rekonstrukce koupelny v panelku

REKONSTRUKCE KOUPELNY DO 7 DN !!!

volejte:       +420 777 086 752
www:             www.rekonstrukcejader.webnode.cz

 

Rekonstrukce koupelny v panelovm byt do 7 dn. Zednick, instalatrsk, obkladask i elektriksk prce provdme s vlastnmi pracovnky, a tak nemme dn mimodn asov prodlevy.
Rekonstrukce bytovho jdra vm zajist nejen vce prostoru, ale pedevm monost vybavit a pestavt koupelnu podle vaich pedstav. Samotn rekonstrukce pitom me bt relativn rychl a bezproblmov. Zajiujeme kompletn Rekonstrukci bytovho jdra i pestavbu koupelen a socilnho zazen.

Rekonstrukci bytovho jdra se rozum vytvoen - vyzdn vnitn stny jdra, poloen obklad , podlahov krytiny a pochopiteln ukotven a napojen vany, stejn umyvadla a toalety. Pro dva emeslnky je to prce na cca na 5-7 pracovnch dn. Cena realizace se ned zobecnit, velmi zhruba Vs ale nov jdro vyjde cca na 100 000,-K . Vsledn cena me bt ni, zle na velikosti koupelny a vbru vybaven.

Mme profesionln pstup k zkaznkovi spovajc pedevm ve vysok kvalit slueb a dodrovn termn.
Reklama zdarma, zven nvtvnosti

rekonstrukce koupelny v panelovm byt, rekonstrukce koupelny, rekonstrukce koupelny bez bourn, rekonstrukce koupelny do 14 dn, koupelny v panelovm byt, koupelny v panelku, koupelny v byt, rekonstrukce koupelny v byt, rekonstrukce koupelny a kuchyn, rekonstrukce kuchyn, rekonstrukce kuchyn v byt, rekonstrukce kuchyn v panelovm byt, rekonstrukce kuchyn v panelku, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat
<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } loadjs.ready('appPreload',function(){ if(window.loadPerformance){window.loadPerformance.addOnLoadTimed('preloadReady');} }) } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.3ed7fd1d41.js","/re/js/app.bundle.c12dc1874a.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.b7e0352f31.js","/re/js/app.legacy.bundle.4725b43639.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.386b82738c.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title){window.location.pathname='/streamerror500.html';} },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>rekonstrukce – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||q.d.impress)&&(delete q.d.impress,e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.e9f9d0,.d09c93{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left}@media screen and (min-width:48.000em){._781cd6{text-align:left}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:108rem}.Page--isSnippetA .b5ed48{padding:0 1.2rem}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:128rem}} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .S06cfcc9eac{display:table;width:100%;width:auto;list-style-type:none;table-layout:fixed;float:right;padding:0;margin:0}.Sb06d420eb7,.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{display:table-cell;vertical-align:top;width:4rem;text-align:center;box-sizing:content-box;padding-right:0}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:link,.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:visited{text-decoration:none}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:focus,.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:hover{text-decoration:underline}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:visited{color:#7b009d;color:#0645ad}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:first-child{padding-right:1.6rem}.S06cfcc9eac .S388d243e14{display:block}.S06cfcc9eac .See592c7fc6{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;margin:.6rem auto .2rem;color:#0645ad}@media screen and (min-width:48.000em){.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{padding-right:1.2rem}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0:first-child{padding-right:2.4rem}.S06cfcc9eac{width:11.6rem}.S06cfcc9eac .Sd4ff6859e0{width:4rem}.S06cfcc9eac .See592c7fc6{margin-top:0;margin-bottom:.8rem}} .Sc418235440 h3{font-weight:400;margin:0}.Sc418235440 a{max-width:100%}.Sc418235440 a,.Sc418235440 a:focus,.Sc418235440 a:hover,.Sc418235440 a:link,.Sc418235440 a:visited{text-decoration:none}.Sc418235440 a:visited *{color:#7b009d}.Sc418235440 a:visited .Se9d57e5be2 *{color:unset}.Sc418235440 a:hover~a .S7591f8c368{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4{padding:1.6rem 1.6rem 1.4rem;border-radius:.8rem;border:none;box-shadow:0 1px 8px -1px rgba(0,0,0,.28)}.S9b9d6f10e4:after,.S839f7256f7:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.Sc418235440>a,.Sc418235440>a:focus,.Sc418235440>a:hover,.Sc418235440>a:link,.Sc418235440>a:visited{text-decoration:none}.Sc418235440>a:hover .S7591f8c368{text-decoration:underline}.Se54abb8537 img{-o-object-fit:cover;object-fit:cover;z-index:-1;margin-top:.4rem}.S63564c39ea,.Se54abb8537 img{position:relative;height:7.4rem;width:7.4rem;overflow:hidden;border-radius:.4rem}.S63564c39ea{margin-left:1.6rem;float:right;z-index:0}.S4c28e1805a{position:absolute;top:0;right:0;left:0;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,transparent,rgba(0,0,0,.5))}.S4c28e1805a span{color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;pointer-events:none}.S7591f8c368{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.S7591f8c368:link,.S7591f8c368:visited{text-decoration:none}.S7591f8c368:focus,.S7591f8c368:hover{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4 .S7591f8c368{color:#005ad5;font-size:1.6rem;line-height:2rem;padding:1.2rem 0 .8rem}.S839f7256f7 .S7591f8c368{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem}.Sdda60c60d1{color:grey;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S9fa78188f2{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Se9d57e5be2{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.S5c24afeefd{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;background-image:url(/re/media/ico-favicon.1a63ddbf1b.svg);background-size:contain;background-repeat:no-repeat;background-position:50%}.Se9d57e5be2 cite{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;font-style:normal}.S9b9d6f10e4 .Se9d57e5be2 cite{color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-height:1.6rem}.S9b9d6f10e4 .Se9d57e5be2 cite small{color:grey;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.S839f7256f7 .Se9d57e5be2 cite{color:green;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;max-height:2.4rem}.S839f7256f7 .Se9d57e5be2 cite small{color:#00a000;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.Sfeb850dc62{margin-left:.4rem;color:#666;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0}.S19984cb026{text-decoration:none;color:#0645ad}.S19984cb026:active,.S19984cb026:focus,.S19984cb026:hover{text-decoration:underline}.Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small{color:#666}.S8004ed4f7e{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;word-break:break-word}.S9b9d6f10e4 .S8004ed4f7e{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S839f7256f7 .S8004ed4f7e{color:#51575b;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S507767f263{border-top:.1rem solid #eee;padding-top:1rem;margin-top:1rem}.S56be489ec1{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.S56be489ec1:link,.S56be489ec1:visited{text-decoration:none}.S56be489ec1:focus,.S56be489ec1:hover{text-decoration:underline}.Sc94b224535{display:inline-block;vertical-align:text-bottom;width:1.6rem;height:1.6rem;background-color:transparent;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain;background-image:url(/re/media/ico-phone-blue-light.48213fa80f.svg);-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.S49f1270d70{margin-left:.8rem;color:#005ad5;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Sa99d0f2f1e,.S00d7f36943{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0;white-space:nowrap}.Sa99d0f2f1e li,.S00d7f36943 li{list-style:none}.Sa99d0f2f1e a,.S00d7f36943 a{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.Sa99d0f2f1e a:link,.Sa99d0f2f1e a:visited,.S00d7f36943 a:link,.S00d7f36943 a:visited{text-decoration:none}.Sa99d0f2f1e a:focus,.Sa99d0f2f1e a:hover,.S00d7f36943 a:focus,.S00d7f36943 a:hover{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e a,.S9b9d6f10e4 .S00d7f36943 a,.S839f7256f7 .Sa99d0f2f1e a,.S839f7256f7 .S00d7f36943 a{color:#0922ac;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Sa99d0f2f1e a b,.S00d7f36943 a b{font-weight:400}.Sa99d0f2f1e{margin:0;max-height:2rem}.S00d7f36943{margin:.4rem 0 0}.S839f7256f7 .S00d7f36943{margin-left:.8rem}.S839f7256f7 .S00d7f36943 li a{color:#0922ac;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.S00d7f36943 li{-webkit-flex-basis:50%;flex-basis:50%;max-width:50%}.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.Sf93de3cef3 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.Sf93de3cef3 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S43b0a8d44b .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S43b0a8d44b .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite small{color:green}.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem}.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598{margin-left:-2.8rem}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{font-weight:700}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2 cite b{font-weight:400}.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .S7591f8c368{padding:0}.S9b9d6f10e4.Sc370827e3a .Se9d57e5be2{padding:.8rem 0}.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S9072db48e8,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S02bbc2f598,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.S927318c4f7,.BoxWithShadow .S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f{box-shadow:none;margin:0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S7591f8c368,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{padding:0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2{max-width:calc(100% - 5.6rem)}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S5c24afeefd,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S5c24afeefd{margin-top:.2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2 cite{font-size:1.4rem;line-height:2rem;max-height:2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2 cite small,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2 cite small{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S8004ed4f7e,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2.Sa5f4da0ef2 cite small,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S8004ed4f7e{color:#666}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S9fa78188f2,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Sdda60c60d1,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S9fa78188f2{color:#666;line-height:2rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Sc94b224535,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Sc94b224535{background-image:url(/re/media/icons/phone-blue-light.993b356a59.svg);-webkit-transform:none;transform:none}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S49f1270d70,.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S49f1270d70{margin-left:1rem}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .Se9d57e5be2{padding:.6rem 0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S00d7f36943,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S00d7f36943{margin:0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S00d7f36943 a,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S00d7f36943 a{border:none;padding:1rem 0 0}.S9b9d6f10e4.S9072db48e8 .S507767f263,.S9b9d6f10e4.S927318c4f7 .S507767f263{border:none;padding:0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0{box-shadow:none;padding:0;margin-bottom:3.2rem}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S7591f8c368 b,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S7591f8c368 b,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S7591f8c368 b{font-weight:400}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2{padding:.2rem 0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Se9d57e5be2 cite:before,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Se9d57e5be2 cite:before,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Se9d57e5be2 cite:before{content:"www."}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S00d7f36943,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S00d7f36943,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S00d7f36943{margin:0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S00d7f36943 a,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S00d7f36943 a,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S00d7f36943 a{border-color:#f4f4f4;padding:.8rem 0}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .S507767f263,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .S507767f263,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .S507767f263{margin:0;border-color:#f4f4f4}.S9b9d6f10e4.S2019ccd1f7 .Sbd8dc9ee47,.S9b9d6f10e4.S02bbc2f598 .Sbd8dc9ee47,.S9b9d6f10e4.S1e1d8368d0 .Sbd8dc9ee47{border-color:transparent}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .S7591f8c368{padding:.8rem 0}.S9b9d6f10e4.Sdfbce15c9f .Se9d57e5be2{padding:.2rem 0}.S9b9d6f10e4.Sc418235440 .Sfdf2bba3db>div{margin-top:0}@media screen and (min-width:48.000em){.Se54abb8537 img{height:6.4rem;width:8.8rem}.S839f7256f7 .Se54abb8537 img{width:9.6rem;height:6rem}.S63564c39ea{height:6.4rem;width:8.8rem}.S839f7256f7 .S63564c39ea{width:9.6rem;height:6rem}.S7591f8c368{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;max-width:100%}.S9b9d6f10e4 .S7591f8c368{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem;max-height:3.8rem}.S9b9d6f10e4 .S8004ed4f7e{line-height:2.2rem}.Sa99d0f2f1e,.S00d7f36943{-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;overflow:hidden}.Sa99d0f2f1e li:not(:first-of-type):before{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#0645ad;margin:0 .8rem;font-size:1rem;line-height:2rem;content:"\2022"}.Sa99d0f2f1e li:not(:first-of-type):before:visited{color:#7b009d}}@media not screen and (min-width:48.000em){.Sc418235440 a:active,.Sc418235440 a:focus{outline:none}.Sc418235440 a:active *,.Sc418235440 a:focus *{text-decoration:underline}.Sc418235440>a:active,.Sc418235440>a:focus{outline:none}.Sc418235440>a:active *,.Sc418235440>a:focus *{text-decoration:underline}.Saef36f9104,.Saef36f9104 img,.S8f4dcb0536,.S8f4dcb0536 img{height:7.4rem;width:13rem}.Sa99d0f2f1e a:active,.Sa99d0f2f1e a:focus,.S00d7f36943 a:active,.S00d7f36943 a:focus{outline:none}.Sa99d0f2f1e a:active *,.Sa99d0f2f1e a:focus *,.S00d7f36943 a:active *,.S00d7f36943 a:focus *{text-decoration:underline}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e a,.S9b9d6f10e4 .S00d7f36943 a{color:#005ad5}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e{clear:both;overflow:auto;max-height:unset;margin:0 -3.2rem -1rem;padding-top:1.2rem;padding-bottom:1rem}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li a{display:inline-block;padding:1rem 1.2rem;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;margin-right:.8rem;background-color:#fff}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li:first-of-type{padding-left:3.2rem}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li:last-of-type{padding-right:3.2rem}.S9b9d6f10e4 .Sa99d0f2f1e li:last-of-type a{margin-right:0}.S00d7f36943{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.S00d7f36943 li{max-width:100%}.S00d7f36943 li a{display:block;padding:1rem 0;border-bottom:.1rem solid #eee}.S00d7f36943 li:last-of-type a{padding:1rem 0 0;border-bottom:none}}.Sa488e69fe1{margin-bottom:3.2rem}.S50572acc52{font-weight:400}.Sa488e69fe1 .Result-contentContainer{display:table;width:100%;table-layout:fixed}.Sa488e69fe1 .Result-url{max-width:calc(100% - 60px)}.Sc42c353ce3{float:right;width:8rem}.Sd2657de5ca,.Sb98a221f4b,.S46b8095225{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.S46b8095225 span,.Sb98a221f4b span{display:inline-block;white-space:nowrap}.S46b8095225 span:after,.Sb98a221f4b span:after{display:inline;content:"\2219";padding:0 .4rem}.S46b8095225 span:last-child:after,.Sb98a221f4b span:last-child:after{display:none}.S46b8095225{}.S70a19e3f1f{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.S5919e1d445{width:.8rem;height:1rem;margin-right:.8rem;color:#888}.S73b7b4673f .Sd2657de5ca b{color:#222}.S58f05c2eca .Sd2657de5ca b{font-size:1.6rem;line-height:2rem}.S42763377db .Sd2657de5ca b{font-family:Arial Black;font-weight:900}.S200f8fd42d .Sd2657de5ca b{color:#222;padding:.2rem;background-color:#eee;border-radius:.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){.Sa488e69fe1.Result.Result--organic .Result-title,.Sa488e69fe1.Result.Result--organic .Result-title-link{white-space:normal;max-height:4.8rem}} .S170354162a{display:inline-block;width:4.8rem;height:1.5rem;margin-top:.3rem;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.S170354162a.S826a7ce4db{width:6.4rem;height:1.6rem} ._14c8de{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}._14c8de>:first-child{padding-left:1.6rem}._14c8de>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._14c8de{margin:0 -1.6rem}.f2782d{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#000}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}._33addb ._630775{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} .Tooltip-wrapper._573ab3,.Tooltip-wrapper ._573ab3{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._3482f1,.Tooltip-wrapper ._3482f1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._3482f1 svg,.Tooltip-wrapper ._3482f1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper.a24101,.Tooltip-wrapper .a24101{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 h4,.Tooltip-wrapper .a24101 h4{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul,.Tooltip-wrapper .a24101 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper .a24101 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li svg,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2rem;height:4.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:1.2rem 2.4rem;border-radius:.4rem;border:transparent;outline:none;background-color:#c00;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{background-color:#f2f6fd;color:#005ad5}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e6effb}._0a920b:active{background-color:#d9e6f9}.afe4f1{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2);background-color:#fff;color:#000}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{background-color:#eee;color:#000}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;height:4rem;padding:1rem 1.6rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem;height:5.6rem;padding:1.4rem 3.2rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;-webkit-animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;border-radius:.8rem;pointer-events:none}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js?c=1', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js?c=1' ], 'login-notification'); } if(true) { loadjs([ '//h.seznam.cz/js/cmp2/cmp_stub.js', '//h.seznam.cz/js/cmp2/scmp-int.js' ], 'scmp'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/firmy.bundle.08f747ce9f.js","/re/js/zbozi.bundle.fc2cc0df7f.js"]:["/re/js/firmy.legacy.bundle.0fc31a572a.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.ac57688254.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff="sklik_impression sklik_test sklik_pla_extra_messages_carousel top_pla_carousel"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"rekonstrukce","loginState":"red","lsid":"zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS","abtest":"266/575,397/792"}, {"c6323fb8estp":"sklik/skliktoppla","c6323fb8esrp":"sklik/sklikrightpla","c6323fb8espi":"sklik_PI","c6323fb8esto":"sklik/skliktop","c6323fb8esbo":"sklik/sklikbottom","c6323fb8estn":"sklik/skliktopnav","c6323fb8eore":"ftxt-organic/result","c6323fb8enre":"ftxt-news/result"});</script><div id="app-root"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0"><div class="b5ed48"><div class="Header Header--top"><div class="SearchForm-wrapper-nav" data-ribbon="56"><div class="SearchForm-wrapper-nav-left"><div class="SearchForm-wrapper-logo"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></div><div class="SearchForm-wrapper-nav-right"><div id="login-badge--sticky" class="Services-badge"></div></div></div><div class="Header-services"><ul class="Services"><div class="Services-left"><li class="Services-item Services-item--logo"><div class="Services-item-logoWrapper"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link is-active" href="#">Internet</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Obrázky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Videa</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Články</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Firmy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Mapy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Zboží</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Slovník</a></li></div><div class="Services-right"><li id="login-badge" class="Services-badge" data-recording-disable="true"></li></div></ul></div><div class="Services-gradient Services-gradient--left" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Services-gradient Services-gradient--right" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Header-main"><div class="SearchForm-wrapper-empty"></div><div class="SearchForm-wrapper"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="rekonstrukce" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="rekonstrukce"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="22px" height="22px" viewBox="0 0 22 22" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><g id="Symbols" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M15.7405257,15.8475457 C12.4851874,18.8852876 7.30688509,18.7437095 4.04148072,15.4783051 C0.70700391,12.1438283 0.629906371,6.81467134 3.86927854,3.57529917 C7.1086507,0.335927005 12.4378077,0.413024544 15.7722845,3.74750135 C18.9928865,6.96810339 19.174794,12.0494724 16.2647659,15.3114775 C16.3483696,15.3266054 16.4280024,15.3656318 16.4918216,15.4294511 L21.0915248,20.0291542 C21.2628609,20.2004903 21.2605815,20.482106 21.0854803,20.6572072 C20.9155001,20.8271874 20.6291902,20.8350146 20.4574273,20.6632517 L15.8577241,16.0635486 C15.7965056,16.00233 15.7574515,15.9270328 15.7405257,15.8475457 Z M4.67557822,14.8442076 C7.64957105,17.8182004 12.4026029,17.8869631 15.2917727,14.9977933 C18.1809425,12.1086236 18.1121798,7.35559168 15.138187,4.38159885 C12.1641941,1.40760602 7.41116226,1.33884335 4.52199249,4.22801312 C1.63282272,7.11718289 1.70158539,11.8702148 4.67557822,14.8442076 Z" id="Oval-10" stroke="currentColor" fill="currentColor"></path></g></svg></button></div></form></div></div></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-content="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="Result Sa488e69fe1 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejremeslnici.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="x5nW8uvo">Osvědčená <b>rekonstrukce</b> | Osvědčená <b>rekonstrukce</b></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="x5nW8uvo">nejremeslnici.cz/nova-poptavka/<b>rekonstrukce</b></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sd2657de5ca"><span>Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!</span></p><p class="S70a19e3f1f"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="S5919e1d445"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Růžová 1416/17, Praha</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="_14c8de"><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.3a504d8ebd.svg#assets-base-locate--sprite-usage"></use></svg><span class="_630775">V mém okolí</span></button></li><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13009236-daniel-jonas-byty-design-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Daniel Jonáš - Byty design<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 99.422%</title><linearGradient id="star-gradient-98-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="97%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="98%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-98-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (9)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Kladno, Kročehlavy</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.byty-design.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13009236" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/200450-profima-interiery-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Profima interiery</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 98.955%</title><linearGradient id="star-gradient-95-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="94%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="95%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-95-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (32)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Hlubočepy</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-200450" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PANELREKO s.r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 54.818%</title><linearGradient id="star-gradient-75-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="74%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="75%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-75-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (4)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Chodov</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Skála - koupelny na klíč<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 98.427%</title><linearGradient id="star-gradient-93-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="92%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="93%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-93-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (36)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce a přestavby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Stodůlky</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Orange">Otevírá</span> od 06:00</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 50.778%</title><linearGradient id="star-gradient-54-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="53%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="54%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-54-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (9)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Rekonstrukce bytových jader</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Kyje</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" title="Přejít na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" data-dot="title" data-l-id="fnMoWQBE"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> – Wikipedie</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce" data-dot="url" data-l-id="fnMoWQBE"><span>https://cs.wikipedia.org/wiki/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Pokud vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte tak, aby vedl přímo na odpovídající článek.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fstavebni-vzdelani.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" title="Přejít na: https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="3zJSae9U"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> a opravy svépomocí</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="3zJSae9U"><span>https://stavebni-vzdelani.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Přehledně a podrobně o <b class=sec>rekonstrukcích</b> a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s <b class=sec>rekonstrukcí</b>. <b class=sec>Rekonstrukce</b> po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.</span></p><div class="AnchorList"><ul class="AnchorList-list AnchorList-list--row" data-dot="anchors"><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc" data-dot="0"><span>#1 Koupelna a wc</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod" data-dot="1"><span>#1 Vodovod</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace" data-dot="2"><span>#2 Kanalizace</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni" data-dot="3"><span>#3 Topení</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah" data-dot="4"><span>#1 Podlahy</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri" data-dot="5"><span>#2 Okna a dveře</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek" data-dot="6"><span>#3 Omítky a malby</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu" data-dot="7"><span>#4 Komínu</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva" data-dot="8"><span>#5 Zdivo a stěny</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu" data-dot="9"><span>#6 Stropy</span></a></li><li class="AnchorList-item"><a tabindex="0" class="AnchorList-link" href="https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste" data-dot="10"><span>#7 Schodiště</span></a></li></ul></div></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" title="Přejít na: https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="NUAHOvFo"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> staveb | Miras</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="NUAHOvFo"><span>https://mirascz.eu/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Vylepšete si vaše bydlení <b class=sec>rekonstrukcí</b>, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na <b class=sec>rekonstrukce</b> bytových a panelových domů či podkroví.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--obrazky ResultLayout--obrazkyTwoLines"><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=d1e171a79672929549af26&amp;docId=3cbae85ca32d9feb" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" style="width:21.34285714285714rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=2" width="213.42857142857142" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=27361ea175a0975f4235ce&amp;docId=1f935b6324aaf242" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=4e3c5c5e35c918f30dacb2&amp;docId=b430426d8f4c5067" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c3170fa155165bae73d582&amp;docId=5abec8fa50731b9b" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" style="width:16.885714285714286rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=2" width="168.85714285714286" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=717171e60548ca82aebf3d&amp;docId=c2cad17ff1adfd29" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" style="width:16.02857142857143rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=2" width="160.28571428571428" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7174780ecd87c8d23bbd60&amp;docId=e4789e4013027b75" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c63cb8335ada0c2c2f9755&amp;docId=487e832edcfe0f3e" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=787878cf09c006c28fcfdb&amp;docId=48376697d0764eae" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" style="width:19.628571428571426rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-7" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=2" width="196.28571428571428" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=4759598f4e31cf0890979f&amp;docId=e955e4d645f70bea" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" style="width:15.942857142857141rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-8" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=2" width="159.42857142857142" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7878780e08e3f3080cff5f&amp;docId=328835430c091ed7" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" style="width:15.942857142857141rem;height:12rem"><img alt="rekonstrukce-9" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=2" width="159.42857142857142" height="120" class="Result-image is-loading"/></a></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//obrazky.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/" title="Přejít na: https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/" data-dot="title" data-l-id="2d9ugPrV"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> bytu - vše, co potřebujete vědět | HOME</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/" data-dot="url" data-l-id="2d9ugPrV"><span>https://homebydleni.cz/bydleni/<b class=sec>rekonstrukce</b>-bytu</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Plánujete <b class=sec>rekonstrukci</b> bytu? Přečtěte si praktické rady a tipy, získejte nové nápady a inspiraci.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fded.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.ded.cz/rekonstrukce/" title="Přejít na: http://www.ded.cz/rekonstrukce/" data-dot="title" data-l-id="cTcRKSCO"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b>, půdní vestavby, nástavby - Nízkoenergetické&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.ded.cz/rekonstrukce/" data-dot="url" data-l-id="cTcRKSCO"><span>ded.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b></span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Mimo dřevostavby, které jsou stěžejním zaměřením naší projekční kanceláře, projektujeme i klasicky zděné stavby, nejrůznější <b class=sec>rekonstrukce</b> rodinných domů, rekreačních objektů, restaurací, penzionů, půdní vestavby, nástavby apod.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fjadrasasek.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.jadrasasek.cz/" title="Přejít na: https://www.jadrasasek.cz/" data-dot="title" data-l-id="M5Sh9uqX"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> koupelen Plzeň Stavební firma Miroslav Šašek</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.jadrasasek.cz/" data-dot="url" data-l-id="M5Sh9uqX"><span>https://jadrasasek.cz</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Provádíme stavební práce - <b class=sec>rekonstrukce</b> koupelen, rekonstrukce bytových jader, koupelny na klíč, obklady a dlažby, instalatérské a topenářské práce, rozvody plynu, bytová jádra.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Videa" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Videa</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20obkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20koupelny%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20obkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20koupelny%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVWqSOp6Zum4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">27.07.2016</span><span class="Result-image-description">04:02</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20obkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20koupelny%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPR6H-RELsnY" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">31.10.2017</span><span class="Result-image-description">03:01</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHW9Af0KqreQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">19.05.2013</span><span class="Result-image-description">03:03</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20koupelny%20na%20kl%C3%AD%C4%8D%20-%20www.koupelny-vala.cz%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8_CkszOOENE" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">01.04.2017</span><span class="Result-image-description">00:44</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20panel%C3%A1kov%C3%A9%20kuchyn%C4%9B%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20tmelen%C3%AD%20s%C3%A1drokartonu%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20tmelen%C3%AD%20s%C3%A1drokartonu%20-%20YouTube" title="Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DccW9zFwnHZA" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">29.10.2015</span><span class="Result-image-description">06:06</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20bytu%20-%20tmelen%C3%AD%20s%C3%A1drokartonu%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube</a></h3></div><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:5,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20TelevizeSeznam.cz&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20TelevizeSeznam.cz" title="Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fstavba-neni-sen-3-javor-apartman%2Fproc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">25.11.2020</span></a><h3 class="Result-title" title="Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz"><a class="Result-title-link" href="https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957#utm_content=organic&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Rekonstrukce%20%7C%20TelevizeSeznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz</a></h3></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fapprosper.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.approsper.cz/" title="Přejít na: http://www.approsper.cz/" data-dot="title" data-l-id="JWQMnAD6"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> Ostrava | Approsper</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.approsper.cz/" data-dot="url" data-l-id="JWQMnAD6"><span>approsper.cz</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Nabízíme Vám komplexní služby stavebních činností na klíč. Realizujeme bytová jádra, koupelny, kuchyně, skříně, obložkové zárubně, dveře, zednické práce, obklady, malby, vodoinstalace i elektro instalace.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/" title="Přejít na: https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/" data-dot="title" data-l-id="lQhjg6Kg"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> koupelny a kuchyně. Kolik zaplatíte&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/" data-dot="url" data-l-id="lQhjg6Kg"><span>https://bydlenivevate.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b>-koupelny-a-kuchyne-kolik&hellip;</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Koupelna i kuchyň jsou oázou relaxace. Když však přijde čas na jejich renovaci a modernizaci, mohou představovat výzvu. Kolik zaplatíte za renovaci?</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbytovajadra.com%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.bytovajadra.com/cenik" title="Přejít na: http://www.bytovajadra.com/cenik" data-dot="title" data-l-id="rri4pzqT"><span>Ceník <b class=sec>rekonstrukce</b> bytu a bytového jádra - Rekonstrukce&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.bytovajadra.com/cenik" data-dot="url" data-l-id="rri4pzqT"><span>bytovajadra.com/cenik</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Stavební A Obchodní Firma Kristýnka &gt; <b class=sec>rekonstrukce</b> bytů a bytových jader</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="ResultContainer ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="ResultContainer-header"><a class="ResultContainer-header-query" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=266%2F575%2C397%2F792&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Přejít na Zboží.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Zboží.cz</span></div><div><div class="BoxWithShadow ZboziProductList-offer" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=266%2F575%2C397%2F792&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=266%2F575%2C397%2F792&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů </a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">254 – 380 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>v 5 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=266%2F575%2C397%2F792&amp;utm_term=rekonstrukce-rodinn%C3%A9ho-domu---100-tip%C5%AF-&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="Related-header"><h3 class="Related-header-title">Podobné produkty</h3></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=266%2F575%2C397%2F792&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=266%2F575%2C397%2F792&amp;utm_term=rekonstrukce-rouben%C3%BDch-staveb---jan-pe%C5%A1ta-(2020%2C-pevn%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">374 – 499 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 32 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=266%2F575%2C397%2F792&amp;utm_term=rekonstrukce-a-opravy-elektrick%C3%BDch-rozvod%C5%AF-v-panelov%C3%BDch-domech---karel-dvo%C5%99%C3%A1%C4%8Dek-(2014%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HI/tBMOn.png?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=266%2F575%2C397%2F792&amp;utm_term=rekonstrukce-a-opravy-elektrick%C3%BDch-rozvod%C5%AF-v-panelov%C3%BDch-domech---karel-dvo%C5%99%C3%A1%C4%8Dek-(2014%2C-bro%C5%BEovan%C3%A1)&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">170 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 3 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/malometrazni-byty/?varianta=helena-cernikova#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=266%2F575%2C397%2F792&amp;utm_term=malometr%C3%A1%C5%BEn%C3%AD-byty&amp;utm_query=rekonstrukce" title="Malometrážní byty Helena Černíková" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15042669/img/9/504x720_a2QHqy.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/malometrazni-byty/?varianta=helena-cernikova#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=266%2F575%2C397%2F792&amp;utm_term=malometr%C3%A1%C5%BEn%C3%AD-byty&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Malometrážní byty Helena Černíková</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">76 – 127 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 12 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=266%2F575%2C397%2F792&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_query=rekonstrukce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="Result S50572acc52 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Farchitektnamiru.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi" title="Přejít na: http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi" data-dot="title" data-l-id="ck3SaYwf"><span><b class=sec>Rekonstrukce</b> podkroví | Architekt na míru</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi" data-dot="url" data-l-id="ck3SaYwf"><span>architektnamiru.cz/<b class=sec>rekonstrukce</b>-podkrovi</span></a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Obytné podkroví patří mezi jeden z nejlevnějších způsobů rozšíření užitné plochy stávající stavby. Je jedno jestli se jedná o stavbu</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="Result Sa488e69fe1 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fuspory.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.uspory.cz/poptavka" data-dot="title" data-l-id="kpZK90t1"><b>Rekonstrukce</b> ve vašem kraji | ušetřete až 30 %</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.uspory.cz/poptavka" data-dot="url" data-l-id="kpZK90t1">uspory.cz/poptavka</a></div><div class="S170354162a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/c6323fb8e.27a7c4a906.svg#c6323fb8e.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sd2657de5ca"><span>Ušetříte i 30 % z ceny zakázky. Poptejte řemeslníka.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"><div class="RelatedResults" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="RelatedResults-title">Související dotazy</h4><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=pr%C3%A1vn%C3%AD%20pojmy&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">právní pojmy</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=pam%C3%A1tkov%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">památková péče</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=rekonstrukce%20domu&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">rekonstrukce domu</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=ok%C3%A1l%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">okál rekonstrukce</a></li></ul><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=projektov%C3%A1n%C3%AD%20staveb&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">projektování staveb</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=mysl%C3%ADk%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">myslík rekonstrukce</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=koupelna%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">koupelna rekonstrukce</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=bytov%C3%A9%20j%C3%A1dro%20rekonstrukce&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">bytové jádro rekonstrukce</a></li></ul></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=rekonstrukce&amp;count=10&amp;pId=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c"></div></div></div></div><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6"><div class="Footer" data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="Footer-links"><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/stats?q=rekonstrukce">Statistika hledanosti</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="Footer-copyright">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=rekonstrukce&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS" width="1" height="1" alt=""/><div class="DebugAbTest">266/575,397/792</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&c=P9SSZ8STDPX9PI7E2UG4TUXV49NJQG6JP2F7NWTQ7KXK4U2M27C4ASH6JGPIP4D8FJFGE35CV9NUMIUK857IYIGCCI99KW24CJ59GPU22DWS887FHGR3XDGWIYRDB74N6ATPJA8WMUJAMGZD627BUNUX5C6F77BRI29Z3ISF96CPRVV7T6MI2W458ZNXG4XZ36Q9KJH9M7WSBFAAW6X8R788BMAJ6BF5I3AMGFE6D5BNJ7RMNS8FJNQUIHK8KT4JIJQ6IZB6G2CW4JY9":"x5nW8uvo","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.uspory.cz/poptavka%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPoptavej%2B-%2Bsearch%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3D252132379&c=KGCJT6DWMC9C4MSBGJ6RQYCKKWH9D779TB2U5AMVRMXFUDITIRU9EF4FPMZ7HMPHCMUNERFPYINXN9PJNBSA54EI522AS84HNQDGYMSGMSKI5V3DW8HQJKFTAJVAC3XXGYMNMIVZSRGDQWIQDEZWGYS6HKCCRGWCMAMSB9DZ7XT9RH5J27KTVZ4XQMZDGKR9FAENS45PR8V7YG873EJ4ESCJ5G78G3WGIRTBCEE3IIVFWB4XBW2FNKHZ8DUKE9WAXZTKK7EPHZHRZQA":"kpZK90t1"}) </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;featureFlags&quot;:[&quot;sklik_impression&quot;,&quot;sklik_test&quot;,&quot;sklik_pla_extra_messages_carousel&quot;,&quot;top_pla_carousel&quot;],&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isSearchPage&quot;:true,&quot;isClient&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.7833544816715232,&quot;pageContentWidth&quot;:1920,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs2&quot;},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;requestTime&quot;:1611722678226,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;userInteraction&quot;:0,&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;&quot;,&quot;freshness&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:0},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;error&quot;:{},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;4f628f40e7cf3582&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-01-27T04:44:38.21817556Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:266,&quot;groupId&quot;:575,&quot;groupName&quot;:&quot;extra-message&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZgnUAo9f&quot;},{&quot;abTestId&quot;:397,&quot;groupId&quot;:792,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YxJqHERO&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dWAt7iRM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JUMTnzCb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;097f94e5-4bcc-4b08-926d-50bcfa159520&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;24921a36&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;097f94e5-4bcc-4b08-926d-50bcfa159520&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/%3Fkw%3DRekonstrukce%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRekonstrukce_TOP%2B%255bSRCH_NEW_EXACT_300%255d%26utm_content%3Drekonstrukce%2B%28e%29%20:%20Osv%25c4%259bd%25c4%258den%25c3%25a1%2Brekonstrukce%26utm_term%3Drekonstrukce%20:%20396412016&amp;c=P9SSZ8STDPX9PI7E2UG4TUXV49NJQG6JP2F7NWTQ7KXK4U2M27C4ASH6JGPIP4D8FJFGE35CV9NUMIUK857IYIGCCI99KW24CJ59GPU22DWS887FHGR3XDGWIYRDB74N6ATPJA8WMUJAMGZD627BUNUX5C6F77BRI29Z3ISF96CPRVV7T6MI2W458ZNXG4XZ36Q9KJH9M7WSBFAAW6X8R788BMAJ6BF5I3AMGFE6D5BNJ7RMNS8FJNQUIHK8KT4JIJQ6IZB6G2CW4JY9&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/&lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Rekonstrukce_TOP+%5bSRCH_NEW_EXACT_300%5d&amp;utm_content=rekonstrukce+(e) : Osv%c4%9bd%c4%8den%c3%a1+rekonstrukce&amp;utm_term=rekonstrukce : 396412016&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/nova-poptavka/rekonstrukce/?kw=Rekonstrukce&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sehnat volného řemeslníka u nás je snadné. Na vaši poptávku několik nabídek!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:84373709,&quot;headline1&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Osvědčená &lt;b&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:396412016,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:2147002626},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:396412016,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1416/17&quot;,&quot;id&quot;:2616100,&quot;phone&quot;:&quot;420602627749&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Růžová&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fp1XQyt7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;97df1acf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6xLABE5I&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3pM5M0ES&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:355,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2571&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Litevská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kročehlavy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Litevská 2571, 272 01 Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Litevská 2571, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.422,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5384615384615384,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vtErNoqY&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.46153846153846156,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dS35Ibs7&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.13258034955239,&quot;gps_longitude&quot;:14.134032635861978,&quot;group_id&quot;:586273,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/mbHmYm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ur9z3i7I&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;misDixIC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3tKfGrck&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;piZpZj7t&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pFwvGFSJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ueR0FwRB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HnkQrKGZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mVCdcjT4&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/KOhNx2.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;im9ioEkT&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13009236,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fp0wlDGq&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dkLfig7w&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;POMRd854&quot;}],&quot;review_count&quot;:9,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2142854,&quot;title&quot;:&quot;Daniel Jonáš - Byty design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.byty-design.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13009236&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13009236-daniel-jonas-byty-design-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.134033&amp;y=50.132580&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.byty-design.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kapKH7y7&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1179/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Devonská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hlubočepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Devonská 1179/4, 152 00 Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Devonská 1179/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:98.955,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.7078651685393258,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VlaQh62Z&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.29213483146067415,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ezCs1ITL&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.034942626953125,&quot;gps_longitude&quot;:14.38949966430664,&quot;group_id&quot;:200450,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DxUzp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dxXR7LoW&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4OwoEnWo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I61SlzOs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rVEdsC1n&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mgrpwpcp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YDBN4Ou6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;65nbpSVb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Většinu času jsme u zákazníků - návštěva pouze po předchozí tel. domluvě&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AcHkCo1u&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/GzcoPR.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hG7mxZkE&quot;}],&quot;premise_id&quot;:200450,&quot;review_count&quot;:32,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2032938,&quot;title&quot;:&quot;Profima interiery&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-200450&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/200450-profima-interiery-praha-hlubocepy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.389500&amp;y=50.034943&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.profima-interiery.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dpw0Uyi6&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1523/15&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Křejpského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Křejpského 1523/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:54.818,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4267515923566879,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I6xRKT54&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5732484076433121,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4wj5z2VE&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02777099609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.515138626098633,&quot;group_id&quot;:184855,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/m6XN1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L4GCt1Lz&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ecXIykZR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mHQVP9b2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hOvCY1Jo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zzgZa1Ao&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1CCaiArq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y5S2fCel&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické objednávce i mimo otevírací hodiny.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7bSPcTmr&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/F5KsVX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tECNL4Ah&quot;}],&quot;premise_id&quot;:184855,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2024914,&quot;title&quot;:&quot;PANELREKO s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-184855&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/184855-panelreko-s-r-o-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.515139&amp;y=50.027771&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.panelreko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zhH5iTDZ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2471/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mezi Školami&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, 158 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mezi Školami 2471/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:98.427,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t1MG41hE&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IGUJ7616&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05245590209961,&quot;gps_longitude&quot;:14.34171199798584,&quot;group_id&quot;:2665726,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/P9bBMgc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TODpTugc&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/RSNBEo.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_N/jWsBEn.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZUAClBq5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AczeznlK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iBgPWash&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;23JcRkhP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AhhJTLF6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dxydPLGm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zBdbBda5&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jBzBNOD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;thnDmZae&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2665726,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3keCUIFD&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mEJKJVdV&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1yyhENNS&quot;}],&quot;review_count&quot;:36,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2033017,&quot;title&quot;:&quot;Skála - koupelny na klíč&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2665726&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2665726-skala-koupelny-na-klic-praha-stodulky.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.341712&amp;y=50.052456&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.skalakoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jZEQRUQ7&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:50.778,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.46564885496183206,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dKlo42gf&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5343511450381679,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1LZpvjn8&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11098098754883,&quot;gps_longitude&quot;:14.571233749389648,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qC9OBoDK&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jySSLV2v&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SVazIkhr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U1EcXBKF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YbfzAuIg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8vcoJydc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;35I329xu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eCqPynXT&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HBNiTqfM&quot;}],&quot;premise_id&quot;:496969,&quot;review_count&quot;:9,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.571234&amp;y=50.110981&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p3xlqxEO&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;406/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mendíků&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mendíků 406/5, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mendíků 406/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.29457364341085274,&quot;_reactKey&quot;:&quot;995Vroiz&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.7054263565891473,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uIzd3g1G&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05887222290039,&quot;gps_longitude&quot;:14.45046615600586,&quot;group_id&quot;:13161459,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AHJXtxuz&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_Q/o96IW.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A5q9EWJG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nZWqXRAf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cJoO3Wbj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;poxkc1bk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qAA8Yal7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rrwi9HSg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UUcu0F8w&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vbxhIu6o&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13161459,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;97nWvFq4&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H8Uzrpjl&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4038503,&quot;title&quot;:&quot;BYTAZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13161459&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13161459-bytaz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.450466&amp;y=50.058872&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sEuLXZY9&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pioW3wl6&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03374099731445,&quot;gps_longitude&quot;:14.41127872467041,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nn0C8YGp&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gu1Ni3.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cXPTjFEH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mBvE0jo6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F436of7u&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a19EndHU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UW1QfcSS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sqMI4xFt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bRQUkTMo&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zKujKi4n&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13089840,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OWhgYwpX&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p1iQEOmZ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QbD0xXHG&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.411279&amp;y=50.033741&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fnypEj5I&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.32142857142857145,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wAes87oy&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.6785714285714286,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q6ZXRzG2&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.033742473972666,&quot;gps_longitude&quot;:14.411278509055231,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/cVVBYP.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/cVVBYP.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PmK4QtH4&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uA84hWfu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TcnBxWfE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VIczBPhq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zxf6pHkr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2PWkGJUn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CczzMEth&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zAwqEbrx&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/D6JBWA.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YhLmjpG8&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13091465,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PDaxEPYM&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X7D1rD1x&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lk82nU2F&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-13091465&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13091465-pm-reko-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.411279&amp;y=50.033742&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CiWWdx1O&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Bubeneč&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;562/50&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Veletržní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Bubeneč&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;17000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Veletržní 562/50, 170 00 Praha, Bubeneč&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Veletržní 562/50, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4tAlRTyc&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10068893432617,&quot;gps_longitude&quot;:14.424357414245605,&quot;group_id&quot;:467759,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/uTREYy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EXJdFtYH&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;va0bcQKt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Crcx0AXy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PR4YSKne&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VOrMHZ98&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z75sTwtb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Zjrgknx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle - po domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HalEPRvh&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/IQ4CZS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RdSCSBSv&quot;}],&quot;premise_id&quot;:467759,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zfCKAeLs&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MksERoBD&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7hZi5e4K&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2123596,&quot;title&quot;:&quot;DM Servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dmservis.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-467759&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/467759-dm-servis-praha-bubenec.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.424357&amp;y=50.100689&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.dmservis.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tGJhnTDL&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Řepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1312/54&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 17&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Španielova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Řepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Španielova 1312/54, 163 00 Praha, Řepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Španielova 1312/54, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IZr0XN7s&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.068111419677734,&quot;gps_longitude&quot;:14.304120063781738,&quot;group_id&quot;:12952542,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/B0dBflq.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/B0dBflq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rV1EAIUG&quot;},{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Hr5BrkM.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Hr5BrkM.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bxWQF6SN&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DsI8aPFi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2nVn3JQf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dmQGHGLm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4pVnVJk5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LdaBUJ62&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rScF14Oo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gtUxaahR&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/2PDQza.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pwqt2vDk&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12952542,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;taMjkk5K&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iCjDhBmI&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2232326,&quot;title&quot;:&quot;Stavitelství JIH&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavitelstvi-jih.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12952542&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12952542-stavitelstvi-jih-praha-repy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.304120&amp;y=50.068111&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stavitelstvi-jih.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5Zy1SVku&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.677,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4266666666666667,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5rKzL5vc&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5733333333333334,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OXgWzFTs&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.04941177368164,&quot;gps_longitude&quot;:14.291829109191895,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iJxEhOxq&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y2VvZUQR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WhT33cox&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vd1Coeff&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yC7rF7pL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HEU2rlQk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;76euzQhA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bXZ1Pt8o&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DquLJJsh&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12780647,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Acl839Ea&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ldSOF48E&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7nI721RO&quot;}],&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.291829&amp;y=50.049412&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pPCEPvXz&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Šeberov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;508&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Šeberov&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;K Šeberovu&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Šeberov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;K Šeberovu 508, 149 00 Praha, Šeberov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;K Šeberovu 508, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:95.095,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.6551724137931034,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jyxFh8Ih&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.3448275862068966,&quot;_reactKey&quot;:&quot;THklLFaA&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.999298095703125,&quot;gps_longitude&quot;:14.516423225402832,&quot;group_id&quot;:2681615,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HuuyoVPu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;62vU2XBh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M9MkN5ez&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q3h8L31W&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gSQu6C6M&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o322RhT3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2LckKWl5&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:69841231,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=69841231&amp;yaw=4.906485&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2681615&quot;,&quot;yaw&quot;:4.90648549893},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/6p1KnC.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xVJQQZsS&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2681615,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2717791,&quot;title&quot;:&quot;REKBYTY&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.rekbyty.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2681615&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2681615-rekbyty-praha-seberov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.516423&amp;y=49.999298&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.rekbyty.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9FeUfa7L&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Holyně&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;54/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Slivenec&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U náhonu&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Holyně&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15400&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U náhonu 54/10, 154 00 Praha, Holyně&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U náhonu 54/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.38596491228070173,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ztcgIzt8&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25537,&quot;weight&quot;:0.6140350877192983,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LSdLb3GT&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.028411865234375,&quot;gps_longitude&quot;:14.355148315429688,&quot;group_id&quot;:159954,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/5N7v5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/5N7v5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zUhXXs3l&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce panelových domů&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/IljK3d.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eF0hFwq5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OnqvAr1U&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n8L9kpIM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;90LnoGp6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j6FQKfsr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r9Ky37nj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aEWQmdqt&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/sIEPBE.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ieq6HkBK&quot;}],&quot;premise_id&quot;:159954,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S2UMeiu9&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bX9sUVYS&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eLwwrM8S&quot;}],&quot;review_count&quot;:6,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2010542,&quot;title&quot;:&quot;IPOK, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.ipok.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-159954&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/159954-ipok-praha-holyne.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20panelov%c3%bdch%20dom%c5%af&amp;x=14.355148&amp;y=50.028412&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.ipok.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EpPKpTqJ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Černý Most&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;889/36&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Generála Janouška&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Černý Most&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, 198 00 Praha, Černý Most&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Generála Janouška 889/36, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:98.683,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wI1wvHnp&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rlIYNYUW&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.106361389160156,&quot;gps_longitude&quot;:14.572223663330078,&quot;group_id&quot;:2231171,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/i86UJG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;haVP0hqX&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce a přestavby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lmFD6itD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mEHvxgz3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;frCL0Mt9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IIj0vmkr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mvnbV6a1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q7aANqVk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xycIZo9C&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:78391171,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_I/JQSOWS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nh8t2Iro&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2630206,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RCn73AvD&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OFNvC6hI&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gp1ouVHf&quot;}],&quot;review_count&quot;:21,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2290987,&quot;title&quot;:&quot;HKoupelny&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-2630206&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2630206-hkoupelny-praha-cerny-most.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20a%20p%c5%99estavby&amp;x=14.572224&amp;y=50.106361&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.hkoupelny.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YCMbbvZn&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;712/59&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Komořanská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Komořanská 712/59, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Komořanská 712/59, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1518,&quot;weight&quot;:0.4222222222222222,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FgFzcSgH&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1519,&quot;weight&quot;:0.5777777777777777,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KT0ZeUSn&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.9943733215332,&quot;gps_longitude&quot;:14.406759262084961,&quot;group_id&quot;:349039,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/fjzDgV.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u8d9NKOV&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Rekonstrukce bytových jader&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;db9OWPDK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-02-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uj8wAkNz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wTxlbSXU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rVqXgjRp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LCto2aci&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zSF3fLnk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Provozní doba dle dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wQZgIDUw&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/EN6muf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tb6T9IDR&quot;}],&quot;premise_id&quot;:349039,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sSWprHuW&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fp6CKt9m&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SND3wY4E&quot;}],&quot;review_count&quot;:26,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2069680,&quot;title&quot;:&quot;Mařík - bytový servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_campaign=firmy.cz-349039&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/349039-marik-bytovy-servis-praha-modrany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=rekonstrukce&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Rekonstrukce%20bytov%c3%bdch%20jader&amp;x=14.406759&amp;y=49.994373&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.stavtesnami.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mupaWEBI&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=rekonstrukce&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=rekonstrukce&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ln45dM5c&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c2816baf5204fe1d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d3afdf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1433890800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1593712721},&quot;docId&quot;:&quot;c2816baf5204fe1d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SMGd4L6m&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FRekonstrukce&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=2iX7iRrm4zyr3k5H7moTDJtjZEufKs9jVDraOsWigfDmTrhrd-_JPVbMOsCqbE9laxfnwcMBd-GloIjaIC2ZA2NrcyZlpkE2s16tYWuit5KaAlHHctPgQz8ocvn4fkf6Trw0MwFKXTgcIohibvbbufhm07&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pokud vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte tak, aby vedl přímo na odpovídající článek.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; – Wikipedie&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fnMoWQBE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d3afdf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1538780400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1555137096},&quot;docId&quot;:&quot;d16f4bebab248622&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fstavebni-vzdelani.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hqPkAt69&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23mistnosti-koupelna-wc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Azy7oL-qBwVjx1lNgK5xGEI_dVVwlh2zzJNQIzwPLk5_PKKbjAX7oz6IJCSs1CR-beHnMK4SHgdWTYQVINcFITz4lj5nLIs30nkptol6tgI9YEqgr4AbkkxPLSMqIDiUbG-1zBoLdSF9hWa-6Y6XSc4nSL&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Koupelna a wc&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#mistnosti-koupelna-wc&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OrdTYFHU&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-vodovod&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=gasgx2U3RkiJ2Izv2kEi9DSZhDUHbuw2Zquf1coH_eZEiEiHIWd1fwD29gah83DT3jdSXG7a3CZaKf0rOxNqT2nd4cC4aRuVgVulc-YUZ4wKJeuvnYfxYpc8WDUw98JIUAyzH0JZtw2uncMwevShs21OcL&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Vodovod&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-vodovod&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PrFSUhS6&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-kanalizace&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7LwgQmOxNwKNojXzm2qjYbNC85a9vpDa9pLVo45MboVitL3wPgAhkHyMjnMBAUj9tfZGozSaR1HVR-TmYlhnInY93C8Vh4JluPR7ebFq6FRpdjtkRWNUgBX1iv0jK8NwTVfK-2-YSf8JQn-az_wJYfzHRL&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Kanalizace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-kanalizace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4zXw78yT&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23tzb-topeni&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=LPY5kMVbZBIZmNiiKUYssnlT7OeXGq9RvPJnXOvxWMo8L5ev-xEig6Ffz699VNaj7DbH3XLNUP5JbGSdJ76Pka19R7BhIrjXdTchGWYTQkgsDWyKBxxN_wXj8t7Q6F6fnYArSw4f76Ixci1IBc6lQ-3wWw&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Topení&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#tzb-topeni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e3u5Sns6&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-podlah&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7ATItmMdTdRbnxeW1ecwj1zQQw-EXYbBmSWMl6PnYs80cYJTeuHNXzWqVpKVxLdpqiw15bnncImOcVY4F8mycqZaeVDg0V9SPQgB_e71qqB5nXj0M2Dg-buSBgRDm7VkgF_zbPW3KaSig6sqh7EZp38IF7&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 Podlahy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-podlah&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gpZZRO1o&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-oken-dveri&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Qm3ecJVX2U3-XOWrSmvXTWtouxl1BNz_EKl03mhR2HeAlKhkGQiiVVXuiaHLoP59sk3cDuJOnLkbarnfKOFyM8NuNtDtAd4ys2lQQLTy77NsJToSU82smSofiDzKSLDxKKwJQb2CaJgn_YJnaNmpVKXSw7&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#2 Okna a dveře&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-oken-dveri&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BvAakD5i&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-omitek&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Z254RwJhmiqrq8xrYOIr1D9a2ApY8vjK-Xb4BlbQ9wR5kvNQ9PEKtlRJSfD2VzGVeUHlTOXzYARHWLWRQNSD2ho9aROVgtdp9CNaQphef3rZfLlQ_2YCxH72jKhlA9VSSy1Eo5lklTMDtAjPk3ckXpuLFL&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#3 Omítky a malby&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-omitek&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jlhrMuT4&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-kominu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=oSpCEOe1dTBLuDoHkBGF1aptN02UQgA9Bkb_oOW4X1f1RZChbaqZWFZpsFzJBfR3SlMai4NVpj4JQdRAMRd0mMx8j6e1dXAu2ZvCO8tIsNdTHEW2CnLFZY-_rwozleEkGSjd0ShIzT1hhPwQ6ebreuCas7&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#4 Komínu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-kominu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fvsQxAOJ&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-zdiva&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ZijyDwk5y81qIDSFoFd1E5L8DceVbfQGcGCjhPPzT3onPLWSNSK1A_zuAMCOGw6iHyzkXI19Od_ECjNOUU24_K_PfY8Eu66W2xubtU0Z_p1xbSzuTl_Mecn43b6MbJD_9JyfoB8dZ1Sr_8kb5-vCPIj0vq&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#5 Zdivo a stěny&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-zdiva&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sK1FAo1a&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-stropu&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=nEq7mLDKTpzUFzk0Y56om2YTZVCxt0auSLtU6e0nI3uaQhrYzvfb0NtVh0_WZHMQKve_i43IkKUCPMSUVXDKKxPW6etyFGr8eQKjF8wDdZ4jxF_9rEi4v3RhVdqSbyXUbOhGAGj74kn5bMeH3K6Qikc65w&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#6 Stropy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-stropu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0tsHamjP&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F%23opravy-schodiste&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ivLRxqjo9Fn3XZv9JdWDGVNLqIVfydj66pCG59K6Wq6wjwKRukvzaSxFj9Wpl4FIe48ohT9v9odl2R3tqugfnMtR7HVhGtJaDHXog73X_cCJhhgZ8gO22A1A-55lsOsve-YH1ZAunlqcAIPIJYsF6Ublmw&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#7 Schodiště&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/#opravy-schodiste&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iWotiPVd&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stavebni-vzdelani.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=RbZfwNmV3E9mugevMJielVOT1L4czuraWvFy4e502VALNMCkUqhJwOUZp2RT8KYdDqQXPKs1XlTk_vU4aOcxzlSZv666kmT7BzKfG8_mcHkDT-8ql8Xu5YjTkXlk-xQVrsiKVRry5O1lntRdUg0iyispaw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Přehledně a podrobně o &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcích&lt;/b&gt; a opravách domů i bytů. Začátky, než začnete s &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;. &lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; po místnostech. Jak na opravy vodovodů, kanalizace i topení. Úpravy konkrétních částí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; a opravy svépomocí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavebni-vzdelani.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://stavebni-vzdelani.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3zJSae9U&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d3afdf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1481410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1545330083},&quot;docId&quot;:&quot;2feacb578e5f93a2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmirascz.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3sEBlqtU&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mirascz.eu%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=opiNGQSfNst4Pc4Lf_y-q1JeNB0ULEhKOrXDRLQKjw_eWroCe98_vS7ugTc7u2Q287OHDxE8SvPqzCdI84TwG1OOkF2lFbWv1nj9I4-xksi7OcAaXJ5lgDQOxAg_Q9Pj-q2JlVr0A6WF6tTy5JRefAGCQw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vylepšete si vaše bydlení &lt;b class=sec&gt;rekonstrukcí&lt;/b&gt;, díky které se zvedne celková hodnota domu. Zaměřujeme se na &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytových a panelových domů či podkroví.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; staveb | Miras&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mirascz.eu/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mirascz.eu/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NUAHOvFo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;601bdf05&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3cbae85ca32d9feb&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;601bdf05&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;d1e171a79672929549af26&quot;,&quot;height&quot;:576,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1024},&quot;docId&quot;:&quot;3cbae85ca32d9feb&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://stakl.cz/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uy7AKjHz&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Stakl - stavby a střechy, s.r.o. stavební firma Poděbrady, Kolín,&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://stakl.cz/wp-content/uploads/2015/12/12241412_413199635556523_6854154718813843920_n-1024.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:249,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QvVBteom&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:498,&quot;_reactKey&quot;:&quot;amfNwEqW&quot;},{&quot;height&quot;:367,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d9c8b62226663dcb&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:653,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tEhUZx8H&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4ZpJJwGU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1f935b6324aaf242&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;601bdf05&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;27361ea175a0975f4235ce&quot;,&quot;height&quot;:1000,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;1f935b6324aaf242&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavbaweb.cz/rekonstrukce-zamku-a-zahrad-22092/clanek.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zLdnui7i&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Ukázat&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.stavbaweb.cz/35/architectobjectfile/07/00/22/9.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;luKLuSfV&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tLuwERtu&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5381c500a4494dae&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EVT1uESa&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OAY4sDIK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b430426d8f4c5067&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;601bdf05&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;4e3c5c5e35c918f30dacb2&quot;,&quot;height&quot;:667,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;b430426d8f4c5067&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/stavba-drevostavby/rekonstrukce/5419-rekonstrukce-venkovske-usedlosti-cesta-k-zachovani-tvare-venkova&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jYLcmGFC&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce venkovské usedlosti - cesta k zachování tváře venkova&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/rekonstrukce-venkovske-usedlosti-jois/rekonstrukce-venkovske-usedlosti-cp-architektur-rakousko-jois-exterier-1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hpjx2ovr&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c7PJdL0F&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=887857ccf2c3ec2a&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P1fclq5p&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cy1Y5193&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5abec8fa50731b9b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;601bdf05&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;c3170fa155165bae73d582&quot;,&quot;height&quot;:569,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;5abec8fa50731b9b&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/stavba-drevostavby/rekonstrukce/6140-promyslena-rekonstrukce-s-nevsednimi-prvky-pasivniho-domu-promenila-puvodne-zchatralou-faru-k-nepoznani&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;skJklnV3&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Promyšlená rekonstrukce s nevšedními prvky pasivního domu proměnila původně zchátralou faru k nepoznání&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/CL-PMO-2020-Rekonstrukce-fary/rekonstrukce-fary-novy-vzhled-fary-po-rekonstrukci-uvodni.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:197,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5qXEhln9&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:394,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZivdHwzi&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ca4b468ac6fee176&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:563,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B61k6t0D&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7JbIhNov&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c2cad17ff1adfd29&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;601bdf05&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;717171e60548ca82aebf3d&quot;,&quot;height&quot;:750,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;c2cad17ff1adfd29&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vernerdomy.cz/fotogalerie&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n2u5R9wm&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Foto rekonstrukce roubenky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vernerdomy.cz/assets/img/roubenka/2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PWEi2HrK&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Ib4BGRF&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=04ed44683160a262&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:534,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rn9D6llO&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RPdFUfIO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e4789e4013027b75&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;601bdf05&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7174780ecd87c8d23bbd60&quot;,&quot;height&quot;:533,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;e4789e4013027b75&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/stavba-drevostavby/rekonstrukce/5775-drevena-nastavba-ci-pristavba-idealni-reseni-pro-rozsireni-nebo-rekonstrukci-starsiho-domu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nGzwFCXk&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Dřevěná nástavba či přístavba – ideální řešení pro rozšíření nebo rekonstrukci staršího domu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevoastavby.cz/images/stories/web-clanky/CL-DS-6-14-nastavba-pristavba/rekonstrukce-drevena-nastavba-rodinneho-domu-praha-tinified.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VwPG3M7h&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yHNc92Ze&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cd34073907d2ff1&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;amdo1jre&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;k0hCxzHv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;487e832edcfe0f3e&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;601bdf05&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;c63cb8335ada0c2c2f9755&quot;,&quot;height&quot;:800,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1200},&quot;docId&quot;:&quot;487e832edcfe0f3e&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.liniedesign.cz/vzorova-rekonstrukce.htm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3AKbxvjj&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce exteriéru&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.liniedesign.cz/upload/11281-1206153696.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cp3BFzew&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4ty98coq&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=23b310153f6b63cb&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mEYuBJq3&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rzw7ioly&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;48376697d0764eae&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;601bdf05&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;787878cf09c006c28fcfdb&quot;,&quot;height&quot;:550,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:900},&quot;docId&quot;:&quot;48376697d0764eae&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.makrostav.cz/Reference.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x61XKoKY&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;20-Zateplení---Zelená-úsporám-3, Ostrava-Zábřeh&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.makrostav.cz/img/20-Zateplen%C3%AD---Zelen%C3%A1-%C3%BAspor%C3%A1m-3.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:229,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3fSCPir8&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:458,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8s6CFpSn&quot;},{&quot;height&quot;:383,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5d7ef721660c618&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:627,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uCL46QfX&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fVkKOzFC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e955e4d645f70bea&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;601bdf05&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;4759598f4e31cf0890979f&quot;,&quot;height&quot;:339,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:450},&quot;docId&quot;:&quot;e955e4d645f70bea&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/?page_id=3273&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pxHLqZVM&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Restaurant rekonstrukce (2)&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/wp-content/uploads/2016/03/Restaurant-rekonstrukce-2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:186,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Thsa0FMJ&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:372,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tYro5x2r&quot;},{&quot;height&quot;:339,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7c6d31f6ffbebf77&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:450,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0IVQtrfL&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dMcoYWKj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;328835430c091ed7&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;601bdf05&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7878780e08e3f3080cff5f&quot;,&quot;height&quot;:339,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:450},&quot;docId&quot;:&quot;328835430c091ed7&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/?page_id=3273&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vi0Hw8mk&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Restaurace před rekonstrukcí (4)&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://expivovar.cz/wp-content/uploads/2016/03/Restaurant-rekonstrukce-4.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:186,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zTrBUVTh&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:372,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VxBQ6jDI&quot;},{&quot;height&quot;:339,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9c73e93d829d8c39&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:450,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XCwSiBXa&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TLJKHnfB&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;aVtYCWHZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b73003182f12827d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d3afdf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1480114800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1488768159},&quot;docId&quot;:&quot;b73003182f12827d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sENdOsZC&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fhomebydleni.cz%2Fbydleni%2Frekonstrukce-bytu%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=XRXJWWhFC8RqCcF89jzOY8BkHF5WSEWFuM5H0Fxm42QdUeignJvifZJT0KLYDujH7cGRZdaHZq-6nrJ-MBZgYqmjDuM6ZgApXRBzmjDoYlTk0Z1CRHSyJAlCVgYikojD4lw0OXNayUnv-PU598OWa08BI7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Plánujete &lt;b class=sec&gt;rekonstrukci&lt;/b&gt; bytu? Přečtěte si praktické rady a tipy, získejte nové nápady a inspiraci.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu - vše, co potřebujete vědět | HOME&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/bydleni/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-bytu&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2d9ugPrV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d62318f2683c5436&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d3afdf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1333494000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1333494000},&quot;docId&quot;:&quot;d62318f2683c5436&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fded.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SK4G3Crv&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ded.cz%2Frekonstrukce%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=xjzmGQi1GXdEi-B49TLC44tlYXFUVfr0pbRDEfzD63_VlEJ0iBrZyBRNnSto9nCXSW0d9lPMZNZ-dfxiv_5HiT_0qxtpH5iLXcczt1MWtDEwN_S9k20zlHPoM8hLmMz_Au1l4_c9sdl8at6wLUe-djPPqq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Mimo dřevostavby, které jsou stěžejním zaměřením naší projekční kanceláře, projektujeme i klasicky zděné stavby, nejrůznější &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; rodinných domů, rekreačních objektů, restaurací, penzionů, půdní vestavby, nástavby apod.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt;, půdní vestavby, nástavby - Nízkoenergetické&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.ded.cz/rekonstrukce/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;ded.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cTcRKSCO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2b438056a3529860&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d3afdf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1544706688},&quot;docId&quot;:&quot;2b438056a3529860&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fjadrasasek.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UY04M2Tb&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.jadrasasek.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=NolKiyF56zJbHA7GysxKn-kmWEztrFZU1DvjCTnL-6b4Y7zEXc4OiCKWXpJJthiJPqfewJAZqaOBTFmg4NQkzgQF2C9N75ZSCI4P7SS-ftT8dgWODXTclfduCX8JosfNZ2Kd6dNNk045OgHaUctWMdODnL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Provádíme stavební práce - &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; koupelen, rekonstrukce bytových jader, koupelny na klíč, obklady a dlažby, instalatérské a topenářské práce, rozvody plynu, bytová jádra.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; koupelen Plzeň Stavební firma Miroslav Šašek&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.jadrasasek.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://jadrasasek.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;M5Sh9uqX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;b0ccbd0b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//search.seznam.cz/videa/?q=rekonstrukce&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 5 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;27.07.2016&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytu - obkládání koupelny - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=VWqSOp6Zum4&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVWqSOp6Zum4&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;04:02&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qTnBAmRN&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;31.10.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=PR6H-RELsnY&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPR6H-RELsnY&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:01&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vu8wB7XV&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 8 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;19.05.2013&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce koupelny na klíč - www.koupelny-vala.cz - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=HW9Af0KqreQ&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHW9Af0KqreQ&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;03:03&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3Zdo7IyS&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 4 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;01.04.2017&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce panelákové kuchyně - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=8_CkszOOENE&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8_CkszOOENE&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bhDU9wlT&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 6 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;29.10.2015&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce bytu - tmelení sádrokartonu - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=ccW9zFwnHZA&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DccW9zFwnHZA&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;06:06&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CLkfXbs6&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 2 měsíci&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.11.2020&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Rekonstrukce | TelevizeSeznam.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.televizeseznam.cz/video/stavba-neni-sen-3-javor-apartman/proc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fstavba-neni-sen-3-javor-apartman%2Fproc-je-remeslnik-sprosty-jako-dlazdic-64113957&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zUqRk73e&quot;},{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 5 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;25.08.2016&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Obkládání koupelny - rekonstrukce bytu svépomocí - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=4sI1IlMkVrU&amp;app=desktop&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fapp%3Ddesktop%26v%3D4sI1IlMkVrU&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;04:44&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3JO1WQmc&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YHVq5ZCs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e874ec6b74909db4&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d3afdf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1489410185},&quot;docId&quot;:&quot;e874ec6b74909db4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fapprosper.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7k1Ozexk&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.approsper.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=BQVNh0gLR7jGNDyDlDoHEzVd82DzPIq7DbrKTOiXFlV-CinSUZiww03fjVVuVshgkqKMcHQRnHNh_VV0R3gJCIxcfjJE4Tw_ZaNpDKKfoRYNjHfcWto00_ndvx8sgUQqSJV1Osfz8c22HvoPHStip3J6Jq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme Vám komplexní služby stavebních činností na klíč. Realizujeme bytová jádra, koupelny, kuchyně, skříně, obložkové zárubně, dveře, zednické práce, obklady, malby, vodoinstalace i elektro instalace.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; Ostrava | Approsper&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.approsper.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;approsper.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JWQMnAD6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f6aeefbc0f07922a&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d3afdf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1589410800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1590503908},&quot;docId&quot;:&quot;f6aeefbc0f07922a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DfnJn0xn&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=https%3A%2F%2Fbydlenivevate.cz%2Fbydleni%2Frekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=70R7kS78gXeGaTVLwyaGP0kdFx7_YiQorb56oDjgOEjsMS26f4dcJw8x7zc3_7aBXvVtQ-d-wYg2WbY-_4I6GfCJhjDjGHEpCDYV2XgYwCGZbmm-qeYYEBAo2CWWD8lIwSfTs8rMRPnbesRCdICOOvnnLL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Koupelna i kuchyň jsou oázou relaxace. Když však přijde čas na jejich renovaci a modernizaci, mohou představovat výzvu. Kolik zaplatíte za renovaci?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; koupelny a kuchyně. Kolik zaplatíte&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/bydleni/rekonstrukce-koupelny-a-kuchyne-kolik-zaplatite/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://bydlenivevate.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-koupelny-a-kuchyne-kolik&amp;hellip;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lQhjg6Kg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;598b63e3408abafa&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d3afdf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1359932400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1565268673},&quot;docId&quot;:&quot;598b63e3408abafa&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbytovajadra.com%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ROOysgyC&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bytovajadra.com%2Fcenik&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=6RziTnNdbRGoGu1oBcmCxc94OK7r7uwyq3AgvnheKDRoyP2ihYTzGPWg-D9WPUCFT1keoNIr9Mp7vQG3EFD8s1LHuiu2zDwGeJZeACwnco2W9-hK43iydUYnTtDazTp8cGElsJlsUQL5JvN5dd8_zQpEB7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Stavební A Obchodní Firma Kristýnka &amp;gt; &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytů a bytových jader&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Ceník &lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt; bytu a bytového jádra - Rekonstrukce&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytovajadra.com/cenik&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;bytovajadra.com/cenik&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rri4pzqT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;cZ3nho8RKuR0VPB85L_ZVPiN0mMvyjypka9seeGG0KzZZQRTl7K4pIX_WhW6nYVKW50uWgB1oHdUmLqcw3yZgtrc3q02GOYF2jz39L8LHMUCqAuYbP7B6ttdGupAACjQ_Ln0jgHUgO3APY1nvOfCnNr920IrEdd4UedMalPu7XgmR-IvzVBixadKpmEJv7c5kdExFq_suZO6eFxDz9q6FCchYvpwIh6KxYxlN27yrDjK_iQa2x7DczgUyfDxTCpjfUTnKA_2R7h4HNU34Wp0m81Up4X3fMAxUUagRBdWU8qKV-L46cCaDNA2bKBGqYR44aNGYaQOxKPboLoPFku9qkVRj5HkrEm5NJifXbyuJ_pUOwlmZARoJeSO&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;96fbd9ff-c003-4fa9-abcb-91644495478e&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;www.zbozi.cz/hledani/?q=rekonstrukce&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1055&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;aYsCqiMvzPNcFYNIDdkeKac4CA798sF5TVdyuMjIMbppYOmoAoyHi2oDhjb-pr9tCgUkNp2ogBY8WeqdddSxlHjqC1mhKchqHsr5NjzotoimJFZQXdo3aWOBdSyCrJJtSCzSw6NZqDUMbXTxnx8465EgaIC7STKAfiz6EBeaFS_pGhbfCSZCuML5OYGaS4E5&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;y5ZIa5rl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1051&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Populárně naučná literatura pro dospělé&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;SaizhA6mKaToNTQ-dO88vqSAxg5pIP_GuUhvlQbzSIAdDTZqUe1CcYVHwA9VXLIbCDCcAlMNvROqcN4KOqt-B8S92Vug6UpPTo-LgJVEJ2c3aOykEepF5Mdi8FnMbQgdC0PYwu5WnkWmHj0vLnyltICXgF5hfuQD4t006ZvSZIkhdLv2jkGA7k2S1uAuWzmx&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Populárně naučná literatura pro dospělé&quot;,&quot;id&quot;:1051,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011280/img/59/200x200_rFqZaG.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3SJBY5Ap&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1014&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Knihy&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NY_hUZGkpp74XWeOHPQAxF6Y7p-QptGrePWs3BcXs_epiuMSe0HDB6YnN1M1loywzMVOGFCazGzU__mjVLXP7EGHC-j51mXJTsdDGE6UWveLH5OocopU_hdemnh1XylEl66_ddZRF8iK-grRJERzEbRTDOAvlZkoJ6ahDGffP5r3TnvOCE4KfD1a-nAQIppP&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Knihy&quot;,&quot;id&quot;:1014,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011206/img/90/320x200_9ercxP.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nbtH0h7S&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;896&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kultura a zábava&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;UX_ImG-rNXrbDYi90o4y1mtiErRiSW2Bu-SoBsAO53e_KLwYP6oSPmiZn7y8smmZTJoeZOqTv8JqAvvXENIl7b7W7uZQnahGu6J793e4BOobPO-30D1aog5tB058C90v6latNAPPEskkiuRqFy21G--7PxbjdTyL45u1fWFaFa_5I6YepljOVIeYhojHjS3t&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Kultura a zábava&quot;,&quot;id&quot;:896,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011284/img/68/320x200_x60itt.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VhZFkMvA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jaga Media&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_L/WheBXC8.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jaga-media/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mg7TlKRL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;39&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;a6TWJTXL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=6637287268027828754&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;40&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;METAFORA&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011203/img/44/150x150_Q6xRtg.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/metafora/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6637287268027828754&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vh2jZXTX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=2023:cestina&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;41&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;V češtině&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?jazyk=cestina&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=2023:cestina&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5GmZ9WAM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:brozovana-lepena&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;42&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S brožovanou / lepenou vazbou&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?vazba=brozovana-lepena&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:brozovana-lepena&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PUASPTYb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:pevna-vazana&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;43&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S pevnou / vázanou vazbou&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?vazba=pevna-vazana&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;parameter=790:pevna-vazana&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;37cZpOnG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:100~200&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;44&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S počtem stran 100 až 199&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?pocet-stran-od=100&amp;pocet-stran-do=200&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:100~200&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OO2UlfjA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:200~300&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;45&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S počtem stran 200 až 299&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?pocet-stran-od=200&amp;pocet-stran-do=300&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:200~300&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xv0uIk9L&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:400~500&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;46&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S počtem stran 400 až 499&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?pocet-stran-od=400&amp;pocet-stran-do=500&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2024:400~500&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eELdJ2t9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2025:2000~2005&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;47&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S rokem vydání 2 000 až 2 004&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/?rok-vydani-od=2000&amp;rok-vydani-do=2005&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&amp;rangeParameter=2025:2000~2005&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oCKxeVHE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;48&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;wWcSn4tZFN4V8ajB0nGJdyV4pUk9IEIVNN5bhb3LlWEG-1nUdqJ5lIXe6zBoWulfPQQgy215xSG3AEMnc8BhaVPFEMQow7SEluWdHkf4sBs6CvdIAuNAG7Wk9bUR1LFNeU0DKUdSRgKWGLZYiZ49PLkj7X9kwKOtE0ylIOUNgm425yVHeRrEj-JF8UnzNFsHZDC4iWfbjJS37Ov_Infy2Wd5n530J96SHRtzD8KmkMkRToYw3ocL92_u5sypQpDRf4g9Stffr_kPXBJMb6D5zXg4MBaLpdprhLeqtMczqOJa2M4hT17A5XwwHZXwhxOsaVDzNdFWcqqwAWH0mHaeSk83sc8yezdzTJl0tG7ISgp_RClr7CnRavQe1gIDMlHeuNC219bFNDntlMyCcBy6S5yzMz3hqyeiduTfVli0rYyrYYRUcOUXerJIJOFFut7dMBA60kawpHyl_rdjhcbCP3CtdXo-Qb84ry0h24SvEx-hZRE-K_Kg78vtSJGcExewd9LwNPFnm4r2EGbwZ-CaheGDxVkhzbgUSlmoSzM-1y8_m7HeQlCW0awnN7uFybbl3ht01_tqxaoyzanTAVBOJNYMevP3sDaEJ-WjryrAZNKs37NrYCFRykcmjd9Gvm-aUNLBLL1AS-Xa86m9s9k4E9edOfcrlSNxWbXYF6xuWc5xYjyL2CEmeKOjva_3IKHxmLW9eZxaAMadUhwPLlXaiqm93su8sr8GBlqDRVxFK-IUB4GD-4dBMsA61EPfIBo9eiZSGLqTAKLFbDfvlayxcomFJCBTswYeNOe3nZqfnWKCd6FTVqcQ6WZFsw-8LIqwG5gwZCofllghOYhB5RWRkte32SZjx5FLUE_24SBalFdwSb1rO-bVWZn0mQZ8bh3UMTtKFtIsoHixV-wqFjBrkfiSuG29cDyb0T4uhzbgtCJ1D8-6vVO8y-x6KR92l7HE_DX27Vhhxmoxp4N0DYwgRR_J-ZJ8WbTIJwQZl7fFh7ZCtm8XSA9-Xhi34u2m&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů &quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;4720569&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;3IrpNE7FuN0aT1caaDeriiiaFlhTxVwmXkHHyHo16jDAY1Tdi0Hus5CX7_5Ff15mPXz0EWP_O0Q8w7mWeg5kVKnSkVh6s12uLwaEYsj7064e9O1DNxBZ3XLCPQ0ym2xbK9Kd2T-FX1q7dbWOG31py0Rr57L9wjVV9U_snBpNrIJjoEUUbaFh9SJ-pVuhSHoOZ7x3ANpGowepdwwly2bvrGabzHwBt4Y0tHVl2-muDEsAvbykIHvPZoY_6dgL_pyOnkULLjFfJbQXjbr8p8iEww_aRp1wz9v7gyLTAr5_Ov-wj1Sb1LD2IlgFtO9F-ueJ3PGJ3LafObVUEUNBQRXA2v1b2ddZtB7dXJEb7Q96NpWrwHoe4DvyB7EPa_F5J2aQyhgHKyoiWdvAFTaDMQAx7XFDttDd57Lwv3ddINsca1RsFLBBXfQSdUYcq8N4aBDO1UgDt0cp36i8MwtPn_tpPS92GDzJWk_6o_v9HdT_4oB5M3hrbNlpWjpFYjtCmlGWD4yTDYQw67-tReWE8y_9mK4u2dgbjPqZF2KZue4ChkB1dBvmAqIU4ICg0qFFv6QOHKf70ud-8kr5TY7KRKIPjGYrVTnqbSmRSckpexp_Dw4vpK9RCW0Fu3rrxn1EkON7GWVZLPwJBSbERnsQDm9gtM0z1vmWAvWGCyrSOlvxVhQaIWoRPuEdh_F7cnRKdXJkrbE=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:38000,&quot;minPrice&quot;:25400,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BUt9MOgE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;288 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DgqpofVe&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uZEy8J1L&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vAWcWKSK&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15040145/img/59/200x287_llFmfi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cYmjC7CO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IlYEHkUFxYEeazKAh3FG1tds-gvgOauni4J7bAoX7v6pGdLCR-wYVme7VnGhM21YUI5Tx_nIGyHmA-O4xYMkC8IrbcN88Fv4st_UlY3fXo_krtLoT9wQJxFJsQoGdCk33UQCII7FpCRypUJtbvbR5yVBEeaFKWoE-uemf6yHs6YnyjRLT2e3kJF0W1dE8-Ve1jWXShIxht7yAYwt4RWs0e38KZOonHYb4Pdts69l4mJWvaGl3h8Ilo3ZFP9mk0tTMy8P3fi-p3ZN2nDEJnXShzbtm25WLvDVsYuYKbdgwdI&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7bcf97a7-9795-409a-a987-ad0350faa05b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-rodinneho-domu-100-tipu/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mX9zRZsJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;49&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Ksn0e7R9Y1MgcU4FzmuraUPasQNnjDLEhiOcRI1xqVeHOLxSwiemssQ-wMj44Ofi-T9kgyOd-Q0g7ByFq4MVHra4S_egtl6tb8jPM5ClQg2ghpDzt8GiN67bA3xbySNkdfqdu6d8x9kLS9H-MJaJ0hLDybyLMm1-CRA5LeU5YQenWUoHoB9LGgxs5GiFXDGzg-mA9ihJxDNKg4n3ePr0JwkDvQa3i3xWF6ohWwXh_Az6IG8hdZabOvQZmiwxXUj9lF7pwigRT62DmVZ5bszLEOPHvNvFpYyPyCINH4SLQy9x8OBgLFU2gEX0y8cYZJG6psPy3FH7Zr7_A-WpkpIHqkFJIEviDafd9-WVjkjqTUitR4DLR2_zp4K6nlOZjM6_hE0_LVkLL7tA3l1E5i0pAxGeQbxm2me9qOwfBMvAq4q0PKRYCRDq5tIyhIEQfVCE-vv29e1W3EWu-n79XLA2vsZIoOM8OwZ2KNQeGj30m3t3VCXkbgJRS4OuSkR5fYXTqe624k8-LP0OA6xj_oThQsnw8jqWUg0Ze9j6X78hw7_jxYAO6z4Ns1LyEJSyxOvYa6WZB5fev7vNsQr6r6165BCTvk7GhyqFsJJLU1DG2Zft75dSQ0X0Z8a-U99a2X-IdBD7aZe6_bI5Io7-pyLlTdawtv5IVcyNGIK93NCnKf_FuR3EpZbv9Nm-Acs4wTxHXUn73B-xp66iH7tBaYQ-MoMI4jksUyu6sDOnf41RwmNxPgYTF48lv72Lr11w5IFzprjQn7qzbBvP6jWZ3EXYWhgEu4VKIPMV4PqdSUDxTonBT6UYroKm801DdDuf0vkooVI206sGUzYrjOewy-cNLp6FuWXAA64oWtUlbBLcWfRYLRBLdkbjq5Tr-JLZ5tJUGmq9vmJCcH-rg4Op9p4E9ljXCOYMkR1JSaQNkA7BUiWIlfWAtQ-ERkEK3bE9ZubbLzrlf84y3BI9WR9znju7K3ZalGPG0L42kZSXiT8euQG9RW7TMaX3Xv-yVTmX&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6580544&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;MgeXmeR2yziymX1auw92wpMR6PSncv_jECES2DpUxUul9ZnejiAh06fsyRB0p0nsy3MADQKskfzM4MRSZZ_NONvSj2HqaHQdgzv5n7NnRISKKkwaPGcjG7MjUi8EzB6WxiIAJPWC3gTzyYSvKlAzAYkXUpAD070TK7Uq5it15ozn77W5Ai-qxUwZQ1daKqJX84HhFVPdXJCuuph7gh9i9HkrQZV-SmVgLYVhwbQeZ328l9uhFn4FWi7ZGRQiDffdrokzXo5lCK46bl5JAR_TzZBDMCpqCrbBn82rS5uHeju4sYvVBjZV2ZUl2PnB6ARQXrnzEpmPTUGENRwGNMusRJVVD3gwNmzVCDabuRcJZonDBUtpEEP4NqvAfAzHmTg2kntearOCQmmR89V2mqZI2sGbOnIVhJWqmaDfjb1GedYAf2Yn3r9FSGEIb8QEe8rsS-u-y6fECZSb_VkrZktJDQMb-hsVInEFrpkRFgqIrLzT3998Oml5CLfmfx_v-pCdNMe9lCXM33C4ld1XIZQgECbiogjXeqbC2CmFOBX_wbC5mfcfXJKOZgx5jhG75rNrVH2810-izAQ9ld0L3BbzixMas_c66Fmc329oZmRpXx9W7ePrUi8ZSuKbummStGR-Ru4PX94FYix4Hq29kLc03z-kW5RIGY7c0HkDolI8kjrgi_L1G1LJ9faTiXCniG_TXZo=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:49900,&quot;minPrice&quot;:37400,&quot;offerCount&quot;:32,&quot;offerInStockCount&quot;:28,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JMyNNvSY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;416 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ujfH6n34&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lD4wmfbz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DJiDwIjA&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GM/jzFzRZ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WpAtv800&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce roubených staveb - Jan Pešta (2020, pevná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5ssm2DXG9QuPxBIUl61g7B_EAzYzINwlsG7wtVKfdhoLtSIElfJh-MllmGJlxWFdfFovcZ042A0c1E57Oc8AGe4Icpwr1OjHjkwndD5fGM9y-6fGWjnxNKzCrxwiJnkQ4T_Siz5Zs9DE0GZS2N-yX7_nf-9N3h9rqvnfO9daniuf-4ZfDHt4MYIHjOjMW73jeV3xA-kKKcmlpRaSQcbVjSWQQ0p5qd2dXljKqKcp34sDclIS43pcuqR9WrXQTt0tUBbwmi-GVDhJkp1v4RyapA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a0c324c7-ae2a-4241-a357-337abe868d54&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-roubenych-staveb-jan-pesta-2020-pevna/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4W0S2yGB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;50&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;C6HYromjRiZHx9PC5XzptpvROYsW4Fosk0IUp6XQXnTmCkAgMD9hNF3KVTYi0_a1dGWP5JML6Z1cq_RDWWT95CIlPpar-AR40PLhALsQQHTo1uuXWjigoAqppHdt7U16Ba1USGtd5nx77IMZjfSmLFVET1ajax-TLgKRJ0ZeTPGAIdUs35NYvfs2GzBYct9FPBNqFkiJ0SprSrxBykGa2BCIscmalrksqhSkli4RfJ5JRgrHCOzunztZ5UKKVfc5fIJRZwFKzWc3oLePc99b95x6Km99p23pZ4qVbdY7YZsP2bslrUM7puTINHimICwjeJdGQBWER3-4wmKkRccQ-ZzWwNZ1OEw7AMJtXZ6Q8BbVBMEEEjf_45V0UBl_-5FL-cWNRJh0P96WUirM8NJJSpcJkL_Xsghk43eC08wULkDwHMLXPr1HkbavSKH0xZWV8aPLAUfLLbiVa2WTg19sZkAX823dsSUY4s-HRjvAT69bAvzYqRL9mRxYFk4xhpDi77BkVWf1fdbZAZ9Wew63NJw1szpfBWbJGXLkZlW5MjGfp1i70shQw9sBhA3fEk07ThjO6z8qgJHbEoP8s9i-sY6ypC2JEO0c7sBJnzchAspbnWknxHwTir7HwsRMO3447FSDHqE845YFsJIgk_u3i_46Uq1POzAtnvMUy6KLY2HkmTRAEJlohXSCSRXkiRK04Zpcgg4AegXqfVhPTbR3RN8z3wm4it3455r80qqyhOhp5Rm-o1GkFLCqQh_1Kn-qAaedkyaBzllJ10uOWYNz2pzbLV6iSGQ5zgCxqST00V-V8iqJRdNX-yFJ_fGNmPkdoygSgppqeZUJOdymmgUaG-VG9NfE7XyH3viPN5KJuaXVmUYFeZHBXhdTV4yfP4nbRmmZ5PBsCZ3pbdrqtIVuHwowFl8qZSKKCME4yN6FtApwNnp_yAfIQSnPYISuFSsZT3OtpPBebthkxP4rfwdduScD1XICdqZUsycMqQ2FN0XOjYDiLPXqGCApYLNw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Třetí aktualizované vydání této příručky podává odpovědi na otázky, jak postupovat při hodnocení stávajícího stavu, přípravě a provedení regenerace elektrických rozvodů v bytových objektech…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6172033&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;wMhrIMg1qfTiA99QYG8vBGxJm1EapGG8lhMWEwcrP2E5ymNfo85mDE3RNVu6PUOYvbsFTjtptH5fqP24MsdrxNXpWRO02gRkkz6ZuJw1ubYLqik7IKzIHkKFYXkxdGP8SFLrk1E6Kzh8LuzZmGLiI5tPXxUPL1kxQvzv4WQBArBFJIMV6LMjDnyMOSk_6OdJPBMJvunjNK_7cwIb14jFNvbkrU5SdZP5Kgkt43oXGFM-kCuVCeB0B2EbGpf5x1omGjLW7zmZEwsIUO0pwS6SgSqVs_FAUd4J6rLL-3gBOtMGt9ys5aK-V3q8lKTQHbmcHKhkKDFaT2v2Pz5RUJDKwzH0SsWTF5txinGhxUQlgIYe5dhCa78d9UTPr8HF_yKnIav_hfojsadzUjTVmA3xqCeLLfAvBjmxLhJJdL6lWQlahnxMBeTDZw8FvKyQ1SmrER5fhLhHj7_iZmCZ6-yxo3Ekyt8Y7HecaMDpTcfUpRShTCQUGF1eJNCUzS7S7LsZiCbRNNg1RDBByCieyFFW_RXFviEC-c01FLA7wpUhXkx6QRI5UbszwuYtnUwUGn5WGuBHeG7keWDmYtJRdMRdldaVDkTovooqIl8WTmSVpS77vlm5BYZqBTBSltCLc0t6pZbd2FVXZTmi-BvFSow8FpKHuMiyzM8yrvsLMnfUcknR2NgKUai3q-3ghIR1CXbcEh4=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:17000,&quot;minPrice&quot;:17000,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yn4dW2se&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;132 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7FNQux70&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SxX1BKVb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RE69Brcx&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HI/tBMOn.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;txoshp0Z&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech - Karel Dvořáček (2014, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7TLqydmvPN7U_1WDOB2hoMBmbNkc87raWDwziKGs4F-5sY1N4ihzl_-bHBRYwaJt-JhC1D_sZpGcQqsuCvcQCVWkzBExYtAHYqy7xk7-JY9y-SZOtlsX29G0PfkBYZ7gHxm0HE7AurcxaDuEhnlUGbDz3wwqW2YkRT_ta-Y-VOJHpRE2jigzJ6rzetKv2YDhiOH-0NpAnoTFq8db_HNvrA7UdiI-T_rEUvFH0-KN_ZfAvDn-yf7ancuBtyslP2TdWLVp1BnMXJgyy3Y8Tv0Cnw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;38121ff9-c639-4357-836f-cff0736a50d3&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-a-opravy-elektrickych-rozvodu-v-panelovych-domech-karel-dvoracek-2014-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;In-El&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2142624417378953720&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/in-el/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2142624417378953720&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;y3LZiJQN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;761661&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;51&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;AGD_Y8ZcxVhhtJAYcrHK0eJDshMO1N-8fD570BJf3M3spejZyXZrHa4CQ0EB9fXqneiPVW8ivW1dBjLZX-4iCQESPkJaGMSmaMD58Vx3uSxf49gJMQVbAXNk6gpRXgWgy4212cQfZWWgehCEpCjt3u07gFIo8A0SIrtkF2jgHi_4v1RKcB3n8_F6QtgXvmtBET5yzxH1Rl72Is2L-EspcH4dbfTR8qAJOxtKMcDHxkmDb8FQMZdgmqxLaw1QSFL_FTaeGbApcHC1eU_wdFOv6bvP0qVDIHFDi-rQPcuHDvFMbisLbIM02asvU6PLKLAgljVy1GEHcXQyzCgMSA_OStggSjszrb5WpXEJE4ZstT8dqphDAI99i4Wg5l9H2K3c9_uQahq8NpqSkJ9XA2frP2uMpFtDSBjXMxTHiX2HXq2j_rFvQuHD6DofoBeX3Aj_1A-0szMyD4RAEQZ2wQGRwzzacpQDAw6TkxaWWADy8ctZ0StK4KVu38_ioc4gS06vPCj7HXNvc1vKuRKlcQvOp8Oj2CvYuRk7RQ0DKPQoikalya2vph0xWXuEatjllbb15P4bcgo2tJqTOfSSAc8slZjQxa0zbZHFiORulQPStjh1eGArZXOZSmxtzQjjYxdmGEkm5jok60Z4LtID5DWUFlDCwlEZW_Qj5TJXeWwX4uE9-BOOIb71FNm_2NbqE7qREbnUxr7XozWxXAp8viS0d8n61BCPBbZA7_XobPD08mWwaSUHxr1fwddj4B25x82AstU3MHgxTJ4lNP6zzSXhFjekDo6mdhIWscvh2Nd3kcGdOVkERmXitDxy3zvZ8H44VE6MOTGhlomTY9OvAzOOA60sar35GFWm63uhNEfQHOjBLQCoB6Z6TK3RK8hdIXrX21m4TnJQQlo7wO1TOIh7QPRQ0CjzcvsWaUgQwmOPhL8pTBokjIqipjig4BiBaTnobpDwkrn634IFEYDGIDAxHFDDLRY6-1T_K1jO1il4rhhrbkQOXfq8wuVljA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zařídit malý byt účelně, prakticky a zároveň pohodlně je velkou výzvou. Skladba obyvatel takového bytu bývá velmi pestrá - bydlí zde mladé páry, skupinky studentů, rodiny s jedním i dvěmi dětmi, ale…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Malometrážní byty Helena Černíková&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;761661&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xt8KlgHzS5PGA_yGrnqjf-jM4W3yvEjMdtNKgaTAQ4c3oIXSVG6gt-UYlvoRa7G7D7BDWHtSszqg-QXx1X33E4yBFD4apZlUQC1CPRUO9QGmMXXW6SzvLtjVyuvMB6Mlgo6aM00MsAv6gmBUY-j4IDQ2yCATsPlgYJB4MsAP6aOXSbFqgegusoagQdvUjRq4-LZw9GArl6tO_Q2rTOTQDVFPRMdUwgVUzCSEvcab3NgoKHJt2sUx6X8pLlxfodTrIEJQyX9okv5ZI8G_hkoTPCahSYdHRakAcKHxLaj2emLcM4BHAtCItDe9zSiv0-ka3FMO6evaVe_XzJs7YhrOg2C7EvEiaIAnSyFg0xwd_1Tt9BuY8Rpn9XnD8bZfslcJjyf6XF0BbvGmNMR3SkfzC0zu2wdTCZtlW9wn8qJGAn1cB82SbpU_2M07AkcXilboQfB1HkrW6Xa2ZEQErQjN8nFJ-M0-QKrc9MpBmrigwstUkDGPXXMkTQ0rjmhkcNdLcGyIm0Z8qVU01P2btDu56lknX6tVafLOOPFoWxG1BZo7we09H-vxT9V-KYJidfvROQMu3orw6EJogKIV4ugt4CHlpVcml8Jj1SrpfZsN-xJVIg8sshDWJH4ZLkJZLS9V5jItL3iQCJbT_G_93g0psAX8WiXEzebXoijeGXcwJxJzlLgNw0WPJhrT4Vbn_a6r&quot;,&quot;maxPrice&quot;:12700,&quot;minPrice&quot;:7600,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7bJeyMvN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;112 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;okwL8Ru8&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2010 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eR1MkIw8&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5v8Okm0k&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Malometrážní byty&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15042669/img/9/504x720_a2QHqy.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j91NHdAM&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Malometrážní byty&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;8WtEjnJpkdP6JX05fPOEjKoD976oVOA-5UDvmk2PHrn9rmBvRSVGrY9na9OTU1Eewe60KGiJggbcGeR_jBiQKK0TsQYJ62Ptb2N5cyPVjkApJiQUmmLWMJirH_nxPFLEzNh8SbAqIJjEtAqfexY0rCWN92EMIw8ec4uUQZyEO8MQyGjTfoTo_K5X_78cQjIShfVmr4N1ajo5a7XcSPJQ5ZLTLXKNdQUv4sDGtQuZilOmr_QUpjfQVSYJ9cOGwkaqaPJalXmLw3Hl8lx0FvJ28ozl50_aeYKadoda24PxnOk&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;71ab8c34-8e6b-4290-8f4b-6cc9ba44f456&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/malometrazni-byty/?varianta=helena-cernikova&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ov1Rh2VD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5412693&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;52&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;QtDR7St0ANPhZ8jGNnWFtCVTQmoHlDfLKvSmuJ9F7omPEem5Ytgg4DKjofVyTvHkAe3PIjm8p2gJJkP2guCfzuCEfSVUg8QEBHvBL71RdCyJzl-hu-1z0dTy1L9LvaG9C6K9SEcJjomXuHTBOe8zeNayU48gAsIW4ThV_-gn5gAfFk2hPpxfGJnZdqPxU87WdeR3fgZCKD-S6eBjhDtWCJViSDRN0DkZNCEBofwbfvL-zMemPQRUguYG0KRiasuLv750nS35Mos8c1T5wVxMd10SQ66d8tkCckOkk5i-iOazcb-Xn8iANuCNHfKWqPV0mEqq-Vb1SGg5ceG4CxxTKinKhGGdGQCFNrMsojXiLpecx-bTXGk5lhyv83H7YTp_nl6wpp1JrqgFnTOJdnljk7lnbJJL5yHjA1XXQ3tSHE8rJwAOcKgFY-cIGcybjiZ1PbSmfnh3TsORAjYrOlEFq2hoNvyLh4kpPbc4QZUsj8SzUwR2iu_LzLrEalCWlh-csTBXwYgVEWxNBBEcfY6CGRtW7Grvk4lBIe3mSWJn0UbNJ-AoBRSsD1ch6xoEnx4z5sCKQkqhLjm1QE0S3jpbNguD9J5Eone6mZGrn4rQFNRO-Y_G6UI_bcu9wDZ8Vq0kvdpfysEEdJLPbuRlMNgAbE_kbe9IchIjLk4va-TJucT_AWQkD2qo6GA48DuES3qX9ijqabJ2d2uCDRVnOQIw1NqHG0AaNLz-zW-1huIjkwC0f8eC7yqVQoAp3K9CqhSn9z7L3v5aqQxakoJLTCPL0BhKr7JjotfA6Vmv10OMPNC_SoAogw6_lH0Fue7I7Zq8R7-ZKmZEzgsradCt5C7dXyHHyRNs6wcvq_vB8LwLiyhDoT_mKZpLd2kSbXU66HUy2q1WwkDo3ozXxRuExkktQR7frTvnUdOIOgPMQqgYaWVdeT8bchgAPqhzWlRg6ImiXe7caETUkvQt-IAgjXS9A72WWkwYfpivJ72MXDiyHTtujmby-fGJQejZ6-VI&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Plánujete rekonstrukci rodinného domu? A víte, že když provedete celkové zateplení, uspoříte mnohem více než pouhým zateplením fasády? Pokud o této problematice chcete vědět více, pak je tato kniha…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Zateplení a rekonstrukce rodinného domu - Ulrich E. Stempel&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;5412693&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;07jJHKdDvS2CpPZbCTkZHabeGDbAAmjefGW-wH6eVsJhn1BtxxhQwLn5dslRezeBjJu5_-mWKk26dF4HrpDNGAp96ar_EMUk5O24rA5Jnj9na0hPAemgR6azI0m_icCgCrH2a6jdu5SYF7sndNA2DYgM1_B_azG_R_vLe4fS4XK5uSxtyGl4hYnBebStLoVUBO_sScMq9xyrsWFeqjTCva5RY2m5hcGzxl6BuYyO0I7kTDP6mOoiimMgHfv1fODaQHhUfu9tFs1RtBOMLkHbcYkEUd0BdtVgQ-xpPz67qq65CQAxZMQTGsFQo4ARJ-j0-U6-8yLt1cU8e-riEKkzIS3ek1NoUcQVZHcdS9qgDoL86TvPSKuGlpqcp4w5jYBmjmjzE7hW7mHbaiaaofUcvy_4-MET1oC19GEOEPGSwm65Z98ck_iLVLa6gCOGuaCWW7GQj88rVNFALG9iX-8Z6X65yX10m_gZMqXQ0PF7RroEpr8BxsiL_gM8PGxNK-MR5bqT3K1YWPaPB80Jwn0fbpq7qxpfs5QPh0an8gnrmN-SP-32hoVOUlj6v5ZhZHc9IU0jkiit40Ja1BTtsNkFo0P1LJIfE1QrjDSlWjtaDsnpTXg0gvCyFfLoDIr9pwr-1xe0_ENXt2jV03mHBje8fJi-Em8Rh03vxmKe_8FsMnKKKNUYjuYcrM53Zuc5sHG5I_c=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29900,&quot;minPrice&quot;:22400,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8KdvEoak&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;160 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bFWT8S1j&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eYNeDNQV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cl14Cc8k&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DO/iomB9oi.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zjTqDuNe&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Zateplení a rekonstrukce rodinného domu - Ulrich E. Stempel&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;gDCOlsRUpVPWYqWE4SfKK4qA_qidWQi12ODQGZEbaNa01_O8IoMn-3ajRWhxEaPspUdk95MW8cvpS84CTWgurw5B5BoVf88LdB0d0eNT-iyKmAqA0qJ_sSN1vccJLDkYHD5nPfwJFUbipOXF7PFexJ1sZPZLiSEx9PPmS3ZgqYTypeSuxEd7GXZULoIcITu59rSgMhm9M-ASKwDwnxIDoK97kltxrbMJ_VtSCtguMQ-VosqeM1T9_ICBGG4GFWK-VxqAU8L2N_qouRJkJCLHbA&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;78255312-0f1d-4e4e-95cf-b6ce3ead76b4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/zatepleni-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-ulrich-e-stempel/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;S00FgahY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;53&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Hospodářství a technické vědy&quot;,&quot;id&quot;:1068,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011276/img/49/320x200_7VUzaQ.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/hospodarstvi-a-technicke-vedy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1068&quot;},&quot;click&quot;:&quot;JjUbr_XjK7tlBOooAgAUFKgWRwx_5FKAdC2VVhM7M8Nga5IEKQWOziTeOwRVjg8bXTvvMn-xWGcogHWkR4eZwAduMg6_RUJMi4A3_cY-h42DvHBVPbIqe4onv9T3Tw8tzkstkzieRup1X5NfOL7EHAROha3Zxz5vqNhGi_gFaE3WHYwu7Z7oYHaUH2PDqKHyu5UWypZKdYGttQoBmufXlWBu78WCVTclheZfBdhCtMYzeWIE6LnSiu0u7eTY_Ou5ezM0H522hAkyBa84rXVVXiluVfWGRnPJpLmYZ_IYWguJGzpl0umu7IFmfZ715xrySqUbd_fRoeE69HGuwvqDvAF450izEOMXX_KIEsQIPl_sEqV442Xc5uyUQFmZnjdipH5Ls250dnc3Ql4f7J_cW7wYnpKbwlHnPJFTIvp9i9AxXSSPTk5oUrf4jhHx_LwTUTCIIHI0BLsMLw8qf0onJ6tqfRzf2N_-u-CKR7TsJgCeuHY_UbjnegL1a9CgFPP91W4XT3wMYfkGFknMSgSLqNM05xp-GTgqMmXxx-8vAHI7NAyhy85udlfDsjYQ7FyanLFZ-Y3N4vKkhuCaV8ZB8PanHSNitTl9IRqTJDjyD7UhZ9D2V_Qp9F88TQVXrXNjpaVwPgC30EgQ0L8e4Qtwa_fk1e_Sjf_dHQ_mDdL_heC2h9U0g7NImJTvH5LbTTr24ABYhFTbUT46dmbJT6ie2Mz-UKC20ZL0jQy70on3OgEBmXS42mY_xESAjMGTCj-hzpS9WuO77EZ-Xn-08BJj18fq5eG14HYQfHTsq8nXZvfhQhc2Y3mhDOBD4-Dzl-Wa9Dbo5jGbcmgZmPLqxIo3cw6OQCaiAYwJLMm7SC9f-z8c4hUnDmnXaHoFTgwzjZgKdQfnHaaDITAutFNhV-woag3j22ctG-D9_QlhGt5fHynkZ76KeIJoSHkKKcrpbIn8DCrY8u0nQczzzhJbo4VpGcKVcmrG1BmsaJRZ5UKhSeC7EJYCZZT9onrXFiQ=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí ale i soudní znalce z oboru pozemního stavitelství, kteří se setkávají téměř na každé stavbě s poruchami konstrukcí. V každém objektu najdeme dřevěný, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;725704&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;_Fs7-UPq305aHZ0_PABp7M8el6UR5xSI-aqwmdotMkBvgh-yGJ99j4ZH8793H5znq4u3jluO98MnTFZC8rPA1rQrrwi_UBhzwgNYEQf4JQt6w6mpnkYwP_PaPvl1SnpDo2mXr1-lT4jfpd4Vn-34o7J4gd_5Lk_-JzJR-j4x-965Was45JPeUicWamMYxgIIipySK_H50LeIGQsNJ_IGalEOFqM9KSbVUHdmwTqPYQf-iKN-V4X9UMY2MA3aAfK04aZgSPoNNLmIivBg0Fnm_KQXcKM9ER6nnMkAhQY-gmfiKlzGC0pustEvl66nyBn96gK8npdf41YWRL03hFmYUfvwjH4_ranerA45gc0tQ0oemNZ3puaS6Nu16hpv0heioooVkAeBMjj1rhcyrs_VO1Kc2VnU1mm8UucHyLW1r8idr1ijMWNbFEmlicGGybNW8IkE6jiUOzY_Cx3-0_uSYpKId6eSP20XKdHD5uJFnS8JwYk3zvluU8BQVTmLYrMzaHQfFJZU9zTloNiD6lVu8kXAvodlpMivEGPhJhiRN9MsL7SfK_k24qG-AZJWTgA1PzK5g4L2C29f8iNmW6hpKVPNUSLZGORbyRqvc6Un55J3nEDRrPnLKvjDfJOvLHKHFVZrCK2QwSEuJSZSwUw52y9jCpFUxeQnq9v1bvCKtWu_2extTsSMAjUO3aziLwWymg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23700,&quot;minPrice&quot;:17800,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YxskyBo5&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;192 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eGcZDKZ3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2011&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kPuTlIzL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qhpsWqMl&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082742/img/60/251x354_QBWgwK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FVJgFmtO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Havárie, poruchy a rekonstrukce - Milan Vašek&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;EV_cdnIIdp9xSC5LGAirxY-NTFmx2u8H_ElXrT84KxGMrkvORl1wKAa5yYksF6c2HhC13UR_-O-kTDiE6N4AVk__Z6UA9wwKWV7xOVR0M7E_AvEJsma8l6vd7vAwReaqfd64oRjqRWgIooeDM5bb1mkIdiSwfaRdjT_BCcUCUaiW7Gc52Lcc7V0TKTK7PLd2h8UF1e3tKSmxPHX_1UFc5v7eXiw9BgoKTTkOumOB0554qTKaDGDexf2ZDvHtRSLJQEolk9ialerNL3DKz-pyiA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e090ecee-2d01-4a99-9b27-776a6ccc3e7b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/havarie-poruchy-a-rekonstrukce-milan-vasek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MtpLh8Mo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;54&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;1_SUTXmZndT6cwbssUJTKS7z4Hs8O06YeF3PxGX7GMcM2gJ2GF9tJ_0tW-lN3G8kn-5DFUySw_93X8esnDW2MEDCFKrntceMzy-N641AGaeKmi4QR7izI6G3jJgur31ebmJ6etPMaOy0Ug0s1X-36CCVDtElvTS8t15Iwflm3v7De9r-gb3N3EioQCtrq_FHgm80bTRUDABJGgtICLpMxylNL1XJfjRgPzP1OErwFkzVBTX7YgamsLSRKm6s65iIouUw9JuFbhCfuUvwZR_4nCkUYSSf8672akuDPdSDqbiE4FInPKI35lFkY-WMfVwYoD8BpuPYgqhK_MMt-fk0MRbQyHDQY8yJW4rUrN2y5R23ZJk5bwMnunH244wPM96WhwObSh-daz9O7yQBeZ1MVGT5Eqb3_mDII_TjBeSK5-kUO-1GhUJlczcL4JXO8wjHyqd5eLVvJxSKKRKOeTDok1RPcrozag-cRg_i2AZ7n7lHvGHfVeeDa4yW69qaoKjYwbRfukE_K_U5mxjWw9LcmmfI93Yx3l15f2_SPXv-HK0BkLZQJoJRo_yzyY4lwfCrQ8eBQ3YgJ6IHDfwHZHEty5ietnLrswpoL8TOrJSRHjxffsC9usuV-ztkJX7Zbz-EQe-eBhcSE4UlC8g0BXyfxQ9CyZiOrI7Ie-EoxQmm1ROR0wnDVwLZyyBRtCi7MlTn0JHY38U7hFyUZPZeckH-RP_7cm1qv3L4GpfIuK-oxEODXllZkn80LHcEWEk1I2HmpQ_05Z-eupOQqBYIG0u4LbMXTLLHQB0tNE9DR1CA6BqtRGcZSoP-D24eS3XQqh_13QZxK_CkiiXVkutfquQu41t1i4W4GeMHo9BB-NSKFgtEP09lPU266BG0z5TA4LK95ODlPek6U2r3ThyOyaJo3NgTk8a2UceBXr5KrBuD2PnBFSWcU-kD4ZIVY2piMguY25xrmx8WE75PaYv9PBWAWcUHynEIjHFUKkGOD-HQM1qNK8ZI06J9u2jonoiz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha tématicky navazuje na publikaci Vše o stavbě a rekonstrukci domu. V tomto kompletním průvodci se čtenář dozví stovky tipů, rad a postupů od základů až po střechu domu \&quot;krok za krokem\&quot;.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6579377&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;AD63RQ8QxSg0L8JfIM5LZ_RTAPIc2mMpmtWU5fUJyaT5_oE9E8RpcENhqHJtHHjw1srYNCUi_U7-gLnYwbcJNuk5oNjI05l4Tsip_YL4QUNuNMu95JiEb7T02R5bM0kU22kJMeamX5RcYSbVSxv0SKkhL-KHgt_zT6PuW-drc_O4WYP2W7-qPuHTuffpqCmilxzJsGhdnUS1ER0TfO5fMP9dOmIakGcLaIGO2HPHBT5LzGwT8MW-jQwAZ9kabCeqrgwHzmnbZX3rUmGoGGwMVSEAwsMCXT-uayewui6xtV4VwrvPVae0YflKRkBxdgqNbZ3bYCQqDJFHd1Zf2HUX1jzHKoMj6T50Wf5a2Svidr5wXPCLvdoQihw5WeAI8Sj18MOlDV7XZPhHcR_sH8hVRkSPx8wV1WV1DlfK0DepvCCOVV_zKljb1de5DOVXcdlbiEDlu5wqIXf84r4gsZZkH7C-BVhLtzLTliY5P_OH5rS4FcFBnKdN0hMWFieB4l1Reh8TpI_vGtoWZ-fbQzJscccJMAC4HiVZzVLNcivrGV9DAmkarem1LurJ_NR9e5pdWdAPP4Czl0KP5Ond9EikBQgAZMvkoXVOzj-fGqDVR12Vl57B_aiU4bXv5jsFbTrZLb1k2awXD8RL3asHUuhFB8OO6oPGC8qxOyCEPZMbYm5exAoA9ioMEe-t-9px5mvmitQ=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:8400,&quot;offerCount&quot;:24,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;on2CBbnQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;128 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AWjRPytf&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WvIVLzo1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kR5ARQKK&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_e/qqFBHbm.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K7xRk6J3&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavba a rekonstrukce rodinného domu: Velký průvodce stavbou a renovací bydlení - Jaga Media (2016, brožovaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0lO4O_QShoBd4nODXF7QTSFEf6jKQSx7s4e4YSB1UuvQNe6FwCC-htkRwqHXgLppn9PNEOqEuq9G-s0A0JZ4UUsy6gA53XebhtRyjHOLVbpkmDQB8yvPWoeIBYwLECkCpRkN2kEqYPanTYr9_DQq1f6LD96aCXxUFS07opuEhyJjmR4hv0E_KHoXsX9dBFX_lcIZ8vDu6FkV1SQoCdO9jSpzuGvw_bGw8Va9iiIO5_q6nudOqXBLzJ0QJfQqhD3eDu8NK4xjjqVycGosUpAF3x1Dj--dfo29lxkPCmJn_Ag&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c6067519-6bc7-4efe-b5cb-483223326fe5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/stavba-a-rekonstrukce-rodinneho-domu-velky-pruvodce-stavbou-a-renovaci-bydleni-jaga-media-2016-brozovana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jaga Media&quot;,&quot;id&quot;:&quot;18103612271113261809&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_L/WheBXC8.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jaga-media/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18103612271113261809&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;C28ShUT7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6499837&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;55&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;jfdUwcExXtjotVKBYCoIDkqXJTEsy_1Zoe-ALjeuO3zQOayWcy58yV6HK2cC96plQ3cBxBKGip-bvlFwtjNfvahM6oqxT2DPnaHjnXmWwqWmCfnQbDilvVEzeSIWLGZgKWLHiW5HbRUut2xpW3ioylElKV1hdQCdQKTypC0qvREOps_4sdtNuzLArRDhhMeDTVSlXpjJNuzF9DSYEjoKyj6jC2HlyIuLlB1POJ0dS5ATMwEHkL0bCuCOMtL4rG_QYj34SOrnVdwhlgdmWnlaaDywskQrslFVI-zhvE4QmbekaVjBWqLXaMHqYSv0JYAPBvxH9gmpSepAm47YiCAtRfb7gLaov6yqGHHgPRsYRpUzHHeMwOCCeVB2wfz6yHj9f3oGgoSueMgPpq7d7aYESNXgLGpGBBhpmjnPUM6JIoyKHR2Ibs_m5l8c9YytNryQhbdI05FVyXvCAg6omcuLC4bp4GV6RBWPn2rFLikxdY4E4NbS-QBM9rMotiAiZe63OVHFSmc1wDsFwbBQmft307FHxahVROEW4rRkVHP0yqrbDaur5ZwZ9-Ci34g72T70Pb_1Gb57h08SYkuQwbH9gUga9Mn9PYPTslAqY19jcwMgEIQLK34SCWfLFQlyrZO4cxAqyAZ6LzcjfwItX4Vd0_3nIQrxHUCNT5Ywgv3QuPHCoQSF3ZF7Q3Tradp-s71pqpttDoITujZE59Dpph_9REeV5QLLO8oTi7RqemrCTth1bWVTP4RwcieCq4h4ufwzTWSbL-WphLpaOGx6R-NOo3aAk2_fBog-0I-ZX3WHqv5euqO1FXY548lh_vx6EKNv8XqRS8LdydnJRYtpvIOSaF8eEwaVH9IYB6dyvu-it8Z4M4ksDsApTepANY9tPorzplp9ZTCjfCKe85ZcfjeJ9huP-jenJ_Lyz02dK9nMkqMk5WKelZKYgLyF3pFtyw_eY-XujttfulANvGBrukkRUw44Hw5EUvGUmYPfKK-0qLiWlqecQsJCAMF6HsSo&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jak vytvořit funkční a příjemný domov? O navrhování a designu interiérů dnes víme víc než kdy předtím. Přesněji řečeno: víme toho spoustu o dekoracích, nábytku a trendech, ale ztrácíme se v…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Manuál stylu a designu pro každý domov - Frida Ramstedtová (2020, vázaná)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6499837&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;mohhB9XyCznpsH0xVP9NEhOpE22rjZVXA_lGafFhwKpgSDNyVuQkth4oGUVR-g3EJ8eBDEWmSHXbug11GL2cwDOSrKjsSXraQ3CG1anIZ5O7iLcuM1pcsWORmHsWQKWTPkzwTSXopd86mc_J7P_l3Xj4_Sdt_SMZgvGP235HS2y1oiRI97DYbKEbblgB4E-nP7FaWMWTdUGz_rXHAm-FujWqHpFXnLkQEYI6sDZSuUS9NyM2sY3btmpop45h4YwjZJeAvk4WkvkEac5Jvgd-9LNCc3EBp8LW0tLqYYPh7ijxvH3IGNpk1qYOagsQZAlV_VJhIZID2gjc4VP9Li141-4nPyeFsQZO8Uo9-HCf9QnEohMo4Yv2Hr96Fnj4mfJ5vsiBV07CL8gwYZH0zg_rZa3jP_46Fq4nmjaPwj5pvYN4OUR1wNwcD6NnHHaV03DhaJYG48-3-FYtRI-BFh-SDXzcVK6zoGnZSn5bp3okQeF8ParBLc97oejNZR87r3ACWStUE6d7P5UegzXWM-3-dXVZj3m8Zwl8jEUdj86aoxLiTtCUydL_-cJxYNxTZUm6tBhXTBAnpkWrEFYbwDwL7L3KQViqGSLHBpVBr0WzFh6Qjia13G3vH7YVn67BHzenpnRRrrkHmfdoriiAC6MLdqS-6K_lLboTIl0nO0QfGXIHrYI7O1_TpIbtP1gJrA3PyNk=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:44900,&quot;minPrice&quot;:33700,&quot;offerCount&quot;:33,&quot;offerInStockCount&quot;:27,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gqn2BRIs&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;240 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wLSKuNET&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zT0Gwnyh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BlyAlePo&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_J/SGlnYj.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oTV22Vgd&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Manuál stylu a designu pro každý domov - Frida Ramstedtová (2020, vázaná)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;BFQo1GE11ZN0DxZZpFgGvufAgUB_1WxacbwhCoj8Z5IUEc5CFcazcVjtidwBiv0P4KsoXL8DwZFZaJV8MMRziu40ah1likhDPuDWKZdUBQypOUzAcSIAwXI1zoGeGzV2AsZrbPDk751uhr1YuyAnnsWzyJ4Jg4cxqh5WsPyTlW1IEAxMUmKRXwccCwNalpYsrr7pemRMEoAPpJjBOY9bBwzlVzI95wlRTTIUqqLumDEOzsfeYZNnic1hnZvutwc7lYNXiNOAc8UHjf9RD08mHw&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3d5a4983-233e-41d7-9ad7-06596bce8b57&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/manual-stylu-a-designu-pro-kazdy-domov-frida-ramstedtova-2020-vazana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;METAFORA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6637287268027828754&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011203/img/44/150x150_Q6xRtg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/metafora/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6637287268027828754&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;80z28QF2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;56&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;DoV96lSRJRygd46Gy9CwNJOl4881RhHarJtdMNBoHheSTS3mB3KXtjKa1gR-8L4ibWkYMUR0BW_N4JJrMUyfHWMKAd-87NftIvpN2aKfcIWpBi-ZfAt4_1rlom2WTC1iTTq2oyxse2ItPagDs6tn9OkW5sQq53o3YemPobW1je9TtWcXkdLPgeWLK94qbPvlCq5eRGWZM_I3sMNzdDbHIpnCuJ73jFgc89Q2NvUrS9Z55NDsOWk-DToXcarixrob44wGe1MVT1IEF1DJFZYOTCSD2F_OeFblwukoj7svb0whMTk2aPFojayVnH8Sy_xKOEZdp_jwX75kWZzqtF0jbScGXOVINUrXwWKn4FaOGzhX8hApu5Kl0LDD57dtMxNVtqMz7C3D1D48aBB5dOU-nWhYMrgCAE4-iSxNs6DXp2iom2N0Di2YYfURxVYw9fGisaboEU2-xe3yZRRKgs3AqAf6hisn5b57jVyUCu450bl3PN3eUTFkUkrDOJQR4PZ67BbcqtQDngBn3igxXgHdSZ0ttC0l26LYgRvWjL1t6L63LojMqHNzWx6WWb4DNCIpUMUBpnuPRnwbOFUp3dWyecu8qwhl3roYLB2fbUFIj6D6rJqo-0MYVgElnRd-ukAP5IaSJ1ydv2fljiZs6eKM9cER89vDwR1aHiFlV5N6xbgLSDV5y1VwLZT0L_Pc1eeAldw2NOpL055ZAjtWLN06Kv9U7kEj4bvGsYCGseGwLnjY5ltm11Lkwxgm_SVIG7VoFPCaDFauC_vHaLXjFukdMF10asbJVKY7RCirM1uvrFCAL60WJU0KAysJKU0vXHkEHpfG2hBoKv_2HzalUY-0Ru-HtdinsvWYAcT2XtRPkWJNU-0LVZdY40s1MwJ9dvlltyZnLfg-KFEy9217yrmBOc1Zvwmve2R7pJK9AhL3cXOT__l-nr2Gt6UIa878noJ2FZG6_BYc&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Publikace se zaměřuje především na údržbu, opravy a rekonstrukce zděných a dřevěných objektů a konstrukcí a to na práce, které je možno zvládnout bez použití náročnější mechanizace buď zcela…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě Václav Hájek; František Vošický&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;740575&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;tHWX2K9W32DZroKuJNrClJN7PGPHbJKWUVhvf_gg-xp6DaaxBAvxsgEZ-It55qevvTj_A4e-GagZAeLTXUNVslW-BQJN9f30CyP4xQOq_19pElNqOHuIolpSw57_oxk20YrboCw0WYhiqcG8n39RcnXjn0gOHNpaZ-40Sivkl4tBOb3UFrQg3eqdEmbG9bkbQk1scc3LJVfmOSk33DCRFbKaKFn6QoTnh5BJjOrnNut_wHLalcCJpX_ugZGI8e7Vv648ZeDwsaFVJpPRodsvRjEbTuJYJYl_FF2kMbzmMuynJUhJCqcuJ2uCquUSkaSteJLRiv_KTK_kBvYmHqv78_6yNLInnAubM_KGbsxtNI4FH89mIgNs0VyBnr8FIupKx_eKkanxnAMwlLdXl7UqLllQ_EoWTKgWmxKCvWw0eZQ59-kiO9tqt-e9zbtVQw9DP-F-LY8h81ZGUlAeX2ynjhBXh6uiU-uc1o7Zm2xGqy9VDo5-y3Q3GccmR6F1LYtYLDQVvLeKEnsM_Zxe8bsmObor3LuO-HWTy_mqu3Gyc4Ld_reBxpVRIkKeBplslL4etzcEmZi8vOuqspMbOqmsfrExBmSXjDyaLZmxThJE3j5JsTERgSG8Fr_fRLGLeLkQoMC2poxrfBcEDa4=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:40900,&quot;minPrice&quot;:27800,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SPTiwYu5&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;222 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NTssrjIX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2002&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iRzchbwb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xiZuQBr3&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15070273/img/63/432x578_wfT98W.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8YVeFeSs&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Opravujeme v domě a v bytě&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;xkrdLQv068fANmEsYZttT_duHVbc9AvpAMkzWtftdOGQdPfDXTciIz0SL9N9mcFeN8SMJtnbW51l9CvYy1KRDYhLhTu29lYqDq0K-XdyRpx0V3XpoKXFHO-7ZYmInkjfKUVgFv00x-J_0O6rpERS4P0LXLSetu6RsGQHW3Jg_eriSZTDvzqg0u0kiHdobtLDGay4SosDq4ybJF2_soJTOFnRKDvdYBMMbJ3S2KgpuxKXJh207oUhU_rqwMXgE6Vt8cZTt6mWV8UEszJxr9lI6UIUbClq3wzBIe8Wo1uIcAo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4781b7bc-dc71-4b37-8761-36509fed3e05&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/opravujeme-v-dome-a-v-byte/?varianta=vaclav-hajek-frantisek-vosicky&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YiQuG7cO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;773617&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;57&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;6lEnBYA_PG2bKnjxr1toPPo27XDfB_zaCg2RWekcCaGHCaY4tCYrv7jkf-quJbrUMBZIPGdVClKO111BQV-7dWogy1roOAjeErahTgrhh2IU7UuwqsghAV6Nf3sszDRXsbbFYkhvIHOfqefe_lusACgnYmeMLOMBoIOLBYHVQrhVbxry2yeR2ylRumz5ZWyyHaHpIlvsqeOJGfh7QbVAs23dVop-bWldFQr-tNujB57VPsh7T_wF25mDsiCLmm5eNUzLCg3NkKthB7IYRK0xAnxOPEy_8-sDPMbwqd__YKJyzO4TGcBxNeCSaAE9KiRC8YnQueS4NrezeyaRX-FVqt4w6mgigicoHvCEBVgIGBVE8g_kke6JBu4hFL8QGxci7awoEOqLA_Z7L5SsCu5w3Ir9TfGVYJV8-6xguSOe4YrPKQAABZ0mD_hvf9iltmf5sLhbSETnEdEhRpZoK_UPMcWEWYluYD62zzyH5ychmLCsoVpxWjHODVinb9LP0ZkDiq-PUn9X1AcEvAC5uxF-ipK0KUITFMxG6EJko6XsAAG9eMPAPUqYdvs1MitTTYX1PNN39bmdDUZOkSPzJr1Kf78TUK_DRUDxmidoMvhbIgG2c0jpzwNmqD5GZn3dRhfzK8LWzOwbqGhSFwJsNRMBlLT_AgxMq3ZSktio7PSpx9IRIRPfYmU2EuQMxhzRFb1sf49_EB2adibzdoprDm2tdMtySIOYC7_nMpJLoTuCNIJOicSS9NEDlw5U0iKKbfW9qFL2G7QvwK7GhtuYFKUD4IpPTn8ywFs6vCrXyhfkJa3YlwMeBVaKAGJd7eG5ZmZhHSlorx5gOlVOLByJ3Q0Vlyzls_bdmprrqogWdEEthsYyxeItPcHDBR3rdUDWTPytiUWSvrk6EkwR7RZvMdixmZFeUVWrbmYAeYbjMcEPWX2TPUoxd8HoZmcVGNtWRQt8RXY7o-2WrIHo3rIDmPZASXi8DoJnfKR-yYgpVjNvqliDyoIkGBEUX7G9qbWA&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ačkoli trendem současného bydlení je minimum nábytku a klasické nábytkové stěny jsou minulostí, dostatečné úložné prostory musejí být v každé domácnosti. Zkušení interiéroví architekti poradí laikům…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Úložné prostory - Věra Tomíčková, Petr Tomíček&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;773617&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;4-u7dXuh6mLhqjwKWKUlR8hEuP3ebWjZHIkDHQ5xWdx6PwLo4YIVX3310ayKTqbjTv-sc2xiDHUar-xVcQsX4Gyimvg5Pthzjf_MqYr0rPFfTagxETf2LDRK5mXlf0GzVoI_pylBUWNAMbdxqfgBd78-QLeHbZ4OEQyu2gSfkoQDyi0PjN83zH2ynoCGkB36KN1bbz3WDqRc-C8zMPt_4EKtp79rYmgdt8tQXI2fV51ScLnuOJJR7l-pv7RYP_VD0LFIn8nHN-NhJOVBxSM6NvuIkjiRJqwWVWx-6D7NmVl2KDYg_lxSAJh0Nw4zFe4jAUV5NCKkQ-_9_zStN0dmy1VAYmhSTHbq4qKADuAT7AyTAgjXBps3iU_PMEExkyWnTczTdK9X6AP0oTnEsAv7afL4VP_flz-Nmu5aKvIWOHuIsjTkHCbfu2zKWQ1kt461h6Jz55Q_gHrVMtcr71cBsWuEd13nF8iOfjXmRHRHWgP6PgKhZBn6jPYhWGsBbkkvrVsiNCzq2ZFnAHucJMHn-c9ucG-4evRS_HHBWzdYb15IWKIV5bqKl1zwJ_FGeVI1GJaD_RBTHJozJ4yI-1m3ObtlKEC6BpnjdmCKCHAMdr0tUlFeccPjkSD7osxvbspIzkqPFCjRxsrDOISm8Ki0QsVLOHeZs7864ap0OWqUi_y2J3mvNogFtaEv1euS3l-5JQY=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:12700,&quot;minPrice&quot;:12700,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6bPKSAwb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;112 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PMFvLIzx&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082797/img/72/242x350_uda1aH.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GtfFnERq&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Úložné prostory - Věra Tomíčková, Petr Tomíček&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ldHUQFegRaEcN8zO_v2l2XsXRVftYymcsMyK2zD-HUmt3p5lpB6PWs03P1yo0HrYVCsEDq8XyYGecBSELdOoJ_AwSd2HvIU_UppgWbgxkwZad5JTGK9gDuDwSuKAroElsqyJayLXxcLBoT2GEBHta2-S7EWHXvHUySuWG8m7DpHukSYuUF9ovLqEFt1beBrWyQIISJxpnq0nrNB9dD4YulwexwEg4nJlBawFEQP2lhnHifv-NE4DlvMyPafl29qf98T-vzGCRxOaSWVSW6FWCo1miuLi-RwRqNaAGlzvA_c&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c68347f5-b938-4477-91f3-f99464b3a66c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/ulozne-prostory-vera-tomickova-petr-tomicek/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;h0ssmigu&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1295330&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;58&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Domov a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:1055,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/71/320x200_NRAv6m.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/domov-a-zahrada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1055&quot;},&quot;click&quot;:&quot;PysyB0oDh9ztRZ5EQ9nnmq71qnbWGGwsLfctmAEPzC-tWzv4fSgNNory7KB2AguiS1qHtcn8Hq01nZ23R9AT1nX-rn5Ebuj0_MyehBtnVTjaVI7dxiv30uq18faYxakhlbBs01qGLR3TZU3-UiMeAylE6sfR9PfUzJh-ti77B4ebGH7DfKnxofHXvF_cKJMEK8-xGRG1tiI9vDKAUiv1S076YveRsKrdggcxavf8NcI6bt80ULdmQcXm0HDlb3UnDRYOqE7HSXnfzp2iD6wV0KOSph0yAYgpjK-e9kF1zl0ZAlsHP3ijrtHPECveA9LltVtRRvWIfX5SyZmBmEOc0TYDeAOB4ho2PZ3MVa1ZLIs_mp5iFC_23dj3un-tQJJkY2bN5uD9C9dOXnQrrO_-S6GYUe0ZqDuIkPEUoNeczaoRgnOe6vvgEkJe5-9cBkpJ_g_RV05prnL6HEVFCL1HFPgzQ6KxqMuWqu6zpmwQUxEAGxcsJqMxtre7ysbFPMlS2ChrVE2ACBejn8zloJSQ2_ZrAYka73XK1tALioDIvLzgOGtQiaTI0TFAcUOPG-fEPJQHVDa5i617JIdV9_beOg0Hj1ZGHot0cfy02mGQ_mv9UGx1fFOxZonABawqtLByRfuM9iRcz3Ng4eiWBKZ4EOiiDzNVufYeWbzWkaVQCDCQTxKbK66Yk4Nqn0wEpMhEg5JdDf2pMgcOK_buNXJz7D8zDTWCclEjY_ewod8oWPcak99GjC34jhPANRDjRq3HhEAhawBzbLf1VWNdn9-dZLbLB_Cw9BNs0Xm6v1qoWD7uRYwYZH6ZQoXV7oQJoWN8o3vrwxue16qBWQ1OMSH-E_g87SV3UBrKpIv_jaq0GepzQBzVovjmDw4Qu1YKiejvNgfnYFHgV4cJV4PSEtfVJRC6-XL1tpvIbnK0X_yXM8n30QcEASxEMCioiKT-aJwxhIJI2GERyu4uB5s-EsEwE8n6lZZMBWcliIFQKcVaSfITg620C7jxnJYI-RE2ig==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pojednává o rekonstrukcích a novém zřizování vodovodu a kanalizace v bytových a rodinných domech, rekreačních chatách a chalupách. Jsou v ní informace o spotřebě vody v bytech, o nejčastěji…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Voda a kanalizace v domě a bytě - Jakub Vrána&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1295330&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;YyWAN6GwGzPlDBvel_G9hYD_u8ukvxzpUnsI3PQh6Xc1F-AcxDgCFUPMLcWUBTXVFmNG7Q1cLW2UwS9feB7pOTDD1__iGmYyj_-SgS5nQ8DsoB6kSOFWeno1l1sItOG7zevr9cGiXAw9rUgV-H7dwNczVaxCMeKK-iUVk4gC_8IPuEDtESEW3dilrSeWRsFuAMMGuIQjlO3cLDfmlnboTwGOYa-su8EMfkcF1hVER3QkOmwCfvIhSECAJdJnYC7Ev1xfd6m3Qh_MrfKEeMkMSMrcEDjuw3PLPewvDwO3QHQzVeacYVWs-OmmdJEA0SlIerSmMamk582mCEq-X66VTmrXsUkc0Y_VSy2Os7skm7q3cM49ARKuEqLTehNFhOqQJoX3RjYX4wBdsLh22IPWHCKXwysotFZa5QqpjajvZ1HrKHcMiDxdpQtbffUf39Sko_9IJW7TGrBLvTvEYNxCFsU9AlzkLrJTb_azaje35J6FPN_FQxVgE71OIXAWqdBVn1ywc0YIExivGYh2oDugK2VpkKkAmLcmrbsPAktPDPAYfrkliGDDuy7VdF46cJMReRENb9recgcakHyt3tMlVgx87sayub9xo096kOptpK45BS059XSnZAfwHBdGdcTrV1N-0SI9uXQcbyzQmR2IoIV_Bpf23ybQeTo6Z7PNGvn3Ub26DEXrIiQmNl0-CQdJlltT&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11000,&quot;minPrice&quot;:11000,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aYopPlAU&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082896/img/97/159x228_PLtJu7.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8hY5H47B&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Voda a kanalizace v domě a bytě - Jakub Vrána&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;t_T9Q0bHLetOyuXzzmTOHCg4dBKTb3Thn_sLb4WL5ePO_80QcwtUrnE5y6Vt5MpewQOkoTSQVBcyTRYFSjsnxopXQG1ZR9G5nai9tzlEEyu8xx_48-grBaJuYo27uetpGACgD2NfuRlVVbd_xlR8-4o0EnzP6GNBXrwPP8DGMYBJAe3O_lHqWGwVh0seUYwizNfD3rGn2bERLY_GOV6CbGCEMBIEpnsNylEZ2Qr6NTehf8E3jcqqvKDlPNCMKfN32iU8kNB1ZKhZMVeSNoYwlDA4BNhtQxgODllAVf3IojE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;717e94cc-ab48-4cc5-83eb-4fc4fc01ef2c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/voda-a-kanalizace-v-dome-a-byte-jakub-vrana/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0Tw5vKkf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3412089&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;59&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ostatní učebnice&quot;,&quot;id&quot;:1086,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011214/img/31/320x200_q_LxY3.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/ucebnice/ostatni-ucebnice/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1086&quot;},&quot;click&quot;:&quot;0Fx8R5dT9G609FWP-QuhN5qjIAd3bYbDbb2wSWpkdvyKPL-ZnbQ1QdVF_Mrn2_qMImVhd2_l-eKO9eyAvQHIIfocXXVMAOQUGLPTODNkIsvTliX5LAyJjaBLU1S_zhH0vAVVPBTKBbH7jN5LBz_wnkFQnbpbdaal9gWsVwr6PKBzwFtsaZejc_6ivyDKmXdoeNj61wxuASlLMBK8tVFhwR1BIjm0659KszHrenl4W1fGKI7HldkwUppSvIUyGMdPEAhTe4o2x2T7SuxHMvgbm8U6DsFywfAc0DxE0Iku0hwYeXAgg7BrcxOEQb67cckan5atTt47pL2ojyARMG3gpQgas0_qbUgkjfEwQIl65jRGRAEUorSwYnsWswsxPlGHELb40kDETCSockrQoFzOcFB3qHUaEEd6To6ry6kSsO5s4z_gcgOwFAq1KFUNYesmMQM3CiXrASQ5-SwwOwNHT1oG2m59AamC-O9xIL2BrU-Aafa6EcIanND0KbJKbSYmi9GKNjx9uBZrB9YMWJpdmvAnmSLn1S3e9QTC-pT3tzvcFYSYnDHVuXNGvh8IQS0uc_5j2LXe96aIf7dU8oYYU9On5rBLVb1DyUHMASc8XBDYcF74iXvu4V1mFBuDUPXuLLlISxiNsJ5e_I8MeRKTJHpN19pNQvqBN4JGjhDFTnr6zEHEPIrB2tXbCnR_FBKERjukDPSJ32Zpa3kceUXU-0vz0EfUa0UBBqGdJuK9LQ27QvxJVwGxJ8OTK8YO27G8QpvBtqCtPUIX5ZlqbTRwudjZs8AHc-Dx7wFNF_k7o8zwY82L-wQ9zc0pEIHFfcU5tsp_C4cZzLT3-cPXYzuztCBDCfjcX8LTs8Nnr0AxUlSl2op1E3a8Ke-IXGjYP9BanEg4kpQGm6soEDB8PXqKA-D1gFXgdHlkg-kWDWvlRHc5WBCVMP0w1_RsyWKuRfVxI_wjZstbKahPlTkby6c0uAFjnn3cbURRRSkGOv-AUxmz9Y9d70qjJrIqZ7Db8A==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyměňte starou koupelnu za novou. Rozlučte se s umakartovým jádrem a vybudujte si v panelovém bytě krásnou moderní koupelnu. Zkušené autorky vám poradí jak na to. Budou vás informovat o tom, co vše…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Lhotáková Zdeňka a kolektiv: Rekonstrukce jádra v panelovém domě&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3412089&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;m574G860tn2eMndvx2sW_qQooQ6j_XKuV0AfUCQGLDbRoUAJ3drfUSgI1oPFDPLGiJbs5AKamcPjLS3nj_QirEycLmi6ZHCumxCp-flPowWqkPJ0t-HB5SR-8qiulScf2IAtrELK6Cfvnmo6O-RsHEaBwtxzd_vxHCddlR0hPFwVkS4Nvz15VxoHAF39cqLqhhu6BGBq-5DNE2xY95bGAMs7bNJ-jmoksFjgZDMMZGv5-KuYDz6h8bEvhJucCa4aDDcznUxaB1YDOoIR-atjC5_wu5Uo1rlNc2u0m51zb_G47MbQoSszvBuZQfuSE_rgtPyJv26uzFTrPNHtBgTK-QRrXKf93mlAUtl0S6iMZNo9cIv0HBmVfgPZkOMymi7ro17GnKDsUjF3htYvz5FhghdpkgzJ2iaU2sLORV1zaMQzmVmBzT38QN2UT15EUFnj8BQ_jrgQRvhjnpjBPMiNIElYhHMImn3igwkODeLu6d8RUYOIOEbgj5FeySWrjN5yoVeoubADrlu51TOEhJJPd_Iq7uIqDAUXJSdwqGc1QkYK2gh7Kbgr4Kbt6xtLDG3DgXSTROP6Fq-n88BsEqoHSv6LpZEJHxIFG8hm2AQeQVahukx_T4Vghhd5eKWNH672Zo_rNR28uenROgM8lU18RJbtPHskScpng6c9huv3aPJmkJKl3-n9NFXM2Jz2UoiNODgr&quot;,&quot;maxPrice&quot;:18900,&quot;minPrice&quot;:16100,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Huld6yXT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2013 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XUJw2Zeq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z4nJ6VcY&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082638/img/48/417x600_n0NIMN.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KF2Ip3kg&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082678/img/19/382x550_nnPo_T.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UCc0wK6R&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082623/img/80/221x350_aqztKu.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Za2bep8q&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082621/img/1/152x240_x9HvCJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YujR2IKa&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Lhotáková Zdeňka a kolektiv: Rekonstrukce jádra v panelovém domě&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Rr-mg1pVyqUALQRyhbs5d7G2_G1vuub9-VMQAB-R_e9yVcBsS3bnMx9O96rS9TjWtbtOCfsjVfNbo4C2Azy69tMKK2muSlpvoldskuVK3MBzvR8KE0u53L8UrmATpF_PeKIaLku483AVcJSnE8Lf8jHuaa_pwTDSM9GfbLTT0ZpPtyGk4PK1TI_WR8Bw-d8OVq7cr3jH6a3ZF9cJ688s2fnNA1tGi_BwVJm_FiP41u6PchqfmLnL9Fokynx95UqaQ3x7WPKW3YivVPy1-kIRbj-tF-beVC-7hVoPlQnpF3A&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8aebbe5f-678c-4327-9e81-5d5489e4a6d0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/lhotakova-zdenka-a-kolektiv-rekonstrukce-jadra-v-panelovem-dome/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;flwlQi9b&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;60&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;eLO7VLHqAWRvgfFyEmCVsCB9dBmkxbwzHsjuZVLMOxBF8b7ft-J8kuGhxGqpjHU8hnk7TS84s5xzcq_Q9WIi4gVEVGJ6wPAckVi45t4CwEQFUk3XvKGSJpl2DZAM1m8vumtkFRLw4jgPATvDT9NGT7Mr1gdCjJYauDNVlZFhUykTCiYE8bS6wLugAJltOHbtU77jCJQTzFuOiFcrI_pZI4uxzG7jar6uR8q0ud1bKBd5kuPJWp7wGZI_IwXxAI7mpo7YjKNHfpFqVmWVCcggqTp8w9vuvLX42t9_kUvGIIK-6cAymAOhIX9Oslo4PfVBDqb2Fv53DFubXhrQNXfNAqXxAgShwxbZPw6lxZfggfb6rsGmqD1YgPjicbXfO49IKI-LNMk9XuQ_YFYeUI_5tUdnvRjLPseXp-3MZX6--t1bspaMMWWzpbAEoaRDAECdJPuoR4iAOOcflh1Nb83CQkqTNWz6gIZL_jIGZp0P01CVubVh9bt1_pBdsO0JJuCgVCu6WdGEwUjANOSkVA-RN6MZG2mZDcYReV1bHAdNiUyAaJ5tXLuExhzgclakLVyyRGeeqX03hniVPeXTpuUIMkVCnLdDsNmUJlOiT6XU2VBIDVWhydz3nqTbJUMR7jQqeYZgXM8M5SKsH5D64Tz3mrgypKuituYK2rJoYpgxg5P8kxcofFqeOqihoWj1PoXS5EaZ6cLgyWZdLxq7PlX1GfoATM4hsiHrH3VfvUxyHqVuLbhR9ez40ZzRCsCgiMrZ6vpcZXmxYMWYKSnbH6G-1YrIULo8-dsJP3skImkXEQDLfCNvi-5gwBrxk23NOjA3O0UQ8fIBUnlD4aOsVN-GcwnDXSbmvuAOxA2tzVvGQHcV7jS9kRwlyubwtxmZxMSSU73-hU4w3tKEoYr4p1tCmcNZmzFdz6-3d190B02Uyg_joYhCYrgwYNp3O6zjJNnmG7yjcbkTi33_wT0BCd0nrdKvvavunIRt71wXaqr34jKNwrgETCcPU_JWmPVpbw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová &quot;,&quot;experienceCount&quot;:10,&quot;id&quot;:&quot;6182988&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;C2RXqEm0igf9A2-sZCVCK3pjpl7CrKtKBmCW0nnux9O0sGsWPvP9e8AHlCWJMXYiGNHSS3sZppjyQlLzkC902RU2_Mj6g8156MxpmCh5iiAbEWKM7_o0E2SvcSgf9K2Yr_W-2bYmoEn0dCzh8obxnfNvKz0PpykorsygRTDfF3_bXXDngEUlUZEOBTVKK5ML3aM8ngtsvPareRpRTrnBW1geMnAjVJ61VHjWjyN2-eSSCMGHgQvTEYvOVwGhQN2v1TAof9jzfDkqBTZpY6iKBziIGE78k_vEFIuv6j_-GqDLUZHvmvuqHFFeNWvmO2LpjF5Y5DvFwO6cSYXMvE3fSdmJ-vfvk3FAfX1A9wwNO9u-vVS2yhRtOCZUGXg9Q_flXC2Hf_7OW5J8Ds8TGeq2FtFK25AAN4ZpoOlqAwNIoV0dEvhr_gW9BGOwbmAESkh9V2jRKPff9QV8Yo1d44jnWhGrBFYpie5Ye1jbUwBNi7lyx9hO3EZ4rQr8dVSzVECE1O3URNAYK-Yo2eBV3LS8tjOL4GO26sHSIzfSgSz-PRdmTS1d-ZHVwZcKvHrmsGJw0CifWc0fTTT3RNaSly7SqVsqqgiLqUfaS0gHV9qsacRQWROPqqRO3H-vrMU1_cbP_t7feYkpLeZabXlnGuXes7Plw_wl4pfc9u3ftF1sO6Bbf0U69FshjeNIyzwZs1HNnx5e&quot;,&quot;maxPrice&quot;:34900,&quot;minPrice&quot;:22900,&quot;offerCount&quot;:25,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2019 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2droSXFO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;311 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ltHcgkNn&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wSjErANx&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oNhPILki&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_HU/y7XCFxE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8GQxllOG&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce: Přežít ještě neznamená žít - Viktorie Hanišová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5CNqtNVzynwYHaAGuWPdK6jEV1Pj3BKqhbeZ2TJ2v8YGscKd2PckDsMUC4PKT1Kt55SwELJ3x-JTzJ2fHz_GAhwF4lZfZO5WC_mZSdSavhrqU9lDWNVVtX9By1oGdQHv9x_j_BwBcRw6asniHBCX-gfQz_peoMrpzYdaP-WMig4Y2msHqjov0B45UxLHXorr7Yh_BE--q10PiikadD8p_SmbAbgiLVe_Au1Sv7a5gxpjDbSw1j03wMg3JaZOiuZzfp3O2OGEM2VzwObo6YOgHNPf0ENX9na1xXV_CPCMDSg&quot;},&quot;rating&quot;:76,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4fe11d8f-7bbc-4bf3-aba2-b9ecb1f903bd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-prezit-jeste-neznamena-zit-viktorie-hanisova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;A9Egp9MP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;61&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Záliby&quot;,&quot;id&quot;:1064,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011229/img/8/320x200_TTGHji.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/zaliby/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1064&quot;},&quot;click&quot;:&quot;aF-diqZENvGgVVhkyJdmZYCb3lect42ENtZaN3QqbwWzkITcAsU5WI50lwG1tsS9CezgsKcg9yn0N58s_lRfBBIJ0tAdBw86Lh4lyTQWfISgw9rGJXM6Mnd846qlaocnayjTg3rF_i3qukYw7i_ECmvPN99Mhizfbu9IpaRl_auKPH0MPKTs2cwE7pstXE50LUkQC-q-6RCQusVeXWO39GcSC9OCAJSbDroPiHtbmVA2-DFE2hcdNsGaHFFsk6u1Gp7Jg30dkH777tQNHIBE5Be-3xulAFa3D_n4qOlAMxS8EfL_9ZRKySXoMoyJ9vGtxa1Ka8OrzZ4YvGBSDEJ94YQPpz5V6tOq8TK53C7TKINljVlzlgzZlE7S0W5dx-rMqhWSY2DijqdxJ6nNjmVPImCvRa7GLTbLneX4P9-RY1QAmAHFcai-7J6AoMNDZicvL8N4oEi7rEofMQi3NGYqy54BYESsP7W6KNecA-68C3OXOmr3YUasPW3YD_FmLkhQy60_EItsgz6JlKRAntmciZDPDOJ2kpLCrmBYUl5cm4HJ0dV2c3BMRgnyZBkxWHClM7GAqubsbHWpapIB9Sp56R_l5E5DqCsh3I0PPDm36n3jxFnJ1pLCHNiSGLFntGEtIvorrcqxdFzxUkDOLwWxIvB-YMjgyx8Sc0yyBL1c89kyZQI3OzzBhAnZ6a8kpf2WsmXHwcpgVa3gf9-H5BuzmAwKSFk2EmnlKAomOButXj0uGoTC4vvd6tA9xh41huDAttUPGk1KGpDRoTihdvAynB2hSDw4WldKugwO-z4Oncn_bo-A_PfoM07vUqw6mggm456jrMYeH0et4_62l32wuCljFt_LObP1qKSJZdGrTgV75_DHe_FqUCClIUahVpKrmc5Glwsx9jZbQBgVRZVOy07Zr8O2dBdLCnAc_dCQbkYXgQA6arKEGac6668cqy8_CZNUN1IIyvmsc_AqTf6T4zseMYgDKjBlLMFWrCjqxOK6_TjBBTYS4hxU7sqQeA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autorem této knížky je jeden chalupář. Není to chalupář ledajaký, je to chalupář tělem i duší, pro svou chalupu žijící. Knížka, kterou napsal, pojednává hlavně o práci na chalupě. Je zde shrnuta řada…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5413316&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;IxEBDEWZCgeBSP_TFnplfZnC8Q_W9BPNmixYNm1_mmkIc-3HPpKbki9ZLrKaq1z_WqoqzT9sVIiTlTxqdFmyN11L2pTl97HYaE8vXqy2xZO7DlpxmBnqOPyBxnZQ2uuPYzgj2Bl3_34s4TDv_C9rHPXaFEy3YRCsoiJ5X7DuSxUOAhACzlF71nYdVha29yO0DLIItFQZDTXNt9m2OsHIUSykIAOPm-yCh_JLUOq37328d4ftPpPyf5mm3wInMgitLXaZFp8lyiFHKjtZ0iwbn8q9xzYmtouJHq18V9VHzKmkAsPGe8i73FkhvT7mqhXTziIspSnH0zqbTOtcsc6lg4urzf5LjA_1Cgxc1Hgj9I9C_lW5oTBz1Nx6MnJFldojiYGHJvdWhOP4PirlHvGZ0mY3WqUuj0zXqCtJFgi2cbAi3dGZEpCXlgPPn312GlwqPFs6dwPK9AVUmf8S3Q128h723cZylJjSIsPZP6xZ3C-hT-g7DlgSjNnJOA26IlBHtSFbvOlkQuXpCliJ3KkPemtASInb5Aa0EFmR-a02xwNPBiMU_k89okwbMlFvqoS0oZnTcm76dJfq8oHuVB7R0tfDPGy1kUMBBH9cceCbz9KdUVq74QyJji1NOCo4HUlRpVaqZX9rfSvMeWi7uYDAGRNOovGd6ipHc2CaYmWwqCQK1KzlCr8bqEIkRjQac7ugZRtG&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29000,&quot;minPrice&quot;:16500,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iubRLKP0&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bd5gR3B1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nEL2A1ML&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l6skr6Gh&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DP/K3ORTg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HLQLWEL6&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce chalupy: 145 nápadů nadšeného chalupáře - Jan Žák&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;mR4b6000yp_-__7d0ruQL0LR3CuBGUdjgmaQsrZhBm35-fsyiIet10wbWAk4dsabEyXABIt_yYHti2gIQK-RaIgksl2K6tA6joJiSJFeRDJC2YWlOP7HUMxayBUsVHhZUnz2-K_mQYTmEYYHEseH9qS9bUvVeZ-VlUjrN2FMt7X6qGN_yGFXR8mmzivAdX3NxlCOYhBkfWA8QRUj-md_elvFeUDog1VLX7YwRiXC6xf2K6WwQK7M1fZ3dUJd3unNqsc7bXcZ4nTpga-5D9a4nw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c39ba764-47a2-4c65-9b22-f97f5fe645b2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-chalupy-145-napadu-nadseneho-chalupare-jan-zak/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TFLpvuBo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;62&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Romány, povídky, novely&quot;,&quot;id&quot;:1033,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011277/img/31/320x200_ZPCqTi.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/romany-povidky-novely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1033&quot;},&quot;click&quot;:&quot;aqx4CU-FToy9E-AAIx7KG4yg52y5_292q7PQUFgrExXa7-1V05RFvv_ph0O02tIa3TnPCfP993JnfHlGBxFpt5j8dsUg9ysd5eQ3Psoo7DiNCeNsmGPB8ZXp3F00imk-4FubfRfl0U8AJQOrCKZESv_2u1DUO7taa_VLG6rXJc0D17RqPWCM_YFTQ73r-xVYRX7gzzyoy-fW1BJzD6FwnPVhxXt1hpoumR31rPO59MxFSX9QNQMMwlCdCPtmQOQ20qDb-l8W99DHmeuTxQgnlKummXja-BNGLOtzvAFGIhAaCjDA0_M1GXFTbjOFcOxc6NIR3dKvCRex9APDU1-eFJq_yr_rc1kOTtqkZl77LUMTzycva0ayxKL5KppL3UJ6amVek9xbDfa-scXuoS8Y8OLsYOT58VLpPwzetIIXPIH8A3m8L-tH1XrBp_TZAueeq4S2jgXyoTxW2TqZoI563jdABoATc0CTm67zHSURekUNMvJmL0UksRxkBWOEj_iOoD-qP3v-dVlIWM8-YZ3IOdux4It6JVwPp-IkiiMcQ10nm-TsLNvh5VXfY4Fp3Oj-7R0suJKp8Gup393KZeKPaRIA6MTnX3ESqeqsMeGsVK78Hg4LpX2d4ThE7MyYse5KIg8NPimAoMzvIIpG504eECxXifhd2z710gBrLdkAL8lMupWHsoW9kiBs_tJABjc4lmJqvGiuzWEWTQU_qNNpf0DNnw1G04Wlywnuvysn_MeS5mCXQttZOeiwaPIBbHbYtxlEiO2iyKumbVfJO3zfUGD6Geltj1h6gjuUYHptJibO7ld_MDubWHhXRPC6EklYc87gOtqE3u8jkztwpMx7-RbCPhPWI5jufeQkLlOYA1OZFoUX6E0wR22ry3xyMKZGDC08NomJjWZT1cCtypKrZov6qND8QOqlzdBHsTiE7yKHJu-DedplbpQQ-mtACZuaeAi_SDOKfzXDV14riSAhtaG16roPJ4Xxz8rwVUBCvsd54kxcG1k_sEOwOJmZXQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;„Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6427592&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;He_1BH8bI4pizXXkZpYWTpSKin7-ad76a2EtokLSkn6gvEMNAi5BTAzdtSdX6TICoxog1wAY4lpCOMjSG4INxXkiSZiwIIEgzpVpBIC34PmxoZu-YqbGdWktpFCP8cZI73Y7TiZuOFcGfAxRyJ5JGlkmst5JRpFKlYzi1TB9doPoyORKagbRJmoRQ3yAJ7UQmUtj5KE6565zz9l4gTskD5nFcwLk52tFjiuYT-ioCxJcnNz3GNT3wuut-qhZPkdnLmclDZmpggfNGR1VSTsj96HD1ly7d_4DF2wQeglMmXkul4FRGjsJ41b7L1kI4Eb_wqxEjVfA2nnXT3qPiIRcuHlzim-C3TJ7g-iT1BBfgIefTxZjiu3HEf_qSxhwcBNewPWIk1lRmdjBFdcIIbGr_sjsdT7xHEuYuU3gJrQqTQ4j0sZG5vjhL566hM4XiR0fYP5OGVndIAb47QknvyihhS190yUNAf5mGHh7JsX7eCPyaAdBBF1LrR1D5LJA3gBzYAlEYifEKxpVu4K0N_Lzb3skx0YXprjsLZiaVn8SMQMp2t_ZUdbCPyLX5GE5I8GCEnms0_tPlujVHENIykHVUm34U5OtZj0kxjP96mTqlOsNcRcfXz2W_fQi-KWgKx27FWpQ24N26Q5cbjdAgsmWR8OFDFTL8YFzO66NYkMxaTCBOPzERc5KC7OvdLtrpayQubYH&quot;,&quot;maxPrice&quot;:24900,&quot;minPrice&quot;:18500,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2020 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N1eKsBiX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;300 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dygT17Sr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8Pf3l3tu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nO5dplKy&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I2/aRk5OY.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZtWAV2Pa&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rekonstrukce - Viktorie Hanišová (2020, brožovaná bez přebalu lesklá)&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;FawHHPA2WlCg6GvhBo_iqJ8bb3osDC5m8egrphFxflg2s5UfpIYwM5-RQ6bVo7QmGtVlW4e6talfHEEpOXliOphoNPQT9Yg-XvY_3bq5iNfBbqezVi3IJ6Thaf1FYUQDSg31KehZnsC9qYnjOiXK0ovsZGMD1YIh49H9V46l38MResjobIzwhG0NvMd3MxPQhmchTGSO2UpHTwqOFmyemVozyLwZyem0NSZ1LlU7B2AOB2sC6cqyref4h9UXFcpBFCHxT_-ncN2ZivVQmWnOi5LRZYPwokvwFQsusK9-rrA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;11665dee-a1f0-410e-8b0c-0f156b43d750&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rekonstrukce-viktorie-hanisova-2020-brozovana-bez-prebalu-leskla/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HOST&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4645455097838390639&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011204/img/1/150x150_KZ8bFg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/host/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4645455097838390639&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ta2gosD8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;63&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;xf7fv_O2s_wI1A8-UJjAayRTFHKp8fDgLfu3Qx9nCebvaDw5g-7Yus-OM2OLmGRMW3MWeMy1wudJElcXuXZaidNCfzED5OHnlsQt4Eohb_aIND4eQeYpeaQsC0uZefTpJvH71vI4tAipzS6BCRRQfo7AETSnrCOkrijO-cZnohPcedkTyALcejUZK-yV1FfX15ie1GlVn7r5ZxhUxtzvuYJAEKBYG0Ad7TR_BdPge9T7kgLaTyRXmDQuNphDCLjM42xWcZvoT2UNVwb13rkgFKV1j3XSQE1S2aqZph-f_2DDUkOnD44fEq_cy78T_0bbVigO7B2PJHUoVQezeSMUTyrtmHLf_teMtVx8TYbW87QCZu7Ow7M--5lo_-oOI0OsTOPqxe5CuOUiENwZl5NVoBv4pO1kAWtQW7Sh-xhgSeN2E4wN4q5LBjjMwFbsHQLNmGX_cAb-aANObAXMQuFIuXvCTZAlUvLB7JYP-xKRciluXxswip_Llmvt07zP270YHlRsCVf3a1KrWx_2hxK4NlsJW6h4Pz8YgDWHq0BWMiYImlFnteQ6E4wWcCIEy9X-a2hsKHIN6Feiqs5DqWUXVkgqyfrYMk8BoDiJ_6j_Ad2SDDra5Esf_HufGmpnh1F8mZ2ynej_1k_R5n3Sh0E6ZJzEnavtwtweATsJRvS0GpKEy9IujGErveFa4ic4v3Rp_wwwFgCmHBNzl3iXNVPBodIpFyktGN_br3NX_WlRqTf2OwPYk4bPqu9VvPyZG0weg9U2OznzbomRb2ZPF1YgKuwOm2W1PJvvtQIdChW74CnzwhefoVGoA3TWwnbkOZhAYlP9KAl7KwFdASuG6wRSMlVMtSj9iLHx9xf6ziS9BW7ZboZjSaqVDx0ctyoxvvGuVbi2SAIq7iao7S2QIHv88aKmyHv89KDgGDle-AJOCOx5o_I2nLP6FK5YBRB8QvZgODyI5eYwfG7QlANoM7Z_hBQgQGe1RjhepjotPbD1fCiFRX-daCv_E7hNdQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rekonstrukce elektroinstalace - Josef Kunc - I elektroinstalace stárne a je třeba ji modernizovat a to nejen z hlediska platných vyhlášek a předpisů, ale také z hlediska uživatelského komfortu. V…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2798397&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;qMDNQi2QrEbZe3UN94UYT-gNLHtzzi3Yj5GppY6g04995kFy2AatHxP4CsMsyXMtS78ZZkGq9EdLsC9En8MHoWliuy3zUYbLYia54YFD_2YRXz6BxoNFtvy7SRPp7rPpU82yD65yvDSoc3e39YpR8HVBMdqUnH1SCGd-aESJOvvvZy5u5p8JwrEaXC2Rnvb3WCDzzG2-1GFZ18bMS0lBjAJnAsPADt3-p8JGCtFGCAKoTd-npyVOm2PPTk2ay2BfurQgzizKQrH1qa731t5hBtq3H-5b6ZXAD_B40r1pBQJQkcS0iD2wViIWXS5lHoubi0RX1zbg2Bd-I2sKbihyE3O-bMph3EGWnmEa6miyym4c4BckIIsbJ6IUMG7TMRmpBhXlF5529jS2VjpFBRK5Hwf-h5JFcmIx-mVA-ExH4Iw8iyve3EQO3TWh8k1bIN8tbf8VK1naaMlLSJfBp7TQXPvBhhAa4ifp9RXm9OC494uuf_zMtSOLV-OSQcgbI1ALPbr3rvSIy4GdzgtsSYo6Kssju8aeVsLZfMs47CBJOkFIS28U6hIDxTBlB0fgc1EcMWRTgWNXBeDDjs49-E0PF1gav105V8m_IDtdQRfg1kVcn-E9CICa_OltsAGSG4L9BpKnI3i3R3cT0jT47AEkietVVe05LcFZtU8P1uCWjoAYgwhQln8_UTMmHucOTFW-&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14400,&quot;minPrice&quot;:14400,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062455/img/29/591x855_fN8xO9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GtdO6ZlW&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kunc Josef: Rekonstrukce elektroinstalace&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lIPAG5y5vtl95_csYIy-4H0P2zceBWVduVOaglvTTlmQYJgSsY9GPvEMI12M8OdpPrkVwFW-WeQAMphDH6rz1iiXW_lPQ0Zt8RslDjJF6W_twwtolTvhSKJdH-1J236njUDASM2GnhrxUFrauRFGIyqdneBiIQH07zvXYhuLJDt3gxW2NZP4E0vsHyHZcsCcE1rIjwPCSDElCwyIFuR-ZiPfh_KkDCqfX8MqluZByDIJLV_ihNQRdypQk03Y-09FsHBfa3APK6Gea4lzn-Z0ajhLiNR-6kCCPD6aWuIu_gs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c9781395-ab57-4ac9-8990-817ea878af3c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kunc-josef-rekonstrukce-elektroinstalace/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lObhKsJZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;64&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Dějiny a fakta&quot;,&quot;id&quot;:1054,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/69/320x200_lLjsaK.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/popularne-naucna-literatura-pro-dospele/dejiny-a-fakta/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1054&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Aqsb6FA29VixCCz50CUg0WopeTpPYyA2Hzyd703HNT-6vJiz9FcQ_vtgbg7_ajfL4Jnwqb0DZhpH0kIyskX7UPwOKn7qlGL29uQrVIYSs0vWSASp4hl916fGitssqlqcRRsUNi7RrrrupFL5rORBirHuNwjWPkWi9NKo4TNWIuFFEqEpQl7qa37y78n_LSS4EVv9XUI33Vy0sHX8M_8-1pm2sANSbOT7mFVk_dxFIml2CLENB72y80CKxnkIZOOMi1aEnd8zW27Kg7_v2Mo_MNq6aZTtGnJlK_Tpusrc5cn03uCei4gFabCUd2ImDfdmx68WCPZSi27yRFm9bqA0kzieuRUYM2TWt2JmbY1HcsOrG7ZScPPiPAtbyd7sO-g6qEHCt1IswSkprk-bppwU-ugaNAkwYczMkrB25qz-jwDu-UwN5rINkA1FNnkUqEwXhWdDt7MjT2UNhcqoid8lRylLXYIGUGB1KTBbZl1EMJ1xqjUwrCDEQTPRJFb9g-matnqa6dGPesJ444RWxI21AwfWDGTyWrneLgoJyg_shBkvATvMaokUOh-TeMEauNsTUB5TqWcrBiC-dbqbpaROLBiFMF0Z7xq1PJeXeAttI1d2tfTlbEAZMVfr-FRa7Ij0TXAjbEQWM4zwwyXNPLcvRuZvyPaEBBBAvb7oZBlD3BD63gd0FScbE0gC3arotNNz0xkkYwQry-e8Ros1V9KuuzhrEPmbYhaTLm9SORb7XLBv8d48d_m6OWHxnl3jmufZ54AUb-_XWwDhlVk8dXM1_2yEaDOlyUfsvSB2aTAbLdmW_clcMsuaeNSHQxAsZcO76Eg35UT85LeIYsB51fRKQoJnI-6ynik-fPUU9DMyPVUKBG-dtOT6acbFTxeop1PSVXBDYeCw9wG3KoNwKPy8binNs_nACGbEYSFqpKAXDQR0LKrcUtSyyjD7pzph3c_Ce_PKDOL6XhyMl1Pwir9BRG-IAhLAv4Iyt1rYSD0LykyaCD2COwuCmaOuMP-fGuU=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5389872&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;iWOuZtsQyvvVv2OVHNprlh1CYRgaNSXaA3d10wP9vjmiG1mux9Ky_2VYKRM_jxpVPb-JXJ6BY8M_PkKCJzf8cly4bTZ1bMlzqC_jyTVel4h9DezTeH915y6HDvGab3Sk2_NbxLZ8Fv_uLrh41gloqNrq9SjDjnnjhtnpkDHPdt7EHXOQxH-m5xpe1RJFWmnl_yoUhOWL_NoBbueCZcc_RZeh884v9M1RsJWCiprHkMOVq0kzKQOpOoufOTJK7oifnT8CD2vwQ4c9k9q4HW_Bb_pLAhUTqTli1b3eszldKZfSRcCvl4gWYUm0nORj_XHwAgVo-o-ikINuHU6eh6FNmyuQ0wyK0hRluYEnsvIYsfJHEXTFXxYZtgo1_m6bgcPVXpyxGjnb6F0w7ApAxSDqsqTvlt0-St9c-v7aYJUYXK2XYte4kMDJc2iif_jo_2RsKE_LNi3O6gogt6A4KxnfDvvaxeqALNDKT4c0BP6kfUVspttQtKOT1Xh3t3Gr1PM-g6GyHZUXa_OkMh4kT0Qh01zIw75oTU1IPmtDmiKPL6bK2t0o7Lt9YlR0QTexN_s8MAwLWcr9Zli6I1eA1Viu0xGG4aUgUeZ0aBMOo_OENRvmw3nnt1lPEwsnWESuHSMh4N_llR8qHASesW3w0KD_d3Tn0zkyfga8QzK9qaaf40rzidWkrk1p-GzM-m2t4u9TNpASJA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:45600,&quot;minPrice&quot;:34200,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u2Hw3TqJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;388 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;padBNphY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2016&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;96L5YPAr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;brožovaná / lepená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fAfPotvC&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ce/cjx5SW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JDjm7xck&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy - Kateřina Králová, Hana Kubátová&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zxR3AVZ7K2QOg2Dv4ic6e8mOScX5cV0OSM0XLwI-8INDdF0_ZLRYB_zUD-rRDxS-7Phn3zyWQP_vyjsn-06ZI_UZw1iXgBZMAHPYcIUOpkeU8ywZ0llpFdj-JwABdlffvmB35O8aixC9ONkbn5SFt-Oby2bBnxVHDx_XeTA6K5Zf8a6mi98I2ufeBONZLlEbGfdOdtlWbdgj7c2iHyDcgCi7ZRYM5tmboR5lrGVPigZz_YG7eQgJNAgty8EPJASrsaPrKH3PsfqdbPlLZHIyUxex2M8ThmfwbYYV-9LGxZc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3d1a6b84-78b8-4322-9e36-c607682df20f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/navraty-povalecna-rekonstrukce-zidovskych-komunit-v-zemich-stredovychodni-jihovychodni-a-vychodni-evropy-katerina-kralova-hana-kubatova/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Karolinum&quot;,&quot;id&quot;:&quot;11790951449331488599&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011331/img/46/150x150_jwPOke.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/karolinum/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=11790951449331488599&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tR1Gnpjv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;65&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;LqGcnX1l__wtetR8Phv1OQcHjphSI-ID9PaDeEGL2_7K2LhldLxHK5GHHujcuwdlMsesBHedONJV4VzRy91ci9idOTuXbVfc9I-zo2wF8Amc1sVtuBD6xtVhATpkX76QygKaiU1P0caiKRSvEEPD0ZTI64OrIYEeMKtz2_A5pdrdpoeIjTdqmp4z3Qiq0GlceQRFjvV6QzyubNkWzj0iNygmDzyI9tUEtXrk6AaBcq1JhN_-2wy3jAl7hTAy6mq2woI3wdtVjRqZY5rpgHogXjlnc-3wGixIxU4t9TaPuIal9mqhfSBcQqV6IsaZQVl8WBi8alBu9KPVkrZVGW_DqWcapJ-gbGZ2v9jnFWERlyVuV4GkYAjBq9x0px8c54s49AHRTy217sBfQEsHV8ioFtJtv991xN5K3ooNDtDcU2qwRxSETG345NmJ3iRZ3zrFvd5tr34wvqpvkBcuMJPfP3MzwCucaoSkK5zaQe-1UQ_dhBEPGG0_MQSoc8CEeI6U5yojfVlH223f0d6aEHtzng8VmcAbJodKv4fjwaAP25XhHE17oC7T-6O4SkysRdGrfWasmXpudHgfuZ4ogBpmL-exWbJs-xTmRd8pc2l_pJ-Ob_OtXoJagZFNRQ-DdeER7r7nSR3PpnwRYpjNCHrZdFkrfAa46dyrlUatLAJUsav5mKj52XZlruZrDSHiWC2BQ2MhK0ph7TiWe3tPTombqprwLwAKi9pEBsAvkVtcac_Ly_CMBIFvFrcNXb1uxKzPLwAMuLa6dL06w2CUGiBvAcH4BPt_aUEzKQxqU1RonwPPgjOk0iXCA27SCA7IrDMaHr2gcs3FCK5MSbcgoj5NzWXOcvO7h-mKzI1J_3PNY6RwuJq-73W_i-itHVv5DujK3MPFwMZYSXjkAd6i4V6GO6EGl0BjzI9LBDOBinkKrj_CTIxR67bSXAoaDb6VVw1h5VWQ3iDBYO18ytxrhaUlPR1RuAAHJ3BCByuTLq9v5hFW33hJf1tVPOVq-g==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kniha pro odborníky zabývající se problematikou statických poruch a rekonstrukcí zděných konstrukcí, projektanty, dodavatele, investorské firmy, studenty vysokých škol stavebních. Kniha uceleným…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb Jaroslav Solař&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;751449&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2_026tWk5Z6UqNoeE11-zGYvl_HGXFHmGrlZpyDz5SLyUMFQ0MlRLOq07zgDrguZn-_oeggCIrvtNuPB8TrxabUuCYi4NTz6F7yHpRhyub3wXfVrzFUR6JhQCLAPPNbEQnFg83oYnaFagRqnajy3r0WuQdMIbyD5EtCbItjc5vXGP34ht_QQSoB2XNBkUlptD1NQQVR5RYm_P6a-2ikg6Y43in4yvbAZujFVxMJ5rOYSSxIT4S1XiAPc9mu6Vl309rWuLjazQTDDszVxGZm9dfLvAvkETHZOm3xwz4t57zUNkbNk_B3LnBd0em6-qaWG15kGndYiJwybf7MsibhY5e9lR-wzM8uKJoYkb6CLmnaS4oorrD0gHBrvNp4UhVNLgR3TIKiFb3tRBnnHvF8SxMPkVdYogAHALx0dBbMcIT2TZ-yk2a7oQXeLh97cqNcbhmB8zTEvJxhEVGuVBNILI2VOgX4hWn3x3HLOwmvq_QcJmb92NScYJyL3JGwsuJBzvFD4JmmVv_6W3zJKg9GdftgnRcftouOcqM1Ok7tGE6cv8VkIPgKH1F-2_vI_rZyZ3YLm0TeQ0e8d1hC1uYK7AQXRy4IrBlrukyQsZlWcNhN7UyNbyltGJrAlGRdwqwRhkJWexXoZHKvKizu6Dhfyeqn8h1-qUOOKMXf5oICU-iQIeuTu4U2Iah8Cu60dkwbn&quot;,&quot;maxPrice&quot;:28800,&quot;minPrice&quot;:21600,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15081125/img/67/591x953_1Z2q6o.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PbKsXojI&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Poruchy a rekonstrukce zděných staveb&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;cTMvK2fhyyN9RBTEnpVaR3y5h3OrLeCUwbjucifF7bGcY5Spl7tqYWkZt0tifC7iAw36HCxTNer5zIIWOtMsS__nzg_Wwj4NCNFlnE168lX6PXIWl8-VD3WSp1oqBr03WEshN_FN3O3D3W_QWZ2R4W9qUN1DOjUPKyDEw_HUVNxaCzynqPQL1zmpa3VzCm6rSnasytJgMKDRF2m-vDx64j-7ySMbOgrBLngEOWhe0XsV8FCIitG2RFRVy73HOiNJ3nE2elHcPSL8MCU2lTDEJsSayCzcRio3_uTI5kyU2gE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0b98c02d-78f9-4a37-8628-f69694016581&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/poruchy-a-rekonstrukce-zdenych-staveb/?varianta=jaroslav-solar&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nakladatelství GRADA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3650333702342607880&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011237/img/0/150x150_4FR803.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/grada/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3650333702342607880&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ePLhmBK7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5396608&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;2cac2b2f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;66&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Literární biografie&quot;,&quot;id&quot;:1030,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/68/320x200_rgvnN5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/kultura-a-zabava/knihy/beletrie-pro-dospele/literarni-biografie/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1030&quot;},&quot;click&quot;:&quot;o0aR8v2VOJ_Yn76w_6XapxsoFefXOK0G9eiB36861tLfhu0ZWS7n8NajNLW8vn0DJ5dRot0rO7dq1p9tNfo96hqanw6yiH-RQxFC7Ks0JqF7LMLhmPpkU7zkz_y9NHOtsSuG8k68EowYjYaXW6O7rUxdVYa5wFVtZ8m5bTrhcISSi7aOZCPjs7_DfTWUb0WJGbczLPUX-RT2zbmY1C2YqQPyrj08MEBggCIAOrJz-F45iUNpoh2OvSa5WlFUBxmGwzK29FUftUq_BSVrp6U73I3dpxqTSBc2dY8gRFlwSfyXUUvZYvk89eVxtzF_6SDAtERxeOXVCYTFNvgLKiLHTjOD66V2_uRe7mpuf4Ape3iy-CEm_HugR0SFon2sIWoMa9cvbu16bh9sFJ4UVBOiKvMQVBu0rMyYAhE7DJNv0h48GdHkijpbG_r8qSOBF_-G5bx_OWWM6Whjt_St39_zsqZEIBXay4q7fBjW211qHJ1YHyK9srU-Pwx5ivXziOzfTUpmc7iU_jjTmAfa7Eq9Y2Yoi93Dz0eRH5VcH1djikvzOuVy-Ay5hK0xVLwr8tDIOrNBrAytxwBba1LsQKU6ko5nrTD0RxQzq3t380yY4d4eu4-imwfLfdP1cPKOPTp-cu1jrY1N6tGRgOdBhSc7vBz_G7kh134wru3nzhAJTTGm6ai6kjJ8q3zvqchmX9dKb7u7lI3Y-yLuQoQFWZ__qQCXuQsqZcTymNXkqUlkbBd0xWuCnEFnfplmdLnBtqKWZrSZU9LALx1697To15lzWzm9dp_44-z5i8BUpKLOU7M38pXtdyNnVLjh7ofCr6kIXaOe5g6JDNt8YUwdHwv4LNc_eoPQc12ZruyoiiZsCfAxqlQ3hU-699SAI5T8pVbnz9Vs576v6-8ZfG6Xq4GqB_5fUqX41ZGRK3pyLJqFftwIEzwXhFLhQK5jFU6R9iclhJMKmkqUVTmuHcq7AOAycCrbB35BxH1gL2hJ_XWPq6V1jxvhhS6vk5cYQ8njcg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autor této knihy se pokouší o rekonstrukci skutečného příběhu amerického letce Josepha (Joe) E. Sallingse, jehož letoun byl napaden a zničen německými stíhači v Letecké bitvě nad Bílými Karpaty dne…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Hej Joe!: Rekonstrukce skutečného příběhu amerického letce sestřeleného nad Bílými Karpaty 29. srpna 1944 - Vlastimil Hela&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;5396608&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;hLa5Uw4ZSRG8KBCgqHTfIY47XVQvecl1RfaCm53BvtsM6kUg__uIQx01u1kixq8hLga6xipB9YXxhr1rwyGhb3sN-Cp_9rsN-2ky68DF2pwJaE1mOb2j5wRHqBhm03znWYmTHjtQuGlWDObMbCThQ9RLOz9R687hbNFPeMEeU6YZnntcmDg1DMm8YXj5tgvOvciv0z75IdJtvX5mzm8B8-GsFbb2FP4o8Xz8l5l7Byacpe9OL5sXapfUTHGnFBCUVp5L_l7k45_bGuqzqVmRf-YakxELqI8rN9BEb51gdiR_B0JOg_l51eir2DbwimiuS-RAc04I8asYg5E1-uv7TIfCTocG4F3Jsxs2F9fXYSRWPp8amvf7UU3vuT6LDHSCBQz6s5cFmcJ3ZhlIp9Rbh8236efVRUNN6WzvPT_qEWBcAb9YnQEaTwHIezyi8s7Fct2KR4mvg9H8OL7e8aWS0wRAfzKX2BL8YOh8pylgsipUTiBgruaH-yKG3yIYxzRVkfaaW1nJokyybvjVfLAmH-6n2CExZMEOLTGrox3qU3ZA5OYE3vnfnjCnKdW2HFJTPyBQkPBg2NR0e-AOcpjNIX5fOTSi-b6h6EtPgUsQUaVbwhdXPbYS-VZvzZEc1Bk6CEYQfiwXO3eFCOx89AE_QzDOs8FN0qd1UN6BnMtSjhxwHWRS15VYMkrSAdpi8EdB_8yA&quot;,&quot;maxPrice&quot;:25000,&quot;minPrice&quot;:19000,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;jazyk&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;čeština&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bj43sFg3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;počet stran&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;199 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yxECY4c0&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;rok vydání&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OWYk85lb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;vazba&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;pevná / vázaná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dnr0KcEb&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Cg/NWvBaEv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mKu71oFJ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Hej Joe!: Rekonstrukce skutečného příběhu amerického letce sestřeleného nad Bílými Karpaty 29. srpna 1944 - Vlastimil Hela&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;OjB4JaMN60NfhMAgjb-qd11Pp4Ol8xTu06kbSpUkH-hgVZHZwu04dTO6hdc_fNvX4FqHGy3M_uXCHYT1z8rpBEgwc7u5-K4KKPB8uAiQw2fGokojsDgFPRBuPejBM3qTVz314HX4qqnaNKCThGNF-B2AvUN9eNvByVl8DADfoHRTxkoDWq5HX1L3JQjGjEEZNBoxIFVqlnLnFxoaoCfhQfcXJq48GIh1NAodaRgAHFr26PgAqoHAAdEMY5Qz_6k0GtUZLG0yEcXQ0nufwJuFehLpyEtGOuG9iIgYx6Lzf9M&quot;},&quot;rating&quot;:20,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c690fe2a-eab1-46bf-9d1d-dd334016feb3&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/hej-joe-rekonstrukce-skutecneho-pribehu-americkeho-letce-sestreleneho-nad-bilymi-karpaty-29-srpna-1944-vlastimil-hela/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Svět křídel&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8796129000065323365&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Dc/0MuvNB.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/svet-kridel/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8796129000065323365&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CCmuW6lj&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;g1iFBArL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;fc36cc9995c829da&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d3afdf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1372374000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1505183136},&quot;docId&quot;:&quot;fc36cc9995c829da&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Farchitektnamiru.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tmPeehwr&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=rekonstrukce&amp;url=http%3A%2F%2Farchitektnamiru.cz%2Frekonstrukce-podkrovi&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=iOvHC2RQmY5fzy-i4ExdoBuxjMFlbrRvrTgK9s03Pwx_L5c9wNwH-T2mL2wNUwR7Ox5GCgr6aWK2qTe5xsCfOYcMOctLis0R1-gwEUfkUCWN6AbOETZos26GUtr2syz2IduMm7Q7qX4Hu2vfwNXPognMhL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Obytné podkroví patří mezi jeden z nejlevnějších způsobů rozšíření užitné plochy stávající stavby. Je jedno jestli se jedná o stavbu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; podkroví | Architekt na míru&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://architektnamiru.cz/rekonstrukce-podkrovi&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;architektnamiru.cz/&lt;b class=sec&gt;rekonstrukce&lt;/b&gt;-podkrovi&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ck3SaYwf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d1b23677-07bb-4c8d-96ca-aeecca111eee&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;24921a36&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;d1b23677-07bb-4c8d-96ca-aeecca111eee&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.uspory.cz/poptavka%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPoptavej%2B-%2Bsearch%26utm_content%3Drekonstrukce%26utm_term%3D252132379&amp;c=KGCJT6DWMC9C4MSBGJ6RQYCKKWH9D779TB2U5AMVRMXFUDITIRU9EF4FPMZ7HMPHCMUNERFPYINXN9PJNBSA54EI522AS84HNQDGYMSGMSKI5V3DW8HQJKFTAJVAC3XXGYMNMIVZSRGDQWIQDEZWGYS6HKCCRGWCMAMSB9DZ7XT9RH5J27KTVZ4XQMZDGKR9FAENS45PR8V7YG873EJ4ESCJ5G78G3WGIRTBCEE3IIVFWB4XBW2FNKHZ8DUKE9WAXZTKK7EPHZHRZQA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Poptavej+-+search&amp;utm_content=rekonstrukce&amp;utm_term=252132379&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.uspory.cz/poptavka&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ušetříte i 30 % z ceny zakázky. Poptejte řemeslníka.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:65418541,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Rekonstrukce&lt;/b&gt; ve vašem kraji&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;ušetřete až 30 %&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:252132379,&quot;keyword&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;keywordId&quot;:1844753337},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:252132379},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rqKfuGkM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;key&quot;:&quot;P0t2QeQRt5IhCXVUHKnLUg&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;wiki-alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;právní pojmy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bu0XbT2l&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;wiki-alt&quot;,&quot;text&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;title&quot;:&quot;památková péče&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FQ6d5ggV&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rekonstrukce domu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rekonstrukce domu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QfCGRydN&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;okál rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bYVnM4nh&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;wiki-general&quot;,&quot;text&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;title&quot;:&quot;projektování staveb&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xn1WPhuT&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;myslík rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O0coVXvT&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;koupelna rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;koupelna rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sSU9ZExY&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;bytové jádro rekonstrukce&quot;,&quot;title&quot;:&quot;bytové jádro rekonstrukce&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;32Unec9O&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dmx2ZXH3&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;2K2oexh9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d3afdf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:15000000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TQIpi1Yl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;8c440057&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:100000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YLXArln2&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;r5MdWLnt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d3afdf&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wHYcK40V&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:266,&quot;groupId&quot;:575,&quot;groupName&quot;:&quot;extra-message&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZgnUAo9f&quot;},{&quot;abTestId&quot;:397,&quot;groupId&quot;:792,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YxJqHERO&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;rekonstrukce&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.3.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async=""></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(b.originalException||b.syntheticException)},0),a.exception){var c=window.rendererErrorFilters,d=a.exception.values;if(d.length&&c)for(var e=0;e<d.length;e++)for(var f=0;f<c.length;f++)if(c[f](d[e]))return null;a.exception.values=d.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse('{"init":{"release":"renderer@c6323fb8e","environment":"production"},"tags":{"hardware":"desktop","query":"rekonstrukce","featureFlags":"sklik_impression, sklik_test, sklik_pla_extra_messages_carousel, top_pla_carousel"},"rid":"zfVJ2J8TqlWWsxbFRCyS"}')) </script></body> </html><sklikReklama_179> <sklikReklama_60927>