="UlPb~t"><a class="_027942" href="?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="památková péče" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>památková péče</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="UlPb~x"><a class="_027942" href="?q=rekonstrukce%20koupelny&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=rekonstrukce%20koupelny&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="rekonstrukce koupelny" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>rekonstrukce koupelny</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="UlPb~0"><a class="_027942" href="?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="projektování staveb" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>projektování staveb</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="UlPb~1"><a class="_027942" href="?q=stavebnictv%C3%AD&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=stavebnictv%C3%AD&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="stavebnictví" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>stavebnictví</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="UlPb~2"><a class="_027942" href="?q=trestn%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=trestn%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="trestní řízení" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>trestní řízení</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="UlPb~3"><a class="_027942" href="?q=rekonstrukce%20bytov%C3%A9ho%20j%C3%A1dra&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=rekonstrukce%20bytov%C3%A9ho%20j%C3%A1dra&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="rekonstrukce bytového jádra" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>rekonstrukce bytového jádra</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="UlPb~4"><a class="_027942" href="?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="právní pojmy" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>právní pojmy</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="UlPb~6"><a class="_027942" href="?q=rekonstrukce%20bytu&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=rekonstrukce%20bytu&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="rekonstrukce bytu" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-qHsnQHaF-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>rekonstrukce bytu</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="b5ed48"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="fLRUcR"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="aUcYj"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="geo-update">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace" data-e-a="geo-help">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}" data-e-b-ae="fake-news-footer">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz" data-e-a="links-homepage">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu" data-e-a="links-help">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//kariera.seznam.cz/vyhledavani/" data-e-a="links-career">Kariéra</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju" data-e-a="links-gdpr">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><button class="_03dd45" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="footer-open-cmp">Nastavení personalizace</button></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=rekonstrukce" data-e-a="links-statistics">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku" data-e-a="links-add-page">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}" data-e-b-ae="hint-more-info">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="floating-corner"><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d" data-e-b-n="QPPOMLNY-Mmllec"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button" data-e-b-ae="feedback">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">1382/2622</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://stavbarekonstrukce.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28VS%29%2Bstavbarekonstrukce.cz%2B%257c%2Bregion%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce&c=5YBYU2X52GH6BA463AD5FQP6VCG9BMIND76QDW2TFZKSGDHXP2WSDIDXQFWSYVDSMRFXGYRDARZK3Y7E6A8FYAJIUUPVS2R7PA7V3MGNIDEX95QFC8RZZ42PD7U68CC7WGFPNBF7MR8XSH3K9C4NJPCAVNVDGNRBXJEWQQ28GHZMN2KDN7KG5NZTA2SCR6UAYQFJKM4RCRQMRH8RBAQRTPMQ82DZQJP3T8EYQEDB48ZJNY4JXJE24QJRTQEVXF35N4TZINPU3INYUS2Z7YJXU25HXI":"zJPwm9b1"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { window.boxLog = BoxLog.getInstance({"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false},"firstRequest":{"firstRequestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ","eventTime":"2022-07-05T15:38:27.150202235Z","featureFlags":[]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"hashSeed":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ","layoutElementId":"app-root","startIndex":54}, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["aeRe"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"ready"},{"parentPortalId":"headerQuery","hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["hmPir"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mjPi"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPilUNLaj"]},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPilUNLaj","jPLiNT~t"]},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPilUNLaj","eMiLsYr~x"]},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPilUNLaj","sMesU~0"]},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPilUNLaj","bLfr~1"]},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPilUNLaj","nUOPL~2"]},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPilUNLaj","NaLcYr~3"]},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPilUNLaj","QUibr~4"]},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPilUNLaj","jaencUY~6"]},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"ready"},{"parentPortalId":"ressklikskliktop9d8672652613766732413531285","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jYaUYlef~t"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"2613766732413531285","callId":"9d867265"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"ready"},{"parentPortalId":"resfirmycategoryf2be97d5firm-639711","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["NLlPReir~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"category","key":"firm-639711","callId":"f2be97d5"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"category","order":1,"group":"firmy","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulta0627c91653e202fc046a145","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QPLlmiPO-jcUffPl~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"653e202fc046a145","callId":"a0627c91"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"featured-snippet","order":2,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulta0627c9177a40a19e88090f3","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPjmal~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"77a40a19e88090f3","callId":"a0627c91"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"result","order":3,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"ready"},{"parentPortalId":"resobrazkyobrazkyfd382673","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLsYr~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"obrazky","type":"obrazky","callId":"fd382673"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"obrazky","order":4,"group":"obrazky","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLsYr~2","UbLRPj~t"]},"box":{"name":"images","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLsYr~2","UbLRPj~t","UbLRP~t"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"64ce377f2473e586","callId":"fd382673"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"image","order":0,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLsYr~2","UbLRPj~t","UbLRP~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"6c7cd4852be7688f","callId":"fd382673"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"image","order":1,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLsYr~2","UbLRPj~t","UbLRP~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"19d7a17d5e464e43","callId":"fd382673"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"image","order":2,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLsYr~2","UbLRPj~x"]},"box":{"name":"images","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLsYr~2","UbLRPj~x","UbLRP~t"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"ce0406a14653384a","callId":"fd382673"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"image","order":0,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLsYr~2","UbLRPj~x","UbLRP~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"ea1b5b69d3f72ce","callId":"fd382673"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"image","order":1,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eMiLsYr~2","UbLRPj~x","UbLRP~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"6d0a9f4b9572f847","callId":"fd382673"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"image","order":2,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulta0627c915c66219bec942d58","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPjmal~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5c66219bec942d58","callId":"a0627c91"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"result","order":5,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulta0627c912feacb578e5f93a2","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPjmal~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"2feacb578e5f93a2","callId":"a0627c91"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"result","order":6,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"ready"},{"parentPortalId":"resvideoorganic80bdfe42","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eiRLcUN~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"video","type":"organic","callId":"80bdfe42"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"organic","order":7,"group":"video","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eiRLcUN~6","aUjl"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"29"},"nodeId":"i29","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eiRLcUN~6","aUjl","UlPb~t"]},"box":{"name":"item","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"30"},"nodeId":"i30","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eiRLcUN~6","aUjl","UlPb~x"]},"box":{"name":"item","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"31"},"nodeId":"i31","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eiRLcUN~6","aUjl","UlPb~0"]},"box":{"name":"item","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"32"},"nodeId":"i32","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eiRLcUN~6","aUjl","UlPb~1"]},"box":{"name":"item","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"33"},"nodeId":"i33","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eiRLcUN~6","aUjl","UlPb~2"]},"box":{"name":"item","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"34"},"nodeId":"i34","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["eiRLcUN~6","aUjl","UlPb~3"]},"box":{"name":"item","order":5,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"35"},"nodeId":"i35","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulta0627c9137f3539c7638b923","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPjmal~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"37f3539c7638b923","callId":"a0627c91"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"result","order":8,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"36"},"nodeId":"i36","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulta0627c913c25dbc53abe9ce4","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPjmal~9"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"3c25dbc53abe9ce4","callId":"a0627c91"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"result","order":9,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"37"},"nodeId":"i37","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulta0627c9146b61ebe0a70ce0","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPjmal~xt"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"46b61ebe0a70ce0","callId":"a0627c91"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"result","order":10,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"38"},"nodeId":"i38","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulta0627c9197035077468928c1","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPjmal~xx"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"97035077468928c1","callId":"a0627c91"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"result","order":11,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"39"},"nodeId":"i39","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulta0627c914999e834b55a379b","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPjmal~x0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"4999e834b55a379b","callId":"a0627c91"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"result","order":12,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"40"},"nodeId":"i40","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulta0627c91f98b9e337d511c24","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPjmal~x1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"f98b9e337d511c24","callId":"a0627c91"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"result","order":13,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"41"},"nodeId":"i41","state":"ready"},{"parentPortalId":"resrelatedrelatescc2dc495","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPaLlPj~x2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"cc2dc495"},"requestId":"wVkAquzdGdWS58HgvyVZ"}],"name":"relates","order":14,"group":"related","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"42"},"nodeId":"i42","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPaLlPj~x2","aUjl"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"43"},"nodeId":"i43","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPaLlPj~x2","aUjl","UlPb~t"]},"box":{"name":"item","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"44"},"nodeId":"i44","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPaLlPj~x2","aUjl","UlPb~x"]},"box":{"name":"item","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"45"},"nodeId":"i45","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPaLlPj~x2","aUjl","UlPb~0"]},"box":{"name":"item","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"46"},"nodeId":"i46","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPaLlPj~x2","aUjl","UlPb~1"]},"box":{"name":"item","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"47"},"nodeId":"i47","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPaLlPj~x2","aUjl","UlPb~2"]},"box":{"name":"item","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"48"},"nodeId":"i48","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPaLlPj~x2","aUjl","UlPb~3"]},"box":{"name":"item","order":5,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"49"},"nodeId":"i49","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPaLlPj~x2","aUjl","UlPb~4"]},"box":{"name":"item","order":6,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"50"},"nodeId":"i50","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iPaLlPj~x2","aUjl","UlPb~6"]},"box":{"name":"item","order":7,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"51"},"nodeId":"i51","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["fLRUcR"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"52"},"nodeId":"i52","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["aUcYj"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"53"},"nodeId":"i53","state":"ready"},{"parentPortalId":"feedbackGlobalButton","hiearchyId":{"zone":"floating-corner","namePath":["QPPOMLNY-Mmllec"]},"box":{"name":"feedback-button","group":"serp-feedback","zone":"floating-corner","checkVisibility":true,"index":"54"},"nodeId":"i54","state":"ready"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;requestTime&quot;:1657035507186,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;isWebpSupported&quot;:false,&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHintMafie3&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHintMafie3&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null},&quot;gridType&quot;:&quot;borders&quot;},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;431ef5819c954022&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1382,&quot;groupId&quot;:2622,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4EXNehWK&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1133f198&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HPLjCi7Y&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rzg8vtG2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nSqdvSFW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2613766732413531285&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9d867265&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;2613766732413531285&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://stavbarekonstrukce.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://stavbarekonstrukce.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28VS%29%2Bstavbarekonstrukce.cz%2B%257c%2Bregion%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce&amp;c=5YBYU2X52GH6BA463AD5FQP6VCG9BMIND76QDW2TFZKSGDHXP2WSDIDXQFWSYVDSMRFXGYRDARZK3Y7E6A8FYAJIUUPVS2R7PA7V3MGNIDEX95QFC8RZZ42PD7U68CC7WGFPNBF7MR8XSH3K9C4NJPCAVNVDGNRBXJEWQQ28GHZMN2KDN7KG5NZTA2SCR6UAYQFJKM4RCRQMRH8RBAQRTPMQ82DZQJP3T8EYQEDB48ZJNY4JXJE24QJRTQEVXF35N4TZINPU3INYUS2Z7YJXU25HXI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://stavbarekonstrukce.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;stavba&lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;.cz/&lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://stavbarekonstrukce.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=(VS)+stavbarekonstrukce.cz+%7c+region&amp;utm_content=rekonstrukce&amp;utm_term=rekonstrukce&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://stavbarekonstrukce.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zakládání hrubé stavby, bourací práce, obklady a dlažby, podlahy - kompletní servis!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:115070757,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytů | Praha&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Stavbarekonstrukce.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:569746554,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2575253564},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:569746554,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Choceň&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;723&quot;,&quot;id&quot;:13343491,&quot;phone&quot;:&quot;420777624782&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Na Herzánce&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Choceň&quot;},&quot;labels&quot;:[{&quot;id&quot;:3224016,&quot;name&quot;:&quot;Rekonstrukce nemovitostí&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L50O4xlc&quot;},{&quot;id&quot;:3224017,&quot;name&quot;:&quot;Spolupráce s firmami&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E5Z5eSe3&quot;},{&quot;id&quot;:3224015,&quot;name&quot;:&quot;Kompletní stavební práce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sw3fBRRu&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1YlbbRdY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-639711&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2be97d5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xtPhiXDk&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FwLRVqNq&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:1272,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;localizedNames&quot;:{&quot;cs&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;en&quot;:&quot;Prague, the Capital City&quot;,&quot;native&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;sk&quot;:&quot;Praha&quot;},&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.528777036245175,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YsgDipLr&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.629761495590202,&quot;maxY&quot;:50.27969397854662,&quot;minX&quot;:14.27089700698852,&quot;minY&quot;:49.97550926610168},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;results&quot;:[{&quot;address&quot;:&quot;Boháčova 866/4, 149 00 Praha, Háje&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Boháčova 866/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Háje&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;866/4&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Boháčova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Háje&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14900&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.europarket.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.europarket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-639711&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZKpwZcBv&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t1txMas4&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3535957&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/HUuWa2.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/HUuWa2.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/HUuWa2.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/HUuWa2.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/HUuWa2.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:639711,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:639711,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/u7nFkW.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/u7nFkW.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/u7nFkW.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/u7nFkW.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tb0ZuvyV&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.037353515625,&quot;lon&quot;:14.520342826843262},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:0.7725321888412017,&quot;1519&quot;:0.22746781115879827},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2163468},&quot;title&quot;:&quot;EUROPARKET&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/639711-europarket-praha-haje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S0BjMcPb&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Devonská 1179/4, 152 00 Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Devonská 1179/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1179/4&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Devonská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Hlubočepy&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.profima-interiery.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13319706&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZR0JZCdn&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;znGHZVEF&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4436719&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3529,2525],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:13319706,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13319706,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dPWVdzYd&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.034942626953125,&quot;lon&quot;:14.38949966430664},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:98.502,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:40,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:0.7078651685393258,&quot;1519&quot;:0.29213483146067415},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2199326},&quot;title&quot;:&quot;Profima interiery s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13319706-profima-interiery-s-r-o-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jli1TpK2&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1523/15&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Křejpského&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14900&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.panelreko.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uz01uBxh&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[13,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[13,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[13,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[13,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[13,0],[15,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S5N9p8bY&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1040112&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1922,1282],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:184855,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:184855,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YIFm1mZF&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.02777099609375,&quot;lon&quot;:14.515138626098633},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:73.525,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:7,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:0.4267515923566879,&quot;1519&quot;:0.5732484076433121},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2024914},&quot;title&quot;:&quot;PANELREKO s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GInlR6v5&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kalkulace zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pm-reko.cz/kalkulace-zdarma.html#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JzKUN1XB&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14700&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.pm-reko.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gMxT5r9M&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1228,&quot;msg&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;start&quot;:1222,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b0oSZrJp&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3035935&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2664],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:13089840,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gu1Ni3.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;id&quot;:13089840,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xcetGgyl&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.03374099731445,&quot;lon&quot;:14.41127872467041},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a4sB1EYj&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oBPw8Rvu&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HsmR8DKf&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:85.417,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:6,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3981139},&quot;title&quot;:&quot;PM-reko, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8XOKAjCQ&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Veletržní 562/50, 170 00 Praha, Bubeneč&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Veletržní 562/50, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Interiéry Hanák&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Bubeneč&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;562/50&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Veletržní&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Bubeneč&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;17000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.dmservis.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dmservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-467759&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V6IJQCj9&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:704,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lvv9yAKS&quot;},{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:711,&quot;start&quot;:705,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fT3WByDQ&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;start&quot;:712,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RCoDbQvt&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4913532&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1277],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_n/51ZDIL.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_n/51ZDIL.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_n/51ZDIL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_n/51ZDIL.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_n/51ZDIL.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:467759,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:467759,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DuntzZGg&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10068893432617,&quot;lon&quot;:14.424358367919922},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5bgGvLVB&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CaOfb6uJ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MmoEvlXh&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:5,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2123596},&quot;title&quot;:&quot;DM Servis - rekonstrukce bytů&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/467759-dm-servis-rekonstrukce-bytu-praha-bubenec.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ha69PJ7R&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, 158 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Bytové jádro rekonstrukce&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://skalakoupelny.cz/sluzby/bytove-jadro#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xyWRvE3T&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2471/10&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Mezi Školami&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.skalakoupelny.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;021LHlxD&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[6,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[6,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[6,0],[15,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:704,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;76NDP4Uy&quot;},{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[6,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[6,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[6,0],[15,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:711,&quot;start&quot;:705,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UgMpP27E&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[6,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[6,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[6,0],[15,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:712,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J89rqCrQ&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1331483&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:2665726,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/jWsBEn.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:2665726,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4cMXimC9&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.052459716796875,&quot;lon&quot;:14.341712951660156},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wm1gpJ5D&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6cc0NRWf&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CZUE9m1K&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:94.123,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:79,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:0.5,&quot;1519&quot;:0.5},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2033017},&quot;title&quot;:&quot;Skála - koupelny na klíč&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bTKzfmPs&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.siko.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CzdyeMhP&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:704,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4p0sZFfK&quot;},{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:711,&quot;start&quot;:705,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EIDwz1x1&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:712,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uxxAmENo&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3356135&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1686,1123],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:496969,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:496969,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2kES8OPH&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.11098098754883,&quot;lon&quot;:14.571233749389648},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:51.307,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:19,&quot;stars&quot;:2.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:0.46564885496183206,&quot;1519&quot;:0.5343511450381679},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2136736},&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lj1tAxhG&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Za Mototechnou 2749/37, 155 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Za Mototechnou 2749/37, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Cena rekonstrukce bytu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/kolik-stoji-rekonstrukce-bytu-cena-rekonstrukce-bytu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13016392&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fVqcXkI7&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2749/37&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Za Mototechnou&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15500&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.stavba-design.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13016392&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pXyFXjoL&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:704,&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B6XHAbNm&quot;},{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:711,&quot;start&quot;:705,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UHAIbNIn&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;start&quot;:712,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CCrz0mN3&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3484290&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:13016392,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13016392,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/KJ7B0Tz.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/KJ7B0Tz.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/KJ7B0Tz.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/KJ7B0Tz.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Po5091qR&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.06180191040039,&quot;lon&quot;:14.328092575073242},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:94.836,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:3,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:0.7821782178217822,&quot;1519&quot;:0.10891089108910891,&quot;25537&quot;:0.10891089108910891},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3920836},&quot;title&quot;:&quot;stavba&amp;design&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13016392-stavba-design-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R32aGXdL&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15500&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.siko.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2ocuV95t&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:704,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TGZtWgMz&quot;},{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:711,&quot;start&quot;:705,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wLB74QhT&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:712,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TvDXuopK&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1615075&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2134,1421],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:496969,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:12780647,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hoA61UTf&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.04941177368164,&quot;lon&quot;:14.291829109191895},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:75.051,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:12,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:0.4266666666666667,&quot;1519&quot;:0.5733333333333334},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2136736},&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oy0U9ALN&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, 198 00 Praha, Černý Most&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Černý Most&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;889/36&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Generála Janouška&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Černý Most&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.hkoupelny.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2630206&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;brzJHXD3&quot;}]}}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4140390&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:2231171,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2630206,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bzFi6AwE&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.106361389160156,&quot;lon&quot;:14.572223663330078},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:99.138,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:26,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:0.64,&quot;1519&quot;:0.36},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2290987},&quot;title&quot;:&quot;HKoupelny&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2630206-hkoupelny-praha-cerny-most.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rSf4KFCq&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Černého 429/2, 182 00 Praha, Střížkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Černého 429/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Střížkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;429/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Černého&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Střížkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;18200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.podlahy-malovani.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.podlahy-malovani.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-631196&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uKxpryPa&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;upu7HUSR&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4377176&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/lvDui.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/lvDui.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/lvDui.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/lvDui.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/lvDui.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:631196,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/433?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/433?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/433?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:631196,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tuUE0O.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tuUE0O.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tuUE0O.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tuUE0O.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qHD81LuH&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.131954193115234,&quot;lon&quot;:14.485740661621094},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:0.6129032258064516,&quot;25537&quot;:0.3870967741935484},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2159883},&quot;title&quot;:&quot;Filip Thomson podlahy-malování&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/631196-filip-thomson-podlahy-malovani-praha-strizkov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ayrTPwJt&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Americká 1316, 272 01 Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Americká 1316, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Nezávazná poptávka&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://dkbuilding.cz/home-hero-slideshow/nezavazna-poptavka/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13339903&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vvo9MZgP&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1316&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Americká&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kročehlavy&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;27201&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.dkbuilding.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dkbuilding.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13339903&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lh43FWS6&quot;}]}}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4643149&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1536,1024],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/UKjFUf.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/UKjFUf.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/UKjFUf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/UKjFUf.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/UKjFUf.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:13245574,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/U0fFO2.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QO_i/HpdFQV.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QO_i/HpdFQV.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:13339903,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/TZABkg.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/TZABkg.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/TZABkg.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/TZABkg.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wpIK8Pj8&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.12771696942915,&quot;lon&quot;:14.11681072618358},&quot;representation&quot;:&quot;Tip z okolí Prahy 6&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:4084647},&quot;title&quot;:&quot;DK BUILDING s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13339903-dk-building-s-r-o-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NJFt8scQ&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;K Šeberovu 508, 149 00 Praha, Šeberov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;K Šeberovu 508, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pouze sídlo firmy&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Šeberov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;508&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Šeberov&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;K Šeberovu&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Šeberov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14900&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.rekbyty.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.rekbyty.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2681615&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3AW27OEm&quot;}]}}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm-panorama&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;panorama&quot;:{&quot;pid&quot;:69841231,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=69841231&amp;yaw=4.906485&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2681615&quot;,&quot;yaw&quot;:4.90648549893},&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:2681615,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2681615,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.999298095703125,&quot;lon&quot;:14.516423225402832},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:98.212,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:5,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:0.6551724137931034,&quot;1519&quot;:0.3448275862068966},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2717791},&quot;title&quot;:&quot;REKBYTY&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2681615-rekbyty-praha-seberov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ni3gfhaD&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Komořanská 712/59, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Komořanská 712/59, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;712/59&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Komořanská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14300&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.stavtesnami.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-349039&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SfOVnJI0&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:704,&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gDffA650&quot;},{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:711,&quot;start&quot;:705,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rMU7ru2m&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;start&quot;:712,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kiUrHU1F&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;976993&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1949,1705],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:349039,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:349039,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SChNSWRW&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.9943733215332,&quot;lon&quot;:14.406760215759277},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JJyAsiiC&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qdQV0OJl&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fqm4oUis&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:27,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1518&quot;:0.4222222222222222,&quot;1519&quot;:0.5777777777777777},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2069680},&quot;title&quot;:&quot;Mařík - bytový servis&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/349039-marik-bytovy-servis-praha-modrany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EyAOHnNY&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Strážovská 449/24, 153 00 Praha, Radotín&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Strážovská 449/24, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Radotín&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;449/24&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 16&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Strážovská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Radotín&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15300&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.reko24.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.reko24.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13340181&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FuDvvcuv&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:704,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CvSIjLrE&quot;},{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:711,&quot;start&quot;:705,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SW4pHaIg&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-11&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-05&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cyril_methodius_day&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-06&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;jan_hus_day&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-07&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-08&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-09&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-10&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:712,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1wacXCOd&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4884320&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2227],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_m/rJYFG.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_m/rJYFG.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_m/rJYFG.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_m/rJYFG.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_m/rJYFG.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:13340181,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13340181,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_i/mCJDrU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_i/mCJDrU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_i/mCJDrU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_i/mCJDrU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BRUTIxgw&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.98874282836914,&quot;lon&quot;:14.361930847167969},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3XaDeHNG&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KAXpcmhv&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1519&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:4139506},&quot;title&quot;:&quot;REKO24.CZ&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13340181-reko24-cz-praha-radotin.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fVgUWwfz&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownResults&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NO5iLNI0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;653e202fc046a145&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a0627c91&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16518675872702964037&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1402527600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1433342004},&quot;docId&quot;:&quot;653e202fc046a145&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vR3g2wKg&quot;}],&quot;featuredSnippet&quot;:{&quot;text&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; je v architektuře a stavebnictví výraz pro fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu nebo pro znázornění takového stavu (kresebná rekonstrukce zaniklé podoby hradu). Základem slova je konstrukce (stavba, forma, skladba), s předponou re (znovu-postavení, znovu-sestrojení).&quot;},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FRekonstrukce_%28stavebnictv%25C3%25AD%29&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=1SXlGYmRFtwkBPQ6TOW8Hw9HSYgykJPxjnm-SGp83rkb4S2b5BZeV69PMa29qFxzh_xaVFNpIQ_JNYXp35Mcqd_1yEZR4Qhasxe5hvErk_s1J6Te0k2dM5dgNmzKY1nhbMLf_RSTl2THzPeCOJpO38UpdjZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; je v architektuře a stavebnictví výraz pro fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu nebo pro znázornění takového stavu (kresebná rekonstrukce zaniklé podoby hradu).&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; (stavebnictví) – Wikipedie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce_(stavebnictv%C3%AD)&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-(stavebnictví)&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pzy9IG27&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;77a40a19e88090f3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a0627c91&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17844398729939947763&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1480114800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1612742420},&quot;docId&quot;:&quot;77a40a19e88090f3&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2ABowBhx&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=uxBKNUAn-nZx0dy5_fQRtazEjP42ogLoOyS-4Jt0yxZ5PubuxSnxaN3liAlRIomh8c2yvyZXdt0xsVdlcqR_Q5Oli09ieMQUZFsY4UXaQu45A7vms53vKjDBPCglRoGz9O65ZjmBB23WC80-ixKpvOlIloL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Čeká vás &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; domu či bytu? Přečtěte si o novinkách při &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; na portálu HOME. www.homebydleni.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; | HOME&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ycRzb2pj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fd382673&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;64ce377f2473e586&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fd382673&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3939399ba13ed4c0483fb3&quot;,&quot;height&quot;:2000,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1800},&quot;docId&quot;:&quot;64ce377f2473e586&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.brossini.cz/reference/interier/rekonstrukce-mensiho-paneloveho-bytu-prostejov&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gUdFYEzy&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce menšího panelového bytu, Prostějov | Interiéry design | Prostějov, Olomouc, Přerov, Vyškov&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.brossini.cz/data/reference/1672.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=685eb838f44c5f59&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:126,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8oXjLjjl&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=685eb838f44c5f59&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:252,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nVtddLrA&quot;},{&quot;height&quot;:516,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=685eb838f44c5f59&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:465,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q7oqY2dn&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;46DgLlQH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6c7cd4852be7688f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fd382673&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;783c1e696bd6b616b0b849&quot;,&quot;height&quot;:630,&quot;isNews&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;publicationDate&quot;:1656125400,&quot;width&quot;:1200},&quot;docId&quot;:&quot;6c7cd4852be7688f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://adbz.cz/byt/rekonstrukce-miniaturni-koupelny/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gcl9QH4g&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Jak vyzrát na miniaturní koupelnu a toaletu? Mladý muž se u návrhu sice zapotil, ale poradil si velice šikovně&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://adbz.cz/wp-content/uploads/2022/06/koupelna-mlady-muz-rekonstrukce.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e9a0af6c4aa5434f&amp;size=1&amp;fresh=1&quot;,&quot;width&quot;:267,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zKUtGryp&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e9a0af6c4aa5434f&amp;size=2&amp;fresh=1&quot;,&quot;width&quot;:533,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IJlZCzdM&quot;},{&quot;height&quot;:355,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e9a0af6c4aa5434f&amp;size=3&amp;fresh=1&quot;,&quot;width&quot;:676,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LCD5T0Og&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;d2VKJmjm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;19d7a17d5e464e43&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fd382673&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;1e0f0f6129b2e2c1cc9ebb&quot;,&quot;height&quot;:1600,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;19d7a17d5e464e43&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.modrastrecha.cz/catalog/vendor/moskordesign/blog-album/rekonstrukce-interieru-obyvaci-pokoj-a-p2c2p5/21006751/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BI89pZN0&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;REKONSTRUKCE INTERIÉRU - obývací pokoj a jídelna - obývací pokoj - dřevéný obklad a jednoduchý krb - Album uživatele moskordesign&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://static.4nets.sk/photo/86/740186/album/41822577_s1600x1600.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7b773731c5632982&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gyTI1BgL&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7b773731c5632982&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nTFjxDkF&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7b773731c5632982&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VIbMctDZ&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rSeAPw9y&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ce0406a14653384a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fd382673&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;725c784d3136cc4177ae1d&quot;,&quot;height&quot;:675,&quot;isNews&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;publicationDate&quot;:1656903600,&quot;width&quot;:1200},&quot;docId&quot;:&quot;ce0406a14653384a&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.prozeny.cz/clanek/moderni-drevostavba-uprostred-ovocneho-sadu-patri-k-ni-i-zahradni-domecek-pro-hosty-81462&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EW6BnomJ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Moderní dřevostavba uprostřed ovocného sadu: Patří k ní i zahradní domeček pro hosty&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://d50-a.sdn.cz/d_50/c_img_QP_l/0M5Ci/navsteva-design-rekonstrukce.jpeg?fl=cro,0,208,2000,1125%7Cres,1200,,1%7Cjpg,80,,1&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a0b0f8ddbfb7b62b&amp;size=1&amp;fresh=1&quot;,&quot;width&quot;:249,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XsN43pq3&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a0b0f8ddbfb7b62b&amp;size=2&amp;fresh=1&quot;,&quot;width&quot;:498,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZziKWm4I&quot;},{&quot;height&quot;:367,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a0b0f8ddbfb7b62b&amp;size=3&amp;fresh=1&quot;,&quot;width&quot;:653,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6MMPzNVE&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;F8N4QaOm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ea1b5b69d3f72ce&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fd382673&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;78785c7859f0b08de2c747&quot;,&quot;height&quot;:339,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:450},&quot;docId&quot;:&quot;ea1b5b69d3f72ce&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/?page_id=3273&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;908tlSCM&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Restaurant rekonstrukce (8)&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/wp-content/uploads/2016/03/Restaurant-rekonstrukce-8.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6efa65ce4f502c49&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:186,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W7pRiuim&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6efa65ce4f502c49&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:372,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8LUhB7mc&quot;},{&quot;height&quot;:339,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6efa65ce4f502c49&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:450,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cnEO4Lhu&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;P8oI4vTr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6d0a9f4b9572f847&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fd382673&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;b11d339bd8c22f8358b5d1&quot;,&quot;height&quot;:360,&quot;isNews&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;publicationDate&quot;:1656456960,&quot;width&quot;:640},&quot;docId&quot;:&quot;6d0a9f4b9572f847&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dumazahrada.cz/clanek/rekonstrukce-domu-z-prvni-republiky-20220629.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iL0m3BnI&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Úžasná rekonstrukce domu z první republiky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/109/eb/5-berounka_hydra-640-16x9.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6323298aca2019fc&amp;size=1&amp;fresh=1&quot;,&quot;width&quot;:249,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NyuJfWMQ&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6323298aca2019fc&amp;size=2&amp;fresh=1&quot;,&quot;width&quot;:498,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ewYHxNOg&quot;},{&quot;height&quot;:360,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6323298aca2019fc&amp;size=3&amp;fresh=1&quot;,&quot;width&quot;:640,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tWN4obM0&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jg5Fw2Cw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;dc96279f5260209f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fd382673&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;331b1b214eb41b64add9f8&quot;,&quot;height&quot;:1395,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:930},&quot;docId&quot;:&quot;dc96279f5260209f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sanitino.cz/rekonstrukce-male-koupelny-v-panelovem-byte&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;StITimrK&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;inspirace pro rekonstrukce malých koupelen.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sanitino.cz/imgm/YTg4NTV8YTU0MzAwfGExODgzfGEzNTA3MV1g5pE/inspirace-pro-rekonstrukce-malych-koupelen.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9eb53aef9ab7d715&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:93,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aWc7zkEj&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9eb53aef9ab7d715&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mDcSPfne&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9eb53aef9ab7d715&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t5eEIYFq&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xNSKUhrV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bde8bc962f5bbc04&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fd382673&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f09fe210f70ecb9a5&quot;,&quot;height&quot;:564,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:612},&quot;docId&quot;:&quot;bde8bc962f5bbc04&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dumazahrada.cz/galerie/3d-navrh-koupelna-v-panelaku.html?photo=2&amp;embedded_gallery_id=4091153&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y4MNcviZ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce panelákové koupelny&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/109/02/48082-rekonstrukce-panelakove-koupelny_hydra-960-galerie.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8f069a3f82958be8&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:152,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UmBk989d&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8f069a3f82958be8&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:304,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BFpk6mU9&quot;},{&quot;height&quot;:470,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8f069a3f82958be8&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:510,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e4c0Tpmq&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1G2pdLW6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c68a37f432de334d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fd382673&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;1e2e2e5a230fc7b45b839c&quot;,&quot;height&quot;:1500,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2000},&quot;docId&quot;:&quot;c68a37f432de334d&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.interiery-ps.cz/cz/realizace/rekonstrukce-paneloveho-bytu-plzen-2021/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N7vwYdKl&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce panelového bytu v Plzni 2021 | Interiéry PS Plzeň&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.interiery-ps.cz/uploads/images/Gallery/_web/realizace/rekonstrukce-paneloveho-bytu/po-rekonstrukci/rekonstrukce-koupelny_IMG_5343.jpeg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=bde6470ca20f5516&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ynqj6TTC&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=bde6470ca20f5516&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H0zRNCE6&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=bde6470ca20f5516&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VnnnINc7&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bea8Qebl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8cdc34d820502795&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fd382673&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;1e3c3c302a5fdc4bc1e2f8&quot;,&quot;height&quot;:1200,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1839},&quot;docId&quot;:&quot;8cdc34d820502795&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://inhaus.cz/foto/238105/rekonstrukce-a-pristavba-vrbatovy-boudy-v-krkonosich&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p5yPBJll&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce a přístavba Vrbatovy boudy v Krkonoších - &quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://inhaus.cz/upload/2017/02/16/238105.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=3210e22c67364c18&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:215,&quot;_reactKey&quot;:&quot;algVZDAA&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=3210e22c67364c18&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:429,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R5yZQ6P3&quot;},{&quot;height&quot;:396,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=3210e22c67364c18&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:607,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I74B0bZZ&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vZRHIMkL&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;shuVo6Iq&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5c66219bec942d58&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a0627c91&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15881418089541414232&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1469401200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1557451807},&quot;docId&quot;:&quot;5c66219bec942d58&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Frenosta.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MMyNo1Q3&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.renosta.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Euv7XV3y5Z2YxZmvKWGlzZzxAjOynol7DSmA4cvCb8Zdwpw7DKJ0xwr2mioaDiFrcCj2geIlQTtH53i7j9qwCdBs29Dr1fjx3fVECuJRoi4TyfKLekXFh7OsvkNiwtu45wFkL1Ege-PV-moxfBdqz33ZmHj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nic není zajímavějšího a náročnějšího, než &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;, modernizace a opravy různých stavebních děl. Je to boj s tím, co ještě ponechat a co už odstranit a nahradit.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; - Renosta.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.renosta.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;renosta.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dhmz0oA0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a0627c91&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12676167678098903970&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1481410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1545330083},&quot;docId&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3jj4Jxne&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mirascz.eu%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=IV944_zMw4t7JwZsY38NxA91q6lpv4EVkk9T4tWZi969nCWrM6LTZGqwHA5kUrwBXCEh_Z06RHtNUEwgx14wQhmcDthizvoKOpe_YG0GgUT8oP8S9q7nDlb6XAVLkMfvNH7lAhcnsAFQhr5YgJne-QCVcVZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vylepšete si vaše bydlení &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytových a panelových domů či podkroví.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; staveb | Miras&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mirascz.eu/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fXd33JfI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;80bdfe42&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;cnsHintType&quot;:&quot;&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 45 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;29.10.1977&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce Národního divadla&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.ceskatelevize.cz/porady/1064062134-rekonstrukce-narodniho-divadla/&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.ceskatelevize.cz%2Fporady%2F1064062134-rekonstrukce-narodniho-divadla%2F&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;04:04&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gt8Ulh81&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;04.03.2018&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce starých oken&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://primadoma.tv/video-41865-rekonstrukce-starych-oken&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fprimadoma.tv%2Fvideo-41865-rekonstrukce-starych-oken&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:48&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4y8fmm1X&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 7 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;31.12.2021&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny a nové stěny s Pepou Libickým&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stream.cz/libovky-pepy-libickeho/postavte-zaklad-pro-steny-nove-koupelny-snadno-a-rychle-64264387&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.stream.cz%2Flibovky-pepy-libickeho%2Fpostavte-zaklad-pro-steny-nove-koupelny-snadno-a-rychle-64264387&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;12:12&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;diFqFXQ8&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 5 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;31.10.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPR6H-RELsnY&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:01&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;COuziSFd&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 9 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;31.10.2021&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny pokračuje - 2.díl&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://primadoma.tv/video-296556-rekonstrukce-koupelny-pokracuje-2-dil&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fprimadoma.tv%2Fvideo-296556-rekonstrukce-koupelny-pokracuje-2-dil&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;14:42&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E1zL2kbe&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 8 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;13.08.2014&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce letní kuchyně - SECA palubky, latě a hranoly&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=U5B6ybQSjeY&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DU5B6ybQSjeY&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;02:54&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cprqyK1Q&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 3 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;23.06.2019&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://primadoma.tv/video-49574-rekonstrukce-koupelny&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fprimadoma.tv%2Fvideo-49574-rekonstrukce-koupelny&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;04:25&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9X5CGo3h&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;x39kAmSM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;37f3539c7638b923&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a0627c91&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13255030059744934179&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1409958000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1559664841},&quot;docId&quot;:&quot;37f3539c7638b923&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmujdum.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8sp4NkFl&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mujdum.cz%2Frubriky%2Fstavba%2Fuskali-rekonstrukce-domu_2438.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Q7QAEsrXmZRMakHPtBgQfIRxvvCLTsSK12AqI_tJNOnX8ZlrzdpRj7yBiT5WUT9dOny3_i9nE2KIfaCdTNo1hgGrELhsJYKKv25aN_EQua37D7FNdKMH52Yi7mVTOUgOrd8cB3-RtsFr0IbN4gn6pIkhtN-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; či stavební úprava domu či bytu s sebou může přinášet různá větší či menší právní a administrativní úskalí. Máme na mysli především to,..&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Můj Dům | Úskalí &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; domu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mujdum.cz/rubriky/stavba/uskali-rekonstrukce-domu_2438.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mujdum.cz/rubriky/uskali-&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-domu-2438.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z9jnpdur&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3c25dbc53abe9ce4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a0627c91&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13557483893409357028&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1587769200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1588371979},&quot;docId&quot;:&quot;3c25dbc53abe9ce4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffermakleri.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1YQAe5lD&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Ffermakleri.cz%2Fblog%2Frekonstrukce-bytu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=YnnKNhdFa4k-x5ZoCMhpk2bgDsUZ8claE1KoeGzC97w_LF6O1gQrjdvBKfcRlreAUUi0XSezmejTpcG__gPjqfbYT-9lCkQcZvBsFxymupkDlfhlN1igI0KcoTpeYQJtyS1EzfeoSLLsc9ZysxKi4BaV_dq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu je pro mnoho lidí velký strašák. Nemusí to ale tak být, když se na vše pořádně připravíte a naplánujete si postup rekonstrukce bytu krok za krokem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu krok za krokem | FérMakléři.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://fermakleri.cz/blog/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-bytu&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nHe78oge&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;46b61ebe0a70ce0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a0627c91&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16030533059453349574&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1608764400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620407129},&quot;docId&quot;:&quot;46b61ebe0a70ce0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcz.weber%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xm4SlTKO&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.cz.weber%2Frekonstrukce-domu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=9KsnBlUp_xtA39pnGQZwfZjyxSHXiQtKGJaI-VUX7J5qaUiTVAHFRe90zwFk9o2VfTlcjlnLO1F2oqmmex-cXXZcgtud0UljSmFtj3UijbiW_PloNguVof3k5QT1FQTy8-Z1JbWw3ImoYTA7lZuh6s_CXE7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; rodinného domu či bytu přehledně na jednom místě. Co je potřeba k &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; starého domu? Dosáhnu na dotace při rekonstrukci domu? Jaká je cena rekonstrukce starého domu?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Chystáte se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; domu či bytu? | Cz.Weber&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cz.weber/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-domu&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PPKLM2wB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;97035077468928c1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a0627c91&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10881629597871974593&quot;,&quot;article&quot;:{&quot;author&quot;:&quot;Aktuálně.cz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rekonstrukce přichází ke slovu zejména při koupi starší nemovitosti nebo v případě, že stavba již nevyhovuje standardům.&quot;,&quot;publicationDate&quot;:1328267358,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce domu&quot;},&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1328223600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1652592905},&quot;docId&quot;:&quot;97035077468928c1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Faktualne.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;302NYMEc&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.aktualne.cz%2Fwiki%2Fbydleni%2Freality%2Frekonstrukce-domu%2Fr~i%3Awiki%3A2816%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Fod3SOIrt5BvgOsJtJ-P--cpUOSfpZ_FmX0K3IhwdQnHpE-Vx0RFDN7q-4qgCcGwH--rBsbu3bMFhnw4xSDT3cRh5WXO45MGv3L1-hqD6jvIQ_Dg3sk_lWeWZw7trNxRz2lk7BkK21z_v68qINgb0rqmlaZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; přichází ke slovu zejména při koupi starší nemovitosti nebo v případě, že stavba již nevyhovuje standardům.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Myslete ekologicky a pusťte se do &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; domu - Aktuálně&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.aktualne.cz/wiki/bydleni/reality/rekonstrukce-domu/r~i:wiki:2816/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://aktualne.cz/wiki/bydleni/reality/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-domu&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;mainImage&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.aktualne.cz%2Fwiki%2Fbydleni%2Freality%2Frekonstrukce-domu%2Fr~i%3Awiki%3A2816%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1TjQ4KeL&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iydETnun&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4999e834b55a379b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a0627c91&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14526897386138777499&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1652035542},&quot;docId&quot;:&quot;4999e834b55a379b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffirmy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MCtksnos&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.firmy.cz%2FRemesla-a-sluzby%2FStavebni-sluzby%2FStavebni-firmy%2FRekonstrukce-a-prestavby&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=TXEZMIC6H6fvn7KRvibAdZUJ3AIZapDjT1pM3nhkgTAqXLego1Tt294M2T7MfnxE_q0u4kBYK3uBr70_NRlYgfx29tT1rSOeYY45LcyqxV-FSELeqAEY-GQBEf41TH8IdePOTbM4V_o-bhCohr06V6UpxHa&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Na Firmy.cz najdete 6017 firem v kategorii &lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; a přestavby. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba SIKO Koupelny &amp;amp; Kuchyně, Europarket, PM-reko, s.r.o.,.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; a přestavby • Firmy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Stavebni-sluzby/Stavebni-firmy/Rekonstrukce-a-prestavby&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://firmy.cz/remesla-a-sluzby/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-a-prestavby&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QwRqlxf0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f98b9e337d511c24&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a0627c91&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17981639881189825572&quot;,&quot;article&quot;:{&quot;author&quot;:&quot;Marek Burza&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dobu, kdy není doporučováno trávit volný čas mimo svá obydlí, tráví mnozí tím, že opravují, zkrášlují a renovují své byty. Pokud mezi ně patříte i vy, máme pro vás několik rad, co všechno byste měli p&quot;,&quot;publicationDate&quot;:1614034800,&quot;title&quot;:&quot;Volba materiálů, povolení, výběr firmy. Šest kroků k rekonstrukci bytu&quot;},&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1614034800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1614972875},&quot;docId&quot;:&quot;f98b9e337d511c24&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidnes.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7BCtCYLM&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fhobby%2Fdomov%2Frekonstrukce-bytu-povoleni-finance-vyber-firmy.A210222_091724_hobby-domov_bma&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=LlT8009zVoIIdrgNVtVuH-mb0QAbnc7h0DXya7b07r-bM0O4cVBmqT41Q8cYtBdduMTAtOpvOWLDqThNqvXcMafBJLrZB78yGKa_2ng1hgP5C9X3JIE4rNS6iG9evXEhmBgbV4UAbh2fQB2OX-h81aDKG8q&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dobu, kdy není doporučováno trávit volný čas mimo svá obydlí, tráví mnozí tím, že opravují, zkrášlují a renovují své byty. Pokud mezi ně patříte i vy, máme pro vás několik rad, co všechno byste měli před &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt; zvážit a jak se na ni&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu: na co zaměřit pozornost - Idnes.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idnes.cz/hobby/domov/rekonstrukce-bytu-povoleni-finance-vyber-firmy.A210222_091724_hobby-domov_bma&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://idnes.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-bytu-povoleni-finance-vyber-firmy.a210222&amp;hellip;&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;mainImage&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fhobby%2Fdomov%2Frekonstrukce-bytu-povoleni-finance-vyber-firmy.A210222_091724_hobby-domov_bma&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IwiKISYT&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2W8VlExh&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cc2dc495&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;title&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e71juXAb&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rekonstrukce koupelny&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rekonstrukce koupelny&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mSdQcn0c&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;title&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EBzdip6e&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;stavebnictví&quot;,&quot;title&quot;:&quot;stavebnictví&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SYGx152C&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;trestní řízení&quot;,&quot;title&quot;:&quot;trestní řízení&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;okawgalR&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rekonstrukce bytového jádra&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rekonstrukce bytového jádra&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IFgWVkQD&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uR0qBaGg&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rekonstrukce bytu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rekonstrukce bytu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;foXuzslE&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;R90t4MDo&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cs7RSfVA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a0627c91&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:37000000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yph3Bg7W&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;63953038&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1657035507}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IxAfvdFp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1133f198&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2cGQSo8w&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fKitHlPv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a0627c91&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-07-05T15:38:27.150202235Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9vCXCqDU&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1382,&quot;groupId&quot;:2622,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4EXNehWK&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.6701364338653379,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@9025a0474&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;wVkAquzdGdWS58HgvyVZ&quot;,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(Object.assign({navigatorOnline:navigator.onLine},c)),b.setExtra("rid",a.rid),a.query&&b.setExtra("query",a.query)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_179> <sklikReklama_60927>