rekonstrukce koupelny v panelku

REKONSTRUKCE KOUPELNY DO 7 DN !!!

volejte:       +420 777 086 752
www:             www.rekonstrukcejader.webnode.cz

 

Rekonstrukce koupelny v panelovm byt do 7 dn. Zednick, instalatrsk, obkladask i elektriksk prce provdme s vlastnmi pracovnky, a tak nemme dn mimodn asov prodlevy.
Rekonstrukce bytovho jdra vm zajist nejen vce prostoru, ale pedevm monost vybavit a pestavt koupelnu podle vaich pedstav. Samotn rekonstrukce pitom me bt relativn rychl a bezproblmov. Zajiujeme kompletn Rekonstrukci bytovho jdra i pestavbu koupelen a socilnho zazen.

Rekonstrukci bytovho jdra se rozum vytvoen - vyzdn vnitn stny jdra, poloen obklad , podlahov krytiny a pochopiteln ukotven a napojen vany, stejn umyvadla a toalety. Pro dva emeslnky je to prce na cca na 5-7 pracovnch dn. Cena realizace se ned zobecnit, velmi zhruba Vs ale nov jdro vyjde cca na 100 000,-K . Vsledn cena me bt ni, zle na velikosti koupelny a vbru vybaven.

Mme profesionln pstup k zkaznkovi spovajc pedevm ve vysok kvalit slueb a dodrovn termn.
Reklama zdarma, zven nvtvnosti

rekonstrukce koupelny v panelovm byt, rekonstrukce koupelny, rekonstrukce koupelny bez bourn, rekonstrukce koupelny do 14 dn, koupelny v panelovm byt, koupelny v panelku, koupelny v byt, rekonstrukce koupelny v byt, rekonstrukce koupelny a kuchyn, rekonstrukce kuchyn, rekonstrukce kuchyn v byt, rekonstrukce kuchyn v panelovm byt, rekonstrukce kuchyn v panelku, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat
<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.40f485fc3f.js","/re/js/app.bundle.4b71ca8a2e.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.d57be97feb.js","/re/js/app.legacy.bundle.eed7e73696.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.178971e78d.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>rekonstrukce – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||q.d.impress)&&(delete q.d.impress,e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if("cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:1000;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93,.f3e00b{height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._244f93{width:11.7rem}.f3e00b,.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:none}.f3e00b{width:3.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:block}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:52.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{display:none}.f3e00b{display:block}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:64.000em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:block}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:none}}@media screen and (min-width:96.250em){._244f93{display:block}.f3e00b{display:none}}@media not screen and (min-width:64.000em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 6.4rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:initial}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:initial}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} .c615c0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666}.d463f9{margin-right:.4rem}.d463f9:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;height:.8rem} .f0e792{margin-left:1.6rem}.SearchApp--desktop .f0e792{display:none}.ec7f0c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;width:4rem;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.ec7f0c:active,.ec7f0c:focus,.ec7f0c:hover{text-decoration:underline}.ea30f2{margin:.6rem;width:1.3rem;height:1.4rem} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#000}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage ._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#333}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage .ca5823._146ecc{fill:#333}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage ._33addb{height:3.2rem}._33addb ._630775{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._423f0b{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 4.4rem;margin:0 -2.8rem .8rem -4.4rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._423f0b{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0 1.6rem;margin:0 -2.8rem}._9b3784{max-height:12.4rem}._685451{max-height:24.8rem}.bbcd57{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem .4rem 0;vertical-align:top}.bbcd57:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._423f0b{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA .SearchApp--desktop ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}._19ea1d{position:relative;overflow:hidden}._19ea1d:before{position:absolute;top:0;left:0;z-index:100;pointer-events:none;display:block;content:" ";width:100%;height:100%;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.1)}._19ea1d:nth-child(4n){background-color:#f5f5f5}._19ea1d:nth-child(4n+1){background-color:#eee}._19ea1d:nth-child(4n+2){background-color:#ccc}._19ea1d:nth-child(4n+3){background-color:#666}._8a7f56{-webkit-transition:opacity .36s ease;transition:opacity .36s ease;display:block;height:100%;width:auto;position:relative;left:50%;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);opacity:1}._8a7f56.is-loading{opacity:0}@media screen and (min-width:31.250em){._423f0b{margin-left:-6rem;padding-left:6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._423f0b{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}} .cd78cd{display:-webkit-flex;display:flex}._9e953e{max-height:2rem;overflow:hidden}.SearchApp--phone ._9e953e{margin:.4rem -1.6rem 0}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e{max-height:unset;margin:.4rem -3.2rem -.8rem;overflow:auto}.SearchApp--desktop ._9e953e{margin-top:.4rem}.SearchApp--phone .bdbcd2,.SearchApp--phone ._5d30be{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--desktop .bdbcd2,.SearchApp--desktop ._5d30be{margin-top:.8rem;margin-left:1.6rem}._077971{margin:0;padding:0}.SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 3.2rem .8rem;margin-top:.8rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971{max-width:50%}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:first-child{padding-right:3.2rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:last-child{padding-left:3.2rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971{width:50%}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:first-child{padding-right:1.6rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:last-child{padding-left:1.6rem}._73f006{display:block}._9e953e ._73f006{display:inline-block}._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006{background:#fff;padding:.6rem 1.2rem;border:1px solid rgba(0,0,0,.04);box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.08);border-radius:4px}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:.8rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006 b{font-weight:400}.SearchApp--phone .bdbcd2 ._73f006{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:.8rem 0}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._73f006:not(:first-child){margin-top:.4rem}.SearchApp--phone ._077971:last-child ._73f006:last-child{border-bottom:none}.SearchApp--desktop ._5d30be ._73f006:not(:first-child){margin-top:1.6rem}._3a554b{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:#0645ad}._3a554b:active,._3a554b:focus,._3a554b:hover{text-decoration:underline}._3a554b:visited{color:#7b009d}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._3a554b,.SearchApp--desktop ._5d30be ._3a554b{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}._253661 .SearchApp--phone{display:none}.SearchApp--desktop ._253661:not(:first-child){font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;height:4rem;color:#666} .e85a33{position:relative;height:100%}.d3f1da{position:absolute;left:-1.1rem;top:-1.1rem;z-index:100;border:.1rem solid #eee;border-radius:40rem;padding:.5rem;width:2.6rem;height:2.6rem;color:#ccc;background-color:#fff}.Page--isSnippetSokol2 .d3f1da{display:none}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem} .ff5ce0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08)}[data-ff~=hint_footer_2105] .ff5ce0{border:.1rem solid #eee;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .ff5ce0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .ff5ce0{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}[data-ff~=hint_footer_2105] .a985c7{margin-bottom:.8rem}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}[data-ff~=hint_footer_2105] .f3c972{color:#000}.c46cce{margin-right:.8rem}[data-ff~=hint_footer_2105] .c46cce{-webkit-order:2;order:2;margin-right:0;margin-left:.8rem}._2b6791{position:absolute;left:-2.4rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._2b6791,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._2b6791{position:static;margin-left:1.2rem}[data-ff~=hint_footer_2105] ._2b6791{display:none}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.bf103f{max-width:33%}@media screen and (min-width:48.000em){._2b6791{left:-2.8rem}} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;line-height:2rem;color:#666;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:400}[data-ff~=hint_footer_2105] .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;color:#000} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 0 .4rem #ddd}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js?c=1', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js?c=1' ], 'login-notification'); } if(true) { loadjs([ '//h.seznam.cz/js/cmp2/cmp_stub.js', '//h.seznam.cz/js/cmp2/scmp-int.js' ], 'scmp'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[4,21]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy","zbozi"]}</script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/firmy.bundle.c6c9c329df.js","/re/js/zbozi.bundle.66713afa5a.js"]:["/re/js/firmy.legacy.bundle.61f4b7c0aa.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.03e81ea9cf.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff=""><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"rekonstrukce","loginState":"red","lsid":"E9XDGewlBPspgaBc2xvc"}, {"4bd5c4c13stp":"sklik/skliktoppla","4bd5c4c13srp":"sklik/sklikrightpla","4bd5c4c13spi":"sklik_PI","4bd5c4c13sto":"sklik/skliktop","4bd5c4c13sbo":"sklik/sklikbottom","4bd5c4c13stn":"sklik/skliktopnav","4bd5c4c13ore":"ftxt-organic/result","4bd5c4c13nre":"ftxt-news/result","4bd5c4c13zpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-dot="header" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-2"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7" data-e-a="seznamLogo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="f3e00b" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-a="search"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="rekonstrukce" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="rekonstrukce"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="E9XDGewlBPspgaBc2xvc"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-f0899340730"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-f1899340730"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-f2899340730"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-f3899340730"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Články</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-f4899340730"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-f5899340730"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-f6899340730"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-f7899340730"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-9"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-l-id="mdbFFPfl"><span><b>Rekonstrukce</b> | Furnita | Přes 22 let na trhu</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby" data-l-id="mdbFFPfl"><span>furnita.cz</span><span class="c432af">/<b>Rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b>Rekonstrukce</b> podle vás. Vyrábíme 100 % na míru. Vlastní doprava a montáž.</span></div><div class="c615c0"><span class="d463f9">Vlastní interiér</span><span class="d463f9">Přes 22 let na trhu</span><span class="d463f9">Showroom v Praze</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>V Chotejně 1143/3, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420774174555"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-10"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_5741c6 _07467c _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-locate--sprite-usage"></use></svg><span class="_630775">V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PM-reko, s.r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,6</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-62-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="61%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="62%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-62-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(5)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Braník</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13319706-profima-interiery-s-r-o-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Profima interiery s.r.o.<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-97-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="96%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="97%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-97-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(34)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Hlubočepy</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13319706" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PANELREKO s.r.o.<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,2</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-17-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="16%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="17%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-17-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(7)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Chodov</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Skála - koupelny na klíč<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,7</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-75-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="74%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="75%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-75-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(53)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Stodůlky</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Orange">Otevírá</span> od 06:00</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,9</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-88-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="87%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="88%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-88-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Kyje</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.549700&amp;y=50.100200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-11"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-l-id="2feacb578e5f93a2"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> staveb | Miras</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-l-id="2feacb578e5f93a2"><span>mirascz.eu</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vylepšete si vaše bydlení <b class=sec>rekonstrukcí</b>, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na <b class=sec>rekonstrukce</b> bytových a panelových domů či podkroví.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-12"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-l-id="1e3ebbc10fa11532"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> domu – cena</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/" data-l-id="1e3ebbc10fa11532"><span>bydlenivevate.cz</span><span class="c432af">/vse-o-<b class=sec>rekonstrukci</b>-domu-kolik-vas-to-bude-stat</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Co všechno potřebujete vědět pro zdařilou <b class=sec>rekonstrukci</b> domu? A kolik vás bude taková <b class=sec>rekonstrukce</b> stát? Podívejte se do našeho článku.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-13"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="_423f0b _685451"><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-26"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=717171cbc2c0d090bebe3b&amp;docId=bb8c46bc53093554"><img alt="rekonstrukce-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16.1rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-27"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=d1476c112a6341d4cabdbf&amp;docId=e44a83bec30d2be7"><img alt="rekonstrukce-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=2" width="161" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-28"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=1e1e1e28e47a13fe7f8888&amp;docId=e9ca5694f456de77"><img alt="rekonstrukce-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-29"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0fd16ad5322e51ad93&amp;docId=4225181136123f48"><img alt="rekonstrukce-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-30"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=2e39390e346b921d6ebe91&amp;docId=8c0dee388d429052"><img alt="rekonstrukce-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-31"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=72746c7fa9a0189cdae345&amp;docId=e04a1c9c3a0c6276"><img alt="rekonstrukce-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:18rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-32"><a href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3a2e0f3e97d2941b1368ea&amp;docId=deb198e8a227c69f"><img alt="rekonstrukce-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=2" width="180" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="/obrazky/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-14"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-l-id="d16f4bebab248622"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> a opravy svépomocí</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-l-id="d16f4bebab248622"><span>stavebni-vzdelani.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Přehledně a podrobně o <b class=sec>rekonstrukcích</b> a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s <b class=sec>rekonstrukcí</b>. <b class=sec>Rekonstrukce</b> po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.</span></div></div></div><div class="cd78cd _9e953e"><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc" data-l-id="iwcHsoyX"><span>#1 Koupelna a wc</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod" data-l-id="Xf6AekFU"><span>#1 Vodovod</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace" data-l-id="o5wN4Jmq"><span>#2 Kanalizace</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni" data-l-id="TkEgtQN0"><span>#3 Topení</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah" data-l-id="ooQMZGAg"><span>#1 Podlahy</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri" data-l-id="B4YBAGNL"><span>#2 Okna a dveře</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek" data-l-id="UtNg2YFm"><span>#3 Omítky a malby</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu" data-l-id="kewODELp"><span>#4 Komínu</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva" data-l-id="ISFTOERo"><span>#5 Zdivo a stěny</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu" data-l-id="IR6BdPZf"><span>#6 Stropy</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste" data-l-id="a2e688ql"><span>#7 Schodiště</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-15"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-l-id="3c25dbc53abe9ce4"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu krok za krokem | FérMakléři.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu" data-l-id="3c25dbc53abe9ce4"><span>fermakleri.cz</span><span class="c432af">/blog/<b class=sec>rekonstrukce</b>-bytu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu je pro mnoho lidí velký strašák. Nemusí to ale tak být, když se na vše pořádně připravíte a naplánujete si postup rekonstrukce bytu krok za krokem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-16"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Videa" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Videa</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Panel%C3%A1kov%C3%A1%20koupelna%E2%80%A6&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Panel%C3%A1kov%C3%A1%20koupelna%E2%80%A6" title="Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Frekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">02.05.2021</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…"><a class="Result-title-link" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Panel%C3%A1kov%C3%A1%20koupelna%E2%80%A6" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce hradů I. - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg8dsho8wLog" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">02.02.2010</span><span class="Result-image-description">05:11</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce hradů I. - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20hrad%C5%AF%20I.%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce hradů I. - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYQ-K7WpX19c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">25.08.2015</span><span class="Result-image-description">03:44</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20bour%C3%A1n%C3%AD%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20stanice%20Vset%C3%ADn%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20stanice%20Vset%C3%ADn%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlV1B25N7NA0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">07.07.2020</span><span class="Result-image-description">10:14</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20stanice%20Vset%C3%ADn%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=PVC%20dla%C5%BEba%20Fortelock%20-%20Rekonstrukce%20podlahy%20v%20gar%C3%A1%C5%BEi%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=PVC%20dla%C5%BEba%20Fortelock%20-%20Rekonstrukce%20podlahy%20v%20gar%C3%A1%C5%BEi%20-%20YouTube" title="PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiePaYDwZqro" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">31.01.2018</span><span class="Result-image-description">03:31</span></a><h3 class="Result-title" title="PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=PVC%20dla%C5%BEba%20Fortelock%20-%20Rekonstrukce%20podlahy%20v%20gar%C3%A1%C5%BEi%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:5,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Inspirace%20barev%20a%20materi%C3%A1l%C5%AF%E2%80%A6&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Inspirace%20barev%20a%20materi%C3%A1l%C5%AF%E2%80%A6" title="Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Fkoupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">14.03.2021</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…"><a class="Result-title-link" href="https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20%7C%20Inspirace%20barev%20a%20materi%C3%A1l%C5%AF%E2%80%A6" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…</a></h3></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-17"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-l-id="46b61ebe0a70ce0"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> domu | Cz.Weber</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu" data-l-id="46b61ebe0a70ce0"><span>cz.weber</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-domu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> rodinného domu či bytu přehledně na jednom místě. Co je potřeba k <b class=sec>rekonstrukci</b> starého domu? Dosáhnu na dotace při rekonstrukci domu? Jaká je cena rekonstrukce starého domu?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-18"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-l-id="93f96e6fe935d1e6"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> starého domu krok za krokem ↑ | ŽijÚspěšně.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/" data-l-id="93f96e6fe935d1e6"><span>zijuspesne.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-stareho-domu-krok-za-krokem</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Podívejte se na <b class=sec>rekonstrukci</b> starého domu krok za krokem ️ Jaká je cena za rekonstrukci rodinného domku, kde se dají ušetřit peníze?</span></div></div></div><div class="cd78cd _9e953e"><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rozpocet_a_cena_rekonstrukce" data-l-id="6MDuSAlE"><span>Rozpočet a cena <b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kde_zacit_Bouraci_prace" data-l-id="1f3lqgcb"><span>Kde začít? Bourací práce..</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Instalace" data-l-id="yJxkAGOF"><span>Instalace</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Okna" data-l-id="Pcu9lIct"><span>Okna</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Co_s_domem_po_rekonstrukci" data-l-id="kT2ejpYr"><span>Co s domem po <b class=sec>rekonstrukci</b>?</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rekonstrukce_podlahy" data-l-id="2gGxW6Xp"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> podlahy</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Koupelna" data-l-id="XQggoWtJ"><span>Koupelna</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kuchyne" data-l-id="zdBlOdIS"><span>Kuchyně</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Topeni" data-l-id="FVLXiWbP"><span>Topení</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Zatepleni" data-l-id="EKgoZpnJ"><span>Zateplení</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Cena_rekonstrukce" data-l-id="uuSLN54C"><span>Cena <b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-19"><div class="ResultContainer ResultContainer-articles" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;hint/news/freshnews&quot;, &quot;reporter_contain_novinky&quot;: &quot;false&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Články.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Články.seznam.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="ResultLayout ResultLayout--clanky"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--clanky ResultLayout-item" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}"><a class="Result-image" href="https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Jindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran" data-dot="pic"><div class="Result-image" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Fpolitika%2Fobce-volicum%2FJindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541&#x27;)"></div></a><h3 class="Result-title"><a class="Result-title-link" href="https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Jindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" title="Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran">Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran</a></h3><span class="Result-date">Před 2 dny</span><p class="Result-description"><span class="Result-description-url">parlamentnilisty.cz</span></p></div></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce#utm_content=freshnews&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="url">Přejít na Články.seznam.cz<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a><button class="fa32a5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></p></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-20"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-l-id="71291a90f766d46e"><span>Oprava staré omítky svépomocí</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/" data-l-id="71291a90f766d46e"><span>venkovskydum.cz</span><span class="c432af">/oprava-omitky</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Při opravách stropních omítek na tzv. tvrdých stropech- na klenbách, železobetonových stropech, stropech z keramických stropnic apod., se nejdříve otluče vadná omítka a místo se očistí koštětem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-21"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-l-id="a7ad88f6b8aec478"><span>Oprava stropu svépomocí postup</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/" data-l-id="a7ad88f6b8aec478"><span>venkovskydum.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-stropu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> stropu je potřeba tam, kde nám stropy již nevyhovují esteticky , či do nich rovnou zatéká. Dalším důvodem může být špatná tepelně-izolační vlastnost stávající konstrukce.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-22"><div class="ResultContainer ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a class="ResultContainer-header-query" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Přejít na Zboží.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Zboží.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="ff5ce0 e85a33" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="_54aba7"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">409 – 499 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 29 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů " data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů </a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">288 – 401 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 34 obchodech</p></div></div></div><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=stavba-a-rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu%3A-velk%C3%BD-pr%C5%AFvodce-stavbou-a-renovac%C3%AD-bydlen%C3%AD---jaga-media-(2016%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_e/qqFBHbm.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=stavba-a-rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu%3A-velk%C3%BD-pr%C5%AFvodce-stavbou-a-renovac%C3%AD-bydlen%C3%AD---jaga-media-(2016%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">85 – 149 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 26 obchodech</p></div></div></div><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-povrchu-v-byte-svepomoci-miroslav-koubek/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=opravy-povrch%C5%AF-v-byt%C4%9B-sv%C3%A9pomoc%C3%AD---miroslav-koubek&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082847/img/29/382x550_A1kRJf.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-povrchu-v-byte-svepomoci-miroslav-koubek/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=opravy-povrch%C5%AF-v-byt%C4%9B-sv%C3%A9pomoc%C3%AD---miroslav-koubek&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">118 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 6 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-23"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-l-id="f2021475b6153657"><span>Oprava a repas převodovky | ZP Automatic</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/" data-l-id="f2021475b6153657"><span>zp-automatic.cz</span><span class="c432af">/oprava-a-repas-prevodovky</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Oprava všech typů automatických převodovek, oprava hydrodynamických měničů, testování a oprava hydraulických rozvaděčů, prodej náhradních dílů pro automatické převodovky, oprava převodovky Brno, automatická převodovka Brno</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-24"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-l-id="65894266ed28ead2"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> prsu</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou" data-l-id="65894266ed28ead2"><span>giaclinic.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>rekonstrukce</b>-prsou</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> prsu Ztráta části nebo celého prsu v důsledku boje s karcinomem je pro pacientky vždy zlá zpráva. Aby se žena dokázala s nevyhnutelným zákrokem lépe vyrovnat a naplánovat co dál, je dobré, když je dopředu informována, jaké&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-25"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="památková péče"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>památková péče</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=stavebnictv%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=stavebnictv%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="stavebnictví"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>stavebnictví</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=trestn%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=trestn%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="trestní řízení"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>trestní řízení</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="právní pojmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>právní pojmy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="okál rekonstrukce"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>okál rekonstrukce</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=rekonstrukce%20lidl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=rekonstrukce%20lidl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="rekonstrukce lidl"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>rekonstrukce lidl</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="myslík rekonstrukce"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>myslík rekonstrukce</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="projektování staveb"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>projektování staveb</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=E9XDGewlBPspgaBc2xvc&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-i="E9XDGewlBPspgaBc2xvc-8"><div class="b5ed48"><div class="_781cd6"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?q=rekonstrukce">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=rekonstrukce&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=E9XDGewlBPspgaBc2xvc" width="1" height="1" alt=""/></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B%257c%2BFurnita.cz%26utm_content%3DRekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce&c=JIFNVITMFBSUMI3T37XUB7YXNBQXTKHCTN56PTT6YN2NR2N45MESZH8AGVBAREVHMYF8KT37V5U29CHWS7GGJRAJUD565FWES3K247TI4WXKMKTGQM25V27TKTPMD59IBCX4KAC5KDDVAMIIA4VEFFP5R8AJJ7TEMXQC4PY98889GC2USSHTKFSDZJUH6963ERQZPA36H9VNRDJW7NUJ8NH9PBQRCZFRZ8AVF7K3UG3FXQ8R":"mdbFFPfl"}) </script><div id="elog-init" data-elog="{&quot;apiEndpoint&quot;:&quot;/e/user_events&quot;,&quot;enableClick&quot;:false,&quot;debugPath&quot;:false,&quot;disableLogging&quot;:false,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;entityIndexAttribute&quot;:&quot;data-e-i&quot;,&quot;entityIndexCounter&quot;:7,&quot;keyboardEvent&quot;:&quot;keyup&quot;,&quot;logSyncTimeout&quot;:500,&quot;maxSerialId&quot;:3000,&quot;prefId&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}}"></div><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.49428999256503947,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;},&quot;elogEnabled&quot;:true,&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;requestTime&quot;:1623899340271,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;105cb1c1473006ee&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;78a31bf8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;_reactKey&quot;:&quot;a1LRziF6&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0899340730&quot;,&quot;key&quot;:&quot;search&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f0899340730&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;search&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Internet&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:true,&quot;icon&quot;:0}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f1899340730&quot;,&quot;key&quot;:&quot;obrazky&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f1899340730&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Obrázky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/obrazky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:1}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2899340730&quot;,&quot;key&quot;:&quot;videa&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f2899340730&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;videa&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Videa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/videa/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:2}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f3899340730&quot;,&quot;key&quot;:&quot;clanky&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f3899340730&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;clanky&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Články&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/clanky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:3}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4899340730&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firmy&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f4899340730&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Firmy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//www.firmy.cz/?q=rekonstrukce#utm_content=lista&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:4}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f5899340730&quot;,&quot;key&quot;:&quot;mapy&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f5899340730&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;mapy&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Mapy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://mapy.cz/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:6}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f6899340730&quot;,&quot;key&quot;:&quot;zbozi&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f6899340730&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Zboží&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce#utm_content=lista&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:5}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f7899340730&quot;,&quot;key&quot;:&quot;slovnik&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f7899340730&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;slovnik&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Slovník&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky/rekonstrukce#utm_content=lista&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:7}}]},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ghGKBewE&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W5fB3Kzt&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1545905534319631601&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b9136b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:1545905534319631600,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B%257c%2BFurnita.cz%26utm_content%3DRekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce&amp;c=JIFNVITMFBSUMI3T37XUB7YXNBQXTKHCTN56PTT6YN2NR2N45MESZH8AGVBAREVHMYF8KT37V5U29CHWS7GGJRAJUD565FWES3K247TI4WXKMKTGQM25V27TKTPMD59IBCX4KAC5KDDVAMIIA4VEFFP5R8AJJ7TEMXQC4PY98889GC2USSHTKFSDZJUH6963ERQZPA36H9VNRDJW7NUJ8NH9PBQRCZFRZ8AVF7K3UG3FXQ8R&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.furnita.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.furnita.cz/&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=VS+%7c+Furnita.cz&amp;utm_content=Rekonstrukce&amp;utm_term=rekonstrukce&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.furnita.cz/sluzby/dalsi-sluzby&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; podle vás. Vyrábíme 100 % na míru. Vlastní doprava a montáž.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:108323310,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Furnita | Přes 22 let na trhu&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:535936314,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2475188840},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:535936314,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1143/3&quot;,&quot;id&quot;:2195398,&quot;phone&quot;:&quot;420774174555&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V Chotejně&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Hostivař&quot;},&quot;labels&quot;:[{&quot;id&quot;:2754370,&quot;name&quot;:&quot;Vlastní interiér&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IiaUBvEw&quot;},{&quot;id&quot;:2754357,&quot;name&quot;:&quot;Přes 22 let na trhu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IPk1GTGN&quot;},{&quot;id&quot;:2754371,&quot;name&quot;:&quot;Showroom v Praze&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8uxcHIq6&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lQj6yOUE&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d3eaae99&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KHc7eWvq&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;01QeH4IC&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:365,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1002,&quot;longitude&quot;:14.5497,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:52.322,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kalkulace zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pm-reko.cz/kalkulace-zdarma.html#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KP6azBHk&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kk4FCxid&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03374099731445,&quot;gps_longitude&quot;:14.41127872467041,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VDs8b6Lz&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gu1Ni3.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4YpyprJy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OdGfp49U&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dZMiT3ZW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hLdZfI2E&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kO47cb6z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1oJZeFkg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hKlOSRmr&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3035935,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ictIwxMp&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13089840,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.411279&amp;y=50.033741&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HILZwS9x&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1179/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Devonská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hlubočepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Devonská 1179/4, 152 00 Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Devonská 1179/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.327,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.7078651685393258,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h5ww8CBw&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.29213483146067415,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bueZ7Ocl&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.034942626953125,&quot;gps_longitude&quot;:14.38949966430664,&quot;group_id&quot;:13319706,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/yoaLep.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3d9q9Epk&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8EpQYRyf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mDcgM2du&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JcFt73s3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m9tbZLIb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h7vtARvj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JVDhQ1O6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OWIcK4dY&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4436719,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3529,2525]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/mN2Ll2.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fldlEsrX&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13319706,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wsfvvhDv&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qiotoN4R&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZzbuOPjg&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:34,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2199326,&quot;title&quot;:&quot;Profima interiery s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13319706&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13319706-profima-interiery-s-r-o-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.389500&amp;y=50.034943&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P0yff4BQ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1523/15&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Křejpského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:83.205,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4267515923566879,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mEPHSOj1&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5732484076433121,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tpf5LUV8&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02777099609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.515138626098633,&quot;group_id&quot;:184855,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UpTMCKZ2&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2AIvuSSE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v77yHMyb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9wXLfbBW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hTxIvHnw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q2XZ2ypg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0ycI5Gj5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FQOahoax&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1040112,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1922,1282]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uSX7OwRx&quot;}],&quot;premise_id&quot;:184855,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MNxGNmhG&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PNLsPkYr&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8ZjL9Yda&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2024914,&quot;title&quot;:&quot;PANELREKO s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.515139&amp;y=50.027771&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N8AvdKyT&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2471/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mezi Školami&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, 158 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:94.991,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TtlN5ZiQ&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iCLk8KqE&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05245590209961,&quot;gps_longitude&quot;:14.34171199798584,&quot;group_id&quot;:2665726,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y45GdxWO&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/jWsBEn.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y2A66xHf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bccqwb0U&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EqxkSVTE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GFVJTAkb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XV4Clbm6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qajqw5cY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;igAcwoaV&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1331483,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;m1vFFRhI&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2665726,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MIc7danW&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XW6WFs6A&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gRcoLawx&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:53,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2033017,&quot;title&quot;:&quot;Skála - koupelny na klíč&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.341712&amp;y=50.052456&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NdBziBDK&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:57.424,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.46564885496183206,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vgdvf4mE&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5343511450381679,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vthRZnq7&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11098098754883,&quot;gps_longitude&quot;:14.571233749389648,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yxv8bmLE&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sN3XIYMl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3Ut2VFnG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vwwwKNEF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HB6fha5E&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i2svLLfh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AAMMmdqb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kVEDVGbr&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3356135,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1686,1123]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cMbNcFjz&quot;}],&quot;premise_id&quot;:496969,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.571234&amp;y=50.110981&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rV4rYxmJ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2749/37&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Za Mototechnou&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Za Mototechnou 2749/37, 155 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Za Mototechnou 2749/37, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:90,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Cena rekonstrukce bytu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/kolik-stoji-rekonstrukce-bytu-cena-rekonstrukce-bytu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13016392&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gJxrwVXP&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.78,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bzvjoXzT&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.11,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yeqDKOAH&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.11,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zUvaWxKA&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06180191040039,&quot;gps_longitude&quot;:14.328092575073242,&quot;group_id&quot;:13016392,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/KJ7B0Tz.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/KJ7B0Tz.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bM5ltyaz&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bwgQ8CHo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OVuqbmGZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;stSesD6P&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zzzNWmM5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5FQNkHAu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KtqiArJy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ohledně rekonstrukce bytu nebo stavby rodinného domu nás můžete kontaktovat i během víkendu. Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma do 24 hodin.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kIzuuvVS&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3484290,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AySMdX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6vT1xyBz&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13016392,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;df8D4Ecf&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uA65kG77&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bVYGexCn&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:3920836,&quot;title&quot;:&quot;stavba&amp;design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/?utm_source=Firmy&amp;utm_medium=firemni%20zapis%20url&amp;utm_campaign=Homepage&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13016392-stavba-design-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.328093&amp;y=50.061802&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MwK3UHnI&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:84.786,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4266666666666667,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0FKxr9XP&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5733333333333334,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fwe1CnLy&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.04941177368164,&quot;gps_longitude&quot;:14.291829109191895,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zNY7RlFu&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5laKT5iS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DdoQ9R2T&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4gLc8ESg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nU5xZMKq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1PMioUZr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M1DED07I&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t3bHasji&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1615075,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2134,1421]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ada5U8OU&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12780647,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z39NkS1O&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yG5Hu8bZ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lV0JquLq&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.291829&amp;y=50.049412&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FgYObw43&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;406/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mendíků&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mendíků 406/5, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mendíků 406/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6VHvapqB&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05887222290039,&quot;gps_longitude&quot;:14.450465202331543,&quot;group_id&quot;:13161459,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;slqqh3tD&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_Q/o96IW.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QStAChVg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RG8BcLmd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BQ6sX2Z4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OAlRS2yi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8ZM0KKdS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;08Xuv8g8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PYyQxOtb&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3236551,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eZyiefnM&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13161459,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3hcUJimK&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q5Vu0I50&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4038503,&quot;title&quot;:&quot;BYTAZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13161459&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13161459-bytaz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.450465&amp;y=50.058872&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MSK6PUYY&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Černý Most&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;889/36&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Generála Janouška&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Černý Most&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, 198 00 Praha, Černý Most&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.176,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JK9PAeX1&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UYR4nJrN&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.106361389160156,&quot;gps_longitude&quot;:14.572223663330078,&quot;group_id&quot;:2231171,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZXc5Ti9j&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0LiiMCfD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cJZIzeww&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CfSXAQDD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cWtZF2FM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lBLQob9y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q4y6MkSN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2x4a6ba5&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4140390,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bxbb9uD7&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2630206,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:25,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2290987,&quot;title&quot;:&quot;HKoupelny&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2630206&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2630206-hkoupelny-praha-cerny-most.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.572224&amp;y=50.106361&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;enxvlp3c&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Olgy Havlové&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Olgy Havlové, 130 00 Praha&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Olgy Havlové, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mB6xOfQ5&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08894348144531,&quot;gps_longitude&quot;:14.48122501373291,&quot;group_id&quot;:13071885,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_O/y0dBYa.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_O/y0dBYa.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sxVXiBXy&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/402?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DeVJX2Il&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mWAdGYhC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7SaR5xf2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PdU8uBvn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3ogpBmwZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wir9Z9K5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kRVV6k4x&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4099355,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2500,1667]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/0cUBYf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;juPXr5FA&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13071885,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HSzSMAvA&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZDJLwxfz&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3968029,&quot;title&quot;:&quot;Byty Na Vackově&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://byty.navackove.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13071885&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13071885-byty-na-vackove-praha.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.481225&amp;y=50.088943&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://byty.navackove.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F7HufXph&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;712/59&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Komořanská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Komořanská 712/59, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Komořanská 712/59, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4222222222222222,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ArHBtFGF&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5777777777777777,&quot;_reactKey&quot;:&quot;80qGQ914&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.9943733215332,&quot;gps_longitude&quot;:14.406759262084961,&quot;group_id&quot;:349039,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mW0IR8Vc&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hugGIiBh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a6aWRVfc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VCikc7ds&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WKbp6dJv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;12Dp3xpp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vQKbOF29&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Htni8cbo&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:976993,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1949,1705]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eXeUVMsl&quot;}],&quot;premise_id&quot;:349039,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EVC4ifmw&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XHYSj3uw&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZN9ekHTq&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:26,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2069680,&quot;title&quot;:&quot;Mařík - bytový servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-349039&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/349039-marik-bytovy-servis-praha-modrany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.406759&amp;y=49.994373&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zbdcz3DL&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;858/23&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bělehradská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;12000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bělehradská 858/23, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kolik stojí rekonstrukce&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/kolik-stoji-rekonstrukce-bytu-cena-rekonstrukce-bytu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13278174&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k3VbZLbq&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.40540540540540543,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lYSpiMvx&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.2972972972972973,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8buhJV2f&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.2972972972972973,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W5EELBXQ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06816482543945,&quot;gps_longitude&quot;:14.435521125793457,&quot;group_id&quot;:13016392,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/GbXBYO.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/GbXBYO.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TuKQNkgX&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hMcULMYm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5NNBtRhb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8IevD04b&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uMTbhIHx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;smTDwEuk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SN30PEIe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yFOEczrz&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4099120,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2661]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_P/Ix5BXW.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RYcEGu6A&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13278174,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HTWRluNl&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QFwSsMmy&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3920836,&quot;title&quot;:&quot;stavba&amp;design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13278174&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13278174-stavba-design-praha-vinohrady.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.435521&amp;y=50.068165&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6xgeOM2U&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Neratovice, Byškovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;145&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Neratovice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Větrná&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Byškovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27711&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Větrná 145, Neratovice&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8RdLdECi&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.25204082286981,&quot;gps_longitude&quot;:14.487894157216767,&quot;group_id&quot;:171716,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ImmBW3G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ImmBW3G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UEQYkIQ3&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce panelových domů&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a95E8pYY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tglOgJhd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zwDMic1F&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3ffxvY1g&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kUYg5O2L&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kjhC89tK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jK07a3dS&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1804688,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/zFKBWMT.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BmyIz02z&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13023837,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:8,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2016360,&quot;title&quot;:&quot;KASTEN, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.kasten.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13023837&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13023837-kasten-neratovice-byskovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20panelov%c3%bdch%20dom%c5%af&amp;x=14.487894&amp;y=50.252041&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.kasten.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b2gfoKBM&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2641/14&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bucharova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bucharova 2641/14, 158 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bucharova 2641/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lV85OZSu&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AvBdi032&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.051700592041016,&quot;gps_longitude&quot;:14.352100372314453,&quot;group_id&quot;:1893888,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_e/51eMIy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_e/51eMIy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UYtzXIAb&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wu17HAnm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ao7U9ql7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dBunoU6G&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U6bofCwj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aLsJi8IJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J0kYsqWd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1MJhsaL3&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:986065,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/bwDngD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0J1sNW0O&quot;}],&quot;premise_id&quot;:1893888,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OphcnPnv&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3MjBlzLz&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2604402,&quot;title&quot;:&quot;Trigema Building, a.s.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.trigema.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-1893888&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/1893888-trigema-building-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.352100&amp;y=50.051701&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.trigema.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2eNIZdUs&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Háj u Duchcova&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;328&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Háj u Duchcova&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Okružní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Háj u Duchcova&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;41722&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Okružní 328, 417 22 Háj u Duchcova&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Okružní 328, Háj u Duchcova&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ARz9qCYv&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.622288438713674,&quot;gps_longitude&quot;:13.72182435873504,&quot;group_id&quot;:1356647,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/p1qQ8N.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/p1qQ8N.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4OThAv0Z&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YeMVWCod&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OZukSion&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F458bw4P&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2P6iM6cB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PMrpUCsL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rp081MF2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle předchozí telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k0Ksjc5G&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3281568,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/IH0DgD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6W6RseXb&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13169268,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2213342,&quot;title&quot;:&quot;Sádrokartony Marek Weickert&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.montazsadrokartonu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13169268&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13169268-sadrokartony-marek-weickert-haj-u-duchcova.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=13.721824&amp;y=50.622288&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.montazsadrokartonu.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H5A9VhdW&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.549700&amp;y=50.100200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FfYdKHr1&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;abdff210&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1481410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1545330083},&quot;docId&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l2TY1K0w&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mirascz.eu%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=2Ij6UKv-_unj6z6R_VALJii6pluq7u1iWAy39SJXOGa8Hy0v8EP01HEr2yriWahDB_HzD6ThJ6jt_oYb7xyYXUhudi-P_kUMAvGD6VyuhTRSd3I1-kn-gRQ_LS9JPwY-ZxUhTTr2jSDSTRVpFEh2poV-SLp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vylepšete si vaše bydlení &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytových a panelových domů či podkroví.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; staveb | Miras&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mirascz.eu/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ei1PeFzD&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1e3ebbc10fa11532&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;abdff210&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1543186800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1585474038},&quot;docId&quot;:&quot;1e3ebbc10fa11532&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JZ6HmNXW&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2Fbydleni%2Fvse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=cIzss9WhMGKjsrItKth7Ovn3Yy6AfbKbD2r829s-7ft6iVZB8DKOTtAT5R6Del3HDhILTTZ6c_QgQBdGHUGJlnwF7Uh4QreEfdNGFG94N-_wN4vGVtwVM7v9oQh6irlRkH6XwaabdAX5Xow8Xe2LdBFRsvp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Co všechno potřebujete vědět pro zdařilou &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; domu? A kolik vás bude taková &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; stát? Podívejte se do našeho článku.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; domu – cena&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/bydleni/vse-o-rekonstrukci-domu-kolik-vas-to-bude-stat/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/vse-o-&lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt;-domu-kolik-vas-to-bude-stat&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GNqwVRga&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cc81bb41&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bb8c46bc53093554&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cc81bb41&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;717171cbc2c0d090bebe3b&quot;,&quot;height&quot;:1485,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1980},&quot;docId&quot;:&quot;bb8c46bc53093554&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2016/rekonstrukce-domu-v-ludgerovicich/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;09v1dMAa&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce domu v Ludgeřovicích - Česká cena za architekturu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/app/uploads/2016/04/P1010115iCUWLn1B1460736995-1980x1485.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EjTSbiVe&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MBkikMxh&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=f74334dd1591b2e1&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QJrlDnvp&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VKkMQ9YT&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e44a83bec30d2be7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cc81bb41&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;d1476c112a6341d4cabdbf&quot;,&quot;height&quot;:1936,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2592},&quot;docId&quot;:&quot;e44a83bec30d2be7&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dumazahrada.eu/rekonstrukce-plochych-strech/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F1nnq3jx&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce plochých střech - Dům&amp;Zahrada&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dumazahrada.eu/wp-content/uploads/2017/01/zelena-strecha.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:188,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5K8jxuNp&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:375,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4zV0lTsg&quot;},{&quot;height&quot;:423,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b7a4a3f2b7028d03&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:567,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NdSUhK1h&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;c5CIqHYx&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e9ca5694f456de77&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cc81bb41&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;1e1e1e28e47a13fe7f8888&quot;,&quot;height&quot;:333,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:500},&quot;docId&quot;:&quot;e9ca5694f456de77&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://okolobytu.cz/clanky/po-ctyriceti-letech-bydleni-bez-jedine-zmeny-prinesla-radikalni-zmenu-rekonstrukce-bytu/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wwzth7ru&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Po čtyřiceti letech bydlení bez jediné změny přinesla radikální změnu rekonstrukce bytu | Okolo bytu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://okolobytu.cz/wp-content/uploads/2020/02/Po-7-3.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dx81WvxU&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dXWadI27&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8d4e4b4c240472f6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9Fqxbsfd&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GOzwq2Df&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4225181136123f48&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cc81bb41&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0fd16ad5322e51ad93&quot;,&quot;height&quot;:600,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;4225181136123f48&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bdln.cz/inspirace/rekonstrukce-koupelny-fotogalerie-vice-nez-30-uzasnych-promen/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IZrPg7W5&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny - fotogalerie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bdln.cz/wp-content/uploads/2016/08/rekonstrukce-koupelny-18.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YXyrhXLp&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OosnuHUj&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b177ce76adb31101&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F8F2GdRC&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5AuisRo8&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8c0dee388d429052&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cc81bb41&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;2e39390e346b921d6ebe91&quot;,&quot;height&quot;:1333,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2000},&quot;docId&quot;:&quot;8c0dee388d429052&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sfera-atelier.com/portfolio/rekonstrukce-rodinneho-domu/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GLVrjQf1&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sfera-atelier.com/wp-content/uploads/2016/12/32-1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tkLRkg4z&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6UWOdd3E&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=61acbd6529a9c2c2&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TfwVmq9V&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YhrcKgix&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e04a1c9c3a0c6276&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cc81bb41&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;72746c7fa9a0189cdae345&quot;,&quot;height&quot;:1078,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1440},&quot;docId&quot;:&quot;e04a1c9c3a0c6276&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2018/rekonstrukce-a-prestavba-mlyna-na-bydleni/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b629mqPP&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavba mlýna na bydlení - Česká cena za architekturu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://ceskacenazaarchitekturu.cz/app/uploads/2018/02/80Adl32Y1518790711-1440x1078.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8EScNlpP&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bX09bk3o&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=31407ee820fce359&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LoCDpdoK&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9HIxjNpd&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;deb198e8a227c69f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cc81bb41&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3a2e0f3e97d2941b1368ea&quot;,&quot;height&quot;:682,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1024},&quot;docId&quot;:&quot;deb198e8a227c69f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/sluzby/rekonstrukce-bytu-praha/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cdcjujv9&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Reference rekonstrukce bytu Praha 2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavba-design.cz/wp-content/uploads/2020/07/20170811-DSCF1583-HDR-1024x682-1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tk3gYxVC&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;15khJcik&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b592b7f663bea16a&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MD6UybER&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bZzLiGDX&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;917ad2f71455d98f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cc81bb41&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;cc78b8bee740433f5ef001&quot;,&quot;height&quot;:1600,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2400},&quot;docId&quot;:&quot;917ad2f71455d98f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bydlo.cz/magazin/rekonstrukce-stoleteho-rodinneho-domu-se-stodolou&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tDM14diZ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce stoletého rodinného domu se stodolou&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bydlo.cz/files/image/articles/1450/jarmila-flakova_rekonstrukce-stoleteho-rodinneho-domu-se-stodolou_19852_big.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=288dd91cbafd3f64&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NjKWCAmD&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=288dd91cbafd3f64&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZBH3qh4v&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=288dd91cbafd3f64&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7CB6Nek7&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;65SUNkaZ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;daf72fc8b70f1d4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cc81bb41&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e8e8e8c99ee68466358b4b&quot;,&quot;height&quot;:1920,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1440},&quot;docId&quot;:&quot;daf72fc8b70f1d4&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.koupelnyplzen.com/reference/rekonstrukce-koupelny-plzen-slovany-kyjevska-ul&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rDS8WPqT&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;REKONSTRUKCE KOUPELNY - Plzeň, Slovany, Kyjevská ul. - KOUPELNY PLZEŇ s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.koupelnyplzen.com/images/speasyimagegallery/albums/21/images/rekonstrukce-koupelny-plzen-kyjevska-foto9.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d5cfe4a7cc4c2e57&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:105,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wepQT6uF&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d5cfe4a7cc4c2e57&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DHu6fyXX&quot;},{&quot;height&quot;:566,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d5cfe4a7cc4c2e57&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:424,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V0kbpVJo&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CH5IAigH&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8d8e372e35e0ac17&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cc81bb41&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f9196576b2a0aedca&quot;,&quot;height&quot;:1800,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:3600},&quot;docId&quot;:&quot;8d8e372e35e0ac17&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homezin.cz/media/podkrovni-koupelny-inspirace-fotogalerie&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a8e6EBGN&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Podkrovní koupelny - inspirace, fotogalerie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homezin.cz/img/articles/1628/zuvodnifoto-39328.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=447f35a556eb1b10&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:281,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CsrnWmDm&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=447f35a556eb1b10&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:562,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HGDxuJy6&quot;},{&quot;height&quot;:344,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=447f35a556eb1b10&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:691,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bP8dscEl&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CHOYsqpy&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;nJtJJSDx&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;abdff210&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1538780400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1555137096},&quot;docId&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fstavebni-vzdelani.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TWjCSCJH&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23mistnosti-koupelna-wc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=GW6i4nUnGpaAOGABlKnOsUwuKLCtwblX3HJrRJE4ICmy9NIk8FXGoGS7fbU4OsCgCrQYnEsnY9gP6gCP9NZKAC60mfGXa9l8p4f6sgBfOELWNZVoHxAzgZYkUdLsiXoiZQvyjrcDRuoP-1GGiKwJ0yJfGcU&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Koupelna a wc&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iwcHsoyX&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-vodovod&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=l4f_JRnjkTgEMJPzP17Wae5ZLi0CNwI58fpVnUZqZw5kiexVT_6VDN0PBWeVaFl88svfv1D64T5b8gDHrDjXBSnM5hI0J71VeJ52pDTGJkKaduP4Oc5oNWeD8i9boiqCJxyzriLhrqQkDHOrQEPjcdWEVxW&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Vodovod&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xf6AekFU&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-kanalizace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=adm04OLgcFK9weTvtH3uBNYFjTHcU69Fuo4q3Mwl6wMG7QDnBKO0awQmS3jXFcgKsUImMgJXYzWSOXtqz4DQuhlU2FKRDH8jlv__LQLYKPEy91Pm0N1w5vGGu7AAaqx9Se1Dwh0ODYHbuFU1ECqb5nxadSW&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Kanalizace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o5wN4Jmq&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-topeni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=o96W09m84zkEVWYPYPqkOFnhQvmB8imKAqJwxuPVPl3y3BkuHQQH6gk-SNCMUKT9AsNCKJk0e7wxuVHFxkFIKFyscTv9zENWIcPVXvFuNUiFNmnThN6GnqdQYzaCTaAvOaufd41dOk_jYQWXZNSIv_aIgNW&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Topení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TkEgtQN0&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-podlah&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=EVQMPTz7sPp9iQHgVDDNpwrbkPWHXM0Ed6IrvNtl-E-awbJii74zNwhmyLb-TjkBuZgnyH8L4X8mRNho-Gh8-uTX6f5YTguLnqf6BEAbd-eR7DNvyrmPJx2d9l8B5FpDUoaOvGUULplzxaXjkawuU4PHkHj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Podlahy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ooQMZGAg&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-oken-dveri&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=waJ8fCcXkdiUFDeTHh-2pzkATvOj4GdpAGYobjDZHwY4uvP9kG4hM5z__fTQv4L4ljmLXxiTk8oiaD6tGSpSPlfyR_bRCJKg03N6i7Cf-fvTd5lY7sh8_1HEx4Gx76MH0YNJCstDHrSJc2aWi5-6jQelZHl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Okna a dveře&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B4YBAGNL&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-omitek&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=NGSWB2L4_FVcHm8ZUn0--xHpeE6nUUc_Rh2eMffvAReNoXGmNe7TF9g2b83Oox4PF5F7yksPQMKA9jgclvr4IKMXh6U_W1-sbHxZ3eAJ2BXCjEfJNLmGtgcXoSkqqM60XHi6FMdgV9oS2mePbBdAYCOvES7&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Omítky a malby&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UtNg2YFm&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-kominu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=SDtZFwjPr8sIVz_d2Kh5FH95WlGQa-GUATs7uTeS0LaVxestLUAfRxU3G-8vpARkUuUSXY8f_YqwqAwmnKPs4VBZjJAqrTPUz6WOJx0402FzdhUShYMGgfJy532cOQCCcbZaG9JgqsvGtT7t9O6kD-YnZap&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#4 Komínu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kewODELp&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-zdiva&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=8Q0NygSwKAzxLjKJ9FNZictAXXo2spmpIQZj_qAFOdPuJh6I1sDPSvGZivapar8YWnZQxra2qtFWwUC2HfU3EH6JFKlH_UIjSu35uN9fhvcRGUnBlK8bFff34OT9kcdnxk41W6ezhAEIo8Izy7Zfd29zOP7&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#5 Zdivo a stěny&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ISFTOERo&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-stropu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=JrJqXVyoZt2eE4_j3rZkDi44E3Q5ewxULN57xtglA4dZbZHyVHZAQBLcE7JlzGFC-_cjPzRPvdIk23XkIutJTK1AfTqddt7c9qvCPKj6FCrNA_ruVU9VnMYkwGGPJfi2uXp6XufnLkpXPECinUGZC79k29w&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#6 Stropy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IR6BdPZf&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-schodiste&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=guDxy0E5dg7y50CpLmyz48GPsB7uHnwGDwmDQ-ctX6APJB2YJ7m73YkLLUD7TNhAhToYTgxSWyySjdPnyXpWqvvh3vk301JvRhay-hHwuKfuEl-opXAK66FMzDhsrYu9hmcjNVZAFwW0T40vot8-O7S9W_4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#7 Schodiště&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a2e688ql&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=x1jw8wkeeecCqs_pHjT7Tf7T6sIsREezOFGB8BB2FM_frRDApCpWOG2u2KbIwVkzAWDm465ok1wrtbkHbwjK13anG4XjX0B-gEZx8d3gvImCLdtGUYTl2Di0-DhbKc0w4sCo6bUNr92L2pyP7HZKJ39LClW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Přehledně a podrobně o &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcích&lt;/b&gt; a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;. &lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; a opravy svépomocí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://stavebni-vzdelani.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yuoT9WPi&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3c25dbc53abe9ce4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;abdff210&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1587769200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1588371979},&quot;docId&quot;:&quot;3c25dbc53abe9ce4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffermakleri.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JSCSwtaG&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Ffermakleri.cz%2Fblog%2Frekonstrukce-bytu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=nx339puS9KD4U8ZBXqcJ8OXEfwGPF005b4s3iw-YOXt_-1ASCjvt81JS-CeZFl8Tr1Fd4_YK3RV834k4c15fWvfvKaPxoHC2uDp8cwWG8l2Wjs2o4mXjU4IT7sQrxd77RCt_zdAKBTk2pxGMDe7QDTQrZzp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu je pro mnoho lidí velký strašák. Nemusí to ale tak být, když se na vše pořádně připravíte a naplánujete si postup rekonstrukce bytu krok za krokem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu krok za krokem | FérMakléři.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://fermakleri.cz/blog/rekonstrukce-bytu&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://fermakleri.cz/blog/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-bytu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;omMslqyH&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;41948e2e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;cnsHintType&quot;:&quot;&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před měsícem&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.05.2021&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce | Rekonstrukce koupelny | Paneláková koupelna…&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/rekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Frekonstrukce-panelakove-koupelny-krok-po-kroku-za-3-dny-bylo-hotovo-64158142&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aQfHgh9n&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 11 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.02.2010&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce hradů I. - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=g8dsho8wLog&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg8dsho8wLog&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;05:11&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0yACjvg6&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 6 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.08.2015&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytu - bourání - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=YQ-K7WpX19c&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYQ-K7WpX19c&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;423He2z1&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 11 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;07.07.2020&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce stanice Vsetín - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlV1B25N7NA0&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;10:14&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zNUoQBfH&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 3 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;31.01.2018&quot;,&quot;title&quot;:&quot;PVC dlažba Fortelock - Rekonstrukce podlahy v garáži - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=iePaYDwZqro&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiePaYDwZqro&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:31&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q5Yu4boh&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 3 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;14.03.2021&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny | Inspirace barev a materiálů…&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-bydli/koupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fjak-se-bydli%2Fkoupelna-podle-soucasnych-trendu-kombinaci-barev-i-materialu-si-zamilujete-na-prvni-pohled-64142577&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zdt8Eqfm&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;02.12.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny v paneláku Trutnov - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=9ESpgm3bBDo&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9ESpgm3bBDo&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:37&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1X5G3UuS&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4znr3cbj&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;46b61ebe0a70ce0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;abdff210&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1608764400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620407129},&quot;docId&quot;:&quot;46b61ebe0a70ce0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcz.weber%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dld5mpsM&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.cz.weber%2Frekonstrukce-domu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=u9Ax4fCEeqd340rn6oIx1XxCli2NSHkORqeaBJmqPirf2v0QjIPyyFN6U-_eHH2kv9uc7Wd7IN5coLjOVBw7nc8555W2YKpH--qI55z57m5dpqgmaqlfN2mcDdrz5RZdiOPbOr9xmwx2ul_AkhnGZywRNNq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; rodinného domu či bytu přehledně na jednom místě. Co je potřeba k &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; starého domu? Dosáhnu na dotace při rekonstrukci domu? Jaká je cena rekonstrukce starého domu?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; domu | Cz.Weber&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cz.weber/rekonstrukce-domu&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cz.weber/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-domu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZGtPoJlJ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;93f96e6fe935d1e6&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;abdff210&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1576278000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1609427093},&quot;docId&quot;:&quot;93f96e6fe935d1e6&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FTEYGJeg&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Rozpocet_a_cena_rekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7C8VyYfhRUYDRaIAHjJfR5kuM0S9yHlDzwzbThexMG2rSYm8F6qZpUv5SMMB0G_kd43O87isE4-AQOI6PqHbe8d4JDgh2S7BQHo64rvrhXRHazx07o3fcwWlnj57p5mEA3-3WyA4DkAOG_ktgcONlvuZ2Jj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rozpočet a cena &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rozpocet_a_cena_rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6MDuSAlE&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Kde_zacit_Bouraci_prace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=XuAcVRLrCzQsNQyQm2NLD6ynQ-oUlVwGZXWfNE7xZnEBoDvw5Zedrg7t1nD7XPrnAKEmD-HO8XkNiByWIs16YIoitt6GNZtKVcOgAnBrnGkNj3Y6aEwsbiZt7HOtmXSsExkQlwMS3Xi7L7JT8TNciNocRlq&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kde začít? Bourací práce..&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kde_zacit_Bouraci_prace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1f3lqgcb&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Instalace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=PyKknR32OR0-Qpl5lZodxk8XlXDPXWgY2UnanutBpHSS3WsptMv0ztHTz6tO9du6WvkQw8aG1MWr1dEcOV4yb5IjkTICW3rqds2CPuRjp4C5bAuNgZRuUJ87J01EaCstpItUUNe3PICfy3c5QAapOj48p-j&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Instalace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Instalace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yJxkAGOF&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Okna&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=wbYfNF1HrTVFeyMTz7SrIPlL9kxaf_4gNm4S2mDFBhsFP8_Np5anmHZiZbJhx4ma4u3EzL-4RZrXBszINeWuC0lOh1zPqDI6vUncbREYiA9wjuRnTwQkx1Pz4X3TCssDvLo4AIFAU6pIQF8o0J-J66TyWZW&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Okna&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Okna&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pcu9lIct&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Co_s_domem_po_rekonstrukci&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=RPoicLi7H8h7luXkt3ZioNL5iIWRtBWfr75dk5hPDVh5PlGRYkx39pu1jhZQ3FSr_73edGpvJqH2jeNuaXv_Thmi906AskeZa9RHT3vyL7dorxhe96kzR_haeflXNUJPSSqJbM1JIcztDomNeTe9u0_cXLW&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Co s domem po &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt;?&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Co_s_domem_po_rekonstrukci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kT2ejpYr&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Rekonstrukce_podlahy&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=XGi9pSdt0cFnhu5llUAfLCH6ht93Ym5aEzAIHKfItF3TKMFWkG9G6QyacgL1LcJG0USoFcGfsvS2rmEK5R-LlPpVeVj6H9MKy4Q4oIUtkokBUgeMFzqJMBNBsUyNha65__7D8DEWi-T_MSXvy7Xul8q78OZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; podlahy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Rekonstrukce_podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2gGxW6Xp&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Koupelna&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=PHz5yWXEFOY5eRwKB0-7zMufqAjrXEAHv0kiEBa3TEiQiJaJWibVjI5bo951hs-SF3svrsoLsdWsQQehTUhYkAsCpUflFMwZAk4QmZmbERvNc-ti-v1agnzbcLLC6KIAXuWkeTRSL4c94BMSTyllhGga4-a&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Koupelna&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Koupelna&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XQggoWtJ&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Kuchyne&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=K7hxl6A8mVzks2r0IK8q7eoPhfbqGx1ip99Ezrn2OgsJie88bIasYqF7ZhZ6ZribglQcGHnJIIHSo64Nc0nGqUaZv3yh7DImbnYOOu2yQ1lWQS7cGzNTaC0KbmnsgwmB6MEvMo3CppBIAeJy61ylY6ROEfZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kuchyně&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Kuchyne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zdBlOdIS&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Topeni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=cBbVnCo9h7wY96dzFp52F8EQczWb6ONM4oHzVPg_u3JbffJz6VM-Lt5oaybxZ5HQcpSQoI8Dc17gHF0Ml7EC9hOmO8rnLiDR0y0-uOBiVlgnVgm0dB9OR27wPfPMi7ixu4RXh1rD8xB1wtdjfyhlRAwQyZZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Topení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Topeni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FVLXiWbP&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Zatepleni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7i8m6c-eopt1JzZk3fY3_KhOIzrqqH9Xjn3D8w7apA7ejlLkXbHqEVpceD-47KIpWSFDo5o-nTDW108PcClXKaPhdhwQDoNo-yYDqZqGWaLIhKEevqb2-Ng8sw_Ih7ERWLa7UIrnRC6gIhcKHoPgSFT1eBq&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Zateplení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Zatepleni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EKgoZpnJ&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F%23Cena_rekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=4BHsykyJW8BARtlLg1zirfu9ipXCZ5Ce1yP7Cp9IrieI29Tvy2eUWxq0VX9tSAjBOIf4APGewNAHS18fsG-MFj2b-iFw8Fvw2ITAYfQnCob2ymTQPmsC20AOwanODsGwmjCTmmss2wT3ljNwtKwWGm4KDXa&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Cena &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/#Cena_rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uuSLN54C&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fzijuspesne.cz%2Frekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7FAuZjzPChKyxwT5B325ZwJikOtyG-deKNBXbc3cMxRtREwjjmc7vpVZUCIBtGY7dKT-5Z3fJ75Gi4jB7EuzmAGk5nYj5Dw8QsMg1eFt4SVSh83TTxYe0RH7M9Z9SYbey_b3VanS6lxECx4sZi0M47RQDEW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Podívejte se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; starého domu krok za krokem ️ Jaká je cena za rekonstrukci rodinného domku, kde se dají ušetřit peníze?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; starého domu krok za krokem ↑ | ŽijÚspěšně.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/rekonstrukce-stareho-domu-krok-za-krokem/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://zijuspesne.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-stareho-domu-krok-za-krokem&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AwLmhujv&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;news&quot;,&quot;type&quot;:&quot;freshnews&quot;,&quot;key&quot;:&quot;640730c316c05ed6f71cc5026db705aa&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;41bca86c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;newsPageName&quot;:&quot;&quot;,&quot;newsPageUrl&quot;:&quot;//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;newsSearchUrl&quot;:&quot;//search.seznam.cz/clanky/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;domainUrl&quot;:&quot;www.parlamentnilisty.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Jindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran&quot;,&quot;noHtmlTitle&quot;:&quot;Jindřichův Hradec: Skončila rekonstrukce Kostelní ulice | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran&quot;,&quot;description&quot;:&quot;V pondělí 14. června skončila druhá etapa opravy Kostelní ulice. Ta byla kvůli rekonstrukci uzavřena dva měsíce.&quot;,&quot;bigImgUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Fpolitika%2Fobce-volicum%2FJindrichuv-Hradec-Skoncila-rekonstrukce-Kostelni-ulice-667541&quot;,&quot;time&quot;:1623783960,&quot;rssPublicationStr&quot;:&quot;Před 2 dny&quot;,&quot;vr&quot;:19,&quot;rt&quot;:32,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OWwdB1Ol&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;s3D37x7a&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;71291a90f766d46e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;abdff210&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1407193200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1407350022},&quot;docId&quot;:&quot;71291a90f766d46e&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvenkovskydum.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2O8qelMx&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.venkovskydum.cz%2Foprava-omitky%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=aJJEfUZMZJomibVUEc__Vr8Y6E4t_FWycFw4xzwoyzS2Ys8mXyClzuzBcbqpyq5jaUEkVf5qLHloVEXiTpPVtw9m0nGGjcRrOGNMfXUpn9uQwXX4Uu-Cws-q5Lh8k2i4a8Utr19CZH888QFdWrE4_9Z6z--&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Při opravách stropních omítek na tzv. tvrdých stropech- na klenbách, železobetonových stropech, stropech z keramických stropnic apod., se nejdříve otluče vadná omítka a místo se očistí koštětem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava staré omítky svépomocí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.venkovskydum.cz/oprava-omitky/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;venkovskydum.cz/oprava-omitky&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PPm632ew&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a7ad88f6b8aec478&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;abdff210&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1392246000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1489769313},&quot;docId&quot;:&quot;a7ad88f6b8aec478&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvenkovskydum.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;58RRlCda&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.venkovskydum.cz%2Frekonstrukce-stropu%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ORTUB0D51_WDVRtb8m7acwzGmqmwmJVvNBK1y1cIFz7_CnyisRFqTfqMdwTlmcwnFcYgG7kZJQ3qA0hOD3GJBB22w8QdqcBoMHL2cRpEgDkp0GBzf5uXI3RI_FaLgDjIYZ1QtsxVREUy9_JOyFQ_4zs2zKz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; stropu je potřeba tam, kde nám stropy již nevyhovují esteticky , či do nich rovnou zatéká. Dalším důvodem může být špatná tepelně-izolační vlastnost stávající konstrukce.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava stropu svépomocí postup&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.venkovskydum.cz/rekonstrukce-stropu/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;venkovskydum.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-stropu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;50uHyRAS&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;khFgZZg3wjx7xZ2pZsz8TeElv53QS1MjIWX5RJ_ndE5VM9I7ybfMgWYLp6AuPeAKgOB3N30bCa3vrAbDC-0LSS_00ps8F6IjjaCx_U_h2kRJqT-hu-1s7If0AO__id7DkEtYYBcxKTCndd4v35241DwqUXaqRDmDUBTSFkDsSua5kVWFrRbhbTQtLAjhQTej_4XMd-T6RwqlzyDoUDV6QWjWo76Z1ZjJR-xJulE9sfSkTpvYkj_jZkjJedg94dQo_Uzi--TpfUA8N3oEDDivAjCuUd8H-iGuW-V1MYXscdOTTcI2kSYQjkiRtmLVaZAq14BuCxynXw_ciZQ4KLWeu8uSviyBCQ==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;40b327b1-c9df-4213-b29e-bf4c160fd9ca&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=rekonstrukce&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;7hmFGKNppuuP1YFCgVikvY07aqmXeN1eRo8jSQ5Rz9E8iL4za5Xkuh7rYTtC2xZBJIexDDctPL7b3-8K2ERIeTeddyQCuHwI_TmZidJG-_ek7FioRvnwWFlajPj_O7sL50nCvSqBxLbZSrmks2Rb8JRiwjBDMTLolY4vDC_-OZaPjW2Ppkq-7jKeTAZ8ptZ4sXSAYf0aDgxZ9BISDtfquS1HKf64jgHXo5v-ZDs_RzKLJdU0tG2P82LKT7PO444p0m92heLEl47rfE1k3E10EzkM2ThmDta4KjCRnuTt_PTcCnzzEnpRulj8_NvQorkyNmeDr02WWVCNEjak3f7ETXE2xfyBtTwwlCthQtknmLHNQ8qBvO-XMPlGgrPvUs_5jOz1Y5CIdVvhnS_SHMdA5aWHQnQ5ecHxaGkIQxUqX5xnlFhq45GxWxW0WBN_6b3xDksRvH8UJD3UoHuAlwxV5BKVsErzaJ_6ZTev5HDRCLKWIomnZB7u8KTqrzXLwwe6tBYu5zOnhYrYEzO5AJqFvNyJB69wMj-fMDfu0BCfks-L-ymFOyw8WZHLGQDvivUdidqBosV1roGNztKXr068MeRr2A3UroIg38LCUUW_OSFumF-mSPhBPp4ev0aUZxlPx6wsd209MuCgf0NVYxIJKTvsp_c_UgEZ8ahgButIICN9K2w_il5q4XnyPKIRM4aZ1HRNx4LzJhFR48COGxYnIMW1-mMPksimn0VRciYQTv8QXKlAMPtvI9-LAsI80GnV5k0wk6f6o2G4EYa2XLseqgCZi-0-_hXvzEfd8OiI-DhvZYbk9UwwFFNHQ5OLvtJ9CuRalb6YHdy0qsaXSQ5LJD_95dZ4Azv_624LagCCMP8pNjJLqiZCkBqZLiuuRhN3MKuUpEDM7_FwdC7AsaOdh9A-QWwQEPVYu4LrDgEQccyjQNTcH1nNsrvxgJ9643qZ3b0SDoo=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;uMogrh0Np52_NlBqmhBBHlOAN_Vl_kpwo8N7E35FB0oBZrjk_WJkd6CR12Y8GOul_YYSW9kS5mmt9dWvj81gJRjFbP8RODcFeprilhBFOCjMeY0y63ZaKwlktE6UXubO8isKOhjTeNHaG73zrF8V_Aubg4B8FRSxoG_-NGQwY9QYUaaRBqBe5BYkytXi7VtsDKMrBxFA5UiizxsDfhpynXVNeI4laV3DWei7F-E7a3oehH8uJuH46Uq2ebLRYvEGr94z6jSKEGUBYo2MntUTFOBFnVRh92Q7ibfffS3WGniglRm9pAAjWvtD7awGCeLpzrjG7KAxoAtnyuF8BR2beFaUOuLwU0DxRMxL-3u4Z4J-rEEpWr4cajqy5BuTK8859sqBEgUDOocfepRv0yyEj24nDdn0hjIzeHAslyAcGaWsPP4CoHVwOeOCDWOZfGNoE5s6KClFRRQvK9VB3H_jOIvv-Xz8809iQk-Eiiw2_AYSeidgAXb9KQ0s2jvWxzTZFxAZOp_AGYX7sBQ2HZ0BIi_XsLtnYPRZDzY-sctc_atrEAx-dx9AIxJtg6ywKfHaQA64irhe05ca_C8KXfEa4Aq7MSGMdP3M30MTeByqaC2R9rBsQXCI9bZdPiCUSZOQAWTJAsuEic2F3fSXIelw5AQE2RPYwgiCngLUsTdo&quot;,&quot;maxPrice&quot;:49900,&quot;minPrice&quot;:40900,&quot;offerCount&quot;:32,&quot;offerInStockCount&quot;:29,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k1nlUNAF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;416 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n0zmt5eP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;itNqahZR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VjUP6UV2&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rTJeLpwt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5ssm2DXG9QuPxBIUl61g7B_EAzYzINwlsG7wtVKfdhoLtSIElfJh-MllmGJlxWFdfFovcZ042A0c1E57Oc8AGe4Icpwr1OjHjkwndD5fGM9y-6fGWjnxNKzCrxwiJnkQ4T_Siz5Zs9DE0GZS2N-yX7_nf-9N3h9rqvnfO9daniuf-4ZfDHt4MYIHjOjMW73jeV3xA-kKKcmlpRaSQcbVjSWQQ0p5qd2dXljKqKcp34sDclIS43pcuqR9WrXQTt0tUBbwmi-GVDhJkp1v4RyapA&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;581cd647-00ce-46ac-b14e-93eb7b76e034&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4HdzRERW&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;KbJjt_uEt2F91DK5jrm1710BreovZ9LZRrvTMUxFPGE8JmuNZcGXgzH5UyKVxPFeFJh9cXR2PELUiGxfEyPUJWvq9Dz3DFM5MjIBEaTRLEa-zJWY8S7TvM-sFAtfmP3JPheB6Svj9u8zGQtlNZ3mg7n67948ViMusQvHjov122A4t50PzjF_ut-we1wGISdV96kBiohPzOvXcn52r5AfGyFgR7lg7nJJ2pJ_5Wv8XaLRP4H0aPOWOmB7ytCNalj6BFHwi97DhsJgHiIgX6hChu9TE60pZhK7IlMf9XEjz0KTOu_DhPZb0iadGLJaPbjVgQTkyEkOKORBtxwi5_7VOgcJOUzyRh9RkWNXVmaJ8fa3uWNSJV79W3efTvWJj-gr34PIUtnEgOAsQsS17DW7iS-u5G9M6webRywktIgQdukNbpLPYkr-dq62kMairiRlNgpsrLWD6SmkzVuBOYzDjp7K2gyULlK_zPsikv-p2RUomT8zmITw7YNrwzjLnp4mYunsCal1awmG2_wsSMBlfZ9hPFbHcGUfkmnUrI4vQHLi6_j-BR7lYZBvnMSwbFXZmzOuwTunpq6ylSpKV8lWpWjyPhE6lTehKYQy7MtQwClQ0sunXRxpnUzZJhZy6TFrIkgQUh0pgbJnJscVbwZFCX758I81pv6GKKDlwDiZ4zLDlgoD_tWFyja7vcHJBccUmMbFKhZwPcW2ueQRkxlcfo42Uf7u3qBqDxrsduTXw-o5cF4bpeYmcQ8dLVc_GldiJ0Zw5C58bqtRdakcMmlMJYTWkOIqZMtwwgrzc7kaJQ0QJh37Ql_N3rsuwIoiD2mmJpuZngBrhJLrq52EmB0vfJKXMjHV30hywh1yIxLC_YbNWVemLJOHRK1ruBr27pmcLwt_80l1AWrjGl1GskGSY6BuqKWbBHTIWtkMhjPBBDLX2aBkLToV5hFO6Yo9m2vxtB-3ZIw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů &quot;,&quot;experienceCount&quot;:5,&quot;id&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xcPe5_WEu3p5p-1xJdhvsZfWvFmqc62SsHjVn-JMrwKWCFoMp0rZbOCStFBQGDz6njaeF1cjfWLzlkRG0gu9bwS6gfYv8wlI54Q3kxAJDKb5EpXnC45bcE4Y52maBLIyyoFoaGiR68Qpkt6nJLo8kUXt67BKdNxswet_xfNwBldnJ00S1Jax8POaIBiRzuR8_0KDgE2WV8vL89j6ea8ypjTQTQ6lTbUnWT9yVLbGJCvXxjQ0iIgpZBNCxZ1GHClpRYhlPgpnhGVx5lpKchrnYCEbukI9IVe4f8Y-VWH1sUhmc_zmakGtKcXqA7mws1yyVnx-RkQw1vuCKh9wrP8Vt5xOzvjGCFntJXZ56vMY-OcA1m8Sl3Yep1KPR5SsBALbOnsZH9pZvKkumbmwf6zVgT7MRwsywF24KJp7RdTt-R3b9eqElV6aiCHg5Vc3T2fvI2vdH6fQnYOUe5-HpQSDkLwf2LpIS1KyxSdFC59gDburmE3wfLk4OUrKcJV5UHy_aIfIXsZLnaE1CAkKNqEx7fTpfSwKAIDmpUNoobXzH-c5ClfSZ1WuOaMDWD-e4JC39yCVnE3UGxZtPYtngwHuM9bdh1ay9Qy0742XL1KZ6X5xSmfGw1Ug-noT3IaLF24sTlobI05-i4pq1JgkXnb5mVAfxRIm7Y2TmUFHtsPB&quot;,&quot;maxPrice&quot;:40100,&quot;minPrice&quot;:28800,&quot;offerCount&quot;:34,&quot;offerInStockCount&quot;:26,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;28w29PDl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;288 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ultEHoDs&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OhtV8hDF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pn4H8XxU&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;maPyN6Zh&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IlYEHkUFxYEeazKAh3FG1tds-gvgOauni4J7bAoX7v6pGdLCR-wYVme7VnGhM21YUI5Tx_nIGyHmA-O4xYMkC8IrbcN88Fv4st_UlY3fXo_krtLoT9wQJxFJsQoGdCk33UQCII7FpCRypUJtbvbR5yVBEeaFKWoE-uemf6yHs6YnyjRLT2e3kJF0W1dE8-Ve1jWXShIxht7yAYwt4RWs0e38KZOonHYb4Pdts69l4mJWvaGl3h8Ilo3ZFP9mk0tTMy8P3fi-p3ZN2nDEJnXShzbtm25WLvDVsYuYKbdgwdI&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;88a6a352-ddb0-4213-9a23-8d90abb9699f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SmPTPo0l&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Kp0M87tdGMJKSOEGoShAKokCTQ5P3UcAdT4Q1ofU-91UcFyWC68ypDBo1uc-MTm6Tt7GxGUVA9gw2j50JuPmA52VXHZL78q5h43j6xADUAh4k0kqprKuqh1bwN7ynz3RIjUGoqkAepeS-pZPUWcK5OYsloXjwz4AGFFFzQ5g2pUNm4MrUYH1cnq7mVElMRxjWlfVugKs2zV3cCJRDBCPS8smMUR6JFQNB0IfIbWkO95x2mA8qCrSSEv0GWMgKMk5vBVfCocmSZgHUqlYYqd_ibXFxY7smitRN-1Svcy7w-g_Tr9Sr26i51KKwj_BPl4x4Rur9eVzaFePQR0IUJadU1xNxY6EQvu1qJIe4yC1iY5ZYcYrGi7IrqwFHEe6bYfmZAioMCpGW-WAs9ilZKcEzxGUrg-4Grk_veCy9NYGRS4o-WDB5UsLHyCnnrYJ1dy2lARfJ7U4E8wtp4lAV3O2SDLBGew-i_ObOn9s_TK1-Yalq7sZKn8g20WkcQkkdzCMuWlKAeR1eDpggYIKwSJXorqLC_ybA2YQf98uvTWZgjVKmxIu-OWo2bYGKNLMkFyCzUZJefVUYJDwFa9AOP_SvC_qZc89pUCTXrMXbg6gO-fanBetKDrSNQ1GTFxVO_-C8Ao8zLvtcD-K__o_Hd4ssWtp1BjLiE70lF5TfcbxtuihmBhAp8i3BJ-zm7R06TpkA-vO_lUmpql_wR5rG0PHTerAcLs6OzWbzRAeDrj-Ax8QjxLTRCoydl79CP_uqZ9y8gZNYpDp4xflpa-HoSpILaAEZ9yiP30DAuJOYxJwfxzpVLdcDgLUQqk14FF-fS0oGDHRb3OSSZSsgORCFt-iC7AqmkfEhwkd-yumfXxujkqXJUOFuzPaRda8PKZ4iSF37qVMxtiFa4HldVfzyU1Yj1ouF8LGQHWLedtMsAw5lSfB1oMCsgXbXdujQZe1W79hgOtAtVo=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha tématicky navazuje na publikaci Vše o stavbě a rekonstrukci domu. V tomto kompletním průvodci se čtenář dozví stovky tipů, rad a postupů od základů až po střechu domu \&quot;krok za krokem\&quot;.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;GxknkAU7L_GdfQDez6QkyLeVSVWkHsNKhGgd6GOSzRfPvhZxNuy8rf_7gdlNSHynSWuhCUmDMtrosLD-SMMM-z_ZFp0ZLwHY2hKT4FuQuxRbJJdHG_O7lI_aVhnUT1VNx5wDmuFjt5WNbb3Ya2Q6EU3kBC9oXcNiQOTJ5XoykF96kVLCQ4UMLkRRZrJKbVZd-ZljZ_c0Zidk6oAI84qPcnEiShw4FcyjTTmRrYwCGPpmB2GBObW-tBUHZnUz_5pA_z8I1xuEG_ETrjz5B_sH0_v-w8GaDTcYI3fcwl_xlOuzpZfIGAQUQ6Y11C3E9Jd9zOX0kITUUvEfE6Qv5wbXczamptGfpmBpXokkcVgP3yiJ0eXpmCGp40bRARJ7MVPsefhxxkf4mHAfjBfRvznCEA7yqpuq7m_09UmvlhsjiMqzvc_w2zwtOp1fgNUAJLEt2SZ_e1Ob8u8-pN_djvkaiXrdqeEfkstG_7kp1sTQcLgNJT9kuGAB5jIFkBMFnBl0sVnQP6uoyWcgQ9XTGZdc2J7jOkjn_v4Pn1lHgZt97we6SZxuyTRfzWLSagzkAIVBqC8vDZN3plUU7XuB7aldSq3N0JGT4Iefo28_l5yqKYLGqqYHK60A7X_F4krrFWLQJDkWghaJXPITUsPJTWrxzLa0MmQ3-bY12FhjKJ9y&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:8500,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:18,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YP54aNvS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;128 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OSC7orjn&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hkc4hu9o&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2CZP9IQC&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_e/qqFBHbm.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4NBQ0jlt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0lO4O_QShoBd4nODXF7QTSFEf6jKQSx7s4e4YSB1UuvQNe6FwCC-htkRwqHXgLppn9PNEOqEuq9G-s0A0JZ4UUsy6gA53XebhtRyjHOLVbpkmDQB8yvPWoeIBYwLECkCpRkN2kEqYPanTYr9_DQq1f6LD96aCXxUFS07opuEhyJjmR4hv0E_KHoXsX9dBFX_lcIZ8vDu6FkV1SQoCdO9jSpzuGvw_bGw8Va9iiIO5_q6nudOqXBLzJ0QJfQqhD3eDu8NK4xjjqVycGosUpAF3x1Dj--dfo29lxkPCmJn_Ag&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ada03d5d-795f-4a16-a6ba-8a93707bca95&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jaga Media&quot;,&quot;id&quot;:&quot;18103612271113261809&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_L/WheBXC8.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jaga-media/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6v9R9hfQ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1276203&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;39&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;SuxH2WeUB4Dy9yhKmWj_q3IbrhYh3AtIr-NWmmq1rrtnwAjJzhrziGvGA2y97xZNilv_Ft4ALUttDVCkay16hgHXIbl431gcRQ5K60hcz7b-gjcDOsMeMQwChH7wBpcH1kBU43vmp8ZYtHOun8cT7YiLjgBMCRyOjOw5264yO-95tE-xsc13tqyPxxnEaDlslPT31v_kbB_UlT2kMIM68XrnMkK7pfhaJRIa2OAdKcgGjXyv_txZxK4zsBohghR2toiL7kKpngajNePoDhn4NinCl7FgwuuZALlsgkeoWq6MXEi1uA2mApRBCbHK-cG4U0ExNC9XrD2DPYgTV-1WTq8YpXlGxNNY8UHnLiJ9r5-jQKho_IxsWs5f9RcpIxcpaRT-WVFcEfPPPmXZxscElayYJX1ppr7exJqXeYns4kAwSc0QtAhhp2f6bgeSKqcFfiNexR5dKNp83x69ILzLaqFX0NAtKllreFvyhJAMoS9x-NYbxrrjnTYTOoqXt4wvbcitlUxLTHPzGPQZDVMhx4OAozA2NOn283A84SoBnoBemKrPMVVu1Mw-Uw4AOPLa6JPtxMfgUnFF7_CBnMIm6Tf1raHgb_5nf_mK_zeNdhzVs7w3a2jGjf3sR1sadKJ8TH3VeTM0gqudxDWEZxm2zxcbBkVQmnHVAFcoekDZcvlFfOdA2UtP5ftwcQI46fGkdeBKmte4iS9texpHNYpWXPYS_dfZdxDCBVjYDGt_wg_zLR5elzvGTNbNd9GlP4XjEWxVG2bnFtbUJMLMeGST9KsYz1LwW1svK9nzBfG2uu4MtKFiTCh4-QmmsL6AGtJrmNPGKuqDjU6eK7Kp_oOeTv7aKP_xWf7ix7A_sgZQYphUUBCvwsjgk29uxa48s71GiQ3HC-21RUeRTHfsMY7L7z2Bm2RvsAqJTLqRmWmG1fLRT1Hyrha82q-GfjjoreHmn2Bx1fk=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro všechny uživatele bytů a domů, kteří si vlastními silami a s co nejmenším finančním zatížením chtějí opravit či zmodernizovat stěny, podlahy nebo stropy v bytě. Autor přináší užitečné rady…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1276203&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;0KNlRvlQrRBCPOPnVkXCzPn7u-xMbK8D8Dl2zFB8CKaU1hamPZWmwxBHXogAhVNt28noMarBzAq5pYrE0Dl5Y162Kcwlf6lX-NVKZEiJsLZRkbwYNJAzDX2BffVYbbkR6DpkbT8NS05PFK-gK1dnJCK8RkOIEe2b4IDuX5r7WfxG8pn5Hpuvw9j_uTEun-0iZAuoyxk6TkTaiqquH1tJKmeyzW2ppaO2lMUz1f5ObKaK_SzTBctXck9VDiP2aiXAg1M8WyihqrEJ2Mls92YJJl7uTi8YDzBFaej9afqAivNto_7q46ja6J8Pmy15ctlOxPtRMnyC8Sndbk0IanaFk9MexwyD8hmGjgZoJ0ncOSkMoYjO-BTYzo5M06JcN_Q02O8vOFru0JeG22qNbejFj7Kc7RUOWy621z3mIW-_gGD2lZfZpauZ4hm7UHblqbU8gkpNJ3oU6Nf564Lj0Pu5cdIXOd5i7CtceQl0rvb9oJBlnrZRjFTb55Kklrx1y3TZ2UgrA9g9tz2FAqhJar-ufJzeOxW8qXR3JN09rQ8WGzNbo_a2qTS8NQuLzrl0MWIiT--Tmu_xS6Vi-c9sn3sUJqPT1p5WUzcDKLjF8G8pT-3Q-N3TOJWQN1fJ-N-7rP9c_Om7lE5ylhWYV3kMYIjGnqrLQwT9v9cpG1sDUrL_&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11800,&quot;minPrice&quot;:11800,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bV5qNpmP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;96 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LOHyYBiP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2011&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6EwK9Kdi&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OH2E18cP&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082847/img/29/382x550_A1kRJf.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h5wIXZzg&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravy povrchů v bytě svépomocí - Miroslav Koubek&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Q8zUmTyFQndc3K4I5nlhfdIyJqZ3jRinBYkaffrsFpj3RbwOrmSs2JNwTlgntG7NOlPjdZXuoMwPLhci7bkIYmAyemEhCebmEboP6hrQJggH6weUyMnI0ZWu49oeRYdnmlyd6yXTxRRdTDkkrYHv8CrPcRurVyHuwB1kiPYJGk1PCwHc5niapBymwiTh36q6W5pEzm2TU3Yk9QuyGfYwvIscYUpCdCXm4o1iUGuYBwRx47JKzcdr48VHrFWVtLOV8-WSNOySag2bLSmU8wt_HxJ_OfCKpYDixFlg6i06J1M&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0d3f4363-7c8e-42bb-9fe7-3df6343a1e73&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-povrchu-v-byte-svepomoci-miroslav-koubek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Sv4WJulT&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;40&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;CHqDm9AbqoTTD9S2IFLs5RHpKtYy8qFxSBRzykCdk1k1KxL5biigOQWnpt4bfwfD0BK8xIsr3UblgbBkKoP-a8LOdEcqFTwxBeZE5iQlxKjvzv5c8AWpdNDUHkMdQTfShWpouN-mh3YtGmqc4HgKo-E4HwBRmEjZEmPKuvm1FicRP-qqajaGM3pzG1qv_UT64tHbP28QyVuXC1y8Uu0eGn2XjQv8cxEYR2lHaMYZg1Qzf0iXcphIGtQ_v0nioL-nWylasOa57I_4YW9v7CgSmG07BsTuitbCM5LkpxRMh-gUBX0ZP5bcrZ8816AZvUDKj200GGgzIYIjOWPbvNhdbNxq3bvrTGkQ0L_lBh65UzhP9W4_GtSgDxHy6EKZzieGz4KO4LpV_7QUM5x90dfGLSe0NXbYl8qvPeJHF2KN4lJfwDhXxs42sfsBQPPsgocL7aUx6xzsPCmiLhMpRomhddJ53i0QEEjsS3-xnfxcse5FvEyMuVgMCPnQOpCRSnoaYQhaNZhb9rzxofDXz_vHMgg99VOn5aY3d5VfvxkkfzWX0kKykc7mvLgrqGAYBgR6K_zNZQkkmv-grkyGLqe59Wo0DR-aIgqrcAIf8U7mn7DADYYp9bd6w7wPeBTTP9Q8zBfX869ZwoG8mTuRjwmT-np0py1b4YskdD1iSmygaXLvjoJfOLQB6hLHGkoT3HmsULeNOm4Oeq6EGClLC6HYVmR6dHagD0Y4WNdSgUP01CwZ0EARSgM2xgSa8rA1LX7oNWo_TO4KTDgXQslClHyTFf4BwkCsR52VgBOqYimBHl2PB58R04QrG3yiw38DNOvxnCL5_AgnggKELbyTx3LXc-tBDAC_i7SkzvSeT3Pz5WZfNJoqQIsYMLCTm-0NtZX5-elGG8rrDGaB2ulC9pU=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Publikace se zaměřuje především na údržbu, opravy a rekonstrukce zděných a dřevěných objektů a konstrukcí a to na práce, které je možno zvládnout bez použití náročnější mechanizace buď zcela…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě Václav Hájek; František Vošický&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;YLAFG5Nc8N2icWgvJXxx1Fi8lGpBS7F2gZe3LpRcVznWj8TRiZay2yeLl289uLkH-s_lg3zmYjF2nghe7j-SuHY2-cmjaRUTqapcKX2YAPIFSGyAhbPPLP_rtt8eFenV3lCCrl-uVx08_XCmdCIgu-yN5Fus_-C29EgZiej2Em_QZrO3I2Zv8cSFB0TDDJT2iRF1GVtRbg5u1LJfvOJ5brbOL-uCkmgCgHuRyFK5fVwM8aXVijqS3pPOimUBmLgPu9F79bkSk3SBHhE_jMjgnUzI2KxpHzt1fedTJKy0I06v1hC3sFEM_FxxWdfttyK0NCrijmRhUEN15kQ8dU5oBhqTOFmdN57arwHfJ_eEghOtGouQTwcriZjUdgOX5YDRv3n3869WeA-BfKhRhDxr5eYku48CTOwd2RCmgJ_OlxXkIFDX2a3nLNJLdV_qyGw-HYSzby6Fs4s0bVS7BSP2kMKmp7JnmLzwQiF4XctP1fnIIBNxyNXogDSRUgXNDST5hAa68o4es-cQ02yzRcL6UuvI7uRAcfHYkjfLpgtw3ZJuNsljN3MJvP4NAxI9I9rZDGsAulc5cepZMkW1LaA_7U4fE0msOkts3flNyAWUQtJMszK9k9OV&quot;,&quot;maxPrice&quot;:41900,&quot;minPrice&quot;:29500,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MZF9LTtr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;222 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iSPYloZk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2002&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VND1xxS7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1uy0ejx6&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15070273/img/63/432x578_wfT98W.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QvXWJfSJ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;xkrdLQv068fANmEsYZttT_duHVbc9AvpAMkzWtftdOGQdPfDXTciIz0SL9N9mcFeN8SMJtnbW51l9CvYy1KRDYhLhTu29lYqDq0K-XdyRpx0V3XpoKXFHO-7ZYmInkjfKUVgFv00x-J_0O6rpERS4P0LXLSetu6RsGQHW3Jg_eriSZTDvzqg0u0kiHdobtLDGay4SosDq4ybJF2_soJTOFnRKDvdYBMMbJ3S2KgpuxKXJh207oUhU_rqwMXgE6Vt8cZTt6mWV8UEszJxr9lI6UIUbClq3wzBIe8Wo1uIcAo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;37841a95-ff2b-41fe-b8ef-9eda03f021cc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravujeme-v-dome-a-v-byte/?varianta=vaclav-hajek-frantisek-vosicky&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sCW2VFY7&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2036367&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;41&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Průmyslová lepidla&quot;,&quot;id&quot;:1425,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011258/img/93/320x200_Y7VGog.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/prumyslova-lepidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1425&quot;},&quot;click&quot;:&quot;tTKlQkw-LJLMk9MD2S4kMwmKNeyjVPYwQgLEGCGyr37hzh2UjaoNizZ3LWv9_fPJ3-47L_4uJVDWIFZyku7xqArV-vd8h9Dyjgy705QVpWuHIyFYAfJAxBzqrqViK00VxA3FP-fze6urpTybE59OWtM1qvEZ5jpMXLAk76uVBAPrYNLG5fKewRY1vv2XWjKkJvOoW_AOQvONzgU7dwoIWzulDJiNY1P27PTmzgzaJYLRa_SMC9yLUOmhbz_iqv4x9RJ-w6kmFC5xXBw29hND-bL9hdAwq98oD1T5sZ5QYNbuBx02giKZ6E5C-fq_rPLqEP2BijuFHINNXE_nhoIVTwN9QBAKQHGE9K8vX6o9Pk9pqbfkfaxqaQo-P-xxnIeDlGnw3n58s5ohLYm2l2fl5pYriK4KBAmxrXGIMp0WVGw2n8mNwRSQJ2InPoL7XmmtYSrDh2x-Ei05Kvk7ZG58H51_ue4NKuFzdy91B1ySmD1JCA5GxEm2ac5gx5KtDic5TND9skfbw8o7VbJBYAf0uTnB6YapmxwepcRklPNJ3mfG3YUc8yTf6BIutbfqjRLZjcMYdmGyXQCHITY3pPBf7i7I_HMvdscf2dXR3v85VtkgmsQjfi2I_xqDziju_Js_A_9bbLSyx4ob1GefhSKhQAtqw2iofR2iVhjvF7jIRWiOzUqwDe3UCyFt1LMSaEjNBfRmJKnVsoKRxIVmKKSO00XVWthuI1HHX4lybcF98n9Z413ThCwbZr7LXJm3VVrGsLrViG_ihFC0aRIh3OAHPL9029WxRK7oqQ0nvRGK-gpwLPy7R9lJ4RTgaZIC1Ac4DIwSc6yfwrBq-_olymLVLf83gz0aQ8KS_UNrYW_RrjBns3ywW61A5qezMsubRL2_2FX_K_KNWfShp5K4_koNd3ZOiLRvtRus7C03IKVwTGUo1Udr3svGvX3vfX_P9IO8Uyo6&quot;,&quot;description&quot;:&quot;K2 Gas Tank Repair je dokonalý prostředek k rychlé opravě palivových nádrží a chladičů bez nutnosti demontáží a letování. Zaplňuje malé dírky a prasklinky a spáry. Tento speciální preparát působí i…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;K2 Gas Tank Repair amDV167 28 g&quot;,&quot;experienceCount&quot;:6,&quot;id&quot;:&quot;2036367&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;MeN52uznX67MkR9TnB6TsoEzM5S4Tj2QbfXfWuphiNwD9EM1nQ5vRgLU3DOWhuyrJP8IlURm8FKeSesw9tJl4JjlrJqyYxOGiPLCuGPmL4Ifi9Pzb25NovhYAWu-_2WFbX5aeQva7XL5NP_noBjigN1Wt4WHRmycUdVmmSMIlMBqwmU3ZaEYOIIJi8FtB7niuaASYfOfUnNeBQMuIqO4n8l9ZSh0bhHcwiVXxe801zRDSm1iXqo_5-bGPe53mf8Rn5hjC8JuwDdgRdsM9dTTDB2Hn5I_Rpvs6EqZAw--Zh30IecJK5D8PClPqvMtucwVnw94WFMZw9pHE-MCUsUYUrzRR6a_oLrvAplR2wX1cRhABIG0FFBLfNVI8hI0whAKMOs6BR9p91v8RzLzVxyCAcDCztuoPjFlJx0kfd2OOuu0kW1_Go-obsSqpAhnuvcOy94tU3pOFwvYjvjFzTteaof1qUCRjkfEDVdnfNTDQl0RTELAoQa4gMocZyJiAojWF8U1wBjlvojQQgFLwiXbQ18a6I1sHcg5ZFvix7upkJzq45yqbTSsX5BHyIn2N65HdbHvR58luhB5Kk5W4pQ1WMyG3iEzJOpBRtKPxC8PevdgU4YEuUlop37pQLvht-DT0356kTmFguM9I9ZlfoW3dXcfTH3HYrCTARfbLA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:15900,&quot;minPrice&quot;:9000,&quot;offerCount&quot;:51,&quot;offerInStockCount&quot;:40,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;balení lepidla&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;v tubě&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DRrkiyJl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;velikost balení&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;28 g&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A7W7vblq&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_D2/vEnk1Z.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ij68Czr0&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;K2 Gas Tank Repair amDV167 28 g&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;XFQe9ph6EXZ-0QijdLPgL2ojVKsWtUJoX2vWi3NR8q2OEXn6DMYvdakFAb1aIZRysGz-glOUIv38hmlo9RZErorx1_8B1y5vIaqxTjmVNL-ep0rUEN5Va5lhYdivbyCHdhwvPB5zWVhpn9ARBCmZstn5guuz1_n1jO5Vq4VwfO2skFXJe_vzkUY_ZPKJH2nfvBiQWCsMLyqeHHM8Nst3336TLnNi6kxV_T-wTVF0aBrRjTqL7nf6Yl5nwbQl8qBtjSE1frzGm6DNmdcMV42TglQhyVg2OMiXCoitemFHzVg&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;37da3d04-0884-4d83-8fd5-0718d7caa443&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/k2-gas-tank-repair-amdv167-28-g/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;K2&quot;,&quot;id&quot;:&quot;629954225125859240&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011266/img/52/150x150_Whe0eH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/k2/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=629954225125859240&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gRus0twO&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;755915&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;42&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Technika&quot;,&quot;id&quot;:1062,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/63/320x200_tYDKNd.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/technika/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1062&quot;},&quot;click&quot;:&quot;soYlWO9VHbuqIfm5qHafLS432njlOihEnirLMD_KmEAsGBMuqCR-WOFVfeSlHYVjQ4PMwdQ2l9xe4F5ITkdZadHEI4K-7OiPmFflUXfKX_eZZMBO0R-lvnIN1gtRZ5AeYUebkHp2-ec8YswZDIegoxNvdWMy50EeSUhM8YMcCNVpHODgWVbf_bO9UKrbzx45esd0MRQJtyNX-CY4ASyFmrGczXsrFwIglqGD9wSmM2OwC7GOTUmuLS1dCkMMDEluxc8ZjwURKw7HlJWmBG-Qr4GMH_gRu-0RTOzZNOiLVJ7GcJms6PrnRr1oJXaIM4uKVwVO4C2pVnIQcZ-2XHkv4Eu4cPSRkWgRQMWPn1ABEdp6wCYQVr2F9yVAwI2ecCt_n_XrOH7oifKHBmwN2G4zV2zmHm_hzpcBBknhrahZs72hiPEjbZOidRyhntxQg0Cm9p4hZl8n3WhU2RihYjdKTitAkIXUzZBt1WpjjQcO5qVYnv8MtK9uj3VAOExjZcL9YD2jIEQDHwY1JhEU8TzUwwADmaADTR87HRJXfgOA1UDl3MUXKUFdOyl75siJN5KLKbTjbqpks-L4Xxl5jbwX_Ya1VPW5AiaYzT3b0L7GMruUHdx3PpoRjbbbmzc_ABnuuw_KKQ9WTbRJJ4F6XO1VW_2oXouxa4DeMOpAv8Ug3xuOvMcsMRVR6UjCLUcBjtEEiz126K3glw8SoIe5oG2IPHFGe_bb-qLXFYduxE6kMx6R310zBaelR25vL12C1ThkifNE51zgCCWgkDVPMPWkxkNf_Femw6ZTMFbe9hYC6ziZKY4spRpRetHEAat2pYVolr29drdoFceV2Y2ePk6GCSr796zJbNOueut7dWCMccxw3rO6wAaRrdnXw-m7R74MpC_vI8ne1tMNT3i_NOy8Dhm-WHEjLPmyA0Wx7_i6K5q9jWjhuV-OmqJtvQnN502mxQ5wxg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Z obsahu knihy: - vývoj a modernizace traktorů Zetor - nástroje, pomůcky a přípravky na opravy - opravy motorů Z 2011 – Z 6945 - převodovka, rozvodovka a koncové převody - schéma elektrické soustavy…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravy traktorů Zetor - František Lupoměch&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;755915&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;nqdxROQBcap3nEOp80ZqJV3DP2GMrPe0Y4m4G-c3W6baWIIsIQDhkCo3eMaZ1Sahgk80sJISSu-b6yz5UHolMqTAdxiv39cMVRRl1CQ4euMGBRCeocRj2lZTOIBndLTVZ1WAd7E0V25qfvfeTPoxEbzrZcA2WWOzSZpmBbwCd8BHg0Vy6aTCPl00rQwNSVYWpHQ8XhY_NpuGOzs1dQf6-8cnVGOd_r8dkhT3xhhoRpxwtfR2M-wk9nzOypSrFpBec8uOcMGOhXDonRZ0qlYqFX6qGT7ZSKJH6mex_ySR_3zzZ2P86wffDD2SDbjWOfuF2kpfPJE3l4hicB7hnKyZCPmrZQXoN6kHV2XM37YFPdmYOrMbI2nOrpKQXzHRD0paBEBujMTH5ryGj2Ifw2MWFWROdG1QdXdpk-mbILxOwFNV1m4e2vFIkumBk5_o4lcgmU7XAtAJyKQ9M5PTmVuO664rdFFGNaOfg0urRaYtLopv8qlmPRFlLwK13Cc_U-seEGS1U-VcoBSFaUUno0khp_5WR7IOYfbOnguz-tazg9RvfB_Bt_y7IPz3WkhpbCmruQySgyqoswlkJjVFZi7x7Wy0NgjpGihoPEANPvOGBgMR8TmYiJ6ih8j9poI_CQaSL6h3i_4_yHVPGv_qAjqh6sZswMwc7HzRytdbMA0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:31900,&quot;minPrice&quot;:23600,&quot;offerCount&quot;:32,&quot;offerInStockCount&quot;:23,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0k1lZDrn&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;204 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZDr1HXKA&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2007&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cIn6atKN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9DovUzML&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15083079/img/1/249x350_EMuhwg.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xioAHuqW&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravy traktorů Zetor - František Lupoměch&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;91b_YmQZ0xPFwx-W5zVLt62u8ooheHwBZZcn3WX6lH9xnwpeFWZzWDxf5qoZh_cbZnn8LyeP8t8K3ykSOaFtIF6Otf3f5YBozKxd1MUD1J7l1PI5MeGlhoUDnHFmJ6CviZMWXUKVzkf_W4SZQKVv24zUWXFaynTYRqRrOFGFIyge2mAUhUGMC3PxrfUFA51ndLhYoJEuSK9YXDP3FmP2OB_E0GgRCfBpdATklqFutLGaR4FCU5H8G9CKx3IY4M7dUVkclyqwcmnt2LmeruZR4EZ7Qu3wU-ZnZuXdS41Ue4Y&quot;},&quot;rating&quot;:97,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;239b92f1-31ba-4745-9cea-f4ac4d96a400&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravy-traktoru-zetor-frantisek-lupomech/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;CPRESS&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2407273259651306065&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011207/img/92/150x150_g8HuIA.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/cpress/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2407273259651306065&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FCCYT9mx&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;43&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;suo9tlp13qpoX8M20YQ_YeZoJS3tSNeaRnfWpQ_RDf2CMAIDkdqY-yjDDUZ15OP8mvy-rUv1DBEX-SeH1pkM9mBLmqfr2FzWgkGhHTpqUsBlaox16TETPw0JjPy-pAYHQrBWOKiJxp2mpW8b67hSGZSZw9vS2bMNQuP1pnV7LP41_Zj-0nPtjzF6WDo3irRRA5a3t6cu8S5nfjAmV70QxJtgy6E1fBdKREytcF1DT3tF8ZZEVHxxaZw6kTCIBFkt9tprCyTz04q8VEDVcv9SC1VNoy2iaQmYbH6lJ2KD_FohUq0IGjm2jPQSSdjoO9Rt0ZOEIcevrClCLxmmoZdf-CjqZNvncwEUvRp0mxQEg8ZEE6sVpgpCwpORMPoreEbXfuCWSsnEYOn-F0mWh5B7eWs5UExQKm-Q33uokzbveveyvlEyLjzI79hoI92BVWJEqMlcME6WX14sf_kFwX4T0_5x2fY2f5nBM5xy3qFvchtwuOJGSvKh1WwduD3eaqNZI7vin_UsYf5eyVFxC8_mnD2nIoN9Yau56Vwk8D8jc9EjIW9m1R1O_LJsnZJ3y61MLj71z1G_Bm2XQ9hzLFS4wDKJdudA2m9jhKf1EfvgBOlH9E04ysjMIjAbUne6o3A-G4MO33ylNglYzdre9XCYupr9g2wlemocn8xsdIZkVg0xNGH48i6ln6ycW3Da1C5H7PE3ZM3hGVsOkcZxcp2h2cyng9he3f68P0ZlQkmvj5x7zGGZVpFGvMErflR63cSUGQN5mOA3FYM5sWiAEBEaZKXf4BTSIq2muJlQBYBjGO9pJkAaUlgKc7D16xe3yIghHpsP3-NP-csWDyeGjZmYYD1ZkXPIT8YFFflFMvrYzC1NwXjGo4Mrhg7jGDHEIo4EFe5XvqK9uKQ8-kz3YBjV5dsMPIxBQ10wVoJYm-_zTMY-p4kWbu04FvpiEiV5XPzyNz_1Rnc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;E4Y6HRonQCN1e-Erfl140QbATIvkDBtn7vol_av9pSw3Pu2jKMSYykbmY367ok5Y4ASTroQ3tV-0ptBZPJWcFakslc0WXrT8buEeJrh9MccdwX57vmd40ThI6x845FNo_wIkqbuEFCugN-po9bhMtJdL8KHPRNoNRBTuQLIMklHM7d14lehZeIjlXbX1mzPOEcKNWlB2wY4PcigHLj99uzzEbt5SpGzU1nSaagnmOiQ4EcK-zKLJaOYmZa6idXhI9QW-shBRSvMsBfXrLHg9MEu4gWoqfLZHO4Q4OmBLla5ofRwWaOU7rAb5QjPRB2sMbpJfKhsLsBrsIeeEtEHZUQwPlOkKU2puQ8a4puycGpJTLMisHMsYuDHU0BG90P_duiXdN0vJqa38I5iAeUPwgPvfRqqr9nt27Aoii9Hw7YeaP303RU5hyi3R9oX8togJaObYX5jQN1OwMVT2ngSzdYruoDKDy1bcLnAUKvibAlINyWCEUjr1bYLN66IrPm_RdZkplh59Ow1crhKRj4wDei8SoU9_7foaqU7TncQqb_JxNQdeJZxB3y6mV5ZK5MD516lwDgnobjuD-3z68EX2J7WxiA6pzC0qySkAeLT7uRFq3BvqEfYQKZ-ftO4PurAcJ8uBKdwJqEB9cu_v5dU2o-YCnSNf0JeAgIHCATeF&quot;,&quot;maxPrice&quot;:24900,&quot;minPrice&quot;:18400,&quot;offerCount&quot;:14,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HHVHi5M0&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;300 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GakrWuMz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zl5du4u0&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mhtH42c5&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I2/aRk5OY.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ePkgrMRy&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;FawHHPA2WlCg6GvhBo_iqJ8bb3osDC5m8egrphFxflg2s5UfpIYwM5-RQ6bVo7QmGtVlW4e6talfHEEpOXliOphoNPQT9Yg-XvY_3bq5iNfBbqezVi3IJ6Thaf1FYUQDSg31KehZnsC9qYnjOiXK0ovsZGMD1YIh49H9V46l38MResjobIzwhG0NvMd3MxPQhmchTGSO2UpHTwqOFmyemVozyLwZyem0NSZ1LlU7B2AOB2sC6cqyref4h9UXFcpBFCHxT_-ncN2ZivVQmWnOi5LRZYPwokvwFQsusK9-rrA&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9d7dac08-6317-42ff-8184-5de0dc78bd0a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-viktorie-hanisova-2020-brozovana-bez-prebalu-leskla/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;f4rMcnhv&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;44&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;DtPH84q93rSZDYplKyhj35Tcq8-RCbgcSYu4WLuuefZ45t0IDb34633ev_IbdzilJaCMaN-YJg3PyY8eusAbY3zoBissBJKkeu6JpE4nZJg1jJx8z7Y8fiYdBjYTV2M0D0V31jA2cbcD27W8ghZ7Qh4z0SQLYgMS2DuTAkDCw2vAQNrSp0wSCVekcAwM5YUPkFxgMQExdcpUYhfZ6mMIseiM9EvNRR-2dAFylTVgCmbaLXhV6mrWmrs8dlUQ-V3vX1szUFt1gzzcXwC7udFt5NgVmRXw26UrU4gfSh5g8oeoSNPCRAb8dIelza7WUOPPGaD2qpuZJDpFDcfR62_x0BK1tsLjPMcnApP9L0FTOxzVSlfk8EhIx__t9ahyxLUuwZKPVfL0csotnSCmQp14OwcbSeqMetuvrKjJhHE5W1s_V_3IeF1jfnLqCA60vvf274j3g-9F3ZLyhFn3zQE8E9fIFwtLMNcFuhtq5AVzx_zGOlwXuOiGwpQl0EGorJ0GnMT2TVvdQWbbcl5nCQqMu2U_NGxz1bSFUM62N8_1l3rNmuSD3QfFfVvUcxKaF41mqHX-XDfeaIcrnQf00QIezJD8TGq0GGc-LOTinAoQT7xg8kE91PYFjyketx5WWCNqrapJPUHfLJiF6sZFYCUtcCGLd_oCA4Duq5fdsx4kNmCr574LGDdhqMJRPKUtL0WO9KXhjouyTzlXe6dtlN6iUGyP4qt9xnSzARfBy1U4rBoGil_yU16nqDJtEWtKEaNG0UQxs-oexNT9wgx38PkIWFyzMJ1Q2LzCeFIzOpgQnfjqO2NSThrKHcOWlPJFrSl-SQaKmdEBqVP4xyQbig8HqU_-RkktKqv7rdEVcZtyv8NnagDkBFMn7MCL3rnpj8uhK5XYNPyUJs1Zqx-POR3mU-oFzjkLPdnlX-3Th2ExwyNOaLQsz_fSHMhzcC9Ey1SG26PMxAw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová &quot;,&quot;experienceCount&quot;:15,&quot;id&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;t0sv2cD6P8soCp_suUqkCYMyC-V6s3l__sf9xFdFzC-B0rq5vvaGE0QYzvURPiMfhWKxf7TPg9Z_INEqpVfpkhEw1SldAXSe9XuzeE_sBge5Ra5pDsY6xzG0LgSZCWnmZOu5exnvWWf44VPVwapeG914s7-m5RAXagZs58S-2LTLMLUaiF5jAUPDBSJbR0jbbjMiIsM3kYi4CSxllmkWX7XiDtaXTv77rhVv6hulltUVOdI9kKeEhcaWqwIMMRkFs1cj0QiaCA4uuEEO4KrpyKqQV4zJTIyuMVmdpcuq4mC_mP5nNdaF2iOe_my_jRTkiXnET_MzlVXflayjX-7AbkQ1Y1XjdnmaZMR6am0nAHOaweRS2vgZSskZWV5ubPQt96gysUzPk0fE5VJU2WAflY4yTBdYNGZhLWw8kEP7fkMtDYOvKJY3duOm_Ws4b_r1Tt_ClXaSX3ZF4cy5svO5LeOgdhiV6V1oYDx0HtAg7tde5dA9Ac6D5BWZpDnxrvRm4yXIDkPuwmwbYeJp-6Yx_fKb2M-SaTjYh6YCd7PtBLMWjJ_X20Gvoen6EBfhsagH8kevb77Fz3_4Bm1ok9jh0TskoEIE1xHxc8fpe7en5AorP25MdTxyVUFVLW0Sd4G2UIs5QRPIK8ogRqgzPkWVwDnOAWI2cBHJy2g0IdZM&quot;,&quot;maxPrice&quot;:34900,&quot;minPrice&quot;:25800,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:23,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2iows4d6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;311 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J1thReXT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yFC0si3l&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P2i8xPCQ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_HU/y7XCFxE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QRVxMuaf&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5CNqtNVzynwYHaAGuWPdK6jEV1Pj3BKqhbeZ2TJ2v8YGscKd2PckDsMUC4PKT1Kt55SwELJ3x-JTzJ2fHz_GAhwF4lZfZO5WC_mZSdSavhrqU9lDWNVVtX9By1oGdQHv9x_j_BwBcRw6asniHBCX-gfQz_peoMrpzYdaP-WMig4Y2msHqjov0B45UxLHXorr7Yh_BE--q10PiikadD8p_SmbAbgiLVe_Au1Sv7a5gxpjDbSw1j03wMg3JaZOiuZzfp3O2OGEM2VzwObo6YOgHNPf0ENX9na1xXV_CPCMDSg&quot;},&quot;rating&quot;:77,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;07c05d80-93d1-48a9-b0e1-45ffdddd657f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-prezit-jeste-neznamena-zit-viktorie-hanisova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rWf1964h&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;45&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Záliby&quot;,&quot;id&quot;:1064,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011229/img/8/320x200_TTGHji.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/zaliby/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1064&quot;},&quot;click&quot;:&quot;5OJ-Ur6PctYW-EsSbfK9xfRmL5fq2IjRezHoPpti8WAhQZYKSkcrX3Rhtoj_1fPd3b-oSOajt5dv15JpVSBqAyPezAQ4KElbu5eo8IQgpzAbggs5XLxDlFPoHaLysHUtnYoJOD4ktor1tX46l-u2frzsM5-OC1QBUN7YHKjwhdxgiXQ4jPtNKngBNirzYFvU7kQut4Rvxs7msEUzzhUX1oRxLzQyBvfQOy8CH_A3JImAy8DwBxaCY9Cv7sMOr2z2Bu9IYn6UkL44AQdAcmMI0xwRTGpWKnvYCnurhlzMGjEHM9kBa2sUs4ipSlwTQanuArRS7QKzsHR4m-74dfkP9RpdRsNYVfHSC7jtuYo2n8oYJUq4QLPumyap2OBiop2ZdrbmHuOWFaMGyAoh7h6BA2xRMk2ONw84v04m2vYZWLLZZ-qPcptBag-eGXSbIwCdKsFn3IWDCgxT5yfBzDfeHlUBiX7ia7B8YNfMmw5BD2b3DbczNIVZQNPi6bO_TLux7jnvHeeWZP0h-lZb1zQm2djXI75EqyYbFuKN0szws0OxHvhDqKpWusXInG_brVnimJBulCnPprK4K89zkVOHsdas_WWI5XIovV2KbuLHJ_GeXJkbNT_tRTAbCaoztRHEC0a9PlRP4qajfFyiScWpVSH5KsqvXA_CF-KzzALha52-xN55ZTGmMLjR09W9b7IJ7qLwWi4hppkS5jVPoEZW-Y6dhIzt1VkxsHCbpvxYToVqbO38ABobNNs7nnhptc6Gf_nWUFakKWb7-p2RDu1H3tQQm3nRO6fpmWCzn7_C674AOxUjX0r1gBe1XRyMgUxJwnFahXVjQzytl7ayQKMluDAapnkuZZoX68icJsx8LIeUEidgZNldI01RPIH12RX08cT5cxlSWGQQxPKCyVqAd4AqWieYZLnz1LpHCxuFvn6sdlwF97IQPp6jAR5CS15Ai9GkEkj3&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autorem této knížky je jeden chalupář. Není to chalupář ledajaký, je to chalupář tělem i duší, pro svou chalupu žijící. Knížka, kterou napsal, pojednává hlavně o práci na chalupě. Je zde shrnuta řada…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;l07t73DmFbidAvl2Ao4sZhPd8iLhkhTFQGwP9VH9Rat7Nrp3WlSwNEsY_8bnYGkRezDy5rdT61Sj-ZQvSLRKpc9yUJfVtzBefmhNEW0UIDPtYUkGoOEdS1etFr-dENEuaxD5Rng6ZyVKJBCN4liFJWZLsoHYvk_CHaZpNpQLgASjshJoXcIBgR-n_Z4rTbjo7d173JAS8J61nrzWM5wdX8SPo1k_VP0Jz4Jlz98KSinDYQ5Yx9S5eY7SP3OsYILfdPeolHgFApDJGbs5H24DyyK59LTUszeh-MslfTwdrn6bAJ1JYCZTDdQFuoT9-qgRSS7AagSGSk9pxeD03Vns6NDvkwv6YzXPoU68LQSWdB37neYsDXFijG3F4RNQMEjAXd43YWAykZpVNfHmt40aSdI7qBZJ87XJphQez9TzeeSr4JWoeyqocrFbHt-uyAuw7LCG8RtJpm_fWA-WgX_R3fNd2nf7Ug4NrIdpkkNT7x9lP0JTCOG5ndGLnb-8c8W7LF4uOWtFN5fOrdpEk33SMJn4xxyOiC3EgyusDFVjWCwy_9xKyn0dFgieJgZCUqGz-FDJq48Mcn87Ph04DvlLnfbLAPs_BqljYR4aHnQiqkKOZbU_39YAE5Dv6wTUo_ZUsrAG033mVKrmBXbCGcq_tiRr-yuShCi1dBlUxZQZjQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19900,&quot;minPrice&quot;:16900,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7oSjvsAU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1P3LipY3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nCvMz4mn&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M83XXFKS&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DP/K3ORTg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MeYSQqHf&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;mR4b6000yp_-__7d0ruQL0LR3CuBGUdjgmaQsrZhBm35-fsyiIet10wbWAk4dsabEyXABIt_yYHti2gIQK-RaIgksl2K6tA6joJiSJFeRDJC2YWlOP7HUMxayBUsVHhZUnz2-K_mQYTmEYYHEseH9qS9bUvVeZ-VlUjrN2FMt7X6qGN_yGFXR8mmzivAdX3NxlCOYhBkfWA8QRUj-md_elvFeUDog1VLX7YwRiXC6xf2K6WwQK7M1fZ3dUJd3unNqsc7bXcZ4nTpga-5D9a4nw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b58ed691-9cdf-4a99-ac3c-4fc4dc8139ad&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-chalupy-145-napadu-nadseneho-chalupare-jan-zak/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xsUbgx0T&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;46&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;U7Lj_-NWUhf_stL1ChAK9LGAK0PiD28LGJ-o5D0ouldOlfm-GMsZ_oRM0T1p2O5C4F_xzng90adr4Fnu-4jtlIaRELWPvSVjb3Pa3JCtTpwp3JAbGrMPxZzs5yJ1Ma62uC5ZWk9_EJ_bzM5hW_rXSgMescc27EQg7YNGCcy-Me4ceR_X7G5ykFS_Vs3nQ5dQ0vg-JiVfWg2Jyskp75OEWzncglOQS9AhQn5TdoYiH558ANyiH5OmVlX-0MzKRObSKEfHUIWq9lN_cqUe__y-8G48NN3M-Gkws98I2s64k3eNj_QA4uQ0ZlvAb49nax1YdBu2YjYoRCKVpAcbN9lcaCKNB2NTuErb8XqKU-Gt5zpEg7qwJJTSZ4akUZYX3bFvp9-KTgyuTqVXSeNa-5yvDUGjRSVDFfk8kiryNAIWy4lNZ59JKjWQ__xUFXcFVjzE2Y7Bu5LfiN9gPrNZR21fPek4CBXYN4cPqMEAl-R1gFf2iRvippNJVWJuWgQg88ktbGdz8mTAaxostQ1AkIcoZzJ3WPPtbu2dVmWskAH6aE6lI8a-ThWdC4qFIU8goLbP_mXljrJ1qCNWb_wqo1SeZAMTIFdGxnT3b7wXW_8kk19QcgC3QVRUOee0MOIk5hspWxt4aQqbAgQaCjC2uYzymkAGP0unEFrgbIkXZxlU32mgc3-PEqMgwuzNKAyEge5ZisZ0Z7eLF8kCsv2I7SxKvNdca37fbnKpgBxBGlU3EPSlMV32lK4k8Yg_tcFllKwtOFvt41lvGVXssDh-J8TBFwKtN8MwYqAWbToKULi0OxXwgmJoef0-xABbhO8fdeLWm_8e8mEvGChYVonNIGNoOFlzu0OxLySiQ4f4Vm0usHEIGgQSrHhQEW40cRiRKur37Ddzvj5IMwl6ALff2bFI-HbDkYkjBkZJrtVcL7TUxTiGglyhYSSlvl5HWA80QBqMjF8A&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro odborníky zabývající se problematikou statických poruch a rekonstrukcí zděných konstrukcí, projektanty, dodavatele, investorské firmy, studenty vysokých škol stavebních. Kniha uceleným…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb Jaroslav Solař&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ii7lbHAXTPk0KG_Qzjzwmj4FbDX4VDizo-l7QaUosEyfH5enuoDcmxQderE8GLLbcta8leJ98R7o4r2RfIpvHiVQCfhj4NQVuOP58VY-UqKSdgJvzy0JnL4t9mnjJAjP_66RNuEqSRM5yzNuCKx4SvE4UVBI2zSosm0AZmAIMPrk2ju2tAUIco20wc8QSSf_qJPxc_IBQgRssdEEbnx3XLRAn2A5-6YRUmELGxSDkRNP2JgnUHBMXQnrXjPl9sdSfwFKXrj1om6NP53kuIwoBZRsCVOc2QLU0PFODRTgB0wggF4ihNkzqtqMxEyRCWZI28SqWIkkd6j2ePsaPDn1SDQxv5iztgW631jPnVyNJDI9co6THQ1q6dSfYECy2IDS2-bEtXo3u4OeD0YH0xj728xUd5KN6LfjERIGOvOirwDdvwADnYofjrtJdEC17qvMdy_qSFUFS8VhUwSNXvH1JrowJQUDJmkvCrNz5ZsOxptZcSQNFrnF6RB1UpRsIg5z9yNJItKHvWOQC3TxGiL3wL-niafvBtsgCMPwWLVL5_0U_xPOcoJlUNYfld1XYteU5DkLX6Yb0FyQRmGXfkyuT75o_hGbbfiua0MPkz9ai-pSIW0OYl9ccnSzYHI3YDGps55a5bBTGLLWoYmU8YSvb90a26hLk12O-4cakg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:28800,&quot;minPrice&quot;:24500,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15081125/img/67/591x953_1Z2q6o.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SE17LJvc&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;cTMvK2fhyyN9RBTEnpVaR3y5h3OrLeCUwbjucifF7bGcY5Spl7tqYWkZt0tifC7iAw36HCxTNer5zIIWOtMsS__nzg_Wwj4NCNFlnE168lX6PXIWl8-VD3WSp1oqBr03WEshN_FN3O3D3W_QWZ2R4W9qUN1DOjUPKyDEw_HUVNxaCzynqPQL1zmpa3VzCm6rSnasytJgMKDRF2m-vDx64j-7ySMbOgrBLngEOWhe0XsV8FCIitG2RFRVy73HOiNJ3nE2elHcPSL8MCU2lTDEJsSayCzcRio3_uTI5kyU2gE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b4f30e8b-4a2e-4e90-b6f9-6ab2e5a1fa4a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/poruchy-a-rekonstrukce-zdenych-staveb/?varianta=jaroslav-solar&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;v3xmZlsQ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;47&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;shmZ23Faut_zGhujahHcPhsTeHKipSuhcOmo0SxRoimgq5hb_nc2HZRc62QgOnvGQGK43DznRXYJYyymT7EuLZ5CqbFV_7Fz2krxji4bwvuyxlIcYvWE_D_UYoPbLkgZku1pZR1Nq3WOXPNXmeqd7IZRe1Fs2U_ZGQ8uocq1Myz6FAQYcuzfvu77BC_x1oGa_shaYHQpBOuRaoUtpyvtU7fA62eFs23eLSeLiR5KDOoQAh4XkVYK-BtSB5GjJGAG4YLV7MmgBnizMM0JZZ0rDWzz6wThL8FJyYQUDpeQwHlrrQbX7_o5gThMgdwh51CfssDVUp58hj7CJFp884rNBPySr8ZpPp_0qUBawxe_sunj5sGSopLs2iDGHzBdrRovpRLVs8PEEexzp0Yogzm7WVKC1MwOXXVMUbX2ZRPv_fPm8gKrCkp5CkRCdCFP1ytu3sYuVfr8gp8a9wJ2h86X0Db4_STjZJ7jo1K6cER5BM_MiDqrI3xq176kaHvtzeoAYkIpL6xTw9Q0vtGV7uUttUb5_8QSOOTe1nmb0La5enSQeeHXmVbwVQhVFFnQZOq7y_-owdiPSAcrJKVzh2gMY4QFzJ1TZ5bdunNjYvllzTz_nInb2O4WXTY_uoyny28CfXLKk2Lmi76HMZnR3Rjn2XfvoWVVoE8Lcnw9Y8aIvMV8fhxmWuACa0FCHD3mSQo1jAaYeW5B2MHdhDLYiuU7yOfRpyR2YKn02tgAqCsMmRn7Y7YjJEfsISq9WVJSQbKr0kMmoZYjFMgiN2qp0HCM8tlP0nh5wYc78JaWB3LRpk3cLCwq2lafQ1u2z64gL23h0kjCGf796QRQ4A077SXxvm-0o6A9N6M3VTm4uElMsUizd6zqonw3xswpyDSzQ8JXtxEhKSz7qchGQkT4hPXBH7Jmuan2f3FOmXos8RJ67hxIRv621L1a1f8eTeIJlLJhV8ksCr8=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí ale i soudní znalce z oboru pozemního stavitelství, kteří se setkávají téměř na každé stavbě s poruchami konstrukcí. V každém objektu najdeme dřevěný, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;TenHQ4EvuMQtcet0QNxIJf5yfnS9a4ml2v429q5A4CGBr85BclJGuiZE-jupSlDQMpqmvTqlyHjbjJw-3YwctoBD2awVd6rlswYWtExH-hTEuH65wy34-DKIG8TP7JjF99bxyvzPH4Tr49nF-MvlsF3MmAiXD_wj7WhxYEX4dmkyc6OQPRIQw2Sm1EPVjPTtzIFH6ovEjIy-VVTjS21DSxa7YwWuxQKXr087cwfTM2qJmsOxnLE2wsGtWyIOuK8iEA-5w7pa1cQTI3shY2NhyWwOCMShwZXJ9JhXBhtLm__m2PRebayzdPKKH18olz9JDxgEuI6xXhzZNc1TTX-AwWvO8yM4sR9vF42DeJDdsVIqh3JvPswCbgEN_-DKoIMIik-DXAjcSGiaus0bKP1j8HOP1pWyf2q8pHgzJoSVxtut1ppq16rKbCYEMnK_KHVq09Z420C312WlAPty5ILxT5t7REKYz-5RqjiE5SjAbGKlll0ikI-nkWXo6jyo0KxRhXfBmJ8_zkx7B9kPkEzXiqRGP5cROnygzWkpiSVCmkC8EfZ3-bhsYaxGtPb3756A8fPj55hnHwrBpZ5pH3i0iGRLa5igKU9QOS_yJyMPwEDxfzK_LOn40KE3itzeK-oJ9kBastdpbw5jyaPxqcqIcf4gAMhJTNm98CMZDe0P&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23700,&quot;minPrice&quot;:20100,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gQO7JpqT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;192 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nZVxKCZs&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2011&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;opulMMWl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6gS51MJO&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082742/img/60/251x354_QBWgwK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XOCFyyY0&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;EV_cdnIIdp9xSC5LGAirxY-NTFmx2u8H_ElXrT84KxGMrkvORl1wKAa5yYksF6c2HhC13UR_-O-kTDiE6N4AVk__Z6UA9wwKWV7xOVR0M7E_AvEJsma8l6vd7vAwReaqfd64oRjqRWgIooeDM5bb1mkIdiSwfaRdjT_BCcUCUaiW7Gc52Lcc7V0TKTK7PLd2h8UF1e3tKSmxPHX_1UFc5v7eXiw9BgoKTTkOumOB0554qTKaDGDexf2ZDvHtRSLJQEolk9ialerNL3DKz-pyiA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;db178e94-60e3-4bc1-afac-2b00836a404d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/havarie-poruchy-a-rekonstrukce-milan-vasek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ymzZaEeu&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6579416&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;48&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Šicí a vyšívací stroje&quot;,&quot;id&quot;:208,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011222/img/49/200x200_HIAbs8.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/volny-cas/galanterie-a-siti/sici-a-vysivaci-stroje/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=208&quot;},&quot;click&quot;:&quot;RMX3dfnfpKifb9ClnS5UKa-L8WytmLb8TzVrqP_0bA0vd9Wx8TZoiODpgqFrjGUbxUIam60WE_CKQpZQHB5KfLtx0qu6lKE1Shr3iq0C81y6O3i2WNm17vnApFe1lgTdKN2ePV9IYBAjhF6eKlJDCzFd-o3v0piEP2hkcRO2ek5U-dSZAaKZOwLdQykl4qVy1IBmuufshnjy-FdI4W6GqMvdNR9UqlNXfg7lq015zvgMIpQGhFGVB8cdbKvzszRPpPC7sG8fZX5FkSfc6-6hJa3hXhCwN0Td2JxVUboc6jSGrx1zSKb6UgNnbyh-yZbcbiq8VIpDA9eS3VBWty3GsZHcWDdmo1fsbteiDwJ5X15i5vC_oHCPSLHyT8xvwfxzMFLFgyr6OTWtSvvoKBg9KJA1BuSwC-Ug7WhVinkG4XdJSf_6WqN5NmptrPlMgTT_ecBGJENS4ZO2bKRUSB9gs0wIQT8HVdw5TUx1YYHqjvljOWeYh9Nc_iEZjmPlCyhDvd6LVL3RJc3TiU4nX2492By-F7HenzShv9rh6712lCvom_-GyaeOe00V9a0-9OmLpmO55r50k-K55AxP9cK2jZvu5S60nvnLfBt5d04x42LcXPoTxGYnx0ePPzZ_J_HS4jOymZo_-T30xmxKkdLcD4tE2Ef2Xb4C0rRk4by34MLiszpLDWySnnnoFK74cb75XG92ckACxYdy5zWOKP0P4ePnitkZfkiLEE5lECcyIAMHLfOFVWCVLOOan3crzQ7NMIoDEjxIXiMRY67T8ZR5N3umfkCWeydg86g8KvUMMmweLpHSpkMS8oJ8Y83ymYI7g3-pI22MeL7CajTR2dfHUuiOcy_wUUYbi6qnmvvYld1RqhKsXiz7FrSeACIrnmXKqgJJ3xG1-vc4ZlBHeaiotcc03x385MBisrr33fOddruWJT4nv0pGAZi-w9Xka2FmywouktZL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Singer Stitch Sew Quick je ruční šicí stroj na drobné opravy. Šicí stroj je malá a může posloužit třeba na cestách, když potřebujete zrovna něco opravit. Svou velikostí je vhodný právě jako záchranná…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Singer Stitch Sew Quick&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6579416&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;M_IPSKLB29EpT3EW5VcNGLESmqghcadms5a8MMJrjv-LcK9JvRDBdITy2OBO-vAEhEeaFyBKDLXrM_7SvWCeZ8gEGFjgh5SFUWCOaO4tnrkyDW7TtHh8g8MRpPTlTRhwce8L9ehOlWJ3RkjAnjbgSyYLdT8N3IiAlDGKRnk-EW5ca7roh-tTETUDyk_pZKgWqzSXPQi-vqsSQz9f9ASSdmpWdUizosf6kKT79FGS4qPudJ3EKthHhAim9qXDLeYC9VSyChKyyUV1HWubuEWdv7ZEBH3VelegAZdSoD2vkQPJYhEolF5cpVKJ3JjZi4epz-y926YLLoM1ESDgHCRgbUA7GXaNspMPtnAkj-nub2w9TTnf5gyBC0UuA972lxxa1mdzDiGzRsfUTlgYuHMV3RZaY8bWwtMnUsdZpOU_RvEDvWBZTxK4ac3mJ3LueaNQsPVTc64YkE0unrAeu7lmTzBJVa2iduz6pR9UQHwhTvnGX1BDST1-J7MatDXYsVxtmmRSlb-ByBUC2DW-4u0N9_cXwbvsqOVpqmwRI9BAelnoqTp5RBftXJZJW1Mq0qTW1KOMKOV1EBjXopjU-HjXR7H9HtlFQ10LKmfrw4JKEbIK3qC7otCPeywpUtIV-uL2G0jnU2Pl0juI6qi_LzckXXhUkZ5b7pUYoLMxVLGuIA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:51900,&quot;minPrice&quot;:28500,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;ruční&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i3feHFSC&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_f/bmrBNFI.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Oa2omwPl&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Singer Stitch Sew Quick&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zVvbYKqviz2jzyqePMlIvbDRRrMXnwWxtK7_5KDhuTjt2UXGW4qehMET6MTgKuJnEI0RGq-S7i3nPS6QtIxKbtWaIFrtDOuRBbdqRdCh573-l5m-VLQZSustSkP_8n440uowGcfHv7JoIbMF4-f7TGOoF5iCSUnxqMV-LWoulm4dJfU1V47wtuqfrmoJVkiWTqNQGafIPHCshrcbBst-pFCoeKV4Ij4TLD9d5upiCbAwkJx-JWRabE5MTNRYFDRKAoqH9G1k5G10pZgWENGxVz25bIri3XPHpvFU23G8Xnc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6586c6d4-0e85-4a76-95b6-a94a921a8673&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/singer-stitch-sew-quick/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Singer&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15418953881585053577&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011341/img/86/150x150_EfIBRm.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/singer/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15418953881585053577&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WOsqs5yt&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3047522&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;49&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;EsicRM7HnCTTRJ776i8P67ZAUrgzHng2bPoaME5m79TXy5sOD9cZdaOdkUHKE-mAoyKckVbGZ8m56lpmLXOnnr-mxCcNb0cid2X_IaQm7Q71o1Sh9r9SMFG0CXp03Rs73O6ixCUF1K8b72D6V3CijZFbhUsIFjHHMH-HrkPTPUGp7Lls1NRO5xKoDdgI5Qg1dx9LL308XdVFAFjuTZUQgcgYB28KVCldPIpSAj_no3LhcJ6ZtCbjEoxFCgu5hm6WvskFywKGtEufyDGOmjtXxkpwjcxWPkB0a4ztUxjk59J5TEs7y17TjzlvYUkRl7aLyNZRA9VWNy_zUxW3-jUQlVuOJLyRmJkkdEDdjxAgFSJOCsrgc4HaUNc_4ZwpXS7YWl1jlmdYsDsAP52upkuu-vv_AlJmC0R4lQnC7x_6MmCYOs25BaODrm-VacbMgfzln4FLdvbxbMGV6hrDKpvO-4tWMQNtBXBrEJC_X-bvA4KcRKDktfZ-VHqvKsn5OvSBz3_nWxmmE4Eq9nfX2_7CxCVFkfbzEjh_Rv-H_yBZ-HU2aGTRLW5J9ijFaf4tELd7h3pKGh7xCE-U53hZci6VM56zIj8WfNAeITGKqyNVi2b747gztc5H4uHnFuu3Gk_ZNXSusv72c7gb_yQIASj8iFD-tn_yM8aSdaWri1puioxXhz3DXfWMilIj4yL-d06XM1506-7dZsoi3fzJspEUPPPJRHP6Gkht15HoIrmyt8LkN5s54en_BgD19oMxy3laoB--WtlbU6mb6x0GgDPPnIgxvArK3toLlLdyXYfbdCm9ssTeQ-Pk1qEAQocDSc-esYcJAJM6F0xeA0sKcZ_1p0aKvjnLELWK-iZMZNKcSUSsS_TD80fngO9IYwIqpiHvttX9xiXRNTAt6tMjKsUA4pFp4TOXZIv7aZQL8NUUVKok6nlu7HdWS-uC4MvQJXatDRMmrA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;OE: A 002 470 68 94, 002 470 68 94, 561 198 969, 561 198 969.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sada na opravy BOSCH (BO F01C600194)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3047522&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;9Ai3RFWjVmXqppbFRyoFIFGu4LWWs4jcGAaHGQ1GdTp042Uj60wdzpsUMhISfymBmj9ycUbpLjpqoJ1PxoWG-OkRbYiK4Z8orLi4M7CeNI-0u-zTw2W1_NzPHW-oI0LqXQC0vsMyE6JsPLE48ZFluCoNr3NyiXKWNTQfZ_TbMtbiAr4rvP7mYOW9naO3_gBKCTqXd8-BZfbpIStt3tFPbq-hyyH8IltBDHhaiavNodnRFiwmv4ZjyaRzO21DNTz6xp3AFTXIBuKW2JEPm7J-xTgod7uduzhNAXVVmksC786b8pWc6b5cbnnZL_bb8nqndVPCwa_9awPjlsYbpC0XMw0-4XiHwu87XqZSnAINOB7T-_TpJNUeP_C_94nlXvNdrH8y5Am2NdUuJ7EORrdm69MUGFQFTGJ1eSsMFH47nIQxVo87rdPIYAz2Fhku_AX7M8nydiKmVxRgz5SC27EP0CsNGnsOv0hCHbdEDcLCTr5FNye4TnlOVUky9Bg0nYsw50EQcgz13GkexODl6qIYVWJoWiv8a-KV6RCMbUb3Rml500cM7_bCk5cpnGkJyO5D3PJYF8xiGxUOc3BDMc48v5pS1PxnEWgbh1WD5IAxBBEJdEKWrQsoHEYhzcK19Fjw3GK3LXCzCUiplGH9pM0ICy50jdgHBBlwjOP6-L4=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1569900,&quot;minPrice&quot;:882000,&quot;offerCount&quot;:31,&quot;offerInStockCount&quot;:29,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082739/img/88/434x348_AlVNzT.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RP1U0ePg&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sada na opravy BOSCH (BO F01C600194)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fGmRSO0-hRvVFT16ay76dWYJcHlA0rq9yCzs9hl1gC_V1NnLygeN4ZvRDuHHO1BxW22dsyYelU0fGs5v-3YviCqduQGVdN21chff6FPYZpfZijnUwiKWgrBJhpZ5oC0axSmr9AYumbsgZ_Swbj39rNXe1ZQCiZyN-bmU_rNhgEfshcV69rLAwNZ6oLWDZ1hkxWbk-k4dwl6vx6yC22sSZrvjAObyHkp-9302tiohsMHeK1tiNai5oUneL_Myzkf5z-nCqtFcTEVbwKhzU3LPJUBpJhUWmeCGtZROBlNScS0&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f357d3aa-861f-4738-99ce-0361cb85fb33&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sada-na-opravy-bosch-bo-f01c600194/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;BOSCH&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3794409896694179036&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011250/img/55/150x150_5D30Jj.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/bosch/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3794409896694179036&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sGHCVzep&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;50&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;sKeFH3AEWLpNdIkpYZKQjI-lv-QdXVkB8M9Ehsnj7qz1jLMrw4aAD3vDUqJzl89LAh7vzSbYpFquruoCZXLl4rQGLabs-nhTq1GldkhOJf6whNExZKxarYP_Ty-xFQlO5-V8HnXCF_mQ5bp6GYyzOUOXWYIzqpgd6ompwBo1sWlxD4BgwrlVQBIalSOalH5KIZWCvB0v0c6MhvqMEoFNu1pi5xXAWw7AOjJrzoweGbltTNsy-YJDcsAIIHMSMvSZxrBI6PMDIElxCDP7NB181rK8R6unl-t_CCnxzRb76CSprrJDsGy4lLn8tfbM1b76E5FxWyyCYvmZcgvwbi9szQ9YMJpnC-MU41jC48J6fvQZlyujT6REIhba_zMn0bB-fohT7WP1ezenAv3attBIsYxfa5m5r2Ngsl2hjZsA-BN9Mt1n94TH1-OzwAOmyaepOLvXhHMhYbqpff-xQggiX2IhVWw3cHWvLJBOgKDqPx3mzzlZANAgfdgRlQxGzr_N4aiSn8v9D86vLiZHn9K1fYUtLHA1tanoePsFy6Xj4s6baQYGE0_5GB0gypSB3fm1yQcy_a-6JbA2ZogkGFBFZzaxLxpSMXkn8QuzPAv2yjN7q-73FYlWCP9WneJmGHQ9INnJoWZfjygtDTWLl2CJBceOK6Xcexg1QNvTOBtuL7bjDi5wUoqDg-dhyKVAkKB3k-7a_LawMKE8mkFHPaJCuhilUHNi7DWTRN-bOte9qPbo8xZsrhRWPxt29KSukGGSNtITcbDjjJuw3o-mvWofwmVbTikx-tho0TGVJZenLDRf6hDChbpNCdrScCf9yu5vE8tjejYVDLkzQkBUIbe2M322MqFLCg-Hm2hnW66Gd4lrrGz8eL_WA1OC0d1rsxCPBRPyRcNevq5bkwy8U5jXlPX9fgGkR78yOw0NJPGiQUyyle-x01EC8Si3k3MX9gO1YVDi&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rekonstrukce elektroinstalace - Josef Kunc - I elektroinstalace stárne a je třeba ji modernizovat a to nejen z hlediska platných vyhlášek a předpisů, ale také z hlediska uživatelského komfortu. V…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;IE9Nx3xIyQx73wVUpa31lXiVlKbkVbuRe8rpTrzqPus8CviKZ-EvFy-9fSwW4ESaLS87JPm2HPjHW2C_vSy3STczoDkOBF5s4i9DODqGg25gD8h5tEt3uPiY0eHLvyvrLlPbA5fnR8oGaBLaljSwn6W6yrOQ4GVnRgxoy-iTfspbUQAykL4DJ5Z08rL-xqOfTVXr4TaVNCuSGsqxUO5-w07u45pKbe8U189owCh-bPva47tKJZ6cSVeXg3UuxBv1hKcpTxQus2Ea8srBGK74EduHKqrFDzqmZywr8x6dWAlQOq_qHXvXSNvE0y7HkVVZTNnVRoYixjRVooOiR1IXkL5-rmMQuc97KPFGrADD38tKPgerG_DuF6gl7_oj3HyydNdTegE32x-Uzr-tZGSzVeM8ycakmoiWc4_rl4bxD-mgXxlB0ctEHOJkmdA_VwE4uRD5bsckXEJh5bkVPjdGN-a9lsCJSgeS54VGHiFGHxIL33vCZUfjSZGyK5qCCyK6XPeam1pQu3zaVmshHTUXs8UMsm_rVTWhWDhDLcFAbEiS3pRkHryicymI-6ngykvOy1ZGIcDnmrnNpdIk-Nc9oaBiDBSVAnZ9Zl2e9BrOorWOh7_QnJEuoV9gffAVHFGr6eZ6yovdyRkb812AclWcw3T1SO9RxVRGQtJuEw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14400,&quot;minPrice&quot;:14400,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062455/img/29/591x855_fN8xO9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iwSAtKJH&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lIPAG5y5vtl95_csYIy-4H0P2zceBWVduVOaglvTTlmQYJgSsY9GPvEMI12M8OdpPrkVwFW-WeQAMphDH6rz1iiXW_lPQ0Zt8RslDjJF6W_twwtolTvhSKJdH-1J236njUDASM2GnhrxUFrauRFGIyqdneBiIQH07zvXYhuLJDt3gxW2NZP4E0vsHyHZcsCcE1rIjwPCSDElCwyIFuR-ZiPfh_KkDCqfX8MqluZByDIJLV_ihNQRdypQk03Y-09FsHBfa3APK6Gea4lzn-Z0ajhLiNR-6kCCPD6aWuIu_gs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1010b6c9-7284-4056-a66e-91a0f9fa746e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kunc-josef-rekonstrukce-elektroinstalace/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3eyfzLMx&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;51&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Dějiny a fakta&quot;,&quot;id&quot;:1054,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/69/320x200_lLjsaK.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/dejiny-a-fakta/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1054&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Zu_S1wTY4EL8PGAmu5tIN6dr9rbFdpH-QsasMbIgkqe2-UXIzsVcmdrNrbTS3RPk_w9HayRfpINc4vnOeLUNhMVzaMwOY3iUgoXNsw6s4S1lkdYtHqIJBViUVpr651zzU7YPnm3wWoImtB59Smsul0KVX9IJ20cF8V9USYimchVvkl8KMTJA4gEZrT4zqClhgM3MCkZ3hvidGealyDt1nIaYUz20fTeFZXl_TguRzgEcEzUqUemC3v9KI0nFg0gi9h0VDDAVINZFVu_1V70v7EoKt7XrQI9FVXHcpup8Yt6BmrppJrz_VpgI1ETl8v7-yMC-jlTXr0p-_FMAkKzTkYuLqJ6J865JTWI1wrMiQUn0IBh2TZsqnZUCAQkIlU57AorpekC3XHHKaE2CN9kurozLfX0KLw6nChikdxh9L8KMusYYV0H9Yj5mgsI-_QEdc3cpGs-uzTPW61V9HlJg5Uprg38JkHaiQFIj62vMj6HgA3ejqknxmjbnxRSOGzozD6EyHmJjRaU53WQFy62Brj1jXejjis_jj8bmVUg2_vhlMLW_h5VtE5RGF2SJPgEcaiSNUbwJi__m9g9VlJnB16fET6_veUMLfNJeSaYmYXE6fwXYbt4fwx_5z_-bCS_P04ZYKwUXi76yuG0hr5TNXZbq0HHc2Y9MAGmdlznAP3xnnNVAvxvckFDP1DUMIJb_PlGO8kAoVE3CpaYFAAI6O4X8iJOe-pCil_YKHdnj4xhxkUnYhQ8_rwHWTMLn1fllfdSlHbFw7DoedlqbYJoYtZPqoJB43aJDyf8Yv0C3h9FnVdfzSGMpGQrvc3MdO8nLi9oJEVGyy_SpdnP9SVrYrlhB28KFEeVPeUSPIxnMma9h1FA0Ul_zQVfRcUN3CqNvKGC4A9EjL6JFiFAu5wb8Ki9osTPdOoqQuFDVbclY8PxUWNE73exQUTCnlzQfmujyDOewNGYmXA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xmmLkiNjZ3uAfumxnYpB8v3UScW7GsYim59ReuQoQpEqa8_bP3ydqDAPl5K7kZKtH3vbBKZDwNGbtSIB7eB3du0Gb7ik2vcufmlgx88bGqmKiv5x3OPlqpYqV1TrCywLmSzx0pH69ygTLVULqjETQOuKJxapDlM5UEnHPfUxQfWMINe8dStAqOURPE_cRZZYkTigNzP-RiHjMwcLxeH00SnlZgUqYzfu80A1tRJAadJ6dUR3YzGOZoBApRnWsm3eRJPcPp-a03QhQTdzV-hlz1skhP1Og2usKuL0WWChlxRGLCywZvgEKHmh0u0F3IXEn-0FXjMeL1EiERIq7g1axYG1fp5poc8wEXPl20poMT_i4Jw008zoCjWZeREp6-qfGHY_Zhos5La3e94PQYKwkCjf6rbgkPnyj2djmltxL8yPQeCpa4h2k5PQbLCPzz7Tz7Qbcb-n_AFTuEDttFD8iAfF-z2CuOG30JT7iqMYWvVbGV4uCE_0bZEArzqJEYFIfCLJm9oYy1FBju6reEwGCtV9DwON8gneVtV3tRZ5OTBlY7Cg_JhYfU2aXbtFsQG7gM-aquiMaN4Ua2Kx8HiT0-RaWtADRO1TVdTltRch_GNMLNuWJ6klvSakOxj1t7rZNlopeev6V2RhXPa_2EEkc7bSHa3NyT78pLHlZJWjGeM=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:44000,&quot;minPrice&quot;:33900,&quot;offerCount&quot;:17,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qpCDCeD9&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;388 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RlYm7fmM&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OM8rjeG6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;04hTEJJZ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ce/cjx5SW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0b1b089B&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zxR3AVZ7K2QOg2Dv4ic6e8mOScX5cV0OSM0XLwI-8INDdF0_ZLRYB_zUD-rRDxS-7Phn3zyWQP_vyjsn-06ZI_UZw1iXgBZMAHPYcIUOpkeU8ywZ0llpFdj-JwABdlffvmB35O8aixC9ONkbn5SFt-Oby2bBnxVHDx_XeTA6K5Zf8a6mi98I2ufeBONZLlEbGfdOdtlWbdgj7c2iHyDcgCi7ZRYM5tmboR5lrGVPigZz_YG7eQgJNAgty8EPJASrsaPrKH3PsfqdbPlLZHIyUxex2M8ThmfwbYYV-9LGxZc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b925702a-46d8-42f8-b91c-341fd305bd77&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/navraty-povalecna-rekonstrukce-zidovskych-komunit-v-zemich-stredovychodni-jihovychodni-a-vychodni-evropy-katerina-kralova-hana-kubatova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Karolinum&quot;,&quot;id&quot;:&quot;11790951449331488599&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011331/img/46/150x150_jwPOke.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/karolinum/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=11790951449331488599&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iKwYLu0T&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;52&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;2tLj6UziVyFXkWrMEFbfGLHVvPpqRjMq3DPla3-wMmnKG7GIO7q1h22XcYGnuqEKCbhgv4ZddqW42HUJUA6qxoSh4biaC2IAKdfh5ZHogLTFbJsKZa8llCNVREWsNoClk5lob3bjbSqurpw_9i_0I3tZJf-BuTulmRMxJMJ0vhwZXUFOxvrrZ-Q_FTI1dJYQEBulzZLjrWkDuPyqWy1StMkTvYEnJteZfJBnFMF5nu7JfS7HJY2lWsY1-qVz5ql1EOLrJAKWFozhzyA7IRZrRqN93TqngPAkR7QQZG-4mDCsTzN8ky6bJMXbRxwv_91bLrQSjt7Hsqa2XtlMLV4dvie4MCQGE-rXiVH-4dOHSe34MPLtgOHamMpm7LeIVlFU1cZh8BlW7iTvG6-vtgMox1LA5IeDUJwyfJJ7Mq2M6CfbIYkJGhtT7Uj_ELlAJ4J9puc-imiWNJXXuHzfh_tjB5UYRdbh-M9C6s871PtJkYWcOGNWUwCBa2PnGlEhqN4W_WoPb72U8SPIl-BE7OgYJR_7H08HXAAQHQtri_g7JzAFoBAhVlRpIYDZzvdDp1Wh8ShaOCu4n3LbJkJ-u8H5SBxaa3UWY5ddOldynRzED7TqrXX1ZZxzuF4QcGWzzMIPWktepYAXOJGrr5z2A4PO0SLl--eRW3pX8WhJf0596AkuPG4g7e-VClvfbxBSYJpBow0-FX52DxKZj325kCPj2IZJ7CW_RtO2XzHhITQT6seryWrDtXulp_1nlT6aeMqbXAbz5c7iEs-xBLyBKpVPHORMEos4cE2ze0EFNRzVQ2FUDUD5I8MqM8KJufuCQx73jIo6Cy9bn5D1IbUpAvRQCtIPolqnJ88rNZA6N9NQV--LXmZMbgDamT4AVYd7P9vVMjYN77ZaoXHdEHklHfwL66lVneqsLvyMUi8mvYS0VxXU_cp4f_hgMnmISzR1BAUL1xnrJKT0&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Třetí aktualizované vydání této příručky podává odpovědi na otázky, jak postupovat při hodnocení stávajícího stavu, přípravě a provedení regenerace elektrických rozvodů v bytových objektech…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;jAmgBtB5Q1bGR4S3Stdetdo2bAUE1KvpnQ90jSrT3xWlsLYj7NHvC50vgvQ0YDGCaE05m_9ORMA_8EeHPt0sW9NcoWHvs4iK6w2zTRJuNPu52tmpGwQwwtT7Ec7K6EMOUH7stn96nIxmAY0I2B72FTPkLSEUBRbbuoG02Q8Zq_741HdQ7mDcDPOnrhsdJGvIgRvY-ZdCottA7NUV8alvVRZ9mJRqVcC3io2Vxf3LK4IUSzWsf8Sha4KNKEDQW7BjKS2XXvJRfE-THGw5RmsYYdS1KPN5ZmIUhH9b7YXEDBf2lyQtt3sXXn_Uu20yB7HECTqFATXicfJt0qVZxRjOykkkZ1XuB2sK-ZAM6SREOhmXWv3mVVmx6hSUTUyGQ6_jzNCpGRxLNLI5wBRywAIo2NxZ11tiaNxeJsCXUMeqvz97R9sSQNxHKst0qKzGC1pBXA1E0CpPbn_Mdgy6yHMWqcwLureQI7apy6k4j92eY-OdwRjEwoMrMYrR2ZFiGFexc5xJVDiqmQ0-ARaB5GYg6Dl5wRaeNWSkXUUXLZ0n1IByYSBsAVQszWqOESCvLduCV4YxZk8unh87VDsN3ZVchDmq1AyEIEBaqi_5P_O0HELktmTlOpb2UfMOWW32UH6-7NeaNV7w8LULCLIL8yy4qeBBf1WgC6f79STwpftR9w==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:17000,&quot;minPrice&quot;:15100,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S8GPD6iX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;132 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rftQFWQj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q0IH7l1t&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZQwD7i9f&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HI/tBMOn.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;72DOEzG8&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7TLqydmvPN7U_1WDOB2hoMBmbNkc87raWDwziKGs4F-5sY1N4ihzl_-bHBRYwaJt-JhC1D_sZpGcQqsuCvcQCVWkzBExYtAHYqy7xk7-JY9y-SZOtlsX29G0PfkBYZ7gHxm0HE7AurcxaDuEhnlUGbDz3wwqW2YkRT_ta-Y-VOJHpRE2jigzJ6rzetKv2YDhiOH-0NpAnoTFq8db_HNvrA7UdiI-T_rEUvFH0-KN_ZfAvDn-yf7ancuBtyslP2TdWLVp1BnMXJgyy3Y8Tv0Cnw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6044a65b-ae31-4ee7-9edd-a59e39e9b3cd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;In-El&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2142624417378953720&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/in-el/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2142624417378953720&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3RInKN3q&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6016299&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;53&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Oprava karoserie&quot;,&quot;id&quot;:5722,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_F7/gleHj9.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodilna/oprava-karoserie/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5722&quot;},&quot;click&quot;:&quot;tio2oDoy59pFbFS2hucwiiAsaVEgS7FegM4Yig4QdJqcPNMg0_himbVm-Agn0rjTHmwfMYhYbWbY_1PKPm2arZ-v5Qg49XS6hUs0cV9I8VcWOJSt1vPBMPMumEEtX2mTnzZuATpplZMR96LWNxLjwg2Bp9M7iLAatV2s6DOZDqDFSF8Ipy2a1ATvJc3ZmotgIzpZOfVE7aifMhjY4EnX7UQLUJnl5pxU7Bsm7xNCZwlkYUS26Ot5_7ruhzd7_oGv9qK1TC5f7Q0BO1A1HfiUloSh9RSFARJb1F4ebcv_DIV7tAIXcLSwnSvFzsX8T1aLxgx1CIkfiZ5_gniuINsd3FnY83Nir-9T9baR3I6AX6MNTgF7ByMyr4eaiF9sTUuH9y-P9U269zNfQYROjnuru0-eXUAVxn2cO5DomQMpE-TPS3cbBP8Ybu-HNKXg7-WqQ9lLPsUuqdccAAlruSPGzr22qVhV4qWljgT4mThpwOPHAa8R5gyt70WdRjv9X8lI--zJzNmwvn8VDfQy90ypEeKWdonanzi89BkY0YT3z7wVY3pGyrCNvC5lhXlwrz_psH8ctPs7Wt7f2c6dF5lb-fiEajqejZn2xFJxVyV6D8Onm1x4q71MxYmO_WW-VQAoKUQ7ofOiGuFXK7kytceikoxeDHOAGqRSZahxJDRYpcDO1fnigMiEZiyMjJschfuK2qV-DfxbWgCkY7-ls8hKI6-ZkOaj1ixqqYwuUD9eBst-VB3zZ6-nSoOoQ92UU8Hso0Zw2w6jvzAipV0l63jzqLv6JB3Kf7N38ryu4lMVmE4FJUabWXPCG2nM35zhmFQ2jZ8ppd-VG7LRCltIuuszewFEx5TPTkJYmYlzw5GVUAE4dne836WbudVxpLekTuyrWa19XoiMi2ObHaTygIoT8o8HyqETOeg-FZUzMjH0oD3bbJlCaZO-vFJaNGJqd_IkBHCA1m-uiQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Geko G02070 je hydraulické zařízení pro opravování karoserií vozidel. Skládá se z hydraulického rozpínacího válce a příslušenství. Má široký rozsah využití při opravách karoserií osobních, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Geko G02070&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6016299&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;zKh7jwTatfoPWHRW_P9sGYwwmHqafOoYs0pE68oHmR-0v8L2XeRMXLhiTx5UMI2KjlP41sgQR9zrs2IltbToXrMMLv4t11ZtebQsNWSCtQlNb99x6B1E_XsRokaMimFs2uVUCBc-BJ-oRiCZpRb8i45O8E8jDi15zLDJBrOmYczonLI0RSmRaSqRANZdKGh4-ilY2HDFWFpxtQrKgmxxjpmYw6hHkq5rgVmFPFe1gSBR883WuOOlFWb6jszYvjlTIpo-9_DmYeAJLdPINfJU5Tp6o5bAE1PdWpakEaDoKab6fFLcfNoR23pDHEF-xPXC8xTUJoQS9xKMJB0HH7KwyE8_abdFbXX5sulIyXZ8RMpq0oxE0_QeKk5Jhp4IrtPuFatk4CwbnlJjD1KVllANSkhRCC4QV6PU4SAh4YHmdz60X6Np0WjQnlJwRe0Esa6CwOLFVeWm7QTUgEf4Vp-zHZOHpnm1q_pzIfbWy-gnGYut8TeRjzLOSfZ5aEBxArhHIHFMdXWlI01mF8xQUmJwAvXM4Ny56HhuEwLvRK4e0iKhAoj2Ezz9QXbJzQwYarQ6VNBd0-FkJkxbPaw5H8AtWnFytrIzCgqrK49pG-0hVsJ2FH22W1L7cS41OIDLM_REfIcvnd1ogu9xHQeSJlWASqbzIZA3YFbetKMpMOB6LDE=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:440200,&quot;minPrice&quot;:356200,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fj/JlQB6xE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IOImEOO1&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Geko G02070&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IuEsJJXIr3ImtwDgk_EPKIEbdYCxSjdBiD5MnBnAEOV6hBQlvOyVrsbHzqR2sic1NzUNigsrHDezTyq5DZ3R-lIUM1FcffWEk2P_0dNFpnAbyDRRuUmKUnutT-EBpwK6ds3sTfRyJ4M9pjd543yhTofs38W3Qzele2MhHPXrIDpjmhR0ZA9mQTHkKmQYCQeFMX8Keu5Afn4M7xv7-tcFjYyeNb0xN9QAz7SKeHFpl_9hzJXUJyV_6pG075DhY6TydtcMkuy8_W4sljvU3FhR6eLBT2NWoTj87huAI7vJrv0&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ec356347-ba68-4d3b-9406-e75a85fe8c71&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/geko-g02070/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Geko&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7437971251374264443&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/geko/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7437971251374264443&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zxPAk8mh&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6608534&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;85e968e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;54&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Oprava karoserie&quot;,&quot;id&quot;:5722,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_F7/gleHj9.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodilna/oprava-karoserie/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5722&quot;},&quot;click&quot;:&quot;TlLBNoOuL0Tc7vdVsE-jvb2PHQhXH2NhxKnhbRyXoRyD3sVTW1OCZ-WuRoYp2aoxIvkISccyzIKpwd3j42SURrdIXDK2cabD5jS2Sa92o8cnCou1jRvte2gWNYXCRVmiEVDU-vG60SkNN86c30vdSvL2ZGptBJjHadFwIAnB1alczhV8k-JWDoCHVJHpmRzr1ioVuGQS1TqPhOf-SCbnCVznkq1HvhYvkq1KHup8YODO0qE8bVpPmX486jVf29UQsGP36JsFM-xO7VQow_Z1ZC9IDxUgvq5t1DmPlM35WYaumWzwV6uFsv8VaNF5zsL96dYdRwGf9SP8fTNcpD73ccYqGnqaRqBJhZlqNfQH1yMVMNNoSbdqD2TjYwWamdD9PLISnaqAIbenwiRtRp5tLbhvzZbV_XXHLyqHvyGosfxQHYLaX9ryxp1YZ5heuEpG8YxVAm9oKRIPAg8S7cy1i1yXbjCDKICh8AbNi2K8soezMFNB5HCjGDS_aw48IX9JPTgzshMYG7wT4Fs6lY_jrwenglhEpFMeg8TeUr8KrS0oPjTYtZnV1n8IpQkYQ39Xn67XTuF-cO6qiomG9Z-mxZFAWWFbxHnd0ausyByj0AyMFkoSBvWdhRMsVBqnjyc9AOPbWbMiujHqeaOAwNRjgrohRBljuyjjAXSNPL_pOgHIKcEU3qDGssVwcoptJ3G-JvldAje8RhbLef2z-q22ClkNPRpp9-0cSXUDzjG6S4_7NsMh_vdR5zILcXdJvR_hrOH69It5vEzcoqoDuadkIZCS3rvBA7yOR0Eiq94ueB6OjVHdbTpnDZql9FRPP-av8TXzmkh5xjiq_FD73USLYN5xnTmJ6RC6vSyCD8ng0tZCj4e1NhgoerNcKcTsI36d8jQO6XZlCK3yVQ0-wJ_V4SVp2ZeYURYKVLnpMpFX5sBlG6gD63lgvucURkDD3HQonWXSb16ZwIg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;ASTA 100019543949 je sada přípravků a potřeb na opravu karosérií. Obsahuje 21 kusů. Souprava je určena k opravě jemných promáčknutí za použití horkého lepidla a speciálního vytahovacího přípravku s…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;ASTA 100019543949&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6608534&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;F6OM8BoXDZMdqcvJkJINNL5eDk6msJhWE5E5dIAkEGmOSWUqCGYajo2ed_nh5ij_BFaC3b87vytz8V1350bgTYsRDEM6S2bCRv0fS2QFpHnlm7iDktFumBvtJPkcf20fB_UjCPiaLiKcKsLC4JrXk0Sw_Rdw4f06KhoEmp8UGrRy1GqR-fNUT7rCWe8CI9VkKrF-VWk5mFmJKMoBwYh2lz51_0iFd2zkz2fFJu-ooC8YjzxjoMAao6vc-jOi-_8-rX3L2ZWHWiL3IjqWJqVvIpzccUxGsctYijyioWDdx539c02RFYkceJNcx6m3HMnl7vE7KvvPXIIwEPAmYg4N6Vkx-xW87nVJ1GCkXKvsX7LYjYbLQVHcnGK9ulBAd3uwrCSMSzFV3Q0unufmUJMdYCVao27A27osVIPEzFempycGufF4nPIGD1_E3SKhY6e8KMMWhJ5okQpQc-1Ui8kbAZRMSakHykH2BXs2WMQxH48RVzY6tfX-v0dDvFQUHsDR9T56a3_GHj19OYRCC0oTLmlSCFvaMYt9ZldWU9ucDX5LDIwbV2IBWPDx3J2Vtzbkrk6SE9HOO2KxSXMT9hPk5JMu394JHyggrj5RWGffVjppDINtAdvsyLaX0cpLIcm-Pqe7M1qL5uZvq0wU98LRYM5bB_K7h-30TCZI99cJugtS&quot;,&quot;maxPrice&quot;:485540,&quot;minPrice&quot;:355900,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ nářadí pro opravu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;hydraulická sada&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1HWTVjUP&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_l/kGh09W.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uT7e7coF&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;ASTA 100019543949&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Nwo2Z66RaQ_pDs_n1tQQkzCNpxR5K0MC1eC_3DHdWdzgfVGG9wFYPDXoZSRzk3oNH1B304MDOVKjaBGuW4X_WFAo_a2WX1lbxVKI-k8YuqwCU_UDDFSoCAWyCI8aCPZD10cjme2rNpvzJCbU_PLmnllfAjJD_NFLWDM6jbEX9VIfI3aMJGBXulD6eYcrddazNERKI8039PdMQB21yPM_PNLCLVo2FqyER9-UFzvJr7U_cdcg6z98S_bHo8kQipiGyYLVaOUOsdoiSzGo3j0rdgWz7nlYUSiFA92TBU0Cfpg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3554dbe2-27c9-41b4-908d-124e0f68a7b5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/asta-100019543949/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;ASTA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;10402879201157667086&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/asta/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=10402879201157667086&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6OzdEcr6&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;i3NelzSm&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f2021475b6153657&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;abdff210&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1366412400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620371161},&quot;docId&quot;:&quot;f2021475b6153657&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fzp-automatic.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;clJH8E78&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zp-automatic.cz%2Foprava-a-repas-prevodovky%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=IPq2rGILDfj6dA3KwKEE1tAEmvzBWNvY95f6Y0D3E9-Ht7B8OzT_rStdmJoSyfJGwX2F-BfjqHo9uAMdm8D2IA5rli9k0dkiuuVvWg82-kEd3z9vkU6q75ziBVA3FXC-h45L9aRcJtIaQDigvupbonXh_xW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Oprava všech typů automatických převodovek, oprava hydrodynamických měničů, testování a oprava hydraulických rozvaděčů, prodej náhradních dílů pro automatické převodovky, oprava převodovky Brno, automatická převodovka Brno&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Oprava a repas převodovky | ZP Automatic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9ebK30dl&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;65894266ed28ead2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;abdff210&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1596927600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1597357123},&quot;docId&quot;:&quot;65894266ed28ead2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fgiaclinic.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SSu36Jef&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.giaclinic.cz%2Frekonstrukce-prsou&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=sFv9Mhe_UOBmphXakvK8-xkv7AgZ7eRwtac9OcJtKn6i14-OFUdQtMkjOXQbdt8ZjdKhtqbIjoCH5MvOnBddAL-QVZuzgtJ_wqb-Crql5iQGQV_Rr4fmidsmrKqnRlKlkqrCHr3WBZOmQK-l8kUbEZBX7Zj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; prsu Ztráta části nebo celého prsu v důsledku boje s karcinomem je pro pacientky vždy zlá zpráva. Aby se žena dokázala s nevyhnutelným zákrokem lépe vyrovnat a naplánovat co dál, je dobré, když je dopředu informována, jaké&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; prsu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.giaclinic.cz/rekonstrukce-prsou&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://giaclinic.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-prsou&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rISnXqQL&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;645c342c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;title&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tIwyNE5R&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;stavebnictví&quot;,&quot;title&quot;:&quot;stavebnictví&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pmZj1ACp&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;trestní řízení&quot;,&quot;title&quot;:&quot;trestní řízení&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kwb35CEn&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XFTlL3Wk&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5s6q10KR&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rekonstrukce lidl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rekonstrukce lidl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f0Z7LpH0&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AqNd3MQl&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_wiki_general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;title&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dYzxjoBm&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;f1d4qiXF&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;VObKBBVn&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;abdff210&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:27000000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rcYVwNhx&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;27b191af&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.5497,&quot;latitude&quot;:50.1002,&quot;accuracy&quot;:200000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SDlxXCaC&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;78a31bf8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0aPmE3fR&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;7kfCoGlj&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-17T03:09:00.260959656Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;abdff210&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rra9m82X&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;queryEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@4bd5c4c13&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;,&quot;imedia.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;E9XDGewlBPspgaBc2xvc&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_179> <sklikReklama_60927>